CESTUJTE
A P O Z N ÁV E J T E
www.wisnar.cz
KO
S
L
A
G
U
T
R
- P O TO N S K O
O
K
S
R
O
N
E
I
ES
ÁL
T
I
O
K
E
S
I
N
C
I
N
V
A
N S KO
R
LO
I
F
S
F
E
A
I
O
K
G
N
I
L
C
J
E
E
A
B
R
O T U N I ZO Z E M Í - U K R I E - R A K O U S K O
K
S
N S KO O
L
Ě
N
A
P
Š
C ARSKITÁ- NIE - R AKOUSKSOKO - VELK Á BRITÁON- POR TUGALSKO
K Á BR T YŠSKO - ESTON IE - ITÁLIE NORSK SKO - ESTONSKO
VA - LO - BELGIE - FR ANCURECKO - SLOVINKR A JINA - FINSKO
NSKO O - ŠPANĚLSKO T O NIZOZEMÍ - U ÁNIE- R AKOUSKO O
C ARSKITÁNIE - R AKOUSKSKO - VELK Á BRIT O - POR TUGALSK
K Á BR T YŠSKO - ESTON IE - ITÁLIE NORSK SKO - ESTONSKO
VA - LO - BELGIE - FR ANCURECKO - SLOVINKR A JINA - FINSKO
ONSKOKO - ŠPANĚLSKO STKO NIZOZEMÍ - UITÁNIE- R AKOUSKSOKO
ÝC ARSRITÁNIE - R AKOU SKO - VELK Á BR KO - POR TUGAL O
LK Á B OT YŠSKO - ESTONCIE - ITÁLIE NORSNSKO - ESTONSKO
T VA - L - BELGIE - FR AN TURECKO - SLOVI KR A JINA - FINSK O
ONSKOKO - ŠPANĚLSKO SKO NIZOZEMÍ - UITÁNIE- R AKOUSK
ÝC ARSRITÁNIE - R AKOU SKO - VELK Á BR
ELK Á BLOT YŠSKO - ESTON
T VA -
2015
ÚVODNÍ INFORMACE
A
ZÓN
E
S
.
1
2
Proč poznávací zájezdy s CK WISNAR
• 21 let na trhu je zárukou solidnosti a zkušenosti. Reference našich zákazníků jsou
Vám k dispozici na našich webových stránkách.
• Jsme pojištění proti úpadku a máme řádnou koncesi.
• Záruka kvality - naše zájezdy se prodávají u více než 800 CK a CA po celé ČR. Jsme
dodavateli i pro největší internetové prodejce.
• Máme nízké ceny a poskytujeme zajímavé slevy.
• Nástupní místa po celé ČR.
• Nabízíme kvalitní průvodce, kteří mají bohaté zkušenosti a znalosti. Znají místní
zvyky, mentalitu, zajímají se o současné dění v dané zemi a proto Vám dokáží
ukázat nejen nejkrásnější místa, ale také poskytnout informace, které nevyčtete
v žádné knížce.
• Využíváme služby osvědčených dopravců – máme k dispozici moderní zájezdové
autokary renomovaných dopravců, vybavené vším komfortem (klimatizace, WC,
DVD, občerstvení…)
• Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem nabízíme kvalitní služby
• Snažíme se vždy vyjít vstříc Vašim požadavkům a poradit Vám.
• Pro skupiny připravíme zájezdy na míru dle přání (viz nabídka zájezdy pro školy
a skupiny).
Pobytové a poznávací zájezdy pořádáme
21 let již od roku 1994!
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – odjezdová místa
TRASA A: Bez příplatku:Brno, Jihlava Pávov, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň,
Rozvadov
Za příplatek 100 Kč:Olomouc, Prostějov, Vyškov
Za příplatek 200 Kč:Ostrava, Frýdek – Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Přerov
Za příplatek 300 Kč:Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Žďár n/S, Hradec Králové,
Pardubice
TRASA B: Bez příplatku:Brno
Za příplatek 100 Kč:Olomouc, Prostějov, Vyškov
Za příplatek 200 Kč:Ostrava, Frýdek – Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Přerov, Humpolec, Jihlava Pávov,
Za příplatek 300 Kč:Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Žďár n/S, Hradec Králové,
Pardubice
Za příplatek 400 Kč:
Praha
TRASA C: Bez příplatku:Brno, Jihlava Pávov, Humpolec, Praha, Ústí nad Labem,
Teplice
Za příplatek 100 Kč:Olomouc, Prostějov, Vyškov
Za příplatek 200 Kč:Ostrava, Frýdek – Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Přerov
Za příplatek 300 Kč:Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Žďár n/S, Hradec Králové,
Pardubice
CK si vyhrazuje právo na určení nástupního místa podle počtu osob (bez příplatku min.
8 osob / příplatková místa min. 15 osob). V případě malého zájmu bude svoz proveden
linkovými autokary nebo jinými spoji .
Pořadatelem všech zájezdů v tomto katalogu je CK ING. WISNAR,
Štefánikova 58, Kopřivnice 742 21.
Rezervace tel.:556 821 780, 556 840 740, 556 840 741
Fax:
556 840 836, 556 840 835
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Naše zájezdy snadno zakoupíte i ve Vašem městě. Stačí kontaktovat Vašeho
prodejce a předložit mu náš katalog. Váš prodejce za Vás vše zařídí.
Referenční datum pro výpočet katalogových cen je prodejní kurz Kč České Spořitelny
vůči euru ke dni 10.10.2014. Informace uvedené v katalogu se vztahují k datu
10.10.2014.
KONCESE CK - POJISTKA CK a další dokumenty vždy k dispozici na www.wisnar.cz
2
S námi si vybere každý
Cestovní kancelář WISNAR byla založena v roce 1994 jako soukromá rodinná
společnost. Od tohoto roku úspěšně podniká 21. rok na základě koncesní listiny
vydané fyzické osobě, Ing. Petru Wisnarovi, pod ev. č. 380401-31829-00.
Hlavním zaměřením cestovní kanceláře je příprava poznávacích zájezdů
v rámci evropského kontinentu a oblasti Středomoří. Zájezdy připravujeme
pro individuální klienty a zaměřujeme se i na přípravu speciálních programů šitých
na míru pro větší i menší skupiny z řad studentů, pedagogů, či organizací a různých
zájmových skupin.
Při přípravě a realizaci poznávacích zájezdů se snažíme, aby si naši klienti rozšířili
své vědomosti a poznání vztažné k navštívené zemi, oblasti či městu. Důraz
klademe na kvalitní průvodce. Naši průvodci jsou nabiti nejenom vědomostmi, ale
jsou znalí i daného místního prostředí. Seznamují klienty nejenom s historii, ale i
se současností, politickou a ekonomickou situací, či dalšími aktuálními informacemi.
Víme, že kvalitně podaný výklad a znalost daného prostředí umožní klientům lépe
poznat navštívené místo a zároveň umožní vytvořit dokonalý zážitek z navštívené
země. Toto patří mezi naše priority a tím se lišíme od jiných společností.
Víme, že při poznávání nových míst je nutno myslet i na pohodlí a bezpečnost při
cestování. Naši smluvní dopravci jsou garancí kvalitní a bezpečné dopravy. Díky
moderním, pohodlným autokarům, vybaveným vším komfortem a také díky
zkušeným řidičům znalých tras, je cestování příjemné a zážitek ze zájezdu ještě větší.
Kromě poznávacích zájezdů nabízíme pobyty v oblastech kolem Středozemního
moře.
Jistotu našich klientů garantujeme pojistkami u pojišťovny EVROPSKÁ CESTOVNÍ
POJIŠŤOVNA: Proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. - pojistná smlouva
č. 1180000010, Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku pro cestovní
kanceláře - pojistná smlouva č. 1160000004.
Náš produkt nabízí více než 800 smluvních prodejců v rámci celé ČR. Během doby
fungování naší CK jsme do světa přepravili více než 100.000 klientů.
Věříme, že se k nim zařadíte i Vy, a že nám umožníte Váš sen o poznání a
cestování změnit ve skutečnost.
Sledujte
AKČNÍ
NABÍDKU
na webu
www.wisnar.cz
SLEVY za včasný nákup:
Podmínky uplatnění slevy:
• D o uvedeného data nárokované slevy zaslat závaznou a vyplněnou
smlouvu o zájezdu k potvrzení CK Wisnar a na účet CK Wisnar uhradit 50%
z celkové ceny zájezdu a to pod variabilním symbolem přiděleným CK
Wisnar
• Slevy se počítají z katalogové ceny
• Slevy se nesčítají s jakýmikoliv jinými slevami
• S levy nejsou platné pro akční nebo jiné last minute nabídky CK Wisnar,
tedy nabídky s nižší cenou než je cena katalogová
Báječná Provence
FRANCIE
6
DNŮ
1. den: Odjezd z ČR přes SRN, Rakousko a Itálii
2. den: Cannes – prohlídka staré části města: Mont Chevalier, známá romantická ulice Rue st. Antoine, náměstí Place de la Castre, kostel Notre Dame de l´Esperance, zbytky starých hradeb, strážní věž z 11. stol., krásná vyhlídka na zátoku s Lerinskými ostrovy. Poté návštěva provensálské tržnice s místními specialitami, kostel, kde bivakoval
Napoleon a centrum města se sochou zakladatele lázeňské tradice lorda Broughama.
Prohlídku zakončíme u Festivalového paláce, na který navazuje alej hvězd a promenáda lemovaná krásným parkem a plážemi La Croisette. Osobní volno, možnost koupání,
nakupů ve vyhlášených obchodních ulicích. Možnost fakultativního výletu na Lerinské
ostrovy: Ile Sainte Marguerite, známý pevností, kde byl v 17. stol vězněn tajemný
muž se železnou maskou. Nebo ostrov Ile Saint Honorat s cisterciánským klášterem.
V podvečer odjezd na nocleh.
3. den: Vence – romantické vnitrozemské provensálské městečko proslavené slavným
malířem Matissem, má středověké opevnění ze 13. století, hradní brány, katedrálu, Chapelle du Rosaire, krásné centrální náměstí s fontánou. Poté návštěva St Paul de Vence, malebné provensálské vesnice s jedinečnou atmosférou. Úzké uličky s domy a dvorky, z nichž
vyrůstají vysoké palmy, stíny olivovníků byly motivací pro umělce, kteří zde tvořili. Jedním
z nich byl Marc Changal. Grasse – známé centrum parfemářství ležící mezi kopci
Provensálských Alp, obklopeno loukami posetými levandulemi, jasmíny, mimózami a růžemi. Zde budete mít příležitost navštívit výrobnu a muzeum parfémů. Osobní volno
ve zdejších uličkách, k posezení v některé z místních kaváren. Odjezd na nocleh.
4. den: Frejus – zastávka u mešity Al Missiri. Prohlídka centra: římský amfiteátr, hradní brána, katedrála a exteriéry kláštera. St.Raphael - kouzelné středisko na Azurovém pobřeží
se secesní architekturou, krásným centrem, palmovými kolonádami a plážemi. Možnost
koupání. St Maxime – romantické letovisko oblíbené u švédské královské rodiny, možnost koupání. St. Tropéz – město oblíbené světovou top společností, procházka centrem
a promenádou v jachetním přístavu. Hezkou památkou na toto místo bude foto u četnické stanice, opravdovým zážitkem posezení u vína či kávy ve Vieux Port. Odjezd na nocleh.
5. den: Nice – prohlídka města: přístav, procházka romantickým starým městem pod
vrchem Chateau. Uličky Nice Vás okouzlí neopakovatelnou atmosférou. Na provensálském trhu si budete moci vychutnat některou z místních specialit. Pláže u Anglické
promenády Vám nabídnou možnost koupání v nejmodřejším moři Azurového pobřeží.
Podvečer odjezd směr Itálie, SRN.
6. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
692
1
1.7.2015 - 6.7.2015
6 280 Kč
7 290 Kč
692
2
28.7.2015 - 2.8.2015
6 280 Kč
7 290 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3 x ubytování na hotelu Accor - F1 nebo podobném, dopravu
moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy, 3 x kontinentální snídaně 590 Kč.
TRASA A
3
Perly Azurového pobřeží
s koupáním
1. den: Odjezd, přejezd přes SRN, Rakousko, Itálii do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Nice – prohlídka: přístav, procházka romantickým starým
městem pod vrchem Chateau. Uličky Nice Vás okouzlí neopakovatelnou atmosférou. Na Provensálském trhu si budete moci vychutnat některou z místních specialit. Pláže u Anglické promenády Vám nabídnou možnost koupání v nejmodřejším
moři Azurového pobřeží. Pozdě odpoledne odjezd do Cannes - zastávka u Festivalového paláce, procházka po La Croisette pod starým městem, kostel Notre Dame,
kde bivakoval Napoleon po návratu z Elby. Odjezd na nocleh.
3. den: Ráno odjezd přes lázeňské město Hyéres na poloostrov Giens. Zde fakultativně možnost plavby lodí na Porquerolles – ostrov rajských pláží s bílým pískem a průzračnou vodou, kouzelným provensálským městečkem s palmovou promenádou a restauracemi s výbornou kuchyní. Odpoledne St. Tropéz – město oblíbené světovou top společností. Procházka centrem a promenádou v jachetním
přístavu. Hezkou památkou na toto místo bude foto u četnické stanice, opravdovým zážitkem posezení u vína či kávy ve Vieux Port. Večer návrat na nocleh.
4. den: Dopoledne návštěva Éze - exkurze v muzeu a výrobně parfémů. Možnost
návštěvy hradbami obehnaného městečka na skalním ostrohu nad mořem. Poté
příjezd do Monaka – prohlídka města: Oceanografické muzeum, park prince Alberta I. s vyhlídkou na Fontvielle , katedrála, parlament, knížecí palác. Vyhlídka na
přístav, čtvrť Condamine, trať F-1 a Casino. Osobní volno k procházce přístavem a
po trati Velké ceny Formule 1, návštěvě Casina, botanické zahrady či Oceánografického muzea. Možnost koupání na plážích Larvotto nebo nákupů v moderním nákupním centru. Večer odjezd směr Itálie, SRN.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj
1/2
601
1
24.6.2015 - 28.6.2015
4 780 Kč
5 390 Kč
601
2
8.7.2015 - 12.7.2015
4 880 Kč
5 490 Kč
601
3
22.7.2015 - 26.7.2015
4 980 Kč
5 490 Kč
6011
4
5.8.2015 - 9.8.2015
4 880 Kč
5 490 Kč
601
5
26.8.2015 - 30.8.2015
4 880 Kč
5 490 Kč
601
6
24.9.2015 - 28.9.2015
4 780 Kč
5 390 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy, 2x kontinentální snídaně: 390 Kč
TRASA A
4
FRANCIE
5
DNŮ
Korsika
10
FRANCIE
krásy Napoleonova ostrova
DNŮ
1. den: Odjezd z ČR, přes SRN, Rakousko do Itálie.
2. den: Plavba trajektem z Itálie na Korsiku, vylodění v Bastii. Přejezd zajímavou a členitou horskou krajinou na ubytování na západním pobřeží ostrova.
3. den: Výlet panoramatickou cestou Sagonským zálivem do oblasti bizarních červených skal, kaňonem ke kamenným mostům a tůňkám říčky Porto. Návštěva městečka
Porto (na seznamu UNESCO), které se nalézá v krásné chráněné zátoce s nádhernou scenérií vnitrozemí. Zde možnost koupání na překrásné pláži obklopené eukalyptovými lesy,
možnost návštěvy akvária, pisánské strážní věže, symbolu Porta.
4. den: Volno u moře, koupání.
5. den: Půldenní výlet do Ajaccia, Napoleonova rodného města, které je správním městem Korsiky. Prohlídka města: přístav s palmovou promenádou, Napoleonovo rodiště,
Císařská kaple, Musée Fesch. Návštěva typického korsického trhu se spoustou specialit
a tradičních výrobků.
6. den: Volno u moře, koupání.
7. den: Celodenní výlet na jih ostrova: navštívíte město Bonifaccio – historické opevněné středověké město na strmých bílých křídových útesech. Zážitkem je fakultativní
plavba lodí kolem útesů, nabízející dramatický pohled na toto jedinečné město od moře.
Na zpáteční cestě zastávka v Sarténe, nejkorsičtějším městě Korsiky. Jeho úzké uličky
Vám nabídnou neopakovatelnou atmosféru města vendety.
8. den: Volno u moře, koupání.
9. den: Odjezd, cesta vnitrozemím se zastávkou v Corte, v horském universitním městě
pod pevností. Odpoledne příjezd do Bastie - procházka druhým největším městem Korsiky: centrum, citadela, starý přístav, kaple… Nalodění, plavba trajektem do Itálie.
10. den: Přejezd Itálií, Rakouskem, SRN; návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/2
v T6
Pokoj 1/2
v T4
605
1
11.9.2015 - 20.9.2015
10 380 Kč
11 980 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 7x ubytování v bungalovech T4/T6 dle typu pro 4 nebo až 6
osob (dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, koupelna,
wc.), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, trajekty, průvodce, uvedené výlety, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vratnou kauci za pronájem bgw, místní taxy, povlečení, úklid,
vstupy.
TRASA A
barvy provence
6
FRANCIE
DNŮ
tajemství francouyských králů a jejich milenek
1. den: Odjezd z ČR, přes SRN do Francie
2. den: Cannes – prohlídka staré části města: Mont Chevalier, známá romantická ulice
Rue St. Antoine, kostel Notre Dame. Pak návštěva provensálské tržnice s místními specialitami. Prohlídku zakončíme u Festivalového paláce známého filmovými festivaly, na který navazuje alej hvězd a promenáda lemovaná krásným parkem a plážemi La Croisette.
Poté osobní volno, možnost koupání. Možnost fakultativního výletu na Lerinské ostrovy:
Ile Sainte Marguerite, který je známý pevností, kde byl v 17. stol vězněn tajemný muž se železnou maskou. Nebo se můžete vydat na ostrov Ile Sait Honorat s cisteriánským klášterem.
V podvečer odjezd na nocleh.
3. den: Cassis – návštěva romantického přímořského městečka u malebných zátok Calanques s možností výletu lodí. Pak Marseille - prohlídka centra města navazujícího na přístav.
Zastávka v Arles se zachovalými římskými lázněmi, majestátní arénou, amfiteátrem, románským kostelem a klášterem St.Trophine. Odjezd na nocleh.
4. den: Unikátní přírodní rezervace Camarque, park v deltě Rhony s jedinečnými druhy
fauny a flóry, kde žijí růžoví plameňáci, bílí polodivocí koně. Nebude chybět ani návštěva přímořského městečka St.Maries de la Mer, nad kterým se vypíná opevněný kostel. Ve
městečku lze ochutnat zdejší specialitu bouillabasse nebo se vykoupat v moři. Poté návštěva historického města Les Baux de Provence s hradem na skále. V okolí se nalézají levandulová pole. Přejezd do Nimes k podvečerní prohlídce města: římská aréna, chrám Maison Carré, Castellum Divisorium, Jardin de la Fontaine, Dianin chrám, římská brána, katedrála. Nocleh.
5. den: Ráno zastávka u skvěle zachovalého římského akvaduktu Pont du Gard. Poté
návštěva Avignonu, města papežů. Procházka povede ke katedrále Notre Dame a dvěma
dominantám města: mostu sv.Bénézeta a impozantního papežského paláce. Pak odjezd
přes Švýcarsko a Rakousko do ČR.
6. den: Návrat do ČR
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
917
1
11.8.2015 - 16.8.2015
6 380 Kč
7 290 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: - vstupy, místní taxy, 3x kontinentální snídaně 590 Kč
TRASA A
5
Paříž od A do Z
FRANCIE
s návštěvou Versailles
5
DNŮ
1. den: Odjezd. Přejezd přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Velká okružní jízda: Národní knihovna, palác Omnisport v Bercy, ministerstvo financí, nádraží Austerlitz, Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Place de la Concorde, St. Germain des Pres. Procházka městem s průvodcem:
Latinská čtvrť: Lucemburské zahrady a palác, Pantheon, St. Étienne du Mont, světoznámá univerzita Sorbonna, Musée de Cluny,
bulvár Saint-Michel, St. Severin. Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre Dame. Poté Hotel de Ville, kulturní centrum G. Pompidou, Les Halles – bývalé břicho Paříže, St. Eustach, burza, Palais Royal, Louvre, Tuilleries. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí a
galerií: Orsay s díly proslulých impresionistů, Louvre se slavným obrazem Mony Lisy od Leonarda da Vinciho a dalšími uměleckými
skvosty a sbírkami z celého světa. Nocleh.
3. den: Dopoledne návštěva Versailles, rozsáhlého komplexu královskéko paláce s nádhernými zahradami, sochami, fontánami a
pavilony. Odpoledne Paříž: okružní jízda kolem supermoderní čtvrti La Défense s mnohými skvosty současné architektury. Okružní
jízda: Vítězný oblouk, Champs Elysées, Madeleine, Opera, Vendome. Podvečer výjezd na Montmartre: bazilika Sacré Coeur, Place de la
Tertre, Moulin Rouge. Osobní volno. Večer fakultativně plavba lodí po Seině s nádherně osvětlenými památkami. Nocleh.
4. den: Paříž – Eiffelova věž, návštěva této dominanty města. Pokračování prohlídky: Martova pole, kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaře Napoleona, přes z most Alexandra III., nejhezčí nad Seinou až na nám. Svornosti, které je největší
v Paříži. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí nebo nákupů na Champs Elysées nebo na obchodní ulici Rivoli. Večer odjezd
do ČR, zastávka v Remeši u krásně osvětlené korunovační katedrály.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3 (F1)
Pokoj 1/2 (F1)
Pokoj 1/3
(Etap/Balladins)
Pokoj 1/2
(Etap/Balladins)
607
1
2.4.2015 - 6.4.2015
3 580 Kč
4 190 Kč
4 190 Kč
4 690 Kč
607
2
6.5.2015 - 10.5.2015
3 680 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 790 Kč
607
3
11.6.2015 - 15.6.2015
3 680 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 790 Kč
607
4
2.7.2015 - 6.7.2015
3 680 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 790 Kč
607
5
19.8.2015 - 23.8.2015
3 680 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 790 Kč
607
6
23.10.2015 - 27.10.2015
3 680 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 790 Kč
607
7
28.12.2015 - 1.1.2016
3 680 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 790 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným soc. zař., nebo v hotelu Etap/ Balladins s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: stupy, místní taxy, 2x kontinentální snídaně 399 Kč. TRASA A
Silvestr v Paříži: odjezd až po půlnoci, cca ve 2:00 ráno, bez zastávky v Remeši.
Paříž speciál
FRANCIE
DNŮ
tajemství francouyských králů a jejich milenek
1. den: Odjezd. Přejezd přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Velká okružní jízda: Bercy, Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Place de la Concorde, St. Germain
des Pres. Procházka městem s průvodcem - Latinská čtvrť: Lucemburské zahrady a palác, Pantheon, St. Étienne du Mont, světoznámá univerzita Sorbonna, Musée de Cluny, bulvár Saint-Michel, St. Severin. Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre
Dame. Poté Hotel de Ville, kulturní centrum G. Pompidou, Les Halles – bývalé břicho Paříže, St. Eustach, burza, Palais Royal,
Louvre, Tuilleries. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí a galerií: Orsay s díly proslulých impresionistů, Louvre se slavným
obrazem Mony Lisy od Leonarda da Vinciho a dalšími uměleckými skvosty a sbírkami z celého světa. Nocleh.
3. den: Dopoledne návštěva Versailles, rozsáhlého komplexu královskéko paláce s nádhernými zahradami, sochami, fontánami a pavilony. Odpoledne Paříž: okružní jízda kolem supermoderní čtvrti La Défense s mnohými skvosty současné
architektury. Okružní jízda: Vítězný oblouk, Champs Elysées, Madeleine, Opera, Vendome. Podvečer výjezd na Montmartre:
bazilika Sacré Coeur, Place de la Tertre, Moulin Rouge. Osobní volno. Večer fakultativně plavba lodí po Seině s nádherně
osvětlenými památkami. Nocleh.
4. den: Ráno příjezd do Paříže. Osobní volno k oslavám státního svátku 14. července. Vojenská přehlídka na Champs
Elysées, ukázky vojenské techniky u Invalidovny, státní muzea zdarma, oslavy a koncert na Martových polích. Tento den je
možno navštívit i Eifelovu věž. Večer tradiční velkolepý ohňostroj v Paříži. Po ohňostroji odjezd.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3 (F1)
Pokoj 1/2 (F1)
Pokoj 1/3
(Etap /Balladins)
Pokoj 1/2
(Etap /Balladins)
608
1
11.7.2015 - 15.7.2015
3 580 Kč
4 190 Kč
4 190 Kč
4 690 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným soc. zař., nebo v hotelu Etap/
Balladins s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK,
DPH. Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy, 2x kontinentální snídaně 399 Kč. TRASA A
Speciální program:
Speciální program zahrnující možnost zažít oslavy spojené
se státním svátkem. Státní muzea zdarma. Večer velkolepý
ohňostroj.
6
5
Na skok do paříže
4
FRANCIE
DNY
1. den: Odjezd; přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Okružní jízda: Bercy, Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Concorde,
St. Germain des Pres. Procházka městem s průvodem: Latinská čtvrť: Lucemburské zahrady
a palác, Pantheon, Sorbonna, Musée de Cluny. Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre
Dame. Poté radnice, centrum G. Pompidou, Les Halles – bývalé břicho Paříže, přes Louvre,
Tuilleries. Osobní volno, možnost návštěvy muzea Orsay, Louvre a další. Nocleh.
3. den: Paříž – Eiffelova věž volno k návštěvě. Pokračování prohlídky: Martova pole,
kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaře Napoleona, přes most Alexandra III., nejhezčí nad Seinou až na nám. Svornosti, které je největší v Paříži. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí nebo nákupů na Champs Elysées nebo na obchodní ulici Rivoli. Fakultativně večerní plavba lodí po Seině. Večer výjezd na Montmartre: bazilika Sacré Coeur, Place de la Tertre, Moulin Rouge. Okružní jízda: Champs Elysées,
Vítězný oblouk, Madeleine, Opera, Vendome. Večer odjezd* do ČR, zpáteční cesta Francií
a Německem.
4. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3 (F1)
Pokoj 1/2 (F1)
Pokoj 1/3
(Etap/Balladins)
Pokoj 1/2
(Etap/Balladins)
613
1
3.4.2015 - 6.4.2015
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
613
2
1.5.2015 - 4.5.2015
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
613
3
18.6.2015 - 21.6.2015
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
613
4
30.7.2015 - 2.8.2015
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
613
5
27.8.2015 - 30.8.2015
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
613
6
25.9.2015 - 28.9.2015
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
613
7
10.12.2015 - 13.12.2015
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
613
8
29.12.2015 - 1.1.2016
2 780 Kč
3 190 Kč
3 390 Kč
3 890 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 1x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným soc. zař., nebo v hotelu Etap/
Balladins s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy, 1 x kontinentální snídaně 199 Kč. TRASA A
* Silvestr v Paříži: odjezd až po půlnoci, cca ve 2:00 ráno
Paříž a Londýn
FRANCIE
tajemství francouyských králů a jejich milenek
VELKÁ BRITÁNIE
6
DNŮ
1. den: Odjezd, cesta přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže, okružní jízda: Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Concorde, Pont Caroussel, Orsay.
Procházka městem s průvodcem Latinskou čtvrtí: Pantheon, Sorbonna, Lucemburské zahrady; St. Germain.
Poté Conciergerie, katedrála Notre Dame, radnice, centrum G. Pompidou, Palais Royal, Louvre, Tuilleries.
Osobní volno k návštěvě muzeí: Orsay, Louvre a jiných. Nocleh.
3. den: Paříž – Eiffelova věž, volno k návštěvě této dominanty. Pokračování prohlídky: Martova pole, vojenská škola, kolem Invalidovny na nám. Svornosti. Osobní volno k návštěvě muzeí nebo nákupům na Champs
Elysées a obchodní ulici Rivoli. Okružní jízda: Vítězný oblouk, Champs Elysées, Madeleine, Opera, Vendome.
Fakultativně plavba lodí po Seině. Nocleh.
4. den: Ráno odjezd do Calais. Transfer Eurotunelem pod La Manche do Anglie. Londýn, okružní jízda
městem: bankovní centrum City, Bank of England, Lloydova pojišťovna, burza, Mansion House, St. Mary-leBow. Katedrála sv. Pavla a volno k návštěvě, most Milénia, Shakespearovo divadlo New Globe, Southwark Cathedral. Odjezd autokarem kolem Monumentu k Toweru. Hrad Tower s královskými korunovačními klenoty,
známý most Tower Bridge, možnost návštěvy malebných doků sv. Kateřiny, HMS Belfast. Nocleh.
5. den: Ráno zastávka v Greenwichi u parku s královskou observatoří (exteriér) a nultým poledníkem. Londýn: pokračování v prohlídce města – Parlament, Westminsterské opatství, vládní budovy ve Whitehallu
včetně sídla premiéra v Downing st. Přes nejkrásnější londýnský park St. James k sídlu královny v Buckinghamském paláci. Pak Piccadilly Circus a Trafalgarské náměstí. Osobní volno k návštěvě muzeí (Národní Galerie, BritishMuseum, Imperial WarMuseum), nebo možnost nákupů na obchodní třídě Oxford street, Covent
Garden, či možnost jedinečného zážitku při jízdě na London Eye – obřím londýnském kole s panoramatickým výhledem na Londýn. V podvečer odjezd. Transfer přes kanál La Manche do Calais, noční cesta Belgií
a Německem.
6. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3 (F1)
Pokoj 1/2 (F1)
1/3 Etap/
Balladins/
Ibis
1/2 Etap/
Balladins/
Ibis
641
1
2.6.2015 - 7.6.2015
5 980 Kč
6 790 Kč
6 790 Kč
7 590 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3 x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném, nebo v hotelu Etap/
Balladins/Ibis s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, transfer přes La
Manche, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy. TRASA A
7
Paříž - Normandie - bretaň
FRANCIE
6
DNŮ
1. den: Odjezd přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Velká okružní jízda: Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Place
de la Concorde, Pont de Caroussel, Orsay. Procházka městem s průvodcem: Orsay, Institut
de France, St. Germain des Prés, St. Sulpice. Latinská čtvrť: Lucemburské zahrady a palác,
Pantheon, St. Étienne du Mont, univerzita Sorbonna, Musée de Cluny, bulvár Saint Michel,
čtvrtí kolem St. Severin. Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre Dame. Poté Hotel de
Ville, kulturní centrum G. Pompidou, Les Halles – bývalé břicho Paříže, St. Eustach, Burza, Palais Royal, Louvre, Tuilleries. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí a galerií: Orsay
se sbírkou impresionistů, Louvre se slavnou Monou Lisou od Leonarda da Vinci a dalšími
uměleckými skvosty a sbírkami z celého světa. Nocleh.
3. den: Hlavní město Normanského vévodství Rouen, procházka malebným centrem:
katedrála, hrázděné domy, středověký špitál, palác, náměstí Vieux Marché, kde byla upálena Jana z Arcu. Odjezd na Alabastrové pobřeží do přímořského Étretatu s úžasnými
křídovými útesy. Pont Normandie – unikátní most nad ústím řeky Seiny do Atlantského
oceánu. Honfleur – malebný historický přístav s hrázděnými domy a příjemnou atmosférou. Nocleh.
4. den: Zastávky na invazních plážích (6.6.1944). Arromanches (umělý přístav Mullberry, museum, vystavená technika např. tank Sherman, Half Track, PaK 88,…), německá
baterie des Longues se 150 mm kanóny Škoda, Omaha Beach s americkým památníkem u Colleville…Odpolední návštěva Mont St.Michel, unikátního opevněného kláštera na hoře, uprostřed mocným přílivem zaplavovaných mělčin. Přes bretonské pohraniční Fougéres s impozantním hradem. Nocleh.
5. den: Kolem Chartres do Paříže. Eiffelova věž – osobní volno na prohlídku. Pak procházka: Martova pole, kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaře Napoleona, přes
most Alexandra III., nejhezčí nad Seinou až na nám. Svornosti, které je největší
v Paříži. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí nebo nákupů na Champs Elysées nebo
na obchodní ulici Rivoli. Večer fakultativně možnost projížďky lodí po Seině. Zpáteční
cesta Francií a Německem.
6. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
624
1
11.8.2015 - 16.8.2015
6 280 Kč
7 190 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy, 3x snídaně: 590 Kč. TRASA A
Paříž a zámky na Loiře
tajemství francouyských králů a jejich milenek
1. den: Odjezd, přejezd přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Velká okružní jízda: Národní knihovna, palác Omnisport v Bercy, ministerstvo financí, nádraží Austerlitz, Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Place
de la Concorde, St. Germain des Pres. Procházka městem s průvodcem: Latinská čtvrť:
Lucemburské zahrady a palác, Pantheon, St. Étienne du Mont, světoznámá univerzita
Sorbonna, Musée de Cluny, bulvár Saint-Michel, St. Severin. Conciergerie, St. Chapelle,
katedrála Notre Dame. Poté Hotel de Ville, kulturní centrum G. Pompidou, Les Halles –
bývalé břicho Paříže, St. Eustach, burza, Palais Royal, Louvre, Tuilleries. Osobní volno,
možnost návštěvy muzeí a galerií: Orsay s díly proslulých impresionistů, Louvre se slavným obrazem Mony Lisy od Leonarda da Vinciho a dalšími uměleckými skvosty a sbírkami z celého světa. Nocleh.
3. den: Cesta oblastí řeky Loiry. Návštěva Chambord – jeden z nejkrásnějších a nejfotografovanějších zámků na Loiře spojený s životem krále Francie Františka I. Blois – nejvýznamnější ze všech královských zámků na Loiře, jistou dobu byl sídlem králů Francie.
Zastávka u výhledu na zámek Chaumont. Malebné romantické město Amboise s královským zámkem, kde se nalézá hrobka malíře Leonarda da Vinciho. Návrat na nocleh.
4. den: Paříž – Eiffelova věž, návštěva této dominanty města. Pokračování prohlídky:
Martova pole, kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaře Napoleona, přes most
Alexandra III., nejhezčí nad Seinou až na nám. Svornosti, které je největší v Paříži. Osobní
volno, možnost návštěvy muzeí nebo nákupů na Champs Elysées nebo na obchodní
ulici Rivoli. Večer možnost fakultativní projížďky lodí po Seině. Odjezd.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj
1/3 (F1)
Pokoj
1/2 (F1)
Pokoj 1/3
/Balladins/
Pokoj 1/2
/Balladins/
640
1
20.-24.5.2015
4 280 Kč
4 890 Kč
4 890 Kč
5 290 Kč
640
2
12.-16.8.2015
4 280 Kč
4 890 Kč
4 890 Kč
5 290 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným soc. zař., nebo v hotelu Etap/ Balladins s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu
moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy.
Příplatky: 2x kontinentální snídaně: 399 Kč. TRASA A
8
FRANCIE
5
DNŮ
Tajemná Bretaň
FRANCIE
a její kouzlo
7
DNŮ
1. den: Odpoledne dle nástupních míst odjezd z ČR,přes SRN do Francie.
2. den: Cesta kouzelnou normanskou krajinou, kde se mísí zelenající se venkov s nádherným pobřežím. Zastávka v Giverny, kde budete mít možnost navštívit dům a zahradu
známého impresionistického malíře Moneta. Rouen - procházka středověkým centrem
se skvostnou gotickou korunovační katedrálou ukrývající mnohé poklady, kde byli korunováni vévodové normanští. Kolem známé hodinové věže, gotického parlamentu a
hrázděných domů se projdeme na náměstí Vieux-Marché, kde si připomeneme život a
upálení Johanky z Arcu. Nocleh.
3. den: Mont St. Michel - unikátní a velkolepý opevněný klášter, který se hrdě tyčí na
žulovém útesu za přílivu obklopený mořem, za odlivu nedozírnými písčinami a již od
středověku zůstává symbolem lidského umu vítězícího nad přírodou. Na pobřeží navštívíme opevněné město korzárů Saint Malo, které vděčí za bohatství i pověst hrdinským
činům místních mořeplavců. Procházka po mohutných hradbách s nádhernými výhledy
na město i okolní ostrovy. Uličky centra vás omámí vůněmi tradičních bretaňských pokrmů, kterým jen těžko odoláte. Poté zastávka v Dinanu, jehož dobře udržované hrázděné domy a dlážděné uličky obehnané hradbami vytváří nenucenou harmonii středověku. Nocleh.
4. den: Tento den se budeme věnovat oblasti Cote de Granit Rosé - divokému pobřeží růžového granitu s útesy bizarních tvarů, představující mýtické postavy a zvířata.
Tyto skalní útesy vystupují z moře a vytváří spoustu malých zátok s romantickými plážemi. Ploumanach - na jehož pláži st. Griec je umístěna malá kaplička, u které začíná vycházková stezka lemující granitové pobřeží, jeho majáky a skaliska, známá jako Sentiere
douaniere, po které budete mít příležitost se projít a vychutnat si krásy tohoto pobřeží,
nebo se můžete vykoupat na zdejší malebné písčité pláži. Poté se zastavíme v malebném
lázeňském centru Tregestal, kde se nalézá i akvárium. Navštívíme také starobylý přístav
Morleaix. Nalézají se zde ulice a náměstí lemované hrázděnými domy ze dřeva a břidlice
z 15. -17.stol. Město bylo centrem obchodu, pobývala zde Anna Bretaňská, a jistou dobu i
Marie Stuartovna. Poté pojedeme přes malebné vesnice tzv. VILLAGES FLORISSANTES
– kvetoucí vesnice, ve kterých se nachází působivé bretaňské kalvárie - farní dvory
s tzv. typickou lidovou gotikou. Pak zastávka v Locronanu – romantickém starodávném
městečku, kde se natáčely scény filmu Tři mušketýři. V podvečer Quimper, město s
typickou bretaňskou atmosférou na řece Odett proslavené zdobenými mosty a výrobou
keramiky. Nocleh
5. den: Panoramatická cesta divokým krajem západního pobřeží dolní Bretaně až k dramatickému mysu Point du Raz zvedajícího se až do výšky 80 m nad hladinu moře, kterého se obávali rybáři i námořníci plující ve vodách Atlantiku. Kolem Zátoky utopených,
zastávka v malebném přístavu rybářského městečka Audierne. Poté Procházka malebnou vesničkou Pont Aven rozkládající se u řeky Aven, kde žil slavný impresionista Paul
Gaugin, a která přitahovala v 19. stol. řadu umělců. Pokračujeme k megalitickému Carnaku, jehož aleje s neuvěřitelnými 3tisíci menhiry patří k největším nalezištím pravěkých
památek a poodhalíme jeho roušku tajemna. Uvidíte menhorové pole v lokalitě Le Ménec a Kermario. Program zakončíme ve Vannes na břehu hlubokého a členitého zálivu
Morbihan, posetého desítkami ostrůvků, třpytícími se na mořské hladině, které vytváří
fantastickou iluzi plovoucí pevniny. Romantický nádech Vannes vás jistě okouzlí - domy
ze 16.stol., starodávné prádelny, náměstí s čilým tržištěm, katedrála st.Pierre. Nocleh.
6. den: Pojedeme na nejjižnější část poloostrova Quilberon na písečnou kosu vbíhající
do Atlantického oceánu, kde strávíme celý den ve stejnojmenném malebném městečku.
Zde bude příležitost na koupání a relaxaci na pláži a k procházkám po plážové promenádě. Dle možností návštěva konzervárny na výrobu jedné z nejprestižnějších značek
sardinek BELLE ILLOISE. Zájemci mohou podniknout fakultativní výlet lodí na unikátní
ostrov Belle Ille s pevností vévody Fouqueta. Pobyt v Bretani můžete zakončit posezením v některé z četných restaurací na plážové promenádě nabízející hlavně rybí speciality
či plody moře, ochutnat místní speciality, zkusit cidre, calvados či pravou galetku a nasávat kouzelnou bretaňskou atmosféru. Večer odjezd směr ČR.
7. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
679
1
20.7.2015 - 26.7.2015
9 590 Kč
10 890 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 4x ubytování v hotelu typu Ibis nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy, 4 x kontinentální snídaně 1050 Kč.
TRASA A
9
londýn od A do Z
VELKÁ BRITÁNIE
to nejlepší z města nad Temží
4
DNY
1. den: Odjezd, cesta přes SRN, Belgii.
2. den: Časně ráno příjezd do Calais, transfer přes La Manche do Doveru. Přejezd do Londýna: prohlídka města začne u bankovního centra City, uvidíte centrální banku Anglie, Bank of England, architektonicky dokonalé sídlo významné pojišťovny
Lloyds, novodobou dominantu City SwissRe Centre, a také jednu z největších světových burz London Stock Exchange. Pak
kolem rezidence starosty města Mension House s impozantním korintským sloupořadím a kostela St. Mary-le-Bow. Poté jedna z nejkrásnějších budov v Londýně, katedrála sv.Pavla. Zde si nenechte ujít výstup do kupole se Šeptající galerií. Přes most
Milénia přesun na jižní břeh řeky Temže, kolem Shakespearova divadla New Globe a Southwark Cathedral. Uvidíte křižník
HMS Belfast. Pak přes známý zvedací most Tower Bridge , k nejpůsobivější památce Tower of London. Poté osobní volno na
návštěvu museí a památek dle vlastního výběru. Doporučujeme si projít i Doky sv. Kateřiny, kde naleznete působivá zákoutí a typické puby a restarurace a ochutnat fish and chips. V podvečer zastávka v Greenwichi, exteriéry královské observatoře
s nultým poledníkem a krásný Greenwichský park. Z vyhlídky uvidíte na mrakodrapy finančního centra Canary Warf. Nocleh.
3. den: Pokračování v prohlídce Londýna: Westminsterský Palác, sídlo Britského parlamentu, kterému vévodí slavná hodinová věž Big Ben. Westminsterská katedrála a Westminsterské opatství patří k nejkrásnějším budovám v Londýně. Dále
vládní budovy ve Whitehallu včetně nejznámější Downing Street číslo 10, kde je oficiální sídlo britského premiéra. Pokud
budete mít štěstí, můžete shlédnout střídání jízdní stráže a obdivat zářivě rudé uniformy a kožešinové čepice vojáků. Přes krásný královský park St.James s vodním ptactvem a jezírkem k Buckinghamskému paláci, který již po tři staletí slouží jako sídlo
britské královské rodiny. Poté Piccadily Circus, nejznámější náměstí a dopravní uzel v srdci Londýna s mnoha rozmanitými obchody a restauracemi a Trafalgarské náměstí. Po prohlídce osobní volno k návštěvě muzeí např. Mme.Tussaud, kde je zvěčněno mnoho osobností v životní velikosti. Chcete-li raději nakupovat, zavítejte na Oxford street, která představuje ráj nákupů.
Navštívit můžete i půvabné místo pouličního umění, trhů, obchůdků a občerstvení Covent Garden, které je ideálním místem
pro odpočinek., nebo zavítat do Soho a Čínské čtvrti. Zajímavé je podívat se na Londýn z ptačí perspektivy při jízdě na obřím londýnském kole The London Eye. Večer odjezd na transfer přes La Manche do Francie, cesta zpět přes Belgii a SRN do ČR.
4. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3 (F1)
Pokoj 1/2 (F1)
Pokoj 1/3 (Ibis)
617
1
7. 5.- 10.5.2015
4 480 Kč
4 990 Kč
4 990 Kč
Pokoj 1/2 (Ibis)
5 590 Kč
617
2
16..7. - 19.7.2015
4 480 Kč
4 990 Kč
4 990 Kč
5 590 Kč
617
3
20.8. - 23.8.2015
4 480 Kč
4 990 Kč
4 990 Kč
5 590 Kč
617
4
24.10. - 27.10.2015
4 480 Kč
4 990 Kč
4 990 Kč
5 590 Kč
617
5
29.12.2015 - 1.1.2016
4 480 Kč
4 990 Kč
4 990 Kč
5 590 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 1x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným soc. zař., nebo v hotelu IBIS
s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, transfer přes La Manche, průvodce, zákonné
pojištění CK, DPH. Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
LONDÝN
VELKÁ BRITÁNIE
DNŮ
atajemství
sídla králů
francouyských
Anglie
králů a jejich milenek
1. den: Odjezd z ČR, přes SRN, Belgii.
2. den: Z francouzského Callais transfer přes La Manche do Anglie. Prohlídku LONDÝNA zahájíme ve čtvrti Westminster.
Od břehu Temže poblíž dominanty London Eye se vydáme do vládní čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra na Downing
Street a Horse Guard. Poté na Westminsters Square, kde uvidíte Parlament s legendárním Big Benem a Westminsterské opatství – místo korunovací králů, které nepochybně patří k nekrásnějším budovám města. Dále přes St. James park
k Buckinghamskému paláci, sídla královny. Pak pokračujeme na slavné Trafalgar Square, rušné Picadilly Cirkus a nahlédnete i do čtvrti Soho. Odpoledne budete mít příležitost strávit dle vlastní volby, Můžete navštívit muzea např. Britské
museum s egyptskými a antickými sbírkami, Národní galerii věnovanou evropskému malířství, nebo navštívit legendární
Madame Tussaud´s, či podívat se na Londýn z ptačí perspektivy z London Eye. Na nejrušnější třídě Londýna Oxford Street
se můžete věnovat nákupům. Doporučujeme navštívit i půvabné místo pouličního umění, trhů, obchůdků a občerstvení
Covent Garden, které je ideálním místem pro odpočinek. Nocleh v Londýně.
3. den: Navštívíme nejoblíbenější sídlo Jindřicha VIII., nádherný tudorovský palác HAMPTON COURT s rozlehlou barokní
zahradou a labyrintem. Odpoledne navštívíme zámek WINDSOR, který je od dob vlády Eduarda III. nejstarší nepřetržitě
obývané sídlo anglických panovníků. Budete mít možnost prohlédnout si architektonický klenot zámku – kapli sv. Jiřího a
reprezentační síně, ale také projít se i po malebném městečku Windsor a občerstvit se v některém z coffee shopu a ochutnat
tradiční cake s kávou. Poté se projdete k ETON COLLEGE, k nejstarší soukromé chlapecké škole ve Velké Británii, kde studovali i synové princezny Diany a prince Charlese, či britský premiér. V podvečer zastávka v GREENWICHI, procházka parkem
ke Královské observatoři ( exter.), místo nultého poledníku, kde se Země dělí na východní a západní polokouli. Z parku je
nádherný výhled na Docklands a moderní mrakodrapovou čtvrť City. Návrat na nocleh.
4. den: Dokončíme prohlídku LONDÝNA. Projedeme se kolem bankovní čtvrti City a pokocháme se pohledem na supermoderní stavby jako je Bank of England, burza, pojišťovna Lloyds. Procházku začneme u impozantní katedrály sv. Pavla.
Toto mistrovské dílo Christophera Wrena se pyšní druhou největší kopulí na světě. Pak přes Most Milenia na jižní břeh Temže, kolem Shakespearova divadla New Globe a Southwark Cathedral. Uvidíte křižník HMS Belfast a projdeme se po Tower
Bridge k Tower of London. Zde ukončíme prohlídku. Budete mít možnost navštívit Tower, doporučujeme projít se i Doky
sv. Kateřiny, kde naleznete působivá zákoutí , ale i spoustu restaurací i pubů, kde budete mít příležitost pochutnat si na fish
and chips. Můžete také navštívit křižník Belfast, muzeum moderního umění, či vystoupat na vyhlídku Tower of London. Večer
odjezd na transfer přes La Manche do Francie, cesta zpět přes Belgii a Německo.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3 (F1)
Pokoj 1/2 (F1)
Pokoj 1/3 (Ibis)
Pokoj 1/2 (Ibis)
678
1
24.6.2015 - 28.6.2015
5 780 Kč
6 490 Kč
6 590 Kč
7 290 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným soc. zař., nebo v hotelu Ibis s
vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
10
5
LONDÝN
6
VELKÁ BRITÁNIE
a okruh střední Anglií
DNŮ
1. den: Odjezd přes ČR, SRN.
2. den: Ráno příjezd do Calais, transfer přes kanál La Manche na území Anglie do Doveru. Přejezd
do Londýna. Prohlídka s průvodcem začne u pevnosti Tower (UNESCO), která ukrývá nejcennější korunovační klenoty království, zde osobní volno na prohlídku. Pak se projdeme po známém zvedacím
mostě Tower Bridge, kolem dominanty Southwarku křižníku HMS Belfast. Kolem Shakespearova divadla New Globe přes most Millenium Bridge se dostaneme k velkolepé katedrále St. Paul. Prohlídku
zakončíme ve finančním srdci Londýna City, kde se nachází majestátní centrální banka Anglie, Bank
of England, londýnská pojišťovna Lloyd´s of London, či budova zajišťovny SwissRe Centre. Osobní volno. Nocleh
3. den: Dopoledne procházka malebným městečkem Windsor. Dominantou je velkolepý královský zámek, oficiální rezidence britské královské rodiny. Os. volno na prohlídku. Poté odjezd do Stonehenge k mýtickému kamennému kruhu, který patří mezi nejznámější megalitické stavby. V podvečer návrat do Londýna: Greenwich – park s královskou observatoří (exter) a vyhlídka na mrakodrapy finančního centra na Canary Warf. Pak zastávka ve Woolwich, kde se nachází bariéry na Temži. Návrat na nocleh
4. den: Ráno odjezd do Oxfordu, prohlídka známého univerzitního města. Odpoledne návštěva
malebného městečka Strattfordu nad Avonou, které je známé jako rodné město jednoho z největších světových dramatiků W. Shakespeara. Uvidíte typické hrázděné domy, královské divadlo, rodný dům Shakespeara… Nocleh
5. den: Návštěva starobylého univerzitního města Cambridge. Prohlídka historického centra s krásnou architekturou. Poté odjezd zpět do Londýna, pokračování v prohlídce města: Westminsterský
palác, sídlo britského parlamentu, slavná hodinová věž Big Ben a Westminsterské opatství (UNESCO)
patří k nejkrásnějším budovám v Londýně. Dále vládní budovy ve Whitehallu, přes St.James park
k Buckinghamském paláci, který již po tři staletí slouží jako sídlo britské královské rodiny. Poté
Piccadily Circus nejznámější náměstí a dopravní uzel v srdci Londýna a Trafalgarské náměstí. Po
prohlídce osobní volno k návštěvě muzeí, nakupům, občerstvení. Večer odjezd na transfer přes La
Manche. Cesta zpět přes Belgii, SRN do ČR
6. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
(F1)
Pokoj 1/2
(F1)
Pokoj
1/3 (Ibis)
Pokoj
1/2 (Ibis)
628
1
21.7.2015 - 26.7.2015
7 280 Kč
8 190 Kč
7 890 Kč
8 890 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným
soc. zař., nebo v hotelu IBIS s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, transfer přes La Manche, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
SKOTSKO
VELKÁ BRITÁNIE
7
DNŮ
tajemství
za
tajemstvím
francouyských
Loch Ness králů a jejich milenek
1. den: Odjezd, přes ČR, SRN, Belgii, Francii.
2. den: Časně ráno transfer přes kanál La Manche do Anglie. Londýn – prohlídka města: Bank of England,
burza, pojišťovna Lloyd, radnice, hrad Tower s královskými klenoty, známý most Tower Bridge. Osobní volno
na prohlídky. Odjezd na nocleh.
3. den: Zastávka v Yorku, starobylém anglickém městě s největší gotickou katedrálou v Anglii, křivolaké
uličky s hrázděnými domy. Cesta kolem Sutton Banku (bílý kůň), přejezd do Skotska přes sedlo Carter Bar
(hranice Anglie a Skotska), přes středověká opatství Jedburgh a Melrose Abbey - kdysi jedno z nejkrásnějších a nejbohatších skotských opatství, kde je uloženo srdce krále Roberta I. Bruce. Nocleh.
4. den: Cesta ke skotským jezerům přes nejkrásnější skotské hory Grampian Mountains. Zastávka v Pitlochry s exkurzí a ochutnávkou v palírně whisky, možnost výhodných nákupů. Kolem Blair Castle, hradu vévody z Athollu, přes Inverness, které je centrem Highlands k nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Ness.
Zastávka u Nessie v Drumnadrochit. Hrad Urquhart Castle – zřícenina kdysi mocné pevnosti, která se tyčí
nad vodami Lochneského jezera. Fort William – dříve pevnost, dnes turistické středisko u jezera Loch Linnhe pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis (1 344 m). Zastávka u Neptunových schodů - zajímavých
zdymadel na Kaledonském průplavu. Přejezd kolem Konlochneveských vodopádů do údolí soutěsky
Glen Coa – nádherné výhledy na hory a jezerní krajinu, rozlehlý močál Rannoch Moor. Nocleh.
5. den: Stirling – historické skotské město s královským hradem Stewartovců, katedrálou a hřbitovem,
výhled na Wallacův památník. Falkirk Wheel unikátní systém rotačních zdymadel. Edinburgh, prohlídka
jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, metropole Skotska s rozlehlým královským hradem střežícím národní
pýchu Skotů – korunovační klenoty, katedrála St. Gilles, známá ulice Royal Mile. Noční přesun do jižní Anglie.
6. den: Londýn – pokračování v prohlídce města: Parlament, Westminsterské opatství, vládní budovy ve
Whitehallu včetně sídla premiéra v Downing st., přes nejkrásnější londýnský park St. James k sídlu královny v
Buckinghamském paláci, Piccadilly Circus, Trafalgarské náměstí. Osobní volno k návštěvě muzeí, nebo nákupy na obchodní třídě Oxford street, Covent Garden, návštěva Soho a Čínské čtvrti, či možnost jedinečného
zážitku při jízdě na London Eye – obřím ruském kole s panoramatickým výhledem na Londýn. Večer kolem
Canterbury (osvětlená katedrála) na transfer přes La Manche do Calais. Cesta zpět pře Belgii, SRN do ČR.
7. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
627
1
3.8.2015 - 9.8.2015
8 980 Kč
10 390 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelech 1 x IBIS nebo podobný s vlastním soc. zař. na pokoji, 2 x
Metro Inn (spol.soc. zař.) dopravu moderním klimatizovaným autokarem, transef přes La Manche, zákonné
pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
11
TO NEJLEPŠÍ Z NORSKA
6
NORSKO
za krásnou panenskou přírodou
DNŮ
1. den: Odjezd, cesta přes Německo, večer trajekt do Švédska.
2. den: Vylodění v Trelleborgu, přejezd do Norska. Olympijská města u největšího norského jezera
Mjosa: Hamar– zastávka u olympijské rychlobruslařské haly a Lillehammer – město, olympijská hala a
skokanské můstky. Poté zastávka v Ringebu u jednoho ze 27 chráněných sloupových kostelíků v Norsku, skvostu lidové architektury. Cesta krajem Dovrefjell, přes Dombas. Nocleh.
3. den: Jízda hlubokým a úzkým údolím Romsdalen vytvořeným řekou Rauma, úzkou soutěskou
s kolmými skalními stěnami. Pod Trolí stěnou (1 100 m vysoká), výjezd věhlasnou Trolí cestou, která vede 11 serpentinami a překonává výškový rozdíl 800 m do horského sedla s nádherným výhledem na okolní hory a do údolí. Zastávky na zajímavých místech, u peřejí, serpentin a vodopádů. Pak
horská Orlí cesta nad nejznámější norský fjord Geirangerfjord. Zde možnost fakultativní plavby lodí
po jednom z nejatraktivnějších míst v Norsku se známými vodopády Sedm sester, Nápadník, Závoj. Tento výlet patří k nezapomenutelným zážitkům. Výjezd nekonečnými serpentinami na horu
Dalsnibba (1 476 m), odkud je jedinečná vyhlídka na okolní ledovce, na Geirangerfjord a panoramatický rozhled na hory středního Norska. Nocleh.
4. den: Procházka k ledovcovému splazu v Briksdalu. Průjezd horami, serpentinami a údolími
k Sognefjordu, nejdelšímu a nejhlubšímu norskému fjordu, plavba trajektem. Krajem hor, fjordů
do oblasti Hallingdallu. Nocleh.
5. den: Oslo – prohlídka hlavního města Norska: poloostrov Bygdoy s možností návštěvy
muzea Nansenovy a Amundsenovy polární lodi Fram, muzea vikinských drakkarů, muzea voru Kon-Tiki legendárního badatele Heyerdhala, příp. skanzen Folkemuseum
s více než 150 budovami ze všech koutů Norska. Volno k procházce po Frognerově parku se sochařskou výzdobou nejslavnějšího norského sochaře Gustava Vigelanda, jehož
sochy znázorňují lidské emoce. Poté procházka centrem města: hlavní třída Karl-Johanns Gate
lemovaná honosnými neoklasicisními budovami, královský palác Slottet, Národní divadlo,
Univerzita, Národní galerie a parlament, radnice, hrad Akerhus... Výjezd na Hollmenkollen – lyžařský
areál se skokanskými můstky a krásným výhledem na město. Odjezd do Švédska.
6. den: Časně ráno trajekt, cesta Německem. Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/4
Pokoj 1/2
637
1
4.8.2015 - 9.8.2015
9 980 Kč
11 590 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v YH – ubytovna, horská chata, nebo hotel typu Accor F1,
dopravu moderním klimatizovaným autokarem, trajekty, průvodce, zákonné pojištění.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy, povlečení, 3x snídaně: 990 Kč. TRASA C
SEVERSKÉ METROPOLE
DÁNSKO
tajemství
francouyských
Oslo,
Stockholm,
Kodaň králů a jejich milenek
ŠVÉDSKO
1. den: Odjezd z ČR, přejezd Německem do Rostocku na trajekt.
2. den: Ráno vylodění v jihošvédském Trelleborgu. Přejezd do blízkého Malmö, odkud je vidět
Öresundský most. Zastávka u avantgardní výškové stavby Türing Torsö a prohlídka starého města se zachovalými uličkami a domky, náměstí Stortorget s radnicí a kostelem sv. Petra, malebné
Lilla Torg a náměstí Gustav Adolfs Torg, Pevnost Malmöhus. Odpoledne návštěva Göteborgu,
druhého největšího města Švédska, sídla významných skandinávských univerzit a strategického
přístavu, největšího ve Skandinávii. Procházka starým městem na vodních kanálech. Přes Svinesund do Norska. Nocleh
3. den: Hlavní město Norska Oslo. Procházka centrem města: Hlavní třída Carl-Johanns Gate,
Královský palác, Národní divadlo, Národní galerie, hrad Akerhus. Poloostrov Bygdoy s možností
návštěvy muzea Nansenovy a Amundsenovy polární lodi Fram, muzea vikingských lodí - drakkarů,
muzea voru Kon- Tiki legendárního badatele Heyerdahla, příp. Folkemuseum s více než 150 budovami ze všech koutů Norska. Volno k procházce po Frognerově parku se sochařskou výzdobou
nejslavnějšího norského sochaře Gustava Vigelanda. Výjezd na Hollmenkollen, lyžařský areál se
skokanskými můstky a krásným výhledem na město. K večeru odjezd. Noční přejezd Švédskem
za bílé noci kolem jezera Vännern.
4. den: Hlavní město Švédska Stockholm, kterému se díky poloze na 14 ostrovech říká Benátky
severu. Zastávka na muzejním ostrově se Skansenem, Nordickým muzeem a unikátním muzeem
Vasa představujícím zrekonstruovanou válečnou plachetnici ze XVII. stol., památník trajektu Estonia.
Poté procházka centrem: Staré město s labyrintem křivolakých uliček, královský palác, parlament,
kostel Storkyrkan, Slusen, rytířský ostrov, radnice, ve které je udělována Nobelova cena. Při odjezdu
zastávka u haly Globen. Cesta kolem Linköpingu a jezera Vättern do Jönkopingu. Nocleh
5. den: Ráno odjezd, trajekt mezi Helsingborgem a Helsingorem s výhledem na Hamletův zámek
Kronborg. Prohlídka dánské metropole Kodaně. Nejprve zastávka u sochy Malé mořské víly a pak
centrum města: Tivoli, Carlsberg NyGlyptotek, radnice s pěší zónou Storgata, Christiansborgslott,
Rosenborg, přístav NyHavn s typickými hospůdkami, královský palác. Osobní volno. Večer odjezd
na jih do přístavu Gedser. Plavba trajektem do německého Rostocku
6. den: Zpáteční cesta přes SRN do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/4
Pokoj 1/2
639
1
21.7.2015 - 26.7.2015
7 780 Kč
8 390 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v YH – ubytovna, horská chata, hotel typu Accor F1, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, trajekt, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy, 2x snídaně 590 Kč. TRASA C
12
NORSKO
6
DNŮ
KOUZELNÉ TOSKÁNSKO
ITÁLIE
5
DNŮ
1. den: Odjezd z ČR, cesta přes SRN a Rakousko do Itálie.
2. den: Celodenní návštěva Florencie - kolébky italské renesance, rodiště významných
papežů a královen. Města, které ovlivnilo dějiny a kulturu Evropy. Prohlédnete si nejznámější památky: Santa Croce s nádhernými freskami, Piazza della Signoria s Palazzo
Vecchio s kopií proslulé Michelangelovy sochy Davida, Loggia dei Lanzi, Piazza del Domo
s honosným dómem Santa Maria del Fiore s kopulí od Brunelleschiho, se zvonicí a baptiseriem se slavnými bronzovými dveřmi, kaple Medičejských, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, zahrady Boboli. Budete mít dostatek času na návštěvu muzeí či galerií dle vlastního
výběru i příležitost ochutnat speciality toskánské kuchyně. V podvečer odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Tento den navštívíme nejatraktivnější perly Toskánska. Pojedeme malebnou toskánskou krajinou s vlněnými křivkami, s oblými pahorky a údolíčky, posetou olivovými
háji a vinicemi, s domky v barvě zralé pšenice. Oblastí, která se pyšní nejproslulejšími italskými víny, ze kterých nejznámější je odrůda Chianti. Dle možností zastávka ve vinotéce
s možností nákupů. Sienna je jedním z nejkouzelnějších měst celé Itálie a její středověké centrum je plné majestátních budov vytvářejících působivý architektonický komplex
(UNESCO). Spatříte ohromující dóm Santa Maria Assunta s nádherně zdobeným průčelím, největší gotickou stavbu Toskánska Palazzo Publico s nejvyšší gotickou věží v Itálii,
půvabné náměstí Piazza del Campo, gotickou baziliku San Domenico, hrad ze 13.stol. unikátní svým geometrickým tvarem s osmibokým nádvořím a osmibokými věžemi a další
paláce, kostely, které jsou plné drahocenných uměleckých děl. Zážitkem je i procházka
jeho půvabnými klikatými uličkami. Poté odjedeme do Volterry, města alabastru s impozantními středověkými paláci a hradbami, které dodávají tomuto městečku punc hrdosti a nedobytnosti. Zbytky etruských hradeb, římské divadlo, Medičejská pevnost, gotická radnice, nádherné vstupní brány i katedrála vykládána bílým a černým mramorem,
doplněné o tajuplnou změť úzkých uliček, nadchne každého návštěvníka. To vše korunuje okolní malebná toskánská krajina. Pak navštívíme jedno z nejpůvabnějších toskánských měst - San Gimignano (UNESCO), které si dochovalo ráz středověkého opevněného města s typickými věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců, kostelů
i kouzelných obchůdků. Uvidíte náměstí Piazza del Duomo, Palazzo del Popolo, románský kostel La Collegiata se zajímavými freskami, můžete vystoupit i na věž Torre Grossa.
Město je postavené na kopci a umožňuje nádherné výhledy do okolní krajiny. Večer návrat na nocleh.
4. den: Pisa – kdysi námořní velmoc, dnes přitahuje slavnou šikmou věží. Prohlédneme
si Piazza Miracoli s dómem s překrásným průčelím, baptiseriem s mramorovou křtitelnicí a proslulou kazatelnou i známou Campanilu. Pak Lucca, úchvatné, rozkošné starobylé město, do kterého se na první pohled zamilujete. Má spoustu památek, bohatou historii, nádherné kostely, atraktivní směs náměstí a dlážděných uliček. Můžete zde shlédnout i rodný dům známého italského hudebního skladatele Giacoma Pucciniho. Poté
odjedeme na pobřeží Ligurského moře do známého přímořského letoviska Viareggio
s krásnou písčitou pláží, se spoustou restaurací, kde bude možnost koupání. Poté odjezd směr ČR.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/4
Pokoj 1/2
677
1
10.6.2015 - 14.6.2015
5 680 Kč
5 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování ve 2lůžkových nebo 4lůžkových pokojích v BGV
(v areálu restaurace s pizzeríí - možnost večeře , obchod, bazén), dopravu moderním
klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy.
TRASA A
13
Řím-Neapol-Pompeje-Vesuv
1. den: Odjezd, cesta přes SRN a Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do Říma, prohlídka města začne na Piazza di Popolo, kolem Augustova mausolea a jedné z nejslavnějších památek ve Starém Římě Ara Pacis. Po břehu řeky Tibery kolem Justičního paláce dojdete k Andělskému hradu. Poté si prohlédnete Vatikán. Zde v rámci osobního volna budete mít dostatek času k návštěvě Baziliky sv. Petra. Můžete vystoupat na Michelangelovu kupoli, odkud je nádherný výhled
do okolí. Pro milovníky umění bude opravdovým zážitkem návštěva Vatikánského muzea se Sixtovou kaplí. Nocleh.
3. den: Brzy ráno odjezd na jih se zastávkou na snídani. Výjezd na sopku Vesuv, procházka kolem kráteru vulkánu s nádherným výhledem na Neapolský záliv a ostrovy Capri,
Ischia a Procida. Poté přesun do nedalekých Pompejí, antického města, které bylo r. 79
zasypáno sopečným popelem. Osobní volno na prohlídku tohoto unikátního archeologického areálu. Pak návštěva Neapole, historické jádro města je zapsáno do UNESCO.
Procházka kolem hradu Castel Nuovo, Galerie Umberto, Teatro San Carlo, nejstarší činné operní scény v Evropě. Na Piazza del Plebiscito uvidíte královský palác - Palazzo Reale
a kostel San Francesco di Paola zajímavý tím, že se podobá římskému Pantheonu. Pak
vyhlídka Santa Lucia, ze které je pěkný výhled na přístav a hrad Castel dell‘Ovo. Osobní
volno. Návrat na nocleh
4. den: Řím - pokračování prohlídky: Piazza Espagna, Španělské schody, zde se konají slavné módní přehlídky, kostel Santisima Trinita, Fontána La Barccia. Poté proslulá
Fontána di Trevi, zde budete mít možnost ochutnat nejlepší zmzlinu v Římě. Přes Piazza
Colona, se sloupem Marca Aurelia a Montecitorio k Pantheonu, ohromujícímu chrámu, jedné z nejzachovalejších antických památek. Poté Piazza Navona, která patří k nejkrásnějším náměstím. Zde ve stínu nádherných uměleckých děl budete pozorovat místní
malíře, kteří zde nabízí své výtvory a pochutnat si na dobrém jídle. Poté Santa Andrea
del Valle, Teatro Marcello a Kapitol. Z Kapitolu spatříte nádherný výhled na Forum Romanum, které v dobách starověkého Říma bylo centrem všeho dění. Pak Piazza Venezia, na kterém se nalézá Monument sjednocení Itálie Viktora Emanuela II. - největší
památník v Itálii, vytvořený z bílého mramoru. Nedaleko odtud stojí Trajanovo fórum,
Vespasianovo a Augustovo fórum. Prohlídku zakončíme u architektonické dominanty
Říma - Kolosea. Zde osobní volno na prohlídku pamětihodností, či možnost posezení v
některé z místních pizzerií nebo nákupy na Via del Corso, kde zažijete pravý ruch Říma.
Večer odjezd
5. den: Přes Rakousko, SRN, návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/4
Pokoj 1/2
691
1
15.4.2015 - 19.4.2015
5 180 Kč
5 490 Kč
691
2
20.5.2015 - 24.5.2015
5 180 Kč
5 490 Kč
691
3
15.7.2015 - 19.7.2015
5 180 Kč
5 490 Kč
691
4
26.8.2015 - 30.8.2015
5 180 Kč
5 490 Kč
691
5
7.10.2015 - 11.10.2015
5 180 Kč
5 490 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování ve 2lůžkových nebo 4lůžkových pokojích v BGV
(v areálu restaurace s pizzeríí - možnost večeře , obchod, bazén), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH. TRASA A
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a hromadnou dopravu na přesuny po Římě organizované společně s průvodcem, místní taxy, Cena lístků na MHD = cca 3€ na osobu a den.
14
ITÁLIE
5
DNŮ
Řím OD A DO Z
ITÁLIE
aneb všechny cesty vedou do Říma
4
DNY
1. den: Odjezd, cesta přes SRN a Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do Říma, prohlídka města: Piazza di Popolo, Augustovo mausoleum, nejslavnější památka Starého Říma
Ara Pacis. Na břehu řeky Tibery Vás okouzlí Justiční palác a Andělský hrad. Poté Vatikán, centrum katolické víry s bohatou historií a neuvěřitelným kulturním bohatstvím. Osobní volno k návštěvě Baziliky sv. Petra. Nenechte si ujít výstup na Michelangelovu
kopuli, odkud je nádherný výhled do okolí. Pro milovníky umění je zážitkem návštěva Vatikánského muzea se Sixtovou kaplí.
Kromě jiného zde naleznete vzácná díla od Leonarda da Vinciho, Raphaela, Giotta a Botticelliho. Odjezd na nocleh.
3. den: Řím, pokračování prohlídky: Španělské schody, kostel Santisima Trinita dei Monti, krásná Fontána La Barcaccia od
Berniniho. Poté proslulá Fontána di Trevi. Zde budete mít možnost ochutnat nejlepší zmrzlinu v Římě. Pokračujeme přes Piazza
Colona, kterému dominuje monumentální sloup Marca Aurelia a Montecitorio k Pantheonu - tento ohromující chrám je jedním z nejzachovalejších antických památek. Pak Piazza Navona, která patří k nejkrásnějším náměstím na světě. Zde ve stínu nádherných uměleckých děl budete moci popíjet aperitiv a pozorovat místní malíře, kteří zde nabízí své výtvory. Pak Santa Andrea
del Valle, Teatro Marcello, Forum Boarium, Januv chrám. Vystoupáme na Kapitol, kde uvidíte symbol Říma - vlčici, která kojí
Romula a Réma. Z Kapitolu je nádherný výhled na Forum Romanum, které v dobách starověkého Říma bylo centrem všeho dění.
Rodila se zde politická kultura, či římské právo, přednášely zde slavné osobnosti, shromažďoval se lid a konaly soudy. Nacházely
se zde i trhy, chrámy a baziliky. Vedle impozantního triumfálního oblouku Septima Severa pak spatříte místo známé jako Umbiculus urbis – pupek Říma u kterého se sbíhaly všechny cesty vedoucí do antického Říma. Poté zastávka u Trajánova fóra na Piazza
Venezia, kterému dominuje největší památník v Itálii vytvořený z bílého mramoru Monument sjednocení Itálie Viktora Emanuela II. Nedaleko stojí impozantní Konstantinův oblouk a Koloseum, které sloužilo jako amfiteátr, ve kterém se konaly zápasy
mezi šelmami a gladiátory. Tato architektonická dominanta byla největší budovou v Římské říši a stojí zde již od roku 80 n. l. Následuje osobní volno na návštěvu památek, posezení u dobrého jídla, či nákupy na Via del Corso, kde zažijete pravý římský ruch.
Jako suvenýr si můžete přivést známý italský sýr Grano Padana či Parmazan, těstoviny nejrůznějších tvarů a barev a typické koření. Večer odjezd zpět do ČR.
4. den: Přes Rakousko, SRN, návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/4
Pokoj 1/2
699
1
23.4.2015 - 26.4.2015
3 680 Kč
3 990 Kč
699
2
25.6.2015 - 28.6.2015
3 680 Kč
3 990 Kč
699
3
20.8.2015 - 23.8.2015
3 680 Kč
3 990 Kč
699
4
17.9.2015 - 20.9.2015
3 680 Kč
3 990 Kč
699
5
15.10.2015 - 18.10.2015
3 680 Kč
3 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 1x ubytování ve 2lůžkových nebo 4lůžkových pokojích v BGV (v areálu restaurace s pizzeríí možnost večeře , obchod, bazén), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a hromadnou dopravu na přesuny po Římě organizované společně s průvodcem,
místní taxy. Cena lístků na MHD = cca 3 € na osobu a den. TRASA A
Capri - Sorrento - Neapol tajemství francouyských králů a jejich milenek
Pompeje - Vesuv - Řím
ITÁLIE
6
DNŮ
1. den: Odjezd z ČR přes SRN, Rakousko do Itálie.
2. den: Řím – prohlídka města: Piazza di Popolo, Augustovo mausoleum a jedna z nejslavnějších památek
ve Starém Římě Ara Pacis. Okouzlí vás budova Justičního paláce, uvidíte Andělský hrad, poté Vatikán. Osobní volno k návštěvě Baziliky sv. Petra, Michelangelovy kopule, Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí. V
pozdní odpoledne odjezd k Sorrentu na nocleh.
3. den: Neapol - mnohými lidmi považováno za jedno z nejkrásnějších měst Itálie. Prohlídka města: Castel
Nuovo, Galerie Umberto. Teatro San Carlo, San Francesco di Paola – unikátní kostel podobný římskému
Pantheonu. Palazzo Reale - sochy panovníků na jeho průčelí vás provedou velkolepou historií města a celé
oblasti. Santa Lucia se známou vyhlídkou na Vesuv a přístav a hrad Castel dell‘Ovo. Poté Pompeje – prohlídka unikátního archeologického areálu. Pak výjezd na sopku Vesuv, procházka kolem kráteru s nádherným
výhledem na Neapolský záliv a ostrovy Capri, Ischia a Procida. Návrat na nocleh.
4. den: Celodenní fakultativní výlet lodí na ostrov Capri. Zde možnost navštívit lodí Azurovou jeskyni,
lanovkou vyjet do hlavního centra Capri s krásnými výhledy na ostrov, na nádherné skály Faraglioni.
Krásné jsou Augustovy zahrady. Můžete navštívit i Anacapri a odtud lanovkou vyjet na nejvyšší
vrchol ostrova Monte Solaro (589 m n. m.). Milovníci moře mohou navštívit pláže v Marina Piccola.
Poté Sorrento, návštěva výrobny likéru Limoncella, osobní volno. Nocleh.
5. den: Ráno odjezd do Říma. Pokračování prohlídky: Španělské schody, Fontána La Barcaccia, proslulá Fontána di Trevi. Přes Piazza Colona, se sloupem Marca Aurelia a Montecitorio k Pantheonu
a na Piazza Navona - nádherné náměstí, které otevírá dvoutisíciletou historii Říma. Poté Santa Andrea
del Valle, Teatro Marcello, Forum Boarium, Januv chrám, Kapitol, odkud spatříte nádherný výhled
na Forum Romanum, které v dobách starověkého Říma bylo centrem všeho dění. Pak Piazza Venezia,
Monument sjednocení Itálie Viktora Emanuela II., impozantní Konstantinův oblouk a Koloseum architektonická dominanta Říma. Poté osobní volno na návštěvu muzeí, nákupů či jiné. Večer odjezd.
6. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
666
1
9.6.2015 - 14.6.2015
6 980 Kč
7 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích (možnost přistýlky) v oblasti Sorrenta, 3 x snídani, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění
CK, DPH. Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy, hromadnou dopravu na přesuny po Římě
organizované společně s průvodcem. Cena lístků na MHD = cca 3 € na osobu a den.
TRASA A
15
Řím a Florencie
ITÁLIE
1. den: Odjezd, cesta přes SRN a Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do Říma, prohlídka začne na Piazza di Popolo, kolem Augustova
mausolea a jedné z nejslavnějších památek ve Starém Římě Ara Pacis. Po břehu řeky Tibery kolem Justičního paláce dojdete k Andělskému hradu. Poté si prohlédnete Vatikán. Zde v rámci osobního volna budete mít dostatek času k návštěvě Baziliky sv. Petra. Jistě si nenecháte ujít výstup na Michelangelovu kupoli, odkud je nádherný výhled
do okolí. Pro milovníky umění bude opravdovým zážitkem návštěva Vatikánského muzea se Sixtovou kaplí. Nocleh.
3. den: Řím – prohlídka začne na Piazza di Spagna u Španělských schodů, kde se konají slavné módní přehlídky, uvidíte kostel Santisima Trinita dei Monti a krásnou fontánu La Barcaccia. Poté zhlédnete fascinující Fontánu di Trevi a budete mít možnost
ochutnat jednu z nejlepších zmrzlin v Římě. Pak procházka přes Piazza Colona a Montecitorio k ohromujícímu antickému chrámu Pantheonu. Zde si prohlédnete hrobky
italských králů a slavných osobností. Na Piazza Navona, které patří k nejkrásnějším náměstím v Římě, bude čas na odpočinek, zde můžete ochutnat cornetto s capuccinem
a pozorovat místní malíře, kteří zde nabízí své výtvory. Pak kolem Santa Andrea del Valle, Teatra Marcello na Kapitol. Z Kapitolu je nádherný výhled na Forum Romanum, které v dobách starověkého Říma bylo centrem všeho dění. I Vy to vše můžete obdivovat tak jako tisíce
turistů z celého světa. Pak uvidíte Monument sjednocení Itálie Viktora Emanuela II., největší památník v Itálii vytvořený z bílého mramoru. Poblíž se nalézá Trajanovo, Augustovo
a Vespasiánovo fórum. Prohlídku zakončíme u Kolosea architektonické dominanty Říma.
Poté osobní volno na prohlídku muzeí či možnost posezení v některé z pizzerií, nebo nákupy
na Via del Corso, kde zažijete pravý římský ruch. Nocleh.
4. den: Brzy ráno odjezd do Florencie, perly Toskánska. Procházka s průvodcem začne u
věhlasné baziliky Santa Maria Novella, povede kolem Medičejských hrobek k bazilice
San Lorenzo. Poté dominanta města Santa Maria del Fiore. Tato obrovská, nádherná a
honosně zdobená katedrála vás nechá stát s otevřenými ústy. Vedle katedrály stojí kampanila a baptisterium. Nedaleko se nalézá nejkrásnější místo ve Florencii - Piazza della
Signoria, kde spatříte slavné sochy např. Davida, Persea, Donatellovo sousoší, či Neptunovu kašnu. Náměstí dominuje Palazo Vecchio a Loggia dei Lanzi a je lemované řadou kaváren. V sousedství se nalézá světoznámá Galerie Uffizi. Procházka pak povede ke kostelu
Santa Croce s náhrobky slavných Florenťanů (Michelangelo, Galileo Galiei ...). Přes Ponte
Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě, známý jako most zlatníků se dostaneme k
rozlehlému Paláci Pitti, kde zakončíme prohlídku. Naleznete zde díla Raffaela, Tiziana a
bohatě zdobené místnosti s překypujícimi poklady sbírek Medičejských. Volno na prohlídku muzeí, galerií, zahrad Boboli či Bardini. V centru města se tísní celá řada obchodů,
kde budete moci nakupovat. Můžete si odpočinout v některé z četných pizzerií, či tratorií.
Florencie je známá také svou výbornou zmrzlinou, které jistě neodoláte. Jako suvenýr si
můžete dovést některou z toskánských specialit. Odjezd zpět.
5. den: Přes Rakousko, SRN, návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/4
Pokoj 1/2
642
1
11.6.2015 - 15.6.2015
4 480 Kč
4 890 Kč
642
2
12.8.2015 - 16.8.2015
4 580 Kč
4 990 Kč
642
3
24.9.2015 - 28.9.2015
4 580 Kč
4 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování ve 2lůžkových nebo 4lůžkových pokojích v BGV (v
areálu restaurace s pizzeríí - možnost večeře , obchod, bazén), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a hromadnou dopravu na přesuny po Římě organizované společně s průvodcem, místní taxy. Cena lístků na MHD = cca 3€ na osobu a den.
TRASA A
16
5
DNŮ
benátky
4
ITÁLIE
a krásy severní Itálie
DNY
1. den: Odjezd z ČR.
2. den: Celodenní návštěva Benátek - fascinujícího města ležícího na 117 ostrovech se
150 kanály a 400 mosty. Při prohlídce s průvodcem uvidíte nejznámější skvosty, např.
jedno z nejkrásnějších náměstí Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecím palácem, zvonicí a hodinovou věží. Podíváte se na Most vzdechů, vstoupíte také na slavný
most Ponte Rialto nad kanálem Grande, projdete se kamennými uličkami přes kanály,
půvabná náměstí s četnými kostely a paláci … navštívíte i místní tržnici, typický rybí trh a
také obchodní uličky. V osobním volnu budete mít dostatek času navštívit interiéry vybraných památek, vychutnat si místní speciality, posedět v kavárně na výborném capuccinu,
ochutnat vynikající zmrzlinu. Můžete se projet gondolou či vaporetem po Canale Grande
a z jejich paluby se kochat krásou tohoto úžasného města také nazývaného Serrenissima. Zájemci mohou také navštívit okolní ostrovy: Murano - kde uvidíte tradiční sklárny
s tisíciletou tradicí, Burano - ostrov proslavený výrobou krajek a barevnými domy, či ostrov Lido s pěknými plážemi, kde se budete moci vykoupat. V podvečer přesun lodí zpět
na pevninu a odjezd na nocleh k moři, kde bude možnost večerního koupání.
3. den: Po snídani odjezd k největšímu severoitalskému jezeru Lago di Garda do romantického lázeňského městečka Sirmione. Procházka k vodnímu středověkému hradu
Rocca Scalighery ze 13. století. Pak osobní volno k procházce křivolakými uličkami tohoto
malebného skvostu na břehu jezera. Odpoledne prohlídka Verony, jednoho z nejkrásnějších italských měst, kterému se za časů Římské říše říkalo „Malý Řím“. Uvidíte velkolepou
římskou arénu z růžového mramoru, Juliin dům a balkón, Piazza Erbe s Palazzo Maffei,
s věží Gardello či Casou Mazanti. Dále se projdete po Piazza Signori s věží Lamberti, palácem Ragione a budovou městské rady, uvidíte i palác Scaligieri a Scaglierské hrobky…
Poté osobní volno na prohlídku interiérů, či posezení v některé z pizzerií či tratoríí s vydatnou veronskou kuchyní. Verona je i město módy, možnost nákupů na hlavní nákupní
třídě.
4. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
675
1
14.5.2015 - 17.5.2015
3 680 Kč
Pokoj 1/2
4 190 Kč
675
2
17.9.2015 - 20.9.2015
3 780 Kč
4 290 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy, loď do Benátek. TRASA B
BARCELONA OD A DO Z
ŠPANĚLSKO
5
DNŮ
atajemství
Montserrat
francouyských králů a jejich milenek
1. den: Odjezd z ČR. Přejezd přes Německo a Francii do Španělska.
2. den: Ráno příjezd na pobřeží Costa Brava. Individuální program, volno u moře. Nocleh
3. den: Barcelona, hlavní město Katalánska, okružní jízda se zastávkou u Sagrada Famila,
kolem Gaudího domů . Odjezd na poutní místo Montserrat, klášter v horách se známou
černou Madonou a hrobkami aragonských králů. Poté návrat do Barcelony. Pokračování
v okružní jízdě se zastávkami: stadion Camp Nou FC Barcelona, Miroův park, Plaza d´Espaňa se známou fontánou, Pueblo Espaňol, Montjüich, Národní palác, Nadace Miró,
Picassovo museum. Odjezd na vyhlídkovou terasu s panoramatickým výhledem na přístav a celé centrum historické Barcelony. Návrat na nocleh.
4. den: Barcelona, prohlídka historického centra města: Katalánské náměstí, kostel
sv. Anny, Barró Gotico s katedrálou sv. Eulálie, kanovnickými domy, královským palácem,
kaplí sv. Agáty a Archivem koruny Aragónské. Osobní volno. Pak pokračování procházky
kolem paláce Generality, radnice, kostela sv. Jakuba, na známou třídu Las Ramblas. Návštěva známé secesní tržnice „La Boquería“. Poté Placa Real – královské náměstí, Palác
Gűell, přístav se sochou Kryštofa Kolumba, přístavní promenáda s burzou. Osobní volno
k návštěvě muzeí, čtvrti Barceloneta, akvária. Můžete také nakupovat v novém nákupním
centru na přístavních molech, nebo na Katalánském náměstí a jeho okolí. Večer odjezd
směr ČR.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
918
1
27.5.2015 - 31.5.2015
6 680 Kč
7 290 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2 x ubytování v hotelu*** s polopenzí, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
17
Slovinsko
SLOVINSKO
od Triglavu k moři
5
DNŮ
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách v návaznosti na nástupní místa.
2. den: Ráno procházka Mariborem: malebné nábřeží se Starou révou (Stará trta), Titův
most, katedrála, universita, vinné sklepy. Krátký přejezd do Rogly, do oblíbeného termálního lázeňského centra Zreče. Zde možnost koupání v moderním lázeňském areálu
s 5 bazény, vnitřními i venkovními, vířivkami, tobogánem o rozloze 1300m2. Odpoledne
návštěva hlavního města Slovinska Lublaně, procházka centrem: univerzita, Plečnikovo
Trojmostí a tržnice, katedrála, uličky pod hradem, osobní volno. Nocleh.
3. den: Výjezd do Triglavského národního parku k jezeru Bohinj, výstup k Savickému vodopádu. Poté jezero Bled, které je považováno za symbol Slovinska. Je obklopeno strmými štíty hor Julských Alp a na skále nad ním se tyčí mohutný strážný hrad. Osobní volno ve stejnojmenném lázeňském městečku s promenádou, možnost koupání – do
jezera vyvěrají termální prameny a tak je voda po celý rok příjemně teplá až 26 stupňů.
Uprostřed vodní plochy stojí na malém ostrůvku cíl všech turistů, kostel zasvěcený
Panně Marii se zvláštní schopností plnit poutníkům přání, zde možnost plavby tradični veslicí. Pak návštěva známého horského střediska Kraňská Gora i areálu skokanských
můstků Planica. Vyhlídka na průsmyk Vršič a Triglav. Návrat na nocleh.
4. den: Dopoledne prohlídka věhlasné jeskyně Postojna jama - v podzemí jízda vláčkem. Uvidíte zde vzácného tvora macaráta jeskynního, který se údajně dožívá 100 let.
Poté zastávka u neméně slavného Predjamského hradu, který byl vybudován pod převisem skalní stěny vysoké 123 m. Odpoledne příjezd na slovinské pobřeží, procházka
historickým městem Koper. Poté mondénní přímořská Portorož - zde možnost koupání
na písečné pláži lemované restauracemi a kavárničkami. Večer návštěva starobylého
Piranu, procházka jeho klikatými romantickými uličkami. Můžete zde zažít nezapomenutelné chvíle u dobrého jídla a vína v příjemných kavárnách a tavernách s krásným výhledem na moře. Večer odjezd.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
920
1
12.8.2015 - 16.8.2015
4 480 Kč
4 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2 x ubytování v hotelu, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: stupy a místní taxy, 2 x kontinentální snídaně 390 Kč.
TRASA B
švýcarské a francouzské ALPY
ŠVÝCARSKO
tajemství francouyských králů a jejich milenek
FRANCIE
1. den: Odjezd přes ČR
2. den: Ráno návštěva hlavního města Švýcarska Bern, ležícího na skalním výběžku v podhůří Bernských
Alp: zvonice s nádherným orlojem Zytglooge, chrám sv. Vincence, radnice, sýpka, Bundeshaus, Einsteinův
dům, most Kornhausbrucke… Uvidíte taky turistickou atrakci Bärengraben - příkop s medvědy, kteří jsou
symbolem města. Poté zastávka v malém městečku Gruyéres, o kterém Švýcaři tvrdí, že v něm najdete to
„nejšvýcarštější Švýcarsko“. Při vstupu do města budete mít pocit, jako by se náhle zastavil čas a vy jste se ocitli
na středověkém náměstí, o jehož bezpečnost se stará majestátní středověký hrad z 12. stol. Největším turistickým lákadlem je místní výrobna věhlasného sýra „La Maison du Gruyére“, kde lze sledovat proces výroby
krok za krokem. Přes klimatické lázně Montreux na břehu Ženevského jezera na ubytování. Nocleh.
3. den: Ženeva - prohlídka druhého největšího města Švýcarska: Ženevské jezero se 140m vysokým vodotryskem, promenádami a parky kolem, květinové hodiny, katedrála sv. Petra, gotický kostel sv. Marie Magdaleny, Maison Mallet (bývalý biskupský palác), zeď reformátorů, městská brána a zbrojnice. Poté Chamonix, světoznámé centrum alpinismu a zimních sportů v Savojských Alpách. Zde možnost výjezdu visutou
lanovkou pod nejvyšší horu Evropy Mont Blanc na Aiguille du Midi (3842m) nebo zubačkou k ledovci Mer
des Glaces. V podvečer procházka po Annecy, kterému se také říká francouzské Benátky. Nádherné staré
město, rozprostřené kolem četných kanálů a průplavů vybíhajících z jezera Annecy, které si uchovalo kouzlo středověku. Nocleh.
4. den: Interlaken - oblíbené turistické středisko ležící mezi jezery Thun a Brienz. Uprostřed
města Vás přivítá velký park, kde si můžete vychutnat pohledy na vrcholky hor. Centrum tvoří
ulice Höheweg s mnoha viktoriánskými hotely, restauracemi, obchody a kavárnami. Pak výjezd autobusem do Grindenwaldu, který se rozkládá pod velikány Bernských Alp, Eiger, Mönch a Jungfrau. Poté
odjezd do Luzernu - města na Vierwaldstättském jezeře, kde překrásné panorama okolních hor v čele
s horami Pilatus a Rigi podtrhuje jeho malebnost. Prohlídka: Kappelbrucke, Spreuerbrücke, ze kterého se
naskýtá krásný výhled na staré město a hradby s 9 věžemi. Historické jádro tvoří Vinný trh (Weinmarkt)
a Obilný trh (Kornmarkt) s radnicí a měšťanskými domy zdobenými freskami. Uvidíte také symbol Luzernu
- Lví památník. Velkým zážitkem je návštěva ledovcové zahrady, kde se nalézají zkameněliny a pozůstatky
z doby ledové. Osobní volno. Zpáteční cesta.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
921
1
19.8.2015 - 23.8.2015
4 780 Kč
5 590 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Accor F1 nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, lanovky a místní taxy, 2x kontinentální snídaně F1 450 Kč. TRASA A
18
5
DNŮ
andalusie
ŠPANĚLSKO
velký okruh Španělskem
13
DNŮ
1. den: Odjezd dle nástupních míst ve směru SRN, Francie.
2. den: Nice – prohlídka malebného centra města na pobřeží Francouzské riviéry, jehož
uličky Vás okouzlí neopakovatelnou atmosférou, návštěva provensálského trhu s místnímí specialitami. Volno ke koupání v azurové vodě na plážích u Anglické promenády.
Odjezd na nocleh.
3. den: Barcelona – prohlídka hl. města Katalánska: placa Catalunya, Gotická čtvrť, katedrála sv. Euálie, královský palác, kanovnické domy, palác Generality, královské náměstí,
hlavní ulice Rambla, přístav se sochou Kolumba. Pak osobní volno, během kterého můžete navštívit další zajímavosti včetně typické tržnice a vychutnat si jeho jedinečnou atmosféru, nebo individuálně chrám Sagrada Familia, Montjuich. Poté djezd do Andalusie.
4. den: Příjezd do Andalusie. Granada – návštěva historického města na úpatí nejvyššího španělského pohoří Sierra Nevada. Prohlídka historické části města s katedrálou
a arabský trh. Nebo individuálně možnost návštěvy známé památky UNESCO, palácového komplexu Alhambra s krásnými zahradami (z důvodu omezeného počtu vstupenek
doporučujeme rezervaci vstupu na dopolední prohlídku do 14:00 předem po internetu
- bez garance CK). Odjezd na pobřeží Costa del Sol. Nocleh.
5. den: Volno ve středisku u moře, koupání. Nocleh.
6. den: Výlet do Malagy, druhého největšího města v Andalusii, kterou na pobřeží zdobí
stovky palem. Uvidíte architekturu inspirovanou muslimským světem a starobylé zříceniny. Budete mít příležitost navštívit Picassovo muzeum a maurskou pevnost Alcazaba.
Odpoledne volno u moře. Nocleh
7. den: Volno ve středisku u moře, koupání. Nocleh.
8. den: Celodenní výlet na Gibraltar, prohlídka centra. Možnost výjezdu lanovkou na
Gibraltarskou skálu, odkud je nádherný výhled na celý Gibraltarský průliv, zde budete mít
možnost vidět volně žijící opice. Cesta zpět se zastávkou v luxusní Marbelle, v jednom z
nejhonosnějších letovisek, které navštěvují králové i filmové hvězdy.Nocleh.
9. den: Sevilla – prohlídka města s katedrálou, která je 3. největším chrámem Evropy,
mudejárský zámek El Alcasar, Zlatá věž, La Lonja, corrida La Maestranza, osobní volno.
Večer odjezd do Madridu.
10. den: Madrid – prohlídka hlavního města Španělska prodchnutého historií se zajímavými památkami. Pak sobní volno na návštěvu muzeí. Nocleh.
11. den: Zaragoza návštěva pátého největšího města Španělska, procházka centrem
města s působivou basilikou Nuestra Seňora del Pilar. Poté přejezd na území Francie na
nocleh.
12. den: Monako – návštěva druhého nejmenšího státu na světě. Prohlídka historické
části Monaco Ville i Monte Carla. Pak osobní volno s možností návštěvy Oceanografického muzea, knížecího paláce, botanické zahrady, koupání na plážích Larvotto, či nákupy.
Večer odjezd směr Itálie, SRN.
13. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
681
1
7.10.2015 - 19.10.2015
14 980 Kč
16 290 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 5 x ubytování s polopenzí ve středisku v hotelu***, 3 x transitní
ubytování v hotelu typu Ibis nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, lanovky, místní taxy. TRASA A
19
BENELUX
BELGIE
Belgie - Nizozemsko - Lucembursko
NIZOZEMSKO
LUCEMBURSKO
5
DNŮ
1. den: Odjezd přes ČR do SRN.
2. den: Ráno příjezd do Lucemburku, prohlídka hlavního města velkovévodství, které se rozkládá na skalnatém
výběžku nad roklí, na soutoku řek Alzette a Pétrusse. Lucemburk býval mohutnou pevností, důkazem toho jsou
rozsáhlé zbytky opevnění včetně kasemat. Nyní je to město plné zeleně s mnoha historickými památkami. Prohlídka začne u katedrály Notre Dame ze 17. století. Zde jsou uloženy ostatky českého krále Jana Lucemburského.
Uvidíte i Dolní město, Siegfriedův hrad a velkovévodský palác. Pak přesun do belgického Waterloo, zde se nachází památník poslední Napoleonovy bitvy, která se odehrála r. 1815. Na umělý tzv. Lví pahorek, vysoký 40 m,
vede 226 schodů. Na vrcholu je umístěna obrovská socha lva a je zde rozhled po bitevním poli. Další zástavkou
je hlavní město Belgie Brusel. Je sídlem NATO a institucí Evropské unie, a proto bývá neoficiálně označován jako
„hlavní město Evropské Unie“. Prohlídka této evropské metropole začne u komplexu sídla EU, dále Královský
palác, katedrála sv. Michala a Guduly. Poté náměstí Grand Place s radnicí a měšťanskými domy. Dalším neméně
významným symbolem Bruselu je Manneken-pis, socha čůrajícího chlapečka. Zajímavé je i futuristické Atomium. Tato 102 metrů vysoká stavba představuje model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165
miliardkrát. Odjezd na nocleh poblíž Antverp.
3. den: Přesun do Nizozemska. Nejprve se podíváme do Kinderdijku, největší zachované oblasti s větrnými
mlýny (UNESCO). Následuje návštěva Rotterdamu s vyhlídkovou věží Euromast, odkud je krásný výhled na
město a přístav. Prohlédneme si zdejší moderní architekturu, např. „kostky“ Blaaken. Dále Scheveningen, bývalá rybářská osada, dnes vyhlášené přímořské letovisko s mořským akváriem. Při krátké zastávce v Den Haagu,
sídelním městě vlády a královny, uvidíme budovu vládního paláce či mezinárodního soudního dvora. Poté odjezd na nocleh.
4. den: Návštěva Kaatwoude s exkurzí ve výrobně dřeváků a sýrárně. Pak prohlídka Amsterdamu, hlavního a
korunovačního města Nizozemska. Zde procházka kolem přístavu, náměstí Dam s Královským palácem, kolem
Nieuwekerk, ulice Rokin, Oudekerk. Uličky lásky tzv. čtvrť červených luceren, dále kolem věže Munttoren až na
Květinový trh. Fakultativně možnost plavby lodí po grachtech, zdejších vodních kanálech. V osobním volnu
možnost návštěvy brusírny diamantů, Rijksmusea, musea van Gogha, muzea voskových figurín Madame Tussaud´s, nebo nákupy a posezení v některém z pubů, či cofee schopu. Večer odjezd.
5. den: Přejezd přes SRN, návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3 IBIS
Pokoj 1/2 IBIS
630
1
15.7.2015 - 19.7.2015
5 480 Kč
6 390 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Ibis nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy, 2x snídaně 650 Kč. TRASA A
Květinové korzo
NIZOZEMSKO
tajemství francouyských
Keukenhof
a Amsterdam králů a jejich milenek
1. den: Odjezd přes ČR do SRN
2. den: Ráno příjezd do Nizozemska. Návštěva jedinečného květinového parku Keukenhof.
Kouzelnou atmosféru jara vyvolávají také kolem se nalézající pole kvetoucích tulipánů,
narcisů, hyacintů. Hned u Keukenhofu leží město Lisse, přes které vede letošní Bollenstreek – slavné květinové korso s alegorickými vozy, květinovými kreacemi (od cca 15:30).
Poté odjezd do Amsterdamu. Krátká procházka centrem města, možnost okružní plavby
po kanálech (grachtech). Večer odjezd. Zpáteční cesta přes Německo.
3. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Cena na osobu
912
1
24.4.2015 - 26.4.2015
2 880 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: Dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: Cena nezahrnuje vstupy a místní taxy. TRASA A
20
3
DNY
IRSKO
IRSKO
10
DNŮ
velký okruh „Zeleným ostrovem“
1. den: Odjezd odpoledne (severní Morava ), večer (Praha) cesta přes ČR, SRN
2. den: Transfer přes La Manche. Cesta Anglií kolem Londýna ke Coventry na nocleh.
3. den: Severním Walesem, velkolepé hrady v Conwy a Caernafon. Odpoledne přejezd
na ostrov Anglesey, zastávka v Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, obci s nejdelším jménem, které se dá přeložit jako „Kostel sv. Marie v roklině bílých lišek poblíž prudkého víru a kostela sv. Tysília z červené jeskyně“. Z Holyheadu
plavba do Irska, večer vylodění v Dublinu. Nocleh.
4. den: Dublin – prohlídka hlavního města Irska. Projdete se po pěší zóně Grafton
Street, ukážeme vám katedrálu sv. Patrika, která je postavena na místě, kde patron ostrova křtil první pohany a jako děkan zde působil Jonathan Swift. Dále uvidíte univerzitu Trinity College, radnici, Národní galerii, hrad, třídu O´Connell. Odpočinout si můžete v parku Stephens´Green. Vychutnáte si také Temple bar - rušnou čtvrť hospůdek, kde
i přes den hraje živá hudba. Exkurse v Jameson Distillery s možností ochutnávky pravé irské whisky. Nocleh.
5. den: Výjezd za megalitickými stavbami: nejvěhlasnější prehistorická svatyně Newgrange/ Brú na Boine. Pak Hill of Slane, místo, kde sv. Patrik kázal Irům a zapálil velikonoční oheň. Poté Monasterboice - jeden z nejvýznamnějších klášterních komplexů
v Irsku s překrásnými vysokými keltskými kříži. Návrat do Dublinu, exkurse ve světoznámém pivovaru Guinnes s ochutnávkou piva. Nocleh.
6. den: Glendalough - jedno z nejvýznamnějších raně křesťanských míst v Irsku, tzv. „Irské Delfy“, které vyniká svojí nádhernou polohou v ledovcovém údolí v pohoří Wicklow
Mountains. V tzv. „Údolí dvou jezer“ Upper Lake a Lower Lake již v 6.stol. působil
sv. Kevin a rozvinul se zde obrovský klášterní komplex. Poté Kildare, které je srdcem
dostihového kraje a centrem chovu irských dostihových koní, návštěva Irského národního hřebčína a přilehlých japonských zahrad. Pak Rock of Cashel – vápencová skála s
impozantním hradem, který je pro svou majestátnost zvaný Parnthenon Irska, patří mezi
nejdůležitější historické stavby Irska. Nocleh.
7. den: Cesta na západní pobřeží. Fascinující Mohérové útesy - nejkrásnější část pobřeží Atlantiku s mohutnými útesy, patřící k největším v Irsku. Procházka kolem útesů, odkud se otvírají nezapomenutelné pohledy na oceán, které berou dech každému návštěvníkovi. Následuje zastávka u Dysert O´Dea, středověkého bojiště. Poté bizarní drsnou
krasovou krajinou Burren - unikátní přírodní oblastí vápencové náhorní plošiny s holými
skalami a množstvím vzácných květin. Zdejší pověstné menhiry, dolomeny a starověké
hroby pamatují dobu před 5000 lety. Zastávka u nejdochovalejších středověkých hradů
Irska Bunratty a Limericku. Návrat na nocleh.
8. den: Vyhlídková cesta nejmalebnější oblastí Irska, členitou a pobřežní krajinou Ring
of Kerry. Zastávka v Killarney, známém turistickém středisku stejnojmenného národního parku. Dále kolem jezera Lough Lane, podmanivými scenériemi kolem hradů, majáků, výhled na Valentia Island. Zastávka na vyhlídce Lady´s View, kde se r. 1861 kochala nádherným výhledem na Killarneyská jezera sama královna Viktoria. Poté další známá vyhlídková místa NP Banty a Drombe. Dále jihem Irska přes Cork do Rosslare. Večerní plavba do Walesu.
9. den: Přejezd jihem Walesu do Anglie, kolem Londýna do Doveru, transfer přes La
Manche. Nocleh u Calais.
10. den: Přes Belgií, Německo do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Cena na osobu
501
1
4.9.2015 - 13.9.2015
15 880 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 7x ubytování (2x hotel Accor- F1 ve 2lůžk. pokojích - GB a Fr, 5x
hostel ve 4lůžk. pokojích se snídaní - Irsko), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, trajekty a transfery přes Irské moře i La Manche, průvodce, zák.pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
21
RUMUNSKO
RUMUNSKO
Hornatá Transylvánie, hrad Drakuly i Ceausescův
6
DNŮ
1. den: Odjezd, přejezd z ČR , přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Příjezd do Rumunska. Přejezd do vnitrozemského Sedmihradska, přes Sibiu. Návštěva hradu Bran, označovaným jako „Drakulův hrad“, v obci ukázky lidové architektury, pohledy na pohoří Piatra Craiului (mohutná vápencová hradba nad Zarnesti) a pohoří Bucegi. Příjezd do Brašova,
druhého největšího města Rumunska, položeného mezi karpatskými průsmyky, nocleh.
3. den: Cesta Sedmihradskem do pohádkového, hradbami obehnaného města Sigishoara –
nazývaného „brána Transylvánie“ a také „Perla Sedmihradska“. Uvidíte starobylou čtvrť
s citadelou a změtí starobylých domků, klášterní kostel vyzdobený pestrými koberci, saský kostel
na kopci s dřevěným Schodištěm učenců, Hodinovou věž s orlojem - slouží i jako rozhledna a také
rodný dům Vlada Tepese „Drakuly“. Poté Biertan (UNESCO). – vesnice s impozantním opevněným
saským kostelem z r. 1516 s vícedílným skládacím oltářem a nádherným zastřešeným schodištěm
přes údolí Wurmloch, vinařským krajem Vallea Viilor a přejezd nejvyšším horským hřebenem Karpat Fagaraš zpět na nocleh.
4. den: Zastávka v horském středisku Poiana Brašov, které leží uprostřed pohádkové krajiny. Pak
přes úrodné Valašsko do rumunské metropole Bukurešti, která se na konci 19.stol.za Hohenzollernů rozvíjela ve stylu Art déco kolem širokých bulvárů. Ukážeme vám dominantu nevídaných
rozměrů jakou je Ceausescův Palác vítězství lidu („Vítězství nad lidem“), dnes sídlo parlamentu
i vlády, druhá největší budova na světě zabírající plochu 450 tis.m2. Dále: náměstí revoluce (centrum převratu v roce 1989), královský palác Carola II., kostel u starého knížecího dvora, Národní galerie, palác patriarchy s bazilikou, vítězný oblouk. Večer návrat na nocleh.
5. den: Brašov - prohlídka historického, hradbami obehnaného Starého Města se Starou radnicí,
jehož dominantou je Černý kostel, největší gotická katedrála Balkánu s kolekcí koberců a další. Lze
vyjet lanovkou na vrch Tampa (955 m), odkud je pěkný výhled na město a okolí. Odpoledne odjezd.
Zastávka ve vesnici Prejmer s opevněným saským kostelem ze 13. stol s věžemi a spižírnami. Zpáteční cesta.
6. den: Přejezd Maďarskem a Slovenskem, návrat do ČR odpoledne.
Kód
Turnus
Termín
Cena na osobu
637
1
2.6.2015 - 7.6.2015
6 490 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu, 3 x snídaně, dopravu moderním klimatizovaným
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy, místní taxy.
TRASA B
Ardeny a DuxforD
BELGIE
stajemství
návštěvou
francouyských
historické airkrálů
showa jejich milenek
1. den: Odjezd dle nástupních míst přes ČR, SRN.
2. den: Ráno příjezd přes Lucemburk do pohoří Ardeny. Zde návštěva míst bojů v „Bitvě o výběžek“ (Ardenská operace XII/1944): Bastogne s velkým památníkem bitvy a vystavenými: stíhačem
tanků Achilles, tankem Sherman na náměstí gen. Mac Auliffa, či Hetzerem. Zastávka v Houffalize, kde na náměstí stojí PzKpfwV Panter. Poté La Gleize, kam až dojely Königtigery Kampfgruppe Peiper. Jeden dosud stojí na návsi před muzeem bitvy o Ardeny. Přes Francorchamps se známou závodní tratí i lázně Spa až do Waterloo, dějišti poslední bitvy císaře Napoleona. Možnost
výstupu na Lví pahorek, či návštěvy expozice a budovy s panoramatem bitvy. Podvečer zastávka
v centru Bruselu (Grande Place, čůrající chlapeček). Nocleh.
3. den: Odjezd do Calais, transfer přes kanál La Manche přejezd Anglií kolem Londýna do Duxfordu. Návštěva muzea letectví. Ve dnech 23.5-24.5.2015 je zde navíc letecká přehlídka, včetně
historických strojů WWII. Večer odjezd na nocleh.
4.den: Celodenní návštěva Londýna. Okružní jízda po City, procházka po Westminsteru:
parlament, vládní budovy ve Whitehallu, St.James Park, Bucjkinghamský palác, Picadilly, Trafalgar.
Odpoledne osobní volno např. na návštěvu muzeí dle vlastní volby např. Imperial War Museum, HMS
Belfast, či jiné. Večer odjezd do Doveru, tranfer na kontinent, přes Francii, Belgii a SRN zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
504
1
21.5.2015 - 25.5.2015
7 380 Kč
7 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu F-1 nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
22
VELKÁ BRITÁNIE
5
DNŮ
PAŘÍŽ A NORMANDIE
5
FRANCIE
- Etretat
DNŮ
1. den: Odjezd přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Velká okružní jízda: Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Place
de la Concorde, Pont de Caroussel, Orsay. Procházka městem s průvodcem: Orsay, Institut de France, St. Germain des Prés, St. Sulpice. Latinská čtvrť: Lucemburské zahrady a palác, Pantheon, St. Étienne du Mont, univerzita Sorbonna, Musée de Cluny, bulvár Saint Michel, čtvrtí kolem St. Severin. Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre Dame. Poté Hotel de Ville, kulturní centrum G. Pompidou, Les Halles – bývalé břicho Paříže, St. Eustach,
Burza, Palais Royal, Louvre, Tuilleries. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí a galerií: Orsay se sbírkou impresionistů, Louvre se slavnou Monou Lisou od Leonarda da Vinci a dalšími uměleckými skvosty a sbírkami z celého světa. Nocleh.
3. den: Hlavní město Normanského vévodství Rouen, procházka malebným centrem:
katedrála, hrázděné domy, středověký špitál, palác, náměstí Vieux Marché, kde byla upálena Jana z Arcu. Odjezd na Alabastrové pobřeží do přímořského Étretatu s úžasnými
křídovými útesy. Pont Normandie – unikátní most nad ústím řeky Seiny do Atlantského oceánu. Honfleur – malebný historický přístav s hrázděnými domy a příjemnou atmosférou. Nocleh.
4. den: Paříž. Eiffelova věž – osobní volno na prohlídku. Pak procházka: Martova pole,
kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaře Napoleona, přes z most Alexandra III.,
nejhezčí nad Seinou až na nám. Svornosti, které je největší v Paříži. Osobní volno, možnost návštěvy muzeí nebo nákupů na Champs Elysées nebo na obchodní ulici Rivoli. Večer fakultativně možnost projížďky lodí po Seině. Zpáteční cesta Francií a Německem
5. den: Návrat do ČR.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
(F1)
Pokoj 1/2
(F1)
Pokoj 1/3
(Etap/
Balladins)
Pokoj 1/2
(Etap/
Balladins)
936
1
06. - 10.5.2015
4 680 Kč
5 290 Kč
5 290 Kč
5 890 Kč
936
2
17. - 21.6.2015
4 680 Kč
5 290 Kč
5 290 Kč
5 890 Kč
936
3
26. - 30.8.2015
4 680 Kč
5 290 Kč
5 290 Kč
5 890 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Accor – F1 nebo podobném se společným soc. zař., nebo v hotelu Etap/ Balladins s vlastním soc. zař. na pokoji, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy, 2x kontinentální snídaně 399 Kč.
TRASA A
Porýní, Ardeny, Lucembursko
LUCEMBURSKO
Údolím
romantického
Rýnakrálů
přes Ardeny
tajemství
francouyských
a jejich milenek
BELGIE
NĚMECKO
4
DNY
1. den: Odjezd večer, přejezd přes ČR do Německa.
2. den: Ráno příjezd do oblasti Geisen/Rüdesheim. Pohodová vyhlídková jízda po nejkrásnější části romantického údolí Rýna. Budete moci obdivovat jedinečně tvarovaná
údolí, které poskytují nádherné panoramatické pohledy na terasovité svahy, na kterých se
rozkládají typické kaskádové vinice a malebné vesničky. Budeme míjet středověké zámky
a zříceniny rytířských hradů. Zastávíme se u hradu Sooneck a v opevněném městě Bacharach pod hradem Stahleck. Pohled přes Rýn na vodní pevnost Pfalzgrafenstein a hrad Kaub
v pozadí. Poté zastávka pod proslulou skálou Lorelei, kterou opěvoval Heinrich Heine, kde
se zrodila legenda o dívce s čarokrásným hlasem. Přes vinařský Boppard do Koblence, města malebně položeného na soutoku Rýna a Mosely, zvaný Deutsche Eck. Procházka centrem tohoto původně římského města, ve středověku sídla trevírských arcibiskupů-kurfiřtů,
s bazilikou sv. Castora, renesančního zámku i románského dómu. Pak přes Remagen, kde
v březnu 1945 spojenci poprvé překročili Rýn. Poté Kolín nad Rýnem, prohlídka centra s
nejslavnější ohromnou gotickou katedrálou v Německu, množstvím románských kostelů a
dalšími památkami. Podvečer Cáchy (Aachen), město korunovace římských císařů a panovníků Svaté říše římské mezi nimi i čtyři čeští králové, sídlo nejmocnějšího vládce raného středověku Karla velikého. Poznáme Dóm s osmibokou dvoupatrovou kaplí, která je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby i radnici, mající podobu pevnosti. Nocleh.
3. den: Dopoledne volno v lázních ve Spa. Pak La Gleize, kde jako připomínka bojů z r.1944
je vystaven tank Königstiger Joachima Peipera. Poté Bastogne, památník bitvy v Ardenách.
Odpoledne nádherný hrad Vianden v Lucembursku, který je svým významem srovnáván
s Karlštejnem. Následuje Lucemburk, prohlídka hlavního města velkovévodství. Nocleh.
4. den: Zastávka v malém městečku Igel, s římským monumentálním milníkem. Poté
Trevír, jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek s římské doby s dodnes zachovanou bránou Porta Nigra, bazilikou, antickými lázněmi, ale také středověkými domy a chrámem. Je zde i rodný dům Karla Marxe. Pak zpět do údolí Mosely, které
patří mezi nejromantičtější území Německa. Zastavíme se u pohádkovéhoh hradu Eltz,
s množstvím věží a věžiček, ukrytého uprostřed lesů. Zpáteční cesta, návrat do ČR v noci.
Kód
Turnus
Termín
Pokoj 1/3
Pokoj 1/2
918
1
03.9.2015 - 06.09.2015
5 790 Kč
6 690 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu typu Ibis nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. TRASA A
23
24
24
HUEURES
MANS
15
0
2
N
I
U
J
.
4
1
13.
D
S
ODIN v LE MAN ého v ČR !!!
24OHČNÍK OBLÍBENÉHO ZÁJEZDU - jedin
11. R
Kód
Turnus
650
1
ÓN
L
A
S
O
R
E
A
Ý
K
S
Ž
Í
51. PAŘ
návštěvu
sem) Volno na
u RER a autobu
ko
bude mít
lin
á
er
íp
kt
př
,
,
m
ou
stat se skupin
spozic autokare
zů
di
lze
le
.
u
(d
t
ČR
jm
z
ge
zá
d
ur
ě
1. den: Odjez
ejezd do Le Bo
ování, nocleh
siae.fr V případ
0 novinek,
odjezd na ubyt
okružní jízda. Př
světě ! - www.
ého druhu na
2. den: Paříž …). V podvečer
stavovatelů, 15
sv
re
vy
ce
uv
15
ak
Lo
ť,
22
tší
.
vr
jvě
zic
čt
á
ne
po
,
sk
14 euro na
ex
in
é
nu
at
ku
lo
pn
,Ll
líd
sa
tu
ité
ro
vs
oh
,
(C
pr
i
Ae
15
říž
na
51.
ost 19.-21.6.20
prohlídky v Pa
get. Volný čas
jn
m
ře
ur
ružní jízda
ra
ve
Bo
ok
og
í
le
ou
pr
rn
í
v
ok
če
u
dn
šir
on
standar
oncorde.… Ve
lety. Vstup pro
,C
va 51.Aerosal
cí
es
tě
dě
sé
vš
vá
ná
Ely
–
ed
ps
př
říž
3. den: Pa
níků, denně
validovna, Cham
140 tis.návštěv ram v Paříži: Eiffelova věž, In
speciální akce
og
pr
vý
go
.
lo
ČR
ta
ě ka
zpět do
den. Alternativn
. Noční přejezd
na Montmartre
2
Pokoj 1/
Paříží, zastávka
3
Pokoj 1/2 )
Pokoj 1/
do ČR.
4. den: Návrat
(Etap/Balladins
Pokoj 1/3 ns)
ns)
Kód
Kód
613
613
Turnus
Turnus
3
3
2 (F1)
Pokoj 1/
Pokoj 1/2 (F1)
3 190 Kč
3 190 Kč
lladi )
(Etap/Ba
(Etap/Balladins
Kč
0
39
3
3 390 Kč
3 290 Kč
a
lo v Le M
TOTYP Pescaro
O
R
P
E
JT
U
T
O
PIL
BELGIE
ou přepra
zájemců, po
ob autobus
nuje kyvadlov w.lemans.cz.
o alespoň 32
* Dle počtu os
a 72 eur – zahr
2015 přihlášen
Bude-li k 31.3. areál (Enceinte Genérale) cc Více na www.lemans.org, ww
t).
celý
ile Club d´Oues
** vstupenky:
ACO (Automob
Slevy pro členy
TRASA A
3 (F1)
Pokoj 1/
Pokoj 1/3 (F1)
2 780 Kč
2 780 Kč
.6.2015
11.6.2015 - 15
zovaným
erním klimati
dopravu mod
je:
nu
hr
za
H.
DP
Cena zájezdu
é pojištění CK,
ůvodce, zákonn
autokarem, pr
je:
nezahrnu
Cena zájezdu
čujeme vzíti si
í taxy.
ytování (doporu
- Vstupy, místn
ris-Le Mans * , ub i spolucestujícími), při velmi
Pa
rt
po
ns
tra
,
c)
- vstupy**
uvit s dalším
a 50 euro za no
ípadně se doml
i ve městě (od cc
vlastní stan, př
TER tam cca 28
hnat ubytování
–
se
ět
lze
i
zp
a
ac
erv
tam
včasné res
tokar
vlak (vlak
autobus nebo
t). Případně au
- Dle počtu osob -45 euro - doba jízdy 50 minu
40
ět
zp
V
euro, TG
ns.
k trati v Sarthe.
Francie.
vou přepravou)
přes ČR, SRN do e přejezd z centra (kyvadlo
zd
eje
Př
d.
jez
Le Mans. Zd
volný přístup
1. den: Od
ne je průvod y
….. V pátek je
přes Paříž * do
zů…. Odpoled
2. den: Ráno vstupenek **. Volno v areálu členy týmů, prohlížení si vo eré vezou závodníky, hostesk
i,
ě
kt
,
dc
up
u trati)
jez
Ko
obilů
st setkání se s
vlastním stanu
rických autom
do depa, možnotzv. „Parade“, průvod histo y,…. Nocleh (doporučeno ve stánky se suvenýry…
,
v ulicích města ní materiály, prospekty, leták vozy, atd), presentace firem y je kyvadlová
m
ram (historické bu po trati (v ceně vstupenk
rozdávají rekla
og
pr
ý
ov
ňk
pl
hy
ožnost po
v areálu, do
,
3. den: Volno ní závodu (start v 15:00). M lmi doporučeno ! ).
zpět do Paříže*
a 17:00 a přesun
ge – ve
Sledová
cc
v
na
y
Ar
av
a
pr
ne
vý
sa
ul
Sraz
přeprava do M du, dojezd do cíle v 15:00.
ování závo
4. den: Pokrač se pokračuje zpět do ČR.
latek).
odkud
tokarem (příp
do ČR.
do Le Mans au
- Le Mans.
a Arnage.
5. den: Návrat
jede se rovnou
nebo vlak Paříž
vu k Mulsane
Termín
Termín
015
5 - 21.6.2
18.6.201
.6.2015
18.6.2015 - 21
Vlastní stan
Termín
(Etap/Balladi
3 890 Kč
3 890 Kč
telu
zař., nebo v ho
olečným soc.
sp
tění
se
jiš
po
ém
é
bn
nn
do
ko
r – F1 nebo po
m, průvodce, zá
telu typu Acco
ným autokare
ho
va
v
í
izo
at
án
m
ov
A
kli
yt
A
m
ub
zahrnuje: 1x
ě 199 Kč. TRAS
pravu moderní
entální snídan
Cena zájezdu
ř. na pokoji, do
taxy, 1 x kontin
vlastním soc. za
ní
s
íst
ns
m
,
di
py
lla
tu
Ba
/
Etap
hrnuje: vs
zájezdu neza
CK, DPH. Cena
FRANCIE
ITÁLIE
NORSKO
PORTUGALSKO
ŠVÝCARSKO
ŠPANĚLSKO
TURECKO
SLOVINSKO
VELKÁ BRITÁNIE
RAKOUSKO
NIZOZEMÍ
UKRAJINA
FINSKO
LITVA
LOTYŠSKO
ESTONSKO
Download

Katalog 2015