HELIX
HEALTH CLUB INFORMATION SYSTEM
HELIX
Softver za povećanje prihoda,
unapređenje procesa, optimizaciju poslovanja
i bolju komunikaciju sa korisnicma vašeg centra.
KAKO DA POVEĆATE PRODAJU?
ANALIZIRAJTE SVOJE KLIJENTE
KAKO BISTE RAZUMELI SVOJE POSLOVANJE I DONELI ISPRAVNE ODLUKE
Odakle dolaze vaši klijenti i kako vas pronalaze?
Koliko imaju godina, da li su zaposleni i da li su to
pretežno muškarci ili žene?
Kako su saznali za vas i koliko dugo ostaju kod vas?
SISTEM ČLANSTVA
MOĆAN ALAT PRODAJE
Kreirajte različite pakete usluga kako bi ste
privukli nove i motivisali svoje stalne članove.
Koji segment vam donosi najviše prihoda, a koji je
najteže zadržati?
Definišite ograničenja paketa po periodu
korišćenja, uslugama, broju termina i raznim
drugim parametrima.
Sa Helixom ćete ovo saznati, a onda odlučite
da li želite da tako ostane.
Na vama je da osmislite programe, a Helix će
voditi računa o evidenciji i podsetnicima za
obnovu članstva.
ZADRŽITE STARE KLIJENTE
NAĐITE NOVE KLIJENTE
Komunicirajte direktno sa svojim članovima
(sms, email).
Iskoristite dobijene analize da saznate gde
su vaši budući klijenti.
Pazite na njih (čestitke za rođendan,
nagradni vaučeri, podsetnici).
Preko starih klijenata dođite do novih.
Promovišite i nagradite preporuku (poklon
vaučeri i kartice).
Pratite njihove aktivnosti i savetujte ih.
Zadužite zaposlene da paze na važne klijente.
Merite i povećajte obnavljanje članstva.
Komunicirajte sa klijentima koji su prestali
da dolaze.
Kroz CRM sistem evidentirajte sve
potencijalne korisnike.
Da li ste znali da se procenjuje da vas dovođenje novog
klijenta košta više nego njegova mesečna članarina?
KAKO DA OPTIMIZUJETE RAD?
Koji programi/tretmani su najpopularniji? > Prilagodite ponudu centra realnoj potražnji.
Koje trenere/izvršioce vaši članovi najviše vole? > Optimizujte raspored aktivnosti.
Koje su navike vaših stalnih klijenata? > Kreirajte personalizovane ponude.
Kakav je učinak vaših zaposlenih, da li ostvaruju prihode, da li zadržavaju klijente? > Kreirajte planiran promet i pratite realizaciju zaposlenih.
Unapredite direktnu komunikaciju sa članovima i potencijalnijm
klijentima i smanjite troškove marketinga.
Obezbedite zaposlenima mehanizam za brže i kvalitetnije izvršavanje
administrativnih obaveza kako bi imali više vremena za druge aktivnosti.
Smanjite preopterećenost zaposlenih. Povežite radne sate tako da
omogućite svojim zaposlenima postizanje maksimalnih rezultata.
Čuvajte sve informacije na jednom mestu, a pristupajte im sa mesta sa
kog vama odgovara.
Analizirajte i planirajte svoje prihode i rashode. Upravljajte svojim
finansijama struktuirano.
Upoređujte svoje poslovanje paralelno sa prethodnim periodima.
Utvrdite šablone ponašanja članova i zaposlenih i iskoristite informacije
za optimizaciju poslovanja.
HEALTH CLUB
Izmerite i uspostavite kontrolu nad svojim
poslovanjem.
KAKO DA UNAPREDITE POSLOVANJE?
SVI PODACI O KLIJENTU NA JEDNOM MESTU
DETALJAN UVID U RAD ZAPOSLENIH
Statistika nije uvek dovoljna. Često je potrebno da znate pojedinosti o
jednom klijentu.
U Helixu postoje detaljani profili za sve klijente tako da se na jednom mestu
nalaze svi podaci, brzo dostupni. U profilu klijenta se čuva arhiva svih
dolazaka, usluga, članarina, uplata, fotografija i ostale dokumentacije.
Nakon izvesnog vremena imaćete kompletnu sliku o svakom pojedinačnom
klijentu i njegovim navikama.
S obzirom da je evidentirana svaka izvršena usluga, svako odstupanje
od plana kao i pomerenje i zamena termina, možete dobiti jasnu sliku o
kvalitetu rada svojih zaposlenih.
Zarade se mogu automatski obračunavati po unapred određenim pravilima
pa je uvid u ostvarenu realizaciju i očekivanu zaradu u svakom trenutku
aktuelan.
PLANIRANJE RADNOG VREMENA ZAPOSLENIH
GRUPNI I POJEDINAČNI TERMINI
Poseban modul, realizovan u skladu sa Les Mills standardima, nudi
sve potrebne alate za efikasno planiranje i upravljanje grupnim fitnes
programima.
Omogućeno vam je brzo i lako zakazivanje i pronalaženje slobodnih
termina, sala, instruktora, terapeuta i drugih izvršilaca.
Osim popunjenosti pojedinih grupnih programa, dostupne su i informacije
o realizaciji po članovima (ko je bio na kom programu), što omogućuje
dublju analizu vaše ponude, navika vaših članova i optimizaciju rasporeda
programa (posećenost + interesovanje).
STATISTIKE I IZVEŠTAJI
Na osnovu evidentiranih podataka možete formirati precizne analize
poslovanja.
Pregledom finansijskih i izveštaja o posećenosti, izvršenim uslugama,
aktivnim članstvima i prosečnim članarinama dolazite do informacija
koje vam olakšavaju donošenje strateških odluka neophodnih za dalja
unapređenja rada vašeg centra.
TRENUTAN UVID U PARAMETRE POSLOVANJA
Koliki je trenutan promet?
Koji je trenutan obračun plata?
Za koje korisnike postoji potencijal za novu prodaju (obnova članstva,
podsetnik, preporuke)?
Koji članovi i koliko njih je prisutno u centru?
Koji treneri/izvršioci su trenutno zauzeti?
FLEKSIBILNA NAPLATA
Omogućeni su svi načini naplate uključujući i virmansko plaćanje,
reprezentacije i odobravanje popusta. Posebna pogodnost je što se svi
načini plaćanja mogu kombinovati tako da uvek možete izaći u susret svojim
klijentima.
Da bi zakazivanje bilo što efikasnije možete precizno definisati radno vreme
pojedinačnih izvršilaca kao i dostupnost prostorija ili resursa kao što su
solarijumi, sale ili sobe za masažu.
Na ovaj način ste sigurni da je centar optimalno popunjen i da je
pronalaženje termina prilikom zakazivanja najbrže moguće.
Takođe, ukoliko vam je potrebno, omogućena je i evidencija dolazaka i
odlazaka zaposlenih.
SIGURNOST
Svi zaposleni dobijaju svoj korisnički nalog i time određen skup ovlašćenja
za pristup opcijama i izveštajima u softveru. Osim sigurnosti i privatnosti, na
ovaj način se smanjuje i kompleksnost rada u softveru. Svaki zaposleni vidi
samo one opcije i podatke koji su mu potrebni za rad.
Helix detektuje sve bitne aktivnosti i izmene podataka i vrši njihovu
evidenciju. Ovim se umanjuje šansa za pojavom nesuglasica, nedoumica i
spornih situacija.
Pored ovih mehanizama, postoje i opcije za konfigurisanje rezervnih kopija
(backup) koje omogućavaju da vaši podaci ostaju sačuvani i na sigurnom
mestu.
INTEGRACIJA SA DRUGIM SISTEMIMA
Ukoliko vaš centar nudi i ugostiteljske usluge, informacioni sistem se može
proširiti sa Garson softverom za vođenje ugostiteljskog poslovanja, koji kroz
integraciju sa Helixom dodatno unapređuje komfor u radu, kako za vas, tako
i za vaše klijente, koji u toku svog boravka u centru sve usluge mogu koristiti
pomoću svoje članske kartice, a na kraju sve objedinjeno platiti na recepciji
centra.
Ako je centar deo hotela, Helix se integriše sa softverom Hotelier, što
omogućava centralnu evidenciju gostiju u oba sistema i objedinjenu naplatu
hotelskih i ugostiteljskih usluga i usluga wellness centra, na recepciji hotela.
Kao dodatnu pogodnost, Helix u potpunosti podržava sistem za upotrebu
identifikacionih narukvica ili kartica i integraciju sa sistemom za kontrolu
pristupa (kapije, brave, info terminali i dr.), što omogućava bezgotovinsko
(cashless) korišćenje svih ostalih usluga u vašem centru.
RAD SA FIRMAMA
Olakšan je rad sa kompanijama čiji zaposleni koriste vaše usluge. Klijenti se
vezuju za određene firme tako da se naplata vrši sumarno, ali se ne gube
informacije o pojedinačnim korisnicima.
FITNESS
Izgradite sistem članstva u vašem
centru i zadržite svoje vežbače
WELLNESS
Optimizujte poslovanje kroz bolju
kontrolu nad resursima i terapeutima
USKORO
ANDROID APLIKACIJA ZA KIIJENTE
BUDITE SPREMNI
BEAUTY
Nemojte čekati da zazvoni telefon,
pratite navike i ponudite nove tretmane
HELIX
FITNESS. WELLNESS. BEAUTY.
PROMENA JE MOGUĆA.
Proizvođač
Preporučeno od strane Les Mills Srbija
2D Soft d.o.o.
Cara Dušana 7, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021 21 55 830
www.2dsoft.com
[email protected]
Napomena: Zadržavamo pravo na izmene sadržaja kao i karakteristika softvera opisanog u brošuri bez
prethodne najave. Nikakva prava ne mogu biti ostvarena iz sadržaja ovog materijala. robne marke i
logotipovi korišćeni u materijalu pripadaju njihovim vlasnicima.
Download

Helix Wellness PDF