İçindekiler
1. Ünite
İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
1. Bölüm :İletişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Bölüm : İnsan, İletişim ve Dil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Bölüm : Dil-Kültür İlişkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. Ünite
DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
1. Bölüm : Dillerin Sınıflandırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Bölüm : Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3. Ünite
SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)
1. Bölüm : Ünlü ve Ünsüz Harfler, Ünlü Uyumları, Ses Düşmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2. Bölüm : Ünsüz Yumuşaması-Benzeşmesi-Daralması, Ses Düşmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. Bölüm : n-m Değişimi, Kaynaştırma Ünsüzleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4. Ünite
KELİME BİLGİSİ
1. Bölüm : Kelimelerin Farklı Anlamda Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2. Bölüm : Kelimeye Mecaz Anlam Kazandırma Yolları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. Bölüm : Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4. Bölüm : Kelimelerde Anlam Değişmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5. Bölüm : Kelime Grupları, İkilemeler, Deyimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6. Bölüm :Tamlamalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7. Bölüm : Sıfat Grubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8. Bölüm : Birleşik Fiil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9. Bölüm : Fiilimsi Grubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
10. Bölüm : Bağlama, Edat Grubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
11. Bölüm : Ünlem, Unvan, Sayı Grupları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5. Ünite
CÜMLE BİLGİSİ
1. Bölüm : Cümlede Anlamın Oluşumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. Bölüm : Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3. Bölüm : Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4. Bölüm : Bildirdiği Duygu, Düşünce ve Kavrama Göre Cümleler 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5. Bölüm : Bildirdiği Duygu, Düşünce ve Kavrama Göre Cümleler 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6. Bölüm : Bildirdiği Duygu, Düşünce ve Kavrama Göre Cümleler 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7. Bölüm : Bildirdiği Duygu, Düşünce ve Kavrama Göre Cümleler 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6. Ünite
PARAGRAF BİLGİSİ
1. Bölüm : Anlatım Birimi Olarak Paragraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2. Bölüm : Paragrafta Yapı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3. Bölüm : Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce, Konu, Bakış Açısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4. Bölüm : Ana Düşünce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5. Bölüm : Yardımcı Düşünceler, Soruya Cevap Olan Parça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6. Bölüm : Anlatım Teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
7. Bölüm : Düşünceyi Geliştirme Yolları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
8. Bölüm : Metin ve Paragraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
EKLER
Belirli Gün ve Haftalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Kompozisyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Oyuyacağım Kitaplar - Ezberleyeceğim Şiirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Şiir Bahçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Çalışma Takip Çizelgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Okuduğum Kitaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Terimler Sözlüğü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Yüz Temel Eser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Dil ve Anlatım Dersi Yazılı Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Haftalık Ders Programı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
1. Ünite
İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
1. Bölüm : İletişim
İLETİŞİM
Gönderici ve alıcı konumundaki iki insan, insan grubu araçlar arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.
Notlarım
İletişim Türleri
BB
Dille gerçekleþtirilen iletiþim
BB
BB
BB
Uyarı
İletişimin Ögeleri
BB
Gönderici (kaynak, verici): Duygu, düþünce ve isteklerin
aktarýlmasýnda sözü söyleyen kiþi, topluluk veya araçtır.
BB
: Duygu, düþünce ve isteklerin iletildiði, aktarýldýðý
kiþi, topluluk veya araçtır.
BB
Fıkra
: Göndericinin alýcýya aktardýðý duygu, düþünce, is-
: Ýletiþim unsurlarýnýn birlikte meydana getirdik-
Huriye, Nuriye, Düriye 80 yaşlarında üç arkadaştır. Huriye, Nuriye’ye
telefon eder, Düriye’ye gitmeye karar verirler. Düriye onlara kahve yapar, içerler. Biraz sonra Düriye yine,
– Kusura bakmayın unuttum, kahve
yapayım da içelim. der.
: İletişimin dil biçimi hâlinde düzenlenmesi,
Huriye ile Nuriye Akşama evlerine gitmek için kalkarlar. Yolda Huriye, Nuriye’ye,
tek ve mesajlardýr.
BB
: Göndericinin, iletiyi alýcýya gönderirken kullandýðý
yol veya araçtýr.
BB
leri ortamdýr.
BB
şifrelenmesidir. Nesneler sözcükler halinde kodlanır.
BB
: Alıcının iletiyi kendine göre yorumlama biçimidir.
BB
lü yanýttýr.
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Unutkanlık
: Alýcýnýn göndericiye verdiði her tür-
– Kız Nuriye, gördün mü Düriye’yi?
Ne kadar da pinti olmuş! Bize bir kahve bile ikram etmedi, der.
Bunun üzerine Nuriye şöyle söyler:
– Kız, Düriye’yi de ne zaman gördün?
Kolay Öğrenme Kılavuzu
7
1. Ünite
İletişim
GÖSTERGE
Notlarım
Kendi dışındaki bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen,
sözcük, nesne, görünüş veya olgulardır. Her gösterge gösteren ve
gösterilenden oluşlur.
BB
Gösteren:
BB
Gösterilen:
1. Dil Göstergesi
Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü etkinlik, eylemdir.
2. Dil Dışı Göstergeler
Dil göstergelerinin dışındaki göstergelerdir.
BB
Belirti (Doğal gösterge):
BB
Belirtke (Sosyal gösterge):
BB
İkon (Görsel Gösterge):
BB
Simge:
8
Kolay Öğrenme Kılavuzu
1. Ünite
1. Bölüm : İletişim
Etkinlik
1
Notlarım
“Gösterge-iletişim-sosyal gösterge-ileti-simge” kavramlarını aşağıdaki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen,
kelime, nesne, görünüş ve olgulara
denir.
günlük hayatta insanların, düzeni
sağlamak için koydukları işaretler sistemidir.
bir toplumdaki nedensiz ilişkiye dayanan gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkiyi her zaman koruyan işaretler bütünüdür.
Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve benzerinin kanal aracılığıyla
şifrelenmesine
denir.
Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecine
denir.
Etkinlik
2
Aşağıda verilen göstergelerin hangi gösterge grubu içinde yer aldığını belirleyiniz.
2
1
İşsizliğin
artması
3
A, a
4
-mış, -yor
5
6
Ağaçların
çiçek
açması
Siyah
bulutlar
Hasta
ziyareti
Dil
Göstergesi
Doğal
Gösterge
Sosyal
Gösterge
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Kolay Öğrenme Kılavuzu
9
2. Bölüm
1. Ünite
İnsan, İletişim ve Dil
Dilin İşlevleri
Notlarım
Göndergesel işlev: İletinin, bilgi vermek ve bir şeyi öğretmek için
kullanılmasıdır.
BB
İletinin olduğu gibi aktarılması amaçlanır.
BB
BB
BB
Heyecana bağlı işlev: İletinin, duygu ve heyecanları dile getirmek
için kullanılmasıdır.
BB
BB
Alıcıyı harekete geçirme işlevi: İletinin, alýcýyý harekete geçirmek için
kullanýlmasıdır.
BB
Kanalı kontrol işlevi: İletinin, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmesidir.
BB
Dil Ötesi İşlev: İletinin, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesidir.
BB
Şiirsel (sanatsal, poetik) işlevi: İletinin, kendinde olacak şekilde düzenlenmesidir.
BB
10
Kolay Öğrenme Kılavuzu
1. Ünite
2. Bölüm : İnsan, İletişim ve Dil
Etkinlik
3
Notlarım
Aşağıdaki bilgileri doğru -yanlış (D/Y) şeklinde değerlendiriniz.
Dil kendini yenileyen sosyal bir kurumdur.
Dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle hazırlanan metinlerde gönderici,
iletiyi alanı işin içine çekmeyi ister.
İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli araç gazetedir. İnsanlar
gazete sayesinde bilgi edinir.
İnsanlar arasında doğru bir iletişimin gerçekleşmesi dilin doğru kullanılmasına bağlıdır.
Dil heyecana bağlı işlevde kullanıldığında, alıcıya bilgi vermeyi amaçlar.
Dil, insanları bir araya getirir ancak onlara toplum olma bilinci vermez.
Dille gerçekleşen iletişim; resim, şekil, işaret ve vücut diliyle gerçekleştirilen iletişimden çok daha kullanışlıdır.
Dilin göndergesel işlevi daha çok, dilin bilgi verme işlevidir.
Etkinlik
4
“Dil ötesi işlevde, kanalı kontrol işlevinde, göndergesel işlevde, şiirsel işlevde, dil” kavramlarını aşağıdaki açıklamalarda yer alan boşluklara uygun
şekilde yerleştiriniz.
İletişim sırasında ileti, yolun iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek
amacıyla düzenlenmişse dil,
kullanılır.
Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek
oluşturulmuşsa dil
kullanılmıştır.
insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir vasıta,
kendisine özgü kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen
canlı bir varlıktır.
Dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenen iletilerde dil,
kullanılır.
Bir iletinin iletisi kendisinde ise dil
kullanılmıştır. Dil bu işlevde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus,
iletinin kendisindedir.
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Kolay Öğrenme Kılavuzu
11
3. Bölüm
1. Ünite
Dil-Kültür İlişkisi
Dil-Kültür İlişkisi
Notlarım
: Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri,
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır.
: Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerdir.
Dil-kültür ilikisi ile şunlar söylenebilir:
BB
Dil ve kültür, milletin en önemli ortak özelliklerindendir.
BB
BB
BB
BB
Kullanýmdan Kaynaklanan Dil Farklýlýklarý
: Bir dilin çok uzun zaman önce, yazýlý metinlerle izlenemeyen dönemlerinde kendisinden hem “ses” hem de “biçim (yapý)”
olarak ayrýlan koludur.
ve
, Türkçenin iki
ayrı lehçesidir.
: Bir dilin konuþulduðu belli yerleþim bölgelerine özgü olan ve “sesletim farklýlýklarý” temelli olan koluna verilen addýr.
Türkçesi gibi.
: Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine ağız
denir. Ağız, yörelere göre söyleyiş farklılıklarıdır.
ağızı gibi.
: Bir toplumda ortak dilden ayrý olarak ayný meslek veya topluluktaki insanlarýn kullandýðý özel dil veya söz daðarcýðý, jargondur.
: Toplumlarda aðýzlardan biri öne çýkar ve bu, zamanla ortak dil olarak kullanýlýr. Bu dile yazý dili veya edebî dil denir.
Karikatür
: Bir toplumun günlük yaþamýnda kullandýðý dildir.
Ağız / Konuşma Dili
YAZI DİLİ - KONUŞMA DİLİ FARKI
Yazı Dili
12
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Konuşma Dili
BB
Yazıda kullanılır.
BB
Konuşmada kullanılır.
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
1. Ünite
3. Bölüm : Dil-Kültür İlişkisi
Etkinlik
5
Notlarım
Aşağıdaki bilgileri doğru-yanlış (D/Y) şeklinde değerlendiriniz.
Dil, bir kültür aktarıcısı, bir kültür taşıyıcısıdır.
Kültür, tek başına bir milletin değerlerini geleceğe taşımada yeterli bir araçtır.
Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır.
Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde
önemli etkendir.
Dillerdeki kurallar dilden dile değişmez, diller kendi içinde bir bütündür.
Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar.
Etkinlik
6
“Dil, kültür, argo, lehçe, konuşma dili” kavramlarını aşağıdaki açıklamalarda yer alan boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi
özellikleriyle ayrılan koluna
denir.
günlük hayatta diğer insanlarla iletişim kurmak
için konuşurken kullandığımız dildir.
Belli bir kesimin, genellikle de belli bir meslekten olan kişilerin kendi aralarında
oluşturup konuştukları, bu nedenle ortak dili konuşan diğer insanların anlayamadığı
özel dile
adı verilir.
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her
türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe
Bir sesli işaretler sistemi olan
denir.
, aynı toplulukta yaşayan veya
aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini sağlayan en gelişmiş iletişim
aracıdır.
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Kolay Öğrenme Kılavuzu
13
1. Ünite
Ünite Değerlendirme Çalışmaları
Etkinlik
Notlarım
1
Aşağıda metinler ve bu metinlerde kullanılan dilin işlevleri karışık olarak
verilmiştir. Metinlerle dilin işlevlerini eşleştiriniz.
1
Dil Ötesi İşlev
2
Heceyacan Bildirme İşlevi
3
Sanatsal İşev
4
Göndergesel İşlev
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim
O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim
Sıfatlar, adları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onun rengini, biçimini, sayısını, yerini bildirmesi gerekir.
Çamaşır makinesi 1908’de Alva John Fisher tarafından icat
edildi. Makinenin içine yatay olarak yerleştirilmiş metal tambura kirli çamaşırlar konuyordu. Tambur, elektrik yardımıyla döndürülüyor ve hareket sırasında çamaşırlar sürekli suyla temas
ederek temizlenmiş oluyordu.
Aceleyle kapıya yöneldi. İçindeki korkunun nedenini bir türlü anlayamıyordu. Kapıya gelince durdu. Kalbi yerinden çıkacakmış
gibi atıyordu. Elini kapıya koydu. Kim o, diye seslendi. Ses gelmeyince düşündüklerim mi oluyor, diye yine bir korkuya kapıldı.
14
Kolay Öğrenme Kılavuzu
1. Ünite
Ünite Değerlendirme Çalışmaları
Etkinlik
2
Notlarım
Aşağıda verilen bilgileri doğru (D), yanlış (Y) biçiminde değerlendiriniz.
İletişim, toplumsal bir varlık olan insan yaşantısının kaçınılmaz ve önemli bir boyutunu oluşturur.
İletişime katılan ögelerin birlikte meydana getirdiği ortama kanal denir.
Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen
nesne, görünüş ve olgulara gösterge denir.
Yazıyla veya sözle gerçekleştirilen her türlü etkinlik dil göstergesiyle ilgilidir. “Kitap” kelimesi bir dil göstergesidir.
İnsanlar duygu, düşünce ve hayallerini diğer insanlara daha çok, yazı yoluyla iletirler.
Kültür ve sanat etkinliklerinin çoğu dille gerçekleştirilen etkinliklerdendir.
Etkinlik
3
Aşağıdaki dil dışı göstergeyeleri “SİMGE” ya da “BELİRTİ”den hangisine örnek olduğunu belirleyerek ilgili sepete yazınız.
1
3
5
Kuşların
göç etmesi
Öksürük
Güvercin
2
4
Duman
6
Kalp
8
Terazi
10
Kum saati
7
Sararmış
yapraklar
SİMGE
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Bayrak
9
Evin
sallanması
BELİRTİ
Kolay Öğrenme Kılavuzu
15
Yazılıya Hazırlık Soruları
1. Ünite
1.
2.
16
Kolay Öğrenme Kılavuzu
İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
Yazılıya Hazırlık Soruları
3.
4.
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Kolay Öğrenme Kılavuzu
17
1. Ünite
Notlarım
Ödev
18
Kolay Öğrenme Kılavuzu
İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
1. Ünite
Notlarım
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Kolay Öğrenme Kılavuzu
19
1. Ünite
Notlarım
Ödev
20
Kolay Öğrenme Kılavuzu
İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
Download

1.Ünite