RASPORED ISPITA ZA I GODINU
PREDMET
NASTAVNIK
DATUM
VREME
FRANCUSKI JEZIK Ana Jovetić Vučković
08.01.2015.
10h
ENGLESKI JEZIK
OSNOVNI I
09.01.2015.
10h
Prof. dr Zoran
RAČUNOVODSTVO Simićević
12.01.2015.
10h
INFORMATIKA
Prof. dr Boris
Stanojević
16.01.2015.
10h
PRINCIPI
MARKETINGA
Prof. dr Leposava
Zečević
22.01.2015.
10h
PRINCIPI
MENADŽMENTA
Prof. dr Dragan
Nedeljković
19.01.2015.
10h
Andriana Nikolić
RASPORED ISPITA ZA II GODINU
PREDMET
NASTAVNIK
DATUM
VREME
ENGLESKI ЈЕZIK
SREDNJI I
Aleksandra
Šljivić
08.01.2015.
11h
EVROPSKI TURIZAM
Doc. dr Neda
Samardžija
12.01.2015.
11h
FRANCUSKI JEZIK III
Ana Jovetić
Vučković
13.01.2015.
11h
POSLOVNO
PLANIRANJE
Prof. dr Katarina
Simićević
15.01.2015.
11h
MENADŽMENT
TRGOVINE
Doc. dr Goran
Džafić
19.01.2015.
11h
RASPORED ISPITA ZA III GODINU
PREDMET
BIZNIS ENGLESKI
VIŠI I
MARKETING
KOMUNIKACIJE
MENADŽMENT
TURIZMA
NASTAVNIK
Andriana Nikolić
Prof. dr Leposava Zečević
Doc. dr Neda Samardžija
INTERNACIONALNE Prof. dr Dragan Nedeljković
BIZNIS
ORGANIZACIJE
EVROPSKI
INTEGRACIONI
PROCESI
Prof. dr Milija Zečević
Prof. dr Dragan Nedeljković
DATUM
VREME
12.01.2015.
12h
15.01.2015.
12h
19.01.2015.
12h
20.01.2015.
12h
21.01.2015.
12h
RASPORED ISPITA ZA IV GODINU
PREDMET
NASTAVNIK
DATUM
VREME
BIZNIS
KORESPONDENCIJA
NA ENGLESKOM
JEZIKU
Aleksandra Šljivić
12.01.2015.
13h
MEĐUNARODNA
EKONOMIJA
Prof.dr Miroslav
Prokopijević
15.01.2015.
13h
INTERNACIONALNI
MARKETING
GLOBALNI PRISTUP
Prof. dr Leposava
Zečević
20.01.2015.
13h
INTERNACIONALNE
KULTURNE
KOMUNIKACIJE
Prof. dr Olgica
Zečević Stanojević
21.01.2015.
13h
Download

raspored ispita za i godinu - Fakultet za evropski biznis i marketing