1
ZDARMA
22. ledna 2015
ročník 2
List zaměstnanců skupiny Sev.en
2
ODEZVA
Už dost politikaření
Ministerský návrh řešení
limitů těžby vyvolal diskusi
3
NAŠI LIDÉ
Záchranáři u sousedů
HBZS pracuje pro Vršanskou
Uhelnou v Hořanském koridoru
4
Z ECHAS
Obnova běží
Elektrárnu si prohlédli
potenciální dodavatelé
8
SOUSEDÉ A PARTNEŘI
Rozhovor
Město Meziboří využilo
darovaných peněz
ROZHODUJE SE O NÁS,
O NAŠÍ BUDOUCNOSTI
Letos nás čeká osudový rok. Budoucnost
horníků a těžby uhlí na Mostecku nebyla
nikdy tak ohrožena. Zároveň ale nikdy
nebyla taková šance zajistit lidem a regionu
dlouhodobou a nadějnou perspektivu.
Jak dobře víte, ještě v letošním roce
zřejmě bude jasno, zda vůbec a jak bude
pokračovat těžba uhlí v lomu ČSA. Právě
na této vládě leží odpovědnost jak naložit
s obrovským bohatstvím pod naší kotlinou.
Zda dá přednost domácím pracovním
místům a strategicky bezpečné energii,
nebo zda nabídne tuto práci cizině.
Zda budeme doly zavírat, nebo těžit
nejméně do roku 2060.
Na nás zase je, abychom se uměli ozvat.
Důrazně musíme připomenout, kdo tuto
vládu volil a koho zastupuje. Proč je potřeba
zásobovat republiku levnou energií
a dodávat ekologické teplo statisícům
českých domácností.
Ať už ale rozhodování dopadne jakkoli,
musíme se umět pružně přizpůsobit.
Tak jak se nám to podařilo loni, když jsme
hlubinářům z utlumovaného dolu Centrum
našli smysluplnou práci při chodbicování.
Stejně jako v případě Chvaletic, které dnes
místo zániku čeká rozsáhlá modernizace
a slibná budoucnost.
Děkuji všem, že takové změny dokážeme.
Děkuji za loňskou práci, i letos bude
řada příležitostí, jak si o ní promluvit
osobně. Všem zaměstnancům Severní
energetické a.s. přeji, aby letošní osudový
rok pro nás dopadl co nejlépe.
Jsem si jist, že ho spolu zvládneme.
Jan Dienstl
Už se začalo
razit
Snahou Severní energetické a.s. je prodloužit vlastní
životnost lomu ČSA. Vedle otvírky polygonu Eliška II,
ve kterém probíhá těžba uhlí povrchovým způsobem
pomocí rýpadla K 82 a přípravy polygonu Eliška III,
kde budou v květnu zahájeny přípravné skrývkové
práce rýpadla K75, byla v minulém týdnu zahájena
realizace těžby uhlí hlubinným způsobem v bočních
svazích lomu ČSA.
„Horníci z dolu Centrum dne
5. ledna 2015 nastoupili na lom ČSA
a zahájili přípravy k ražbě základního větrního okruhu nového
dolu ČSA. Po vybudování svého
nového pracoviště dne 12. ledna
2015 na ranní směně začali razit
první metry ke splnění svého
úkolu,“ uvedl výrobní ředitel Severní energetické Pavel Kounovs-
ký. V době uzávěrky novin bylo
vyraženo zhruba 70 metrů.
V letošním roce by měli horníci
naplnit úkol, který tvoří rozrážka
základního větrního okruhu,
jejíž celková délka činní 1670 m,
a vyražení 12 ověřovacích chodeb.
Ražba se provádí z úrovně prvního
uhelného řezu, kde bude vyražen
krátký okruh chodeb 3101 A, část
3106 mezi 3101 A a 3101 a část 3101
zpět na první uhelný řez. Z tohoto okruhu se budou dále razit
chodby 3101, 3105, 3106 a 3103.
Chodby základních okruhů budou
raženy podle schváleného technologického postupu v otevřené
ocelové výztuži O4 v intervalu
1 – 3 m s ocelovými rozpínkami,
doplněné svorníkovou výztuží se
síťovinou. Po rozrážce hlavního
větrního okruhu bude následovat
ověřovací provoz 12 chodbic o šířce
chodbice 5,5 m s mezipilířem 5 m.
Ražba chodeb se provádí razícím
kombajnem Pk-3r.
V současné době zde pracuje
cca 30 horníků v nepřetržitém provozu, který tvoří jeden chodbařský
kolektiv. Dalším postupem ražeb
chodeb přibude druhý chodbařský
kolektiv. Celkově by zde mělo pracovat cca 50 horníků.
I když je tato práce velice náročná,
a to jak fyzicky, tak psychicky, přece
jen může být z určitého pohledu
i krásná …
Už dost politikaření o limitech těžby
Předseda SOO CCG Jaromír Franta se minulý pátek zúčastnil jednání na
MPO u ministra J. Mládka. Diskuse se vedla především o posledních návrzích
ministra ohledně limitů těžby, které zveřejnil na Mostecku jen pár dní předtím.
„Pan ministr byl nejdříve ubezpečen předsedou odborového svazu J. Sábelem, že jiná varianta než plné prolomení limitů na ČSA nepřipadá v úvahu. J. Sábel připomněl současnou krizovou situaci v Polsku a zdůraznil,
že takovouto cestou bychom asi nechtěli v Česku jít, ale
že napětí v hornických regionech jako je severní Morava
i Mostecko, hodně stoupá,“ uvedl J. Franta.
Jaromír Franta ministrovi jen potvrdil, že horníci na
Mostecku už nechtějí tolerovat politikaření, že diskusí
a analýz už bylo v posledních deseti letech dost, chtějí
slyšet rozhodnutí. „Pokud jde o jím navrhované částečné
prolomení limitů na ČSA, vysvětlili jsme, že je to nejen
problém báňský, technologický a ekonomický, ale i z po-
Čtyři
ministerské
varianty
Ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek se vyjádřil k budoucnosti těžby
uhlí, tedy i k budoucnosti lomu ČSA.
Při návštěvě Mostecka a Chomutovska
představil zvažovanou koncepci.
Podle něj jsou dnes na stole čtyři
varianty těžby uhlí.
hledu ztráty pracovních míst. Otevřeně jsme mu řekli,
že touto variantou naštve všechny, těžaře i Jiřetínské.
Zcela nelogické je, aby podnikatelský subjekt 8 – 10 let
těžil jen skrývku, využít by bylo možné jen jedno skrývkové rýpadlo případně menší technologii, stejně by to
znamenalo propustit velké procento lidí,“ uvedl Franta,
který ministra korektně informoval, že mostečtí horníci
připravují na 29. ledna demonstraci před MPO a bude záležet jen na něm, zda bude na podporu jeho konečného
návrhu ve vládě, či bude vyjadřovat opačné názory.
„Přepokládáme účast několika stovek lidí. Otázka limitů bude otevřena i v rámci diskuse na velké tripartitě na
začátku února,“ dodal Jaromír Franta.
(má)
VELKOSTROJE
ČEKAJÍ
OPRAVY
Úsek hlavního mechanika
Severní energetické
naplánoval pro rok 2015
několik oprav těžební
technologie.
Za prvé – nerušit limity vůbec.
Druhá z nich počítá s prolomením
limitů pouze v dole Bílina.
VYZÝVÁ
všechny zaměstnance
a jejich rodinné příslušníky
K ÚČASTI NA
DEMONSTRACI
před
Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR,
která se koná dne 29. 01.
od 11. 00 hod.
Akce je pořádána
z důvodu odmítavého
postoje ministra Mládka
k pokračování těžby na
lok. ČSA, tedy k nám
horníkům i našemu
regionu.
Horníkům chce sebrat
práci, regionu prosperitu, státu uhlí a milionům
občanů cenově
dostupné teplo.
Pojďme panu ministru
společně vyjádřit
náš názor.
Zájemci se zapíší do seznamů
na pracovištích nebo se nahlásí
na tel. číslech:
lok. ČSA – 5502, ÚU Komořany – 4845,
lok. Hrabák – 2507, Důl Centrum 9245,
SOO CCG – 2390.
Nejpozději však do 26. 01. 2015
– 12.00 hod.
Třetí pak navíc s částečným uvolněním
limitů i v lokalitě ČSA, kdy by se těžba
vyhnula Hornímu Jiřetínu a Černicím.
Nakonec čtvrtou variantou je úplné
zrušení limitů těžby.
Jízdní řády
Ministr na jedné straně říká, že
ponechání uhlí za limity není dobrá
věc, zároveň se ale přiklání spíše
k variantám dvě a tři. Těžaři se
snaží vyjít vládě vstříc a připravují
ekonomické propočty všech variant,
do té doby se těžko dá předjímat,
který směr je vhodnější či výhodnější.
Důležité je, aby rozhodnutí padlo co
nejdříve, aby akcionáři věděli, jak a proč
investovat a horníci i další profese
získali perspektivu zaměstnání.
Jedno je však jisté. Bez ohledu na tu
kterou variantu musí v současné situaci
na energetickém trhu pokračovat
těžba v lomu ČSA. Kvalitní energetické
uhlí je totiž potřeba – levné teplo z něj
využívají miliony domácností, velké
nemocnice, školy, domovy důchodců
a úřady. Dokonce jsme nyní v situaci,
kdy některé plynové teplárny (třeba
ta v Mělníku) zvažují kvůli cenám,
energetické stabilitě a bezpečnosti
přechod na uhlí.
Sdružení odborových
organizací
Czech Coal Group
AUTOBUS č. 1 CHOMUTOV
autobusové nádraží – stanoviště FIROTOUR
odjezd 7.30 hodin
CV – lávka // CV Březenecká // Jirkov Kaufland
// JI KD Horník // JI autob. nádraží // parkoviště
ČSA //Most - parkoviště zimního stadionu
AUTOBUS č. 2 LITVÍNOV
autobusové nádraží – vlevo od nást. 14
odjezd 7.30 hodin
Důl Centrum – Most – parkoviště zimního
stadionu
AUTOBUS č. 3 Důl Centrum
Most – parkoviště zimního stadionu
odjezd 7.40 hodin
AUTOBUSY č. 4 – x MOST
parkoviště zimního stadionu
dostavte se nejdéle v 8.15 hod
Odjezd všech autobusů z Mostu v 8.30 hodin
V roce 2015 nebude realizována žádná generální oprava. Na úseku skrývky ovšem dojde u KU800/K75 k výměně lana předního závěsu, opravě kolesa a drtiče kolesa. „Práce budou prováděny v termínu transportu velkostroje do pozice na Elišce III. Trvat by měly zhruba 35 – 40
dnů,“ potvrdil Luboš Pernica, technik PZF.
Opravy čekají i unikátní skrývkový stroj RK5000/R10.
V letošním roce jej čeká oprava ocelové konstrukce žla-
bu, pohonů kruhového dopravníku a oprava klecí kulové
dráhy. Práce jsou naplánovány na květen či červen a trvat budou celý měsíc.
„Na úseku těžby uhlí plánujeme výměnu kulové dráhy u uhelného rýpadla K86,“ dodal Luboš Pernica. Uhelné rýpadlo přijde na řadu v srpnu, nebude těžit zhruba
30 dnů. (red)
Po ukončení demonstrace – cca 11.50 hodin
se odeberete k místu odjezdu z Prahy, které vám
sdělí vedoucí autobusu.
Zpět po stejné trase.
Autobusy budou označeny logem SOO CCG
s nápisem „DEMONSTRACE PRAHA“
a číslem autobusu.
Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, 434 67, Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu.
Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází 22. ledna 2015.
2
ZDARMA
22. ledna 2015
ročník 2
List zaměstnanců skupiny Sev.en
ZÁCHRANÁŘI
V HOŘANSKÉM KORIDORU
Záchranáři Hlavní báňské záchranné stanice Most (HBZS)
již od poloviny roku 2014 provádějí sanaci území v oblasti
tzv. Hořanského koridoru.
1
Osobní fond
zachován
ve výši
10 000 Kč
Z kolektivního vyjednávání i pro letošní rok vyplývá
poskytnutí oblíbeného benefitu v nominální hodnotě
10 000 Kč na zaměstnance.
V letošním roce je zaměstnancům, stejně tak, jak
tomu bylo v roce minulém, umožněno rozhodnout
si o konkrétní variantě čerpání programu Zdraví
prostřednictvím formuláře „Žádost o objednání zvolené
varianty programu Zdraví“. Formuláře žádosti jsou pro
zaměstnance k dispozici na všech pracovištích nebo
na intranetu.
Zaměstnanci si mohou své požadavky uplatnit
nejpozději do 31. ledna 2015 jedním z uvedených
způsobů:
odevzdat vyplněnou Žádost na svém pracovišti,
vhozením vyplněné Žádosti do schránky umístěné
na hlavní vrátnici ČSA (označené Sev.en,
personální oddělení)
mailem – [email protected];
telefonicky pouze v nezbytných případech (například
při nemoci apod.) u p. Iserové, č. tel. 476 205 522.
Hledání a ověřování dutin vrty
Tato činnost byla vyvolána potřebou společnosti Vršanská uhelná a.s. pro přeložení produktovodů a dalších potrubních řádů
z oblasti původního koridoru na nově sanované území a uvolnění tak stávajícího vázaného
území pro těžbu lomu Vršany v budoucím období.
V území, ve kterém probíhají sanační práce, se v minulosti, a to již od poloviny 19. století, intenzívně těžilo kvalitní hnědé uhlí v hlubinných dolech Hořany a Saxonia. Zpočátku
se dobývalo pomocí metody tzv. chodbicování,
jehož aplikace v mnohem modernější a bezpečnější podobě se připravuje nyní v lomu
ČSA, a později se přešlo na komorování na plnou mocnost na řízený zával.
„Protože je v této oblasti sloj mělce uložená
pod povrchem, vzniká zde při postupném zavalování dutin po bývalém dobývání nebezpečí vzniku propadů na povrchu území. A právě tento negativní vliv na stabilitu povrchu
má eliminovat práce našich záchranářů. Na-
Sdružení odborových rganizací
Czech Coal Group
SVOLÁVÁ MÍTINK
na pátek 23. 01. 2015
od 17.15 hodin do jídelny na lokalitě ČSA
Program:
aktuální informace o řešení problematiky pokračování těžby
na lok. ČSA – vedení společnosti
podrobnosti k pořádání demonstrace před MPO
dne 29. 1. 2015 – vedení odborů
informace o dalších připravovaných akcích
– vedení odborů
Přijďte, láme se chleba,
náš chleba!
ším úkolem je tyto podpovrchové dutiny pomocí vrtů vyhledat a vyplnit je zpevněným zásypovým materiálem. K tomuto účelu se používá upravený produkt po odsíření z elektrárny Počerady,“ uvedl Josef Trykar, ředitel HBZS.
Sanační práce báňských záchranářů musí
být dokončeny v jednotlivých časových etapách tak, aby následně mohly plynule navazovat další zemní a stavební práce a aby nebyl
termín přeložení těchto důležitých potrubních systémů ohrožen.
(pir)
Naši
jubilanti
Padesát let života oslavili či v lednu
a počátkem února oslaví:
Jiří Šebek – mechanik elektronických
zařízení,
Josef Čaboun – řidič pásového vozu,
Hana Mendová – laborantka,
Zdeněk Kozák – řidič shazovacího vozu,
Elena Nišová – obsluha strojního zařízení.
Šest desítek let v tomto období oslavili
či oslaví:
Kristýna Hejtmanová – vážná,
Jiří Pacek – řidič velkostroje,
Miroslav Mráz – báňský záchranář,
Adolf Moravec – řidič velkostroje,
Milan Paulo – elektrikář velkostroje,
Miroslav Holub – dispečer.
Vedení společnosti Severní energetická a.s.
a spolupracovníci všem blahopřejí!
V případě nedoložení žádosti bude zaměstnancům, kteří
splňují nárok na čerpání programu Zdraví, automaticky
objednána varianta C (tj. 10 ks poukázek v nominální
hodnotě 500 Kč a 100 ks poukázek v nominální
hodnotě 50 Kč).
Zaměstnancům, kteří si zvolí variantu D, E nebo F,
budou finanční prostředky odeslány na individuální účty
u penzijních fondů se mzdovou uzávěrkou za měsíc
únor 2015 (informativní výpis o odeslání finanční částky
bude uveden ve výplatním proužku).
Informace o aktuálním termínu a způsobu vydávání
poukázek obdrží jednotlivé úseky.
Rozpis daňových výjezdů
Severní energetické a.s.
RZD 2014 a podpis daňového prohlášení pro rok 2015
na lokalitě ČSA je možnýod 23. 1. 2014 vyjma níže
uvedených termínů,kdy mzdové účetní vyjedou
na odloučené lokality.
Datum výjezdu
21. 1. – 23. 1. 2015
7.30 – 9.00 hod
Lokalita
areál Obránců míru HZS
– zasedací místnost
Datum výjezdu
22. 1. 2015
12.00 – 14.00 hod
Lokalita
areál HBZS – zasedací
místnost
Datum výjezdu
26. 1.– 29. 1. 2015
7.30 – 9.30 hod
Lokalita
areál ÚUK – malá zasedací
místnost
Datum výjezdu
26.1.– 29. 1. 2015
17.00 – 18.30
Lokalita
ČSA – mzdová účtárna
Datum výjezdu
30. 1. 2015
13.00 – 15.00 hod
Lokalita
Most, Václava Řezáče 315,
zasedačka B12
Datum výjezdu
10. 2. – 13. 2. 2015
7.00 – 9.00 hod
Lokalita
HUMECO a.s. – areál
Obránců míru
Datum výjezdu
26. 1. – 29. 1. 2015
od 9.30
Lokalita
HMGD
3
Z OBNOVY ELEKTRÁRNY
V průběhu prosince proběhly tři prohlídky
místa pro potenciální dodavatele
obnovy bloků 3, 4.
První proběhla dne 4. 12. 2014 a zúčastnilo se jí 7 uchazečů (SES Tlmače, Královopolská Ria, Vítkovice, Alstom, Bilfinger Babcock, KLEMENT-SMP, TENZA). Součástí prohlídky byla také prezentace požadavků ECHAS na projekt Obnovy a seznámení s nejdůležitějšími
částmi zadávací dokumentace.
Uchazeči byli podrobněji seznámeni se systémem bonusů a pokut,
s požadovanými garantovanými parametry a systémem jejich měření
a výpočtů. Druhá prohlídka místa plnění proběhla 17. 12. 2014 a zúčastnilo se jí 6 uchazečů (SES Tlmače, Královopolská Ria, Vítkovice, Alstom,
Bilfinger Babcock, KLEMENT-SMP). Uchazeči se rozdělili do 4 skupin,
každá pak navštívila požadovanou část zařízení. V rámci této prohlídky došlo i k oznámení rozhodnutí o posunutí termínu předání nabídek
z 2. 2. 2015 na 2. 3. 2015, které uchazeči uvítali. Dne 23. prosince proběhla
ještě poslední mimořádná prohlídka odstaveného bloku, kterou navštívili 4 uchazeči. Na základě předchozích požadavků uchazečů byly
připraveny tři okruhy: kotelna (prohlídka vnějších částí), kotelna
i s vnitřní prohlídkou kotlů a samostatně elektroodlučovače. Uchazeči zasílají doplňující dotazy k dokumentaci, ať již z oblasti technicky
odborné (doplnění výkresové dokumentace či rozsahu opravy) nebo
obchodně právní (např. ohledně hranic díla, záruk, víceprací atd.).
Celkem bylo zasláno 22 žádostí o dodatečné informace. Připravuje se
také výběrové řízení na Technický dozor investora. Do 2. března by
měli uchazeči podat nabídky, na jejichž vyhodnocení bude mít tým
14 dní. Do 5. května by měla být vybrána vítězná nabídka.
V současné době pracuje tým obnova také na přípravě podkladů
pro výběrové řízení na rekonstrukci zauhlování, na VŘ na opravu
absorbéru odsíření a na přípravě harmonogramu obnovy bloků 1, 2.
Pro zahájení a následnou realizaci projektu Obnovy B1, B2 jsou klíčovými oblastmi legislativní požadavky a palivové možnosti skupiny
Sev-en.
(kapr)
O komínech na komíně
V neděli 18. ledna proběhl symbolicky na chvaletickém komíně křest nové knihy
„Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura“, jejímž autorem je Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Je 10.42 neděle 18. ledna. Stojíme s Martinem Vonkou a jeho dvěma kolegy pod chvaletickým komínem. Před sebou mají 8 ochozů
a 964 příček žebříku, které musí zdolat, aby
stanuli na vrcholu komína. Poslední kontrola výstroje a výstup je zahájen. Říká se, že
rekordní čas výstupu na vrchol je 18 minut.
Pánové si však s časem hlavu nelámou a dávají přednost kochání se komínem, elektrárnou i okolím. A tak na vrcholu stanou až
v 13.10 hod, kde elektrárenským popílkem
knihu pokřtí. O dvě hodiny později opět stojí
na pevné zemi: „Je to pro mě větší událost než
svatba“, přiznává Martin Vonka, autor knihy.
Publikace Martina Vonky navazuje na významnou práci profesora Františka Kloknera,
který již v roce 1906 vydal v časopise Vynálezy a pokroky pojednání O továrních komínech. Martin Vonka ve velké míře jeho práci
rozšiřuje, a to především o nové skutečnosti,
které se během uplynulých sto let udály. Od
Kloknerova počinu nevyšla v českých zemích
žádná další podobná literatura zabývající se
popularizací průmyslových komínů. Tato kniha se tak vrací k počátkům vzniku komínů,
ukazuje, jak funkční a technické požadavky
daly vzniknout konstrukci tak ladné a krásné,
jakou je tovární komín. Dále popisuje typologii komínových staveb, seznamuje čtenáře
s komíny zděnými, ocelovými a železobetonovými, věnuje se i jejich stavitelům a dotýká se
i technologii výstavby.
Těžištěm knihy jsou však témata velice současná, tedy ta, kterých se Klokner v době, kdy
průmyslová revoluce běžela naplno, pochopitelně nemohl ani náznakem dotknout. Jedná
se o úvahy, jaké mají naše komíny hodnoty,
proč je třeba je chránit a jak lze s nimi nakládat. Aktuálnost tématu podtrhuje skutečnost,
že jen málo vyobrazených komínů v knize
publikovaných kouří. Většina jich tak je dnes
jen němými a nepotřebnými svědky své doby
4
Podpis daňových
prohlášení na rok 2015
Žádost o roční zúčtování
daně za rok 2014
V níže uvedených termínech budou ve mzdové účtárně ECHAS
připravena nová prohlášení poplatníka daně z příjmů pro rok 2015
a zároveň zde můžete požádat o zpracování ročního zúčtování daně
zaměstnavatelem za rok 2014.
Termíny pro chvaletické zaměstnance : od 12. 1. 2015 – 16. 1. 2015
od 19. 1. 2015 – 23. 1. 2015
od 26. 1. 2015 – 27. 1. 2015
od 29. 1. 2015 – 30. 1. 2015
Termín pro pražské zaměstnance: 28. 1. 2015
Daňové prohlášení na rok 2015 se prosím snažte přijít podepsat
nejpozději do konce ledna t. r., aby veškerá administrativní zátěž byla
směřována na tento měsíc. Od 1.2. 2015 bude omezený provoz
ve mzdové účtárně z důvodu zpracování lednových výplat.
Pokud prohlášení na rok 2015 nebude podepsáno (a řádně dokladováno
event. potvrzením druhého z manželů) do konce ledna hlavně
u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti, nemůže
být v tomto měsíci sleva zohledněna (vypořádala by se až v ročním
zúčtování za rok 2015.)
Co se týče ročního zúčtování daně za rok 2014 – pokud nebudete mít
potřebné doklady k ročnímu zúčtování daně k dispozici v době konání
podpisové akce, dodejte je nejpozději do 15. 2. 2014 do mzdové účtárny.
Pokud jste nastoupili do pracovního poměru v průběhu roku 2014,
doložte originál potvrzení o zdanitelných příjmech z předchozího
zaměstnání (vzor tiskopisu MFin 5460 vzor 22), případně kopii
potvrzení o době evidence uchazečů na úřadu práce nebo době studia
(pokud jste nedoložili při nástupu).
POZOR!
Podpisové akce platí také pro všechny zaměstnance Elektrárny
Chvaletice, tzn. i těch, kteří si podávají daňové přiznání za rok
2014. Tito zaměstnanci podepisují nová „růžová“ prohlášení
k uplatnění daňových slev a zvýhodnění na rok 2015.
vystavena riziku destrukce a vyvstávají otázky, jaké jim lze dát možnosti v zapojení do naší
současné postindustriální doby.
Závěr publikace tvoří katalog vybraných, dosud stojících, komínů – na 23 příkladech je ukázáno, jaké zajímavé komíny u nás máme a jaké
jsou jejich příběhy. Některé jsou ještě funkční,
některým z nich byla dána šance na nový život,
některé ale chátrají a jejich budoucnost je nejistá. Akutní hrozbu nad jejich dalším osudem
zdůrazňuje skutečnost, že během autorova
čtyřletého psaní zbořili hned několik komínů,
které měly v katalogu být uvedeny jako kvalitní reprezentanti českých komínů.
Zajímavá čísla
o chvaletickém komínu
Výška: 300 m
Vnější průměr dříku
na úrovni terénu: 29,4 m
Tloušťka stěny dříku: 75 cm
Vnější průměr v koruně: 9,58 m
Tloušťka stěny v koruně: 20 cm
Do výšky 119,5 m je dvouplášťový
Knihu uzavírá chvaletický třistametrový
komín, který je nejvyšším železobetonovým
komínem v České republice.
(kapr)
ZDARMA
22. ledna 2015
ročník 2
List zaměstnanců skupiny Sev.en
1
OCENĚNÍ BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Pavel Pirunčík
V závěru loňského
roku proběhlo na
hradě Hněvín v Mostě
slavnostní předání
Záchranářských
záslužných křížů.
Ocenění se dostalo
i několika záchranářům
z působnosti Hlavní
báňské záchranné
stanice Most, kterou
zřizuje naše těžební
společnost. Z rukou
náměstka předsedy ČBÚ
Martina Štemberky
a dalších hostí
převzali ocenění:
Zlatý kříž
Ing. Pavel Pirunčík, zástupce ředitele HBZS Most,
ve sboru od roku 1980
Po absolvování VŠB, obor hornictví, nastoupil v roce 1981 na důl Centrum. Zde pracoval nejprve v dělnických profesích, od roku 1982 ve
funkcích revírník, vedoucí výroby, hlavní inženýr. V letech 1992 - 1996
působil ve funkcích vedoucího výroby a hlavního inženýra na dolech Alexander, Kohinoor a v letech 1996 až 2006 opět na dole Centrum jako vedoucí výroby. Od 1. 2. 2006 je zaměstnancem HBZS Most,
kde v současné době vykonává funkci zástupce ředitele.
V roce 1980 absolvoval kurz báňského
záchranáře. V báňském záchranném sboru vykonával funkci velitele báňského záchranného sboru. V této funkci pak úspěšně
řídil a řídí činnost báňských záchranářů při
záchranářských akcích v dole i na povrchu,
při kterých prokazuje své organizační a velitelské schopnosti.
Jedná se o obětavého, cílevědomého
a spolehlivého báňského záchranáře-technika, který je pracovním kolektivem plně
respektován a svým osobním příkladem
pozitivně působí na ostatní podřízené a spolupracovníky.
Byl vyznamenán za obětavou a spolehlivou práci v báňském záchranném sboru,
za profesionální a úspěšné řízení záchranářských akcí, obzvláště při havarijních
akcích na dole Centrum ve funkci velitele
báňského záchranného sboru.
Bronzový kříž
Bedřich Krása, záchranář
– zástupce četaře na HBZS Most,
ve sboru od roku 1987
V roce 1984 nastoupil na hlubinný důl Kohinoor, kde do roku 1992 pracoval jako důlní
elektrikář. Po absolvování kurzu báňského
záchranáře v roce 1987 byl zařazen do sboru dobrovolných báňských záchranářů. Od
roku 1992 pracoval jako profesionální báňský záchranář. S ohledem na jeho pracovní
kvality a spolehlivost byl přednostně vybrán pro práci v báňském záchranném sboru na HBZS v Mostě, kde působí od 1. 9. 1992.
Jedná se o spolehlivého báňského záchranáře, zástupce četaře, který plní zadané úkoly beze zbytku.
Ivan Mego
Byl vyznamenán za aktivní, obětavý
a iniciativní přístup k zajišťování náročných úkolů báňské záchranné služby
v podmínkách HBZS v Mostě.
Stříbrný kříž
Ivan Mego, záchranář, hlavní
předák stěnového porubu,
ve sboru od roku 1980
V roce 1979 nastoupil na důl Jan Žižka
v Chomutově jako horník. Po nástupu prošel jako každý řadou profesí, ve kterých prokazoval zručnost a organizační schopnosti.
Tyto přednosti využil později i ve funkci
předáka stěnového porubu, kterou zastával
do roku 1990. V témže roce přešel na důl Kohinoor, kde pomáhá při začátcích stěnování,
předával své zkušenosti a působil zde až do
roku 1994.
V témže roce na několik měsíců přešel na
kladenské doly, odkud odchází z hornictví,
ale v roce 2013 se vrátil a nastoupil na důl
Centrum do funkce hlavního předáka stěnového porubu, kde působí dodnes.
Byl vyznamenán za obětavou a spolehlivou práci v báňském záchranném sboru.
Účastnil se řady složitých záchranářských
akcí ve stěnových porubech na dolech Žižka, Kohinoor, Centrum jak na likvidacích
ohňů, tak na průvalech kuřavek do stěnových porubů, účastnil se likvidace rozsáhlého požáru výdušné jámy LB 2 na dole Kohinoor v roce 1989. V roce 1981 se zúčastnil
záchranářských akcí při likvidaci havárie
na dole Pluto.
Bronzový kříž
Václav Kronich, záchranář,
četař ZBZS dolu Centrum,
ve sboru od roku 1998
V roce 1992 nastoupil na důl Kohinoor
jako horník. V úvodu prošel všemi profesemi a posléze byl zařazen jako razič důlních
děl, kde působil do roku 2002. v roce 1998
absolvoval kurz báňských záchranářů na
HBZS v Mostě. Od roku 2002 byl zařazen
do profesionální čety báňských záchranářů dolu Kohinoor, ve které působil do roku
2003, kdy přešel na důl Centrum, kde působí
dodnes v profesích horník, razič, stěnař, báňský záchranář.
Bedřich Krása
Byl vyznamenán za obětavou a spolehlivou práci v báňském záchranném sboru.
Účastnil se řady složitých záchranářských
akcí ve funkci četaře, ve kterých prokázal
výborné organizační schopnosti a nezbytnou rozhodnost.
Všem oceněným
dodatečně blahopřejeme!
Václav Kronich
5
ANKETA MEZI STAROSTY
Jaký názor máte na návrh ministra průmyslu
a obchodu Jana Mládka, který prezentoval
při své návštěvě Mostu, tedy plné prolomení
těžebních limitů na dole Bílina a tak zvané
malé prolomení těžebních limitů na lomu ČSA,
kdy by měla těžba zasáhnout pouze okraj
Horního Jiřetína a městu by se měla vyhnout
z jihovýchodu?
Kamila Bláhová,
starostka Litvínova
S návrhem ministra Jana Mládka jsem se ještě podrobně
neseznámila, nemohu ho tedy komentovat. Z toho, co zatím
vím, ale usuzuji, že by se těžba na lomu ČSA i při malém
prolomení těžebních limitů přiblížila k Litvínovu, a tím by
došlo ke zhoršení životního prostředí. Věřím, že ministr
Mládek bude ještě hovořit se samosprávami měst, kterých se
jeho návrh nejvíce týká. Byla jsem zklamaná z toho, že dříve
než do Mostu nezavítal k nám, ale jsem přesvědčena, že se tak
v nejbližší době stane.
Jaroslav Sikora,
starosta Mariánských Radčic
S prolomením těžebních limitů na dole Bílina souhlasíme.
Takzvané malé prolomení těžebních limitů na lomu ČSA
nepovažuji osobně za šťastné řešení.
To je ale na komunikaci mezi Horním Jiřetínem, těžební
společností a politickou reprezentací. Dlouhodobě jsme
zastánci prolomení těžebních limitů, ale požadujeme, aby
v regionu a v dotčených obcích zůstalo více peněz získaných
z uhlí. Lidem se musí kompenzovat zhoršené životní prostředí.
Roman Dub,
starosta Louky u Litvínova
Louky u Litvínova se prolomení těžebních limitů přímo
nedotýká, jako například Mariánských Radčic nebo Horního
Jiřetína. Co se nás ale jako všech ostatních v regionu týká,
je sociální situace. Prolomením těžebních limitů zůstanou
zachována pracovní místa, což je pro region s tradičně nejvyšší
nezaměstnaností velmi důležité. Malé prolomení těžebních
limitů na lomu ČSA považuji pouze za odklad konečného
rozhodnutí, které musí vláda udělat.
Jiří Matoušek,
starosta Klínů
Malé prolomení limitů na lomu ČSA není ideální varianta.
Negativa pro životní prostředí zůstanou stejná, jako při
prolomení plném, a ekonomicky je tato varianta zcela
nevhodná. Jedná se pouze o odklad konečného rozhodnutí
a další nejistota pro obyvatele Horního Jiřetína a vlastně pro
celý region. Prolomení těžebních limitů na dole Bílina jsem
očekával.
Petr Červenka,
starosta Meziboří
Jsem přesvědčen, že ministr Jan Mládek postupně chápe
problém sociální situace, která se na Mostecku už několik let
zhoršuje. Řešení, se kterým ministr přišel, je prvním krokem
k tomu, aby se sociální politika státu začala zaměřovat také
na Mostecko. Region dlouhodobě trpí nezaměstnaností
a chudobou, což ho v blízké době může přivést do dalších
nepříznivých situací. Zachování pracovních míst je v této době
zásadní. Je nutné také vytvářet nová pracovní místa tak, aby
mladí lidé neodcházeli z regionu za prací jinam. Ukončení
těžby a ztrátu pracovních míst v této situaci si Mostecko
nemůže dovolit. Prolomení těžebních limitů na dole Bílina
a lomu ČSA, pokud vláda nepřijde s jinými návrhy na zlepšení
situace na Mostecku, je zásadní. (pur)
Na kus řeči…
o chystaném legislativním kroku s Jitkou Vitáskovou,
referentkou ochrany a obrany
Na otázku, jak se dívám na návrh nového zákona o výkupu kovů s bezhotovostní
platbou, bych odpověděla, že já osobně ho vidím jako rozporuplný a jak se říká
„nedopilovaný“ vůči běžným občanům. Bohužel ale výkup odpadů je u nás úzce
spojen také s trestnou činností řady osob, jež se na výkupu podílejí. Osoby, které
předávají kovové odpady, se nezřídka dopouštějí trestných činů, např. krádeží,
poškozování cizích věcí, ohrožování provozů a tím i lidských životů.
S ohledem na krádeže železného šrotu v našich lokalitách jsem ale ráda, že za
železo v majetku Sev.en už nikomu výkupny peníze na ruku nedají, když dle
návrhu má být vyplácení sběren jen firmám, podnikatelům, obcím a krajům pouze
formou bezhotovostní platby.
Pokud jde o krádeže v loňském roce, zhodnotila bych rok jako velmi úspěšný
v porovnání s předchozími. Za loňský rok totiž evidujeme od začátku roku do
dubna 2014 pouze tři krádeže kabelů kolejových obvodůa vodiče s vybavením
rozvodny na odstaveném zařízení a pokus o krádež 9 girlandových válečků
v celkové škodě 307 834,– Kč, která samozřejmě i tak není zanedbatelná.
Od poslední dubnové krádeže však neevidujeme na majetku Sev.en již krádež
žádnou, což si myslím je hlavně změnou systému střežení lokalit společnosti,
které jsme s projektovým týmem, který byl v naší společnosti ustanoven právě
kvůli vysokému počtu krádeží, nastavili koncem roku 2013 ve spolupráce s firmou
Securitas ČR s.r.o. Navržená opatření přinesla své ovoce, protože oproti minulým rokům došlo
v loňském roce k několikanásobnému poklesu počtu krádeží i výše
způsobených škod.
(red)
Vyjádříli se o nás
7. ledna 2015, Ústecký deník
Rok 2014 byl pro naše divadlo 18. rokem „života“. Dospěli jsme, a došli k závěru, že je
úplně jedno, která strana je v našem městě u moci. Všem je umění ukradené. Proto
jsme opět museli hrát minimálně 2x, ale většinou až 3x denně, abychom si na luxus
mít divadlo v Litvínově vydělali. Kdyby nás trochu nepodpořil Ústecký kraj a Severní
energetická, museli bychom divadlo zavřít. Takže: Jestli změna, tak jen k horšímu.
Jana Galinová, ředitelka Docela velkého divadla Litvínov
Podmínky jsou dobré, doufáme, že to vydrží,
říká předseda TJ Rekreant Český Jiřetín
6. ledna 2015, Mostecký deník
Letos nám na zasněžování přispěla společnost Severní energetická, což nás
moc potěšilo. Stejná firma nám také přispěla na provozování dětské lyžařské
školičky,kterou v sezoně projdou stovky dětí. Jsme za to moc rádi.
Miroslav Štýbr, předseda TJ Rekreant Český Jiřetín.
Grant
u vysoké sítě
Jindřich Jabůrek pracuje na úseku
těžby skrývky. Je členem osadního výboru a amatérského sportovního klubu
v obci Siřem na Lounsku v sousedství
kdysi populárních fotbalových Blšan.
Klub pořádá letní a zimní turnaje ve
volejbale a stolním tenisu, osadní výbor je pak doplňuje o dětské dny a další
společenská setkání. V loňském roce se
Jindřich Jabůrek rozhodl využít interního grantu „7 pro Vás“ a požádal firmu
o finanční podporu klubu na vybavení
a výstroj pro místní volejbalisty. Podporu ve výši devíti tisíc korun dostal. A teď
už volejbalisté se sedmičkou na zádech
dělají sobě i naší firmě radost. „Včera
jsme vyhráli turnaj v Měcholupech
a naše druhé mužstvo bylo šesté z osmi.
V polovině února pořádáme turnaj
6
v Podbořanech,“ pochlubil se nám minulý týden. Osadní výbor Siřem pro letošní rok
připravil bezpočet akcí a zábavy se sportováním, kulturou, dokonce třeba i stanování,
posvícení, strašidelný podvečer nebo výlet fantasy golf Plzeň. Slibuje i překvapení
a předpokládá, že se všichni opět celý rok budou chtít bavit společně.
(red)
List zaměstnanců skupiny Sev.en
Z médií
Hejtman Bubeníček:
Ohledně prolomení limitů už by
mělo padnout jasné slovo
Ústí nad Labem, Most – Vláda by měla
o prolomení limitů těžby hnědého uhlí
u dolu Bílina rozhodnout co nejdříve a stejně tak u dolu ČSA. Na dotaz ČTK to řekl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek minulý týden zveřejnil dvě varianty možného prolomení limitů, které chce
předložit k posouzení vládě. Stát podle
Mládka v Ústeckém kraji
s největší pravděpodobností prolomí limity
těžby hnědého uhlí u dolu Bílina, kde si to
nevyžádá zásah do lidských sídel. V případě dolu ČSA se uvažuje o úpravě limitů
bez bourání obcí Černice a Horní Jiřetín.
Podle Bubeníčka by s prolomením limitů
neměl být problém u dolu Bílina. „Tam se
to nikoho netýká, tam může vláda rozhodnout okamžitě a lidé mohou mít jistotu,“
řekl ČTK Bubeníček. Podle něj by mělo
padnout jasné slovo i v případě částečného prolomení u lomu ČSA. „Někdo musí
rozhodnout. Když řekne, že ne, tak těžaři
budou vědět,žene,že se tam na mnoho let
dopředu nic dělat nebude,“ doplnil Bubeníček s tím, že pozval ministra na únorové zasedání zastupitelstva. Šéf resortu se
ohledně limitů v dole ČSA začátkem března chystá na jednání se zástupci Litvínova a Horního Jiřetína, jejichž představitelé
jsou dlouhodobými odpůrci rozšíření těžby.
V případě prolomení limitů by se hrana těžební jámy dostala jen několik set metrů
od hranic Litvínova. Mládek chce jednat
i s představiteli Ústeckého kraje
a také těžební společnosti.
Částečné prolomení limitů v dole ČSA totiž může být problematické také z ekonomického hlediska. Není jisté, zda by těžba
vyžadující rozsáhlou přípravu byla vůbec
rentabilní. „Na těžbu jsme připraveni. Důležité je, aby rozhodnutí padlo včas, ideálně ještě letos,“ řekla mluvčí Severní energetické Gabriela Sáričková Benešová.
19. 1. 2015, Mostecký deník
Teplárna má přejít opět
z plynu na uhlí
Kralupy – Po desítky let Kralupané amatérsky tipovali vývoj počasí pohledem na
tvar mohutného sloupce kouře z teplárenského komína tamního chemického podniku. Bylo to prosté, když se dým rozdělil na
dva proudy a vytvořily se takzvané kalhoty
nebo spíš nohavice, bylo jasné, že se blíží
změna počasí. Většinou přišly déle trvající
deště. Po nahrazení hnědého uhlí zemním
plynem a mazutem před jednadvaceti lety
se tahle podívaná projevovala už jen v omezeném rozsahu. To se má ale zase změnit,
část spalovaného zemního plynu na teplárenských kotlích má být znovu nahrazena
uhlím. Společnost Teplárna Tamero Invest
zásobuje vyráběnou elektřinou a teplem
hlavně kralupský Areál chemických výrob.
Provozuje tři vysokotlaké parní kotle na
plynná a kapalná paliva o výkonu přibližně
sto šedesát tun hodinově a tři parní turbíny o celkovém výkonu 66,72 MW. Pro
Kralupany je ale podstatné, že spravuje
soustavu centrálního zásobování teplem,
které dodává do města a také do sousedních Chvatěrub. Tohle energetické srdce
města má nyní novou spalovací plynovou
turbínu za 560 milionů korun, která běží ve
zkušebním provozu. Firma Synthos chystá další novinku, jíž představila v podnikovém časopisu. Týká se další velké investice v energetické oblasti s cílem využití
černého uhlí k topení pod teplárenskými
kotli. Vedle zemního plynu by se tu po letech znovu spalovalo uhlí. Záměru údajně
předchází ekonomická rozvaha s ohledem na současné vysoké výrobní náklady
stávající technologie, využívající výhradně
spalování plynu. Podle sdělení ředitele
energetického oddělení Sławomira Czuchrije v podnikovém časopisu Synthosu
se ukazuje jako perspektivní, nejhospodárnější a nejrentabilnější vrátit se částečně k uhlí, které bylo v březnu roku 1993
z ekologických důvodů nahrazeno technologií s využitím zemního plynu a topného oleje. Rozhodnutí pro uhlí nahrává
i situace určité nejistoty ze strany ukrajinského dodavatele plynu a tamní nevyjasněné vnitropolitické situace. Firma Tamero
Invest má spočítáno, že jeden gigajoule
tepla, vyrobený z uhlí, bude dvaapůlkrát
levnější než ze stávajícího paliva – zemního plynu. Navíc je reálný předpoklad, že
snižující se zásoby plynných a kapalných
paliv povedou zřejmě v blízké budoucnosti
k strmému růstu jejich cen na světových
burzách. A to by mohlo ovlivnit i cenu tepla pro Kralupsko.
Základním předpokladem novinky je ovšem využití moderního postupu spalování, naprosto odlišného od toho, který byl
využíván v rozmezí tří desítek let od zahájení provozu výroby československého
syntetického kaučuku v Kralupech v roce
1963. Touto efektivní technologií je fluidní
spalování uhlí při dodržení přísných emisních norem.
20. 1. 2015 Mělnický deník
Větrné elektrárny vycházejí
z módy Patří budoucnost
obnovitelným zdrojům energie?
Jak kterým.
Portál 24/7 Wall Street zkusil najít 10 nejrychleji rostoucích a 10 nejrychleji upadajících oborů podnikání ve Spojených státech amerických. Solární elektrárny z toho
vycházejí jako nejdynamičtější byznys,
naopak větrné elektrárny už prý vycházejí z módy. V posledních pěti letech totiž
výkon instalovaných solárních elektráren
v USA rostl o 70 procent ročně. Podle
odhadu oborové asociace SEIA se loni
v zemi nainstalovalo okolo 6500 megawattů výkonu fotovoltaických panelů. Zájem táhnou jak domácnosti, které si pořídí
několik panelů na střechu, tak energetické
společnosti a velcí finanční investoři. „Solární horečce“ již podlehl například Apple,
Google i firemní impérium Warrena Buffetta. Naopak výkon nově spouštěných větrných turbín ve Spojených státech klesá
o 16 procent ročně. Vzhledem k pádu cen
solárních panelů již dnes vychází elektřina
ze slunečního záření v řadě regionů levněji než elektřina z větru. K tomu je třeba
přičíst poškozený krajinný ráz, hluk i nestabilní výkon. A v neposlední řadě též
omezení vládních investičních pobídek
pro větrníky. Stav zmíněného byznysu dokládá také oznámení poradenské firmy FTI
Consulting, podle níž ukončilo za poslední
dva roky činnost 120 výrobců větrných
elektráren nebo jejich součástí. Nejvíce
(88) jich padlo v Asii, následuje Evropa
s 23 a Severní Amerika s 18 případy. Zelená energie je stále v kurzu, ale růst oboru
potáhne slunce, ne vítr.
15. 1. 2015, Ekonom
1
ZDARMA
22. ledna 2015
ročník 2
Eurokomisař Šefčovič má
v Moskvě jednat o ruském plynu
Moskva – Místopředseda Evropské komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič bude jednat v Moskvě o dodávkách
ruského plynu. Setkat se má se šéfem
plynárenského koncernu Gazprom Alexejem Millerem, místopředsedou ruské vlády
Arkadijem Dvorkovičem a s ruským ministrem energetiky Alexandrem Novakem.
Na pořad jednání by se kromě podmínek
dalších dodávek ruského plynu na Ukrajinu po skončení letošní zimy – stávající
dohoda platí do dubna – mohla dostat
i další témata týkající se dodávek ruského plynu do Evropy. Moskva, se kterou je
nyní Evropská unie v ostrém sporu kvůli
ukrajinské krizi, oznámila minulý měsíc
zrušení projektu plynovodu South Stream
v hodnotě 40 miliard dolarů (897 miliard
Kč). Plynovod měl přivádět ruský plyn do
jižní Evropy oklikou mimo Ukrajinu, po
dně Černého moře. Evropská komise ale
vznesla námitky, že Rusové při prosazování svého projektu porušují unijní pravidla.
Zrušení projektu se nezamlouvá především Bulharsku, které je na ruském plynu
silně závislé.Podle obvykle dobře informovaného ruského listu Kommersant bude
Šefčovičova návštěva prý jen „oťukávací“,
protože paradoxně není o čem jednat:
zimní dodávky ruského plynu na Ukrajinu
běží a na vyjednávání o letních dodávkách
je ještě brzy; o ústupcích, které by zachránily South Stream, se přitom lze bavit až
na mnohem vyšší úrovni.
Šefčovičova koncepce evropské energetické unie podle Kommersantu vypadá
ještě více „protirusky“, než boj jeho předchůdce Günthera Oettingera za jednotný
trh s plynem a elektřinou. Dnešní moskevská jednání tak podle listu vypadají „jako
nejlepší ilustrace slepé uličky plynových
vztahů Ruska a Evropy: strany se čím dál
méně domlouvají a raději stavějí jedna
druhou před dokonaná fakta“. A Šefčovič
na tom prý bude ještě hůře než Oettinger,
protože ani nemá politickou váhu svého
předchůdce, který vyjednal poslední dohodu o zimních dodávkách ruského plynu
Ukrajině.
14. 1. 2015, Zpravodajství ČTK
Severočeské doly nově vede
bývalý šéf báňského úřadu
Ivo Pěgřímek
Chomutov – Předsedou představenstva
a generálním ředitelem uhelné společnosti
Severočeské doly byl k 1. lednu jmenován
Ivo Pěgřímek (50), který byl dosud předsedou Českého báňského úřadu. Nahradil Ivana Lapina, jenž z funkcí odstoupil
ke konci loňského roku. Firma, která je
členem skupiny ČEZ, to dnes uvedla na
svém webu. Pěgřímek vystudoval obor
hlubinné dobývání ložisek na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava a také management na Vysoké škole ekonomické
v Praze. V letech 1984 až 1997 pracoval
v dole OKD Julia Fučíka jako záchranář
a později v řídicích funkcích. Poté byl do
roku 2004 hlavním inženýrem Dolu Paskov. V manažerských funkcích Pěgřímek
působil ve firmách KR Ostrava a Č.U.d.
Český báňský úřad vedl od března 2008.
Severočeské doly ke konci loňského roku
v rámci reorganizace propustily zhruba
230 lidí, nyní tak mají asi 2700 zaměstnanců. Letos firma snižování počtu pracovníků nechystá. Podnik nemá na rozdíl od
konkurence potíže s územními limity těžby. Společnost má povolení těžit do roku
2029 a má uzavřené smlouvy s Mostem,
Bílinou a Mariánskými Radčicemi o pokra-
čování těžby do roku 2050. Severočeské
doly předloni hospodařily s provozním ziskem 5,1 miliardy korun, což bylo nejvíce
od vzniku firmy v roce 1994. Většina uhlí
z dolů podniku končí v tepelných elektrárnách ČEZ.
6. 1. 2015 17.04, Zpravodajství ČTK
Rok 2014 v energetice: Zrušení
tendru na dostavbu Temelína
Praha – Nejvýznamnější událostí letošního
roku v české energetice bylo zrušení zadávacího řízení na dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Během roku se
řešila i podoba nové energetické koncepce a novela energetického zákona. ČEZ
v listopadu oznámil, že má zájem o koupi
odílu ve Slovenských elektrárnách. Tendr
na dostavbu mladší z českých jaderných
elektráren zrušil ČEZ v polovině dubna.
Hlavním důvodem zastavení zakázky, jejíž
hodnota se odhadovala na několik set miliard korun, bylo, že vláda neposkytla státní garance. Přes zrušení zadávacího řízení
se o stavbě jaderných zdrojů v tuzemsku
mluvilo dál. Ministr průmyslu Jan Mládek
(ČSSD) v červenci řekl, že by se mohla
dostavba rozdělit mezi obě české jaderné
elektrárny a kromě jednoho nového bloku
v Temelíně by mohl být postaven pátý blok
v Dukovanech. Konkrétní rozhodnutí ale
nepadlo. Finální rozřešení má dát materiál, jenž připravuje ministerstvo průmyslu
společně s ministerstvem financí, a který
má být součástí nové Státní energetické
koncepce. Původně měl být předložen do
konce roku, vláda ale na svém posledním
letošním zasedání přerušila i schvalování
koncepce jako takové. Vrátí se k ní v únoru. Samotná koncepce má určit směr,
kterým se má vydat energetika v Česku
do roku 2040. Nejpravděpodobnější varianta, nazvaná optimalizovaný scénář,
předpokládá, že primárním energetickým
zdrojem by se mělo stát jádro, následované zemním plynem a ropou. Mládek letos
několikrát uvedl, že současná vláda bude
prosazovat především využití jaderných
a uhelných zdrojů.
Schválena novela
energetického zákona
Vláda naopak schválila novelu energetického zákona. Ta měla původně platit
už od ledna, ministerstvo průmyslu nyní
předpokládá, že by měla vejít v platnost
v polovině roku 2015. Materiál je nyní
v Poslanecké sněmovně, v polovině prosince prošel prvním čtením. Novela má
mimo jiné změnit způsob platby poplatku na obnovitelné zdroje, který by se měl
nově stanovovat podle hlavního jističe,
nikoliv podle spotřeby elektřiny jako dosud. Zákon má také mimo jiné umožnit
rozvoj střešních fotovoltaických elektráren
do 10 kW. Pro jejich instalaci už nemá být
nově potřeba licence a to ani v případě,
že půjde o podnikání. Předloha počítá rovněž se vznikem kontrolní pětičlenné Rady
Energetického regulačního úřadu (ERÚ),
jejíž členy má na pět let jmenovat vláda
podle návrhu ministra průmyslu.
Právě ERÚ v čele s předsedkyní Alenou
Vitáskovou celý rok proti způsobu přípravy i výsledné formě novely ostře vystupoval, vznik Rady ERÚ označila předsedkyně za politizaci úřadu. Úřad kritizoval i to,
že ministerstvo průmyslu s ním při tvorbě
zákona dostatečně nespolupracovalo.
Největší česká energetická firma ČEZ
v červnu oznámila, že plánuje v tuzemsku
v nadcházejících dvou letech uspořit 14 až
27 procent stálých provozních nákladů.
Za letošní rok se ČEZ v Česku rozloučil
se zhruba 800 zaměstnanci. V listopadu
pak společnost oznámila, že chce koupit dvoutřetinový podíl ve Slovenských
elektrárnách. Podíl prodává italská firma
Enel. ČEZ ale trvá na vypracování detailní analýzy spojené zejména s dostavbou
jaderné elektrárny Mochovce. Kvůli problémům okolo této elektrárny ČEZ zájem
o Slovenské elektrárne dlouho zvažovala.
Od začátku příštího roku naopak společnost zastaví provoz své uhelné elektrárny
v bulharské Varně. Bulharsko nezískalo od
Evropské unie povolení pro krátkodobý
provoz elektrárny, zařízení totiž nesplňuje
evropské ekologické limity.“
31. 12. 2014, denik.cz
Předseda OHK Most Rudolf Jung:
Rozvíjejme to, co máme a umíme
Ústí nad Labem – V Ústí nad Labem se
na začátku listopadu uskutečnil 4. ročník
konference Energetické fórum Ústeckého kraje 2014. O některých jeho tématech Deník hovořil s Rudolfem Jungem,
předsedou Okresní hospodářské komory
Most. Akci pořádala společně s a. s. Unipetrol, a Česká rafinérská.
Měla by Evropská unie nadále
zvyšovat své ambiciózní cíle
ohledně redukce emisí CO2
a zvyšovat podíl obnovitelných
zdrojů energií? Jaký byl postoj
jejích účastníků k této otázce?
Paní Rút Bízková v jednom vydání našeho
časopisu TEMA řekla, že „ochrana životního prostředí není téma pro chudé“. Je to
pravda. Pokud budeme neustále zvyšovat
nároky, zdražovat tím své výrobní procesy
a ostatní svět na tuto i tak problematickou hru nepřistoupí, ztratíme konkurenceschopnost a zákonitě zchudneme. Výsledek si můžete odvodit například z toho,
jak a čím se topí v rodinných domech na
vesnicích. Stačí se v zimě obcemi projet. Specialitou letošního fóra bylo jakési
hlasování všech účastníků k ožehavým
otázkám, jehož kompletní výsledky budou
zveřejněny ve speciálním vydání časopisu
TEMA. V případě zjišťování postoje účastníků ke zvyšování cílů redukce CO2 jich
bylo 76 % proti. A podíl obnovitelných
zdrojů, domnívám se, dosáhl v České
republice svého technického a věcně
možného maxima a další zvyšování je asi
problematické.
Kam by měl směřovat
Ústecký kraj?
Podle mého by kraj měl rozvíjet to, co má
a umí. Není od věci stále usilovat o to,
aby zůstal energetickou základnou republiky, postavenou nově i na rozvoji nových energetických zdrojů. Na technické
i ekonomické dostupnosti energetických
zdrojů postavit také podmínky pro rozvoj
ostatních segmentů stávajícího průmyslu, zejména chemického a strojírenského.
A samozřejmě vytvářet podmínky pro příchod nových investorů.
Odpovídá zájem investorů o tento
region vašim představám?
Co pro ještě větší atraktivitu
pro zahraniční firmy
Ústeckému kraji chybí?
Žádný rozumný podnikatel nevloží své
prostředky do politicky nestabilního regionu, do regionu se špatnými cestami, do
regionu s nekvalifikovanou a k práci neochotnou pracovní silou a do regionu o kterém se říká, že je nezdravý. A odpověď je
nasnadě.
19. 12. 2014, Ústecký deník
7
Cením si pomoci
Severní energetické
Severní energetická a.s. je dobrým partnerem městům a obcím
v regionu, ve kterém společnost působí. V loňském roce například
poskytla podporu více než půl miliónu korun Meziboří, které město
využilo na kulturní, sportovní a zdravotnické účely. Starosta města
Petr Červenka vítá nejen finanční podporu Severní energetické a.s.,
ale také vstřícný přístup společnosti k městům a ochotu komunikovat
a společně řešit problémy regionu.
Vážíme si nejen finanční
podpory, ale také ochoty
komunikovat a společně
řešit problémy regionu.
Petr Červenka
Jak hodnotíte spolupráci města
Meziboří se společností Severní
energetická a.s.?
Spolupráce města Meziboří a Severní
energetické a.s. je dlouhodobě na velmi
vysoké úrovni. Cením si toho, že vedení
společnosti chápe potřebu měst a obcí
spolupracovat se silným strategickým
partnerem a chce pomáhat celému regionu. Finanční podpora, kterou společnost městům poskytuje, je samozřejmě
velmi významná a příjemná. Stejně důležité ale je, že společnost komunikuje
se samosprávami a snaží se společně
s městy řešit problémy, se kterými se
Litvínovsko potýká. Ať už to je vysoká
nezaměstnanost, sociální problémy,
kriminalita. Proto také finanční podpora společnosti cílí především do oblastí,
které mají zpříjemnit život obyvatel
města a jsou rovněž prevencí kriminality. Konkrétně do sportu, kultury, volnočasových aktivit mládeže a oblasti
zdravotnické.
Meziboří v loňském roce získalo
od Severní energetické finanční
podporu více než pět set tisíc
korun. Jak město tyto
prostředky využilo?
Přesně v souladu s tím, co už bylo řečeno. Do oblastí, kde budou ku prospěchu široké veřejnosti, zejména pak na
podporu sportující mládeže, na kulturu
a pořádání celoměstských akcí. V loňském roce jsme od Severní energetické
a.s. získali přesně 537 373 Kč. Na pořádání kulturních akcí ve městě, a to zejména
pro nejmenší obyvatele Meziboří, jsme
použili 100 tis. Kč. Za peníze těžební
společnosti jsme mimo jiné pořádali Adventní oslavy v Meziboří, velmi oblíbenou a tradiční celoměstskou akci, které
se zúčastnily stovky lidí. Pro děti jsme
dále organizovali Mikulášskou besídku,
dvě divadelní představení a animovaný
program. Dalších více než 200 tis. Kč z finančního daru Severní energetické a.s.
jsme směřovali do sportu. Sportovní
Nové venkovní fitness hřiště.
fotbalový klub Meziboří získal z těchto peněz 175 tisíc Kč, TJ Baník Meziboří
80 tisíc korun. Pomáháme mládežnickému sportu a i díky silnému partnerovi,
jakým Severní energetická bezesporu je,
můžeme vyhovět všem žádostem o podporu sportovních klubů a tělovýchovné
jednotě, která sdružuje sportovní oddíly v Meziboří. Tato podpora je obzvlášť
důležitá, protože lidé, kteří se sportující
mládeži v Meziboří věnují, to dělají bez
nároku na odměnu a ve svém volném
čase. Zaslouží si proto všestrannou pomoc města. Dalších 5 tisíc korun urče-
Kostel v Hornické čtvrti
v novém
Nedostatek peněz a hlavně chybějící vůle pustit se
do rekonstrukce – taková byla ještě před pár lety
situace evangelického kostela ve Chvaleticích
na Pardubicku.
Chátrající památku zachránilo až město spolu s dalšími dárci
a sponzory. Hlavním sponzorem byla také Elektrárna Chvaletice a.s. Opravený interiér i exteriér znovu vrací do kostela
církevní a společenský život. Novorenesanční kostel pochází
z roku 1882, kdy byl zároveň vysvěcen. Významnou osobností,
která se zasloužila o výstavbu jednoho z nejkrásnějších kostelů
církve v té době, byl farář Julius Fleischer. Tehdejší náklady na
stavbu kostela byly vyčísleny, bez vnitřního vybavení a varhan,
na částku 14 272 zlatých a 14 krejcarů. Byl zbudován podle plánů
architekta Blechy. Poslední léta minulého tisíciletí znamenala
pro historicky cenný objekt postupnou devastaci. “Do střechy
dlouhodobě zatékalo tak, že uhnily hlavice trámů ve zdi a hrozilo zřícení stropu. Potom se to poměrně náhle uzavřelo jako
havarijní případ,” uvedl farář Miloš Hübner. Poté, co ministerstvo kostel v roce 2000 prohlásilo za kulturní památku, pustilo
se do jeho záchrany město. Opravu střechy provázely náročné
horolezecké práce, obnovily se varhany, hodiny i vstupní brána.
8
“Zachování obdobných památek je podle mne povinností každého z nás. Myslím, že je to dokonce jakousi součástí morálního
základu naší společnosti,” prohlásila starostka Chvaletic Blanka Zaklová.
V současné době se do kostela pomalu vrací život: Vánoční koncerty, lidová škola umění a dále bohoslužby, svatby, rozloučení,
křtiny a podobně. Poslední koncert proběhl 19. prosince 2014,
kdy se zde hrála Rybova mše vánoční v podání varhaníka Václava Uhlíře a smíšeného hradeckého sboru Smetana.
Restaurátorskou opravu fasády, na kterou přispěla Elektrárna
Chvaletice, provedla firma Loučka Pardubice s.r.o. Na provedení fasády byl vypracován restaurátorský průzkum od akademického malíře Romana Ševčíka. Oprava fasády zahrnuje
odstranění staré omítky, opravy prasklin, spár, nadokenních
oblouků, říms a okenních rámování a novou omítku.
(kapr)
ných na podporu sportu jsme směřovali
na organizování Běhu naděje. Jedná se
o celoměstskou humanitární akci na
podporu boje proti rakovině, které se
pravidelně účastní nejen obyvatelé Meziboří, ale také lidé z okolních měst. Peníze od Severní energetické směřujeme
také do zdravotnictví. V loňském roce
to bylo 32 tisíc Kč na úpravy prostor pro
dětskou ordinaci. Pro všechny obyvatele Meziboří, pro mladé sportovce i ty,
kterým ve sportu nebrání jejich vyšší
věk, je určenou Workout hřiště, na jehož
výstavbu těžaři přispěli 145 tisíci Kč.
Loňský rok byl pro Meziboří
z pohledu podpory Severní
energetické velmi úspěšný.
Jaké byly roky předchozí?
Severní energetická je dlouholetým
tradičním partnerem Meziboří. Podporuje nás každý rok. V roce 2013 jsme
například využili 600 tis. Kč od těžební
společnosti na nákup rolby pro TJ Baník
Meziboří.
(pur)
ZDARMA
22. ledna 2015
ročník 2
List zaměstnanců skupiny Sev.en
1
ECM s občankou
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) letos oslaví
své patnácté narozeniny. Do jeho historie jsme se ponořili
se současnou vedoucí centra Milenou Vágnerovou.
Jak to tehdy vlastně bylo?
Iniciátorem projektu založení Ekologického centra byla ve
spolupráci s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s., společnost Česká rafinérská, a.s., která vypracovala projekt. S ním
oslovila další významné průmyslové podniky Mostecka
a orgány státní správy, které se připojily k podpoře projektu,
některé hned, jiné v pozdějších letech. Tehdy to byla i bývalá
Mostecká uhelná společnost, její nástupkyně jsou v projektu
zapojeny dodnes, CELIO, a.s. Most, Česká inspekce životního prostředí – inspektorát v Ústí nad Labem, CHEMOPETROL, a.s. (nyní UNIPETROL RPA, s.r.o.), Severočeské doly a.s.,
Okresní hygienická stanice Most, Podnikatelské a inovační
centrum Severní Čechy, POVODÍ OHŘE, a.s. (nyní POVODÍ
OHŘE s.p.), Úřad práce Most, Hospodářská a sociální rada
Mostecka.
Na čem se domluvili a co od centra očekávali
či požadovali?
Posláním ECM bylo především zprostředkovávat komunikaci mezi průmyslovými podniky, orgány veřejné správy
a veřejností a být tak základnou pro výměnu informací mezi
těmito subjekty v oblasti, kde životní prostředí právě v době
vzniku ECM patřilo k nejznečištěnějším v ČR, dále pak shromažďovat dostupné informace o životním prostředí regionu
a v maximální míře je zpřístupňovat široké veřejnosti, registrovat a vysvětlovat hlášení a dotazy obyvatel, provádět poradenskou a osvětovou činnost v problematice životního prostředí, napomáhat přenosu informací v rámci integrovaného
záchranného systému. V neposlední řadě poskytovat klíčové
informace s ohledem na přeshraniční přenos informací. Jedním z hlavních úkolů dispečinku je sledování čistoty ovzduší
a zpřístupňování výsledků monitoringu ovzduší nejširší veřejnosti.
U monitoringu ovzduší ale nezůstalo?
ECM působí také v oblasti osvětové činnosti, poradenství
v oblasti životního prostředí, realizaci projektů a pořádání
soutěží s ekologickou tématikou. Významným komunikačním nástrojem od počátku bylo zřízení bezplatné Zelené linky 800 195 342, na kterou se obrací veřejnost s dotazy, náměty,
ale i stížnostmi.
Přehled vývoje dotazů na Zelené lince od roku
2000 – 2014 dokumentuje přiložený graf:
Jak si ECM svůj „teenegerovský věk“, který
v lidském životě představuje občanskou
odpovědnost, připomene?
U příležitosti výročí proběhne mnoho zajímavých akcí, např.
soutěže, výstavy, semináře s cílem připomenout vývoj ECM,
nejvýznamnější akce a projekty, ale také vývoj životního prostředí v místě působení ECM; tj. Mostecka a Ústeckého kraje
za posledních 15 let. O všech akcích bude možné se více a včas
dozvědět na webových stránkách centra www.ecmost.cz.
(red)
Ekologické
centrum Most
V uplynulých letech
bylo autorem mnoha
projektů a akcí, které
široké veřejnosti, ale
především dětem
a mládeži, přibližovaly
a vysvětlovaly populární formou ochranu
životního prostředí.
Foto: archiv ECM
9
Jídelníček – teplá a mražená jídla
Pondělí
26. 1.
Polévka:
Hovězí polévka s noky
Úterý
27. 1.
Polévka:
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Středa
28. 1.
Polévka:
Čočková polévka
Čtvrtek
29. 1.
Polévka:
Česneková s osmaženou žemlí
Pátek
30. 1.
Polévka:
Koprová, Kulajda
A: 1,3,7,9,12
A: 1,3,6,7,9
A: 1,3,6,7,9
A: 1,3,6,7,9,12
A: 1,3,6,7
Vídeňský guláš,
těstoviny
Vepřové maso na způsob bažanta,
dušená rýže
Vepřové výpečky, bramborové knedlíky,
kysané zelí bílé
Dalmátské čufty,
houskové knedlíky
Kuřecí stehno na paprice,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7,10
A: 1,3,6,7
Kuřecí stehno na zázvoru,
brambory
Zapékané těstoviny s vepřovým masem
a květákem
Drůbeží rizoto se zeleninou
a sýrem, okurka
Vepřová játra na cibulce,
brambory
Uzená vepřová krkovice,
bramborová kaše, okurka
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7
A: 7,9
Listové šátečky, čaj
Bramborové špalíčky s cibulkou,
kysané zelí červené
Šopský salát, pečivo
A: 1,3,7
Maminčino kuře
(těstoviny s játry+žampiony)
A: 1,3,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7,10
A: 7
Jablková žemlovka,
bílá káva
Těstovinové flíčky se zelím
a Robi masem
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7
Smažená kuřecí prsa v sezamovém
obalu, brambory, okurka
Vepřové maso Flamendr,
smažené krokety
Hukvaldský závitek
(žamp.+slanina+vejce),
dušená rýže
Smažený hejk v bylinkovém obalu,
brambory, citron
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7,4
Vepřenky c cibulí a hořčicí, brambory
A: 1,3,7
A: 1,3,6,7,10
Vepřová uzená krkovice,
čočka na kyselo, okurka
Špagety po sicilsku
A: 1,3,6,7
Rybí filé po kavkazku, hrášková rýže
A: 1,3,6,7
A: 1,6,9,10
Vepřové maso na způsob bažanta,
houskové knedlíky
Vepřové výpečky, houskové knedlíky,
kysané zelí bílé
Zapečené kuřecí maso
s těstovinami
A: 1,3,7
Kuřecí stehno na paprice, těstoviny
Dalmátské čufty, těstoviny
A: 1,3,6,7
Vídeňský guláš,
houskové knedlíky
A: 1,3,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,4,6,7
A: 1,3,6,7,10
A: 1,3,6,7
Vepřové maso na způsob bažanta,
dušená rýže (možno objednat
i houskové knedlíky)
Vídeňský guláš,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
Vepřová uzená krkovice,
čočka na kyselo
Bramborové špalíčky s cibulkou,
kysané zelí bílé
A: 1,6,9,10
A: 1,3,7
Vepřové výpečky, houskové knedlíky,
kysané zelí bílé
A: 1,3,6,7
Drůbeží rizoto se zeleninou
a sýrem
Kuřecí stehno na paprice,
houskové knedlíky
Dalmácké čufty,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7,10
A: 7,9
Vepřová játra na cibulce,
dušená rýže
Vepřenky s cibulí, brambory
A: 1,3,6,7,10
A: 1,3,6,7
Jablková žemlovka
Špagety po sicilsku
Uzená vepřová krkovice,
bramborová kaše
A: 7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
Pondělí
2. 2.
Úterý
Polévka:
Česneková s bramborem
3. 2.
Středa
Polévka:
Hovězí s nudlemi
4. 2.
Polévka:
Gulášová
Čtvrtek
5. 2.
Polévka:
Drchánková polévka
Pátek
6. 2.
Polévka:
Hovězí s játrovou rýží
A: 1,6,7
A: 1,3,7,9,12
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7,9,12
A: 1,3,6,7,9
Segedínský guláš,
houskové knedlíky
Uzená krkovice, dušený špenát,
houskové knedlíky
Bratislavská vepřová plec,
těstoviny
Sekaná pečeně na smetaně,
houskové knedlíky
Novohradský vepřový plátek,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7,10
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7,9,10
A: 1,3,6,7,9,10
A: 1,3,6,7
Drůběží játra na cibulce,
dušená rýže
Senegalské kuřecí stehno,
dušená rýže
Zahradnická sekaná,
bramborová kaše, okurka
Pečené kuřecí stehno,
těstoviny se žampiony
Rizoto z rybího filé a zeleniny,
sýr
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7
A: 1,3,4,6,7
Balkánský džuveč ze sóji,
bílé pečivo
Brokolice se sýrovou omáčkou,
těstoviny penne
Salát z fazolových lusků
s vejcem, pečivo
Řecké brambory (balkán+olivy)
Květákové smaženky, brambory,
okurkový salát s jogurtem
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7,9
A: 1,3,7
Záhorácký vepřový zívitek
(kys. zelí+slanina+česnek), opékané
brambory, zeleninová přízdoba
Smažený vepřový řízek,
bramborový salát
Kuřecí plátek na žampionech,
hranolky, zelný salát
Masový talíř
(vepř.+uzené+mleté)
s hořčicí, křenem a okurkou, chléb
A: 1,3,7,9,10
A: 1,7
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7,10
Přírodní klops na žampionech,
brambory
Zapečené brambory po kazácku
(uzené+kys.zelí+smetana)
Vepřové maso v mrkvi, brambory
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
Štajgrova směs,
dušená rýže
Bretaňské fazole
s opečenou klobásou, okurka
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7,10
A: 1,3,6,7,9,10
Svíčková na smetaně, dušená rýže
Bratislavská vepřová plec,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7,9,10
Segedínský guláš, chléb
Uzená krkovice, dušený špenát,
bramborové knedlíky
A: 1,3,6,7,10
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7,9,10
A: 1,3,6,7,9
A: 1,3,6,7
Naháč z Vysočiny
(kapsa s mletým masem),
jasmínová rýže, zeleninová přízdoba
A: 1,3,6,7,10
Novohradský vepřový plátek,
těstoviny
Bratislavská vepřová plec, těstoviny
(možno objednat i houskové knedlíky)
Bílinský guláš,
houskové knedlíky
Segedínský guláš, houskové knedlíky
A: 1,3,6,7
Drůbeží játra na cibulce,
dušená rýže
A: 1,3,6,7,10
Hornická klobása,
hrachová kaše
s cibulkou
A: 1,3,6,7
A: 1,3,6,7
Uzená krkovice, bramborové knedlíky,
kysané zelí bílé
A: 1,3,6,7
Přírodní klops na žampiónech,
dušená rýže
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7,9,10
Přírodní kuřecí plátek,
bramborová kaše
Sekaná pečeně na smetaně,
houskové knedlíky
A: 1,3,7,9
A: 1,3,6,7,9,10
Pečené kuřecí stehno,
těstoviny se žampióny
Bretaňské fazole s klobásou
A: 1,3,6,7,10
Přesnídávková polévka:
Gulášová, chléb
A: 1,3,6,7,9
Skořicové kroucánky
A: 1,3,6,7
A: 1,3,7
A: 1,3,7
Pondělí
9. 2.
Polévka:
Frankfurtská polévka
Úterý
10. 2.
Polévka:
Cibulová s bramborem
Středa
11. 2.
Polévka:
Kuřecí s těstovinou
Čtvrtek
12. 2.
Polévka:
Gulášová polévka
13. 2.
Polévka:
Jemná vločková polévka
A: 1,3,6,7,9
A: 1,7
A: 1,3,7,9
A: 1,3,6,7,9
A: 1,3,7,9
Vepřové maso na pepři,
houskové knedlíky
Ďábelská hovězí směs, těstoviny
Maďarský vepřový perkelt,
houskové knedlíky
Kapucínský guláš,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7
Kuře na zbojnický způsob,
šťouchané brambory
Kuře po horácku
(žampiony+klobása+víno),
houskové knedlíky
A: 1,3,7,9
Zapečené těstoviny s uzeninou,
okurka
Marinovaná kuřecí prsa na medu,
dušená rýže
A: 1,3,7,10
A: 1,3,6,7,9,10
A: 1,3,7,10
A: 1,3,6,7
Holandský řízek,
bramborová kaše, okurka
A: 1,3,6,7,8
Domácí koláče, čaj
A: 1,3,7
A: 1,3,6,7,9
A: 1,3,6,7
Zapečené těstoviny s brokolicí,
sýrem a bylinkami
A: 1,3,7
Vařená vejce, koprová omáčka,
brambory
Smažené žampiony, tatarská omáčka,
brambory
Bavorské vdolečky se šlehačkou,
čaj
A: 1,3,7
Bělehradský řízek
(vepř. plátek na bramborách s lečem)
A: 1,3,6,7
Mletý řízek s hořčicovou omáčkou,
brambory
A: 1,3,6,7,9
Vepřové maso na pepři,
těstoviny
Bratislavský vepřový plátek,
smažené krokety, zeleninová přízdoba
Vepřové rizoto se zeleninou a sýrem
A: 1,3,6,7,9,10
A: 1,3,6,7,9,10
A: 1,3,7
Kuřecí maso HAWAI
(ananas+šunka+paprika),
jasmínová rýže, zeleninvá přízdoba
Vepřový plátek na zeleném pepři,
hranolky, zelný salát
Hovězí soté po stroganovsku,
opečené brambory,
zeleninová přízdoba
A: 1,7,9
A: 1,3,6,7,9
Ďábelská hovězí směs,
dušená rýže
Kuřecí maso na žampionech,
dušená rýže
Kuřecí maso v omáčce s Nivou,
těstovinové noky
A: 1,7
Teplá uzenina (jemný párek),
smetanová čočka
A: 1,3,7,10
A: 1,3,6,7
A: 1
A: 1,3,6,7,9,10,12
A: 1,3,6,7
Maďarský vepřový perkelt, těstoviny
Kuře po horácku
(žampiony+klobása+víno/), těstoviny
A: 1,3,6,7,9,10
A: 1,3,7,9
Vepřové maso na pepři,
houskové knedlíky
Novohradský vepřový plátek,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7
Štajgrova směs,
dušená rýže
A: 1,3,6,7,10
10
Pátek
A: 1,3,6,7,9,10
Vepřová játra na česneku,
dušená rýže
A: 1,3,6,7
Kapucínský guláš,
těstoviny
A: 1,3,7,10
A: 1,3,6,7
Ďábelská hovězí směs, těstoviny
Marinovaná kuřecí prsa na medu,
dušená rýže
A: 1,3,7,10
Maďarský vepřový perkelt,
houskové knedlíky
Domácí koláče
A: 1,3,6,7,9,10
Hovězí maso vařené, koprová omáčka,
houskové knedlíky
A: 1,3,6,7,8
A: 1,3,7
Mletý řízek s hořčicovou omáčkou,
brambory
Jemné párky,
smetanová čočka
A: 1,3,6,7,9
A: 1,7,9
A: 1,3,6,7,9,10
Kuřecí maso na žampiónech,
dušená rýže, A: 1
Kuře po horácku,
houskové knedlíky
A: 1,3,7,9
Vepřové rizoto se zeleninou
a sýrem
A: 1,3,6,7,9
ZDARMA
22. ledna 2015
ročník 2
List zaměstnanců skupiny Sev.en
Přehled kulturních akcí
na Pardubicku a Mostecku
Chvaletice
Pardubice
23. ledna XXI. MYSLIVECKÝ PLES
Začátek od 20.00 hodin
Hraje: Domažličanka + Domino
25. ledna KULIČKIÁDA SMÍCHU
Myslíte si, že hrát kuličky v zimě a ještě
k tomu na ledě je bláznivý nápad?
Ano, ale právě takové nápady mohou
být báječné!
25. ledna CHVALETICKÉ ÉČKO
– TANEČNÍ SOUTĚŽ TŘ. E
Začátek od 9.00 hodin
Pro absolventy tanečních kurzů, soutěž
Hobby – pro děti, juniory, mládež a seniory.
DK Chvaletice – taneční sál
27. února XXIII. SPOLEČENSKÝ PLES
začátek od 20.00 hodin
DK Chvaletice – taneční sál
Přelouč
24. ledna HASIČSKÝ PLES
Začátek od 20.00 hodin
Sál – Občanská záložna
25. ledna O ŠEVCI KUBOVI
Začátek od 15.00 hodin
Sál – Občanská záložna
Divadelní pohádka hraje Divadýlko Mrak,
Havlíčkův Brod
27. ledna PŘELOUČSKÁ FILHARMONIE
ANEB SONDA DO KULTUR. ŽIVOTA MĚSTA PŘELOUČE V PRVNÍ POL. 20. STOL.
Začátek od 18.00
Přednáškový sál Kultur. a inform. centra
– Masarykovo nám. 26
29. ledna PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Začátek od 19.00 hodin
Sál – Občanská záložna
Divadelní komedie z prostředí hradu.
Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého
do komických situací při touze po výměně
ženy, kterou si přivedl v nedávné době
na sídlo...
7. února BANKET
Začátek od 19.00 hodin
Sál – Občanská záložna
Tradiční vyhlášení výsledků 29. ročníku
Přeloučské hokejbalové ligy
8. února DĚTSKÝ KARNEVAL
Začátek od 15.00 hodin
Sál – Občanská záložna
11. února THE BEATLES V ROCE 1967
Začátek od 19.00 hodin
U Kotýnků – Přelouč
Poslechový pořad s panem Jiřím Černým
27. února PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO
2015 – HOMMAGE Á J. S. BACHA
A G. F. HÄNDELA
Začátek od 19.00 hodin
Sál – Občanská záložna
Koncert k 330. výročí narození J. S. Bacha
a G. F. Händela
Účinkuje soubor BAROCCO SEMPRE
GIOVANE,
Stéphane Béchy (Francie) – cembalo
28. února VESELSKÝ MASOPUST
Začátek od 10.00 hodin
Hostinec MASH Veselí – Veselí u Přelouče
NA VESELÍ BUDE VESELO
Přijďte se o tom přesvědčit v neděli
25. ledna 2015 od 13.00 hodin
v malé hale ČEZ ARENY!
Na ledové ploše bude 12 drah, hráči budou
rozděleni do dětských kategorií a kategorie
dospělých a hrát lze buď ve tříčlenném
družstvu, či jako jednotlivec. Své týmy
sestaví i herci VČD a další zajímaví hosté.
Mezi námi však přivítáme všechny
(bez ohledu na věk!), kteří mají rádi zábavu
a neobyčejné věci. Přijďte sami nebo v týmu
a přidejte se k nám! Cvrnkat kuličky může
opravdu každý!
Vzhledem k tomu, že se hraje na ledě,
doporučujeme vzít si teplou obuv
a pro děti i chrániče kolen a loktů a přilbu.
Základní informace
• Zápis do soutěže: 12.00 – 13.00 hodin
• Trénink: 12.00 – 13.00 hodin
• Zahájení soutěže: 13.00 hodin
• Přihlášení: vyplněnou přihlášku
vzít s sebou nebo poslat na e-mail
[email protected] (nejpozději
do 25. 1. 2014 do 9 hodin)
• Startovné: Družstva 20 Kč, jednotlivci
od 13 let 10 Kč a děti do 12 let zdarma
26. ledna – 2. února
15. GRAND FESTIVAL SMÍCHU PARDUBICE
Východočeské divadlo Pardubice
GRAND Festival smíchu, pořádaný
Východočeským divadlem již od roku 2001,
je soutěžní přehlídkou komediální tvorby
divadel České republiky.
hp://www.festivalsmichu.cz/
30. ledna – 31. ledna
SVATEBNÍ VELETRH PARDUBICE
Pátek 30. 1. 2015: 14.00 – 18.00 hodin
Sobota 31. 1. 2015: 10.00 – 18.00 hodin
Již 11. ročník svatebního veletrhu přivítá
v Pardubicích snoubence a jejich rodiny
ve dnech 30. a 31. ledna 2015 v budově ČSOB
Pojišťovny na Masarykově náměstí (proti
AFI Paláci). Součástí veletrhu tradičně
budou přehlídky svatebních a společenských šatů, móda pro ženichy, svatební
kytice a dorty, snubní a zásnubní prsteny,
tedy k vidění bude vše, co pro Váš svatební
den potřebujete.
Mostecko
Nová Ves v Horách
EXPOZICE HRAČEK A DŘEVĚNÝCH
VÝROBKŮ
Všední dny: od 10.00 do 14.30 hodin
Neděle: od 14.00 do 17.00 hodin
Nová Ves v Horách zve návštěvníky
do expozice hraček a dřevěných výrobků,
která je k vidění ve firmě NBW.
Hněvín Most
DÍLNA EDWARDA KELLEYHO
Otevřeno je každý den od 11.00 do 12.30
a od 13.00 do 17.00 hodin.
Hrad Hněvín zve do místa posledního pobytu proslulého alchymisty magistra Edwarda
Kelleyho.
Oblastní muzeum Most
58 ZLIKVIDOVANÝCH KOSTELŮ A KAPLÍ
Otevřeno je od úterý do pátku
od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu
a v neděli od 13.00 do 17.00 hodin.
Výstava bude k vidění v hlavní budově
Oblastního muzea Most až do 31. ledna 2015.
24. ledna DÁŠEŇKA
Začátek od 10.00 hodin
Ústředním hrdinou známé knížky pro děti i dospělé je malé štěňátko, kterému jeho nový pán vypráví pohádky z psího života.
Malá herna
24. ledna CESTA DO PRAVĚKU
A ZPÁTKY
Začátek od 16.00 hodin
Jiří Ondra volně na motivy knihy Arnošta Cahy V pravěkém světě.
Parta kluků se vydává proti proudu řeky a času do dob, kdy Zemi
obývali tvorové, kteří dnes už neexistují.
31. ledna O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Začátek od 10.00 hodin
Pohádka O rybářovi a rybce vypráví o svárlivé stařeně, kterou neuspokojí žádný z ohromných darů zlaté rybky, královny moří.
Malá herna
31. ledna MYŠIČKO, MYŠ,
POJĎ KE MNĚ BLÍŽ
Začátek od 10.00 hodin
Pohádka pro děti od tří let vypráví o dvou myšácích, Pískovi a Hvízdovi, kteří se shodou okolností potkají na jedné půdě. Pohádka je o
tom, jak je třeba spolupracovat, aby se dostali na svobodu.
Docela velké divadlo Litvínov
22. ledna UBOHÝ CYRANO
Začátek od 19.00 hodin, Divadlo pod koulí – Repre Most
Citadela Litvínov
Městská knihovna Meziboří
ČERNOBÍLÉ DÍVÁNÍ – RENÁTA UHLÍŘOVÁ HLAVNIČKOVÁ
Fotograa, básnířka a rodačka z Meziboří
zde představuje svůj černobílý pohled na
svět.
Divadla
26. ledna AFRICKÁ KRÁLOVNA
Začátek od 19.00 hodin, Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák
Příběh o lásce a válce.
Koncerty
Městské divadlo Most
23. ledna KONCERT WAN MEN SONK
Začátek: od 21.00 hodin, Ponorka Litvínov
23. ledna KLEVETĚNÍ II.
Začátek od 18.00 hodin
Scéna pod točnou
23. ledna STARÁ ŠKOLA – Ústí n. Labem,
NEW CONCORDE – Chomutov
Začátek: od 21.00 hodin, V+V Rock Bar Most
26. ledna POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Začátek od 19.00 hodin
Co se stane, když se na večírku náhodou
potkají tři páry, které před lety rozdělil
rozvod.
Komorní scéna
24. ledna BEZ CENZURY – Most
Začátek: od 21.00 hodin, V+V Rock Bar Most
27. ledna HERKULES A AUGIÁŠŮV
CHLÍV – derniéra
Začátek od 19.00 hodin
Slavná hra parodující pátý Herkulův úkol.
Velká scéna
28. ledna VZTAHY NA ÚROVNI
Začátek od 19.00 hodin
Uvádí Divadelní společnost HÁTA Praha.
Velká scéna
29. ledna REVIZOR
Začátek od 19.00 hodin
Gogol v anekdotickém příběhu přesně
vystihl podstatu úplatkářství, vrtkavosti
morálky a pokřivenosti společenských
vztahů.
Velká scéna
Výstavy
Městská knihovna Most
EXPOZICE STARÉHO MĚSTA MOSTU
Úterý: od 16 do 17 hodin
Středa: od 10 do 12 hodin
První samostatná expozice, týkající se
starého Mostu. V přízemí knihovny.
Zatím má otevřeno vždy v úterý
od 16 do 17 hodin a ve středu
od 10 do 12 hodin. Vstup zdarma.
1
Divadlo Rozmanitostí
24. ledna POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE
Začátek od 10.00 hodin
Jevištní zpracování veselých příhod
pejska a kočičky o tom „Jak myli podlahu“, Jak sušili prádlo“ a „Jak pekli
sváteční dort“.
30. ledna GAGARIN / REMEK / mycop / NIC / HLINOMAZ
Začátek: od 20.00 hodin
Gagarin electronica-screamo – experimental – D.I.Y. /
Praha, Havířov, Remek emoviolence / Praha, mycop hardcore-emo /
Hranice I-Město, Hlinomaz – Praha Ponorka Litvínov
31. ledna JAM SESSION SANATORIUM
s HARDOX – Most
Začátek: od 21.00 hodin, V+V Rock Bar Most
Karnevaly
6. února
Karneval v ZŠ
Hora Sv. Kateřiny
Plesy
14. února
Ples obecního
úřadu
Louka u Litvínova
27. února
Ples Sboru
dobrovolných
hasičů
Hora Sv. Kateřiny
11
List zaměstnanců
skupiny Sev.en
ZDARMA
22. ledna 2015
ročník 2
Tajenka minulé křížovky: Člověk, který se usmívá, když mu jde všechno špatně, už vymyslel,
na koho shodí vinu.
Vylosovaní luštitelé: Filip Šindelka – Chvaletice, Marie Kýhosová – Most, Hana Melicharová – Most. V dnešní tajence je ukryto jméno anglického prozaika,
filologa a kritika, pozdějšího profesora na univerzitě v Oxfordu (1892 – 1973). Tajenku zasílejte do 6. února na adresu: [email protected]
12
1
Download

Sev.eNoviny ročník 2 číslo 1