Otomasyon ve Bilgi Sistemleri
Koruma
Röleleri Kılavuzu
2012
2012
www.schneider-energy.pl
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Kılavuzda Kullanılan ANSI Kodlarının Listesi
Kılavuzda kullanılan ANSI kodlarının listesi
ANSI Kodu
50/51
Ana Koruma Fonksiyonu
Yönsüz faz aşırı akım
50N/51N
Yönsüz toprak arıza
67
Yönlü faz aşırı akım
67N
67YN
37
49/51
46
Yönlü toprak arıza
Admitans toprak arıza
Faz düşük akım / Yük kaybı
Termal aşırı yük
Negatif faz bileşen termal_I2 / Dengesiz yük
46BC
Kopuk iletken tespiti
50BF
Kesici arızası
79
32N/67W
Çoklu otomatik tekrar kapama
Wattmetrik toprak arıza
27
Faz düşük gerilim
59
Faz aşırı gerilim
47
Negatif bileşen aşırı gerilim _ U2
27D
Pozitif bileşen düşük gerilim _ U1
59N
Rezidüel aşırı gerilim / Nötr kayma _ Uo
27TN // 59TN
87
32R // 32F
100% stator toprak arıza ( 3 harm. )_nötr // terminal
Diferansiyel
Ters güç_R // Yönlü güç _ F (3 faz ölçüm)
32O
Aşırı güç
32L
Düşük ileri yönde güç
81O
Aşırı frekans
81U
Düşük frekans
81R
Frekans değişim oranı _ df/dt / ROCOF /
81AB
Türbin anormal frekansı
VVS*
Gerilim vektör kayması _ dU >
40
Alan kaybı
24
Aşırı akı_U/Hz
51V
21
64N // 87N
Gerilim bağımlı aşırı akım
Düşük empedans / Empedans / Mesafe
Sınırlı toprak arıza (diferansiyel)
50DT
Sargı (Faz bölme)
64R
Rotor toprak arıza
50 / 27
Duruşta istemeden enerjilendirme // Ölü makine
78 / 68
Kutup kayması_Güç salınımları
26 / 38
Sıcaklık detektörleri
48
Aşırı uzun yol alma
51LR // 50S
Başlatmada kilitli rotor // Duran rotor
66
Başlatma sayısı
ABS*
Karşı ters dönüş
55
Kademe dışı
25
Senkronizasyon kontrolü
74TCS
Açma Devresi Denetimi
FL*
Arıza Yeri Tespit Edici
50HS
Arıza Üzerine Kapama
VTS/CTS
Ölçme Devresi Denetimi
ANSI / IEEE Std C37.2 - 1996 Standartlarıyla uyumlu fonksiyon sembolleri
* - Sembol, Standartta bulunmamaktadır.
2
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ]
3
İçindekiler
İÇİNDEKİLER:
Sistem Ürünleri.........................................................................................................................4
Aşırı Akım Korumaları ...........................................................................................................6
OG Bay Korumaları.................................................................................................................12
Motor Korumaları....................................................................................................................16
Generatör Korumaları..............................................................................................................20
Hat Mesafe Korumaları...........................................................................................................24
Hat Mesafe Korumaları...........................................................................................................29
Transformatörler, Generatörler ve Motorlar için Diferansiyel Koruma………......................32
Gerilim Korumaları.................................................................................................................34
Bara Korumaları......................................................................................................................36
OG Geçiş Otomasyonu……………………...........................................................................38
Aksesuarlar..............................................................................................................................39
Servisler...................................................................................................................................41
OG Şebeke Otomasyonu / Easergy Ürün Serisi…….......................................................42
Şebeke Analizörü / Ölçme ve Kontrol Cihazları……...........................................................44
SEPAM Koruma Serisi.....................................................................................................46
Ürün Kataloğu (DVD) / MiCOM S1 Studio Yazılımı…….................................................48
Ürün Tabloları........................................................................................................................49
İrtibat Detayları / Servis Bilgi Hattı
Enerjinizden en yüksek düzeyde faydalanın
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Sistem Ürünleri
4
PACiS
Koruma, Otomasyon ve Kontrol Entegre Çözümler
GÜÇ TRAFO MERKEZLERİ İÇİN KONTROL VE İZLEME SİSTEMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sinyalleşme ve uzaktan kontrol
Trafo merkezi düzenlerinin uygulanması
Ölçme prosesi
Dağıtık Mimari
Esnek topoloji
IEC61850 100MBit/s STP6 sistem veriyolu
veya fiber optik, İstemci-Sunucu bağlantısı,
GOOSE olayları, muhtelif üreticiler tarafından
üretilen ürünlerin entegrasyonu
Bir dijital cihaz ile SCADA arasında
veri formatının dönüştürülmesi
Yazılım simülatörleri ile ekipman
operasyonlarının test edilme imkanı
Veri iletimlerinin farklı arayüzleri
Her tip trafo merkezinin kontrolü ve
izlenmesi
MiCOM C264 C / MiCOM C264 P
MODÜLER TRAFO MERKEZİ BİLGİSAYARI VE SİSTEM BAY MODÜLÜ,
HABERLEŞME KONSANTRATÖRÜ, PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Kontrol ve sinyalleşme devreleri
Uygulama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dokümanlar
• Katalog kartı
•
•
Girişlerdeki darbeleri sayma imkanı
AT ve GT’ler için doğrudan girişler
Transdüser ölçümleri 0 - 20 mA
IEC 61131-3 standardı ile uyumlu konfigüre
edilebilir düzenler, şalt kilitleme
Senkroçek ve transformatör gerilim
regülatörünün entegre düzenleri
2000 olaya kadar kayıt
Modbus, IEC 60870-5-101, IEC
60870-5-103, IEC 60870-5-104, DNP 3.0,
UCA-2, IEC 61850 protokollerinin
yönlendirilmesi
Elektriksel ve optik arayüzler
Bağımsız bir cihaz olarak ya da PACiS
sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir
Harici SCADA sistemleriyle birlikte
çalışabilirlik
(WindEX, SYNDIS, DYSTER, PRINCE vb.)
Temel koruma fonksiyonlarını gerçekleştirme
kapasite si
Analog çıkışlar
Senkroçekli Bay ünitesi
Transformatör gerilim regülatörü
Protokol konsantratörü (gateway)
Yedek koruma
Modüler trafo merkezi bilgisayarı – kontrol
sıralarının, regülatör düzenlerinin, interbay
kilitlemelerinin uygulaması
• Mini HMI – Trafo merkezi düzeninin bir LCD ekran
üzerinde görselleştirilmesi
• Yukarıdakilerin çeşitli kombinasyonları
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Sistem Ürünleri
5
PACiS Gateway
ERİŞİM GATEWAY
Uygulama
• PACiS sistem veriyolu ve bir yük dağıtım
merkezi arasında arayüz
Koruma ve Lojik Kontrol
• Veri toplama, işleme ve iletimi
• Otomatik teşhis ve veri aktarımlarının izlenmesi
• V.24 ve 802.3 standartlarında haberleşme:
Slave DNP3, Modbus RTU, IEC 60870-5-101,
IEC 60870-5-104, GI74, OPC, Sunucu/İstemci
IEC61850
•
•
•
•
4 çiftli haberleşme portları
Zaman senkronizasyonu
Paralel operasyon imkanı (yedeklilik)
Modların denetimi: uzaktan/lokal,
“bakım”
• Döner komponentsiz bilgisayar, güvenli gerilim
eşikleri içinde güç beslemesi
• Windows yerleşik yazılım
SUI (Sistem Kullanıcı Arayüzü)
İNSAN-MAKİNA ARAYÜZÜ (HMI)
Uygulama ve Fonksiyonlar
Gelişmiş Grafik Özellikleri
• Lokal veya Uzak operatör arayüzü olarak trafo
merkezlerinde ve diğer ticari güç endüstri alanlarında
kullanılır
• Dağıtık mimari sistemlerde çoklu Operatör Arayüzü
yaratma imkanı
• NERC CIP standardı ile uyumlu siber güvenlik, USCERT tarafından sertifikalı (yetkilendirilmiş login,
antivirüs sistemi, erişim haklarının yönetimi, 4 seviyeli
şifre tabanlı koruma)
• Birçok platformla uyumlu, örn.: XP/Server/
Seven/32bits
• OPC mimarisi kullanarak temelden tasarım
• Rapor işleme
• Alarm ve olayların konfigüre edilerek filtrelenmesi
• Konfigüre edilebilir çevrim içi grafik arayüzü
• Çoklu dil, çeşitli lisanslı
• Web Sunucu Arayüzü
• Elektrik mühendisliği standartlarıyla uyumlu grafik
kütüphanesi
• Gerçek zamanlı tablolar (çubuk grafikler, XY)
• Detay seviyelerinin ayarlanabilmesi – büyültmeküçültme / klaterleme, sonuç ölçeklendirme
• Çoklu katmanlı imajlar ve uygulamalar
• Simülasyon araçları
• Kişisel yazılım script’leri yaratma imkanı
Gelişmiş Etkinlik
• 50.000’den fazla veri parçası içeren nesne
• “Sıcak Yedeklilik” modu – izleme fonksiyonlarının
bir yedek bilgisayar tarafından (veri kaybı
olmaksızın) devralınması
• Gerçek zamanlı olarak saniyede 5,000 veri parçasının
toplanması ve arşivlenmesi
• Gerçek zamanlı olarak saniyede 1,000 ölçümün
toplanması ve arşivlenmesi
• 12 veri sunucusuna kadar (yedek)
• Veri sunucuları üzerinde 64’e kadar grafik arayüzü
Diğer İşlevsellikler
• Veri otomatik işleme (Access/Excel/SQL)
• Ölçümlerin hesaplanması
• Karakteristiklerin karmaşıklığı (gerçek zaman modu X/Y – çubuk grafikler / log-log plotlar / dilimli grafikler
• SNMP konfigüratörü, bütünleşik plan
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aşırı Akım Korumaları
6
MiCOM P120 / MiCOM P121
AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ
Röle fonksiyonları:50/51, 50N/51N
Dokümanlar
Uygulama
Ölçmeler
• YG ve OG trafo merkezleri ve OG ve AG
transformatörleri faz ve toprak arıza korumaları
• Faz akımları
• Toprak akımı
Korumalar
Diğer Fonksiyonlar
• P120:
• Tek faz veya toprak aşırı akım, 3-kademeli DT
veya IDMT, halka akım trafosu ile veya
Holmgreen düzende çalışma
• P121:
• 3-faz aşırı akım, faz-faz, 3-kademeli, DT veya
IDMT
• Toprak arızası, 3-kademeli DT veya IDMT,
halka akım trafosu ile veya Holmgreen
düzende çalışma
•
•
•
•
•
•
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
2 ayar grubu
Kesici kontrol
Kesici durum izleme
Koruma kilitleme lojiği
Çıkış kontak kilitlemeleri
Programlanabilir ikili girişler, çıkış röleleri ve
LED’ler, 2 giriş / 4 çıkış
• RS485/RS232 standardında haberleşme
• İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103 ve DNP 3.0
• Kayıtlar:
• Olaylar - 250
• Arızalar - 25 (1600 Hz, 3sn penceresi)
• Tetiklemeler - 25
• Açmalar - 5 (ekran)
MiCOM P122 / MiCOM P123
AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ (3-faz)
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS, 50HS
Uygulama
• YG ve OG trafo merkezleri ve OG ve AG
transformatörleri faz ve toprak arıza korumaları
Korumalar
• 3-faz aşırı akım, faz-faz, 3 kademeli, DT veya
IDMT
• Toprak arıza, 3-kademeli, DT veya IDMT
• 1 zaman sabiti ile termal aşırı yük
• Düşük akım, tek kademe
• Negatif faz bileşen aşırı akım, DT ve IDMT
Ölçmeler
• Faz akımları
• Toprak akımı
• Termal durum
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
Diğer fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
2 ayar grubu
Kesici kontrol
Kesici durum izleme
Koruma kilitleme lojiği
Çıkış kontak kilitlemeleri
Programlanabilir ikili girişler, çıkış röleleri ve
LED’ler:
• P122 3 giriş / 6 çıkış
• P123 5 giriş / 8 çıkış
• RS485/RS232 standardında haberleşme
• İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103 ve DNP 3.0
• Kayıtlar:
• Olaylar - 250
• Arızalar - 25 (1600 Hz, 3sn penceresi)
• Tetiklemeler - 25
• Açmalar - 5 (ekran)
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aşırı Akım Korumaları
7
MiCOM P122C
KOMPAKT AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS, 50HS, CTS
Uygulamalar
•
•
•
•
İletim ve Dağıtım şirketleri
Endüstriyel elektrik şebekeleri
YG ve OG trafo merkezleri
OG ve AG transformatörleri
Koruma ve Lojik Kontrol
•
•
•
•
•
•
•
3 bağımsız yönsüz faz ve aşırı akım eşikleri
DT ve IDMT eğrileri
Termal aşırı yük
Dengesizlik/ Faz kaybı
Yük kaybı
Çıkış kontak kilitlemeleri
Kopuk iletken tespiti
•
•
•
•
•
•
•
Kesici arıza tespiti
Ters karşılıklı kilitleme için kilitleme lojiği
Kesici durumunu izleme
Açma devresi izleme
Arıza üzerine kapama
Soğuk yük üzerine kapama
Çıkış kontakları test modu
Ölçmeler ve Kayıtlar
• IA, IB, IC, IN, Is1, Is2, Is2/Is1, f, Θ
• Kayan v e t e p e f a z ak ı m de ğ e r l er i
• Olay kayıtları, şebekedeki bozulmalar ve
arıza parametreleri
Dokümanlar
• Katalog k a r t ı
• Kullanım Kılavuzu
MiCOM P116
AKIM TRAFOLARI / YARDIMCI BESLEME GERİLİMİ İLE ÇİFT BESLEMELİ AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS
Uygulama
Diğer fonksiyonlar
• YG ve OG trafo merkezleri ve OG ve AG
transformatörleri faz ve toprak çift yardımcı
beslemeli arıza korumaları
• Yardımcı beslemenin kesilebileceği
sistemlerde kullanılabilir.
• Bağımsız çalışma: Akım devrelerinden ve/veya
yardımcı gerilimden çift besleme
• 4-kutup çoklu kapamalı tekrar kapama
• 2 ayar grubu
• Kesici teşhisleri
• Kesici kontrolü
• Kesici durumu izleme
• Düşük akım kriteri ile kesici arıza
tespiti
• Kopuk iletken tespiti
• Soğuk yük üzerine kapama lojiği
• Koruma kilitleme lojiği
• Yardımcı çıkış kilitleme
• 5 x elektromanyetik bayrak göstergesi
• Yardımcı beslemesinin kesilmesi durumunda
kesicinin aşağıda belirtilen yöntemlerle açması:
• Kesicinin hassas gerilim bobini ile etkileşen
(Kesici sipariş opsiyonu- 24 VDC veya 12 VDC) bir
dahili enerji açma çıkışı
• MiCOM E124 – Geleneksel kesici açma
bobinleri ile çalışmak üzere tasarlanan bir
harici mikroişlemci kapasitörü
• Programlanabilir dijital girişler, çıkış röleleri ve
LED’ler, 6 giriş / 7 çıkış
• Haberleşme standartları: USB, RS485
• İletim protokolleri: Modbus, IEC60870-5-103
• Kayıtlar:
• Olaylar - 200
• Arızalar – 20
• Şebekedeki bozulmalar – dinamik (1600 Hz, 7 sn)
Korumalar
• Faz-faz arızalarına karşı aşırı akım koruması, 3kademeli, DT veya IDMT
• Toprak arızası, 3-kademeli, DT veya IDMT
• 1 zaman sabiti ile termal aşırı yük
• Düşük akım, tek kademeli
• Negatif faz bileşen aşırı akım, DT ve IDMT
Ölçmeler
• Faz akımları
• Toprak akımı
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aşırı Akım Korumaları
8
MiCOM P115
BAĞIMSIZ AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS
Uygulama
Ölçmeler
• OG trafo merkezleri faz ve toprak çift yardımcı
beslemeli arıza korumaları
• Yardımcı beslemenin kesilebileceği
sistemlerde kullanılabilir
• YG/OG transformatörlerinin yardımcı koruması
• Haberleşme linki üzerinden erişilebilir ölçümler
(ekran yok):
• Faz akımları
• Toprak akımı
Diğer fonksiyonlar
Kesici ile Etkileşim
E124
kapasitör
açma
ünitesi
• Kesicinin aşağıda belirtilen unsurlar
tarafından yalnızca akım trafosu
tarafından enerjilendirildiğinde açılması:
• Modern kesicilerin opsiyonel bir parçası olan
akım bobini ile çalışma,
• modern kesicilerin opsiyonel bir parçası olan
yüksek hassasiyetli bir açma bobinini tetiklemek
için P115’deki (24VDC 0,1J) enerji çıkışı,
• Schneider Electric’in ayrı bir ürünü olan E124
kapasitör açma ünitesi ile çalışma (eski tip
kesiciler için bir uygulama),
• Schneider Electric’in ayrı bir ürünü olan bir
harici Striker bobinini (Striker K1 tip-kesici ile
mekanik bağlantı) tetiklemek için P115 (12
VDC 0,02 J) enerji çıkışı (eski tip kesiciler için
bir uygulama)
.
Korumalar
• Aşırı alım, faz-faz arızalarına karşı, 2-kademeli,
DT veya IDMT
• Toprak arızası, 2-kademeli, DT veya IDMT
• Aşırı akım, asimetriye karşı, IDMT
• Yardımcı (AUX1 ve AUX2), IDMT
Dokümanlar
• Katalog k a r t ı
• Kullanım Kılavuzu
• Bağımsız operasyon: akım devrelerinden ve/veya
Vx yardımcı geriliminden çift beslemeli
• 2 ayar grubu
• Düşük akım kriteri ile kesici arıza tespiti
• CP115 ön panelinden ve/veya RS485 yoluyla
kesici kontrolü
• Kesici durumu izleme
• İkili girişlerden koruma kilitleme lojiği
(dağıtık bara koruması)
• Programlanabilir dijital girişler (2 giriş), çıkış
röleleri ( 4 çıkışa kadar) ve LED’ler (6 LCD)
• Haberleşme standartları: USB (lokal),
RS 485 (uzak)
• İletim protokolleri: Modbus, IEC60870-5-103
• Kesici açma bobini için özel akım çıkışı
• Kayıtlar:
• Olaylar – Zaman etiketli 200 olay
• Arızalar - 20
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aşırı Akım Korumaları
9
MiCOM P114D
BAĞIMSIZ AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N
Uygulama
Ölçmeler
• OG trafo merkezleri faz ve toprak çift yardımcı
beslemeli arıza korumaları
• Yardımcı beslemenin kesilebileceği
sistemlerde kullanılabilir
• YG/OG transformatörlerinin yardımcı koruması
• Haberleşme linki üzerinden erişilebilir
ölçümler (ekran yok):
• Faz akımları
• Toprak akımı
Diğer fonksiyonlar
Kesici ile karşılıklı çalışma
• Kesicinin aşağıda belirtilen unsurlar
tarafından yalnızca akım trafosu
tarafından enerjilendirildiğinde açılması:
• Modern kesicilerin opsiyonel bir parçası olan
akım bobini ile çalışma,
• Modern kesicilerin opsiyonel bir parçası olan
yüksek hassasiyetli bir açma bobinini
tetiklemek için P115’deki (24VDC 0,1J) enerji
çıkışı,
• Schneider Electric’in ayrı bir ürünü olan E124
kapasitör açma ünitesi ile çalışma (eski tip
kesiciler için bir uygulama),
• Schneider Electric’in ayrı bir ürünü olan bir harici
Striker bobinini (Striker K1 tip-kesici ile mekanik
bağlantı) tetiklemek için P115 (12 VDC 0,02 J)
enerji çıkışı (eski tip kesiciler için bir uygulama).
Korumalar
• Aşırı akım, faz-faz arızalarına karşı, 2-kademeli,
DT veya IDMT
• Toprak arızası, 2-kademeli, DT veya IDMT
• Bağımsız operasyon: akım devrelerinden ve/veya
Vx yardımcı geriliminden çift beslemeli
• DIP-switch’lerle ile koruma kriteri seti
• IDIP switch ile veya MiCOM S1
yazılımı ile I/O konfigürasyonu
• RS485 yoluyla kesici kontrolü
• Kesici durumu izleme
• İkili girişlerden koruma kilitleme lojiği
(dağıtık bara koruması)
• Programlanabilir dijital girişler (2 giriş), çıkış
röleleri ( 4 çıkışa kadar)
• Haberleşme standartları: USB (lokal),
RS 485 (uzaktan)
• İletim protokolleri: Modbus, IEC60870-5-103
• Kesici açma bobini için özel akım çıkışı
• Kayıtlar:
• Olaylar – USB yoluyla zaman etiketli 200
olay
• Arızalar – USB yoluyla 20
E124
kapasitör
açma
ünitesi
Dokümanlar
• Katalog k a r t ı
• Kullanım Kılavuzu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aşırı Akım Korumaları
10
MiCOM P125
YÖNLÜ TOPRAK ARIZA KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50N/51N, 67N, 32N, 59N
Uygulama
Ölçmeler
• YG ve OG trafo merkezleri ve OG ve AG
transformatörleri faz ve toprak arıza korumaları
• Toprak akımı
• Rezidüel gerilim
Korumalar
• Toprak arızası, 3-kademeli, DT veya IDMT
• Toprak arızası, 2-kademeli (Peterson bobi ni
t opr akl ı si st em )
• Rezidüel aşırı gerilim
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
Diğer fonksiyonlar
• Kesici kontrolü
• Koruma kilitleme lojiği
• Yardımcı çıkış kilitleme
• Programlanabilir dijital girişler, çıkış röleleri ve
LED’ler, 4 giriş, 6 çıkış
• Haberleşme standartları: RS232, RS485
• İletim protokolleri: Modbus, Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0
MiCOM P126 / MiCOM P127
ÇOK FONKSİYONLU YÖNLÜ HAT KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 32N, 27, 59, 59N, 74TCS, 81, 81R, 32F, 51V, VTS
Uygulama
Diğer fonksiyonlar
• Evrensel 3-faz yönlü aşırı akım koruma, OG trafo
merkezleri giriş ve çıkış hücrelerinde ve YG ‘de
yardımcı koruma olarak kullanılabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Korumalar
• Aşırı akım, f a z - f a z a r ı z a l a r ı n a k a r ş ı ,
3 k a d e m e l i , DT veya IDMT (P127 - yönlü)
• Toprak arızası, y ö n l ü , 5-kademeli, DT veya
IDMT ( 3 ölçülen v e 2 t ü r e v )
• Wattmetrik toprak arızası, 2-kademeli (Peterson
bobi ni t opr ak lı s ist em )
• Düşük akım – tek kademeli
• Rezidüel aşırı gerilim (P127)
• Negatif faz bileşen aşırı akım, DT
veya IDMT
• T1 termal zaman sabitli termal aşırı yük
• Düşük gerilim, 2 eşik (P127)
• Aşırı gerilim, 2 eşik (P127)
• Düşük ve aşırı frekans (P127)
• Yönlü güç (P127)
• Frekans değişim oranı (P127)
Ölçmeler
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
• PC simülatörü!
• Akımlar ve gerilimler
• Akım ve gerilim bileşenleri
• Tepe, ortalama ve kayan demand
• % cinsinden termal durum
• Ölçme akım transformatörleri için THD’ye karşı
TDD
•
•
•
•
•
•
•
Dört kapamalı otomatik tekrar kapama
8 ayar grubu
Şalt izleme
Uzak ve lokal kesici kontrolü
Kesici durumu izleme
Kesici arıza koruma
Kopuk iletken tespiti
Soğuk yük üzerine kapama lojiği
İkinci harmonik kilitleme
Koruma kilitleme lojiği
Seçici lojik
Çıkış rölesi testi
Çıkış kontakları kilitleme
Programlanabilir ikili girişler ve çıkışlar:
• 7xI/8xO
• ekstra 5 opto-izole giriş - opsiyon
Kapsamlı lojik eşitlikliler: Her biri AND, OR, AND
NOT, OR NOT tiplerinde 16 operatörlü 8 eşitlik
Ölçme transformatörleri, 0.5 sınıfı - opsiyon
Modbus protokol ü ile başka bir RS485 portuopsiyon
IRIG-B yoluyla zaman senkronizasyonu - opsiyon
Haberleşme standartları RS232 (lokal) ve
RS485 (sistem)
İletim protokolleri: Modbus, IEC60870-5103 ve DNP3.0
Kayıtlar:
• Olaylar - 250
• Arızalar - 25 (1600 Hz, 3 sn pencere)
• Tetiklemeler - 25
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aşırı Akım Korumaları
11
MiCOM P111
EVRENSEL AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar:50N/51N, 50/51, 67N/67YN, 26/38, 79
Uygulama
Özellikler
• Uygun “fiyat-teknik özellikler” oranı ile P111 hem
OG hem de AG uygulamalarında kullanılabilir.
(özellikle haberleşme özelliklerinin istenildiği
uygulamalarda). Detaylı teknik spesifikasyonlar
ve ayar prosedürleri ürünün Kullanım
Kılavuzunda bulunmaktadır.
P111 serisi aşağıdaki modelleri içermektedir:
A, B, E, D, G, H, R.
Özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
• Çeşitli şebeke tiplerinde 1, 2 veya 3-faz
düzeninde çalışma
• 10 Hz’den 250 Hz’e bir frekans aralığında
gerçek RMS faz akım değeri
• Korumalar (aşağıdaki tabloya bakınız)
• Korumaları konfigüre etme imkanı: açma ve sinyal
• Modbus RTU protokolü aracılığıyla RS485
haberleşme olanağı (opsiyon)
• Bir kontaktör veya kesicinin lokal veya uzaktan
kontrolü
• Bağımsız programlanabilir çıkış röleleri (temel
versiyonda 2 + opsiyonel olarak 2 ekstra)
• Programlanabilir Normalde Açık (NO) çıkış röleleri
(P2, P3)
• Programlanabilir ikili girişler (Temel versiyonda
S1-S2 ve T1-T2 + opsiyonel olarak V1-C, V2-C,
V3-C, V4-C
• Koruma tetiklemelerini ve açmalarını göstermek
için LED’ler
• 4-dijit LED ekran
• Ayarları girmek ve korumaları konfigüre
etmek için 5-butonlu tuş takımı
• 2 tip kasa: ankastre veya 35 mm DIN raya monte
(R modeli yalnızca ankastre versiyonunda
mevcuttur.)
Ankastre versiyonu
35 mm DIN ray versiyonu
Dokümanlar
• Katalog k a r t ı
• Kullanım Kılavuzu
MiCOM P111 Evrensel Aşırı Akım Koruma Rölesi
Fonksiyonlar
Model
G
H
Fonksiyonlar
Model
A
B
R
D
E
Aşırı Akım I>> (DT)
X
X
X
X
X
Zaman sayaçları AUX1 ve
AUX2 (harici koruma)
Aşırı Akım I> (DT veya IDMT)
X
X
X
X
X
Çıkış röleleri P1 (no) ve P2 (no)
Aşırı Akım Ip> (DT veya IDMT) (Aşırı yük) X
X
X
X
X
Çıkış röleleri P3 (no) ve P4 (c/o)
Toprak arızası Io> (DT veya IDMT)
X
X
X
X
X
X
2 ikili giriş: S1-S2 ve T1-T2
X
Toprak arızası Io>> (DT lub IDMT)
X
X
X
X
X
X
2 ikili giriş: V1-C ve V2-C
X
Yönlü toprak arızası Ifi (0-90)
X
X
2 ikili giriş: V3-C ve V4-C
Toprak arızası admitans Go>
X
X
2 ayar grubu
Toprak arızası admitans Bo>
X
X
Toprak arızası admitans Yo>
X
X
Kesici arıza düzeni
Harici koruma
(yalnızca opto-izole ikili giriş)
X
X
X
X
X
X
B
R
D
E
G
H
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RS485 haberleşme portu
X
X
X
X
X
X
Kesici/Kontaktör kontrolü (opto-izole
ikili giriş ve/veya RS485)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Son üç arıza açmasının kaydı
X
A
25 olayın zaman etiketli kaydedilmesi
(RS485 yoluyla mevcut)
X
X
X
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] OG Bay Korumaları
12
MiCOM P132
ZAMAN-AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, ADMIT, 37, 49, 46, 50BF, 79 (3), 32N, 27, 59, 47, 27D, 59N, 32R/32(F), 81O, 81U, 81R,
51V, 26/38 (R), 48, 50S/51LR, 66, 74TCS
Uygulama
Ölçmeler
• Faz ve toprak aşırı akım koruma, OG ve YG trafo
merkezleri giriş ve çıkış fiderlerinde ve
transformatör uygulamalarında kullanılabilir.
• YG hatları için yönlü yardımcı toprak arıza koruma
•
•
•
•
•
Korumalar
Diğer Fonksiyonlar
• Aşırı akım koruma:
• DT, 3-kademeli, faz ve rezidüel akımlar için
ayrı devreler,
• IDMT, faz ve rezidüel akımlar için ayrı devreler
• Termal aşırı yük koruma (termal imaj)
• Motor koruma
• Dengesizlik koruma (negatif bileşen akımı)
• Düşük ve aşırı gerilim
• Kısa devre yön tayini
• Toprak arızası yön tayini - wattmetrik ve
admitans
• Frekans: f, df/dt, Δf/Δt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrol Fonksiyonları
• 3 anahtarın kontrol v e i z l e m e s i
• 6 konfigüre edilebilir buton
• Ekstra sinyal ve ölçümlerin izlenmesi
• Karşılıklı kilitleme lojiği
• 80’den fazla önceden tanımlı bay tipi
•
•
YORUM:
Gerilim bağımlı fonksiyonlar (U>,
U<, f<, f>, I> ve IN> için yönlülük
...) ölçme gerilim girişli bir
versiyonda mevcuttur.
Dokümanlar
• Katalog kartı
Faz akımları
Toprak akımı
Faz ve faz-faz gerilimleri
Güç, P, Q
Enerji: aktif, reaktif
Tekrar kapama kontrolü
Kesici arıza tespiti
Arıza üzerine kapama koruması
Limit değerleri izleme
Karşılıklı kilitleme
4 ayar grubu
Ölçme devresi izleme (gerilim ve akım)
Soğuk yük üzerine kapama lojiği
Programlanabilir düzen lojiği
Serbest konfigüre edilebilir girişler/çıkışlar/LED’ler
• maksimum 16 x I / 30 x O
3 haberleşme portu (opsiyonel)
Haberleşme protokolleri: IEC60870-103 / -101 /
Modbus / DNP 3.0 / IEC61850 (KEMA sertifikalı)
Kayıtlar:
• Arızalar – 8x200 o l a y
• Aşırı yükler – 8x200 o l a y
• Toprak arızaları – 8x200 o l a y
• Şebekedeki bozulmalar – 8 dalgaformu (1kHz)
Kesici izleme
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] OG Bay Korumaları
13
MiCOM P139
FİDER YÖNETİMİ VE BAY KONTROLÜ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 50BF, 67, 67N, ADMIT, 37, 49, 79 (3), 32N, 27, 59, 47, 27D, 59N, 32R/32F (F), 81O, 81U, 81R, 51V,
26/38 (R), 48, 50S/51LR, 66, 25, 74TCS
Uygulama
Ölçmeler
• OG ve YG sistemlerinde tek-kutu çözümü –
dağıtılmış geçiş otomatiklerinde bir ana eleman
•
•
•
•
•
•
Korumalar
• Faz-faz arızalarına karşı yönlü kısa devre, aşırı
akım, 3-kademeli DT ve tek kademe IDMT
• Toprak arızası, yönlü
• Düşük ve aşırı frekans f, df/dt, Δf/Δt
• Gerçek RMS ölçümlü yönlü güç motor koruması
• Dengesiz, negatif bileşen akımının kontrolü
• 1 termal zaman sabitli termal aşırı yük
• Motor koruma özellikleri (aşırı uzun başlatma
zamanı, başlatma sayısının sınırlanması vb.)
• Admitans toprak arızası
• Düşük aşırı gerilim
• Arıza üzerine kapama koruması
• Senkroçek (opsiyon)
Diğer fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
Kontrol Fonksiyonları
•
•
•
•
•
•
6 anahtarın kontrolü
10 anahtarın izlenmesi
Ekstra sinyal ve ölçümlerin izlenmesi
Mimik diyagram
Karşılıklı kilitleme lojiği
290’dan fazla önceden tanımlı bay tipi
Faz akımları
Toprak akımı
Gerilimler
Güç, P, Q, S
Enerji: aktif, reaktif
Termal yük
•
Tekrar kapama düzeni
4 ayar grubu
Kesici arıza düzeni
Programlanabilir girişler/çıkışlar/LED’ler
• maksimum 70 x I / 23 x O veya
3 haberleşme portu (opsiyon)
Haberleşme protokolleri: IEC 60870-103 /
-101 / Modbus / DNP 3.0 / IEC 61850 (KEMA
sertifikalı)
Kayıtlar:
• Arızalar – 8x200 o l a y
• Aşırı yükler – 8x200 o l a y
• Toprak arızaları – 8x200 o l a y
• Şebekedeki bozulmalar – 8 dalgaformu (1kHz)
Kesici izleme
YORUM:
Gerilim bağımlı fonksiyonlar
(U>, U<, f<, f>, I> ve IN> için
yönlülük ...) ölçme gerilim
girişli bir versiyonda mevcuttur
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] OG Bay Korumaları
14
MiCOM P141 / MiCOM P142 / MiCOM P143
FİDER YÖNETİM RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, ADMIT, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 32N, 27, 59, 47, 81O, 81U, 81R, 51V, 64N/87N, 25, 60/VTS
Uygulama
• Faz ve toprak aşırı akım koruma, OG ve YG trafo
merkezleri giriş ve çıkış fiderlerinde ve
transformatör uygulamalarında kullanılabilir
Korumalar
• Aşırı akım ve faz-faz arızalarına karşı yönlü
koruma, 4-kademeli, DT veya IDMT
• Toprak arızası, iki yönlü aşırı akım
karakteristiği, DT veya IDMT
• Admitans toprak arızası
• Sınırlı toprak arızası (transformatörle
çalışma)
• Wattmetrik toprak arızası ( Peterson bobini
topraklı sistem)
• Rezidüel aşırı gerilim
• Negatif bileşen aşırı gerilim
• Dengesiz, yönlü; negatif bileşen akım
kontrolü
• T1 veya 2 termal zaman sabitli termal aşırı
yük
• İki kademe düşük ve aşırı gerilim
• İki kademe düşük ve aşırı frekans
Ölçmeler
•
•
•
•
•
•
Faz akımları
Toprak akımı
Gerilimler
Güç P, Q, S
Enerji: aktif, reaktif
Termal yük
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üç kapamalı tekrar kapama – P142 / P143
Senkroçek – P143
4 ayar grubu
Şalt izleme
Açma istatistikleri
Kesici kontrol
Kesici arıza koruma
Kopuk iletken tespiti
Akım ve gerilim devresi denetimi
Soğuk yük üzerine kapama lojiği
Programlanabilir girişler (256 AND/OR kapıl arı
ve zaman saatl eri ), çıkışlar ve LED’ler
P141 ve P142 – 8 x I / 7 x O
P143 – 16 x I / 14 x O
Haberleşme standartları: RS232, RS485
İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC 61850
(KEMA sertifikalı)
Kayıtlar:
• Olaylar – 512
• Arızalar – 20 (10,5 sn pencere)
Hızlı erişim HOTKEY tuşu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] OG Bay Korumaları
15
MiCOM P145
KONTROL FONKSİYONLU FİDER YÖNETİM RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51/67, 50N/51N/67N, YN/ADMIT, 49, 46, 46BC, 50BF, 32N, 27, 59, 59N, 74CTS, 81U/O, 81R, 32F, 51V,
64N/87N, VTS/CTS, 79, 25
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• OG havai hatları ve kablo hatları
• YG hatları için yardımcı yönlü toprak arıza
koruması
• YG/OG transformatör aşırı akım koruması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Korumalar
• Aşırı akım ve faz-faz arızalarına karşı yönlü
koruma, 4-kademeli, DT veya IDMT
• Toprak arızası, yönlü, 4-kademeli, DT veya IDMT
• Halka akım transformatörü ile çalışan hassas
toprak arıza koruması, 4-kademeli
• Sınırlı toprak arızası (diferansiyel karakteristik)
• Wattmetrik toprak arıza (Peterson bobini topraklı
sistem)
• Rezidüel aşırı gerilim
• Negatif bileşen aşırı gerilim
• Yönlü negatif bileşen aşırı akım, 4-kademeli(Is2)
• Termal aşırı yük
• Düşük ve aşırı gerilim
• Düşük ve aşırı frekans
• Frekans değişim oranı df/dt
• Admitans Yo/Go/Bo
•
•
•
•
•
Tekrar kapama düzeni
Io için iki ölçme girişi
Senkroçek, 2 kademe
4 ayar grubu
Şalt izleme
Kesici kontrolü
Kesici arıza koruma
Kopuk iletken tespiti
Soğuk yük üzerine kapama lojiği
Test fonksiyonları (DDB sinyalleri)
Ölçme devresi denetimi
Hızlı erişim HOTKEY tuşları
Üç renkli LED’ler
Haberleşme standartları: RS232 ve RS485
(standart), F/O (opsiyon)
Uzak haberleşme için ikinci port
Opsiyonel protokoller: Courier,
Modbus,IEC60870-5-103, DNP3.0, IEC61850
(KEMA sertifikalı)
PPSL Editörü ile programlanabilir işletme düzeni lojiği
P145 - maks. 24 x I / 32 x O
Kayıtlar:
• Arıza yer tespit edici
• Olaylar - 512
• Arızalar - 15
• Şebekedeki bozulmalar – 20 (maks. 10,5 sn
pencere, COM-TRADE formatında)
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[Koruma Röleleri Kılavuzu] Motor Korumaları
16
MiCOM P211
ÜÇ FAZ AG MOTOR KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 26/38 (P), 48, 50S/51LR
Uygulama
Ölçmeler
• AG motorlarının kapsamlı koruması.
• RIz, RIzc, RIzx rölelerinin ikamesi.
• Mevcut modeller: A, B, C, U – katalog kartındaki
detayları bakınız
• Faz akımları
• Termal yük
• Toprak akımı
Diğer fonksiyonlar
Korumalar
Ankastre versiyonu
35 mm DIN ray versiyonu
• Aşırı yük – termal imaj:
• 10 Hz’den -250 Hz’e gerçek RMS değerinin
ölçümü
• 0,37 A’den 80A’e nominal motor akımı ayarı
(doğrudan bağlantı)
• 6xIn akım değerinde açma zamanı ayarı ile
tanımlı zaman sabitleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
• Dengesiz, beslemenin kesilmesi, faz
durumunun kaybı
Uzun başlatma zamanı
Kilitli rotor
Aşırı sıcaklık ( PTC sensörleriyle)
Zaman gecikme ayarlı düşük yük
Kısa devre
Toprak arıza koruma
Trafo merkezinin barasında bir gerilim
kaybından sonra motorun kendini
başlatması
Başlatmaların sayısının sınırlanması
•
•
•
•
•
Motor fiderlerinin kolay bağlantısı
Aşırı yük ön-arıza göstergesi
4 programlanabilir çıkış rölesine kadar
4 programlanabilir ikili girişe kadar
MODBUS RTU protokollü RS 485
[Koruma Röleleri Kılavuzu] Motor Korumaları
17
MiCOM P220
MOTOR YÖNETİMİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK KORUMA VE KONTROL ÇÖZÜMÜ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 26/38 (RP), 48, 50S/51LR, 66
Uygulama
Ölçmeler
• AG/OG motorlarının kapsamlı koruması
•
•
•
•
Korumalar
• Termal imajlı termal aşırı yük (logaritmik
karakteristikler). 3 termal zaman sabitinin
konfigürasyonu (başlatma, aşırı yük, soğutma),
termal yüklemenin 3 kademesi: alarm, açma ve
kesici kapamasının engellenmesi.
• Faz-faz arızalarına karşı üç faz aşırı akım; tek
kademe,
• Toprak arızası, 2-kademeli. Halka akım
transformatörü ile veya üç faz akım transformatörü
ile çalışma (Holmgreen düzeni ).
• Aşırı uzun başlatma zamanı. Aşırı akım kriteri.
Yolalma akım değerine veya kesicinin durum
değişikliğine dayanarak motor başlatmasının
tespiti
• Çalışırken ya da başlatmada kilitli rotor.
Aşırı akım kriteri
• Dengesizlik, faz kaybı ya da tek faza kalma.
Akımın negatif bileşen komponentine
dayanarak 2-kademeli koruma
• Yük kaybı. T e k -kademeli. Düşük akım
kriteri. Yolalma esnasında etkin değil.
• Sıcaklık izleme. 6 RTD sensörüyle çalışma
(Pt, Ni, Cu) veya 2 termistör.
• Her bir kanal için 2-kademeli ayar.
• Ardışık yolalma sayısının sınırlanması.
• Son başarısız başlatmadan sonra kesici
kapamasının engellenmesi.
• Soğuk ya da sıcak yolalmalar için farklı ayarlar.
Faz akımları (10. harmoniğe kadar)
Toprak akımı
Termal yük
Sıcaklık
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 ayar grubu
Şalt izleme
Açma istatistikleri
Analog çıkış
Acil durum başlatması
Kesici kontrolü
Programlanabilir ikili girişler, çıkış röleleri ve LED’ler
Haberleşme standartları: RS232, RS485
İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
• Kayıtlar:
• Olaylar – 75
• Arızalar – 5 (1600 Hz, pencere 3sn)
• Başlatma akımı (40sn)
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[Koruma Röleleri Kılavuzu] Motor Korumaları
18
MiCOM 225
MOTOR YÖNETİMİ İÇİN ENTEGRE KORUMA VE KONTROL ÇÖZÜMÜ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 50BF, 27, 59, 26/38 (P), 48, 50S/51LR, 66, ABS, 74TCS
Uygulama
Ölçmeler
• Güç ve enerji ölçümleriyle kapsamlı OG
motor koruması
•
•
•
•
•
•
•
Korumalar
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
• Termal imajlı termal aşırı yük. 3 termal zaman
sabitinin konfigürasyonu. (başlatma, aşırı yük,
soğutma), termal yükün 3 kademesi: alarm,
açma, kesici kapamasının engellenmesi
• Faz-faz arızalarına karşı üç faz aşırı akım
koruma, 1-kademe
• Toprak arızası, 2-kademeli
• Aşırı uzun başlatma zamanı. A ş ı r ı a k ı m k r i t e r i
• Çalışırken ya da başlatmada kilitli rotor.
Aşırı akım kriteri
• Dengesizlik, faz kaybı ya da tek faza kalma.
Akımın negatif bileşen komponentine dayanarak 2kademeli koruma
• Yük kaybı. 1-kademe. Düşük akım kriteri
• Sıcaklık izleme. 10 RTD sensörüyle çalışma
(Pt, Ni, Cu) veya 3 termistör.
• Her bir kanal için 2-kademeli ayar.
• Ardışık başlatma sayısının sınırlanması.
• Soğuk ya da sıcak başlatmalar için farklı ayarlar
• Son başarısız başlatmadan sonra kesici
kapamasının engellenmesi.
• Soğuk ya da sıcak başlatmalar için farklı ayarlar
• Düşük gerilim
• Karşı ters dönüş (Anti-backspin) koruma
Faz akımları (10. harmoniğe kadar)
Toprak akımı
Gerilimler
Güç P, Q, S
Enerji: aktif, reaktif
Termal yük
Sıcaklık
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kesici arızası
2 ayar grubu
Şalt izleme
Açma istatistikleri
2 analog çıkış
Acil durum başlatma
Kesici kontrolü
Programlanabilir girişler, çıkışlar ve LED’ler
Haberleşme standartları: RS232, RS485
İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
• Kayıtlar:
• Olaylar – 250
• Arıza – 25
• Şebekedeki bozulmalar – 5 (1600 Hz, pencere
2.5 sn)
• Başlatma akımı (200sn)
• Başlatma gerilimi (200sn)
[Koruma Röleleri Kılavuzu] Motor Korumaları
19
MiCOM P241 / MiCOM P242 / MiCOM P243
ASENKRON VE SENKRON MOTOR YÖNETİM RÖLESİ
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67N, 37, 49, 46, 50BF, 32N, 27 59, 59N, 32R/32F, 81U, 26/38, 48, 50S/51LR, 66, 55, 60/VTS, 87M, 40
Korumalar
Ölçmeler
• Motor diferansiyel (P243)
• Termal imajlı termal aşırı yük. 3 termal zaman
sabitinin konfigürasyonu. (başlatma, aşırı yük,
soğutma)
• Faz-faz arızalarına karşı üç faz aşırı akım koruma,
2-kademe
• Toprak arızası, yönlü, 2-kademe, aşırı akım, DT
veya IDMT
• Rezidüel aşırı gerilim
• Wattmetrik toprak koruma (Peterson bobini
topraklı sistem için)
• Aşırı uzun başlatma zamanı. Aşırı akım kriteri
• Çalışırken ya da başlatmada kilitli rotor.
Aşırı akım kriteri.
• Dengesizlik, faz kaybı ya da tek faza kalma.
Akımın negatif bileşen komponentine dayanarak 2kademeli koruma
• Yük kaybı. 2-kademe. Düşük akım kriteri
• Sıcaklık izleme. 10 RTD sensörüyle çalışma
(Pt, Ni, Cu); her bir kanal için 2-kademe a y a r
• Ardışık başlatma sayısının sınırlanması.
• Soğuk ya da sıcak başlatmalar için farklı ayarlar.
• Son başarısız başlatmadan sonra kesici
kapamasının engellenmesi.
• Düşük / aşırı gerilim
• Karşı ters dönüş (Anti-backspin) koruma
• Kademe dışı (cos φ ’nin izlenmesi)
• Ters güç
• Düşük frekans
• Alan kaybı
•
•
•
•
•
•
Faz akımları (10. harmoniğe kadar)
Toprak akımı, gerilimler
Güç P, Q, S
Enerji: aktif, reaktif
Termal yük
Sıcaklık
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 ayar grubu
Şalt izleme
Açma istatistikleri
Acil durum başlatma
Kesici kontrolü
Programlanabilir girişler (256 AND/OR kapıları
ve zaman saatleri), çıkış röleleri ve LED’ler
• 8 x I / 7 x O (P241)
• 16 x I / 14 x O (P242, P243)
Haberleşme standartları: RS232/RS485
İletim protokolleri: Courier, Modbus, IEC
60870-5-103, DNP3.0, IEC61850 (KEMA
sertifikalı)
Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
Kayıtlar:
• Olaylar – 512
• Arızalar – 20 (1200Hz, pencere 10.5 sn)
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Generatör Korumaları
20
MiCOM P341
YERLEŞİK GENERATÖR İÇİN ARA-BAĞLANTI KORUMA
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 49, 46, 50BF, 27, 59, 59N, 32R/32F, 32O, 32L, 81O, 81U, 81R, VVS, 64N/87N, 60/VTS, 25,
DLR
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• AG ve OG sistemleri için küçük generatörler.
Daha büyük üniteler için yedek koruma
• Ara-bağlantı hattı
• 4 alternatif ayar grubu
• Gerilim ve akım devrelerinin denetimi
• Zaman etiketi senkronizasyonu için
opsiyonel IRIG-B girişi
• Teşhisler ve sürekli kendini izleme
• Kesici durumu ve şartlarını izleme
• Haberleşme standartları: RS232, RS485
• Opsiyonel İletim protokolleri: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103, DNP3.0
• IEC61850 (KEMA sertifikalı)
• Opsiyonel çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP,
SHP
• PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği
(MiCOM S1)
• Programlanabilir girişler (lojik 256 AND/OR
kapıları ve zamanlayıcılar, çıkış röleleri ve
LED’ler),
• 8 giriş / 7 çıkış (standart)
• CLIO modülü
• Ekstra I/O kartları – opsiyon
• Kayıtlar:
• Olaylar – 250
• Arızalar – 5
• Arıza dalgaformları – 20
Korumalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frekans değişim oranı (df/dt) ROCOF
Gerilim vektör kayma izleme
Yönlü / Yönsüz faz aşırı akım
Yönlü / Yönsüz toprak arıza
Hassas yönlü/yönsüz toprak arızası
Nötr kayması / rezidüel aşırı gerilim
Sınırlı toprak arıza
Düşük- / aşırı gerilim
Düşük / aşırı frekans
Ters yük, aşırı yük, düşük ileri yük
Senkronizasyon kontrolü
DLR – Dinamik Hat Değerleme
Ölçmeler
•
•
•
•
•
•
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
Faz akımları
Faz ve hat gerilimi
Bileşen akımı ve gerilim, nötr akımı ve gerilimi
Güç P, Q, S; enerji Ec, Eb
Tepe, ortalama, kayan demand
Tek ve üç faz güç faktörü
(her biri 10.5 sn pencere)
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Generatör Korumaları
21
MiCOM P342 / MiCOM P343 / MiCOM P344 / MiCOM P345
ENTEGRE DİJİTAL GENERATÖR KORUMA
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67N, 49, 46, 50BF, 27, 59, 59N, 27TN/59TN, 87 (G/T), 32R/32F, 32O, 32L, 81O, 81U, 40, 24, 51V,
21, 64N/87N, 50/27, 78, 26/38, 60/VTS, 47, 81AB, 64S (100% - Gen), CLIO, 64R, 81R, 25
Uygulama
Ölçmeler
• Orta ve yüksek güçte generatörler
• Yüksek güçlü türbin generatörleri için
ünite koruma
• Pompajlı hidrolik santral için korumalar
•
•
•
•
•
•
Korumalar
• Generatör/Transformatör diferansiyel - yalnızca
P343/4/5 modelleri
• Rotor toprak arıza koruması (P391 yardımcı ünite)
• Sargı koruma
• 100% stator toprak arızası, 3 harmonik analizi yalnızca P343/4/5 modelleri ve 20Hz generatör
(P345)
• Yönsüz faz aşırı akım
• Yönsüz toprak arızası
• Nötr kayması
• Hassas yönlü toprak arızası
• Sınırlı toprak arızası
• Gerilim bağımlı aşırı akım ve düşük empedans
• Düşük- / aşırı gerilim
• Düşük-/ aşırı frekans
• Ters güç, düşük ileri yük ve aşırı yük
• Alan kaybı
• Dengesiz yük
• Aşırı akı
• Duruşta kazaen enerjilendirme - yalnızca
P343/4/5 modelleri
• Direnç sıcaklık cihazları 10 RTD - opsiyon
• CLIO analog ölçmeler
• Frekans değişim oranı
• Senkronizasyon kontrolü
Faz akımları ve gerilimleri
Bileşen akımı ve gerilimi, nötr akım ve gerilimi
Diferansiyel ve bias akımlar
3. harmonik nötr gerilimi
Güç: P, Q, S; enerjiler: Ec, Eb
Sıcaklık ( °C)
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frekans izleme: 5 Hz’den 70 Hz’e
Gerilim ve akım devrelerinin denetimi
Teşhisler ve sürekli kendini izleme
Haberleşme standartları: RS232, RS485
Opsiyonel iletim protokolleri: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103, DNP 3.0,
IEC61850 (KEMA sertifikalı)
Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
Programlanabilir girişler (lojik- 256 AND/OR
Kapıları ve zaman saatleri), çıkış röleleri
ve LED’ler
P342 - 8 x I / 7 x O
P343 - 16 x I / 14 x O
P344 - 16 x I / 14 x O
P345 - 24 x I / 24 x O
Ekstra I/O kartı - opsiyon
Kayıtlar:
• Olaylar – 512
• Arızalar – 5
• Arıza dalgaformları – 20 (maks. 10.5 sn pencere)
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Generatör Korumaları
22
MX3EG1A
OTOMATİK GENERATÖR İÇİN DİJİTAL MODÜL
Fonksiyonlar: 25
Uygulama
• Canlı ya da ölü bara ile otomatik paralel
çalışmaya izin vermek için bir generatörün
frekans ve geriliminin düzenlenmesi
• Türbin ve generatör işletmesi için kontrol
sinyali iletme (paralel çalışma koşullarının
denetimi)
• Kesici devresi izleme
• İkili girişleri konfigüre etme: senkronizasyon
sinyalleri, paralel çalışma istemleri (Canlı bara
ile Start_LB veya Ölü bara ile Start_DB),
durma kontrolü, kesici durumu veya diğer
özellikler
• Generatör uygulaması ve iki girişe bara fazfaz gerilimi
Ölçmeler
•
•
•
•
Bara tarafı gerilim ve frekansı
Generatör tarafı gerilim ve frekansı
Faz kayması
Primer gerilim değerleri
Diğer Fonksiyonlar
• 2 ayar grubu
• Test fonksiyonları: LED’ler, çıkış röleleri
• 5 ikili giriş, 6 çıkış rölesi (5’i serbest
şekilde cihaz fonksiyonları için, 1’i röle
teşhisleri için konfigüre edilebilir)
• 12 LED (koruma fonksiyonlarını
gerçekleştirmek için 8’i serbestçe konfigüre
edilebilir)
• Her açma eşiği için sayaç
• Ön seri port ile PC aracılığıyla lokal haberleşme
(Bir EOC12 fiber optik kablo ile)
• Kasa koruma: Ön panel için IP52 (opsiyonel IP66)
• Şebeke ile uzak haberleşme: Arka seri
porttan, Lonwork™ (1.25 Mb/s) veya
MODBUS (RS485) ile
• Kayıtlar:
• Olaylar – 32 durum değişimi
• Arızalar – 8
• Arıza dalgaformları:1
(600 Hz, 2.5sn pencere)
[ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Generatör Korumaları
MX3PG2A
BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL GENERATÖR KORUMA (ROTOR KORUMA)
Fonksiyonlar: 64R, 27DC, 59DC, 50/51
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• Rotor toprak arıza koruma
• Geniş bir aralıkta DC gerilim ölçümleri için
ayrılmış giriş
• Ani ya da gecikmeli sinyalleşme çıkışı
(alarm)
• İnsan-Makine Arayüzünden seçilecek 2
ayar grubu, dijital giriş veya haberleşme
portu yoluyla
• 3 ikili giriş, 6 çıkış rölesi
• 12 LED’ler (koruma fonksiyonlarını
gerçekleştirmek için 8’i serbestçe konfigüre
edilebilir)
• Şebeke ile uzak haberleşme: Arka seri
porttan, Lonwork™ (1.25 Mb/s)
• Alternatif olarak MODBUS protokolü (RS485)
• Kayıtlar:
• Olaylar – 32 durum değişikliği
• Arızalar – 8
• Arıza dalgaformları - 1
• Sayaçlar ve LED’ler
Korumalar
• Korunan senkron makinanın rotor sargıları ve
toprak arasında AC düşük gerilim (50 Hz)
enjeksiyonu baz alınarak yapılan rotor toprak
koruması
• Enjekte gerilimin izlenmesi
• Toprak arızasının direncini izlemek için 2
bağımsız zaman eşiği
• Bağımsız zamanlı aşırı akım korumaları
• 2 bağımsız zaman gecikmeli DC düşük
gerilim koruması
• 2 bağımsız zaman gecikmeli aşırı gerilim
koruması
Ölçmeler
•
•
•
•
“Enjekte” g e r i l i m
Dönen akım
Toprak arıza direnci
DC gerilim
23
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Mesafe Korumaları
24
MiCOM P433 / MiCOM P435
EVRENSEL MESAFE KORUMA VE KONTROL ÜNİTESİ (110 kV)
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67N, 49, 50BF, 79, 27, 59, 59N, 32R/32F (F), 81O, 81U, 81R, 21, 78, 26/38 (R), 25, 74TCS
Uygulama
• YG hat koruma
Korumalar
• Mesafe koruma:
• Dairesel veya çokgen eğri
• 6 mesafe kademesi
• 7 yön kademesi
• 8 zaman saati kademesi
• Başlatmalar: aşırı akım, düşük gerilim ve
düşük empedans
• Yönlü gerilim hafızası
• Zamanlı aşırı akım koruma:
• Yedek (ölçme devresi arızası tespit edildiğinde
aktiftir)
• Sabit zaman (DT), 4-kademe, faz ve rezidüel
akımları için ayrı
• Ters sabit minimum zaman (IDMT), faz ve
rezidüel akımları için ayrı
• Düşük-/aşırı gerilim koruma
• Toprak arızası, wattmetrik korumalar
• Frekans koruması: f /df/dt / Δf/Δt
• Yönlü-Güç koruma
• Termal aşırı yük koruma
• Yönlü toprak arızası
• PSB Güç Salınımı Kilitleme
Ölçmeler
•
•
•
•
•
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrol Fonksiyonları
• 6 adet konfigüre edilebilir buton
•
•
•
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
Faz akımları
Toprak akımı
Faz ve faz-faz gerilimleri
Güç: P, Q
Enerji: aktif, reaktif
Tekrar kapama kontrolü:
(3-faz) – P433
(1/3faz) – P435
Kesici arıza koruma
Arıza üzerine kapama koruması
Limit değerleri izleme
Karşılıklı kilitleme
4 ayar grubu
Ölçme devresi izleme (gerilim ve akım)
Programlanabilir düzen lojiği
Programlanabilir girişler / çıkışlar / LED’ler
maks. 16 x I / 30 x O (P433/P435-40TE)
maks. 28 x I / 46 x O (P435-84TE)
Analog I/O modülü (opsiyon)
3 haberleşme portu (opsiyon)
Haberleşme protokolleri:
IEC 60870-103 / -101 / Modbus / DNP3.0 /
IEC61850 (KEMA sertifikalı)
Kayıtlar:
• Arızalar – 8x200 sinyal
• Aşırı yük arızaları – 8x200 sinyal
• Toprak arızaları – 8x200 sinyal
• Şebekedeki bozulmalar – 8 dalgaformu (1kHz)
Kesici izleme
Senkroçek (opsiyon)
Güç salınımı kilitleme
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Mesafe Korumaları
25
MiCOM P437
DİJİTAL MESAFE KORUMA
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67N, 49, 50BF, 79, 27, 59, 59N, 32R/32F (F), 81O, 81U, 81R, 21, 78, 26/38 (R), 25, 74TCS
Uygulama
• Güç: P, Q
• YG sistemleri için hat koruma
Diğer Fonksiyonlar
Korumalar
• Mesafe koruma:
• Dairesel veya çokgen
• 6 mesafe kademesi
• 7 yön kademesi
• 8 zaman saati kademesi
• Başlatmalar: aşırı akım, düşük gerilim ve
düşük empedans
• yönlü gerilim hafızası
• Zamanlı aşırı akım koruma:
• Yedek (ölçme devresi arızası tespit edildiğinde
aktiftir)
• Sabit zaman (DT), 4-kademe, faz ve rezidüel
akımları için ayrı
• Ters sabit minimum zaman (IDMT), faz ve
rezidüel akımları için ayrı
• Düşük-/aşırı gerilim koruma
• Frekans koruması: f, df/dt, Δf/Δt
• Termal aşırı yük koruma
• Toprak arıza koruma
Kontrol Fonksiyonları
• 6 adet konfigüre edilebilir buton
Ölçmeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekrar kapama kontrolü (1/3-faz)
Senkroçek (opsiyon)
Güç salınımı kilitleme
Müşterek kompanzasyon (opsiyon)
Kesici arızası
Arıza üzerine kapama koruma
Limit değerleri izleme
Mesafe koruması için karşılıklı açtırma
Toprak arıza koruması için karşılıklı açtırma
4 ayar grubu
Ölçme devresi izleme (gerilim ve akım)
Programlanabilir düzen lojiği
Programlanabilir girişler / çıkışlar / LED’ler
maks. 28 x I / 46 x O
Analog I/O modülü (opsiyon)
3 haberleşme portu (opsiyon)
Haberleşme protokolleri: IEC60870103 / -101 / Modbus / DNP 3.0 /
IEC61850 (KEMA sertifikalı)
• Kayıtlar:
• Arızalar – 8x200 sinyaller
• Aşırı yük arızaları – 8x200 sinyal
• Toprak arızaları – 8x200 sinyal
• Şebekedeki bozulmalar – 8 dalgaformu (1kHz)
• Kesici izleme
• Faz akımları
• Toprak akımı
• Faz ve faz-faz gerilimleri
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Mesafe Korumaları
26
MiCOM P432
MESAFE KORUMA VE BAY KONTROLÜ
Fonksiyonlar: 21P, 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 46, 46BC, 50BF, 79 (3) (1), 27, 59, 51V, 78, 25, 60/VTS
Uygulama
• YG hat koruma
Korumalar
• Mesafe koruma:
• Dairesel veya çokgen
• 6 mesafe kademesi
• 7 yön kademesi
• 8 zaman saati kademesi
• Başlatmalar: aşırı akım, düşük gerilim ve düşük
empedans
• Yönlü gerilim hafızası
• Zamanlı aşırı akım koruma:
• Yedek (ölçme devresi arızası tespit edildiğinde
aktiftir)
• Sabit zaman (DT), 4-kademe, faz ve rezidüel
akımları için ayrı
• Ters sabit minimum zaman (IDMT), faz ve rezidüel
akımları için ayrı
• Düşük-/aşırı gerilim koruma
• Frekans koruması: f, df/dt, Δf/Δt
• Termal aşırı yük koruma
• Toprak arıza koruma
Kontrol Fonksiyonları
• 6 anahtarın kontrolü
• 10 anahtarın izlenmesi
• Ekstra sinyaller ve ölçmelerin izlenmesi
• Mimik diyagram
• Karşılıklı kilitleme lojiği
• 290’dan fazla konfigüre edilebilir bay tipi
Dokümanlar
• Katalog kartı
Ölçmeler
•
•
•
•
Faz akımları
Toprak akımı
Faz ve faz-faz gerilimleri
Güç P, Q
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekrar kapama kontrolü (1/3-faz)
Senkroçek (opsiyon)
Güç salınımı kilitleme
Müşterek kompanzasyon (opsiyon)
Kesici arızası
Arıza üzerine kapama koruma
Limit değerleri izleme
Mesafe koruması için karşılıklı açtırma
Toprak arıza koruması için karşılıklı açtırma
4 ayar grubu
Ölçme devresi izleme
(gerilim ve akım)
• Programlanabilir düzen lojiği
• Programlanabilir girişler / çıkışlar / LED’ler
• maks. 28 x I / 46 x O
• Analog I/O modülü (opsiyon)
• 3 haberleşme portu (opsiyon)
• Haberleşme protokolleri: IEC60870103 / -101 / Modbus / DNP 3.0
• Kayıtlar:
• Arızalar – 8x200 sinyal (1 kHz)
• Aşırı yük arızaları – 8x200 sinyal
• Toprak arızaları – 8x200 sinyal
• Şebekedeki bozulmalar – 8 dalgaformu (1kHz)
• Kesici izleme
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Mesafe Korumaları
27
MiCOMho P443 Alt-çevrim teknolojisi ile !!!
HIZLI ÇOK FONKSİYONLU MESAFE KORUMA
Fonksiyonlar: 21P/21N, 50/27, ΔI/ΔV, 68, 78, 85, 50/51/67, 79, 25, 46, 46BC, 50N/51N/67N,
67SEF, 49, 27, 59, 59N, 50BF, CTS/VTS, 81U/O/R, FL
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• YG/AG havai hat ve kablo hatları için hızlı mesafe
koruma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Korumalar
• Tek- (P443) ve/veya 3 faz açtırma lojiği
• Opsiyonel senkroçek ile tek ve/veya 3 faz
tekrar kapama
• 5 koruma kademesi
• Delta y ö n l ü m u k a y e s e ΔI/ΔU
• Mho veya quadrilateral (çokgen) karakteristikler
• Yük koruma kaybı
• Güç salınımı alarmı veya kilitlemesi
• Yönlü / yönsüz faz aşırı akım
• Yönlü / yönsüz toprak arızası
• Yönlü / yönsüz negatif bileşen aşırı akım
• Rezidüel gerilim koruma
• Düşük -/ aşırı gerilim
• Arıza üzerine kapama ve tekrar kapamada
kademe seçilebilir açma
• Kademe dışı
Ölçmeler
•
•
•
•
Kapsamlı ölçmeler
Ani I, U, P, Q, ...
Zaman entegreli, demandlar
Tele-korumalar için bağlantıların teşhisi
Kopuk iletken tespiti
Ölçme devresi izleme (gerilim ve akım)
Paralel hat kompanzasyonu
Kademe 1 uzatma
Yük blinder karakteristikleri
Stub bus koruma
Termal aşırı yük
Kesici arızası
Kesici durum izleme
4 ayar grubu
Yüksek kesmeli kontaklar (10A/220V DC)
opsiyon olarak (maks. 8)
• InterMiCOM64 telekoruma – opsiyon
• İkili sinyallerin doğrudan iletimi
(kanal başına maksimum 8)
• 3-terminal uygulaması için destek
• 1 veya 2 FO kanalı (ST standart)
• Hızlı erişim HOTKEY tuşları
• Opsiyonel iletim protokolleri: Courier, IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC61850 +
RS485 (Courier / IEC-103)
• Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
• Uzak haberleşme için ikinci port
• PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği (MiCOM S1)
• P443 A: 16 x I / 24 x O - A
• P443 B: 24 x I / 32 x O - B
• Ekstra I/O kartları - opsiyon
• Kayıtlar:
• Arıza yer tespiti
• Olaylar - 512
• Arızalar- 15
• Arıza dalgaformları - 20
(maksimum 10,5 sn pencere)
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Mesafe Korumaları
28
MiCOMho P446 İki kesici ile birlikte çalışır
YÜKSEK PERFORMANSLI MESAFE KORUMA
Fonksiyonlar: 21P/21N, 50/27, ΔI/ΔV, 68, 78, 85, 50/51/67, 79, 25, 46, 46BC, 50N/51N/67N, 67SEF, 49, 27, 59, 59N, 50BF, CTS/
VTS, 81U/O/R, FL
Uygulama
• Karşılıklı iki kesici ile çalışan YG/AG havai hat
veya kablo hatları için mesafe koruma
• 1.5- v e 2-Kesicili sistemler
Korumalar
•
•
•
•
•
Tek- (P443) ve/veya 3 faz açtırma lojiği
Tek ve/veya üç faz tekrar kapama
5 koruma kademesi
Delta y ö n l ü m u k a y e s e ΔI/ΔU
Mho v e y a quadrilateral (çokgen)
k ar akt er isti kl er
• Yük koruma kaybı
• Güç salınımı alarmı veya kilitlemesi
• Yönlü / yönsüz faz aşırı akım
• Yönlü / yönsüz toprak arızası
• Yönlü / yönsüz negatif bileşene aşırı akım
• Rezidüel gerilim koruma
• Düşük -/ aşırı gerilim
• Arıza üzerine kapama ve tekrar kapamada
kademe seçilebilir açma
• Kademe dışı
Ölçmeler
•
•
•
•
Kapsamlı ölçmeler
Ani I, U, P, Q, ...
Zaman entegreli, demandlar
Tele-korumalar için bağlantıların teşhisi
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kopuk iletken tespiti
Ölçme devresi izleme (gerilim ve akım)
Paralel hat kompanzasyonu
Kademe 1 uzatma
Yük blinder karakteristikleri
Stub veriyolu k or uma
Termal aşırı yük
Kesici arızası
Kesici durum izleme
4 ayar grubu
Yüksek kesmeli kontaklar (10A/220V DC)
opsiyon olarak (maks. 8)
InterMiCOM64 telekoruma – opsiyon
İkili sinyallerin doğrudan iletimi
(kanal başına maksimum 8)
• 3-terminal uygulaması için destek
• 1 veya 2 FO kanalı (ST standart)
Hızlı erişim HOTKEY tuşları
Opsiyonel iletim protokolleri: Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC61850 + RS485
(Courier / IEC-103)
Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
Uzak haberleşme için ikinci port
PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği
(MiCOM S1)
• P446 - 32 x I / 32 x O
Kayıtlar:
• Arıza yer tespiti
• Olaylar - 512
• Arızalar - 15
Arıza dalgaformları – 20
(maksimum 10,5 sn pencere)
29
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Hat Diferansiyel Korumalar
MiCOM P521
AKIM DİFERANSİYEL KORUMA
Fonksiyonlar: 87L, 87T, 50/51, 50N/51N, 46, 46BC, 50BF, 37, 74TCS
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• OG/YG havai hat veya kablo hatları için
akım diferansiyel koruması
• Hat ve transformatör uygulaması
• Doğrudan fiber optik linkler
• 850nm – Çoklu-Mod
• 1300nm – Çoklu-Mod
• 1300nm – Çoklu-Mod
• Çoklanmış sistemlere arayüz için uygun
• P590 modülleri ile elektrik standartlarına
ayarlama
• EAI232 modemler
• Standart telefon hatları
• EAI485 / EAI422 / EAI 530 modemler
• TD32 tip – kiralık hatlar
• mDSL tip
• Hızlı Campus Baseband modemlerle kablolu bağlantı
(56/64kbit/s maksimum 18 km’ye kadar)
• Kesici arızası
• Açma devresi denetimi
• Kesici durum izleme
• Opsiyonel uzak iletim protokolleri:
Modbus, IEC60870-5-103
• Lokal h a b e r l e ş m e : RS232
• İşletme testleri
• Kayıtlar:
• Olaylar – 250
• Arızalar – 25
• Arıza dalgaformları – 5
(1600Hz, pencere 3sn, COMTRADE kayıt formatı)
Korumalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bias Diferansiyel Koruma
Düşük empedans
3-faz açtırma
Doğrudan ya da müsaadeli karşılıklı
açtırma
Hat yolalma akımlarına bağışık
Seçilebilir yolalma engelleme
Zaman gecikmeli aşırı akım koruma
4-kademeli faz aşırı akım
4-kademeli toprak arızası
Termal aşırı yük
Kopuk iletken tespiti
Negatif bileşen aşırı akım
Düşük akım
Ölçmeler
•
•
•
•
•
•
•
•
Gerçek RMS ölçülen değerler
Faz akımları
Nötr akımları
Bileşen akımları
Bias ve diferansiyel akımları
Uzak akımlar
Tepe ve kayan demand değerleri
Haberleşme istatistikleri
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
30
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Hat Diferansiyel Korumalar
MiCOM P541 / MiCOM P542
YÜKSEK HIZLI AKIM DİFERANSİYEL ÜNİTE KORUMA
Fonksiyonlar: 87L, 50, 51, 50N, 51N, 46, 46BC, 49, 50BF
MiCOM P541_J
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• YG/AG havai hat ve kablo hatları için hızlı
diferansiyel koruma
• 2 veya 3-terminalli havai hat veya kablo
hatlarının korunması
• Hat ve transformatör uygulaması
• Mesafe korumalarının karşılıklı
açtırılması için ikili sinyal transferleri
•
•
•
•
Korumalar
• Akım diferansiyeli: faz akım kompanzasyonu,
AT oran düzeltme, vektör kompanzasyonu,
transformatör yolalma engelleme (2.harmonik)
• Yönlü/yönsüz faz ve toprak aşırı aşırı akım
arıza
• Termal aşırı yük
• Kopuk iletken tespiti
Ölçmeler
MiCOM P542_J
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
•
•
•
•
•
Lokal v e u z a k a k ı m l a r
Bileşen akımları
Bias ve diferansiyel akımlar
Termal durum
Yayılım gecikmesi
Çift yedekli haberleşmeler
Yayılım gecikme kompanzasyonu
Bir transformatör bağlantı grubunun ayarlanması
Bir haberleşme kanalı yoluyla doğrudan
ve müsaadeli karşılıklı açtırma
• Kesici arızası
• P542 için tekrar kapama fonksiyonu
• 4 ayar grubu
• Fiber optikle (noktadan noktaya)
veya çoklanmış sistemlerle haberleşme
• InterMiCOM64 uzaktan korumalar
• İkili sinyal transferleri – kanal başına
maksimum 8 sinyal
• Opsiyonel iletim protokolleri: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103, DNP 3.0
• PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği
(MiCOM S1)
• P541 - 8 x I / 7 x O
• P542 - 16 x I / 14 x O
• Kayıtlar:
• Arıza yer tespiti
• Kesici teşhisleri
• Aktif kanallar için hata istatistikleri
• Olaylar – 512
• Açmalar – 5
• Arıza dalgaformları – 20
(maksimum 10,5 sn pencere, COMTRADE
kayıt formatı)
31
[ Koruma Röleleri Kılavuzu] Hat Diferansiyel Korumalar
MiCOM P543 / MiCOM P544 / MiCOM P545 / MiCOM P546
YÜKSEK HIZLI AKIM DİFERANSİYEL ÜNİTE KORUMA
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 49, 46BC, 50BF, 79, 87L, 21P/21N, 27, 68, 78, 85, 59, 59N, CTS/VTS, 25, 81O/U, 81R, FL
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• Opsiyonel mesafe koruma röleli YG/AG havai
veya kablo hatlarının diferansiyel koruması
• 2 veya 3 terminal havai veya kablo hatlarının
korunması
• Hat – Transformatör uygulaması
• SDH/SONET senkron şebekelerde
uygulanabilir
•
•
•
•
•
Korumalar
• İki kesicili konfigürasyon (P544, P546)
• Akım diferansiyel: faz akım kompanzsyonu, AT
oran düzeltme, vektör kompanzasyonu,
transformatör yolalma engelleme (2. harmonik)
• Yönlü/yönsüz faz ve toprak aşırı aşırı akım
arıza koruma
• Yönlü wattmetrik toprak arızası
• Termal aşırı yük
• Hassas toprak arızası
• 5-kademe mesafe koruma - opsiyon
• Güç salınımı kilitleme
• Kademe dışı koruması
• Kopuk iletken tespiti
Ölçmeler
•
•
•
•
•
•
Lokal v e u z a k a k ı m l a r
Bileşen akımları
Güç ve enerji
Bias ve diferansiyel akımlar
Termal durum
Yayılım gecikmesi
Çift yedekli haberleşmeler
Yayılım gecikme kompanzasyonu
Kapasitif akım kompanzasyonu
Bir transformatör bağlantı grubunun ayarlanması
Bir haberleşme kanalı yoluyla doğrudan
ve müsaadeli karşılıklı açtırma
• Kesici arızası
• Senkroçekle tekrar kapama
• Uzaktan koruma fonksiyonları - 2 grup
• Sakım ve gerilim ölçme devrelerinin denetimi
• 4 ayar grubu
• Yüksek kesmeli çıkışlar (10A / 220V DC)
opsiyon olarak
(maks. 8 çıkış) - P543/4/5/6
• Fiber optikle (noktadan noktaya)
veya çoklanmış sistemlerle haberleşme
• InterMiCOM64 uzaktan korumalar
• İkili sinyal transferleri – kanal başına
maksimum 8 sinyal (2 kanal başına
maksimum x 16 sinyal)
• Opsiyonel i letim protokolleri: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103, DNP 3.0,
IEC 61850 + RS485 (KEMA sertifikalı)
• Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
• PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği
(MiCOM S1)
• P543/4/5/6 - min. 16 x I / 14 x O
• Ekstra I/O modülleri
• Kayıtlar:
• Arıza yer tespiti
• Aktif kanallar için hata istatistikleri
• Olaylar – 512
• Arızalar – 15
• Arıza dalgaformları – 20
(maksimum 10,5
sn pencere, COMTRADE kayıt formatı)
MiCOM P543/4/5/6_K
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Transformatörler, Generatörler ve Motorlar İçin Korumalar
32
MiCOM P532
HAT DİFERANSİYEL KORUMA VE KONTROL CİHAZI
Fonksiyonlar: 87L, 50/51, 50N/51N, 50BF, 67, 67N, ADMIT, 49, 79 (3), 32N, 27, 59, 47, 27D, 59N, 32R/32F (F), 51V, 26/38 (R), 46, 25,
74TCS, CTS/VTS, FL
Uygulama
Ölçmeler
• Havai ve kablo hatlarının seçici ve hassas
koruması
• OG sistemlerinde opsiyonel bay kontrolörlü tek
kutu çözümü
• Diferansiyel ve artık akımlar
• Lokal ve uzak akımlar arasındaki açı
(3 fazın her biri için ayrı)
• Lokal ve uzak faz akımları
• Toprak akımı
• Gerilimler
• Güç P, Q, S
• Enerji: aktif, reaktif
• Termal durum
Korumalar
Grafik HMI’lı opsiyon
• Hat akım diferansiyel
• Yönlü faz-faz aşırı akım, 3-kademeli IDMT ve 1kademeli DT
• Yönlü toprak arızası
• Yönlü, aktif ve reaktif güç
• Dengesizlik, negatif bileşen akım kontrolü
• 1 termal zaman sabitli termal aşırı yük
• Admitans toprak arızası
• Düşük-/aşırı gerilim
• Arıza üzerine kapama koruması
• Senkroçek (opsiyon)
Kontrol Fonksiyonları (Grafik HMI’lı IED)
Metinli HMI opsiyonu
• 6 anahtarın kontrolü (Grafik HMI’lı IED)
• 10 anahtarın izlenmesi (Grafik HMI’lı IED)
• 3 anahtarın kontrolü ve izlenmesi (Metin HMI’lı
IED- 6I6O modül gerekmektedir)
• 290’dan fazla önceden tanımlı bay tipi
• Ekstra sinyallerin ve ölçmelerin kontrolü
• Mimik diyagram
• Karşılıklı kilitleme lojiği
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekrar kapama fonksiyonu
4 ayar grubu
Kesici arıza düzeni
Kesici izleme
Programlanabilir girişler / çıkışlar / LED’ler
Maksimum 46 x I / 30 x O
3 haberleşme portu (opsiyon)
Haberleşme portları: IEC 60870-103 / -101/
Modbus / DNP 3.0 / IEC 61850 (KEMA
sertifikalı)
• Kayıtlar:
• Arızalar – 8x200 Olaylar
• Aşırı yük arızaları – 8x200 olay
• Toprak arızaları – 8x200 o l a y
• Şebekedeki bozulmalar – 8 dalgaformu (1kHz)
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Transformatörler, Generatörler ve Motorlar İçin Korumalar
33
MiCOM P631 / MiCOM P632 / MiCOM P633 / MiCOM P634
EVRENSEL DİFERANSİYEL RÖLE
Fonksiyonlar: 50/51, 50N/51N, 49, 87 (T), 81O, 81U, 81R, 24, 64N/87N, 26/38 (R), 74TCS, 50BF
Uygulama
Ölçmeler
• Transformatörler, motorlar ve generatörler
için ek fonksiyonlu diferansiyel koruma
• Diferansiyel ve artık akımlar
• Faz akımları (her bir faz ve korunan ünitenin
her bir ucu için ayrı)
• Toprak akımı (korunan ünitenin her bir ucu
için ayrı )
• Fazlar arasında faz kayması
• Korunan ünitenin farklı uçlarının aynı fazları
arasındaki faz kaymaları
• Gerilimler (P632/3/4)
Korumalar
• Diferansiyel:
• Genlik ve vektör grubu eşleme
• Kullanıcı seçimli sargı(lar) için sıfır bileşen akım
filtreleme
• Yolalma engelleme (2. harmonik)
• Aşırı akı engelleme (5. harmonik)
• Doyma diskriminatörü
• MiCOM P631: 2 uç
• MiCOM P632: 2 uç
• MiCOM P633: 3 uç
• MiCOM P634: 4 uç
• Engellenmiş toprak arızası, korunan ünitenin her
bir ucu için ayrı (P632/3/4)
• Aşırı akım: DT veya IDMT, 3-kademeli, faz ve
rezidüel akımlar için ayrı
• Hesaplanan veya ölçülen Io (P632/3/4)
• Termal aşırı yük ( 2 uç için)
• Frekans: f, df/dt, Δf/Δt (P632/3/4)
• Aşırı akı U/f
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
Limit değerli izleme
4 ayar grubu
Programlanabilir düzen lojiği
Programlanabilir girişler / çıkışlar / LED’ler
Analog I/O modülü (opsiyon)
3 haberleşme portu
Haberleşme protokolleri: IEC60870-103 / -101
/ Modbus / Courier / DNP 3.0 / IEC61850
(KEMA sertifikalı)
• Kayıtlar:
• Şebekedeki bozulmalar – 8 dalgaformu (1kHz)
• Aşırı yük arızaları – 8x200 sinyal
• Arızalar – 8 x 200 sinyal
Kontrol Fonksiyonları
•
•
•
•
•
3 anahtarın kontrolü ve izlenmesi
6 adet konfigüre edilebilir fonksiyon tuşu
Ekstra sinyallerin ve ölçmelerin kontrolü
Karşılıklı kilitleme lojiği
80’den fazla önceden tanımlı bay tipi
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Gerilim Korumaları
34
MiCOM P132
YÜK ATMA DÜZENLİ GERİLİM KORUMA
Fonksiyonlar: 27, 59, 47, 27D, 59, 59N, 81O, 81U, 81R, Δf/Δt
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• Bir OG trafo merkezinin gerilim ölçme
baylarındaki uygulamalar için gerilim ve frekans
koruması
•
•
•
•
•
•
•
•
Korumalar
•
•
•
•
•
•
•
•
Faz düşük-/aşırı gerilim
Pozitif bileşen (U1) için düşük- / aşırı gerilim
Negatif bileşen (U2) için düşük- / aşırı gerilim
Sıfır bileşen (Uo) için aşırı gerilim
Faz-faz ve/veya faz gerilimlerinin izlenmesi
Frekans (4-kademeli)
Frekans değişimi oranlı df/dt
Ortalama frekans değişim oranının izlenmesi
(Δf/Δt)
Limit değerleri izleme
4 ayar grubu
Ölçme devresi denetimi
Programlanabilir düzen lojiği
Programlanabilir girişler / çıkışlar / LED’ler
(4 x I / 8xO) veya (4 x I / 14xO) veya (10xI / 11xO)
3 haberleşme portu (opsiyon)
Haberleşme protokolleri: IEC 60870-5-103 /
-101 / Modbus / DNP 3.0 / IEC 61850 (KEMA
sertifikalı)
• Kayıtlar:
• Şebekedeki bozulmalar - 8 dalgaformu (1kHZ)
Ölçmeler
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
• Faz gerilimler
• Faz-faz gerilimleri
• Pozitif, negatif ve sıfır bileşen gerilimleri
MiCOM P921
GERİLİM KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 27, 59, 59N
Uygulama
• Kapsamlı gerilim koruması
Korumalar
• Düşük gerilim, 3-kademeli, IDMT ve DT
• Aşırı gerilim 3-kademeli, IDMT ve DT
• Rezidüel aşırı gerilim, 3-kademeli, IDMT ve
DT
Ölçmeler
• Gerilimler
• Frekanslar
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
Diğer Fonksiyonlar
• Mevcut konfigürasyonlar:
• 3 (faz-nötr)
• 2 (faz-faz + rezidüel)
• 2 (faz-nötr + rezidüel)
• 1 (faz-faz + rezidüel)
• 1 ayar grubu
• Kesici durum izleme
• Kilitleme lojiği
• Programlanabilir 2 ikili giriş, 4 çıkış rölesi ve LED
diyotlar
• Çıkış kontak kilitleme
• Haberleşme standartları: RS232, RS485
• İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Gerilim Korumaları
35
MiCOM P922 / MiCOM P923
YÜK ATMA DÜZENLİ GERİLİM KORUMA
Fonksiyonlar: 27, 59, 47, 27D, 59, 59N, 81O, 81U, 81R, ΔU/Δt
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• Yük atma düzenli kapsamlı gerilim koruma
• Mevcut konfigürasyonlar:
• 3 (faz-nötr)
• 2 (faz-faz + rezidüel)
• 2 (faz-nötr + rezidüel)
• 1 (faz-faz + rezidüel)
• 2 ayar grubu
• Kesici durum izleme
• Kesici izleme
• Kilitleme lojiği
• Programlanabilir 5 ikili giriş, 8 çıkış rölesi ve
LED diyotlar
• Çıkış kontak kilitleme
• Haberleşme standartları: RS232, RS485
• İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
• Kayıtlar:
• Olaylar – 250
• Arızalar – 250 (1600 Hz, 2.5sn pencere)
Korumalar
•
•
•
•
•
•
•
•
Düşük gerilim, 3-kademeli, DT ve IDMT
Aşırı gerilim, 3-kademeli, DT ve IDMT
Sıfır bileşen aşırı gerilim, 3-kademeli, DT ve IDMT
Negatif bileşen aşırı gerilim, 2-kademeli, DT ve
IDMT
Pozitif bileşen düşük gerilim, 2-kademeli, sabit
zamanlı ve IDMT
Düşük- / aşırı frekans, 6-kademeli
6-kademe df/dt (yalnızca P923)
ΔU/Δt (Yalnızca P923)
Ölçmeler
• Gerilimler
• Temel harmonik
• ortalama değerler
• tepe değerler
• Frekanslar
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
MiCOM P941 / MiCOM P943
GERİLİM VE FREKANS KORUMA RÖLESİ
Fonksiyonlar: 27, 59, 81O, 81U, 81R, 60/VTS, 81AB
Uygulama
Ölçmeler
• Sistem stabilitesi için hassas frekans
izlenmesinin gerektiği tüm uygulamalar
• Yük atma düzeni ve müteakip tekrar
kapama fonksiyonu
• Gerilimler
• Frekanslar
Korumalar
• Düşük- / aşırı frekans
• 6-kademe, 4 ölçme kriteri:
• frekans kontrolü , zaman gecikmeli
• frekans değişim oranı df/dt, zaman gecikmeli
• frekans değişim oranına karşı frekans izleme
f+df/dt, a n i
• ortalama frekans değişim oranına karşı frekans
izleme f+Δf/Δt, a n i
• Bir generatörün sıra dışı çalışması, 4 band bir
zaman çerçevesi içinde frekans değişiminin
izlenmesi
• Düşük- / aşırı gerilim, 2-kademe. DT ve IDMT
Diğer Fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 ayar grubu
Yük atma düzeni, 6-kademeli
Açma istatistikleri
Programlanabilir girişler (lojik 250 AND/OR
kapıları ve zaman saatleri), çıkış röleleri ve LED
diyotlar
• P941: 8 x I / 7 x O
• P943: 16 x I / 14 x O
Haberleşme standartları: RS232, RS485
Opsiyon olarak başka bir RS232/RS485 portu
İletim protokolleri: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103, DNP 3.0
Kayıtlar:
• Olaylar – 512
• Arızalar – 20 (1200Hz, 10.5sn pencere)
Ekstra I/O modülleri
Yük atma düzeninden sonra 6-kademeli tekrar
kapama
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Bara Korumaları
36
MiCOM P741 (CU) / MiCOM P742 (PU) / MiCOM P743 (PU)
KESİCİ ARIZA KORUMALI DİJİTAL BARA KORUMA RÖLELERİ - DAĞITIK
Fonksiyonlar: 87BB/P, 87BB/N, 87CZ, 50/51, 50N/51N, CTS, 50BF
MiCOM P741
Merkezi Ünite
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• 110/220/400 kV güç iletim ve dağıtım şebeke
trafo merkezlerinde kullanılan bara ve kesici
arıza korumaları
• Endüstriyel şebekeler ve enerji santrali trafo
merkezleri için uygun (çift yönlü generatörleri
içerir)
• Trafo merkezi topolojileri: 1 ½ ve 2 kesicili,
mesh şebeke
• Bir merkezi ünite başına 8 kademe ve 28 çevresel
üniteye kadar konfigüre edebilme imkanı (P741)
• Panolarda dağıtık ve merkezi mimari
• Hızlı arıza temizleme (tipik açma süresi 13 ms)
• Trafo merkezi topolojisindeki değişimlerin dinamik
bir şekilde düzenlenmesi
• AT doyma tespiti için yenilikçi algoritma
• 40’a kadar AT farklılaştırması ile farklı AT sınıflarını
düzenleme imkanı
• Mevcut test fonksiyonları
• Opsiyonel iletim protokolleri: Courier, IEC 608705-103, IEC 61850 (P741, P743)
• Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
• P741, P743 için başka bir RS232/RS485 portu
(Yalnızca Courier)
• PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği
(MiCOM S1)
• P741 - 8 x I / 8 x O
• P742 - 16 x I / 8 x O
• P743 - 24 x I / 21 x O
• Kayıtlar:
Olaylar – 512
Arızalar – 5
Arıza dalgaformları – 20
• P742/P743 için 10,5 sn
• P741 için 1,2 sn
Korumalar
MiCOM P742
Çevresel Ünite
MiCOM P743
Çevresel Ünite
• Bara bias diferansiyel - P741 (CU)
• Kontrol kademe koruma - P741 (CZ)
• Kesici arıza koruma (genellikle 3-kutup açma) P741 (CU)
• Ölü kademe koruma (kesici ve AT arasında kısa
kademe)
• Yönsüz aşırı akım koruma:
• P742/P743
• faz arızası (2-kademe)
• toprak arızası (2-kademe)
• Kesici arıza koruması (tek ve 3 kutup tekrar
açma) - P742/3
Ölçmeler
• Merkezi Ünite (P741)
• diferansiyel akım: Idiff/faz/kademe
• bias akım: Ibias/faz/kademe
• kademe kontrolü: Idiff/kademe
• Çevresel Üniteler (P742/P743)
• faz akımları: IL1, IL2, IL3
• toprak akımı: Io
• frekans
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Bara Korumaları
37
MiCOM P746
KESİCİ ARIZA KORUMALI DİJİTAL BARA KORUMA RÖLELERİ – MERKEZİ
Fonksiyonlar: 87BB/P, 87BB/N, 87CZ, 50/51, 50N/51N, CTS, VTS, 50BF
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• 110/220/400 kV güç iletim ve dağıtım şebeke
trafo merkezlerinde kullanılan bara ve kesici
arıza korumaları
• Endüstriyel, raylı şebekeler ve güç trafo
merkezleri için uygun
• H3 - H5 trafo merkezleri (110kV)
• 2 sisteme kadar konfigürasyon imkanı
• P746 tek-kutu modunda 6 AT, 6 kesici ve 12
izolatöre kadar düzenleme imkanı
• P746 3-kutu modunda 18 AT, 18 kesici ve 36
izolatöre kadar düzenleme imkanı
• Hızlı arıza temizleme (12 ms HBC veya 17
ms SC tipik zaman)
• Trafo merkezi topolojisindeki değişimlerin
dinamik bir şekilde düzenlenmesi
• AT doyma tespiti için yenilikçi algoritma
• Opsiyonel gerilim kriteri
• Üç renkli LED diyotlar, fonksiyon tuşları x 10 ve
HOT KEY x 2
• Mevcut test fonksiyonları
• Anahtar durum izleme ve gerçek zamanlı ölçüm
için yazılım (Uzak HMI)
• Opsiyonel iletim protokolleri: Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC
61850 (KEMA sertifikalı)
• Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
• NERC normuna uygun siber güvenlik
• Başka bir bağımsız RS232/RS485 port
(Yalnızca Courier)
• PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği
(MiCOM S1)
• P746 - maks. 40 x I / 32 x O
• Kayıtlar:
• Olaylar - 512
• Arızalar - 5
• Arıza dalgaformları – maksimum 10,5 sn
pencere, t ek bozulma (min. 50 kayıt, 1,5
sn – 75 sn hafıza)
Korumalar
•
•
•
•
Bara bias diferansiyel
Kontrol kademe koruma (CZ)
Kesici arıza koruma (genellikle 3-kutup açma)
Ölü kademe koruma (kesici ve AT arasında kısa
kademe)
• Yönsüz aşırı akım koruma: faz arızası (2kademe) ve toprak arızası (2-kademe)
• Dengesiz yük (2-kademe)
• Gerilim ve akım devrelerinin kontrolü
Ölçmeler
• Faz ve kademe/sistem başına diferansiyel ve
bias akım
• Kademe kontrolü için faz başına diferansiyel akım
• Faz akımları: L1, L2, L3
• Bileşen akımı
• Gerilimler
• Frekans
1-kutu modu
3-kutu modu
(faz başına bir)
Dokümanlar
• Katalog kartı
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] OG Geçiş (Changeover) Otomasyonu
38
MiCOM P132 / MiCOM P139
OG GEÇİŞ (CHANGEOVER) CİHAZLARI
Donanım
• Geçiş düzeni MiCOM P132 (veya MiCOM P139)
rölesinin programlanabilir lojiğini kullanır. Rölelerin
tanımı için bu kılavuzun 12. ve 13. Sayfalarına
bakın.
Çalışma Prensibi
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
İki düzenli konfigürasyonu mümkündür:
• Primer gerilim kesintisi hakkındaki bilgi ölçüm
bay’lerinde bulunan gerilim rölelerinden (örn.
MiCOM P921), geçiş düzeninin işlemesini
başlatan bir P13x rölesinin ikili girişlerine
gönderilir. Düzenin işleyişi esnasında P13x,
yardımcı çıkış röleleri ve ikili girişlerini
kullanarak çeşitli kontrol operasyonlarını (Kesici
açma ve kapatma) gerçekleştirir. Düzeni
başlatmak için yöntem, kullanıcı tarafından
aşağıdaki opsiyonlar arasından seçilebilir:
• ölçüm bay’inde düşük gerilim düzenindeki bir
çıkış rölesine tahsis edilen cihazın bir ikili
girişinin enerjilendirilmesi üzerine
• primer besleme bay’inde Kesici durum
değişikliğini onaylayan bir transformatör
bay’indeki bir koruma rölesinin açması üzerine
• bir sistem komutunun gönderilmesi üzerine harici
olarak.
Bara kublaj kesicisinin durumuna bağlı olarak,
P13x bir yedek besleme konfigürasyon tipi seçer.
Buna göre bir geçiş düzeni modu ve kontrol
operasyonları sırası otomatik olarak seçilir. Cihaz,
hem 1-kapamalı geçiş düzeninde hem de geri
geçiş düzeninde çalışacak şekilde
programlanabilir.
Düzen, aşağıdaki etkenlerle kilitlenebilir:
• Başka bay’lerde bulunan diğer kontrolörler veya
fonksiyonel rölelerden ikili girişlere gönderilen
harici sinyaller
• Anahtarlama durumunu izleyen entegre bir
düzenden gönderilen veya başarılı bir şekilde
tamamlanan düzenden sonra gönderilen dahili
sinyaller
• Daha üst seviye bir sistem.
• Bir bara kublaj bay’inde koruma rölesi
gerekmiyor ise, P13x ikili girişlerini ve çıkış
rölelerini yalnızca koruma olanakları devre
dışı olduğunda kullanır.
• 2 fider bay’inde paralel bağlı 2 MiCOM P13x
cihazı kuruludur. Böyle bir durumda röleler
yukarıda açıklanan geçiş düzeni özelliklerinin
dışında çeşitli koruma fonksiyonlarını yerine
getirir.
MiCOM P841 1 veya iki kesici ile birlikte çalışır
ÇOK FONKSİYONLU AG HAT TERMİNALİ KORUMA VE KONTROL IED’si
Fonksiyonlar:79, 25, 50/51/67, 50N/51N/67N, 51N/67N/SEF, 67/46, 46BC, 49, 27, 59, 59N, 50BF, CTS/VTS, 81U/O/R, FL
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• YG/AG havai hat ve kablo hattı yedek koruma
• Tek kesici uygulamasına (P841A) veya 2 kesici
uygulamasına (P841B) özel bağımsız tek- / 3kutup otomatik tekrar kapama ünitesi
•
•
•
•
•
•
•
Korumalar
• Tek- / 3-kutup tekrar kapama düzeni
• Yönlü toprak arızası
• Hassas yönlü toprak arızası SEF
• Yük kaybı
• Yönlü / yönsüz aşırı akım
• Yönlü / yönsüz negatif bileşen aşırı akım
• Rezidüel gerilim koruma
• Düşük - / aşırı gerilim
• Arıza üzerine kapama ve tekrar kapama
üzerine açma korumaları
• Kademe dışı
Ölçmeler
Dokümanlar
• Katalog kartı
• Kullanım Kılavuzu
•
•
•
•
Kapsamlı ölçmeler
Ani, I, U, P, Q ...
Zaman entegreli, demandlar
Enerji
Kopuk iletken tespiti
Gerilim ve akım transformatörü denetimi
Termal aşırı yük
Kesici arıza koruması
Kesici durum izleme
4 ayar grubu
Yüksek hızlı, yüksek kesmeli kontaklar
(10A/220V DC) opsiyon olarak mevcut
(maksimum 8)
• InterMiCOM64 uzaktan koruma - opsiyon
• İkili sinyallerin doğrudan iletimi
• 3-terminal uygulamaları için destek
• 1 veya 2 FO kanalları (ST standart)
• Hızlı erişim HOTKEY tuşları
• Opsiyonel i letim protokolleri: Courier, IEC60870-5103, DNP 3.0,
IEC61850 + RS485 (Courier / IEC-103)
• Çift yedekli Ethernet: RSTP, DHP, SHP
• Uzak haberleşme için 2. port
• PSL editörü ile programlanabilir düzen lojiği
(MiCOM S1)
• P841 - 24 x I / 32 x O
• Kayıtlar:
• Arıza yer tespiti
• Olaylar - 512
• Arızalar - 15
• Bozulma dalga formları - 20
(maksimum 10.5sn pencere)
39
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aksesuarlar
MiCOM E124
KAPASİTÖR AÇMA ÜNİTESİ
Uygulama
Diğer özellikler
• P115 ve P124 tipi otomatik rölelerle karşılıklı
çalışma için uygun
• Kısa süreli besleme geriliminin kesilmesi
durumunda yardımcı besleme için yedek
• 110 kV bay’larda açma bobini için uygulanabilir
(örneğin 110/OG transformatör bayları)
• Akımın dahili izlenmesi
• 24 V, 110 V ve 230 V seviyelerinde açma
bobinleriyle çalışma imkanı
• Test buton anahtarları her bir kapasitör bankının
deşarjına imkan verir
• 10TE Midos tip kasa
• Ankastre montaj, duvara montaj için adaptör
mevcut
• Çalışma sıcaklık aralığı: -25°C i l e +55°C arasında
Temel özellikler
• Birikmiş enerji (maksimum 300V / 118J)
tekrar şarj etmeden 8 gün yeterli olur
• P2 farklı açma devresini enerjilendirme imkanı
(maksimum 2 x 59 J)
• Yük durum göstergeleri
Dokümanlar
• Katalog kartı
MiCOM P891
KESİCİ AÇMA / KAPAMA MODÜLÜ
Uygulama
Diğer Özellikler
• Kesicinin açma ve kapamasının doğrudan kontrolü
• MiCOM röleleri ve P991 test bloklarıyla birlikte
çalışabilme
• Senkroçek modülleri ve tekrar kapama özelliği
için uygun
• Halka ve pin-terminaller için mevcut
• Hatalı operasyonları önlemek için buton
anahtarlarının üzerinde buton kapakları
sağlanır
• 10TE Midos tip kasa
Temel Özellikler
• Buton anahtarları
• Cihaz açma ve kapama göstergesi için
LED göstergeleri
• LED gösterge devresi için evrensel güç beslemesi
• Buton başına özel çıkış kontakları, açma için
doğrudan kablaj, devreleri kontrol etme
Dokümanlar
• Katalog kartı
40
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aksesuarlar
MiCOM P991 / MiCOM P992 / MiCOM P993
TEST BLOKLARI
Uygulama
Diğer Özellikler
• Koruyucu otomasyon ekipmanlarına ve
ölçme rölelerine doğrudan erişim
• Ölçme ve açma devrelerinin kesilmesi
• Sipariş aşamasında tanımlanan müşteri
konfigürasyonu
• Vida terminaller (pod M4)
• Prizin mekanik polarizasyonu
• 10TE Midos tip kasa
• Ankastre montaj, duvara montaj için adaptör
mevcut
• Çalışma sıcaklık aralığı: -25°C i l e +55°C arasında
Temel özellikler
• Müşterinin gereksinimlerine göre
fabrikada konfigüre edilebilir (14 devre
mevcut)
• Devrelerin sıralı kısa devresi edilmesi/
kesilmesi
• Akım devrelerinin otomatik kısa devre
edilmesi
• Soketin olası tüm konfigürasyonları için
bir test prizi uygulanabilir
• Tekli parmak (P993) veya çoklu parmak
(P992) test prizleri mevcuttur
P991
P992
P993
Dokümanlar
• Katalog kartı
MiCOM P591 / MiCOM P592 / MiCOM P593
ÇOKLAYICILAR İÇİN HABERLEŞME ARAYÜZ ÜNİTELERİ
Uygulamalar
Diğer Özellikler
• Çoklayıcı cihazlar (MUX) için fiber optiğin
elektriksel standarda dönüşümü
• Akım diferansiyel hat koruma için haberleşme
arayüzü (MiCOM P54x ve P52x)
• Mikro-anahtarlarla konfigüre edilebilir teşhis ve
test fonksiyonları
• 850nm MM fiber optik kablo kullanımı ile 1
km’ye kadar koruma rölesi ve P59x
haberleşme arayüzü arasında maksimum
mesafe
Temel Özellikler
• MiCOM P591 - fiber optik 850 nm MM standardı
G.703.1 tipi (64kbit/s) elektriksel standarda
dönüştürür
• MiCOM P592 – fiber optik 850 nm MM
standardı V.35 tipinin elektriksel standardına
dönüştürür
• MiCOM P593 – fiber optik 850 nm MM
Standardı X.21 tipinin elektriksel standardına
dönüştürür
• Sıfır bileşen aşırı gerilim
• P59x arayüzleri PCM çoklayıcılarına mümkün
olabildiğince yakın konulmalıdır
• BFOC 2.5 (ST) konektörleri aracılığıyla fiber optik
linkler
• MiCOM 10TE kasa ankastre montaj için uygun
41
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] Aksesuarlar / Servisler
MiCOM P594
GPS SENKRONİZASYON ÜNİTESİ
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• Tüm bir trafo merkezi/şalt sahası içinde korumalar,
kaydediciler veya RTU’lar için IRIG-B
standardında gerçek zamanlı senkronizasyon
(modüle veya modüle edilmemiş modda)
• Opto g i r i ş (örneğin Px20 Faz2 V11, Px30,
Px40 serileri) yoluyla tüm bir trafo merkezi/şalt
sahası içinde korumalar, kaydediciler veya RTU’lar
için gerçek zamanlı senkronizasyon
•
•
•
•
•
•
•
•
• SDH/SONET (fiber optik link) senkron optik
şebekelerde kurulu P543/4/5/6 tipi akım
diferansiyel koruma röleleri için örnekleme
senkronizasyonu
LCD ön panel ile parametre ayarları
8 LED gösterge diyotu vardır
2 ”watchdog” kontağı vardır
4 fiber optik çıkış (P543/4/5/6 için )
1 IRIG-B girişi (modüle edilmiş), BNC tipi
1 IRIG-B giriş (modüle edilmemiş), RS422 tip
4 çıkış rölesi (konfigüre edilebilir)
Dakika başına darbe (PPM) veya saat başına darbe
(PPH) özelliği
• Modül, anten ve kablo ile tedarik edilir (25m veya 50m)
• Evrensel yardımcı besleme Vx AC/DC
• MiCOM 20TE standardında ankastre kasada
• IEC61850-9-2 protokolü ile konvansiyonel
olmayan enstrüman transformatörleri
(NCIT’ler) ile bağlantılı CVCOM birleştirme
üniteleri için örnekleme senkronizasyonu .
• Fazör ölçme Üniteleri için örnekleme
senkronizasyonu
Dokümanlar
• Katalog kartı
Hizmetler
• Sunulan hizmetler, koruma ve sistemler alanında
Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
tarafından üretilen işin önemli bir parçasıdır. Güç
endüstrisi ve endüstriyel güç santralleri için enerji
üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında küresel bir
oyuncu olarak müşteri gereksinimlerini karşılamak
için kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaktayız.
Onarımlar
• Ekipman onarımları
• Onarım boyunca onarılacak ürün yerine, geçici
ürün tedariki
• Etkin sorun çözme
• Miras çözümlerin modernizasyonu
Kurulumun Yenilenmesi
Danışmanlık ve Uzmanlık
• Teknik destek
• Uygulama danışmanlığı
• Seçim, giriş ve ayarların değiştirilmesinde yardım
•
•
•
•
•
Minimum maliyetle maksimum etkinlik
Bakım ve teknik destek
Müşteri sahasında teknik destek ve yardım
Yedek parça stoku
Ekipman bakımı
Kurulum ve İşletme
• Sahadaki ürünlerimizi yönetecek eğitimli
profesyonel bir ekip
Yedek Parçalar
• Gerekli parça ve komponetlerin sunulması
Eğitim Kursları
• Ürünlerle ilgili kurslar
• İşletme operasyonları ile ilgili kurslar
• Müşteri isteğine göre düzenlenen kurslar
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] OG Şebeke Otomasyonu / Easergy Ürün Sınıfı
42
Easergy T200I
SCADA SİSTEMLERİNE UZAKTAN KONTROL ARAYÜZÜ SAĞLAYAN
OG VE OG/AG TRAFO MERKEZİ KONTROL ÜNİTESİ
Uygulama
• 4 ile 36kV arasında kablo şebekeleri
• OG şebeke yönetimi
• Standart OG şaltlarla birlikte çalışma (örneğin RM6
gibi )
• Şebeke parametrelerinin uzaktan izlenmesi
• Modbus protokolü ile harici IED’lerin izlenmesi
• Harici, yönlü arıza geçiş göstergeleri ile
çalışma
• Trafo merkezine kurulan ekipman üzerinden
izleme
• Enerji besleme geçiş (switchover) otomasyonu
(dahili lojik düzenleri)
Fonksiyonlar ve Ölçmeler
• Kablo hatlarındaki akımların ölçülmesi
• Kablo hatlarında arıza akımlarının ölçülmesi ve
göstergesi
• OG ve AG tarafında gerilimlerin ölçülmesi ve
kontrolü
Haberleşme
• 3 haberleşme portu bulunur: 2 uzak opsiyon
olarak ve 1 Ethernet
• Uzak şebeke: Radyo, PSTN, GSM/GPRS,
Ethernet
• Lokal ş e b e k e : RS485 Modbus. Haberleşme
protokolleri: IEC870-5-101 v e IEC870-5-104,
DNP3. Lokal ve uzak akımlar arasındaki
açılar (3 fazın her biri için ayrı)
• Lokal v e u z a k f a z a k ı m l a r ı
• Toprak akımı
• Gerilimler
• Güç P, Q, S
• Enerji: aktif, reaktif
• Termal yük
Diğer Fonksiyonlar
• Web sunucusu ile uzak kontrol ve parametre
ayarı
• GSM, GPRS, Ethernet, PSTN iletim linkleri ile
kontrol sistemine parallelde veriye uzaktan
erişim
• Easergy ekipmanı için L500 sistemiyle
birlikte çalışabilirlik
• Pil mevcudiyetinin izlenmesi
• Güç beslemesinin kendini kontrolü
• Scada sistemine alarmların iletilmesi
• Lokal ve uzak işletme modlarının seçimi
• genel kullanım için 6 ikili giriş
• Dahili FPI reset için 1 ikili giriş
• Harici FPI reset için 1 çıkış rölesi
• Harici bir yanan gösterge için 1 çıkış rölesi
(görünebilirlik 50m, her 1 s n’ de bi r yan ma )
• Otomatik selektör
• Generatör başlatma fonksiyonlu otomatik geçiş
(changeover) anahtarı
• Paralelleme
• Olayların ve ölçmelerin arşivlenmesi
• 5 sayaç tipi
• Yerleşik arıza akım detektörü
• Bir trafo merkezinde 4,8 veya 16 anahtarın kontrolü
• Özel tahsisli AT’ler
• Ölçme devresi bağlantıları için birleşik
konektör
[Koruma Röleleri Kılavuzu ] OG Şebeke Otomasyonu / Easergy Ürün Sınıfı
Flair200C
RTU FONKSİYONLU YÖNLÜ ARIZA GEÇİŞ GÖSTERGESİ VE KABLOLU ŞEBEKELER İÇİN
UZAKTAN HABERLEŞME
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• Direnç üzerinden topraklı, doğrudan topraklı veya
nötr izole ve kompanze sistemli şebekelerde
toprak arıza akım geçişinin tespiti
• OG trafo merkezi durumunun uzaktan izlenmesi
• Şebeke parametrelerinin uzaktan izlenmesi: yük,
akım, güç
• Kayıtlar
• Modbus protokolü ile harici IED’lerin izlenmesi
• Trafo merkezi koşullarının izlenmesi: sıcaklık,
duman oluşumu, kapı açılması, sigortanın
açması gibi.
• OG şebekelerde arızanın resetlenmesi: zaman
gecikmesinden sonra otomatik, gerilim
dönüşüne müteakip otomatik ve butonla
manuel
Fonksiyonlar
• Trafo merkezi operasyonlarının standart ve acil
durum modunda toprak arıza seçiciliğini tespit
etmek için yönlü fonksiyonellik (“kapasitif akımlara
hassas olmayan” patentli bir çözümle arızaları
tespit etmek için opsiyonel ICC algoritması)
• Modbus protokolü ile harici IED’leri izleme imkanı
(trafo merkezi RTU’su)
Haberleşme
• IP standartları:
• IEC870-5-101 v e -103
• DNP3 seviye 3, seri ve TCP/IP
• Modbus, seri ve TCP/IP
• Arayüzler:
• GSM/GPRS, radyo (FSK/FFSK), PSTN
V32, Ethernet
• RS232/RS485 (harici modem)
• Ethernet (ekstra port)
• AG şaltından güç besleme kablajına bağlantı
için uygun
• Harici gösterge terminalleri ile bağlantı için uygun,
trafo merkezinde duvara monte imkanı
• 1 veya 2 ölçme kanalı
• Yolalma filtreleme imkanı
• SCADA, lokal PC, Ethernet yoluyla zaman
senkronizasyonu
• 6 ikili giriş ve 3 çıkış rölesi bulunur
• Hafıza kapasitesi:
• - 10000 ol ay
• - 2000 alarm
• - 6000 sistem
• - 30000 öl ç me
• Değişken kayıt ve zaman etiketleme
• Yerleşik web sunucu üzerinden lokal ve uzak
operasyonlar ve bakım
• Veriye şifre korumalı erişim
• 3 erişim seviyesi tanımlanır: Yönetici,
Operatör, İzleme.
• Easergy sınıfı için L500 izleme ve kontrol
sistemiyle birlikte çalışabilme
43
[ Koruma Röle Kılavuzu ] Ölçme ve Kontrol Cihazları / Şebeke Analizörü
Power Logic ION7550 / ION7650
ŞEBEKE PARAMETRELERİNİN YÜKSEK PERFORMANSLI SAYACI - A Sınıfı Hassasiyet
Uygulama
• Elektrik enerjisi kalitesi ve etkinliğinin
analizi
• Güç beslemesi üzerinden izleme
• ION Enterprise güç yönetim sistemi
ile birlikte çalışabilirlik
Ölçmeler
• A3-faz ve fazlar için gerçek RMS
değerlerinin (½ çevrim) hassas ve hızlı
ölçümleri (gerilimler, akımlar, aktif ve
reaktif güç, güç faktörü, frekans ve gerilim
ve akım asimetrisi)
• Ortalama, minimum ve tepe
değerlerinin ayarlanması (güç, akım
ve gerilim)
Teknik Parametreler
• 16 ikili giriş
• 4 çıkış rölesi
• 8 analog çıkış - opsiyon
Haberleşme
• Ethernet 10/100Base-T/TX/FX, Modbus
TCP, ION, IEC61850 protokolleri
• Modbus desteğiyle RS232/RS485
RTU master/slave, ION, DNP3 protokol
• Ön panel üzerinde optik port
• Web Sunucu/e-posta/SNMP/XML
• Dahili FPI reset için 1 ikili giriş
• Harici FPI reset için 1 çıkış rölesi
• Harici bir yanan gösterge için 1 çıkış
rölesi (görünebilirlik 50m, her 1 s n’ de
bi r yanm a )
• Otomatik selektör
• Generatör başlatma fonksiyonlu otomatik
geçiş (changeover) anahtarı
• Paralleme
•
•
•
•
Olay ve ölçmelerin arşivlenmesi
5 sayaç tipi
Yerleşik arıza akım detektörü
Bir trafo merkezinde 4,8 veya 16
anahtarın kontrolü
• Özel tahsisli AT’ler
• Ölçme devresi bağlantıları için birleşik
konektör
Diğer parametreler
• PN-EN 62053-22 S ı n ı f 0.2S ile uyumlu
güç ve enerji ölçümü
• Elektrik enerji kalite parametreleri –
kayıtlar PN-EN 610004-30 S ı n ı f A ile uyumlu ( KEMA ve
PSL laboratuvarları tarafından teyitli)
• Gerilim ve akım harmoniklerinin ve
inter-harmoniklerin PN-EN 61000-47 ile uyumlu olarak ölçülmesi
• Gerilim ve akım harmoniklerinin bireysel
analizi (H511 için ION7650 ve H63 için
ION8800A)
• Besleme gerilimi kalitesinin PN-EN 50160 ile
uyumlu olarak değerlendirilmesi
• Gerilim düşüşü ve dalgalanma tespiti, ½
çevrim hassasiyetinde (10ms)
• Ultra hızlı geçici rejimlerin (20 μs’ye
kadar) yakalanması
• Osilograf kaydetme fonksiyonu – Bir
çevrim başına (51 kHz) 1024 örnek
çözünürlüğünde
• GPS zaman senkronizasyonu
• Veri ve alarmlar için 10 MB’a kadar dahili
hafıza
• Yerleşik LCD ekran – gerçek zamanlı
ölçmelere erişim, harmoniklerin spektral
analizi, gerilimlerin ve akımların vektör
diyagramı ve kullanıcı tanımlı ekranlar
44
[ Koruma Röle Kılavuzu ] Ölçme ve Kontrol Cihazları / Şebeke Analizörü
Power Logic PM800 Serisi
ARIZA TESPİTİ VE OSİLOGRAF KAYDEDİCİ ÖZELLİKLİ ŞEBEKE PARAMETRE ANALİZÖRÜ
Uygulama
Diğer Fonksiyonlar
• Alt-faturalandırma, maliyet dağılımı ve
işletme fatura doğrulama
• Elektriksel kurulumların uzaktan izlenmesi
• Orta-sınıf güç kalitesi ve enerji
yönetimi analizi
• İşletme kontrat optimizasyonu ve
şartların karşılanması
• Doğrudan bağlı gerilim girişleri. 600 VAC’ye
kadar gerilim transformatörüne gerek yok.
• Otomatik-yönlendirmeli, dil-seçilebilir menü
aracılığıyla algısal gezinim
• Geniş, beyaz arka zemin aydınlatmalı parlamaz
ekran çoklu değerli özet ekranları sağlar.
• Zaman etiketli özelleştirilmiş uyarı
• Bireysel harmonik genlikleri ve açıları ve dalga
formu yakalama (PM850 ve PM870)
• Gerilim ve akım bozulma (düşüş ve dalgalanma)
tespiti ve konfigüre edilebilir dalgafomu yakalama
(PM870)
• Aktif enerji için ANSI C12.20 v e IEC 62053-22
S ı n ı f 0.5S. Alt-faturalandırma ve maliyet
dağılımı için hassas enerji ölçümleri
• Trend eğrileri ve kısa vadeli tahminler (PM850 i
PM870)
• Tüm modellerde su, hava, gaz, elektrik ve buhar
tüketiminin hesaplanması için 5 kanal. Her kanal
birçok girişten darbeleri toplayabilir.
• Opsiyonel uzak ekran ünitesi (analizörden 10m’ye kadar uzaklık)
Özellikler
• M63.harmoniğe kadar parametrelerin ölçülmesi
(PM850/870 )
• İkili girişler: 1/8 - opsiyon
• İkili çıkışlar: 1/4 – opsiyon
• Analog girişler: 0/4 - opsiyon
• Analog ç ı k ı ş l a r : 0/4 - opsiyon
Haberleşme
• 16 ikili giriş
• 4 çıkış rölesi
• 8 analog ç ı k ı ş - opsiyon
Haberleşme
• Modbus RTU / RS485
• Opsiyonel Ethernet haberleşme portu Modbus
TCP/IP protokolü ile haberleşme sağlar –alarm
üzerine mesaj, web sunucu ve Ethernet-seri
gateway. Transparent Ready – Seviye 1 ile
uyumlu
45
[Koruma Röleleri Kılavuzu] SEPAM Korumalar Sınıfı
SEPAM
SEPAM Koruma Serisi
10 Serisi: OG hatları ve dağıtım transformatörleri için basit uygulamalar
• 10 Serisi, 3 tip SEPAM rölesinden oluşmaktadır.
• Faz veya toprak aşırı akım korumalı 10 N serisi
• Aşırı yük, 3 faz kısa devre ve toprak arıza korumalı 10 B serisi
• 10 A serisi, opto izole girişler ve ekstra çıkış röleleriyle SEPAM 10 B serisi ile aynı
fonksiyonlara sahiptir.
10 Serisi
20 Serisi: Tipik konfigürasyonlar için aşırı akım ve gerilim korumaları
20 Serisi
• 20 Serisi, 7 tip SEPAM rölesinden oluşmaktadır.
Özellikler:
• 3 tip UMI ekran tipi
• 4 akım girişi veya 4 gerilim girişi
• 10 opto-izole ikili giriş
• 8 çıkış rölesi
• 1 Modbus haberleşme portu
• 1 analog ç ı k ı ş (MST modülü)
• 8 RTD sıcaklık ölçme girişleri (MSA modülü)
40 Serisi: Kompleks konfigürasyonlar için aşırı akım ve gerilim korumaları
40 Serisi
• 40 Serisi, çeşitli tipte OG Bayları için özel 13 tip SEPAM rölesinden oluşmaktadır.
Özellikler:
• 3 tip UMI ekran tipi
• 4 akım girişi
• 3 gerilim girişi
• 10 ikili giriş
• 8 çıkış rölesi
• Web sunucu ile Ethernet TCP/IP şebekeye bağlantı
• Lojik eşitlik editörü
• 1 Modbus haberleşme portu
• 16 RTD sıcaklık ölçme girişleri (MET modülü)
46
[Koruma Röleleri Kılavuzu] SEPAM Korumalar Sınıfı
47
SEPAM
SEPAM Koruma Serisi
60 Serisi: Gelişmiş aşırı akım ve gerilim korumaları
• 60 Serisi çeşitli OG Bay tiplerine özel 8 tip SEPAM rölesinden oluşmaktadır.
.
Özellikler:
• 3 tip UMI ekran tipi
• 4 akım girişi
• 3 gerilim girişi
• 28 opto-izole ikili giriş
• 16 çıkış rölesi
• Lojik eşitlik editörü
• Entegre IEC 61850 ve RSTP yol uyl a Modb us TCP/IP
• Mevcut protokoller: Modbus, Modbus TCP/IP, IEC60870-5-103, DNP3 (RS485 veya FO)
• 4 haberleşme portu ayrıca 1 lokal
• 16 RTD sıcaklık ölçme girişi (MET modülü)
• 1 analog çıkış (MSA modülü)
• Ayarları ve konfigürasyonları kaydetmek için harici kartuş hafızası
60 Serisi
80 Serisi: Çok fonksiyonlu aşırı akım ve gerilim korumaları
• Seri çeşitli OG Bay tiplerine özel 16 tip SEPAM rölesinden oluşmaktadır.
Özellikler:
• 3 tip UMI ekran tipi
• 12 analog giriş:
- 8 akım girişi ve 4 gerilim girişi
- 4 akım girişi ve 8 gerilim girişi
• 42 opto-izole ikili giriş
• 23 çıkış rölesi
• 4 haberleşme portu ayrıca 2 lokal Modbus
• Entegre IEC 61850 ve RSTP yol uyl a Modbus TCP/IP
• Mevcut protokoller: Modbus, Modbus TCP/IP, IEC60870-5-103, DNP3 (RS485 veya FO)
• 16 RTD sıcaklık ölçme girişi (MET modülü)
• Ayarları ve konfigürasyonları kaydetmek için harici kartuş hafızası
• Özel lojik fonksiyonları programlamak için Logipam yazılımı
80 Serisi
[Koruma Röleleri Kılavuzu] Ürün Kataloğu (DVD) / MiCOM S1 Studio Yazılımı
Ürün Kataloğu-DVD Versiyonu
MiCOM S1 Studio Software Suite
Kapsam
Uygulama
CD kataloğu Schneider Electric Energy
Poland Sp. z o.o. tarafından üretilen
ürünleri ve Swiebodzice-Polonya’da
Otomasyon ve Bilgi Sistemleri tarafından
sunulan ürünleri kapsamaktadır. MiCOM
koruma röleleri ve aynı zamanda zaman,
ölçme ve izolasyon izleme röleleri hakkında
komple sunum.
• Ürüne göre veya işletme gerilim
seviyesine göre arama imkanı
• Tasarımcılar için özel yayınlar rölelerin
potansiyel kullanımlarını, uygulama
modellerini ve miras ürünlerin modern
çözümlerle değiştirilmesi için bilgiler sağlar.
Dokümantasyon
• CD korumalarla ilgili dijital
dokümanları içerir. Seçilen cihaz göre
bunlar katalog kartı ve/veya Kullanım
Kılavuzu olabilir.
• MiCOM S1 Studio, rölelerde tutulan tüm
verilere erişim imkanı veren evrensel
koruma rölesi destek yazılımıdır. Yazılım
Px20, Px30 ve Px40 serileri ve ayrıca
diğer tip cihazlara bağlantı sağlar.
Ana Fonksiyonlar
• MiCOM Px20, Px30 ve Px40
rölelerini konfigüre etmek ve verileri
kaydetmek için tek bir ortak yazılım
• Cihazlar ve dosyalar bir topoloji sistemi /
Gerilim seviyesi / Bay ile uyumlu olarak
düzenlenebilir. Sistemin grafiksel
gösterimi Explorer’ın ayrı penceresinde
görüntülenir ve kullanıcıya sistemde
gezinme imkanı tanır.
• Konfigürasyon dosyaları
yükleme ve indirme
• Olayların ve şebekedeki bozulma
bilgilerinin toplanması, kaydedilen
verilerin analizi
• Ölçmelerin gerçek zamanlı gösterimi
• Programlanabilir düzen lojiklerini
düzeltmek için PSL Editörü
• Menü metin editörü
• Bay tip konfigüratörü
• Rölelerde IEC 61850 i l et imin
k onfi gür as yonu
• Konfigürasyon dosyalarını CSV
formatında (virgülle ayrılmış değerler)
ayrı bir çalışma tablosuna veya CAPE
gibi bir uygulamaya export
48
81R
Arıza yer tespiti
Arıza üzerine kapama
Ölçme devresi denetimi
[ Koruma Rölesi Kılavuzu] Ürün
Tabloları
81U
Frekans değişim oranı _ df/dt / ROCOF /
Açma devresi denetimi
MiCOM P923
Düşük frekans
Senkronizasyon kontrolü
MiCOM P922
32L
Karşı ters dönüş (Anti Back Spin)
MiCOM P921
87
32R // 32F
32O
81O
Kademe dışı
35
59N
Aşırı frekans
Başlatma sayısı
35
27TN // 59TN
Düşük ileri güç
Başlatmada kilitli rotor // Duran rotor
MiCOM P821
27D
Aşırı uzun başlatma
MiCOM P521
47
Pozitif bileşen düşük gerilim _ U1
Sıcaklık (detektörler RTD_R / PTC_P)
MiCOM P225
59
Negatif bileşen aşırı gerilim _ U2
Sınırlı toprak arızası (diferansiyel)
MiCOM P220
27
Gerilim bağımlı aşırı akım
P20
34
79
Faz aşırı gerilim
Aşırı güç
29
32N // 67W
Faz düşük gerilim
Ters güç_R // Yönlü güç F (3 faz Ölçüm)
18
MiCOM P127
50BF
Diferansiyel _ akım
17
MiCOM P126
Kesici arıza koruma
%100 stator toprak arızası (3. harm.)_nötr // terminal
10
46
46BC
Rezidüel aşırı gerilim / Nötr kayması _ Uo
10
49/51
Kopuk iletken tespiti
Çoklu kapamalı tekrar kapama (3 – 3 faz açma, 1 - 1 & 3
Faz açma)
Wattmetrik toprak arıza
MiCOM P125_1p
Negatif faz bileşen termal _I2 / Dengesiz yük
37
MiCOM P124D
Termal aşırı yük
67YN
10
MiCOM P124S
Faz düşük akım / Yük kaybı
6
MiCOM P123
Admitans toprak arıza
67
67N
7
MiCOM P122C
Yönlü toprak arıza
50N/51N
P10
6
MiCOM P122
Yönlü faz aşırı akım
50/51
6
MiCOM P121
Yönsüz toprak arıza
ANSI Kodu
6
MiCOM P120_1p
Yönsüz faz aşırı akımı
MiCOM P211
Ana Koruma Fonksiyonları
7
MiCOM P116
* - sembol Standartta görünmemektedir.
8
MiCOM P115
Fonksiyon sembolleri ANSI / IEEE Std C37.2 - 1996
Standartlarıyla uyumlu
9
MiCOM P114
Revizyon A_2011
11
MiCOM P111
Sayfa No.
51V
64N // 87N
26 / 38
48
51LR // 50S
66
55
ABS *
25
74TCS
FL*
50HS
VTS / CTS
49
50BF
Faz düşük gerilim
27
Faz aşırı gerilim
59
Negatif bileşen aşırı gerilim _ U2
47
Pozitif bileşen düşük gerilim _ U1
27D
Rezidüel aşırı gerilim / Nötr kayması _ Uo
59N
%100 stator toprak arızası (3. harm.)_nötr // terminal
27TN // 59TN
Diferansiyel _ akım _ G / L / M / T_ faz_PC
87
Ters güç_R // Yönlü güç _ F (3 faz ölçme)
32R // 32F
Aşırı güç
32O
Düşük ileri güç
32L
Aşırı frekans
81O
Düşük frekans
81U
Frekans değişim oranı _ df/dt / ROCOF /
81R
Aşırı akı_U/Hz
24
Gerilim bağımlı aşırı akım
51V
Düşük empedans / Empedans / Mesafe
21
Sınırlı toprak arızası (diferansiyel)
64 // 87N
Rotor toprak arız
64R
Kutup kayması / Güç salınımları
78 / 68
Sıcaklık (detektörleri RTD_R / PTC_P)
26 / 38
Aşırı uzun başlatma
48
Başlatmada kilitli rotor // Duran rotor
51LR // 50S
Başlatma sayısı
66
Kademe dışı
55
Karşı ters dönüş (Anti Back Spin)
ABS*
Senkronizasyon kontrolü
25
Açma devresi denetimi
74TCS
Arıza yer tespiti
FL*
Arıza üzerine kapama
50HS
Ölçme devresi denetimi
VTS / CTS
L
L
T
F
F
T
T
T
T
R
R
R
P30
79
3
3
3
1
1
3
F
F
F
F
F
P
P
R
R
R
R
[ Koruma Rölesi Kılavuzu] Ürün
Tabloları
46BC
Kesici arıza koruma
Çoklu kapamalı tekrar kapama (3 – 3 faz açma, 1 - 1 & 3
Faz açma)
Wattmetrik toprak arıza
MiCOM P634
46
Kopuk iletken tespiti
33
MiCOM P633
49
Negatif faz bileşen termal _I2 / Dengesiz yük
33
MiCOM P632
37
Termal aşırı yük
33
MiCOM P631
67YN
Faz düşük akım / Yük kaybı
MiCOM P630C
67N
Admitans toprak arıza
MiCOM P532
67
Yönlü toprak arıza
33
MiCOM P530C
50N/51N
Yönlü faz aşırı akım
32
MiCOM P439
Yönsüz toprak arıza
25
MiCOM P437
50/51
24
MiCOM P435
ANSI Kodu
Yönsüz faz aşırı akımı
24
MiCOM P433
Ana Koruma Fonksiyonları
MiCOM P430C
Fonksiyon sembolleri ANSI / IEEE Std C37.2 - 1996 Standartlarıyla
uyumlu
* - sembol Standartta görünmemektedir.
13,38
MiCOM P139
MiCOM P130C
Revizyon A_2011
12, 34,
38
MiCOM P132
Sayfa No.
32N // 67W
R
R
50
81R
Türbin normal olmayan frekansı
81AB
Gerilim vektör kayması _ dU >
VVS *
Alan kaybı
40
Aşırı akı _U/Hz
24
Gerilim bağımlı aşırı akım
51V
Düşük empedans / Empedans / Mesafe
21
Sınırlı toprak arızası (diferansiyel)
64 // 87N
Sargı (Faz bölme)
50DT
Rotor toprak arızası
Duruşta istemeden enerjilendirme // Ölü makine
64R
Kutup kayması _ Güç salınımları
78 / 68
Sıcaklık detektörleri
26 / 38
Aşırı uzun başlatma
48
Başlatmada kilitli rotor // Duran rotor
51LR // 50S
Başlatma sayısı
66
Kademe dışı
55
Karşı ters dönüş (Anti Back Spin)
ABS*
Senkronizasyon kontrolü
25
Açma devresi denetimi
74CTS
Arıza yer tespiti
FL*
Arıza üzerine kapama
50HS
Ölçme devresi denetimi
VTS/CTS
P40
3
3
3
1
1
[ Koruma Rölesi Kılavuzu] Ürün
Tabloları
81U
Frekans değişim oranı _ df/dt / ROCOF /
35
MiCOM P943
81O
Düşük frekans
35
MiCOM P941
32L
Aşırı frekans
38
MiCOM P841
32O
Düşük ileri güç
37
MiCOM P746
Aşırı güç
MiCOM
P741/2/3
87
36
MiCOM P547
Diferansiyel _ akım_ G / L / M / T_ faz_PC
Ters güç _R // Yönlü güç _ F (3 faz ölçme)
31
MiCOM P546
27TN // 59TN
64S
31
MiCOM P545
59N
%100 stator toprak arızası (3. h.)_nötr // terminal
100% stator toprak arızası (20 Hz generatör)
31
MiCOM P544
27D
Rezidüel aşırı gerilim / Nötr kayması _ Uo
3
31
MiCOM P543
47
Pozitif bileşen düşük gerilim _ U1
1
30
MiCOM P542
59
Negatif bileşen aşırı gerilim _ U2
1
MiCOM P541
27
Faz aşırı gerilim
MiCOM P445
Faz düşük gerilim
79
30
MiCOM P446
50BF
28
MiCOM P444
46BC
Kesici arıza koruma
Çoklu kapamalı tekrar kapama (3 – 3 faz açma, 1 1&3
Wattmetrik
Faz açma) toprak arıza
MiCOM
P443Mho
46
Kopuk iletken tespiti
27
MiCOM P442
49
Negatif faz bileşen termal _I2 / Dengesiz yük
21
MiCOM P441
37
Termal aşırı yük
22
MiCOM P345
67YN
Faz düşük akım / Yük kaybı
21
MiCOM P344
67N
Bir hassas toprak arıza admitans kademesi
21
MiCOM P343
67
Yönlü toprak arıza
20
MiCOM P342
50N/51N
Yönlü faz aşırı akım
19
MiCOM P341
Yönsüz toprak arıza
19
MiCOM P243
50/51
19
MiCOM P242
ANSI Kodu
Yönsüz faz aşırı akımı
15
MiCOM P241
Ana Koruma Fonksiyonları
14
MiCOM P145
MiCOM P141
Fonksiyon sembolleri ANSI / IEEE Std C37.2 - 1996
Standartlarıyla uyumlu
* - sembol Standartta görünmemektedir.
14
MiCOM P143
14
MiCOM P142
Sayfa No.
Revizyon A_2011
1
32N // 67W
M
G
G
G
L
L
L
L
L
L
L
SZ
SZ
32R
50 / 27
51
STONE’da
yeni fabrika !
MiCOM Px30, Px40
serilerinin üretimi
Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
REFA Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych
58-160 Świebodzice
ul. Strzegomska 23/27
tel. 74 854 84 10
faks 74 854 86 98
[email protected]
www.schneider-energy.pl
Standartlar, spesifikasyonlar ve tasarımlar zaman zaman
değiştiğinden bu kılavuzda verilen bilgilerin teyidi için lütfen
bizimle irtibat kurun.
Yayınlayan: Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
Tasarım: Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
Baskı: Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
Download

Schneider Röle Ailesi