www.hotelier.rs
U KORAK SA POSLOVNOM STRATEGIJOM
Hotelier objedinjuje rad recepcije i ostalih uslužnih, naplatnih, proizvodnih i magacinskih mesta i na
taj način olakšava i modernizuje poslovanje hotela. Informacioni sistem je organizovan po modulima
koji pokrivaju različite poslovne procese i na taj način se lako prilagođava različitim tipovima hotela
(turistička destinacija, gradski hotel, planinsko odmaralište, kongresni turizam, banja, wellness, sport).
• UPRAVLJANJE SMEŠTAJNIM KAPACITETIMA
• REZERVACIONI SISTEM
• NAPREDNI POS ZA RESTORANSKO POSLOVANJE
• INTEGRACIJA SA OSTALIM SISTEMIMA U
HOTELU – TELEFONSKA CENTRALA,
ELEKTRONSKE BRAVE, PAY TV
• VOĐENJE I ODRŽAVANJE DOMAĆINSTVA
• POSEBAN MODUL ZA USTANOVE KOJE NUDE
USLUGE LEČENJA U SVOM PROGRAMU
• KREIRANJE RAZNOVRSNIH IZVEŠTAJA I STATISTIKA
• ONLINE REZERVACIJE
• KONTROLA MATERIJALA I ZALIHA
www.hotelier.rs
HOTELSKI
INFORMACIONI
SISTEM
Recepcija
UPRAVLJANJE SMEŠTAJNIM KAPACITETIMA
• Upravljanje smeštajnim kapacitetima
• Jednostavna i brza prijava gostiju na osnovu rezervacija
• Objedinjena naplata svih usluga koje su gosti koristili za vreme boravka u hotelu (restoran, mini bar,
wellness, telefon, ostale usluge)
• Fleksibilnost prilikom naplate zaduženja (odvojeni računi, spojeni računi, naplata za celu grupu na nosioca, naplata
dodatnih usluga na svakog gosta pojedinačno i sl.)
• Štampanje računa i specifikacija na više jezika (srpski, engleski)
• Kreiranje raznovrsnih izveštaja i statistika (Hotelski dnevnik, realizovana noćenja, boravišne takse, osiguranja,
statistički izveštaj po državama i sl.)
• Automatska prijava stranaca u MUP-ov softver
Rezervacije
PRODAJA
• Prodaja smeštajnih kapaciteta
• Praćenje raspoloživosti soba za određeni period
• Pojedinačne ili grupne rezervacije, evidentiranje osnovnih usluga (boravak, pansionski obroci),
evidentiranje dodatnih usluga (transfer, paketi dobrodošlice i sl.)
• Pravljenje ponuda na osnovu rezervacija
• Mogućnost formiranja tarifa u više valuta (RSD, EUR)
• Praćenje statusa rezervacija (potvrđena, nepotvrđena, otkazana, delimično realizovana, no show)
• Izveštaji o kreiranim i realizovanim rezervacijama
Integracija sa drugim sistemima
TEL. CENTRALA, PAMETNE SOBE, EL. BRAVE, PAY TV
Zahvaljujući ovom modulu svi pozivi iz soba će biti automatski evidentirani kao zaduženje gosta. Najčešće se koristi
tarifiranje na osnovu utrošenih impulsa, a postoji i mogućnost tarifiranja po zonama na osnovu pozivnih brojeva.
Softver podržava sve vodeće proizvođače telefonskih centrala.
Postoji mogućnost integracije softverskog paketa Hotelier i sistema brava sa ključ karticama. Prilikom prijave gosta
softver će programirati ključ karticu da bude validna samo u periodu boravka gosta. Takođe, ove kartice je moguće
koristiti i za plaćanje svih dodatnih usluga u hotelu. Sve usluge koje je gost koristio uz pomoć ove kartice biće
naplaćene na recepciji prilikom odjave gosta iz hotela.
Domaćinstvo & Mini bar
Praćenje potrošnje i stanja magacina mini bara, praćenje utroška potrošnog materijala, spiskovi soba za spremanje
povezani sa recepcijom, evidencija očišćenih soba, evidencija usluga vešeraja.
Posebna mobilna aplikacija za domaćinstvo omogućava osoblju trenutno evidentiranje informacija prilikom prolaska kroz sobe.
Superioran restoranski sistem
U hotelski informacioni sistem je u potpunosti integrisan Garson softverski paket za vođenje restoranskog/magacinskog poslovanja. Garson je jedan od najpopularnijih programa za praćenje i vođenje poslovanja u ugostiteljskim
objektima restoranskog tipa na domaćem tržištu.
Sadrži sve što je potrebno za jednostavno izdavanje računa, definisanje artikala, receptura, cenovnika i specijalnih promocija, praćenje kompletnog magacinskog poslovanja, štampanje potrebnih izveštaja, kao i uvid u rad zaposlenih. Podržava rad sa PDA uređajima i touchscreen ekranima. Prepoznatljiv po svom modernom grafičkom
okruženju koje se posebno konfiguriše za svaki objekat, Garson se prirodno uklapa u bilo koji postojeći ambijent.
Više o Garson-u možete videti na www.garson-pos.com.
Kontrola materijala po mestima troška
Sistem podržava upravljanje neograničenim brojem magacina, rad sa recepturama i kalkulacijama i rad sa različitim
vrstama artikala i usluga. zbog preciznog praćenja zaliha i postojanja evidencije svih aktivnosti u svakom trenutku
je moguće pregledati trenutno stanje, robne kartice, stanje zaliha na željeni dan kao i promet na svakom magacinu posebno.
Wellness & SPA
Softverski paket ima zasebnu celinu koja omogućava vođenje poslovanja u wellness & spa centrima koji funkcionišu
kao zasebni objekti ili kao deo većeg hotelskog kompleksa. U ovom modulu moguća je evidencija članova (koji ne
moraju biti gosti hotela), definisanje različitih paketa članarina, zakazivanje termina za odgovarajuće tretmane, prodaja preparata kao i naplata dodatnih usluga. Naravno, svi podaci se integrišu se podacima sa recepcije tako da gost
hotela sve usluge može plaćati objedinjeno.
Integracija sa softverom za banje
Hotelier je moguće integrisati sa informacionim sistemom Helix namenjenom zdravstvenim ustanovama. Ovaj
informacioni sistem omogućava vođenje evidencije o ambulantnim i pacijentima na stacionarnom lečenju. Helix
sadrži sve izveštaje potrebne ovakvim objektima i pruža automatizovano formiranje elektronskih faktura za RZZO
bez korišćenja bilo kog drugog softvera.
Ukoliko vaša ustanova pruža usluge stacionarnog lečenja, ili svoje smeštajne kapacitete izdaje pacijentima na ambulantnom lečenju, integracija hotelskog i medicinskog softvera vam može značajno povećati efikasnost poslovanja. Svi
podaci se unose jednom i pregledaju se na jednom mestu, a omogućena je i objedinjena naplata svih usluga izvršenih
u čitavoj ustanovi toku boravka vaših pacijenata.
Menadžment
Bez obzira na primarnu delatnost hotela (turistička destinacija, odmaralište, kongres, banja, wellness ili sport), sistem će
se prilagoditi svim parametrima poslovne politike hotela. Pored toga, Hotelier omogućava uvid u strukturu podataka i
dobijanje tačnih informacija o poslovanju svih sektora hotela u svakom trenutku. Zahvaljujući tome dobijaju se brojni
izveštaji i statistike, kao i analize poslovanja koje će pomoći u donošenju važnih odluka vezanih za poslovanje hotela.
Web modul
Ukoliko želite da predstavite Vaš objekat u skladu sa trendovima modernog poslovanja, možete integrisati prezentaciju Vašeg objekta u softverski paket. Preko ovog modula, ne samo što možete dobiti najbolju reklamu već možete
obezbediti i Vašim gostima komotnu online rezervaciju kao i Vaš lični uvid u stanje u objektu u svakom momentu
i na svakom mestu. Za izgled prezentacije će se pobrinuti profesionalni i priznati dizajneri a sama web prezentacija će biti realizovana u skladu sa najmodernijim estetskim i tehnološkim zahtevima.
PREPORUČENA OPREMA:
Računarska
oprema
Server
HP/Dell/IBM server
4 GB RAM
RAID 1 ili RAID 5 konfiguracija diskova
ili
Radna stanica sa hard diskovima u
RAID 1 ili RAID 5 konfiguraciji
POS oprema
All-in-one touch računar sa čitačem kartica
ili Desktop računar sa touch screen monitorom i čitačem kartica
POS štampač za štampanje naloga za šank i kuhinju
Operativni
sistem
Windows 8 Pro/ Windows 7 Pro/ Windows 2012 Server (za HP/ IBM/ Dell servere)
Fiskalni
štampač
GALEB FP-550 / EPSON TM-T260F / HCP Best
*softver podržava rad i sa modelima fiskalnih štampača i kasa drugih proizvođača
Radna stanica
Intel /AMD processor ≥ 2.0 GHz
2 GB RAM
1GB slobodnog prostora na disku
Monitor rezolucije 1366x768 ili više
*Konsultujte se sa nama koja oprema najviše odgovara vašoj delatnosti.
ZAŠTO HOTELIER?
• Softver dizajniran od strane stručnjaka iz hotelskog poslovanja
• Prilagođava se poslovnoj politici hotela, a ne obrnuto
• Jednostavan za instalaciju i lak za korišćenje
• Koristi standarne hardverske uređaje, ne zahteva
veliko ulaganje u opremu
• Stalno se unapređuje i prati trendove hotelskog poslovanja
• Ispunjava i prati zakonsku regulativu
• Pruža mogućnost kontrole i uvida u sve segmente poslovanja
• Kupuju se samo one funkcionalnosti koje su potrebne
• 24/7 internet i telefonska tehnička podrška
2D Soft d.o.o.
Informacione tehnologije
www.2dsoft.com | www.hotelier.rs
NOVI SAD
Cara Dušana 7
Telefon: 021 21 55 830
BEOGRAD
Jurija Gagarina 14g III/14
Telefon: 011 630 2121
Mobilni: 064 8999 778
Napomena: Zadržavamo pravo na izmene sadržaja kao i karakteristika softvera opisanog u brošuri bez prethodne najave.
Proizvođači uređaja prikazanih na slikama zadržavaju pravo na njihove izmene kao i dostupnost u ponudi. Nikakva prava ne
mogu biti ostvarena iz sadržaja ovog materijala. Robne marke i logotipovi korišćeni u materijalu pripadaju njihovim vlasnicima.
Download

pregledajte:hotelier pdf