Specijalista u oblasti
upravljanja energijom
Profil kompanije Schneider Electric
Energetski izazov
Rešenja
Schneider Electric
2
Uvek blizu Vas sa jakom
podrškom na lokalnom tržištu
Prodaja po regionima – polugodišnji rezultati 2009
Billion € prodaje u 2009
Severna
Amerika
27%
% prodaje je u zemljama u razvoju
Zaposlenih u preko100 zemalja
Istočna
Zapadna Evropa
Evropa [6]%
35%
Azija
Pacifik
Ostatak
21%
11%
Prodaja po tržištima
Energetika & Infrastruktura
Rang na Fortune 500 listi uspešnih
kompanija
Industrija
Data centri & Mreže
Grañevinarstvo
Objekti za stanovanje 10%
16%
26%
17%
31%
Prihoda odvajamo na razvoj novih rešenja
Schneider Electric
3
Organizacija
Energija
Zaštita
Industrija
IT
Upravljanje
u zgradama
Schneider Electric
Od proizvoda …
… preko sistema …
● Srednji napon
● Transformatori
● Automatizacija mreža
● Automatizacija TS
● Smart grid (pametne mreže)
● Distribucije
● Elektrane
● Rafinerije
● Niski napon
● Instalacioni sistemi
● Invertori za obnovljive
izvore
● NN instalacije
● Povezivanje na mrežu
obnovljivih izvora
● Objekti za
stanovanje
● Brodovi
● Industrijska automatika i
kontrola
● Upravljanje mašinamal
● Upravljanje procesima
● OEM
● Vodovodi
● Rudnici
● Neprekidno napajanje
● IT sistemi
● UPS sistemi
● IT
● Banke,
osiguravajuća društva
● Upravljanje
● Video nadzor
● Kontrola pristupa
● Upravljanje grejanjem,
ventilacijom i klimatizacijom
● Upravljanje osvetljenjem
● BMS
● Hoteli
● Bolnice
● Kancelarije
… do rešenja na svim tržištima
4
Profil kompanije Schneider Electric
Energetski izazov
Rešenja
Schneider Electric
5
Pritisak u vezi napajanja električnom energijom i
dalje raste…
Danas:
Do 2030:
6 milijardi stanovnika
50% živi u gradovima
2 milijarde ima pristup
8 milijardi stanovnika
60% će živeti u gradovima
dodatnih 2 milijarde ljudi će
odgovarajućoj energetskoj
infrastrukturi
biti u “energetskoj” srednjoj
klasi
Schneider Electric
6
…a energetski izazov je i dalje aktuelan
Potreba za energijom do
2050
Emisija CO2
vs.
da bi se izbegle dramatične
klimatske promene do 2050
električna energija do 2030
Česti prekidi
u isporuci
Povećane cene Klimatske
energije
promene
Sukobi oko
resursa
Source: IEA 2007; IPCC 2007 figure (vs. 1990 level)
Schneider Electric
7
Od tradicionalnih mreža…
Centralizovana
proizvodnja
Stambeni objekti
Industrija
Zgrade
Računarski centri
Prenos
•
•
•
•
Schneider Electric
Distribucija
Komercijalni i industrijski
Centralna proizvodnja prilagoñena promenama potrošnje
Jednosmeran tok energije
Ravnoteža izmeñu proizvodnje i potrošnje
Pasivni korisnici
8
… do pametnih mreža sa aktivnim rešenjima za
upravljanje električnom energijom…
Centralizovana
proizvodnja
Električna vozila i skladištenje
električne energije
Tok energije
Stambeni objekti
Industrija
Tok energije
Zgrade
Upravljanje potrošnjom i
napajenjem:
Energetska efikasost
Upravljanje i optimizacija
potrošnje električne energije
Računarski
centri
Prenos
Obnovljivi
izvori el.
energije
> 1MW
Distribucija
Komunikacija i
programi na svim
nivoima “Smart Grid”
Komercijalni i industrijski
• Novi obnovljivi izvori
• Upravljane u realnom vremenu, automatizacija
mreža
Decentralizovana
distribuirana
proizvodnja
<1MW
• Nove uloge odreñenih delova mreže
• Optimizovano upravljanje električnom energijom u celoj mreži
Schneider Electric
9
Profil kompanije Schneider Electric
Energetski izazov
Rešenja
Rešenja za proizvodnju i distribuciju
Schneider Electric
10
Akvizicija Areva T&D
€20 Bn
€22 Bn
Alstom
Power
>€11 Bn
Areva T
€3.3 Bn
Rezultat 2008
Proizvodnja
Schneider Electric
Areva D
€1.7 Bn
Schneider
Electric
MV / LV
>€10 Bn
Rezultat 2008
Prenos
Distribucija
Potrošači
11
Areva D upotpunjava ponudu
Schneider Electrica
Areva D
Distribuirani izvori
5
Obnovljivi
Centralizovana proizvodnja
On-site
Storage
2
Backup
Power
Areva D
Rezidencijalno
KOmercijalno
Industrija
Areva D
Inteligentan Prenos
Transport
Inteligentna Distribucija
Consumers
4
1
Obnovljivi izvori el.energije
Schneider Electric
Inteligentno merenje i upravljanje
12
Energija: globalni podaci
Specialist in Energy
Management & Efficiency
milijardi evra prodaje u 2009
Naša ponuda
Najbolja rešenja,
proizvodi i usluge:
• Primarna i sekundarna distribucija
• Tranformatori
• Automatizacija TS i vodova
• Energy management
Specijalzovana rešenja za:
ljudi u više od 50 zemalja
• Elektrodistribucija
• Naftnu industriju
• Industriju sa visokim zahtevima za el.en.
U vašoj blizini:
76
Fabrika
Schneider Electric
I
26
Servisnih
centara
Posvećeni Kvaltet
Našim
Konkurentnost
kupcima: Isporuka
13
Profil kompanije Schneider Electric
Energetski izazov
Rešenja
Rešenja za distributivna preduzeća
Schneider Electric
14
Sve što vam treba za distribuciju električne
energije
Potpuna ponuda za:
Isporučeno kao:
● Primarnu i sekundardnu distribuciju
● Automatizaciju transformatorskih stanica
● Sisteme daljinskog upravljanja/SCADA
● Automatizaciju vodova
● Povezivanje obnovljivih izvora
● Usluga
● Integrisano, ispitano rešenje
prilagoñeno zahtevima kupca
Schneider Electric
15
Povezivanje na prenosnu mrežu
Rešenje
● Automatizacija i relejna zaštita
● IEC 61850
Ključne prednosti
● Kompletno rešenje
● Poboljšana neprekidnost napajanja
● Bezbednost osoblja i sigurnost opreme
● Jednostavan i pouzdan rad
Schneider Electric
● Ugrañena zaštita, nadzor, upravljanje i
merenje u preko 700 transformatorskih
stanica širom sveta.
16
Poboljšanje efikasnosti pomoću SN/NN TS
Rešenje
● Usluge: Licencirani partneri, tehnička podrška
● Trafostanice: Spoljna i unutrašnja
manipulacija, polukuopane u ukupane TS
Ključne prednosti
● IEC Tipski testirane TS, sklopljene u fabrici
● Bezbednost ljudi i radnika
● Plug and play, vremenske uštede
● Dostupnost
Schneider Electric
17
Povezivanje obnovljivih izvora na mrežu
Vetrogeneratori
Solarne
elektrane
Mini hidro
elektrane
Ponuda rešenja
Ključne prednosti
● Transformatori, oprema, ormani
● Upravljanje
● SCADA
● Prefabrikovane TS
● Usklañenost sa standardima i
regulativom
● Stabilna povezanost obnovljivih
izvora na mrežu
● Garancije
Schneider Electric
18
Širok spektar usluga
Ponuda usluga
● Prediktivno održavanje
● Defektaža i retrofit postojeće opreme
● Planiranje instalacija, upravljanje mrežom
● Rešenja za nadzor, lokalno i daljinski
Ključne prednosti
● Minimalan rizik za prekid u isporuci
● Povećanje energetske efikasnosti
● Umanjanje troškova rezervnih delova
Schneider Electric
19
Rešenja za distributivna preduzeća
Izabrani primeri
Schneider Electric
20
Optimizacija resursa i performansi
Rešenja
● Prefabrikovna trafostanica
● Integrasano postrojenje u malom prostoru
● Brza instalacija
● Testirano i atestirano postrojenje
● Spremno za “smart grid”
Ključne prednosti
● Ključ u ruke
● Optimizovana konfiguracija rasklopne
opreme
● Minimalno radova na terenu
● Zaštita montera na radu
Schneider Electric
Reference
● Preko 300 različitih rešenja sa primarnom
rasklopnom opremom, (napojne,
prolazne, mobilne...) u celom svetu.
21
Integracija i upravljanje TS
Rešenje: IEC 61850
VN & VN
VN & SN
SN/NN
Ključne prednosti
● Rešenja na svim nivoima – od jednog ureñaja do velikih postrojenja
● Komunikacione arhitekture: zvezda, petlja, mešovito, redundansa
● Brza parametrizacija i lokalni jezik, sa svim potrebnim alatima
● Komunikaciona arhitektura otvorena za integraciju sa ostalim
proizvoñačima zaštite
Schneider Electric
22
Automatizacija mreže
● Rešenje jednostavno za
montažu, konfigurisanje
i održavanje
● Nadogradiv sistem
Nadzemna mreža
● Upravljački ureñaj
1
● Easergy T200P
2
● ADVC/PTCC
● Indikator prolaska kvara
3
● Flite
Schneider Electric
Podzemna mreža
● Upravljački ureñaj
4
● Easergy T200I sa indikatorom
prolaska kvara
5
● Flair digitalni zaštitini relej
6
● SEPAM relejna zaštita
7
● ION
23
Automatizacija vodova radi boljeg kvaliteta
električne energije i manjih operativnih troškova
Rešenje
●
1 Daljinsko upravljanje:Easergy L500,
Seefox DMS, Pacis
2
● Ureñaj za daljinsko upravljanje
3 kablovskim mrežama: Easergy T200I
● Indikator prolaska kvara sa
4
komunikacijom za kablovske mreže:
Easergy Flair 200C
● Srednjenaponsko postrojenje: RM6
5
●
6
Prefabrikovana TS SN/NN: Biosco
●
7 Indikator prolaska kvara sa
komunikacijom za nadzemne
mreže: Easergy Flite 116-A/G200
●
8 Reklozeri: U i N serije, upravljivi
preko ADVC upravljačkog ureñaja
2
1
5
3
●
9 Sekcionisanje: PM6 sklopkarastavljač upravljiva preko
Easergy T200P
7
3
6
8
● Rastavljač: PM6, RL i VEI
10
3
4
9
5
10
3
Prednosti za korisnika
● Poboljšanje kvaliteta isporučene energije i
pouzdanosti
● Smanjenje troškova upravljanja
● Smanjeno vreme restauracije napajanja
● Nadogradiv sistem
● Jednostavna primena
Schneider Electric
5
6
24
Vetrogeneratori
Glavno strujno
kolo
●Glavno strujno
kolo turbine koje
sprovodi energiju
vetra
Upravljanje turbinom
● Optimizovano
upavljanje turbinom
pomoću PLC
Pomoćna kola
● Kontaktori i
niskonaponske
table za
upravljanje
pomoćnim kolima
Srednji napon
● Srednjenaponsko
postrojenje tipa
RMU
Povezivanje na mrežu
●Usklañeno sa
zahtevima lokalnih
distibutivnih preduzeća
Schneider Electric
Nadzor
● Daljinski nadzor,
upravljanje i precizno
merenje električne
energije
25
Male hidroelektrane (< 30 MW)
Osnovna primena
Zaštita i povezivanje na mrežu
Povezivanje na mrežu
SM6
Sepam
Transformator
Compact
NSX
NN kontaktor
Masterpact
Pomoćne
pumpe
Sepam
● Distribucija i povezivanje na
mrežu
● Automatizacija postrojenja
● Pristup upravljanju i video
nadzoru
● Usluge: Projektovanje, razvoj,
puštanje u rad, zamena
dotrajalih ureñaja
G
G E
Pobuda
Glavna
turbina
Schneider Electric
Ključne prednosti
● Pouzdanost
● Optimalni troškovi
● Kompletno rešenje
(upravljanje, razvod električne
energije)
26
Make the most of
your energy™
Download

Rešenja - Schneider Electric