B E S P L ATA N P R I M E R A K | B R O J 1 5 | Z I M A 2 0 1 3
JOLANTA DELIBOZOVA
ZVEZDA 24KITCHEN
prazniCi me
asOCiraju
na slatkiše
ŽENE KOJE
INSPIRIŠU
TRENDOVE
visOki
sjaj
mOdnih
muza
BEČ – PRESTONICA
NOVOGODIŠNJIH
PROSLAVA
slavlje uz
valCer i
šampanjaC
TEMA
BROJA
PRAZNIČNI
SJAJ U OČIMA
lepota je
prelazna
A
UŠTED
in
5126ud
poni
Lilly k a 7
stran
ZDRAVLJE U VAŠIM RUKAMA
mediteranska
ili dash ishrana
1 Lilly
26
TEMA BROJA
PRAZNIČNI SJAJ U OČIMA
Lilly kuponi
Lepota je prelazna
7
Piše: Duška Jovanić
ZDRAVLJE U VAŠIM RUKAMA
Mediteranska ili DASH ishrana
Piše: prof. dr Jagoda Jorga
9
Piše: prim. dr Biljana Kovačević, pedijatar
12
PSIHOLOG
Na terapiji
Piše: Vesna Brzev Ćurčić, psihoanalitičar
16
ŽENE KOJE INSPIRIŠU TRENDOVE
Visoki sjaj modnih muza
Piše: Jelena Vukmirović
20
LIFECOACH
Lični razvoj je naša potreba
Piše: Dragana Bačanek, lifecoach
Piše: prof. dr sci med. Mima Fazlagić
40
KOLUMNA - HOT & NOT
Pedeset ženskih knjiga - 2
Piše: Duška Jovanić
46
DERMATOLOG
Trka sa vremenom
Piše: mr. ph spec. Danijela Pecarski
JOLANTA DELIBOZOVA ZVEZDA 24KITCHEN
Praznici me asociraju na slatkiše
50
54
SPORTSKA MEDICINA
30
Lečenje sopstvenom krvlju
Piše: dr Nenad Dikić, internista kardiolog
58
BEČ – PRESTONICA NOVOGODIŠNJIH PROSLAVA
FEMININE MYSTIQUE
Muškarac u ginekološkoj ordinaciji
Ta divna mala crna haljina
Piše: Tatjana Janković
IZ UGLA PEDIJATRA
Ovčje boginje ili varičele
LEGENDARNI MODEL KOKO ŠANEL
34
Slavlje uz valcer i šampanjac
Piše: Jelena Vukmirović
60
LILLY MAGAZIN | Direktor: Tamara Žujović | Direktor marketinga: Nataša Radović | Glavna i odgovorna urednica: Marija Midžović
| Saradnici: primarijus dr. Biljana Kovačević, pedijatar; prof.dr sci med. Mima Fazlagić, ginekolog; mr. ph spec. Danijela
Pecarski, dermatolog; dr Nenad Dikić, internista kardiolog; prof. dr Jagoda Jorga; Duška Jovanić | Lektura: Olga Srećković
Franić | Dizajn: Nemanja Živković | fotografije: Shutterstock, ako ne piše drugačije | Idejno rešenje naslovne strane: Agencija
Submarine d.o.o | Izdavač: Lilly drogerie Žorža Klemansoa 19. Beograd | Štamparija: ROTOGRAFIKA d.o.o. Segedinski put
72 Subotica | Lilly drogerie ne snosi odgovornost za sadržaj oglasnih strana. Ne odgovaramo za moguće štamparske greške. Ponude traju do isteka
zaliha ili zaključno sa danom akcije koji je određen kao poslednji. Zadržavamo pravo promene cena u skladu sa zakonom o porezu na dodatu vrednost
3 Lilly
reČ urednICe
danaS JE ono
SuTra o komE
STE BrinuLi JuČE
u,
vu godin
dno u no vu koja prolazi,
je
a
z
o
inilo o
t ulazim
etvrti pu i se svega što je č gla 2014.
u
ć
a
ju
a
iz
krije
priseć
dajući šta
le
g
ć
e
v
a
n je trud
- evidenta ravlju
m
a
ir
m
u
zd
s
mogu da teme posvećene gerija.
Ono što
o
d
m
Lilly ro
ipira
dnih
čin konc kav je i koncept
a
n
i
lj
o
jb
aj pretho ta iz
a
da na na
mestu, k apituliram sadrž
ve
a
m
s
o
n
ih
d
k
a je
vrsn
i lepoti n na trenutak da re ih i zaista razno le wellbeing,
n
k
am
oris
“, da
Pokušav
g
: koliko k
dobrobit
t brojeva oga što se zove „ ivanja, emotivno
s
e
a
n
tr
e
č
it
n
p
o
is
ih
i
o
k
a
s
lj
m
, sa
-žen
drav
da
o muško
unikacije
oblasti z
ske kom dejtinga, odnosn kom i, uopšte, ra
d
u
lj
,
te
o
ti
g
a
lep
o
m
n
a
te
v
i takoz
gender
bontona vljenja rodnom, iznutra.
macija,
a
b
ai
,
lj
vih infor blasti:
a
o
s
o
p
t
s
s
i
o
i,
n
odno
a
ic
d
i u porod vrednost i pouz čnjaci iz raznih o ,
na sebi il
u
ije
m
a istakne aćaju ugledni str matokozmetolog u
d
r
r
Moram
b
og
e
o
d
m
e
,
s
e
m
ij
o
g
m
ljstv
a va
kolo
budući d pedijatrije, gine a velikim zadovo ubriku prof.
.S
ije,
ur
psiholog ortske medicine.. ožete čitati staln ilne ishrane i
p
m
s
r
i
sti p av
g broja
interne
ka u obla do zdravlja.
a od ovo
ja
d
n
č
u
im
v
tr
s
ja
da na
ktivno
dećeg
Jorga, vo ovna poruka – a
e
d
o
g
Ja
dr
osn
ama koju
i jedna d ntom
ije, čija je
g
m
lo
a
v
to
e
e
ć
ij
d
Jola
žele
rvjuu sa
odinu po
u Novu g hen. Reč je o inte vezdom koja je
n
ć
re
s
,
e
24kitc
Takođ
arskom z oj filharmoniji.
na kanalu
Joli, bug
k
gledamo m, popularnom vira čelo u Sofijs
vo
is
simo ga
o
r
o
z
a
n
o
ič
b
re
z
li
p
u
e
a
m
,
D
i
e
k
ln
ja
a
n
n
fesio
usednoj
mede
aime, u s
inače pro recept za posne
N
.
a
in
z
a
n
ag
a.
Tu je i nje g izdanja Lilly m 31 Lilly drogerij
je
ko
s
lu
r
s
a
o
g
p
u
rneta:
b
m
iz
speho
ti sa inte
u
s
a
ro
s
d
j
u
o
k
m
s
u od
Bugar
, uz jedn
praznike
e
n
ć
re
s
m
uli juče.
Želim va
e ste brin
m
o
k
o
a
ono sutr
Danas je
Č
Marija Midžović
Srećno!
5 Lilly
7 Lilly
8 Lilly
ZdravLje u vašIM rukaMa
mediteranska
ili DASH ishrana
DASH dijeta je
odlična alternativa
mediteranskoj ishrani.
Čuva zdravlje srca
i krvnih sudova a
ispunjava sve zahteve
optimalne, balansirane
ishrane. Ovaj tip ishrane
je mnogo dostupniji na
našem području i po
ukusu prihvatljiviji
ŠE
ŠTA VAIŠE
SRCE VI?
VOL
Piše: prof. dr Jagoda Jorga
S
vima je već poznato da mediteranska
ishrana blagotvorno deluje na srce i
svežeg povrća. Pored toga, pojedu oko 300
krvne sudove. Taj način ishrane – dijeta
grama svežeg voća, ne više od 2 jogurta, ili
– pokazao se efikasnim čak i kod ljudi koji
40 g parmezana, ili 100 g svežeg sira. Deserti
su već imali svoj prvi infarkt. Do skora se,
su od žitarica, voća i džema. Umerene količine
međutim, mnogo manje znalo šta to tačno
alkohola su dozvoljene. Kada se analizira,
podrazumeva, italijansku, špansku, južnoproizilazi da je to veoma masna ishrana. Gotovo
francusku ili ostrvsku „kuhinju“, ili sve
50 % svih kalorija je iz masti, ali tzv. dobrih –
mono i poli-nezasićenih. Ona je, ipak, po
zajedno. Ekipa španskih naučnika je,
mnogo čemu za veliki broj ljudi sa
počev od 2003. godine, sprovela
našeg područja teško izvodljiva;
„in vivo“ eksperiment pod
ne samo da ljudi nemaju naviku
nazivom PREDIMED. Oni su
da koriste maslinovo ulje, ono
tokom pet godina kompletno
Svima je poznato
je i mnogo skuplje, a mnogi
snabdevali hranom i pratili
da mediteranska
ne podnose taj ukus.
zdravlje 7500 ljudi! Tako
ishrana blagotvorno
se po prvi put došlo do
DASH dijeta
deluje na srce i
veoma preciznih podataka i
Zato je dobra vest za sve njih,
o sastavu i o efektima ovakve
krvne sudove
a i nas koji se bavimo ishranom,
dijetetske intervencije. Rezultati
da je DASH dijeta pokazala
su u skladu sa očekivanjima.
veoma slične rezultate i efikasnost u
Mediteranska dijeta
očuvanju zdravlja srca. DASH
U grupi koja se hranila mediteranski, rizik
dijeta (Dietary Approaches to
je ukupno 30 % manji nego kod onih koji su se
Stop Hypertension) je bila
hranili tradicionalno, svaki treći potencijalni
predviđena za sniženje krvnog
pacijent je sačuvao svoje
pritiska, ali se pokazala efikasna
srce. Šta čini ovu ishranu
i za poboljšanje lipidskog
tako izuzetnom? Sve je
profila i glikoregulacije, čak i
prosto „natopljeno“
za mršavljenje kada se definišu
maslinovim uljem.
porcije. Ona je nemasnija i od
Svakodnevno koriste
mediteranske i od naše uobičajene
bar 75 do 100 grama.
ishrane, ali nije skroz nemasna.
Pasta, pirinač,
Negde 27 % ukupnih kalorija daju
mahunarke, malo
razne masnoće, bilo da su one
mesa i ribe, 100–150
iz mlečnih proizvoda, mesa,
grama, bar 300 grama
koštunica, dodatog jestivog ulja
svedenog na supenu kašiku dnevno. Najveća
ograničenja su u smislu unosa zasićenih masti
i vidljivih i nevidljivih, kao putera, ulja, masti,
masnih sireva i masnog mesa. Ograničen je
i unos dodatog šećera, bilo da je on beli, žuti,
fruktozni. Posebno se insistira na smanjenju
unosa soli. Pri tome se misli i na so u hlebu i
pekarskim proizvodima, suhomesnatim, zimnici,
a ne samo na onu koju dodajemo pri kuvanju u
kući. Karakteristika ove dijete je dosta mleka i
nemasnih mlečnih proizvoda, 3 šolje oko 750 ml,
ili adekvatne količine nemasnog sira. Ne mala
količina mesa od 150–200 grama, po neko jaje
i bar 1–3 puta nedeljno mahunarke kao pasulj,
boranija. Pored toga, ima više kalorija iz hleba i
žitarica nego i balansirana i mediteranska ishrana,
oko 200 g hleba ili odgovarajuće količine zamena
kao pirinač, testenine, kore.
Prilagođavanje našoj ishrani
Iako različit od naše uobičajene ishrane,
ovaj tip ishrane je mnogo dostupniji na našem
području i po ukusu prihvatljiviji. Jasno je da
zahteva određena prilagođavanja, posebno u
izboru namirnica. Nema masnog mesa, masnih
suhomesnatih proizvoda, slaninice, kajmaka. Ali
zato ima koštunjavog voća i dosta svežeg povrća!
Očekivani efekti po zdravlje srca, prevenciju
dijabetesa i gojaznosti su takvi da vrede
odricanja, te je DASH dijeta odlična alternativa
mediteranskoj ishrani. Čuva zdravlje srca
i krvnih sudova a ispunjava sve zahteve
optimalne, balansirane ishrane. Što se tiče
zdravlja srca, obe ove ishrane su odlične, a
svako može da se opredeli prema svom ukusu.
9 Lilly
10 Lilly
IZ ugla pedijatra
Ovčje boginje
ili varičele
Reč je o blagom oboljenju sa velikim indeksom
kontagioznosti koji se kreće oko 70%. Najčešće
oboljevaju deca do desete godine života,
a može da oboli i odojče do trećeg meseca
Piše: prim. Dr Biljana Kovačević, pedijatar
O
včje boginje ili varičele je akutno vrlo
kontaginozno virusno oboljenje sa
ospom koja je vezikulozna i izbija u
naletima. Varičela je oboljenje dečjeg uzrasta.
Komplikacije su retke i obično lake. Izuzetak čini
encefalitis (zapaljenje moždanica), koji može biti
težak i ostaviti trajne sekvele. Varičelu izaziva
virus koji se ubraja u grupu herpes virusa. Varičela je blago oboljenje sa velikim
indeksom kontagioznosti koji se kreće oko
70%. Najčešće oboljevaju deca do desete
godine života, a može da oboli i odojče
do trećeg meseca. Varičela se javlja u vidu
epidemije, ređe sporadično. To je kapljična
infekcija, češća zimi i s proleća.
Izvor infekcije je bolesnik od varičele. On
12 Lilly
je zarazan 1 do 2 dana pre pojave ospe i u
toku vezikuloznog stadijuma, dok počnu
da sasušuju poslednje vezikule. Bolesnik u
krustoznom stadijumu nije zarazan.
Tri stadijuma
Varičela je najčešće blago oboljenje, traje
dve do tri nedelje i uglavnom prolazi bez
komplikacija. U toku bolesti razlikuju se tri
stadijuma: kataralni, osipni i rekonvalescentni.
Inkubacija traje 14–18 dana.
Kataralni stadijum traje 1–2 dana. Obično
protiče neupadljivo, ili je praćen blagim opštim
znacima: glavoboljom, slabošću, anoreksijom,
eventualno blagom temperaturom.
Istovremeno se može javiti enantem na mekom
nepcu i bukalnoj sluzokoži. Osim enantema
može da se javi osip po koži koji se izgubi
posle nekoliko časova. Kataralni stadijum nije
obavezan u razvoju bolesti.
Osipni stadijum počinje posle kataralnog
stadijuma bolesti ili pak direktno, tj. sa
izbijanjem ospe.
Ospa kod varičele prolazi kroz više
stadijuma počevši od makule , papula,
vezikule, pa do kruste. Međutim, u kliničkoj
slici ove osipne groznice najznačajniji je
stadijum vezikule, zbog čega se govori o
vezikuloznoj ospi kod varičele.
Prvo se javljaju ružičaste makule, kroz
nekoliko časova one postaju papule pa
vezikule. Makule i papule često prođu
nezapaženo, pa se ospa obično zapazi tek kad
izbiju vezikule.
Tok bolesi kod varičele
traje 2–3 nedelje, jer se
kruste dugo održavaju
Vezikule se nalaze na samoj površini kože
, ovalne su, nežne i lako prskaju, te se opisuju
kao kapi rose na koži. Obično nisu veće od
zrna sočiva, ispunjene su tečnošću koja je u
početku bistra, zatim opalescentna, ali nikad
gnojava. Već sutradan vezikula počinje da se
smežurava. Pritom se u centru obrazuje nežna
krusta koja u celini zameni vezikulu. Ova
evolucija od makule do vezikule i obrazovanja
kruste traje 2–4 dana.
Ospa izbija u naletima, vremenski
razmak između naleta iznosi 10–30 časova.
Obično se jave dva do tri naleta. Svako novo
izbijanje ospe je obično praćeno povišenom
temperaturom. Broj vezikula u jednom naletu
je vrlo različit, kreće se od nekoliko vezikula
do više desetina. Ospa se prvenstveno javlja na
pokrivenim delovima kože, ali je ima i po celoj
koži, uključujući i kosu, dlanove i tabane.
Izbijanje ospe je praćeno svrabom kože i
zbog češanja može doći do prskanja vezikule i
superinfekcije. Kad se kruste već obrazuju one
su prvo mrke a zatim crne boje.Vrlo su površne
i otpadaju posle 6–10 dana. Na tom mestu
kasnije ostanu hipopigmentisane mrlje koje
se nekad dugo održavaju i siguran su dokaz o
preležanoj varičeli. Varičela ne ostavlja ožiljke
ukoliko nije došlo do sekundarne infekcije.
Tok bolesti kod varičele traje 2–3 nedelje, jer se
kruste dugo održavaju.
Dobra prognoza
Rekonvalescentni stadijum počinje posle
opadanje krusta i traje oko nedelju dana.
Varičela je lako oboljenje, te se dete veoma
brzo oporavlja. U najvećem broju slučajeva
dijagnoza varičele je laka. Postavlja se na
osnovu nalaza prvih vezikula ili polimorfne
ospe. Varičela je najčešće lako oboljenje sa
dobrom prognozom.
Lečenje: obično varičela zahteva samo izolaciju
bolesnika, ležanje i simptomatsku terapiju.
Treba nastojati da se održi maksimalna
higijena kože i da se izbegne superinfekcija
vezikula i ubrza njihovo sasušivanje. U novije
vreme primenjuju se antihistaminici da bi se
smanjio svrab. Ishrana je normalna, a higijena
se održava redovnim kupanjem i mazanjem
preparatima koji sasušuju promenu.
dILeMa savreMenIH rodIteLja
da li su suplementi dOvOljnO dObri i bezbedni za dete?
O
dgovor na ovo pitanje je jednostavan MARSOVCI su ne samo bezbedan, već i
veoma koristan dodatak svakodnevnoj ishrani,
jer sadrže sve ono što je malom organizmu
potrebno da se izbori protiv tradicionalno
zimskih problema.
Marsovci su dostupni u tri varijante
1. Sirup sa Imuneffectom za uzrast od jedne
godine, bez glutena i alergena, prijatnog
ukusa i komforan za primenu.
2. Tablete za žvakanje Marsovci sa
Imuneffectom, koji u sebi uz vitamin i
minerale, sadrže betaglukan i cink. Velika
pomoć održanju dobrog imuniteta u samo
jednoj tableti dnevno.
3. Tablete za žvakanje Marsovci sa
prebiotikom koji je nezamenljiv za
očuvanje zdravlja digestivnog trakta,
obezbeđuju potrebnu količinu vlakana,
u samo jednoj tableti, potrebnu da telo
ostane zdravo.
Marsovci sadrže samo prirodne boje i ne
sadrže gluten.
ZDRAVI BILI I VELIKI PORASLI!
Više na www.marsovci.rs
13 Lilly
Ekskluzivni distributer:
www.sibex.rs
Pratite novosti na FB stani Marsovcisrbija
Proizvođač:
www.walmark.eu
listerin
LIsterIn!
i oralna higijena
Važan korak u dobrom
održavanju oralne
higijene predstavlja
upotreba tečnosti za
ispiranje usta. Iako
pacijenti misle da
će korišćenjem
različitih tečnosti
bez upotrebe
četkice i paste
dobro održavati
higijenu, nisu u
pravu
L
epi, beli i pre svega zdravi
zubi vam omogućavaju širok
i blistav osmeh i dodatni nivo
samopouzdanja. To nije teško postići
ako svoje zube negujemo ispravno
i svakodnevno. Oralna higijena
predstavlja skup tehnika kojima se
usna duplja održava čistom i zdravom.
Sredstva kojima se to postiže su
četkica i pasta za zube, zubni konac i
tečnosti za ispiranje usta.
Sva ova sredstva imaju jedan
zajednički cilj, to je uklanjanje
zubnog plaka, glavnog uzročnika
oboljenja zuba. Zubni plak je
potrebno redovno uklanjati da bi se
sprečila pojava različitih oboljenja.
Prvi korak u uklanjanju zubnog
plaka predstavljaju četkica i pasta
za zube. Četkica za zube bi
trebalo da ima fleksibilnu dršku
kako bi se lakše manipulisalo
sa njom. Danas su gotovo sve
četkice napravljene od veštačkih
vlakana različite tvrdoće. Svojim
14 Lilly
pacijentima preporučujem meke ili četkice
srednje tvrdoće. Veoma je važno četkicu
menjati na tri meseca ili posle bilo koje
preležane bolesti, s obzirom da se na njoj
zadržavaju mikroorganizmi. Pasta za zube
svojim abrazivnim svojstvima potpomaže
u mehaničkom pranju zuba, a paste koje
sadrže fluor jačaju otpornost zuba na karijes.
Upotreba četkice i paste za zube predstavlja
osnov dobre oralne higijene i trebalo bi prati
zube najmanje dva puta dnevno.
Važan korak u dobrom održavanju
oralne higijene predstavlja upotreba
tečnosti za ispiranje usta. Iako
pacijenti misle da će korišćenjem
različitih tečnosti bez upotrebe četkice
i paste dobro održavati higijenu,
nisu u pravu. Tečnosti za ispiranje
usta sadrže antiseptičke sastojke koji
svojim dejstvom uništavaju 99%
bakterija odgovornih za različita
oboljenja u usnoj duplji. Ja svojim
pacijentima najčešće preporučujem
Listerin, pre svega jer sadrži jedinstvenu
kombinaciju četiri esencijalna ulja, i zbog
njegove duge tradicije, jer je u upotrebi
još od davne 1879 godine kada se koristio
kao opšti antiseptik. Upotrebljava se
nakon pranja zuba, tako što se usta
dva puta na dan isperu u trajanju od
30 sekundi. Listerin je prijatnog ukusa,
postoji nekoliko različitih vrsta. Sve vrste
u sebi izmedju ostalog sadrže i mentu
koja im daje osvežavajući ukus. Moji
pacijenti ga vole i od momenta kada ga
prvi put probaju ne prestaju da ga koriste
u svom svakodnevnom održavanju oralne
higijene.
Uz redovne kontrole stomatologa
i pravilna tri koraka oralne higijene,
usna duplja se održava čistom i
zdravom duži vremenski period.
Dr Bojana Rajnović
Stomatološka ordinacija “Rajnović”
psIHoLog
na terapiji
Na psihoterapiju dolaze oni koji
imaju uvid u svoje stanje, razum
da to prihvate, snagu da potraže
pomoć i hrabrost da se upuste u
traganje po sopstvenoj duši
Miki Manojlović
Vudi Alen
Piše: Vesna Brzev Ćurčić, psihoanalitičar
P
ovod za ovaj tekst je neverovatno dobra
mini serija „Na terapiji“ koju smo imali
prilike da gledamo na televiziji. Bavi se
problemima običnih ljudi, ali i psihoterapeutom
kao osobom, koja je pre svega čovek, dakle
ima i svojih problema. Ulogu psihoterapeuta
maestralno je odigrao Miki Manojlović. Sama
serija u velikoj meri demistifikuje psihoterapiju,
nudeći ovaj metod pomoći kao nešto dostupno
svima i, hteli to da priznamo ili ne, ponekad
i neophodno. Živeći u svetu u kome živimo,
gomilamo probleme, često ne nalazeći način da
ih se rešimo. Stoga je sasvim razumljivo da je ova
serija postigla izuzetno veliki uspeh u celom svetu.
Kako ljudi postaju kolekcionari nerešenih
problema? Čini se jednostavno. Duga
iscrpljivanja, stanja koja po dužini trajanja
prevazilaze ono što se naziva krizom, tugovanja,
depresije, napetosti, zbunjenosti, neodlučnosti,
raspolućenosti u traženju izlaza, nemogućnost
prevladavanja unutrašnjih konflikata, neminovno
vode beskrajnom osećanju umora, bezvrednosti,
nemoći, sloma. Nekada u ovom vrtlogu mogu da
pomognu prijatelji, ali, ne zaboravimo, funkcija
prijatelja je nešto drugo. Prijatelj može da
pomogne ljubavlju, razumnom podrškom, ali ne
i stručno. Onda kada neko oseti da nešto više, iz
ma kog razloga, ne može sam, postoji mogućnost
traženja izlaza i rešenja kroz psihoterapiju.
Kreativni čin
Postoji određena predrasuda kod nedovoljno
upućenih osoba da je psihoterapija rezervisana
isključivo za ljude koji imaju neke probleme.
16 Lilly
Naravno, to nije tačno. Psihoterapija je, zapravo,
jedan kreativni čin pomoću koga oni koji u
nju uđu mogu da ostvare svoje potencijale
do optimuma, da spoznaju svoju suštinu i da
budu slobodniji u planiranju svoje budućnosti i
realizaciji želja. Zbog toga nije čudno što i neki
od vrhunskih umetnika svih pravaca imaju
potrebu za samospoznajom na ovaj način.
Vratimo se predrasudi. Postoje brojne teorije
koje se bave definisanjem normalnosti. Jedan od
tih teoretičara kaže da je normalna ona osoba
koja se nikada nije obratila za pomoć. Pitanje
glasi: koliko osoba poznajete u svom okruženju
koje se nisu nikada obratile za pomoć, a za
koje pouzdano znate da imaju velike probleme,
pa čak i poremećaje. Drugi pak kažu da samo
normalni ljudi idu na psihoterapiju, jer vide
da im je potrebna pomoć i imaju potrebu da
nešto promene. Na psihoterapiju dolaze upravo
oni koji imaju uvid u svoje stanje, razum da to
prihvate, snagu da potraže pomoć i hrabrost da
se upuste u traganje po sopstvenoj duši. Oni traže
uzroke svom stanju, žele da znaju više i bolje o
sebi, prošire vidike, izoštre svoj pogled na svet,
potraže svoj udeo u sopstvenom životu i pronađu
Povod za ovaj tekst je
neverovatno dobra
mini serija „Na terapiji“,
koju smo imali prilike
da gledamo na televiziji ,
a postigla je veliki
uspeh i u svetu
rešenja koja su u njihovom najboljem interesu, ne
povređujući pri tome druge. Možda se potreba
za psihoterapijom najbolje ilustruje primerom
iz tzv. somatske medicine. Kada neko ima nazeb
ili zapaljenje pluća, traži pomoć od lekara.
Normalno, zar ne? Zašto se i za „zapaljenje“ duše
ne bi tražila odgovarajuća pomoć?
Šta je to psihoterapija?
Psihoterapija je interaktivni proces između
klijenta i psihoterapeuta. Psihoterapeuti
su stručnjaci edukovani po vrlo strogim
standardima. Proces je usmeren na
prepoznavanje i osvešćivanje zona konflikata,
osnaživanje zdravih psiholoških kapaciteta i
iznalaženje rešenja. Psihoterapija se odvija u
određenim, strogo kontrolisanim uslovima
koji podrazumevaju vreme u kome se seansa
odvija, isto vreme trajanja seanse, adekvatan i
konstantan prostor i, što je najvažnije, poštovanje
pravila poverljivosti. Klijenti dolaze sa određenim
očekivanjima od psihoterapije koja iziskuju
definisanje, jer to vodi osećanju ukusa pobede.
Početak psihoterapije najčešće prati
tzv. medeni mesec psihoterapije. Klijent
terapeuta u početku idealizuje, da bi onda
prevladala laka nelagodnost klijenta uslovljena
činjenicom da ima pred sobom potpuno
nepoznatu osobu pred kojom bi trebalo
da nema tajne. Polagano napredovanje,
karakteristično za početak, traje sve dok se ne
uspostavi odnos poverenja. Odnos između
klijenta i psihoterapeuta je tokom psihoterapije
promenljivog kvaliteta, nekada vrlo toplog,
nekada čak vrlo agresivnog. Nijedno od
Psihoterapija nam
pomaže da shvatimo
zašto se nešto događalo,
gde želimo da budemo i
kako do toga da stignemo
osećanja nije u direktnoj vezi sa ličnošću
terapeuta. Radi se o fenomenu prenošenja
osećanja sa osoba koje su najvažnije u životu
klijenta na psihoterapeuta. Ovaj odnos je vrlo
bitan za sam psihoterapijski rad i razrešava se
završetkom psihoterapije.
Dublje ulaženje u psihoterapijski proces
može da budi i otpore. To je fenomen koji
se dešava na nesvesnom nivou i „pomaže“
ličnosti da se odbrani od sadržaja koji su za
nju prepoznati kao neprihvatljivi, sramni,
ugrožavajući. Rad na otporima i prevazilaženje
je bitan za uspeh same psihoterapije. Ovo
čini vrlo bitnu razliku između prijateljstva i
psihoterapijskog rada, budući da je gotovo
nevidljiv kod bliskih osoba, a ako se i prepozna,
malo je spremnih da nastavi da “kopa“
po prijatelju, znajući koliko je to za njega
nelagodno ili bolno. Svako od nas zna gde i
kako nekoga može da dotakne i lako „opara“.
To i nije neka mudrost. Veština je kako ponovo
napraviti celinu od takvih „oparanih“ delova.
Samoispitivanje
Ima ljudi koji smatraju da i samoispitivanje
može da ima efekte isceliteljstva.
Samoispitivanje ne vodi tako delikatnom i
sveobuhvatnom analiziranju, jer će svako
od nas trgnuti ruku kada dublje prodre u
ranu. To je prirodni refleks. Ni vrhunski
stomatolozi ne vade sami sebi zube, niti hirurzi
operišu sebi slepa creva. Boli! Iz istog razloga
psihoterapeutima nije dozvoljeno da rade sa
svojim prijateljima ili poznanicima, a pogotovu
ne sa članovima porodice. Isto tako, ne
dozvoljava se bilo kakav odnos koji prevazilazi
odnos klijent-psihoterapeut. Čuvanjem odnosa
čuvamo mogućnost da pomognemo bez
Crnohumorna verzija:
Bili Kristl i Robert De Niro u
filmu „Mafijaš pod stresom“
subjektivnih primesa koje nosi samoispitivanje
ili prijateljstvo. Psihoterapeut neće biti neko sa
kim ćete se družiti u životu, ali će biti uvek tu,
u slučaju da vam zatreba pomoć.
Važan sadržaj rada su i snovi klijenta. Sa
snovima se radi kao sa nečim što je lična
produkcija pojedinca koja ide iz dela ličnosti
koga osoba nije svesna. Snovi olakšavaju
saznavanje i osvešćivanje suštine problema, a
samim tim i iznalaženje rešenja.
Okolina kao saradnik
Psihoterapija ima kraj. Ovaj „kraj“ je
kreativan čin u kome se svako vraća na svoju
poziciju, u svoju realnu ulogu, a oba učesnika
su svesna na čemu se i kako radilo, kao i
efekata psihoterapije. Psihoterapija ne menja
ljude niti pravi od njih ono što oni nisu. Ona
pomaže da se ispoljimo u punom zamahu, da
ostvarimo svoje potencijale, spoznamo šta nas
je kočilo, gde smo se u životu „zaglavili“, kako
se branimo, kako da rešimo svoju osetljivost,
ljutnju, tugu, kako da se bolje odredimo prema
okolini i kako da naučimo da nam okolina
bude saradnik, a ne neprijatelj koji nas vreba.
Pomoći će i u tome da naučimo da sebe
vrednujemo i volimo na adekvatan način.
Tako će psihoterapija pomoći da shvatimo
zašto se nešto događalo, gde želimo da budemo
i kako do toga da stignemo. Ovo je veliko
emocionalno investiranje, trud, napor i poduhvat
vredan hvale i podrške koji uvek donosi dobit.
Koliku dobit donosi psihoterapija mogu da kažu
brojni umetnici, filosofi, naučnici, profesionalci
u raznim oblastima koji su se odlučivali da uđu
u psihoterapiju, ne zbog simptoma nego radi
unutrašnje dobiti koju mogu da „troše“ do kraja
života. Psihoterapija je bila i ostala nepresušni izvor
inspiracija za brojne stvaraoce: scenariste, režisere,
glumce, pisce, slikare. Mnogi od njih se ponose
svojim iskustvom. Bilo bi nepošteno imenovati
neke, a neke ne. Uostalom, za mnoge od njih znaju
samo oni koji su bili njihovi psihoterapeuti. Neki se
pak time i ponose. Zna se da je legendarna Merilin
Monro bila dugo godina na psihoterapiji. Šta reći za
Vudi Alena koji je napravio čitav serijal filmova sa
ovom tematikom. A gde su tek svi oni filmovi koji
ovaj problem tretiraju sa humorističke strane.
BE
ZA CISTE I ZDRAVE ZU *
E
T
I
T
S
R
K
S
A
R
SA OSTACIMA HRANE
*jer obnavlja optimalni nivo pH vrednosti zubnih naslaga
17
17 Lilly
Žene koje inspirišu trendove
Visoki
sjaj
modnih muza
Modna industrija
ne bi postojala
bez inspirativnih,
dekadentnih žena iz
senke, koje su svoje
mesto pod reflektorima
ustupile drugima
Izabela Blou
Piše: Jelena Vukmirović
U
vreme Stare Grčke bilo je devet muza,
devet kćeri boga Zevsa i Mnemozine,
mada se već Platon žalio da bi trebalo
da postoji bar još jedna. U međuvremenu,
muze su izgubile svoj status boginja i počev od
devetnaestog veka postale su stvarne žene od
krvi i mesa, koje inspirišu slikare, pisce, pesnike
i modne kreatore. Uprkos tome što su zaslužne
za nastanak mnogih uspešnih kreacija i što su
saučesnice u modnim „prevratima”, muze su
u modnoj industriji uglavnom žene iz senke,
koje su svoje mesto pod reflektorima najvećim
delom ustupile modnim ikonama poput Madone
ili Viktorije Bekam. Ipak, nakon izložbe pod
nazivom „Models As Muse: Embodying Fashion”,
održane pre nekoliko godina u njujorškom
Metropolitenu i objavljivanja biografija markize
Luize Kasati (muze i mecene mnogih umetnika
u prvoj polovini XX veka i inspiracije Džona
Galijana krajem istog stoleća) i Ajris Apfel (žene
koja je inspirisala Ajzaka Mizrahija), javnost je
konačno imala priliku da zaviri u „bekstejdž”
velikih modnih dizajnera i fotografa i sazna
ko su žene koje ih inspirišu. Ispostavilo se da
najpoznatiji svetski dizajneri inspiraciju nalaze
u modelima koji nisu obavezno profesionalne
manekenke, već često i pripadnice aristokratije
sa naglašenom individualnošću i izraženim
interesovanjem za modu.
Tvigi
20 Lilly
Dovima
Markiza Kasati
Koji kvaliteti izdvajaju jednu lepu ženu iz
mora ostalih i čine je dobrom kandidatkinjom za
muzu najbolje je svojevremeno objasnila markiza
Kasati, rekavši za sebe kako ne voli prosečnost za
kojom teži svet, te da je samim tim što je drugačija
prinuđena da bude sama. Ekstravagantan način
života je markizu, čiji je ljubimac poslužio kao
inspiracija za čuvenog Kartijeovog leoparda,
doveo skoro do prosjačkog štapa, a zanimljivo
je da se prilikom prodaje predmeta koji su joj
pripadali na aukciji nadmetala i Koko Šanel.
Izabela Blou
Izabela Blou je još jedna od bogatih dama koje
su uticale na karijere poznatih dizajnera, među
kojima se naročito ističu Aleksander Mekvin
i Džulijan Mekdonald. Gospođa Blou je sebe
okarakterisala kao inspiraciju dizajnera uglavnom
Markiza Kasati
homoseksualnog opredeljenja. Saradnju sa
kreatorima okarakterisala je kao veoma blisko
prijateljstvo u kom ima seksualnog naboja i gde
se može osetiti romansa, ali je sve pokušala da
objasni i time što ona mnogo čita dok dizajneri za
to nemaju vremena, ili ih ne zanima. U svakom
slučaju, Aleksander Mekvin je nakon ovakvih
njenih zapažanja osetio potrebu da razjasni ulogu
koju je ona imala u njegovom usponu do zvezda:
„Ona je mecena. Nema šanse da bi ona mogla
da bude moja muza. Ona je entuzijasta i voli
mnoge kreatore. U svakom slučaju, ako to kako
odeća treba da izgleda povežete samo sa jednom
osobom, ograničavate sami sebe.”
Amanda Harleč
Džon Galijano i Karl Lagerfeld sigurno
ne misle da kreiranje odeće ima ograničenja
ukoliko je dizajneru u mislima samo jedna
žena. Amanda Harleč, dama koja je udajom
ušla u englesku aristokratiju, trenutno je
sigurno jedna od najpoznatijih muza modne
industrije. Gospođa Harleč može da se pohvali
dugogodišnjom saradnjom sa Galijanom,
nakon koje je počela da radi sa Lagerfeldom
i služi kao inspiracija za njegove kreacije.
Sebe vidi kao muzu u klasičnom smislu. Karl
Lagerfeld, s druge strane, kaže da ne podnosi
reč „muza” i da, pošto sam nije žena, ima
potrebu za idealnom inkarnacijom žene kakvu
Mešavinu
profesionalne
manekenke i
aristokratkinje, kao
muza predstavlja
Odri Hepbern
Liza Tejlor
zamišlja u tom trenutku. Prisustvo takve žene
pomaže mu da izrazi ono što oseća i dizajnira
odeću misleći baš na tu damu. „Kajzer Karl”,
kako Lagerfelda zovu u nekim krugovima,
promenio je pre Amande Harleč čitavu
kolekciju muza od kojih je u sećanju ostala Ines
de la Fresanž, sa kojom je raskinuo saradnju
nakon što je ona odlučila da svoj lik pozajmi
Marijani, nacionalnom simbolu Francuske.
„Neću da oblačim istorijske spomenike”,
navodno je rekao Karl.
Odri Hepbern
Mešavinu profesionalne manekenke i
aristokratkinje, kao muza sigurno predstavlja
Odri Hepbern, žena koja se pomalo bavila
manekenstvom a kasnije postala glumica
aristokratskog držanja, ambasador UNICEF-a
i muza Ibera de Živanšija. „Ona je bila divna,
bila je jedinstvena, bila je stvarna. Ona je mogla
sve, mogla je da radi Šekspira i druge velike
pisce. Sve to imala je u sebi i bila je prirodna”,
rekao je Živanši o svojoj dugogodišnjoj
prijateljici i ženi za koju je kreirao čuvenu
crnu haljinu. Živanšijevo viđenje Hepbernove
ukazuje na to da model-muza ne mora da
poseduje samo fizičke atribute da bi postala
inspiracija i istovremeno pokrenula mase,
Amanda Harleč
ona mora da ima i glumački talenat i da bude
sposobna da predstavi ličnost koja oslikava
tačno određen trenutak u vremenu. Modna
novinarka Samanta Kričel je, pišući o modelima
kao muzama, naglasila da ove žene, pored
toga što sjajno izgledaju, inspirišu istraživanje
umetnosti i kulture, ali i ludačku trku da bi se
kupila garderoba koja neuvežbanom oku na
prvi pogled može delovati smešno.
Pojava ovih dekadentnih muza obuhvata veći
deo XX i početak XXI veka, vreme u kome je
moda počela da dobija na značaju i donekle
diktira način života. Muze modnih fotografa,
ovekovečene na bezvremenim fotografijama
prestižnih časopisa kao što su „Vogue” i
„Harper’s Bazaar” pružaju uvid ne samo u to šta
se nosilo u kojoj deceniji, već i koje karakterne
osobine je bilo poželjno da poseduju pripadnice
lepšeg pola u tim periodima.
Dovima
Dovima, „supersofisticirani model u
sofisticiranom vremenu”, jedna je od prvih
proslavljenih manekenki, a vrhunac slave
dostigla je sredinom prošlog veka sarađujući sa
fotografom Ričardom Avedonom. Bledog tena
i tamne kose, Dovima je istovremeno izgledala
krhko, ali i kao da je u stanju da „zaledi sam
Odri Hepbern
led”, čitala je stripove a ne knjige, nije znala da
se Egipat nalazi u Africi. To nije smetalo da
se istakne njena sposobnost da, pozirajući u
crno-beloj Iv Sen Loranovoj haljini između dva
ogromna slona, prenese izraz i držanje jedne
egipatske kraljice, čime je doprinela nastanku
možda najpoznatije modne fotografije. Dovima
je instinktivno shvatala modu, bila je u stanju
da uznemiri muške snove i istovremeno
ženama proda odeću i ruž. Napustila je
karijeru polovinom šezdesetih i kraj života
dočekala radeći u piceriji, što bi za neku od
savremenih manekenki bilo nezamislivo.
Lisa Fonsažrives
Druga manekenka koja je obeležila
posleratni period i pedesete je Lisa
Fonsažrives, Šveđanka koja je na setu
upoznala fotografa Irvina Pena, svog budućeg
supruga. Pen je sa Lisom, poznatom po
jedinstvenom načinu izvijanja tela tokom
poziranja, napravio čuvene fotografije na
kojima ona nosi popularnu sirena-haljinu.
Pen je, odlučivši se za set crno-belo-sivih
fotografija a ne za klasično studijsko snimanje,
napravio nešto drugačije i lepše od radova
svojih kolega iz pedesetih godina prošlog veka.
Kamila Morton, muza Džona Galijana, Lisu
21 Lilly
Žene koje InspIrIšu trendove
Fonsažrives Pen smatra prvim supermodelom.
Kako se menjala moda menjale su se i muze
modnih fotografa, pa šezdesetih godina
prošlog veka obline na ženskom telu postaju
suvišne, a u modu ulazi dečačka građa tinejdžmanekenki. Smatra se da prekretnicu u tom
smislu predstavlja čuvena fotografija Vilijama
Klakstona na kojoj je model Pegi Mofit u
monokiniju kreatora Rudija Gernrajha.
Nakon pojave Tvigi i poplave mladih mršavih
devojaka u mini-suknjama, sedamdesetih
godina prošlog veka kreatori i fotografi ponovo
počinju inspiraciju da nalaze u oblinama, ali se
od modela zahteva da zauzmu gotovo muški
stav. Fotografija potpuno obučene Lize Tejlor
u muškoj pozi, koju je uradio fotograf Helmut
Njutn za Kalvin Klajn, najbolje je prenela duh
seksualne revolucije u svet mode.
Kraj ere supermodela
Osamdesetih i početkom devedesetih godina
modnim pistama i fotografijama u modnim
magazinima harale su veoma ženstvene i
glamurozne Sindi Kraford, Klaudija Šifer,
Linda Evanđelista, Kirsti Tarlington i Naomi
Kempbel, žene koje će pozivu manekenke
doneti selebriti status jednak onome koji imaju
Iris Apfel
Prilikom prodaje
predmeta koji su
pripadali markizi
Kasati, na aukciji se
nadmetala i Koko Šanel
rok-zvezde... sve dok se sa grandž pokretom i
njime inspirisanom Džejkobsovom kolekcijom
nije pojavila Kejt Mos, učinila popularnim
izgled heroinske zavisnice i postala do danas
aktuelna modna ikona.
Od devedesetih godina prošlog veka poziv
Ines de la Fresanž
modela postaje sve zahtevniji i sve manje je
dovoljno samo imati lepo lice i telo u skladu
sa trenutnim standardima. Jedan od trenutno
najcenjenijih modnih kreatora, Majkl Kors,
kaže da je od lepog izgleda važnije šta model
ima da kaže i kako se kreće. On smatra da
su lepotice jedno, a modeli drugo jer da bi
uspešno iznele neku kolekciju i odeći udahnule
život ove devojke moraju da imaju i dar za
performans. Dakle, vreme glamuroznih
super-modela je prošlo, a od modela i muza
u modnoj industriji sada se očekuje da pored
toga što su lepe, budu elokventne i poseduju
bar malo glumačkog talenta.
vItaMInI I proteInI IZ MLeka 0% paraBena
hranljivi – zaštitni – hidrantni
Beli čep - HRANI I NEGUJE VAŠU KOŽU
Hranljive materije u mleku, kao što su
proteini, kalcijum, vitamini i minerali, imaju
prepoznatljive dobrobiti za telo i takođe
obnavljaju i neguju vašu kožu. Obogaćen
vitaminima i proteinima, daje vašoj koži 50%
više neophodne ishrane.
Tako ćete obezbediti maksimalnu mekoću
zahvaljujući snažnim hidratantnim svojstvima.
Žuti čep - AKTIVIRA ODBRANU KOŽE
Naša koža je konstantno izložena agresivnim
uticajima okoline. Sunčevi zraci, hladnoća,
22 Lilly
zagađenost, hemijska sredstva... To su elementi
koji slabe odbrambene mehanizme kože
i izazivaju dehidrataciju i gubitak njenog
zdravog i prirodnog izgleda.
Activit protective gel sadrži L.casei F., sastojak
koji aktivira odbrambeni sistem vaše kože i
štiti je od najagresivnijih spoljnih uticaja, a
takođe održava vitalnost ćelija”.
Activit tuš gel je obogaćen sa dvostruko
više vitamina i proteina, dajući koži 50%
više zaštite. Na ovaj način, vaša koža će
sačuvati svoju prirodnu zdravu formu i
biće zaštićena, hidrirana i negovana tokom
celog dana.
Crveni čep - OBNAVLJA I LEČI SUVU KOŽU
Prvi rang nege sa 10% više lactourea-e, novi
kompleks sa mlečnom kiselinom, sastojak koji
potpomaže hidrataciju kože, i urea, čisti prirodni
sastojak koji daje vlažnost koži i dermatolozi ga
preporučuju za lečenje suve kože.
Lactourea je posebno formulisan tuš gel za
veoma suvu, osetljivu kožu. Uz njega ćete
omogućiti sebi regenerisanu, zaštićenu i zaista
hidriranu kožu.
ZDRAVA I NEGOVANA KOSA JE JEDAN OD NAJVAŽNIJIH ADUTA SVAKE ŽENE, NEŠTO ŠTO PRVO „ZAPADA“ U
OČI SVAKOM SAGOVORNIKU I JEDNA OD BITNIJIH STAVKI KOD STVARANJA PRVOG UTISKA O NEKOJ OSOBI.
Pošto su žene sklone čestim tretiranjima kose, kao što su farbanje, feniranje, izvlačenje pramenova a ništa manje
nisu štetni ni ostali neprijatelji kose: sunce, more, smog, klima itd, kosa nam često postaje isušena, zamršena i
nezdrava, bez sjaja i lepe intenzivne boje. U poslednje vreme jako je popularna upotreba tretmana keratinom u
salonima, posle čega kosa izgleda zdravije, i lakše se fenira i česlja.
ALFAPARF, ITALIJANSKA KOZMETIKA ZA KOSU U SVOM ASORTIMANU ZA PROFESIONALNU,
SALONSKU UPOTREBU NUDI KERATIN KOJI NE SADRŽI FORMALDEHID, KANCEROGENI HEMIJSKI
SASTOJAK. DAJE FENOMENALNE REZULTATE NEGE I TRAJNOG ISPRAVLJANJA KOSE.
Što se tiče kućne nege, ALFAPARF preporučuje šampon, regenerator i mleko za kosu koji se upotrebljavaju posle
tretmana keratinom, kako bi efekat tretmana ostao što duže vidljiv. Pomenuti proizvodi su na prirodnoj bazi,
bez štetnih sastojaka. Produžavaju efekat keratina i čine kosu neverovatno nežnom i zdravom a s obzirom na to
da su jedini ovakvi proizvodi bez soli, sulfata i parabena, idealni su i za farbanu kosu jer ne sadrže sastojke koji
ispiraju boju. Idealan način upotrebe: Nakon šampona i regeneratora, prosušiti kosu i naneti mleko celom dužinom kose.
IDEALNI POSLE TRETMANA KERATINOM I ZA FARBANU KOSU JER NE SADRŽE SASTOJKE KOJI ISPIRAJU BOJU
Lepota
praZnIČnI sjaj u oČIMa
Pet dokaza da nema
ružnih žena. Samo lenjih
Piše: Duška Jovanić
je prelazna
Pomade ne prodaju lanolin.
One „valjaju” nadu.
L
ep pokušaj genijalnog Oldosa Hakslija
da nas uteši. Pisci stvarno znaju kako.
Nedavno je britanska biblioteka objavila
dva vodiča za lepotu koja datiraju od sredine
devetnaestog veka, a najviše poverenja imaju
u šampone od goveđe moždine, maske od
svinjske masti i četkice za zube od dlake
jazavca. Briga oko fizičkog izgleda nije nešto
što smo mi izmislili, iako se ispostavilo da
nam je to u glavi 627 sati godišnje. Već sama
ta uznemiravajuća cifra je najbolji dokaz da
tu nadi nema mesta. Nega je vrlo ozbiljan i
mukotrpan posao, bez obzira na to što nas
slavne cure stalno preko novina ubeđuju kako
fenomenalno izgledaju samo zahvaljujući
sapunu, vodi i seksu. Jedino je deo o seksu OK,
sve ostalo su neopevane budalaštine.
Živimo u takvom tranzicionom bedaku u
kome nije frka krasti, ali je sramota propasti.
Dobro, ne kažem da se treba opustiti i
pretvoriti u ekološki problem, ali surovi su
zahtevi prema ženskom telu. Od nas se traži da
se u profesionalnoj areni „šibamo” digitalno,
ali da pred Njim „predemo” analogno, uz
strogo poštovanje ne političke, nego estetske
korektnosti. Što znači da smo „napucane” do
ivice pin-up-a. Za utehu, i čitav svet je tako
postavljen. U zahtevno doba show up kulture,
svi su spremni da se i bukvalno iseku zbog
promo fotke na FB-profilu ili Instagramu.
Nisam ni ja od one retke, gotovo izumrle
vrste žena kojima je ispod nivoa da dobro
izgledaju. U majku prirodu sam odavno
izgubila svaku nadu. Zato sam prvu pomadu
pazarila u četrnaestoj. Od tada sam nastavila
sa praksom da se sa svakog putovanja, zbog te
famozne teglice lanolina, vraćam bez cipela.
Čuda se ne dešavaju preko noći.
Po pravilu, žene se najviše izbezume pred
obećavajuće leto i precenjenu novu godinu
i u želji da, po kratkom postupku, postanu
kraljice plaže ili makar žurke, rastrče se po
celom kozmetičkom terenu. Takav preokret
ni najbolji skalpel ne bi mogao da napravi, a
26 Lilly
kamoli famozna tri koraka do blistavog look-a,
na koje nas u minut do dvanaest navlače
ženski listovi.
Čuveno ležanje sa nogama podignutim
pod uglom od 45 stepeni, sa kesicama čaja na
ocima, kako stoji u prigodnom prazničnom
broju, regularno je, ali nije delotvorno. Makar
ne ukoliko se događa jednom godišnje.
Dovoljno je setiti se kako je prošla
Englekinja koja mesec dana nije skidala
šminku. Lice joj se pretvorilo u kamenolom.
Manje pice, više karmina.
Da odmah raščistimo kuhinjski sto: dalje
šapice od belog brašna. Zaboravite i domaće
pite, a kamoli neodoljivu picu. Tačno je da smo
odrasli na bajkama o maskama od belanaca,
maslinovom ulju u kosi, medu na usnama i
pilingu od kukuruznog brašna. Sastojci su
sasvim prihvatljivi, ali za finu proju.
Iskusne gospođe su me odavno naučile
da kada je „lepota iz kuhinje” u pitanju,
verujem samo neprikosnovenom asortimanu
zamrzivača: smrznuta kašičica za podočnjake
i dve kockice leda za bradavice. Doduše,
ponekad sebi dozvolim i SF tretman japanskim
algama. Osim što preskaču vekove, imaju miris
i ukus sušija, pa mogu nešto i da prezalogajim.
Isto važi i za masku od kavijara, posle koje se
stiče utisak da se hranite dragim kamenjem.
Šta čeka nâs? Ako ćemo se grčiti i mučiti za
zmijsko telo, ne gine nam faca sušene haringe.
U suprotnom, naše zaobljeno, ljupko lice
nosiće nasukani kit.
Restauratorski zavod ili dizalica? Nije lako
i ne može svako. Ali na sjaj u očima uvek
možete računati.
Doktore, ako umrem,
dovršite me.
Što i nije loše: ako je to jedini način da
dijamanti završe na napaćenom ženskom
vratu, neka im služi na čast.
Pice su se zaista smanjle, što je, upozoravaju
finansijski analitičari, direktna posledica
recesije. S druge strane, u doba krize, bilo da
je reč o 1930. ili 2008, primećeno je da se žene
napadnije šminkaju. I obilato troše crveni
ruž – ne da bi odagnale crne misli, nego da bi
privukle „bumbare” ili bogatije muškarce, ako
vas to manje boli.
Fejs or „es”?
Najgora dilema kad se pređe četrdeseta. Čak
i najlepše žene sveta moraju da izaberu između
lica i guze. Fatalnice koje su žarile i palile u
prošlom veku klele su se da ovo prvo mnogo
bolje „prodaje” zlatnu ribicu. Možda, ali te
zavodnice nisu nosile farmerke.
Legenda kaže da je to izgovorila
devedesetogodišnja drugarica neuništive ZaZe Gabor pred malu hiruršku intervenciju.
Mozda je bila i ona, herself. U svakom slučaju,
tada nije bilo „selfija” da joj zagorčava život.
Marlen Ditrih je krvnički ubadala šnale
u kosu ne bi li joj držale lice u pokornosti.
Ursula, najzgodnija Bond devojka, lepila
je flastere. Uglavnom, postoji širok spektar
akcija da zbrišete od satare. Naravno, ukoliko
mislite da je bolje završiti na beauty, nego na
operacionom stolu. I pod uslovom da nemate
konceptualni mozak Marine Abramović, koja
se u devetoj godini zatrčala i pala na nos ne bi
li joj dozvolili da uz malu pomoć čika-doktora
liči na BB.
Budimo realne: svaka žena bi trebalo da
ima svog strogo poverljivog stomatologa,
ginekologa i dermatologa. Osim hijalorunom,
koji briše tugu svake žene, mene je dr Nevenka
Dokmanović razvalila i sloganom: Muškarci
vole očima.
LIFECOACH
Lični razvoj je
Piše: Dragana Bačanek, lifecoach
V
reme novogodišnjih praznika je period
kada razmišljamo koliko je prethodna
godina bila uspešna, ali i vreme kada
donosimo odluke vezane za novu, predstojeću
godinu. Šta mislite o jednoj odluci vezanoj za
to da sporije starite sledeće godine? Kako je to
moguće, pitate se?
Verovatno ste se nekada zapitali zašto su
neki ljudi stari i u tridesetim, a za neke starost
kao da nikada ne dolazi. Nasledni faktor, kao i
način ishrane i redovna rekreacija, igraju važnu
ulogu, ali nauka sve više dolazi do zaključka da
ceo proces započinje najpre u glavi. Zapravo,
od našeg mentalnog stava zavisi i kako ćemo
se hraniti i koliko vremena ćemo posvećivati
svom telu i kakav ćemo uopšte odnos imati
prema sebi. Starenje je manje stvar godina a
mnogo više stvar našeg odnosa prema nama
samima i životu uopšte. Koliko uživamo u
životu, koliko na život gledamo optimistički,
koliko smo veći od sopstvenih problema, to će
se svakako odraziti na naše telo, lice i oči. Ako
stres i slične situacije utiču na negativan način
na um i telo, tada je nemoguće ne razmišljati
na suprotan način – da pozitivne emocije
i iskustva doprinose razvijanju otpornosti
organizma, boljoj fizičkoj formi, te da utiču
na proces starenja. Okretanje pozitivnijim
stvarima u životu, umesto razmišljanja o
vlastitim godinama i broju tableta koje treba
popiti, moglo bi uvesti pozitivne promene.
Briga i dosada
nepovoljno utiču
Ukoliko um često brine, ako se po našoj
glavi često vrzmaju negativne misli, to
snažno utiče na ceo naš sistem, na zdravlje
našeg tela i na proces starenja. Dosada,
nezainteresovanost, nezadovoljstvo, takođe
imaju sličan
efekat. Mnogi
ljudi, naročito
Mnogi misle da je stvar ličnog razvoja pitanje
afiniteta. Ukoliko odustanemo od ličnog razvoja,
odraziće se najpre na to kako se osećamo, a
zatim i na naše telo i proces starenja
Filis Sus
posle četrdesete, odustaju od toga da uče
nove stvari, da se razvijaju i takva mentalna
otupljenost dovodi neminovno do starenja
tela. Ljudi često misle da je stvar ličnog razvoja
pitanje afiniteta. Međutim, rast je naša potreba,
suštinska potreba svakog od nas je da se
razvija, da napreduje i ukoliko odustanemo od
toga, odraziće se najpre na to kako se osećamo,
a zatim i na naše telo i proces starenja.
Često ljudi pristaju na koncept „znam
kako stvari treba da izgledaju”. Smatraju da je
sreća nešto što je fiksirano, umesto da život
prhvataju kao prirodan tok u kome ništa
nije statično. Takvi ljudi teže da njihovi dani
budu isti, da se ništa ne promeni i vremenom
postaju psihološki antikviteti. Ne postoji
krema, a ni šminka koja može sakriti životno
nezadovoljstvo, ljutnju i ogorčenost, kao
ni pilula koja će dovoljno pomoći
ukoliko sami ne zauzmemo
ispravan stav, ako želimo što duže
da ostanemo mladi i vitalni.
Misli i reči utiču
na proces starenja
Koliko sami doprinosimo
vlastitom starenju, približiće
nam informacije iz
istraživanja koje je
objavio novinar
Malkolm Gledvel.
Ovaj Kanađanin
autor je knjige koja
je usko povezana
30 Lilly
s tematikom misli i reči i njihovog uticaja
na starenje. O čemu se zapravo radi u ovom
istraživanju? Grupi ispitanika dato je da čitaju
tekstove koji sadrže reči čije je značenje na neki
način povezano s godinama. Ispitanici nisu znali
koji je cilj istraživanja u kojem učestvuju. Jedino
što su znali je, da se nakon jednog izvršenog
zadatka treba preseliti u drugu prostoriju,
kako bi izvršili idući zadatak. Dakle, ispitanici
su imali za zadatak da iščitavaju tekstove koji
su se u svakom zadatku menjali. Iz toga su
istraživači zaključili zapanjujuću stvar. Što bi
tekst koji su ispitanici iščitavali bio bogatiji
rečima koje suptilno upućuju na starost, to su
se njihove kretnje, nakon izvršenog zadatka,
više usporavale i postale sličnije onima koje čine
ljudi u starijem dobu. Pa, utičemo li zaista sami
na sopstveno starenje? Nakon rezultata upravo
navedenog istraživanja te činjenice da su naše
misli i reči moćnije nego što mislimo, nema se
šta više dodati.
Pet faktora koji mogu
usporiti starenje Svetski poznat lekar dr Dipak Čopra navodi
pet faktora koji mogu doprineti zaustavljanju
procesa starenja, a to su: emocionalno zdravlje,
percepcija sebe, redukcija stresa, društveni
kontakti i duhovni rast. Svemu tome treba još
dodati činjenicu da izolovanost od sveta, kako
godine odmiču, kao i sve manja uključenost u
razne aktivnosti koje nas zanimaju, doprinosi
bržem propadanju našeg fizičkog mehanizma,
odnosno tela. Ima podataka u kojima stoji da
stariji ljudi, koji su aktivno uključeni u neke
aktivnosti, imaju znatno niži nivo smrtnosti, za
celih 50%, od onih koji ne rade apsolutno ništa.
Dobre knjige i altruizam
Čitanje kvalitetnih knjiga održavaće vas
mentalno mladim. Ako ste zabrinuti ili tužni,
čitanje dobre knjige može u mnogome da vam
pomogne da izađete iz takvih mentalnih stanja.
Dobra knjiga je najbolji tihi prijatelj! Ona
mnogo više stimuliše mozak nego bilo koja
predstava ili film.
Takođe, dobar način da se prevaziđu negativna
emocionalna stanja jeste da se pomaže drugima.
Odskoro je i nauka potvrdila stav da pomoć
drugome donosi velike dobrobiti za onoga koji
pomaže. Istraživanja pokazuju da nam delovanje
naša pOtreba
u ime drugih ljudi pomaže da se i sami osećamo
dobro. Ali, tu se priča ne završava. Ovakvo
ponašanje utiče na nas i fizički – a sve veći broj
naučnika veruje da činjenje dobrih dela pozitivno
utiče na naše zdravlje.
Američki mentalitet
podržava mladost
U Americi se češće nego kod nas mogu
videti vitalni i razigrani stariji ljudi. Razlog
tome jeste njihov stil žvota, ali i pogled na
svet. Američki temperament je takav da
dugo zadržavaju mentalnu mladost – aktivno
razmišljaju, otvoreni su za nove ideje, imaju
želja za eksperimentisanjem i avanturom.
Poznato je da je u Americi više nego bilo gde
rasprostranjen stav da je sve moguće, kao i da su
vrlo zainteresovani i fleksibilni kada je duhovni
rast u pitanju, što svakako doprinosi da se duže
osećaju i izgledaju mlado.Upravo u takve osobe
spada i legendarna Filis Sus, koja napunila 90.
početkom godine.
Želite li duže da ostanete
mladi i vitalni, neka se
među novogodišnjim
odlukama nađe i to
da ćete više uživati
Mlada i u 90 – priča o Filis Sus
Tim povodom objasnila je svoju tajnu
američkim medijima.
„Nisam svesna svojih 90 godina, svesna sam
samo toga da se fizički osećam dobro kao i
uvek, a mentalno da sam čak bolje nego ikada.
Plešem i vežbam svakodnevno. Ljudi me često
pitaju koja je moja tajna, odgovaram im: krećite
se, učite i slušajte. Nagrada je zdravo telo i um.
Moje telo i moj um su jedno, mi smo partneri,
mi igramo, živimo i radimo kao jedan. Brojke i
priča o godinama su zamka. Ne postoje godine,
postoji samo punoća života u svakom trenutku.
Osnovala sam svoj modni brend kada mi je
bilo 50, postala sam muzičar i učila italijanski
i francuski kada mi je bilo 70, uzimala časove
tanga sa 80 i otišla na prvi čas joge sa 85.
Najviše me inspiriše proces učenja. Inspiracija
donosi kreativnost, a kreativnost vodi u bolji
život. Volim da eksperimentišem i nemam
strah od nepoznatog. Obožavam da se krećem,
da vežbam, tako da redovno posećujem časove
joge, tanga, planinarim i igram tenis.”
Ako mislite da ste stari, razmislite još malo!
Novogodišnja odluka
Želite li duže da ostanete mladi i vitalni, neka se
među vašim novogodišnjim odlukama nađe i to
da ćete više uživati, više se družiti sa inspirativnim
ljudima i kvalitetnim knjigama, više šetati u
prirodi, kao i to da ćete redovno raditi mentalnu
gimnastiku – učiti stvari koje vas zanimaju.
Odlučite da vam godine ne mogu ništa,
verujte u sebe i pronađite način da svakoga
dana uradite nešto novo ili barem nešto što
inače radite, ali na drugačiji način.
31 Lilly
LILLY neseser
nOvOgOdišnji šik
U
prazničnom neseseru
našli su se najpopularniji
proizvodi za koje ste pokazali
najveće interesovanje, ali i
nekoliko preparata uz čiju ćete
upotrebu zablistati u prazničnim
danima i noćima. Naravno,
poseban naglasak je na nezi kose,
koja zimi zahteva dodatnu negu.
Kada lice uokvirite sjajnom
kosom, negovanom preparatima
popularne Velnea linije, ostaje
da svoju lepotu i posebnost
akcentujete najnovijim preparatima
dekorativne kozmetike.
Sjaj za usne i neodoljiva
maskara upotpunjeni su
najnovijim ajlajnerom koji
omogućava definisanje dve
različite debljine linija, a ima i
trajni svetlucavi sjaj koji traje
24 časa, što bi trebalo da ispuni
san svake vamp lepotice koja,
po prirodi stvari, namerava
da u novogodišnjoj noći
čarobnim pogledom osvoji
što veći broj kandidata. Sa
probranim asortimanom vašeg
Lilly nesesera teško je zamisliti
drugačiji ishod.
Velnea Body
Pomegranate
& Raspberry
Kremasta kupka
za tuširanje, 250 ml
Aromatični miris nara i maline osvežava
vašu kožu i unosi notu prefinjenosti, ujedno
negujući i štiteći kožu od isušivanja.
185,00
Aura Sunkiss
L’Oreal
Glam Shine 6h
Bronzer, 18 g
Ima svilenkastu teksturu, lak
za nanošenje, dugotrajan.
Sa blagim i suptilnim
presijavanjem i svetlucanjem
koje će vašem preplanulom
tenu dati glamuroznu
dimenziju, ali će u isto vreme
izgledati sasvim prirodno. Ne
ostavlja tragove pri nanošenju
i vaša boja neće imati ružnu
narandžastu varijantu.
Visokokvalitetna formula daje
izuzetno nežan osećaj pri
nanošenju bronzera.
673,00
Top Ten
Chaos
Svetlucavi gel za
kosu i telo, 60 ml
Univerzalni svetlucavi gel
za kosu i telo. Ističe frizuru,
obraze, ramena ili bilo koji
deo tela na koji se nanese.
176,00
32 Lilly
Sjaj za usne, 1 kom
Sjaj za usne nikada nije bio tako veran. Prvi
dugotrajni sjaj koji je postojan na usnama
do 6h. Glatka tekstura sjaja prekriva usne
savršeno homogenom
bojom pružajući 6h
neodoljivog sjaja.
1149,00
Velnea
Hair
Beauty Oil
Velnea
Body Dry
Skin
Ulje za kosu,
100 ml
Mleko za telo, 300 ml
Izuzetno blaga formula
za vrlo suvu i oštećenu
kosu, koja znatno
smanjuje lomljenje
vlasi. Kosi daje zdravi
sjaj i glatkoću. 449,00
Velnea Body mleko
za telo, obogaćeno
bademovim uljem i ši
puterom, hidrira i štiti
kožu od isušivanja, čineći
je dugotrajno mekom i
glatkom.
225,00
vamp lepOtiCe
Upijač znoja
Apsorbuje i
osvežava satima.
Za zaštitu odeće
od formiranja
ružnih i neprijatnih
mrlja, blokiranje
neprijatnih mirisa i
sprečavanje razvoja
bakterija. Ne vidi
se i ne oseća pod
odećom.
274,00
Dezodorans roll
on, 50 ml
Ženski parfem, 30 ml
Klasifikovan kao osvežavajući
parfem sa nežnim,
orijentalnim mirisom.
Poseduje spoj citrusa i ruže
u visokim notama, cvetnim
notama sredine i baznih nota
vanile i kedra.
4199,00
Napravljena od prirodnih ekstrakata i veoma
jednostavna za korišćenje. Pruža iskustvo spa
tretmana. Sadržaj ekstrakata obezbeđuje bolju
teksturu i otpornost što se manifestuje kroz zategnut,
odmoran i lep ten. Odgovara svakom obliku lica. 376,00
Za suvu i borama
sklonu kožu oko
očiju. Sadrži
kompleks kozjeg
mleka, vitamina A i
E, D-pantenol koji,
vlaži, zaglađuje te
efikasno učvršćuje i
neguje kožu. 539,00
L’Oreal
Color Rich
Lak za nokte, 1 kom
Usudite se da probate
novi mini lak za nokte
sa maxi efektom!
Zahvaljujući tome što
sadrži “top coat” boja je
sjajnija i postojana i do
10 dana. Probajte nove,
moderne boje: pastelne,
jarke i klasične nijanse.
499,00
Ajlajner za oči kojim
možete da napravite dve
različite debljine linija.
Vodootporan, postojan
24h i daje svetlucavi
završni efekat.
999,00
Burberry
Touch
Maska za lice, 1 kom
Kozje mleko
krema za oko
očiju, 15 ml
Ajlajner, 1 kom
Antiperspirant
dezodorans
omogućava 48h
sigurne zaštite od
znojenja. Zahvaljujući
svojoj formulaciji
obnavlja kožu pazuha
nakon brijanja. 323,00
Dr Colić Beauty
Therapy Kolagen
Ziaja
Maybelline
Eyestudio
Master Duo
Dove
Original
Ulošci za
zaštitu odeće
od znoja,
10 kom
Altermed
Panthenol
Forte 6%
Krem sa kolagenom i
Aloe Verom, 30 g
Krem je pogodan za
svakodnevnu negu umorne
i iritirane kože tokom
cele godine. Zahvaljujući
sadržaju 6% D-pantenola
i Aloe Vere obezbeđuje
dugotrajnu i intenzivnu
hidrataciju. Kolagen
ishranjuje i izglađuje kožu.
Može se koristiti kao dnevni
i noćni krem.
379,00
Velnea Hair
Beauty Oil
Šampon za kosu, 300 ml
Pruža efikasnu negu oštećene i
lomljive kose i poboljšava njenu
strukturu aktivnim kompleksom
proteina pšenice i pantenola.
Duboko regeneriše kosu i
značajno smanjuje lomljenje i
krzanje vlasi.
179,00
L’Oreal False
Lash Wings
Midnight
Blacks
Maskara, 1 kom
Otkrijte raskošne i dugačke
trepavice, nalik krilima
jednog leptira. Zahvaljujući
poslednjoj inovaciji
False Lash, vaše oči su
neverovatno istaknute.
1649,00
Velnea
Hair Dry
Shampoo
Šampon za suvo
pranje kose, 200 ml
Ultra fini praškasti sprej
sadrži pirinčani skrob koji
upija masnoću i nestaje
jednim potezom četke,
čineći vašu kosu čistom,
osveženom i blago
naparfemisanom. 285,00
33 Lilly
FeMInIne MYstIQue
muškarac
u ginekOlOškOj OrdinaCiji
Savremenoj ženi potreban je ravnopravan partner
za sve aspekte života i zato mi lekari dajemo punu
podršku njihovom prisustvu pored partnerke
Piše: prof.dr sci med. Mima Fazlagić, ginekolog
P
ojava muškarca u pratnji kod ginekologa
bila je kod nas, do pre dvadeset godina,
ravna osmom svetskom čudu. U
vreme kada sam počela da radim muškarci
su najčešće čekali žene ispred bolnice, a posle
porođaja, pošto su posete bile zabranjene,
bilo je uobičajeno da stoje ispred bolnice i da
se dovikuju sa suprugama. Zbog tog običaja
ulica Narodnog fronta u Beogradu prozvana je
„ulicom uzdignutih glava”.
Promena odnosa
U to vreme na zapadu je već uveliko vladao
običaj prisustva oca na porođaju. Velika
promena je nastala pojavom prvih privatnih
ordinacija. Odnos lekar– pacijent se potpuno
promenio. Pacijenti su dobili mnogo više
vremena za razgovor sa lekarom i muškarac u
pratnji bio je dobrodošao kao aktivni učesnik u
trudnoći svoje supruge, ili čak kao ravnopravni
pacijent, ako je u pitanju sterilitet. Bilo je
potrebno određeno vreme da se muškarci
naviknu na svoju novu ulogu. Starije generacije
su ostale dosledne izbegavanju poseta
ginekologu, a mlađi muškarci su prihvatili
nove navike.
Danas je uobičajeno da muškarci budu
pratnja i aktivni učesnici u pregledu, pogotovo
ako je u pitanju ultrazvučni pregled trudnice.
Iako se većina muškaraca trudi da se ponaša
opušteno u pratnji, mnogi su mi priznali da
im nije lako da uđu u ordinaciju, pogotovo
prvi put. Kada sam ih pitala da malo preciznije
objasne to osećanje, definisali su ga kao strah
od nepoznate oblasti i nesnalaženje u toj ulozi.
Dve vrste muškaraca
Sada već mogu da izdvojim dve grupe
muškaraca u pratnji. Prva grupa su muškarci
koji dolaze jer se to od njih očekuje i druga
grupa koja je potpuno posvećena trudnoći i
pregledima i ponekad ima detaljnija pitanja
od samih pacijentkinja. Poneki od njih nisu
spremni za tu ulogu, iako ulažu mnogo napora.
Jednom prilikom sam morala da podignem
trudnicu sa kreveta i smestim budućeg tatu da
legne, jer mu je prilikom gledanja ultrazvučnog
pregleda toliko pozlilo da je skoro pao. Posle
34 Lilly
Otac koji aktivno
učestvije u
čitavom toku
trudnoće lakše
i jednostavnije
će prihvatiti
konkretnu ulogu
u brizi oko bebe
je priznao da ima oduvek patološki strah
od belog mantila i igle, ali je mislio da će ga
velika želja da vidi bebu spasiti od uobičajene
reakcije. Ponašanja muškaraca u ginekološkoj
ordinaciji su veoma različita, ali je danas
sasvim sigurno da su oni potpuno uobičajena
pojava ne samo u privatnim ordinacijama, već
i u državnim ustanovama.
Neprocenjivo iskustvo
Prisustvo muškaraca na porođaju kod
nas još nije tako masovno kao na zapadu,
FeMInIne MYstIQue
Starije generacije
su ostale dosledne
izbegavanju
poseta ginekologu,
a mlađi muškarci
su prihvatili nove
navike
ali samim tim što ta opcija postoji kao
mogućnost, poslednjih desetak godina to
predstavlja značajnu promenu. Na taj korak
još mnogi od njih nisu spremni i kad se pojavi
to pitanje obično pominju vic o muškarcu koji
se više namučio gledajući porođaj nego žena
koja se porađala. Ali, i to se polako menja. Na
samom početku kada je dozvoljeno da očevi
prisustvuju porođaju veliki protivnici te pojave
su bile generacije starijih ginekologa koji su
imali klasičan pristup porođaju i nisu mogli da
zamisle da im se tu „mota neki civil”. Kako su
godine prolazile, većina lekara je shvatila da je
prisustvo oca na porođaju velika pomoć i za
samog ginekologa koji vodi porođaj. Porodilja
se oseća opuštenije i manje uplašeno kada je tu
budući tata, a kada je porodilja manje uplašena
i porođaj je daleko lakši.
Nekoliko puta sam nagovorila svoje prijatelje
i kumove da prisustvuju porođaju i svi su se
složili da im je to jedno od najlepših iskustava
u životu i da je porođaj mnogo prirodnija
pojava nego što su oni to zamišljali.
Nema pravila
Uglavnom nema formule kojom bi se moglo
predvideti i opisati prisustvo i ponašanje
muškarca u ginekološkoj ordinaciji i na porođaju.
Ne postoji univerzalni savet za ili protiv.
Na osnovu iskustva, mogu dati nekoliko
činjenica potvrđenih u praksi:
Muškarac koji aktivno učestvije u čitavom
toku trudnoće lakše i jednostavnije će
36 Lilly
prihvatiti konkretnu ulogu oca u brizi oko
bebe. Muškarac koji je prisustvovao porođaju
ima mnogo bliži i opušteniji kontakt sa bebom
u prvim danima posle porođaja.
Promenila se uloga muškarca u društvu, pa
samim tim i njegova uloga u porodici, a to se
zaista najbolje vidi u ginekološkoj ordinaciji.
Savremenoj ženi potreban je ravnopravan
partner za sve aspekte života, da sa njim deli
i radost i bolest, i zato mi lekari dajemo punu
podršku njihovom prisustvu u ginekološkoj
ordinaciji.
Jedini izuzetak je ako vam budući tata
kaže da je potpuno spreman i sposoban da
gleda amniocentezu ili placentocentezu, tj.
dijagnostičku proceduru kada se iglom ubada
stomak trudnice. Ukoliko se doktor prevari i
poveruje, verovatno će imati ozbiljnog posla oko
reanimacije, ali ne pacijenta, već posmatrača.
Muškarci i igle, to dokazano ne funkcioniše.
Velnea Men's Grooming
muškarci
nikada nisu bolje izgledali
M
uškarci ne sede ispred ogledala
igrajući se kozmetičkim
preparatima, kako sami ističu,
niti sređuju frizuru jedan drugom, kao što
to rade drugarice, ali to nikako ne znači da
im je svejedno kako izgledaju. Daleko od
toga! Muški neseser više nije ništa manji ni
skromniji od ženskog. Činjenica je da smo
u delu lične nege postigli ravnopravnost.
Muškarci kažu da ih onih desetak minuta
jutarnje lične nege ispred zamagljenog
ogledala vraća u život i čine da se osećaju
preporođeno i fantastično.
Razvili smo kozmetičku liniju posvećenu
njihovim potrebama - Velnea Men's
Grooming, koja obuhvata sve ono što je
neophodno za negu lica i tela savremenog
muškarca.
Velnea Pena
za brijanje
za normalnu
kožu 250ml
Velnea Balzam
posle brijanja 100ml
Velnea balzam pomaže u umirivanju i
hidriranju vaše kože posle brijanja.
Uputstvo za upotrebu:
Malu količinu proizvoda sipajte na
dlanove i utrljajte na lice.
Velnea Hidratantna
krema za lice 100ml
• Sadrži sastojke iz shea
putera koji pomažu koži u
odbrani od uticaja spoljašnje
sredine.
• Ekstrakt guarane, koji daje
koži svežinu.
• Antioksidanse koji pomažu
u smanjenju štetnog dejstva
UV zraka kao i druge sastojke
koji hlade i hidriraju kožu.
Uputstvo za upotrebu:
Sipati malu količinu proizvoda
na vrhove prstiju i blagim
pokretima je utrljati na lice.
Velnea pena za
brijanje sa hidrantnim
sastojcima,
omogućava
vam temeljno i
prijatno brijanje i
pritom pomaže u
sprečavanju osećaja
suve i zategnute
kože.
Uputstvo za upotrebu:
Dobro protresti pre
upotrebe, a zatim
penu naneti direktno
na vlažno lice. Nakon
brijanja, lice isprati
vodom.
Velnea Pena
za brijanje
za osetljivu
kožu 250ml
Velnea pena za
brijanje sa hidrantnim
sastojcima, omogućava
vam temeljno i prijatno
brijanje i pritom pomaže
u sprečavanju osećaja
suve i zategnute kože.
Sadrži aloa veru koja
štiti kožu od sitnih
posekotina i iritacija.
Uputstvo za upotrebu:
Dobro protresti pre
upotrebe, a zatim
penu naneti direktno
na vlažno lice. Nakon
brijanja, lice isprati
vodom.
Velnea Gel
za brijanje
za normalnu
kožu 200ml
Gel se pretvara u
bogatu penu, koja
vam omogućava
lagano i prijatno
brijanje, ostavljajući
kožu glatkom i
mekom.
Uputstvo za upotrebu:
Naneti malo gela
na dlan i kružnim
pokretima utrljati na
vlažno lice.
Velnea Gel
za umivanje
150ml
Blagi gel za čišćenje
temeljno uklanja
nečistoće i suvišnu
masnoću sa lica,
ostavljajući je čistom i
osveženom.
Uputstvo za upotrebu:
Nanesite gel i
umasirajte na vlažno
lice izbegavajući
područje oko očiju.
Isperite čistom vodom.
Velnea Gel
za brijanje
za osetljivu
kožu 200ml
Gel se pretvara u
bogatu penu, koja
vam omogućava
lagano i prijatno
brijanje, ostavljajući
kožu glatkom i
mekom. Sadrži aloa
veru koja štiti kožu
od sitnih posekotina i
iritacija.
Uputstvo za upotrebu:
Naneti malo gela
na dlan i kružnim
pokretima utrljati na
vlažno lice.
LegendarnI ModeL koko šaneL
ta divna mala
crna haljina
Od kada ju je 1926. godine lansirala čuvena kreatorka
– primer je nesporne elegancije. Nosile su je dive,
od Marlen Ditrih, Katrin Danev do ledi Dajane, a
dobro je stajala čak i nekim muškarcima na filmu
Piše: Tatjana Janković
K
oje karakteristike haljina mora imati
da bi stekla titulu male crne haljine?
Koliko mala treba da bude, na primer?
Prvobitni model, odavno svrstan u modnu
klasiku, podrazumevao je dužinu u zoni oko
kolena a izuzimao je rukave.
Munjevita slava ovog modela bazira se na
prefinjenom ukusu, ali i osećaju za društvene
promene njenog tvorca, čuvene modne ikone
Gabrijele Koko Šanel. Dvadesete godine
prošlog veka donose suštinske preokrete
u svetu mode. Možda predvođeni upravo
instinktom izumiteljke najklasičnijih modela
svih vremena, dizajneri počinju da osluškuju
zbivanja i promene u društvu, da ih prepoznaju
i uklapaju svoje ideje u njihov tok. Umesto
da moda diktira oblačenje, moda počinje da
osluškuje svet i vraća mu se u obliku koji mu
je potreban. Autfit pojedinca postaje, najzad,
odraz nečeg višeg od stanja u sefu. Odelo i dalje
čini ženu, ali kakva je žena dvadesetih godina
prošlog veka? Ona je skratila suknju do kolena
i otkrila ruke do ramena. Ona je obukla malu
crnu haljinu!
Da je nema,
trebalo bi je izmisliti
Ovim kultnim modelom crna boja se
izborila za sinonim elegancije i potisnula u
stranu asocijacije zapadnjačkog društva na
žalost i crninu. Čudo od haljine predstavilo
je ženu novog doba, koja pre podne provodi
u kancelariji, a popodne na koktelu. Ona je
spremna za sve uloge u koje je savremeno
Ovim kultnim
modelom crna boja
se izborila za sinonim
elegancije i potisnula
u stranu asocijacije
zapadnjačkog društva
na žalost i crninu
40 Lilly
Modni
izumi Koko
Šanel
osim pronalaska male crne haljine,
modna ikona gabrijela koko šanel
poznata je i po šanel-kostimu, koji
savršeno nadograđuje malu crnu haljinu.
ovaj kostim rado je nosila prva dama džeki
kenedi. Među večne šanel-izume spada
i omiljen parfem Merlin Monro Chanel
no5, za koji je neprikosnovena
zvezda izgovorila jednu od
najupečatljivijih reklama
svih vremena.
Haljine koje su
promenile svet
Među deset haljina koje su
promenile svet je i slavni mali
crni model u Živanšijevoj modnoj
viziji, koji je savršeno nosila odri
Hepbern u ulozi Holi golajtli
(„doručak kod tifanija”). Među
ostale revolucionarne modele
uvršćene su čuvena bela haljina
iz metroa (Merilin Monro u
„sedam godina vernosti”) i Iv
sen Loranova haljina inspirisana
Mondrijanijevim slikama.
LegendarnI ModeL koko šaneL
Previše dodataka
moglo bi sasvim
ugušiti eleganciju male
crne haljine, njenu
prefinjenost i osnovnu
ideju njene dizajnerke
okruženje stavlja: da bude poslovna i zvanična,
elegantna i prefinjena, izazovna i svečana. I
sve to u istom modelu koji omogućava željene
transformacije. Jasno, da nekim slučajem nema
male crne haljine, trebalo bi je pod hitno izmisliti!
Holivud je prigrlio malu crnu haljinu kao da je
stvorena samo zbog njegovih diva. Mora se priznati
da se ovaj model lepo pokazao na filmskom platnu
i da su mnoge zvezde efektno zablistale u njemu.
Na nezaboravan način u maloj crnoj haljini pojavile
su se Odri Hepbern u „Doručku kod Tifanija”,
Katrin Danev u „Lepotici dana”, Grejs Keli bilo gde.
Meril Strip nosi malu crnu haljinu u „Đavo nosi
Pradu”. Ava Gardner je nosila model sa jednom
bretelom, nezaobilazna Elizabet Tejlor sa dve, Brižit
Bardo princes-varijantu sa belom podsuknjom,
Natali Vud savršeno prijanjajući klasični model,
Marlena Ditrih famme-fatale varijantu s muštiklom
(http://celebritystyle.about.com/od/PhotoGalleries/ss/Vintage-Photos-Of-Celebs-In-TheirLittle-Black-Dress.htm). Toni Kertis je u „Neki to
vole vruće” problem muškobanjastih mišica rešio
pomoću dugih rukava, ali ostalo je zapamćeno da
je na neponovljiv način prošetao modnu klasiku.
Činjenica je da svi dobro izgledaju u ovoj maloj
čudesnoj haljini. I činjenica je da neki izgledaju za
nijansu bolje od drugih. Zapravo, izgledaju kao da
je baš njih Koko Šanel imala u vidu. U tu kategoriju
neizostavno spada Monika Beluči, posebno ako je
kao dodatak upotrebljen makar pedalj crne čipke.
Ana Manjani, Sofija Loren, Lorin Bekol – to je
čitava revija malih crnih haljina na različite načine.
Na kraljevski način nosila ju je Ledi Dajana, na
koketan Beti Bup, na tendenciozan Edit Pjaf koja
je, zahvaljujući ovom autfitu, dobila nadimak Little
black sparrow (Mali crni vrabac). Mala crna haljina
je i naziv Avonovog parfema, nekoliko popularnih
pesama i jednog filma.
Nije odolela ni Ejmi Vajnhaus
Mala crna haljina je podjednako privlačna
i za mlađe generacije. U raznim prilikama, od
scenskih do onih na crvenom tepihu, videli
smo ih na Dženifer Aniston, Maraji Keri,
Penelopi Kruz, Hale Beri, Ejmi Vajnhaus,
na Džuliji Roberts u „Pretty woman” (i ne
samo tu), a u Almodovarovim filmovima i na
ženama i na muškarcima. Dobro ide uz sve
muzičke instrumente, nezaobilazna uz klavir,
preko saksofona (Kendi Dafler), do violine
(Vanesa Me).
Na modelu male crne haljine isprobali su se
svi značajni modni dizajneri, varirajući osnovnu
liniju do neprepoznavanja. Tako smo dobili
verziju sa tankim bretelama i bez bretela, bez leđa
i bez struka. Poneka varijanta se zadržala duže
od drugih, neka kraće. Savremeni dizajneri su se
poigravali i bojom Šanel verzije, pa smo dobili
malu crnu haljinu u crvenoj, beloj... ma, zapravo,
42 Lilly
Neprevaziđeni
modni saveti
Mada izgovoreni pre gotovo jednog
veka, modni saveti koko šanel
još uvek utvrđuju nepremostivu
granicu između dobrog stila i kiča.
Između ostalog, koko tvrdi da
prilikom stavljanja modnih dodataka
treba skinuti poslednji; u slučaju
dvoumljenja najbolje je odlučiti se
za crno-belu kombinaciju; najbolja
boja na svetu je ona koja vam najbolje
pristaje; ne treba slepo slediti modne
trendove, jer se moda menja a stil
ostaje i, na kraju, mala crna haljina je
osnovni modni komad koji prolazi u
svim prilikama.
u svim bojama, čak i u više boja u okviru istog
modela. Sama linija doživela je razna odstupanja,
od sasvim ravne do princes-kroja.
Rado nošena na našoj sceni
Čarolija male crne haljine deluje u svakoj
njenoj varijanti. Setimo se Nemice Lene,
evrovizijske pobednice iz 2010, čiji je uspeh
delimično pripisan i efektnosti večne haljine u
kojoj je nastupila. Naše medijske zvezde takođe
vole da prošetaju malo crno čudo i pri tome
dolazi do veoma upečatljivih spojeva. Dragana
Ognjenović ističe da je mala crna haljina samo
definicija, šifra i da to „može biti haljina u nekoj
vašoj boji ili stvarno crna” (Stil, br.192). Na
revijama ove naše poznate modne dizajnerke
mogu se videti modeli male crne haljine u raznim
varijantama (http://spring.rs/2012/11/01/draganaognjenovic-software-jesen-zima-201213/).
Za ovaj obavezni komad u svakom garderoberu
najzahvalniji je neki od onih materijala koji se
rastežu. Naravno, ovo važi do određene granice,
nakon koje treba preći na nov, duži i širi model
od čvršćeg materijala. Saten, svila i somot
doprinose eleganciji, ali gotovo da isključuju
dnevnu varijantu. Čipka, til i krzno, takođe se
lako uklapaju u malu crnu haljinu, i kao detalji
na samom modelu, i kao materijal od kojeg je
napravljen top.
Početkom veka
čudo od haljine
predstavilo je ženu
novog doba, koja
pre podne provodi
u kancelariji,
a popodne na
koktelu
Uz svaku cipelu
Mada je prvobitno lansirana uz kratku kosu,
mala crna haljina se savršeno uklapa uz bilo
koji oblik frizure. Od glave do pete odvija se ista
magija: ovoj haljinici dobro pristaje svaka cipela.
Klasične salonke, baletanke, čizme i čizmice, štikle
i štiklice, čak i japanke! Cipele koje ide uz ovu
haljinu mogu biti vrlo efektan i dovoljan dodatak
njenoj jednostavnoj eleganciji, posebno ukoliko su
u bilo kojoj boji osim očekivane crne. Zamislimo
crvene. Zamislimo bele. Zamislimo zelene! Svake
se savršeno uklapaju!
Prilagodljivost je, svakako, jedno od dragocenih
svojstava male crne haljine, koja s lakoćom
poprima ton koji joj diktira aksesoar. Mala crna
haljina je i tolerantna. Ona neutrališe svojom
bojom eventualna odstupanja od željene linije.
Koko-model je podrazumevao sasvim gole ruke,
otkrivene do ramena. Unutrašnjost mišica je
jedno od mesta na kojima žensko telo najbrže
popušta pred godinama, ali naša must have
haljinica, u kombinaciji sa širokom ešarpom
prebačenom preko ramena i vezanom na leđima,
začas otklanja ovaj problem. Naravno, ona se
lepo nosi i sa (do prozirnosti) tankim rukavima,
vazdušasto belim ili senovito crnim, koji, takođe,
uspešno rešavaju isti problem. Prvobitni kroj,
zamišljen tako da istakne ruke, imaće još izraženiji
efekat ukoliko se kombinuje sa dugim rukavicama
koje ostavljaju samo nadlaktice izložene pogledu.
Na sličan način mala crna haljina, u kombinaciji
sa visokim čizmama, istaći će kolena.
Delikatan nakit
Ton male crne haljine zavisi i od izbora čarapa.
Dnevna, radna varijanta uglavnom podrazumeva
čarape u boji kože, dok večernja ostavlja malo više
slobode, od mreža i mrežica do najjednostavnijih
crnih, ili onih sa šavom. Izborom različitih detalja
kao dodataka, jedna ista crna haljina pokazaće
bezbroj lica. Kaiševi, kaišići ili široki pojasevi,
pa i marame u živoj boji, mogu vašoj MCH dati
sasvim ličnu, unikatnu notu. U svakom slučaju,
pri biranju pratećih detalja koji idu uz ovaj
svevremenski model, treba, možda i više nego
inače, paziti da ne dođe do preterivanja, koje
je sinonim za modni neukus. Previše dodataka
moglo bi sasvim ugušiti eleganciju male crne
haljine, njenu prefinjenost i osnovnu ideju njene
dizajnerke. U tom smislu, nakit je, kao i uvek,
„najklizaviji” teren. Jednostavna lepota ovog
modnog izuma ne trpi teške i glomazne komade
nakita. Uz malu crnu haljinu najlepše dolaze
do izražaja sitni detalji, elegantne niti visećih
minđuša, duge perlaste ogrlice niske ili kratke
ogrlice koje uokviruju vrat. Narukvice, od širokih
metalnih, plastičnih ili drvenih do tankih lančića
koji se više puta omotavaju oko ručnog zgloba,
fino ističu pokrete nagih ruku. Naravno, nikako
ne treba nositi sve ove elemente istovremeno,
osvrnimo se još jednom na Koko Šanel, nikako ne
gubiti iz vida – „manje je više”.
Jeste li već smislili šta ćete obući za ovogodišnji
doček Nove godine? Ili ste upravo dobili ideju? Ko
ima malu crnu haljinu, ima šta da obuče u svakoj
prilici, pa i novogodišnjoj! Vidimo se u maloj
crnoj haljini!
kontroLIšIte unos Hrane
šta smanjuje apetit, a stvara OseĆaj sitOsti?
N
eželjena posledica savremenog načina
života jeste i gojaznost, koja bitno utiče
na kvalitet života. Osobe sa viškom kilograma
su često depresivne, nemaju samopouzdanje i
povlače se u sebe.
Zastupljena u voću, povrću i žitaricama, biljna
vlakna predstavljaju važan deo svakodnevne
ishrane, zbog povoljnog uticaja na probavu i
eliminaciju štetnih materija iz organizma.
Glukomanan je hidrosolubilno vlakno
dobijeno iz korena biljke Konjac
(Amorphophallus konjac) čiju strukturu čine
jedinice D-manoze I D-glukoze u odnosu
1,6:1. Ovaj polisaharid bubri u prisustvu vode,
uvećavajući svoju zapreminu i do 200 puta u
odnosu na početnu. Na taj način stvara osećaj
sitosti i dovodi do smanjenog unosa hrane
tokom dana.
43 Lilly
Hot & not
Pedeset ženskih
knjiga
(drugi deo)
Piše: Duška Jovanić
Najbolje knjige koje postoje su kuvari.
Većinu ostalih nije trebalo ni pisati.
Henrih Ibzen
Ove jeste. Evo zašto.
26. NANA (Emile Zola, 1880)
Zašto je Zolina Nana svaka žena sa svojim
snovima, nadama i skrivenim željama?
Nemarna i dosadna, ledena i bezobzirna,
pokorna i požudna u vrtlogu strasti i (bez)
uslovne predaje.
Teaser: „Podjimo, mačkice moje! Ovde više
nije zdravo.”
27. MUŠKARCI
(Carmen Llera Moravia, 1993)
Najpoznatija rimska literarna udovica,
svetska zavodnica i najpouzdanija doktorka
za frajere, napravila je jedinstveno uputstvo
za njihovu upotrebu. Neophodan rekvizit za
survival kit ili makar prvu pomoć. Držite se
46 Lilly
njene klasifikacije: sve bolesti je lično preležala.
Teaser: Ostavila sam ga zbog plavog žaketa.
28. TRI RATNA DRUGA
(Erich Maria Remarque, 1936)
„Za tebe se bojim, jer ti je mnogo teže nego
meni” – izusti ONA, pljujući krv i umirući od
tuberkuloze.
Za to vreme ON, zbog koga je s posebnom
pažnjom birala haljine, postaje melanholičan,
jer se spušta veče, a za ljubav je potrebna
izvesna bezazlenost.
Teaser: Ne želi suviše da znas. Znanje čoveka
čini slobodnim, ali i nesrećnim.
29. DOLAZIM PO TEBE I VODIM TE SA
SOBOM (Nicolo Ammaniti, 1999)
Nesumnjivo, knjiga uz koju ćete se dobro
provesti. Ljubavne pustolovine nezaboravnog
Gracijana Bilje, začinjene felinijevskim facama
i tipičnim italijanskim humorom.
Povrh svega, naslov je vrlo upotrebljiv za
ultimativni sms.
Teaser: Iščupali su mi srce i pretvorili ga u
kašu.
30. OPASNE VEZE
(Choderlo de Laclos, 1782)
Žestoko. Epistolarni roman o okrutnim
ljubavnim igrama. Vrhunski skandal-majstori
Markiza de Mertej i Vikont de Valmon
spletkare i osvajaju iz oholosti i dosade. Sve
dok im se ne osveti žanr. Knjiga smeha, suza,
uzdaha, straha i zaborava. Istog časa kada se
pojavila postala je glavna književna i društvena
senzacija. Pisac je proglašen novim Markizom
de Sadom, a kao najpokvarenijeg čoveka tog
vremena, nisu ga puštali u bolje kuće.
Teaser: I najgori muž je bolji od svake majke.
31. NI ROD, NI POMOZI BOG
(Amelie Nothomb, 2007)
Autobigrafski ljubavni roman čudesne i
hiper lucidne spisateljice dešava se u Japanu.
„Sedam godina emocija proživljenih za deset
sekundi. Podigla sam glavu prema nebu kako
bi oči progutale suze. Bila sam samuraj koji je
trebalo da napiše posvetu sledećem čitaocu.”
Amelie, KRALJICE!!!
32. KIŠE DOLAZE (Louis Bromfield, 1937)
Još jedna „ljiga” iz bakine biblioteke.
Daleka, egzoticna Indija, ljubavni jadi i
elementarne katastrofe.
Bogom dana lektira na ovu našu bedu, jad
i glad.
33. LOVAC U RAŽI (J. D. Salinger, 1951)
Najčitaniji roman na planeti. Pisan punih
deset godina. Prodat u 65 miliona primeraka.
Džepna literatura tinejdžerskog bunta.
Omiljeni redovi čuvenih ubica.
Koga to ne bi svrbelo?
34. ANA KARENJINA (Lav Tolstoj, 1877)
Da li bi (na)mučena A. K. duže živela da je
imala smartphone!? Da javi Vronskom gde je
zapela.
Jedno je sigurno: ovde gde smo se mi
zaglavili, samoubistvo više nije ni vest, a
kamoli remek delo.
35. DEČAK I DEVOJČICA
(Robert Gros, 1982)
Jedna vrlo važna knjiga za sve koji su
zaljubljeni ili se od ljubavi leče.
Happy end: Oboje su posle toga živeli veoma
daleko jedno od drugog.
36. TUGA SVAKE ŽENE (Erica Jong, 1995)
Nenadmašna učiteljica ženskog života: Žene
koje se prave gluvoneme, nose krupan i skup
nakit. A mi, koje mislimo svojom glavom,
imamo go vrat!
30. OPASNE VEZE
Džon Malkovič,
Uma Turman
i Mišel Fajfer
37. SEKS I SLOBODNA DEVOJKA
(Helen Gurley Brown, 1962)
Kako upoznati muškarca, oboriti ga s nogu,
namamiti ga u gajbu, nataći mu burmu, koštati
ga i živaca i love – samo su neke od večnih
tema koje je istražila i 1962. godine objavila
autentična cosmogirl. Bilo je to seksualno
kameno doba, kada su ljudi verovali da
usedelice nemaju nikakav erotski život i da im
je himen, poput slepog creva, rudimentarni
organ. Slobodoumna Helen je postala mama
Cosmopolitena i kao takva dočekala duboku
starost u helankama, ubeđena da je njena šik
terapija opametila sve single cure na planeti.
Malo sutra. Ceo (ženski) svet je i dalje na
reprizama Sexa i Grada.
38. KAKO DA VAM MUŠKARAC BUDE
VERAN (Alexandra Penney, 1989)
Jedna od retkih knjiga samopomoći koja
će vam zaista pomoći da se, ma koliko bile
lepe, lukave, seksi i „namazane”, suočite s
krucijalnim pitanjem: kako da nahranite
ego kretena u koga ste smrtno zaljubljene
(ili u to makar verujete) i držite ga uz svoju
pencil suknju, bar dok ne naiđe neko ko će ga
dostojno zameniti.
Evo šta o tome u dve reči kažu iskusne
predratne tete: he wants just to eat and fuck.
39. LJUBAV TRAJE TRI GODINE
(Frederic Beigbeder, 1997)
„Pa šta!? Tako je! Nema tu šta da mrsimo.
Prvo voliš, a onda više ne voliš.”
(Fransoaz Sagan na jednoj večeri u njenoj
kući, 1966, na kojoj je bila i BB)
Ostalo je dosolio jedan od
najprovokativnijih i najpopularnijih
savremenih francuskih pisaca.
Teaser: Zašto čovek da razmišlja kada je
srećan? Od mozganja postaneš tužan.
40. ELEGANCIJA
(Kathleen Tessaro, 2003)
„Ovo je knjiga s kojom će se sve žene
identifikovati. I vi ćete obožavati Luizu koja
je isto tako šarmantno neurotična i ćaknuta
koliko i Bridžit Džouns.”
Teaser: Uvek štedi na hrani i nikad ne idi u
kupovinu s drugaricom.
UZMI ME – knjiga.
47 Lilly
hot & not
Kendas Bušnel
Erika Džong
41. KAO VODA ZA ČOKOLADU
(Laura Esquivel, 1989)
Čemu nas je ženski Markes naučio? Slatkoj
osveti: penasto umutiti šest žumanaca sa šest
kašika šecera, tome dodati čvrsto ulupan sneg
od belanaca i pola šolje ljubavnih suza. Patišpanj
peći u zagrejanoj rerni oko pola sata. Servirati
kad se malo prohladi i gledati kako svatovi na
Njegovom venčanju povraćaju od muke.
Dinamična radnja, duhovite opaske,
uzbudljiv zaplet i prava ljubav koja na kraju
dana ipak pobeđuje.
Teaser: Samo žena koja kuva zna kako strast
ključa.
42. U POTRAZI ZA IZGUBLJENIM
VREMENOM (Marsel Proust, 1913-1927)
Ljubav je uzajamno mučenje.
Žena koju volimo retko ispunjava sve naše
potrebe, tako da je varamo sa onom koju ne volimo.
Na rastanku, onaj koji zapravo ne voli uvek
izgovara nežne reči.
M. P.
43. SHANGAJ BEJBI (Wei Hui, 1999)
Kineskinja Coco i Nemac Mark, desetak
godina pre Pedeset nijansi Sive.
„Jao, Majo, sad bih te cmoknula da si ovde,
zato što konačno mogu s nekim da pričam o
knjizi koja me je oduševila!”
Devojke, navalite!
44. SA NAJLEPŠIM SEĆANJEM
( rancoise Sagan, 1984)
„Ironično-spomenarski naslov podseća na
nalepnicu bombonjere, prilepljenu na kutiju
slatko-otrovnog bogatog iskustva, jer Saganova
poseduje tu strašnu gotovo samorazarajuću
hrabrost da pred čitaocem osvetli i
najintimnije delove svoje privatnosti.”
Momo Kapor
45. NJUJORŠKA TRILOGIJA
(Paul Auster, 1990)
Spavati s najzgodnijim piscem našeg doba,
od koga još postajete i pametniji!? Oster se, čak
i u krevetu, teško ispušta iz ruku.
46. JEDAN ČOVEK (Oriana Fallaci, 1979)
Šta se dogodi kada se najveća novinarka
dvadesetog veka zaljubi u lošeg momka?
Slaba knjiga.
Doduše, kako bi pakosno primetio Ivo
Andrić – teško je napisati i loš roman.
47. ŠTIKLAMA DO VRHA
(Candace Bushnell, 2005)
Iako većina „baca peglu” na sam pomen
Fransoaz Sagan
Helen Gurli Braun
njenog imena i dela, ta draga, dovoljno mršava
i plava žena promenila nam je ženskost.
Pa vi gledajte (Lipstick Jungle)! I ostale
delicije za razmažena srca.
48. TAJNE SVESKE (Anais Nin, 1931|32)
Reč je o jednogodišnjoj ispovesti perverznog
anđela, objavljenoj šest decenija kasnije, a
potom pretočenoj u provokativnu filmsku
priču „Henri i Dzun.”
Sadrzaj duboko zalazi u carstvo čula između
dva bračna para, među kojima su dva slavna
pisca: Henri Miler i Anais Nin.
Neprevaziđeni pillow talk.
49. MOJA LEGENDARNA DEVOJKA
(Mike Gayle, 1998)
Laura Eskivel
Nora Efran
Uzbudljiv roman za sve one koji su nekada
nekog ostavili, bili ostavljeni ili živeli s tim
osećanjem - i poželeli da imaju magarca.
Napomena: najbolji izbor je na vašaru u
Rumi. Cena: 150 do 200 evra.
50. I FEEL BAD ABOUT MY NECK
(Nora Ephron, 2006)
Svaki put kada pročitam nešto o tome kako
starost donosi mir, mudrost, zrelost i blagost
i kako može biti lepa, dodje mi da popizdim.
Stvarno ne razumem te ljude.
Blagi bože, zar svi ti muškarci, a pogotovo
žene koje tako misle ne vide svoje vratove!?
N. E. (Čuvena holivudska scenaristkinja,
njujorška kolumnistkinja i priznata domaćica)
49 Lilly
dermatolog
Trka sa vremenom
Ako znamo nekoliko
trikova za negu kože i
primenimo ih na vreme,
bar nedelju dana pre
novogodišnje noći, u
Novu godinu ćemo ući
zadovoljne, blistavog i
vedrog lica
Piše: mr. ph spec. Danijela Pecarski
N
ova godina je vreme kada se svi trudimo
da izgledamo najbolje i da zasijamo u
novogodišnjoj noći. Nažalost, većina nas u
toku ovoga perioda nema dovoljno vremena da se
redovno i pravilno bavi negom kože, svi žurimo da
završimo poslove do kraja godine. Ako uzmemo
u obzir isušen vazduh u zagrejanim prostorijma,
sve manje vremena provedenog na vazduhu zbog
hladnoće, kao i duge i tople kupke, kako bismo se
ugrejali nakon napornog dana, rezultat u ogledalu
je često zastrašujuć. Koža nam je isušenija nego
ikada ranije, na licu se poznaju tragovi i najmanjih
borica i umora i čežnjivo gledamo blistavo lice na
fotografijama sa letnjeg odmora. U kozmetičkim
salonima i ordinacijama za antiageing čekaonice
su prepune nestrpljivih žena koje žele da dobiju
tretman instant mladosti i zasijaju kao nikada
pre. Sa druge strane, imamo one koji su manje
optimistični i koji će odustatii i od novogodišnjeg
provoda, jer je kasno da se bilo šta popravi.
Međutim, ako znamo nekoliko trikova za
negu kože i primenimo ih na vreme, bar nedelju
dana pre novogodišnje noći, u Novu godinu
ćemo ući zadovoljne, blistavog i vedrog lica. Evo
nekoliko saveta šta sve treba uraditi kako biste
što pre vratile energiju i sjaj vašoj koži.
Rehidratacija
Rehidratacija i vraćanje vlažnosti isušenoj
koži prvi je korak koji morate preduzeti. U
zavisnosti od tipa i starosti kože, postoje razne
50 Lilly
vrste preparata koji se koriste u ovu svrhu. Za
mlađe, najpre je potrebno kožu svakodnevno
dobro očistiti dva puta i naneti odgovarajući
tonik koji će vlažiti kožu i regulisati pH balans
kože koji je veoma važan. Osnovno pravilo –
nikada u krevet sa šminkom! Nakon čišćenja i
tonika, na kožu se nanosi odgovarajuća krema,
hidrantna dnevna i hranljiva noćna, opet u
zavisnosti od tipa kože. Takođe je neophodno
bar jednom nedeljno naneti hidrirajuću
masku i uraditi piling, kako bi se uklonile
izumrle ćelije i koža lako upila sve ono što joj
nedostaje. Mlađe osobe će veoma brzo rešiti
problem, ukoliko ga imaju, samo uz upotrebu
ovih preparata i uz pomoć farmaceuta, koji će
vam preporučiti šta je najbolje za odgovarajuću
svrhu i tip kože.
Zrela koža
Međutim, rehidratacija zrelije kože je
znatno složenija. Kožu je potrebno hidrirati
upotrebom znatno bogatijih kremova i maski,
kao i uvođenjem seruma, koji se nanosi nakon
čišćenja lica, a neposredno pre hidrantne kreme.
Gotovo da se ne može zamisliti kompletna
anti age rutina bez upotrebe seruma. Serum je
veoma važan deo nege zrele kože, jer sadrži veće
koncentracije aktivnih supstanci, prirodnog
ili sintetskog porekla, u zavisnosti od izbora
preparata. Nanošenjem ispod hidratacionog
sredstva, sa kojim daje jedinstvenu formula
hidratacije, rezultati su veoma brzo vidljivi.
Ovakvi preparati treba da su bogati
hijaluronskom kiselinom, fitopeptidima,
fitosterolima, vitaminima, antioksidantima,
raznim egzotičnim biljnim ekstraktima.
Oni sadrže aktivne komponenete sa izrazito
hidratacionim dejstvom, što sinergistički sa
kremom povećava vlažnost vaše kože.
Antirid
Povećanje hidratacije ne postiže se samo
upotrebom laganih hidrantnih krema koje
prijaju gotovo svima, već je u ovo doba godine
za zreliju kožu neophodna upotreba jačih
dnevnih kremova, sa biljnim voskovima i
uljima koji će imati emolijentno i okluzivno
dejstvo i koji će čuvati vodu stvaranjem
zaštitnog filma na površini kože. Antirid je,
takođe, neophodan, posebno ako uzmemo u
obzir osetljivost zone oko očiju i činjenicu da
taj deo kože ne sadrži lojne žlezde, pa je još
osetljiviji, skloniji isušivanju i pojavi bora.
Maska
Upotreba maski je neophodna, bar dva puta
nedeljno. Za osobe koje nemaju naviku da
koriste maske, postoji jedna novost na tržištu –
regenerativne, anti age hidrantne maske, koje se
nanose na kožu i ne skidaju se, takozvane leave
on maske, koje možete staviti umesto noćne
kreme i isprati ujutro, bar dva puta nedeljno,
Izrazito suvoj koži u ovo doba godine
veoma prijaju organska biljna ulja (argan
borago, makadamija, semenke grožđa, kajsija,
avocado…), Ovim uljima masirati lice svako
veče kružnim pokretima u suprotnom smeru
od pravca prostiranja mišića na licu i kružnim
laganim pokretima oko očiju, pre noćne kreme.
Za većinu anti age preparata neophodno je
bar četiri nedelje da pokažu svoje dejstvo, ali
ako budete uporni i sledite sva uputsva, prvi
efekti će se videti već nakon sedam dana, tako
da nije kasno početi sada.
Za neke preparate postoje naučni dokazi da
ubrzavaju ciklus regeneracije za čak 18% nakon
četiri nedelje (18% starih ćelija kože će biti
zamenjeno novim, koje koži daju sjaj i blistavost).
Postoje česte nedoumice da li je potrebno
imati dnevnu hidrantnu i noćnu hranljivu
Zapamtite, da bi vaše
lice sijalo punim sjajem
neophodan je osmeh,
pa zato sa osmehom
zakoračite u godinu
koja dolazi
kremu, ili je jedna krema dovoljna za 24
časa. Neki eksperti veruju da je jedna krema
dovoljna, drugi misle da nije. Poslednja
istraživanja iz Yves Saint Laurent laboratorije
ukazuju da, dok se ćelije hrane I podmlađuju
u toku noći, ekstracelularne tečnosti stagniraju
i koža postaje zapušena, što rezultira pojavom
više bora ujutru. Drugi naučnici imaju
drugačije dokaze, posebno kod testiranja
noćnih krema koje sadrže i biljne ekstrakte
koji imaju dekongestivnu aktivnist i ubrzavaju
mikrocirkulaciju, što koži ujutru daje sjaj,
sprečava otoke i koža izgleda zdrava i sveža.
Zato je izbor adekvtne nege subjektivnog
karaktera. Suve i zrele kože traže sve više sa
godinama, dok normalne kože mogu i da
se kolebaju, jer neće tako drastično osetiti
nedostatak vlage ili masti.
Nega tela
Naravno, kožu tela takođe treba pažljivo
negovati. Treba izbegavati tople kupke koje će
kožu dodatno isušiti, uraditi bar dva-tri pilinga
u toku decembra i bar jednom dnevno naneti
vašu omiljenu kremu ili losion za telo.
Kada obavite sve ove pripreme, tek tada
odaberite šminku i garderobu, kako biste
istakle svoju blistavu I negovanu kožu u ovoj
najglamuroznijoj večeri godine. Zapamtite,
da bi vaše lice sijalo punim sjajem neophodan
je osmeh, pa zato sa osmehom zakoračite u
godinu koja dolazi.. 51 Lilly
gLIss uLtIMate CoLor
zaštita bOje tOkOm
10 nedelja sa nOvim
gliss ultimate COlOr
Tek obojena kosa blista i privlači poglede.
Ultimate Color šampon nežno pere
obojenu kosu i čuva boju od ispiranja.
52 Lilly
O
bojena kosa treba da sija – i to što je duže
moguće. Gliss Ultimate Color, linija za
negu obojene kose trajnim i polutrajnim
bojama, sada sa novom formulom za očuvanje boje
za još više nege i dugotrajnost boje. Nova formula
sa serumom za hidrataciju i UV zaštitu intenzivno
obnavlja kosu i čuva boju tokom 10 ulja.
Tek obojena kosa blista i privlači poglede. Nažalost,
najčešće ovaj užitak kratko traje. UV zračenje, so i
hlor brzo ispiraju boju i čine da izgleda bledo. Kada je
prirodni zaštitni sloj lipida oštećen, kutikula postaje
gruba i kosa je podložna štetnim uticajima. Specijalna
zaštita boje pruža zaštitu od UV zračenja formulisanu
posebno za obojenu kosu, čime obezbeđuje da boja
kose blista što duže. Formula sa tečnim kompleksom
keratina cilja sitna oštećenja u vlasi i precizno ih
obnavlja čineći da površina vlasi bude glatka. Za
intenzivni oporavak kose i čuvanje boje tokom 10
nedelja.
Ultimate Color šampon nežno pere obojenu kosu
i čuva boju od ispiranja. Nakon pranja, Ultimate
Color balsam čini da struktura vlasi bude glatka,
čime sprečava da se kosa mrsi, zbog čega je lakša
za oblikovanje i raščešljavanje. Za one dame koje
su u žurbi, Ultimate Color balsam u spreju, koji se
ne ispira, nanosi se jednostavno na suvu ili mokru
kosu, i može se koristiti svakodnevno. Intenzivna
maska u teglici za 1 minut intenzivno obnavlja kosu
i optimalno čuva boju kose, jer formula brzo prodire
u vlas i ispunjava je supstancama identičnim onim u
kosi, što čini da kosa odmah zasija.
Najbolje za Vas
za bojenje,negu
i oblikovanje kose
Posni medenjaci
■ 225 g meda
■ 150 g šećera
■ 1 kašičica začina za medenjake
■ po 1 kašiku iseckane kandirane
kore od limuna i narandže
■ 100 g iseckanih oraha
■ vanila
■ 300 g brašna
■ 1 kašičica praška za pecivo
(sastojci za oko 50 medenjaka)
priprema
Zagrejte med sa šećerom i začinima
i mešajte sve dok se šećer ne otopi.
Ohladite. Dodajte med u
kandirane kore voća i orahe. Na
kraju stavite brašno, koje ste
unapred prosejali zajedno sa
praškom za pecivo i vanilom.
Mešajte mikserom ili kašikom.
Ohladite testo bar 30 minuta.
Stavite list hartije na kuhinjski
sto i pospite ga brašnom.
Rastanjite testo u tanku koru
i pospite ga sa malo brašna.
Zagrejte rernu na 180 stepeni
i ispecite medenjak tortu oko
15–20 minuta. Izvadite iz rerne
dok je još topla i iseckajte je na
komade. Stavite medenjake u
kutiju sa poklopcem. Dobro bi
bilo da to uradite bar nedelju
dana pre Božića, da bi mogli
malo da omeknu. Stavite među
njih parčiće jabuke da bi taj
proces bio brži.
54 Lilly
Praznici
me asOCiraju na slatkiše
poZnatI u LILLY-ju – joLanta deLIBoZova, Bugarska ZveZda kanaLa 24kItCHen
favorit. Tada bi cela kuća počinjala da miriše
prijatno. Praznične trenutke povezujem sa
različitom vrstom peciva – kolači, hlebovi, pite i,
naravno, obavezna posna jela. Bilo nam je toplo, a
moj deda je stavljao na šporet džezvu da se ugreje
rakija. Ja sam najviše volela koru od pomorandže,
koju su mi dozvoljavali da jedem, mada je bila
natopljena alkoholom. To obožavam i dan-danas.
■ Na kakvu aromu vas asocira Božić, neki
kažu da je to cimet?
Najviše me asocira na aromu pečenih kolača,
krekera, pita i domaćeg hleba. Cimet ne pripada
paleti naših začina, mada se puno koristi u
zemljama Zapadne Evrope, pre svega u njihovim
čuvenim poslasticama sa đumbirom.
■ Šta vi pripremate za praznik?
J
olanta Delibozova je harizmatična
Bugarka koju znamo sa popularnog
kanala 24kitchen. Intervju sa kulinarskom
zvezdom prenosimo iz bugarskog izdanja Lilly
magazina, koji više od godinu dana izlazi u
susednoj Bugarskoj, gde uspešno posluje 31 Lilly
drogerija.
Popularna Joli, kako je zovu, profesionalno
se bavi muzikom, svira čelo, a kuvanje joj
pomaže da se opusti. Susret sa Joli uživo može
da inspiriše čak i osobu koja se panično boji
rerne i aspiratora. Sredinom decembra bugarska
izdavačka kuća „Siela” objavila je njenu drugu
knjigu, s poslastičarskom tematikom, koju je Joli
naslovila „Slatke note”.
■ Znamo da su, što se kuvanja tiče, vaša
najveća nadahnuća jela vaše bake. Šta vam je
to ona pripremala kada ste bili mali?
Božićni i novogodišnji praznici su bili moj
Što se tiče prazničnih jela, čvrsto verujem da
je tradicija najvažnija stvar i ljudi ne moraju ni
da je menjaju ni da je ignorišu. Baš obrnuto,
potrebno je da se što duže očuva. Tradicija je ono
što ujedinjuje porodice, jer kada nestanu običaji
sve se raspada. Kad su jela u pitanju, ne postoji
ništa lepše nego da eksperimentišemo tokom
cele godine i da kuvamo šta god želimo. Ipak,
praznike je nemoguće dočekati bez posnih sarmi,
paprika punjenih pasuljem, niti bez sušenog voća
i svih posnih jela. Bez toga se praznici ne mogu
ni zamisliti.
■ Imate još jedan hobi, cvećarstvo?
Od malena mnogo volim cveće. Nikada ne
izađem a da se ne vratim kući s cvećem u ruci.
Priznajem da me nije sramota ni da ukradem
cvet, tome ne mogu da odolim. I kod kuće gajim
puno biljaka. Veoma sam sretna i ponosim se
što sam sama uzgajila apsolutno sve saksije, sa
najraznovrsnijim začinskim biljkama, koje se
vide u poslednjoj emisiji snimljenoj za 24kitchen
Muzičarima preporučujem Velnea kremu
■ kako su vas začarale drogerije Lilly i šta najčešće kupujete u njima?
Drogerija koja se nalazi u ulici „Rakovskog” u blizini je hale „Bugarska”, gde se održavaju
probe sa Sofijskom filharmonijom, a blizu moje kuće nalazi se Lilly drogerija u tržnom centru
„Serdike”. Obe su mi izuzetno korisne. Sjajno je to da postoji bogat asortiman proizvoda –
nije neophodno obići pet robnih kuća da bi se našao deterdžent za mašinu za pranje sudova,
krema za lice, pasta za zube ili nešto drugo. Sada sam uočila i poklon pakete, što je veoma
lepo, jer predstavlja odlično rešenje za nastupajuće praznike. Moj omiljeni proizvod je krema
za ruke Velnea. Njeni sastojci su prirodni, a mi koji se trudimo da jedemo zdravo ne tretiramo
kožu hemikalijima. Preporučujem od srca taj proizvod svim muzičarima, pošto naše ruke
moraju svakako da budu lepe, a naša koža mora biti meka. Osim toga, on je perfektan za ovu
sezonu, jer štiti od sušenja kože, prouzrokovanog hladnoćom.
u Gloženeu. Pretvorilie su se u glavne junake:
moja nana, origano, ruzmarin, žalfija, bosiljak...
ma, apsolutno sve.
■ Kako ste se osećali na snimanju serije
emisija „Kućni recepti sa Joli”?
Ekipa Foxa izabrala je sjajnu lokaciju, izuzetno
interesantnu kuću u Gloženeu. Iz ekipe 24kitchen
bilo je prisutno 12 mladih i kreativnih ljudi,
neverovatno simpatičnih, čak smo postali
prijatelji. Proveli smo 25 dana u ovoj kući i uopšte
se nismo sukobili nijednog trenutka. Veoma sam
zahvalna ovom kanalu, ne samo što mi je ukazao
poverenje tokom snimanja svih 30 epizoda –
budući da ipak nisam ni profesionalni kuvar, niti
profesionalan TV voditelj, kao i zato što su mi
dali punu slobodu, što se tiče kuvanja. Obično
na TV nije moguće menjati scenario, ali u mom
slučaju u trenutku sam menjala recepte za vreme
snimanja, a da režija nije unapred to znala, niti je
scenarista bio upozoren.
■ Kakav je vaš stav prema dijetama?
Sve što se kilograma tiče zavisi od metabolizma
čoveka i od toga kako sagoreva kalorije. Ima ljudi
koji puno jedu, ali su mršavi. Postoje ljudi koji
čak i kada pojedu jednu mrvicu postanu deblji.
Po meni, dijete su nešto izuzetno opasno. Ne
poznajem čoveka koji je bio podvrgnut dijeti a da
nije povratio težinu, i čak dodao težinu kada se
vratio normalnom režimu ishrane. Dijeta je jedan
strašan bumerang, jer organizam pamti, on je
zlopamtilo. Žene moraju da se hrane balansirano,
pošto organizam ima potrebu za masnoćama,
za ugljenim hidratima i za proteinima. Kada su
potrebe balansirane, sve je u redu. Dijete ne treba
da se pretvore u fiks-ideje. Postoji jedna knjiga
koju preporučujem – „Zona”. Autor Bari Siars
objašnjava interesantan sistem ishrane, jer nije
reč o dijeti, nego o idealnom balansu između svih
vrsta hrane, da bi se organizam dobro osećao.
■ Imajući u vidu da ste pofecionalni muzičar,
kakvu muziku slušate dok kuvate?
Ništa ne slušam dok kuvam, jer sam zasićena
zvukovima. Kada se vratim kući obično u mojoj
glavi zuji poslednja simfonija koju sam svirala.
Kod mene je kuvanje vreme odmora, isto kao što
je za neke ljude pletenje, gledanje TV ili vezenje.
Inače, ja volim da slušam klasičnu muziku i džez.
Možda pripadam onom malom procentu ljudi
koji znaju šta hoće da rade tokom celog svog
života, od kada su napunili pet godina. Sigurna
sam, do dana današnjeg, da je muzika moja stvar,
da je ona moj lični izbor.
55 Lilly
sportska MedICIna
lečenje sOpst
Nakon skidanja sa Liste zabranjenih
supstanci PRP, terapija je brzo našla svoje
mesto u sportskoj medicini, neurologiji,
internoj medicini i raznim oblastima hirurgije,
dok je medije zaintrigirao Nadalov oporavak
Piše: dr Nenad Dikić, internista kardiolog
A
ko se setite šta ste učili u školi, ili, još
bolje, ako umete sami da protumačite
nalaz krvne slike, onda znate da se krv
sastoji od krvnih ćelija i tečnog dela koji se zove
plazma. Krvne ćelije se sastoje od eritrocita
ili crvenih krvnih zrnaca, leukocita ili belih
krvnih zrnaca i trombocita ili krvnih pločica
(pločice, jer tako izgledaju pod mikroskopom).
Onaj ko nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca
malokrvan je, onaj ko nema dovoljno leukocita
nema odgovarajuću odbranu od infekcije, a
onaj ko nema trombocite može da iskrvari.
Međutim, u poslednjoj deceniji otkriveno
je da krvne pločice imaju dodatnu ulogu u
odbrani organizma i lečenju povreda. Naime,
u njihovim granulama nalazi se najmanje
sedam faktora rasta koji utiču na ćelije da
počnu da proizvode kolagen, koštanu masu
ili neki drugi matriks, u zavisnosti od mesta
gde su ubrizgane. Ovde je jako važno da se
podvuče reč „faktora” a ne „hormona”, zato što
je hormon rasta nešto sasvim drugo, luči ga
hipofiza i on deluje sistemski. Ovu razliku treba
znati ne samo zbog drugačijeg delovanja, već i
zbog toga što hormon rasta može da dovede do
niza neželjenih posledica, između ostalog i do
pozitivnog rezultata antidoping kontrole.
Priča o plazmi obogaćenoj trombocitima
(„platelet rich plasma” na engleskom –
internacionalna skraćenica PRP) upravo
tu počinje, zalaganjem stručnjaka u Savetu
Evrope da se skine sa Liste zabranjenih
supstanci u sportu, zbog činjenice da nije
postojao nijedan rad koji je ukazivao na to
da je u pitanju doping. Drugi, mnogo važniji
razlog je korist koju bi sportisti imali od
tako efikasnog vida terapije. Ako se pođe
od činjenice da je ideja medicine da izleči
bolesnog čoveka na što brži i efikasniji način,
sa što manje neželjenih efekata, onda se
postavlja pitanje zašto bi samo sportisti bili
prikraćeni za takav vid terapije.
Naravno, Amerikanci su sve pretvorili u
brojke, pa se tako glavna bejzbol liga, koja ima
30 timova i 519 igrača, suočavala sa 28.602
izgubljena dana zbog povrede, što je gubitak
od 455 milona dolara samo za plate igrača
koji ne igraju. Međutim, izgleda da je veću
58 Lilly
pažnju javnosti privuklo lečenje Tajger Vudsa
ili zvezda američkog fudbala od čiste statistike.
Bilo kako bilo, argumenti preko Atlantika
i zalaganja u Evropi doveli su do skidanja
terapije plazme obogaćene trombocitima sa
Liste zabranjenih supstanci i početka upotrebe
u sportu. Svemu je doprinela i Američka
adminstracija za lekove i hranu (FDA), koja je
dala odobrenje za ovaj vid terapije.
Kao i kod svih drugih terapija, prva
vrednost će se tek spoznati. Zasad, korišćenje
plazme, posle početnog negiranja, prolazi
kroz fazu oduševljenja. Jednostavno, nema još
dovoljno iskustva i znanja koje je neophodno
da bi se znalo šta tačno može da se postigne.
Mi u Srbiji, kao i uvek, kasnimo u svemu, pa
tako, sem u par privatnih centara, terapija
se još uvek ne primenjuje rutinski, a naši
novinari, zatečeni brzim povratkom Nadala na
prvo mesto u tenisu, optužuju sve pa i terapiju
plazmom obagaćenom trombocitima.
Šta je to što je danas dokazano? Plazma
obogaćena trombocitima je bezbedna i ne
predstavlja doping. Pošto je u pitanju autologa
metoda, što znači uzimanje sopstvene
krvi od pacijenta i nakon obrade davanje
u povređeni region, ne postoji alergijska
reakcija, kao ni mogućnost prenošenja
raznih infektivnih bolesti. Primena plazme
obogaćene trombocitima je počela prvo u
ortopediji i plastičnoj hirurgiji. Dobijeni
rezultati su bili dobri, pa su ortopedi i hirurzi
Pošto je u pitanju
autologa metoda,
ne postoji alergijska
reakcija, kao ni
mogućnost prenošenja
raznih infektivnih bolesti
Rafael
Nadal
tvenOm krvlju
ORTOKIN TERAPIJA
Ortokin ili Regnokin je oblik terapije koji
praktično predstavlja sličnu manipulaciju
krvlju kao PRP terapija, osim činjenice da se
krv zagreva na povišenoj temperaturi, pa
tek onda centrifugira. Ideja da „krv dobije
groznicu” potekla je od Dr Petera Velinga iz
Diseldorfa, a postala je svetski poznata tek
kada je najveća zvezda NBA, Kobi Brajant, bio
na tajnom lečenju u Nemačkoj. Za razliku od
Nadala, nije bilo osporavanja već znatiželje
svih, pa i naučnih krugova. Pokazano je da u
centrifugiranom delu krvi, pored spomenutih
faktora rasta, postoje inhibitori interleukina
1, koji je glavni krivac upale tkiva i na taj
način dolazi do prirodnog zaceljenja. Ubrzo je
terapija dobila dozvolu i od Administracije za
hranu i lekove (FDA) u Americi. I, naravno, kao i
većina procedura, visoku cenu. Pored sličnosti,
većina stvari rečena za PRP važi i za Ortokin
terapiju, ali tek će vreme dokazati mesto i
jedne i druge, kao i tvrdnju da je kod određenih
indikacija Ortokin i do sto puta jača terapija.
gledali sa čuđenjem zašto i druge grane
medicine ne provere terapiju u svojoj oblasti.
Nakon skidanja sa Liste zabranjenih supstanci
PRP, terapija je vrlo brzo našla svoje mesto
u sportskoj medicini, neurologiji, internoj
medicini i raznim oblastima hirurgije.
Područje primene proširilo se sa ortopedije
na povrede nerva, sportske povrede, upale
tetiva, degenerativne promene zglobova,
koštano zglobne promene itd. Kao što je već
rečeno, prave povrede će se znati tek kada
prođe toliko vremena da se uradi dovoljno
analiza koje ukazuju na vrednost terapije, a ne
na pojedinačna mišljenja lekara.
Zasad je važno da lekari kad god pomisle
da daju kortikosteroide razmisle o PRP
terapiji. Na primer, kod teniskog lakta (koji
se ne javlja samo u tenisu, već i kod običnog
okopavanja bašte) kortikosteroidi deluju
nesumnjivo, uklanjaju bol i tegobe nestaju, ali
Kobe Brajant
Zasad je važno da lekari
kad god pomisle da
daju kortikosteroide
razmisle o PRP terapiji
zato dovode do oštećenja tkiva, ligamenata i
tetiva, pa, sem ponovnog povratka povrede,
može doći do kidanja struktura i ozbiljnog
povređivanja. Prema dosadašnjim saznanjima
terapija obagaćena trombocitima sve to
nema, prestanak bola nije tako brz, ali je zato
zaceljenje povređenog mesta sigurno i nema
ponovnog povređivanja ili kidanja tkiva.
Umesto zaključka – kad god čujete nešto
novo, nemojte donositi prerani zaključak pre
nego što se informišete. Lečenje sopstvenom
krvlju neobavštenom čoveku može da izgleda
kao nadrilekarstvo i vračanje, dok onome
ko se malo zainteresuje može da izgleda
poptpuno smisleno i opravdano. Medicina
napreduje, što je dobro, i svaka nova metoda
koja je prirodna, koja nije skupa treba da
bude pozdravljenja. Tako je i sa plazmom
obogaćenom trombocitima. Ko bi pre četvrt
veka, kada sam završavao medicinski fakultet,
rekao da će tako nešto biti moguće?
za problematicˇnu kožu
Ichtyol 4%
Aloe gel 30%
www.crystalderma.rs
• neguje i kontroliše stanje
problematične i nečiste kože
• pogodno za masnu kožu,
smanjuje stvaranje sebuma
• umiruje iziritiranu kožu,
smanjuje crvenilo i svrab59 Lilly
BeČ – prestonICa novogodIšnjIH prosLava
slavlje uz valC
Piše: Jelena Vukmirović
S
Svi blistavi
elementi
novogodišnje
bajke očekaju
vas u prestonicu
muzike, u kojoj su
balske bajkovite
haljine i dalje „in”
60 Lilly
neg, bleštavi ukrasi, vatromet,
šampanjac i valcer odmah posle
ponoći sigurno su deo atmosfere kojoj
bi se rado priključile sve Diznijeve princeze
i poneka prava. Sneg je već pred vratima,
gradovi samo što nisu okićeni, a vreme
je skoro idealno za planiranje ovakvog
novogodišnjeg dočeka, dakle odlaska
u prestonicu muzike i novogodišnjih
proslava, u kojoj su balske bajkovite haljine
i dalje „in” – u Beč.
Glavni grad Austrije je sigurno jedini na
svetu u kom postoji „novogodišnja staza”
i u kome se mamurluk nakon „najduže”
noći leči ranim ručkom, uz posmatranje
prenosa prvojanuarskog koncerta Bečke
filharmonije. Pri tom, Beč je i jedna od
svetskih metropola poznatih po bučnim
i veselim novogodišnjim slavljima. Za
tradicionalno bučan i veseo doček Nove
godine, odnosno praznik Silvester, ovaj
grad ima da zahvali papi po kom je praznik
dobio ime, a koji je još u četvrtom veku
preporučio da se stara godina isprati
uz što više veselja i buke. Naime, papa
Silvester je shvatio da stanovnici ovog
grada, uprkos pokrštavanju, i dalje veruju
u demone, duhove i kojekakve bauke, pa je
obnarodovao da je što veselija novogodišnja
proslava ujedno i najsigurniji način da
se pomenuta strašna bića dobro uplaše
i oteraju na čitavih dvanaest meseci.
Bečlije već vekovima rado prate papina
Cer i šampanjaC
uputstva, pa su ulice austrijske prestonice
31. decembra uveče pune ljudi koji idu
od jednog do drugog spektakla pod
otvorenim nebom, a čitav grad pretvara
se u prostor za jednu veliku žurku tokom
koje se neštedimice toče punč i šampanjac,
ispaljuju vatrometi i bacaju petarde.
Odlazak na bal
No, pre učešća u proslavi, bila ona jedan
od bečkih balova ili samo ulična varijanta,
poželjno je snabdeti se figuricama ili
visuljcima u obliku prasenceta, koji donose
blagostanje u sledećoj godini. Običaj nalaže
da prijatelji i poznanici po ponoći, uz čestitke,
jedni drugima daruju ove simpatične prasiće.
Sa prasićima u džepu ili tašni posetioci su
spremni da se otisnu u novogodišnju noć,
a grad Beč nudi zabavu prilagođenu svim
ukusima. Najpre, tu su čuveni balovi, od
kojih je najpoznatiji veliki carski bal Le
Grand Bal koji se održava u Hofburgu, gde su
Novu godinu dočekivali i pripadnici dinastije
Habsburg i koji otvara sezonu balova. Doček
Nove godine na carski način namenjen
je, pre svega, imućnijima i uključuje gala
večeru, ples i posle ponoći posmatranje
nastupa najpoznatijih bečkih plesača i
operskih pevača. Pored carskog bala, poznato
dešavanje ovog tipa je i novogodišnji bal koji
se održava u Gradskoj kući, a na kome se
prvi put pojavljuju ovogodišnje debitantkinje
iz visokog društva. Onima koji žele da na
ovaj način uđu u Novu godinu biće potrebna
Za tradicionalno
bučan i veseo
doček, odnosno
praznik Silvester,
ovaj grad ima da
zahvali papi po
kom je praznik
dobio ime
61 Lilly
BeČ – prestonICa novogodIšnjIH prosLava
i odeća u stilu sa početka teksta pomenutih
Diznijevih princeza, pa će imati priliku za
koju je poželjno da obuku dugo željenu pravu
balsku haljinu. Nešto manje bajkovit bio
bi doček na nekom od mnogih banketa sa
bogatim programom, ili u nekom od bečkih
hotela od kojih je najpopularniji, ali i jedan od
skupljih, hotel Zaher, poznat po čuvenoj zaher
torti. Popularna mesta za doček su, takođe,
Rathauskeler i Gerstner Beletaž, pri čemu u
Rathauskeleru novogodišnja proslava uključuje
koktel dobrodošlice, meni od pet jela, plesače,
muziku koja se kreće od klasičnih do modernih
numera, a operski pevači izvode najpopularnije
operete. U Novu godinu i ovde se ulazi uz
neizbežan Štrausov valcer i čašu šampanjca.
U Gerstner Beletažu goste očekuje gala večera
koja se sastoji od više specijaliteta, živa muzika i
mogućnost da Novu godinu dočekaju na mestu
sa kog se pruža pogled na Operu.
Slavlje na brodu
Posetioci „prestonice Nove godine” koji
su skloniji avanturi, a istovremeno žele da
im doček bude romantičan, mogu da biraju
između dočeka na brodu na Dunavu (mirnija
varijanta), ulaska u Novu godinu „na visini”, u
restoranu Dunavskog tornja, uletanja u 2014.
godinu brzinom Carskog voza i novogodišnje
proslave s pogledom iz jedne od gondola
velikog bečkog panoramskog točka.
Ljubitelje visina i dočeka na Dunavskom
Najpoznatiji je veliki
carski bal Le Grand
Bal koji se održava u
Hofburgu, gde su Novu
godinu dočekivali i
pripadnici dinastije
Habsbu rg
tornju sačekaće limuzina koja će ih uz
šampanjac odvesti duž ulice Ring sve do
samog odredišta. Posle malo duže vožnje
liftom posetioci će se naći u restoranu iz kog
će, ne ustajući od stola, moći da uživaju u
pogledu na katedralu Svetog Stefana, veliki
panoramski točak i Dunavsko ostrvo, a u
ponoć i u čuvenom vatrometu koji će takoreći
„pod njihovim nogama” obasjati Beč. Posle
prve čaše šampanjca u Novoj godini program
Organski matični sok aronije
„Harmonija’’ proizveden je od
organski uzgajanih plodova.
• 100% prirodan, hladno ceđen,
blago pasterizovan, bez dodatka
vode, šećera, konzervansa i aroma;
• 100% organski proizvod;
• kontrolisan i sertifikovan proces
proizvodnje;
• vrhunski, potvrđen kvalitet;
• sačuvana dragocena svojstva
bobica aronije u soku;
• optimalan efekat u samo jednoj
jutarnjoj čašici, idealno za
početak dana;
• snažan antioksidant: Pigment u
koži bobice sadrži aktivne sastojke
antocijanine koji štite organizam.
Antocijanini umanjuju
posledice oksidativnog stresa
izazvanog pušenjem ili pasivnim
pušenjem, zagađenjem okoline izduvnim gasovima automobila,
konzumiranjem alkohola,
izloženošću zračenju i bakterijskim,
gljivičnim i virusnim infekcijama.
Nemoguće je potpuno eliminisati
slobodne radikale, ali je moguće
umanjiti njihova štetna dejstva.
Istraživanja pokazuju da aronija
poboljšava cirkulaciju, krvnu sliku
i jača srčani mišić, poboljšava
elastičnost krvnih sudova, reguliše
krvni pritisak, oslobađa organizam
toksina i teških metala, ima
pozitivan uticaj u postoperativnim
procesima, ubrzava metabolizam
i reguliše telesnu težinu, bori
se protiv bakterija, prehlada
i konjuktivitisa, poboljšava
memoriju i koncentraciju,
poboljšava rad jetre, ubrzava
proces regeneracije ćelija i time
podmlađuje organizam revitalizuje
sportski organizam.
U potpunosti se poštuju principi
organske proizvodnje i kvalitetnim
načinom prerade realizuju se
proizvodi sa blagotvornim dejstvom
na ljudski organizam.
Ove godine je na sajmu “BioBalkan
Expo 2013” organski matični sok
aronije „Harmonija’’ krunisan
zlatnom medaljom za kvalitet.
63 Lilly
www.aronijavita.rs
BeČ – prestonICa novogodIšnjIH prosLava
Običaj nalaže da
prijatelji i poznanici
po ponoći, uz čestitke,
jedni drugima daruju
simpatične prasiće
se nastavlja uz ples i muziku, a traje sve do tri
ujutro, kada po posetioce dolazi limuzina koja
ih vraća do hotela.
Vozom u novu godinu
Oni koji se odluče da u 2014. uđu vozom
imaće priliku da se provozaju vernom kopijom
nekadašnjeg carskog voza Franca Jozefa i
carice Elizabete. Sjaj nekadašnje monarhije
dočaraće vagoni uređeni u stilu tog vremena.
U vagonu koji nosi ime carice Elizabete (Sisi)
preovladava njena omiljena boja – plava, dok
ostalim vagonima dominiraju boja zlata i
tamno zelena. Voz je opremljen italijanskim
nameštajem u stilu epohe i ukrašen portretima
carske porodice. Tačno u ponoć ovaj luksuzni
voz zaustavlja se na mostu sa koga se lepo
može videti vatromet, a prve trenutke
nastupajuće godine putnici će proslaviti uz
Štrausov valcer, dok se bukvalno budu nalazili
iznad „lepog plavog” Dunava.
Ipak, u Beču kažu da oni koji se nisu
provozali velikim panoramskim točkom
u ovom gradu nisu ni bili, pa je jedan od
interesantnijih novogodišnjih dočeka upravo
u nekoj od gondola ove gradske znamenitosti.
Popularni točak je
izgrađen u čast
zlatnog jubileja cara
Franca Jozefa I,
spaljen je tokom
Drugog svetskog
rata i potom već
1945. godine
rekonstruisan u
punom sjaju. Točak je
opremljen i luksuznim
gondolama-kabinama, od
kojih neke nude „putovanje”
u stilu 1897. godine i mogućnost
organizacije proslava za manji broj ljudi,
što ispijanje prve čaše šampanjca u Novoj
godini, uz uživanje u panorami sjajno ukrašene
austrijske prestonice, čini još privlačnijim.
Žurka na otvorenom
Uprkos svemu ovome, ljubitelji aktivnijih
i bučnijih proslava i oni sa ne baš dubokim
džepom sigurno će se odlučiti da krenu
„novogodišnjom stazom” i ponoć dočekaju
na ulicama Beča kao deo velike žurke pod
otvorenim nebom. Na putu od jedne do
druge novogodišnje atrakcije, od Gradske
kuće do Tajnfalštrase, Frejunga i Hoher
Markta, posetioci ove velike žurke zastaju
pored nekog od mnogobrojnih štandova,
ne bi li probali neki od specijaliteta i popili
čašu šampanjca ili punča. Nešto pre ponoći
kreće se ka katedrali Svetog Stefana, gde će se
sačekati odbrojavanje i dočekati Nova godina.
Neposredno pred završetak stare godine
muzika se zaustavlja i počinje odbrojavanje
koje dostiže vrhunac zvonjavom dvadeset
jednu tonu teškog zvona „Pumerin” sa
zvonika katedrale. Odmah posle ponoći
počinju prvi taktovi Štrausovog valcera i
slavlje se nastavlja. Kako bi godina dobro
počela, a zli duhovi bili što bolje oterani,
novogodišnja žurka na ulicama Beča nastavlja
se do ranih jutarnjih sati.
kavaBon BoMBon Za svakI dŽep
veĆ 38 gOdina kavabOn drŽi budnima čitave generaCije
O
vaj jedinstveni bombon za odrasle,
prepoznatljivog ukusa kafe, sadrži 2,3%
prirodne instant kafe, te jedno pakovanje,
popularna rolica, ima učinak na budnost kao
jedna šoljica kafe. Samo kafu ne možete imati u
svakom trenutku pored sebe, a Kavabon možete.
Prilikom većih mentalnih opeterećenja,
zahtevnog intelekutalnog rada, učenja, vožnje
64 Lilly
automobilom, Kavabon bombon će pomoći pri
umanjivanju uticaja sna i mentalnog zamora,
što je i inače svojstveno za kofein.
Računa se da u Srbiji više od 50% stanovništva
redovno pije kafu. Kafa ima snažan učinak
na mozak, pospešuje izmenu materija
u organizmu, pojačava snagu i rad srca,
poboljšava krvotok, pojačava koncentraciju...
Od samog početka kafa je u Europi bila
poznata kao lek za mnoge bolesti. Sve do kraja
17. veka kafa je smatrana lekom, a ne pićem
za užitak, tek kasnije dolazi do njene sve veće
upotrebe i ona polako ulazi u svakodnevni
život velikog dela ljudi.
Prirodno sačuvana u Kavabonu može biti uvek uz
vas, držati vas budnim i svežim tokom celog dana.
Velnea
Oaza harmonije
Velnea Wellness
Wellness
 Velnea
Gel za tuširanje
Wellness
 Velnea
gel za tuširanje
Momenti tišine
Oaza harmonije
Vaš lični mali odmor. Sa
ekstraktima smokve i ruže, nudi
prijatno i umirujuće iskustvo
tuširanja. Posebna formula
neguje kožu i daje osećaj glatke i
svilenkaste kože.
Velnea Wellness
Losion za telo
Momenti
tišine 250ml
Uronite u Oazu harmonije.
Sa ekstraktom limunske
trave i bambusa stimuliše
čula i obećava opuštajuće
iskustvo tuširanja. Specijalna
formula daje osećaj glatke i
svilenkaste kože.

Velnea Wellness
Losion za telo
Oaza harmonije

Pobegnite u Oazu harmonije
sa predivnim mirisom Velnea
Spa losiona za telo. Obogaćen
ekstraktom limunske trave
i bambusa za osećaj glatke i
neodoljive kože.
Odmorite se uz posebno spa
iskustvo sa Velnea Spa losionom
za telo Momenti tišine. Lagana
formulacija sa shea puterom
obogaćena ekstraktima smokve
i ruže daje vašoj koži neodoljivu
mekoću i delikatan miris.
Velnea Hair Style
Sprej za jako
 Velnea
učvršćivanje kose 300ml
Velnea fini, brzosušeći sprej sa dodatkom
pantenola, omogućava učvršćivanje vaše
frizure pritom je ne opterećujući dodatnom
težinom.
Uputstvo za upotrebu:
Dobro protresti bočicu pre upotrebe. Držati
sprej na oko 30 cm od kose i ravnomerno
isprskati celu kosu.
Velnea Pena
za volumen
kose 200ml

Pena za volumen kose sa
dodatkom ginsenga i sojinim
proteinima daje sjaj i povećava
volumen vaše kose.
Uputstvo za upotrebu:
Dobro protresti konzervu pre
upotrebe i sipati malu količinu
na dlan ruke, a zatim na kosu
osušenu peškirom nanesite
penu krećući se od korena do
vrha kose. Temeljeno iščetkati
kosu i napraviti željenu frizuru.

Velnea Krema za
stilizovanje kose
125ml
Bogat, nelepljiv i blag krem
gel sa zlatnim svetlucavim
sjajem.
Uputstvo za upotrebu:
Nanesite na kosu blagim
pokretima a zatim vrhovima
prstiju oblikujte željenu
frizuru. Pogodan za korišćenje
i na suvoj i vlažnoj kosi.
Šampon
 Velnea
za suvo pranje
kose 200ml
Ultra fini praškasti sprej
sadrži pirinčani skrob koji
upija masnoću i nestaje
jednim potezom četke,
čineći vašu kosu čistom,
osveženom i blago
naparfemisanom.
Uputstvo za upotrebu:
Protresti konzervu i držeći je
na 20 cm od kose, isprskati
koren kose ili mesta na
kojima ima viška masnoće.
Kosu zatim dobro iščetkati.
Velnea Gel za stilizovanje
kose 150ml
Lagane je teksture, drži kosu urednom satima i
daje joj sjaj, tako da vaša kosa izgleda savršeno
tokom čitavog dana.
Uputstvo za upotrebu:
Laganim pokretima
nanesite
na kosu i
vrhovima
prstiju
napravite
željenu
frizuru.

67 Lilly
Download

lepota je prelazna