žlutý 02 | 2015
Strana 1
Strana 2
žlutý 02 | 2015
PRACUJTE A RELAXUJTE
9%86,1(667̏'Ü
žlutý 02 | 2015
Strana 1
Úvodem
VYBÍRÁME PRO VÁS
14
ZIMA VE WASHINGTONU
Zasnìžená metropole USA oèima zahranièní zpravodajky ÈRo.
30
.2å(1e6('$þ.<
POSEDLOST HELISKIINGEM
Adrenalinové lyžování na neporušených prašanových pláních.
.83e-(1352²9(/.ê3526725
34
=É689.$9$672/.<
352.$å'e0Ì672
32/2+29$7(/1e6('$þ.<
$32'+/$91Ì.<
VE ŠKATULCE „HEREC PRO DÌTI“ SE CÍTÍM SKVÌLE!
Rozhovor s Michalem Nesvadbou.
='$50$1$9Ì&
ÿDM2[DOLV
DSRPHUDQÿRYëMXLFH
40
NEDOTKNUTELNÉ PROSTITUTKY
Reportáž o nelehkém údìlu nejnižší nepálské kasty Badi.
46
KARNEVALY, KARNEVALY, KARNEVALY…
Postøehy z tradièních oslav v Kolumbii, Brazílii a Mexiku.
Časopis Žlutý 02/15
MK ČR E 21334
Šéfredaktorka: Lea Špačková
Redakce: Petra Nováková, Lenka Liška
Inzerce: Martin Dejmal
[email protected]
Grafické práce a sazba: Marta Dlouhá,
Lenka Šturzová a Ráďa Dočkal
Obálka: Míma Poveda
www.regiojet.cz
Měsíčník Žlutý je zdarma k dispozici na
autobusových linkách STUDENT AGENCY,
Fun&Relax, vlakových linkách InterCity RegioJet
a pobočkách STUDENT AGENCY a RegioJet.
Vydavatel: STUDENT AGENCY k.s.,
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
Uvítáme vaše připomínky a náměty, které
můžete zasílat na e-mailovou adresu:
[email protected]
žlutý 02 | 2015
Strana 3
Editorial
WWW.ANSWEAR.CZ
® REVIEW
EDITORIAL
Milí čtenáři,
máme za sebou rozjezd nové vnitrostátní linky Bratislava – Žilina –
Košice. RegioJet přinesl nový vítr do
stojatých vod slovenské železniční
přepravy. Samozřejmě, když rozjíždíte něco nového a jiného, setkáváte
se s „porodními bolestmi“, které se
snažíme řešit tak, abychom ještě
více zlepšili a zpříjemnili cestování
ve žlutých vlacích. Nicméně příchod
RegioJetu na hlavní železniční koridor se setkal u cestujících s kladným
ohlasem a pozitivními reakcemi.
Další úspěchem slovenského RegioJetu bylo získání licence na autobusovou nedotovanou linku na trase
Banská Bystrica – Nitra – Bratislava, a tento měsíc začínáme jezdit.
Konečně totiž můžeme poskytnout
cestujícím přepravní služby s nadstandardním servisem a za velmi
výhodnou cenu.
Únor je také měsíc, ve kterém se
slaví svátek všech zamilovaných –
Valentýn. Pokud chcete vyrazit se
svou drahou polovičkou na nějaké
báječné místo, připravili jsme pro vás
akční nabídku v rámci autobusové
dopravy – a druhý cestující z dvojice
jede zcela zdarma. Tato nabídka platí skoro celý měsíc, nejen 14. února.
Stačí, když kliknete na naše webové
stránky a vyberete si město a čas,
který vám vyhovuje.
Pokud chcete v létě vycestovat do
USA na brigádu, je nejvyšší čas,
abyste se začali dívat po programu
Work and Travel. Tento program
umožňuje studentům vysokých a vyšších odborných škol získat bohaté
zkušenosti, seznámit se s novými
lidmi, cestovat a prohloubit si tak
jazykové dovednosti.
Neseďte tedy doma a vyrazte s námi
za poznáním.
Váš Radim Jančura
žlutý 02 | 2015
Strana 5
Fotosoutěž
Fotosoutìž
POHÁDKOVÁ ZIMA
3. místo:
„Bylo nebylo, jednoho zimního
rána... “
Veronika Blahová,
Uherské Hradiště
2. místo:
„Fotografie pořízená na
pořádně větrné Suché hoře
nad Kežmarkem.“
Daniel Dluhý, Kežmarok
Výhercům 2. a 3. místa děkujeme za krásné fotografie a posíláme upomínkové předměty.
FOTOSOUTÌŽ
Soutìž o otevøenou zpáteèní jízdenku na libovolnou
vnitrostátní trasu autobusù STUDENT AGENCY.
Posílejte nám své fotografie zaměřené na témata našeho měsíčníku:
Vítězná fotografie bude uveřejněna
na dvoustraně 6 –7.
Březen – JSME TO, CO JÍME
(jídlo, vaření, kultura stolování...).
Duben – ŘÍŠE ZVÍŘAT (naši mazlíčci, divočina, zoo, safari...).
Květen – CHEMIE LÁSKY (láska,
jaro, dvojice, srdce, polibek...).
Fotografie ve formátu „na šířku“,
v co největším rozlišení, spolu s krátkým popiskem, jménem a adresou posílejte na [email protected]
Do předmětu e-mailu napište: Fotosoutěž NÁZEV TÉMATU. Vždy do
15. předchozího měsíce. #
Účastí v soutěži dávají autoři souhlas s uveřejněním své fotografie na stránkách časopisu Žlutý.
Strana 6
žlutý 02 | 2015
TÉM
TÉ
MA: PO
MA
POHÁ
ÁDK
DKOV
OVÁ ZI
ZIMA
MA
„Te
„Ten
Ten den hod
hodně
ně n
ně
nas
na
a něž
něěžilo
ilo
lo a myy pos
p lal
lalii
la
d ru
dc
dce
u do
d le
lesa
les
a pro
pro
o jah
jahody
ody
dyy “
d
Roman
Ro
ma
an J
an
Ja
aroš
roš,, O
Ostr
str
st
trrava
av
va
žlutý 02 | 2015
Strana 7
žlutý 02 | 2015
Téma měsíce – POHÁDKOVÁ ZIMA
Strana 8
žlutý 02 | 2015
Téma měsíce – POHÁDKOVÁ ZIMA
pražské části Kbely nebo Třeboradice. Na Moravě ovládne masopustní
veselí vesnice na Horňácku nebo
Znojmo. Chcete-li spojit masopust
s lyžováním, pak je pro vás jako
dělaný masopust na šumavském
Javorníku.
POHÁDKOVÁ ZIMA
Mìsíc únor obecnì nepatøí k nejoblíbenìjším mìsícùm
v roce. Vìtšinou už všichni mají zimy až po krk, ale do jara
je to ještì pomìrnì daleko. Není proto divu, že velkým
zpestøením tohoto mìsíce je období karnevalù, masopustù
a jiných zábav, kdy uprostøed zimy pod pestrými maskami
ožívají rùzné bizarní a pohádkové bytosti.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Jan PETRÁŠEK, archiv
Mohlo by se zdát, že tyto oslavy
pochází z křesťanství. Pravda je
ale taková, že historie únorových
oslav sahá mnohem hlouběji. Třeba
masopust pochází ze staré pohanské
tradice, kdy se slavil konec zimy
a lidé s nadějemi na příští úrodu,
hojnost, zdraví a blahobyt hleděli do
budoucnosti. Bývalo to období zabíjaček, sousedských zábav, besed a také
svateb, na rozdíl od dnešní doby, kdy
je většina svateb na jaře a v létě.
Dříve se svatby totiž musely konat
mimo sezonu žní a sklizní.
K masopustu patří neodmyslitelně
masky a přestože se fantazii meze
nekladou, v průvodu vždy musí být
několik masek, bez nichž by to skutečně nešlo. Ústřední maskou průvodu je Laufr neboli Masopust, který
žádá hospodáře, zda masky smějí
navštívit jeho stavení. K dalším
nezbytným maskám patří Ženuška
V dnešní době se všude tradice masek přísně nedodržují. Jde především o zábavu.
Strana 9
Masky v Benátkách mají nádech tajemství...
(Laufrova žena – maska, ve které je
vždy převlečen muž), dále pak Turci,
Medvěd a Medvědář, Žid, Kominík,
Slaměný, Ras, Cikánka, Smrtka
a Kobyla.
Dříve se hospodyňky předháněly,
která bude mít pro průvod připravenu bohatší výslužku. Před masopustem se konaly zabíjačky, takže
nechyběly jitrnice, jelita, ovary,
polévky. Pekla se masa, koláče,
buchty a samozřejmostí je i kapka
něčeho ostřejšího na zahřátí. Přece
jen, v kostýmech masek bývá velká
zima. Sice se pak s narůstajícím
počtem stavení snižovala artikulační
schopnost a také schopnost udržet se
na nohou, ale i to k masopustu patří.
Pokud i vy máte chuť jít trochu
proti proudu času a navštívit některý z mnoha českých masopustů,
koukněte se na internet a hned uvidíte, že tradice masopustů je v Česku
stále živá a že spousta měst a vesnic
po celé republice masopust slaví,
a často ve velkém stylu. Svůj masopustní průvod chystají například
Jinde ve světě se v únoru slaví spíše
karneval, jehož historie zase sahá
až do starověkého Řecka, kde se
konaly průvody na počest boha vína
a veselí Dionýsa. Římané pak řecký
zvyk převzali, jen bůh se jmenoval
Bakchus a v průběhu slavností,
kterým se říkalo bakchanálie, si páni
a otroci vyměňovali role. Nejznámější světové karnevaly jsou ty
v Benátkách a v Jižní Americe, jimž
vévodí slavný karneval v Riu. Velkou
oblibu však mají i karnevaly v Belgii
nebo v Sydney. O zážitcích z několika slavných latinskoamerických
karnevalů se můžete dočíst v dalším
článku (Karneval, karneval, karneval) v tomto čísle. #
V Jižní Americe je karneval především o tanci.
žlutý 02 | 2015
Strana 10
Kultura
žlutý 02 | 2015
Kultura
Strana 11
LEŽATÁ OSMIÈKA
SOUÈASNÉ HUDBY
Jaké desky si nenechat ujít v roce 2015?
Díky internetu a streamovacím službám má každý pøímo ve
svém chytrém telefonu na dosah desítky tisíc skladeb. Jak se
ale vyznat v tom popkulturním chaosu, který si nosíte v kapse?
TEXT: Aleš STUCHLÝ, Jiří ŠPIČÁK ● FOTO: Radio Wave
A jak se rozhodnout, co budete poslouchat zítra, za hodinu nebo za deset minut? Poradit vám může třeba
pořad Factory na Radiu Wave, který
každý týden pečlivě vybírá a filtruje
elektropop, hip hop i kytary tak, aby
zůstalo jenom to nejlepší.
Začněme na domácí scéně, která
v loňském roce zažila jednu ze svých
nejsilnějších sezon. Hanspaulským
Tata Bojs se obdivuhodným způsobem daří balancovat na hraně mezi
přímočarým popem a decentními
zvukovými experimenty, které jsou
poučené současnými světovými trendy. Rok 2015 pro ně bude významný:
po čtyřech letech se rozhodli navázat
na album Ležatá osmička a natočit
další dlouhohrající desku. Soudě
Modest Mouse.
podle singlového vinylu Strana A půjde opět o umně zamíchaný koktejl
ze známých přísad, mezi kterými
nebudou chybět kytarové harmonie,
zasněné elektronické aranže ani texty postavené na slovních hříčkách.
Těšit se můžou i fanoušci, kteří si
radši Tata Bojs užívají na koncertech
– k nové desce kapela plánuje turné,
které se samozřejmě nevyhne ani
letním festivalům.
Tata Bojs – těšte se na novou desku a turné.
Lovci mezer
Rok 2015 ale bude patřit i méně známým jménům. Hip hopová kapela
Kyklos Galaktikos, jež před čtyřmi
lety debutovala albem Osa dobra
a která bývá nejčastěji přirovnávána
třeba k legendárním WWW, přichystala novou desku nazvanou Lovci
mezer. Opět můžeme čekat zvuk na
pomezí rapu a divného popu a surreálné texty, v nichž Kyklos propojují
fantastické obrazy se spirituální
tematikou nebo lehce infantilními říkankami. Podobně velký rok
čeká i Ondřeje Mikulu, který je na
tuzemské elektronické scéně známý
jako Aid Kid. Po desítkách živých
vystoupení se konečně dočká své
první nahrávky, která bude plná
melodické poslechové elektroniky
i klubových beatů.
Kapela Deaths, kterou vede Igor
Bruso a kterou Radio Wave vyslalo
hrát na prestižní evropský festival
Eurosonic, momentálně působí
v Berlíně, přesto ji částečně stále
považujeme za českou skupinu.
Debutové album má šanci způsobit
ve světě slušný poprask, ostatně už
dva vydané singly nevídaně zatřásly
blogosférou i vlivnými hudebními
magazíny. Máme důvodné podezření, že půjde o jednu z nejlepších
domácích nahrávek roku a pokud
na vás platí chytrá kombinace r’n’b,
indie rocku a elektroniky, nejspíš vás
Deaths uchvátí taky.
Sám sobě cizincem
Z nepřeberného množství toužebně
vyhlížených zahraničních releasů letošního roku nelze nezmínit novinku
islandské divy Björk, která si k sobě
tentokrát přizvala stále slavnějšího
venezuelského producenta jménem
žlutý 02 | 2015
Kultura
Strana 12
žlutý 02 | 2015
Strana 13
Kultura
dy
VýhoLHMTSD
ƥQRS u pouze 5!
p
1
náku . 2. 20
8
do 2
Nenechte si ujít novinku islandské divy Björk.
Arca a temného elektronika The
Haxan Cloak. Velké věci se očekávají také od alb kanadské popové
hvězdy Grimes, britských klasiků
Radiohead nebo amerických indierockerů Modest Mouse, kteří se
deskou Strangers To Ourselves vracejí na scénu po dlouhých osmi letech.
Pět let už také uběhlo od posledního
studiového opusu britského zpěváka
Antonyho Hegartyho, který na
letošek překvapivě chystá silně politické elektronické album, na němž
hodlá spojit síly s jedním z předních
současných beatmakerů Hudsonem
Mohawkem. Spolupráci s tímto
skotským producentem si už vyzkoušela i největší hip hopová hvězda
současnosti – rapper Kanye West –
jehož letošní novinku předjímá subtilní duet s Paulem McCartneym.
Pozvánka na koncert
A na závěr ještě pozvánka: 4. března
proběhne v pražské MeetFactory
první letošní koncert v rámci Radio
Wave Stimul Festival, které ovládne
jedno z nejvlivnějších jmen současné
klubové hudby. Skotský producent
Rustie, který míchá taneční elektroniku s hip hopem, patří k lidem,
kteří trendy nenásledují, ale udávají.
Buďte u toho. #
FACTORY
RADIA WAVE
Pořad – vysílaný na elektronických
vlnách Radia Wave duem Aleš
Stuchlý a Jiří Špičák – přináší
nejčerstvější hudbu v českém éteru
s komentářem, jež ji zasazuje do patřičného kontextu. Laďte nás každé
úterý od 20.00 h. www.wave.cz
Zájezdy leteckyŔCM¨IHĹNC7
990*È
5¸AÖ[email protected]¨CJXBDRSNUM¨[email protected]¨
[email protected]¨RSÖ
5XTĹHI
SDU¸G
NCX
SLEVA
@Ĺ 18
nebo '
%
Ù7,='
$50$
"[email protected]@SMœUCNAÖSHRJT
800 600 600
www.dovolena.cz
žlutý 02 | 2015
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 14
ZIMA VE WASHINGTONU
Bílé zamrzlé plánì a pøívaly snìhu, ale také 25stupòová tepla
a odpoledne pod palmami u šumícího oceánu. Zima ve Spojených
státech mùže mít mnoho podob. Zatímco severní regiony se halí
do kožichù, americký jih uvyklý sandálùm a krátkým kalhotám
vyvádí z konceptu i rychlá snìhová pøeháòka.
TEXT a FOTO: Lenka KABRHELOVÁ
Každoročně se pod nápory zimy na
pár dnů zastaví i hlavní město
Washington. Ne všichni si ale na
efekt čtyř ročních období stěžují.
„Většina lidí si o nás myslí, že jsme
se zbláznili. My si ale jen užíváme
sněhu a mrazu!“ směje se během
obhlídky zasněžených washing-
Zamrzlé jezírko u washingtonského obelisku.
tonských památek 23letý mladík
z Tampy na Floridě. Jeho výskající
kamarád klouže po zamrzlém povrchu obdélníkového jezírka,
ve kterém se v létě odráží obelisk
připomínající památku prvního
prezidenta George Washingtona.
žlutý 02 | 2015
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 15
Obavy o zdraví během případného
pádu pod nepříliš silnou vrstvu ledu
si nepřipouští. „Neutopil se tu přeci
ani Forrest Gump!“ připomíná scénu
ze slavného filmu rodák z amerického Jihu, který podle svých slov vidí
sníh podruhé v životě. „Pravda, neoblékli jsme se na tohle dobrodružství
úplně ideálně,“ sebekriticky hodnotí
svůj „zimní“ oděv – lehkou bundu,
rozevlátou šálu a plátěné tenisky
s tenkou podrážkou. Alespoň na ledu
a sněhu dobře kloužou.
Pohled z letadla.
Zatímco mladíkům z Floridy ani
zkřehlé prsty a červené nosy nemůžou zkazit dětskou radost ze zimního
zážitku, washingtonští obyvatelé
jsou podstatně skeptičtější. Poeticky
zamrzlé památníky sice lahodí oku,
podstatně méně už ale skutečnost,
že i pár centimetrů sněhu dokáže hlavní město Spojených států
a sídlo politické moci s železnou
pravidelností přivádět na pokraj
kolapsu.
Chaos na letištích, auta klouzající po
neprůjezdných silnicích, zavřené školy, úřady i vládní instituce – rodáci
ze severněji položených amerických
regionů nad každoročním scénářem
s nevěřícným úsměvem vrtí hlavou,
místní dští popel a síru na hlavu
radních i všech dalších volených
zástupců. Ředitelé škol se omlouvají,
že zavřeli příliš brzy nebo že naopak
Obyvatelé Washingtonu si krátkou zimu náležitě užívají.
žlutý 02 | 2015
Zápisník zahraničních zpravodajů
„Pravda, neoblékli jsme se úplně ideálně!“
se zásadním krokem otáleli tak
dlouho, že vystavili žáky ve žlutých
školních autobusech na uklouzaných
cestách zbytečnému riziku. Majitelé
po spartansku stavěných nemovitostí
bez patřičné izolace proklínají mrazy
a s hrůzou se třesou nejen zimou,
která leze do kostí jednoduchými
okny a slabými zdmi, ale také v oče-
Strana 16
kávání nového účtu za elektřinu.
Ti, kdo jsou trochu stoičtěji založení,
si ale zimní paralýzu nakonec přeci
jen užívají. Mnozí o to intenzivněji,
že se „sněžná kalamita“ v hlavním
městě většinou drží jen pár dnů
v roce. Na minikluzišti v zahradě Národní galerie tak elegantně
krouží děti, turisté i penzisté,
kteří ve zbytku roku zjevně nefandí
krasobruslení či NHL jenom z pohodlí obývacího pokoje. Energičtí
zaměstnanci Kongresu, nevládních
organizací i respektovaných mezinárodních institucí ve „sněžný den“
navlékají teplé spodky, kulichy a rukavice a vesele vyrážejí do narychlo
svolaných bitev v koulované.
žlutý 02 | 2015
Strana 17
Inzerce
jazykové pobyty v zahraničí
Už si balte
kufry!
Spokojení jsou nakonec všichni.
Teplomilní Washingtoňané vědí,
že zimním radovánkám bude
v hlavním městě co nevidět konec.
Nově zrození příznivci ledu a sněhu
mají naopak jistotu, že v přinejmenším v několika z padesáti amerických států zima trvá déle
než pár dnů. #
LENKA KABRHELOVÁ
Je zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech. V letech 2008–2013
byla zpravodajkou v Ruské federaci a postsovětských republikách, do roku 2008
informovala o mezinárodním dění z reportážních cest do Velké Británie, Irska,
Rakouska i řady rozvojových zemí – Jemenu, Etiopie či Angoly.
Studujte angličtinu
v zahraničí
Objednávejte právě TEĎ! Kapacity se rychle plní.
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÍCH ZPRAVODAJŮ
Jedinečný rozhlasový magazín, který nemá v českém rozhlasovém
éteru obdobu. Nabízí nové pohledy na známé dějiny, povídání o obdivuhodných příbězích a osudech, a to doslova ze všech koutů planety.
ŽIVĚ VE VAŠEM MOBILU A NA RADIOZURNAL.CZ
sKB[ZLPWÎQPCZUZQSPEPTQĎMÎJQSPGFTJPOÇMZ
sKB[ZLPWÎQPCZUZQSPEĎUJBNMÇEFãTEPQSPWPEFNEFMFHÇUB
STUDIUM – ZÁBAVA – DOVOLENÁ – ZÁŽITKY
XXXKB[ZLPWFQPCZUZD[
žlutý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 18
žlutý 02 | 2015
Strana 19
Cestospisy Petra Horkého
Každá fotka na chvilku zastavuje čas.
Ale taky zároveň uchovává moment,
který se už nikdy nevrátí.
Foto Michal Votápka.
SVÌT SE ZMÌNIL
Tuto vìtu øekl jeden z hrdinù Pána prstenù. A nebyl daleko
od pravdy i v souvislostech našeho svìta, svìta lidí. Ale možná,
že ta zprofanovaná vìta znamená nìco jiného, než jsme zvyklí
èítávat v novinách. Jak to myslím?
TEXT: Petr HORKÝ ● FOTO: Michal VOTÁPKA, Petr Jan JURAČKA,
Tomáš PICKA, Martin PROCHÁZKA
Uganda. Foto Petr Jan Juračka.
Byla doba, kdy spousta lovců verlryb
neměla na vybranou. Ochrana přírody nebo ne, prostě pokud neulovím
toho kytovce, pak moje rodina a já
budeme hladovět. Až postupem let se
začali někteří z nich měnit a dělali
zdánlivé hlouposti: vozili cizince
na svých velrybářských kocábkách
a nelovili. Jen těm cizincům velryby
ukazovali. Tehdy se to mohlo zdát
jako hloupost, dnes je to běžné. Na
mnoha místech světa bývalí lovci nabízejí pozorování velryb. Vydělají víc.
Byly doby, kdy mladý Tyrolák
Reinhold šlapal po alpských kopcích,
šplhal po skalách a jeho přísný otec
jej údajně tloukl jako darmošlapa.
Slušný chlap se přece stará o hospodářství, o zvířata a neztrácí čas
nesmyslným lezením po skalách.
Svět se ale změnil. Dnes je jméno
Messner legendární značka proslulá
po celém světě a lezectví a turismus
v Alpách vydělává víc než tradiční
hospodářství. Bez unijních dotací by
spousta zemědělců umřela hlady.
Když dnešní cestovatel vyrazí do
světa, skoro všude je už na něj
připravená jakási „bublina turismu“,
kde se místní naučili, že turistům
se ukazuje to, co si cizinec myslí,
že dělají a jak žijí. Ale skutečnost je
jiná. A tak si domorodec na Vanuatu
stoupne před kameramana, v bederní roušce pobíhá pralesem, a až
je dotočeno, v klidu se za rohem
převlékne do texasek a jde domů.
žlutý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 21
Korowaiové, stromoví lidé na Nové
výjimečný okamžik. Nebylo třeba.
Guineji, byli ještě před pár lety zachyJakmile se napřímil, odkryl objektiv,
ceni na fotografiích, jak překvapeně
domorodec před ním se napřímil a nasahají bělochovi na vousy a světlou
přáhl oštěp. Ale ne k útoku, jen tak,
pokožku na pažích. Nedávno tam byl
bokem. Aby fotka vypadala pěkně.
kamarád a záleželo mu
na tom, aby potkal ještě
Byly doby, kdy mladý Tyrolák
ty skutečně nedotčené
kmeny. Vydal se hluboko
Reinhold šplhal po skalách
do lesů, do divočiny.
Po dnech pochodu objevil
a přísný otec jej tloukl jako
stromovou vesnici. Kodarmošlapa.
rowaiové na něj pozorně
koukali, sahali mu na
Prostě know-how těch domorodců
tvář, na několikadenní strniště. Byl
už zdaleka není jen stopování zvířat
šťastný. Posunky se dorozumíval a po
a pozorování lesa, ale i pózování turischvíli vytáhl fotoaparát. Se zanícenou
tům a vybíraní poplatku za fotografie.
tváří mi popisoval, že během toho
V únoru bude v Praze na WorldFilmu
šátrání v batohu vymýšlel, jak jim
přednáška o Nové Guineji, zeptám se
bude vysvětlovat, že nechce krást
jak to je dnes se stromovými lidmi.
jejich duši, ale jen zaznamenat ten
Kuba. Právě v těchto dnech se dramaticky mění
a je možné, že pár měsíců už ji semelou vlny
obrovských změn. Foto Petr Jan Juračka.
žlutý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 22
žlutý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
které stále chce spousta lidí slyšet,
Je komické poslouchat čas od času
jako když malé dítě trvá na opaněkteré cestovatele v rádiích, kteří
kování pohádky o Smolíčkovi a brání
tvrdí, že taková divočina stále exisse, kdykoli unavený rodič řekne něco
tuje. Na jednu stranu jim rozumím.
jinak. Nejsme ale děti, a jestli by
Není snadné odolat tomu požadavku
posluchačů, kteří stále
chtějí poslouchat hisVydal se hluboko do lesů,
torky podobné kolumbovským objevitelským
do divočiny. Korowaiové na
deníkům. Jakoby
nechtěli věřit tomu,
něj pozorně koukali, sahali
že svět se doopravdy
změnil.
mu na tvář. Byl šťastný.
Ukrajina je veliká země. Na východním
konci probíhá krvavá válka a na jiném
konci země se odehrávají jiná dramata.
Foto Tomáš Picka.
Vážím si například
fotografa Petra Slavíka, který loni
přednášel na WorldFilmu a o pár
týdnů později jsem jej slyšel i v Radiožurnálu, jak popisuje svět takový,
jaký skutečně je. To chce odvahu.
Nenabízel balíček otřepaných řečí,
Svět
mění…
Svět se
Svě
se m
ění…
ění
Foto Tomá
Fot
T
omášš Picka.
omá
Pick
Pick
ck
ka
a..
Foto
Tomáš
Strana 23
… ale stále má svoji krásu.
Foto Tomáš Picka.
alespoň něco z dávných dob mohlo
zůstat i dnešním cestovatelům, pak
ta schopnost přinášet zprávy o tom,
jak doopravdy vypadá svět. Napravovat iluze a fámy.
žlutý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 24
/ĔHUXCÖKDISDRH
@Y¨[email protected]#$-3 &$-"8ʖ
PRODEJCE/-KYNĚ ZÁJEZDŮ
na letní sezonu 2015
Vhodné pro studenty a čerstvé absolventy
t prodej zájezdů klientům STUDENT AGENCY –
obsluha pasivní telefonní linky
t získání a potvrzení praxe, dobrý výdělek
+ soutěže a prémie za výkon
t nástup duben, květen, červen,
práce v centru Brna
Vaše CV očekáváme na [email protected]
PRONAJMĚTĚ SI LUXUSNÍ
ŽLUTÝ AUTOBUS
Cestospisy Petra Horkého
I když… tady to manipulování sahá
už do dob kolonizace. Když belgický
král Leopold barbarsky nechal
okupovat a obsazovat Kongo, aby
se alespoň trochu rehabilitoval
před znechucenou Evropou (ano,
Belgičani páchali taková zvěrstva,
že dokonce i ostatní kolonizátoři to
začali kritizovat a byli znechuceni!),
zahájil jedny z prvních antropologických výzkumů. A bylo tehdy
popsáno, že jeden z místních náčelníků si nechal od ostatních členů
kmene vyrobit několik stejných
trůnů, aby je při každé návštěvě
mohl nabídnout belgickým vědcům
a tak přilepšit kmeni a hlavně zkrátit pobyt cizinců ve vesnici. Takže
hry, při kterých domorodci dělají
před cizincem kašírku, jsou staré
už několik staletí.
Třetí týden v únoru začne v Praze
největší středoevropský veletrh
cestovního ruchu, jmenuje se Holiday World. Už ten název jasně dává
Strana 25
Russelův ledovec v Grónsku údajně ubývá.
Foto Martin Procházka.
najevo, že dnes cestujeme hlavně
kvůli odpočinku, na dovolenou. Je to
činnost, kterou si může dovolit skoro
každý, alespoň v nějaké míře. Skoro
každý také touží po tom, třeba jen na
Martin Procházka zachytil velkého bílého žraloka takto precizně rovnou během
útočného skoku. To se povede jen málokomu. Velcí bílí ubývají. Možná,
že za pár let je už jen tak neuvidíme. Ani ve výskoku, ani pod vodou.
Naše autobusy
jsou připraveny pro vaše:
firemní akce
zaměstnance
obchodní partnery
školní výlety
žlutý 02 | 2015
ÚN
ZA VÝ OR
HOD
CENY NÉ
Napište nám, sestavíme vám nabídku na míru. Kontaktuje nás na [email protected]
žlutý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
14. ročník
cestovatelského festivalu
Strana 26
žlutý 02 | 2015
Setkání s cestovateli, filmaři a spisovateli, diashow,
výstavy a projekce filmů.
Pražský WORLDFILM probíhá 21. a 22. února
a je doprovodným programem veletrhu cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD (19.–22. 2.) – pražské Výstaviště Praha-Holešovice.
Podrobný program najdete na
Facebook
www.holidayworld.cz
PROGRAM
NEDĚLE 22. 2.
09:30
Honza PLACHÝ a Tomáš PICKA –
Mária & Mária
film, beseda, diashow (Ukrajina)
09:00
Cestovatelský biograf:
Baťův kanál – vzkříšení snu
Na cestě po jižní Albánii
11:00
Radka MYŠKOVÁ – Mexiko
beseda, diashow
10:00
Gabriela GRÉZLOVÁ – Boj o každou minutu
diashow freedivingové rekordmanky
12:00
Martin PROCHÁZKA – Přízrak z hlubin: žralok
– beseda, diashow (JAR, Bahamy)
11:00
Ruda ŠVAŘÍČEK – Nová Guinea, Indonésie
beseda, diashow
13:00
Bob STUPKA – Z Limy na rovník
beseda, diashow (Peru, Ekvádor)
12:00
Soňa BOŠTÍKOVÁ – Sedm velkých hor
beseda, diashow
14:00
Petr HORKÝ – CESTOsPISY
Diashow nad novou knihou příběhů
z 18 zemí světa
13:00
Miloslav STINGL – Jak napsat poutavý cestospis
beseda, diashow
15:00
Mirek NÁPLAVA – Kryštof Harant Forever!
Travelpunková diashow o překvapivém
cestopisci
14:00
Petr Jan JURAČKA –
Do severní Ugandy s vrtulníkem
film, beseda, diashow
16:00
manželé JONOVI – Na kole kolem světa
beseda, diashow
15:00
Lenka KLICPEROVÁ – Indie a ženy
beseda, diashow
16:00
Cestovatelský biograf:
Film o filmu Století Miroslava Zikmunda
Změna programu vyhrazena.
Hlavní partneři
Foto Petr Jan Juračka.
Fotoo Petr
Pet Jan Juračka
račka.
a.
SOBOTA 21. 2.
Strana 27
dární českou horolezkyni Soňu
několik hodin si zahrát na objeviteBoštíkovou, aby přišla vyprávět
le. Zažít něco, co jiní ne. A v sobotu
a promítnout svou diashow. Bude
a v neděli, 21. a 22. února, jako dohovořit o tom, jak se po mateřství
provodný program k tomuto veletrhu
pořádáme cestovatelský festival
plánuje vrátit do hor. Jak lezla na
WorldFilm. Už čtrnáct
let si dáváme záležet
Náčelník si nechal vyrobit
na tom, že skládáme
program z lidí, kteří
několik stejných trůnů, aby je
se nezpronevěřili tomu
poslednímu pravidlu,
při každé návštěvě mohl naté poslední povinnosti,
která dnešní cestovatele
bídnout belgickým vědcům.
pojí s dávnými objeviteli. Už jsem o tom
před chvílí psal. To nedotknutelné
osmitisícovky a stala se „nejvyšší
pravidlo cestovatele by mělo být:
Evropankou“ své doby. Pravděpodobně
nelhat.
přijde řeč i na to, proč tolik horolezců
popisuje své výpravy jako cesty do
Po několika letech přemlouvání
pustiny, i když v dnešní době se už na
se nám podařilo přesvědčit legenmnoha místech světa hromadí davy
WorldFilm
www.worldfilm.cz
Cestospisy Petra Horkého
Strana 28
žlutý 02 | 2015 Na cestách s Petrem Horkým
žlutý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
lezců a k vrcholu pak mnohdy postupuje špalír, protože není kam uhnout.
Ukrajina je země, o které se bohužel píše v novinách dnes a denně.
Režisér Jan Plachý loni natočil
film Mária a Mária, který promítne
a spolu s fotografem Tomášem
Pickou povypráví, co v té obrovské
zemi zažili. Domlouváme se s Lenkou Klicperovou, neohroženou filmařkou, která se vydává po stopách
ženských křivd světa, že povypráví
o svých zkušenostech z vysoce
aktuální cesty – pokud tedy budeme
mít štěstí a vrátí se včas a v bezpečí z Indie, kde jse právě v těchto
dnech a točí příběhy žen poleptaných
kyselinou.
BUBILAND
aneb
KABARET
U POLITICKÉ MRTVOLY
Kabinet Szczygiel-Kozelka
Otvíráme nový zábavní park
improvizací. Ráj pro všechny,
NWHĢtFKWďMtUR]YLEURYDWVYpEUiQLFH
DSĢLWRPVHQHXEDYLWNVPUWL
18. února 2015
6NOHSQtVFpQD'+13
www.provazek.cz
Strana 29
můžeme těšit na výjimečný zážitek.
Radka Myšková žila v Mexiku
a pronikla této zemi mnohem hlouběji než pod kůži, Michal Jon se
svou manželkou se už jako „světo-cyklisté“ proslavili a věřte nebo
ne, už je to deset let, co vyrazili na
cestu kolem světa. Tito všichni budou vyprávět o tom, co viděli a zažili,
budou promítat své filmy a fotografie. Nebudou si vymýšlet, protože vědí, že svět je stále nesmírně
krásný a zajímavý, není důvod
vymýšlet si o něm nesmysly, které
už dávno neplatí. Je to podobné
jako s těmi dětmi a povídáním
před spaním. Málokdo jako prcek
věří, že život může být zajímavější
a dobrodružnější než pohádka. #
Fotograf a vědec Petr Jan Juračka
povypráví o Ugandě, kde v souladu
s dnešní moderní technologií natáčel
s dronem, s dálkově ovladatelnou
helikoptérou.
Legendární doyen světové etnografie, spisovatel s fenomenální
pamětí a vědeckým rozhledem Miloslav Stingl naopak zavzpomíná
na svět minulých desetiletí. Máme
potvrzeno, že přijede přednášet
a pokud nás zdraví nezradí, pak se
Fotoo Mart
Fot
artin
ar
in
n Kuč
Ku min
min.
in.
PETR HORKÝ
Polárník a režisér Petr Horký se narodil padesát let po vynálezu chladničky, tedy v roce 1973 (shodou okolností i 75 let poté, co Jaroslav Kříženecký
promítnul první české filmy). Od dětství ho zajímalo cestování a filmařina,
a tak po Sametové revoluci nezačal podnikat, ale cestovat a natáčet. Navštívil
asi stovku zemí a natočil stejný počet filmů. Došel na severní pól, po svých
přešel Grónsko, objevil potopené lodě na Maledivách atd. Vydal osm knih,
některé se staly bestsellery. Loni vstoupil do kin jeho asi nejslavnější film
Století Miroslava Zikmunda. Více na www.petrhorky.cz anebo na FB.
žlutý 02 | 2015
Adrenalin
Strana 30
Heliguide naviguje vrtulník na přistání.
V ten moment je pro pilota velmi
důležitým referenčním bodem.
žlutý 02 | 2015
Strana 31
Adrenalin
POSEDLOST HELISKIINGEM
Lyžování v prašanu je v posledních letech èím dál tím víc populární.
Absolutním vrcholem freeridingu je pak heliskiing. Nechat se
helikoptérou vynést na vrchol panenského svahu a ten pak sjíždìt
znovu a znovu dolù je snem každého freeridera. S jedním z nejlepších èeských freeridingových lyžaøù Robinem Kaletou jsme si
povídali právì o krásách heliskiingu.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Arctic Elements, CMH
Skupina lyžařů se po výstupu
z vrtulníku vrhá na prašanový
sjezd nádhernou plání.
Jaká byla vaše cesta k freeridingu a později i k heliskiingu?
Asi jsem v sobě vždycky měl nějaké předpoklady k adrenalinovým
sportům a díky tomu, že mě rodiče
naučili lyžovat, se tyhle předpoklady
projevily ve freeridingu. Postupně
jsem začal lyžovat v prašanu, skákat
ze skal a později v téhle disciplíně také závodit. Heliskiing je pro
mnohé lyžaře nejvyšší metou. Já měl
to štěstí, že jsem se díky závodění
a některým filmovým projektům stal
v lyžařských kruzích trochu známý,
a tak mě tehdy poprvé pozval časopis
Snow na heliskiing do La Rossiere.
Přiznám se, že heliskiing v Alpách
pro mě tehdy (a i několikrát potom)
byl zklamáním. Představoval jsem
si, že mě vysadí na pořádném kopci
a nechají jet, kam budu chtít. Realita
byla trochu jiná. Naštěstí jsem se postupně dostal na různé heliskiingové
lokality po celém světě a dneska
jsem jím dá se říct posedlý .
Co člověk potřebuje k tomu, aby
mohl vyrazit na heliskiing? Kde
jsou na světě ty nejlepší lokality?
Hlavním předpokladem je touha.
Ta vám pak bude muset pomoci
nashromáždit finanční prostředky.
Heliskiing je totiž poměrně drahá záležitost. Ani není potřeba být nějaký
hledač adrenalinu, extrémů nebo být
skvělý lyžař. Heliskiing je především
o prožitcích při surfování prašanem.
Z toho samozřejmě vyplývají i ty
nejlepší lokality – Kanada a Aljaška.
Tam mají obrovské úhrny srážek
a tím pádem skvělé podmínky pro
heliskiing. Nicméně heliskiiing se
dnes provozuje skoro všude, kde mají
slušné hory. Já mám kromě Aljašky
a Kanady ještě oblíbené Švédsko.
Alpy obecně jsou velmi svázány
předpisy, kde mohou vrtulníky přistávat, a proto si tady s vrtulníkem
nezalyžujete tolik jako jinde.
Jak je to vlastně u heliskiingu
s bezpečností?
To záleží na lokalitě, kam se vydáte.
V rozvinutějších zemích západního
světa jsou bezpečnost, lavinové předpovědi a případné záchranné akce na
Vrtulník je někdy rychlejší a čeká na heliskiery,
žlutý
| 2015 aAdrenalin
dokud02nesjedou
nevydají se na další sjezd.
prvním místě. Dobře si uvědomují,
že movití klienti se jim budou vracet
pouze ze předpokladu, že o ně bude
po všech stránkách dobře postaráno,
a to především z hlediska bezpečnosti. Mám zkušenosti i s heliskiingem na východ od nás. Tam
se dá samozřejmě heliskiing pořídit
levněji, ale daní za to je menší bezpečnost. Na druhou stranu se není
potřeba těm rozdílům divit. V Kanadě mají už více než 50 let zkušeností
s heliskiingem. Na východě se to
v podstatě rozjíždí.
Kolik dní v roce trávíte na horách a kolik letů vrtulníkem cca
ročně absolvujete?
Na horách zhruba celou zimu, která
začíná podle sněhových podmínek
někdy kolem konce listopadu a táhne
se až do května. Většinu času trávím
na campech, ale cca 20–30 dní z roku
lítám vrtulníkem. Čím dál víc mě to
Strana 32
žlutý 02 | 2015
Inzertní příloha
Strana 33
baví a tím pádem se tohle číslo každý
rok zvětšuje.
Jak probíhají vaše freeridecampy?
Naše freeridové campy organizujeme
v alpských střediscích, která jsme
si vytipovali a oblíbili pro možnosti
lyžování mimo sjezdovky. V průběhu 4–6 dnů (záleží na jednotlivých
programech) se snažíme klienty
vzdělávat v různých problematikách
spojených s freeridingem – specifické
technice lyžování, první pomoci,
lavinové problematice, orientaci
v terénu, bezpečnosti atd. Současně
se snažíme, abychom si všichni co
nejlépe zalyžovali, takže pro své klienty hledáme ty nejzajímavější linie
a nejlepší sníh. Díky našim dlouholetým zkušenostem s lyžováním mimo
sjezdovky jsme schopni najít bezpečný prašan skoro vždycky. #
ROBIN KALETA
(* 1980, Ostrava) Jeden z nejlepších freeriderů v České republice se na lyžích
ve volném terénu pohybuje úspěšně již mnoho let. Na kontě má řadu vynikajících umístění na světových freeridových soutěžích, několik úspěšných adrenalinových filmů a zkušenosti z koučování na mnoha freeridových kempech.
www.robinkaleta.com, www.freeridecamps.cz
Heliskiing je hlavně o sjíždění svahů
s panenským prašanem.
žlutý 02 | 2015
Interview
Strana 34
žlutý 02 | 2015
Interview
Strana 35
VE ŠKATULCE „HEREC PRO DÌTI“
SE CÍTÍM SKVÌLE!
Herec, mim a moderátor v jedné osobì. Pro dìti je to Michal
z Kouzelné školky. Pro jejich rodièe taky. A pro ostatní dospìlé
je to „ten, co hraje pro ty dìti“. Tohle zaøazení už mu asi zùstane navìky, jemu samotnému to ale vùbec nevadí.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Jiří VYSKOČIL, Ticket Art Production
Michale, před lety jste se stal
„dětskou“ tváří, především díky
televiznímu pořadu Kouzelná
školka. Jaký je váš vztah k dětem?
Při vymýšlení všech těch nezbedností, vynálezů ze samolepicí
pásky, oživování obyčejných věcí
denní potřeby, pohybových kreací
a překvapivých zvukových skečů si
vždycky představuji, jak by to mě
samotného nejvíce upoutalo a hlavně
rozesmálo, kdybych byl malý špunt,
jako jsou oni. Jsem velký kamarád
dětí, a to nejenom vzrůstem, ale
i duší. Umím se naladit na jejich
myšlení a předvídat jejich reakce.
Funguje to mezi námi!
Jaké jste měl dětství vy a čím
jste chtěl být?
Vyrůstal jsem mezi obrázky mého
otce. Zdobily nejen stěny mého
dětského pokoje, ale i například
stínítko od lampy. Nejvíc jsem
miloval, když jsem mohl běhat mezi
nimi. Otec si je pokládal s oblibou
na zem, a já jsem v nich viděl město
plné ulic. Nesměl jsem zavrávorat,
abych na nějaký „dům“, respektive
obrázek, nešlápl. Dětství jsem měl
hodně barevné. A čím jsem chtěl být?
Popelářem! S oblibou jsem sledoval,
jak popeláři valí před sebou popelnice, ty staré, původní, k jejich autu
a zpátky. Od té doby jsem možná
dobře pohybově „nadaný“, protože
jsem je napodoboval doma s polštáři.
Nemáte někdy chuť vylézt ze
škatulky „herce pro děti“ a zahrát si třeba nějakou vážnou
a dramatickou roli?
Ve škatulce s označením herec pro
děti se cítím skvěle! Je pravda, že
občas z ní vylezu, aby bylo jasné, že
nechodím stále jen ve žlutém tričku
a v hnědých kalhotách, jak mě mají
děti už víc než čtrnáct let zafixovaného! Obleču si džíny, mikinu a na
hlavu si dám „basebalovou“ čepici
s kšiltem v domnění, že mě nikdo
nepozná. Kdepak, poznají mě… Ale
máte pravdu, zahrál bych si v nějakém filmu pro dospěláky. Moje
představa je taková, že se objevím
na začátku filmu a hned se z plátna
ztratím. Pak bude celý film o tom,
že mě hledají. Může to být detek-
žlutý 02 | 2015
Interview
Strana 36
dobru a vítězit nad zlem. Dočkal
jsem se toho, že na mé představení
chodí maminky, které na mě chodily,
když byly malé, jako jsou dnes jejich
ratolesti. To je přeci skvělá odměna!
Na Michalových vystoupení se pobaví i rodiče.
tivka, komedie nebo i akční film. Ale
nejspíš si zahraji pouze v dokumentu.
Jaké jsou děti dnes oproti tomu,
jaké byly třeba před dvaceti lety?
Je hraní pro ně v něčem jiné?
Nic takového nepociťuji. Možná
jednoduchý příklad za všechny. Před
25 lety vzniklo mé první autorské
sólové představení, které hraji v nepozměněné formě, ve stejném rytmu
i se stejnými rekvizitami, dodnes.
Stále patří k mým nejúspěšnějším.
Jeho staří je vidět pouze na cédéčku, kde je datum poslední úpravy
zvuku, a to je rok 1990. Děti, které
chodí na moje představení, sice již
používají k zábavě tablety, ale to je
jediná změna. Stále si chtějí hrát
a nechat se překvapovat, fandit
Jste otcem dvou dětí, dospělé Pepiny a pětiletého Marka.
Cítíte nějaký rozdíl mezi vaším
otcovstvím v mladším a pokročilejším věku?
Asi mi dá každý rodič za pravdu,
že si vlastně vůbec nepamatuje, jaké
to bylo, když jeho prvnímu potomkovi byl rok v momentě, kdy přijde
na svět druhé mimčo! Věkový rozdíl
mezi dcerou Josefínou a synem
Markem je generační. Víc než dvacet
let. Neuměl bych poradit, v jakém
věku našeho života je nejlepší
přivést na svět nejcennější poklad
každé rodiny, ale ve svých letech si
malého Marečka opravdu užívám.
S manželkou pečlivě dokumentujeme
všechny pokroky, události a změny,
kterými Marek prochází, a rádi se
k fotkám a k videu vracíme. Ale
přeci jenom je něco nového. Už rok
jsem děda! Jeden „prcek“ na mě tatí
a druhý dědo!
Hrajete si s Markem podobně,
jak vás známe z Kouzelné školky?
Děkuji za tuto otázku. Marek má
svého tatínka, tedy mě, dobře
přečteného. Neustále mě zásobuje
nápady, které jsou mnohdy tak
překvapivé, že se už dokonce objevily
na obrazovce. Střílející ponožka nebo
hřebíčkový fotbálek mají už svoji
premiéru za sebou. Odměnou je pro
Marka vždycky velká pusa a chvilka
hraní, při které jsem pouze tzv. nahrávač. On vede příběh a já ho doplňuji. Pokud přijde nějaký můj ná-
žlutý 02 | 2015
Interview
pad, jak bych to udělal jinak, ihned
mi oznámí, že takhle ne! Každý den
před spaním si naplánujeme, jak si
budeme hrát zítra. Těšíme se na to!
Strana 37
Nebýt toho, tak bych nikdy nepřišel
na okouzlující práci se samolepicí
barevnou páskou. Stačilo vidět pána,
který k sobě neobratně lepil papírové
krabice, aby je odnesl do sběru.
Z čeho čerpáte
inspiraci pro
„Jsem vycvičený k tomu, že nesvé zábavné
programy?
ustále sleduji své okolí jen proto,
Všechny nápady si vysedím
abych našel nějaký popud.“
u stolu. Jsem
na sebe přísný,
Letos na podzim vás čeká pro
dodržuji stanovený plán, kdy a co
velký úspěch z loňského roku
mám vymyslet a udělat. A co je
několik dalších představení
nejdůležitější, vymýšlím a píši pouze
muzikálu na ledě Jen počkej,
dopoledne! No a jinak je to víc a víc
trápení, ale kupodivu stále s dobrým
zajíci, jehož jste hlavním protakoncem. Jsem vycvičený k tomu, že
gonistou. Řekněte nám o tomto
neustále sleduji své okolí jen proto,
představení pro celou rodinu
abych našel nějaký popud, viděl neněco více...
obvyklou situaci. Nápady si zapisuji
Začnu z druhého konce. Jsem
nebo namlouvám do záznamníku.
nadšený reakcemi diváků a zájmem
Záběr z lední show Jen počkej, zajíci!
žlutý 02 | 2015
Strana 38
Interview
o tuto ojedinělou show. Baví se nejen
děti, ale i jejich rodiče. Ale co je
pro mě důležité, bavíme se přitom
i my, kolektiv bruslařů, tanečníků,
kouzelníků v čele se skvělým choreografem a režisérem Františkem
Blaťákem! Kdybyste nakoukli do
zákulisí, viděli byste, jak sledujeme škvírkou v oponě dění na ledě
a tleskáme si navzájem před velkou
televizní obrazovkou, kterou máme
těsně u ledu. V přímém přenosu
sledujeme výkon špičkového krasobruslaře Tomáše Vernera a dalších
našich reprezentantů, třeba zrovna
v roli Vlka. Nikdy jsem se nezúčastnil ničeho podobného, a jsem za
to velmi rád.
Komu jste jako kluk fandil víc –
vlkovi nebo zajícovi?
Postavička vlka se mi vždycky líbila
víc než jeho protějšek, ale přesto jsem
fandil zajícovi. Jsem překvapený tím,
že můj syn si ihned po zhlédnutí show
našel na internetu všechny příběhy
této dvojice a pustil si je několikrát
za sebou. Podmanivá a typická hudba
v krátkých groteskách je samozřejmě i základním motivem naší show
na ledě. Ať je to, jak je to, vlk a zajíc
patří k sobě a jsou nerozlučná dvojice.
Jejich gagy a vtípky milujeme všichni
po několik generací!
žlutý 02 | 2015
Interview
Jen počkej, zajíci!
Jaký je váš vztah k cestování?
A kde se vám nejvíc líbilo?
Můj život obecně se dá rozdělit do
dvou časově nerovnocenných dílů.
Buď pracuji nebo cestuji. Ještě před
třemi roky jsem vyhledával každý
rok nějakou novou destinaci, kde
jsem nebyl. Japonsko, Čína, Jižní
Korea, Kambodža, Vietnam, Laos
byla pro mě nejúžasnější místa.
Ale byl jsem na skoro všech ostrovech Karibského moře, okouzlila
mě Argentina a Brazílie. Asi nejdál
jsem byl v Austrálii, na Novém
Zélandu a na Bora Bora. Po vlastech
českých jezdím každý víkend, při
svých cestách za dětmi. Miluji naše
vesničky, rybníky, louky a lesy. A na
zkoušky lední revue Jen počkej,
zajíci, pojedu vaším vlakem RegioJet. Chystáme totiž překvapení pro
diváky na podzim letošního roku.
Těším se, že se uvidíme! #
MICHAL NESVADBA
(* 1957, Praha) Herec, mim a moderátor v jedné osobě, syn českého herce,
kreslíře a karikaturisty Miloše Nesvadby. Po studiu na konzervatoři v Praze
založil společně s Václavem „Upírem“ Krejčím a Světlanou Nálepkovou soubor
Mimtrio. V současnosti mimo jiné vystupuje jako herec a moderátor ledové
show Jen počkej, zajíci. V roce 1997 poprvé předvedl jevištní práci se samolepicí páskou, čímž se představil i na festivalu v Japonsku. Od roku 1999 je
protagonistou pořadu pro děti Kouzelná školka (ČT1), úspěšně tak navazuje
na rodinnou tradici, kterou kdysi svými pořady pro děti založil jeho otec.
Ledová show je plná výpravných kostýmů...
Strana 39
žlutý 02 | 2015
Po vlastní ose
Strana 40
žlutý 02 | 2015
Strana 41
Po vlastní ose
Málokterý příslušník
nejnižších kast se dožije
vysokého věku.
NEDOTKNUTELNÉ PROSTITUTKY
Příběh lidu Badi
Sedíme s Helenou pøed malým domkem u dálnice kousek od
hranic s Indií. Kolem nás jsou ženy všech vìkù – dìti, matky,
staøeny. Jejich barevná sárí, tøpytivé náhrdelníky, náušnice,
náramky a pak – ty krásné oblièeje ozdobené èervenou
teèkou uprostøed èela. Dokonalý kontrast k našemu
upocenému a unavenému vzhledu. Je poledne, 40 stupòù
ve stínu, odpoèíváme mezi natáèením a snažíme si
pøedstavit, jaké to je narodit se prostitutkou.
TEXT: Jiří PASZ, Helena HUMŇALOVÁ ● FOTO: Jiří PASZ
Pestrobarevný kolemjedoucí náklaďák zahouká vesele na pozdrav.
Právě z tohoto důvod se malá osada
nachází tak blízko silnice – řidiči tu
zastavují na jídlo a při té příležitosti
se sem tam nechávají přesvědčit
i k placenému sexu. Řidiči náklaďáků jsou v rozvojovém světě častými
roznašeči viru HIV. Proto se i tu
v kastě Badi může brzy projevit
epidemie AIDS, jíž je prozatím tak
trochu zázračně uchráněna.
Historie této komunity sahá do
14. století, kdy toto etnikum přichází
do Nepálu a živí se tu tancem a zpěvem. Ve 20. století se však všem
dostanou do ruky magneťáky a poptávka po službách muzikantů klesá.
Poptávka po levném sexu stoupá.
Badi, stejně jako všichni ostatní
v Nepálu, patří do složitého a nepropustného kastovního systému. Sice
od 60. let zrušeného, ale jak chcete
během pár generací zapomenout na
tisíce let tradic? Nejníže postavení
jsou Nedotknutelní – kasta služebníků. A mezi nimi jsou nejníže ti, kteří
slouží vlastním tělem – Badi. Jejich
život je plný zvláštních a trpkých
paradoxů. Nesmí se napít ze stejné
sklenice vody, nesmí překročit
práh domu nebo se nesmí vdát za
žlutý 02 | 2015
Po vlastní ose
Strana 42
žlutý 02 | 2015
Po vlastní ose
Strana 43
přes 130 různých etnik. Jak se dělá
příslušníka vyšší kasty. Přesto jim
demokracie v takových podmínkách?
slouží tím nejintimnějším – svým
Těžko. Všichni se něčeho dožadují,
vlastním tělem. Nedotknutelné
střety zájmů jsou tu patrné na kažprostitutky, jež pasou jejich matky,
dém kroku. I nedotknutelní začínají
manželé, bratři, ti nejbližší, kteří jim
bojovat o svá práva. I Badi to zkoušeshánějí zákazníky. Holky tu někdy
začínají s prostitucí před
patnáctým rokem. To když
Nedotknutelné prostitutky,
zákazníci, co chodili za mámou, začínají pokukovat po
jež pasou jejich matky,
její dceři.
Každý
Každý
Kaž
d člověk
člo
loověk bojuje
bojuj
bo
juje
juj
za
důstojnost.
za svou
svo
vou
ud
ůsttojn
ojnos
ost
os
st.
st
I prostitutky.
pros
pros
osstit
titutk
utkyy.
utk
y.
Komunity Badi často žijí ve velmi chudých
podmínkách u větších cest.
Nikdo přesně neví, kolik
jich tu v Nepálu je. Možná
5 tisíc, možná 60 tisíc. V 90. letech
prostituují skoro všechny ženy, které
se do kasty Badi narodí. Pak v Nepálu skončí občanská válka a přichází
ta trocha demokracie, kterou si tu
mohou dovolit. Nepál je ale jedna
z nejchudších zemí světa a žije tu
Jaké asi je dětství ve stínu prostituce?
manželé, bratři…
jí. Ale transformace je těžká a delší,
než se zdá – s tím ostatně máme
zkušenosti i my v Česku. Přestože
Badi dostávají od vlády jednorázově
peníze, aby mohli začít hospodařit
na poli či si pořídit malý obchůdek,
mnoho jich u prostituce zůstane.
žlutý 02 | 2015
Po vlastní ose
Strana 44
žlutý 02 | 2015
Strana 45
Letenky
LEŤTE S NÁMI DO MOSKVY
Vydejte se s námi a poznejte „stát ve státì“, poznejte Moskvu!
V Nepálu je nejen jiný letopočet,
ale díky kastovnímu systému
i jiná realita.
Někteří neví, jak pěstovat rýži.
Jiným obchůdky zkrachují, protože
si od nich – nečistých – nikdo nic
nekoupí. Někteří prostě prostituovat
přestat nechtějí. A tak když vláda
zavře všechny nevěstince, odjíždějí
za zákazníky do Indie.
prodávat svá těla, manželé se
nechtějí dělit o své ženy. Žijí v bídě,
ale postupně nacházejí ztracenou
důstojnost. #
Film NEDOTKNUTELNÉ PROSTITUTKY mùžete
Některým se to však podaří. Už mají
dost života v ponížení a nechtějí
Hlavní město Ruské federace se
rozkládá na 2 511 km2, z čehož 1/3
plochy pokrývá zeleň. Počet obyvatel sahá téměř ke 12 milionům.
Od roku 1147, kdy byl o Moskvě
zanesen první záznam, je metropole
ekonomicky nejsilnějším subjektem
v celém Rusku. Síla hlavního města
nespočívá pouze v ekonomickém
a politickém postavení, je také
střediskem kultury a vědy. Sídlí zde
273 vysokých škol a 627 vědeckovýzkumných ústavů a organizací.
Z České republiky je možné letět na
3 ze 4 moskevských letišť, na letiště
Šeremetěvo, Domoděvovo a Vnukovo.
vidìt ve vlacích a autobusech STUDENT AGENCY.
JIŘÍ PASZ
(* 1981, Havířov) Autor je fotograf, dlouhodobě sa věnuje zvyšování povědomí
o sociálních a humanitárních témach. Navštívil více než 30 zemí, má za sebou
pracovní pobyty v Kambodži, Ugandě či Nepálu. Při své práci se věnoval problematice dětských vojáků, AIDS, domácího násilí, etnických menšin či prostituce. V poslední době se zaměřuje především na pozitivní změny v lidském
životě. Více na na www.jiripasz.cz.
Památky a zajímavosti:
● Rudé náměstí se rozkládá na ploše
kolem 70 000 m2 a obklopují ho
nejvýznamnější moskevské památky
a stavby jako Chrám Vasila Blaženého (z 16. století), obchodní centrum
GUM, Spasská věž (z 15. století),
Mauzoleum V. I. Lenina (Leninova
mumie zde leží od roku 1924)
či Kreml.
● V sídle ruských vládců, v Kremlu,
najdeme mnoho památek – od chrámů po věže a zbrojnice.
● Alexandrovská zahrada – veřejný
park vedle Kremlu, kde probíhá
střídání stráží.
● Starý Arbat – nejstarší pěší zóna
v Sovětském svazu plná kaváren,
restaurací a pouličních umělců.
● Moskevské metro patří k nejstarším (funguje od roku 1935) a největším metrům světa. Délka metra
je 317,5 km, má 12 linek se 190 stanicemi. Denně přepraví až 8 milionu lidí. Metro ohromuje také svojí
výzdobou, např. stanice Komsomolskaja či Kievskaja.
● Pokud byste v Moskvě navštěvovali divadla každý večer, máte
večerní program zhruba na půl roku,
v Moskvě je něco málo přes 150 divadel, mezi nejznámější patří Velké
divadlo či divadlo Moskva. #
CENA LETENKY
MOSKVA od 4 450 Kč*
* Tam i zpět, včetně všech poplatků.
Cena je platná v době tisku.
www.studentagency.cz
žlutý 2 | 2015
Na vlastní kůži
Strana 47
KARNEVALY, KARNEVALY,
KARNEVALY…
postřehy z tradičních oslav v Kolumbii, Brazílii a Mexiku
Když se øeknì „karneval“, i nezasvìcenému se èasto vybaví
brazilské Rio de Janeiro, pestré barvy, samba...
Karnevaly se ale slaví v celé Latinské Americe a každá zemì,
dokonce i každé mìsto èi vesnice, se v tìchto oslavách
mohou hodnì lišit.
Na obou fotografiích je karnevalová vřava v Riu de Janeiru.
TEXT: Tereza PREJDOVÁ, Lucie HRUŠKOVÁ ● FOTO: Lucie HRUŠKOVÁ
Některé věci však mají společné – radostné, někdy až divoké oslavy přímo
na ulicích, protančené noci, pestré
barvy a určitě i nemálo alkoholu.
Dvě Češky, tři latinskoamerické země
a společný jmenovatel – karneval.
Kolumbie – karibská Baranquilla
nebo Pasto a trochu jiný karneval „černých a bílých“?
Nejznámější oslavy karnevalu
v Kolumbii probíhají ve městě Baranquilla na severu země (pobřeží
Karibiku) a jsou stejně jako jinde
založeny na křesťanské tradici, kdy
se lidé takto „loučí s masem“ na dobu
předvelikonočního půstu. Na rozdíl
od brazilské samby tady zní v ulicích
„cumbia“, chytlavá hudba s africkým
původem, která doprovází nastrojené
tanečníky a členy průvodů. Masky
a barevné oblečení sloužilo kdysi
africkým otrokům a zotročeným
domorodcům ke karikaturám jejich
pánů. Dnes vytváří atmosféru celé
akce a jsou hlavní atrakcí pro místní
i pro turisty z celé Kolumbie. I na
zahraniční turisty narazíte čím dál
častěji – karneval v Baranquille je
stale populárnější. Někteří domácí
se však bojí, že by se v budoucnu
mohl stát „jejich“ karneval konzumní
záležitostí bez hlubšího tradičního
kontextu.
Docela jiný je karneval v jihokolumbijském Pastu. Slaví se každoročně
ve stejnou dobu, ne jako ostatní
žlutý 2 | 2015
Na vlastní kůži
karnevaly s pohyblivým datem, a začíná krátce po Novém roce. Karneval
probíhá od 2. do 7. ledna a navazuje
na tradici původních obyvatel. Každý
den karnevalu má svou tematiku
vycházející z historie jako například
„Představení osad“, „Zpěv Zemi“
nebo „Příchod rodiny Castañeda“.
Poslední dny dávají jméno celému
karnevalu a jsou to, čeho si jeho
účastníci cení asi nejvíce – Den
černochů, kdy se všichni bez ohledu
na svou barvu pleti pomalují načerno
a Den bělochů, kdy se pomocí bílého
prášku stanou bělochy. Karneval je
tak jedinečnou oslavou rovnosti mezi
lidmi, oslavou vzájemného respektu a respektu k přírodě. A když se
zeptáte jeho účastníků, co pro ně
karneval znamená, uslyšíte nejčastě-
Strana 48
ji právě tato slova – oslava, respekt
a rovnost.
Brazilský karneval v Riu de
Janeiru
Karneval je v Brazílii bezesporu
největším národním svátkem a slaví
se i v té nejmenší vesnici někde
v amazonském pralese. Hlavní dění
a oslavy ovšem probíhají ve velkých
městech a jedna z největších a také
nejpopulárnějších oslav je určitě
v Riu de Janeiru.
Karneval v Riu, to jsou školy samby
v Sambodromo i týden trvající veselí
v ulicích města, tzv. carnaval da rua
(karneval na ulici). Chod města se
přibližně na týden zastaví a všichni
vyrážejí do ulic tančit ve svém oblí-
žlutý 2 | 2015
Na vlastní kůži
Strana 49
sebe. Je naprosto normální, že vás
beném bloco (tematické průvody větchce políbit náhodný kolemjdoucí
šinou navázané na jistý styl hudby).
a rozhodně se nedivte tomu,
V tom nejznámějším a nejstarším,
že vydržíte protancovat několik
Cordão da Bola Preta, tančí každý
nocí za sebou.
rok statisíce lidí a cariocas (obyvatelé Rio de Janeira) se předbíhají v tom, kdo vymyslí
Karneval je oslavou rovnosti
bláznivější masku.
mezi lidmi, vzájemného
Kromě průvodů přímo
v ulicích je nedílnou
respektu a respektu k přírodě.
součástí karnevalového
období v Riu i soutěž škol
Karneval není jen Rio
samby v slavném Sambodromu. DvaKaždý region Brazílie si karneval
náct nejlepších škol se utká v celoužívá trochu jinak, mimo Rio jsou venočním souboji vždy v neděli a ponlice populární karnevaly v Salvadoru
dělí a je otázkou cti každého carioca
da Bahía a ve městě Olinda (u Rejít podpořit právě tu svoji školu.
cife). Ve státech São Paulo a Rio de
Karneval, to je hlavně radost a veseJaneiro jsou pak velice populární
lí, které Brazilci dokážou šířit kolem
Na této dvoustranně, pro porovnání,
karneval v Mexiku..
žlutý 2 | 2015
Strana 50
Na vlastní kůži
NEJLEPŠÍ LÉTO VAŠEHO ŽIVOTA!
WORK & TRAVEL USA 2015
karnevaly v městě São Luis do
Paraitinga a také tzv. Bloco da Lama
(lama je bahno) ve městě Paraty.
Karneval v Mexiku
Pojetí karnevalu v Mexiku je spíše
lokální, ale o to velkolepější událostí. Ty největší karnevalové události
probíhají v městě Mazatlán na pacifickém pobřeží a hlavně v přístavním
městě Veracruz. V tomto městě je
jedna z nejpočetnějších afrických
menšin a z kombinace jejích tradic
s tradicemi evropskými vznikl i zvyk
místního karnevalu. Během pětidenního programu, na který je vyhrazen
dokonce i jeden místní svátek, se
uzavře pobřežní cesta vedoucí z přístavu do vedlejšího města Boca del
Rio a statísice lidí sledují defilé nejen
tanečních skupin reprezentující
nejrůznější latinskoamerické tance –
do průvodu se zapojují i zaměstnanci
radnice či různých firem, které ve
městě působí. Po chvíli se do průvodů vmísí i lidé přihlížející z tribun
a celé promenáda je jednou velkou
změtí tance a veselí. #
INKY
SLEVY PRO SKUP
3 A VÍCE OSOB
OVANÉ
SLEVY PRO OPAK
ÚČASTNÍKY
• práce až 4 měsíce
0d
nů
ů
s možností cestování 30
dnů
• pozice v národních a zábavních
parcích, hotelech, restauracích apod.
800 100 300
USAWorkAndTravel
REGISTRACE
NA NEJVĚTŠÍ JOB FAIRY
OTEVŘENA
[email protected]
www.pracovnipobyty.cz
SA_PP-reklama_WaT_133x96.indd 1
15.12.2014 8:56:14
TAXI ALL INCLUSIVE
Karnevaly jsou především o toleranci.
Rio de Janeiro.
TEREZA PREJDOVÁ (část o Kolumbii)
NE-cestovatelka, která se při hedání vlastní intuice ocitla v Kolumbii, prožila
tam dva roky a už tam vždy bude tak trochu „doma“. O této zemi a dalších
„srdcových místech“ po světě píše na svém blogu prejdik.blogspot.com.
LUCIE HRUŠKOVÁ (část o Brazílii a Mexiku)
Nadšený fanoušek cestování po Latinské Americe (dlouhodobě žila v Brazílii
a Mexiku) a obdivovatel místní kultury a zvyků, o kterých se stále ráda dozvídá něco nového. Ještě raději však do této části světa cestuje a o svých zážitcích
píše na blogu www.latinskaamerika.net.
&ůŽƟůĂƵĚŝϲ
hŶŝŬĄƚŶşƐĞƌǀŝƐŶĂƉĂůƵďĢ
Wi-Fi zásuvka 230 V
ĚŽďşũĞŶşƉƎĞƐh^ balená voda
DW^ʹDƵůƟŵĞĚŝĂWĂƐƐĞŶŐĞƌ^LJƐƚĞŵ
ƐůĞĚŽǀĄŶşƚƌĂƐLJŶĂŵĂƉĢ zpravodajské portály
ĮůŵLJ hudba TV internet
WůĂƚďĂǀŚŽƚŽǀŽƐƚŝ ͬŬĂƌƚŽƵͬŶĂĨĂŬƚƵƌƵ
: ĚĢƚ
Ą ŝ
^ƚĄŚŶĢƚĞƐŝ
ŶŽǀŽƵĂƉůŝŬĂĐŝ͗
W
ƚĂdžŝΛƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
ǁǁ͘ƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
ǁ
žlutý 2 | 2015
Strana 52
Na palubě žlutých linek
PRÁCE SE ZÁKAZNÍKY MÌ BAVÍ
Být stevardkou v našich autobusech neznamená jen poskytovat perfektní servis cestujícím. Stevardky se èasto spoleènì
s naším dispeèinkem podílejí i na dùležitých opatøeních,
díky kterým naše autobusy nemívají témìø zpoždìní i pøi složitých dopravních situacích. O tom, co všechno tato práce obnáší, jsme si povídali s naší stevardkou Kateøinou Ulbertovou.
žlutý 2 | 2015
Na palubě žlutých linek
spoluprací jak ze strany řidičů, tak
cestujících. .
Takže dobrý trénink komunikačních dovedností přímo v praxi? 
Přesně tak. Jako stevardi absolvujeme komunikační školení, ale až
samotná praxe v autobuse přináší
ten nejlepší tréning. A to nejen co se
týče cestujících, i komunikace s dispečerem je velmi důležitá. Informace
jsou často základem velmi důležitých
provozních rozhodnutí.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Michaela MIOVSKÁ
Proč ses rozhodla pro práci stevardky? Co tě na této pozici baví?
Líbí se mi práce s lidmi a ráda cestuji, tato pozice v sobě ideálně spojuje
obojí. Každá cesta je trochu jiná,
s jinými klienty, i když máme i stálé
cestující, kteří cestují pravidelně.
Jak dlouho jezdíš jako stevardka
na lince Bratislava – Praha?
Téměř tři a půl roku.
Tato linka má za sebou poměrně
náročné období plné uzavírek
D1, přičemž rekonstrukce ještě
není ani zdaleka u konce. Jak to
ovlivňuje servis, který cestujícím
za jízdy poskytuješ?
Je hezké, že i přes rekonstrukci D1
nám cestujících neubývá. Občas
musí být roznos teplých nápojů při
objížďce na chvíli přerušen, ale zbytek servisu jako je sledovaní filmů
nebo čtení poskytnutých tiskovin ani
cesta mimo dálnici neovlivní.
Přece jenom se musí objevit i nepříjemné situace, které musíš
zvládnout.
Samozřejmě. Zejména zpoždění, která se vyskytnou, mohou klienty rozladit. Proto je vždy nezbytné sdělit
cestujícím, jaká je aktuální situace
a průběžně je informovat o změnách,
jako je např. výše zmíněné zpoždění
apod. Ze své zkušenosti musím říct,
že jsem se vždy setkala se skvělou
Co tě nejvíce potěší na konci cesty?
Poděkování od klientů společně
s přáním hezkého dne .
Díky za rozhovor a hodně spokojených cestujících a kilometrů.
A jsem ráda, že ti některé pochvaly mohu právě předat… #
Přidejte se k nám!
Hledáme nové
STEVARDY
STEVARDKY
Zašlete nám svůj životopis!
e-mail: [email protected]
více na:
www.studentagency.cz (sekce Kariéra)
Strana 53
POCHVALY OD CESTUJÍCÍCH
Jízdenku jsem kupoval na poslední
chvíli a nezapsal si číslo. Ač bylo
5 hodin ráno, stevardka mi ochotně
zapůjčila svůj telefon k dohledání
jízdenky, za což jí děkuji.
Velice milá a vstřícná stevardka.
Maximální spokojenost. Vystupování
a vstřícnost stevardky Kateřiny je
opravdu na velmi vysoké úrovni.
Velmi příjemné vystupování stevardky.
Stevardka byla velmi příjemná, usměvavá, navazovala oční kontakt, zatím
jsem nejela s nikým lepším.
Děkuji.
POHÁDKOVÉ POSTAVY
-628/(3ãÌ1$å,92
1(å97(/(9,=,
Každý člověk si svou zimní pohádku
představuje jinak. Pro někoho je to
jiskřící sníh a zasněžené kopce a pláně
hor zalité sluncem, kde se s chutí
prohání na lyžích nebo na běžkách. Pro
někoho jiného je zimní pohádkou zima
bez sněhu, protože zametání sněhu na
chodníku před domem mu ubírá na
dobré náladě a leze na nervy.
Počasí ovšem člověk neovlivní, s tím
se nedá nic dělat. Tedy pokud zrovna
nedisponujete raketou naplněnou jodidem stříbrným, který po rozprášení do
mraků vytvoří malé ledové krystalky,
jež pak z mraku spadnou jako srážky.
Zima je prostě jedno z období, které
v našem podnebním pásu patří k našemu životu, ať se nám to líbí nebo ne.
Bez ohledu na počasí se najdou také
lidé, kteří si pod pojmem zimní pohádka představí televizi. A není se co
divit. Frekvence tohoto žáru narůstá
v zimě napříč všemi televizními kanály
geometrickou řadou. Bylo by zajímavé zjistit, kdo z diváků vidí poprvé
Princeznu se zlatou hvězdou, Pyšnou
princeznu nebo Tři oříšky pro Popelku,
když každý z těchto filmů má asi tak
stopadesátou reprízu. V některých
pohádkách si vystačí s několika civilnějšími postavami, v jiných se to hemží
čerty, princeznami, vodníky či zvířátky.
Ovšem televizní obrazovka není jediné
místo, kde sa dají roztodivné postavy
vidět. Napadá vás, kde ještě? No přece
na maškarních bálech či karnevalech.
Ovšem nejlepší je to v masopustních
průvodech. Tradiční průvod masek
k masopustnímu období patří. Tedy
aspoň ve vesnicích, kde se tato tradice
udržuje. Stejně jako různá sytá masitá
a sladká, a ne právě nejzdravější, jídla,
které si i v minulosti lidé v tomto období dopřávali. Před velikonočním půstem
si tak dělali zásoby nejen tělesné, ale
i emocionální, neboť v následném období půstu mohli vzpomínat na radost
a zábavu během masopustu. Navíc měl
masopust podle znalců lidových tradic
a zvyků ještě jeden přínos, a to na růst
populace. Masopust byl totiž ideálním
časem pro hledání si partnera. Vždyť
v maskách, posílení dobrým jídlem
a pitím, byli i ti nejstydlivější najednou
naplněni odvahou oslovit svůj vyvolený
protějšek, třeba vyzváním k tanci.
Pravý masopust jako vystřižený z Ladovy obrázkové knížky jsem měl možnost
před pár lety zažít na vlastí kůži.
Byla tenkrát zima, až praštělo, a na
Vysočině byly metry sněhu. V té době
naše parta udržovala jakous takous
družbu s osazenstvem hospody ve vesnici Vepřová, kam jsme zavítali skoro
při každém našem výjezdu na chatu.
Každopádně slovo dalo slovo a naši milí
přátelé z Vepřové nás pozvali, abychom
se zúčastnili masopustního průvodu.
Jako odchovanci velkého města jsme
netušili, co nás čeká. Nicméně jsme se
aspoň dokázali domluvit na společných
maskách, abychom vystupovali jako
jedna skupina. Zvolili jsme převlečení
za hippies, což pravda nejsou jedny
z tradičních postav v průvodu, nicméně
svou pestrobarevností jsme do něj
docela dobře zapadli.
Pro ty, kdo masopustní průvod znají,
nenapíšu nic nového. Nicméně pro lidi
z města, kteří nic podobného nikdy
nezažili, je třeba upřesnit, jak takováto akce probíhá. Není to ostatně nic
složitého. Chodí se od stavení ke stavení,
a tam, kde otevřou, jim průvod zahraje
a zatančí a na oplátku jeho účastníci
dostanou kořalku a něco k zakousnutí.
Problém, jak jistě tušíte, je v tom, že
domů je v průměrné vesnici několik
desítek. Každopádně jsme byli s kamarády tenkrát všichni na masopustu poprvé.
A jak později vyjádřil za všechny kamarád Bedřich, „mysleli jsme si, že budeme
jen tak zpovzdálí pozorovat, ale místní
chasa nás pozvala mezi sebe a rázem
jsme byli ve víru oslav“. A že to byl velký
vír. Zvláště naše členy Hynka a Béďu
málem úplně semlel. Naštěstí prokázali
natrénované schopnosti a ve smršti slivovice, vodky, zelené, broskvové a rumu
to ustáli. I když později na ně taky došlo.
Ostatně jako na všechny. V průvodu
jsme šli společně s Čarodejnicí, Princeznou, Cikánkou (což byl mimochodem
docela pohledný neoholený chlapec,
místní předchůdce Conchity Wurst),
Kleopatrou, Školačkou, Motýlem Emanuelem, Makovou panenkou, Řezníkem,
Zajícem, Kohoutem, dvěma Vodníky,
Knížepánem, Purkmistrem a ještě několika dalšími, které si již nepamatuji.
Jak již bylo řečeno, masopust je mimo
jiné také lásky čas, a někteří z nás se
ten den zamilovali. Někdo do místních
děvčat z Vepřové, a kamarád Hynek se
zamiloval do vozembouchu. A dokonce se na něj pod vedením mistra
pana Kohouta naučil základní rytmus.
Ovšem pouze jeden, který sveřepě
opakoval, ať už ostatní muzikanti hráli
na tři nebo na čtyři doby. Celá akce
vyvrcholila na bále, kde se tančilo, pilo
a hodovalo až do rána.
Ten víkend jsme prostě prožili naplno.
Stejně tak jako naši předkové, kteří si
po vánočním půstu a držení morálky
na uzdě mohli dopřát zábavu, veselost
i všeobecné a tolerované uvolnění
mravů. Encyklopedie lidové kultury
popisuje období masopustu jako „svět
naopak“. Na vesnici platil zákaz prací,
který umožňoval pouze zábavu, zpěv
a tanec. Bylo to období, kdy bylo třeba
tělu dopřát dostatek jídla a pití. Neboť,
kdo se nenají během masopustu, bude
hladovět po celý rok.
A kdo by chtěl být hladový?
7(;79/$',0Ì5.8&+$Ĝ
FOTO: JAN PETRÁŠEK
žlutý 2 | 2015
Strana 56
Tip na výlet
žlutý 2 | 2015
Tip na výlet
Strana 57
ZIMNÍ NÁVŠTĚVA
POHÁDKOVÝCH JESKYNÍ
I pøesto, že se vìtšina jeskyní ukládá k zimnímu spánku,
nìkteré si mùžete prohlédnout i v zimì. Vyzkoušejte tøeba návštìvu krásných jeskyní v Moravském krasu
– nejvìtší krasové oblasti v Èeské republice.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: archiv
Punkevní i Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou i mimo sezonu stále otevřené
a panuje zde nezvyklý klid. Konečně nastává čas objevit a v klidu si
vychutnat tajuplný svět Moravského
krasu bez nežádoucí příměsi turistického byznysu. Výhodu zimních
prohlídek je i to, že se oproti venkovní teplotě spíše ohřejete. V jeskynních systémech je totiž po celý rok
stabilní teplota mezi sedmi až osmi
stupni nad nulou.
Začít můžete ve Sloupsko-šošůvských jeskyních – největším zpřístupněném jeskynním komplexu
u nás a současně největším zimovišti netopýrů v Moravském krasu.
Právě kvůli netopýrům si můžete
v zimě prohlédnout pouze šošůvskou
část – v té sloupské totiž okřídlení
savci nabírají sílu na teplejší dny.
Při prohlídce si budete svítit jenom
čelovkami nebo baterkami, které si
buď můžete přinést, nebo si je půjčit.
Celou prohlídku vás budou provázet
krásné krápníky rozličných tvarů
a barev a historické nápisy svědčící o hojné navštěvovanosti jeskyní
v minulosti.
Pokud máte rádi adrenalin, tak si
objednejte náročnější zážitkovou
prohlídku nazvanou „Po stopách
Pohled zespodu na spící netopýry.
Pohádková scenerie v Punkevní jeskyni.
Nagela“, učence, který se roku 1798
nechal jako první spustit až na dno
jeskyní. Trasa měřící 1 300 metrů
vás zavede až do spodních pater
jeskynního komplexu, který budete
muset projít jako jeskyňáři. Připravte se na jedinečný zážitek, při němž
uvidíte krásná jezírka, projdete
stupňovitou propastí a sestoupáte
dolů po 12 m dlouhém žebříku.
Navštívit můžete i další a asi nejznámější jeskynní komplex – Punkevní
jeskyně. Jejich trasa je stejná jako
v hlavní sezoně. Na konci putování plného nádherných krápníků
se i v zimě dá plout na lodích po
podzemní říčce Punkvě, po které se
návštěvníci dostanou ze dna propasti
Macocha až ke vchodu do jeskyní.
Zimní prohlídky jeskyní v Moravském krasu mají navíc i jednu výhodu – nechodí na ně tolik lidí. Zatímco
v létě bývají prohlídky zamluveny
i několik týdnů dopředu, v zimě lze
jeskyně navštívit i bez objednávky. #
Krápníky narůstají do nejroztodivnějších tvarů
po tisíce let. Punkevní jeskyně.
žlutý 2 | 2015
Strana 58
Recept
HOVÌZÍ SVÍÈKOVÁ
NA SMETANÌ
● hovězí maso, 600 g
● slanina, 200 g
● cibule, 120 g
● mrkev, 100 g
● celer, 100 g
● petrželový kořen, 50 g
● bobkový list
● pepř černý celý
● nové koření celé
● plnotučná hořčice
● ocet
● olej
● cukr krupice
● sůl
POSTUP
Hovězí maso omyjeme, osušíme,
odblaníme a následně po vláknech
prošpikujeme slaninou. Takto prošpikované maso osolíme, opepříme,
svážeme provázkem a opečeme ze
všech stran na malém množství tuku.
Opečené maso vyjmeme a do výpeku
přidáme na kostičky nakrájenou slaninu, kterou opečeme dosklovata.
Následně přidáme trochu oleje,
nakrájenou kořenovou zeleninu,
po chvíli i cibuli, koření spolu s čerstvým tymiánem a vše orestujeme.
Dále přidáme zkaramelizovaný cukr,
hořčici, ocet a necháme převařit.
Do zeleninového základu vložíme
opečené maso, nádobu uzavřeme
a necháme do druhého dne v chladnu
odležet. Druhý den maso se zeleninovým základem prohřejeme a podlijeme hovězím vývarem. Dusíme
doměkka asi dvě hodiny. Průběžně
● tymián čerstvý
● hovězí vývar
● citron
● mléko
● smetana
● máslo
● hladká mouka
maso obracíme a dle potřeby i podléváme. Měkké maso vyjmeme a dokončíme omáčku. Zeleninový základ
zahustíme jíškou, přidáme mléko
a dobře provaříme (25 minut). Takto
vzniklou omáčku propasírujeme,
přidáme smetanu a krátce provaříme. Následně dochutíme citrónovou
šťávou, solí, cukrem a případně
bílým vínem.
Servírujeme plátky hovězího masa se
smetanovou omáčkou a houskovými
nebo karlovarskými knedlíky.
K přípravě receptu doporučujeme použít hrnec TITANO, jehož nepřilnavý povrch neabsorbuje pachy, a tak
můžete v nádobí vařit, péct i smažit.
Výjimečný rozvod tepla vám ušetří
čas, energii i peníze. #
www.titano.cz
žlutý 2 | 2015
www.jazykovepobyty.cz
Strana 60
Únorové novinky na palubách žlutých autobusů!
(1*/,6+,6)81
Spoj všechny body podle èísel.
Connect all the points number by number:
Valentýnská
nabídka
Druhý cestuje
ZDARMA
White La
DESTINACE
battlem
Cestujte
ve dvojici
GR]DKUDQLϯ
]DDNÏQ¯
FHQ\M¯]GHQHN
=3ƒ7(Î1Θ-Θ='(1.$SURRVRE\
FHQ\]Î5MLŀRG
FHQ\]H65MLŀRG
Londýn
.Ï
126 €
Berlín
.Ï
86 €
Frankfurt
.Ï
121 €
Düsseldorf
.Ï
130 €
ĿHQHYD
.Ï
148 €
3Dě¯ŀ
.Ï
150 €
Amsterdam
.Ï
142 €
Ě¯P
.Ï
117 €
Salzburg
.Ï
80 €
9¯GHĊ
.Ï
–
'DOģ¯GHVWLQDFHYDNFLQDMGHWHQDZZZVWXGHQWDJHQF\F]9SURGHMLRGGR
32'0Θ1.<
GUXK¿]GYRMLFHFHVWXMH='$50$
SRX]HSUR]S£WHÏQ¯M¯]GHQN\VQ£YUDWHPGRGQı
SODW¯SURRGMH]G\RGGR
M¯]GHQN\QHO]HPÝQLW]PÝQDGDWDÏLMP«QD
DQHO]HVWRUQRYDW
QHQ¯PRŀQ«NRPELQRYDWVRVWDWQ¯PLVOHYDPL
SRÏHWP¯VWYHVSRMLRPH]HQ
žlutý 2 | 2015
Strana 62
Neziskovky
2%ÿ$16.e6'58æ(1Ì
35(9(17 z. s.
2EĀDQVNpVGUXçHQtSģVREtY-LKRĀHVNpPNUDMLRGURNX
DWR]HMPpQDYREODVWLSUiFHVGęWPLDPOiGHçtXçtYiQt
QiY\NRYìFKOiWHN]iYLVORVWtDSRGSRU\SęVWRXQVNìFKURGLQ
-HWDNpY]GęOiYDFtLQVWLWXFtDNUHGLWRYDQRX0369
3URYR]XMH]DĨt]HQtQD~]HPt-LKRĀHVNpKRNUDMH²
]GHMHRNpQNRGRGYRX]QLFK
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA
PREVENT
Poradna nabízí poradenství
DDPEXODQWQtOpĀEX osobám, které
PDMtSUREOpPVXçtYiQtPQHER]iYLVlostí na návykových látkách, alkoKROXĀLDXWRPDWHFKMHMLFKURGLQiP
DEOt]NìP2NOLHQW\YDPEXODQWQt
SpĀLVHVWDUiWĢtĀOHQQìWìPVRGERUQRVWtDGLNWRORJDSV\FKRORJD
sociálního pracovníka a psychoWHUDSHXWD6OXçE\MVRXEH]SODWQp
=DĢt]HQtMHGUçLWHOHPFHUWLILNiWX
RGERUQp]SĪVRELORVWLUHJLVWURYDQRX
VRFLiOQtVOXçERXDUHJLVWURYDQìP
]GUDYRWQLFNìP]DĢt]HQtP
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT
ÿHVNp%XGęMRYLFH
CENTRUM PODPORY
3Ď672816.ë&+52',1
&HQWUXPMHXUĀHQRFHOìP
SďVWRXQVNìPURGLQiP3ďVWRXQĪPQDEt]tPRçQRVWX]DYĢtW'RKRGXRYìNRQXSďVWRXQVNpSpĀH
DFHOpURGLQďSDNQiVOHGQďSRGSRUX
GRSURYi]HQtY]GďOiYiQtSRPRFSĢL
navazování kontaktu s biologickou
URGLQRXNRQ]XOWDFHVSV\FKRORJHP
DGDOåtVOXçE\GOHSRWĢHE\6OXçE\
MVRXEH]SODWQp
CENTRUM PODPORY PÌSTOUNSKÝCH RODIN
6WUDNRQLFHÿHVNp%XGęMRYLFH3UDFKDWLFH
7HO
(PDLOSRUDGQD#RVSUHYHQWF]
http://dp.os-prevent.cz
7HO
(PDLOQHPFRYD#RVSUHYHQWF]
http://pestouni.os-prevent.cz
7XWRVWUiQNXSRVN\WXMH678'(17$*(1&<QH]LVNRYìPRUJDQL]DFtPEH]SODWQď
žlutý 2 | 2015
Nadační fond proti korupci
Strana 64
NOVINKY
z Nadaèního fondu proti korupci
„Nebát se a nekrást, a ne nakrást si a nebát se“
Kupčení s hlasy se vyskytuje
zpravidla v sociálně vyloučených
lokalitách. Hlavní zlojed, který
stojí v pozadí politické strany,
zorganizuje kolem sebe skupinu
nákupčích, kterým předá peníze
na nakupování hlasů. Nákupčí
Kupčení s hlasy a účelové stěhování
pak postupně obcházejí sociálně
voličů vážně narušuje základní
vyloučené rodiny a vyplácí penístavební kámen demokracie, který
ze za hlas pro konkrétní stranu.
garantuje Ústava – svobodnou volbu.
Voliči často ani netuší,
pro koho vlastně hlasují,
Kupčení s hlasy se vyskytuje jelikož nákupčí jim vyplní
hlasovací lístek a dovede
zpravidla v sociálně
přímo k volební místnosti.
Účelové stěhování voličů
vyloučených lokalitách.
pak spočívá v přihlášení
velkého množství osob
Jedná se samozřejmě o trestnou
k trvalému bydlišti v obci, ve které
činnost a páchají ji klientelistické
si zlojed takto zajistí hlasy ve volzlojedské struktury, které mají
bách. Ve výsledku pak na jeden
v úmyslu parazitovat na veřejných
byt může být přihlášeno například
zakázkách, dotacích či mít zkrátka
100 osob, které se zúčastní voleb
vliv na chod města. Tito zločinci jsou
a snadno tak ovlivní jejich výsleochotni investovat dokonce miliony
dek – zvlášť pokud se jedná o obec
korun do manipulace voleb.
s malým počtem obyvatel.
Milí přátelé,
rádi bychom vás v tomto dílu Novinek blíže seznámili s problematikou
manipulace voleb – kupčení s hlasy
a stěhování voličů.
žlutý 2 | 2015
Nadační fond proti korupci
Strana 65
si uvědomují nebezpečnost tohoto
Za hlasy byly vypláceny nejenom
jevu, nicméně vysvětlují, že 500 Kč
peníze, svůj hlas bylo možné vyči 1 000 Kč za hlas je pro ně natolik
měnit za pytel brambor, kořalku
lákavé s ohledem na jejich špatnou
nebo například lehké drogy. Nutno
sociální situaci, že nakonec tomuto
zde podotknout, že tuto aktivitu
pokušení podlehnou.
prováděly skupiny osob, které jsou
již policii známé z nejrůznější jiné
trestné činnosti. Nadační fond
Za hlasy byly vypláceny
proti korupci (NFPK) společně se sdružením Oživení,
nejenom peníze, svůj hlas
Transparency International
a Našimi politiky monitoroval
bylo možné vyměnit za pytel
manipulaci komunálních voleb
ve dnech 10. – 11. října 2014.
brambor, kořalku nebo
Zástupci nevládních organizací, dobrovolníci a spolupranapříklad lehké drogy.
covníci zkoumali přípravu ke
kupčení a manipulaci během
Děkujeme všem donátorům za dosavoleb. Důležité informace, svědectví
vadní podporu! Velmi si jí vážíme.
a důkazy byly zajištěny rovněž po
Činnost NFPK můžete podpořit jak
volbách. NFPK nakonec podal tři
finančním darem prostřednictvím
trestní oznámení a poskytl důkazy
účtů 800 111 008/5500 a 800 111
pro stížnosti na volby.
008/0300, tak i materiální podporou
nebo nákupem triček prostřednicKupčení s hlasy je sice nově tresttvím e-shopu NFPK.
ným činem, nicméně prokázat komukoli, že volič „hlasoval v rozporu
s nezávislým vyjádřením své vůle“
je mimořádně obtížné, ne-li zcela
nemožné. Z toho důvodu se společně
s dalšími nevládními organizacemi
pokusíme vyvinout na Ministerstvo
vnitra tlak na přípravu zcela nové
definice tohoto trestného činu. Koneckonců osoby podezřelé z nakupování hlasů nejčastěji se brání právě
tím, že každý volič si za plentou
stejně zvolí svého kandidáta. Praxe
nicméně dokazuje, že tento argument je zcela nelogický a opakované
kupčení s hlasy ve vyloučených
lokalitách způsobilo, že tito problematičtí voliči spojují volby se štědrou
odměnou, aniž by se zabývali tím,
komu vlastně hlas odevzdali. Jindy
žlutý 2 | 2015
Ze života STUDENT AGENCY
Strana 66
žlutý 2 | 2015
Ze života STUDENT AGENCY
Strana 67
ÚNOR – mìsíc lásky
a masopustních radovánek
Cítíte to? Ve vzduchu je láska, ale také vùnì èerstvých koblih
nebo zabijaèkových dobrot. Oslavy Valentýna a masopustu
naplno vtrhly i do STUDENT AGENCY. Vydejte se s námi
do míst, kde se bude po celý únor tanèit, hodovat a také
relaxovat. Nejrozvernìjší období roku je tady!
TEXT: Radka ŠŤÁVOVÁ ● FOTO: archiv
Na královském dvoře hostiny,
ve městech tančovačky a na vesnici
vepřové hody – masopust býval obdobím, které bujaře slavily všechny
vrstvy obyvatel. Na tradici staročeských masopustů navázali v Táboře,
kde se maškarní rej koná v husitském skanzenu společně s oslavou
keltského svátku Imbolc. Zažijte
zdejší oslavy na vlastní kůži a rezervujte si místo ve žlutém autobuse
do Tábora.
Maso pryč!
Veděli jste, že italský výraz carnevale znamená maso pryč a karneval
je tedy synonymem pro masopust?
Pestrobarevné masky a kostýmy, nad kterými se tají dech, ale
spatříte jen v italských Benátkách.
Nejznámější evropský masopustní
rej s neopakovatelnou atmosférou
se ve městě každoročně koná už od
15. století. Letos tento karneval
připadá na valentýnský víkend,
a tak máte jedinečnou šanci překvapit svoji lásku netradiční oslavou
svátku všech zamilovaných. Do ráje
maškarních veselic vás pohodlně
dovezou naše luxusní autobusy.
Teď navíc se STUDENT AGENCY
ušetříte – kupte si valentýnskou
jízdenku a váš partner s vámi
pojede zdarma.
Symbolickou tečkou za obdobím
fašankových veselic je Carneval
Slovakia v Žilině. Městem každoročně prochází pestrobarevný průvod
několika stovek masek a také
folklorních souborů, které dokreslují
tradiční atmosféru masopustu. A než
se pochová basa, zajděte ochutnat
některou ze slovenských masopustních dobrot. Na víkend do Žiliny vás
z Prahy, Ostravy, ale také z Bratislavy nebo Košic dovezou pohodlné
vlaky RegioJetu už za pár hodin.
Karneval v Benátkách je proslulý neopakovatelnou atmosférou a propracovanými kostýmy.
S valentýnskou jízdenkou od STUDENT AGENCY s vámi pojede váš partner zdarma.
A pokud budete masopustním
veselím příliš unavení, vydejte se
žlutými autobusy vstříc relaxaci do
termálních lázní – rájem odpočinku
je maďarská metropole.
O Budapešti se totiž říká, že je jako
stánek s lahůdkami, ve kterém si
každý vybere to, na co má právě
chuť. Spojte odpočinek a krásnou
architekturu a nezapomeňte vzít
svého partnera do lázní Gellért,
kde romantickou relaxaci podtrhuje
nádherné secesní vybavení.
Při odpoledních toulkách městem
mějte oči otevřené, ať neminete
zdejší vyhlášená lahůdkářství,
kavárny a restaurace. Cesta za vůněmi Maďarska trvá nejmodernějšími autobusy STUDENT AGENCY
z Prahy sedm a z Brna jen necelých
pět hodin.
Bavte se a relaxujte spolu s námi! #
Budapešť je vyhlášená nádhernou architekturou
a léčivými termálními lázněmi. Po rušném masopustu ideální místo pro relaxaci ve dvou.
Zábavné cestování
Noviny a časopisy
Cesta vám bude ubíhat ještě příjemněji,
pokud si vyberete ze široké nabídky zábavy na palubách
autobusů STUDENT AGENCY nebo vlaků RegioJet.
Fun&Relax – autobusy
Individuální dotykové monitory, na kterých můžete sledovat
své oblíbené filmy či seriály přesně podle své nálady.
NOVINY A ČASOPISY ZDARMA*
v autobusech a vlacích
Zábavní portál ve vlacích
portal.regiojet.cz
Sluchátka k zapůjčení
ZDARMA u palubního
personálu v autobusech
i vlacích
Sledujte filmy, poslouchejte hudbu, čtěte knihy a časopisy, sledujte zprávy
nebo hrejte hry. Stačí mít pouze notebook, tablet nebo mobilní telefon –
a o zábavu máte postaráno. Zábavní portál najdete na palubě vlaků
po zadání adresy portal.regiojet.cz.
FILMY
dětské, komedie,
dokumentární, dobrodružné…
HUDBA
rock, pop, jazz, vážná hudba…
HRY
hlavně pro děti
KNIHY
detektivky, beletrie, čtení pro ženy, audioknihy…
Více časopisů najdete na následující straně.
* Na palubě je vždy cca 5 druhů časopisů a novin. Nabídka platí do vyčerpání denních zásob.
Cestujte s námi a využívejte slevy,
které Student Agency a RegioJet nabízejí svým pasažérům.
Jak na slevy, zjistíš zde
25
%
na vstup
INTERAKTIVNÍ
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURIN
www.grevin-praha.com
10 % na zboží
ČESKÁ
PRALINKA
Latrán 44,
Český Krumlov
www.facebook.com/pralinkacesky
300
Kč sleva při
nákupu nad 1 200 Kč
Do objednávky
zadejte kód
„STAGAU14“
40%
12
%
na nákup
KNIHY Z CELÉHO SVĚTA
www.megabooks.cz
facebook.com/oxfordbookshop
na koncerty
NEPUSTILOVA JAZYKOVÁ
ŠKOLA
FILHARMONIE BRNO
www.filharmonie-brno.cz
20%
•
na prodejně po předložení
jízdenky • v e-shopu po zadání
kódu: WWF618EA
www.tempish.cz
Komfortní čekání
na váš spoj
V našich čekárnách vám doba před
odjezdem autobusu STUDENT AGENCY
nebo vlaku RegioJet uteče příjemněji, když
využijete naše předodjezdové služby:
Internet ZDARMA*
Teplý nápoj ZDARMA – káva, čaj nebo horká čokoláda *
Možnost zakoupení chlazených nápojů
PRAHA – Florenc, Hlavní nádraží, Černý Most, Zličín
BRNO – Benešova třída, Vaňkovka
OLOMOUC – Riegerova
KARLOVY VARY – T. G. Masaryka
* v čekárně Praha, hlavní nádraží, nabízíme pouze kávu. Internet je zde možné používat jen
pro rezervaci a správu jízdenek STUDENT AGENCY a RegioJet
S Kreditovou jízdenkou
cestujete nejlevněji!
České Budějovice
x

x
Brno – Staré Město – Uherské Hradiště – Kroměříž – Zlín a zpět
x

x


x
platný od 14. 12. 2014
) 19:45
20:50
—
18:35
) 14:45
15:50
—
12:35
—
09:35
—
07:35
Staré Město, Lidový dům
přij.
—
20:00 odj. Brno, AN Grand
( 19:05
18:00
—
15:00
( 13:05
12:00
—
09:00
—
07:00
) 19:40
—
—
15:00
—
—
Pelhřimov, AN
Humpolec, AN
Jihlava, AN
—
—
—
10:35
10:45
11:06
—
12:26
—
—
—
15:50
—
19:35
20:45
Tábor, AN
—
—
—
09:55
13:50
§ 14:30
§ 15:00
—
—
—
—
18:05
18:55
19:10
18:00
18:55
17:50
17:10
16:00
16:05
platný od 14. 12. 2014
19:00
17:00
) 17:40
) 14:40
11:00
—
—
08:00
14:00
—
06:00
) 06:40 ) 08:40 ) 11:40
—
odj.
Uherské Hradiště, AN
Kroměříž, AN
—
( 20:55
( 19:10
—
—
19:45
( 13:10
16:30
( 15:55
21:30 přij. Zlín, AN
—
—
10:30
13:45
—
08:30
( 07:55 ( 09:55
16:10
—
—
09:45
—
VYSVĚTLIVKY
(Brno – České Budějovice
a zpět): § v označených
zastávkách není povolen
nástup cestujících za
účelem přepravy do shodně
označených zastávek,

x
14:50
( 05:50 ( 07:00 ( 07:50 ( 08:50 ( 08:55 ( 11:50 ( 12:55 ( 14:50 ( 15:40 ( 16:55 ( 18:40 ( 18:55
15:05
13:50
—
12:05
12:00
—
17:15
09:10
10:50
—
09:00
08:00
—
08:00
07:50
—
14:15
13:10
VYSVĚTLIVKY (Brno – Zlín a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu, ( spoj zastavuje jen pro výstup, ) spoj zastavuje jen pro nástup,
 jede v neděli a státem uznaný svátek
12:00
—
platný od 14. 12. 2014
—
16:50
Brno – České Budějovice a zpět
07:00
—
přij.
—
—
17:45
Velké Meziříčí, AN
09:15
17:00 odj. Brno, AN Grand
08:40
08:21
—
§ 17:50
08:35
09:30
—
Třebíč, AN
12:51
Telč, AN
—
18:55
§ 18:15
13:15
—
13:55
—
—
—
—
17:10
odj.
13:05
20:30 přij. České Budějovice, AN
12:10
—
—
18:45
§ 07:00 09:00
14:34
§ 07:55
15:30
Jindřichův Hradec, AN
—
x
06:50
—
13:15
07:15
06:05
—
—
06:00
05:00
—
10:15
přij.
Praha, Dejvická
—
—
odj.
Louny, AN
—
07:15
21:00
22:15
—
06:15
20:00
21:15
—
—
19:00
20:20
—
—
17:00
18:20
Jirkov AN
Chomutov, AN
Praha, ÚAN Florenc
19:35
10:25

x
17:15
—
—
16:00
16:15
21:55
21:45
15:00
15:15
—
—
14:00
13:15
—
—
12:00
12:15
—
17:45
11:00
11:15
—
—
10:00
10:15
—
15:45
09:00
08:15
—
—
) 07:20 ) 09:20 ) 10:20 ) 11:20 ) 12:20 ) 14:20 ) 15:20 ) 16:20 ) 17:20 ) 19:20 ) 20:20 ) 21:20
—
12:45
Rezervujete online – na www.regiojet.cz, www.studentagency.cz,
přes mobilní aplikaci nebo M-stránky.
Platíte online – dobíjejte kredit online platební kartou, přes internetové bankovnictví,
superCASH, PaySec nebo bankovním převodem.
Jezdíte všemi žlutými linkami – jedna „Kreditka“ platí pro vlaky RegioJet a všechny
autobusové linky STUDENT AGENCY.
Kreditka je doživotní a zdarma!
K rezervaci jízdenek můžete využít:
M-stránky
K rezervaci jízdenek můžete také využít naše internetové
stránky pro mobilní telefony. Stránky najdete
na tomto odkazu: http://m.sa.cz
Mobilní aplikace
—
11:30
) 11:35
—
—
—
—
15:30
) 15:35
—
—
Nabízíme vám také možnost rezervovat jízdenky
na vlak či autobus pomocí aplikací na iOS a Android.
Zdarma si je můžete stáhnout na: http://www.studentagency.cz/aplikace
iOS
Android
+420 841 101 101
www.regiojet.cz
www.studentagency.cz
—
—
17:30
) 17:35
—
—
11:45
—
—
—
07:30
04:30 § 05:35
) 04:35 § 05:40
) 07:35
Most, Rudolická MUS, a. s.
—
Most, 1. nám.
—
18:50 § 20:50 22:15 § 22:45
( 18:45 § 20:45 ( 22:10 § 22:40
—
17:00
—
—
—
—
—
14:00
16:45
—
13:00
( 16:40
—
—
—
—
10:00
—
—
—
13:45
—
07:00
( 13:40
—
—
—
—
—
—
Chomutov, AN
—
23:15
23:05
06:00
—
—
05:12
21:15
21:05
05:00
—
—
—
—
18:00
—
—
—
odj.
—
16:00
Jirkov, AN
—
—
—
10:45
—
13:00
( 10:40
—
12:00
—
—
—
—
—
přij.
75
08:45
07:00
Praha – Most – Chomutov a zpět
Brno
09:00
Ušetříte – nakupujte jízdenky vždy za nejvýhodnější cenu.
VYSVĚTLIVKY (Praha – Most – Chomutov a zpět): § v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do shodně označených zastávek, ( spoj zastavuje jen pro výstup, ) spoj zastavuje jen pro nástup,
x jede jen v pracovní dny, jede v neděli a státem uznaný svátek
Proč mít Kreditovou jízdenku?
Brno – Jihlava – Praha
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
Praha, ÚAN Florenc příj.
Praha – Jihlava – Brno
Praha, ÚAN Florenc odj.
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
Praha – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb
22:55
21:15
23:55
22:15
x
platný od 14. 12. 2014.
21:55
20:15
—
12:30 § 13:00 14:00 § 15:00 16:00
§ 17:25
—
—
—
20:00
20:30
§ 19:30 § 20:00
§ 19:25 § 19:55
—
—
—
—
§ 22:00
§ 21:30
§ 21:25
§ 21:05
—
—
—
—
00:00
§ 23:30
§ 23:25
—
—
21:45
19:15
20:45
20:55
19:45
19:55
18:15
18:45
19:25
17:45
17:45
18:55
17:15
17:15
17:55
16:15
16:45
16:55
15:15
15:45
15:55
14:15
14:45
14:55
13:15
13:45
13:55
12:15
12:45
11:15
11:45
12:55
10:45
10:45
—
18:00
§ 17:30
10:15
12:25
x
11:55
10:15
) 07:00 ) 08:00 ) 09:00 ) 10:00 ) 10:30 ) 11:00 ) 12:00 ) 13:00 ) 14:00 ) 15:00 ) 16:00 ) 17:00 ) 17:30 ) 18:00 ) 19:00 ) 20:00 ) 21:00 ) 22:00
06:45
10:55
09:15
09:45
Praha, ÚAN Florenc
09:55
08:15
08:45
Praha, Dejvická
08:55
07:15
07:45
Karlovy Vary, Tržnice (
Praha, Letiště Václava Havla
§ 15:05
—
A
—
—
§ 15:25
—
00:00
—
§ 15:30
—
§ 09:25
08:55
—
—
§ 11:25
§ 10:55
—
—
—
—
§ 13:25
§ 12:55
—
—
—
§ 15:50
§ 15:30
§ 15:25
14:55
—
—
—
—
§ 17:50
§ 17:30
§ 17:25
§ 16:55
—
—
—
—
19:50
§ 19:30
§ 19:25
18:55
B
23:05
§ 13:05
—
A 16:00
23:00
—
§ 13:25
—
—
20:00 § 21:00 22:00
—
§ 14:00
§ 13:30
—
§ 13:30
—
19:35
—
12:00
—
§ 06:55
—
§ 13:50
19:30
11:05
11:00
—
—
§ 07:25
—
—
19:05
—
10:00
—
—
§ 11:30
—
19:00
09:00
§ 11:25
—
—
—
§ 11:50
—
09:05
—
12:00
§ 11:30
04:55 § 05:25
§ 09:30
—
18:00
Karlovy Vary, Terminál, příj.
—
§ 05:25 § 05:55
—
09:50
17:05
Karlovy Vary, Terminál, odj.
§ 09:25
—
—
§ 07:30
—
platný od 14. 12. 2014.
—
—
§ 07:50
17:00
Sokolov, Těšovice
10:00
§ 09:30
B
Sokolov, Terminál
B
Cheb, AN
Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Praha
Cheb, AN
§ 05:30 § 06:00
—
x
Sokolov, Terminál
—
05:50 § 06:20
x
Sokolov, Těšovice
—
16:35
17:35
18:35
19:35
20:00
Karlovy Vary, Terminál, příj.
15:35
21:35
15:05
20:35
11:00 § 12:00 13:00
13:30 § 14:00 15:00 § 16:00 17:00 § 18:00 19:00
12:35
14:35
11:35
10:00
13:35
10:35
09:35
07:35
06:00 § 06:30 07:00 § 08:00 09:00
08:35
06:35
05:00
08:05
Praha, Letiště Václava Havla
Karlovy Vary, Terminál, odj.
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
15:45
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
07:15
( 07:00 (08:00 ( 08:30 ( 09:00 ( 10:00 ( 11:00 ( 12:00 ( 13:00 ( 14:00 ( 15:00 (15:30 (16:00 (17:00 (18:00 (19:00 (20:00 (21:00 (22:00
08:45
Praha, Dejvická
08:15
Praha, ÚAN Florenc
VYSVĚTLIVKY (Praha – Cheb a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu,  jede v neděli a státem uznané svátky, A, B, § v označených zastávkách není povolen nástup
cestujících za účelem přepravy do shodně označených zastávek, ( spoj zastavuje jen pro vystupování, ) spoj zastavuje jen pro nastupování
Praha – Hradec Králové
16:15
18:30
17:15
19:30
18:15
20:30
19:15
21:30
20:15
22:15
21:00
H. Králové, Terminál HD
Praha, Č. Most, nást. 6
06:15
07:30
x
07:15
08:30
x
08:15
09:30
10:15
11:30
12:15
13:30
13:15
14:30
14:15
15:30
15:15
16:30
16:15
17:30
17:15
18:30
18:15
19:30
x
x

19:15
20:30
20:00
21:15

platný od 14. 12. 2014
17:30

15:15

16:30

14:15

15:30

12:15
x
13:30

11:15

12:30
x
11:30
10:15
x





platný od 14. 12. 2014.
08:15
x

09:30

06:30


07:45


VYSVĚTLIVKY (Praha – H.K. a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v pátek,  jede v neděli

—
x

—
—
x

07:05
—
—
—

—
06:40

—
—
09:05
—

—
—
08:40
x

—

—
—
—
—
11:05
—
—
10:40

—
—
—
—
—
13:05
12:40
x
—
—
—
—
—
—
15:05
14:40
—
—

—
—
—
—
17:05
16:40
—
—
—
—
—
—
18:40
19:05
—
—
—
—
—
—
20:40
21:05
—
—
—

—

—

platný od 14. 12. 2014.
—
—
—
platný od 14. 12. 2014.
10:05
09:00
10:45
10:35
09:30
11:15
11:05
10:00
11:45
11:35
10:30
12:15
12:05
11:00
13:15
13:05
12:00
14:15
14:05
13:00
14:45
14:35
13:30
15:15
15:05
14:00
15:45
15:35
14:30
16:15
16:05
15:00
16:45
16:35
15:30
17:15
17:05
16:00
17:45
17:35
16:30
18:15
18:05
17:00
18:30
18:20
17:15
18:45
18:35
17:30
19:15
19:05
18:00
19:30
19:20
18:15
19:45
19:35
18:30
20:15
20:05
19:00
20:45
20:35
19:30
21:15
21:05
20:00
22:15
22:05
21:00
00:15
00:05
23:00

08:30
10:15
x
09:35

08:00
09:45
x

09:05

07:30
09:15
x
08:35

07:00
08:45
x
08:05
x
06:30
08:15
x
Praha, Č. Most, nást. 6
07:35
13:45
24
14:30
—

16:05
) 15:00
14:45
16:35
15:30
—
17:05
) 16:00
15:45
17:35
16:30
—
18:05
) 17:00
16:45
18:35
17:30
—
19:05
) 18:00
17:45
19:35
18:30
—
20:05
18:45
22:05
) 19:00 ) 20:00 ) 21:00
—
—
—
platný od 14. 12. 2014.
—
15:35
Liberec – Praha
09:45
15:05
) 11:00 ) 12:00 ) 13:00 ) 14:00
21:05
vozidlo s plošinou pro vozíčkáře ... jede –, ( spoj zastavuje jen pro vystupování, ) spoj zastavuje jen pro nastupování
20:45

—
10:30
12:05

08:45
) 10:00
11:35
x
—
09:30
11:05
x
x

07:45
) 09:00
10:35
x
x
—
08:30
10:05
x
x
—
) 08:00
09:35

x
06:45
07:30
09:05
x
x
—
07:15
08:35
19:45
—
) 07:00
08:20
12:45
05:45
06:30
08:05
11:45
—
06:15
07:35
Liberec, AN, nást. 8
) 06:00
07:20
14:05
05:30
07:05
13:05
Liberec, Fügnerova-Blažkova
06:35
VYSVĚTLIVKY (Praha – Liberec a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v pondělí,  jede v pátek,  jede v sobotu,  jede v neděli,
Praha, Č. Most
10:45
07:45
x
05:50 07:30 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:20 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:30 23:00 23:30 02:15
—
03:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 23:55

03:30 05:15 06:30 06:40 07:20 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:10 22:30 23:30 00:30
—
01:00 02:45 04:00 04:15 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:40 20:00 21:00 22:00

77
Liberec, AN
Praha – Liberec
Hradec
Králové
Liberec, Fügnerova-Blažkova (

VYSVĚTLIVKY (Brno –Jihlava – Praha a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v pondělí,  jede ve středu,  jede v pátek,  jede v sobotu,  jede v neděli,  spoj je součástí jiné linky
Brno, AN Grand
Praha
1001
1003
1005
1007
1009
 1011
1013
1015
1017
Praha – Olomouc – Ostrava – Havířov– Žilina – Poprad-Tatry – Košice
23
odj.
PRAHA, hl. n.
přij.
1004
12:10
 1006
14:10
1008
16:10
1010
18:10
1012
20:10
1014
21:06
22:10
1016
platný od 14. 12. 2014.
1002
10:10
1000
09:10
21:27
Hranice na Moravě
Olomouc, hl. n.
Zábřeh na Moravě
Česká Třebová
04:40
04:48
05:14
05:43
06:08
06:30
05:40
05:48
06:14
06:43
07:08
07:30
06:40
06:48
07:14
07:43
08:08
08:30
08:40
08:48
09:14
09:43
10:08
10:30
10:40
10:48
11:14
11:43
12:08
12:30
12:40
12:48
13:14
13:43
14:08
14:30
14:40
14:48
15:14
15:43
16:08
16:30
16:40
16:48
17:14
17:43
18:08
18:30
18:40
18:48
19:14
19:43
20:08
20:30
23
08:10
21:48
Ostrava-Svinov
19:48
19:27
22:41
22:13
Ostrava, hl. n.
17:48
19:06
19:48
23:08
16:48
17:06
18:27
20:41
20:13
23:16
15:48
15:06
18:48
21:08
13:48
13:06
17:27
19:41
19:13
21:16
11:48
11:06
15:27
17:48
20:08
09:48
09:06
15:48
18:41
18:13
20:16
07:48
08:06
13:27
16:13
19:08
05:48
07:06
13:48
16:41
19:16
Pardubice, hl. n.
11:27
14:13
17:08
20:51
11:48
14:41
17:16
18:17
18:36
18:51
09:27
12:13
15:08
16:17
16:36
17:51
09:48
12:41
15:16
14:17
14:36
16:51
07:27
10:13
13:08
12:17
12:36
14:51
07:48
10:41
13:16
10:17
10:36
12:51
08:13
11:08
08:17
08:36
10:51
08:41
11:16
06:17
06:36
08:51
09:08
05:17
05:36
06:51
09:16
04:36
11:52
12:00
04:17
 09:52
38 10:00
Ostrava, Stodolní
08:00
Havířov
07:52
23:20
05:52
06:00
23:37
04:52
05:00
21:20
04:00
|
11:49
21:37
03:52
 09:47
20:20
Třinec
Český Těšín
 09:42
20:37
23:55
|
07:49
19:20
00:03
05:42
05:47
19:37
21:55
04:42
04:47
17:20
22:03
03:42
03:47
17:36
20:55
Třinec centrum
15:20
21:03
Bystřice
15:36
19:55
00:12
00:07
13:20
20:03
22:12
22:07
13:36
11:55
21:12
21:07
11:20
12:03
|
20:06
11:37
|
11:27
11:42
11:04
38 09:37
07:27
07:42
07:04
05:37
Čadca
09:30
09:58
04:37
|
Žilina
Liptovský Mikuláš
10:17
Štrba
03:37
20:30
|
10:44
Návsí
|
20:54
06:44
00:17
12:30
Vrútky
22:17
12:59
21:11
06:36
21:17
13:16
Martin
14:01
08:19
09:15
Ružomberok
21:18
14:29
Poprad-Tatry
13:43
14:44
11:25
12:25
14:25
15:25
16:25
17:20
18:25
18:20
19:25
19:20
20:25
08:05
Kysak
KOŠICE
10:25
16:30
platný od 14. 12. 2014
08:25
15:20
16:15
Brno – Olomouc – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Ostrava a zpět
VYSVĚTLIVKY
15:52
15:40
: 23 jede  a , 38 jede v , nejede 5. VII. 15
|
12:06
09:20
odj.
09:36
přij.
příj.
14:20
14:30
15:55
odj. Brno, AN u hotelu Grand
13:20
14:15
15:30
19:30
12:30
13:55
17:30
11:20
12:15
13:30
16:40
10:20
10:30
11:55
15:30
09:20
10:15
11:30
13:30
08:30
09:55
12:40
07:20
08:15
09:30
11:30
06:30
07:55
09:30
Olomouc, hl. n.
06:15
07:30
08:40
Nový Jičín, AN
05:55
07:30
21:20
Příbor, u pošty  / Příbor, u kostela 
05:30
07:00
08:20
09:20
09:50
09:55
x

—
11:35
13:35
12:30
17:35
16:30
19:35
18:30
21:35
20:30
Zlín, AN
Olomouc, hl. n.
06:25
07:30
08:25
09:30
10:25
11:30
14:25
15:30
16:25
17:30
18:25
19:30
09:00
12:20
11:20
10:00
13:55
13:50
13:20
12:20
11:00
15:55
15:50
15:20
14:20
13:00
—
—
16:20
15:20
14:00
17:55
17:50
17:20
16:20
15:00
—
—
18:20
17:20
16:00
19:55
19:50
19:20
18:20
17:00
—
—
20:20
19:20
18:00
21:55
21:50
21:20
20:20
19:00
23:50
23:20
22:20
21:00
07:00
09:05
09:00
11:30
10:40
—
—
13:55
12:30
11:40
11:05
11:00
14:55
13:30
12:40
—
—
15:55
14:30
13:40
13:05
13:00
16:55
15:30
14:40
—
—
17:55
16:30
15:40
15:05
15:00
19:55
18:30
17:40
17:05
17:00
20:55
19:30
18:40
—
—
21:55
20:30
19:40
19:05
19:00
22:55
21:30
20:40
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
20:00
—
18:15
17:55
17:30

platný od 14. 12. 2014.

10:30
10:20
—
07:05
09:40
12:55
—
—
x

08:30
platný od 14. 12. 2014
08:00
11:20
—
x
09:20
11:50
x

10:20
11:55
23:55
—
07:40
11:55
10:30
platný od 14. 12. 2014
08:30
x
09:55
—
—
x

18:30
21:35
Frýdek-Místek, AN Frýdek
20:35
19:20
21:55
18:35
19:35
22:15
17:45
17:20
19:55
16:35
17:35
20:15
14:35
15:20
17:55
13:45
15:35
18:15
12:35
13:20
15:55
10:35
11:20
13:35
16:15
09:45
09:20
11:35
13:55
08:35
09:35
14:15
06:00
05:00
—
odj.
11:55
07:20
05:05
06:40
příj. Ostrava, ÚAN
12:15
Praha, Na Knížecí
08:20
Č. Krumlov, AN
05:40
07:30
08:55
platný od 14. 12. 2014.
09:55
Písek, AN, nást. 12
—
Č. Krumlov, Špičák
06:30
x
x

09:35
Olomouc – Zlín a zpět
10:15
Č. Budějovice, AN
—
Č. Budějovice, AN
07:55
x
—
Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov.
Č. Krumlov, Špičák
x
Č. Krumlov, AN
Písek, AN, nást. 12
Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov.
Praha, Na Knížecí
x
VYSVĚTLIVKY (Praha – Č. Krumlov a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu,  jede v neděli
x
—
x

17:30
19:30
23:00
—
19:00
—
x
18:30
—
18:00
17:00
18:00
18:30

19:00
20:00
platný od 14. 12. 2014.
00:20
—
17:30
x

16:30
22:00
06:00
16:00
16:00
21:00
Praha, ÚAN Florenc
15:30
x

15:30
20:30
—
15:00
15:00
20:00
—
14:30
14:30
x
17:00
14:00
14:00
16:30
13:30
13:00
16:00
13:00
15:30
12:00
15:00
11:00
14:30
10:00
14:00
09:00
13:00
12:00
19:30
21:00
08:00
12:00
11:00
19:00
07:30
11:00
10:00
18:30
07:00
10:00
09:00
18:00
) 06:30
09:00
x
08:30
) 05:35 ) 06:05 ) 06:35 ) 07:05 ) 07:35 ) 08:05 ) 08:35 ) 09:05 ) 10:05 ) 11:05 ) 12:05 ) 13:05 ) 14:05 ) 14:35 ) 15:05 ) 15:35 ) 16:05 ) 16:35 ) 17:05 ) 17:35 ) 18:05 ) 18:35 ) 19:05 ) 20:05
08:00
17:30
Praha, Zličín
08:30
x
—
17:30
07:30
—
17:00
07:00
—
16:30
08:00
07:30
( 07:20 ( 07:50 ( 08:20 ( 08:50 ( 09:50 ( 10:50 ( 11:50 ( 12:50 ( 13:50 ( 14:20 ( 14:50 ( 15:20 ( 15:50 ( 16:20 ( 16:50 ( 17:20 ( 17:50 ( 18:20 ( 18:50 ( 19:20 ( 19:50 ( 20:20 ( 20:50 ( 21:50
06:30
—
16:00
x
06:00
—
15:30
x
—
15:00
05:30
—
14:00

—
—
13:00
21:30
—
12:00
( 21:00
—
11:00
—
—
10:00
20:00
—
09:30
—
—
09:00
19:30
—
08:30
—
—
08:00
19:00
—
07:30
—
—
07:00
18:30
—
06:30
—
—
18:00
06:30
05:05
Plzeň, CAN
Praha – Plzeň
79
Plzeň, divadlo Alfa
Plzeň – Praha
Plzeň, divadlo Alfa
Plzeň, CAN
Praha, Zličín
17:00
Plzeň
Zlín
VYSVĚTLIVKY (Praha – Plzeň a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu,  jede v neděli,  spoj je součástí jiné linky, ( spoj zastavuje jen pro vystupování, ) spoj zastavuje jen pro nastupování
Praha, ÚAN Florenc
16:30
Praha
Olomouc
Praha – Ostrava – Košice
NÁVAZNÉ AUTOBUSOVÉ
SPOJE STUDENT AGENCY
V OLOMOUCI, HL. N.
již od
již od
Oslo
950 Kč
Sarpsborg
950 Kč
žlutý 2 | 2015
Uddevalla
Nejlevněji
poo Evropě
Göteborg
Varberg
Halmstad
Helsingborg
Kodaň
již od
950 Kč
již od
950 Kč
již od
950 Kč
Hamburk
Brémy
Wolfsburg
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Berlín
Hannover
Magdeburg
Londýn
Breda
Venlo
Düsseldorf
Kolín n. Rýnem
Bonn
Frankfurt
n. Mohanem
Eindhoven
již od
Brusel
950 Kč
Lucemburk
Drážďany
Würzburg
Saarbrücken
Remeš
Paříž
již od
390 Kč
Mannheim
Norimberk
Metz
Linz
již od
Mnichov
950 Kč
Győr
již od
St. Gallen
Bern
Vídeň
Salzburg
Curych
Lausanne
již od
210 Kč
Innsbruck
Budapešť
350 Kč
Bolzano
Udine
Ženeva
Trento
Milán
Benátky
Verona Padova
Janov
Bologna
Florencie
již od
950 Kč
Řím
Vnitrostátní linky a Slovensko
cestujte pohodlně
nonstop linka autobusové
a vlakové dopravy
Liberec
Řím
Jirkov
Most
Chomutov
Karlovy Vary
Louny
841 101 101
Hradec
Králové
PRAHA
Sokolov
Cheb
Pardubice
Zábřeh
Česká
Třebová
Ostrava
Havířov
Český Těšín
Třinec
Bystřice
Frýdek
Návsí
Místek
Hranice Nový
Jičín
Příbor
Plzeň
Olomouc
Humpolec
Tábor
Písek
Český
Krumlov
Jihlava Velké
Meziříčí
Pelhřimov
Brno
Jindřichův
Hradec
Třebíč
Telč
České
Budějovice
Znojmo
Kroměříž
Staré Město
Zlín
Stará
Ľubovňa
Čadca
Uherské
Hradiště
Žilina
Považská
Bystrica
Vrútky
Martin
Trenčín
Liptovský
Mikuláš Štrba
Ružomberok
Banská
Bystrica
Žiar nad
Hronom
autobusové linky STUDENT AGENCY
vlakové a autobusové linky REGIOJET
Zvolen
BRATISLAVA
Dunajská
Streda
Komárno
Lučenec
Levoča
Bardejov
Prešov
Kysak
Rožňava
Trnava
Nitra
Kežmarok
Poprad
Rimavská
Sobota
Košice
80
Strana 81
žlutý 2 | 2015
Strana 82
Download

únor 2015 - RegioJet