Download

ALK INI Alkini su ugljovodonici koji sadrže C≡C vezu u molekulu