Dvostanični termo fiskalni štampač TM-T260F
Dvostanični termo štampač EPSON TM-T260F obezbeđuje
istovremeno veliku brzinu štampanja na traci za kupca kao i
kontrolnoj traci brzinom od 100mm/sec. Tihi rad sa velikom
brzinom štampe predstavlja značajnu prednost u odnosu na
staru tehnologiju štampača.
Lak za upotrebu i kompaktan
Fiskalni printer: EPSON TM-T260F
Poput ostalih EPSON štampača i TM-T260F je veoma
jednostavan za korisnika. Zahvaljujući funkcionalnom sistemu
ubacivanja papirne rolne “drop-in” zamena trake za kupca se
menja u momentu. Kada je jedna od papirnih rolni pri kraju,
senzori za kraj papira blagovremeno obaveštavaju kasira. To
znači da se zamena papira može obaviti u najpogodnijem
momentu za kasira. Pored toga, TM-T260F poseduje ugrađeni
automatski nož za brzo sečenje papira. Zbog malih dimenzija
kućišta štampača od 140x300mm, novi termalni printer
zauzima vrlo malo prostora tako da se uklapa u svakom
ambijentu. Štampanje je veoma tiho dok kvalitet štampe
obezbeđuje odličnu čitljivost.
Dečja igra:”drop-in” stavljanje papira
Namena štampača
Ovim modelom EPSON je uveo novo rešenje u uspešnoj seriji
printera sa veoma brzom i kvalitetnom štampom za
profesionalne POS sisteme kako u pojedinačnim objektima
tako i u specijalizovanim lancima maloprodaje, benzinskim
stanicama i hipermarketima sa radnim vremanom od 0 -24h.
Štampač je dostupan u dve boje “cool-white“ i “dark-gray“
tako da se uklapa u svaki enterijer maloprodajnog objekta.
Sertifikacija
Štampač TM-T260F se isporučuje sa VFD displejom za kupca
prilagođenim fiskalnom zakonu Republike Srbije. Kompletan
uređaj je atestiran od strane ”Direkcije za Mere i Dragocene
Metale” u Beogradu.
Kontrolna traka laka za postavljanje i uvek u
vidnom polju
Brz, tih, elegantan i dostupan u sivo crnoj
varijanti
______________________________________________________________________
SHOLLEX D.O.O. Vojvode Stepe 118, 11000 Beograd, Tel/Fax: 397 1157 www.shollex.com
Funkcionalne karakteristike fiskalnog štampača EPSON TM-T260F
Najveća baza artikala u štampaču
Broj stavki po jednom računu
Format: jedinične cene artikla
količina artikla
Ugrađen automatski sekač papira
Dvostanični termalni štampač
Grafika
Štampanje fiskalnih izveštaja
Štampanje nefiskalnih izveštaja
Napredne funkcije
Funkcionalno kućište
Protokol
210.000 artikala zadovoljava i najzahtevnije korisnike
750
Max.cena artikla 999.999.999,99
Max. količina artikla 99.999,99
Oštar nož sprečava pojavu papirne prašine i povećava
pouzdanost rada
Istovremeno štampanje fiskalnog isečka i kontrolne trake
Štampanje grafičkog loga u reklamnom bloku svakog računa
Dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj
Promet po operaterima, promet po artiklima, stanje blagajne, ...
“drop-in” metoda štedi vreme za zamenu papirnih rolni i skraćuje
vreme obuke kasira.
Senzori za “kraj trake” i “ blizu kraja trake” postavljeni na oba
štampača; 3 senzora za poklopac štampača
Sve komponente štampača su na dohvat korisniku. Zahteva malo
prostora i može se koristiti u svim maloprodajnim segmentima
Dobro dokumentovan protokol za komunikaciju sa POS sistemom
Tehnički podaci fiskalnog štampača EPSON TM-T260F
Metod štampe
Broj karaktera po liniji (traka 60 mm)
Rezolucija fontova
Veličina karaktera
Karakter set
Grafika štampača
Brzina štampanja
Papir – termo rolne
Portovi za povezivanje
Boje kućišta
Pouzdanost
Napajanje
Potrošnja
Dimenzije
Masa uređaja
Radna temperatura
Skladišna temperatura
Displej za kupca
EMI standard
Zaštita
Uverenje od DMDM
Direktna štampa na termo traci sa rezolucijom od 203x203dpi na
traci za kupca i kontrolnoj
40
11x24 tačaka
1,25 mm x 2,50 mm
95 alfanumeričkih karaktera, srpska latinica, srpska ćirilica.
Obavezan fiskalni logo na fiskalnim dokumentima,
Opcioni grafički logo korisnika 432x96 tačaka
Isečak za kupca i kontrolna traka: do 100 mm/s
(do 27linija/s)
širine: 59,5 +/- 0,5 mm
Prečnik: max: 63 mm
2 x RS232 za serijsku komunikaciju sa PC-jem i displejem za
kupca; konektor za vezu sa fiokom za novac; 4-pinski konektor
za 24V DC adapter
EPSON “cool-white“ ili “dark-grey“
MCBF (glava štampača): 37 miliona linija
Automatski nož: 1 milion odsečaka
AC/DC adapter 24V (DC)
48 W
D=140 mm, Š=300 mm, V=200 mm
3,4 kg
0 C do 45 C
-10 C do 50 C
VFD alfanumerički 2x20 karaktera
EN55022, EN55024
EMC i standardi zaštite zadovoljeni
Rad fiskalnog uređaja u skladu sa zakonom o fiskalnim kasama
SHOLLEX D.O.O. Vojvode Stepe 118, 11000 Beograd, Tel/Fax: 397 1157 www.shollex.com
Poređenje karakteristika štampača
FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE ŠTAMPAČA
Broj artikala u bazi štampača
Max. Jedinična cena artikla (RSD)
Broj stavki na pojedinačnom računu
„DROP IN“ postavljanje papira
Istovremeno štampanje fiskalnog isečka i kontrolne trake
Automatsko sečenje isečka
Štampanje logotipa u zaglavlju svakog računa
Fiskalni izveštaji: dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja,
periodični izveštaj
Ostali izveštaji: promet po operaterima, grupama artikala,
vremenu prodaje artikala itd.
Dobro dokumentovan protokol za komunikaciju
TEHNIČKI PODACI ŠTAMPAČA
Metod štampe – termalna tačkasta štampa
Širina štampe – broj znakova po liniji
Brzina štampe – broj linija u sekundi
Grafički logo – dimenzije (mm)
Interfejs – serijski RS232
Kontrola otvaranja sefa za novac
Papir – termalna papirna rolna širina/ prečnik (mm)
Napajanje AC/DC adapter 24V DC
Potrošnja (W)
Masa (kg)
Dimenzije DxŠxV (mm)
Radna temperatura (°C)
Skladišna temperatura (°C)
Pouzdanost mehanizma za štampu (broj linija)
Pouzdanost glave printera (km papira)
Pouzdanost sekača papira (broj sečenja miliona)
Brzina upisa 15.000 artikala u bazu podataka
Mikrokontroler (magistrala)
SHOLLEX
EPSON TM-T260F
210.000
999.999.999,99
750
DA
DA
DA
DA
DA
GALEB
FP-550
65.023
999.999,99
250
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
SHOLLEX
EPSON TM-T260F
DA
40
27
12 x 54
DA
DA
60 / 65
DA
48
3,4
140x300x200
0 do +45
-10 do +50
37 miliona
130
1,0
15 min
32 bitna
GALEB
FP-550
DA
32
12,5
12 x 54
DA
DA
58 / 70
DA
50
2,3
128x360x163
-5 do +40
-10 do +50
5 miliona
30
0,3
32 min
16 bitna
SHOLLEX D.O.O. Vojvode Stepe 118, 11000 Beograd, Tel/Fax: 397 1157 www.shollex.com
Download

Skinite brošuru sa više informacija