žlutý 10 | 2014
Strana 1
žlutý 10 | 2014
Strana 2
Nejširší výběr zahraniční
literatury v ČR
KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČTENÁŘEM.
žlutý 10 | 2014
Strana 1
Úvodem
VYBÍRÁME PRO VÁS
8
Zpříjemněte si cestu pěknou knížkou třeba v angličtině! Ať je to paperback, hardback
nebo e-book, vše na jednom místě naleznete u nás.
ÈEŠI V OHNI VELKÉ VÁLKY
První svìtová válka bývá mylnì vnímána optikou švejkovského humoru.
21
WWW.M
EG
WWW.M ABOOKS.CZ
EGAEBO
OKS.CZ
ÈEŠI...?
Petr Horký se zamýšlí nad tím, jak se vidí Èeši a pøipomíná neprávem
zapomenuté èeské cestovatele.
36
ŽIVOT JE PRO MÌ BEZEDNOU INSPIRACÍ
Rozhovor s Monikou Drápalovou, jednou z mála èeských módních návrháøek,
které se prosadily i ve svìtì.
47
JAK JSEM SE STALA NEZAMÌSTNANOU
Také máte stejné zkušenosti s pracovním úøadem?
56
Nenašli jste, co jste hledali? Nevadí! Jakýkoliv titul dostupný v zahraničí dovezeme
speciálně pro vás! Navštivte také některé z našich knihkupectví Oxford Bookshop
a Librairie francophone.
facebook.com/oxfordbookshop
facebook.com/LF.prague
PRAHA – PLZEŇ – HRADEC KRÁLOVÉ – BRNO – OLOMOUC – OSTRAVA – VYŠKOV
Knihy z celého světa.
OKOUZLENÍ BUDAPEŠTÍ
Evropské mìsto v dosahu, které vás chytí za srdce.
Časopis Žlutý 10/14
MK ČR E 21334
Šéfredaktorka: Lea Špačková
Redakce: Petra Nováková, Lenka Liška
Inzerce: Martin Dejmal
[email protected]
Grafické práce a sazba: Marta Dlouhá,
Lenka Šturzová a Ráďa Dočkal
Obálka: Vítězslav Lyach
Měsíčník Žlutý je zdarma k dispozici na
autobusových linkách STUDENT AGENCY,
Fun&Relax, vlakových linkách InterCity RegioJet
a pobočkách STUDENT AGENCY.
Vydavatel: STUDENT AGENCY k.s.,
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
Uvítáme vaše připomínky a náměty, které
můžete zasílat na e-mailovou adresu:
[email protected]
žlutý 10 | 2014
Strana 3
Editorial
EDITORIAL
navíc na palubě získáte nadstandardní služby.
Zdravím naše čtenáře,
začal nový školní rok a žáci a studenti mohou tedy využít výrazné slevy
na cestování autobusy STUDENT
AGENCY či vlaky RegioJet. Jedinou podmínkou takto výhodného
cestování je vlastnictví žákovského
průkazu.
Nárok na žákovské jízdné mají žáci
všech škol v České republice do věku
26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují
na budoucí povolání na střední,
vyšší odborné, vysoké nebo speciální
škole. Také musí mít trvalé bydliště v České republice nebo průkaz
o povolení k pobytu v ČR pro cizince.
Žákovské jízdné je rozděleno do dvou
základních kategorií: žákovské jízdné
pro žáky do 15 let s žákovským průkazem odpovídá slevě ve výši 62,5 %
a studentské jízdné pro studenty od
15 do 26 let s žákovským průkazem
získá slevu 25 %. Tak neváhejte a využijte možnosti zlevněného cestování
do školy pohodlnými a bezpečnými
dopravními prostředky, ve kterých
Od října, tedy o dva měsíce dříve,
vyrazí vlakový dopravce RegioJet
na trasu z Prahy přes Žilinu až do
Košic. Především slovenští cestující,
kteří do této chvíle mohli využívat
pouze vlaky státního dopravce, tak
budou moci vyzkoušet pohodlné, bezpečné a komfortní cestování žlutými
vlaky s nadstandardními službami
na palubě. Od prosince pak RegioJet
připravuje spuštění dopravy na trase
Bratislava – Košice. Sledujte tedy
naše webové stránky a sociální sítě,
kde najdete aktuální informace.
Naše společnost se stala hrdým
partnerem unikátního protikorupčního projektu Rekonstrukce státu.
Cílem tohoto projektu je prosadit do
konce aktuálního volebního období devět klíčových zákonů, které
pomohou zlepšit fungování státních
institucí a politických stran tak, aby
se zlepšily životní podmínky občanů
České republiky. Rekonstrukce státu
je společný projekt dvacítky nezávislých nevládních protikorupčních
organizací a institucí, některých poslanců a senátorů, renomovaných expertů, podnikatelů, podnikatelských
svazů a regionálních podporovatelů.
V říjnových volbách tedy volte dle
svého nejlepšího svědomí a vědomí.
Informujte se třeba právě na
www.rekonstrukcestatu.cz
Váš Radim Jančura
žlutý 10 | 2014
Strana 5
Soutěže
SOUTÌŽ O JÍZDENKU
Pošlete nám správné odpovìdi kvízu
a mùžete vyhrát zpáteèní autobusovou jízdenku.
1. Do kterého města se v loňském
roce prodalo prostřednictvím STUDENT AGENCY nejvíce letenek?
a) NEW YORK
b) BANGKOK
c) PAŘÍŽ
2. Jak se jmenuje majitel společnosti
STUDENT AGENCY?
a) Radim Vančura
b) Radim Jančura
c) Radek Jančura
3. V kolika městech v ČR má STUDENT AGENCY kancelář, v níž je
možné zakoupit letenky?
a) 11
b) 13
c) 17
Odpovědi posílejte do 15. října na
[email protected] Do předmětu prosím uveďte: JÍZDENKA.
Otevřenou zpáteční jízdenku na
libovolnou vnitrostátní linku autobusů STUDENT AGENCY vyhraje
40. správná odpověď. #
Nápovědu najdete na: www.studentagency.cz/letenky/specialni-akce/mix/index.html
FOTOSOUTÌŽ
Soutìž o otevøenou zpáteèní jízdenku na libovolnou
vnitrostátní trasu autobusù STUDENT AGENCY.
Posílejte nám své fotografie (z ČR
i ze zahraničí) zaměřené na témata
budoucích čísel našeho časopisu:
Listopad – RETRO (retro design,
předrevoluční doba apod.)
Prosinec – VÁNOCE
Leden – LÉTO V ZIMĚ (exotická
dovolená, wellness, cokoliv „letního“,
co můžeme prožít v zimě)
Nejpovedenější fotografii otiskneme
každý měsíc na dvoustraně 6 –7 spolu
se jménem autora a komentářem.
Vítězného autora odměníme otevřenou zpáteční jízdenkou na libovolnou
vnitrostátní linku autobusů
STUDENT AGENCY.
Fotografie ve formátu „na šířku“,
v co největším rozlišení, spolu s krátkým popiskem, jménem a adresou posílejte na [email protected]
Do předmětu e-mailu prosím napište: Fotosoutěž Téma NÁZEV
TÉMATU. Termín – vždy do 15.
předchozího měsíce daného tématu
(např. téma Retro posílejte do 15. 10.).
Účastí v soutěži dávají autoři souhlas s uveřejněním své fotografie na
stránkách časopisu Žlutý. #
žlutý 10 | 2014
Strana 6
žlutý 10 | 2014
Strana 7
BÍLÁ HORA – rekonstrukce
slavné bitvy, rok 2012
Udatný český voják mířící do své
poslední bitvy, jež rozhodla o osudu
českých zemí na další tři století.
Dominika Procházková,
Chomutov
žlutý 10 | 2014
Strana 8
Téma měsíce
žlutý 10 | 2014
Téma měsíce
Strana 9
ÈEŠI V OHNI VELKÉ VÁLKY
První svìtová válka bývá obèas Èechy vnímána optikou
švejkovského humoru. V našich pøedstavách pak ještì nìkdy
koluje postava Masaryka a cosi souvisejícího se vznikem
republiky. Realita tehdy ale v žádném pøípadì
humorná nebyla.
TEXT: Václav NÁJEMNÍK ● FOTO: archiv ČRo,
archiv Josefa Šípka a ČTK/DPA Sammlung Sauer
Tragické čtyři roky silně zasáhly
celou českou společnost bez výjimky,
a určitým pozitivem byla jen těžce
vydobytá samostatnost, jejíž udržení
do budoucna neslibovalo nic jednoduchého.
Neznámí i známí Češi na válečném poli
Navzdory obavám rakouských politiků
rukovali Češi bez odporu. Brzy ale za-
čaly rodinám přicházet smutné zprávy
z fronty o ztrátách a nezvěstných.
Vojáci pocházející z českých zemí
umírali v Srbsku, v Haliči a od roku
1915 i v Itálii. Válka se nevyhnula ani
známým osobnostem. Mezi prvními
byl prohlášen za nezvěstného básník
František Gellner. Různými frontami
prošli spisovatelé J. Hašek, E. Bass
nebo K. Poláček. Domů se nevrátilo
skoro 290 tisíc českých vojáků, tisíce
dalších byly zraněny.
Ačkoli se zejména německá propaganda snažila tvrdit, že Češi byli
špatnými vojáky, zbabělci a přeběhlíky, není to pravda – byla mezi
nimi řada hrdinů. Na druhou stranu
například českoslovenští legionáři
ve své podstatě přeběhlíky skutečně
byli. Přesto prosluli vysokou bojovou
morálkou, což dokázali třeba v bojích
u Zborova nebo Bachmače. U Zborova přitom částečně stáli Češi proti
Čechům, tedy legionáři proti rakouským vojákům.
Do války odjížděli vojáci s vírou, že se brzy
vrátí. Mnozí se nevrátili nikdy.
Kdo začne jednat?
Mezi českou veřejností postupně
stoupal odpor k válce. Politické
Zákopy se staly symbolem 1. světové války.
iniciativy se jako první chopil
Tomáš Garrigue Masaryk, který se
s Rakouskem-Uherskem vnitřně
rozcházel už před válkou. Pouštěl
se ale na tenký led a v počátcích
hodně riskoval. Na frontě měl své
dva syny: pozdějšího ministra Jana
a malíře Herberta, který zemřel na
skvrnitý tyfus. Na začátku byl také
skoro sám. Nejaktivnějšího spolupracovníka získal v dosud nenápadném
Edvardu Benešovi, který se stal
hlavou domácího odboje, ale brzo
musel opustit české země, stejně
jako to udělal už v prosinci 1914
Masaryk. Doplňoval je Slovák Milan
Rastislav Štefánik. Širší oporu měla
trojice u spřátelených osobností,
díky kterým se dostávali do nejvyšších politických kruhů.
Vývoji pomohl rok 1916. Byla ustanovena zahraniční Československá
národní rada složená z Masaryka,
Beneše a Štefánika a zároveň zemřel
rakouský císař František Josef I.
Jeho nástupce Karel I. vyhlásil
amnestii, díky níž se z cely smrti
dostali významní politici Alois Rašín
a Karel Kramář. Jinak ale domácí
politická scéna jen pomalu vstřebávala myšlenku samostatnosti
a ještě v lednu 1917 odmítla většina
poslanců nově deklarovaný (a Masarykovými lidmi prosazený) cíl
Dohody, kterým bylo „osvobození
Čechů a Slováků“. Poslance ale
vzápětí napomenula kulturní veřejnost v Manifestu českých spisovatelů, který je vyzýval, aby na říšské
radě hájili národní zájmy.
žlutý 10 | 2014
Téma měsíce
Strana 10
žlutý 10 | 2014
Strana 11
Téma měsíce
deklarace. Zahraniční odboj tímto
krokem vyvrcholil.
T. G. M.: „Tož demokracii bychom už
měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“
T. G. Masaryk při proslovu na Pražském hradě.
’7DNQgP]DELOL)HUGLQDQGDˆWRXWRXGgORVWmRGVWDUWRYDO
³HVN­UR]KODVSURMHNW3ÏHGOHW\NWHU­PDSXMH
MDNRVXGRYkPRPHQW\WDNY¨HGQmRNDPªLN\VYÁWRYkYgON\
1DEm]mPRªQRVWSRQRÏLWVHGRªLYRWDQDSR´gWNX
VWROHWmDSURMmWNRQIOLNWHPQDMHKRªSR´gWNXY¨LFKQL
YÁÏLOLªH’GR¨YHVWHNMVRXGRPDˆ
3URMHNWVOHGXMHRVXG\VODYQ­FK³HFK×SÏLEOLªXMHªLYRW
´HVNRVORYHQVN­FKOHJLmY\GgYgVHSRVWRSgFKSUYQmKRRGERMH
YHGHQkKR7RPg¨HP*DUULJXHP0DVDU\NHP
7DNMDNVHY\YmMHO\XGgORVWLSÏHGOHW\QDZHEXSÏLE­YDMm
SÏmEÁK\YRMgN×OHJLRQgÏ×DGDO¨mFKOLGm]DVDªHQ­FK9HONRX
YgONRXGRSURYR]HQkY]SRPmQNDPLMHMLFKSRWRPN×
Významným momentem byl v celém
odbojovém snažení vstup Spojených
států do války. Výrazně se tím
zlepšily šance dohodových mocností na celkové vítězství. Ústřední
mocnosti, hlavně Rakousko-Uhersko,
po všech stránkách naopak citelně
slábly. Američané byli také posilou pro mezinárodní demokratické
kruhy, k nimž se Masaryk a další
představitelé československého
odboje řadili. Není náhodou, že právě v americkém Washingtonu bylo
18. října 1918 zveřejněno Prohlášení nezávislosti československého
národa známé jako Washingtonská
Od ledna 1918 se množily veřejné
akce na podporu národní samostatnosti a Masaryka. České strany
vytvořily společný Národní výbor
v čele s Kramářem, který, již s reálnou vidinou neodvratného konce
Rakouska-Uherska, odmítl nabídku
císaře Karla I. na federalizaci. Nótu
rakouského ministra zahraničí
Andrássyho, v níž přijímal podmínky
stanovené americkým prezidentem,
si pak všichni vyložili jako faktický
zánik monarchie. Na čestné místo
totiž Wilson řadil požadavek samostatnosti Čechoslováků. Nyní už nic
nebránilo hladkému dovršení kdysi
bláhového cíle. Večer 28. října 1918
byl vyhlášen samostatný československý stát. #
PŘED 100 LETY
www.pred100lety.cz
www.facebook.com/pred100lety
www.twitter.com/pred100lety
Nakupujte jízdenky přes mojeID
jeID
7RPg¨*DUULJXH0DVDU\N
’2KUDQLFHVHQHMHGQgRKUDQLFHVHVWÏmOmˆ
JAK NA INTERNET
Seriál o Internetu nyní také v
zábavních portálech autobusů
Student Agency a vlaků Regiojet.
Nakupujte jízdenky na autobusy
Student Agency a vlaky Regiojet
na Internetu přes mojeID rychlostí
tí
jednoho kliknutí.
www.jaknainternet.cz
www.mojeid.cz
žlutý 10 | 2014
Strana 13
Událost
FESTIVAL VŠECH MILOVNÍKÙ KÁVY
first
minute
exotika
MLæYSURGHML
První øíjen je Mezinárodním dnem kávy. Brno, kde na kavárnu
narazíte takøka na každém kroku, se již poètvrté pøidá k jeho
oslavám a probìhne zde Týden kávy.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Alena SEKERÁKOVÁ
Letos se k Týdnu kávy připojí také
další města a mezi více než sto
zúčastněných kaváren přibudou
také podniky např. z Ostravy, Zlína,
Kroměříže, Uherského Hradiště,
Luhačovic, Českých Budějovic.
Od 1. do 7. října přinese Týden kávy
všem milovníkům voňavého moku
'RPLQLN¿QVN¿UHSXEOLND7KDMVNR0H[LNRDGDOxË
KRWHOMLæRG28 530.ê
FHQ\SODWQÇYGREøWLVNX
www.dovolena.cz
800 600 600
nejen kulturní program v kavárnách,
ale i zajímavé doprovodné akce.
V rámci speciálního programu na
zvláštní stage, zvané také Main
Coffee Meet Point, budou mít
návštěvníci možnost dozvědět se
nespočet zajímavostí o kávě, účastnit
se workshopů a hodnotných přednášek. Zájemci si budou moci sami
Strana 14
žlutý 10 | 2014 Téma měsíce
Událost
Strana 15
vyzkoušet tradiční i alternativní
metody přípravy kávy pod vedením
zkušených baristů a odborníků nebo
sledovat profesionály ve speciální
Soutěži baristů Týdne kávy.
Tahle ryba
vám splní víc
jak tři přání
Lepší pečená než zlatá
Jemné maso candáta je mezi labužníky vysoce
ceněno. Ulovte si jej v některé z prověřených
českých restaurací Czech Specials.
www.czechspecials.cz
žlutý 10 | 2014
Candát na červené čočce
Součástí festivalového dění jsou i jedinečné dvoudenní Trhy kávy, které
nabídnou návštěvníkům možnost
degustace a nákupu výběrové pražené kávy. Letošní ročník obohatí
i účast zahraničního hosta – pěstitele
a pražiče kávy, degustátora a znalce
kolumbijské kávové tradice –
Gonzala Enriquea Mancillu Díaze.
Program Týdne kávy bude letos
natolik pestrý, že si na své přijde
každý. Kavárny nabídnou nejen
kávové ochutnávky a prezentace,
ale i koncerty, divadelní představení
pro malé i velké, výstavy a vernisáže. Festival je vzhledem ke své
programové skladbě otevřen všem,
kteří se s kvalitní kávou a jejím příběhem teprve seznamují, stejně jako
profesionálům, znalcům výběrové
kávy i milovníkům kultury. #
žlutý 10 | 2014
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 16
žlutý 10 | 2014
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 17
KRÁTKÉ SETKÁNÍ NA BØEHU LABE
Øíká se, že svìt je krásný, když se na nìj èlovìk dívá ze sedla.
A je pøitom jedno, jestli sedí na koòském høbetì nebo na bicyklu.
TEXT a FOTO: Pavel POLÁK
„Jde o to, že se krajinou neženeš
stokilometrovou rychlostí. To ti pak
v hlavě zůstane jenom šmouha.
Musíš mít na krajinu čas, vnímat ji
celou.“ Gottfried sedí na lavičce na
břehu Labe nedaleko od Pirny, kolo
má opřené o strom. Má šedivé vlasy
a je mu hodně přes šedesát. Vzhled
moudrého starce dává jeho slovům
náležitou působivost. Já sedím vedle
něj a vlastně úplnou náhodou. Chtěl
jsem se jen v klidu podívat do mapy,
kde jsem a kolik kilometrů musím
ještě ušlapat. Místo toho se dívám na
pomalu plynoucí řeku a přemýšlím
o tom, co mi tento spontánní stařec
vlastně vypráví.
Frauenkirche v Drážďanech, první zastávka na
šestidenní cestě do Berlína.
Braniborská romantika: zaplavený povrchový
důl a větrné elektrárny na horizontu.
Gottfried jezdí na cyklotúry často
a rád. Teď si projíždí nejoblíbenější
německou cyklostezku, tu, která
vede podél Labe od českých hranic
až do Hamburku. Nepospíchá,
akorát chce být do setmění v Pirně.
A já zase v Drážďanech, je to moje
první mezistanice na mé šestidenní cyklovýpravě do Berlína,
kde budu následující léta pracovat
jako zpravodaj Českého rozhlasu.
Moje cesta se kroutila bez cíle,
jel jsem si jen tak, cik cak, Lužicí
Horní i Dolní, kolem povrchových
dolů zatopených i nezatopených,
dlouhými braniborskými lesy, ve
kterých kromě borovic nic neroste,
okurkářským regionem Spreewaldu
a nakonec kolem berlínských jezer
až k Braniborské bráně. Kilometry
jsem nepočítal, protože co záleží na
tom, jestli jsem jich ujel o padesát
víc nebo míň?
Kolem zaplavených povrchových dolů v Lužici vedou nové cyklostezky.
Přestože jsem s Gottfriedem seděl
na břehu Labe snad jen čtvrt hodiny,
na jeho poznámky o krajině jsem
pak vzpomínal neustále. V Berlíně
jsem byl mnohokrát, vlakem i autem. Ale až teď vím, jak vlnitá je
krajina za Drážďany, protože mě
z ní pěkně bolely nohy. Také už
vím, že v dolnolužických lesích jsou
vlci, protože jsem z jejich lesa hodně
pospíchal. Ze statistik lze vyčíst,
že Braniborsko patří k nejchudším
německým spolkovým zemím. Ale
až teď si pod ekonomickými ukazateli nezaměstanosti a stáří populace dokážu představit něco zcela
konkrétního. Během velmi horkého
dne jsem si chtěl koupit láhev pití
žlutý 10 | 2014
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 18
žlutý 10 | 2014
Inzerce
V poli za městem Kamenz. Zvlněná krajina je příjemně cítit v nohou.
nebo ještě lépe pivo v hospodě. Hned
z několika braniborských vesnic
a obcí jsem na kole odjížděl s nepořízenou. Konzum otevírá ráno a večer jen na dvě hodiny, hospoda má
otevřeno jen přes poledne a večer až
kolem deváté, a to jen na chvíli. Lidé
se za prací odstěhovali nebo za ní
dojíždějí, přes den jsou obce prázdné.
A já zoufale žíznivý.
Ano, ten stařík měl pravdu.
Někdy stojí za to zpomalit, nepospíchat a vnímat okolí všemi smysly,
aby nám pak v hlavě nezůstala
jen – jak říkal Gottfried na břehu
Labe – taková rozmazaná, nečitelná
šmouha. #
PAVEL POLÁK
Od srpna 2014 stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu. Před tím
šest let reportérem zahraniční redakce Radiožurnálu. Procestoval východní
Evropu, věnoval se finančním krizím na Islandu a v Řecku, reportoval z Haiti
bezprostředně po zemětřesení nebo z Krymu po ruské anexi.
Nenech si utéct
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÍCH ZPRAVODAJŮ
Jedinečný rozhlasový magazín, který nemá v českém rozhlasovém
éteru obdobu. Nabízí nové pohledy na známé dějiny, povídání o obdivuhodných příbězích a osudech, a to doslova ze všech koutů planety.
ŽIVĚ VE VAŠEM MOBILU A NA RADIOZURNAL.CZ
nejlepší ceny a nabídky
na školní rok 2015/2016
platné jen do 28. listopadu!
Strana 19
žlutý 10 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
Strana 20
žlutý 10 | 2014
Strana 21
Na cestách s Petrem Horkým
Pitomci jsou všude na světě,
tak se nemůžeme divit,
že je jich spousta i u nás.
ÈEŠI…?
Tento èlánek odevzdávám asi v nejzazší možný termín.
Tedy pozdì. Ne, že bych ostatní èlánky odevzdával nìjak vèas,
o tom by dámy z redakce, které se mnou nejèastìji komunikují ve
vztahu se „Žluśákem“, mohly napsat dlouhé litanie. Ale tentokrát
jsem se s tím tématem moc pral.
TEXT: Petr HORKÝ ● FOTO: archiv
Obvykle vím, co chci psát, někdy
se pro změnu nechám inspirovat
centrálním tématem toho kterého
vydání. Tentokrát jsem se rozhodl,
že sepíšu článek o nás, o Češích.
To jsem si dal! Psal jsem to snad na
desetkrát. Nejdřív mi z toho vylezla
taková přiblble školometská slohovka o tom, jak jsem rád, že jsem
Čech. Pak zas mravokárná stupidita,
jak bychom se všichni mohli zlepšit,
a že každý má rezervy. Další byl
přemoudřelý text popisující, že pitomci jsou všude na světě, tak se
nemůžeme divit, že jich je zkrátka
spousta i u nás. Všechno špatně.
Krucinál už jenom to, že o tom
takhle dlouho přemýšlím, je nějaké
divné, ne?
Cože?! Číslo věnované Čechům? Pražákům, ne?!
žlutý 10 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
Strana 23
o nás mnoho dobrého slyšeli. Ale fakt
zřídka by krajan chtěl vidět krajana.
To je divné, ne? Pokud bychom fakt
byli všichni tak mizerní, proč by si
s námi chtěli něco začít cizozemci?
Zkusím to z druhého konce.
Wichterle, Kafka, bratři Veverkové,
Kašpar, Seifert, Dvořák, Janáček,
Čapek… dobře, odbudete mne, že to
je furt dokola stejná galerie výjimečných, kteří se objevují všude.
Nesouhlasím, ale nebudu se přít.
-JEPWÃOPWJOZWMFQuÇWFS[J
BQMJLBDFQSPJ1BEZBJ1IPOZ
TQÒÇKFNO×NEFTJHOFN
GVOLDFNJBPWM»E»OÇN
7ÂFUOÆQÒÇMPIBNBHB[ÇOV
1»UFL-/ÂJNÆTÇÂOÇLV&TQSJU-/
;LVTUFTJNÆTÇD[EBSNB
4UBIVKUFW"QQ4UPSF
Dovedli byste dojet na kole až do Afriky?
Kdekoliv
budete
Takže číslo Žluťáka věnované Čechům, tedy nám. Anebo těm, o kom
si myslíme, že jsou všichni Češi
kromě nás samotných? Kolikrát
jsem jenom slyšel, co že to jsme za
národ, za národ zlodějů, závistivců,
hlupáků… myslí tím ten daný člověk
vždycky i sebe, když mluví šmahem
o celém národu?
Tak ještě jinak. Můj obor. Cestování.
Jen několik jmen: Adolf Parlesák,
Václav Vojtěch, Ota Kříž, Eduard
Ingriš. Říkají vám ta jména něco?
Adolf Parlesák (1908 –1981) byl
rodilý Brňák a posedlý cyklista –
cestovatel. Od čtrnácti let jezdil na
kole do daleka – procestoval Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko
a Německo. V devatenácti začal
pracovat na lodi, aby poznal Sýrii,
Palestinu a Egypt. A teď pozor.
Spolu s Aloisem Polákem sedli na
Častěji se cizinci chtějí potkat
Na cestách pozoruji, jak se ostatní
s námi Čechy... ale zřídkakdy
lidi stejných náby krajan chtěl vidět krajana.
rodů chtějí setkat
a pozdravit. Když se
bicykly značky Stadion a dojeli až do
ale Čech doví, že tam nahoře nebo
Afriky! Zapomeňte na přehazovačky,
třeba na druhém břehu jsou taky
odpružené vidlice, kotoučové brznějací Češi, snaží se velmi často
dy; projeli Blízký východ až na jih
tomuto setkání vyhnout. Z čeho to
Súdánu a v tehdejší Habeši se z Parje strach? Že „tamti Češi“ budou
lesáka stal přítel místního císaře.
hlupáci? Že před těmi „nějakými“
Dokonce bojoval na straně Habešanů
Čechy sami neobstojíme, a tak se
proti mnohem lépe vybaveným
nechceme ztrapnit? Zajímavé je,
Italům a radil v taktice. Prý se s cíže jsem častěji zažil to, že se cizinci
sařem stali velice dobrými přáteli.
chtěli potkat s námi Čechy, protože
žlutý 10 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
Strana 24
Václav Vojtěch byl prvním Čechem,
který stanul na Antarktidě.
žlutý 10 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
v Antarktidě. Napsal knihu o svých
Václav Vojtěch (1901–1932) – lékař,
polárních dobrodružstvích a ve třinarozen ve znamení Střelce (mysceti letech utonul na Labi. Byrd po
lím, že to je k jeho životu celkem
oznámení o náhlém úmrtí Václava
příznačné), nositel nejvyššího
Vojtěcha napsal: „Byl výborným
vyznamenání, jaké může civilista
typem muže a prokázal vlastnosti,
získat ve Spojených státech – Zlaté
jimiž vynikal v naší výpravě. Byl
medaile Kongresu USA. (Toto vyznachloubou své vlasti.“
menání získal z Čechů už jen Václav
Havel.) Za co? Byl to vědec,
který jednoho dne uviděl film
Aby se mohl stát členem
o tragické expedici Roberta
Falcona Scotta na jižní pól. To
expedice, musel se ponížit
znamenalo zlom v jeho životě.
Usiloval o to, aby ho Fridtjof
a přijmout roli topiče
Nansen vzal do expedice na
a později psovoda.
Sibiř, a když neuspěl, dělal,
co mohl, aby se zařadil do
Ota Kříž (1845–1874) – člen ratýmu kolem amerického polárníka
kousko-uherské polární expedice
a vědce Richarda Evelyna Byrda.
zahájené v červnu roku 1872. Cílem
Nakonec uspěl, ale musel se potehdy bylo najít Severovýchodní průnížit a přijmout roli topiče a později
psovoda. Akademické vzdělání mu
liv, což se nepodařilo. Nicméně expetedy bylo k ničemu. Zúčastnil se ale
dice objevila ostrovy nad severním
jedné z nejvýznamnějších polárních
pobřežím Sibiře, které pojmenovala
a objevitelských expedic v dějinách.
Země Františka Josefa. Ota Kříž
Za to dostal kýženou medaili. Stal
onemocněl tuberkulózou a ještě běse prvním Čechem, který stanul
hem výpravy umírá. Křížovy ostatky
Ota Kříž byl členem expedice, která objevila nové ostrovy nad severním pobřežím Sibiře.
„Teskně hučí Niagára...“ víte, kdo to složil?
Strana 25
žlutý 10 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
POZNÁVEJTE S NÁMI
Strana 26
žlutý 10 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
uložili námořníci z lodi Tegetthoff do
skalní pukliny nedaleko Wilczekova
mysu na Zemi Františka Josefa.
Tento muž se tedy podílel na mapování a objevování severních končin
naší planety.
Eduard Ingriš (1905–1991) – prvorepublikový operetní skladatel,
mimo jiné autor písně Teskně hučí
Niagara. (Není to tedy trampská
lidovka, jak si mnoho lidí myslí.)
Po komunistickém převratu zůstal
v Brazílii a cestoval dál – a stal
se postupně potulným hráčem
na piano, fotografem amatérem,
fotografem profesionálem, skladatelem, filmovým kameramanem,
dobrodruhem. Jen vyjmenuji pár
„špiček ledovce“ jeho neuvěřitelného života: točil pro Hollywood jako
kameraman, za hudbu byl dokonce
nominován na Oscara. Setkal se
s Hanzelkou a Zikmundem v Jižní
Americe a pořídil unikátní záběry,
kde jsou oba cestovatelé společně.
Přítel legendárního Thora Heyerdahla, po vzoru jeho expedice KONTIKI postavil vor Kantuta a přeplul
na něm Pacifik. Ernest Hemingway
si ho vyžádal jako poradce při natáčení filmu Stařec a moře. Dlouho žil
v Peru, později ve Spojených státech,
kde dva roky po sametové revoluci
Strana 27
umřel bez toho, že by se stihl podívat
do Čech, do své země, po které se mu
celý život stýskalo…
Jsem si jist, že většinu z těchto
jmen jste neznali. To, co tito pánové
dokázali, jsou velké věci. Jsem docela přesvědčený, že podobnou galerii
(a mnohem delší) by šlo poskládat
ve všech oborech. Jsem si jist, že se
nemáme za co stydět. Jen prostě
v dnešní době nějak není módní psát
o tom, co funguje, jako spíš o tom,
co se kazí. To v nás pud sebezáchovy
vždycky našeptává, abychom si
přečetli článek, co nás na základě
špatné zkušenosti připraví na hrozící
nebezpečí. Anebo to takhle máme
jenom u nás? ☺ #
PETR HORKÝ
(* 1973, Brno) Režisér, spisovatel, producent, cestovatel. Od roku 1994 byl
moderátorem a později režisérem v ČT. Zakladatel producentské společnosti
Piranha Film, režisér asi 80 dokumentárních filmů. Je autorem a spoluautorem sedmi knih, z toho dvou bestsellerů. Získal řadu filmových ocenění
z festivalů a je dvojnásobným držitelem Ceny Egona Erwina Kische. Natáčel
na vybuchující sopce Merapi a se žraloky bez jakékoli bariéry. U Malediv
objevil vraky starých lodí, došel na severní pól i nejchladnější obydlené místo
světa, na lyžích přešel Grónsko.
žlutý 10 | 2014
Aktuálně
Strana 28
žlutý 10 | 2014
Aktuálně
Strana 29
žlutý 10 | 2014
Kultura
Strana 30
žlutý 10 | 2014
Strana 31
Kultura
STÍNY PAMÌTI STUDENÉ VÁLKY
Letadla byla a jsou vždy na nejvyšším stupni technologické
a vìdecké úrovnì své doby. O vojenských letadlech to platí
dvojnásob. Zlomek vysloužilých strojù konèí ve sbírkách muzeí
a u soukromých sbìratelù a jen malá èást z nich se doèká
nároèné a nákladné renovace.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Vladimír CETTL
Výstava fotografií zapomenutých
a zubem času poznamenaných
vojenských letadel ,,lovce vraků“
Vladimíra Cettla není jen unikátní
jímavou sérií industriálních zátiší. Obrazový materiál posbíraný
v relativně krátké době v desítkách
leteckých muzeí u nás i v zahraničí
ve svém celku přináší překvapivou
výpověď o zašlých stopách naší minulosti, jimž ani zub času nesebral
nic z jejich výrazné monumentality.
„Vydal jsem se do mnoha koutů
naší země, dále na Slovensko a na
východ Německa, abych hledal
zbytky vojenských letedel. Musím si
zpětně přiznat, že na začátku jsem si
Vlevo – kokpit stíhačky MiG-21. Dole – průzkumný letoun Avia Av-14 FG v bujné vegetaci.
žlutý 10 | 2014
Strana 32
Kultura
žlutý 10 | 2014
Strana 33
Inzerce
TAXI ALL INCLUSIVE
neuměl zcela představit, co všechno
během tohoto putování potkám a jakých zjištění se mi dostane. Myslel
jsem si, že prostě jedu fotit zátiší se
starými leteckými stroji, ale dostalo
se mi silného komplexního svědectví
o pozůstatcích vleklé studené války,
která se velmi silně zapsala do dějin
naší malé země ve středu Evropy, na
hranici dvou znepřátelených světů,“
popisuje Vladimír Cettl. #
STÍNY PAMÌTI – autorská výstava èernobílých
fotografií se koná od 3. øíjna do 1. listopadu 2014
v netradièním prostoru Empírového skleníku
v Královské zahradì Pražského hradu v rámci doprovodného programu mezinárodního vojenského
veletrhu a konference Future Forces.
Sci-fi design zadní části amerického letounu
Douglas F-4 Phantom.
Poválečný vojenský vrtulník Mi-4 v započaté renovaci.
&ůŽƟůĂƵĚŝϲ
hŶŝŬĄƚŶşƐĞƌǀŝƐŶĂƉĂůƵďĢ
Wi-Fi zásuvka 230 V
ĚŽďşũĞŶşƉƎĞƐh^ balená voda
DW^ʹDƵůƟŵĞĚŝĂWĂƐƐĞŶŐĞƌ^LJƐƚĞŵ
ƐůĞĚŽǀĄŶşƚƌĂƐLJŶĂŵĂƉĢ zpravodajské portály
ĮůŵLJ hudba TV internet
WůĂƚďĂǀŚŽƚŽǀŽƐƚŝ ͬŬĂƌƚŽƵͬŶĂĨĂŬƚƵƌƵ
: ĚĢƚ
Ą ŝ
^ƚĄŚŶĢƚĞƐŝ
ŶŽǀŽƵĂƉůŝŬĂĐŝ͗
W
ƚĂdžŝΛƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
ǁǁǁ͘ƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
=HOQé©WUK©©%UQR
'LYDGOR©
+XVD©QD©SURYi]NX
žlutý 10 | 2014
Tip6LPRQD©3HWUĿ©
na výlet
Strana 34
P. Š. T.! aneb 32+È'.ÈĴ,«3RVW«äRNRYi«WHUDSLH
'ĔWVWYt©MDNR©QRĂQt©PĿUD©
]H©NWHUp©MVPH©VH©MHâWĔ©
neprobudili. P.Š.T.!
©3DQGRijLQD©VNijtĩND©GĔWVWYt
©©VH©RWYtUi©6SRXâWt©VH©SURXG
©©©©IDQWDVPDJRULFNéFK
©©©©REUD]Ŀ©LQVSLURYDQéFK
©©©VNXWHĂQĔ©QHVNXWHĂQéPL©RVXG\©LNRQ©
]iEDY\©SUR©GĔWL©
QĔNROLND©JHQHUDFt©
RG©SDGHViWéFK©OHW©
SR©VRXĂDVQRVW
©ijtMQD©©YH©9HONpP©ViOH©'+13
ZZZSURYD]HNF]
žlutý 10 | 2014
Inzerce
Strana 35
žlutý 10 | 2014
Strana 36
Interview
ŽIVOT JE PRO MÌ
BEZEDNOU INSPIRACÍ
O tom, že modely pøedvádìné na molech mohou být elegantní
a zároveò i praktické, nás pøesvìdèila módní designérka Monika
Drápalová. Dùkazem je hlavní cena Czech Grand Design 2013.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Salim ISSA, Radek BROUSIL,
archiv Designblok
Jaký byl váš dětský sen? Chtěla
jste být vždy módní návrhářkou?
Já jsem už od dětství kreslila a bylo
jasné, že se budu věnovat nějakému výtvarnému oboru. Ještě než
jsem šla na návrhářství, chtěla
jsem vlastně dělat sochařství. Moc
mě bavilo vyjadřovat se „rukama“.
Nakonec zvítězilo oděvní návrhářství
jako spojení řemesla a umění. Je to
také práce s prostorem a zároveň je
Kolekce Free Circle na přehlídce Designblok.
to krásné a ženské. Právě tato kombinace mě zaujala.
Když jsme se domlouvaly na rozhovoru, tak jste měla diář nabitý
k prasknutí. Jaké projekty jste
poslední dobou realizovala?
Právě probíhající výstavu v pražské galerii FOX, která shrnuje moji
spolupráci s malířem Františkem
Matouškem. Od minulého roku vznikají oděvní originály, které vytvářím
přímo z Františkových pláten – on
své obrazy vytrhává do džínoviny.
Na výstavě jsou k vidění nejen originály modelů, ale také tisky, které
umožňují převést motivy i na jiný
materiál než je džínovina. Vznikají
z toho nové pohledy na stejnou věc
a na konci kolečka, kdy se z obrazu
staly oděvy, se z oděvu stává opět obraz – dvourozměrná grafika. V rámci
Prague Fashion Weekendu, který
v Praze probíhal minulý týden, jsem
připravovala prodejní expozici v galerii Czech Labels and Friends, která
se zaměřuje na propagaci lokálních
návrhářů a malých originálních
kolekcí. Zpracovávala jsem téma
New Vintage, kde pracuji s histo-
žlutý 10 | 2014
Strana 37
Interview
rickou krajkou a převádím ji do
dnešního kontextu. Připravuji také
novou kolekci, která bude předvedena v rámci Designbloku už 10. října,
takže času teď není mnoho ☺.
Jak to všechno stíháte? Změnilo
vás v tomto ohledu mateřství?
Samozřejmě, člověk se naučí lépe
a intenzivněji využívat čas. Také
se snažím pracovat jen na projektech, které mě opravdu zajímají.
V obdobích, kdy „nehoří“ termíny,
se snažím být co nejvíce s dětmi,
ale samozřejmě v obdobích před
přehlídkou přebírá naši domácnost
převážně partner.
Co je pro vás největší inspirací
a co je pro vás ve vaší práci nejdůležitější?
Mě inspiruje život. Dívám se kolem
sebe a poslouchám. Inspirace vlastně
znamená určitý druh vnímání, kdy
je člověk otevřený novým pohledům
a myšlenkám. Nejdůležitější je pro
mě pocit svobody a to, že pracuji
s lidmi, se kterými si rozumím.
Je o vás známo, že ráda cestujete. Co vás na cestování baví
a kde se vám nejvíce líbilo?
Musím přiznat, že cestování je
právě ta oblast, kterou jsem musela
s mateřstvím přehodnotit. Už není
myslitelné sbalit si večer kufr a ráno
letět, vše se řídí jinými zákony.
Dříve jsem hodně času trávila ve
Francii, která mi samozřejmě chybí;
její styl života, lidé i móda. Ale já to
beru tak, že každá věc má v životě
svůj čas a místo a moje je teď tady.
A kde vám připadaly ženy nejlépe oblékané a kde podle vás
ženy nejlépe pracují se svou
ženskostí?
Právě Francouzky umějí s ženskostí
rafinovaně zacházet. Dávají do svého
projevu sebe sama a mají se rády.
To vytváří jejich pověstný šarm.
Není to v dokonalosti, ale v sebevě-
Kolekce Free Circle, za kterou návrhářka získala ceny Czech Grand Design 2013.
žlutý 10 | 2014
Interview
Kolekce Spirit Are You There vytvořená
ve spolupráci s Františkem Matouškem.
domí a odvaze s módou pracovat
a využívat ji ve svůj prospěch. Nebýt
jejím otrokem, ale mít z ní radost.
Strana 38
Co si myslíte o módních trendech a také o dnešním kultu
mládí? Myslíte si, že společnost
dává dostatek prostoru lidem ve
zralém věku?
Módní trendy jsou důležité, vyjadřují
se k době, ve které žijeme. Zkoumají,
co nás zajímá, co potřebujeme, co nám
chybí. Nejsou diktátem, ale návodem.
Co se týká věku, nemám pocit, že by
se lidé ve zralém věku nemohli
realizovat. Pokud jsou lidé ochotni na
sobě pracovat a vyvíjet se, neustrnout
v minulosti, mají stále možnost zapojit se do dění i vypadat dobře. #
Jak jsou na tom po této stránce
podle vás Češky?
Myslím, že u nás ženy častokrát
čekají ocenění zvenčí. Neoblékají se
pro sebe, ale mají určité představy
o tom, jak by měly vypadat. Osobní
styl zatím často chybí. To však nelze
vyčítat nikomu v národě, kde módní
tradice vymizela.
Dokážete člověka odhadnout
podle toho, co má na sobě? Jak
podle vás vypovídá oblečení
o člověku?
Určitě. Je to zrcadlo, které odráží
stav vaší mysli, vaše sebevědomí,
úroveň vzdělání, kultury. Je to sociologický fenomén.
MONIKA DRÁPALOVÁ
(* 1970, Brno) Vystudovala VŠUP v Praze, ateliér oděvní tvorby a DAMU.
Už od dob studií sbírala mnohé ceny a tituly. Po založení vlastní značky Modrá
otevřela v roce 2001 druhé studio v Lyonu. Její modely byly nabízeny v Japonsku, USA, Libanonu, Belgii, Itálii atd. Najdete je i ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Ve Francii pracovala také jako módní ředitelka
značky Kolorff. V loňském roce získala již podruhé cenu Oděvní designér roku
a zároveň i hlavní cenu Czech Grand Design 2013.
žlutý 10 | 2014
Strana 39
Interview
NÉ volání
... NEOMEZE
OBIL.CZ
a smsky na M
.Ā
-HQRP]D
QDPĒVtF
đ
12-$n6im1
.
Jdu k
Volání a SMS v rámci čísel
MOBIL.CZ neomezeně za
99 Kč na 30 dní do 31. 12.
2014 | Internet zdarma
napořád | SMS za 1,50 Kč |
Volání do všech sítí od
1,90 Kč/min. | Předplacená
karta s kreditem 200 Kč
k dostání v trafikách a na
www.mobil.cz
Více informací na www.mobil.cz
žlutý 10 | 2014
Po vlastní ose
Strana 40
žlutý 10 | 2014
Strana 41
Po vlastní ose
DO AMAZONIE
ZA RÙŽOVÝM DELFÍNEM
Pod hladinou nejvìtší øeky svìta tiše pluje pøízraèný rùžový
tvor s dlouhým nosem. Místo tlamy má pinzetu plnou ostrých
èerných zubù a zavalité tìlo, ale pohybuje se s elegancí
vodní víly. Vìda tomuto sladkovodnímu delfínovi pøisoudila
uèené jméno inie amazonská, ale øíèní indiáni a míšenci
caboclové mu øíkají boto. Jedno z nejinteligentnìjších zvíøat
naší planety je obestøeno mnoha podivnými legendami. Skuteènost je však ještì úžasnìjší než všechny mýty domorodcù a netýká se pouze bota, ale i ostatních tvorù žijících
pod hladinou mocné Amazonky.
TEXT a FOTO: Vojtěch Alberto SLÁMA
Do království botů v Amazonii se vydávám pravidelně už téměř dvacet let.
Oploutvená čeládka, ukrytá pod hladinou Amazonky a jejích přítoků,
mě celý život fascinuje. Dá se říci,
že všichni ti botové, kapustňáci, sumci, piraně a rejnoci jsou – samozřejmě
vedle indiánů z mých dávných snů –
tím hlavním důvodem, proč jsem vždy
toužil povodí obřího veletoku poznat.
Čas od času se vedle mé loďky ozve
hlasité zafunění a z ničeho nic se
objeví nahrbený hřbet. Pokud mám
více štěstí, uvidím i protáhlou tlamu
růžového bota, který se právě vydal
na lov. Téměř slepý růžový tvor
vypadá opravdu neuvěřitelně. Mám
pocit, že vedle mě neplave skutečné
zvíře, ale tvor utkaný z pohádkového přediva.
Cestuji tam především na velkých
lodích, rybářských člunech, ale i na
nafukovacím kajaku, který trpělivě
vláčím s sebou a musím říci, že jsem
této námahy nikdy nelitoval. Amazonii jde totiž dosti těžko poznávat
jinak než prostřednictvím řek, které
zde nahrazují silnice. Se svými indiánskými přáteli však propátrávám
nejenom přítoky Amazonky,
ale i okolní pralesy.
Ono to s botem opravdu není zase
až tak úplně jednoduché. Dokonce
to přísně vzato není ani delfín, ale
říční delfínovec, který se od svých
mořských bratránků liší nejenom
růžovou barvou, ale především
zobákovitě protaženou špičkou
tlamy a značně pohyblivou hlavou
s maličkými očky. Hlava se strmým, vypouklým čelem mu dodává
tak trochu skřítkovského vzezření.
žlutý 10 | 2014
Boto je díky špičaté tlamě dokonalým lovcem ryb.
Dýchací otvor je umístěn asymetricky.
Hlavně ve chvílích, kdy ji vystrčí
nad hladinu a kroutí s ní do všech
stran. Caboclům a indiánům, kteří
žijí v srdci amazonského pralesa,
je to ale většinou úplně jedno. Dělí
totiž všechna vodní i suchozemská
zvířata jenom na dvě kategorie – na
jedlá a nejedlá. Zákazy a ochranářské snahy se uplatňují jenom v okolí
větších amazonských městech. V indiánských a rybářských vesnicích
se loví stále úplně všechno od obřích
vodních želv terek až po antu neboli
tapíra. Když má můj dobrý kamarád
AMAZONIE – celá oblast má rozlohu zhruba šest
milionù ètvereèních kilometrù, z èehož nejménì
dvì tøetiny pokrývají nejvìtší deštné pralesy na
zemìkouli. Amazonie tak zaujímá znaènou èást
jihoamerického kontinentu. Nejvýznamnìjším
Strana 42
Největší piraňovitá ryba Amazonie je
až půlmetráková tambaqui.
Domingo z chatrče u amazonského
přítoku řeky Jandiatuby svůj den,
uloví i velkého černého kajmana
nebo skrvnitého jaguára. Obávaný
predátor nebo býložravec, všechny čeká stejný osud ve zčernalém
hliníkovém kotli. Domingo, stejně
jako ostatní, neloví pouze krále
zdejších vod, růžového bota. Je to
asi proto, že někteří Brazilci dodnes
boty podezírají z toho, že se v noci
mění v krásné mladíky, jimž neodolá
žádná dívka. Na jedinou věc si však
musí dát pozor – při proměně jim
zůstává na hlavě výdechový otvor
ve tvaru půlměsíce, který pak musí
zamaskovat kloboukem nebo čepicí.
Zajímavé, prastará indiánská legenda zřejmě brzdí i ruku s napřaženou
harpunou patřící masožravému
a lovuchtivému Domingovi.
mìstem v celé Amazonii je metropole brazilského
federativního státu Amazonas Manuas ležící na
jižním bøehu øeky Rio Negro. Samotný Manaus
je jakýmsi pøirozeným centrem, z nìhož vyrážejí
všechny etnografické èi zoologické výpravy míøící
do zdejších pralesù. Také díky tìmto expedièním
tradicím získalo mìsto v literatuøe èasto omílanou
pøezdívku „brána do zeleného pekla“.
Ryby prý mlčí, dýchají žábrami a žijí
pouze ve vodě. Pokud tomu věříte,
tak to jste ještě určitě nikdy nerybařili v Amazonii. Některé zdejší
ryby létají jako ptáci, troubí jako
sloni a dýchají atmosférický kyslík.
Mohou vás také omráčit elektrickým
žlutý 10 | 2014
Šavlozubá pajara patří na Amazonce k oblíbeným úlovkům rybářů.
proudem, okousat až na kost, zarazit
vám do nohy ostruhu s jedem, proniknout až do močového měchýře
nebo vás jednoduše naráz spolknout.
Strana 43
Černé vody patří Rio Negru, žluté řece
Solimoes. Teprve jejich smísením vzniká
podle Brazilců Amazonka.
ta Amazonky a jejích nesčetných
přítoků. Královna světových řek se
rodí jako malý pramínek v peruánských Andách, ale rychle mohutní
mnoha přítoky, která na své dlouhé
cestě potkává. V okamžiku, kdy
„překračuje“ brazilské hranice, je
však překřtěna na Rio Solimoes
a své královské jméno opět získává
Oblast Amazonie má rozlohu nějakých šesti milionů čtverečních kilometrů, z čehož nejméně dvě třetiny
pokrývají největší deštné pralesy na
zeměkouli. Je
tu všechno, co
Brazilci dodnes boty podezírají
si může každý
z toho, že se v noci mění v krásné
romantik přát.
V ukrytých
mladíky, jimž neodolá žádná dívka.
chatrčích –
malokách
– zde doposud žijí divocí a hlavně
až ve chvíli, kdy se smísí nedaleko
nekontaktovaní indiáni z doby
Manausu s černými vodami řeky Rio
kamenné. Mezi stromy se kromě
Negro, která mi svou barvou připojaguárů možná plíží vědě dopomíná oblíbené litovelské pivo. Teprve
potom se gigant, jehož celková délka
sud neznámé velké šelmy, kterým
činí něco přes sedm tisíc kilometrů
místní indiáni i caboclové říkají onza
a maximální hloubka devadesát
canguasu a warracaba. V měsíčných
metrů, může znovu pyšnit jménem
nocích se třepotají velcí vampýři
Amazonka.
s hrozivým rohem na čenichu, kteří
patří k největším letounům světa.
Gigantická „svatba“ dvou obřích
Je fascinující, co všechno lze najít
řek připomíná nápad abstraktního
pod hladinou největší řeky svěmalíře pokoušejícího se barevně
žlutý 10 | 2014
Po vlastní ose
Strana 44
znázornit boj protikladů. Rio Negro
má totiž barvu černého čaje, zatímco
hladina Solimoes se pyšní kanárkovou žlutí. Kuriózní na celém monumentálním úkazu je skutečnost,
že se oba tak rozdílně zbarvené
veletoky nemísí, ale tečou vedle sebe
několik desítek kilometrů. Teprve
potom silnější Solimoes definitivně
pohltí černého milence, aniž přitom
změní svou žlutou barvu.
Amazonka si svůj název sladké moře
– „dolce mar“, který omylem dostala
od prvních objevitelů – plně zaslouží, a to nejen pro svou impozantní
velikost, ale i díky výskytu tvorů,
které by člověk čekal spíše v slaných
vodách. Není prý řídkým jevem,
že zahlédnete trojúhelníkové ploutve
až třímetrových žraloků býčích plujících tisíce kilometrů proti proudu.
Kdo zná jen středoevropské řeky,
neumí si tuto „kolosální svatbu”
vůbec představit. Jen pro ilustraci –
například Labe je na nejširším místě
široké asi 570 metrů – Amazonka
tuto šířku překonává více než
stopadesátkrát! Do Amazonky se
kromě Rio Negra vlévají další stovky
řek, dvě stě z nich je delších než
1500 kilometrů. Vltava, nejdelší tok
začínající i končící na území České
republiky, měří jen necelých 430 km.
žlutý 10 | 2014
Strana 45
Letenky
LEŤTE S NÁMI DO ISTANBULU
Chcete vidìt osmanské mešity a paláce, byzantský akvadukt,
hradby, moderní obchodní centra nebo secesní park?
Chcete najít poklady na tržištích a ochutnat orientální
delikatesy? Pak vaše kroky povedou do Istanbulu.
Sympatická amazonská cabocla má mezi svými
předky amazonské indiány, stejně jako portugalské dobyvatele a africké černochy.
Po soutoku s Rio Negrem si už ani
Brazilci nedovolí upírat Amazonce
nárok na její královské jméno, a tak
může řeka v klidu ukončit svou pouť
u Atlantského oceánu v gigantické
deltě, v jejímž centru leží ostrov Ilha
de Marajó velký jako Švýcarsko. Věrna své titánské síle chrlí do oceánu
své vodní masy takovou silou, že se
lze napít sladké vody ještě celých dvě
stě kilometrů od pobřeží. A všechny ty sladké vody jsou domovem
růžových a usměvavých botů, kteří
patří k těm nejkrásnějším tvorům na
naší planetě. #
VOJTĚCH SLÁMA
(* 1968, Litovel) Litovelský patriot třináctkrát navštívil brazilskou Amazonii,
jednou bažiny Pantanalu, Venezuelu, Bolívii, Gambii, Thajsko, Borneo a Vietnam.
Na odlehlých místech těchto zemí pátral nejen po záhadných netvorech z domorodých legend, ale zabýval se také dokumentováním rybího bohatství tamních vod.
Je autorem knih Záhadná monstra, Po stezkách oblud, Hon na vodní příšery,
Putování do zeleného srdce Amazonie, Příručka pro rybáře a dalších.
Leťte s námi do Turecka, první muslimské republiky na světě. Poznejte
Istanbul – bránu Orientu, největší
město Evropy, město ležící jak
v Evropě, tak v Asii… leťte s námi
za poznáním.
Zajímavosti
· oficiálně žije v Istanbulu kolem
13 milionů obyvatel, avšak díky
nelegálním přistěhovalcům se reálné
odhady pohybují kolem 20 milionů
· městem se můžete nechat provézt
mořským taxíkem nebo tramvají
z 19. století
· nejlepší podniky s vodními dýmkami (nargile) jsou poblíž Tophane
· velký shluk hospod a barů najdete
na náměstí Taksim, které ožívá v noci
· v paláci Topkapi smíte nahlédnout
do harému, který se skládá z tří set
soukromých komnat sultánů
a jejich rodin
· čisté moře vhodné ke koupání najdete na Ostrovech princů (Adalar),
což je pouze hodinový výlet trajektem
· nejkrásnější výhled na Istanbul
získáte z Galatské věže
· nákupy v Istanbulu jedině na
trzích. Egyptský trh nabízí rozličná
koření či sladký lokum alias „turecké
potěšení“. Velký bazar je zastřešený
spletitý labyrint uliček plný obchůdků s orientálním zbožím
· Istanbul získal v roce 2010 titul
„Evropské město kultury“, především
díky historickému centru města,
kde leží čtvrť Sultanahmet, minarety a mešity, např. Aya Sofya, a asi
nejznámější Modrá mešita či Theodosiův obelisk ve středu Hipodromu
· cisterna Yerebatan je byzantská
vodní nádrž vybudovaná pod zemí,
kde plavou barevní kapři (asi 1/2
z nich je červených). Dle legendy
padne Istanbul do rukou dobyvatele
ve chvíli, kdy se všechny ryby v Yerebatanské cisterně zbarví doruda #
CENA LETENKY
ISTANBUL od 3 540 Kč
Tam i zpět, včetně všech poplatků.
Cena je platná v době tisku.
www.studentagency.cz
žlutý 10 | 2014
Na vlastní kůži
Strana 47
JAK JSEM SE STALA
NEZAMÌSTNANOU, A PROÈ
MÌ TO PO PÁR DNECH
PØESTALO BAVIT
Je mi 28 let, pracovat jsem zaèala ve 14 letech, samozøejmì
naèerno. Naštìstí k umývání záchodù v obchodním domì
tehdy nebyla potøeba žádná vìtší kvalifikace. Od té doby
se moje nasazení na cestì k samostatnosti a odpoutání se
od mrzkého kapesného linula jako èervená linie kopaèe
dolù na Ostravsku.
TEXT: Lenka LIŠKA ● FOTO: archiv
Nebyl měsíc ani rok, abych buď nezaměstnávala sama sebe jako podnikatel nebo se nenechala přesvědčit,
že nechat se zavřít do kanceláře
na 8 hodin pod blbce šéfa bude
pro mě v tomto sociálním systému
neuvěřitelně výhodné. Úřad práce
pro mě byl největším strašákem.
Ačkoliv jsem každý měsíc odváděla
nekřesťanské peníze za zdravotní
a sociální poplatky, nikdy jsem
nechtěla, aby se o mě někdo staral.
Navíc moje práce pro mě vždy byla
koníčkem a vším, co jsem měla.
Až jednoho dne tělo řeklo dost.
Pauza byla nevyhnutelná, bohužel
nebo bohu dík přišla přesně ve chvíli,
žlutý 10 | 2014
Na vlastní kůži
Strana 48
žlutý 10 | 2014
Na vlastní kůži
na informacích, že dveře k podpoře
v nezaměstnanosti budou otevřené
zase druhý den do pravého poledne.
Strana 49
prý na dva měsíce, pak se bude snižovat, podtrženo sečteno, tolik jsem
projezdila na trase Brno – Praha
Druhý den v 11:10 se značnou
„Jasně, k tomu vám stačí
kocovinou jsem si říkala, že
úředníci naprosto překonali
jen občanka“ ... pokud tuto
moje očekávání, co se týká
smyslu pro humor. Otevíravětu pronese úředník,
cí doba totiž mluvila jasně,
nikdy jí nevěřte.
otevřeno měli jen do 11 hodin.
Vidina zaplaceného nájmu
mě tedy zdržela v Brně o další
a zpět. Na pivo už mě museli pozvat,
den déle. Když už jsem si myslela,
obědy zajistila babička.
že mám vyhráno a s paklem dokumentů jsem se hrnula na úřad jako
Jak se žije na punk
poslední závodník štafety, zjistila
Tahle výletnická kratochvíle mě ujistijsem, že tohle vše bylo potřeba jen
la o tom, že je náš sociální systém nak registraci. Pro vyřízení podpory
prosto zdravě nastaven. Než absolvoa setkání s úřednicí, která mě měla
vat další papírování a návštěvy úřadů,
mít na starost, byla potřeba další
raději si tu práci najdete sami.
návštěva a ne jen jedna. S prací
To mi tak připomíná, že mám na
jsem skočila poslední červnový den,
účtu poslední tisícovku, nehledáte
podporu ve výši 4 200 korun jsem
náhodou zaměstnance? Značka:
dostala potvrzenou v půlce srpna,
Bez vyplňování formulářů ☺. #
kdy jsem neměla žádnou zálohu ani
finanční prostředky, takže pracák
byl jasná volba.
Jak se ze mě stal výletník
Vzhledem k tomu, že bydlím už
nějaký ten pátek v Praze, ale trvalé
bydliště mám stále v rodném Brně,
vzala jsem to zodpovědně a na pracák nejdřív zavolala. Rozverný pán
v telefonu mě ujistil, že mi na vše
stačí jen občanka. S průkazem
totožnosti jsem se tedy vydala
na průzkum nové životní situace.
Občanka samozřejmě nestačila.
Protože jsem stále byla OSVČ, bylo
potřeba nejdříve ukončit živnost, nechat si udělat výpis jak ze zdravotní
pojišťovny, tak ze sociálního. Myslet
si, že ve století, kdy si přes internet
můžete málem objednat prodloužený víkend na Marsu a všechny věci
s tím spojené, budou mít všechny
instituce propojené systémy, bylo
značně pošetilé. Po túře z úřadu
na úřad se to na pracák zpět už nedalo stihnout, tak jsem se rozhodla
raději svůj výlet do Brna prodloužit
o další den a večer se šla se starými
známými opít. Poučena od pána
žlutý 10 | 2014
Zážitky z cest žlutými autobusy
Strana 52
žlutý 10 | 2014
Zážitky z cest žlutými autobusy
TOSKÁNSKÉ LÉTO
Strana 53
My dva na náměstí Zázraků v Pise
Poslední zkouška hotová, rychle balíme krosny, z Krkonoš
se vydáváme do Prahy a odtud pak vstøíc daleko vìtším
dobrodružstvím. Toskánsko volá! Nemùžeme se doèkat,
až postupnì uvidíme zvlnìné kopeèky tolik typické pro zdejší
krajinu, až ochutnáme povìstné toskánské víno nebo
až sebou jednoduše plácneme do písku na pláži.
TEXT a FOTO: Martina VÍCHOVÁ, Tomáš HRADECKÝ
V Praze nastupujeme do autobusu
STUDENT AGENCY a míříme směr
Florencie. Po několika hodinách
cesty, které jsme se zpočátku kvůli
její délce obávali, ale jejíž průběh nás
mile překvapil, vystupujeme kousek
od florentského vlakového nádraží.
Hned nás ovane horký letní vzduch.
Florencii pro dnešek necháváme za
sebou, jelikož se vlakem vydáváme
do vedlejší vesnice, kde máme zamluvené ubytování na tři noci. Užíváme
si tak klimatizaci a měkkou matraci,
Pohled na část Elby z naší túry na skútrech.
dvě věci, které v následujících patnácti dnech vyměníme za stanování.
Druhý den se do Florencie vracíme,
objevujeme krásu úzkých uliček, kterými je protkáno historické centrum,
vyšplháme na hlavní symbol města,
tedy florentský dóm Santa Maria
del Fiore, procházíme typickou tržnicí. Cestou k nejznámějšímu mostu
– Mostu zlatníků – míjíme slavnou
Galerii Uffizzi. Příští den opouštíme
město a vyrážíme do Pisy, přesněji
do Marina di Pisa, jelikož horko je
čím dál tím větší a my se nemůžeme
dočkat moře. Dvě noci trávíme
v kempu, odkud vyrážíme na prohlídky Pisy. Samozřejmostí je návštěva
Piazza dei Miracoli, kde na jasně
zeleném a udržovaném trávníčku stojí
typická věž, katedrála a křestní kaple.
Stejně jako miliony dalších fotíme
několik typických fotek, kde věž podpíráme. Nyní nic nebrání tomu, abychom se vydali do přístavního města
Piombino, odkud odplouvají trajekty
na Elbu, což je naše další stanice.
Elba je překrásná, jsme jí tolik
nadšeni, že pobyt zde protahujeme
na týden. Půjčujeme si skútr, takže
objíždíme a poznáváme celý ostrov.
Nicméně týden uplyne jako voda,
vracíme se do přístavu a odplouváme
zpět do vnitrozemí. Další zastávkou
je Siena, která nám nabízí kemp přímo ve středu města, proto jsme blízko
k poznávání tamějších památek. Procházíme středověké centrum, zejména
náměstí Piazza del Campo, které má
tvar lastury a na němž se před pár
dny odehrával tradiční dostih Palio.
Ze Sieny se vydáváme na jednodenní
výlet do náhorního městečka San
Gimignano, údajně jednoho z nejkrásnějších typicky toskánských míst.
Červenec se pomalu přechyluje
do své druhé poloviny a my víme,
že i náš toskánský pobyt bohužel
končí. Ze Sieny vlakem odjíždíme
do Florencie, kde na nás už čeká
náš žlutý odvoz. Odvážíme si úsměv
na tváři, miliony vzpomínek a kus
toskánského slunce v srdci. #
SOUTÌŽ O AUTOBUSOVOU JÍZDENKU
Máte zajímavé zážitky z cest žlutými autobusy
STUDENT AGENCY? Zašlete svùj pøíbìh
s fotografiemi na naši e-mailovou adresu
[email protected] a do pøedmìtu zprávy uveïte PØÍBÌHY Z CEST ŽLUTÝMI AUTOBUSY
(rozsah èlánku cca 2 000 znakù vèetnì mezer).
Z došlých pøíspìvkù vybereme ten nejzajímavìjší a uveøejníme jej zde. Jeho autor/ka navíc
získá jednu jízdenku na libovolnou trasu v ÈR.
Všechny cesty vedou
... domů Text: Hana Fořtíková
K
aždá rodina má svou mytologii
a kromě postav a činů v ní často
hraje nemalou roli i určité místo. Pro
mě byl vždy bájným místem našich
rodinných příběhů Jablonec nad Nisou.
Z Jablonce byl totiž můj děda. A děda
byl pro mě osobností nanejvýš důležitou, v předškolním věku mnohem
důlěžitější než vše, co mi mohla poskytnout mateřská škola a pedagožky
v ní. Pročež jsem byla velmi nemocné
dítko, které ve škole vždycky hned
něco „chytlo“ a mohlo pak být doma
s dědou a babičkou, vozit v kolečku
hlínu od kompostu k záhonu a taky
poslouchat historky z Jablonce. Třeba
jak šel děda jako chlapeček se svým
dědečkem na procházku po hrázi
mšenské přehrady. Dívali se spolu dolů
na kapry a Pepíček (můj děda) povídá
dědečkovi: „Dědo, aby ti tam nespadla
ta fajfka.“ A dědeček, přes zábradlí
nakloněný nad vodní plochu, s fajfkou
v ústech bezmyšlenkovitě odvětil: „
I né,“ – a fajfka žbluňk do vody! Od těch
dob když se u nás doma řekne „i né“,
musíte si to vyložit jako „to si piš, že jó“.
Prababička Rosalie, dědova maminka, měla tři sestry. Jejich osudy
věrně ilustrují pohnuté dějinné události
dvacátého století. Když byly Sudety
před válkou postoupeny Německu,
Rosalie s rodinou – Pepíčkovi už bylo
dvanáct – odešla z Jablonce do vnitrozemí, do Polabí ke Kolínu, a po válce
už se nevrátili. Sestry však zůstaly,
až na Frídu, která byla odsunutá, měla
totiž za muže Němce. Ančka a Máňa,
dědovy tety (a pratety mojí maminky),
pak znamenaly naše další spojení
s městem na severu. Máma s dědou
jezdívali k tetě Ančce do Mšena lyžovat,
tedy v dobách, kdy jet vlakem od nás
do Jablonce znamenalo čtyřikrát přesedat, kdy ve Mšeně nestál jediný panelák
a tetin dům byl předposlední v ulici,
dál byl jen les, a kdy lyžovat znamenalo
nejdřív si kopec vyšlapat a pak ho sjet.
Ančku už jsem nezažila, Jablonec,
to pro mě byla teta Máňa, dožila se totiž
pětadevadesáti, takže si ji pamatuju i já.
Svéráznou, upravenou dámu z „Gablonz“, hovořící lehce poněmčenou češtinou. Dodnes po jejím vzoru z legrace
říkáme „buket“, rozumějte „pugét“. Cesty
za tetou jsem měla moc ráda. Jablonec bylo pro mě velké, tajuplné město
s pochmurnou, hrůzu nahánějící věží.
Myslím věž kostela Nejsvětějšího srdce
Ježíšova na Horním náměstí.
Teta Máňa se do rodinné mytologie
zapsala nejen hádavou povahou
a velkou slabostí pro synovce Pepíčka,
ale zejména svou vitalitou a precizností.
Nezapomenutelné je, když se na prahu
devadesátky rozhodla změnit byt a stěhovala se do panelákové garsoniéry.
Děda s tátou, kteří ji jeli přestěhovat, byli
zcela zděšeni kvantem nábytku, jejž teta
hodlala do nového příbytku vměstnat.
Jaký byl jejich údiv, když stařenka Máňa
vytáhla milimetrový papír, kde měla pečlivě rozkresleno, kam co přijde, do posledního křesílka – a všechno také na
milimetr sedlo. A propos, byl to opravdu
milimetrový papír, nevěřte mému taťkovi,
který to vypravuje, jako že „teta vytáhla
mastnej pytlík vod svačiny…“.
A tak jsem v dětství nasávala příběhy
z Jablonce, o prázdninách jezdívala do
hor, které se mi líbily mnohem víc než
naše polabská placka, až se stalo, že
jsem začala říkat, že já se do Jablonce
jednou vrátím. Do Jablonce, do kopců.
To všichni brali vážně asi tak, jako když
děti prohlašují, že až vyrostou, budou
kosmonautem nebo prezidentem.
Je to půl roku, co jsme se s mužem
do Jablonce přestěhovali. Vedla k tomu,
jak to tak bývá, klikatá cesta, ale mám
dobrý pocit, že to tak mělo být a že tu
mám nějaký kořen, na kterém potřebuju
dál růst. Žiju tedy ve městě, které znám
z mnoha rodinných příběhů, ale ve
skutečnosti ho neznám, nevypadá totiž
stejně jako v mých mlhavých dětských
vzpomínkách. A tak často bloudím
a objevuju, zjišťuju, co je Ruďák – aha,
to je nejhořejší náměstí, s TOU věží.
S tou děsivou věží, kterou vidím v dálce
mezi stromy, když jdu venčit psa. A která
ve mně stále vyvolává příjemnou bázeň.
Jako když děti chtějí, aby se vyprávěly
strašidelné příběhy, takové, kdy je hezké
se bát. Panelák s někdejší tetinou garsonkou jsem ještě nehledala, ale určitě
se tam zanedlouho vypravím. A taky
na Petřín, tam Máňa musela být každou
neděli. Na hrázi, kde prapradědečkovi
odpadla tak nešťastně fajfka, už jsem
byla. Kdoví, nebude to dlouho trvat
a budu se tam projíždět s kočárkem,
takže po fajfce možná další pokračovatel našeho rodinného příběhu znečistí
přehradu zahozeným dudlíkem… #
žlutý 10 | 2014
Strana 56
Tip na výlet
žlutý 10 | 2014
Strana 57
Tip na výlet
OKOUZLENÍ BUDAPEŠTÍ
Do Budapešti jsme se vydali vlastnì náhodou – ve žlutých
autobusech nabízeli akci „druhý jede zdarma“ do evropských
metropolí, nechtìlo se nám moc daleko, na Slovensku
a v Rakousku jsme byli chvilku pøed tím, tak jsme vybrali
Budapešś. Možná právì proto, že jsme vyrazili jen tak bez
oèekávání, chytlo nás tohle mìsto plné mostù, památek,
termálních pramenù a èervené papriky hned pøi první
návštìvì, a už nepustilo.
TEXT a FOTO: Michaela MIOVSKÁ
Je to už pár let, co na dovolenou jezdíme mimo sezonu, sice pak zpravidla nemáme fotky s modrým nebem
jako z fotobanky, zato si můžeme
vychutnat památky, uličky a restaurace téměř soukromě. A zrovna
u Budapešti platí, že si ji člověk
užije (a zamiluje) za každého počasí.
Při výběru hotelu jsme měli šťastnou ruku, trefili jsme se hned vedle
hlavní tržnice (Vásárcsarnok), která
vypadá spíše jako historická nádražní budova, uvnitř však skrývá
trh s ovocem, zeleninou, masem,
Vznosná budova nejpopulárnější budapešťské
Nenechte si ujít koupání v nejrozsáhlejších evrop-
tržnice nabízí především chutné dárky.
ských termálních lázních Széchenyi.
Budapešť oplývá celou řadou historických památek, jimž vévodí neogotická budova parlamentu,
která byla při výstavbě inspirována budovou parlamentu v londýnském Westminsteru.
pečivem a samozřejmě suvenýry
pro turisty. Klobásky, sušená paprika a tokajské víno jsou nejlepší
dárek z dovolené!
Kousek od tržnice protéká Dunaj,
který tvoří hranici mezi dřívější
Budou na levém břehu a Peští na
pravém (Buda + Pešť = Budapešť
od roku 1873). Dostat se z Pešti
do Budy lze přes několik krásných
mostů, hned u tržnice je most
Svobody, následuje Alžbětin most,
Řetězový most a Markétin most.
Všechny byly v roce 1944 vyhozeny
do povětří ustupující německou armádou, za války však byla poničena
celá Budapešť, je tedy až s podivem,
že se podařilo zachovat nebo obnovit
tolik památek. Zejména v Pešti je
úžasné se jen procházet, prohlížet si
domy, uličky, kostely, kašny a sochy
na náměstích. Doporučuji svézt se
metrem linky M1 (druhé nejstarší
metro v Evropě), malinké vozy a zastávky zdobené mozaikou vypadají
spíš jako památka než součást MHD.
Vystupte na náměstí Hrdinů a můžete celý den strávit v zoo, která je
sice malá, ale neuvěřitelně pestrá.
Hned naproti ní se vykoupejte v Széchenyiho lázních, nejteplejší bazén
zde má 40 stupňů. Na pěkný výšlap
se můžete vydat do Budy, na vrch
Gellért s Citadelou a sochou Svobody, na dalším kopci je Hradní vrch
a o kousek dál hrobka Gül Baby,
od které je krásný a méně známý výhled na město a na Markétin ostrov
– zelenou oázu uprostřed Dunaje. Je
toho však mnohem víc, co Budapešť
nabízí, na to ale jeden článek ani jedna návštěva nestačí, a tak se tam letos chystáme potřetí ☺. #
žlutý 10 | 2014
Strana 58
Recept
POVIDLOÒ
Dokud ho neochutnáte, nepochopíte,
èím nás tenhle mouèník dostal do kolen!
PŘIPRAVILA: Stanislava MORAVCOVÁ ml. ● FOTO: Marek KUČERA
FOOD STYLING: Milena VOLFOVÁ ● DEKOR STYLING: Markéta ZINDULKOVÁ
● příprava 40 minut + chladnutí
● pečení 20 minut
● pro 12 osob
● snadné
TĚSTO
100 g másla + na vymazání plechů
špetka soli
200 g hladké mouky
5 vajec
NA DOKONČENÍ
3 vaničky polotučného tvarohu (750 g)
3–4 sáčky vanilkového cukru
(podle chuti)
3 kelímky smetany ke šlehání (600 g)
2 sáčky ztužovače šlehačky
250 g povidel
50–100 ml rumu tuzemáku
moučkový cukr na posypání
POSTUP
● Nejprve udělejte odpalované těsto.
V hrnci přiveďte k varu 500 ml vody,
máslo a špetku soli. Pak přimíchejte
mouku a energicky míchejte, aby se
těsto přestalo přichytávat k hrnci.
Nechte vychladnout.
● Předehřejte troubu na 180 °C.
Do vychladlého těsta postupně
zašlehejte vejce. Dva plechy důkladně vymažte máslem (když je navíc
pokropíte studenou vodou, budou se
placky péci ještě lépe, ale těsto půjde
hůř roztírat), rozdělte na ně těsto
a rovnoměrně ho rozetřete a obrácenou lžící na ploše těsta udělejte vlny.
● Vložte do dobře předehřáté trouby
a na dno trouby postavte kastrůlek
s horkou vodou. Pečte cca 20 minut.
Troubu můžete ztlumit, ale v žádném případě ji v průběhu pečení
neotvírejte – placky by zbytečně
spadly. Upečené pláty nechte zcela
vychladnout.
● Jeden z plátů nakrájejte na čtverce. Všechen tvaroh našlehejte
s vanilkovým cukrem, pak do něj
vmíchejte dotuha ušlehanou šlehačku se ztužovačem.
● Povidla rozmíchejte s rumem podle
potřeby a potřete jimi jeden vychladlý plát, navrch rozetřete tvarohovou
směs a navrch poskládejte čtverce
z druhého plátu těsta. Díky tomu
půjde dezert mnohem lépe krájet.
Poprašte moučkovým cukrem. #
Více receptù naleznete
v aktuálním èísle
èasopisu Apetit è. 10,
které vyšlo 17. 9. 2014
žlutý 10 | 2014
www.jazykovepobyty.cz
Strana 60
SOUTÌŽ
Co jsme zažili o prázdninách
Naši milí nejmenší cestující, dìkujeme všem za krásné obrázky,
které jste poslali do naší soutìže.
NOVINKY na palubách žlutých autobusů
Do Německa za AKČNÍ CENY
s autobusy Deutsche Bahn
a STUDENT AGENCY
MNICHOV
již od 650 Kč/27 EUR
NORIMBERK
již od 590 Kč/19 EUR
Z nejkrásnějších vybíráme
tyto dva, autorům gratulujeme
a zpáteční otevřené jízdenky
na libovolnou autobusovou linku v ČR posíláme těmto dětem:
MANNHEIM
již od 950 Kč/39 EUR
Zuzka (6 let) a Pavlík (9 let)
Mičkovi, Studénka
Natálka Bartošová
Jízdenky na tyto spoje je možné zakoupit POUZE v online rezervačním systému
STUDENT AGENCY či osobně na našich prodejních místech.
Čas na PODZIMNÍ VÝLETY
ETY
žlutými autobusy
Praha – Most/Chomutov až 8× denně
Brno – České Budějovice až 4× denně
Brno – Zlín až 6× denně
Mapku se všemi žlutými linkami najdete na straně 80.
Pro kompletní nabídku autobusových jízdenek, akční nabídky,
61
rezervaci
online a další informace navštivte www.studentagency.cz.
žlutý 10 | 2014
Strana 62
Událost
DOKUMENTÁRNÍ FILMY O TOM,
CO MÁME POD POKLIÈKOU
Pøi pøíležitosti Svìtového dne výživy (16. øíjen) poøádá analytické centrum Glopolis 4. roèník mezinárodního festivalu
dokumentárních filmù Zemì na talíøi – AlimenTerre. Festival
se uskuteèní od 6. do 10. øíjna v pražském kinì Svìtozor.
Potraviny jsou základním kamenem
našich životů, a přece o nich víme
tak málo. Festival proto odhaluje,
co máme pod pokličkou a jak výroba
a spotřeba potravin ovlivňuje dění
v blízkých i vzdálených koutech
planety. Promítané filmy a navazující debaty s experty nabízejí odpovědi
na otázky: Co ještě mám na talíři,
když si objednám steak? Na co potřebují semena svou banku? Můžeme
potravinami plnit také nádrže
našich aut? Jak si vypěstovat vlastní
Pálí nás
Pálí
nás pal
palmov
palmový
mov
ovýý olej?
olej
olej
lej?
Nový seriál Lidových novin
25 let svobody
› retro zpravodajství připomínající události před a po 17. listopadu
› mimořádné přílohy bilancující vývoj od Listopadu
› vítězové a poražení, otazníky, alternativní scénáře
› od 6. 10. do 25. 11. noviny každý den ve vaší schránce do 7.30
zeleninu, když žiju ve velkoměstě?
... a hlavně: Mohou mě muffiny
dostat za mříže?
Viděli byste rádi některý z promítaných filmů, ale bydlíte daleko
od Prahy a nemáte možnost vydat
se na festival? Máme pro vás řešení!
Zorganizujte promítání přímo ve vašem městě, ať už v čajovně, klubovně
nebo rovnou v kině. Další informace
najdete na webových stránkách
www.zemenataliri.cz. #
Seeds of Time – film o nutnosti chránit genetickou
rozmanitost plodin a o jedné z nejlépe chránìných
bank svìta – semenné bance na Špicberkách.
Muffin Man – film o tom, jak plýtvání potravinami
a muffiny zmìní život jednoho muže.
Plodná mìsta – road trip, který ukáže alternativní
zpùsoby pìstování plodin ve velkomìstì.
PlanEAT – film odhaluje vliv nadmìrné konzumace
masa na nás samotné, ale také na pøírodu
a obyvatele Latinské Ameriky.
Pálí nás palmový olej? – film o nenápadných
TNÉ
PŘEDPLAOU
SE SLEV
29 %
zabijácích tropických lesù. V hlavní roli smažené
brambùrky, èokoládové pomazánky a bionafta.
Zemì na prodej – vliv evropské politiky biopaliv
sahá až na africký kontinent…
Objednávejte do 1. 10. 2014 na
www.lidovenoviny.cz/akce
Více informací na 225 555 533
| NOVINY, JAK MAJÍ BÝT
žlutý 10 | 2014
Strana 64
Nadační fond proti korupci
NOVINKY
z Nadaèního fondu proti korupci
„Nebát se a nekrást, a ne nakrást si a nebát se“
žlutý 10 | 2014
Strana 65
Nadační fond proti korupci
ŠTAFETA
Jan Kopinec se ptá Petra Soukenky
Milí přátelé,
rádi bychom vás opět informovali
o posledním dění v našem Fondu.
Mysleli jsme si, že alespoň jeden z našich
soudních sporů už bude dotažen do zdárného konce. Bohužel tomu tak není,
jelikož Vrchní soud v Praze vrátil případ
Ivo Ritig x NFPK zpět Městskému soudu
a požaduje doplnění zdůvodnění jeho rozsudku. S touto kauzou se tedy na těchto
stránkách budeme setkávat i nadále.
Pokračuje i Rekonstrukce státu, jejíž
aktuální projekt představujeme níže.
Chtěli bychom vás rovněž upozornit
na nový vzhled našich webových
stránek. Nejedná se pouze o grafickou
změnu, upraven a zpřehledněn byl
Více než milion
domácností dostane
před volbami roční
hodnocení politických
stran podle závazků
Rekonstrukce státu
i jejich obsah, zejména u jednotlivých
kauz. Doporučujeme vám proto web
Fondu navštívit, dozvíte se určitě
mnoho zajímavých informací.
Rekonstrukce státu zveřejní na konci září
shrnující hodnocení, jak politické strany
Neděsí Vás mentální úroveň
některých tzv. kmotrů?
Nelze očekávat od člověka, který
je vyučený prodavač a který strávil
několik let v kriminále, že se bude chovat
a vyjadřovat jako aristokrat. Proto mne
takové chování a jednání neděsí. Co mne
ovšem zaráží, že takoví lidé fakticky řídili
několik let tuto zemi. Věřím, že tato doba
je již minulostí.
naplňovaly svůj závazek k prosazení
devíti protikorupčních zákonů. Platforma
nevládních organizací sliby zhodnotí rok
od minulé předvolební kampaně, kdy
se kandidáti do Sněmovny i politické
strany hromadně k projektu přihlašovali. Hodnocení bude mít jak písemnou
podobu, která se bude distribuovat v tisku
a na letácích v krajských městech, tak
i elektronickou verzi. Platforma odhaduje, že prostřednictvím letáků, inzerce,
e-mailů a dobrovolníků se hodnocení
dostane přibližně k 1,4 milionu čtenářů.
Ukázku hodnocení naleznete již teď na
www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote,
plná verze zde bude ke stažení od 29. září.
Děkujeme všem donátorům za dosavadní podporu! Velmi si jí vážíme.
Činnost NFPK můžete podpořit jak
finančním darem prostřednictvím účtů
800 111 008/5500 a 800 111 008/0300, tak
i materiální podporou nebo nákupem triček
prostřednictvím
e-shopu NFPK.
Čím Vás osobně obohatilo
angažmá v NFPK?
Možnost setkat se s lidmi, kteří jsou
zcela neznámí, nemajetní a mnohdy i bez
dodatečného odborného vzdělání a přesto
se postaví ve své obci nebo městě proti
starostovi, který krade nebo nesmyslně
utrácí obecní peníze. To je skutečná
občanská odvaha a angažovanost, o které
by se mělo mnohem více hovořit.
Jan Kopinec
Proč je složité prosadit návrhy
Rekonstrukce státu?
Odpověď je jednoduchá. Politické elity
nepřemýšlejí, jak konat ve prospěch občanů této země, ale jak konat ve prospěch
sebe sama nebo ve prospěch partaje.
Spolumajitel softwarové spoleènosti
Enigmatus s.r.o., podporovatel Nadaèního
fondu proti korupci.
Petr Soukenka
Øeditel a analytik Nadaèního fondu
proti korupci.
žlutý 10 | 2014
Ze života STUDENT AGENCY
Strana 66
žlutý 10 | 2014
Ze života STUDENT AGENCY
Strana 67
KULTURA A ZÁBAVA
JE NÁM BLÍZKÁ
STUDENT AGENCY je spoleènost, která rozjela svou èinnost
na území Èeské republiky. Snažíme se, abychom svým
zákazníkùm nabídli pohodlné a bezpeèné cestování
se službami, které zpøíjemní dobu jízdy na cestách.
Na našich autobusových a vlakových palubách se tedy
mùžete setkat i se zábavním portálem, v jehož nabídce
najdete tøeba hudbu, filmy èi seriály. Souèástí firemní
politiky je i spolupráce na kulturních projektech, které
se konají na èeském území, èi podpora kulturních institucí
nabízejících rozmanité zážitky široké veøejnosti.
TEXT: Petra NOVÁKOVÁ ● FOTO: archiv
Kulturu všeobecně vnímáme jako
„péči o duši“. Každý člověk vyhledává kulturu či zábavu, aby se pobavil
a zažil něco zajímavého, něco, co
ho obohatí a pohladí po duši. Mimochodem, slovo kultura poprvé použil
Cicero při překladu Platóna. Do oblasti kultury se zahrnuje literatura,
umění, film, hudba, případně i věda
a filosofie. Je to opravdu široké
spektrum, a proto jsme se rozhodli, že se v letošním roce zapojíme
do projektů, které budou splňovat
naše základní kritéria.
Ta jsou dvě: musí se nacházet
v místech, kam naše společnost jezdí,
a musí být zaměřené na zábavu,
poznání či vzdělání.
a Jaroslava Svěceného Vivaldianno
nebo koncert Bratří Ebenů. V září
jsme pak podpořili taneční Karlovarský folklórní festival.
Milovníci filmu mohli zaregistrovat,
že jsme podpořili například filmový
festival CINEMA MUNDI v Brně,
filmový festival dokumentárních
filmů v Jihlavě či mezinárodní festival studentských filmů v Písku.
V letních prázdninových měsících,
které přejí letním divadelním
scénám, jsme přispěli Shakespearovským slavnostem. I hudba
získala naši přízeň. Podpořili jsme
například perlu českých hudebních
festivalů Colours of Ostrava, pro
studenty pak Majáles 2014 v Brně
a v Praze, Jazz fest v Brně, unikátní koncert Michala Dvořáka
Ale ani divadla nevypadla z našeho hledáčku. Naší podpoře se těší
třeba vyhlášené brněnské divadlo
Husa na provázku, pražské divadlo
Ypsilonka či Kalich. Moravská
galerie nebo brněnské Technické
muzeum umožňují svým návštěvníkům poznat umělecké i technické
poklady, a tak se snažíme podporovat i tyto instituce.
Jsme rádi, že vás můžeme pobavit
nejen na palubách našich autobusů
a vlaků, ale že se podílíme i na
kulturních projektech po celé naší
republice. #
Zábavné cestování
Noviny a časopisy
Cesta vám bude ubíhat ještě příjemněji,
pokud si vyberete ze široké nabídky zábavy na palubách
autobusů STUDENT AGENCY nebo vlaků RegioJet.
Fun&Relax – autobusy
individuální dotykové monitory, na kterých můžete sledovat
své oblíbené filmy či seriály přesně podle své nálady.
NOVINY A ČASOPISY ZDARMA*
v autobusech a vlacích
Zábavní portál ve vlacích
portal.regiojet.cz
Sluchátka k zapůjčení
ZDARMA u palubního
personálu v autobusech
i vlacích
Sledujte filmy, poslouchejte hudbu, čtěte knihy a časopisy, sledujte zprávy
nebo hrejte hry. Stačí mít pouze notebook, tablet nebo mobilní telefon –
a o zábavu máte postaráno. Zábavní portál najdete na palubě vlaků
po zadání adresy portal.regiojet.cz.
FILMY
dětské, komedie,
dokumentární, dobrodružné…
HUDBA
rock, pop, jazz, vážná hudba…
HRY
hlavně pro děti
KNIHY
detektivky, beletrie, čtení pro ženy, audioknihy…
Více časopisů
najdete
na následující
straně.
* Na palubě je vždy cca 5 druhů časopisů a novin. Nabídka platí do vyčerpání denních zásob.
Cestujte s námi a využívejte slevy,
které STUDENT AGENCY a RegioJet nabízejí svým pasažérům..
Jak na slevy, zjistíš zde
25
%
na vstup
INTERAKTIVNÍ
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURIN
www.grevin-praha.com
na zboží
10 % ČESKÁ
PRALINKA
Latrán 44,
Český Krumlov
www.facebook.com/pralinkacesky
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
OXFORD
HOUSE
www.oxfordhouse.cz
40%
12
%
na nákup
KNIHY Z CELÉHO SVĚTA
www.megabooks.cz
facebook.com/oxfordbookshop
na koncerty
NEPUSTILOVA JAZYKOVÁ
ŠKOLA
FILHARMONIE BRNO
www.filharmonie-brno.cz
na kalendáře, diáře a ostatní papírový
sortiment na www.balousektisk.cz/
/e-shop (po zadání kódu „zluty10“)
Komfortní čekání
na váš spoj
ZPÁ
T
LET
DO
v
ECN
USA
ZDA
Í
ENK
A
RMA
AU PAIR
v
v
v
Péce o deti v zahranicí
V našich čekárnách vám doba před
odjezdem vašeho autobusu STUDENT AGENCY
nebo vlaku RegioJet uteče příjemněji, když
využijete naše předodjezdové služby:
EVROPA, USA
Internet ZDARMA*
Teplý nápoj ZDARMA – káva, čaj nebo horká čokoláda *
Možnost zakoupení chlazených nápojů
•
•
•
•
v
PROC NA AU PAIR POBYT?
Zdokonalení jazykových znalostí
Poznání nové kultury
Nízké počáteční náklady
Možnost kombinace pobytu
se studiem
• Ubytování a strava ZDARMA
+ kapesné
• Podpora po celou dobu pobytu
800 100 300
pracovní a au pair pobyty
Aupair_133x96.indd 1
www.pracovnipobyty.cz
[email protected]
18.6.2014 17:40:07
YMCAs
AWARD 2014
BEST SHOWCASE
FESTIVAL
PRAHA – Florenc, Hlavní nádraží, Černý Most, Zličín
A DALŠÍCH
10 KAPEL
BRNO – Benešova třída, Vaňkovka
OLOMOUC – Riegerova
KARLOVY VARY – T. G. Masaryka
JEDNODENNÍ VSTUPENKA 270,- KČ, DVOUDENNÍ VSTUPENKA 370,- KČ. WWW.TICKETSFORPEOPLE.CZ
* v čekárně Praha, hlavní nádraží, nabízíme pouze kávu. Internet je zde možné používat jen
pro rezervaci a správu jízdenek STUDENT AGENCY a RegioJet
Pořádáno za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky
S Kreditovou jízdenkou
cestujete nejlevněji!
Brno – Zlín a zpět
x
x
x
x
platný od 31. 8. 2014
) 19:45
20:50
—
18:35
) 14:45
15:50
—
12:35
—
09:35
—
07:35
Staré Město, Lidový dům
přij.
—
20:00 odj. Brno, AN Grand
( 19:05
18:00
—
15:00
( 13:05
12:00
—
) 19:40
09:00
—
—
07:00
) 14:40
—
—
19:00
17:00
) 17:40
—
11:00
—
—
08:00
14:00
Uherské Hradiště, AN
06:00
) 06:40 ) 08:40 ) 11:40
—
odj.
jede v sobotu, ( spoj zastavuje jen pro výstup, ) spoj zastavuje jen pro nástup,
Kroměříž, AN
( 19:10
( 20:55
—
—
( 13:10
( 15:55
19:45
—
—
16:30
21:30 přij. Zlín, AN
13:45
—
10:30
( 07:55 ( 09:55
08:30
VYSVĚTLIVKY (Brno – Zlín a zpět): x jede jen v pracovní dny,
 jede v neděli a státem uznaný svátek
12:00
—
16:10
15:00
—
—
—
Pelhřimov, AN
Humpolec, AN
Jihlava, AN
—
—
—
10:35
10:45
11:01
—
12:21
—
—
—
15:45
—
19:35
20:45
platný od 31. 8. 2014
—
16:50
přij.
07:00
—
—
—
09:30
13:55
13:15
12:51
—
18:45
—
—
—
—
17:45
19:35
18:55
§ 18:15
§ 17:50
—
Jindřichův Hradec, AN
Telč, AN
Třebíč, AN
Velké Meziříčí, AN
Tábor, AN
§ 07:00 09:00
§ 07:55
08:35
09:15
09:45
—
—
—
—
—
09:55
12:10
13:05
13:45
14:24
14:55
—
—
—
—
—
18:05
18:55
17:00 odj. Brno, AN Grand
—
—
Brno – České Budějovice a zpět
08:40
08:21
—
14:34
17:10
15:30
odj.
—
20:30 přij. České Budějovice, AN
10:25
platný od 31. 8. 2014
19:10
18:00
18:55
17:50
17:10
16:00
16:05
14:50
15:05
45 x 
13:50
13:10
12:00
12:05
10:50
( 05:45 ( 07:00 ( 07:50 ( 08:50 ( 08:55 ( 11:50 ( 12:55 ( 14:50 ( 15:40 ( 16:55 ( 18:40 ( 18:55
09:10
08:00
—
09:00
07:50
—
17:15
08:00
VYSVĚTLIVKY (Brno – České Budějovice a zpět): § v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do shodně označených zastávek
46 x
06:50
—
07:15
06:05
—
05:55
05:00
—
14:15
přij.
Praha, Dejvická
—
13:15
Praha, ÚAN Florenc
Louny, AN
—
—
odj.
22:15
—
10:15
21:00
21:15
—
—
20:00
20:20
—
07:15
19:00
18:20
—
06:15
17:00
17:15
—
—
16:00
45 x 
16:15
—
—
15:00
15:15
Jirkov AN
Chomutov, AN
14:00
13:15
—
—
12:00
12:15
21:55
21:45
11:00
Praha – Most – Chomutov a zpět
46 x
11:15
—
—
10:00
10:15
—
—
09:00
08:15
—
17:45
) 07:20 ) 09:20 ) 10:20 ) 11:20 ) 12:20 ) 14:20 ) 15:20 ) 16:20 ) 17:20 ) 19:20 ) 20:20 ) 21:20
—
—
—
—
17:30
) 17:35
—
—
—
15:45
—
—
15:30
) 15:35
—
—
—
—
12:45
—
—
—
11:45
11:30
) 11:35
—
—
—
—
—
07:30
—
17:00
) 07:35
—
—
—
—
14:00
—
—
13:00
—
—
—
—
—
10:00
04:30 § 05:35
—
—
) 04:35 § 05:40
—
07:00
Most, Rudolická MUS, a. s.
—
06:00
Most, 1. nám.
05:12
18:50 § 20:50 22:15 § 22:45
05:00
( 18:45 § 20:45 ( 22:10 § 22:40
—
—
08:45
07:00
75
—
—
odj.
16:45
Chomutov, AN
Jirkov, AN
( 16:40
přij.
—
23:15
23:05
—
—
—
13:45
21:15
21:05
( 13:40
—
—
—
—
18:00
—
—
—
—
—
16:00
—
—
—
10:45
—
13:00
( 10:40
—
12:00
—
—
—
—
—
09:00
Ušetříte – nakupujte jízdenky vždy za nejvýhodnější cenu.
Rezervujete online – na www.regiojet.cz, přes mobilní aplikaci nebo M-stránky.
Platíte online – dobíjejte kredit online platební kartou, přes internetové bankovnictví,
superCASH, PaySec nebo bankovním převodem.
Jezdíte všemi žlutými linkami – jedna “kreditka” platí pro vlaky RegioJet a všechny
autobusové linky STUDENT AGENCY.
Kreditka je doživotní a zdarma!
K rezervaci jízdenek můžete využít:
M-stránky
K rezervaci jízdenek můžete také využít naše internetové
stránky pro mobilní telefony. Stránky najdete
na tomto odkazu: http://m.sa.cz
Mobilní aplikace
Nabízíme vám také možnost rezervovat jízdenky
na vlak či autobus pomocí aplikací na iOS a Android.
Zdarma si je můžete stáhnout na: http://www.studentagency.cz/aplikace
Android
iOS
+420 841 101 101
www.regiojet.cz
www.studentagency.cz
VYSVĚTLIVKY (Praha – Most – Chomutov a zpět): § v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do shodně označených zastávek, ( spoj zastavuje jen pro výstup, ) spoj zastavuje jen pro nástup, x jede jen
v pracovní dny, 45 nejede 16. 11. a od 26. 10. do 27. 10. 14, 46 nejede 27. 10. 14, jede v neděli a státem uznaný svátek
Proč mít Kreditovou jízdenku?
Brno – Jihlava – Praha
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30

—
Praha – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb
19:45
19:40
18:00
20:50
20:45
20:40
19:00
—
—
—
21:15
21:10
19:30
—
—
—
—
21:45
21:40
20:00
23:45
§ 23:15
§ 23:10
22:50
22:45
22:40
21:00
—
—
—
—
23:45
23:40
22:00
x
platný od 31. 8. 2014.
19:10
17:30
—
§ 21:10
—
B
—
§ 07:25
§ 06:55
—
—
09:50
§ 09:30
§ 09:25
08:55
—
—
—
—
§ 11:50
§ 11:30
§ 11:25
§ 10:55
—
—
—
—
—
—
—
—
§ 13:50
§ 13:30
§ 13:25
§ 12:55
—
—
—
—
—
—
—
—
§ 15:50
§ 15:30
§ 15:25
14:55
—
—
—
—
§ 17:50
§ 17:30
§ 17:25
§ 16:55
—
—
—
—
19:50
§ 19:30
§ 19:25
18:55
A
21:30
19:15
—
21:45
§ 21:15
20:30
18:40
17:00
—
—
19:30
17:40
16:00
18:45
—
—
45
17:45
18:50
—
A
—
—
B
—
—
19:00
16:40
15:00
—
§ 19:10
—
18:30
16:45
—
19:45
§ 19:15
17:30
15:40
14:00
16:50
—
17:00
—
§ 17:10
—
16:30
14:40
13:00
—
17:45
§ 17:15
15:30
12:00
§ 14:50
—
13:45 § 14:45 15:45
13:40
§ 15:10
—
14:30
—
§ 15:15
13:30
11:30
—
A 15:45
12:30
11:00
13:10
—
11:30
10:30
—
—
—
§ 07:30
platný od 31. 8. 2014.
04:55
§ 07:50
11:00
10:00
12:40
—
12:15 § 12:45 13:15
12:10
§ 12:50
—
44 x
11:40
—
§ 13:10
—
) 06:45 ) 07:45 ) 08:45 ) 09:45 ) 10:15 ) 10:45 ) 11:15 ) 11:45 ) 12:45 ) 13:45 ) 14:45 ) 15:45 ) 16:45 ) 17:15 ) 17:45 ) 18:45 ) 19:15 ) 19:45 ) 20:45 ) 21:45
06:30
09:00
11:45
—
A
13:45
§ 13:15
10:30
Praha, ÚAN Florenc
08:00
10:40
—
—
x
Praha, Dejvická, nást. 3
07:00
09:40
10:45
—
—
10:00
Praha, Letiště Václava Havla
08:40
09:45
10:50
—
09:30
Karlovy Vary, Tržnice (
08:45
—
§ 11:10
—
08:30
Karlovy Vary, Terminál, příj.
08:50
—
11:45
§ 11:15
07:30
Karlovy Vary, Terminál, odj.
§ 09:10
—
—
B
Sokolov, Těšovice
09:45
§ 09:15
A
Cheb, AN, nástupiště B2
Sokolov, Terminál
Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Praha
§ 05:25
—
—
45
—
—
—
44 x
—
05:50
§ 05:30
x
Sokolov, Terminál
Cheb, AN, nástupiště B2
—
—
x
Sokolov, Těšovice
21:35
20:00
Karlovy Vary, Terminál, příj.
20:35
18:15
17:35
19:15
18:35
19:35
15:30 § 16:00 17:00 § 18:00 19:00
11:00 § 12:00 13:00
17:45
17:05
12:35
17:15
16:35
11:35
10:00
16:15
15:35
10:35
07:30 § 08:00 09:00
13:30 § 14:00 15:00
09:05
15:05
07:00
14:35
08:35
13:35
06:30
09:35
08:05
15:45
22:15
06:00
15:15
21:15
07:35
14:15
20:15
05:00
13:15
06:35
12:15
Karlovy Vary, Terminál, odj.
10:15
11:15
Praha, Letiště Václava Havla
09:45
(20:00 (21:00 (22:00
09:15
07:15
( 07:00 (08:00 ( 08:30 ( 09:00 ( 09:30 ( 10:00 ( 11:00 ( 12:00 ( 13:00 ( 14:00 ( 15:00 (15:30 (16:00 (17:00 (17:30 (18:00 (19:00
08:45
Praha, Dejvická, nást. 3
08:15
Praha, ÚAN Florenc
VYSVĚTLIVKY (Praha – Cheb a zpět): x jede jen v pracovní dny,
jede v sobotu,
jede v neděli a státem uznané svátky, A, B, § v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem
přepravy do shodně označených zastávek, 44 jede od 31. 8. do 20. 10. 14, 45 jede od 31. 8. do 19. 10. 14, ( spoj zastavuje jen pro vystupování, ) spoj zastavuje jen pro nastupování
12:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
22:15
21:00
H. Králové, Terminál HD
Praha, Č. Most, nást. 6
06:15
07:30
x
07:15
08:30
x
08:15
09:30
10:15
11:30
12:15
13:30
13:15
14:30
14:15
15:30
15:15
16:30
16:15
17:30
17:15
18:30
18:15
19:30
19:15
20:30
20:00
21:15
platný od 31. 8. 2014
11:15
Praha – Hradec Králové
10:15
x
08:15
x
06:30
jede v neděli


platný od 31. 8. 2014.
21:30

20:30
25
19:30

jede v pátek,

18:30

17:30

16:30
24
15:30
45 x
13:30
x
12:30
x
11:30
x
09:30

07:45

VYSVĚTLIVKY (Praha – H.K. a zpět): x jede jen v pracovní dny,

—
—
—
—
06:40
—
—
—
08:40
—
—
—
10:40
—
—
—
12:40
—
—
—
14:40
—
—
—
16:40
—
—
—
18:40
—
—
—
20:40
—
—
—
—
01:00 02:45 04:00 04:15 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:40 20:00 21:00 22:00
10:00 11:00
09:30 10:30
—
—
—
—
12:00 13:00
11:30 12:30
—
—
—
—
14:00 15:00
13:30 14:30
—
—
—
—
16:00 17:00
15:30 16:30
—
—
18:00
17:30
—
—
19:00
18:30
—
—
—
—
20:00 21:00
19:30 20:30
—
—
22:00
21:30
—
—
—
—
—
—
—
—
—


platný od 31. 8. 2014.
—
03:30 05:15 06:30 06:40 07:20 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:10 22:30 23:30 00:30
—
Praha, ÚAN Florenc příj.
—
x
—

—
24
06:30 07:30 08:30
x
07:00 08:00 09:00

—
24
—
24
—

—
x
—

—

—

—
x
Praha, ÚAN Florenc odj.
x
—
07:05
—
—
—
09:05
—
—
—
—
11:05
—
—
—
13:05
—
—
—
15:05
—
—
—
17:05
—
—
—
19:05
—
—
—
21:05
—
—
—
—
—
—
—
—
07:15 08:15
06:35 07:35
—
—
—
—
—
—
09:15 10:15 11:15
08:35 09:35 10:35
—
—
12:15
11:35
—
—
—
—
13:15 14:15
12:35 13:35
—
—
15:15 16:15
14:35 15:35
—
—
17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
—
—
—
—
—
22:15
21:35
—
—
05:50 07:30 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:20 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:30 23:00 23:30 02:15
—
03:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 23:55

Praha, Letiště Václava Havla
Praha – Jihlava – Brno
Praha, ÚAN Florenc odj.
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
—
—
Brno, AN Grand
—
—
45
—
—
x
—
—
45
Praha, Letiště Václava Havla
—
jede v neděli, 

spoj je součástí jiné linky,
—
jede v sobotu,
—
10:05
09:00
10:45
10:35
09:30
11:15
11:05
10:00
11:45
11:35
10:30
12:15
12:05
11:00
13:15
13:05
12:00
14:15
14:05
13:00
14:45
14:35
13:30
15:15
15:05
14:00
15:45
15:35
14:30
16:15
16:05
15:00
16:45
16:35
15:30
17:15
17:05
16:00
17:45
17:35
16:30
18:15
18:05
17:00
18:30
18:20
17:15
18:45
18:35
17:30
19:15
19:05
18:00
19:30
19:20
18:15
19:45
19:35
18:30
20:15
20:05
19:00
20:45
20:35
19:30
21:15
21:05
20:00
22:15
22:05
21:00
00:15
00:05
23:00
jede v pátek,
—
08:30
10:15
jede ve středu,
—
jede v pondělí,
Praha, ÚAN Florenc příj.
VYSVĚTLIVKY (Brno –Jihlava – Praha a zpět): x jede jen v pracovní dny,
45 jede také 28. 10. 14, 24 nejede 28. 10. 14, 25 nejede 27. 10. 14
platný od 31. 8. 2014.
09:35

08:00
09:45
x
09:05
x
07:30
09:15

08:35
x
07:00
08:45
x
08:05
x
06:30
08:15
x
07:35
x
Praha, Č. Most, nást. 6
07:45
x
07:45
—
08:45
—
11:05
10:00
09:45
11:35
10:30
—
12:05
11:00
10:45
13:05
12:00
11:45
14:05
13:00
12:45
15:05
14:00
13:45
15:35
14:30
—
16:05
15:00
14:45
16:35
15:30
—
17:05
16:00
15:45
17:35
16:30
—
18:05
17:00
16:45
18:35
17:30
—
19:05
18:00
17:45
19:35
18:30
—
20:05
19:00
18:45
21:05
20:00
19:45
22:05
21:00
20:45

platný od 31. 8. 2014.
Liberec, Fügnerova-Blažkova
Liberec – Praha
x
—
10:35
09:30

—
10:05
09:00
x
x
06:45
09:35
08:30
x
47 x
—
09:05
08:00
x
x
—
08:35
07:30

05:45
08:20
07:15
x
—
08:05
07:00
Liberec, AN, nást. 8
07:35
06:30
, jede v neděli a státem uznaný svátek, 47 jede také 28. 10. 14
07:20
–
06:15
vozidlo s plošinou pro vozíčkáře ... jede
07:05
jede v neděli,
06:00
jede v sobotu,
06:35
jede v pátek,
05:30
jede v pondělí,
Liberec, Fügnerova-Blažkova
VYSVĚTLIVKY (Praha – Liberec a zpět): x jede jen v pracovní dny,
Praha, Č. Most
x
Liberec, AN
Praha – Liberec
77
16:46
15:44
18:45
18:23
17:46
16:44
20:40
20:11
19:45
19:23
18:46
17:44
22:40
22:11
21:45
21:23
20:46
19:44
Hranice na Moravě
Olomouc, hl. n.
Zábřeh na Moravě
Česká Třebová
05:19
05:49
06:14
06:36
07:14
08:16
06:19
06:51
07:14
07:36
08:14
09:16
1002
07:19
07:49
08:14
08:36
09:14
10:16
1004
08:45
08:53
09:19
09:49
10:14
10:36
11:14
12:16
 1006
10:45
10:53
11:19
11:49
12:14
12:36
13:14
14:16
1008
12:45
12:53
13:19
13:49
14:14
14:36
15:14
16:16
1010
14:45
14:53
15:19
15:49
16:14
16:36
17:14
18:16
1012
16:24
16:40
16:45
16:53
17:19
17:49
18:14
18:36
19:14
20:16
1014
18:24
18:40
18:45
18:53
19:19
19:49
20:14
20:36
21:14
22:16
1016
platný od 15. 6. 2014.
17:23
19:11
06:45
06:53
14:24
14:40
1000
14:46
13:44
17:45
19:40
05:45
05:53
12:24
12:40
1017
11:44
15:23
18:11
04:45
04:53
10:40
1015
12:46
15:45
18:40
Ostrava-Svinov
08:40
1013
09:44
13:23
16:11
Ostrava, hl. n.
06:40
38 10:24
 1011
10:46
13:45
16:40
23:15
23:07
05:40
08:24
1009
07:44
11:23
14:11
21:15
21:07
04:40
06:24
1007
08:46
11:45
14:40
20:15
20:07
Ostrava, Stodolní
05:24
1005
05:44
09:23
12:11
19:15
19:07
23:20
04:24
1003
06:46
09:45
12:40
17:15
17:07
21:20
Havířov
1001
Praha – Olomouc – Ostrava – Havířov– Žilina
07:23
10:11
15:15
15:07
20:20
23:35
19:54
21:02
20:54
22:05
22:02
21:54
00:15
00:10
00:05
00:02
23:54
Návsí
Bystřice
Třinec centrum
Třinec
Český Těšín
03:45
03:50
03:54
03:58
04:06
04:45
04:50
04:54
04:58
05:06
05:45
05:50
05:54
05:58
06:06
07:47
|
07:55
07:58
08:06
38 09:45
 09:50
 09:54
 09:58
 10:06
23
07:45
10:40
13:15
13:07
19:20
21:35
23
08:11
11:07
17:20
20:35
přij.
08:40
11:15
15:20
19:35
20:02
21:05
22:10
Pardubice, hl. n.
09:07
13:20
17:34
PRAHA, hl. n.
09:15
11:20
15:34
odj.
09:20
13:34
20:06
22:15
07:06
07:32
21:10
odj.
21:15
ŽILINA
Čadca
|
38 jede v , nejede 5. 7. 2014
20:52
20:30
20:14
přij.
11:34
: 23 jede  a
09:34
VYSVĚTLIVKY
09:30
12:35
11:30
15:20
14:35
13:30
17:35
17:20
16:35
15:30
20:15
19:55
19:35
19:20
18:35
17:30
22:15
21:55
21:35
21:20
20:35
19:30
Frýdek-Místek, AN Frýdek
Příbor, u pošty  / Příbor, u kostela 
Nový Jičín, AN
Olomouc, hl. n.
05:30
05:55
06:15
06:30
07:20
08:25
07:30
07:55
08:15
08:30
09:20
10:25
09:30
09:55
10:15
10:30
11:20
12:25
11:30
11:55
12:15
12:30
13:20
14:25
13:30
13:55
14:15
14:30
15:20
16:25
15:30
15:55
16:15
16:30
17:20
18:25
19:26
18:21
21:26
20:21
–
–
Zlín, AN
Olomouc, hl. n.
06:33
07:38
08:33
09:38
10:33
11:38
14:33
15:38
16:33
17:38
18:33
19:38
17:30
17:55
18:15
18:30
19:20
20:25
platný od 15. 12. 2013
07:30
10:35
13:20
15:35
18:15
17:55
Brno – Olomouc – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Ostrava a zpět
08:35
11:20
13:35
16:15
15:55
příj.
09:20
11:35
14:15
13:55
odj. Brno, AN u hotelu Grand
09:35
11:55
17:26
16:21
odj.
12:15
příj. Ostrava, ÚAN
09:55
13:26
12:21
platný od 15. 12. 2013.
11:26
10:21
07:00
10:20
09:20
08:00
11:20
10:20
09:00
12:55
12:50
12:20
11:20
10:00
13:55
13:50
13:20
12:20
11:00
14:55
14:50
14:20
13:20
12:00
15:55
15:50
15:20
14:20
13:00
16:55
16:50
16:20
15:20
14:00
17:55
17:50
17:20
16:20
15:00
18:55
18:50
18:20
17:20
16:00
19:55
19:50
19:20
18:20
17:00
—
—
20:20
19:20
18:00
21:55
21:50
21:20
20:20
19:00
23:55 přij. Č. Krumlov, AN
23:50
23:20
22:20
Č. Krumlov, Špičák
Č. Budějovice, AN
Písek, AN, nást. 12
21:00 odj. Praha, Na Knížecí
05:00
05:05
05:40
06:30
07:55
—
—
06:40
07:30
08:55
07:00
07:05
07:40
08:30
09:55
09:00
09:05
09:40
10:30
11:55
10:00
10:05
10:40
11:30
12:55
11:00
11:05
11:40
12:30
13:55
12:00
12:05
12:40
13:30
14:55
13:00
13:05
13:40
14:30
15:55
14:00
14:05
14:40
15:30
16:55
15:00
15:05
15:40
16:30
17:55
16:00
16:05
16:40
17:30
18:55
17:00
17:05
17:40
18:30
19:55
18:00
18:05
18:40
19:30
20:55
19:00
19:05
19:40
20:30
21:55
20:00
20:05
20:40
21:30
22:55
platný od 31. 8. 2014.
08:20
11:50
45 x
08:21
Olomouc – Zlín a zpět
10:15
x
06:00
09:20
11:55
x
07:20
10:50
45 x
09:26
přij.
08:20
10:55
odj.
09:50
—
—
23:00

platný od 31. 8. 2014.
—
22
09:55
jede v sobotu,
—
—
—
22 x
—
—
—
—
22 x
—
—
—
—
22 x
—
x
—
—
—
21:00
—
20:00
—
19:30
—
19:00
—
18:30
00:20
—
18:00
22:00
—
17:30
21:00
06:00
17:00
20:30
—
16:30
20:00
16:00
19:30
15:30
19:00
15:00
18:30
14:30
18:00
platný od 31. 8. 2014.
) 05:35 ) 06:05 ) 06:35 ) 07:05 ) 07:35 ) 08:05 ) 08:35 ) 09:05 ) 10:05 ) 11:05 ) 12:05 ) 13:05 ) 14:05 ) 14:35 ) 15:05 ) 15:35 ) 16:05 ) 16:35 ) 17:05 ) 17:35 ) 18:05 ) 18:35 ) 19:05 ) 20:05
20:00
21:30
( 21:00
19:00
—
20:00
18:30
22
—
19:30
18:00
—
19:00
17:30
22 x
—
18:30
17:00
—
18:00
16:30
22 x
—
17:30
16:00
—
17:00
15:30
22 x
—
16:30
15:00
17:30
14:00
17:00
13:30
16:30
13:00
16:00
12:00
15:30
11:00
15:00
10:00
14:30
x
—
16:00
14:30
—
15:30
14:00
—
15:00
13:00
—
14:00
12:00
—
13:00
11:00
—
12:00
10:00
—
11:00
09:00
14:00
09:00
13:00
x
—
10:00
08:30
—
09:30
08:00
12:00
08:00
11:00
x
—
09:00
07:30
—
08:30
07:00
10:00
07:30
09:00
07:00
08:30
) 06:30
08:00
x
—
08:00
06:30
—
07:30
06:00
—
07:00
05:30
22
—
—
06:30
jede v neděli,  spoj je součástí jiné linky, ( spoj zastavuje jen pro vystupování, ) spoj zastavuje jen pro nastupování,
—
jede v sobotu,
06:30
05:05

07:30
( 07:20 ( 07:50 ( 08:20 ( 08:50 ( 09:50 ( 10:50 ( 11:50 ( 12:50 ( 13:50 ( 14:20 ( 14:50 ( 15:20 ( 15:50 ( 16:20 ( 16:50 ( 17:20 ( 17:50 ( 18:20 ( 18:50 ( 19:20 ( 19:50 ( 20:20 ( 20:50 ( 21:50
x
VYSVĚTLIVKY (Praha – Č. Krumlov a zpět): x jede jen v pracovní dny,
jede v neděli, 45 jede 28. 10. 14
Praha – Plzeň
Praha, ÚAN Florenc
Praha, Zličín
Plzeň, CAN
Plzeň, divadlo Alfa
Plzeň – Praha
Plzeň, CAN
Plzeň, divadlo Alfa
Praha, Zličín
Praha, ÚAN Florenc
VYSVĚTLIVKY (Praha – Plzeň a zpět): x jede jen v pracovní dny,
22 jede také 28. 10. 14
x
08:50
x
x
79
08:55
x
Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov
NÁVAZNÉ AUTOBUSOVÉ SPOJE
STUDENT AGENCY V OLOMOUCI, HL. N.
Oslo
Sarpsborg
již za
950,-
Udevalla
Nejlevněji po Evropě
Göteborg
Varberg
Halmstad
Helsingborg
již za
Kopenhagen
(Kodaň)
950,-
Hamburg
již za
jižž za
Bremen
950,950
950,-
Amsterdam Utrecht
Rotterdam
Breda
Eindhoven
již za Venlo
Brussels
London
950,-
Berlin
Magdeburg
již za
950,-
již za
Wolfsburg
Hannover
Düsseldorf
Köln am Rhein
Bonn
Dresden
(Drážďany)
390,-
Frankfurt am Main
Würzburg
Mannheim
Luxembourg
Nürnberg
Saarbrücken
Paris
Poprad
Žilina
Banská Bystrica
Bratislava
Reims (Remeš)
Metz
Linz
Salzburg
München
St. Gallen
Lausanne Bern Zürich
Geneva
(Ženeva)
210,-
Innsbruck
již za
950,-
Wien
již za
Győr
již za
Trento
Budapešť
350,-
Bolzano
Udine
Verona
Venezia
(Benátky)
Milano
Padova
Bologna
Genova
(Janov)
již za
950,Vnitrostátní linky a Slovensko cestujte pohodlně
Firenze
(Florencie)
Liberec
Jirkov
nonstop linka
autobusové dopravy
Řím
Most
Chomutov
Karlovy Vary
Louny
Hradec
Králové
841 101 101
PRAHA
Sokolov
Cheb
Pardubice
Zábřeh
Česká
Třebová
Ostrava
Havířov
Český Těšín
Třinec
Frýdek
Místek
Hranice Nový
Jičín
Příbor
Plzeň
Humpolec
Tábor
Písek
Český
Krumlov
Olomouc
Velké
Meziříčí
Pelhřimov
Jihlava
Brno
Jindřichův
Hradec
Třebíč
Telč
Kroměříž
Staré Město
Zlín
Čadca
Uherské
Hradiště
Žilina
České
Budějovice
Považská
Bystrica
Trenčín
autobusové linky STUDENT AGENCY
vlakové linky REGIOJET
BRATISLAVA
Kys. Nové Mesto
Liptovský
Vrútky
Mikuláš
Ružomberok
Banská
Bystrica
Žiar nad
Hronom
Dunajská
Streda
Komárno
Kežmarok
Poprad Levoča
Bardejov
Prešov
Rožňava
Košice
Zvolen
Nitra
Stará
Ľubovňa
Lučenec
Rimavská
Sobota
80
Download

říjen 2014