CJENOVNIK USLUGA
9/23/2013
PREPAID TARIFNI PAKETI
Hello
Sim kartica 4 eura (inicijalni kredit 4 eura)
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Cijena
0,061
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,122
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
0,122
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i mobilna)
0,175
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
0,295
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
0,175
Pozivi prema internacionalnim zonama *
0,702
SMS unutar m:tel 068 mreže
0,020
SMS prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,020
SMS prema Srbiji i Republici Srpskoj
0,020
SMS prema internacionalnim zonama
0,122
MMS
0,254
GPRS za 100kB prenešenih podataka
0,061
Friends & Family unutar m:tel 068 mreže
0,041
•
•
•
•
•
•
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+1s
Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je besplatno
Minimalna količina prenošenih podataka je 10 KB
*Zona I , Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V I Zona VI
Send Hello
Sim kartica 4 eura (inicijalni kredit 4 eura)
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Cijena
0,122
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,122
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
0,122
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i mobilna)
0,175
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
0,295
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
0,175
Pozivi prema internacionalnim zonama*
0,702
SMS unutar m:tel 068 mreže
0,010
SMS prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,010
SMS prema Srbiji i Republici Srpskoj
0,010
SMS prema internacionalnim zonama
0,122
MMS
0,254
GPRS za 100kB prenešenih podataka
0,061
Friends & Family unutar m:tel 068 mreže
0,061
•
•
•
•
•
•
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+1s
Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je besplatno
Minimalna količina prenošenih podataka je 10 KB
*Zona I , Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V I Zona VI
Hello Surfer
Sim kartica 1 eura (inicijalni kredit 1 eura)
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Cijena
0,092
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,122
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
0,122
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i mobilna)
0,175
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
0,295
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
0,175
Pozivi prema internacionalnim zonama*
0,702
SMS unutar m:tel 068 mreže
0,020
SMS prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,020
SMS prema Srbiji i Republici Srpskoj
0,020
SMS prema internacionalnim zonama
0,122
MMS
0,254
GPRS za 100kB prenešenih podataka
0,010
Friends & Family unutar m:tel 068 mreže
0,061
•
•
•
•
•
•
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+1s
Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je besplatno
Minimalna količina prenošenih podataka je 10 KB
*Zona I , Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V I Zona VI
Hello Summer
Sim kartica 1 eura (inicijalni kredit 1 eura)
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Cijena
0,104
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,104
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
0,104
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i mobilna)
0,175
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
0,295
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
0,175
Pozivi prema internacionalnim zonama*
0,702
SMS unutar m:tel 068 mreže
0,005
SMS prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,020
SMS prema Srbiji i Republici Srpskoj
0,020
SMS prema internacionalnim zonama
0,122
MMS
0,254
GPRS za 100kB prenešenih podataka
0,061
Friends & Family unutar m:tel 068 mreže
0,049
•
•
•
•
•
•
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+1s
Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je besplatno
Minimalna količina prenošenih podataka je 10 KB
*Zona I , Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V I Zona VI
m:go turist
Sim kartica 3 eura (inicijalni kredit 3 eura)
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Cijena
0,142
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,142
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
0,142
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i mobilna)
0,175
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
0,295
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
0,175
Pozivi prema internacionalnim zonama*
0,702
SMS unutar m:tel 068 mreže
0,031
SMS prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,031
SMS prema Srbiji i Republici Srpskoj
0,031
SMS prema internacionalnim zonama
0,122
MMS
0,254
GPRS za 100kB prenešenih podataka
0,061
•
•
•
•
•
•
•
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Po uspostavljanju poziva odmah se tarifira 0,02 eura, kao impuls za odgovor na poziv
Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je besplatno
Minimalna količina prenošenih podataka je 10 KB
*Zona I , Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V I Zona VI
Hello in
Sim kartica 3 eura (inicijalni kredit 3 eura)
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Cijena
0,122
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,163
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
0,163
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i mobilna)
0,175
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
0,295
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
0,175
Pozivi prema internacionalnim zonama*
0,702
SMS unutar m:tel 068 mreže
0,031
SMS prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,031
SMS prema Srbiji i Republici Srpskoj
0,031
SMS prema internacionalnim zonama
0,122
MMS
0,254
GPRS za 100kB prenešenih podataka
0,061
•
•
•
•
•
•
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je besplatno
Minimalna količina prenošenih podataka je 10 KB
*Zona I , Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V I Zona VI
Hello one
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Cijena
0,117
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,117
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
0,117
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i mobilna)
0,175
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
0,295
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
0,175
Pozivi prema internacionalnim zonama*
0,702
SMS unutar m:tel 068 mreže
0,020
SMS prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori
0,020
SMS prema Srbiji i Republici Srpskoj
0,020
SMS prema internacionalnim zonama
0,122
MMS
0,254
GPRS za 100kB prenešenih podataka
0,071
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP1
0,165
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP2
0,136
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP3
0,165
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP4
0,307
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP5
0,000
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP6*
0,263
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Po uspostavljanju poziva odmah se tarifira 0,01 eura, kao impuls za odgovor na poziv
Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 1s+1s
Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 1s+1s
Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 1s+1s
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je besplatno
Minimalna količina prenošenih podataka je 1 KB
Korisnik ne moze da kupi Hello one SIM karticu već samo da migrira sa nekog od
postojećih prepaid tarifnih paketa
*Zona I , Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V I Zona VI
Prepaid usluge
Vrsta usluge
Prepaid specijalni broj-aktivacija (sa inicijalnim kreditom 4 eura sa PDV)
Cijena
200,000
Prepaid broj – aktivacija u "duo" paketu (sa inicijalnim kreditom od 4 eura sa PDV i
dodatnim kreditom 4 eura sa PDV za pozive unutar m:tel 068 mreže)
8,000
Prepaid broj – aktivacija u "duo" paketu (sa inicijalnim kreditom od 1 eura sa PDV)
1,000
Zamjena fabrički neispravne SIM kartice
Besplatno
Ustupanje vlasništva nad prepaid karticom
1,000
Zamjena oštećene, izgubljene ili ukradene SIM kartice uz zadržavanje istog broja
u periodu njenog važenja (uz mogućnost korišćenja iznosa koji je preostao na
kartici)
5,000
Ponovno aktiviranje SIM kartice uz zadržavanje istog broja u roku od 30 dana od
dana isteka njenog važenja.
10,000
Prelazak sa prepaid tarifnog sistema na postpaid tarifni sistem sa zadržavanjem
istog broja
1,000
Listing na zahtjev (cijena za jedan mjesec)
1,500
Prenos broja
3,500
Prijem SMS poruka
Besplatno
Potvrda o prijemu SMS poruke
Besplatno
Prijem MMS poruka
Besplatno
Prve tri operacije aktivacije ili promjene Frends&family brojeva
Besplatno
Svaka naknadna operacija aktivacije ili promjene Frends&family brojeva(moguće
samo jednom mjesečno)
Besplatno
Aktivacija Dual SIM kartice
20,000
Zamjena fabrički neispravne Dual SIM kartice
Besplatno
Zamjena oštećene, izgubljene ili ukradene Dual SIM kartice uz zadržavanje istih
brojeva u periodu njenog važenja
Besplatno
Vrsta usluge
Aktivacija usluge GPRS
Cijena
Besplatno
Aktivacija usluge MMS
Besplatno
Aktivacija usluge roaming
Besplatno
Aktivacija usluge Govorna pošta
Besplatno
Aktivacija usluge Notify me
Besplatno
Aktivacija usluge Who called
Besplatno
Zabrana odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva
Besplatno
Sprječavanje automatskog preusmjeravanja poziva od strane trećih lica na
terminalnu opremu korisnika
Besplatno
Usluga štampanja imenika u poslovnici
120,000
Usluga elektronskog imenika ( na CD-u )
20,000
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP1
0,167
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP2
0,142
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP3
0,167
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP4
0,309
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP5
0,000
Pozivi ka specijalnim brojevima - SP6
0,263
Aktivacija 3G usluge
•
•
•
•
•
•
Besplatno
Napomena:
Tarifni interval za SP1 – Prvi tarifni interval je 60 sekundi, a zatim na svakih 60 sekundi
razgovora;
Tarifni interval za SP2 – Prvi tarifni interval je 60 sekundi, a zatim na svakih 60 sekundi
razgovora;
Tarifni interval za SP3 – Prvi tarifni interval je 60 sekundi, a zatim na svakih 60 sekundi
razgovora;
Tarifni interval za SP4 – Prvi tarifni interval je 15 sekundi, a zatim na svakih 15 sekundi
razgovora;
Za SP6 tarifiranje je po pozivu;
Tarifni interval za video pozive je isti kao tarifni interval za pozive u tarifnom profilu
koji korisnik koristi.
Rok važenja prepaid SIM kartice sa pravom korisnika na odlazne i dolazne pozive iznosi 4
mjeseca u kontinuitetu od prvog poziva ili od poslednje dopune kredita. Po isteku 4 mjeseca
korisnik u narednih 5 mjeseci ima pravo na prijem dolaznih poziva.
Spisak zemalja po zonama za internacionalne pozive
Zona I: Albanija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, BJR Makedonija, Rumunija, BiH-Federacija, Rusija.
Zona II: Andora, Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Grčka, Holandija, Italija, Lihtenštajn,
Luksemburg, Monako, Poljska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Turska, Vatikan i Švajcarska
Zona III: Alžir, Bjelorusija, Danska, Estonija, Farska Ostrva, Finska, Gibraltar, Irska, Island, Kipar,
Letonija, Libija, Litvanija, Malta, Maroko, Moldavija, Njemačka, Norveška, Portugal, Španija,
Švedska, Tunis, Ukrajina i Velika Britanija
Zona IV: Aljaska, Australija, Azerbejdžan, Grenland, Gruzija, Havaji, Jermenija, Kanada, Katar,
Kazahstan, Kirgizija, Novi Zeland, SAD, Tadžikistan, Turkmenija i UAE, Uzbekistan
Zona V: Argentina, Bolivija, Brazil, Dominikanska republika, Egipat, Ekvador, Filipini, Hong Kong,
Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Japan, Jemen, Jordan, Južnoafricka republika, Kenija,
Kina, Kolumbija, Kongo, Koreja NDR, Koreja republika, Kostarika, Kuba,Kuvajt, Meksiko, Niger,
Nigerija, Paragvaj, Peru, Portoriko, Saudi Arabija, Tajland, Tajvan, Tanzanija, Togo, Urugvaj i
Venecuela
Zona VI: Sve ostale zemlje
Free numbers
Broj
Službe
122
Policija
123
Vatrogasci
124
Hitna pomoć
1600
Korisnički servis
112
Međunarodni broj za hitne pozive
Roaming
USSD Call Back
Zona koju korisnik poziva
Zona u kojoj se korisnik nalazi
Zona 0a
Zona 0b
Zona 1
Zona 2
Zona 3
0,102
0,175
0,356
0,732
1,271
0,175
0,175
0,356
0,732
1,271
Crnogorski Telekom(mobilna i
fiksna) i Telenor Crna Gora
0,122
0,175
0,356
0,732
1,271
Zona 1
0,407
0,407
0,488
0,824
1,668
Zona 2
0,915
0,915
0,824
1,261
2,105
Zona 3
1,322
1,322
1,668
2,105
2,939
m:tel(mobilna i fiksna), Telekom
Srbija (mt:s i fiksna)
Telenor Srbija, Vip Srbija, Orion
Srbija, mtel R.Srpska(mobilna I
fiksna)
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om. Tarifni interval je 60s+60s
CAMEL
Zona koju korisnik poziva
Zona u kojoj se korisnik nalazi
Zona 0a
Zona 0b
Zona 1
Zona 2
Zona 3
m:tel(mobilna i fiksna), Telekom
Srbija (mt:s i fiksna)
0,102
0,175
0,895
1,098
1,912
Telenor Srbija, Vip Srbija, Orion
Srbija, mtel R.Srpska(mobilna I
fiksna)
0,175
0,175
0,895
1,098
1,912
Crnogorski Telekom(mobilna i
fiksna) i Telenor Crna Gora
0,122
0,175
0,895
1,098
1,912
Zona 1
0,407
0,407
1,017
1,221
2,034
Zona 2
0,915
0,915
1,221
1,932
2,644
Zona 3
1,322
1,322
1,932
2,644
3,306
•
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om. Tarifni interval je 60s+60s
Dolazni pozivi
Zona u kojoj se korisnik nalazi
Zona 0a
Zona 0b
Zona 1
Zona 2
Zona 3
0,000*
0,092
0,244
0,793
1,465
• Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
• Tarifni interval je 60s+60s
*Za sve prepaid korisnike, dolazni roming saobraćaj se tarifira po pozivu u iznosu od 0,04
eura.
Slanje SMS poruka
Zona u kojoj se korisnik nalazi
•
Zona 0a
Zona 0b
Zona 1
Zona 2
Zona 3
0,112
0,112
0,183
0,285
0,448
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
GPRS
Zona u kojoj se korisnik nalazi
•
•
Zona 0a
Zona 0b
Zona 1
Zona 2
Zona 3
0.407
8.332
9.894
10.936
14.581
Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om
Cijene su izražene za 1MB
Spisak zemalja po zonama za prepaid roaming saobraćaj
Zona 0a: mt:s Srbija
Zona 0b: m:tel Republika Srpska
Zona 1: Telenor Srbija i vip Srbija
Zona 2 : Albanija, Andora, Austrija, Belgija, BJR Makedonija, Bosna i Hercegovina
(federacija), Bugarska, Češka Republika, Danska, Farska ostrva, Finska, Francuska, Grčka,
Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta,
Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija,
Španija, Švajcarska, Švedska, Tunis, Turska i UK
Zona 3 : Sve ostale zemlje
Download

Cjenovnik prepaid