İçindekiler
1. Ünite
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Bölüm : Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Bölüm : Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi, Dilin Önemi, Metin, Edebî Metin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Ünite
COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
1. Bölüm :Zihniyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Bölüm :Yapı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Bölüm : Tema, Gerçeklik ve Anlam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. Bölüm : Şiir Dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5. Bölüm : Şiir Dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6. Bölüm : Şiir Dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. Bölüm : Ahenk (Ses ve Ritim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8. Bölüm : Şiir ve Gelenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9. Bölüm : Yorum, Metin ve Şair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10. Bölüm : Manzume Şiir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3. Ünite
OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
1. Bölüm : Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2. Bölüm : Metin ve Zihniyet, Yapı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3. Bölüm : Tema, Dil ve Anlatım, Metin ve Gelenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4. Bölüm : Anlama ve Yorumlama, Metin ve Yazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5. Bölüm : Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6. Bölüm : Göstermeye Bağlı Edebî Metinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4. Ünite
ÖĞRETİCİ METİNLER
1. Bölüm : Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2. Bölüm : Öğretici Metinleri Okuma
Tarihî, Felsefî, Bilimsel Metinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3. Bölüm : Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri
Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4. Bölüm : Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri
Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ünite Değerlendirme Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
EKLER
Belirli Gün ve Haftalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kompozisyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Şiir Bahçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Okuyacağım Kitaplar - Ezberleyeceğim Şiirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Çalışma Takip Çizelgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Okuduğum Kitaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Terimler Sözlüğü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Yüz Temel Eser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Dil ve Anlatım Dersi Yazılı Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Haftalık Ders Programı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1. Ünite
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Bölüm : Güzel Sanatlar
İçinde Edebiyatın Yeri
Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
: İnsanın tarih boyunca ürettiği maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümüdür.
Notlarım
: Bir milletin tarih içinde oluşturduğu maddi ve
manevi değerler bütünüdür.
: Bir kültür içinde estetik amaçla ortaya konan
ve yaratıcılığa dayanan her türlü üründür.
: Duygu ve düþünceleri çizgi, renk, biçim, ses,
söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili biçimde ve kiþisel bir üslupla ifade etme çabasýndan doðan ruhsal bir faaliyettir.
: İnsanın yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkardığı üstün ve değerli eserledir.
: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimsedir.
: İnsanın ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iştir.
SANAT - ZANAAT FARKI
Sanat
Zanaat
BB
Tekrarlanamaz, biriciktir.
BB
Tekrarlanır, çoğaltılır.
BB
BB
BB
BB
BB
BB
GENELDEN ÖZELE KAVRAMLAR
Medeniyet  Kültür  Sanat  Edebiyat  Edebî Eser
9. Sınıf Türk Edebiyatı
Fıkra
Balık Resmi
Picasso’nun “Balık” adlı tablosunu gören bir kişi “Tuhaf!” der, “Bunun neresi balık?” Picasso cevap verir: “O,
balık değil, resim, sadece bir resim!”
Kolay Öğrenme Kılavuzu
7
1. Ünite
Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
Edebiyat
Notlarım
Duygu, düþünce ve hayalleri dil aracýlýðýyla güzel, etkili ve belli bir
biçim çerçevesinde anlatan sanat dalýdýr.
Edebiyatın konusu:
Edebiyatın yöntemi:
Edebî eser:
Edebiyatın ve edebî eserin temel nitelikleri:
BB
Edebîyatın ve edebî eserin malzemesi dildir.
BB
BB
BB
BB
Güzel Sanatların Sınıflandırılması
GÜZEL SANATLAR
Ucuz
Fıkra
Tevfik Fikret, ressamdı ama resim
yapmak yerine habire şiir yazıyordu. Kendisine “Niçin ressamlığı ikinci planda bırakıp şiir yazmaya daha
çok önem veriyorsunuz?” diye sorulduğunda Fikret, taşı gediğine koyar:
“Kâğıt ve kalem, boya ve fırçadan daha ucuz da ondan.”
8
Kolay Öğrenme Kılavuzu
İŞİTSEL
GÖRSEL
DRAMATİK
SANATLAR
SANATLAR
SANATLAR
1. Ünite
1. Bölüm : Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
Etkinlik
1
Aşağıdaki sanat çeşitlerini ait olduğu sınıfla eşleştiriniz.
Heykel
a
Plastik
b
Ritmik
c
Fonetik
Sanatlar
Sanatlar
Sanatlar
Sinema
Opera
Tiyatro
Minyatür
Edebiyat
Mimari
Müzik
Resim
Hat
Dans
Bale
Etkinlik 2
Aşağıda verilen bilgileri doğru (D), yanlış (Y) biçiminde değerlendiriniz.
Sanat, insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.
Sanat eseri, etkileyicilik, özgünlük, evrensellik, öğreticilik gibi temel niteliklere sahiptir.
Zanaat eserleri bir yarara yöneliktir.
Sanat eseri tektir, biriciktir ve bir yaratıcılığın eseridir.
Sanatta amaç güzellik, derinlik; coşku, estetik zevk ve heyecan uyandırmak değildir.
Sanat, dış dünyanın yorumlanarak değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkar.
Etkinlik
3
Aşağıdaki kavramları “sanat” ya da “zanaat” olma özelliklerine göre eşleştiriniz.
b
a
Sanat
Mermercilik
Notlarım
9. Sınıf Türk Edebiyatı
Heykelcilik
Zanaat
Resim
Hat
Marangozluk
Karikatür
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Sanat
9
2. Bölüm
1. Ünite
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi,
Dilin Önemi, Metin, Edebî Metin
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
Notlarım
Bir orman yazarı; romanı kişilerini anlatırken
minden, romandaki çevreyi anlatırken
den, romandaki olayları anlatırken
minden yararlanabilir.
bilibiliminve tarih bili-
Edebiyatın yararlandığı belli başlı bilimler:
: Geçmiþteki olaylarý neden-sonuç iliþkisi içinde inceleyen bilim dalýdýr.
: Toplumlarý inceleyen bilim dalýdýr.
: Canlýlarý inceleyen bilim dalıdır.
: Hastalýklarý ve tedavi yöntemlerini araþtýran ve inceleyen bilim dalýdýr.
: Ruhu inceleyen bilim dalýdýr.
BİLİM-SANAT FARKI
Bilim
Karikatür
10
Bilim ve Sanat
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Sanat
BB
Doğadan hereketle genel for- BB
Daha çok, soyut duygu ve hamüller çıkarır.
yalleri iþler.
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
1. Ünite
2. Bölüm : Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi, Dilin Önemi, Metin, Edebî Metin
Dilin İnsan ve Topluma Hayatındaki yeri ve Önemi
Notlarım
YAZI DİLİ - KONUŞMA DİLİ FARKI
Yazı Dili
Konuşma Dili
BB
Edebî eserlerde kullanılır.
BB
Konuşmada kullanılır.
BB
BB
BB
BB
BB
BB
Metin
Bağlaşıklık:
Bağdaşıklık:
METİN
METİNLER
METİNLER
Edebî Metin
EDEBÎ (SANATSAL) METİNLER
Fikir
Fıkra
Anlatmaya Bağlı
Metinler
9. Sınıf Türk Edebiyatı
Göstermeye
Bağlı Metinler
Şahabettin Süleyman, bir gün Ahmet
Haşim’e “Üç günden beri zihnimde
önemli bir fikir saklıyorum.” dediğinde Ahmet Haşim, onun fikir üretmedeki kısırlığını ima ederek şöyle demiş:
“Günahtır yahu, salıver gitsin şu fikri. Zavallıcık günlerden beri tek başına kim bilir ne kadar sıkılmıştır?”
Kolay Öğrenme Kılavuzu
11
1. Ünite
Etkinlik
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi, Dilin Önemi, Metin, Edebî Metin
4
Aşağıdaki metinlerin hangi tür metinlerden (sanatsal metin, bilimsel metin) alınmış olabileceğini belerleyiniz.
Amerikan bezi torbanın ağzını açtı, içinden bir çift yün çorapla bir iki çevre ve bir kat çamaşır, sonra da küçük bir kese çıkardı. İçini önüne boşalttı. Beyaz yatak örtüsünün üzerine üç tane on kuruşluk yuvarlandı. Satılmış bunlardan ikisini İsmail’e uzatarak “Al şunu da sevaptır, bir testi alıver.” dedi.
Çoğu akşam, koltuğunun altında getirdiği ekmeği ortaya koyarak ayran boşaltmak için bir toprak çanak getirmek üzere
ocağın yanındaki köşeye gider, sofra başına döndüğü zaman o balçık gibi ekmekten ortada bir şey kalmadığını dehşetle
görürdü. O zaman kendisi bir çanak ayran içerdi.
Deli gibi olmuştum. Kafamın içi uğultular, zonklamalarla doluydu. Yatağın bir kenarına yığılmış duran yorganı çekerek orada yatan çocuğu kucağıma almak ve öpmek; önümde dizleri üzerinde sallanan kadının boynuna sarılarak beraber ağlamak istiyordum. Sonra aklımı başıma toplamaya çalıştım.
Kükürt, yer kabuğunda element hâlinde olduğu gibi özellikle sülfitler, sülfatlar ve organik bileşikler gibi kimyasal bileşikler hâlinde de yaygın olan bir elementtir. Bu biçimleriyle element, tortul, başkalaşıma uğramış ve volkanik kayalarda, ayrıca tüm fosil yakıtlarda bulunabilir.
a
Etkinlik
Sanatsal Metin
b
Bilimsel Metin
5
Aşağıdaki bilgileri doğru-yanlış (D/Y) şeklinde değerlendiriniz.
Edebî metinlerde mecazlı ifadeler, yan anlamlar, duygu değerleriyle süslenen bir dil kullanılır.
Dilin yazı dili ve konuşma dili gibi türleri vardır.
Edebî metinler özgünlükten yoksundur.
Edebî metinlerde dil estetik bir işlev kazanır.
E
debiyatın; insanı ve toplumu değişik yönleriyle inceleyen biyoloji, kimya, tıp, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, coğrafya, din gibi bilim dallarıyla yakın ilişkisi vardır.
Dil ve kültür birbirinden bağımsız olarak varlığını sürdürür.
Sanatsal metinlerin birden çok anlamı vardır yani her okunduğunda sanat metinlerinden yeni anlamlar çıkarılabilir.
Edebî metinlerin amacı öğretmek değil; duygu, düşünce ve hayallerle insanda heyecan ve hayranlık uyandırmaktır.
Notlarım
Fıkra
Kardeşlik
Mevlana ile bir talebesi yolda yürürken yol kenarında birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler. Talebesi “Güzel bir kardeşlik örneği...” der,
“Keşke insanlar da bundan ibret alsalar...” Mevlana, tebessüm ederek karşılık verir: “Aralarına bir kemik atıver
de gör bakalım kardeşliklerini!”
12
Kolay Öğrenme Kılavuzu
1. Ünite
Ünite Değerlendirme Çalışmaları
Etkinlik
1
Notlarım
Aşağıdaki verilen tablodaki boş yerleri doldurunuz.
Sese, söze biçim
verir.
Edebiyat
Maddeye biçim
verir.
Harekete biçim
verir.
Resim
Tiyatro
Mimari
Bale
Minyatür
Tezhip
Etkinlik
2
Aşağıdaki verilen bilgileri doğru (D), yanlış (Y) biçiminde değerlendiriniz.
Sanat metinlerinin göndergesi (ana düşüncesi) kendi içinde
saklıdır; öğretici metinler, göndergeyi anlatır, açıklar, yorumlar.
Öğretici metinler insanda zevk uyandırmak için ortaya konlan
edebî yazılardır.
Sanat metinlerinde daha çok, öyküleme ve betimlemeye başvurulur.
Sanat metinleri gerçeği olduğu gibi yansıtan metinler olduğu
için kurmaca bir yapıya sahip değildir.
9. Sınıf Türk Edebiyatı
Kolay Öğrenme Kılavuzu
13
1. Ünite
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
Etkinlik
3
Notlarım
Aşağıdaki metinlerin altına özelliklerine göre “sanatsal metin” ya da “bilimsel metinden hangisinin örneği olduğunu yazınız.
Tam sekiz sene evveldi ve o zaman genç şairin şakaklarında şimdiki gibi beyaz teller, gözlerinin kenarlarında yorgunluk çizgileri yoktu. Yüzünün derisi
beyaz bir güle, dudakları kırmızı bir güle benzerdi. Ve memleketin kadınları
onun şiirlerini sonsuz bir baygınlıkla okurlardı. Bu esnada gözlerinin önüne
mısraları gibi tatlı ve ince endamıyla genç şair gelirdi.
Elektrokimyasal piller genel olarak bir elektrolitle birbirinden ayrılan iki iletken
elektrodu içerir. Biri pozitif öteki negatif olarak adlandırılan bu elektrotlar, pilin iki bağlantı ucuna bağlıdır, pil çalışırken içinden geçen akım, elektroliti ayrıştırır. Bu da pilin çevresinde yalıtkan bir hidrojen tabakasının oluşmasına ve
pilin debisinin azalarak durmasına yol açar.
Eskiden ben bu yakaların en kabadayı, en delikanlısıydım. Hatırımı saymayan delikanlı yoktu. Babamdan kalma beş on kuruş da vardı. Kimseye muhtaç değildim. Arkadaşlar sağ olsun, hiçbir eğlenceyi bensiz yapmak istemezlerdi, sen olmayınca tadı çıkmıyor derlerdi. Sonra ortalığı yıldırmış olduğum
için hiçbir eğlenceyi bensiz yapmayı göze alamazlardı.
Zaman, her bir bölgenin kendine özgü bir elektrik santralına sahip olmasının
amaca uygun olmadığını, buna karşın elektrik santralarının en uygun koşulları gösteren yerlere kurulmasının doğru ve daha ekonomik olacağını göstermiştir. Örneğin, linyit kömürüyle çalışan bir termik santralın kurulmasında,
bu santralın alabildiği kadar linyit yataklarına yakın olması ve gerekli soğutma için yakınlarda bir akarsuyun bulunması göz önüne alınır.
Etkinlik
4
“Felsefe, psikoloji, tarih, sosyoloji” kavramlarını aşağıdaki tanımlarda yer
alan boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
, geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.
, toplum yapısını, toplumsal kurumları, toplumsal ilişkileri, sosyal grupları, sosyal tabakalaşmayı, kültürel unsurları meydana getiren değişme ve gelişmeleri inceleyen bilimdir.
, somut ve soyut olanı çeşitli yönleriyle inceleyen, eleştiren bir düşünce sistemidir.
İnsan, bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli
bir gelişme sağlamak ister.
de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden kestirebilir, kontrol edebilir.
14
Kolay Öğrenme Kılavuzu
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
Yazılıya Hazırlık Soruları
1.
a. ( )
Sanat zevkinin oluşmasında yazarın yaşadığı çevrenin pek önemi
yoktur. Yazar kendi üslubunu zamanla kendisi oluşturur.
b. ( )
Güzel sanatların temelinde güzellik, etkileyicilik, öğreticilik ve evrensellik vardır.
c. ( )
Edebî eserlerin dili, her okunduğunda yeniden anlamlandırılacak
çağrışımlara sahiptir.
d. ( )
Edebî metni meydana getirilirken yazar, tarih biliminin dışında hiçbir bilimin metodundan yararlanmaz.
e. ( ) Dil, açık ve anlaşılır olduğu ölçüde iletişimde görevini yerine getirir.
f. ( ) Bilimsel eserlerde nesnel, açıklayıcı ve anlaşılır bir dil kullanılır.
g. ( )
Edebî metinler sanat amacıyla oluşturulmaz, insanlara bir şeyler
öğretmek için ortaya çıkarılır.
h. ( ) İnsan, birey olarak düşünme yetisini dil aracılığıyla geliştirir.
2.
a) Sanat :
b) Öğretici metin:
c) Sanatsal metin:
d) Dil:
e) Edebiyat:
f) Zanaat:
g) Metin:
h) Tarih:
ı) Felsefe:
i) Coğrafya:
9. Sınıf Türk Edebiyatı
Kolay Öğrenme Kılavuzu
15
Yazılıya Hazırlık Soruları
1. Ünite
3.
4.
5.
6.
16
Kolay Öğrenme Kılavuzu
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Ünite
Notlarım
Ödev
9. Sınıf Türk Edebiyatı
Kolay Öğrenme Kılavuzu
17
1. Ünite
Notlarım
18
Kolay Öğrenme Kılavuzu
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Ünite
Notlarım
Ödev
9. Sınıf Türk Edebiyatı
Kolay Öğrenme Kılavuzu
19
1. Ünite
Notlarım
20
Kolay Öğrenme Kılavuzu
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
Download

1.Ünite