ročník XI.
číslo 10 / 2013
10
Dopravní podnik se připravuje
na výluku tramvají
13
Dílna mága Kelleyho
na Hněvíně se uzavřela
16
Hornické muzeum chystá
na jaro velké překvapení
18
Klára rozplakala
litvínovské publikum
Co možná nevíte
o exekucích
Vychází v celém Ústeckém kraji.
str. 4
Divadlo v roce 2014:
Tucet a jedna hra
Pestrý a atraktivní repertoár slibuje dramaturgický plán činohry Městského divadla v Mostě i jeho alternativní scény Divadla rozmanitostí na sezónu 2014. Obě scény
uvedou příští rok dohromady rovných třináct nových titulů.
„Od každé divadelní sezóny a jejího dramaturgického plánu očekáváme, že bude
lepší, zajímavější, objevnější a navštěvovanější, než předchozí. Jak to ale dokázat?
Věšteckou kouli máme zahrabanou někde
v rekvizitárně a astrologické a kartářské
předpovědi zřejmě nebudou těmi pravými
pomůckami, kterými bychom se měli řídit. Nezbývá nám, než poohlédnout se za
tím, co se našim divákům v uplynulých letech líbilo, a také, co se líbí jinde, abychom
v naší divadelní dramaturgické kuchařce
mohli nabídnout jen ty nejlepší delikatesy,“
říká ředitel mosteckého divadla MgA. Jiří
Rumpík. Podle dramaturga Michala Pětíka
se diváci mohou těšit jak na linii „všímavého divadla“ se společensky angažovanými
tituly, tak na inscenace hrající si s žánrem
a publikem, tedy na konverzační komedie
či velký muzikál. Kvalitu slibují i režisérské
tváře, kdy se opět setkáme s prací Milana
Schejbala, Zbyňka Srby, Pavla Ondrucha,
Věry Herajtové, Lukáše Kopeckého a Alexandra Galperina, nováčky za zdejším režisérským stolkem pak budou Jakub Korčák
a Martin Vokoun.
Sezónu 2014 odstartuje činohra Městského divadla v Mostě nestárnoucí Gogolovou satirou Revizor. Spisovatel a dramatik
v anekdotickém příběhu přesně vyzdvihl
podstatu úplatkářství a jiné nešvary ruského byrokratismu, v obecnějším smyslu
i vrtkavost morálky a pokřivenost společenských vztahů – tedy témata, která jsou
aktuální i pro současnou českou společnost.
Ke klasikám patří také skvělá komedie Blbec k večeři z pera Francise Vebera, těžící
ze situace, kdy si intelektuálové pozvou na
svůj večírek zaručeného hlupáka. Jak už to
ale bývá, nakonec se vše obrátí naruby, takže hra je plná výborných gagů. Na vážnější
notu zahraje satira Platit se nebude italského dramatika Daria Fo. Vypráví o tom,
jak v době ekonomické krize vezmou ženy
spravedlnost do svých rukou a vyrabují
obchod s potravinami. Svůj „kousek“ pak
musejí skrývat nejen před policií, ale i před
svými manželi, takže se můžeme těšit na
veselohru v duchu klasických italských filmových komedií. Do říše dobrodružství zavede malé i velké diváky adaptace Verneova
románu Tajemný hrad v Karpatech, který
proslul i díky svérázné filmové adaptaci Oldřicha Lipského; také na mosteckém jevišti
znovu ožijí obyvatelé vesnice Verst i hrabě
Telek se svým sluhou. Ke společensky angažovaným hrám patří též Dürrenmattův
Herkules a Augiášův chlév, parafrázující
známou antickou látku, konkrétně jeden
z dvanácti úkolů řeckého hrdiny. Švýcarský
prozaik a dramatik však celou záležitost
s hravostí a žertovností zpochybňuje a obrací naruby.
Na Herkula činohra po prázdninách naváže dalším historickým námětem a opět
klasikou – Golemem z pera Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka, kteří
toužili ze své hříčky z roku 1931 „učinit
příjemný sen, postavený proti nesnesitelné
skutečnosti racionalistů v nejširším slova
smyslu“, tedy kusem jako stvořeným pro
publikum, které se touží bavit, ale neodmítá se i zamýšlet. Představovat není třeba
ani dalšího autora, amerického mistra konverzační komiky a gagu Neila Simona. Jeho
Pozvání na večírek je sondou do lidského
V říjnu se mostecká činohra rozloučila derniérou s inscenací Caligula,
která získala Cenu diváka za rok
2012. Oceněn byl i představitel titulní role Radim Madeja za nejlepší
mužský herecký výkon.
Foto Ladislav Šeiner
nitra a do vztahů mezi muži a ženami, ovšem chápanou s lehkostí a humorem. Finále sezóny 2014 pak bude patřit jednomu
z nejslavnějších světových muzikálů Zpívání v dešti, příběhu z přelomu dvacátých
a třicátých let minulého století, kdy němý
film začínal mluvit. Dramaturgie slibuje
romanci, nestárnoucí swingové melodie,
taneční i stepařská čísla.
Divadlo rozmanitostí se příští rok zaměří především na nejmenší diváky. Krásnou
podívanou slibuje přepis Karafiátových
Broučků, kteří baví již nespočet generací čtenářů, a předškolákům bude určena
též Perníková chaloupka s verši Františka
Hrubína, která svým interaktivním ztvárZatím poslední premiérou činohry Městského divadla v Mostě byla 27. září něním naváže na úspěšného Otesánka.
Shakespearova Komedie omylů v režii Jiřího Joska. Foto Ladislav Šeiner Zcela původní příběh nabídne inscenace
O smutné mašince autorů Antonína Klepáče a Kateřiny Fixové, kterou vystřídá
adaptace Stokerova Drakuly – ani v tomto
„hororu“ ale nebude chybět humor, písničky a lehká nadsázka. Dramaturgickou linii
„Rozmáňa“, představující klasiku světových
bájí a pověstí, pak doplní Sindibádova dobrodružství, která nás vezmou na „poznávací
zájezd“ východní Afrikou a jižní Asií. „Naším cílem je, aby návštěvníci divadla podlehli kouzlu imaginace, rozjitřili fantazii, na
chvíli se spoluúčastnili velkolepého dobrodružství, zakusili kapku napětí, od srdce se
zasmáli a případně i potlačili slzu dojetí,“
dodává dramaturg alternativní scény Jiří
Ondra.
Jiří Macan
sbor a ženský sbor Clavis cordium z Mostu.
V první půli večera se pak představí talentovaný mladý hráč na lesní roh Petr Dražil.
Hned dvěma výročím bude věnován novoroční koncert, který proběhne 13. ledna
pod názvem Rok české hudby. Posluchači se mohou těšit na mladého houslového
virtuóza, vítěze mnoha soutěží Jiřího Vodičku, který přednese skladby Antonína
Dvořáka (zemřel 1904), a na slavné sbory
z opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany (zemřel 1884). Trochu odlehčení přineseme 10. února, kdy společně se sólisty
hudebních divadel připomeneme skladby
Johanna Strausse jr. a Oskara Nedbala,
a jaro přivítáme 10. března večerem francouzské a španělské hudby. Jako sólisté se
představí flétnistka Isabelle Prain a stálý
host cyklu, houslista Ivan Ženatý, dirigovat
bude Martin Lebel z Francie. Závěr sezóny
bude opět patřit Antonínu Dvořákovi – na
jevišti mosteckého divadla zazní 14. dubna
Cyklus Mostecká hudební setkání vstou- známé Te Deum a árie, dueta a sbory z oper
pil letos v říjnu do své třiadvacáté sezóny. Jakobín a Čert a Káča.
Občas se mi zdá až neuvěřitelné, že jsme
vydrželi tak dlouho nabízet Mostečanům V listopadu stojí za vidění:
kvalitní program plný úžasných melodií
1. 11. 2013 Severočeské divadlo v Ústí
a skvělých muzikantů. Za tu dobu se na
jevišti Městského divadla v Mostě, kde ve- nad Labem – Cikánské kořeny/í (taneční
čery klasické hudby probíhají, představily představení ověnčené řadou cen)
4. 11. 2013 Městské divadlo v Mostě –
desítky sólistů a zazněly stovky skladeb. Mé
poděkování proto patří nejen všem poslu- Pohlazení klasikou (koncert z cyklu Moschačům a umělcům, ale především sponzo- tecká hudební setkání)
5. 11. 2013 Městské divadlo v Mostě –
rům, bez jejichž vstřícnosti by nebylo možShirley Valentine (bravurní komedie se Siné tyto koncerty pořádat.
V sezóně 2013/2014 je na programu cel- monou Stašovou)
8. 11. 2013 Městské divadlo v Mostě –
kem sedm koncertů. Podobně jako v minulých letech se vracíme k několika výročím Hrdina západu (premiéra inscenace hry
a reagujeme na přání posluchačů, nejdů- Johna Millingtona Singeho)
10. 11. 2013 Severočeské divadlo v Ústí
ležitější však je, aby každý večer byl jiný,
zvláštní, netradiční. Úvodní koncert patřil nad Labem – Broučci (roztomilý balet
8. října houslovému virtuózu Pavlu Šporc- Otmara Máchy)
12. 11. 2013 Severočeské divadlo v Ústí
lovi, který se v Mostě představil po asi osmileté pauze. Program byl věnován klasice nad Labem – La Traviata (opera Giuseppe
a romantice 19. století, za doprovodu Fes- Verdiho)
17. 11. 2013 Městské divadlo v Mostě
tivalového orchestru zazněly slavné Mozartovy koncerty G-dur a A-dur a mezi nimi – Za plynovou rourou po 20 letech (vzpohudební maličkosti F. Lauba a F. Drdly. Že mínkový koncert Míry Kuželky a Milana
je možné zde uspořádat špičkové mistrov- Mareše)
ské koncerty na evropské úrovni, se mohou
diváci přesvědčit 4. listopadu, kdy je čeká Hostem úvodního koncertu 23. se„Pohlazení klasikou“. Hosty budou klarine- zóny Mosteckých hudebních setkátisté Ludmila Peterková a Zdeněk Kopecký, ní byl houslový virtuóz Pavel Šporcl.
violoncellista Michal Kaňka a sopranistka
Markéta Mátlová, dirigovat bude David
Švec z Národního divadla. Zazní skladby J.
Haydna, W. A. Mozarta, J. V. Stamice a dalších mistrů české i světové klasiky. Prosinec
bude tradičně patřit České mši vánoční
Jakuba Jana Ryby, jejíhož přednesu se společně s kvartetem sólistů a pod taktovkou
šéfa Orchestru Policie ČR a Hradní stráže
Václava Blahunka ujme Pražský komorní
s Petrem Mackem,
kontrabasistou, kapelníkem
a producentem Mosteckých
hudebních setkání
EDITORIAL
ZA KULTUROU…
Vážení čtenáři
Titulní stranu říjnového Zpravodaje jsme
pojali poněkud netradičně. Klára 3847 je totiž
hlavní hrdinkou dokumentární divadelní inscenace, která na základě skutečného životního
příběhu vznikla v litvínovském Docela velkém
divadle. Jak ostatně napovídá už titulní strana,
inscenace vypráví příběh o ženě, která přežila
vězení v koncentračním táboře Osvětim. Jaký
má hra úspěch a jak toto téma oslovuje dnešní
mladé publikum, čtěte na straně 4 a 5.
V seriálu „Osobnosti jak je neznáte“, vám
zcela jinou optikou představíme ředitele Technických služeb města Mostu a mosteckého zastupitele Jana Syrového. Jaký byl student? Má
raději pivo, nebo dává přednost vínu? Umí
vařit a jak je na tom s domácími pracemi? To
vše a mnohé další se o Janu Syrovém dozvíte
na straně 6.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova informuje o velké výluce tramvají. Potrvá
několik měsíců a pro cestující bude znamenat
řadu přestupů a změn. Vše o nejrozsáhlejším
zásahu do místní veřejné infrastruktury čtěte
na straně 10.
„Věnuj počítač“. Takový je název projektu,
jehož partnerem je společnost United Energy.
Co je smyslem této záslužné akce, zjistíte na
straně 12.
Už jste měli možnost zavítat do Podkrušnohorského technického muzea? Pokud ne, už to
nestihnete, neboť se koncem října pro návštěvníky uzavírá. Nicméně, na jaře se opět otevře
a přinese zajímavé novinky. Pokud vás zajímá
jaké, nalistujte stranu 16.
Co je exekuce, kdo je exekutor, jak exekuce
probíhá a jak se s ní může setkat běžný občan?
Na tyto a další otázky přináší odpověď společnost Mostecká bytová na straně18.
Společnost První Mostecká se na svých
stránkách zabývá tématem vskutku aktuálním, a to zahájením topné sezóny. Dozvíte se
nejen jak spuštění tepla proběhlo, kde a jaké
závady se objevily a záhy odstranily, a co dalšího s sebou toto období přináší.
Hezký začátek podzimu
Pavlína BOROVSKÁ,
vedoucí redakční rady
ZPRAVODAJ - informační periodikum.
Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční
rada ve složení: Pavlína Borovská (vedoucí
redakční rady), Eva Maříková (zástupce
ved. red. rady), Ing. Roman Viktora, Ing. Jiří
Macan, Ing. Miloslava Kučerová. Předseda
představenstva: Martina Sabolová.
Místo vydání - Most, č. 10/2013 - ročník XI.,
dáno do tisku 23. 10. 2013. Vydává Komunální
Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě,
Bělehradská 360/6, IČ: 70698236.
Administrace a příjem inzerce: tel.: 476 108 410,
fax: 476 100 557,
e-mail: [email protected],
http://www.mosteckyzpravodaj.cz.
Rozšiřuje Česká pošta, s. p. Most.
Výroba: Ringier Axel Springer Print CZ, a. s.,
Černokostelecká 613/145, Praha 10,
provozovna Ostrava, Na Rovince 876,
Ostrava - Hrabová. Registrováno u OÚ
v Mostě č. j. VV/sdruž./22/6197/02.
Registrace MK ČR: E - 13848
3
KLÁRA 3847 - PŘÍLIŠ MNOHO
HVĚZD, autor: Klára Brodyová a Lenka
Lavičková, úprava: Hana Marvanová,
dramaturg: Jana Galinová, hudba: Jan
Turek, choreograf: Lenka Masárová, režie: Lenka Lavičková a Hana Marvanová pod vedením Jurije Galina, hrají: roli
Kláry Brodyové Lenka Lavičková, dále
hrají: Andrea Traganová, Jana Galinová, Zuzana Bartošová, Hana Marvanová, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Robert StoDocela velké divadlo v Litvínově
uvedlo letošní divadelní sezónu dokumentární divadelní inscenací o ženě,
která přežila věznění v koncentračním
táboře Osvětim KLÁRA 3847 - PŘÍLIŠ
MNOHO HVĚZD. Při premiéře tekly
slzy a diváci tleskali ve stoje. Stejné reakce čekaly na herce také při představení
pro základní školy. Klára má v Litvínově
jednoznačný úspěch.
Příběh dívky, která jako jediná z patnáctičlenné rodiny přežila útrapy transportu,
selekci, mučení i pochod smrti, zpracovala
vnučka Kláry Brodyové, Lenka Lavičková,
jako svou bakalářskou práci a spolu se studentkou 2. ročníku režie a dramaturgie na
JAMU Hanou Marvanovou ji v rámci Studia DVD nastudovaly s herci Docela velkého divadla pod pedagogickým vedením
Jurije Galina, který se ujal i závěrečné úpravy inscenace, v níž obě autorky zároveň
hrají. Britská televizní stanice BBC mapovala před několika lety osudy osvětimských
vězňů a narazila tehdy i na příběh Kláry
Brodyové (1920 - 2008), ženy, která jako jediná ze své rodiny věznění v jednom z nejhorších koncentračních táborů přežila. Po
válce se ze Slovenska přestěhovala na sever
Čech za svým manželem, kterého potkala
cestou z Osvětimi, a nikdy svým blízkým
o svých útrapách nevyprávěla. To, že byla
vězněna v Osvětimi, připomínalo jen číslo
3847 vytetované na jejím předloktí. V roce
1985 na žádost své sestry Alžběty, která
díky přátelům přežila válku se svou rodinou
v úkrytu a koncentrační tábor ji tak minul,
usedla Klára k psacímu stroji a zcela bez
emocí popsala své válečné zážitky. Ačkoliv
v té době žila už 40 let v Čechách a mluvila
zcela bez akcentu, napsala, aniž by si to uvědomila, své vzpomínky ve své mateřštině slovensky. Zápisky na průklepovém papíru
svou věcností a strohým popisem zvěrstev
páchaných na vězních děsí a zároveň dojímají. Režisér Steven Spielberg použil příběh Kláry Brodyové - Lavičkové ve svém
dokumentu pro washingtonské muzeum
holocaustu. Filmová nahrávka její zpovědi,
která je tam uložena, zaujme nadhledem,
důlka, Petr Kozák, Jindřich Lenc a ze
zvukového záznamu Roman Štolpa.
Klára rozplakala
litvínovské publikum
se kterým Klára Brodyová - Lavičková svůj
příběh do kamery vypráví. Závěr její zpovědi zní: „Tohle všechno nevyprávím proto,
aby mě někdo litoval, ale proto, aby se to
už nikdy nemohlo opakovat a aby se moje
děti nikdy nemusely bát tak, jak jsme se
báli my.“ Klára měla v Litvínově obrovský
úspěch už při premiéře.
Příběh dívky, která přežila holocaust, je
velmi netradiční a toto téma nebývá často
součástí repertoáru divadel. Proč jste se
rozhodli tento příběh zpracovat a jak jste
jako dramaturg vnímala práci na přípravě hry?
Jana Galinová, dramaturg inscenace:
S nápadem napsat a inscenovat tuto hru
přišla členka našeho souboru Lenka Lavičková, která je vnučkou Kláry Lavičkové,
rozené Brodyové, o níž představení vypráví.
Věděli jsme, že je to náročné téma, ale rozhodli jsme se riskovat a pokusit se přiblížit
divákům skutečný dramatický příběh boje
o holý život. Tématem hry je pro mě citát:
„Proto aby na světě zvítězilo zlo, stačí aby
slušní lidé neudělali nic.“
Jak reagovali diváci při premiéře?
Jana Galinová: Premiérové publikum
bylo skvělé. Cítili jsme z hlediště zaujetí
a pochopení. Při inscenování dramatu je
pro herce během představení těžké poznat,
zda diváka zaujal. V komedii mu napoví
smích. Při „Kláře“ bylo v hledišti hluboké,
napjaté ticho. Mohlo jít ovšem jen o zdvořilost a slušné vychování diváků. Že jsme
publikum skutečně zasáhli, nám potvrdil
dlouhý závěrečný potlesk stojících diváků,
z nichž mnozí plakali. Premiéry se zúčastnily také děti, vnoučata a pravnučka Kláry Lavičkové, rozené
Brodyové. Pochvala z jejich úst, a to, že byli
inscenací silně zasaženi, bylo jednou z našich největších odměn. Největším překvapením pro nás ale byla stejná reakce diváků první reprízy. Byli jimi totiž žáci 9. tříd
litvínovských škol a studenti střední školy
Educhem. Od nich jsme opravdu hluboké
a soustředěné ticho, dojetí ani dlouhý potlesk nečekali. Přesvědčilo nás to, že naše
sázka na nejistotu vyšla. Je podle vás důležité v současné době
stále téma holocaustu připomínat?
Jana Galinová: Rozhodně ano. Popíračů
holocaustu přibývá, a proto je toto téma
stále velmi aktuální. Stejně jako moudro
„Národu, který nezná svoji historii, se může
stát, že bude nucen si ji zopakovat.“ Chceme svým divákům připomenout, co dokáže
totalita, a to na skutečném příběhu dívky,
která přežila hrůzy, které si ani neumíme
představit. Její vzpomínky tu jsou nyní
v dramatické podobě jako varování pro další generace.
Jak dlouho jste na přípravě Kláry pracovali?
Lenka Lavičková, autorka a představitelka hlavní role: Touhu zpracovat babiččin příběh jsem měla už velmi dlouho.
řadu informací. Když jsem se v divadle
dohodla, že se mnou všichni kolegové do
tohoto nekomerčního a velmi riskantního
projektu půjdou, začala jsem shánět a nakupovat dobové kostýmy a rekvizity a vymýšlet výpravu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o příběh
z rodiny, jak moc emocionální to pro autorku bylo?
Jana Galinová: Pro Lenku bylo těžké se
s čímkoliv, co objevila a napsala, rozloučit.
Chtěla divákovi předat všechny informace,
protože i ten sebemenší detail jí připadal
důležitý. Nebylo to jen proto, že se jednalo
o její prarodiče. Tohle se stává všem autorům, a proto je v divadle dramaturg (v tom
Fotografie ze svatby Klářiny sestry Alžběty v roce 1936. Válku přežili jen
ženich a nevěsta, kteří byli po dobu holocaustu v úkrytu, a Klára, stojící za
ženichovým ramenem čtvrtá zleva.
Když jsem se k tomu konečně odhodlala,
nechtěla jsem nic podcenit, a proto trvala
příprava této inscenace více než dva roky.
Začala jsem sbírat materiály o době a událostech, v rodinném archivu jsem hledala
písemné doklady i fotografie babiččiny rodiny, kterých bylo hrozně málo, ale přece
jen se některé zachránily. Znovu a znovu
jsem si pouštěla nahrávku babiččina vyprávění, zjišťovala jsem, co si pamatují její děti,
včetně mého otce, a psala další a další verze
textu. Hodně mi pomohla má teta, Alena
Kvapilová, která se osudem své maminky
dlouhodobě zabývá a shromáždila celou
našem jsem to já), který dohlíží na to, aby
se autor a inscenátoři příliš neuchýlili od
původního záměru. Jenže já jsem to tentokrát měla komplikované, protože jsem Kláru a její vyprávění také osobně dobře znala.
Mělo to ale i výhodu, protože jsem si pamatovala detaily, které Klára později při svých
vyprávěních už vynechávala. Text byl hotový, ale byl velmi dlouhý a Lenka se mnou
bojovala o každou větu. A protože v té době
také dokončila studium dramaturgie, byly
to boje „na život a na smrt“.
Lenka Lavičková: Nechtěla jsem se rozloučit s žádnou, ani tou nejmenší epizodou,
ale věděla jsem, že to takhle nepůjde. Proto
jsem se obrátila na svou mladší kolegyni
Hanu Marvanovou, která v té době studovala první ročník dramaturgie a režie na
brněnské JAMU, a ta mi spolu s ostatními
kolegy pomáhala udržovat určitý odstup.
Vyřadit věci, které jim nepřipadaly důležité a naopak přidat informace, které jsem
já považovala za samozřejmé, ale ostatní je
pochopitelně nemohli znát. Byla to týmová práce a myslím, že jsme se při ní o sobě
hodně dozvěděli.
Jana Galinová: Musím říct, že mě
překvapilo, jak Lenka za některé části příběhu bojovala, protože jsem měla pocit, že
bychom se bez nich klidně obešli, ale režisér Jurij Galin stál většinou na její straně
a výsledek ukázal, že měli pravdu oni dva.
A jaké to bylo pro herečku?
Lenka Lavičková: Jako pro herečku je
pro mě samozřejmě velmi těžké prožívat
situace, které před sedmdesáti lety prožívala má babička. Zvláště když se jedná o tak
strastiplný příběh. Ze začátku jsem se snažila prosadit, aby si má role držela jakýsi
odstup a namísto monologů byly použity
nahrávky z babiččina vyprávění. Jednoduše
jsem se bála, že to jinak nezvládnu. Režisér
Jurij Galin, který nás při zkouškách vedl
a dělal závěrečnou úpravu inscenace, mě
naštěstí přesvědčil, že chci-li, aby se divák
vcítil do příběhu Kláry, musím se já vcítit
do Kláry a po dobu představení se jí stát.
Jsem moc ráda, že mám čest zahrát si takovou silnou ženu, jakou byla moje babička.
Když ale na jevišti zhasínám svíčky babiččiných příbuzných a vím, že vlastně zhasínám
svíčky svých předků, je to neskutečně těžké.
V programu na říjen jsem Kláru nenašla, kdy ji budou moci diváci opět vidět?
Jana Galinová: V říjnu ji hrajeme
pro pedagogickou a ekonomickou školu
v Mostě, v listopadu pro studenty v Kadani,
v Litvínově ji znovu zahrajeme 13. prosince,
a potom, 16. prosince, se ve Vršovickém
divadle Mana uskuteční pražská premiéra.
V Divadle Mana budeme Kláru uvádět
pravidelně každý měsíc. Do Mostu se
vrátí 16. ledna 2014, tentokrát do Divadla
rozmanitostí, a 24. února do Klubu Voko
v mostecké Meduze, kde pravidelně každý
měsíc uvádíme svá představení. 18. března
uvedeme Kláru v Žatci a dále se bude hrát
v Čáslavi, v Třebíči a v dalších městech.
Lenka Lavičková: Vzhledem k tomu, že
Klára 3847 není komedie a ani v ní nehraje
žádný známý pražský herec, nebude určitě
patřit k těm diváky nejvyhledávanějším.
A my jsme soukromé divadlo s minimální dotací, proto ji nemůžeme uvádět příliš
často. Máme podobnou zkušenost s představením Ubohý Cyrano. Pořadatelé se děsí
slova drama. Lidé se prý chtějí jen smát. Ale
já si myslím, že to není pravda. Nevěřím, že
z Čech zmizeli lidé, kteří mají rádi silné příběhy a inscenace. Po Kláře i Cyranovi nám
diváci tleskali vestoje.
5
Osobnosti, jak je neznáte
Jan Syrový, ředitel Technických služeb města Mostu
Jaká je vaše nej vzpomínka z dětství?
Chumel dětí. Vyrůstal jsem v paneláku
plném mladých rodin s dětmi. Venku si nás
pravidelně hrávala horda. Nerad jsem pak
slýchával „Honzíku domů!“
Traduje se ve vaší rodině nějaké moudro, kterým se řídíte a kterému věříte?
Drž pevně, ale pusť s lehkostí.
Jak jste trávil jako dítě prázdniny?
Tábory, s dětmi před domem, občas
babička, dovolená s rodiči po Čechách…
Dovolená v Jugoslávii, poprvé v deseti se
školou, byl jsem úplně nejmladší účastník
zájezdu.
Vzpomínáte na svá studentská léta? Byl
jste vzorný student, nebo spíše problematický?
Vzpomínám. A rád. Vzorný určitě ne.
Občas nějaký průšvih, nic fatálního. Problematický by asi bylo ale silné slovo.
Jak jste se seznámil se svou ženou?
Nebylo to na žádné divoké pařbě. Ani při
romantické náhodě. Jednoduše v práci. Romantika a mejdany probíhaly až poté.
Jaké povolání vás v životě bavilo nejvíce?
Bavily mě zatím všechny práce, a to moc.
Nejvíce asi vzpomínám na „obchodní cesty“ do Turecka, jezdil jsem tam od osmnácti asi do třiadvaceti. Celkem tak padesátkrát. Byla to divočina a zároveň super
škola.
Co je práce vašich snů?
Nesním o žádné práci, zatím jsem měl
štěstí, že jsem mohl dělat, co mě bavilo.
Máte rád zvířata? Máte domácího mazlíčka? Měl jste zvíře jako dítě?
Mám rád všechna zvířata, která se mnou
neobývají společný příbytek. Doma máme
akvárium s rybičkami, přijatelný kompro-
mis. Jako dítě si vzpomínám na křečka a rybičky, u babiček byly vždy kočky.
Co děláte, když máte čas jen sám pro
sebe?
Jdu s kamarády na pivo. Tak dvakrát do
měsíce.
Co rád čtete?
Spíše něco poučného. K beletrii jsem se
už dlouho nedostal.
Jakou řečí se domluvíte?
Můj velký handicap. Německy tak za tři
a malinko Turecky.
Jaké je vaše oblíbené místo?
Istanbul. Město s neskutečnou atmosférou.
Trávíte dovolenou raději v Čechách,
nebo v zahraničí?
Jezdíme po Čechách i do zahraničí. Všude se nám líbí. Jako důležitější vnímám to,
s kým trávím společně čas.
Máte radši víno nebo pivo?
Mám rád dobré víno (červené plné
chuti) a dobré pivo. Rád ochutnávám piva
z malých pivovarů, mnohdy jsou výborná.
Tančíte? Co říká vaše žena na to, když
tančíte?
Střízlivý ne. Už netanči.
Umíte vařit?
Vůbec nic. Moc rád si ale pochutnám.
Jakou chuť máte spojenou s dětstvím?
Vodová zmrzlina.
Pomáháte s domácími pracemi?
Tak trochu. Doufám, že to nebude číst
má žena.
MEZIBOŘÍ
Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se i tentokrát setkala s velkým zájmem obyvatel Meziboří i sousedního
Litvínova. Dvakrát ročně, vždy na jaře
a na podzim, pořádá sbírku Komise sociální a zdravotní Rady města Meziboří.
ÚSTECKÝ KRAJ
Ústecký kraj se zúčastnil specializovaného veletrhu PAMÁTKY 2013 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze
- Holešovicích. V rámci veletrhu byla
představena první část putovní výstavy
Sláva krušnohorského hornictví.
ÚSTECKÝ KRAJ
Rozpočet Ústeckého kraje a jeho čerpání výrazně zasáhly červnové povodně.
Přesto je nutné opravit některé úseky
silnic. Zástupci krajské Správy a údržby
silnic nyní žádají finance na nadcházející
větší opravy, které by měly být realizovány ještě do konce tohoto roku.
MOST
Galerie otevřela novou výstavu
Galerie výtvarného umění v Mostě zahájila 25. října výstavu Romana Erbena „Events“. Výstavu můžete navštívit v suterénním výstavním sále Děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Výstava potrvá do 15.
ledna 2014 denně od 9 do 17.30 hodin.
Probíhající investiční práce v Mostě
a úpravy kruhových objezdů při své poslední kontrole města prohlédla náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Zkontrolovala mimo jiné průběh zateplování
mateřské školy v ulici Marie Pujmanové
a stavbu parkovišť za Kosmosem.
LITVÍNOV
V celostátním kole Svojsíkova závodu
skautů vybojovalo litvínovské skautské
středisko Perun páté místo.
KLÍNY
Klínským zastupitelům se nelíbí, že
mají pověřené obci, Litvínovu, platit
poplatky za to, že obyvatelé obce Klíny
využívají litvínovský hřbitov. Rozhodli se
proto nezaplatit a hledat místo pro vlastní pohřebiště.
MOST
Během října se v Mostě prezentovalo
37 neziskových organizací. Akci odstartoval 1. října na mosteckém magistrátu
primátor Mostu Vlastimil Vozka. Celý
měsíc měly mostecké neziskovky a příspěvkové organizace na to, aby veřejnosti
představily svou práci.
KRUŠNÉ HORY
Předseda Svazku obcí v regionu Krušných hor Martin Klika, který je zároveň
také radním Ústeckého kraje s gescí sociální problematika a bezpečnost, inicioval
7
KULTURNÍ SERVIS
setkání starostů horských obcí s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
LITVÍNOV
Ulicemi Litvínova se nově prohání
nejmodernější zametací vůz rychlostí
hodnou závodních okruhů. Technická
vymoženost, kterou město pořídilo z dotace, může zametat rychlostí až 50 kilometrů za hodinu a zvládne přitom ještě
čistit vzduch. Nový stroj doplnil vozový
park Technických služeb Litvínov.
MOST
Díla Miloslava Chlupáče zdobí
litvínovskou galerii
Výstavu Miloslava Chlupáče v litvínovské městské Galerii Radniční sklípek
navštívil také jeden z nejvýznamnějších
českých badatelů v oblasti výtvarných
umění a umělcův přítel Jiří Šetlík, Doc.,
PhDr., CSc., absolvent Filosofické fakulty
UK v Praze, obory dějiny umění a estetika.
Jiří Šetlík zavzpomínal na umělcovy začátky, na jeho cesty do zahraničí za poznáním, na jeho jedinečnou práci, která byla
předurčena ke vstupu do lidského prostředí, a vyzdvihl jeho velký význam pro
moderní české umění. Na vernisáž výstavy
přijel také Jiří Pospíšil, člen správní rady
Nadace Jana a Medy Mládkových, který
se s výtvarníkem Miloslavem Chlupáčem
osobně znal. „Obdivuji sochy Miloslava
Chlupáče inspirované řeckým sochařstvím.
Některé se posouvají až k abstraktnu a jsou
dílem moderního umění. Všechny je dělal
poctivě a trpělivě sám. Každá rýha na nich
je jeho originálním projevem. Jeho dílo je
klíčovou součástí moderního umění. Děku-
Mostecká policie odhalila podvodnici,
která na Mostecku okrádala důchodce.
Často se přitom vydávala právě za ženu
zákona. Celkem má na svědomí jedenáct
okradených seniorů. Teď se bude za své
hříchy zodpovídat soudu.
MOST
Od října si už děti užívají nově zrekonstruovanou mateřskou školu, která
vznikla v prázdných prostorách bývalé
16. ZŠ. Přestěhovaly se sem ze Zahradní
ulice, kde už školka nevyhovovala a její
rekonstrukce by byla příliš nákladná.
LITVÍNOV
Věty varující před nebezpečím drog
zazněly v aule Scholy Humanitas, kam na
netradiční divadelní představení pozvala Městská policie Litvínov a zastupitelé
města žáky devátých tříd základních škol
a studenty prvních ročníků středních
škol a jejich pedagogický doprovod.
MEZIBOŘÍ
ji městu Litvínovu, že vystavilo dílo vysoké
hodnoty našeho výjimečného výtvarníka,“
říká mimo jiné k výstavě v Litvínově Jiří
Pospíšil. Díla galerii zapůjčili syn Miloslava Chlupáče Jan Chlupáč a dcera Eva
Vamberská. Mimo galerii lze v Litvínově
Chlupáčovo dílo vidět také ve Školní ulici
nad parkovištěm. Jedná se o pískovcovou
sochu Radost z roku 1978. Výstava potrvá
do 7. listopadu.
Mezibořský klub seniorů a Domov
důchodců Meziboří navštívil při příležitosti Mezinárodního dne seniorů starosta města Petr Červenka. Na obě místa
nepřišel starosta s prázdnou. Seniorům
k jejich svátku přinesl růže.
LITVÍNOV
Sociálně slabé obyvatele, kteří jsou
ubytovaní v rozpadajících se a chátrajících objektech ubytovny U Bílého sloupu, chce město přestěhovat na UNO anebo do standardních bytů.
LITVÍNOV
Studenti litvínovského gymnázia ve
s tudentských volbách vyjádřili svůj názor, kdo by měl stát v čele státu příští
čtyři roky. Ačkoliv ještě nemají zákonné
právo volit, vyzkoušeli si volby v praxi.
923
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.
Budovatelů 1395/23, Most, tel.: 476 769 001, e-mail: [email protected], www.dpmost.cz
Dopravní podnik se připravuje
na výluku tramvají
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova
chystá velkou výluku tramvají. Potrvá celé
příští léto. Výluka je součástí Integrovaného
plánu rozvoje města Mostu za více než čtvrt
milionu korun. Výluka přinese cestujícím
hodně přestupů a změn. „Chtěl bych poprosit, aby cestující o prázdninách měli trpělivost, přestavba rychlodráhy je nutnou záležitostí,“ uvedl ředitel dopravního podniku
Marcel Dlask. Dopravní podnik společně
s městem Most vybudují i prostranství před
nádražím. Jedná se o nejrozsáhlejší zásah do
místní veřejné infrastruktury. Projekt naváže na výstavbu nových mostů u nádraží.
V plánu je tříměsíční výluka tramvajového
provozu mezi Mostem a chemičkou. Modernizace dopravy vyjde na přibližně 270
tisíc korun. Většina je hrazena z fondů Evropské unie. Dopravu omezí hlavně rekonstrukce tramvajového křížení u bloku 100.
„Zde jsou výhybky zastaralé, a proto si rekonstrukci zaslouží,“ přiblížil současný stav
ředitel dopravního podniku Marcel Dlask.
Místo tramvají budou jezdit autobusy. Výluka bude stát pět milionů korun, a plánuje
se na letní prázdniny, kdy jezdí méně lidí.
Všechny práce by se měly v tomto odbobí zvládnout. Hlavní přípravy začnou na
podzim. „Budeme mít půl roku, abychom
všechno připravili,“ konstatoval Marcel
Dlask. Cestující se také budou moci svést
druhou nízkopodlažní tramvají, její nákup
je naplánován na podzim příštího roku.
Malá rekapitulace na závěr pro obyvatele:
je připraven nákup nové tramvaje, zastávky
s elektronickým informováním o odjezdech
a příjezdech, nové mosty a plocha u nádraží, dálkově ovládané a vyhřívané výhybky
a odvodnění trati u bloku 100, kde bývají
potopy. Dotace, pokud vše dobře dopadne,
by měly jít z odblokovaného Regionálního
operačního programu Severozápad.
Dopravní podnik
bude mít novou
sanitku
Nové sanitní vozidlo bude mít Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova. Rozšíří tím
tak vozový park a vymění poruchovou sanitku za novou. „Nákupem nové sanitky dojde
ke zkvalitnění provozu, zvýšení bezpečnosti
a komfortu pacientů a také k dalšímu snižování emisních škodlivin výfukových plynů
a hluku,“ doplnila tisková mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Marcela
Klíchová. Sanitka by se mohla v ulicích Mostu objevit už začátkem příštího roku.
Dopravní podnik pořídil pro
cestující zbrusu nové autobusy
Šestnáct zbrusu nových nízkopodlažních autobusů zakoupil dopravní podnik
měst Mostu a Litvínova pro své cestující.
Osm jich dorazilo v září a dalších osm bude
k dispozici do konce tohoto týdne. Nízkopodlažní autobusy značky SOR nahradí již
zastaré plynové autobusy. „Autobusy jsou
bezbariérové, ekologické a hlavně bezpečné,“ uvedl ředitel dopravního podniku
Marcel Dlask. Sloužit budou městské hromadné dopravě a na silnice vyjedou prvního listopadu.
LITVÍNOV
Litvínovská městská knihovna opět
bodovala na celorepublikové úrovni.
V Zrcadlové kapli Klementina převzala
ředitelka knihovny Marcela Güttnerová cenu Ministerstva kultury Knihovna
roku 2013 v kategorii „významný počin
v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.
MOST
Hejtman Oldřich Bubeníček před zaplněným hledištěm mosteckého divadla
ocenil pět osobností Cenou hejtmana za
rok 2012. Cena na základě nominací od
veřejnosti byla udělena v pěti kategoriích
a pojí se s finanční odměnou sto tisíc korun.
RUDOLICE
Už v říjnu se uzavře podchod do Rudolic. Ještě teď na podzim by totiž měla
začít vítězná firma s jeho rekonstrukcí.
Podchod budou poté moci využívat Rudoličtí na „klíč“, který obdrží, a ostatní
uživatelé si podchod otevřou na zavolání
strážníků.
MOST
Odhalením pískovcové sochy Duše
středohoří Jitky Křivancové v areálu hradu Hněvína byl symbolicky uzavřen letošní ročník sochařského sympozia.
MOST
Cena města Mostu za rok 2012 připadne sportovcům. Zastupitelé totiž na svém
zářijovém zasedání rozhodli o tom, že
Cenu města Mostu obdrží úspěšný tým
házenkářek DHK Baník Most včetně realizačního týmu v čele s manažerem Rudolfem Jungem.
MOST
Obří maketa tlustého střeva vyrostla na mosteckém Prvním náměstí. Do
Mostu totiž dorazila Střevo Tour 2013,
neboli kampaň na podporu prevence
a léčby nádorových onemocnění tlustého
střeva – Vy a my společně proti rakovině
tlustého střeva.
MEZIBOŘÍ
Na bezpečnost v Meziboří dohlíží nově
pět bezpečnostních kamer. Město se tak
připojilo ke kamerovému systému Městské policie Litvínov. Na základě smlouvy mezi oběma městy totiž litvínovští
11
UNITED ENERGY, a. s.
Teplárenská 2, Most - Komořany, www.tepelnapohoda.cz
United Energy partnerem projektu
Věnuj počítač
Dlouhodobý projekt společnosti ASEKOL – Věnuj počítač podporuje sběr a recyklaci počítačů a notebooků z firem z celé
ČR. Nepotřebná zařízení pak poskytuje
subjektům, kterým mohou ještě dobře posloužit. Z průzkumů totiž vyplývá, že až
80% firem nakupuje počítače jednou za dva
až pět let, přičemž faktická životnost počítačů dosahuje i deseti let.
Nezisková organizace ASEKOL dlouhodobě pracuje s občanským sdružením
Život dětem, jehož prostřednictvím putují
repasované počítače získané v rámci projektu Věnuj počítač do dětských domovů,
případně do domovů důchodců. Ostatní nepoužitelné počítače jsou ekologicky
zrecyklovány.
Vzhledem k faktu, že jednou z priorit
United Energy v rámci společenské odpovědnosti firmy je i ochrana životního prostředí, odstartovala komořanská teplárna
spolupráci s firmou ASEKOL a stala se
partnerem projektu. Zapojením do tohoto projektu získala teplárenská společnost
Certifikát společenské odpovědnosti za
zodpovědný přístup k životnímu prostředí,
zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů a zároveň možnost užívat značku Ekologická firma.
Slavnostní předání certifikátu se uskutečnilo 8. října 2013 za účasti generálního
ředitele United Energy Milana Boháčka
a zástupce ASEKOL Ondřeje Černého.
Komise Euroregionu Krušnohoří
poprvé v United Energy
Dne 24. září 2013 měla společnost United Energy tu čest uvítat v Komořanech
u Mostu česko-německou komisi Euroregionu Krušnohoří pro životní prostředí a regionální plán. Zatím poslední jednání této
komise se v sídle teplárenské společnosti
uskutečnilo na žádost svých členů, kteří se
živě zajímají o problematiku odpadů a jejich
likvidaci v příhraničí. Proto byl předmětem
jejich velkého zájmu záměr výstavby zařízení pro energetické využívání odpadů, který
jim osvětlil technický ředitel United Energy
Petr Mareš. Na závěr si hosté pod vedením
Daniely Paterové, vedoucí odboru ŽP UE
a zároveň dlouholeté členky komise, prohlédli provoz komořanské teplárny.
Poslední zářijový víkend proběhla v mosteckém fitness Zimák sportovní akce pro širokou
veřejnost s názvem „Den plný
pohybu aneb Potíme se s United
Energy“. Své zástupce vyslala i
komořanská teplárna, jenž se na
akci sponzorsky i organizačně
podílela.
strážníci pomáhají Policii ČR v Meziboří
a měsíčně tu slouží dvacet hodin, a to zejména v případech, kdy je hlídka Policie
ČR zaměstnána na jiné aktuální události.
OBRNICE
Obec Obrnice uspěla v celostátní soutěži Cesty městy, kterou už podvanácté
uspořádala Nadace Partnerství. Získala
čestné uznání za liniové řešení zklidnění
dopravy v centru obce.
Dílna mága Kelleyho
na Hněvíně se uzavřela
Alchymistická dílna magistra Kelleyho
na hradě Hněvín, která se stala letošní horkou novinkou turistické sezóny, se uzavřela.
Zimu přečkají loutky a další kulisy v divadle a znovu se na hrad vrátí až příští rok
na jaře. Dílnu slavného mága navštívilo kolem tisícovky návštěvníků odsud i zdaleka
a na vstupném město vybralo padesát tisíc
korun.
Nová expozice, která se poprvé veřejnosti
otevřela na Hněvíně letos 12. června, je zasvěcená pohnutému životu a dílu alchymisty
Kelleyho. Dílna magistra Edwarda Kelleyho
se představuje v sedmi zastaveních a poodkrývá alchymistické kousky a triky, které
dovedly Kelleyho až k císařskému dvoru
Rudolfa II. Jde o zážitkovou instalaci, takže
jednotlivé díly mohou jednoduše obsluhovat
i sami návštěvníci. Tato turistická novinka
a zajímavost se uzavřela poslední zářijový
den. Mostečtí radní již schválili uzavření
smlouvy na zazimování a oživení dílny magistra Kelleyho na hradě Hněvín s Josefem
Korábem, autorem expozice. „V současné
době dochází k reinstalaci výstavy, aby se
nám dřevěné objekty přes zimu nerozklížily
a nepokazily se. Výstava, včetně loutek a kulis,
bude uschována a zakonzervována a k nové
instalaci dojde na jaře příštího roku,“ uvedl
náměstek primátora pro kulturu Luboš Pitín. Loutky bude potřeba ještě před zakonzervováním opravit a oživit. „Loutky se opra-
ví. Není to tak, že by byly zničené za jedinou
sezónu, ale přece jen nějakou dobu zde byly
vystaveny, takže je potřeba provést běžnou
údržbu, a to včetně prostor, kde byla výstava
umístěna. Není to totiž nejvhodnější místo pro
přezimování, bude tu vlhko a chladno, loutky jsou dřevěné, takže je potřeba se o všechno
postarat,“ vyjmenoval Luboš Pitín. Prostory
sklepení, kde byla výstava umístěna, bude
město přes zimu temperovat.
Expozice měla u návštěvníků velký
úspěch, o čemž svědčí i tržby ze vstupného,
které se pohybuje v rozmezí 10 až 40 korun,
jakožto cena pro rodinné vstupné. „Co se
týká návštěvnosti, sice nemáme přesná čísla,
kolik lidí navštívilo tuto instalaci, ale tržby
byly okolo 50 tisíc korun, což by odpovídalo
zhruba tisícovce návštěvníků, a předpokládáme, že to bude v příštím roce stejné, a to i díky
spolupráci s hradem Křivoklát,“ domnívá se
Luboš Pitín. Hrad Křivoklát byl totiž dalším působištěm slavného mága Kelleyho
a v rámci spolupráce odkazují průvodci
hradu Křivoklát na mostecký hrad Hněvín
a také zdejší alchymistickou dílnu. „Investice do celé výstavy byla přínosná a věříme, že
představuje i určité obohacení pro návštěvníky. Ti sem zavítají nejen v rámci akcí, které
se na hradě konají, ale i mimo ně, o sobotách
a nedělích. Výstavu navštěvují jak lidé odjinud, tak i místní,“ doplnil ještě Luboš Pitín.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
LITVÍNOV
Bussines Centre Litvínov se zatím prodávat nebude. S prodejem společnosti
nesouhlasí opoziční zastupitelé a koalice
na posledním jednání litvínovských zastupitelů nenašla většinu, která by prodej
podpořila.
MOST
Neúspěšný pokus o sesazení Hany Jeníčkové z postu náměstkyně primátora
města Mostu zažilo mostecké zastupitelstvo na svém zářijovém jednání. Návrh
na odvolání vzešel od senátorky a zastupitelky Aleny Dernerové a šéfa hnutí Severočeši.cz Jiřího Zelenky.
LITVÍNOV
Senioři v domově ve Vodní ulici se
konečně dočkají výtahu, který jim bývalé vedení města slíbilo už při stěhování
z hotelového domu. Zatím se ale v rozpočtu města na výtah pro seniory nenašly peníze, a tak se sociální demokracie
rozhodla splnit slib po svém.
LITVÍNOV
Po peripetiích s firmou STAVAN, která tak dlouho protahovala práce na rekonstrukci Ruské ulice, až nakonec město muselo smlouvu vypovědět a Ruskou
dodělal někdo jiný, město opět řeší stejný
problém. Tentokrát je hříšníkem firma
GS Mont.
ÚSTECKÝ KRAJ
Evropské fondy a jejich efektivní využívání, byly hlavním tématem dvoudenního pracovního setkání, kterého se
v Ústí nad Labem 30. září a 1. října zúčastnila zhruba stovka účastníků.
ÚSTECKÝ KRAJ
V rámci prvního ročníku soutěže TOHATSU FIRE CUP v Ústí nad Labem
předal 1. náměstek hejtmana Stanislav
Rybák deseti jednotkám sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí moderní
motorové stříkačky značky TOHATSU.
13
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a. s.
Dělnická 164, Most - Velebudice, tel.: 476 453 211, fax: 476 453 233, http://www.tsmost.cz
Pytle s odpadky uložené
vedle kontejnerů jsou
zdrojem nepořádku
Většina z nás se ráda pohybuje a žije
v pěkném, čistém prostředí. Netýká se
to zdaleka jen našich domovů, ale také
veřejného prostranství. I jeho vzhled
dokáže prozradit leccos o nás samotných. Jednou z možností, jak zkulturnit
prostředí, jsou i polopodzemní kontejnery, s jejichž budováním se v Mostě
začalo před několika málo lety. I jejich
používání, aby bylo skutečně efektivní,
má své zásady. „Do těchto kontejnerů je
třeba vkládat pytle na odpadky takové
velikosti, aby prošly otvory kontejnerů,“
upozorňuje Jan Syrový, ředitel technických služeb. „Někteří občané odkládají
odpad do nepřiměřeně velkých pytlů,
a protože ty se pak do polopodzemních
kontejnerů nevejdou, nechávají pytle
s odpadem stát u kontejnerů. Takový
odpad se pak bohužel stává terčem některých jedinců, kteří pytle roztrhávají,
přehrabují jeho obsah a v okolí pak zůstává nepořádek. Žádáme proto občany,
aby pro odkládání odpadu do tohoto
speciálního typu kontejnerů používali
pytle odpovídající velikosti,“ dodal Jan
Syrový.
Tříkilometrová Žatecká má
nový povrch, opravily ji
technické služby
Motoristé si oddychli, nemusejí už se
svým vozem kličkovat jako zajíci. V polovině října totiž skončila oprava silnice v Žatecké ulici v Mostě.
Od srpna opravovaly Technické služby
města Mostu uvedenou komunikaci, která
se nachází ve směru od kruhového objezdu
u Luny směrem k Čepirohům. „Vzhledem
k délce silnice, která má téměř tři kilometry, jsme opravy rozdělili na etapy,“ vysvětluje ředitel technických služeb Jan Syrový.
„Faktickým předělem mezi jednotlivými
etapami byly kruhové objezdy. Jako první
přišel na řadu úsek od kruháku v místě křížení ulic SNP, Josefa Skupy a Žatecká, tedy
od Luny až k objezdu pod hřbitovem. Tam
začaly práce už v první polovině srpna,“ dodává ředitel Jan Syrový. V dalších týdnech
následovaly i úseky od kruhového objezdu
v ulici Františka Halase k objezdu v ulici
Pionýrů a odtud k ulici U Rybníka v Čepirozích.
Během tří etap oprav rekonstruovaly technické služby necelé tři kilometry
dlouhou komunikaci. Na stavbě pracovaly
zhruba čtyři desítky pracovníků, odstranit
bylo potřeba starý povrch silnice, položit
nový asfaltobeton, odstranit přebytečnou
zeminu při krajnici vozovky a provést vodorovné dopravní značení. „Finanční náklady na opravy Žatecké představují částku
14,6 milionu korun. Protože město muselo
odsunout některé investiční akce plánované
původně na letošní rok, zbyly v rozpočtu prostředky, které mohly být použity mimo jiné
i na opravy této komunikace,“ sdělil Jan Syrový. Opravy Žatecké ulice byly ukončeny
v říjnu.
Podzimní listí zdarma
odvezou technické služby
Až do listopadu mohou zájemci využívat bezplatnou službu v podobě svozu
rostlinného bioodpadu. Technické služby města Mostu (TSMM) tuto službu
poskytují majitelům rodinných nebo
bytových domů už několik let. „Občané
tak nemusejí řešit nerudovský problém
„kam s ním“, tedy jak se zbavit posekané
trávy, průklestu živých plotů nebo právě
teď na podzim aktuálního spadaného listí,“ vysvětluje ředitel technických služeb
Jan Syrový. Aby mohli Mostečané této
služby využít, musí si zakoupit pytle,
které jsou určené právě pro tento druh
odpadu. „A pak uzavřené pytle uložit na
dostupné místo před dům. O ostatní už se
postaráme,“ doplnil Jan Syrový.
Správné pytle na bioodpad se dají
koupit například ve sběrném dvoře
v Zahradní ulici, v květinovém stánku
na městském hřbitově nebo v kanceláři oddělení odpadového hospodářství
v budově TSMM. Vlastní svoz odpadu,
který probíhá až do listopadu každé
pondělí, je pak zdarma.
Máte doma staré, přebytečné
elektrospotřebiče? Odevzdejte
je do sběrného dvora!
Potřebujete se zbavit starého počítače
nebo třeba žehličky? Udělejte to správně,
tedy ekologicky. Jak na to? „Rada je prostá, stačí je odevzdat do sběrného dvora. Ten
v Mostě provozují technické služby a občané
ho najdou v Zahradní ulici, nedaleko zastávky tramvaje nad dopravním podnikem,“ radí
občanům ředitel technických služeb Jan Sy-
rový. Kdo tak učiní v době od 5. listopadu
do 20. prosince letošního roku, může se zúčastnit soutěže s názvem Zocelte se v recyklaci a získat tak šanci vyhrát poukázky na
nákup nových přístrojů.
Podmínky soutěže a další podrobnosti
najdete v letáku na této dvoustraně Zpravodaje.
LITVÍNOV
Občané Litvínova mohou do konce
roku koupit pozemky za nižší cenu. Podle aktualizovaných Zásad pro prodej,
pronájem, výpůjčky a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví
města Litvínov se od příštího roku zvýší
cena prodávaných pozemků města.
LITOMĚŘICE
Mostečany zaujaly vozy
technických služeb, obdivovat
je mohli zblízka
Jak vypadají některé stroje z technického
parku Technických služeb města Mostu, to
mohli vidět všichni návštěvníci letošní Mostecké slavnosti, která se v polovině září kona-
la v areálu přesunutého kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Největší zájem o techniku,
především velké vozy z arzenálu technických
služeb, projevovaly jako tradičně děti.
Tahač plný aut začal hořet na silnici
mezi Litoměřicemi a Prahou. Hasiči měli
co dělat, aby alespoň některá auta z nákladu zachránili. Nakonec se jim podařilo požár zlikvidovat včas a zachránit tak
auta za více než šest miliónů korun.
LITVÍNOV
Budoucí prvňáčkové, kteří by se chtěli
osmělit a seznámit se se školním prostředím v předstihu před zápisem a vyzkoušet si, společně se svými rodiči, jaké
to bude být ve škole, mají nyní skvělou
příležitost. Sportovní soukromá základní škola v Litvínově totiž znovu pořádá
zdarma seznamovací kurzy pod názvem
Předškoláci, seznamte se se Sportovkou.
LITVÍNOV
Domovy sociálních služeb Litvínově,
které jsou příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, měly tento měsíc důvod
k velké slávě. Domov si připomněl třicáté
narozeniny.
MOST
Informační recepce magistrátu se dočká změn. Úředníci budou za sklem, které je ochrání před chladem i agresivními
návštěvníky.
MOST
Dlužníci v Mostě by se měli mít na pozoru. Město si na ně upletlo nový bič. Neplatiči by podle nových pravidel mohli
přijít nejen o přeplatky za služby spojené
s bydlením, ale v krajním případě třeba
i o své auto.
LITVÍNOV
Návštěvníci litvínovského areálu Nové
Záluží mají novou možnost, jak si protáhnout tělo a zasportovat. V areálu město nechalo instalovat tři posilovací stroje
pro dospělé. Mají antivandalskou úpravu
a rozmístěny jsou podél nejfrekventovanějších cest.
15
Hornické muzeum se přes zimu uzavře,
na jaro chystá velké překvapení
Podkrušnohorské technické muzeum
mělo letos velmi úspěšnou sezónu. Areál
v bývalém dole Julius III navštívilo během
letošního roku přes osm tisíc návštěvníků.
Brány muzea se uzavřou už na konci října
a znovu se otevřou opět na jaře 1. března.
Už teď se mohou návštěvníci ale těšit na
zcela novou a unikátní expozici rudného
dobývání, kterou hornické muzeum právě
dokončuje.
Letošní sezóna byla v Podkrušnohorském technickém muzeu, které se nachází
mezi Mostem a Litvínovem v areálu hlubinného dolu Julius III, velmi úspěšná. Muzeum navštěvují nejen školy, ale také lidé
místní i z daleka a v posledních letech stále
častěji rodiny s dětmi. „Letos byla sezóna
velmi vydařená. Jediné, co se trochu pokazilo, byl dětský den, kdy pršelo, ale i přesto se
nenechali lidé odradit a zaznamenali jsme
k našemu překvapení velkou účast. Celkově
byla návštěvnost během roku přes osm tisíc
návštěvníků, z čehož máme velkou radost,“
uvedl ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Největší atrakcí
je prý pro návštěvníky muzea simulovaná
štola. „Samotné fárání do štoly je pro návštěvníky velikým zážitkem,“ doplnil ředitel.
Za pár dnů se ale brány muzea na zimu
uzavřou, konkrétně už 31. října, a znovu
sem mohou zavítat zájemci opět na jaře
1. března. S novou sezónou chystá muzeum pro své příznivce také velké překvapení. Mělo by se jednat o nově budovanou
expozici rudného dobývání, na níž se již
několik měsíců pilně pracuje. „V letošním
roce jsme měli před sebou několik náročných
akcí, a tou nejzásadnější byla rekonstrukce
administrativní budovy, kde se buduje jednak zázemí pro zaměstnance, ale také nová
Název projektu:
Číslo projektu:
expozice rudného dobývání. V tuto chvíli se
celá věc blíží do finále a rekonstrukce je před
ukončením. Ještě zbývá dodělat a dovybavit expozici a práce postupují tak, abychom
vše zvládli do termínu,“ přiblížil současnou
situaci ředitel muzea. Administrativní budova se během jarních a letních měsíců,
za běžného provozu muzea, dala kompletně do pořádku. Prováděly se zde zednické
práce, které spočívaly v odstraňování starých omítek a příček, připravily se stropy
a zateplila vnější část budovy, položeny byly
nové elektrické rozvody včetně ústředního
vytápění. Vybudovala se také nová kotelna pro vytápění areálu muzea. V objektu
vznikly v horním patře kancelářské prostory a ve spodní části se připravuje již zmiňovaná expozice rudného dobývání. „Celá
oprava byla velmi náročná nejen stavebně,
ale i organizačně, vše se dělá za pochodu
a připravujeme sem už i nové exponáty. Během přípravy nové expozice sem už návštěvníci zvědavě nakukovali a zajímalo je, co tu
Rekonstrukce objektu Podkrušnohorského
technického muzea
100115239
připravujeme, a z jejich reakcí je patrné, že
se na novinku velmi těší,“ popsal práce Zbyněk Jakš a k expozici ještě dodal: „Naší prioritou je, abychom v rámci otevření muzea
v další sezóně mohli slavnostně zahájit tuto
novou expozici.“ To ale není vše, na co se
sem mohou lidé těšit. Před dokončením je
také expozice stěnového porubu a i tu si budou moci návštěvníci v březnu prohlédnout
už kompletní.
Muzeum také bude pokračovat v započaté tradici dětských dnů a těšit se mohou
rodiny s dětmi i na dětský den v roce 2014.
„Plánujeme opět dětský den, který má u nás
velký úspěch. Na tuto akci k nám zavítá okolo patnácti set až dvou tisíc lidí, což je tady
v této lokalitě obrovský úspěch. Lidé nám
i sami volají a ujišťují se, zda bude další taková akce a už se dopředu těší. Tato tradice
se nám povedla a uvidíme, co nám dál dovolí
čas a co se nám tu ještě podaří všechno vymyslet,“ dodává ředitel Jakš.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
OBRNICE
Obec Obrnice požádá o dotaci ministerstvo vnitra z programu prevence kriminality Bezpečná lokalita 2014.
V případě úspěchu pak příspěvek využije
k zabezpečení panelového domu č. p. 198
v sídlišti Nová výstavba.
HÁJ U DUCHCOVA
Domov „Bouřňák“, příspěvková organizace Ústeckého kraje, pořádal v pořadí už X. ročník festivalu Hájský kohout
2013. Akce se zúčastnilo patnáct domovů
sociální péče z celého Ústeckého kraje.
LITVÍNOV
Malířské sympozium
se představí v ZUŠce
Základní umělecká škola v Mostě hostí
Výstavu obrazů z 5. malířského sympozia
Benedikt Most 2013. Obrazy převážně mladých umělců jsou k vidění do 15. listopadu. „Naše škola vystavuje díla z malířského
sympozia letos poprvé. Chtěli jsme tím ocenit
úspěch našich absolventů, kteří se malířského
sympozia loni i letos zúčastnili. Je to obrovský
přínos, když se podobných sympozií mohou
účastnit mladí umělci a studenti,“ uvedla ře-
ditelka školy Romana Pavlíčková. Třináctka
výtvarníků z celých Čech se letos už popáté
sjela začátkem srpna do Mostu, aby se tu
zúčastnila tradičního malířského sympozia
na Benediktu. Během sympozia vytvořili
výtvarníci více než stovku děl. Generálním
partnerem malířského sympozia byla Vršanská uhelná, dalšími partnery Statutární
město Most, Benedikt a Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Město Litvínov chce prodat pohledávky za více než tři miliony korun. Jedná
se o pohledávky za nájemné a související
služby dlužníků, kteří buď pobírají sociální dávky, nebo jsou vedeni u úřadu práce, jsou ve výkonech trestu či jsou hlášeni
na úředních adresách.
LITVÍNOV
Jen dva body mělo mít mimořádné
jednání litvínovských zastupitelů, a to
schválení nejvhodnější nabídky na revitalizaci zámku Valdštejnů a výkon práv
akcionáře dopravních podniků. Ačkoliv
se neočekávala žádná dlouhá diskuze,
hned v úvodu se zastupitelé poškorpili
kvůli hernám a litvínovské nulové toleranci vůči hazardu.
LITVÍNOV
Litvínovští sociální demokraté chtějí
dostat hazard opět pod kontrolu města.
Potvrdily se totiž obavy, že legální herny, které město svou vyhláškou od ledna příštího roku zcela zakázalo, nahradí
černé herny a hráčské kluby, na jejichž
provoz nemá město žádný vliv.
Severní energetická
je počinem roku
Skupina Severní energetická byla oceněna Svazem průmyslu a dopravy ČR jako
„Počin roku - za přínos pro rozvoj průmyslu a regionů“. Na sněmu svazu na brněnském Výstavišti cenu převzal spolumajitel
skupiny Jan Dienstl. Svaz odůvodnil výběr
historicky prvního laureáta této ceny tím,
že vznik nové nezávislé energetické skupiny
výrazně přispěl k tolik potřebnému rozšíření konkurence na energetickém trhu. Navíc
má do budoucna jasný potenciál zachovat
zaměstnanost a podílet se na rozvoji v Ústeckém kraji. „Cena je projevem našeho pře-
svědčení, že republika potřebuje v surovinové
a energetickém oblasti firmy, které tento segment dokážou stabilizovat,“ uvedl prezident
svazu Jaroslav Hanák.
„Vnímám udělení ceny jako velký závazek
a budeme se snažit, abyste si po letech mohli říci, že jsme si cenu zasloužili. České uhlí
je poctivý základ, z něhož těží náš průmysl
a domácnosti. Dlouhodobě chceme, aby se do
hry o jeho využití vrátil také severočeský region a lidé, kteří zde žijí. Spolu se státem budeme v příštích letech hledat cesty, jak toho
dosáhnout,“ uvedl Jan Dienstl.
LITVÍNOV
Mateřinka v Čapkově ulici „Vláček“
má nové vybavení zahrady, které udělalo
dětem velkou radost. Jedná se o novou
sportovní plochu, kterou tu nechalo vybudovat město díky sponzorskému příspěvku United Energy.
CHANOV
Chanovským už slouží nové víceúčelové hřiště, které z dotací vybudovalo
město Most. Zároveň mohou obyvatelé Chanova využívat nové polyfunkční
centrum, které za peníze z Evropské unie
nechala zrekonstruovat společnost Dům
romské kultury.
17
KULTURNÍ SERVIS
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s.
J.Skupy 2522, Most, tel.: 476 705 084, fax: 476 105 824, http://www.mostecka-bytova.cz
Co možná nevíte
o exekucích
Co je exekuce, kdo je exekutor, jak exekuce probíhá a jak se s ní může setkat běžný
občan?
Exekuce je v současné době asi nejefektivnější nástroj pro zajištění nuceného výkonu
soudního rozhodnutí. Nejčastěji se jedná
o vymožení peněz z dlužníka (v právní řeči
„povinného“), který není ochoten svou pohledávku věřiteli („oprávněnému“) zaplatit,
přestože mu to soud ve svém rozhodnutí
uložil. Zdaleka se však nemusí jednat jen
o miliónové pohledávky mezi podnikateli.
Se soudními exekutory se již osobně seznámila řada neplatičů elektřiny nebo černých
pasažérů přistižených v MHD bez platné
jízdenky, kteří nezaplatili pokutu, a hlavně
čím dál více neplatičů nájemného.
Exekuci provádí soudní exekutor, což je
soukromá osoba, kterou stát pověřil výkonem rozhodnutí. Exekutor má statut veřejného činitele a při výkonu exekuční činnosti postupuje zcela nezávisle. Je vázán pouze
platnými právními předpisy a rozhodnutími soudu v exekučním řízení. Exekutor je
vybaven širokými pravomocemi - například je oprávněn zjišťovat osobní a majetkové poměry povinného jak od státních
orgánů (policie, finančních úřadů), tak od
jiných osob (pojišťoven, bank, pošty, Střediska cenných papírů a řady dalších). Při
soupisu majetku může vstoupit i do bytu,
provozovny a dalších prostor, v nichž má
povinný svůj majetek, a to dokonce i v jeho
nepřítomnosti - za asistence policie a zámečníka.
Základní podmínkou provedení exekuce
je exekuční titul, jímž je zpravidla vykonatelné soudní rozhodnutí - rozsudek či platební rozkaz. Teprve potom je možno podat
návrh na provedení výkonu rozhodnutí.
Návrh je osvobozen od soudních poplatků
a zasílá se okresnímu soudu příslušnému
podle místa bydliště nebo sídla dlužníka.
Soud rozhodne o nařízení exekuce a jmenuje exekutora uvedeného v návrhu. Způsob provedení exekuce určuje sám exekutor v exekučním příkazu. Může například
zabavit a posléze prodat nemovitosti nebo
movité věci povinného, zabavit finanční
prostředky na jeho bankovním účtu, nařídit
srážky ze mzdy nebo třeba prodat podnik či
obchodní podíl povinného. Způsob provedení exekuce může být exekutorem měněn
tak, aby byla exekuce co nejdříve úspěšně
dokončena.
Veškeré náklady exekuce včetně své zákonem stanovené odměny exekutor vymáhá po povinném. Pokud bude exekuce
úspěšně dokončena, tzn. exekutorovi se podaří dohledat majetek povinného a uspokojit z něj exekučně vymáhanou pohledávku,
může se oprávněný dostat ke svým penězům poměrně rychle a bez vynaložení dalších nákladů.
Nesplácíte své dluhy nájemného, upomínky házíte do koše a rekomanda si zásadně nevyzvedáváte? Pak se nedivte, až zmizí
všechny peníze z vašeho účtu a v práci dostanete o třetinu nižší mzdu. Jak je to možné? MOSTECKÁ BYTOVÁ při vymáhání
pohledávek z nájemného včetně příslušenství spolupracuje s exekutorskými úřady.
Pravomoci exekutora jsou nemalé a není
pro něj problém si zjistit o dlužníkovi a jeho
majetku vše podstatné a pak neočekávaně
citelně zasáhnout na více místech. Kromě
toho, že vám může obstavit bankovní účty,
klidně vám vybere vaše úspory ze stavebního spoření, penzijního připojištění nebo
kapitálového pojištění. Zabavit může také
vaše cenné papíry, podíly na obchodních
společnostech nebo i celou firmu. Lehce
přijdete o jakoukoliv nemovitost, zabaveno
může být vaše auto a téměř jakýkoliv jiný
movitý majetek. Ostudu můžete mít i v práci, když vaše mzdová účtárna obdrží exekuční příkaz postihující vaši mzdu. V klidu
ale nemohou být ani důchodci a nezaměstnaní, protože postihnout lze jakýkoliv příjem, tedy i sociální dávky. Splácet se bude
sice po troškách, ale do té doby, dokud nebude dluh splacen nebo dlužník nezemře.
Ani pak vše neskončí, protože dědí se nejen
majetek, ale i dluhy. Děsivá představa? Tak
raději dejte pozor a své finanční závazky
splácejte včas!
Lenka Rauchová, ekonom společnosti
Zdroj: www.mesec.cz
PRO POTŘEBY NÁJEMNÍKŮ
Adresa:
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s.
J. Skupy 2522
434 01 Most
IČO: 25 43 88 32
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 11:30 h, 12:30 – 17:00 h
Středa 8:00 – 11:30 h, 12:30 – 17:00 h
Kontakty:
Ředitel společnosti
Ing. Jaroslav Kudrlička
[email protected]
Sekretariát
Bc. Lucie Klopotová
[email protected]
476 705 084
476 100 758
Náměstek ředitele, právní úsek
Ing. Ivana Papřoková Jandová
[email protected]
478 618 537
Právní úsek, byty
Miloslava Sedláčková, Ing. Marcela Bažantová
[email protected],
[email protected]
478 618 536
Ekonomický úsek
Romana Pavlicová, Lenka Rauchová
[email protected],
[email protected]
478 618 539
Technický úsek, nebytové prostory
Ing. Martin Nagy, Jana Wachtelová
[email protected],
[email protected]
478 618 538
Internetové stránky:
www.mostecka-bytova.cz
MOST
Kolejiště u mostecké „Stovky“ čekají
už v příštím roce velké změny. Během
prázdnin totiž hodlá město tento úsek
tramvajové dopravy kompletně zrekonstruovat. Padne na to 47 miliónů vyčleněných na Integrovaný plán rozvoje města Doprava.
Instalace indikátorů tepla
Instalace indikátorů tepla, poměrových
měřidel tepla v domech společnosti MOSTECKÉ BYTOVÉ byl jedním z častých
dotazů našich nájemníků. Jednotlivé domy
jsou již vybaveny regulací vstupu tepelného
média na jejich patách, jsou vyváženy jednotlivé stoupací větve a byty mají osazeny
termostatické hlavice. Montáž poměrových
měřidel tepla je tedy finální krok v oblasti regulace a měření tepla. Úsporu tepla
v domě mohou však nájemníci ovlivňovat
již několik let, a to od osazení termostatických hlavic na radiátory, kterými si mohou
regulovat tepelnou pohodu v bytě.
Do plánu oprav a investic společnosti
byla v letošním roce zařazena také akce osazení indikátorů tepla s dálkovým odečtem.
Poptávkovým řízením byla vybrána odborná společnost, která se touto problematikou
dlouhodobě zabývá. V průběhu měsíce
října budou do všech bytů společnosti namontovány indikátory tepla s dálkovým
odečtem.
Stejně jako u bytových vodoměrů budou
náklady promítnuty do měsíčního předpisu
nájemného. Instalací indikátorů tepla, kromě určitého psychologického efektu, dojde
i k adresnějšímu rozúčtování spotřeby tepla
u jednotlivých nájemců. Vyúčtování již nebude počítáno pouze z vytápěné podlahové
plochy, ale poměrem 60% naměřená spotřeba a 40% podlahová plocha.
Jana Wachtelová ,
technický úsek
Změna výše nájemného
Sektor nájemního bydlení je tradičně
spojován s regulačními zásahy státu přijímanými především na ochranu nájemníků. Nejdiskutovanějšími se stávají zejména
zásahy do výše nájemného, které určuje
hodnotu bydlení. Za dosud poslední z těchto zásahů je možné považovat zákon č.
107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu, který nabyl účinnosti
dne 31. 3. 2006. Tento zákon umožnil v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010, ve vybraných městech až do 31. 12. 2012, regulaci ve formě jednostranného limitovaného
zvyšování nájemného. Cílem bylo sblížení
hladin dříve regulovaného a předpokládaného smluvního nájemného.
Možnost jednostranně zvýšit nájemné
skončila v Mostě dne 31. 12. 2010. Od uvedeného data se změna nájemného v průběhu trvání nájemní smlouvy stanoví dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.
Jedná se tedy o nájemné smluvní, které je
předmětem dohody zúčastněných stran.
Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
přistoupila počátkem roku 2013 k analýze
nákladů a příjmů z nájemného u bytových
jednotek v SVJ, které zůstaly v majetku společnosti. Výše nájmu v těchto bytech se ve
většině případů pohybuje na úrovni roku
2010, kdy byla ukončena deregulace nájemného, tzn. 29,47 Kč/m², a svou výší nyní nepokrývá nutné náklady společnosti spojené
s vlastnictvím jednotek v SVJ. Z výše uvedeného důvodu představenstvo společnosti
na svém jednání dne 4. 9. 2013 rozhodlo
o změně výše nájemného na 50,-Kč/m². I tak
je tato cena nájemného výrazně pod jeho
obvyklou hladinou uváděnou MMR v mapě
nájemného. Zde se cena místně obvyklého
nájemného pro město Most pohybuje v rozmezí 58 až 62,-Kč/m². Změna výše nájemného se týká zhruba 60 bytových jednotek
vlastněných naší společností v domech SVJ.
V současné době již více jak 90% nájemníků
přistoupilo na dohodu o změně výše nájemného s pochopením dané situace.
V případě, že se pronajímatel s nájemcem nedohodnou na výši smluvního nájemného, bude rozhodovat soud. Ve sporu
o výši nájemného by soudy měly využívat
posudků znalců, ale i další zdroje jako
výslech svědků – realitních makléřů, porovnání s dalšími byty, popř. informační
databázi nájemného, které je v daném místě obvyklé. I samotné strany sporu budou
moci navrhovat vlastní důkazy pro zjištění správné výše nájemného. Posouzení
a zvážení jednotlivých důkazů však bude na
soudech samotných. Nejlepším možným
řešením však vždy zůstává oboustranný
kompromis vedoucí ke slušnému bydlení
za rozumné ceny.
Miloslava Sedláčková,
právní úsek MB, a.s.
MOST
Mostečané, a nejen oni, si budou moci
v příštím roce vybírat z pětadvaceti termínů svatebních obřadů. Radní totiž
přesně v tomto počtu schválili rozpis
termínů svatebních obřadů pro rok 2014.
O svatby v Mostě, zejména na hradě
Hněvín nebo v kostele, je značný zájem.
MOST
Alchymistická dílna magistra Kelleyho na hradě Hněvín se uzavřela. Trhák
letošní turistické sezóny na mosteckém
hradě totiž ulehá k zimnímu spánku
a znova se otevře až příští rok na jaře. Návštěvnost si město pochvaluje. Na vstupném se letos totiž díky mágovi vybralo na
padesát tisíc korun a výstavu zhlédlo na
tisíc návštěvníků.
MOST
Děvětatřicet středoškoláků a vysokoškoláků převzalo v úterý 17. září 2013
v obřadní síni Magistrátu města Mostu
smlouvy o poskytnutí stipendia od Nadace Student pro školní rok 2013/2014.
Nadace v tomto období mezi podporované studenty rozdělí více než tři sta tisíc
korun.
MOST
Mostecká čtvrť Chanov se dočká bezpečné komunikace, chodníků a autobusových zálivů. Stávající silnice bez chodníků vede podél obytných domů a denně
tudy projedou stovky automobilů. Silnice se tak stává nebezpečnou zvláště pro
chodce.
MEZIBOŘÍ
Město Meziboří nechalo zpracovat
studii na vybudování stezky pro pěší
mezi Mezibořím a Litvínovem. Ta měla
vést střídavě po pravé i levé straně komunikace.
LITVÍNOV
Litvínovská radnice chce prodloužit revolvingový úvěr města o půl roku
a také vyhlásit výběrové řízení na revolvingový úvěr pro další období. Z tohoto
19
19
KULTURNÍ SERVIS
PRVNÍ MOSTECKÁ a. s.
Vytápění bylo v Mostě zahájeno
bez větších problémů
Topná sezóna 2013/2014 začala v Mostě
11. září. Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ
a.s. na žádost svých hlavních odběratelů,
mezi něž patří především SBD Krušnohor
a Statutární město Most, zahájila v tento
den temperování domácností a dalších objektů napojených na systém centrálního zásobování teplem. Vytápění tak bylo zahájeno zhruba o dva týdny dříve než v loňském
roce, kdy bylo vytápění spuštěno až 24. září.
Připomínáme, že otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
začíná 1. září a končí 31. května. V tomto
rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná
denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není
očekáván další den vzestup teplot.
Provoz výměníkových stanic v majetku PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. byl v prvních týdnech plynulý a bez větších závad.
Přesto bylo nutno v některých lokalitách
přerušit dodávku tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody. Ve dnech 18. až
19. září byla odstavena výměníková stanice VS 35 v ulici Slovenského národního
povstání, a to z důvodu havárií na potrubí
ústředního vytápění, rozvodu teplé vody
a následně i horkovodu Severočeské teplárenské, a.s. Dne 4. října byl zjištěn únik na
rozvodu tepla na sídlišti Chanov v bloku
4 a následná oprava si vyžádala odstavení
celého sídliště. Zatím poslední havárii řešila Severočeská teplárenská, a.s. 10. října
v Hutnické ulici, kde bylo z důvodu opravy horkovodu nutno uzavřít výměníkové
stanice VS 10, VS 10A, VS 11, VS 12, VS
13 a VS 14. Tuto odstávku využila PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. k plánované opravě
technologie teplé vody ve VS 12, která byla
jinak naplánována na 16. října. Další případné odstávky byly krátkodobé s dobou
trvání do tří hodin.
Je třeba si uvědomit, že technologie pro
zásobování teplem je v provozu nepřetržitě
24 hodin denně a 365 dní v roce. Pečlivou
diagnostikou, údržbou a cílenými investicemi do jednotlivých zařízení se snažíme
předejít případným haváriím a zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávek tepelné energie.
Přestože závadám nelze zcela zabránit, je
možno je touto cestou alespoň minimalizovat. Případné poruchy, k nimž občas během
zimy dochází, tak mohou být odstraněny
během několika málo hodin a mnohdy je
odběratelé ani nepocítí.
František Havelka,
provozní ředitel
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
O studium u Gassmanna mají děti stále zájem
Již bezmála pět let trvá spolupráce společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě.
Každoroční finanční dar škole pomohl k realizaci řady zajímavých projektů, například
původního muzikálu Edward Kelley či založení Gassmannova komorního orchestru.
Nový školní rok 2013/2014 zahájila ZUŠ
s konečným stavem 1030 žáků. „Tento stav
je pro nás potěšující a svědčí o trvalém zájmu rodičovské veřejnosti o umělecké vzdělávání na naší škole,“ říká ředitel „lidušky“
Ing. Antonín Vacek. Oproti minulým letům
se podle jeho slov rapidně zvýšil zájem
o předměty kytara a klavír a o literárně-dramatický obor. „Stále bychom ale rádi
doplnili stav žáků v oddělení dechovém
a smyčcovém. Pro tyto obory proto přijímáme talentované děti ještě v průběhu prvního pololetí,“ dodal Antonín Vacek.
Základní umělecká škola F. L. Gassmanna se trvale snaží být pevnou součástí
kulturní mozaiky města Mostu a připravuje řadu vystoupení ať už interních, tak
veřejných. Některé akce přitom proběhnou
k letošnímu pětačtyřicátému výročí založení školy. V rámci těchto oslav se koncem
listopadu představí již jmenovaný Gassmanům komorní orchestr, který byl letos
v březnu založen jako důležitá platforma
pro koncertní rozvoj učitelů školy i výrazně talentovaných žáků, kteří po absolutoriu
ZUŠ kontinuálně pokračují v dalším umě-
leckém vzdělávání na konzervatoři či akademii. Na tento koncert naváže 1. prosince
vánoční vystoupení orchestru se známým
zpěvákem a bavičem Vladimírem Hronem.
Dále je v plánu koncert populární hudby, na
němž se představí žáci klávesového a pěveckého oddělení, tradiční rozsvěcení vánočního stromu před budovou školy a vánoční
koncert celého hudebního oddělení ZUŠ.
Chybět nebude ani již tradiční provedení
České mše vánoční J. J. Ryby v hornickém
kostele v německém Seiffenu. Termíny
jednotlivých akcí budou včas upřesněny
a plakátovány. „Mimo to naši žáci vystupují
v domovech důchodců na koncertech pro
seniory a už od září se připravují na soutěže
vyhlášené ministerstvem školství,“ uzavřel
Antonín Vacek.
Ing. Jiří Macan,
tiskový mluvčí, PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
úvěru by se v příštím programovacím
období let 2014 – 2020 mohla realizovat
například rekonstrukce zámku
MEZIBOŘÍ
Vedení Meziboří se snaží zachovat ve
městě ordinaci dětské lékařky. I za cenu,
že udělá výjimku při prodeji bytového
domu a nebytový prostor, kde dětská
lékařka ordinuje, si ponechá. Návrh vedení města ale vyvolal bouřlivou diskuzi
zastupitelů.
ÚSTECKÝ kRAJ
Kojenecký ústav získal další
sociální automobil
Z nového automobilu se již měsíc raduje
Kojenecký ústav v Mostě – Zahražanech.
Renault Kangoo byl pořízen v rámci projektu „Auto pomáhá dětičkám“, který zorganizoval Ing. Jaromír Pour a kterého se
zúčastnila i společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Princip projektu je jednoduchý – oslovené firmy si zakoupily reklamu na vozidle
a z těchto „sponzorských“ peněz byl automobil pořízen. Mostecký kojenecký ústav
tímto způsobem získal již druhý Renault
Kangoo (auta se obnovují po šesti letech),
ten letošní byl však pořízen v lepší výbavě
podle požadavků vedení ústavu. „Jsou to
především dvoje boční posuvné dveře, které umožní snadnější manipulaci s dětskými
sedačkami, celkové čalounění, které zabezpečuje tichou jízdu, a také klimatizace, která zpříjemní cestování v letních měsících,“
přiblížil Ing. Jaromír Pour.
„Přestože děti u nás umístěné mívají často zdravotní problémy, nemáme ze zákona
nárok na bezplatnou sanitku. Automobil
je proto pro nás velmi potřebný a všem fir-
mám, které se na jeho pořízení podílely, patří velké poděkování,“ uvedla při slavnostním předání vozu ředitelka kojeneckého
ústavu PhDr. Milada Šilhová. Renault bude
sloužit nejen k jízdám s dětmi k lékaři a na
úřady, ale také k zásobování ústavu, výletům a ozdravným pobytům pro děti i k dopravě zaměstnanců na konference a odborné semináře. Kojenecký ústav v Mostě,
který jako příspěvková organizace spadá
pod Ústecký kraj, se stará o děti ve věku 0–3
roky a při kapacitě 126 lůžek bude nový vůz
určitě plně vytížen.
Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. se
dosud zúčastnila všech nákupů vozidel,
které pro mostecké organizace v minulých
letech realizovala agentura Kompakt s.r.o.
Poděbrady. Tzv. sociální automobily používají kromě kojeneckého ústavu i v Dětském
domově v ulici K. H. Borovského a v Městské správě sociálních služeb v Mostě, další
vůz získá ještě letos Oblastní charita Most.
Ing. Jiří Macan,
tiskový mluvčí
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. NABÍZÍ
Kancelářské prostory v objektu Kancelářského centra v ulici Stavbařů 32 v Mostě
– Velebudicích (bývalé ÚAB) nabízí k pronájmu společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Rozloha kanceláří činí 15 až 27 metrů čtverečních, v každém patře je k dispozici sociální zařízení a kuchyňka, to vše v blízkosti
hlavní komunikace a MHD. Cena pronájmu
činí 474,39 Kč/m2/rok (bez energií a služeb).
Zájemci o pronájem a prohlídku objektu se
mohou hlásit u obchodní referentky Jitky
Matouškové na tel. čísle 476 701 306, e-mail:
[email protected]
Volná garážová stání nabízí k pronájmu
společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Garáže jsou k dispozici u VS 21 v ulici V. Nezvala, u VS 25 v ulici J. Dobrovského, u VS
809 v ulici M. Rybalka a u VS 904 v ulici
Višňová. Cena pronájmu činí 1271 korun
měsíčně (včetně DPH). Dále nabízíme
k pronájmu parkovací místa v České ulici,
a to za 787 korun měsíčně (včetně DPH).
Bližší informace poskytne asistentka ředitele Zdeňka Zimmermannová na tel. čísle
476 702 554.
Kancelářský objekt v Hollarově ulici
v Mostě nabízí společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. k prodeji za cenu 850.000 korun. Zájemci o koupi uvedeného objektu
mohou kontaktovat technického pracovníka Lucii Lukeslovou na tel. čísle 721 867 182
nebo prostřednictvím e-mailu lukeslova@
prvnimostecka.cz. Více informací naleznete na www.prvnimostecka.cz.
Od 1. října se mění legislativa v registru vozidel, a to v návaznosti na změnu
zákona o odpadech. Mimo jiné ekopoplatek zaplatí následující žadatel při
přeregistraci použitého vozidla, i když
byl předchozí žadatel při registraci nebo
přeregistraci osvobozen.
ÚSTECKÝ KRAJ
Zástupci krajské tripartity Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR
ÚK) Gabriela Nekolová a Lenka Šifaldová představily informačně - motivační
kampaň na podporu sladění potřeb trhu
práce se vzděláváním se zaměřením především na propagaci technických oborů.
CHOMUTOV
V areálu Severočeských dolů, lokalita
Březno u Chomutova, proběhlo taktické cvičení, při němž hasičská jednotka
HZS ÚK ze stanice Chomutov a hasičská
jednotka podniku DNT cvičily záchranu
člověka z kolesového rypadla.
LITVÍNOV
Na zajištění zimní údržby v roce 2013
byla schválena zastupitelstvem města
částka 4 mil. Kč. Vzhledem k extrémním
podmínkám v zimních měsících bylo
nutné provádět častější výjezdy zimní
techniky se zvýšenou spotřebou posypového materiálu.
MOST
Velké stěhování mosteckých magistrátních úředníků skončilo. Od minulého týdne mohou občané veškeré agendy
vyřídit v jedné budově v centru města
v Radniční ulici. Sestěhování úředníků
je jednoznačně komfortní pro občany,
kteří mají veškeré služby pod jednou
střechou, ale také pro samotné úředníky,
kteří nemusejí přejíždět z jedné budovy
do druhé. Stěhování si vyžádalo odstávky
agend, vše ale nakonec proběhlo hladce
a bez vážných komplikací.
2121
KULTURNÍ SERVIS
Různé:
 Prodám plynový kotel, zachovalý, funkční, Waillant, s regulátorem, cena 2 000 Kč.
Telefon: 731 077 471 nebo 474 523 454
 Prodám 3 válendy 500 Kč/ks, 2 x molitanová matrace, 10 cm vysoká, 350 Kč, použité. Boudu pro psa 90x125 cm a 120x160 cm,
nutno rozebrat, část zateplená. Cena 500
a 650 Kč. Telefon večer: 607 277 880, Most
 Prodám kolo Favorit 500 Kč, nosič na
kola 350 Kč, 2 x autobaterie 44A + 55A, 500
Kč, Good Year + disky, různé pneu. Telefon:
607 277 880 večer Most
 Nová laserová vodováha, český návod,
originální balení včetně baterií, záruka.
Přesné a jednoduché měření pomocí laserové techniky. Od výrobce záruka 3 roky.
Jen 490 Kč. Zašlu i na dobírku. Telefon: 723
509 549
 Prodám pěknou panenku s porcelánovou hlavou, pro sběratele, v dobrém stavu,
velikost 40 cm – 500 Kč. Zašlu i na dobírku.
Telefon: 604 961 269
 Prodám 200 ks různých mincí, Evropa
a svět 20. století, pouze dohromady, 3 Kč/
ks. Zašlu i na dobírku. Telefon: 776 168 887
 Prodám minipračku, modrá, elektrická
na 2 kg prádla, 220 V, 40°C, pere i máchá,
původní cena 1 350 Kč, nyní 700 Kč. Mobil:
605 842 564
 Prodám stolek v barvě buku, rozměr
stolní desky š: 55, d: 100, v: 80 cm, plus dvě
židličky, vše s kovovou konstrukcí, původní
cena 1 350 Kč, nyní 600 Kč. Mobil: 605 842
564
 Prodám TV Panasonic, cena 500 Kč, telefon: 724 719 306
 Prodám větší množství zavařovacích
sklenic + víčka, 720 ml, 2 Kč/ks. Telefon:
736 164 363
 Dáme zdarma (za odvoz) pětilitrové
sklenice (na rychlokvašky apod.), k dispozici 20-30 ks. I jednotlivě. Telefon: 602 485
605
 Pěkný kovový model ruské stíhačky
MIG 31 Foxhound, nepoškozený, se stojánkem. Velikost modelu 15 cm. Pro sběratele
nebo jako dekorace. Cena pouze 190 Kč.
Zašlu na dobírku. Telefon: 604 961 269
 Nabízím na miminko prádélko a oblečení velmi hezké i značkové, velikost od narození do 6 měsíců, levně, dohodou, možná
dobírka. Telefon: 776 134 971
 Prodám pracovní oděvy bílé, blůzky 7x,
velikost 48, kalhoty 12x, velikost 46-50. Vše
za 700 Kč. Telefon: 604 136 700
 Prodám vajíčko pro dítě Chicco do 13
kg, modré se zajíčky po 1 dítěti. Most. Telefon: 736 164 363 za 500 Kč
 Nový kvalitní dalekohled, 12-ti násobné
zvětšení, optické sklo BK7, centrální ostření, korekce dioptrií, pouzdro, příslušenství,
ve 100 % stavu, od výrobce záruka 3 roky,
vynikající dalekoholed pro turistiku. Nový
v originálním balení, cena pouze 590 Kč.
I na dobírku. Telefon: 722 138 670
 Nokia 6300, moderní design, tloušťka
pouze 12 mm, velmi odolný ocelový kryt,
fotoaparát/kamera, MP3 přehrávač, bluetooth, USB, internet, email aj., paměťová
karta, jako nový včetně příslušenství, jen 1
200 Kč. I na dobírku. Telefon: 722 138 670
 Prodám velmi pěkný managerský notebook, úhlopříčka 36 cm, DVD, Wi-fi, Windows XP professional, stříbrný, jako nový,
jen 3 900 Kč, celá ČR, i na dobírku. Telefon:
723 509 549
 Klasický dalekohled 16x50 za výhodnou
cenu! Prodám zcela nový kvalitní německý
dalekohled. Určen zejména pro myslivce
a k pozorování přírody. Cena jen 1 900 Kč.
Na dobírku. Telefon: 723 509 549
 Prodám satelitní talíř + držák. 500 Kč.
Telefon: 777 652 705
 Prodám pěknou televizi značky Watson,
500 Kč. Telefon: 737 652 705
 Nabízím na děcko 6 až 12 měsíců tašku
letního a podzimního oblečení, 350 Kč. Telefon: 776 134 971
 Prodám kašmírový přehoz přes postele
(rozměry 2,15 x 2,30 cm), dovoz z Indie.
Cena 450 Kč. Telefon: 724 727 124
 Krásný model auta Peugeot 308 na dálkové ovládání, červený, velmi pěkný, úplně nový v originální krabici. Vhodné jako
velmi pěkný dárek pro každého kluka. Jen
za 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Telefon: 605
437 248
 Prodám myčku nádobí, rozdělovač cukroví, chlebník, džbán, prošívané deky, BT,
dětské boty číslo 5 letní a zimní, rybářské
vybavení, videokameru Sony, vysílačky – dosah 10 km, 2 reprobedny – menší,
klec pro drobné ptactvo, lednici, poštovní
známky, starší peníze dle výběru, a jiné dle
dotazů. Telefon: 607 656 863
 Prodám nepromokavou plachtu na auto,
lehká, pevná, odolná proti větru i mrazu, na
všechny typy osobních aut, zesílený okraj
s kovovými oky, nová v originálním balení,
cena jen 390 Kč. Telefon: 776 168 887
 Prodám přes 200 různých mincí, Evropa
a svět 20. století, pouze dohromady, 3 Kč/
ks. Na dobírku. Telefon: 776 168 887
 Koupím staré předměty ze stříbra: tabatěrky, pudřenky, flakony na parfém, různé
dózy, brože, hůlky se stříbrnou rukojetí,
příbory, zapalovače, manžetové knoflíčky.
Telefon: 734 808 433
Byty, domy:
 Pronajmu garsonku v Mostě, pracujícímu, důchodkyni (bez dluhů), do roku 2015,
pak možnost odkup. Jen SMS: 721 424 392
 Pronajmu byt v Hamru 2+1, v OV, cihlová zástavba, pěkná lokalita, plastová okna,
plynový kotel, nájem + enrgie do 6 000 Kč.
Nájem předem + kauce. Telefon: 606 850
190
 Prodám chatu kompletně vybavenou
stylovým nábytkem v houbařské oblasti
poblíž Lubence, krb, krbová kamínka, voda
zavedena, informace na telefonu: 604 103
485 – od 19 hodin
 Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v ulici
Pionýrů, klidná lokalita, pěkné prostředí,
byt je v dobrém stavu, pěkný, slunný, volný
od 1. 12. 2013, nájemné celkem 6 000 Kč
+ energie, neváhejte a volejte: 737 321 065,
607 802 382
 Prodám byt 2+1 v OV v původním stavu. Centrum města – ulice M. Švabinského.
Telefon: 724 076 602. RK nevolat
 Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 v ulici
V. Nezvala č. p. 2499 (bývalý Tuzex). Velmi klidná a žádaná lokalita v centru města
Mostu. Byt po rekonstrukci. Nájemné 5 000
Kč. Volný ihned k nastěhování. Telefon: 739
043 227
 Prodám byt 2+1 v Mostě, blok 327 v OV,
první patro, pěkný. Byt upraven na 3+1,
dům je cihlový, zateplený, slunný. Klidná
část města, blízkost parku a hřiště, bezproblémové parkování. Telefon: 777 697 808
Auto, moto
 Prodám Ford Escort 1,8 VCLX, sedan
3 dveřový, stříbrná metalíza, r. v. 1993, kat.
S2, zdvihový objem 1796, STK 6. 5. 2015,
najeto 95 000 km, nové blatníky a nová
spojka, cena dohodou, Litvínov a okolí. Telefon: 602 219 488
Seznámení:
 Hledám lásku a věrnost. Na muže do 60
let, nekuřáka, štíhlého se těší 54letá s brýlemi, spolu až do klidného stáří, jen SMS 737
074 877
 41/174/76 hledá štíhlou fajn ženu pro
trvalý vztah. Telefon: 721 005 135. Most
 Obyčejný 27letý, 168 cm vysoký, svobodný, upřímný, hledá ženu na dopisování,
které by nevadilo, že jsem ve VT. Odpovědi
písemně. Info: redakce
 Hledám přítelkyni pro společné trávení
volného času, měla by být štíhlé nebo střední postavy, jsem SŠ 55/170, nekuřák, volat
nebo sms na telefon: 723 435 449
 Hledám zdravou přítelkyni do 50 let na
občasný sex bez narušení soukromí a bez
finančních požadavků, já 50/170, zajištěný,
pouze ženu se vztahem k sexu. Telefon: 605
475 159
 Muž 57 let, mladšího vzhledu, sháním
přítelkyni do 55 let, štíhlou, která by se po
čase ke mně nastěhovala na vesnici, byt,
auto mám. Telefon: 776 039 968
 Žena 62, rozvedená z Mostu, hledá pro
spokojený vztah muže do 65 let, vyšší robustnější postavy, který nehledá modelku,
nejsem štíhlá. Alkohol a lhaní vadí. Telefon:
724 745 556, budu se těšit na setkání
 Vitální vdova, 175 cm, 75 kg, mám
spoustu zájmů, chalupaření, pletení, procházky, houbaření, hledám kámoše, přítele
kolem 68 let, rybář s řidičákem vítán. Žádné lži. Jen upřímně, setkání napoví. Telefon:
733 647 335
Technické služby města
Mostu, a. s.
přenechají za úplatu cca 30 m3, tj. cca 75 t
použitých silničních žulových obrubníků
o rozměrech 25x25x30-100cm. Cena 1500 Kč/t.
Kontaktní osoba: p. Luboš Imr, telefonické spojení 606 618 244
 Svobodný 37/167, hledá dívku 25-40 let,
já jsem z vesnice, dítě moc potěší, byt mám
i ty můžeš mít svůj. Litvínov a okolí, prosím
jen SMS? Telefon: 606 235 796. Nejsem bohatý, ale ani chudý! Jsem hodný a tolerantní
k ženám! První setkání prosím v Litvínově
u kafe. PS: Chtěl bych už někoho moc milovat! Na krásu nekoukám! Jen upřímnost
a lásku. Jaroslav
 Rozvedená žena 64/155/52 z Mostu hledá hodného muže pro společné soužití, jen
vážně. Telefon: 734 143 993
 Kamaráda na kolo, brusle, výlety, i pro
život. Hledá žena 59 let, 155 cm, 57 kg. Telefon: 736 164 363. zn: Most
 Vitální seniorka 76 let, štíhlá, 160 cm,
nekuřačka, mám ráda přírodu, procházky
a ráda cestuji. Hledám touto cestou stejně
naladěného přítele – kamaráda nekuřáka
přiměřeného věku. Vzájemné návštěvy. Telefon: 739 782 810
 Jsem starší žena a hledám přítele, který by si chtěl se mnou dopisovat emailem.
Máš-li zájem, čekám na adrese: [email protected]
 Hledám přítelkyni pro společné trávení
volného času, měla by být štíhlé nebo střední postavy, jsem SŠ 64/170, nekuřák. SMS
na telefon: 702 927 119
 Jsem 55, rozvedený, 175/85, hledám
obyčejnou ženu pro hezké chvíle a čas ukáže a doufám, že napořád. Jsem zajištěný,
pouze ženu se vztahem k sexu. Telefon: 607
279 297
 Vitální muž, 63 let, 178/96, nekuřák, abstinent, hledá přítelkyni, kolo, plavání, houby, zahrada, příroda. Bydlím v RD u Loun.
Mám vůz, přistěhování vítáno. Telefon: 721
310 917
 57-letá, rozvedená žena hledá muže k trvalému vztahu do 62 let z Mostu, který je
sám. ZN: volat. Telefon: 607 517 534
 Boubelka 44, hledá diskrétního, čistotného, zdravého milence do 56 let na občasný sex bez narušení soukromí a bez finančních požadavků. SMS 602 889 264
 Mladík 30, finančně i časově v pohodě,
na úrovni i pozorný, citově založen, rád
pozná mladší plno až štíhlou slečnu, které
se bude rád věnovat. Písánkuj. Telefon: 731
036 753
 Pro přítele, nekuřák 67, rybář s vlastním
bytem, bez závazků atd. Most. 607 552 529.
Veselý, ostatní ústně
 Hledám spřízněnou duši, určitě někde
je, tímto způsobem hledání věřím, že se
najde a ozve. Já, vitální, štíhlá nekuřačka
75/160, ráda poznám hodného přítele, nekuřáka, kterému nechybí smysl úcta člověka k člověku, více při osobním setkání. Vzájemné návštěvy. Telefon: 739 782 810
 Vitální muž 63/170, nekuřák, hledá přítelkyni z Mostu, štíhlé nebo střední postavy,
která má ráda přirodu i kulturu. Nejen pro
letošní léto. SMS: 733 299 284
 Hledám přítele nekuřáka příjemného
zevnějšku, veselého, okolo 60-ti let, pro
společný život bez falše a hádek, ještě není
pozdě. Telefon: 607 292 942
 Sympaťák 40/180, hledá ženu k vážnému pohodovému vztahu, děti nejsou překážkou. Mít se s kým smát, káva v Mostě
nám napoví? SMS – 702 491 767
 Hledám příznivou duši, ženu do 68 let
z Mostecka, s bytem. Já 66/170/68 kg, důchodce, finančně zajištěn, částečný kuřák,
abstinent, kutil atd. Najde se taková žena,
hledám již 20 let. Telefon: 732 576 451
 52-letý z Chomutova, pohledný romantik se rád seznámí s ženou štíhlou kolem 45
let, která se cítí sama a schází jí láska a vše
krásné. Byt, auto, chatu mám. Telefon: 725
234 960
Zaměstnání:
 Nabízím své služby jako pomocnice
v domácnosti včetně hlídání dětí, zkušenosti mám. Most. Telefon: 605 333 432
 Elektromechanik s vyhláškou paragraf
7, hledá práci na HPP, oprava elektrického
nářadí, správa budov, údržba a podobně.
Litvínov, Most a okolí. Telefon: 728 426 366
Seznam distribučních míst Zpravodaje
OKRES MOST Městské úřady: Statutární město
Most, Litvínov, Lom, Meziboří. Politické instituce:
KVV ČSSD, ODS, Okresní výbor KSČM, Ostatní:
HSRM, Archa Most, Penzion Astra, Aquadrom, vlakové nádraží, Unipetrol RPA, KSK, United Energy,
Knihovna Litvínov, Spolužití, Resort Loučky, Hokej
klub Litvínov, bazén Litvínov, Krušnohor, Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova, Krušnohorská poliklinika Litvínov, Škola Humanitas, Hospic Most, Louka u Litvínova – obecní úřad, Nová Ves v Horách
– obecní úřad, Hora Svaté Kateřiny – obecní úřad,
Brandov, Mariánské Radčice – obecní úřad, Domov
důchodců Litvínov, Horní Jiřetín – doktor, Černice
– restaurace, Sklípek – restaurace, Fitness Flora
Litvínov, obce – Havraň, Braňany, Bečov u Mostu,
Lužice u Mostu, Čepirohy, Souš, Rudolice, Vtelno,
Obrnice, Klíny. OKRES DĚČÍN Městské úřady:
Město Jílové, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Dolní Poustevna, Jiříkov, Krásná Lípa,
Mikulášovice, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf, Velký
Šenov, Verneřice, Politické instituce: KVV ČSSD,
ODS, Okresní výbor KSČM. OKRES CHOMUTOV
Městské úřady: Město Klášterec nad Ohří, Magistrát
města Chomutov, Kadaň, Jirkov, Vejprty, Politické
instituce: KVV ČSSD, ODS, Okresní výbor KSČM,
Ostatní: Úřad práce Chomutov, Nemocnice Chomutov, Magistrát města Chomutov, Nádraží Chomutov
(vlakové), Knihovna Chomutov, Městské divadlo
Chomutov, Lázně – bazén Chomutov. OKRES LOUNY Městské úřady: Kryry, Louny, Podbořany, Postoloprty, Žatec. Politické instituce: KVV ČSSD, ODS,
Okresní výbor KSČM. OKRES ÚSTÍ NAD LABEM
Městské úřady: Ústí nad Labem Chabařovice, Ústí
nad Labem Trmice, Politické instituce: KVV ČSSD,
ODS, Okresní výbor KSČM, Ostatní: Krajský úřad
Ústeckého kraje. OKRES TEPLICE Městské úřady:
Statutární město Teplice, Bílina, Dubí, Duchcov,
Hrob, Košťany, Krupka, Osek. Politické instituce:
KVV ČSSD, ODS, Okresní výbor KSČM, Křesťanská
a demokratická unie, České hnutí za národní jednotu. Ostatní: Teplická nemocnice, Krušnohorské
divadlo, Kino Květen, Aquacentrum, Úřad práce
Teplice, Polárium Teplice, Městské divadlo Duchcov, Nemocnice Duchcov. OKRES LITOMĚŘICE
Městské úřady: Bohušovice nad Ohří, Bydyně nad
Ohří, Hoštka, Libochovice, Litoměřice, Lovosice,
Roudnice nad Labem, Štětí, Terezín, Třebenice,
Úštěk, Politické instituce: KVV ČSSD, ODS, Okresní
výbor KSČM.
INZERTNÍ KUPON
pro bezplatnou soukromou nekomerční inzerci
TEXT INZERÁTU, KONTAKT:
ADRESA ZADAVATELE INZERCE (nebude zveřejněna, požadavek dle tiskového zákona):
Pokud budete mít zájem, pak v našich rubrikách (výročí, vzpomínka, blahopřání) otiskneme k textu Vámi přinesenou fotografii zcela zdarma.
Datum:..............................
RUBRIKA
…Různé
…Seznámení
…Zaměstnání
…Blahopřání
…Vzpomínka
…Byty, domy
…Auto – moto
…Vzkaz
Podpis:....................................
Zašlete v obálce na adresu Komunální Informační Servis, Bělehradská 360, 434 01 Most
INZERÁTY PŘIJÍMÁME POUZE NA TĚCHTO ČITELNĚ VYPLNĚNÝCH KUPONECH
2325
Nabízíme kompletní daňový a účetní servis.
Jsme tu pro všechny, kteří potřebují zpracovat
účetnictví, vést agendu daně z přidané hodnoty,
zpracovat daňová přiznání apod.
ZPRAVODAJ
s.r.o
pĒjĉka pđesnċ podle
vašich možností
s jednoduchou
a férovou smlouvou
a možností úpravy
splátek v prĒbċhu
splácení
Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198
Dobrovského 2162 | 434 01 Most
Tel.: 476 101 746 / 476 101 748
Fax: 476 101 748
www.stein-ucetnictvi.eu
HAVARIJNÍ SLUŽBA
12249_pf_regio_inzerce_3Q_52x74.indd 1
13.7.12 16:54
VODA
servis a montáž výtahů
PLYN
TOPENÍ
Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ
(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)
bezplatná
linka
800 136 018
ŘÍJEN 2013
INZERCE
služby v oblasti financí a účetnictví
Peníze na ruku
nebo na účet!
Download

Klára rozplakala litvínovské publikum