ANALOGNA KABLOVSKA TELEVIZIJA
Analogna kablovska televizija predstavlja osnovnu uslugu kompanije Telemach.
U ponudi analogne kablovske televizije nalazi se preko 60 analognih TV kanala.
Na raspolaganju su domaći, regionalni, filmski, sportski, muzički, informativni, dječiji i dokumentarno-zabavni
kanali.
U cijenu jedne pretplate omogućavamo vam praćenje programa na više TV prijemnika.
PONUDA ANALOGNE KABLOVSKE TELEVIZIJE
PONUDA
BROJ KANALA
MJESEČNA CIJENA ZA
ODRŽAVANJE I
PRAĆENJE ANALOGNE
KABLOVSKE
TELEVIZIJA U KM
Analogna kablovska televizija
Preko 60 analognih TV kanala
15
PRIKLJUČAK NA ANALOGNI KABLOVSKI SISTEM TOKOM AKCIJE
Priključak na analogni kablovski sistem je BESPLATAN!
PRIKLJUČAK NA ANALOGNI KABLOVSKI SISTEM VAN AKCIJE
PRIKLJUČNA TAKSA U KM
OBJEKAT
80
STAN
180
KUĆA
TAKSE ZA SLJEDEĆA PRIKLJUČENJA NA ANALOGNI KABLOVSKI SISTEM:
TAKSA
JEDNOKRATNA CIJENA
U KM
PRIKLJUČENJE NAKON ISKLJUČENJA
20
PRESELJENJE PRIKLJUČKA U STAN
20
PRESELJENJE PRIKLJUČKA U KUĆU
80
D3 DIGITALNA TELEVIZIJA
Digitalna televizija omogućava bolji kvalitet zvuka i slike, raznovrsniji sadržaj, više televizijskih programa
(u standardnoj i visokoj HD rezoluciji), nove usluge (igrice, radio kanale), unapređenje dodatnih usluga
(mogućnost izbora prevoda stranih kanala, elektronski programski vodič - EPG, itd.).
Da biste koristili D3 digitalnu televiziju potreban vam je digitalni prijemnik.
PONUDA D3 DIGITALNE TELEVIZIJE
D3 PAKET
OPIS PONUDE
BROJ KANALA
MJESEČNA CIJENA U KM
START
Preko 60 analognih TV kanala u
digitalnom formatu + bonus kanali
Preko 100
digitanlih TV kanala
3
OSNOVNI
Start paket + dodatni digitalni kanali
Preko 120
digitalnih TV kanala
5
PROŠIRENI
Osnovni paket + dodatni digitalni
kanali
Preko 140
digitalnih TV kanala
10
HBO
HBO, HBO + 1, HBO Comedy,
HBO Comedy + 1
4 digitalna TV
kanala
8
1
HBO
PREMIUM
HBO paket,HBO HD, HBO Comedy
HD, HBO GO,Cinemax 1, Cinemax 2,
Cinemax HD, Cinemax 2 HD
CINEMAX
Cinemax 1, Cinemax 2
HD
Discovery Sci. HD, History HD,
National Geographic HD, Eurosport
HD, Eurosport 2 HD, Fashion TV HD,
Nickelodeon HD, The Food Network
HD, Travel HD, Animal Planet HD,
MTV Live HD, SK 1 HD, SK 2 HD,
SK 3 HD, SK HD, SK Golf HD, Hustler
HD, Face TV HD, Viasat Nature/
History HD, FOX HD, FOX Life HD,
FOX Crime HD, FOX Crime HD,
24Kitchen HD.
SK HD
10 + HBO GO
12
2 digitalna
TV kanala
4
preko 25 kanala
8
5
4
SK 1 HD, SK 2 HD,
SK 3 HD, SK HD, SK Golf HD
Na cijenu digitalnog paketa naplaćuje se Mjesečna naknada za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske televizije.
DIGITALNI PRIJEMNICI
Digitalne prijemnike dobivate na korištenje uz mjesečnu rentu kao što je prikazano u tabeli:
DIGITALNI
PRIJEMNICI
PRIKLJUČNA TAKSA
Ugovor 12 mjeseci
Standard
D3 v2.0
0
50
0
Zamjena SD i HD prijemnika za
D3 v2.0
50
50
0
50
100
10
D3 HD DVR
(High definition Digital Video
Recorder)
MJESEČNA CIJENA U KM
Svaki novi pretplatnik D3v2.0 digitalnog prijemnika dobiva promotivno Prošireni, HBO Premium i HD paket besplatno, u toku prvog obračunskog perioda, u toku kojeg se Pretplatnici mogu pretplatiti na neke od navedenih
paketa, ukoliko ih žele pratiti i nakon isteka promotivnog perioda.
Digitalni prijemnik daje se Pretplatniku na korištenje a predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik
obavezuje da isti vrati po prestanku pretplatničkog Ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to nije moguće, da
nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu s iznosima datim u sljedećoj tabeli:
DIGITALNI PRIJEMNICI
JEDNOKRATNA CIJENA
U KM
D3 SD (Standard Definition)
80
D3 HD (High Definition)
240
D3 HD DVR (High Definition - Digital Video Recorder)
500
D3 v2.0
270
USLUGA SNIMANJA
Usluga snimanja je dodatna funkcionalnost koja svakom Pretplatniku D3 digitalne televizije, koji se opredijeli
za navedenu uslugu omogućava snimanje i pauziranje programskog sadržaja te naknadno gledanje istog, uz
korištenje D3 v2.0 prijemnika, te snimanje preko 160 filmova standardne digitalne rezolucije.
2
PONUDA USLUGE SNIMANJA
USLUGA
MJESEČNA CIJENA U KM
Snimanje 320 GB
4,5
PRIKLJUČNE TAKSE NA USLUGU SNIMANJA
Pretplatniku D3 digitalne televizije koji se opredijeli za Uslugu snimanja, neće se naplatiti priključna taksa za
zamjenu digitalnog prijemnika.
HARD DISK
Hard Disk daje se Pretplatniku na korištenje, a predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik
obavezuje da isti vrati po prestanku pretplatničkog ugovora u ispravnom stanju. Ukoliko to nije moguće,
Pretplatnik je obavezan da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu s iznosom datim u sljedećoj tabeli:
HARD DISK
JEDNOKRATNA CIJENA
U KM
HD 320 GB
180
HD 500 GB
190
UGOVORNO KORIŠTENJE USLUGE SNIMANJA
Minimalni period korištenja Usluge snimanja je 24 mjeseca.
Ukoliko Pretplatnik raskine Ugovor prije isteka trajanja istog dužan je platiti Ugovornu kaznu jednokratnog
iznosa od 30 KM.
INTERNET
Obezbjeđujemo kablovski internet koji podrazumijeva 24 h neprekidnog pristupa, bez ograničenja potrošnje i
obračunavanja potrošenih megabita, a omogućava brzu i pouzdanu vezu.
PAKET
PRISTUPNA BRZINA Mb/s
MJESEČNA CIJENA U KM
Internet 12 mjeseci
Internet Standard
S
10/1,5
8/1
22
M
18/1,8
15/1,5
35
L
24/2
20/2
45
XL
36/3
30/3
55
Internet paketi TURBO XL i TURBO XXL omogućavaju znatno veće pristupne brzine. Ovi paketi se mogu koristiti u opciji uz
Ugovorno vezivanje na period od 12 mjeseci ili u opciji Standard.
PAKET
PRISTUPNA BRZINA Mb/s
MJESEČNA CIJENA U KM
TURBO XL
60/3
80
TURBO XXL
90/4
140
PRIKLJUČAK NA USLUGU INTERNETA
PRIKLJUČNA TAKSA U KM
PRESELJENJE MODEMA U KM
PAKET
Internet
12 mjeseci
Internet
Standard
Internet
12 mjeseci
Internet
Standard
S, M,L,XL
0
20
0
10
TURBO XL
TURBO XXL
25
50
15
30
3
OPREMA
Oprema koja se daje Pretplatniku na korištenje (modem i Wi-Fi ruter) predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a,
te se Pretplatnik obavezuje da iste vrati po prestanku Pretplatničkog Ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to
nije moguće, da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu s iznosima datim u sljedećoj tabeli:
VRSTA OPREME
JEDNOKRATNA CIJENA
U KM SA EPC 2100
60
EPC3212 modem
160
EPC 2200 2.0
100
Voice modem EPC2203
100
Home Gateway EPC3925
160
Modem 722009 MTA
100
TP- Link TL-WR740N WiFi
50
Ukoliko Pretplatnik izgubi ili fizički ošteti Wi-Fi ruter, za vrijeme trajanja Pretplatničkog Ugovora, na korištenje može dobiti
novi, po cijeni navedenoj u gornjoj tabeli.
STATIČKA IP ADRESA
USLUGA
MJESEČNA CIJENA U KM
Statička IP adresa
10
TELEFONIJA
Usluga digitalne fiksne telefonije omogućava pozivanje fiksnih i mobilnih brojeva u zemlji i svijetu i prijem poziva
iz svih mreža.
PRIKLJUČENJE USLUGE TELEFONIJE
•
Ukoliko je Vaš objekat priključen na KKS Telemach-a, uslugu telefonije možete koristiti kao samostalnu
opciju ili uz ostale usluge koje Telemach pruža.
•
Ukoliko Vaš objekat nije priključen na KKS Telemach-a, uslugu telefonije možete koristiti ukoliko
imate broadband internet konekciju licenciranog operatora i ukoliko sa tim operatorom Telemach ima
potpisan ugovor ili ima dogovor, detaljnije opisano u Uslovima poslovanja. Korisnici koji su na KKS usluzi
Telemach-a imaju mogućnost pretplate na uslugu, kao dodatnu uslugu na KKS ili kroz MIX pakete.
PRIKLJUČENJE
STANDARD
Korisnici Telemach
KKS-a
STANDARD
Ostali
korisnici
MIX PAKETI
Korisnici Telemach KKS-a
Priključenje prvog broja
20
100
0
Priključenje drugog broja na istom
Ugovoru
10
10
0
Ostali korisnici su korisnici licenciranog operatera s kojim Telemach ima potpisan Ugovor ili ima dogovor.
NAKNADE NA USLUGU TELEFONIJE
TAKSA
JEDNOKRATNA CIJENA
U KM
Preseljenje priključka u okviru Telemach KKS-a
10
Prenos telefonskog broja s jednog mrežnog operatera u drugi
0
4
Naknada na ime troškova za radnje koje je Pretplatnik uzrokovao
odustajanjem od zahtjeva za prenos broja
20
Usluga prenosa telefonskog broja je besplatna.
PONUDA TELEFONIJA STANDARD
MJESEČNA PRETPLATA
I ODRŽAVANJE SISTEMA
Telefonija
MJESEČNA CIJENA U KM
za Standard uslugu
telefonije po priključku
OPIS PONUDE
Besplatni razgovori unutar Telemach
mreže i 100 minuta razgovora ka
fiksnim brojevima u međunarodnom
saobraćaju
8
PONUDA TELEFONIJA FLAT
OPCIJA
OPIS PONUDE
MJESEČNA CIJENA U KM
FLAT BH
Pozivi za 0 KM/min ka svim fiksnim
mrežama u Bosni i Hercegovini
10
FLAT HR & SLO
Pozivi za 0 KM/min ka svim fiksnim
mrežama u Hrvatskoj i Sloveniji
10
Opcija FLAT BH uključena je u Mjesečnu pretplatu DUO TV+ TEL i TRIO paketa.
Opcije FLAT BH i FLAT HR & SLO naplaćuju se na postojeću telefonsku pretplatu.
Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BH i FLAT HR & SLO uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM.
FLAT paketi podložni su FAIR USE politici usluge telefonije kompanije Telemach, definisanom Uslovima
poslovanja.
Kod odabira standardne usluge telefonije u kombinaciji sa opcijom FLAT HR & SLO u 100 minuta razgovora
sa fiksnim brojevima u međunarodnom saobraćaju nije uključeno pozivanje prema fiksnim mrežama Hrvatske i
Slovenije, već samo ostale međunarodne destinacije definisane napomenom niže.
Održavanje sistema za Pretplatnike koji nisu na KKS Telemach-a i koji koriste samo uslugu telefonije plaćaju i
održavanje sistema u iznosu od 14,5 KM mjesečno.
Zemlje u kojima je omogućeno
100 minuta razgovora
ka fiksnim brojevima u
međunarodnom saobraćaju
Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka,
Čile, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Island, Italija,
Izrael, Japan, Kanada, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Meksiko,
Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Peru, Poljska, Portugal, Rumunija,
Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska,
Tajvan, Turska, Velika Britanija, Hong Kong, Kina, SAD, Singapur, i Tajland.
DODATNE OPCIJE NA USLUGU TELEFONIJE
DODATNE OPCIJE
MJESEČNA CIJENA U KM
STANDARD
MIX PAKETI
Prezentacija broja pozivatelja
(CLIP)
besplatno
Poziv na čekanju (CAW)
besplatno
Slanje listinga na e-mail
0,4
besplatno
Govorna pošta
1,4
Brzo biranje
besplatno
5
Preusmjeravanje poziva na
drugi broj (CF)
besplatno
Preusmjeravanje poziva
na više brojeva
1,9
besplatno
Zabrana pozivanja
određenih odredišta (CAB)
besplatno
NAKNADE ZA OSTVARENI TELEFONSKI SAOBRAĆAJ
Pozivi se obračunavaju po sekundi razgovora, a prikazane cijene su u KM po minuti sa uračunatim PDV-om.
POZIVI
MJESEČNA CIJENA U KM
Cijena poziva prema Pretplatnicima United grupe
0
Cijena razgovora sa hitnim službama: 122, 123, 124
0
Cijena razgovara sa službama za telefonske informacije: 1182, 1188
0,0515
Pozivanje broja 125 – Tačno vrijeme
0,117
POZIVI
MJESEČNA CIJENA U KM
S Pretplatnicima fiksne mreže BH Telekoma, Telekoma Srpske i
HT Mostar u istoj mrežnoj grupi
0,0351
Sa korisnicima fiksnih mreža “Ostalih operatora” u istoj mrežnoj grupi
0,0527
S Pretplatnicima u drugim mrežnim grupama
0,0819
S mobilnim telefonima svih nacionalnih mobilnih operatora
0,22
NACIONALNI POZIVI
”Ostali operatori”: T3, Aneks, M&H, AirABA, Logosoft
MEĐUNARODNI POZIVI
Pozivi se tarifiraju po sekundi razgovora, a prikazane cijene su u KM/min s uračunatim PDV-om. Za svaku zemlju
se razlikuju tarife poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama.
ZEMLJA
MJESEČNA CIJENA U KM
ZEMLJE REGIONA
FIKSNI
MOBILNI
Crna Gora, Makedonija
0,2574
0,5148
Hrvatska, Slovenija
0,1989
0,4095
Srbija
0,1989
0,5148
EUROPA
FIKSNI
MOBILNI
Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Holandija, Italija/Vatikan, Mađarska,
Norveška, Švicarska, Švedska, Turska
0,2574
0,7137
Albanija, Andora, Bugarska, Danska, Estonija, Grčka, Island, Kipar, Luksemburg, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, San Marino, Slovačka,
Španija, Velika Britanija
0,2574
0,8073
Bjelorusija, Farska ostrva, Finska, Gibraltar, Irska, Letonija (Latvija), Lihtenštajn, Litvanija, Malta, Moldavija, Monako, Ukrajina
0,6435
0,8073
6
KANADA I SAD
FIKSNI
MOBILNI
Kanada, SAD
0,2574
0,2574
OSTALE ZEMLJE
FIKSNI
MOBILNI
Kina
0,2574
0,2574
Australija, Hong Kong, Izrael, Japan, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Tajland, Tajvan
0,2574
0,8541
0,7137
0,7137
0,8541
0,8541
2,9250
2,9250
Antigva, Aruba, Bahami, Barbados, Belize (Britanski Honduras), Bermudi, Bolivija, Britanska Djevičanska ostrva, Djevičanska ostrva (SAD) (Šarlota), Dominikana,
Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Filipini, Foklandska ostrva, Francuska
Gijana, Grenada, Grenland, Gvajana, Gvatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kajmanska ostrva, Kolumbija, Kostarika, Martinik, Montserat (Posed V. Britanije), Nikaragva,
Panama, Paragvaj, Portoriko (San Huan), Surinam, Trinidad i Tobago, Turkes i Kejkes
(Grand Turk), Urugvaj, Venecuela
Afganistan, Alžir, Angola, Azerbejdžan, Bahrein, Bangladeš, Benin, Bocvana, Brunej,
Burkina Faso (Gornja Volta), Burundi, Butan, Centralno Afrička Republika, Čad,
Džibuti, Egipat, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Gruzija, Guam, Gvineja, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Jemen, Jermenija (Armenija), Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kamerun, Kampucija - Kambodža, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgistan, Kongo (Zair), Kongo Demokratska
Republika, Kuvajt, Laos, Liban, Liberija, Libija, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivi,
Mali, Maroko, Maršalska ostrva, Mauricijus, Mauritanija, Mianmar (Burma), Mongolija,
Mozambik, Namibija, Nepal, Niger, Nigerija, Nova Kaledonija, Obala Slonovače, Oman,
Pakistan, Reunion, Ruanda, Saudijska Arabija, Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Sirija,
Sjeverna Koreja, Somalija, Sudan, Svazilend, Šri Lanka (Cejlon), Tadžikistan, Tanzanija,
Togo, Tunis, Turkmenija, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan, Vijetnam,
Zambija, Zapadna Samoa, Zimbabve
Američka Samoa, Dijego Garsija, Gvineja Bisao, Kiribati, Kuba, Kukova ostrva, Lesoto,
Mikronezija, Nauru, Niue ostrvo, Papua Nova Gvineja, Sao Tome i Principe, Solomoni,
Sveti Vinsent i Grenadini (Kingstaun), Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu (Vanatu), Volis
i Futuna (Wallis i Fortuna)
12730 Prijava kvara telefona
1910 Informacije o trenutnom zaduženju za telefonski saobraćaj.
7
MIX PAKETI
MIX paketi podrazumijevaju više osnovnih usluga Telemach Televizije, Interneta i Telefona.
SUPER MIX PAKETI
PRIKLJUČNA TAKSA
MJESEČNA CIJENA U KM
SUPER MIX
0
U cijenu priključne takse za sve SUPER MIX pakete nije uračunata priključna taksa za analognu kablovsku televiziju (KKS).
SUPER MIX
PAKET
TELEVIZIJA
INTERNET (Mb/s)
SUPER MIX S Start
D3 Start + Sport
Klub HD
10/1,5
SUPER MIX S
D3 Osnovni + Sport
Klub HD
10/1,5
FIKSNA
TELEFONIJA
MJESEČNA
CIJENA
U KM
Besplatni
razgovori
unutar
Telemach
mreže i 100
minuta
razgovora
ka fiksnim
brojevima u
međunarodnom
saobraćaju
28
31
SUPER MIX S +
D3
Prošireni + Sport
Klub HD
10/1,5
SUPER MIX M +
D3
Prošireni + Sport
Klub HD
18/1,8
SUPER MIX L +
D3
Prošireni + HBO
Premium + HD
24/2
65
SUPER MIX XL +
D3
Prošireni + HBO
Premium + HD
36/3
75
35
45
Za Pretplatnike koji su stupili u pretplatnički odnos za SUPER MIX pakete do 04.04.2012. godine važe sljedeći
paketi do isteka minimalnog perioda korištenja usluge predviđenog Ugovorom:
SUPER MIX
PAKET
TELEVIZIJA
INTERNET
(Mb/s)
SUPER MIX S Start
D3 Start
10/1,5
SUPER MIX S
D3 Osnovni
10/1,5
SUPER MIX S+
D3 Prošireni
10/1,5
SUPER MIX M Start
D3 Start
15/1,5
SUPER MIX M
D3 Osnovni
15/1,5
SUPER MIX M+
D3 Prošireni
18/1,8
SUPER MIX L
D3 Osnovni + HD
(HD)
20/2
SUPER MIX L+
D3 Prošireni + HBO
Premium + HD (HD)
24/2
SUPER MIX XL+
D3 Prošireni + HBO
Premium + HD
(DVR)
36/3
FIKSNA
TELEFONIJA
MJESEČNA
CIJENA U
KM
28
Besplatni
razgovori
unutar
Telemach
mreže i 100
minuta
razgovora
ka fiksnim
brojevima u
međunarodnom
saobraćaju
31
35
37
41
45
60
70
80
Mjesečna cijena ne uključuje Mjesečnu naknadu za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske televizije u iznosu od 15
KM.
8
Minimalni period korištenja usluge SUPER MIX paketa je 24 mjeseca.
•
Prilikom zaključenja ugovora za SUPER MIX paket, odaberite paket koji želite koristiti sve vrijeme trajanja ugovora ili se u toku trajanja ugovora možete opredijeliti za paket veće vrijednosti, od vrijednosti
inicijalno izabranog paketa.
•
Prilikom zamjene digitalnog prijemnika za D3 v2.0 prijemnik, postojeći SUPER MIX Pretplatnik ne plaća
priključnu taksu, ali je potrebno da potpiše ugovor za SUPER MIX paket na novi period o minimalnom
korištenju usluge od 24 mjeseca.
•
Svaki novi Pretplatnik SUPER MIX paketa dobiva promotivno inicijalno izabrani paket besplatno, u toku
prvog obračunskog perioda (osim telefonskog saobraćaja ostvarenog van besplatnih minuta u okviru
pretplate).
•
U sklopu SUPER MIX paketa od 01.06.2012. godine Pretplatnici mogu besplatno koristiti D3 GO uslugu.
•
Na mjesečnu cijenu izabranog paketa dodatno se obračunava naknada za ostvareni telefonski saobraćaj
koji nije u okviru besplatnih minuta.
MIX DUO I TRIO PAKETI
PRIKLJUČNA TAKSA
MJESEČNA CIJENA U KM
DUO i TRIO MIX
0
U cijenu priključne takse za DUO i TRIO MIX pakete nije uračunata priključna taksa za analognu kablovsku televiziju (KKS).
PONUDA DUO I TRIO MIX PAKETA
PAKET
TELEVIZIJA
INTERNET Mb/s
DUO
TV+TEL
Preko 60
analognih TV
kanala
/
DUO
TV+NET
Preko 100
digitalnih TV
kanala
TRIO LIGHT
TV+NET+TEL
Preko 60
analognih TV
kanala
TRIO
TV+NET+TEL
Preko 100
digitalnih TV
kanala
TELEFON
Pozivi za
0 KM/min ka svim
fiksnim mrežama u
BiH - FLAT BH
15/1,8
Web hosting
(1200 MB prostora)
Mail account
(mailbox veličine
500 MB)
/
5/0,76
Pozivi za
0 KM/min ka svim
fiksnim mrežama u
BiH - FLAT BH
15/1,8
Web hosting
(1200 MB prostora)
Mail account
(mailbox veličine
500 MB)
Pozivi za
0 KM/min ka svim
fiksnim mrežama u
BiH - FLAT BH
MJESEČNA CIJENA U KM
10,90
24,90
25,90
34,90
Mjesečna cijena ne uključuje Mjesečnu naknadu za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske televizije u iznosu od 15
KM. Pretplatnik se može opredijeliti na minimalni period korištenja ove usluge u trajanju od 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.
9
OPCIJE NA OSNOVNE DUO I TRIO MIX PAKETE
TELEVIZIJA
INTERNET
TELEFON
Internet brzine u osnovnom
Pozivi za 0 KM/min ka svim
Osnovni paket analogne
DUO NET i TRIO paketu mogu se
fiksnim mrežama u Hrvatskoj i
televizije i digitalni paket iz DUO
povećati internet paketima većih brzina
Sloveniji uz mejsečnu doplatu
TV + NET i TRIO paketa mogu
za čiji iznos cijene se uvećava cijena
FLAT
se nadograditi dodatnim pakeosnovnog DUO NET i TRIO paketa
HR &SLO
tima iz D3 ponude prikazanim
BRŽI 30/2
BRŽI 60/4
BRŽI 100/5
10 KM
u Cjenovniku, za čiji iznos se
Mb/s
Mb/s
Mb/s
uvećava cijena osnovnih
20 KM
50 KM
90 KM
DUO i TRIO MIX paketa.
Minimalno trajanje pretplate na Opcije osnovnih DUO i TRIO paketa je 180 dana.
•
Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BH, FLAT HR &SLO, uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM.
•
FLAT paketi podložni su fair use politici usluge telefonije Telemach-a, definisanim Uslovima poslovanja.
•
Prilikom zaključenja ugovora za DUO i TRIO MIX pakete, birate paket koji želite koristiti sve vrijeme
trajanja Ugovora ili se u toku trajanja ugovora možete opredijeliti za dodatne opcije veće vrijednosti od
vrijednosti inicijalno izabranog paketa.
•
Na mjesečnu cijenu izabranog paketa dodatno se obračunava naknada za ostvareni telefonski saobraćaj, koji nije u okviru FLAT BH opcije, te naknadno ostvareni telefonski saobraćaj koji nije u okviru
odabrane opcije FLAT HR&SLO.
•
Svaki novi Pretplatnik DUO TV + NET i TRIO (uz ugovorno vezivanje na 12 ili 24 mjeseca), dobiva promotivno sve D3 pakete iz ponude u trajanju od 30 dana, bez plaćanja mjesečne naknade.
NAKNADE NA USLUGE KOMPANIJE TELEMACH
NAKNADA
USLUGA
MJESEČNA CIJENA U KM
Naknada za korištenje
privremenog isključenja dva ili
više puta u toku
kalendarske godine,
za svaki naredni put
KKS
20
Naknada za korištenje
privremenog
isključenja dva ili više puta
u toku kalendarske godine,
za svaki naredni put
Ostale usluge
5
(po usluzi)
Naknada za ponovno uključenje
nakon isključena
(zbog neplaćanja)
Sve usluge osim KKS
5
10
PONUDE USLUGA KOMPANIJA UDRUŽENIH
SA KOMPANIJOM TELEMACH
INTERNET
GLOBALNET
Za Pretplatnike koji su potpisali Pretplatnički Ugovor o korištenju Internet usluge sa KT Global Net-om do
01.10.2010. godine na raspolaganju je sljedeća ponuda:
PAKET
BRZINA Mb/s
MJESEČNA CIJENA U KM
ŠKOLSKI
1/0,3
16,55
MINI
0,5/0,3
27
MIDI
3/1
34
MAXI
5/2
57,40
TELEKABEL
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge s TeleKabel-om do 30.09.2012.,
pored Telemach internet ponude, ostavljena je mogućnost korištenja prethodnih ponuda internet paketa
kompanije TeleKabel. Opis TeleKabel-ove internet ponude prikazan je u tabeli:
PAKET
BRZINA Mb/s
MJESEČNA CIJENA U KM
Tink mini
1/0,2
19,95
Tink
6/1
29,95
Tink plus
10/1
39,90
Tink max
20/1
49,80
Tink business
6/1
34,98
Tink extra
50/2
99,95
ART-NET
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge s Art-Net-om do 01.04.2013.,
pored Telemach internet ponude, ostavljena je mogućnost korištenja prethodnih ponuda internet paketa kompanije Art-Net-a. Opis Art-Net ponude prikazan je u tabeli:
Art-Net KABLOVSKI Internet
PAKET
BRZINA Mb/s
PROMET
MJESEČNA PRETPLATA
U KM
ArtSTART
2/0,5
10 GB
15
ArtFAMILY
4/0,2
Neograničen
25
ArtSMART
8/0,5
Neograničen
35
ArtSURF
4/0,2
20 GB
20
ArtFAST
16/0,7
50 GB
55
ArtPHONE
2/0,2
Neograničen
15
11
Art-Net WIRELESS Internet
PAKET
BRZINA Mb/s
PROMET MJESEČNA PRETPLATA
U KM
A2
1/0,5
Neograničen
25
A3
2/1
Neograničen
35
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Inter­net usluge s Art-Net-om do 01.04.2013.,
na cijenu odabranog paketa dodatno se fakturiše najam modema, prema sljedećoj tabeli:
MODEMI
Cisco EPC 2100
Cisco EPC 2203
Cisco EPC
2325
Cisco EPC
2425
Izlazi
USB i LAN
USB i LAN
4 LAN
4 LAN
WiFi router
Ne
Ne
Da
Da
Tel. izl. VoIP
Ne
2 R11
Ne
2 R11
Bežični AP
Ne
Ne
Da
Da
Cijena najma
4 KM
6 KM
7 KM
10 KM
VI – NET
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge s kompanijom VI-NET do
01.05.2013., pored Telemach-ove internet ponude ostavljena je i mogućnost da nastave s korištenjem prethodnih internet paketa kompanije Vi-NET, prema sljedećoj tabeli:
PAKET
BRZINA Mb/s
MJESEČNA PRETPLATA
U KM
Student Triple
0,5/0,19
12
X Start Triple
4/0,19
20,55
Basic Triple
6/0,25
27,00
Extreme Triple
10/0,38
39,00
Turbo 7 Triple
15/0,51
59,00
Turbo 10
25/0,76
89,00
Extra-1 Biznis GIA
5/2
76,00
Extra-2 Biznis GIA
10/4
120,00
Extra-3 Biznis GIA
25/5
205,00
Ovaj cjenovnik stupa na snagu 13.12.2013.
12
Download

ANALOGNA KABLOVSKA TELEVIZIJA D3 DIGITALNA