PROGRAM POSLOVNIH I STRUČNIH AKTIVNOSTI
Utorak, 20. maj
Kongresni centar „Master”
VREME
TEMA
SALA
ORGANIZATORI
3i4
Odeljenje za
poljoprivredu Ambasade
Holandije i Ministarstvo
poljoprivrede i zaštite
životne sredine Republike
Srbije
SALA
ORGANIZATORI
Panel diskusija
„Trendovi u Evropskoj poljoprivredi”
14.00 – 15.30
Na panelu će holandski stručnjak izneti predviđanja
šta su izazovi sa kojima ce se suočiti poljoprivreda
u narednih deset godina a izlaganje će komentarisati
ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine
Republike Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković i
pomoćnik ministra Holandije za Evropsku
poljoprivrednu politiku. Predstaviće se i sistem
organizacije sektora poljoprivrede u Holandiji.
Aula Novosadskog sajma
VREME
TEMA
Ambasada Kraljevine
Holandije i „Amstel”, u
saradnji sa Kanalom
„24kitchen”
Nastup poznate holandske i svetske kulinarske
zvezde Rudolfa van Vina
Sreda, 21. maj
Kongresni centar „Master”
VREME
10.00 – 13.00
TEMA
„Socio-ekonomski aspekti dobrobiti farmskih
životinja u Srbiji”
SALA
ORGANIZATORI
3
Organizacija za
poštovanje i brigu o
životinjama „Orca”,
Beograd
2
Privredna komora Srbije,
Beograd
Brainstorming session
Moderator: Vladimir Nikić
10.30 – 12.00
Naučnik: Vojin Šenk
Istraživač/inovator: Marko Dorić, Katarina
Martinović
„Investicioni potencijali Vojvodine u agrobiznis
sektoru”
10.30 - 11.00
Registracija učesnika
11.00 - 11.15
Pozdravne reči:
Potpredsednik vlade AP Vojvodine Goran Ješić,
pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu
i šumarstvo AP Vojvodine, NJ. E. ambasador
Kraljevine Holandije u Srbiji gospodin Louis
Stokvis, direktorica Fonda za podršku investicija u
Vojvodini - VIP Fond Emilija Stefanović
11.15 - 10.30
„Subvencije u poljoprivredi”
Potpredsednik vlade AP Vojvodine Goran Ješić i
pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu
i šumarstvo AP Vojvodine
10.30 - 10.45
„Investicioni potencijali agrobiznis sektora
Vojvodine - predstavljanje kompanija
zainteresovanih za saradnju sa stranim
partnerima”
11.00 – 13.00
Direktorica Fonda za podršku investicija u
Vojvodini - VIP Fond Emilija Stefanović
4
Fond za podršku
investicija u Vojvodini –
VIP, Novi Sad,
Pokrajinski sekretarijat za
poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
i Ekonomsko odeljenje
Ambasade Kraljevine
Holandije
5i6
Ministarstvo
poljoprivrede i zaštite
10.45 - 11.00
„Devet holandskih top sektora sa fokusom na
agrobiznis. Prilike za poslovanje sa
Holandijom”
Judith Bueving, Ambasada Kraljevine Holandije
11.00 - 11.15
„Holandska IT kompanija – primer uspešnog
poslovanja u Vojvodini”
Direktor HINTEK Dejan Ćurčić
11.15 - 11.30
„Heineken - primer uspešnog poslovanja u
Vojvodini”
Direktor finansija „Heineken Srbija” Roberto
Vazzoler
11.30 - 11.40
Diskusija
Moderator: Zagorka Marković, savetnica za strane
direktne investicije, VIP fond
11.40 - 12.00
Koktel
11.00 – 13.00
„Pristupni pregovori EU i Srbije iz
životne sredine Republike
Srbije i GRIMEX Consult
GmbH
poljoprivrede”
13.30 – 14.30
Otvaranje III konkursa za za najbolji projekat
organske proizvodnje i prerade hrane
2
NLB banka, Beograd
4
Poslovno udruženje
uvoznika i izvoznika
poljoprivredne
mehanizacije
5i6
Agencija za strana
ulaganja i promociju
izvoza Republike
Makedonije i USAID
SALA
ORGANIZATORI
„Milion dinara za najbolju ideju”
Unapređenje nivoa bezbednosti učešća
poljoprivrednih mašina u saobraćaju
14.00 – 16.00
„Vaša mogućnost da pronađete pouzdane
dobavljače u Makedoniji”
14.00 – 18.00
Poslovni centar
VREME
TEMA
Privredna komora Srbije,
Organizacija iz Holandije
„RVO - Privredna
agencija Holandije”,
Mreža preduzetničkih
agencija Evrope,
Univerzitet u Novom
Sadu i Novosadski sajam
Poslovni susreti
9.30 – 16.00
[email protected]
Četvrtak, 22. maj
Kongresni centar „Master”
VREME
10.00 – 12.00
TEMA
Odbor za stočarstvo
SALA
ORGANIZATORI
2
Poljoprivredni fakultet
Novi Sad - Departman za
stočarstvo, Ministarstvo
poljoprivrede i zaštite
životne sredine Republike
Srbije i Novosadski sajam
4
Privredna komora Srbije,
Beograd
5
Credit Agricole banka
Srbija, Novi Sad
6
Odeljenje za
poljoprivredu Ambasade
Kraljevine Holandije i
Ministarstvo
Eureka: finansiraj svoju ideju
Moderator: Mirjana Damjanović Vučković
10.30 – 12.00
Naučnici: Marina Vukobratović Karan, Milan
Marjanović, Mladen Radišić
Istraživač/inovator: Jovana Savić, Ivan Karaman
11.00 – 13.00
Credit Agricole vaš partner za održivi razvoj
agrobiznisa
„Zaštita prava oplemenjivača biljnih sorti”
11.00 – 13.00
Šefovi inspekcijskih službi Holandije i predstavnici
holandskog ministarstva će izneti praktične primere
zaštite ovih prava u Holandiji. Predstavnik
Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Republike Srbije će govoriti o sprovođenju Zakona
o zaštiti prava oplemenjivača u Srbiji i šta treba
uraditi kako bi oplemenjivači biljnih sorti mogli da
zastite svoja prava.
poljoprivrede i zaštite
životne sredine Republike
Srbije, Uprava za zaštitu
bilja
Konferencija
„Potencijali agro sektora Srbije u kontekstu
evropskih integracija”
11.00 – 13.00
„Kreativizacija ruralne industrije”
3
Klub privrednih novinara
Velika
sala
Delta Generali osiguranje,
Novi Beograd
2
Pokrajinski sekretarijat za
poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
4
Privredna komora Srbije,
Beograd
3
Victoria Logistic, Novi
Sad
5
Ministarstvo
poljoprivrede i zaštite
životne sredine Republike
Srbije, Uprava za veterinu
6
Ministarstvo
poljoprivrede Republike
Austrije i Ministarstvo
poljoprivrde i zaštite
životne sredine Republike
Srbije
2
Ministarstvo
poljoprivrede i zaštite
životne sredine Republike
Srbije
3
Privredna komora
Beograda i
Kompenzacioni fond
„Promocija AGROBIZ LIDERA u kategorijama
velikih srednjih i malih preduzeća, odnosno
gazdinstava”
11.30 – 13.30
Konferencija za novinare
12.30 – 13.30
„Podrška malim proizvođačima tradicionalnih
proizvoda od mesa i mleka sa područja
Vojvodine radi unapređenja procesa
proizvodnje”
Uspešne priče
13.30 – 15.30
Moderator: Dragan Povrenović
Preduzetnici: Nataša Milovanović, Marko Kostić
13.30 – 14.30
Prezentacija novog proizvodnog programa
mineralnog đubriva za sezonu 2014/2015
Prezentacija projekata
„Izgradnja kapaciteta za razvoj Nacionalnog
kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih
bolesti životinja”
13.30 – 17.30
„Izgradnja kapaciteta u oblasti bezbednosti
hrane i dobrobiti životinja”
„Izgradnja kapaciteta za unapređenje objekata
za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim
proizvodima životinjskog porekla”
14.00 – 16.00
14.30 – 16.30
15.00 – 17.00
„Kako podržati porodična gazdinstva”
Poslovni savet
Srbija - Nemačka
„Sistem javnih skladišta za poljoprivredne
proizvode”
Štandovi izlagača
VREME
TEMA
HALA
ORGANIZATORI
Master
Pokrajinski sekretarijat za
privredu, zapošljavanje i
ravnopravnost polova
Uručenje sertifikata za korišćenje znaka
„Najbolje iz Vojvodine”
13.45
Sertifikate će uručiti pokrajinski sekretar Miroslav
Vasin i to za proizvode: Premier rakija dunja –
„Promont Destilerija”, Novi Sad; Penušavo vino
Kovačević – „Vinarija Kovačević”, Irig; Mini sa
feta sirom –„Mini Panini” DOO, Subotica.
Petak, 23. maj
Kongresni centar „Master”
VREME
TEMA
SALA
ORGANIZATORI
11.00 – 12.00
Uručenje priznanja „Dobar dizajn”
4
Privredna komora
Vojvodine i Novosadski
sajam
11.00 – 13.00
Grad Novi Sad
5
Grad Novi Sad
11.00 – 14.00
„Inovacije u sektoru hortikulture, izazovi
privatnog sektora i obrazovanja”
6
Ambasada Kraljevine
Holandije
11.00 – 14.00
„Zelena prognoza - dobra praksa, vrhunski
rezultati”
3
Pokrajinski sekretarijat za
poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
11.00 – 12.30
Mađarsko-srpski poslovni forum
2
„V-Land”
13.00 – 14.00
Dan „Petrokemije”
4
„Petrokemija”, Novi Sad
HALA
ORGANIZATORI
1
Ambasada Kraljevine
Holandije
Štandovi izlagača
VREME
TEMA
Radionica
HIN-SEE: Hortikultura Inovaciona Mreža Jugoistočna Evropa
Povezivanje edukacije sa preduzetnicima
Kreiranje inovacione mreže u hortikulturi između
Holandije i regiona Zapadnog Balkana
Sektori: povrće, voće
11.00 – 14.00
Aktivnosti: primeniti istraživanje tržišta,
demonstracije i projekte praktične obuke
Udruživanje obrazovanja i privatnih kompanija u
hortikulturnim inovacijama
Kombinovati: tržišnu orjentaciju, praktičnu
ekspertizu i preduzetništvo
Javno privatno partnerstvo u okviru Centra za
ekspertizu Greenports
Partneri u HIN-SEE:
Balkan Greenhouse - www.balkangreenhouse.mk štand broj 8
Roath BV - štand broj 9
Aardbei Extra - www.aardbei-extra.nl - štand broj
2
Vander Heijden - lukovice cveća - štand broj 2
Univerziteti za primenjenu nauku:
Van Hall Larenstein Wageningen www.vhluniversity.com - štand broj 2
CAH Vilentum Dronten - www.cahvilentum.eu štand broj 2
Kontakt za informacije: Ben Rankenberg [email protected], Adrian van den Bosch [email protected]
Imenovanje ruže čija selekcija je rađena za 81.
međunarodni poljoprivredni sajam
15.00
Ruža će biti imenovana od strane gradonačelnika
Novog Sada Miloša Vučevića i prve dame Srbije,
supruge predsednika Tomislava Nikolića, Dragice
Nikolić
1
Ambasada Kraljevine
Holandije
1
Ambasada Kraljevine
Holandije
„Savršen spoj – srpska vina i holandski sirevi”
15.30
Degustacija vina iz vinarija istočne Srbije koja su
obeležena markicama o geografskom poreklu i
uklapanje vina sa sirevima koji se proizvode u
Holandiji, a sve uz stručno objašnjenje
predstavnika Asocijacije somelijera Srbija
Nedelja, 25. maj
Kongresni centar „Master”
VREME
TEMA
SALA
ORGANIZATORI
15.00 – 16.00
Izvlačenje imena dobitnika u poklon-igri
„Agropanonke”
Velika sala
„Agropanonka” i
Novosadski sajam
Plato ispred Centralne bine
17.00
Izvlačenje imena dobitnika u poklon-igri za
posetioce Novosadskog sajma
Novosadski sajam i
„Agropanonka”
Ponedeljak, 26. maj
Plato ispred Centralne bine
12.00
Uručivanje poklona iz poklon-igre za posetioce
Novosadski sajam
NOVOSADSKI SAJAM
www.sajam.net
Download

Program sajma