N5000
00
N7
HYUNDAI frekventni regulatori
N50
N1
00
Pouzdan rad & visoke performanse
Kompanija Hyundai Heavy Industries je osnovana
1972. godine sa sedištem u Južnoj Koreji. Za gotovo
četiri decenije, krenuvši od brodogradnje, pa šire­
ći svoje segmente poslovanja i na tešku industriju i
elektroenergetiku, kompanija Hyundai Heavy Indu­
stries je postala prepoznatljivi globalni lider u svih
šest svojih poslovnih divizija. Poslovanje Hyundai He­
avy Industries je profilisano na sledeće divizije:
Shipbuilding (Brodogradnja)
Offshore & Engineering (Platforme)
Industrial Plant & Engineering
(Industrijska postrojenja)
Engine & Machinery (Mašine i motori)
Electro Electric Systems
(Elektro sistemi)
Construction Equipment
(Građevinske mašine)
Trenutno Hyundai Heavy Industries ima oko 25.000
zaposlenih, sa godišnjim prometom većim od 100 mi­
lijardi US$, sa raširenom mrežom proizvodnje i distri­
bucije po celom svetu.
2
hiRUN N–Series
Kao jedna od poslovnih divizija Hyundai Heavy In­
do aplikacija pozicioniranja. Raznovrsnost aplikaci­
dustries, Electro Electric Systems poseduje veliko
ja i potreba za integracijom frekventnih regulatora u
iskustvo u dizajniranju, inženjeringu i proizvodnji
složene upravljačke sisteme, uz posvećenost zado­
električne opreme, poput sklopne opreme, transfor­
voljavanju najstrožijih standarda kvaliteta, uslovili su
matora, prekidača, energetske elektronike, motora
i razvoj i proizvodnju dodatne opreme i pribora (AC i
i generatora, solarnih tehnologija i vetroelektrana.
DC prigušnica, RFI/EMC filtera, kočionih otpronika,
U sklopu proizvoda energetske elektronike, Hyundai
komunikacionih opcija...).
Heavy Industries razvija i proizvodi niskonaponske
Sve navedeno čini frekventne regulatore Hyundai po­
i srednjenaponske frekventne regulatore, različitih
uzdanim, jednostavnim i ekonomičnim rešenjem za
konfiguracija i za različite aplikacije za opseg sna­
najveći broj industrijskih aplikacija.
ga motora od 0,4kW do 5MW. Višegodišnje iskustvo
u proizvodnji i primeni, kao i neprestan rad na po­
boljšanjima ovih frekventnih regulatora, doprineo je
da uređaji poslednje generacije budu nenadmašnog
kvaliteta.
Hyundai frekventne regulatore odlikuje Sensorless
Vector kontrola, koja omogućuje efikasnije iskorišće­
Od 2009. godine, INDAS d.o.o. postaje ovlaš­
ćeni predstavnik i distributer za proizvode
energetske elektronike (frekventne regulatore
i pribor) kompanije Hyundai Heavy Industries
nje snage motora, kao i bolje dinamičke performan­
- Electro Electric Systems, za područje Srbije,
se regulisanog motora. Takođe, veliki broj integrisa­
Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.
nih naprednih funkcija, čini ih pogodnim za bilo koju
aplikaciju u industriji, od klasične regulacije brzine
3
50 Serija
Vektorski frekventni regulatori
sa monofaznim napajanjem
Karakteristike
• Ekonomično, pouzdano, jednostavno rešenje za re­
gulaciju brzine motora malih snaga. Pokriva opseg
motora do 2,2kW. Moguća primena u različitim apli­
kacijama, zahvaljujući Sensorless Vector kontroli i
mogućnosti izbora vrste opterećenja.
Ekonomičan
• Štedi prostor – najmanje dimenzije u klasi uređaja
• Ugrađene napredne funkcije – potrebe za dodatnom
opremom minimalizovane.
• 5 digitalnih ulaza, 1 digitalni izlaz, 2 analogna ulaza
(strujni i naponski), 1 analogni izlaz, 1 relejni izlaz
• Integrisani PID regulator
• Integrisani kočioni čoper za povezivanje kočionog
otpornika
• Dva seta parametar,a mogućnost rada dva motora
Pouzdan
• Radi na temperaturama ambijenta do 40˚C
• Prekostrujna zaštita motora
• Zaštita od generisanog prenapona DC kola
• Zaštita od podnapona
• Zaštita od kratkog spoja na izlazu
• Zaštita od previsoke temperature
• Zaštita od preopterećenja
• Zaštita od zemljospoja
Jednostavan
• Automatska adaptacija parametara motora
• Ugrađen potenciometar na operatorskom panelu
• RS 485 komunikacioni port
• Mogućnost parametrisanja preko računara
4
Vektorski frekventni regulatori
za motore malih snaga
100 Serija
Karakteristike
• Ekonomično, pouzdano, jednostavno rešenje za re­
gulaciju brzine motora malih snaga. Pokriva opseg
snage motora do 7,5 kW. Moguća primena u razli­
čitim aplikacijama, zahvaljujući sensorless Vector
kontroli i mogućnosti izbora vrste opte­re­ćenja.
• Precizno upravljanje brzinom motora bez vibracija i
trzanja, neosetljiv na promene opterećenja.
Ekonomičan
• Ugrađene napredne funkcije-potrebe za dodatnom
opremom minimalizovane.
• 6 digitalnih ulaza, 2 digitalna izlaza, 2 analogna
ulaza (strujni i naponski), 1 analogni izlaz, 1 relejni
izlaz, mogućnost izbora tipa ulaza Sink/Source.
• Integrisani PID regulator
• Integrisani kočioni čoper za povezivanje kočionog
otpornika
• Dva seta parametara, mogućnost rada dva motora
Pouzdan
• Radi na temperaturama ambijenta do 40˚C
• Prekostrujna zaštita motora
• Zaštita od generisanog prenapona DC kola
• Zaštita od podnapona
• Zaštita od kratkog spoja na izlazu
• Zaštita od previsoke temperature
• Zaštita od preopterećenja
• Zaštita od zemljospoja
Jednostavan
• Automatska adaptacija parametara motora
• Ugrađen potenciometar na operatorskom panelu
• RS 485 komunikacioni port
• Mogućnost parametrisanja i upravljanja radom
regulatora pomoću računara
5
700 Serija
Vektorski frekventni regulatori
napredne funkcionalnosti
Karakteristike
• Napredno rešenje za regulaciju brzine motora za
širok spektar aplikacije. Pokriva opseg snaga motora
od 5,5 kW do 132 kW. Zahvaljujući Sensorless Vector i
Sensored Vector kontroli ( sa feedback-om) moguće je
postići visoke dinamičke performanse elektromotornog
pogona.
• Precizno upravljanje brzinom motora bez vibracija i
trzaja, neosetljiv na promene opterećenja. Zahvaljujući
vektorskoj regulaciji sa povratnom spregom ostvaruje
150% nazivnog momenta pri 0 Hz.
• Moguć izbor između kontrole brzine i momentne kon­
trole ( Speed/Torque Control).
Ekonomičan
• Ugrađene napredne funkcije – potrebe za dodatnom
opremom minimalizovane.
• 8 digitalnih ulaza, 4 digitalna izlaza, 3 analogna ulaza
(strujni i naponski), 2 analogna izlaza, 2 relejna izlaza, 1
pulsni digitalni izlaz, mogućnost izbora tipa ulaza Sink/
Source.
• Integrisani PID regulator
• Integrisani kočioni čoper za povezivanje kočionog ot­
pornika do 37 kW, preko toga opciono eksterna kočiona
jedinica
• Dva seta parametara, mogućnost rada sa dva motora
• Odvojiv panel za montažu na vrata ormana
Pouzdan
• Radi na temperaturama ambijenta do 50˚C
• Prekostrujna zaštita motora
• Zaštita od generisanog prenapona DC kola
• Zaštita od podnapona
• Zaštita od kratkog spoja na izlazu
• Zaštita od previsoke temperature
• Zaštita od preopterećenja
• Zaštita od zemljospoja
• Zaštita kočionog otpornika od preopterećenja
• Ulaz za transformator
• Online autotunning funkcija
Jednostavan
• Automatska adaptacija parametar motora
• Ugrađen potenciometar na operatorskom panelu
• RS 485 komunikacioni port, Modbus komunikacija
• Opciono profibus kartica
6
Srednjenaponski
frekventni regulator
5000 Serija
Karakteristike
• Kompletno rešenje za frekventnu regulaciju srednjenapon­
skih motora. Pokriva opseg snaga od 155kW do 5MW na
naponima od 3kV i 6kV. Multilevel Cascade H-Bridge arhi­
tektura pretvarača kombinuje vrhunska dostignuća u ener­
getskoj elektronici niskog napona primenjenoj na srednje­
naponskom nivou.
• Topologija pretvarača sa integrisanim ulaznim transfor­
matorom omogućuje 36-pulsno ispravljanje, a time i mala
harmonijska izobličenja, u skladu sa IEEE/IEC. Prednosti
ovakve topologije su i to da pogon ostvaruje visok faktor
snage i stepen iskorišćenja pri svim opterećenjima. Za­
hvaljujući Sensorless Vector kontroli pretvarač obezbeđuje
izuzetno visoku efikasnost od 96% uključujući i integrisani
ulazni transformator.
Ekonomičan
• Izuzetno kompaktne dimenzije u klasi srednjenaponskih
pretvarača
• Ulazni transformator je integrisan u pretvaraču, ne zahteva
nikakvu dodatnu opremu
• Pogodan za retrofit aplikacije, obzirom da nema ograniče­
nja u pogledu dužine kablova ka motoru
Pouzdan
• Dokazana tehnologija energetske elektronike niskog napo­
na primenjena na srednjenaponskom nivou
• Brojne opcije za zadržavanje pogona u radu
• “Cell Bypass” omogućava rad pogona i u slučaju ispada će­
lije invertora
• Redudantni kontroler i optički linkovi između kontrolera i
ćelija invertora
• Redundantno napajanje kontrolne kartice
• Opcija sinhronog premošćenja regulatora omogu­
ćuje servisne intervencije bez zaustavljanja pogona
• Zaštita od preopterećenja motora
• Zaštita od prenapona u DC kolu
• Zaštita od podnapona
• Temperaturna zaštita transforamatora
• Temperaturna zaštita invertora
• Zaštita ćelija invertora ultrabrzim osiguračima
Jednostavan
• “Touch Screen” interface
• Sve neophodne komponente integrisane u kućištu
• Software za parametrisanje i upravljvanje radom sa
računara
7
1 Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, Korea Tel: 82-52-202-8101~8 Fax. 82-52-202-8100
Distributer za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju:
INDAS d.o.o.
Heroja Pinkija 95, 21000 Novi Sad, Srbija • tel: (381 21) 480 4800 fax: (381 21) 480 4808 • offi[email protected] www.indas.rs
V1.0 SR
Head Office
Download

HYUNDAI frekventni regulatori