žltý 02 | 2015
Strana 1
Strana 2
žltý 02 | 2015
žltý 02 | 2015
Strana 1
Úvodom
VÁŠ NOVÝ
SLOVENSKÝ DOPRAVCA
VYBERÁME PRE VÁS
BRATISLAVA
NITRA
BANSKÁ BYSTRICA
12
ZIMA VO WASHINGTONE
Zasnežená metropola USA oèami zahraniènej spravodajky ÈRo.
od
2,00 €
BRATISLAVA
NITRA
Dŀ[GHQQH
od
5,00 €
BRATISLAVA
28
POSADNUTOSŤ HELISKIINGOM
Adrenalínové lyžovanie na nedotknutých prašanových pláòach.
B. BYSTRICA
Dŀ[GHQQH
32
V ŠKATU¼KE „HEREC PRE DETI“ SA CÍTIM SKVELO!
Rozhovor s Michalom Nesvadbom.
38
NEDOTKNUTE¼NÉ PROSTITÚTKY
Reportáž o ne¾ahkom údele najnižšej kasty Badi.
50
KARNEVALY, KARNEVALY, KARNEVALY…
Postrehy z tradièných osláv Klumbie, Brazílie a Mexika.
Časopis Žltý 02/15
EV 5058/14
Šéfredaktorka: Lea Špačková
Redakcia: Petra Nováková, Lenka Liška
Inzercia: Martin Dejmal
[email protected]
Grafické práce a sadzba: Marta Dlouhá,
Lenka Šturzová a Ráďa Dočkal
Obálka: Míma Poveda
www.regiojet.sk
Mesačník Žltý je zadarmo k dispozícii na
vlakových linkách InterCity RegioJet
a v pobočkách STUDENT AGENCY a RegioJet.
Vydavateľ: RegioJet a. s., Obchodná 48,
811 06 Bratislava.
Uvítame vaše pripomienky a námety, ktoré
môžete zasielať na e-mailovú adresu:
[email protected]
žltý 02 | 2015
Strana 3
Editoriál
EDITORIÁL
Kožené sedačky sú vybavené dotykovými obrazovkami s HD rozlíšením,
USB pripojením a rádiom. Cestujúci
môžu využiť rôzne možnosti individuálnej palubnej zábavy, ako sledovanie online TV vysielania, premietanie filmov, hranie hier či počúvanie
rádia.
Milí čitatelia,
možno poznáte české porekadlo
„únor bílý – pole sílí“. Síce tej bielej
nádielky máme tento rok skromnejšie, pre našu spoločnosť však má toto
porekadlo rozhodne dobré účinky.
V mesiaci január sme totiž konečne získali licenciu na autobusovú
nedotovanú linku na trase Banská
Bystrica – Nitra – Bratislava. Sme
tomu radi a tento mesiac začíname
jazdiť. Konečne totiž môžeme poskytnúť cestujúcim prepravné služby
s nadštandardným servisom
a za veľmi výhodnú cenu.
... odlety z Bratislavy, Košíc,
Viedne, Brna a pod.
[email protected]È
Ĝ
zájazd ¨U¸ADQ
ov
práve
teraz!
02/20 50 20 50
www.go4holiday.sk
Na túto linku sme pripravili úplne
nové luxusné a moderné autobusy
FUN & RELAX značky IRIZAR.
Tieto typicky žlté klimatizované
autobusy s kapacitou až 63 miest ponúkajú cestujúcim populárny servis
(stevard/ka na palube autobusu, nápoje zadarmo, denná tlač a časopisy
zadarmo, wifi pripojenie zadarmo).
Február je tiež mesiac, v ktorom sa
oslavuje sviatok všetkých zamilovaných – Valentín. Ak chcete vyraziť
so svojou drahou polovičkou na nejaké skvelé miesto, pripravili sme pre
vás akciovú ponuku v rámci autobusovej dopravy, keď druhý z cestujúcich cestuje úplne zadarmo. Táto
ponuka platí skoro celý mesiac, nielen 14. februára. Stačí, keď kliknete
na naše webové stránky a vyberiete si
mesto a čas, ktorý vám vyhovuje.
Ak chcete v lete vycestovať do USA
na brigádu, je najvyšší čas, aby ste
sa začali pozerať po programe Work
and Travel. Tento program umožňuje
študentom vysokých a vyšších odborných škôl získať bohaté skúsenosti,
zoznámiť sa s novými ľuďmi, cestovať
a prehĺbiť si tak jazykové zručnosti.
Neseďte teda doma a vyrazte s nami
za poznaním.
Váš Radim Jančura
žltý 02 | 2015
Strana 5
Fotosúťaž
Fotosúśaž
ROZPRÁVKOVÁ ZIMA
3. miesto:
„Kde bolo, tam bolo, v jedno
zimné ráno... “
Veronika Blahová,
Uherské Hradiště
32%2þ.<35(9É6
35,$021$67$1,&,$&+
2. miesto:
„Fotografia vyfotená
na poriadne veternej Suchej
hore nad Kežmarkom.“
Daniel Dluhý, Kežmarok
.œ3,Ħ6,/672.$=6.$Ħ,1)250ƒ&,(0–Ŀ(7(
Výhercom 2. a 3. miesta ďakujeme za krásne fotografie a posielame upomienkové predmety.
,2'02%,/1Ÿ&+35('$-&29967$1,&,$&+
KOŠICE _LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ _75(1Ώ1
FOTOSÚŤAŽ
Súśaž o otvorený spiatoèný lístok na ¾ubovo¾nú
vnútroštátnu trasu autobusov STUDENT AGENCY.
Posielajte nám svoje fotografie
zamerané na témy nášho mesačníka:
Víťazná fotografia bude uverejnená
na dvojstrane 6 –7.
Marec – SME TO, ČO JEME
(jedlo, varenie, kultúra stolovania...).
Apríl – RÍŠA ZVIERAT
(naši miláčikovia, divočina, zoo,
safari...).
Máj – CHÉMIA LÁSKY (láska, jar,
dvojice, srdce, bozk...).
Fotografie vo formáte „na šírku“,
v čo najväčšom rozlíšení, spolu
s krátkym popisom, menom a adresou posielajte na [email protected]
Do predmetu e-mailu napíšte: Fotosúťaž NÁZOV TÉMY. Vždy do
15. predchádzajúceho mesiaca. #
Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas so zverejnením svojej fotografie na stránkach časopisu Žltý.
Strana 6
žltý 02 | 2015
TÉM
TÉ
MA: RO
MA
ROZPRÁ
ZP
PRÁ
RÁVK
RÁVK
VKO
OV
VÁ ZI
ZIMA
MA
„V ten
ten deň
deeň veľa
veľa
ľľa nasne
nasne
na
nežžil
n
ilo a myy sm
smee posla
osllali
osl
ali
l
d ru
dc
dcé
u do
d le
lesa
les
a na
na jjaho
ah dy.
dy .. “
Rooma
om
ma
m
an Jaro
Jaro
aroš,
š, Ost
š,
Osstrav
ra
rav
ava
a
žltý 02 | 2015
Strana 7
žltý 02 | 2015
Téma mesiaca – ROZPRÁVKOVÁ ZIMA
Strana 8
žltý 02 | 2015
Téma mesiaca – ROZPRÁVKOVÁ ZIMA
sa na internet a hneď uvidíte, že tradícia fašiangov je stále živá a mnoho
miest a dedín po celej republike
fašiangy slávi často vo veľkom štýle.
ROZPRÁVKOVÁ ZIMA
Mesiac február všeobecne patrí medzi najob¾úbenejšie
mesiace v roku. Väèšinou už všetci majú zimy až po krk,
ale do jari je to ešte pomerne ïaleko. Niet preto divu,
že ve¾kým spestrením tohto mesiaca je obdobie karnevalov,
fašiangov a iných zábav, keï uprostred zimy pod pestrými
maskami ožívajú rôzne bizarné a rozprávkové bytosti.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Jan PETRÁŠEK, archív
Mohlo by sa zdať, že tieto oslavy
pochádzajú z kresťanstva. Pravda je
taká, že história februárových osláv
siaha omnoho hlbšie. Napríklad
fašiangy pochádzajú zo starej pohanskej tradície, keď sa slávil koniec
zimy a ľudia sa s nádejou na ďalšiu
úrodu, hojnosť, zdravie a blahobyt
pozerali do budúcnosti. Zvyklo to byť
obdobie zabíjačiek, susedských zábav, besied a tiež svadieb, na rozdiel
od dnešnej doby, keď je väčšina svadieb na jar a v lete. Predtým sa totiž
svadby museli konať mimo sezóny
žatvy a zberu.
K fašiangom neodmysliteľne patria
masky, a pretože fantázii sa medze
V dnešnej dobe sa všade tradície masiek prísne nedodržujú. Ide predovšetkým o zábavu.
Strana 9
Masky v Benátkach majú nádych tajomstva
nekladú, v sprievode vždy musí byť
niekoľko masiek, bez ktorých by to
skutočne nešlo. Ústrednou maskou
fašiangov v Česku je Laufr alebo
Masopust, ktorý žiada hospodára,
aby masky mohli navštíviť jeho dom.
Medzi ďalšie nevyhnutné masky
patrí Ženuška (Laufrova žena – maska, v ktorej je vždy prezlečený muž),
ďalej Turci, Medveď a Medvediar,
Žid, Kominár, Slamený, Cigánka,
Smrtka a Kobyla. Pred fašiangami
sa konali zabíjačky, takže samozrejmosťou boli jaternice, jelitá, ovary,
polievky. Piekli sa mäsá, koláče,
buchty a samozrejmosťou je aj kvapka niečoho ostrejšieho na zahriatie.
Predsa len, v kostýmoch masiek
býva veľká zima. Síce sa potom s narastajúcim počtom domov znižovala
artikulačná schopnosť a tiež schopnosť udržať sa na nohách, ale aj to
k fašiangom patrí.
Pokiaľ aj vy máte chuť ísť proti prúdu času a navštíviť niektorý z mnohých slovenských fašiangov, pozrite
Inde vo svete sa vo februári slávi
skôr karneval, ktorého história zas
siaha až do starovekého Grécka, kde
sa konali sprievody na počesť boha
vína a zábavy Dionýza. Rimania
potom grécky zvyk prevzali, len boh
sa volal Bakchus a v priebehu slávností, ktorým sa vravelo Saturnálie,
si páni a otroci menili roly. Medzi
najznámejšie svetové karnevaly
patrí karneval v Benátkach a juhoamerické karnevaly, na čele s tým
v Riu de Janeiro. Veľkú obľubu však
majú aj karnevaly v Belgicku či
v Sydney. O zážitkoch z niekoľkých
slávnych latinskoamerických karnevalov sa môžete dočítať v ďalšom
článku Karneval, karneval, karneval
tohto čísla. #
V Južnej Amerike je karneval predovšetkým
o tanci.
žltý 02 | 2015
Strana 10
Kultúra
žltý 02 | 2015
Kultúra
indierockerov Modest Mouse, ktorí
sa albumom Strangers to ourselves
vracajú na scénu po dlhých ôsmich
rokoch.
LEŽATÁ OSMIÈKA SÚÈASNEJ HUDBY
Aké albumy si nenechať ujsť v roku 2015?
Vïaka internetu a streamovacím službám má každý priamo
vo svojom chytrom telefóne na dosah desiatky tisíc skladieb.
Ako sa však vyznaś v tom popkultúrnom chaose,
ktorý si nosíte vo vrecku?
TEXT: Aleš STUCHLÝ, Jiří ŠPIČÁK ● FOTO: Radio Wave
A ako sa rozhodnúť, čo budete počúvať zajtra, o hodinu alebo o desať
minút? Poradiť vám môže napríklad
relácia Factory na Radiu Wave, ktorá každý týždeň starostlivo vyberá
a filtruje elektropop, hip-hop aj gitary tak, aby zostalo len to najlepšie.
Začíname na českej scéne, ktorá
v minulom roku zažila jednu zo svojich najsilnejších sezón. Hanspaulským Tata Bojs sa obdivuhodným
spôsobom darí balansovať na hrane
medzi priamočiarym popom a decentnými zvukovými experimentmi,
ktoré sú poučené súčasnými svetovými trendmi. Rok 2015 pre nich bude
významný: po štyroch rokoch sa
rozhodli nadviazať na album Ležatá
osmička a natočiť ďalšiu dlhohrajúcu platňu. Súdiac podľa singlového
vinylu Strana A pôjde opäť o umne
zamiešaný kokteil zo známych prísad, medzi ktorými nebudú chýbať
gitarové harmónie, zasnené elektronické aranžmány ani texty postavené na slovných hračkách. Tešiť sa
môžu aj fanúšikovia, ktorí si radšej
Tata Bojs užívajú na koncertoch –
k novému albumu kapela plánuje
turné, ktoré sa, samozrejme, nevyhne ani letným festivalom.
Lovci medzier
Rok 2015 však bude patriť aj menej
známym menám. Hip-hopová kapela
Kyklos Galaktikos, ktorá pred
štyrmi rokmi debutovala albumom
Osa dobra a ktorá býva najčastejšie
prirovnávaná napríklad k legendárnym WWW, prichystala nový album
nazvaný Lovci mezer. Opäť môžeme
čakať zvuk na pomedzí rapu a divného popu a surreálne texty, v ktorých
Kyklos prepája fantastické obrazy
so spirituálnou tematikou alebo
ľahko infantilnými riekankami.
Podobne veľký rok čaká aj Ondreja
Mikulu, ktorý je na tuzemskej elektronickej scéne známy ako Aid Kid.
Po desiatkach živých vysúpení sa
konečne dočká svojej prvej nahrávky,
ktorá bude plná melodickej elektroniky aj klubových beatov.
Kapela Deaths, ktorú vedie Igor
Bruso a ktorú Radio Wave vyslalo
hrať na prestížny európsky festi-
Strana 11
Nenechajte si ujsť novinku islandskej divy Björk.
val Eurosonic, momentálne pôsobí
v Berlíne. Napriek tomu ju čiastočne
stále považujeme za českú skupinu.
Debutový album má šancu spôsobiť
vo svete slušný rozruch, navyše, už
dva vydané single nevídane zatriasli
blogosférou aj vplyvnými hudobnými
magazínmi. Máme dôvodné podozrenie, že pôjde o jednu z najlepších
domácich nahrávok roka, a pokiaľ
na vás platí chytrá kombinácia r'n'b,
indie rocku a elektroniky, najskôr
vás Deaths uchváti tiež.
Sám sebe cudzincom
Z hojného množstva túžobne očakávaných zahraničných releasov tohto
roka sa nedá nezmieniť o novinke islandskej divy Björk, ktorá si k sebe
tentoraz prizvala stále slávnejšieho
venezuelského producenta menom
Arca a temného elektronika The
Haxan Cloak. Veľké veci sa očakávajú tiež od albumov kanadskej popovej
hviezdy Grimes, britských klasikov Radiohead alebo amerických
Päť rokov už tiež ubehlo od posledného štúdiového opusu britského
speváka Antonyho Hegartyho,
ktorý na tento rok prekvapivo chystá
silne elektronický politický album,
na ktorom hodlá spojiť sily s jedným
z popredných súčasných beatmakerov Hudsonom Mohawkom.
Spoluprácu s týmto škótskym producentom si už vyskúšala aj najväčšia
hip- hopová hviezda súčasnosti –
Kanye West – ktorého tohtoročnú
novinku anticipuje subtílny duet
s Paulom McCartneym.
Pozvánka na koncert
A na záver ešte pozvánka: 4. marca
sa v pražskej MeetFactory uskutoční prvý tohtoročný koncert v rámci
Radio Wave Stimul Festival, ktorý
ovládne jedno z najvplyvnejších mien
súčasnej klubovej hudby. Škótsky
producent Rustie, ktorý mieša tanečnú elektroniku s hip-hopom, patrí
k ľuďom, ktorí trendy nenasledujú,
ale udávajú. Buďte pri tom. #
FACTORY
RADIA WAVE
Relácia – vysielaná na elektronických vlnách Radia Wave duom
Aleš Stuchlý a Jiří Špičák – prináša
najčerstvejšiu hudbu v českom éteri
s komentárom, ktorý si zasadzuje
do patričného kontextu. Laďte nás každý utorok od 20.00 h. www.wave.cz
žltý 02 | 2015
Zápisník zahraničných spravodajcov
Strana 12
ZIMA VO WASHINGTONE
Biele zamrznuté pláne a prívaly snehu, ale tiež 25-stupòové teplá
a popoludnia pod palmami pri šumiacom oceáne. Zima v Spojených štátoch môže maś mnoho podôb. Zatia¾ èo severné regióny
sa halia do kožuchov, americký juh zvyknutý na sandále a krátke
nohavice vyvádza z konceptu aj rýchla snehová prehánka.
TEXT a FOTO: Lenka KABRHELOVÁ
Každoročne sa pod nápormi zimy
na pár dní zastaví aj hlavné mesto
Washington. Nie všetci sa však
na efekt štyroch ročných období
sťažujú. „Väčšina ľudí si o nás myslí,
že sme sa zbláznili. My si však len
užívame sneh a mráz!“ smeje sa počas obhliadky zasnežených washin-
Zamrznuté jazierko pri washingtonskom obelisku.
gtonských pamiatok 23-ročný mladík
z Tampy na Floride. Jeho výskajúci
kamarát sa kĺže po zamrznutom
povrchu obdĺžnikového jazierka,
v ktorom sa v lete odráža obelisk
pripomínajúci pamiatku prvého prezidenta Georga Washingtona.
žltý 02 | 2015
Zápisník zahraničných spravodajcov
Strana 13
Obavy o zdravie pri prípadnom páde
pod nie príliš silnou vrstvou ľadu si
nepripúšťa. „Neutopil sa tu predsa
ani Forrest Gump!“ pripomína scénu
zo slávneho filmu rodák z amerického Juhu, ktorý podľa svojich slov vidí
sneh druhýkrát v živote. „Pravda,
neobliekli sme sa na toto dobrodružstvo úplne ideálne,“ sebakriticky
zhodnotil svoj „zimný“ odev – ľahkú
bundu, rozviaty šál a plátené tenisky
s tenkou podrážkou. Aspoň sa na
ľade a snehu dobre kĺžu.
Pohľad z lietadla.
Zatiaľ čo mladíkom z Floridy ani
skrehnuté prsty a červené nosy nemôžu skaziť detskú radosť zo zimného zážitku, washingtonskí obyvatelia sú podstatne skeptickejší.
Poeticky zamrznuté pamätníky síce
lahodia oku, podstatne menej už
však skutočnosť, že aj pár centimetrov snehu dokáže hlavné mesto Spojených štátov a sídlo politickej moci
so železnou pravidelnosťou privádzať
na pokraj kolapsu.
Chaos na letiskách, autá kĺzajúce sa
po neprejazdných cestách, zatvorené
školy, úrady i vládne inštitúcie – rodáci zo severnejšie položených amerických regiónov nad každoročným
scenárom s neveriackym úsmevom
vrtia hlavou, miestni chrlia popol
a síru na hlavu radným a všetkým
voleným zástupcom. Riaditelia škôl
sa ospravedlňujú, že zavreli príliš
Obyvatelia Washingtonu si krátku zimu náležite užívajú.
žltý 02 | 2015
Zápisník zahraničných spravodajcov
„Pravda, neobliekli sme sa úplne ideálne!“
skoro alebo, naopak, so zásadným
krokom otáľali tak dlho, že vystavili
žiakov v žltých školských autobusoch
na šmykľavých cestách prílišnému
riziku. Majitelia sparťansky stavaných nehnuteľností bez patričnej
izolácie preklínajú mrazy a s hrôzou
sa trasú nielen zimou, ktorá lezie
do kostí jednoduchými oknami a slabými múrmi, ale tiež očakávaním
nového účtu za elektrinu.
Strana 14
Tí, ktorí sú trochu stoickejšie založení, si však zimnú paralýzu napokon
predsa len užívajú. Mnohí o to intenzívnejšie, že sa „snehová kalamita“
v hlavnom meste väčšinou drží len
pár dní v roku. Na miniklzisku
v záhrade Národnej galérie tak
elegantne krúžia deti, turisti aj
penzisti, ktorí na konci roka zjavne
nefandia krasokorčuľovaniu či NHL
len z pohodlia obývačky. Energetickí
zamestnanci Kongresu, mimovládnych organizácií aj rešpektovaných
medzinárodných inštitúcií si v „snežný deň“ navliekajú teplé spodky,
čiapky a rukavice a veselo vyrážajú
do narýchlo zvolaných bitiek
v guľovaní.
Spokojní sú napokon všetci. Teplomilní Washingtončania vedia, že
zimným radovánkam bude v hlavnom meste čo nevidieť koniec. Novozrodení priaznivci ľadu a snehu
majú, naopak, istotu, že prinajmenšom v niekoľkých z päťdesiatich
amerických štátov zima trvá dhšie
než pár dní. #
žltý 02 | 2015
Strana 15
Letenky
1DMYÂêxËYÛEHU
SU¿YHWHUD]
LENKA KABRHELOVÁ
Je spravodajkou Českého rozhlasu v Spojených štátoch. V rokoch 2008–2013 bola
spravodajkou v Ruskej federácii a postsovietskych republikách, do roku 2008
informovala o medzinárodnom dianí z reportážnych ciest do Veľkej Británie,
Írska, Rakúska a množstva rozvojových zemí – Jemenu, Etiópie či Angoly.
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÝCH SPRAVODAJCOV – jedinečný
rozhlasový magazín, ktorý nemá v českom rozhlasovom éteri obdobu.
Ponúka nové pohľady na známe dejiny, rozprávanie o obdivuhodných príbehoch a osudoch, a to doslova zo všetkých kútov planéty.
NAŽIVO VO VAŠOM MOBILE A NA RADIOZURNAL.CZ
2GOHW\]9LHGQHu
SDUNRYDQLHQDOHWLVNX]DGDUPR
www.go4holiday.sk
02/20 50 20 50
žltý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 16
žltý 02 | 2015
Strana 17
Cestospisy Petra Horkého
Každá fotka na chvíľku zastavuje čas.
Ale tiež zároveň uchováva moment,
ktorý sa už nikdy nevráti.
Foto Michal Votápka.
SVET SA ZMENIL
Túto vetu povedal jeden z hrdinov Pána prsteòov. A nebol ïaleko
od pravdy aj v súvislostiach nášho sveta, sveta ¾udí. Ale možnože
tá sprofanovaná veta znamená nieèo iné, než sme zvyknutí
èítavaś v novinách. Ako to myslím?
TEXT: Petr HORKÝ ● FOTO: Michal VOTÁPKA, Petr Jan JURAČKA,
Tomáš PICKA, Martin PROCHÁZKA
Uganda. Foto Petr Jan Juračka.
Bola doba, keď mnoho lovcov veľrýb
nemalo na výber. Ochrana prírody,
alebo nieochrana, pokiaľ neulovím
toho morského cicavca, potom budem
ja a moja rodina hladovať. Až postupom rokov sa začali niektorí z nich
meniť a robili zdanlivé hlúposti:
vozili cudzincov na svojich veľrybárskych bárkach a nelovili. Len tým
cudzincom ukazovali veľryby. Vtedy
sa to mohlo zdať ako hlúposť, dnes je
to však bežné. Na mnohých miestach
sveta ponúkajú pozorovanie veľrýb
práve bývalí lovci. Zarobia viac.
Boli doby, keď mladý Tirolák Reinhold šliapal po alpských kopcoch,
šplhal po skalách a jeho prísny otec
ho údajne mlátil ako darebáka.
Slušný chlap sa predsa stará o hos-
podárstvo, o zvieratá a nestráca čas
nezmyselným lezením po skalách.
Svet sa však zmenil. Dnes je meno
Messner legendárna značka známa
po celom svete a lezenie a turizmus
v Alpách zarába viac ako tradičné
hospodárstvo. Bez dotácií z únie by
mnoho hospodárov umrelo od hladu.
Keď dnešný cestovateľ vyrazí do sveta,
skoro všade je už na neho pripravená akási „bublina turizmu“, kde sa
miestni naučili, že turistom sa ukazuje
to, čo si cudzinec myslí, že robia a ako
žijú. Ale skutočnosť je iná. A tak sa
domorodec niekde na Vanuatu postaví
pred kameramana, v bedrovom rúšku
pobieha pralesom, a až keď je dotočené, za rohom sa pokojne prezlečie
do texasiek a ide domov.
žltý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 18
Cestospisy Petra Horkého
Strana 19
kradnúť ich dušu, ale len zaznameKorowaiovia, stromoví ľudia na
nať ten výnimočný okamih. Nebolo
Novej Guinei, boli ešte pred pár
treba. Len čo sa narovnal a odkryl
rokmi zachytení na fotografiách,
objektív, domorodec pred ním sa
ako prekvapene siahajú belochovi
napriamil a napriahol oštep. Ale nie
na fúzy a svetlú pokožku na rukách. Nedávno tam bol
kamarát a záležalo mu
Boli doby, keď mladý
na tom, aby stretol ešte
tie skutočné, nedotknuté
Tirolák Reinhold šplhal po
kmene. Vydal sa hlboko
do lesov, do divočiny.
skalách a prísny otec ho
Po dňoch pochodovania
mlátil ako darebáka.
objavil stromovú dedinu.
Korowaiovia na neho
na útok, len tak, bokom. Aby fotka
porozne pozerali, siahali mu na tvár,
vyzerala pekne. Jednoducho, knowna niekoľkodňové strnisko. Bol šťasthow tých domorodcov už zďaleka nie
ný. Dorozumieval sa posunkami
je len stopovanie zvierat a pozorovaa po chvíli vytiahol fotoaparát. So zanie lesa, ale aj pózovanie turistom
nietenou tvárou mi popisoval, že poa vyberanie poplatku za fotografie.
čas šmátrania v batohu vymýšľal,
Vo februári bude v Prahe prednáška
ako im bude vysvetľovať, že nechce
Ukrajina je veľká zem. Na východnom
konci prebieha krvavá vojna a na druhom
konci sa odohrávajú iné drámy.
Foto Tomáš Picka.
Svet sa
Svet
sa m
mení…
ení…
ení
Foto Tomáš Picka.
žltý 02 | 2015
… ale stále má svoju krásu.
Foto Tomáš Picka.
žltý 02 | 2015
Strana 20
Cestospisy Petra Horkého
jazykové pobyty v zahraničí
Už si baľte
kufre!
žltý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
o Novej Guinei, opýtam sa, ako to
dnes je so stromovými ľuďmi.
Strana 21
ako popisuje svet taký, aký skutočne je. To chce odvahu. Neponúkal balíček otrepaných rečí, ktoré
stále chce mnoho ľudí počuť, ako
keď malé dieťa trvá na opakovaní
Je komické z času na čas počúvať
niektorých cestovateľov v rádiách,
ktorí tvrdia, že taká
divočina stále existuje.
Vydal sa hlboko do lesov,
Na jednej strane im
rozumiem. Nie je ľahké
do divočiny. Korowaiovia na
odolať tej požiadavke
poslucháčov, ktorí stále neho pozorne pozerali, siahali
chcú počúvať historky
podobné kolumbovským
mu na tvár. Bol šťastný.
objaviteľským denníkom. Akoby nechceli verozprávky a bráni sa, kedykoľvek
riť tomu, že svet sa skutočne zmenil.
unavený rodič povie niečo inak.
Nie sme však deti, a keby aspoň
Vážim si napríklad fotografa Petra
niečo z dávnych dôb mohlo zostať
Slavíka, ktorý minulý rok prednáaj dnešným cestovateľom, potom
šal na WorldFilme a o pár týždňov
tá schopnosť prinášať správy o tom,
som ho počul aj v Rádiožurnále,
Kuba. Práve v týchto dňoch sa dramaticky mení
a je možné, že o pár mesiacov ju zaplavia vlny
obrovských zmien. Foto Petr Jan Juračka.
Študujte angličtinu
v zahraničí
Objednávajte práve TERAZ! Kapacity sa rýchlo plnia.
sKB[ZLPWÎQPCZUZQSFEPTQFMáDIJQSPGFTJPOÇMPW
sKB[ZLPWÎQPCZUZQSFEFUJBNMÇEFãTPTQSJFWPEPNEFMFHÇUB
ŠTÚDIUM – ZÁBAVA – DOVOLENKA – ZÁŽITKY
XXXTUVEFOUBHFODZTL
žltý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
14. ročník
cestovateľského festivalu
Strana 22
WorldFilm
Pražský WORLDFILM prebieha 21. a 22. februára
a je sprievodným programom veľtrhu cestovného ruchu
HOLIDAY WORLD (19.–22. 2.) – pražské Výstaviště Praha-Holešovice.
Podrobný program nájdete na
Facebook
www.holidayworld.cz
PROGRAM
9.30
NEDEĽA 22. 2.
Honza PLACHÝ a Tomáš PICKA –
Mária & Mária
film, beseda, diashow (Ukrajina)
09.00
Cestovatelský biograf:
Baťov kanál – vzkriesenie sna
Na ceste po južnom Albánsku
11.00
Radka MYŠKOVÁ – Mexiko
beseda, diashow
10.00
Gabriela GRÉZLOVÁ – Boj o každú minútu
diashow freedivingovej rekordmanky
12.00
Martin PROCHÁZKA – Prízrak z hlbín: žralok
– beseda, diashow (JAR, Bahamy)
11.00
Ruda ŠVAŘÍČEK – Nová Guinea, Indonézia
beseda, diashow
13.00
Bob STUPKA – Z Limy na rovník
beseda, diashow (Peru, Ekvádor)
12.00
Soňa BOŠTÍKOVÁ – Sedem veľkých hôr
beseda, diashow
14.00
Petr HORKÝ – CESTOsPISY
Diashow novej knihy príbehov
z 18 krajín sveta
13.00
Miloslav STINGL – Ako napísať pútavý cestopis
beseda, diashow
15.00
Mirek NÁPLAVA – Kryštof Harant Forever!
Travelpunková diashow o prekvapivom
cestopiscovi
14.00
Petr Jan JURAČKA –
Do severnej Ugandy s vrtuľníkom
film, beseda, diashow
16.00
manželia JONOVCI – Na bicykli okolo sveta
beseda, diashow
15.00
Lenka KLICPEROVÁ – India a ženy
beseda, diashow
16.00
Cestovateľský biograf:
Film o filme Storočie Miroslava Zikmunda
Zmena programu vyhradená.
Hlavní partneri
ako skutočne vyzerá svet. Napravovať ilúzie a fámy.
vyrobiť niekoľko rovnakých trónov,
aby ich pri každej návšteve mohol
ponúknuť belgickým vedcom, a tak
prilepšiť kmeňu, no hlavne skrátiť
pobyt cudzincov v dedine. Takže hry,
Foto Petr Jan Juračka.
Fotoo Petr
Pet Jan Juračka
račka.
a.
SOBOTA 21. 2.
Strana 23
Aj keď... tu to manipulovanie siaha
až do dôb kolonizácie. Keď belgický kráľ Leopold
barbarsky nechal
Náčelník si nechal vyrobiť
okupovať a obsadzovať Kongo, aby
niekoľko rovnakých trónov,
sa aspoň trochu
rehabilitoval
aby ich pri každej návšteve mohol
pred znechutenou
Európou (áno,
ponúknuť belgickým vedcom.
Belgičania páchali
také zverstvá, že
pri ktorých domorodci hrajú pred
dokonca aj ostatní kolonizátori to
cudzincom divadielko, sú staré už
začali kritizovať a boli znechutení!),
niekoľko storočí.
začal jeden z prvých antropologických výskumov. A bolo vtedy písané,
Tretí týždeň vo februári sa začne
že jeden z miestnych náčelníkov si
v Prahe najväčší stredoeurópsky
nechal od ostatných členov kmeňa
Stretnutie s cestovateľmi, filmármi, spisovateľmi,
diashow, výstavy a projekcie filmov.
www.worldfilm.cz
Cestospisy Petra Horkého
žltý 02 | 2015
žltý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
veľtrh cestovného ruchu s názvom
Holiday World. Už ten názov dáva
jasne najavo, že dnes cestujeme,
hlavne kvôli odpočinku, na dovolenku. Je to činnosť, ktorú si môže
dovoliť skoro každý, aspoň v nejakej
miere. Skoro každý tiež túži po tom,
hoci len na niekoľko hodín sa zahrať
na objaviteľa. Zažiť niečo, čo iní nie.
A v sobotu a v nedeľu 21. a 22. februára ako sprievodný program
k tomuto veľtrhu usporadúvame
cestovateľský festival WorldFilm.
Už štrnásť rokov si dávame záležať
na tom, že skladáme program z ľudí,
ktorí sa nespreneverili tomu poslednému pravidlu, tej poslednej povinnosti, ktorá dnešných cestovateľov
spája s dávnymi objaviteľmi. Už som
o tom pred chvíľou písal. To nedotknuteľné pravidlo cestovateľa by
malo byť: neklamať.
Po niekoľkých rokoch prehovárania
sa nám podarilo presvedčiť legendárnu českú horolezkyňu Soňu
Strana 24
žltý 02 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
horolezcov opisuje svoje výpravy ako
cesty do pustatiny, aj keď v dnešnej
dobe sa už na mnohých miestach
sveta hromadia davy lezcov a k vrcholu potom veľakrát postupuje
špalier, pretože nie je kam uhnúť.
Russelovho ľadovca v Grónsku údajne ubúda.
Foto Martin Procházka.
Boštíkovú, aby prišla rozprávať
a premietnuť svoju diashow. Bude
hovoriť o tom, ako sa po materstve
plánuje vrátiť do hôr. Ako liezla na
osemtisícovky a stala sa „najvyššou
Európankou“ svojej doby. Pravdepodobne príde reč aj na to, prečo toľko
Martin Procházka zachytil veľkého bieleho žraloka takto precízne rovno počas
útočného skoku. To sa podarí len málokomu. Veľkí bieli ubúdajú. Možnože
za pár rokov ich už len tak neuvidíme. Ani vo výskoku, ani pod vodou.
Ukrajina je zem, o ktorej sa dnes,
bohužiaľ, píše dennodenne. Režisér
Jan Plachý minulý rok natočil film
Mária a Mária, ktorý premietne
a spolu s fotografom Tomášom Pickom porozpráva, čo v tej obrovskej
zemi zažili. Dohovárame sa s Lenkou Klicperovou, neohrozenou filmárkou, ktorá sa vydáva po stopách
ženských krívd sveta, že porozpráva
o svojich skúsenostiach z vysoko aktuálnej cesty – pokiaľ teda budeme
mať šťastie a vráti sa včas a bezpečne
z indie, kde sa práve v týchto dňoch
točia príbehy žien poleptaných
kyselinou.
Strana 25
minulých desaťročí. Máme potvrdené, že príde prednášať, a pokiaľ ho
nezradí zdravie, tak sa môžeme tešiť
na výnimočný zážitok.
Radka Myšková žila v Mexiku
a prenikla tejto zemi omnoho hlbšie
než pod kožu, Michal Jon so svojou
manželkou sa už ako „sveto-cyklisti“
preslávili a verte či nie, už je to desať
rokov, čo vyrazili na cestu okolo sveta. Títo všetci budú rozprávať o tom,
čo videli a zažili, budú premietať
filmy a fotografie. Nebudú si vymýšľať, pretože vedia, že svet je stále nesmierne krásny a zaujímavý, nie je
dôvod vymýšľať si o ňom nezmysly,
ktoré už dávno neplatia. Je to podobné ako s tými deťmi a rozprávaním
pred spaním. Málokto ako drobec
verí, že život môže byť zaujímavejší
a dobrodružnejší ako rozprávka. #
Fotograf Petr Jan Juračka porozpráva o Ugande, kde v súlade
s dnešnou modernou technológiou
natáčal s dronom, diaľkovo ovládateľnou helikoptérou.
Legendárny doyen svetovej etnografie, spisovateľ s fenomenálnou pamäťou a vedeckým rozhľadom Miroslav
Stingl, naopak, zaspomína na svet
Fotoo Marttin Kučmin
Fot
Kuč
učmin
min..
mi
PETR HORKÝ
Polárnik a režisér Petr Horký sa narodil päťdesiat rokov po vynáleze chladničky,
teda v roku 1973 (zhodou okolností i 75 rokov po tom, čo Jaroslav Kříženecký
premietol prvé české filmy). Od detstva ho zaujímalo cestovanie a filmárčina,
a tak po Nežnej revolúcii nezačal podnikať, ale cestovať a natáčať. Navštívil asi
stovku krajín a natočil rovnaký počet filmov. Došiel na severný pól, po svojich
prešiel Grónsko, objavil potopené lode na Maldivách atď. Vydal osem kníh, niektoré sa stali bestsellermi. Minulý rok vstúpil do kín jeho asi najslávnejší film
Století Miroslava Zikmunda. Viac na www.petrhorky.cz alebo na FB.
žltý 02 | 2015
Strana 26
Letenky
žltý 02 | 2015
Strana 27
Letenky
Palác Sanphet Prasat v Bangkoku.
LEŤTE S NAMI DO THAJSKA
a objavte legendami opradené krá¾ovstvo Orientu. Zavítajte
do rozprávkovej krajiny, v ktorej prežijete dokonalý kontrast
histórie dýchajúcej na každom rohu a ohromného luxusu moderných hotelov èi turistických centier. Pretože Thajsko
je miesto, kde si nájde svoj kúsok raja úplne každý.
Spoznajte hlavné mesto Thajska –
Bangkok, ktoré je jedno z najnavštevovanejších metropol sveta,
a jeho históriu, ktorá je priamo
spätá s dynastiou Chakri. Bájne
chrámy rozosiate po celom centre,
ale i po okolí, nie sú zážitkom len pre
milovníkov dejín, ale i pre bežných
návštevníkov. Chrám so smaragdovým Budhom má doslova mystickú
atmosféru, z ktorej nabehnú zimomriavky aj tomu najodolnejšiemu
jedincovi. Nachádza sa v komplexe
kráľovského paláca, ktorý taktiež
fascinuje svojou veľkoleposťou.
Strážci před palácem
Wat Phra Kaew.
V tomto meste protikladov sa miesi
extrémny luxus, ktorý je však cenovo
dostupný pre bežného Európana,
s extrémnou chudobou.
Zaleťte si na jeden z najkrajších
ostrovov Thajska, Koh Samui
a užite si podmorský svet, alebo
sa nechajte očariť najväčším thajským ostrovom Phuket. Spoznajte
západné pohorie a nekonečné pláže
s bielym pieskom, ktoré lemuje azúrové more.
Navštívte všetky Thajské NAJ:
● Najväčšia socha Budhu zo zlata na
svete, ktorá je umiestnená v chráme
Wat Traimit a váži 5,50 tony.
● Najväčší chrám z bieleho mramoru
na svete, chrám Wat Sothon Wararam Woravihan, ktorý leží na brehu
rieky Bangpakong na juhu mesta
Chachoengsao.
● Najväčší drevený most v Thajsku,
ktorý je známy tiež ako most Uttamanuson. Je dlhý 850 metrov a je
ručne postavený.
● Najväčší kaskádovitý vodopád
Thajska, ležiaci v národnom parku
Erawan.
● Najväčší gong na svete, ktorý je
umiestnený vo zvonici Wat Phra
That Harinphunchai.
● Najdlhšia lanovka Thajska vás dopraví na útes Pha Chu v Národnom
parku Si Nan.
● Najväčší meč na svete, ktorý je vyrobený z ocele (Nam Phi). Jeho dĺžka
je 9,24 m a hmotnosť 450 kg.
● Najväčšia poštová schránka na
svete bola postavená v roku 1924.
Obvod jej základu je 2,65 metra
Pövabná thajská
tanečnica.
Vodopád v národnom parku Erawan.
a vysoká je 3,20 metra. Do dnešného
dňa sa stále využíva ako obyčajná
poštová schránka.
● Najväčšia krokodília farma na
svete leží v blízkosti Tambon Tai
Ban a chovajú tu približne 40 kusov
rôznych druhov krokodílov. #
CENY LETENIEK
BANGKOK od 424 €*
* Tam aj späť, vrátane všetkých poplatkov.
Cena je platná v čase tlače.
www.studentagency.sk
žltý 02 | 2015
Adrenalín
Strana 28
Heliguide naviguje vrtuľník na pristátie.
V tom momente je pre pilota veľmi
dôležitý referenčný bod.
žltý 02 | 2015
Strana 29
Adrenalín
POSADNUTOSŤ HELISKIINGOM
Lyžovanie v prašane je v posledných rokoch èím ïalej, tým viac
populárnejšie. Absolútnym vrcholom freeridingu je heliskiing.
Nechaś sa helikoptérou vyniesś na vrchol panenského svahu a ten
potom brázdiś znova a znova dole je snom každého freeridera.
S jedným z najlepších èeských freeridingových lyžiarov Robinom
Kaletom sme sa rozprávali práve o krásach heliskiingu.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Arctic Elements, CMH
Skupina lyžiarov sa po výstupe
z vrtuľníka vrhá na prašanový
zjazd nádhernou pláňou.
Aká bola vaša cesta k freeridingu a neskôr k heliskiingu?
Asi som v sebe vždy mal nejaké predpoklady k adrenalínovým športom
a vďaka tomu, že ma rodičia naučili
lyžovať, sa tieto predpoklady prejavili vo freeridingu. Postupne som začal
lyžovať v prašane, skákať zo skál
a neskôr v tejto disciplíne aj pretekať. Heliskiing je pre mnohých lyžiarov najvyššou métou. Ja som mal to
šťastie, že som sa vďaka pretekaniu
a niektorým filmovým projektom
stal v lyžiarskych kruhoch trochu
známy, a tak ma vtedy prvýkrát
pozval časopis Snow na heliskiing
do La Rossier. Priznám sa, že heliskiing v Alpách pre mňa vtedy (a aj
niekoľkokrát potom) bol sklamaním.
Predstavoval som si, že ma vysadia
na poriadnom kopci a nechajú ísť,
kam budem chcieť. Realita bola trochu iná. Našťastie som sa postupne
dostal na rôzne heliskiingové lokality po celom svete a dnes som ním,
dá sa povedať, posadnutý .
Čo človek potrebuje na to, aby
mohol vyraziť na heliskiing? Kde
sú na svete tie najlepšie lokality?
Hlavným predpokladom je túžba.
Tá vám potom bude musieť pomôcť
nahromadiť finančné prostriedky.
Heliskiing je totiž pomerne drahá
záležitosť. Ani nie je potrebné byť
nejaký hľadač adrenalínu, extrémov,
alebo byť skvelý lyžiar. Heliskiing je
predovšetkým o zážitkoch pri surfovaní prašanom. Z toho, samozrejme,
vyplývajú aj tie najlepšie lokality – Kanada a Aljaška. Tam majú
obrovské úhrny zrážok a tým pádom
skvelé podmienky na heliskiing.
Ten sa však dnes prevádzkuje
skoro všade, kde majú slušné hory.
Ja mám okrem Aljašky a Kanady
ešte obľúbené Švédsko. Alpy všeobecne sú veľmi zviazané predpismi, kde
môžu vrtuľníky pristávať, a preto si
tu s vrtuľníkom nezalyžujete toľko,
ako inde.
Ako je to vlastne v heliskiingu
s bezpečnosťou?
To záleží na lokalite, kam sa vydáte.
V rozvinutejších krajinách západného sveta sú bezpečnosť, lavínové
predpovede a prípadné záchranné
Vrtuľník je niekedy rýchlejší a čaká na heliskierov,
žltý 02
| 2015 svah
Adrenalín
kým
nezjazdia
a nevydajú sa na ďalší zjazd.
akcie na prvom mieste. Dobre si uvedomujú, že majetní klienti sa im budú
vracať iba za predpokladu, že o nich
bude po všetkých stránkach dobre
postarané, a to predovšetkým z hľadiska bezpečnosti. Mám skúsenosti
aj s heliskiingom na východ od nás.
Tam sa dá, samozrejme, heliskiing
zaobstarať lacnejšie, ale daňou za to
je menšia bezpečnosť. Na druhej strane, netreba sa tým rozdielom čudovať.
V Kanade majú už viac ako 50 rokov
skúseností s heliskiingom. Na východe sa to v podstate rozbieha.
Koľko dní v roku trávite na
horách a koľko letov vrtulníkom
absolvujete za rok?
Na horách zhruba celú zimu, ktorá
sa začína podľa snehových podmienok niekedy okolo konca novembra
a ťahá sa až do mája. Väčšinu času
trávim v campoch, ale cca 20 – 30 dní
z roka lietam vrtuľníkom. Čím ďalej,
Strana 30
žltý 02 | 2015
Adrenalín
Strana 31
tým viac ma to baví a tým pádom sa
toto číslo každý rok zväčšuje.
Ako prebiehajú vaše freeridecampy?
Naše freeridové campy organizujeme
v alpských strediskách, ktoré sme si
vytypovali a obľúbili pre možnosti
lyžovania mimo zjazdovky. V priebehu 4 – 6 dní (záleží na jednotlivých
programoch) sa snažíme klientov
vzdelávať v rôznych problematikách
spojených s freeridingom – špecifickej technike lyžovania, prvej pomoci,
lavínovej problematike, orientácii
v teréne, bezpečnosti atď. Súčasne
sa snažíme, aby sme si všetci čo najlepšie zalyžovali, takže pre svojich
klientov hľadáme tie najzaujímavejšie línie a najlepší sneh. Vďaka
našim dlhoročným skúsenostiam
s lyžovaním mimo zjazdovky sme
schopní nájsť bezpečný prašan
skoro vždy. #
ROBIN KALETA
(* 1980, Ostrava) Jeden z najlepších freeriderov v Českej republike sa na
lyžiach vo voľnom teréne pohybuje úspešne už mnoho rokov. Na konte má
mnoho vynikajúcich umiestnení na svetových freeridových súťažiach, niekoľko
úspešných adrenalínových filmov a skúsenosti s koučovaním v mnohých freeridových campoch. www.robinkaleta.com, www.freeridecamps.cz
Heliskiing je hlavne o jazde na svahu
s panenským prašanom.
žltý 02 | 2015
Interview
Strana 32
žltý 02 | 2015
Interview
Strana 33
V ŠKATU¼KE „HEREC PRE DETI“
SA CÍTIM SKVELO
Herec, mím a moderátor v jednej osobe. Pre deti je to Michal
z Kúzelnej škôlky, pre ich rodièov tiež. A pre ostatných dospelých je to „ten, ktorý hrá pre tie deti“. Toto zaradenie mu už asi
ostane naveky, jemu samotnému to však vôbec neprekáža.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Jiří VYSKOČIL, Ticket Art Production
Michal, pred rokmi ste sa stali
„detskou“ tvárou, predovšetkým vďaka televíznemu seriálu
Kúzelná škôlka. Aký je váš vzťah
k deťom?
Pri vymýšľaní všetkých tých nezbedností, vynálezov z lepiacej pásky,
oživovaní obyčajných vecí dennej
potreby, pohybových kreácií a prekvapivých zvukových skečov si vždy
predstavujem, ako by to mňa samotného najviac upútalo a hlavne rozosmialo, keby som bol malý špunt,
ako sú oni. Som veľký kamarát detí,
a to nielen vzrastom, ale aj dušou.
Viem sa naladiť na ich myslenie
a predvídať ich reakcie. Funguje to
medzi nami!
Aké ste mali detstvo vy a čím ste
chceli byť?
Vyrastal som medzi obrázkami môjho otca. Zdobili nielen steny mojej
detskej izby, ale napríklad aj tienidlo
lampy. Najviac som miloval, keď som
mohol behať medzi nimi. Otec si ich
s obľubou ukladal na zem a ja som
v nich videl mesto plné ulíc. Musel
som dobre balansovať, aby som
na nejaký „dom“, respektíve obrázok,
nestúpil. Detstvo som mal veľmi farebné. A čím som chcel byť? Smetiar!
S obľubou som sledoval, ako smetiari
valia pred sebou smetné koše, tie
staré, pôvodné, k ich autu a naspäť. Od tej doby som možno dobre
pohybovo „nadaný“, pretože som ich
napodobňoval doma s vankúšmi.
Nemáte niekedy chuť vyliezť zo
škatuľky „herca pre deti“ a zahrať si napríklad nejakú vážnu
a dramatickú rolu?
V škatuľke s označením herec
pre deti sa cítim skvelo! Je pravda,
že občas z nej vyleziem, aby bolo
jasné, že nechodím stále len v žltom
tričku a v hnedých nohaviciach, ako
ma majú deti už viac ako štrnásť
rokov zafixovaného! Oblečiem si
džínsy, mikinu a na hlavu si dám
„basebalovú“ čiapku so šiltom
v domienke, že ma nikto nespozná.
Kdeže, spoznajú ma... Ale máte pravdu, zahral by som si v nejakom filme
pre dospelákov. Moja predstava je
taká, že sa objavím na začiatku filmu
a hneď sa z plátna stratím. Potom
bude celý film o tom, že ma hľadajú.
Môže to byť detektívka, komédia
žltý 02 | 2015
Interview
Na Michalových vystúpeniach sa pobavia aj rodičia.
alebo aj akčný film. Ale najskôr si
zahrám iba v dokumente.
Aké sú deti dnes oproti tomu,
aké boli napríklad pred dvadsiatimi rokmi? Je hranie pre nich
v niečom iné?
Nič také nepociťujem. Možno jednoduchý príklad za všetky. Pred
25 rokmi vzniklo moje prvé autorské
sólové predstavenie, ktoré hrám
v nepozmenenej forme, v rovnakom
rytme a s rovnakými rekvizitami
dodnes. Stále patrí k mojim najúspešnejším. Jeho roky je vidieť iba
na cédéčku, kde je dátum poslednej
úpravy zvuku, a to je tok 1990. Deti,
ktoré chodia na moje predstavenia, síce už používajú na zábavu aj
tablety, ale to je jediná zmena. Stále
Strana 34
žltý 02 | 2015
Interview
Strana 35
sa chcú hrať a nechať sa prekvapovať, fandiť dobru a víťaziť nad zlom.
Dočkal som sa toho, že na moje
predstavenia chodia mamičky, ktoré
na mňa chodili, keď boli malé, ako
sú dnes ich ratolesti. To je predsa
skvelá odmena!
ký popud, videl nezvyčajnú situáciu.
tzv. nahrávač. On vedie príbeh a ja
Nápady si zapisujem alebo nahráho dopĺňam. Pokiaľ príde nejaký môj
vam na záznamník. Nebyť toho, tak
nápad, ako by to urobil inak, hneď
by som nikdy neprišiel na okúzľujúmi oznámi, že takto nie! Každý deň
pred spaním si naplánujeme, ako
cu prácu s farebnou páskou. Stačilo
sa budeme hrať
zajtra. Tešíme sa
„Som vycvičený na to, že neustále
na to!
Ste otcom dvoch detí, dospelej
Pepiny a päťročného Marka. Cítite nejaký rozdiel medzi vaším
otcovstvom v mladšom a pokročilejšom veku?
Asi mi dá každý rodič za pravdu,
že si vlastne vôbec nepamätá, aké to
bolo, keď jeho prvý potomok mal rok,
v momente, keď na svet príde druhé
bábo! Vekový rozdiel medzi dcérou
Josefínou a synom Markom je generačný. Viac ako dvadsať rokov.
Nevedel by som poradiť, v akom
veku nášho života je najlepšie
priviesť na svet najcennejší poklad
každej rodiny, ale vo svojich rokoch
si malého Marečka skutočne užívam.
S manželkou starostlivo dokumentujeme všetky pokroky, udalosti a zmeny, ktorými Marek prechádza, a radi
sa k fotkám a k videu vraciame.
Ale predsa len je niečo nové. Už rok
som dedko! Jeden drobec na mňa
„tatko“ a druhý „dedko“!
sledujem svoje okolie len preto,
Z čoho čerpáte
inšpiráciu pre
aby som našiel nejaký popud.“
svoje zábavné
programy?
Všetky nápady si musím vysedieť
vidieť pána, ktorý k sebe neobratne
za stolom. Som na seba prísny,
lepil papierové škatule, aby ich oddodržiavam stanovený plán, kedy
niesol do zberu.
a čo mám vymyslieť a urobiť. A čo je
najdôležitejšie, vymýšľam a píšem
Túto jeseň vás čaká veľký
úspech z minulého roka – niekoľiba dopoludnia! No a inak je to viac
a viac trápenie, ale na počudovanie
ko ďalších predstavení muzikálu
stále s dobrým koncom. Som vycvičena ľade Len počkaj, zajac, kde
ný na to, že neustále sledujem svoje
ste hlavným protagonistom. Pookolie len preto, aby som našiel nejavedzte nám o tomto predstavení
Hráte sa s Markom podobne, ako
vás poznáme z Kúzelnej škôlky?
Ďakujem za túto otázku. Marek
má svojho tatka, teda mňa, dobre
prečítaného. Neustále ma zásobuje
nápadmi, ktoré sú veľakrát také
prekvapivé, že sa už dokonca objavili
na obrazovke. Strieľajúca ponožka alebo klinčekový futbal majú
už svoju premiéru za sebou. Odmenou je pre Marka vždy veľká pusa
a chvíľka hrania, pri ktorej som iba
Záber z ľadovej show Len počkaj, zajac!
Strana 36
Interview
Komu ste ako chlapec fandili
viac – vlkovi alebo zajacovi?
Postava vlka sa mi vždy páčila viac,
ale aj tak som fandil zajacovi. Som
prekvapený tým, že môj syn si ihneď
po pozretí show našiel na internete
všetky príbehy tejto dvojice a pustil
si ich niekoľkokrát za sebou. Podmanivá a typická hudba v krátkych groteskách je, samozrejme, základným
motívom našej show na ľade. Nech to
je ako chce, vlk a zajac patria k sebe
a sú nerozlučná dvojica. Ich gagy
Interview
Strana 37
Len počkaj, zajac!
a žarty milujeme všetci už niekoľko
generácií.
Aký je váš vzťah k cestovaniu?
Kde sa vám najviac páčilo?
Môj život sa dá všeobecne rozdeliť
do dvoch časovo nerovnocenných dielov. Buď pracujem, alebo cestujem.
Ešte pred troma rokmi som vyhľadával každý rok nejakú novú destináciu, kde som nebol. Japonsko, Čína,
Južná Kórea, Kambodža, Vietnam,
Laos boli pre mňa najúžasnejšie
miesta. Ale bol som na skoro všetkých ostrovoch Karibského mora,
okúzlila ma Argentína a Brazília.
Asi najďalej som bol v Austrálii,
na Novom Zélande a na Bora Bora.
Po českých vlastiach jazdím každý
víkend pri svojich cestách za deťmi.
Milujem naše dedinky, rybníky, lúky
a lesy. A na skúšky ľadovej revue
Len počkaj, zajac pôjdem vaším vlakom RegioJet. Chystáme totiž prekvapenie pre divákov na jeseň tohto
roka. Tešíme sa, že sa uvidíme! #
MICHAL NESVADBA
(* 1957, Praha) Herec, mím a moderátor v jednej osobe, syn českého herca,
kresliara a karikaturistu Miloša Nesvadbu. Po štúdiu konzervatória v Prahe
založil spolu s Václavom „Upírom“ Krejčím a Světlanou Nálepkovou súbor
Mimtrio. V súčasnosti vystupuje okrem iného ako herec a moderátor ľadovej
show Len počkaj, zajac. V roku 1997 prvýkrát predviedol javiskovú prácu
s lepiacou páskou, čím sa preslávil aj na festivale v Japonsku. Od roku 1999 je
protagonistom relácie pre deti Kouzelná školka (ČT1), úspešne tak nadväzuje
na rodinnú tradíciu, ktorú kedysi svojimi reláciami založil jeho otec.
www.answear.sk
pre celú rodinu niečo viac.
Začnem od druhého konca. Som
nadšený reakciami divákov a záujem
o túto ojedinelú show. Bavia sa nielen deti, ale aj ich rodičia. Ale čo je
pre mňa dôležité, bavíme sa pri tom
aj my, kolektív korčuliarov, tanečníkov, kúzelníkov na čele so skvelým
choreografom a režisérom Františkom Blaťákom. Keby ste nakukli
do zákulisia, videli by ste, ako škárkou v opone sledujeme dianie
na ľade a tlieskame si navzájom pred
veľkou televíznou obrazovkou, ktorú
máme tesne pri ľade. V priamom
prenose sledujeme výkon špičkového
krasokorčuliara Tomáša Vernera
a ďalších našich reprezentantov, napríklad práve v role vlka. Nikdy som
sa nezúčastnil na niečom podobnom,
ale som za to veľmi rád.
žltý 02 | 2015
® REVIEW
žltý 02 | 2015
ANSWEAR.SK VIAC AKO
200 0Ð'1<&+=1$þ,(.
NA JEDNOM MIESTE
žltý 02 | 2015
Po vlastnej osi
Strana 38
žltý 02 | 2015
Strana 39
Po vlastnej osi
Máloktorý príslušník
najnižších kást sa dožije
vysokého veku.
NEDOTKNUTE¼NÉ PROSTITÚTKY
Príbeh ľudu Badi
Sedíme s Helenou pred malým domèekom pri dia¾nici kúsok
od hraníc s Indiou. Okolo nás sú ženy v rôznom veku – deti,
matky, stareny. Ich farebné sárí, trblietavé náhrdelníky, náušnice, náramky a potom – tie krásne tváre zdobené èervenou
bodkou uprostred èela. Dokonalý kontrast k nášmu upotenému a unavenému vzh¾adu. Je poludnie, 40 stupòov v tieni,
odpoèívame medzi natáèaním a snažíme sa predstaviś si,
aké to je, narodiś sa ako prostitútka.
TEXT: Jiří PASZ, Helena HUMŇALOVÁ ● FOTO: Jiří PASZ
Pestrofarebný okoloidúci nákladiak
veselo zahúka na pozdrav. Práve
z tohto dôvodu sa malá osada nachádza tak blízko diaľnice – vodiči tu
zastavujú na jedlo a pri tej príležitosti sa sem-tam nechávajú presvedčiť
aj na platený sex. Vodiči nákladiakov sú v rozvojovom svete častými
roznášačmi vírusu HIV. Preto sa aj
tu v kaste Badi môže čoskoro prejaviť epidémia AIDS. Zatiaľ je od toho
trochu zázračne uchránená. História
tejto komunity siaha do 14. storočia,
keď toto etnikum prichádza do Nepálu a živí sa tu tancom a spevom.
V 20. storočí sa však všetkým dostanú do rúk magneťáky a dopyt
po službách muzikantov klesá. Dopyt
po lacnom sexe stúpa.
Badi, rovnako ako všetci ostatní
v Nepále, patrí do zložitého a nepriepustného kastovného systému.
Síce od 60. rokov zrušeného, avšak
ako však chcete počas pár generácií
zabudnúť na tisíce rokov tradícií?
Najnižšie postavení sú Nedotknuteľní – kasta služobníkov. A medzi nimi
sú najnižšie tí, ktorí slúžia vlastným
telom – Badi. Ich život je plný zvláštnych a trpkých paradoxov. Nesmú
sa napiť vody z rovnakého pohára,
nesmú prekročiť prah domu alebo sa
nesmú vydať za príslušníka vyššej
žltý 02 | 2015
Po vlastnej osi
Strana 40
žltý 02 | 2015
Po vlastnej osi
Strana 41
sveta a žije tu viac ako 130 rôznych
kasty. A to napriek tomu, že im
etník. Ako sa robí demokracia v taslúžia tým najintímnejším – svojím
kýchto podmienkach? Ťažko. Všetci
vlastným telom. Nedotknuteľné
sa niečoho dožadujú, strety záujmov
prostitútky, ktoré pasú ich matky,
tu sú viditeľné na každom kroku.
manželia, bratia. Tí najbližší im
Aj nedotknuteľní začínajú bojovať
zháňajú zákazníkov. Dievčatá tu
začínajú s prostitúciou pred
pätnástym rokom. To keď
Nedotknuteľné prostitútky,
zákazníci, ktorí chodili za
mamou, začínajú pokukovať
ktoté pasú ich matky,
po jej dcére.
Každý
Každý človek
Kaž
člo
lo
ovek bojuje
bojuj
bo
juje
juj
je
za
dôstojnosť.
za svoju
sv
voju d
ôstoj
ojnos
oj
nosť.
nos
ť.
Aj
prostitútky.
Aj p
pro
ro
osti
stitút
tútky
tút
ky.
ky
y.
Komunity Badi často žijú vo veľmi chudobných
podmienkach pri väčšine ciest.
Nikto presne nevie, koľko
ich tu v Nepále je. Možno
5 tisíc, možno 60 tisíc. V 90. rokoch
prostituujú skoro všetky ženy, ktoré
sa do kasty Badi narodia. Potom
v Nepále skončí občianska vojna
a prichádza tá troška demokracie,
ktorú si tu môžu dovoliť. Nepál je
však jedna z najchudobnejších krajín
Aké je asi detstvo v tieni prostitúcie?
manželia, bratia…
o svoje práva. Aj Badi to skúšajú.
Ale transformácia je ťažká a dlhšia,
než sa zdá – s tým vlastne máme
problémy aj my u nás. Napriek
tomu, že Badi od vlády jednorazovo
dostávajú peniaze, aby mohli začať
hospodáriť na poli či otvoriť si malý
žltý 02 | 2015
Po vlastnej osi
Strana 42
V Nepále je nielen iný letopočet,
ale vďaka kastovnému systému
aj iná realita.
obchodík, mnoho ich pri prostitúcii
ostane. Niektorí nevedia, ako pestovať ryžu. Iným obchodíky skrachujú,
pretože si od nich – nečistých – nikto
nič nekúpi. Niektorí skrátka prostituovať nechcú prestať. A tak, keď
vláda zatvorí všetky nevestince,
odchádzajú za zákazníkmi do Indie.
chcú predávať svoje telá, manželia
sa nechcú deliť o svoje ženy. Žijú
v biede, ale postupne nachádzajú
stratenú dôstojnosť. #
Film NEDOTKNUTE¼NÉ PROSTITÚTKY môžete
Niektorým sa to však podarí. Už
majú dosť života v ponížení a ne-
vidieś vo vlakoch a autobusoch STUDENT AGENCY.
JIŘÍ PASZ
(* 1981, Havířov) Autor je fotograf, dlhodobo sa venuje zvyšovaniu povedomia
o sociálnych a humanitárnych témach. Navštívil vyše 30 krajín, má za sebou
pracovné pobyty v Kambodži, Ugande či Nepále. Pri svojej práci sa venoval
problematike detských vojakov, AIDS, domáceho násilia, etnických menšín
či prostitúcie. V poslednom období sa zameriava predovšetkým na pozitívne
zmeny v ľudskom živote. Viac na www.jiripasz.cz.
žltý 02 | 2015
Letenky
Strana 43
žltý 2 | 2015
Fotoreportáž
Strana 44
žltý 2 | 2015
Strana 45
Fotoreportáž
EMBÉČKOU OKOLO SVETA:
RUSKO
Bláznivý nápad dvoch študentov, bratrancov Moraváka
Michala a Ružomberèana Maśa – obísś svet v Škode 1000 MB
z roku 1969 alebo v „embéèke“ za 7 mesiacov zemegu¾u
– sa zrodil tradiène po piatich vypitých pivách v jednej
brnianskej putike. Aj keï sme vtedy ako študenti psychológie
a žurnalistiky vôbec nerozumeli autám, dohovorili sme sa len
anglicky a súèet zostatkov na našich úètoch bol asi mínus
dvanásśtisíc korún, o rok a pol neskôr sme sa vydali na cestu.
Našu štyridsaś rokov starú bielu dámu, ktorú sme pomenovali
Júlia, èakala ne¾ahká úloha. Zdolaś 4 svetadiely, 22 krajín
a 4000 kilometrov. Prvým èiastoèným cie¾om bolo prejsś celé
Rusko a dosiahnuś tichomorský prístav Vladivostok.
TEXT a FOTO: Michal VIČAR a Martin BEŤKO
11. september, Nižnij Novgorod
Noc zmáčaná dažďom. Júlia trikrát
obkrúži kruhový objazd, s každým obtočením dešifrujeme podľa
slovníka niekoľko písmen z azbukových nápisov na tabuliach. Keď
už konečne zvolíme správny smer
– petropavlovský prospekt, Júlia zakašle a jej vnútorné orgány stíchnu.
Žhavíme jej štartovacie drôty. Znovu.
Nič. Došli sme.
Preľaknutí dotlačíme Júliu na najbližšiu benzínovú pobočku Lukoilu.
Za svetla čelovky lúštime knihu
„Oprava a údržba vozidiel Škoda
1000 MB“. Podľa popisu napumpujeme benzín palivovým čerpadlom
Vladivostok
do karburátora. Dotlačíme elektrické kontakty káblov. Nulový efekt.
Točením kľúča v zapaľovaní akurát
úspešne vybijeme baterku. Ráno
múdrejšie večera.
Prebudí nás klopanie na okno prerývané kvapkami dažďa. Júliu obklopil hlúčik zvedavých Rusov. Sotva
vylezieme von a otvoríme kapotu,
jeden z nich, študent Valér, sebaisto vymení sviečky. Nič. „Griaznyj
benzin,“ zamumle si pod nos ďalší
z nich, Sergej, vodič kamiónu. Skúsenými ťahmi odmontuje karburátor
auta, ktoré nikdy predtým nevidel.
Tretí zo skupinky, milicionár Iľja,
karburátor rozoberie. Vnútro je
žltý 2 | 2015
Fotoreportáž
Strana 46
Archan Bajkal.
Amurská diaľnica.
žltý 2 | 2015
Fotoreportáž
Strana 47
15. september 2008, Ulan-Ude,
celé zanesené čiernym svinstvom.
Rusko
„Griaznyj benzin,“ súhlasia. DozveZa chrbtom nášho korábu sa v randáme sa, že na niektorých ruských
nom opare stráca Bajkal. Čím hlbšie
benzínkach sa predáva palivo plné
sa prehryzávate na východ, tým
piesku a nečistôt, niekedy dokonsa vzdialenosti predĺžujú, cesty sa
ca nadstavené vodou. Iľja potom
karburátor prefúkne
a prepláchne a Sergej
Trikrát nám zabavili vodičák
ho namontuje späť
na pôvodné miesto.
a dvakrát nám neostalo nič iné,
Spoločne nás roztlačia, otočím kľúčom a,
ako kontrolu uplatiť.
div sa svete, motor
zasa beží. A tak sme
pochopili, že každý Rus je tak trochu
stávajú deravejšími a sochy Lenimechanik.
na zamračenejšími. Šoféruje Maťo.
Míňame vrakovisko. Za jedným
15. september, predhorie Uralu
zo zhrdzavených, vyradených Zá60 km/h. Prudká zatáčka doprava.
porožcov sa schováva neobmedzený
Ruská špecialita – neoznačená diera
vládca ruských ciest. Máva na nás,
cez pol cesty. Chrap!, vrrrrRRRR!!!
nech zastavíme... „Už zas?“
Okamžite brzdím. Prudký náraz
Podľa štatistík je to naše zastavenie
do podvozku sa neobišiel bez následpolíciou číslo dvadsaťjeden. Len sekov. Výfuk rotuje v objímke ako handem z nich bolo odôvodnených. Zbydrový panák vo vetre. Máme šťastie.
tok tvorili „preventívne“ prehliadky.
Do najbližšieho ľudského sídla je to
Trikrát nám zabavili vodičák
sotva dvadsať kilometrov. Zanedlho
a dvakrát nám neostalo nič iné, ako
stojíme pred kvádrovou dielňou pokontrolu uplatiť. Preto Maťo poslušstavenou z betónu a plechu. Víta nás
ne šľapne na brzdu. Otvára okienko.
maličký mechanik Timur. Dielňa je
„Nechcem,“ odmietne ponúkané
zariadená skromne. Ručný zdvihák,
doklady mladý, nakrátko ostrihaný
šľapací hever, vykastrovaný moskvič
policajt v ušianke. „Vystúp!“ Na naše
a autogén pamätajúci Castrovu mlaprekvapenie ho policajt nahradí
dosť a inváziu v zátoke Sviní. Zatiaľ
na mieste vodiča, radostne šliapne
čo Timur zvára, ja lámem ruštinu.
na plyn a široko sa zaškerí. Po dvesVysvetľujem, že som z Česka a Maťo
to metroch Júliu otočí a zastaví pri
zo Slovenska. „Tak ste sa znovu spomojom nechápajúcom kamarátovi.
jili?“ usmieva sa Timur. A uškŕňa sa
„Nuž dobre to, chlapci, jazdí, pokraaj bratranec. Timur nám totiž výfuk
čujte... Šťastnú cestu!“ A tak sme na„vytunil“. K prasknutému spoju totiž
koniec pochopili, že čo Rus, to človek.
privaril kľúč. Sedemnástku. „Nebojte
sa, do Vladiku dôjdete!“ A tak sme
25. október, Amurská diaľnica
pochopili, že každý mechanik je tu
Rútim sa do tmy úplne naslepo.
stále tak trochu Rus.
Diaľkové svetlá síce vykrajujú do snehovej búrky svoj diel viditeľného,
žltý 2 | 2015
Fotoreportáž
Strana 48
žltý 2 | 2015
to je nám však nanič. Súvislá vrstva
snehu zakrýva predné sklo. Stierač,
ten zradca, vypovedal službu v úplne
najhoršom čase a na najnevhodnejšom mieste – na Amurskej diaľnici.
Tú priemernou rýchlosťou 20 km/h
brázdime už piaty deň. Tisícšesťsto
kilometrov dlhá hrôzostrašná poľná
cesta pretína zem nikoho a spája dve
východosibírske metropoly – Čitu
a Chabarovsk. Aj keď Rusi stavajú
cestu už viac než 40 rokov, až na čiastočné úseky ju dodnes neukončili.
Výmoľ strieda dieru. Potoky, rieky,
kaluže. V lete blato, v zime
záveje a ľad...
Petrohrad.
Sibírska dedina.
Strana 49
Fotoreportáž
Aspoň že stierač pred spolujazdcom
stále bojuje s nami. Bratranec tak
na rozdiel odo mňa vidí na cestu.
Preto točí z bočného sedadla volantom a mne ostáva obsluha pedálov
a rýchlosti. Ísť takto ďalej je úplné
šialenstvo, to vieme obaja. Inak
to však nejde. Musíme sa dostať
k miestnym pohostinným a vždy nápomocným ľuďom skôr, než nás tony
snehu zavalia. Dostať sa k ľuďom,
ktorých tu veľa nežije. Po chvíli sme
však už zohraní. Terénne nerovnos-
ti na „diaľnici“ sa snehom trochu
zarovnali. Naša jazda tak možno nie
je ideálna, ale darí sa nám udržať sa
na ceste. Hodina. Dve. Štyri. Únava
sa prehlbuje, mikrospánok neodbytne klope na spánky. A potom... pod
kolesami ucítime asfalt. Amurská
diaľnica je za nami!
Fujavica končí rovnako znenazdajky
ako sa začala. Falošný poplach, ruská
zima sa ešte nekoná. Na obzore
zažiaria svetlá. Vladivostok už je
na dosah! #
O ďalších dobrodružstvách a patáliách Michala
a Martina z cesty okolo sveta sa dočítate v ich
cestopisoch a rozhodne sa nebudete nudiť.
Viac na www.mbkolemsveta.cz.
MICHAL VIČAR
(* 1985, Brno) Bc. Psychológia/Sociológia (FSS MU Brno), sprievodca cestovného ruchu. Na výprave: fotograf, technické zázemie. Cestovateľské skúsenosti:
10 000 km naprieč USA, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Kosovo, Albánsko,
Turecko, Kurdistan, Laponsko...
MARTIN BEŤKO
(* 1982, Bratislava) Študent Mgr. cyklu Žurnalistika, Bc. Medzinárodné vzťahy (FSS MU Brno), 4 semestre Všeobecné lekárstvo (LF MU Brno). Na výprave:
novinár, zdravotník. Cestovateľské skúsenosti: cesta naprieč Aljaškou, ďalej
napr. Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Kosovo, Albánsko, západná Európa...
žltý 2 | 2015
Na vlastnej koži
Strana 51
KARNEVALY, KARNEVALY,
KARNEVALY…
postrehy z tradičných osláv v Kolumbii, Brazílii a v Mexiku
Keï sa povie karneval, aj nezasvätenému sa èasto vybaví
brazílske Rio de Janeiro, pestré farby, samba... Karnevaly sa
však konajú v celej Latinskej Amerike a každá krajina,
dokonca aj každé mesto èi dedina sa v týchto
oslavách môžu dosś líšiś.
TEXT: Tereza PREJDOVÁ, Lucie HRUŠKOVÁ ● FOTO: Lucie HRUŠKOVÁ
Na oboch fotografiách je karnevalová vrava v Riu de Janeiro.
Niektoré veci však majú spoločné –
radostné, niekedy až divoké oslavy
priamo na uliciach, pretancované
noci, pestré farby a určite aj nemálo
alkoholu. Dve Češky, tri latinskoamerické krajiny a spoločný menovateľ – karneval.
Kolumbia – karibská Baranquilla
alebo Pasto a trochu iný karneval „čiernych a bielych“?
Najznámejšie oslavy karnevalu v Kolumbii sa uskutočňujú v meste Baranquilla na severe krajiny (pobrežie
Karibiku) a sú rovnako ako inde
založené na kresťanskej tradícii,
keď sa ľudia takto „lúčia s mäsom“
na obdobie predveľkonočného pôstu.
Na rozdiel od brazílskej samby tu
v uliciach znie „cumbia“, chytľavá
hudba s africkým pôvodom, ktorá
sprevádza vyobliekaných tanečníkov
a členov sprievodu. Masky a farebné
oblečenie kedysi slúžili africkým
otrokom a zotročeným domorodcom
na karikatúry svojich pánov. Dnes
vytvárajú atmosféru celej akcie a sú
hlavnou atrakciou pre miestnych
aj pre turistov z celej Kolumbie.
Aj na zahraničných turististov narazíte čím ďalej, tým častejšie – karneval v Baranquille je stále populárnejší. Niektorí domáci sa však boja,
že by sa v budúcnosti mohol stať „ich“
karneval konzumnou záležitosťou
bez hlbšieho tradičného kontextu.
Celkom iný je karneval v juhokolumbijskom Paste. Slávi sa každoročne
v rovnakom čase ako ostatné karne-
žltý 2 | 2015
Na vlastnej koži
valy s pohyblivým dátumom a začína
sa krátko po Novom roku. Karneval
prebieha od 2. do 7. januára a nadväzuje na tradíciu pôvodných obyvateľov. Každý deň karnevalu má svoju
tematiku vychádzajúcu z histórie,
ako napríklad „Predstavenie osád“,
„Spev zeme“ alebo „Príchod rodiny
Castañeda“. Posledné dni dávajú
meno celému karnevalu a sú tým,
čo si jeho účastníci cenia najviac –
Deň černochov, keď sa všetci, bez
ohľadu na svoju farbu pleti, pomaľujú načierno, a Deň belochov, keď
sa pomocou bieleho prášku stanú
belochmi. Karneval je tak jedinečnou
oslavou rovnosti medzi ľuďmi, oslavou vzájomného rešpektu a rešpektu
k prírode. A keď sa opýtate jeho
účastníkov, čo pre nich karneval
Strana 52
znamená, budete počuť práve tieto
slová – oslava, rešpekt, rovnosť.
Brazílsky karneval v Riu
de Janeiro
Karneval je v Brazílii nepochybne
najväčším národným sviatkom
a slávi sa aj v tej najmenšej dedinke
niekde v amazonskom pralese. Hlavné dianie a oslavy prebiehajú, samozrejme, vo veľkých mestách a jedna
z najväčších a tiež najpopulárnejších
osláv je určite v Riu de Janeiro.
Karneval v Riu, to sú školy samby
v Sambodromo aj týždeň trvajúca
zábava v uliciach mesta, tzv. carnaval da rua (karneval na ulici). Chod
mesta sa približne na týždeň zastaví
a všetci vyrážajú do ulíc tancovať
žltý 2 | 2015
Na vlastnej koži
Strana 53
vo svojom obľúbenom bloco (tematica zábava, ktoré Brazílčania dokážu
ké sprievody väčšinou nadväzné na
šíriť okolo seba. Je úplne normálne,
istý štýl hudby). V tom najznámejže vás chce pobozkať náhodný okošom a najstaršom, Cordão da Bola
loidúci a rozhodne sa nedivte tomu,
že vydržíte pretancovať niekoľko
Preta, tancujú každý rok státisíce
nocí za sebou.
ľudí a cariocas (obyvatelia Ria de
Janeiro) sa predbiehajú
v tom, kto vymyslí blázniKarneval ako oslava rovnosti
vejšiu masku.
medzi ľuďmi, vzájomného
Okrem sprievodu priamo
v uliciach je neoddeliteľrešpektu a úcty k prírode.
nou súčasťou karnevalového obdobia v Riu súťaž
Karneval nie je len Rio
škôl samby v slávnom Sambodrome.
Každý región Brazílie si karneval
Dvanásť najlepších škôl sa tu stretne
užíva trochu inak, mimo Ria sú veľv celonočnom súboji vždy v nedeľu
mi populárne karnevaly v Salvadore
a pondelok a je otázkou cti každého
da Bahía a v meste Olinda (pri Recarioca ísť podporiť práve tú svoju
cife). V štátoch São Paulo a Rio de
školu. Karneval, to je hlavne radosť
Na tejto dvojstrane, pre porovnanie,
karneval v Mexiku.
žltý 2 | 2015
Na vlastnej koži
Strana 54
Strana 55
Neziskovky
3UtEHK\StåHçLYRW2EĀDVPXYåDNP{çHPHSRP{Fř
7DNDNRYSUtSDGHWìFKWRWURFKKUGLQRY
Janeiro sú veľmi populárne karnelavy v meste São Luis do Paraitinga
a tiež tzv. Bloco sa Lama (lama je
bahno) v meste Paraty.
Karneval v Mexiku
Poňatie karnevalu v Mexiku je skôr
lokálnou, ale o to veľkolepejšou
udalosťou. Tie najväčšie karnevalové
udalosti sa uskutočňujú v meste Mazatlán na pacifickom pobreží a hlavne v prístavnom meste Veracruz.
V tomto meste je jedna z najpočetnejších afrických menšín a z kombinácie
ich tradícií s tradíciami európskymi
vznikol aj zvyk miestneho karnevalu. Počas 5-denného programu,
na ktorý je vyhradený dokonca aj
jeden miestny sviatok, sa uzavrie
pobrežná cesta vedúca z prístavu
do vedľajšieho mesta Boca del Rio
a státisíce ľudí sledujú defilé nielen
tanečných skupín reprezentujúcich
najrôznejšie latinskoamerické tance
– do sprievodu sa zapájajú aj zamestnanci radnice či rôznych firiem,
ktoré v meste pôsobia. Po chvíli sa
do sprievodu vmiesia aj ľudia, ktorí
sa prizerali z tribún, a celá promenáda je jednou veľkou zmesou tanca
a zábavy. #
žltý 2 | 2015
6DPNR D 3HőND QD IRWR ]ĴDYD ERMRYDOL
QLHNRĴNR URNRY V UDNRYLQRX -H WR őDçNi
D ILQDQĀQH QiURĀQi FKRURED 'REUt DQMHOL
LPMXSRPRKOL]YOiGQXő
Lucka PDOD QDVW~SLő VHSWHEUD GR åN{ON\
QR FH] SUi]GQLQ\ MHM VNUtçLOD SOiQ\ FKRURED
1iGRURYp RFKRUHQLH SHĀHQH VL Y\çDGRYDOR
YHĴPL QiURĀQ~ OLHĀEX QLHNRĴNR ]ORçLWìFK RSHUiFLt =D GYD URN\ PLQXOD URGLQD
YåHWNR 3UDYLGHOQp FHVWRYDQLH ] 2UDY\ GR %UDWLVODY\ QLHOHQçH VWiOR EHQ]tQ
DOH ]QLĀLOR FHOp DXWR 1D UDG SULåOR SUDYLGHOQp QLHNRĴNRKRGLQRYp WUPiFDQLH
VD VDQLWNRX 7HOR ]QLĀHQp FKHPRWHUDSLRX SRWUHEXMH ]GUDYp SRWUDYLQ\ D PQRKR
YìçLYRYìFK GRSOQNRY 9åHWNR VWRMt SHQLD]H $OH RGNLDĴ LFK Y]LDő" /XFND
VPDPNRXE\VDXçFKFHOLYUiWLőGRQRUPiOQHKRçLYRWDDQDQHPRFQLFXSR]HUDő
OHQ]GLDĴN\1DWRYåDNYHĴPLSRWUHEXM~DMSRPRF'REUìFKDQMHORY
'HVDőWLVtFH GDUFRY SULVSLHYD
M~ NDçGì PHVLDF ĴXERYRĴQRX
VXPRX&HOiVXPDY\]ELHUDQi
Y MHGQRP PHVLDFL MH SUH
UR]GHOHQi SUYì SUDFRYQì
GHļ QDVOHGXM~FHKR PHVLDFD
GR SRVOHGQpKR FHQWX PHG]L
FFDURGtQVGHőPLNWRUp
]iNHUQi FKRURED GRVWDOD
GRILQDQĀQHMWLHVQH
Karnevaly sú predovšetkým o tolerancii.
Rio de Janeiro.
TEREZA PREJDOVÁ (časť o Kolumbii)
NE-cestovateľka, ktorá sa pri hľadaní vlastnej intuície ocitla v Kolumbii, prežila tam dva roky a už tam vždy bude tak trochu „doma“. O tejto krajine a ďalších
„srdcových miestach“ na svete píše na svojom blogu prejdik.blogspot.com.
LUCIE HRUŠKOVÁ (časť o Brazílii a Mexiku)
Nadšený fanúšik cestovania po Latinskej Amerike (dlhodobo žila v Brazílii
a Mexiku) a obdivovateľ miestnej kultúry a zvykov, o ktorých sa stále rada
dozvedá niečo nové. Ešte radšej však do tejto časti sveta cestuje a o svojich
zážitkoch píše na blogu www.latinskaamerika.net.
'2%5ë$1-(/ SUHGR]GHĴXMH SUtVSHYN\ GR SRVOHGQpKR FHQWX = ĀRKR MH WHGD
ILQDQFRYQDQì MHKR FKRG" =DNODGDőHĴ $QGUHM .LVND YHQRYDO SUL MHKR ]DORçHQt
QDILQDQFRYDQLHQiNODGRYPLOLyQ(85DSRVOHGQpWULURN\VDNQHPXSULGDOLčDOåt
3DUWQHUL]UDGXSRGQLNDWHĴRYPDQDçpURYD~VSHåQìFKĴXGt
.$æ'ë'$5&$SUHVQHYLHNRPXMHKRSUtVSHYRNSRPR
KRO3R]QiPHQRDGUHVXDMSUtEHK6WDļWHVDDMY\'REUìP
DQMHORYDOHERRWHMWRP\åOLHQNHSRYHG]WHčDOHM
Č$.8-(0(
Túto stránku poskytuje STUDENT AGENCY neziskovým organizáciám bezplatne.
V prípade záujmu napíšte na [email protected]
žltý 2 | 2015
Zo života STUDENT AGENCY
Strana 56
žltý 2 | 2015
Zo života STUDENT AGENCY
Strana 57
FEBRUÁR – mesiac lásky
a februárových radovánok
Cítite to? Vo vzduchu je láska, ale tiež vôòa èerstvých šišiek
alebo zabíjaèkových dobrôt. Oslavy Valentína a fašiangov
naplno vtrhli aj do STUDENT AGENCY. Vydajte sa s nami
do miest, kde sa bude celý februál tancovaś, hodovaś
a tiež relaxovaś. Najzábavnejší mesiac v roku je tu!
TEXT: Radka ŠŤÁVOVÁ ● FOTO: archív
Na kráľovskom dvore hostiny,
v mestách tancovačky a na dedine
bravčové hody – fašiangy zvykli byť
obdobím, ktoré bujaro slávili všetky
vrstvy obyvateľstva. Na tradíciu
staročeských fašiangov nadviazali
v Tábore, kde sa maškarný sprievod
koná v husitskom skanzene spolu
s oslavou keltského sviatku Imbolc.
Zažite tunajšie oslavy na vlastnej
koži a rezervujte si svoje miesto
v Žltom autobuse do Tábora.
Mäso preč!
Vedeli ste, že taliansky výraz
carnevale znamená mäso preč
a karneval je teda synonymom pre
pôst? Pestrofarebné masky a kostýmy, nad ktorými sa tají dych, však
uvidíte len v talianskych Benátkach.
Najznámejší európsky fašiangový
sprievod s neopakovateľnou atmosférou sa v meste každoročne koná
už od 15. storočia. Tento rok karne-
val pripadá na valentínsky víkend,
a tak máte jedinečnú šancu prekvapiť svoju lásku netradičnou oslavou
sviatku všetkých zamilovaných.
Do raja maškarných zábav vás
pohodlne odvezú naše luxusné autobusy. Teraz navyše so STUDENT
AGENCY ušetríte – kúpte si valentínsky lístok a váš partner s vami
pôjde zadarmo.
Symbolickou bodkou za obdobím
fašiangových zábav je Carneval Slovakia v Žiline. Mestom každoročne
prechádza pestrofarebný sprievod
niekoľkých stoviek masiek a tiež folklórnych súborov, ktoré dokresľujú
tradičnú atmosféru fašiangov. A než
sa pochová basa, zájdite ochutnať
niektorú zo slovenských fašiangových dobrôt. Na víkend do Žiliny vás
z Prahy, Ostravy, ale tiež z Bratislavy a Košíc odvezú pohodlné vlaky
RegioJet už za pár hodín.
Karneval v Benátkach je známy neopakovateľnou atmosférou a prepracovanými kostýmami.
S valentínskym lístkom od STUDENT AGENCY s vami pôjde partner zadarmo.
A pokiaľ budete fašiangovým obdobím príliš unavení, vyjdite so Žltými
autobusmi v ústrety relaxácii do
termálnych kúpeľov – rajom odpočinku je maďarská metropola.
O Budapešti sa totiž hovorí, že je
ako stánok s lahôdkami, v ktorom
si každý vyberie to, na čo má práve
chuť. Spojte odpočinok a krásnu
architektúru a nezabudnite si vziať
svojho partnera do kúpeľov Gellért,
kde romantickú relaxáciu podčiarkuje nádherné secesné vybavenie.
Pri popoludňajších potulkách
mestom majte oči otvorené, nech
neminiete tunajšie lahôdky, kaviarne a reštaurácie. Cesta za vôňami
Maďarska trvá najmodernejšími
autobusmi STUDENT AGENCY
z Prahy sedem, z Brna necelých
päť hodín.
Bavte sa a relaxujte spolu s nami! #
Budapešť je známa svojou nádhernou architektúrou a liečivými termálnymi kúpeľmi.
Po rušných fašiangoch je to ideálne miesto na
relaxáciu vo dvojici.
ROZPRÁVKOVÉ POSTAVY
6Ó/(3ã,(1$å,92$.2
V TELEVÍZII
Každý človek si svoju zimnú rozprávku
predstavuje inak. Pre niekoho je to
iskriaci sneh a zasnežené kopce a pláne
hôr zaliate slnkom, kde sa s chuťou
preháňa na lyžiach alebo na bežkách.
Pre niekoho iného je zimnou rozprávkou zima bez snehu, pretože zametanie
snehu na chodníku pred domom im
uberá na dobrej nálade a lezie na nervy.
Počasie, pravda, človek neovplyvní,
s tým sa nedá nič robiť. Teda, pokiaľ
práve nedisponujete raketou naplnenou
jodidom strieborným, ktorý po rozprášení do mrakov vytvorí malé ľadové
kryštáliky, ktoré potom z mrakov spadnú ako zrážky. Zima je skrátka jedno
z období, ktoré v našom podnebnom
pásme patria k nášmu životu, či sa nám
to páči, alebo nie.
Bez ohľadu na počasie sa tiež nájdu
ľudia, ktorí si pod pojmom zimná
rozprávka predstavia televíziu. A niet sa
čomu čudovať. Frekvencia tohto žánru
v zime narastá na všetkých televíznych
kanáloch geometrickým radom. Bolo
by zaujímavé zistiť, kto z divákov vidí
prvýkrát Princeznú so zlatou hviezdou,
Pyšnú princeznú alebo Tri oriešky
pre Popolušku, keď každý z týchto
filmov má asi tak stopäťdesiatu reprízu.
V niektorých rozprávkach si vystačí
s niekoľkými civilnejšími postavami,
v iných sa to hemží čertami a princeznami, vodníkmi či zvieratami.
Pravda, televízna obrazovka nie je
jediné miesto, kde sa dajú podivné
postavy vidieť. Napadne vám, kde ešte?
No predsa na maškarných báloch či
karnevaloch. Najlepšie je to však vo
fašiangových sprievodoch. Tradičný
sprievod masiek k pôstnemu obdobiu
patrí. Teda aspoň na dedinách, kde sa
táto tradícia udržiava. Rovnako ako
rôzne sýte mäsité, sladké a nie práve
najzdravšie jedlá, ktoré si aj v minulosti
ľudia v tomto období dopriali.
Pred veľkonočným pôstom si tak robili
zásoby nielen telesné, ale aj emocionálne, pretože v nasledujúcom období
pôstu mohli spomínať na radosť a zábavu počas fašiangov. Navyše, fašiangy
mali podľa znalcov ľudových tradícií
a zvykov ešte jeden prínos, a to k rastu
populácie. Fašiangy boli ideálnym časom
na hľadanie partnera. Veď v maskách,
posilnení dobrým jedlom a pitím, boli aj
tí najhanblivejší náhle naplnení odvahou
osloviť svojho vyvoleného partnera,
napríklad vyzvaním do tanca.
Pravé fašiangy ako vystrihnuté z Ladovej obrázkovej knižky som mal možnosť pred pár rokmi zažiť na vlastnej
koži. Bola vtedy zima až prašťalo a na
Vysočine boli metre snehu. V tom čase
naša partia udržiavala akú-takú družbu
s osadenstvom krčmy v dedinke Vepřová, kam sme zavítali skoro pri každom
našom výjazde na chatu. Každopádne,
slovo dalo slovo a naši milí priatelia
z Vepřovej nás pozvali, aby sme sa zúčastnili na fašiangovom sprievode. Ako
odchovanci veľkého mesta sme netušili,
čo nás čaká. Dokázali sme sa aspoň
dohodnúť na spoločných maskách, aby
sme vystupovali ako jedna skupina.
Zvolili sme maskovanie za hippies, čo,
pravda, nie sú jedny z tradičných postáv
v sprievode, svojou pestrofarebnosťou
sme doň však celkom dobre zapadli.
Pre tých, ktorí fašiangový sprievod
poznajú, nenapíšem nič nové. Pre ľudí
z mesta, ktorí nič podobné nikdy nezažili, je potrebné spresniť, ako taká akcia
pebieha. Nie je to nič zložité. Chodí sa
od domu k domu, a tam, kde otvoria, im
sprievod zahrá a zatancuje a na revanš
jeho účastníci dostanú po poháriku
a niečo na zahryznutie. Problém, ako
iste tušíte, je v tom, že domov je v priemernej dedine niekoľko desiatok.
Každopádne, vtedy sme s kamarátmi
boli na fašiangoch prvýkrát. A ako sa
neskôr za všetkých vyjadril kamarát
Bedřich, „mysleli sme si, že budeme len
tak opodiaľ pozorovať, ale miestni nás
pozvali medzi seba a razom sme boli vo
víre osláv“. A vír to bol riadny. Zvlášť
našich členov Hynka a Béďu takmer
zotrel. Našťastie preukázali natrénované
schopnosti a v smršti slivovice, vodky,
zelenej, broskyňovej a rumu to ustáli.
Aj keď neskôr na nich došlo tiež. Napokon, ako na všetkých.
V sprievode sme šli spolu s čarodejnicou, princeznou, cigánkou (čo bol,
mimochodom, celkom pohľadný
neoholený chlapec, miestny predchodca
Conchity Wurst), Kleopatrou, školáčkou,
motýľom Emanuelom, Makulienkou
bábkou, mäsiarom, zajacom, kohútom,
dvoma vodníkmi, kňazom, starostom
a ešte niekoľkými ďalšími, ktorých si
už nepamätám.
Ako už bolo povedané, pôst je okrem
iného aj čas lásky, a niektorí z nás sa
v ten deň zamilovali. Niekto do miestnych dievčat z Vepřovej, kamarát Hynek sa však zamiloval do ozembucha.
A dokonca sa na ňom pod vedením
majstra pána Kohouta naučil základný
rytmus. No iba jeden, ktorý opakoval
stále dookola, či ostatní muzikanti hrali
na tri, alebo na štyri doby. Celá akcia
vyvrcholila na bále, kde sa pilo, tanco-
valo a hodovalo až do rána.
Ten víkend sme skrátka prežili naplno.
Rovnako ako naši predkovia, ktorí si po
vianočnom pôste a držaní morálky na
uzde mohli dopriať zábavu, veselosť a všeobecné a tolerované uvoľnenie mravov.
Encyklopédia ľudovej kultúry opisuje
obdobie fašiangov ako „svet naopak“.
Na dedine platil zákaz práce, ktorý
umožňoval iba zábavu, spev a tanec.
Bolo to obdobie, keď bolo potrebné telu
dodať dostatok jedla a pitia. pretože kto sa
nenaje na fašiangy, bude hladný po celý
rok. A kto by chcel byť hladný?
7(;79/$',0Ì5.8&+$Ĝ
FOTO: JAN PETRÁŠEK
žltý 2 | 2015
Strana 60
Tip na výlet
žltý 2 | 2015
Tip na výlet
Strana 61
ZIMNÁ NÁVŠTEVA
ROZPRÁVKOVÝCH JASKÝŇ
Aj keï sa väèšina jaskýò ukladá na zimný spánok, niektoré
z nich si môžete pozrieś aj v zime. Prinášame vám tip
na návštevu krásnych jaskýò v Moravskom krase –
najväèšej krasovej oblasti v Èeskej republike.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: archív
Punkevné aj Sloupsko-šošůvské
jaskyne sú aj mimo sezóny stále
otvorené a panuje tu nezvyčajný
pokoj. Konečne nastáva čas objaviť
a v pokoji si vychutnať tajuplný svet
Moravského krasu bez nežiaducich
aspektov turistického biznisu. Výhodou zimných prehliadok je aj to,
že sa tam oproti vonkajšej teplote
skôr ohrejete. V jaskynných systémoch je totiž po celý rok stabilná
teplota medzi siedmimi až ôsmimi
stupňami nad nulou.
Začať môžete v Sloupsko-šošůvskych
jaskyniach – najväčšom sprístupnenom jaskynnom komplexe v Českej
republike a súčasne najväčšom
zimovisku netopierov v Moravskom
krase. Práve netopiere sú dôvodom,
prečo si v zime môžete pozrieť iba
šošůvsku časť – v tej sloupskej totiž
okrídlené cicavce naberajú silu
na teplejšie dni. Pri prehliadke si
budete svietiť iba čelovkami alebo
baterkami, ktoré si môžete priniesť
alebo požičať na mieste. Počas
celej prehliadky vás budú sprevádzať krásne kvaple rôznych tvarov
a farieb, historické nápisy svedčiace
o hojnej navštevovanosti jaskyne
v minulosti.
Kvaple narastajú do najrôznejších tvarov tisícky rokov. Punkevná jaskyňa.
Rozprávková scenéria v Punkevnej jaskyni.
Ak máte radi adrenalín, tak sa
objednajte na náročnejšiu zážitkovú
prehliadku nesúcu názov „Po stopách
Nagela“, učenca, ktorý sa v roku
1798 nechal ako prvý spustiť až
na dno jaskyne. Trasa merajúca
1 300 metrov vás zavedie až do
spodných poschodí jaskynného komplexu, ktorý budete musieť prejsť
ako jaskyniari. Pripravte sa na
jedinečný zážitok, pri ktorom uvidíte
krásne jazierka, pôjdete stupňovitou
priepasťou a zostúpite dolu po 12 m
dlhom rebríku.
Navštíviť môžete aj ďalší a zrejme
najznámejší jaskynný komplex –
Punkevnú jaskyňu. Jej trasa je rovnaká ako v hlavnej sezóne. Na konci
zaujímavej trasy plnej nádherných
kvapľov sa aj v zime dá plávať na
lodiach po podzemnej riečke Punkve,
po ktorej sa návštevníci dostanú
z dna priepaste Macocha až k vchodu
do jaskyne.
Zimné prehliadky jaskýň v Moravskom krase majú navyše ešte jednu
výhodu, nechodí na nich toľko ľudí.
Zatiaľ čo v lete bývajú prehliadky objednané aj niekoľko týždňov vopred,
v zime je možné jaskyne navštíviť
aj bez objednávky. #
Pohľad zospodu na spiacich netopierov.
SPI
ATO
C
v
LET
Letné
DO
USA
ZAD
NÁ
ENK
A
ARM
O
AU PAIR
‚
v
Starostlivost o deti v zahranicí
JAZYKOVÉ POBYTY
EURÓPA, USA
S DELEGÁTOM
v
VÝHODNÉ CENY
PRECO NA AU PAIR POBYT?
pre autobusové skupiny do
•
•
•
•
•
•
HASTINGS
TORBAY
ŠTUDUJTE - SPOZNÁVAJTE - NAVŠTEVUJTE.
infolinka 0800 121 121 www.studentagency.sk
Zdokonalenie jazykových znalostí
Spoznávanie novej kultúry
Nízke počiatočné náklady
Možnosť kombinácie pobytu so štúdiom
Ubytovanie a strava zadarmo + vreckové
Podpora agentúry po celú dobu pobytu
0800 121 121
www.studentagency.sk
v
Pracovní a au pair pobyty v zahranicí
[email protected]
žltý 2 | 2015
Strana 64
Recept
HOVÄDZIA SVIEÈKOVÁ
NA SMOTANE
● hovädzie mäso, 600 g
● slanina, 200 g
● cibuľa, 120 g
● mrkva, 100 g
● zeler, 100 g
● petržlen, 50 g
● bobkový list
● čierne korenie celé
● nové korenie celé
● plnotučná horčica
● ocot
● olej
● krupicový cukor
● soľ
POSTUP
Hovädzie mäso umyjeme, osušíme, odblaníme a následne v smere
vláken prešpikujeme slaninou. Takto
prešpikované mäso osolíme, okoreníme, zviažeme šnúrkou a opečieme
zo všetkých strán na malom množstve tuku.
Opečené mäso vyberieme a do výpeku pridáme na kocky nakrájanú
slaninu, ktorú opečieme do sklovita.
Následne pridáme trochu oleja, nakrájanú koreňovú zeleninu, po chvíli
aj cibuľu, korenie spolu s čerstvým
tymianom a všetko orestujeme. Ďalej
pridáme skaramelizovaný cukor,
horčicu, ocot a necháme prevariť.
Do zeleninového základu vložíme
opečené mäso, nádobu uzatvoríme
a necháme do druhého dňa odležať
v chlade. Na druhý deň mäso so
zeleninovým základom prehrejeme
a podlejeme hovädzím vývarom.
● čerstvý tymián
● hovädzí vývar
● citrón
● mlieko
● smotana
● maslo
● hladká múka
Dusíme domäkka asi dve hodiny.
Priebežne mäso obraciame a podľa
potreby podlievame. Mäkké mäso vyberieme a dokončíme omáčku. Zeleninový základ zahustíme zápražkou,
pridáme mlieko a dobre prevaríme
(25 minút). Takto vzniknutú omáčku prepasírujeme, pridáme smotanu a krátko povaríme. Následne
dochutíme citrónovou šťavou, soľou,
cukrom a prípadne bielym vínom.
Plátky hovädzieho mäsa servírujeme
so smotanovou omáčkou a žemľovou
alebo karlovarskou knedľou.
Na prípravu receptu odporúčame
použiť hrniec TITANO, ktorého nepriľnavý povrch neabsorbuje pachy.
V nádobe tak môžete variť, piecť
aj smažiť. Výnimočný rozvod tepla
vám ušetrí čas, energiu aj peniaze. #
www.titano.sk
žltý 2 | 2015
www.studentagency.sk
Strana 66
Februárové novinky na palubách žltých autobusov!
(1*/,6+,6)81
Spoj všetky body pod¾a èísel.
Connect all the points number by number:
Valentínska
ponuka
Cestujte
vo dvojici
GR]DKUDQLÏLD
za skvelé ceny!
Druhý cestuje
ZADARMO
White La
DESTINÁCIE
63Ζ$72Î1Ÿ/Ζ672.SUHRVRE\
FHQ\]H65XŀRG
Londýn
Berlín
battlem
126 €
86 €
%XGDSHģħ
17 €
Frankfurt
121 €
Düsseldorf
130 €
ĿHQHYD
148 €
3DU¯ŀ
150 €
Amsterdam
142 €
Rím
117 €
Salzburg
80 €
ÐDOģLHGHVWLQ£FLHYDNFLLQ£MGHWHQDZZZVWXGHQWDJHQF\VN9SUHGDMLRGGR
32'0Ζ(1.<
GUXK¿]GYRMLFHFHVWXMH=$'$502
SODW¯LEDSUHVSLDWRÏQ«FHVWRYQ«O¯VWN\VQ£YUDWRPGRGQ¯
SODW¯SUHRGMD]G\RGGR
FHVWRYQ«O¯VWN\QLHMHPRŀQ«PHQLħ]PHQDG£WXPX
DOHERPHQDDQLVWRUQRYDħ
QLHMHPRŀQ«NRPELQRYDħVRVWDWQ¿PL]ĀDYDPL
SRÏHWPLHVWMHREPHG]HQ¿
žltý 2 | 2015
Zážitky z ciest žltými autobusmi
Strana 68
žltý 2 | 2015
Zážitky z ciest žltými autobusmi
Strana 69
ISLAND
magický ostrov na severe
Nie nadarmo sa hovorí, že ak chcete spoznaś krásnu nedotknutú prírodu, nieèo extrémne, mali by ste navštíviś Island.
Na tento ostrov sa nechodí odpoèívaś a ležaś pri mori,
do krajiny na severe sa lieta za dobrodružstvom.
TEXT a FOTO: Michael TUPÝ
Keď som sa jedného dňa na VUT
v Brne dozvedel, že vďaka projektu
Excellence (CZ.11.07/2.3.00/30.0005)
môžem ísť na pracovnú stáž na Island,
neváhal som ani minútu. Po dohode
kontraktu na University of Iceland
a so zaistenou dopravou od spoločnosti
STUDENT AGENCY som na počiatku
mája odletel na tento zvláštny ostrov
neďaleko severného pólu.
Seljalandsfoss – jeden z najznámejších a najfotografovanejších vodopádov na Islande (vedľa
neho stojí autor článku)
Základ Islandu kedysi vznikol sopečnou erupciou, čo sa nedá nevšimnúť si
ihneď po pristátí na letisku v Keflavíku. Mesačná krajina, ktorou prechádzate, nenechá chladným zrejme
nikoho. Porézne a špicaté skaly s obrovskými puklinami udávajú zloženie
celého ostrova a v kombinácii s modro
kvitnúcou lupinou vyzerajú skutočne
úchvatne. Bohužiaľ, voľného času
Landmannalaugar – oblasť neďaleko sopky Hekla.
Aj v tomto čase tu bolo dosť turistov.
Landmannalaugar – jedinečná lokalita ponúkajúca uprostred typicky strohej islandskej krajiny hory
hrajúce farbami, termálnymi prameňmi, lávové polia aj modré jazerá.
bolo málo, a tak som na cestovanie po
ostrove mal len niekoľko dní. S požičaným autom a kamarátkou Miriam
na sedadle spolujazdca sme prešli južnú časť a tiež stred ostrova cez hory
Landmannalaugar. Počasie nám prialo, každodenný dážď nám výnimočne
na dva dni vystriedalo slnko, a tak
sme si mohli užívať tie pestrofarebné
kombinácie čiernych vulkanických
skál, zeleného machu, modrého neba
a bielo zafarbených kopcov, ktoré boli
pokryté snehom.
Niet krajších momentov, než si
v 10 stupňoch nad nulou ľahnúť do
termálneho bazéna a osviežiť sa kúpeľom, ďaleko v divokej prírode medzi horami. Podobných momentov by
som mohol opísať mnoho, príkladom
toho by mohlo byť ľadovcové jazero
Jökulsárlón, na ktorom po krištáľovo
čistej hladine vody plávajú modrasté
ľadovce, ale tiež zmienený Landmannalaugar, teda dúhové hory tvorené
lávovými prameňmi, snehovými
poľami a zelenými lúkami. To všetko
na jednom mieste. Časté vodopády,
všadeprítomné vulkanické pukliny, krištáľovo čistá voda aj vzduch
a rozkvitnutá príroda tak dodávajú
atmosféru, na ktorú sa len tak nezabúda. Island je jednoznačne krajina
extrémov. #
SÚŤAŽ o autobusový lístok
Máte zaujímavé zážitky
z ciest žltými autobusmi
STUDENT AGENCY? Zašlite
svoj príbeh s fotografiami
na našu e-mailovú adresu
[email protected]
a do predmetu správy uveďte
PRÍBEHY Z CIEST STUDENT
AGENCY (rozsah článku
cca 2000 znakov vrátane
medzier). Z došlých príspevkov
vyberieme ten najzaujímavejší
a uverejníme ho. Jeho autor/ka
navyše získa lístok na ľubovoľnú
trasu v SR.
Zábavné cestovanie
Noviny a časopisy
Cesta vám bude ubiehať ešte príjemnejšie,
keď si vyberiete zo širokej ponuky zábavy na palubách vlakov
RegioJet a na autobusových linkách STUDENT AGENCY.
Fun&Relax – autobusy
Individuálne dotykové monitory, na ktorých môžete sledovať
svoje obľúbené filmy či seriály presne podľa vašej nálady.
Slúchadlá na vypožičanie
ZADARMO od palubného
personálu v autobusoch
a vlakoch
Zábavný portál vo vlakoch
portal.regiojet.sk
NOVINY A ČASOPISY ZADARMO*
v autobusoch a vlakoch
Sledujte filmy, počúvajte hudbu, čítajte knihy a časopisy, sledujte správy
alebo hrajte hry. Stačí mať notebook, tablet alebo mobilný telefón
– o zábavu máte postarané. Zábavný portál nájdete na palube vlakov
po zadaní adresy portal.regiojet.sk.
FILMY
detské, komédie,
dokumentárne, dobrodružné...
HUDBA
rock, pop, jazz, vážna hudba
HRY
hlavne pre deti
KNIHY
detektívky, beletria, čítanie pre ženy, audioknihy...
* Na palube sú vždy k dispozícii cca 3 druhy časopisov a novín. Ponuka platí do vyčerpania zásob.
S Kreditovým lístkom
cestujete lacnejšie!
Prečo mať Kreditový lístok?
Ušetríte – nakupujte lístky za najvýhodnejšiu cenu.
Výhodné ubytovanie k cestovnému lístku
na vlak RegioJet
Rezervujete online – na www.rj.sk, www.studentagency.sk, cez mobilné aplikácie
alebo M-stránky.
Platíte online – dobíjajte kredit online platobnou kartou, cez internetové bankovníctvo,
Sporopay alebo bankovým prevodom.
Cestujete všetkými žltými linkami – jedna „Kreditka“ platí na vlaky RegioJet
a autobusové linky STUDENT AGENCY.
Kreditka je doživotná a zadarmo!
Na rezerváciu lístkov môžete využiť:
M-stránky
Na rezerváciu lístkov môžete tiež využiť naše internetové stránky
pre mobilné telefóny. Stránky nájdete
na tomto odkaze: http://m.sa.cz/sk
Mobilné aplikácie
Ponúkame vám tiež možnosť rezervovať lístky
na vlak či autobus pomocou aplikácií na iOS a Android.
Zadarmo si ich môžete stiahnuť na: http://www.studentagency.cz/aplikace
Android
iOS
+421 2 2050 2020
www.regiojet.sk
www.studentagency.sk
ZĽAVA
od
do
32 €
30%
za noc
20%
ZĽAVA
Košice
Nový
Smokovec
www.doubletree-kosice.sk
www.villasiesta.com
www.hoteleuropa.sk
20%
ZĽAVA
od
31 €
Jasná
Poprad
www.juniorjasna.com
www.tatrahotel.com
10%
ZĽAVA
Od Bratislavy
po Tatry
www.sorea.sk
Poprad
izba
5H]HUYXMWHVLL]EXYRSUHGDR]QiPWHQiURNQD]đDYX
1DUHFHSFLLSUHGORæWHFHVWRYQëOtVWRNQDYODN5HJLR-HW
viac na
www.regiojet.sk
4302
4304
REX 770
Komárno – Dunajská Streda – Bratislava
4300
45
4306
REX 772
4310
4312 REX 774
45
4314
4316
4318
4320
4322
4324
4326
4328
45
4332
45
4334
4336
45 14:35
4338
45
4340
47 15:43
4350
45
4342
4344
4346
49
4348
platný od 14. 12. 2014.
55
REX 1770
45 16:35 47 17:43 18:17 45 18:35 19:43
 18:43 19:51
 18:39 19:47
13:43
46
|
|
11:43
 16:43  17:51
 16:39  17:47
46
 15:47
09:43
 15:51
46
 14:39
 16:00
07:43
 14:43
45
13:47
 14:51
06:43
13:51
45
11:47
14:00
4308
45
11:51
05:49 54 05:49
09:47
12:00
45
07:47
09:51
03:49 48 04:19 45 04:43
56
|
10:00
KOMÁRNO
05:53  05:53
07:51
|
03:53  04:23 
08:01
Komárno závody
06:50
 16:51  18:00 18:30  18:51 20:00
06:56
 16:54  18:03
05:57  05:57
 16:03
06:04  06:04
 14:54
03:57  04:27  04:50
14:03
04:04  04:34  04:56
12:03
Zlatná na Ostrove
10:03
Nová Stráž
08:04
10:12
10:06
12:21
12:16
12:12
12:06
14:21
14:16
14:12
14:06
 15:12
 15:07
 15:03
 14:57
 16:21
 16:16
 16:12
 16:06
 17:12  18:21 18:49  19:12 20:21
 17:07  18:16
 17:03  18:12 18:40  19:03 20:12
 16:57  18:06
07:31
08:46
08:42
08:39
10:45
10:41
10:38
12:45
12:41
12:38
14:45
14:41
14:38
45 15:36
 15:32
 15:29
47 16:45
 16:41
 16:38
45 17:36 47 18:45 19:10 45 19:36 20:45
 17:32  18:41
 17:29  18:38
|
|
 19:32 20:41
 19:29 20:38
 19:25 20:34
07:35
|
 18:57 20:06
08:07
10:16
Veľký Meder
Okoč
|
08:13
10:21
 17:17  18:26 18:54  19:17 20:26
 18:54 20:03
|
|
08:17
 16:26
 17:25  18:34
|
06:07  06:07
06:10  06:10
07:06
08:22
 15:17
 16:34
|
07:10
14:26
 15:25
|
04:10  04:40 
06:16  06:16
07:16
12:26
14:34
04:07  04:37 
Okoličná na Ostrove
06:20  06:20
10:26
12:34
Horná Zlatná
04:16  04:46  05:06
06:25  06:25
08:27
10:34
 19:07 20:16
04:20  04:50  05:10
07:21
08:35
|
Zemianska Olča
04:25  04:55  05:16
06:30  06:30
|
Bodza
04:30  05:00  05:21
06:37  06:37
06:41  06:41
07:39
|
 05:11  05:31
06:49 54 06:49
06:45  06:45
04:37  05:07 
04:45  05:15  05:35
Dolný Štál
04:49 48 05:19  05:39
04:41
Kútniky
Dolný Bar
Dunajská Streda príj.
Veľké Blahovo
 05:41 
04:27 05:07  05:37 
04:22 05:02  05:32 
04:19 04:59  05:29 
04:15 04:55  05:25 
|
|
|
|
|
|
|
06:24  06:54
06:19  06:49
06:17  06:47
 06:38
 06:36
 06:31
 06:27
 06:24
 06:20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:24 07:54
07:19 07:49
07:17 07:47
47 07:12 07:38
 07:10 07:36
 07:06 07:31
 07:01 07:27
 06:58 07:24
 06:54 07:20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:54
 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:49
46 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47
48 08:12 08:38 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12
 08:10 08:36 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
 08:06 08:31 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
 08:01 08:27 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
 07:58 08:24 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
 07:54 08:20 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
53 06:16 06:50 47 06:50 07:16 07:50 48 07:50 08:16 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
 16:24 16:54
 16:19 16:49
 16:17 16:47
 16:12
 16:10
 16:06
 16:01
 15:58
 15:54
46 15:50
17:24 17:54  18:24
17:19 17:49  18:19
17:17 17:47  18:17
17:12
17:10
17:06
17:01
16:58
16:54
16:50
 18:12
 18:10
 18:06
 18:01
 17:58
 17:54
46 17:50
19:24
19:19
19:17
19:12
19:10
19:06
19:01
18:58
18:54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 20:24 21:24
 20:19 21:19
 20:17 21:17
 20:12 21:12
 20:10 21:10
 20:06 21:06
 20:01 21:01
 19:58 20:58
 19:54 20:54
Veľká Paka
Malá Paka
18:50 19:12 52 19:50 20:50
Orechová Potôň
04:33 05:13  05:43 
|
Dunajská Streda odj. 04:11 04:51 46 05:21   05:50
Michal na Ostrove
04:37 05:17  05:47 
|
Lehnice
04:39 05:19  05:49 
04:31 05:11
Kvetoslavov
04:44 05:24  05:54 
17:30
|

|
|
21:30
 20:28 21:28
|

|
|

|
|
19:28
15:30
19:30
|
17:28 17:58  18:28
|
 16:28 16:58
|
 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 15:58
|
|
|
07:28 07:58
Kvetoslavov zastávka
Miloslavov
|
|
04:48 05:28  05:58 
09:30
19:34 19:40  20:34 21:34
|

|
|
|
19:43 19:48  20:43 21:43
|
17:34 18:04  18:34

06:28  06:58
Nové Košariská
06:30
07:30
|
|

 16:34 17:04
|

07:34 08:04 08:21  08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:04
05:30
Rovinka
 06:04  06:21 06:34  07:04 07:21
|
Podunajské Biskupice 04:54 05:34
19:50 19:55 52 20:50 21:50
46
45
45
45
45
45
45
45
46
4345
49
4347
50
4349
4351
57
4353
platný od 14. 12. 2014.
17:43 18:13  18:43
4343
17:50 18:20 46 18:50
REX 775 4341
 16:43 17:21
4339
07:43 08:13 08:34  08:43 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:21
REX 771 4333
07:50 08:20 08:41 46 08:50 09:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:28 53 16:50 17:28
4331
05:09 05:50 46 06:20 47 06:41 06:50 53 07:20 07:41
4329
05:02 05:43  06:13  06:34 06:43  07:13 07:34
4327
Bratislava, N. mesto
Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
4325
REX 773 4337
4323
 22:28 23:28
 22:13 23:13
17:54 18:21
 22:31 23:31
 17:13 17:26 17:43 18:13 19:13 20:13 21:13
46
4335
4321
16:13 16:35 46 17:05 17:13 17:35 18:05 19:05 20:05 21:05 49 22:05 23:05
4319
16:26 16:43
46
16:05
4317
16:13
4315
4309
 15:13 15:26 15:43
45
4307
06:43  07:13 07:43 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43
06:26 46 07:05 07:26 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 46 15:05 15:13 15:35
4313
4303
06:13
06:05
4311
 05:25
45 05:14
45
BRATISLAVA, hl. st.
17:58 18:28 19:28 20:28 21:28
 22:36 23:36
|
|
18:01 18:31 19:31 20:31 21:31
 22:41 23:41
 22:24
|
18:06 18:36 19:36 20:36 21:36
 22:21 23:21
|
18:16 18:41 19:41 20:41 21:41
 17:21 17:35 17:51 18:21 19:21 20:21 21:21
|
16:58  17:28
|
16:35 16:51
16:24
|
17:01  17:31
|
16:21
06:21
|
16:28
|
17:16 48 17:41
17:06 46 17:36
 15:21 15:35 15:51
 05:34
15:58
16:31
|
|
06:51  07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51
Podunajské Biskupice
|
16:01
16:36
|
|
|
16:06
20:24
 15:28
|
16:16 47 16:41
|
06:58  07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58
 15:31
|
|
08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:01
|
 22:54 23:54
 22:50 23:50

|
08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:06 46 15:36
 22:46 23:46
 22:43 23:43
18:29 18:54 19:54 20:54 21:54
18:25 18:50 19:50 20:50 21:50
|
 07:31
|
18:21 18:46 19:46 20:46 21:46
18:18 18:43 19:43 20:43 21:43
|
|

06:24
|
 07:36
|
|
17:29  17:54
17:25  17:50
14:21 14:54
06:28
|
17:21  17:46
17:18  17:43
|
|
|
|
06:31
07:06  07:41 08:06 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:16 48 15:41
|
|
16:29  16:54
16:25  16:50
|

|
06:36
16:21  16:46
16:18  16:43
|
|
|

|
06:41
|
|
 15:54
 15:50
|
Rovinka

|
 15:46
 15:43
08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:29
08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:25
|
Nové Košariská

08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:21
08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:18
 07:54
 07:50
07:54 08:24
Miloslavov
 05:47
 07:46
 07:43
06:54
06:50
|
Kvetoslavov zastávka
06:46
06:43
 06:04
 06:01

Kvetoslavov
 05:52
 05:49
Michal na Ostrove
19:15
19:11
21:25
21:19
21:15
21:11
 23:38
 23:32
 23:25
 23:19
 23:15
51 23:11
09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:40 48 16:07 16:04 16:40  17:07 17:04 17:40 48 18:07 18:04 18:40 19:07 20:07 21:07 22:07 49 23:07 00:07
 23:03 00:03
18:05
19:19
21:32
 23:42
 22:59 23:59
18:09
19:25
21:38
18:36 19:03 20:03 21:03 22:03
18:13
19:32
21:42
 23:51
 23:47
18:32 18:59 19:59 20:59 21:59
 17:15 17:15
|
19:38
21:47
 23:54
|
16:11
 17:19 17:19
18:27
19:42
21:51
 23:59
|
16:15
 17:25 17:25
18:32
19:47
21:54
 00:05
17:36  18:03
15:11
16:19
 17:32 17:32
18:36
19:51
21:59
 00:09
17:32  17:59
15:15
16:25
 17:38 17:38
18:40
19:54
22:05
51 00:13
|
13:11
15:19
16:32
 17:42 17:42
|
19:59
22:09
|
13:15
15:25
16:38
 17:47 17:47
|
20:05
22:13
16:36  17:03
11:11
13:19
15:32
16:42
 17:51 17:51
18:50
20:09
16:32  16:59
11:15
13:25
15:38
16:47
 17:54 17:54
18:56
20:13
|
09:11
11:19
13:32
15:42
16:51
 17:59 17:59
|
|
09:15
11:25
13:38
15:47
16:54
 18:05 18:05
19:03
 16:03
45 08:21
09:19
11:32
13:42
15:51
16:59
 18:09 18:09
 15:59
 08:25
09:25
11:38
13:47
15:54
17:05
47 18:13 18:13
09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:36
 08:29
09:32
11:42
13:51
15:59
17:09
08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:32
 08:35
09:38
11:47
13:54
16:05
17:13
 07:59
04:28  06:28  07:15
Dunajská Streda odj. 04:24   06:24 47 07:11
Dunajská Streda príj.
04:32  06:32  07:19
 08:42
09:42
11:51
13:59
16:09
06:59
Kútniky
04:38  06:38  07:25
 08:48
09:47
11:54
14:05
16:13
 06:07
Dolný Bar
04:45  06:45  07:32
 08:52
09:51
11:59
14:09
Orechová Potôň
Dolný Štál
05:01  07:01  07:42
04:57  06:57  07:38
 08:57
09:54
12:05
14:13
 08:03
Okoč
05:07  07:07  07:47
 09:01
09:59
12:09
46 08:07
Veľký Meder
 07:11  07:51
 09:04
10:05
12:13
07:03
Bodza
05:11
 09:08
10:09
07:07
Zemianska Olča
05:14  07:14  07:54
 09:14
10:13
 06:11
Okoličná na Ostrove
05:18  07:18  07:59
 09:18
45 06:15
Horná Zlatná
05:24  07:24  08:05
45 09:22
17:11
Zlatná na Ostrove
05:28  07:28  08:09
  17:11
Nová Stráž
05:32  07:32 47 08:13

Komárno závody
VYSVETLIVKY (Bratislava – Dunajská Streda – Komárno a späť):  ide len v pracovné dni, 15 ide v  , nejde 20. XII. – 6. I., 45 ide v  , nejde 24. – 31. XII., 46 nejde 24. – 26. XII. a 1. I., 47 ide v 
a  a 29. – 31. XII.,
48 ide v 
a  a 29. – 31. XII., nejde 24. – 26. XII. a 1. I., 49 nejde 24. a 31. XII., 50 nejde 24. – 26., 28. a 31. XII., 1. a 6. I., 3. a 5. IV., 1. a 8. V., 15. a 17. XI., 51 ide v / a 23./24. XII., 2./3., 30. IV./1. V., 7. /8. V., v období
1./2. VII. –31. VIII./1. IX., ide v /, /a 31. VIII./1. IX., nejde 26./27. XII., 2./3. I., 3./4. IV., 1./2., 8./9. V., 53 ide v , , v období 1. VII. –31. VIII. ide iba pracovné dni, 54 ide 24. – 26. XII., 29. XII. – 1. I., 55 ide v a 6. IV., 1. IX,
v období 1. VII. –31. VIII. ide v a , nejde 28. XII. a 5. IV., 56 nejde 25. XII. a 1. I., 57 nejde 24./25. – 26./27. XII., 31. XII./1. I., 1. I./2. I.,
zastávka na znamenie,
REX Regional Express. Vlak zastavuje len na vybraných zastávkach.

KOMÁRNO
Veľké Blahovo
Lehnice
|
Veľká Paka
Malá Paka
45
Bratislava, N. mesto
4301
75
+421 2 38 10 38 44
Komárno
BRATISLAVA, hl. st.
e-mail: [email protected]
nonstop
Bratislava
VLAKOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
Brno – Jihlava – Praha
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
Praha, ÚAN Florenc příj.
Praha – Jihlava – Brno
Praha, ÚAN Florenc odj.
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30

14:25
15:25
16:25
18:25
19:25
20:25
platný od 14. 12. 2014
12:25
Brno – Olomouc – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Ostrava a späť
11:25
príj.
10:25
odj. Brno, AN u hotelu Grand
08:25
19:30
19:20
17:30
18:20
16:40
17:20
15:30
15:20
18:15
13:30
14:20
16:30
17:55
12:40
13:20
16:15
17:30
11:30
11:20
14:30
15:55
09:30
10:20
14:15
15:30
08:40
09:20
12:30
13:55
07:30
07:20
10:30
12:15
13:30
19:35
18:30
21:35
20:30
Zlín, AN
Olomouc, hl. n.
06:25
07:30
08:25
09:30
10:25
11:30
14:25
15:30
16:25
17:30
18:25
19:30




platný od 14. 12. 2014.
18:30
Olomouc, hl. n.
08:30
10:15
11:55
20:35
06:30
08:15
11:30
18:35
Nový Jičín, AN
06:15
09:55
17:45
21:20
Příbor, u pošty  / Příbor, u kostela 
09:30
16:35
19:20
21:35
07:55
14:35
17:20
19:35
07:30
13:45
15:20
17:35
05:55
12:35
13:20
15:35
05:30
10:35
11:20
13:35
Frýdek-Místek, AN Frýdek
09:45
09:20
11:35
22:15
21:55
08:35
09:35
20:15
19:55
17:35
16:30
odj.
18:15
17:55
príj. Ostrava, ÚAN
16:15
13:35
12:30
platný od 14. 12. 2014.
11:35

10:30

08:30
x
09:35
Olomouc – Zlín a späť
15:55
x

14:15

13:55
x

11:55
x
12:15

09:55


10:15

Zlín
—
x

—
—
x

07:05
—
—
—

—
06:40

—
—
09:05
—

—
—
08:40
x

—

—
—
—
—
11:05
—
—
10:40

—
—
—
Košice – Poprad-Tatry– Žilina – Havířov – Ostrava – Olomouc – Praha
—
—
13:05
12:40
x
—
—
—
—
—
—
15:05
14:40
—
—

—
—
—
—
17:05
16:40
—
—
—
—
—
—
18:40
19:05
—
—
—
—
—
—
20:40
21:05
—
—
—

—

—

platný od 14. 12. 2014.
07:04
06:44
06:36
 09:42
38 09:37
11:52
11:49
|
11:42
11:27
11:04
10:44
|
14:17
16:40
16:36
16:17
18:48
18:40
18:36
18:17
Hranice na Moravě
Ostrava-Svinov
Ostrava, hl. n.
Ostrava, Stodolní
Havířov
Český Těšín
Třinec
Třinec centrum
Bystřice
Návsí
Čadca
Žilina
Vrútky
Martin
07:48
08:13
08:41
09:08
09:16
09:20
09:36
09:27
09:48
10:13
10:41
11:08
11:16
11:20
11:37
11:55
12:03
12:06
|
|
12:30
12:59
13:16
|
11:27
11:48
12:13
12:41
13:08
13:16
13:20
13:36
13:27
13:48
14:13
14:41
15:08
15:16
15:20
15:36
13:48
14:51
15:27
15:48
16:13
16:41
17:08
17:16
17:20
17:36
15:48
16:51
17:27
17:48
18:13
18:41
19:08
19:16
19:20
19:37
19:55
20:03
20:06
|
|
20:30
20:54
21:11
21:18
16:48
17:51
18:27
18:48
19:13
19:41
20:08
20:16
20:20
20:37
20:55
21:03
21:07
21:12
21:17
1013
17:48
18:51
19:27
19:48
20:13
20:41
21:08
21:16
21:20
21:37
21:55
22:03
22:07
22:12
22:17
1015
19:48
20:51
21:27
21:48
22:13
22:41
23:08
23:16
23:20
23:37
23:55
00:03
00:07
00:12
00:17
1017
platný od 14. 12. 2014.
07:42
 09:47
12:00
14:36
19:14
Olomouc, hl. n.
07:27
11:48
12:51
1011
1004
|
12:17
14:40
16:48
Zábřeh na Moravě
09:48
10:51
1009
05:37
07:49
 09:52
12:36
17:14
19:43
Česká Třebová
07:48
08:51
1007
1002
05:42
07:52
10:17
38 10:00
12:40
14:48
20:08
05:48
06:51
1003
04:37
05:47
08:00
10:36
15:14
20:30
Pardubice, hl. n.
09:30
09:15
Liptovský Mikuláš
Štrba
Poprad-Tatry
13:43
14:01
14:29
14:44
15:40
09:58
Ružomberok
PRAHA, hl. n.
10:17
08:19
15:52
1000
04:42
05:52
08:17
10:40
12:48
17:43
21:06
1001
03:37
04:47
06:00
08:36
13:14
18:30
18:08
22:10
1016
03:42
04:52
06:17
08:40
11:14
10:48
15:43
19:06
1014
03:47
05:00
06:36
08:48
16:30
16:08
20:10
1012
03:52
05:17
06:40
09:14
13:43
17:06
1010
04:00
05:36
06:48
14:30
14:08
18:10
1008
04:17
05:40
07:14
11:43
15:06
 1006
04:36
05:48
09:43
12:30
12:08
16:10
príj.
04:40
06:14
07:43
10:30
10:08
13:06
Kysak
04:48
06:43
08:30
08:08
14:10
KOŠICE
05:14
07:08
11:06
odj.
05:43
07:30
12:10
08:05
06:08
09:06
07:27
06:30
10:10
odj.
08:06
: 38 ide v , nejde 5. VII. 15
príj.
07:06
09:10
VYSVETLIVKY
08:10
1005
—
—
—
05:50 07:30 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:20 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:30 23:00 23:30 02:15
—
03:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 23:55

03:30 05:15 06:30 06:40 07:20 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:10 22:30 23:30 00:30
—
01:00 02:45 04:00 04:15 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:40 20:00 21:00 22:00
Olomouc
77
+421 2 2050 2020
nonstop
+421 2 2050 2020
nonstop
76
NADVÄZNÉ AUTOBUSOVÉ
SPOJE STUDENT AGENCY
V OLOMOUCI, HL. ST.
e-mail: [email protected]
Košice – Žilina – Praha
VYSVETLIVKY (Brno –Jihlava – Praha a späť): x ide len v pracovné dni,  ide v pondelok,  ide v stredu,  ide v piatok,  ide v sobotu,  ide v nedeľu,  spoj je súčasťou inej linky
VLAKOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
1003
10
|
|
|
|
12:59
13:16
13:43
14:29
14:01
14:44
15:40
|
§ 07:30 § 11:00
§ 06:00 § 09:30
15:15
|
|
18:15
§ 17:00
§ 15:30 odj.
Bratislava, AS Mlynské Nivy
Györ, aut. áll.
BUDAPEŠŤ, Könyves Kálmán k., u k., u AN Népliget
Budapešť – Györ – Bratislava – Praha a späť
|
08:45
17:00
14:30
12:15
19:30
17:00
22:30
20:00
Brno, AN u hotelu Grand
07:15
11:00
PRAHA, ÚAN Florenc
13:30
príj.
11:30
09:00
*
|
platný od 15. 12. 2014
|
21:15
§ 19:30 § 22:30
19:45
17:00
19:30
|
16:45
15:00
17:30
príj. § 14:00
12:00
14:30
§ 17:45 § 20:45
11:30
|
09:00
13:15
09:30
11:15
07:00
§ 12:15
odj.
VYSVETLIVKY (Budapešť – Györ –Bratislava – Praha a späť):
§ v označených zastávkach nie je povolený nástup
* predchádzajúca rezervácia nutná,
cestujúcich za účelom prepravy do ostatných zhodne označených zastávok spoja
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
16:45
15:30
17:45
16:30
18:45
17:30
19:45
18:30
20:45
19:30
platný od 2. 2. 2015
06:30
15:45
21:30
14:45
16:15
17:15
18:15
19:15
17:30
11:35
11:00
21:35
21:00
19:30
13:45
15:15
17:30
12:45
14:15
odj.
Poprad, AS
Prešov, AS
KOŠICE, AS
Košice – Prešov – Praha a späť
13:15
platný od 2. 2. 2015
12:15
15:30
11:15
15:30
11:45
13:30
10:45
11:30
10:15
|
23:00
Liptovský Mikuláš, AS
13:00
Považská Bystrica, Dom Služieb
04:00
05:40
06:00
platný od 25. 1. 2015
03:35
|
04:25
Brno, AN u hotelu Grand
odj.
príj.
odj.
19:00
21:30
21:40
21:00
23:30
23:30
príj.
|
|
|
|
02:25
01:25
|
Brno, AN u hotelu Grand
02:00
02:15
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
|
00:25
|
odj.
|
16:55
04:00
príj.
|
18:05
04:15
23:25
19:25
06:40
|
19:40
Uherské Hradiště, AN
22:10
Trenčín, AS
79
+421 2 2050 2020
22:10
21:15
20:50
20:30
20:10
Vrútky, AS, nást. dialkové linky
Ružomberok, AS
Liptovský Mikuláš, AS
Poprad, AS
Kežmarok, AS
Podolínec, AS
Stará Ľubovňa, AS
135
06:00
05:05
04:40
04:20
04:00
|
03:15
|
02:00
|
01:10
odj.
20:00
22:30
22:40
23:45
odj.
príj.
príj.
platný od 22. 12. 2014
ostatných zhodne označených zastávok spoja
| spoj zastávkou prechádza,
VYSVETLIVKY (Košice – Prešov –Praha a späť):
§ v označených zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy do
Bardejov – Praha a späť
247
22:35
Žilina, AS
BARDEJOV, AS
23:20
odj.
23:50
Brno, AN u hotelu Grand
Považská Bystrica, Dom Služieb
Brno, AN u hotelu Grand
00:30
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
Trenčín, AS
odj.
01:15
03:45
príj.
Uherské Hradiště, AN
04:00
4 štvrtok,
5 piatok,
7 nedeľa
KOŠICE, AS
Košice – Bratislava – Praha a späť
odj.
Rožňava, AS
05:00
06:10
Rimavská Sobota, AS
Lučenec, AS
07:05
C 07:50
Banská Bystrica, AS
Zvolen, AS
B 09:20
B C 08:50
Žiar nad Hronom, AS
C 19:20
Brno, AN u hotelu Grand
odj.
príj.
odj.
07:50
10:20
príj.
17:20
C 18:20
§ 16:50
B 15:25
B § 15:50
A 13:30
B 14:45
Brno, AN u hotelu Grand
Nitra, AS
10:00
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
A 11:10
odj.
VYSVETLIVKY (Košice – Bratislava – Praha a späť):A, B, C, § v označených
zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy do ostatných zhodne
označených zastávok spoja
10:35
14:20
príj.
A 12:15
14:30
Bratislava, AS Mlynské Nivy
17:00
A 12:45
platný od 22. 12. 2014
VYSVETLIVKY (Košice – Trenčín –Praha a späť):
1 pondelok,
2 utorok,
3 streda,
06:30
02:25
19:00
Žilina, AS
Ružomberok, AS
13:45
22:10
|
20:30
21:45
14:15
19:30
16:10
21:04
Vrútky, AS, nást. dialkové linky
18:30
15:45
20:34
|
17:30
15:04
20:05
15:10
16:30
|
|
14:34
19:47
|
15:30
10:10
|
14:05
19:20
12:23
01:05
14:30
09:45
|
13:47
09:15
16:10
13:30
BRATISLAVA, hl. st. príj.
09:04
11:04
13:20
Štrba
06:23
Košice – Prešov
– Praha
15:40
12:30
13:30
09:45
09:15
11:30
11:30
08:45
09:30
08:15
10:30
09:30
07:45
x
Bratislava –Nitra– Banská Bystrica
Bratislava, AS Mlýnské Nivy
Nitra, AS
Banská Bystrica, AS
Bratislava –Nitra– Banská Bystrica
x
07:15
09:30
07:30
06:15
08:30
05:30
Nitra, AS
07:30
Banská Bystrica, AS
Bratislava, AS Mlýnské Nivy
VYSVETLIVKY (Bratislava – Banská Bystrica):
x ide len v pracovné dni
Trnava
08:34
10:44
404
Trenčín
08:05
10:17
402
platný od 14. 12. 2014.
1010
Považská Bystrica
|
400
18:57
ŽILINA
07:22
405
19:27
Vrútky
|
19:02
403
12:57
19:57
Ružomberok
|
13:02
10
13:27
20:13
09:30
09:58
odj.
13:57
20:39
|
07:03
18:17
14:13
Liptovský Mikuláš
17:50
14:39
|
20:57
11:50
|
Poprad
17:30
18:23
21:37
11:30
15:37
08:19
22:31
05:30
16:31
Kysak
odj.
17:17
KOŠICE
11:17
22:43
08:05
16:43
05:17
príj.
14:57
12:17
Bratislava– Žilina –Košice
401
05:50
06:17
06:57
07:27
07:57
08:13
08:39
|
08:57
09:37
10:31
AUTOBUSOVÉ LINKY
nonstop
+421 2 2050 2020
nonstop
78
Bardejov – Praha
Košice – Bratislava – Praha
e-mail: [email protected]
15:52
Košice
10:43
e-mail: [email protected]
Praha
VYSVETLIVKY (Bratislava – Žilina – Košice a späť):
10 nejde 24. 12. a 31. 12. 2014
AUTOBUSOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
Budapešť
e-mail: [email protected]
Bratislava –
Nitra –
Banská
Bystrica
Bratislava
AUTOBUSOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
VLAKOVÉ
CESTOVNÉ PORIADKY
už od
Oslo
39 €
už od
Sarpsborg
Strana 81
žltý 2 | 2015
39 €
Uddevalla
Najlacnejšie
poo Európe
Göteborg
Varberg
Halmstad
Helsingborg
VÁŠ NOVÝ
SLOVENSKÝ
DOPRAVCA
Kodaň
už od
39 €
už od
39 €
už od
39 €
Hamburg
Brémy
Wolfsburg
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Berlín
Hannover
Magdeburg
Londýn
Breda
už od
Venlo
už od
19 €
Brusel
39 €
Luxemburg
Würzburg
Saarbrücken
Remeš
Paríž
Drážďany
Düsseldorf
Kolín n. Rýnom
Bonn
Frankfurt
n. Mohanom
Eindhoven
Mannheim
Norimberg
Metz
Linz
už od
Mníchov
39 €
Viedeň
Salzburg
Győr
už od
St. Gallen
Lausanne
už od
8€
Innsbruck
Bern Zürich
Budapešť
61$0,32
16 €
Bolzano
Udine
Ženeva
Trento
Miláno
Benátky
Verona Padova
Janov
Bologna
Florencia
už od
39 €
Rím
Vnútroštátne linky ČR a Slovensko cestujte pohodlne
Liberec
Jirkov
vlakové a autobusové linky REGIOJET
autobusové linky STUDENT AGENCY
Most
Chomutov
Karlovy Vary
Louny
Hradec
Králové
PRAHA
Sokolov
Cheb
Pardubice
Zábřeh
Česká
Třebová
Ostrava
Příbor
Plzeň
Olomouc
Tábor
Písek
Český
Krumlov
Humpolec
Jihlava Velké
Meziříčí
Pelhřimov
Brno
Jindřichův
Hradec
Třebíč
Telč
České
Budějovice
Znojmo
Havířov
Český Těšín
Třinec
Bystřice
Návsí
Frýdek
Místek
Hranice Nový
Jičín
Kroměříž
Staré Město
Zlín
Žilina
Považská
Bystrica
Vrútky
Martin
Trenčín
Liptovský
Mikuláš Štrba
Ružomberok
Banská
Bystrica
Žiar nad
Hronom
nonstop linka autobusovej
a vlakovej dopravy
Trnava
Nitra
BRATISLAVA
Dunajská
Streda
Komárno
Kežmarok
Poprad
Lučenec
Levoča
Bardejov
Prešov
Kysak
Rožňava
Zvolen
Řím
+421 2 2050 2020
Stará
Ľubovňa
Čadca
Uherské
Hradiště
Rimavská
Sobota
Košice
SLOVENSKU $/(%2$å'2þ(6.$
žltý 2 | 2015
Strana 82
Download

Strana 1 žltý 02 | 2015