19.02.2015
Haber Cümleleri
• BİLDİRDİKLERİ KİPLERE GÖRECÜMLELER
•
16- 20 ŞUBAT
•
○ ÖRNEĞİN:
○ Yaz-acak-sın yaz fiil kökü, -acak zaman eki,-sın
kişi ekidir.
3. HAFTA
4
HABER CÜMLELERİ
○ :
○ HABER CÜMLELERİ: Haber cümleleri daha çok
anlatmaya bağlı bilgi vermek,aydınlat
○ mak amacıyla yazılan metinlerde kullanılır.
Burada kişinin duyduğu, bildiği olaylar anlatılır.
Ek Fiil:
• İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek, onların
yüklem olmalarını sağlayan dil birimine ek fiil
denir.
• “Ahmet çalışkandır. Hepimiz arkadaşız. Hava
güzel. Çok yorgunum.” cümleleri isim soyludur.
Bunlar eklerle çekimli hâle gelir ve yüklem
görevini yaparlar.
• Ek fiil imek fiilinden doğmuştur. idi, imiş, ise, iken
olarak ek hâline gelmiştir.
2
EK FİİLİN ÇEKİMİ :
○ Eylemin bildirdiği anlam geçmişle, şimdiyle ve
gelecekle ilgili bildirme görevi yerine getirir.
Eylem kök ve gövdelerine çeşitli zaman ekleriyle
zaman; kişi ekleri getirilerek de kimin yaptığı
3
○
○
○
○
○
○
○
çalışkan-ım
I. Tekil kişi
çalışkan – sın
II. “ “
çalışkan-dır
III. “ “
çalışkan-ız
I. Çoğul kişi
çalışkan-sınız
II. “ “
çalışkan-lar
III. “ “
Ek fiil “değildir” sözcüğüyle olumsuz hâle
getirilir. Çalışkandır. Çalışkan değildir. vb.
6
1
Download

3.hafta_Şubat_HABER_CÜMLELERİ