w
w
w
w
w
w
s
r
.
d TEZE:
a
r
i
k
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
DIFERENCIJALNA ZAŠTITA
e TRANSFORMATORA
s
.
w
BUHOLCOV w
RELEJ
w
ZAŠTITA KOTLA
ZAŠTITA TRANSFORMATORA
e
s
.
w
ww
KONTROLNICI TOPLOTE
s
s
r
r
.
.
ZEMLJOSPOJNA
(KUĆIŠNA) ZAŠTITA (I>)
d
d
a
r
i
kira DIFERENCIJALNA ZEMLJOSPOJNA
k
ZAšTITA (¥IO>).
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
2
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
r
i
k
s
ZAŠTITA TRANSFORMATORA
r
a
n
i
m
.se
w
w
kvaruvi:w
e
s
.
w
ww
U transformatoru mogu nastupiti sledeći unutrašnji
-kratki spoj,
s
r
.
-medjuzavojni spoj.
d
ir a
s
r
.
d
ira
-zemljospoj,
k
s
r
a preopterećenje
n
Mada nije kvar, dugotrajno
i
m
e
e
transformatora predstavlja
opasnost za transformator.
s
s
.
.
wo zaštiti transformatora, uvek mislimoww
w
Kada govorimo
w
w
na zaštitu uljnih transformatora. Transformatori
predstavljaju spojne elemente izmedju generatora i
s
s
r
r
mreža,
ili izmedju pojedinih mreža, te zbog
toga
.
.
d
d
a
r
i
selektivna.
kira zaštita transformatora mora abiti
k
s
r
Za raštitu od vanjskih
kratkih spojeva
n
i
m
upotrebljava se prekostrujna
vremenski neovisna
e
e
s
s
.
.
w strujom 1,2 do 2 I uz naomenu, daww
zaštita s proradnom
w
w
w
n,
ona ipak najviše služi kao rezervna zaštita, ako iz
bilo
kog razloga zataje ostali zaštitni uredjaji.
Ostale
zaštite transformatora su:
s
s
r
r
.
.
d
d
a
zaštita,
r
i
kira -diferencijalna
k
s
r
-Buholcov relej,
a
n
i
-zaštitna kotla i
m
e
e
s
s
.
.
-kontrolori toplote
(temperaturna
zaštita).
w
w
w
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
DIFERENCIJALNA ZAŠTITA TRANSFORMATORA
3
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
w
w
w
s
s
r
r
.
.
d Diferencijalna zaštita transformatora
d deluje kod
a
a
r
r
i
i
k
k
s
kratkih spojeva u transformatoru.
Redovno je
r
a
n se izmedju strujnih
i
stabilizirana, a priključuje
m
e gornjeg i donjeg napona
e
s
s
.
.
transformatora
na
strani
w
w
w
w
energetskog
w transformatora. Sekundarne struje w
strujnih transformatora , biti vektorski jednake
s
sreleja.
r
r
.
.
tim uslovom moguća upotreba diferencijalnog
d
d
a
r
i
ki r a
k
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
(jednake o vrednosti i istog smjera), jer je samo pod
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
slika 1
4
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

12097-Elektrotehnika-Zastita transformatora (1,48