PAKETI- NOĆENJE SA DORUČKOM
SMEŠTAJNA JEDINICA
Cene u dinarima po osobi
1/1 standard soba
1/1 porodična soba
1/1 superior soba
1/1 apartman Klasik
1/1 apartman Mona
½ standard soba (2+0)
½ porodična soba (2+2)
½ superior soba (2+1)
½ apartman Klasik (2+0)
½ apartman Mona (2+2)
pomoćni ležaj
Deca 1-7 godina
Deca 8-12 godina
Deca sa 13 godina +
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći
NOĆENJE SA DORUČKOM
1/1 standard soba
1/1 porodična soba
1/1 superior soba
1/1 apartman Klasik
1/1 apartman Mona
½ standard soba (2+0)
½ porodična soba (2+2)
½ superior soba (2+1)
½ apartman Klasik (2+0)
½ apartman Mona (2+2)
pomoćni ležaj
Deca 1-7 godina
Deca 8-12 godina
Deca sa 13 godina +
Noćenje sa
doručkom
18.1-24.7.
8300
9900
10900
18300
24300
4900
5600
6200
10300
13800
2100
0
1050
Noćenje sa
doručkom
24.7-30.8.
9500
11500
13500
20000
28000
5500
6600
7700
11000
15000
2800
0
1400
Katolički
Pravoslavni
Noćenje sa USKRS 2-6.4. USKRS 9-13.4. 1.m aj paket
doručkom 25% popusta 15% popus ta 30.4-3.5.
30.8-30.12. 4 noći /5 dana 4 noći / 5dana 3 noći / 4dana
8500
24900
28220
28500
10000
29700
33660
34500
11000
32700
37060
40500
18000
54900
62220
60000
24000
72900
82620
84000
5000
14700
16660
16500
5800
16800
19040
19800
6400
18600
21080
23100
10000
30900
35020
33000
13000
41400
46920
45000
2800
6300
7140
8400
0
0
0
0
1400
3150
3570
4200
plaćaju kao odrasli
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
25% popusta za rez do 31.MARTA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
24900
28500
25500
29700
34500
30000
32700
40500
33000
54900
60000
54000
72900
84000
72000
14700
16500
15000
16800
19800
17400
18600
23100
19200
30900
33000
30000
41400
45000
39000
6300
8400
8400
0
0
0
3150
4200
4200
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
20% popusta za rez do 30.APRILA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
26560
30400
27200
31680
36800
32000
34880
43200
35200
58560
64000
57600
77760
89600
76800
15680
17600
16000
17920
21120
18560
19840
24640
20480
32960
35200
32000
44160
48000
41600
6720
8960
8960
0
0
0
3360
4480
4480
plaćaju kao odrasli
EUR
Noćenje sa
doručkom
18.1-24.7.
Noćenje sa
doručkom
24.7-30.8.
Noćenje sa
doručkom
30.8-30.12.
69
83
91
153
203
41
47
52
86
115
18
0
9
79
96
113
167
233
46
55
64
92
125
23
0
12
71
83
92
150
200
42
48
53
83
108
23
0
12
Katolički
USKRS 2-6.4.
25% popusta
4 noći /5 dana
Pravos lavni
USKRS 9-13.4.
15% popus ta
4 noći / 5dana
208
248
273
458
608
123
140
155
258
345
53
0
26
235
281
309
519
689
139
159
176
292
391
60
0
30
1.m aj paket
30.4-3.5.
3 noći / 4dana
238
288
338
500
700
138
165
193
275
375
70
0
35
plaćaju kao odrasli
EUR
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
25% popusta za rez do 31.MARTA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
208
238
213
248
288
250
273
338
275
458
500
450
608
700
600
123
138
125
140
165
145
155
193
160
258
275
250
345
375
325
53
70
70
0
0
0
26
35
35
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
20% popusta za rez do 30.APRILA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
221
253
227
264
307
267
291
360
293
488
533
480
648
747
640
131
147
133
149
176
155
165
205
171
275
293
267
368
400
347
56
75
75
0
0
0
28
37
37
plaćaju kao odrasli
USLOVI PRODAJE
• Doručak, ručak i večera se služe sa izložbenog stola ukoliko u hotelu boravi više od 30 gostiju. U suprotnom, gost bira pansionski obrok na bazi ankete
• Boravišna taksa iznosi 120 RSD dnevno po osobi, a osiguranje 20 RSD dnevno po osobi i nisu uključeni u cenu
• Deca do 7. godina starosti ne plaćaju smeštaj uz pratnju dve odrasle osobe, a uzrasta od 8 do 12. godina 1.400 RSD u pratnji dve odrasle osobe za uslugu
noćenja sa doručkom. Pratilac je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu deteta.
• Za garantovanu rezervaciju, gost je dužan da uplati 30% a ostatak do dolaska ili u samom hotelu
• U slučaju ne pojavljivanja, otkazivanja ili skraćenja boravka Gosta ili grupe, hotel zadržava pravo naplate u skladu sa Politikom naknade štete
• Držanje kućnih ljubimaca je dozvoljeno u skladu sa kućnim redom i pravilima hotela i potrebna je najava
•
•
•
•
Plaćanje do završetka korišćenja usluga
Agencijski popust 7% na cenu smeštaja i pansionske ishrane
Mogućnost plaćanja platnim i kreditnim karticama, kao i na 3 mesečne rate u slučaju boravka od 4 noći ili duže
Cene su rađene na paritetu 1€=120 RSD i ukoliko dođe do promene kursa za više od 5%, hotel zadržava pravo promene cena. Avansne uplate su
zagarantovane.
PAKETI- POLUPANSION
SMEŠTAJNA JEDINICA
Cene u dinarima po osobi
1/1 standard soba
1/1 porodična soba
1/1 superior soba
1/1 apartman Klasik
1/1 apartman Mona
½ standard soba (2+0)
½ porodična soba (2+2)
½ superior soba (2+1)
½ apartman Klasik (2+0)
½ apartman Mona (2+2)
pomoćni ležaj
Deca 1-7 godina
Deca 8-12 godina
Deca sa 13 godina +
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći
Polupansion
1/1 standard soba
1/1 porodična soba
1/1 superior soba
1/1 apartman Klasik
1/1 apartman Mona
½ standard soba (2+0)
½ porodična soba (2+2)
½ superior soba (2+1)
½ apartman Klasik (2+0)
½ apartman Mona (2+2)
pomoćni ležaj
Deca 1-7 godina
Deca 8-12 godina
Deca sa 13 godina +
Polupansion
18.1-24.7.
9000
10600
11600
19000
25000
5600
6300
6900
11000
14500
2800
0
1400
Polupansion
24.7-30.8.
10300
12300
14300
20800
28800
6300
7400
8500
11800
15800
3600
0
1800
Katolički
USKRS 2-6.4.
Polupansion 25% popusta
30.8-30.12. 4 noći /5 dana
9300
27000
10800
31800
11800
34800
18800
57000
24800
75000
5800
16800
6600
18900
7200
20700
10800
33000
13800
43500
3600
8400
0
0
1800
4200
plaćaju kao odrasli
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
25% popusta za rez do 31.MARTA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
27000
30900
27900
31800
36900
32400
34800
42900
35400
57000
62400
56400
75000
86400
74400
16800
18900
17400
18900
22200
19800
20700
25500
21600
33000
35400
32400
43500
47400
41400
8400
10800
10800
0
0
0
4200
5400
5400
Pravoslavni
USKRS 9-13.4.
15% popusta
4 noći / 5dana
30600
36040
39440
64600
85000
19040
21420
23460
37400
49300
9520
0
4760
1.m aj paket
30.4-3.5.
3 noći / 4dana
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
20% popusta za rez do 30.APRILA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
28800
32960
29760
33920
39360
34560
37120
45760
37760
60800
66560
60160
80000
92160
79360
17920
20160
18560
20160
23680
21120
22080
27200
23040
35200
37760
34560
46400
50560
44160
8960
11520
11520
0
0
0
4480
5760
5760
plaćaju kao odrasli
EUR
30900
36900
42900
62400
86400
18900
22200
25500
35400
47400
10800
0
5400
Polupansion
18.1-24.7.
Polupansion
24.7-30.8.
75
88
97
158
208
47
53
58
92
121
23
0
12
86
103
119
173
240
53
62
71
98
132
30
0
15
Katolički
USKRS 2-6.4.
Polupansion 25% popusta
30.8-30.12. 4 noći /5 dana
78
90
98
157
207
48
55
60
90
115
30
0
15
225
265
290
475
625
140
158
173
275
363
70
0
35
Pravoslavni
USKRS 9-13.4.
15% popusta
4 noći / 5dana
255
300
329
538
708
159
179
196
312
411
79
0
40
1.m aj paket
30.4-3.5.
3 noći / 4dana
258
308
358
520
720
158
185
213
295
395
90
0
45
plaćaju kao odrasli
EUR
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
25% popusta za rez do 31.MARTA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
225
258
233
265
308
270
290
358
295
475
520
470
625
720
620
140
158
145
158
185
165
173
213
180
275
295
270
363
395
345
70
90
90
0
0
0
35
45
45
RANA REZERVACIJA
Cena po osobi za 4 noći sa
20% popusta za rez do 30.APRILA
21.6-24.7.
24.7-30.8.
30.8-13.9.
240
275
248
283
328
288
309
381
315
507
555
501
667
768
661
149
168
155
168
197
176
184
227
192
293
315
288
387
421
368
75
96
96
0
0
0
37
48
48
plaćaju kao odrasli
Download

PAKETI- NOĆENJE SA DORUČKOM