POUKÁZKA NA ORIGINÁLNÍ DÁREK!
A NEJEN K VÁNOCŮM!
Odstřihněte a předložte na pokladně
žlutý 11 | 2014
3v1
HVĚZDAMI!
SETKÁNÍ S
!
25% SLEVA
RMA!
MUFFIN ZDA
Strana 1
Úvodem
VYBÍRÁME PRO VÁS
19
BOXERSKÉ TANEÈNÍ KROKY
Petr Horký o tom, jak spolu mohou mít zdánlivì nespojitelné vìci
mnoho spoleèného.
34
JSEM MNOHEM SVOBODNÌJŠÍ A ŠŤASTNÌJŠÍ
Rozhovor s hercem Michalem Dlouhým.
41
PO VLASTNÍ OSE AMAZONIÍ
Poslední díl seriálu Embéèkem kolem svìta.
47
ÈESKÝ BANÁT
Kulturní fenomén – Èeská komunita v Rumunsku.
52
CHIOGGIA
ntru
h figurín v ce
m voskovýc
eu
íte se.
uz
uč
m
po
ní
,
iv
se
kt
mi. Pobavíte
nečné intera
ni
di
s
je
se
te
e
iv
št
tít
Nav
mi, vyfo
ého balení.
e se s hvězda
nost dárkov
Prahy. Setkát
tupenku, mož
vs
iv
ol
kavárně.
uk
ší
ko
o ja
u nápoji v na
Sleva 25% pr
mi vybraném
vá
k
n
uffi
m
a
Navíc zdarm
-praha.com
w.grevin
Praha 1 | ww
Celetná 15,
Krásné mìsto v benátské lagunì.
KO Ž I V É
UMĚNÍ JA
Časopis Žlutý 11/14
MK ČR E 21334
Šéfredaktorka: Lea Špačková
Redakce: Petra Nováková, Lenka Liška
Inzerce: Martin Dejmal
[email protected]
Grafické práce a sazba: Marta Dlouhá,
Lenka Šturzová a Ráďa Dočkal
Obálka: foto Mariana Ryšavá
Měsíčník Žlutý je zdarma k dispozici na
autobusových linkách STUDENT AGENCY,
Fun&Relax, vlakových linkách InterCity RegioJet
a pobočkách STUDENT AGENCY.
Vydavatel: STUDENT AGENCY k.s.,
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
Uvítáme vaše připomínky a náměty, které
můžete zasílat na e-mailovou adresu:
[email protected]
žlutý 11 | 2014
Univerzita Pardubice
Strana 3
Editorial
EDITORIAL
V říjnu se také konaly komunální
a senátní volby. Věřím, že jste hlasovali podle svého dobrého svědomí
a ve svých krajích volili ty, kteří chtějí něco změnit. K lepší přehlednosti
vám mohla pomoci aktivita nezávislého sdružení Rekonstrukce státu.
Univerzita s perspektivou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí
rozvíjíme téměř pětašedesátiletou tradici vysokoškolského vzdělávání
nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v téměř sto třiceti oborech
pěstujeme univerzální šíři vědních disciplín – přírodní, technické, ekonomické, společenské, zdravotnické i umělecké
vytváříme mezinárodní tvůrčí prostředí
podporujeme studium na zahraničních vysokých školách
nabízíme studium a program osobní asistence zdravotně postiženým studentům
jsme aktivní součástí evropského a světového vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru
na 7 fakultách studuje 10 500 vysokoškoláků
Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta filozofická
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta restaurování
Nabízíme bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy
• v oblasti přírodních a technických věd – orientované na chemii, biochemii, materiálové inženýrství, elektrotechniku,
informatiku, dopravní a komunikační technologie, inženýrství a logistiku
• v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické
• obory zdravotnické a související hraniční a interdisciplinární obory
• umělecké obory zaměřené na konzervační techniky a restaurování
elektronický infoservis
XFKD]HĀĞPRVWXGLXP
ZDARMA
www.uni-pardubice.cz
Milí čtenáři,
minulý měsíc byl pro naši společnost
velmi náročný a zároveň přelomový.
V Praze, v Bratislavě a v Košicích
jsme totiž představili naši železniční
novinku – vagón RegioJet – ASTRA.
Jedná se o vůz, který byl vytvořený
přímo pro naši společnost. Svým cestujícím v České a Slovenské republice
nabídne nejen prostorný interiér,
ale i dotykové obrazovky s multimediálním systémem zabudovaným
přímo v kožených sedačkách.
Od 12. října jsme také zahájili zkušební provoz na vlakové lince Košice
– Žilina – Praha. Ohlasy od prvních
cestujících, kteří vyzkoušeli vlakovou
soupravu RegioJet včetně jídelního
vozu, jsou pozitivní a povzbuzující.
Věříme, že nám testovací provoz
umožní doladit případné nedostatky
a že od 14. prosince úspěšně vyrazíme
i na trať Bratislava – Žilina – Košice.
Listopad je měsíc, ve kterém slavíme
hned dva svátky – 2. 11. Památku
zesnulých a 17. 11. Den boje za
svobodu a demokracii. Oba jsou významné, a proto se je snažíme slavit
se svými blízkými a přáteli. V letošním roce dokonce vychází 17. 11.
na pondělí, a to znamená, že spousta
z vás si prodlouží víkend o jeden den.
Můžete toho využít a vyrazit třeba
do evropských velkoměst. Zde si pak
můžete nejen vychutnat krásy historických památek, romantické procházky, výborné jídlo, ale máte příležitost odstartovat i první vánoční
nákupy. Stačí navštívit naše pobočky
nebo www.studentagency.cz a určitě
si vyberete to pravé cestování. Jsme
stále pro každého .
Užijte si listopadové cestování.
Váš Radim Jančura
žlutý 11 | 2014
Strana 5
Soutěže
ØEŠENÍ KVÍZU z 10/14
Správné odpovìdi na kvízové otázky z minulého èísla jsou:
1. Do kterého města se v loňském
roce prodalo prostřednictvím STUDENT AGENCY nejvíce letenek?
a) NEW YORK
b) BANGKOK
c) PAŘÍŽ
-JEPWÃOPWJOZWMFQuÇWFS[J
BQMJLBDFQSPJ1BEZBJ1IPOZ
TQÒÇKFNO×NEFTJHOFN
GVOLDFNJBPWM»E»OÇN
7ÂFUOÆQÒÇMPIBNBHB[ÇOV
1»UFL-/ÂJNÆTÇÂOÇLV&TQSJU-/
;LVTUFTJNÆTÇD[EBSNB
4UBIVKUFW"QQ4UPSF
2. Jak se jmenuje majitel společnosti
STUDENT AGENCY?
a) Radim Vančura
b) Radim Jančura
c) Radek Jančura
Kdekoliv
budete
3. V kolika městech v ČR má STUDENT AGENCY kancelář, v níž je
možné zakoupit letenky?
a) 11
b) 13
c) 17
Otevřenou zpáteční jízdenku na
libovolnou vnitrostátní linku autobusů STUDENT AGENCY vyhrává
paní Marilyn Molnárová z Karviné,
jejíž správná odpověď přišla jako
40. v pořadí. #
FOTOSOUTÌŽ
Soutìž o otevøenou zpáteèní jízdenku na libovolnou
vnitrostátní trasu autobusù STUDENT AGENCY.
Posílejte nám své fotografie zaměřené na témata našeho měsíčníku:
Prosinec – VÁNOCE
Leden – LÉTO V ZIMĚ (exotická
dovolená, wellness, cokoliv „letního“,
co můžeme prožít v zimě)
Únor – POHÁDKOVÁ ZIMA
(zimní tematika, pohádky...)
Vítězná fotografie bude uveřejněna
na dvoustraně 6 –7.
Fotografie ve formátu „na šířku“,
v co největším rozlišení, spolu s krátkým popiskem, jménem a adresou posílejte na [email protected]
Do předmětu e-mailu: Fotosoutěž
NÁZEV TÉMATU. Vždy do 15. předchozího měsíce.
Účastí v soutěži dávají autoři souhlas s uveřejněním své fotografie na
stránkách časopisu Žlutý. #
TITULNÍ STRANA – fotografii zaslala paní Mariana Ryšavá z Klimkovic:
„Autoportrét, který vznikl v zahrádkářské kolonii v Ostravě-Třebovicích. Na fotografii je starý hrnek,
který se používal v nemocnici, a pruhované tričko z 80. let.“
Strana 6
žlutý 11 | 2014
VÍTÁNÍ HEKTORA
Velmi stará a zrenovovaná motorová lokomotiva T435 z 50. let,
která dostala do vínku jméno Hektor. Vítám ji ve staré armádní
uniformě se svou Jawou 125/355 na nádraží ve Čkyni.
milovník starých a retro věcí Vít Müller, Čkyně
žlutý 11 | 2014
Strana 7
žlutý 11 | 2014
Strana 8
Téma měsíce
I MNÌ CHCÍPLO TAMAGOÈI
Je to pøesnì 25 let od Sametové revoluce.
Ode dne, kdy na Václavském námìstí v Praze znìlo cinkání
klíèù a naše zem vstoupila do nové, svobodnìjší éry.
TEXT: Lenka LIŠKA ● FOTO: archiv
žlutý 11 | 2014
Téma měsíce
Girls. Každý současný třicátník
určitě pařil na počítači pac-mana,
později zachraňoval princeznu ze
spárů mocného šejka ve hře Price
of Persia. Pojízdné počítačové herny,
kde se za pár korun za žeton dalo
pořádně „vyfightovat“ v Mortal Combat, byly samozřejmostí na každém
větším sídlišti. Pro mě to byla také
doba nesplněných snů. I když jsem
po několika scénách dosáhla svého
a dostala pravou Barbie od Matella,
nikdy se mi nepodařilo prosadit si
krásné růžové Barbie auto, které bylo nezbytné pro romantické
pikniky s Kenem. Moje varianta
z krabice od bot byla jen trapnou
náhražkou, která podlehla prvnímu
rozlitému Vitacitu.
Ráda bych psala o konci komunismu,
vzpomínala na fronty na banány
a dělala si legraci z Michala Davida.
Bohužel v roce 1989 mi byly tři roky
a mým největším zájmem bylo ukousávání gumových prstíků plyšovým
mončičákům. Ještě na základní
škole jsem sice pár let musela cvičit
v modrých kalhotkách a cvičkách,
nosila jsem prestižky a babička mě
oblékala do slušivých punčocháčů a kamaší. I tak jsem spíš dítě
štěstěny odchované na pohádkách od
Walta Disneyho, jehož nejšílenějším
zážitkem byl koncert skupiny Lunetic ve vyprodaném Rondu.
nápad. Ač to bylo období, kdy Curt
Cobain z Nirvany hořel, aby nevyhasnul, stejně nás neminulo Beverly
Hills nebo šílené seriály jako Helena
a její chlapci. U televize jsme pak
trnuli u legendárního HIP HAP HOP,
jestli budou padat kuličky štěstí,
nebo poteče voda, naši zase hltali AZ
kvíz a jiné podobné televizní soutěže.
S prvním videem se v naší sídlištní
videopůjčovně objevila také první
videokazeta, která se musela vracet
přetočená na začátek – Barbar
Conan. Na záchodě pak byl nutnou
povinností plakát Arnolda Schwarzenegera v plavkách .
Ani moje prosby o roztomilého pejska
nikam nevedly, a tak jsem si musela
za své první kapesné pořídit alespoň
elektronického miláčka tamagoči,
který neustále pípal, kakal a řval,
když jste ho nenakrmili. Nakonec
nevyhnutelně taky chcípl, protože
venku na klepadlech na koberce byla
mnohem větší zábava. Naši to vzali
jako důkaz mojí neschopnosti o cokoliv se postarat, a tak jsem místo
pejska dostala džungarského křečka,
který se dožil úctyhodných tří let.
Ono dětství a puberta ve zlatých
devadesátých vás taky hodně poznamená, hlavně co se týká dobrého
vkusu. Všechno barevné a z USA
bylo super. Víkendová dopoledne se
nesla ve znamení Gumídků a Kačerů
z Kačerova. Pokusy vytvořit v domácím prostředí hopsinkovou šťávu
z červených bobulek posbíraných
kolem baráku se až do prvních
žaludečních potíží jevily jako super
Kdo neměl doma plastovou želvu
Ninja a minimálně jeden comics
s mistrem Třískou, jako by nežil.
Navíc po revoluci nastal taky boom
techniky a technologických novinek. Pamatuju si na svůj první
walkman, díky kterému jsem na
lavičce v parku sjížděla Chaozz věci,
žádný kecy. Na kazeťáku jsme si pak
nahrávali z rádia ty největší hitovky
od Lucinky Vondráčkové a Spice
S pubertou přišlo také první Bravíčko, kde kromě Lásky, sexu a trápení
také radili, že největším módním hitem jsou obtažené legíny, zapletené
copy a gumičky kdekoliv na hlavě to
jde. Zdarma pak přikládali plakáty
Backstreet boys a jiných sexy kluků,
kteří zpívali tklivé melodie polonazí
v dešti. Ač vybavena všemi informacemi, na diskotékách mi to moc nepomohlo. Naši totiž jeli také na módní
Strana 9
vlně a nechali mě ostříhat na Jardu
Jágra, aneb jak se říká vpředu business, vzadu párty. Na první ploužáky jsem se tak mohla jen koukat
zpovzdálí a poslouchat tklivé melodie
Michala Davida, který zpíval, ať mu
sakra nikdo nenapovídá. Zbývalo
tak jen přemýšlet, jestli ta blonďatá
holka z Kelly Familly není nakonec
opravdu kluk. Pubertální utrpení se
tak protáhlo na Nonstop, ale žít to
teda rozhodně nikdo nechtěl.
Jak se říká, byla to doba malin nezralých, ale možná už je načase, aby
i tohle retro konečně skončilo. Sice
už máme mobily a nemusíme volat
na pevnou a ptát se: Dobrý den, je
Radka doma? A do památníčků si
nepíšeme krátké rýmovačky o lásce.
Stejně ale Michal David dál plní
haly, AZ kvíz gauče u televizních
obrazovek a Lucinka Vondráčková je
pořád stejně sluníčková jako tehdy
v Marmeládě. Ještě že už současní
mladí mají také nové idoly jako třeba
Justina Biebera, ať už je to kdokoliv. #
žlutý 11 | 2014
Strana 11
Kultura
EXPLOZE JAZZU V BRNÌ
Letošní zaèátek zimy bude v Brnì ve znamení dvou koncertù
jazzových hvìzd nejvìtšího formátu.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: Douglas KIRKLAND; Yann ORHAN
Nejprve zde 29. listopadu vystoupí
jedna z nejvýznamnějších osobností jazzových dějin a nejzásadnější
jazzový klavírista posledních padesáti let – legendární Herbie Hancock.
A hned dva dny na to, 1. prosince, odehraje svůj mix jazzu, popu,
šansonu a elekroswingu v Brně
ZAZ – nejpopulárnější francouzská
zpěvačka současnosti.
1HMYøWxËYÛEøU
SU¿YøWHó
Letos čtyřiasedmdesátiletého Herbieho Hancocka předchází pověst
nespoutaného kreativního živlu
a přitom mimořádně schopného
2GOHW\]3UDK\9ËGQø0QLFKRYD
8Y\EUDQÛFKOHWLxČSDUNRY¿QË]GDUPD
www.dovolena.cz
800 600 600
byznysmana. Nahrál přelomová
jazzová alba i populární singly, které
se umisťovaly na předních místech
hitparád. Stihl získat čtrnáct
cen Grammy i filmového Oscara.
Legendární pianista a skladatel je
nedílnou součástí jazzových dějin již
od roku 1960. Jako člen jedné z nejvlivnějších jazzových kapel historie,
druhého kvinteta Milese Davise,
se Hancock stal jedním z průkopníků
jazzové avantgardy. Jeho nahrávky
ze 70. let (mj. s kapelou Headhunters) kombinovaly elektrický jazz,
funk a rock do netradičního
Strana 12
žlutý 11 | 2014 Téma měsíce
žlutý 11 | 2014
zpívám,“ říká ZAZ. „Nijak ho totiž
nešetřím, vždycky se do zpívání
hodně pokládám, takže si ten hlas
ničím až k ochraptění. Mám sklony
křičet, to ostatně uslyšíte a uvidíte
na koncertě.“
Tahle ryba
vám splní víc
jak tři přání
Lepší pečená než zlatá
a neopakovatelného stylu, který
dodnes ovlivňuje soudobou hudbu.
Album Future Shock z osmdesátých
let předznamenalo Hancockův vpád
na území elektronické taneční hudby
a nabídlo hned několik hitů včetně
skladby Rockit.
Brněnský koncert odehraje Herbie
Hancock spolu s nejsilnější sestavou
svých spoluhráčů. Za bubny bude sedět Vinnie Colaiuta, bubeník Franka
Zappy či Stinga. Na basu zahraje
James Genus a čtvrtý do party bude
kytarista a zpěvák Lionel Loueke.
Jemné maso candáta je mezi labužníky vysoce
ceněno. Ulovte si jej v některé z prověřených
českých restaurací Czech Specials.
www.czechspecials.cz
Strana 13
Kultura
Candát na červené čočce
Zpěvačka ZAZ přijíždí do Čech
odehrát dva dlouho očekávané
samostatné koncerty. Miláčkem
českého publika se stala při obou
vystoupeních na Colours of Ostrava.
Často bývá označována za Edith
Piaf dneška, přesto zůstává svá,
neopakovatelná a svěží. Publikum si
podmaňuje svým charakteristickým
chraplákem, který je bez debat jejím
x-faktorem. „Já myslím, že svůj hlas
jsem si vypracovala tím, jak pořád
ZAZ – vlastním jménem Isabelle
Geffroy – zpívá odmalička, studovala
na hudební škole, prošla nejrůznějšími jazzovými kapelami, s nimiž
vystupovala v marocké Casablance,
Baskicku, Japonsku, Kolumbii, na
Sibiři nebo u egyptských pyramid.
Po návratu do Paříže v roce 2006 trochu hudebně tápala. Vše se změnilo
po setkání s producentem Kérredine
Soltanim, se kterým natočila v roce
2010 debutové album s prostým
názvem ZAZ. Většinu skladeb složila
sama, některými přispěl francouzský
písničkář Raphael Haroche. Prodalo
se ho skoro dva miliony (!), stala se
miláčkem Francie a po velkém turné
si získala i další země, včetně České
republiky. Následovalo album Recto
Verso, nové album Paris vychází
10. listopadu. Písně z tohoto alba
budou nejspíše tvořit hlavní část
playlistu brněnského koncertu. #
SOUTÌŽ O LÍSTKY
na koncerty Herbieho Hancocka a ZAZ:
1) Jak se jmenuje nejvìtší hit zpìvaèky ZAZ?
2) Kolik cen Grammy má na svém kontì
Herbie Hancock?
Své odpovìdi posílejte do 15. 11. 2014 na
[email protected] Do pøedmìtu e-mailu
napište: SOUTÌŽ. Vyhrávají tyto správné odpovìdi:
20. odpovìï – 2 vstupenky na Herbie Hancocka
35. odpovìï – 2 vstupenky na ZAZ
50. odpovìï – 2 vstupenky na Herbie Hancocka
žlutý 11 | 2014
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 14
žlutý 11 | 2014
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 15
RYBÁØSTVÍ V GAZE
V šest hodin ráno nad Gazou pomalu svítá. Zároveò už ale zaèíná
horko a všudypøítomné moøe dìlá ze zdejších letních dnù nesnesitelnou prádelnu. Sotva odeznìly poslední výbuchy, vracejí se lidé
k práci, kterou na sedm týdnù pøerušila válka.
TEXT a FOTO: Štěpán MACHÁČEK
Na trhu musí drsný licitátor zvládat
dav koupěchtivých obchodníků.
Rybáři se do přístavu v Gaze
vracejí se skromným úlovkem.
Do přístavu přímo ve městě Gaza
s rozbřeskem připlouvají desítky
podobně velkých rybářských člunů.
Posádky vykládají z lodí přepravky
plné většinou nevelkých sardinek.
Větší úlovky jsou pro palestinské
rybáře v Gaze vzácné. Kapitán Jahjá
Bakr vyráží na moře už čtyřicet let.
Má tedy s čím srovnávat a tvrdí,
že před pár desítkami let ulovili na
moři desetinásobek toho, co dnes.
A možná i víc. „Dřív jsme totiž směli
dál od břehu, tam, kde jsou pod
vodou skalnaté útesy. Tam jsou ryby.
Ale tady, na písčité mělčině, skoro
žádné ryby nechytíme,“ vysvětluje
mi Jahjá příčinu úpadku rybářství
v Gaze. Dneska přivezl hodně chudý
úlovek, pouhé tři přepravky sardinek. Po odečtení nákladů na výjezd
je prý za uplynulou noc ve ztrátě
asi 12 tisíc korun. S Jahjou vyráží
na moře sedmnáctičlenná posádka,
všichni jsou příbuzní.
Na rybolovu je v Gaze závislých asi
30 tisíc lidí. Jenže blokáda, která
malé, zato lidnaté palestinské území
sužuje, je všudypřítomná. Na moři to
znamená, že rybáři nesmějí lovit dál
než šest námořních mil od pobřeží.
Už při přiblížení se k této hranici
začnou izraelské vojenské čluny
střílet varovné salvy. Potom už pálí
nekompromisně ostrými. Několik
rybářů se z lovu už nevrátilo. Mírové
dohody z Osla z devadesátých let přitom dovolovaly lovit do vzdálenosti
dvaceti mil. Po druhé intifádě v roce
2000 ale Izrael zavedl sérii sankcí
a dnes můžou Palestinci rybařit jen
v mělkých a písčitých pobřežních
vodách.
Izrael sice v rámci dohody o příměří slíbil rozšíření rybářské zóny
na devět mil, zatím se ale nic
neděje a rybáři v Gaze jsou skeptičtí: „Tak proč ji nerozšíří hned?
Jejich sliby známe, my ale chceme
žlutý 11 | 2014
Zápisník zahraničních zpravodajů
Strana 16
žlutý 11 | 2014
Strana 17
Inzerce
35€9Ù
Celé rodiny jsou závislé na rybaření.
Rybí burza začíná.
skutky. A stejně, jako se to stalo
už mnohokrát, Izraelci za chvíli
zase řeknou, že rybaření omezují
a vymyslí si nějakou bezpečnostní
záminku,“ nedůvěřuje dohodám
kapitán Jahjá Bakr.
a začíná rybí burza. Drsný licitátor
musí zvládat dav koupěchtivých
obchodníků. Přebíhá se svými
zapisovači od srovnaných přepravek
k dalším. U každého úlovku vyvolá
rybářovu cenu a obchodníci pak přihazují. Evidentní převis poptávky
nad nabídkou v Gaze zřejmě ještě
potrvá. #
Rybáři rovnají přepravky se skromnými úlovky na betonové molo
ŠTĚPÁN MACHÁČEK
Od června 2013 stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě,
sídlí v Káhiře. Předtím učil čtyři roky egyptské studenty češtinu na káhirské
univerzitě Ajn Šams. Procestoval arabské země, dokud to šlo. Vystudoval
arabistiku a blízkovýchodní studia na Univerzitě Karlově v Praze.
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÍCH ZPRAVODAJŮ
Jedinečný rozhlasový magazín, který nemá v českém rozhlasovém
éteru obdobu. Nabízí nové pohledy na známé dějiny, povídání o obdivuhodných příbězích a osudech, a to doslova ze všech koutů planety.
ŽIVĚ VE VAŠEM MOBILU A NA RADIOZURNAL.CZ
7(Í/(7Œ
/,6723$'29ˆ1$%Œ'.<
JAZYKOVÉ
POBYTY
v zahraničí
800 100 300 I www.jazykovepobyty.cz
žlutý 11 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
Strana 18
žlutý 11 | 2014
Strana 19
Na cestách s Petrem Horkým
BOXERSKÉ TANEÈNÍ KROKY
„Jak jinak chceš upoutat holku? Nìco pøece musíš umìt, no ne?“
Urostlý èernoch vedle mì mluvil rychle, takže jsem mìl
potíže mu rozumìt.
TEXT a FOTO: Petr HORKÝ
Skoro ani neotvíral ústa, ale oči mu
svítily jako majáky na moři černé
kůže, aby se i náhodný kolemjdoucí
mohl zorientovat, že toto je přímočarý, laskavý chlap. Žádný velký
vazoun, ale pružný krok a mírně shrbená záda prozrazovala, že je boxer.
Seznámili jsme se na poště, když
jsem se s paní u přepážky hádal o to,
že známka nemůže stát víc, než
kolik je na ní napsané. Jen tak mimochodem prošel kolem a pronesl
s širokým úsměvem „Rosa, toto
neuhraješ, tak blbej snad nikdo není,
aby na to skočil...“ a konečně jsem
byl zbaven nesmyslného rozhovoru.
„Jmenuji se Hector.“ Za chvíli jsme
si povídali a Hector se pochlubil,
že trénuje boxerský dorost a má za
sebou i reprezentační starty na mistrovství světa. Kuba byla vždycky
boxerská velmoc. Hectora potěšilo,
že znám sportovní úspěchy jeho
země a pozval mě na druhý den na
trénink. Bylo to poměrně brzy, navíc
jsem musel pěšky kus za město, ale
nedovedu si představit lepší program
– budu trénovat box s reprezentantem Kuby!
Na jakýsi betonovaný dvorek se
začali scházet kluci. Těžko říct, jestli
to byli zevlouni a zlodějíčci anebo
budoucí naděje místní reprezentace.
Až s příchodem lehce nahrbeného
trenéra se svítícíma očima bylo jasně
poznat, kdo je tady hlavní šéf. Chlapci vyskočili a podle stručných pokynů
se začali rozcvičovat. Po čtvrthodině
začali trénovat údery a ti zkušenější,
až se dostatečně zahřáli, mohli trénovat i boj. Hector měl neochvějnou
autoritu a mladí sportovci ve vytahaných tričkách na něj koukali s obdivem. Já s kamerou a fotoaparátem
jsem pro ně byl turista, novinář,
který tu je kvůli jejich slávě, a proto
se přede mnou patřičně natřásali.
No nic, nepotřebuji, aby mě každý obdivoval, potřebuji mít dobré
obrázky. A ty se dnes daří. „Lepší,
než aby někde kradli, no ne?“ vypálil
kulometnou rychlostí moji nedávnou
žlutý 11 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
Strana 21
Pěsti jsou proti zářivému úsměvu Kubánek jako nevinný jarní deštík.
znělo – a šel jsem se převléknout.
myšlenku. Přikývnul jsem. „Tamten
Hectorův asistent si nasadil rukavice
vlevo, ten už boxuje za celou provina popsal, kam mám udeřit. Po chvilcii, je to veliká naděje. Ve škole je
ce mi souslednost úderů docela šla.
nejsilnější a ani starší spolužáci
Pravda, pěsti neopisovaly trajektorie
se na něj rozhodně nemohou vyháků a zvedáků, ale direkty jsem
tahovat. Skolil by je jedinou ranou.“
měl tvrdé. Pět let v karatistické těloLevačka malého šampiona právě
opsala půlkruh
a doprovázena
razantním došlapem
„Tamten už boxuje za celou
poslala těžký boprovincii. Ani starší spolužáci se
xovací pytel skoro
ke stropu. „Nezkusíš
na něj nemohou vytahovat.
si to? Když už jsi
tady, no ne?“ zadrSkolil by je jedinou ranou.“
molil mezi sevřenými zuby a vesele do
mě zapíchl paprsky svých očí. Kluci
cvičně ve mně i po delší pauze nějaké
na to sice nevypadali, ale jak se
zkušenosti zanechalo. Za deset
ukázalo, pozorně poslouchali celý náš
minut si můj sparing partner musel
rozhovor. Teď totiž všichni přestali
odpočinout a zavolal šéfa. Kroutil
trénovat a dívali se na mě. Hoho, tak
hlavou, ukazoval směrem ke mě
to se zjevně nestalo poprvé. „Prima
a já jsem na dálku viděl, jak se
nápad,“ prohodil jsem nenuceně,
Hector zeširoka směje, přikyvuje
přesněji – doufám, že to nenuceně
a kouká na mě.
žlutý 11 | 2014
Strana 22
Na cestách s Petrem Horkým
Za minutku přišel s rukavicemi
a začal se mnou trénovat sám. To se
nestává často! Malí kluci kolem nás
udělali kolečko a zvědavě sledovali,
co všechno se stane. Začali jsme
se lehce oťukávat. Nastoupí na mě
špičkový boxer tvrdě, anebo si chce
užít trošku boje? Chtěl si užít boje.
„To vypadá, že jsi dělal karate nebo
tak něco, no ne?“ „No jo,“ usmál jsem
se zadýchaně a setřepal pot z obočí.
I když můj černý kamarád vypadal,
že v tropickém vedru jen tak lehce,
bez námahy poskakuje, ze mě už
teklo proudem. Reprezentant pořád
pokukoval kolem, naoko posílal
chlapce trénovat a jako na pérkách
prováděl perfektní úkroky. Jasně
dával najevo, že se mnou se boji
nijak věnovat nemusí.
Tak to ne. Navrhl lehký souboj, tak
ať to nefláká. Rozhodnul jsem se,
že jeho lehkomyslnost ztrestám.
Dvakrát jsem proti němu tvrdě zaútočil a podařilo se mi trefit mu žalu-
Obrázek z Havany...
a čas od času přesně vystřelil. Začal
jsem si připadat jako píšťalka. Ťuk,
ťuk a bum. A zase ťuk, ťuk, bum!
Dvakrát otestoval můj kryt a pak
s neuvěřitelnou tvrdostí prorážel cestu útočícímu kladivu. Párkrát jsem
stihnul úkrokem uhnout, to, co jsem
kryl, mne vždy celého poposunulo
o několik centimetrů ve směru úderu.
A všechno ostatní se zastavovalo
až o moje tělo.
Snížil hlavu, nahrbil se a kolem mě
začaly létat kaťuše jeho pěstí
dek a zavadit o bradu. I když to byly
poměrně slabé rány, Hector okamžitě pochopil, co jsem tím chtěl naznačit. Pootočil se ke mně a přestal se
koukat kolem. Oči se přivřely, ale
pořád z nich vykukovaly paprsky veselí. Vypadá to, že tak benevolentní
byl z ohleduplnosti ke mně, a ne, aby
mě ponížil. Snížil hlavu, nahrbil se
a kolem mě začaly létat kaťuše jeho
pěstí. Snad o deset kilo lehčí chlapík
kolem mě poletoval jako luční koník
Ale bylo jasně
poznat, že
veselý trenér
se výborně
baví. Usmíval
se na celé kolo a soustředěně odrážel
moje údery, když jsem popadal
dech a zkoušel, jestli se nedopustí
podobné lehkomyslnosti jako na
začátku. Naproti tomu vždy, když
trestal mé chyby, jeho údery byly
takové, abych je zřetelně pocítil,
ale žádný neměl tvrdost uspávací
injekce. Musel jsem se začít usmívat také. I úplnému laikovi bylo
okamžitě jasné, kdo je tady mistr,
ale přitom všem si Hector nepotře-
žlutý 11 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
boval dokazovat svoji pozici tím,
že by mě okamžitě poslal k zemi.
Zkrátka chtěl, aby mě to taky bavilo.
Postupně jsme se smáli víc a víc, až
se k nám přidali i kluci stojící kolem
a všichni jsme se smáli na celé kolo.
Chechtal jsem se, až jsem se bál,
že se mi roztrhne břicho. Pěsti nám
klesly k tělu a kluci se rozeběhli
k nám, aby tentokrát útočili oni na
nás. Ze všech stran jsem dostával
štiplavé tečky jejich pěstiček, a jak
jsem se smál, nebyl jsem schopen
jejich útoky odrážet. Jen jsem
koutkem oka zahlédl, že jejich trenér
je podroben stejně tvrdé lekci a to
jediné, co nám zbylo, byl pád na zem
a za všeobecného veselí se nechat odpočítat. Nakonec jsme se s Hectorem
objali a šli se převléknout. To byla
Strana 23
nádherná lekce boxu. Utíral jsem
se po sprše a ptal se: „Hubení tady
jste všichni a pracujete tvrdě, takže
pevné postavy tu máte všichni. Čím
tedy kromě boxu ještě chlapi působí
na ženské?“ „Čím?“ zeptal se Hector, jakoby nevěřil, že se můžu ptát.
„Přece tancem, no ne?“
Těžko říct, jaké manévry jsou tvrdší
a proti jakým krokům jsem byl bezmocnější. Hectorova jistota a fyzická
bolest, anebo to jiskřící napětí, které
ve vzduchu vytvářely krásné dívky,
když tančily?
Myslel jsem na to, když jsem se
v Santa Claře přimíchal k jedné
taneční lekci. Jednoduše jsem šel po
ulici a mezi domy se tříštila hlasitá
Do roka a do dne
přijedete na další
Objevte, jak rozmanitá
naše kuchyně dokáže být
Šušká se, že Lomikar se ani nestihl zakousnout do koláče.
Vy si na ně ale čas najděte a objednejte si je v některé
z prověřených českých restaurací Czech Specials.
www.czechspecials.cz
Chodské koláče
žlutý 11 | 2014
Strana 24
Na cestách s Petrem Horkým
POZNÁVEJTE S NÁMI
žlutý 11 | 2014
Strana 25
Na cestách s Petrem Horkým
salsa. Rytmická melodie byla občas
přerušena tlesknutím a sem tam
zazněl dívčí smích nebo zavýsknutí.
Vyzkoušel jsem několik vchodů, až
jsem se dostal do správných dveří.
Na terasu, která ještě musela pamatovat mafiánské večírky, se tak tak
vešlo šest tanečních párů. Bělošky,
mulatky i jedna černoška tmavá jako
les v bezměsíčně noci. Pokud by se jí
neleskly oči, snad bych ani nevěděl,
kdy otevírá krásná víčka. Pozdravil
jsem úsměvem, pánové přikývli na
pozdrav a dámy mě srazily do kolen,
jakými zářivými úsměvy mě obdařily. Když jsem znovu popadl dech,
vybavilo se mi to srovnání s boxerským soubojem. Měl jsem jasno.
Pěsti jsou proti tomuto jako nevinný
jarní deštík.
kráska a jemným témbrem mi poslala stejnou otázku jako před dvěma
dny boxerský šampion. Tentokrát
jsem se o sebejistotu a nenucenost
ani nemusel pokoušet. „Rád, rád.“
Musel jsem jednoslovnou odpověď
zopakovat, abych přešel první přeskočení hlasu. Všichni se usmáli
a vzali mě mezi sebe... #
S Mirkem Náplavou na jedné z našich
kubánských cest.
Vytáhnul jsem kameru a její lesklé
oko motivovalo taneční tým k neuvěřitelným kreacím. Na to, že jsem
původně chtěl mít jen několik minut
jako sekvenci do filmu o lidském
chování, mi hodina hrubého materiálu musela bohatě stačit. Ale ani pak
se mi nechtělo odejít. Místní se mnou
postupnými náznaky navazovali
veselý kontakt a když byl trénink
u konce, měl jsem tu čest zažít pravý
kubánský taneční večírek. „Nechceš
si to zkusit?“ mrkla po mě hnědovlasá
Praha Košice
od
252 .ÿ
PETR HORKÝ
(* 1973, Brno) Režisér, spisovatel, producent, cestovatel. Od roku 1994 byl
moderátorem a později režisérem v ČT. Zakladatel producentské společnosti
Piranha Film, režisér asi 80 dokumentárních filmů. Je autorem a spoluautorem sedmi knih, z toho dvou bestsellerů. Získal řadu filmových ocenění
z festivalů a je dvojnásobným držitelem Ceny Egona Erwina Kische. Natáčel
na vybuchující sopce Merapi a se žraloky bez jakékoli bariéry. U Malediv
objevil vraky starých lodí, došel na severní pól i nejchladnější obydlené místo
světa, na lyžích přešel Grónsko.
žlutý 11 | 2014
Na cestách s Petrem Horkým
Strana 26
žlutý 11 | 2014
Strana 27
Na cestách s Petrem Horkým
CESTOSPISY
Výbìr nejúspìšnìjších èlánkù z magazínu Žlutý,
kam Petr Horký už ètyøi roky pravidelnì píše a vyvolává bouølivé
reakce mezi cestujícími spoleènosti STUDENT AGENCY.
Petr Horký procestoval celý svět,
byl na severním pólu, objevil potopené lodě v okolí Malediv, přešel
pěšky Grónsko, potápěl se se žraloky
a stoupal i na horské vrcholy. Všude
měl s sebou kameru a hlavu plnou
osobitého pohledu na svět.
Nečekejte čtení, které bude ladit
se zažitými klišé, ani nečekejte,
že s autorem budete vždy souhlasit.
Ale často se zasmějete a občas možná
zamyslíte. „Hlavně to nesmí prdět
mramor,“ říká Petr Horký v obavě,
aby sám sebe nezačal brát moc
vážně. V letošním roce, kdy se do kin
vydal jeho film Století Miroslava Zikmunda, si prací na knize „prořezával
zadřené mozkové závity a dofukoval
duši,“ jak sám říká.
Být bez práce je těžké, nevzdávejte se.
Denně tisíce nabídek na www.profesia.cz.
První kniha urèená
kompletnì ke spotøebì!
Podrobnosti uvnitø…
Cestospisy koupíte v knihkupectvích anebo objednávejte na
http://eshop.piranhafilm.cz/.
Knížku můžete také vyhrát v kvízové soutěži, která bude vyhlášena
v příští čísle časopisu Žlutý! #
Strana 28
žlutý 11 | 2014 Událost
HOLEŠOVICE FASHION MARKET
aneb Jak skončily mé návrhářské ambice
Jak už to bývá, žádná poøádná historka nezaèíná u mísy salátu,
ale vìtšinou na poøádném veèírku. V jednom pražském baru,
po pár sklenièkách, jsem se rozhodla vzít svùj osud do vlastních
rukou a navzdory své nezamìstnanosti uspìt
na podnikatelském poli jako návrháøka.
TEXT: Lenka LIŠKA ● FOTO: Václav JEDLIČKA
Nápad to byl náhlý, promilemi lehce
ovlivněný. Ve stejném baru totiž
popíjel taky majitel obchodu s nezávislou módou Lovemusic.cz, tzv.
Banán. Ten mimo jiné organizuje
také populární trh s nezávislou mó-
dou, šperky a designem Holešovický
Fashion Market. Řekla jsem si, že se
nenápadně seznámím a předvedu
mu svůj geniální koncept tašek s příběhem, který se zatím nedostal dál
než na papír poznámkového bloku
a k tisku jednoho prototypu.
Po půl hodině prezentace povětšinou
na natrhaných poznámkách, které
jsem lovila po kapsách, a vysvětlování, že to lidi bude opravdu bavit,
potkávat se se stejnými taškami
ovšem vždy s jiným nápisem, stoupala nervozita a trapnost kolem
stolu geometrickou řadou. Nápad
rozhodně neohromil a kromě dalšího
vína jsem získala jen pozvání na
aktuální HFM (Holešovický Fashion
Market).
Hned při prvním kroku do holešovické tržnice mi došlo, že jedna
taška opravdu módního gurua nedělá. Ve dvou budovách a třech patrech
tu totiž byli opravdoví originální
návrháři a šperkaři, kteří se svým
řemeslem zabývají tělem i duší.
žlutý 11 | 2014 Událost
Strana 29
Více než 150 nezávislých prodejců
taky prochází pečlivým výběrem
a jen tak nějaká „lama“ jako já se
sem opravdu nemá šanci dostat.
jsem se nestala, místo toho jsem si
odnesla plnou tašku šperků a jiných
módních libůstek a poučení o tom
ševci a kopytu.
Shopovat v atmosféře, která má
s nákupy v obchodních řetězcích
máloco společného, je opravdová
radost. Nejen že se setkáte s prodejci
face to face, ale ještě vám k tomu
hrají super Dj΄s, na baru můžete dát
nějaký drink a když se vám nechce
domů, probíhají tu i poprodejní
afterparty. Kromě toho jsou samozřejmostí módní přehlídky a prezentace nových prodejců. To vše
tvoří celkem zábavný kontrast právě
s Holešovickou tržnicí, kde se daří
vietnamskému obchodu. Takže
pokud holdujete zlatým plastovým
kočičkám s pohyblivou packou, pak
i zde vaše srdce zaplesá. Návrhářkou
Další možnost pořádně provětrat
peněženku a užít si skvělou originální atmosféru budete mít zase
v listopadu, od 28. do 30. 11.
v Holešovické tržnici v Praze,
kde proběhne desáté jubilejní pokračování HFM, tentokrát v duchu
předvánočních nákupů. A pokud
máte do Prahy daleko, můžete
navštívit 12. trh nezávislé módy,
šperků a designu Factory Fashion
Market v Brně – 5. a 6. prosince,
Buranteatr, Kounicova 22/20. Vstup
opět zdarma a jak my shopaholici
říkáme, taky na vlastní nebezpečí.
Tak se těším, že se tam uvidíme .
www.novetrhy.cz #
Ve dvou halách plných návrhářů si vybere každý.
žlutý 11 | 2014
Strana 30
Adrenalin
žlutý 11 | 2014
Adrenalin
Strana 31
JAK SI VYPLNIT
ADRENALINOVÝ SEN
„Blížím se k zatáèce, na jejíž konec není vidìt, ruèièka tachometru
se po podøazení drží na 150 km/h, lehce si pøibrzdím, cítím, jak
se zvedá zadek auta a chce jít do smyku. Mírná korekce volantem
a pod plynem zatáèku projíždím od kraje až ke svodidlùm
na protìjší stranì silnice.“
TEXT: Pavel KYNICKÝ ● FOTO: archiv
Takto mi popisuje část závodu do
vrchu Jakub Astl, třicetiletý závodník, který si sám přestavěl svou
Hondu CRX (obsah 1600 ccm, přizpůsobená přední náprava, odlehčená
a vyztužená karoserie...). Průměrnou
rychlostí se pohybuje někdy i 120 km/h
při spotřebě téměř 30 litrů/100 km.
Pocit při závodech se prý nedá popsat, to se musí zažít.
Co tě přimělo k závodění?
Touha po tom ukázat, co ve mně je
a taky můj otec, který se odjakživa
věnoval automobilům a naučil mě
spoustu věcí od servisu aut až po
samotné ježdění.
Co je k závodům potřeba? Investice? Nervy?
Především auto , jelikož tohle je
kategorie E do 1600, to znamená, že
jsou to závodní speciály, které nesmí
na silnici. Auta nemají techničák,
SPZ, to znamená, že je potřeba
„plaťák“ a auto, kterým to vše
na závody dotáhneš. Pak jsou tady
investice a čas. Největší investice
byla postavit to auto (stavěl jsem ho
pět let). Závody vyjdou na 5–7 tisíc,
těch závodů je deset do měsíce...
Mám rád akceleraci a drift. Co ty?
Měl jsem možnost řídit porsche a akcelerace tam byla neskutečná, ale
u mě vítězí spíš drift. Mám rád rychlé průjezdy zatáčkami a samozřejmě
řízený smyk je úplně úchvatná věc.
Ale závody do vrchu moc o driftu
nejsou, je to spíš o čistém průjezdu
zatáčkami.
Proč zrovna Honda CRX? Jaký je
tvůj příběh?
CRX mě nadchlo tvarem. Honda
v roce 1990 vymyslela auto, které
bylo nadčasové. Vychytaný podvozek, motor, vůbec design té karoserie, navíc má úplně vynikající jízdní
vlastnosti. Má velký rozvor, což
znamená, že zadní kola jsou hodně
vzadu, je tam malej převis, to auto
se chová nevyzpytatelně – drží do poslední chvíle, a pak prostě jde. Člověk
musí být rychlý na volantu a musí to
auto trošku znát. Má tendenci jít do
smyku, tak je lepší do zatáček letět
mírně ve slidu, a mít ho pod kontrolou, než čekat, že se ve 120 km/h
v zatáčce utrhne. To auto miluju.
Zaplatil jsem si rally kurz řízení
se Subaru Imprezza. Považuji
to za jeden z mých nejlepších
adrenalinových zážitků. Co ty?
Hned jsem si vzpoměl na Porsche
911 turbo, vytáhl jsem z něj v jednu
chvíli až 220, to byl hodně silný
zážitek. Ale nejlepší pocit byl
postavit se po pěti letech stavění
vlastního auta na start a odjet si
závod do cíle.
Diví se tví známí, proč to vlastně
děláš?
No, nediví, protože muj táta se svým
kamarádem taky chtěli jezdit rally.
Já jsem ten člověk, který mohl splnit
nejen jejich sen, ale i ten svůj. Ti se
tomu nediví a naopak mě podporují.
Jak to všechno financuješ?
Horko těžko. Mám dvě práce a musel
jsem si půjčit od rodičů, abych mohl
nakoupit sady gum. Pak jsou potřeba
peníze na vybavení, helmu, hadry,
kombinézu, boty atd. Ono to dost
naskáče.
Kterého úspěchu v závodu si
nejvíc vážíš?
Kdyně koráb za Plzní. Jela se mnou
moje sestra, počasí nám vyšlo
krásně, kopec, ten mi sednul. Toto
byla moje první sezona, tak jsem
závody vlastně neznal, snažil jsem
se naučit podle mapy, podle onboard
videí z youtube, od těch lidí, co už
nějaké roky jezdí... A skončil jsem
čtvrtý, což beru jako velký úspěch.
Ten závod mě fakt nejvíc potěšil.
Pocity při startu a v cíli?
Nervy nemám, spíš se koukám,
žlutý 11 | 2014
Strana 32
Adrenalin
chtěl zkusit. Rally je ale finačně
úplně jinde. Proto jsem zvolil vrchy.
Ty nejsou až tak finančně náročný.
Je to vlastně nejlevnější způsob, jak
se k závodění dostat.
Ve které zemi bys chtěl závodit?
Co třeba Korsika?
Jednou jsem jezdil po Rakousku,
a viděl ty hory, serpentýny a vracečky, to mě vždycky bavilo. Myslím, že Řecko musí být nádherný.
V Řecku jsem jel párkrát na motorce
a s osobákem a tam je to neskutečný.
Nebo by mě lákala Austrálie.
abych co nejlíp a co nejrychleji
odstartoval, a pak si promítám věci
před sebou – jak řadit, kdy brzdit,
co přijde za zatáčku. Když přijedu
do cíle, tak si jenom odfouknu, že to
vyšlo a že jsem auto někde nerozbil.
V cíli si spíš promítám, kde jsem
udělal nějakou chybu a vždycky ten
stres trošku opadne. Přece jenom
je to první sezona, takže taková
seznamovačka.
Ve Švédsku se jezdí závody
starých aut na šotolině, které
může jet kdokoliv. Mají zvláštní
pravidlo, že na konci závodu
si můžou auta navzájem vyměňovat. Škoda, že to není u nás .
Co myslíš ty?
To mě docela pobavilo. Jo, takové závody tady chybí. Celkově by se u nás
mohlo pořádat více různých závodů.
Dřív se toho jezdilo víc, dnes jsou
samá omezení, každý chce akorát
peníze. I teď, když přijedeš na závody, pořád je to takové kamarádské,
ale co vím, tak dřív to bývalo lepší. #
ZÁVODY AUT DO VRCHU – cílem závodního
jezdce je zdolat traś v co nejkratším èase. Každý
automobil startuje individuálnì a jede urèenou
trasu až na cílovou èáru. Ta je umístìna ve vyšší
nadmoøské výšce než je èára startovní. Èas na
Co třeba šotolina nebo offroad?
Baví tě jen asfalt?
Offroad to ne, to mě neláká. Asfalt
mě baví, ale trošku mám strach
z mokra, na tom nemám ještě tak
najeto. Šotolina? Jo, tu bych si
projetí mezi startovní a cílovou èárou je rozhodujícím faktorem pro sestavení klasifikace závodu.
Hodnocení závodu je zpravidla urèováno v rámci
absolutního poøadí, dle jednotlivých skupin
zaøazení vozidel a dle tøíd urèených zdvihovým
objemem motorù závodního stroje.
žlutý 11 | 2014
Strana 33
Inzertní příloha
S IAESTE NA KRAJ SVÌTA
IAESTE je parta lidí, kteøí si uvìdomují, že k jejich budoucí kariéøe
se nestaèí jen uèit, ale je potøeba nabídnout personalistùm nìco
navíc, aś už se jedná o manažerské schopnosti, znalost cizího
jazyka nebo pracovní zkušenost ze zahranièí.
Proto je jednou z hlavní činností
IAESTE zařizovat a zprostředkovávat zahraniční stáže studentům
technických oborů vysokých škol.
V minulém roce vyrazilo do světa
s IAESTE více než 80 studentů z ČR,
kteří si mohli vybrat místo pro stáž
téměř na jakémkoli světovém kontinentu.
Martin Hanzlík, student fakulty
strojního inženýrství, se o letošních prázdninách na 8 týdnů
podíval do Rakouska.
,,Tyto prázdniny jsem díky IAESTE
dostal skvělou příležitost strávit
8 týdnů v Rakousku na univerzitě
Montanuniversität Leoben, kde
jsem se podílel na testování vysokocyklové únavy a měření tvrdosti
materiálu. Za velké plus považuju,
že jsem si mohl vyzkoušet práci
s velkým množstvím přístrojů,
o kterých jsem se ve škole pouze učil.
Volné víkendy jsem využil naplno
a procestoval velkou část Rakouska.
Navštívil jsem 5 největších měst,
strávil mnoho času v krásné krajině
Alp a poznal spoustu nových přátel.
Tuto příležitost jsem si výborně užil,
zlepšil se v oboru, vylepšil svou angličtinu a poznal lehce jinou kulturu,
než je ta naše.“
Andrea Tuchyňová, studentka
stavební fakulty, vyrazila na
12 týdnů do Polska.
,,Keď sa mi cez IAESTE naskytla
príležitosť vycestovať do cudziny,
neváhala som. Mojou prvou zahraničnou pracovnou skúsenosťou
sa stala stáž v poľskom Gdańsku,
v medzinárodnej firme Keller Polska
pôsobiacej v oblasti geotechniky.
Bola to pre mňa obrovská príležitosť
ako priamo na stavbách spoznať
mnoho technológií hĺbkového zakladania a zlepšovania zemín. V rámci
stáže som cestovala po celom Polsku.
Celú krajinu, mestá, ľudí, jazyk
a more som si zamilovala a každému
môžem zahraničnú stáž odporučiť. #
www.iaeste.cz
žlutý 11 | 2014
Strana 34
Interview
JSEM MNOHEM SVOBODNÌJŠÍ
A ŠŤASTNÌJŠÍ
S Michalem Dlouhým jsem se poprvé setkala pøed osmi lety,
kdy jsem dìlala, ještì pro studentský èasopis, svùj úplnì
první rozhovor. Já byla totálnì zmatené mediální pískle,
on èerstvì ženatý úspìšný herec.
TEXT: Lenka LIŠKA ● FOTO: Ondřej PÝCHA
Tenkrát velmi ochotně odpovídal
i na ty nejtrapnější otázky, shovívavě přecházel vteřiny trapného
ticha a zapříčinil tak, že i můj první
neumětelský výtvor držel nějakou
nit. Možná i díky tomu doteď dělám
to, co dělám. Jak ho změnilo manželství, odchod bratra a co ho dokáže
naprosto vytočit, i o tom jsme si
povídali několik dní po jeho 46. narozeninách.
Viděli jsme se naposledy před
osmi lety. Byl jste čerstvě ženatý, ještě tu s námi byl váš bratr.
V čem vidíte za těch osm let
u sebe největší vývoj?
Největším posunem jsou ta moje dvě
robátka (dcery Anička a Karolínka),
která mám. Protože člověk zjistí
úplně jiné hodnoty, které jsou v životě. Musím říct, že jsem mnohem
svobodnější a šťastnější.
Dodatečně všechno nejlepší
k narozeninám a k svátku. Nemrzí vás, že slavíte narozeniny
a svátek v jeden den?
Ono je to lepší, alespoň těch večírků
není tolik a máte klid. V dětství to
bylo nespravedlivé, ale teď jsem
za to rád.
Jak se to projevuje?
Člověk se netrápí zbytečnými malichernostmi, řeší takové důležité
věci, jako jsou třeba plíny . Život
je krásný, v dětech poznáte smysl
života. Zjistíte, že to, co děláte, je sice
hezké, může to mít sebevětší úspěch,
ale to nejúspěšnější je dobře vychovat
děti. Aby byly šťastné, aby měly hezké dětství, a aby byla dobrá rodina.
Jaký jste dostal nejlepší dárek?
Lásku od své rodiny. Když vás
přivítají dvě děti i s ženou láskyplně
doma, tak to je největší dar, jaký
můžete dostat. Já mám vlastně každý den, co se vidíme, narozeniny .
Co učíte své dcery, co jim chcete
dát do života?
Základy slušné chování, chovat se
k lidem slušně. Protože když se chová-
žlutý 11 | 2014
Interview
te slušně k lidem, tak se budou slušně
chovat oni k vám. Ale zase nenechat si
„srát“ na hlavu. Musí být svoje .
Jaké je to žít v domácnosti tří žen?
Je to velká výhoda. Protože člověk
má velmi dominantní postavení.
A navíc jsem tam vzácný díky své
pracovní vytíženosti. Je to krásná
pozice, kterou předvídal už můj bratr, který říkal: „Přej si holky, budeš
doma král.“ A vlastně je to pravda.
Vzpomenete si na bratra každý den?
Já si na bratra vzpomínám hlavně
díky lidem, kteří na něj vzpomínají.
To je to, co mi ho každý den připomíná a uvědomuji si, že tu s námi je.
Vlastně neuběhne den, kdy by si na
něj někdo nevzpomněl, kdy by o něm
Strana 35
někdo chvilku nemluvil. Je to hezké,
že se tady brácha zapsal tak silně.
V čem vám nejvíc chybí?
Toho by bylo hodně. Nejvíc mi chybí
prostě brácha. Když vám odejde
z rodiny jeden článek, vždycky tam
chybí. A je vám líto, protože jste si
na to zvykl a patřilo to do rodinné
harmonie.
Zaplňujete teď tu mezeru třeba víc vy? Převzal jste něco od
bratra?
Mám župan, který nosil . Ale vážně.
Častěji se na jevišti projevuji podobnými gesty, intonacemi, taktikami.
Protože už můžu, už tu nehrozí
srovnání. Nehledě na to, že to, co
používal on, bylo vždycky geniální.
žlutý 11 | 2014 Interview
Strana 36
Strana 37
žlutý 11 | 2014 Interview
když jste úplně na dně, a ony se na
vás usmějí a dají vám pusu, tak je
to jak kdyby do vás někdo vrazil
360 voltů.
To zní přímo idylicky. Máte nějaké špatné vlastnosti?
Kouřit bych mohl přestat, i když teď
už kouřím míň, protože kouřím jen
balené.
Kolikrát jste už přestával?
Mockrát. V životě jsem dokázal dvakrát nekouřit přes rok. Pak nějaké krátkodobé pauzy. To si občas
udělám, protože když je toho moc
a člověk nemůže ani dýchat, tak
si prostě odsadím a dám si pauzu.
Věřím, že to vydrží, ale pak zase
vletím do nějaké práce, přijde stres,
a vrátím se k tomu.
Ale co jsem tak četla, tak vám
srovnání nikdy moc nevadilo.
Vždycky jste o bratrovi mluvil
moc pěkně, ať už pracovně nebo
osobně.
Brácha byl o deset let starší, takže
byl vždycky o deset let přede mnou.
Nemluvě o tom, že jeho herectví je
opravdu nedosažitelné, ale to je věc
osobnosti. Když jsme hráli spolu,
měli jsme pokaždé svoji cestu. Lidé
nás sice srovnávali, ale to nám nevadilo, nás spíš vždycky zajímal divák
a ten byl spokojený.
Mám z vás pocit, že si hodně
stojíte za svým. Před osmi lety
jste říkal, že nepůjdete do nekonečného seriálu, v žádném nehrajete. Projevuje se to i v jiných
oblastech než v těch pracovních?
Podle mě jsme každý strůjcem svého
osudu. Já se snažím dělat věci tak,
jak je cítím, jak mi je bere hlava.
Mám rád fair play, mám rád rovnou
hru. Říkám věci na rovinu. Jediným
mým nešvarem je, že občas neumím
říct ne, ale zatím se to na mé práci
neodráží. V seriálech stále nehraju,
nemusím, pořád držím vlajku . Stále si udržuji svůj standard a snažím
se ho jen posunovat a vylepšovat.
Čím se nejvíc dobíjíte, kde berete energii?
Vždycky to bylo diváky, když je
divák spokojený, tak vás to nabíjí.
To je velká odměna. A teď mám
doma ještě dvě malé nabíječky .
Protože když je vám nejvíc ouvej,
A ty špatné vlastnosti?
Občas jsem pro
rodinu zbytečný
„Buď
perfekcionista.
a proto obdivuji svoji rodinu a svoji
ženu, že to se mnou vydrží.
Za co si své ženy nejvíc vážíte?
Vůbec za to, že je. Toho, že vydrží se
mnou, že se dokáže postarat o rodinu
tak, jak se dokáže postarat a že je
stále pozitivní a že se na mě směje.
To je to nejdůležitější.
Říká se, že žena je odrazem svého muže, jak si ji hýčkáte?
Snažím se jí dávat najevo svoji
lásku. I když jsem kolikrát kázal,
že stačí udělat jednu snídani do postele a máte ženu jako sluníčko…
ale kdy jsem to udělal naposledy?
No občas člověk káže a pak to nedělá . Ale ne, když si ženy dokážete
cenit, když ji dokážete pochválit,
je tam vzájemná úcta. Musíte si sebe
vážit navzájem a dávat si to najevo.
Pak se to neuvěřitelně vrací.
hodnej na lidi, až půjdeš
nahoru, mohl bys je potkat,
až půjdeš dolů.“
Jak se to
projevuje?
To jsou takové drobnosti
v domácnosti. Třeba když svítí celý
byt a my sedíme v jedné místnosti.
A vždycky si vzpomenu na svého tatínka, kterého jsem za to nenáviděl.
To mě vždycky vrátí na zem a říkám
si, vždyť jsi to dělal taky . Nebo
mačkání pasty seshora. Nebo, když
nejsou na svém místě. Když třeba po
bytě potkám rozházenou spoustu přezůvek, tak je dám přes noc doprostřed
obýváku, aby o ně v noci alespoň
někdo zakopl, místo toho, abych je
uklidil. Takových malicherností je
bohužel spousta, o které zavadím,
To zní až princovsky. Ale prince už nějakou dobu nehrajete.
Vlastně jste přeskočil od princů
přímo ke zloduchům, co se týká
práce…
Ten střih přišel zčistajasna
a v pravou chvíli, když už jsem byl
„přeprincovaný“. Hynek Bočan mi
dal roli ve filmu Přítelkyně z domu
smutku – vyšetřovatele. Lidé, kteří
zažili tuhle dobu a situaci, mi pak
říkali, že to byli přesně takoví „princové“, kteří si pak otevírali pusu na
lidi a takhle je vyslýchali. Byl jsem
žlutý 11 | 2014
Interview
Patříte na divadle mezi nejvytíženější herce, čím si tenhle
úspěch vysvětlujete?
Tahle práce je jen o štěstí, o ničem
jiném. Když jste ve správnou chvíli
na správném místě. A to vám někdo
řídí. Samozřejmě se někam propracováváte, lidi na vás chodí, jméno
něco znamená. To všechno je soukolí,
co tvoří úspěch.
Máte nějaké přání, co byste si
rád splnil? Třeba si zahrál nějakou vysněnou roli?
Když si člověk něco přeje, tak se mu
to většinou nesplní. Já přijímám to,
co přijde, co se týká práce. V životě
samozřejmě, aby všichni kolem mě
byli zdraví a spokojení. Ale to si
člověk taky může přát sebevíc a taky
se to nesplní.
Co vás dělá nejvíc šťastným?
Moje okolí, rodina. Když vás mají
lidé upřímně rádi, jsou veselí,
nekomplikují vám život. A těch
mám kolem sebe hodně. Můj dědeček vždycky říkal: Buď hodnej na
lidi, až půjdeš nahoru, mohl bys je
potkat, až půjdeš dolů. To je pravda,
která se vám hodně vyplatí.
Ale tak někdo vás přece musí
někdy pořádně štvát, že na něj
ani nemůžete být milý.
Když je někdo hloupý a vidíte, že ten
člověk za to nemůže, protože každý z nás je nějak vychován rodiči,
okolím, takže to, co má v sobě, není
úplně jeho vina, tak si řeknete, že ten
chudák za to nemůže, za to můžou
ti, co ho vychovávali, v čem vyrůstal. Takže můžete být milý i na lidi,
co vás štvou, protože je vám jich líto.
To jsem ráda, že jste byl před
osmi lety milý i na mě při našem
prvním rozhovoru .
To je jako první sex, když vás do toho
hezky uvede kluk, tak to máte ráda.
Pak můžete dostat blok a máte pět
let pauzu.
To je pravda, tak se budu těšit
zase za 8 let.
To už bude zase všechno jinak . #
MICHAL DLOUHÝ
(* 1968, Praha) Herec, dabér, bratr zesnulého Vladimíra Dlouhého.
Před kamerou se pohybuje od 4 let. Od roku 2001 byl v angažmá pražského
Činoherního klubu. Doteď působí ve Švandově divadle a Městských divadlech
pražských. Úspěch slaví i ve filmu (Kajínek, Collete, Sametoví vrazi...),
v současné době pracuje na filmu Jan Hus, kde hraje Zikmunda. Svůj hlas
propůjčil např. Bradovi Pittovi, Keanu Reevesovi nebo Benu Affleckovi.
Miluje sport, dobré lidi, červené víno a svoji manželku Zuzku, s níž má dvě
dcery Aničku a Karolínku.
žlutý 11 | 2014
Strana 39
Interview
ÿ
Ġ¿ l
ĢĪ Ĩ¬
ĦĨ ĨêĀ
ĄĄ ÿ¿
Ü
£
rád, že jsem se z téhle kolonky princů dostal, protože bych u toho mohl
taky zůstat, a to by nebylo dobré.
Já si kompenzuji tyhle nabídky
grázlů zase na divadle, kde jsou ty
postavy pozitivnější.
Strana 38
ĄĺĄ
¾ª® Ĩ
ĢÜĹĂÿ¿ĨİĺĄêħİĺĄç
Ĩµ°¤ª¯½Ĩ¶Ĩ¤2·®ªĨ Ĩ¯%µ°.¯:Ĩ­½a PªĨĨ
Ĩ¶«¥¾¤¹«:£:Ĩ¢2a¬ PªĨ Ĩ· «¯1Ĩ·ª³½ĨĨ
Ĩ·ª³½Ĩ¾Ĩ.¥¶¬ ÒĨ¶­°º¥¯¶¬ ÒĨµ ¬°¹¶¬ ÒĨĨ
¯2®¥£¬ ÒĨª·%­ª¥ÒĨ§µ ¯£ª¥ÒĨSº^£ µ¶¬ ÒĨĨ
³°­¶¬ Ĩ Ĩ¶­°ºª¯¶¬ žlutý 11 | 2014
Po vlastní ose
Strana 40
žlutý 11 | 2014
Strana 41
Po vlastní ose
PO VLASTNÍ OSE AMAZONIÍ
6. díl seriálu Embéčkem kolem světa
S Julií se po Jižní Americe touláme už dva mìsíce. Nezastavili
nás ani drogové kartely v Kolumbii, ani tìžká bouraèka ve
Venezuele, ani noèní pøepadení v Brazílii. Guyana je tak
poslední neevropskou zemí naší cesty kolem svìta.
Od cíle nás dìlí pouhých 600 km jediné mezinárodní silnice
spojující Georgetown, pøístavní a hlavní mìsto
Guayany, s Brazílií.
TEXT a FOTO: Michal VIČAR a Martin BEŤKO
Zabřednutí do bahna na mezinárodní silnici v Guyaně.
Naše osobní vyprošťovací vozidlo.
Pomalu ale nejistě
„Do pr…! To’s to nemohl najet rychlejc?“ vztekám se. „Si to příště jeď
sám…,“ dostává se mi odpovědi od
Martina. „Taky že pojedu!“ odseknu.
Mlčíme. Sedm společně strávených
měsíců na cestě kolem světa se hluboce podepsalo na našich vztazích.
Těžko si dokážeme život bez sebe
představit, na druhou stranu pak
stačí jen málo, povytažené obočí,
nepřímý pohled, nervozita v hlase –
a oheň je na střeše.
Asi po dvaceti sekundách vylézáme
z Julie, naší Škody 1000 MB. Boříme
se nad kotníky do písku. Julie je
v něm zaražená až po břicho. Ticho.
„Hm… tak to něčím podložíme…,“
navrhne Martin. „A nevíš ksakru asi
tak čím?“ opáčím. „Třeba víkama od
popelnic,“ odpoví smířlivě. „Nebo si
zavoláme odtahovku,“ nesměle se
zasměju.
Ani jedno ani druhé by nebyly až
tak špatné nápady, kdybychom se
nenacházeli na uzounké cestě, spíše
průseku, uprostřed neprostupné
džungle, vzdáleni desítky kilometrů
od nejbližších vík a stovky kilometrů
od odtahové služby. Ale aspoň se
spolu zase smějeme.
Guyanský mix
V Guyaně, bývalé britské kolonii na
území o velikosti Německa, žije jen
asi 700 000 lidí. Přesto se zde mísí
několik národů a ras. Dominantní
část populace tvoří černoši a Indové,
dovlečení z různých koutů impéria,
nad kterým slunce nezapadalo.
Dalšími etniky jsou původní indiánské kmeny a Číňané. V celé zemi pak
žije několik stovek bělochů. Guyana je tak směsicí džungle, reggae,
hinduismu, taoismu, viktoriánské
Anglie a Divokého západu prolezlého
plísní. Nikde na světě jsem se
žlutý 11 | 2014
Strana 42
Po vlastní ose
Za 8,5 měsíců jsme s Julií ujeli 38 800 km po 22 zemích.
nesetkal s národem, který by byl tak
neskonale v pohodě. A nikdy jsem
nebyl v zemi, kde by všechno tak
bezostyšně nefungovalo.
Reggae v pralese
Když dva netáhnou za jeden provaz,
musí za něj zatáhnout někdo jiný.
A když je na jeho konci masivní,
letitý chevrolet, je zpola vyhráno.
Černoch, který po půlhodině čekání
řídil první auto, které jelo kolem
„rochnící se“ Julie, vesele odtáhl embéčko tři sta metrů až do míst, kde
písek hraničil s pevnější cestou. Julie
svým klouzavým pohybem připomínala vodního lyžaře…
Poté spokojeně vystoupil z auta
a s úsměvem a angličtinou s příšerným akcentem se nás ptá: „Hoši,
a odkud jedete?“ Odpovídáme,
že z České republiky. Vrhá na nás
nevěřícné pohledy: „A to v Československu nemáte modernější auta?“
nechápavě kroutí hlavou. „Máme,
ale máme i pár starších…,“ pohotově
odpoví Martin. „Ale my autům moc
nerozumíme, jsme studenti psychologie a žurnalistiky,“ dokreslím
naše image nezodpovědných snílků.
Černoch na nás vycení nablýskané
zuby. „Kluci, nemějte obavy, u nás
ať se přihodí cokoliv, první auto,
které pojede kolem, vám pomůže!
Ale dávejte si pozor na ‚pools‘!“
Co má na mysli, pochopíme, když
pak o pár kilometrů dál stojíme
u první z nich. Obrovitá kaluž
s vodou barvy smetanového cappuccina zabírá celou šíři cesty. Zapomeneme na všechny doktorské poučky o pijavicích, parazitech a červech,
co se vám zavrtají pod kůži, a naboso
„vystopujeme“ nejmělčejší místo.
Přesto z Julie musíme po průjezdu
vylévat vodu. Navíc, postup se co
několik stech metrů opakuje.
Když po zdolání jednoho z takových
bazénků Julie zasyčí, zdechne
a odmítá nastartovat, další prudká
diskuse na sebe nenechá dlouho čekat. „Nabral jsi do motoru výfukem
vodu a praskl válec,“ objasňuje její
žlutý 11 | 2014
Po vlastní ose
Strana 43
stok přetékajících odpadky. Ty se
trucování Martin. „To je nesmysl, jak
hromadí i na tržištích, kde farmáři
bych asi mohl nabrat vodu takovou
úzkou trubkou, bude něco ucpaného
prodávají snad vše od exotických
v benzinovém čerpadle,“ ohradím se.
plodin, zeleniny a ryb přes různé
Sofistikovaná rozepře psychologa
hamaky a mačety až po hlavu krávy.
s novinářem se táhne celou dobu, než
Na zbytcích se živí miliony much.
rozebereme karburátor, ošmirglujeNa ulicích se povalují skupinky bezme rozdělovač
a vyměníme
svíčky. Zbytečně. Guyana člověka strhne. Žije. Tepe.
V mezičase
Ale tepe v rytmu Boba Marleyho.
vyschnou elektrické obvody
a Julie snadno
naskočí. Pokračujeme.
domovců. Podobně jako snad každý
v této zemi, rádi si povídají s cizinci.
Jen o pár kilometrů dál uvízneme
„Jsem starej, Ind, bezdomovec,
pro změnu v bahně. Hodinové čekání
běloušku, ale mamka byla černošna první auto vyplníme četbou
ka. Ale to neřeš, kámo. Tady jsme
a vařením párků. Hned to první
v Guyaně. Tady je teplo i v zimě.
Tak k čemu tady mít dům? Radši si
disponuje překvapivými rozměry.
Náklaďák dovážející materiál a pracovníky na stavbu cesty do vnitrozemí pomůže Julii vybřednout z „bryndy“ za vyhrávání No Woman No Cry
z rozchraplaného autorádia. Pustíme
se do srdečného rozhovoru. Nejenže
nás nakrmí smaženými kuřecími
křidélky, ale po dalších padesát kilometrů pronásleduje Julii v těsném
závěsu náklaďák jako osobní vyprošťovací služba. Nutno dodat, že jeho
osádka v tom čase měla budovat
silnici, po které jsme jeli.
Když pak po téměř třech dnech sáňkování, koupání, zápichů, přívozů
a tankodromu vstupujeme do Georgetownu, neubráníme se jisté euforii.
Město nás pak omráčí ohromující
atmosférou. Mnohé viktoriánské
dřevěné domy se trám po trámu
rozpadají. Jejich původně bílá barva
se mění na zelenou. Děravé okapy
svádí dešťovou vodu do pouličních
žlutý 11 | 2014
Strana 44
Po vlastní ose
Pošramocená Julie po bouračce ve Venezuele.
dej prda, pak budeš stavět vzdušný
zámky. A odkud, že to jsi? Z Evropy?
To je někde vedle Anglie? Tam jste
samí rozežranci, já jsem chudej, ty
bohatej. Anebo má víc ten, kdo nemá
nic? Nemáš drobák? Máš, ale nedáš?
Neva, stejně ti dám prda. Svět je
pak víc barevnej, běloušku.“ Na tváři
znenadání vykouzlí úsměv. A i ten
úsměv jako by říkal pomalu slovo
po-ho-da.
Zachovalá čtyřicátnice
Nakládáme Julii na loď a sami
odlétáme za ní. Za celý čas strávený
v Guyaně jsme nepotkali jediného
bělocha. A pak jsme najednou
v Belgii a bělochů je tady požehnaně a je to vůbec hodně jiný svět.
Dálnice nám ubíhají pod koly hladce
a nezúčastněně, ani ne za pár hodin
nás dovedou do Nizozemska, pak do
Německa a pak jsme zpět v Čechách.
Starý kontinent vypadá stejně, jako
když jsme ho opouštěli, všechno tu
funguje bez většího tření, faktor
efektivity vysoký, faktor dobrodružství nízký.
Domů dorazíme zítra. Rekapituluji
si posledních sedm měsíců. Čtyřikrát jsme bourali. Sedmkrát svářeli
výfuk, poprvé na Sibiři, kdy nám na
něj mechanik navařil klíč číslo 17.
Vyměnili jsme šest klínových řemenů.
Nefunguje tachometr ani pravé
dálkové světlo, zadní světla jsme
měnili čtyři. Zadní kapota se nedá
zaklapnout a kufr po těžké havárii
ve Venezuele přivazujeme drátem.
Topení jsme ulomili v Kostarice,
klakson v Kolumbii. Alternátor drží
na jednom šroubu z původních tří.
Stěrače musíme od Mexika točit
ručně. V USA nám do auta začalo
téct. A opět nám zrezivěla nádrž,
ucpaly se trubky, takže benzin jsme
poslední dva tisíce kilometru čerpali
z kanystru položeného na zadní sedadlo. Ale Julie to přesto zvládla.
Když pak poslušně zastaví u benzinové pumpy na předměstí Bruselu, zvědavě ji okukuje muž, který
vystoupil z auta se slovenskou státní
značkou. Jazykem vonícím domovem
se zeptá, kdo jsme a odkud jedeme.
Na naši odpověď, že jsme dva vysokoškoláci z Brna, zareaguje:
„A to jste se nebáli jet s takovou
kraksnou z Česka až do Belgie?“ #
O dalších dobrodružstvích a patáliích Michala
a Martina z cesty kolem svìta se doètete v jejich
cestopisech a rozhodnì se nudit nebudete.
Více na www.mbkolemsveta.cz.
žlutý 11 | 2014
Strana 45
Letenky
LEŤTE S NÁMI DO AFRIKY
Maroko – podmanivá atmosféra kamenných berberských
vesnic, terasovitá políèka, ètyøtisícový Atlas, saharské duny
a oázy, královská mìsta, bazary, píseèné pláže, azurové
moøe… to je Marocké království. Leśte s námi za poznáním.
AGADIR leží v jižní části Maroka na
pobřeží Atlantského oceánu. V roce
1960 bylo město kompletně zničeno
zemětřesením a bylo postaveno
znovu. Výhled z pevnosti Kasbah
ležící nad městem vám nabídne pohled na jedinečný západ slunce.
Mešita Hassana II.
v Casablance.
CASABLANCA – kosmopolitní přímořská metropole, ženy tu nechodí
zahaleny a francouzská architektura
je vidět na každém kroku. Najdete
zde také největší obchodní centrum
v celé Africe s obřím akváriem nebo
jedinou mešitu, kterou budete moci
jako nemuslimové navštívit.
FÉS – nejstarší a nejpůsobivější
marocké královské město ležící ve
vnitrozemí. Zachovalé středověké
centrum města patří k největším
na světě, nechte se zlákat spletitými uličkami mediny Fes al–Bali,
vstupní bránou Bab Boujeloud,
palácem Dar El Makhzen nebo mešitou Djemaa El Kairaouine.
MARRÁKEŠ leží v centrálním Maroku, z jedné strany ho obklopuje
poušť a z druhé strany pohoří Vysoký Atlas. Náměstí Djemaa el–Fna
v centru města přes den budí dojem
obrovského tržiště a po soumraku se
mění v jeden velký gurmánský zážitek. Oázou klidu jsou pak městské
zahrady. Jednou z dominant města
je 70 metrů vysoká Kotúbijská mešita či Palais el-Badi. Za prohlídku
stojí také systém podzemních chodeb.
RABAT je od roku 1912 hlavním
městem marockého království, leží
na pobřeží a mísí se v něm islámské i antické památky. Nad ústím
řeky Bou Regreg se na útesu vypíná
pevnost Kasbah des Oudaias. Z pevnosti můžete projít do Andaluských
zahrad nebo se vykoupat v oceánu.
Najdete zde nejvyšší minaret světa,
Hassanovu věž (44 metrů). #
CENY LETENEK
CASABLANCA od 7 435 Kč*
MARRÁKEŠ od 7 515 Kč*
RABAT od 9 635 Kč*
* Tam i zpět, včetně všech poplatků.
Cena je platná v době tisku.
www.studentagency.cz
žlutý 11 | 2014
Na vlastní kůži
Strana 47
ÈESKÝ BANÁT
Tématem listopadového vydání Žluśáku je Retro.
Retro, o kterém budu psát, zavání trochu vyèpìle. Nemá
koøeny v šedesátkách ani sedmdesátkách minulého století,
ale témìø dvì stì let v minulosti. Nedá se recyklovat a použít
jinde. Èeská komunita v Rumunsku proto není tak úplnì
retrem. Spíš cenným a jedineèným kulturním fenoménem.
TEXT a FOTO: Petra ŠPIDLÍKOVÁ
Mezi kopci v rumunském Banátu je
zakutáleno šest českých vsí. Šumice,
Rovensko, Gernic, Bígr, Eibenthal
a Svatá Helena. Tu první, v bývalé
hornické oblasti na severu, dělí od
té poslední u Dunaje 150 kilometrů.
Loni jsem se ocitla v útulných kopcích lemovaných loukami a obdělávanými políčky v Rovensku a Gerniku. Z vyhlídek na kopcích tam
krajina vypadá jako deka prošívaná
obdélníčky hrajícími všemi odstíny
hnědé, žluté a zelené. Tento kraj mi
učaroval. Byl to ten pocit, kdy se do
nitra dere tolik krásy a vjemů, které
nejdou zpracovat. Jde jen lapat
po dechu. Letos jsem se před pár
týdny vrátila z náročného putování
okolo Bígru. Okolí je tam syrovější.
Políčka zanikla, dřív sečené louky
zarůstají a les si je bere zpět. Není,
kdo by se o ně staral.
Banát v souvislostech
České krajanské vesnice leží v horách nad Dunajskou soutěskou
a jsou obklopeny rumunským obyvatelstvem. V oblasti však najdeme
také srbské, německé nebo rusínské
vsi. Dlouholetá izolovanost Čechů
v Banátu vedla k zakonzervování
jazyka. Proto je čeština, kterou jsem
žlutý 11 | 2014
Na vlastní kůži
poznala, měkká a má jinou dikci, než
ta, na kterou jsme zvyklí. Oplývá
zdrobnělinami a do řeči se tamním
Čechům tu a tam vloudí slůvka jako
„nejčko“ nebo „mušet“, která známe
z nářečí a dialektů. Tradiční zůstávají také zvyky, způsob obdělávání
půdy a hospodaření. Na kvalitě
života krajanů se odráží fakt, že žijí
v jedné z nejchudších zemí Evropy.
Mladí lidé se stěhují do Čech za
prací, což silně ohrožuje samotnou
existenci krajanských komunit.
Představy krajanů o životě v jejich
původní vlasti jsou navíc zkreslené.
Mnozí mají pouze základní vzdělání a jejich uplatnění na trhu práce
v České republice je problematické.
Z rozhovorů s tamními jsem vyrozuměla, že většina mladých mužů
z Banátů odchází do Čech na doporučení předchozích vystěhovalců a drží
se pospolu. Někteří Češi z Bígru
společně pracují v Praze ve firmě
Mitas, která vyrábí motocyklové pneumatiky, jiná skupina zase působí
na Sokolovsku a podobně.
Strana 48
Pomoc z domova
Nejkoncepčnější podporu české komunity zajišťuje organizace Člověk
v tísni v rámci dlouhodobého projektu financovaného českou vládou.
Cesta, kterou si vytkla, je vyrovnání
civilizačních rozdílů českých vesnic
doma a v Banátu. Klíčová je hospodářská samostatnost, která zastaví
ekonomickou emigraci a přiláká
k návratu původní obyvatele. Organizace tedy podporuje drobné živnosti a soukromé podnikání, šetrný
turistický ruch a vzdělávání o možnostech čerpání zdrojů z Evropské
unie. Známý je také letní hudební
festival na podporu krajanů, na
který se z Čech vydává až tisícovka
lidí. Více na www.festivalbanat.cz.
Jak si úspěšně připadat
jako blbec
Ze dvou návštěv Banátu nemám
na problematiku pomoci ucelený
názor. Někteří krajané jsou vděční
za pomoc a na vše české nahlíží až
s nekritickým uznáním. Takový
žlutý 11 | 2014
Na vlastní kůži
model mi připadá komfortní. V něm
si libuji a hovím. Do českých vsí
budu jezdit dál, utrácet své peníze
v místních magazin mixtech (malé
obchůdky s točeným pivem) a za
výborný domácí chléb, sýr a povidla.
Budu se toulat romantickou krajinou
a nechávat srdce, aby se roztlouklo
na plné obrátky vždy, když uvidí,
jak se povozy s nastrojenými koňmi
vydávají na seno daleko za ves.
A v Banátu mi za to budou vděční.
Pak ale přijde studená sprcha.
Při návštěvě školy v Bígru se potkávám s tamním učitelem, který vede
jednotřídku o osmi dětech. Přestože
na to nevypadá, má již nárok na důchod. Kdyby však své celoživotní poslání pověsil na hřebík, škola ve vsi
by pravděpodobně zanikla. Na mé
chvalozpěvy na moderní elektronickou tabuli, kterou vidím poprvé v životě, reaguje rezervovaně. V dlouhém rozhovoru, kterým mi nasazuje
brouka do hlavy, si stěžuje naněkolik
věcí. Češi se prý do Banátu
Strana 49
na obyvatele jezdí dívat jako do
zoologické zahrady. Média o Banátu
informují zkresleně a mediální obraz
zaostalosti, který vytváří, může
urážet především tamní inteligenci,
kterou reprezentuje právě pan učitel.
Třetí obžalobou je nedostatečná podpora ze strany české vlády. Aktivita
německého nebo srbského státu
na podporu svých krajanů je prý
nesrovnatelně vyšší.
Já jsem u krajanů zažila několik
momentů, kdy jsem se musela
stydět. Situace první: Sama za
sebe. V krásném ránu nad Gernikem scházím za odbíjení zvonů do
vsi s foťákem zavěšeným na krku.
Všude je rušno. Babičky v šátcích
a dědečkové na povozech vyjíždí na
seno. Na skráních už se jim objevují
krůpěje potu z těžké práce v letním
horku. Když zamířím objektiv do
prvního obličeje, uvědomuji si, jak
hloupě se chovám. U tohoto článku
proto nenajdete ani jednu „zoologickou“ fotografii, jak o tom o rok
Strana 50
žlutý 11 | 2014
později mluví pan učitel z Bígru.
Situace druhá: Oblíbená zábava
turistů je půjčovat si čtyřkolky a jezdit na nich okolím. V Rovensku je
vyvěšen papír, který slušně a uctivě
prosí krajany, aby místním nebrázdili se čtyřkolkami po polích, protože jim ničí úrodu. I takto se chová
návštěva.
Situace třetí: Po dlouhém dni
v lesích a na salaších sedím na
návsi v Rovensku. Přijíždí autobus
českých turistů, kteří se chystají
ubytovat. Hulákají: „Já jsem na
čtyřicetosmičce, kde spíte vy?“ „My
na jedeatřicítce.“ Tito turisté zatím
nechápou, že nejsou v hotelu a že
jim střechu nad hlavou nabízí
Pražákovi nebo Mojžíšovi.
Cestováním může pomoci každý.
Před samotnou návštěvou si ale
raději zopakujme základní pravidla
slušnosti, ať se u těch „zaostalých“
krajanů nemusíme stydět. #
Dʏɤ
24. ɈʙLVWʝS
ɇɰɖ ɋɩ
Ɉ
Y
ʝ
U
ʠ
ɦ
ʨ
Z
žlutý 11 | 2014
Zážitky z cest žlutými autobusy
Strana 52
– CHIOGGIA –
krásné mìsto v benátské lagunì
S vidinou toho, že si prodloužíme léto, jsme se s pøítelkyní
letos koncem záøí vypravili objevovat ménì známá
místa v benátské lagunì.
TEXT a FOTO: Jiří ROZSÍVAL
Večer jsme se pak přesunuli lodí
a autobusem přes ostrov Lido do
města Chioggia – hlavního cíle naší
cesty. Chioggia totiž vypadá jako
zmenšené Benátky, je také protkána
kanály a mosty, a je plná zajímavé
architektury. Oproti Benátkám zde
ale nejsou žádní turisté, je zde výrazně levněji a život zde plyne v příjemně poklidném tempu.
Autobus STUDENT AGENCY nás
pohodlně dopravil do Benátek, kde
jsme strávili první den našeho výletu. V Benátkách jsme se systematicky snažili vyhnout všem místům,
kde proudí davy turistů, a procházeli
jsme spíše postranní uličky a náměstí plná krásných zákoutí. Navštívili
jsme také odlehlejší čtvrti města
a okolní ostrovy, kde vládl klid
a každodenní život Benátčanů.
Z hotelového pokoje jsme měli
výhled na celé město a na kanál,
kde parkovaly velké rybářské lodě,
takže nás vždy ráno budilo štěbetání
hejna racků kroužících kolem právě
přivezených ryb. Ráno to bylo jen
pár kroků na hlavní corso, kde jsme
stejně jako desítky místních snídali
cappuccino a výborné čokoládové
croissanty. Dny jsme občas trávili
také na místní pláži, kde kromě
nás nikdo nebyl. Teplota vzduchu
žlutý 11 | 2014
Zážitky z cest žlutými autobusy
Strana 53
Kousek od centra je krásná pláž, mimo sezonu téměř bez lidí.
přitom byla 28 stupňů a voda byla
také ke koupání. Večeře jsme si pak
vychutnávali v místních bistrech
a tavernách.
v naprostém kontrastu se stísněností
spletitých uliček v historickém centru
Benátek. #
Během pobytu jsme se dvakrát vydali
lodí do Benátek, takže jsme měli dost
času prozkoumat jednotlivé čtvrti
tohoto tajemného města. I když to
byla už má čtvrtá návštěva Benátek,
město jsem dobře poznal až tentokrát.
Naprosto mě nadchla procházka
po nábřeží u Kanálu della Giudecca.
Nábřeží je totiž široký bulvár, lemovaný nádhernými domy, který je
SOUTÌŽ O AUTOBUSOVOU JÍZDENKU
Máte zajímavé zážitky z cest žlutými autobusy
STUDENT AGENCY? Zašlete svùj pøíbìh
s fotografiemi na naši e-mailovou adresu
[email protected] a do pøedmìtu zprávy uveïte PØÍBÌHY Z CEST ŽLUTÝMI AUTOBUSY
(rozsah èlánku cca 2 000 znakù vèetnì mezer).
Z došlých pøíspìvkù vybereme ten nejzajímavìjší a uveøejníme jej zde. Jeho autor/ka navíc
získá jednu jízdenku na libovolnou trasu v ÈR.
V Benátkách se nám nejvíce líbila zákoutí, kde to žilo všedním životem.
Za retro se tedy považují věci, jejichž
styl či design kopíruje zhruba trendy
staré nejméně dvacet let. V Česku se
postupně jako retro prosazují i předměty z 80. let – céčka, kola Favorit,
sifonové láhve s bombičkou apod.
,
chař
v Ku hiv
a
l
c
Vá
arc
text :
foto:
Nedávno jsem byl na výletě kousek za
městem a mimo jiné jsem šel po malé
silničce, kde projede asi tak dvacet aut
za den, která byla olemovaná jabloněmi. Jablka zrovna dozrávala a přímo
lákala k utržení nebo zvednutí ze země
a ochutnání. Kousek dál zastavilo
auto s rodinkou na výletě, evidentně
měšťáci, a maminka pomáhala s potřebou malému chlapečkovi, kterého
zralé plody taky evidentně lákaly,
a chtěl jeden ochutnat. „Fuj, netrhej
to, koupíme si hezčí v Tescu,“ táhla ho
maminka pryč.
Napadlo mě, jestli nejsem divný, když
raději seberu jablko ze země, než
abych si koupil jeho naleštěnou, ale
o to méně vonící variantu v supermarketu. Dalo by se moje chování považovat za retro? Je vůbec něco jako retro
způsob života?
Retro frčí. To je vidět všude kolem.
Pro spoustu lidí i velkých firem se retro
stalo výnosným byznysem. Někdo
na retro narazí jen nevědomky a náhodou, když například středoškolačka
zapátrá ve skříni u babičky a narazí
na zajímavý šátek nebo sluneční brýle,
které by mohla nosit třeba i Grace
Kelly, a předvede se v nich kamarádům
na retro party v místním klubu.
Spoustu retro věcí lze snadno koupit
na internetu, poptávka je velká, velký
byznys je i výroba napodobenin
v daném stylu. Stačí zadat do vyhledávače retro a užasnete sami, kolik věcí,
které někdo nechce a jiný potřebuje,
se prodává – od oblečení, hraček, přes
kuchyňské potřeby až po plakáty. A více
než kdekoliv jinde zde platí, že každá
věc má svého kupce.
Neustálou retro vlnu přiživují také
média, v čele s Českou televizí, která
kromě publicistického pořadu Retro natočila i sáhodlouhý seriál Vyprávěj, při
kterém si starší ročníky zavzpomínají
a mladší, kterým historické souvislosti
nic neřeknou, aspoň objeví zajímavé
věci z minulého století, které pro ně
mohou být z dnešního pohledu cool.
Troufnu si tipnout, že mnoho konzumentů retro zboží ani neví, co vlastně
retro znamená, nechme tedy promluvit
Wikipedii. Retro je zkratkou od slova retrospektiva a definovat by se také dalo
jako dobový, zastaralý trend, kterému
se znovu dostalo pozornosti.
A právě retro reálného socialismu dělí
milovníky retra na ty, kteří podobné
předměty vyhledávají z nostalgie
a říkají při tom „tehdy bylo všecko lepší,
dneska je to samý šmejd“, a na ty,
kteří jsou rádi, že je tato doba daleko
za námi a nechtějí si ji připomínat
ani reálně-socialistickými výrobky.
Pak je samozřejmě hodně těch, kterým
je minulá doba ukradená a prostě
se jim něco líbí nebo jim něco chutná
a je jim jedno, že se žvýkačky Pedro
už dávno nedělají ve Velimi, ale finská
firma, které značka patří, je dělá bůhvíkde v zahraničí.
Čím si zájem o retro věci vysvětlit?
Odborníci na psychologii prodeje by
asi poznamenali něco o tom, že retro
zboží vyvolává u spotřebitelů asociaci
s pozitivní sociální zkušeností někdy
v minulosti, že zafunguje cosi jako
mechanismus rozvzpomínání se na
příjemné pocity při konzumaci nějakého jídla nebo používání nějaké věci.
Co ovšem s těmi, kdo si na ledňáčka
nebo nafukovací hračku ve tvaru slona
vzpomenout nemohou, protože v té
době byli ještě někde hrozně hluboko
v lese na houbách? Zřejmě větší část
z nich podléhá módě, a protože retro
je in, tak ho prostě kupují a nosí.
A část z nich retro věci vidí u rodičů.
A tady mě napadá. Nešlo by s retro
věcmi dostat do módy i retro chování?
Přinést kousek minulých trendů i v této
oblasti? Samozřejmě ne všechno,
na nepříjemné prodavačky nebo
domovní důvěrníky kontrolující
vyvěšování vlaječek nikdo zvědavý
není, ovšem něco pozitivního
by se určitě našlo.
V ulici kousek od našeho domu vedoucí
kolem parku ve frekventované části
města rostou stromy s divným jménem
jírovec maďal, které plodí kaštany.
Na zemi jich je spousta. A evidentně
nikdo, komu by se chtělo je posbírat.
Pamatuji se, že za mých školních let
nebyla šance kaštan ze země zvednout. Museli jste mít klacek, kterým
jste při troše dovednosti kaštan srazili
ze stromu. Kaštany nanosené do školy
končily u zvířátek v lese, která se jimi
krmila přes zimu. Aspoň tak nám to
tedy paní učitelka říkala.
Z dnešního pohledu je sběr kaštanů
retro, retro je taky pouštění draka,
lezení po stromech nebo hraní kuliček.
Děti tak nemají aktivity, při kterých
přirozeně rozvíjejí své pohybové i jiné
dovednosti. Retro je také některé chování, jako třeba pomáhat prarodičům
nebo jít někam na dobrovolnou brigádu.
Retro je také naplno využívat věci,
například použít prázdné obaly k nějakému novému účelu. Schválně, kolik
z vás si vypěstuje sazeničky v kelímku
od jogurtu, místo aby si koupilo v hobby
marketu fungl nové květináčky?
Takové retro se mi zamlouvá, takže
retro jen nekupujme, ale někdy se také
retro chovejme. #
žlutý 11 | 2014
Strana 56
Aktuálně
žlutý 11 | 2014
Aktuálně
poprvé vyjíždějí motohlídky Zelené
vlny. Jsou to vyškolení motorkáři, které můžete i dnes potkat v Praze a okolí. Celý den jsou s redaktory ve studiu
spojeni vysílačkou a aktuálně jim hlásí
dopravní informace z metropole.
TAK ŠEL ÈAS SE ZELENOU VLNOU
Když se èlovìk dožije 40 let, je v nejlepším vìku. Má dostatek
zkušeností, ze kterých se mùže pouèit, a zároveò ještì dost síly
na to, aby se díval do budoucna. A právì tolik let letos slaví
Zelená vlna, dopravní vysílání zpravodajství Èeského rozhlasu,
které zná každý øidiè. A jak to všechno vlastnì zaèalo?
Pojïme nahlédnout …
Historické logo Zelené vlny z roku 1998.
TEXT: Michaela NĚMCOVÁ ● FOTO: archiv ČRo
Dopravní zpravodajství patří v současnosti mezi nejdůležitější obsah
rozhlasového vysílání. Ne vždy tomu
tak ale bylo. V socialistickém Československu vzhledem k nedostatku
automobilů na trhu zase tak hustý
provoz nebyl, proto se rozhlasová hlášení objevovala ve vysílání nárazově,
např. v době konání spartakiády
nebo při tělovýchovných slavnostech.
Jak to všechno začalo?
S nápadem vysílat pro řidiče pravidelnější dopravní zpravodajství přišla
v 70. letech dopravní policie, která
po vzoru Německa a Rakouska chtěla
prostřednictvím Československého
První redaktor Zelené vlny Leo Kustoš (vpravo).
rozhlasu usměrňovat víkendovou dopravu z hlavního města. Silnice byly
ucpané nejen v pátek večer, ale také
v neděli odpoledne, kdy se rodiny
vracely zpátky do měst. Ministerstvo
vnitra se proto obrátilo na Československý rozhlas, zda by v tyto
exponované dny pomohl zvládnout
rekreační dopravu.
22. září 1974 proběhlo mezi 16.
a 20. hodinou první pokusné vysílání Zelené vlny a tehdy šlo jen
o vysílání do zdi. Pravidelné vysílání Oblastní Zelené vlny pro Prahu
a okolí bylo zahájeno o 7 dní později,
29. září 1974: „Měli jsme obavu,
jestli nás řidiči vůbec budou slyšet,
protože autorádia nebyla v autech
příliš rozšířená. Ale přesvědčili
jsme se, že nás řidiči poslouchají:
vzali si s sebou malé tranzistoráky
do auta,“ dodává Leoš Kustoš.
Bouřlivá Zelená vlna v 90. letech
Od r. 1976 už se dopravní zpravodajství vysílalo každý den. Postupně
byly relace rozšířeny na celostátní
rozhlasový okruh a obsáhly dopravní
situaci z celého Československa,
Strana 57
a to pod názvem Zelená vlna Hvězdy.
Společenské změny v r. 1989 měly
vliv i na dopravní vysílání. Po r. 1989
byla na nějakou dobu Zelená vlna
ve své oblastní podobě prodána jedné
pražské rozhlasové stanici. Znovu
obnovit a rozšířit dopravní zpravodajství se podařilo v první polovině
r. 1992, kdy se značka Zelené vlny
vrátila zpět do tehdejšího Československého rozhlasu. V té době také
vzniká Centrum dopravních informací Policie ČR, které provádí sběr
dopravních informací a od počátku
úzce spolupracuje se Zelenou vlnou.
Na Vlnu s námi po roce 2000
naskakují i řidiči
Po roce 2000 se Český rozhlas rozhodl
rozšířit informační zdroje o dobrovolníky z řad řidičů, kteří hlásí aktuální
dopravní informace na bezplatnou
linku. Smysl celého projektu shrnuje
jeden z řidičů: „Je to, řekl bych, kolektivní bezpečnost. Jednou upozorní
někdo mě, podruhé zase já pomohu
jemu. Takže je to velmi dobrá, smysluplná služba.“ Projekt Zpravodaj
Zelené vlny funguje úspěšně dodnes
a v současnosti je v databázi registrováno téměř 5 tisíc aktivních řidičů.
V roce 2003 do pražských silnic
Víme, co je před vámi,
a to 24 hodin denně!
S blížící se čtyřicítkou nabídl Český
rozhlas Radiožurnál další zásadní
novinku v dopravním vysílání. Jako
první a stále jediná rozhlasová stanice
začal 4. září 2013 vysílat Zelenou vlnu
24 hodin denně. Pravidelné denní
i noční relace Zelené vlny jsou každou
půlhodinu, v době ranní špičky každou čtvrt hodinu a v případě výrazných dopravních komplikací vstupují
redaktoři do vysílání ihned. Český
rozhlas tímto krokem opět posílil svou
pozici lídra rozhlasového dopravního
vysílání v České republice a do příštího roku chystá další zkvalitňování
této užitečné veřejné služby. #
V roce 2014 slaví Zelená vlna 40 let svého vysílání.
žlutý 11 | 2014
Strana 58
Recept
BRAMBOROVO-PÓRKOVÁ
POLÉVKA SE SLANINOU
FOTO: Alena HRBKOVÁ
FOOD STYLING: Marek VŠETEČKA ● DEKOR STYLING: Johana STŘÍŽKOVÁ
● příprava 35 minut
● vaření 25 minut
● pro 6 – 8 osob
● velmi snadné
150 g libovější slaniny
1 lžíce másla
1 cibule, nakrájená nadrobno
2 stroužky česneku,
nakrájené nadrobno
400 g mladého pórku nebo bílé části
normálního, nakrájeného na kolečka,
propláchnutého a osušeného
3 velké brambory (typ C nebo B),
oloupané a nakrájené na kostičky
1,4 litru horkého
zeleninového vývaru
125 ml smetany
sůl a čerstvě mletý pepř
NA DOKONČENÍ
4 velké plátky slaniny, na třetiny
100 ml olivového oleje
4 středně velké brambory
nastříhaná řeřicha
POSTUP
● Slaninu nakrájejte nadrobno.
Ve velkém rendlíku rozpusťte máslo
a opečte na něm slaninu s cibulí,
aby cibule změkla a slanina zezlátla.
Ke konci přidejte česnek. Zmírněte
oheň, vsypte pórek a brambory, přiklopte a 5 minut duste. Vlijte vývar,
přiveďte k mírnému varu, přiklopte
a vařte asi 20 minut, až zelenina
a brambory změknou. Odstavte a nechte mírně zchladnout. Rozmixujte.
Nalijte zpátky do rendlíku, přidejte
smetanu, osolte, opepřete a promíchejte. Prohřejte, ale už nevařte.
● Brambory vydrhněte a nakrájejte i se slupkou na plátky. Dejte je
do hrnce s vroucí osolenou vodou,
přiveďte k varu, 4 minuty povařte,
sceďte a osušte. V hluboké pánvi
rozehřejte 100 ml oleje, opečte v něm
kousky slaniny, vyjměte je na papírové utěrky a potom vložte do pánve
plátky brambor. Osmažte je do zlatohněda a křehka a opět osušte
na papírových utěrkách.
● Polévku rozdělte do misek, ozdobte
slaninou, bramborovými kolečky
a řeřichou. Podávejte se zbývajícími
bramborami.
Něco navíc: Zdravější variantu získáte, když povařené plátky brambor
rozložíte na plech, pokropíte olejem
a upečete v troubě při 180 °C 25–30
minut dozlatova. Na posledních
5 minut k nim dejte slaninu. #
Více receptù naleznete
v aktuálním èísle
èasopisu Apetit è. 11,
které vyšlo 22. 10. 2014
žlutý 11 | 2014
www.jazykovepobyty.cz
Strana 60
Listopadové novinky na palubách žlutých autobusů!
PODZIMNÍ
TÝDNY
SLEV
Týdny slev
27. 10. – 23. 11.
2014
Cestujte s námi po Evropě
a zpáteční cestu máte ZDARMA!
1. týden: 27. 10. – 2. 11.
ITÁLIE, SKANDINÁVIE, RAKOUSKO
2. týden: 3. 11. – 9. 11.
FRANCIE, HOLANDSKO
3. týden: 10. 11. – 16. 11. NĚMECKO
již od 500 Kč
již od 1 750 Kč
již od 500 Kč
4. týden: 17. 11. – 23. 11. ANGLIE, BELGIE, LUCEMBURSKO, ŠVÝCARSKO již od 1 600 Kč
PRONÁJEM ŽLUTÝCH AUTOBUSŮ
Pronajměte si pohodlné
žluté autobusy pro své:
Listopad,
leden a ún
or
ZA VÝHOD
NÉ
C E N Y!

firemní akce

zaměstnance

obchodní partnery

školní výlety
CESTUJTE LUXUSNÍMI AUTOBUSY
PO ČESKU I EVROPĚ
Napište nám, sestavíme vám nabídku na míru..
Kontakt: [email protected]
Pro kompletní nabídku autobusových jízdenek, akční nabídky,
rezervaci online a další informace navštivte www.studentagency.cz.
žlutý 11 | 2014
Strana 62
neziskovky
! "# $ %&# '
()*#
+
, (- '
' !".//(#
0 ( -
1 2 3 142#
!
5 ,
( 3
( , (
' ' ! "#
6 -
7
###
8(
(
9
1#
+
8":
6
8":
;%4</,#,
(=
1
</
- :":# 0 5
>>>#
#
!"
+
8":
6
-8":
</,#05
8":
>>>#
#
### $%&$%'%()*) +,
### -$%&$./)&01 +,
Tuto stránku poskytuje STUDENT AGENCY neziskovým organizacím bezplatně.
Tuto stránku poskytuje STUDENT AGENCY neziskovým organizacím bezplatně.
žlutý 11 | 2014
Strana 64
Nadační fond proti korupci
ŠTAFETA
Petr Soukenka se ptá Stanislava Bernarda
V první chvíli asi obrovské nadšení
(dneska by to už možná vypadalo
jako naivita) při koupi pivovaru.
Pak už spousta tvrdé práce, ale zároveň obrovský pocit svobody a zábavy.
No a pak následně ten úžasný pocit
nad vybudováním úspěšné značky.
I když to rozhodně nebylo hned...
Jaký typ svého piva pije
spolumajitel pivovaru?
Pije všechny .
Souhlasíš s názorem, že evropské
dotace deformují podnikatelské
prostředí?
Ano, naprosto souhlasím. Přijde mi,
že na dotace se ve většině případů
akorát spoléhá a ještě více se s nimi
manipuluje a zneužívají se. #
Petr Soukenka
Øeditel a analytik Nadaèního fondu
proti korupci.
Stanislav Bernard
Kdybys měl své podnikatelské začátky promítnout do obrazů, jaké
obrazy se ti vybavují nejčastěji?
Od roku 1991 je spolumajitelem
a generálním øeditelem úspìšného
rodinného pivovaru Bernard. Založil
a byl prezidentem Èeského svazu
malých nezávislých pivovarù.
Je místopøedsedou správní rady
Nadaèního fondu proti korupci.
žlutý 11 | 2014
Strana 65
Frank Bold
JESENÍKY MAJÍ
DOBRÉ STRÁŽCE
V roce 2012 se ve Správě Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
vyměnilo vedení. Krátce potom nápadně vzrostl počet žádostí
o výjimky ze zákona, které měly umožnit rozmach
developerských projektů.
TEXT: Eliška BARTOŠOVÁ ● FOTO: Miroslav JAHODA
Developeři žádali o povolení nešetrných zásahů i v těch nejcennějších
a nejpřísněji chráněných územích –
v I. zóně CHKO a v Národní přírodní
rezervaci Praděd, přestože v Jeseníkách je mnoho jiných, vhodnějších
lokalit pro rozvoj turismu.
turistické chaty Švýcárna, rozšiřování sjezdovek a výstavbu nových vleků
na místech, kde by došlo k poškození nejcennějších částí Jeseníků.
A také ukázat, že Jeseníky mají své
dobré strážce. #
Strážci přírody – Stanislav Zámečník
a Karel Crhonek – si naštěstí včas
všimli, že Správa CHKO Jeseníky
je vůči developerům až příliš vstřícná a začíná výjimky povolovat jako
na běžícím pásu. Obrátili se proto
na Frank Bold a založili spolek, aby
se mohli zapojit do správních řízení
a účinněji chránit přírodu v Jeseníkách. Frank Bold pomáhá spolku
Terra Natura sepisovat právní
podání, učí je vyznat se v právních
nástrojích na ochranu přírody a krajiny a nenechat se odbýt úřady.
Správa CHKO se sice snažila zapojení občanů do rozhodování komplikovat, ale ti jsou přesto úspěšní.
Podařilo se jim odvrátit demolici
www.frankbold.org
Chcete chránit přírodu
před zbytečným
ničením? Obraťte se
na Frank Bold.
Projekt Občan 2.0: www.obcandvanula.cz
žlutý 11 | 2014
Ze života STUDENT AGENCY
Strana 66
CESTOVÁNÍ VLAKEM
V MODERNÍ DOBÌ
A je to tady! Z mezinárodního veletrhu InnoTrans, který
se konal v nìmeckém Berlínì koncem letošního záøí, k nám
dorazil nejnovìjší železnièní poklad naší firmy – vagón
RegioJet – ASTRA. Už na výstavì sklidil tento vagón u odborné
veøejnosti a následnì pak i u železnièních fanouškù
a nadšencù plno pochvalných ód. Moderní design vozu,
který kombinuje základní materiály – nerez, sklo a døevo,
byl navržen interiérovým studiem Clagi-Coplass a architektem
Patrikem Kotasem exkluzivnì pøímo na míru naší spoleènosti.
Hlavním cílem bylo vytvoøit takový vagón, který by poskytl
cestujícím dostateèný komfort a pohodlí, moderní prvky
interaktivity a zábavy a umožnil elegantní uspoøádání
prostoru. Vzpomeòte si, jak se jezdilo døíve – šedý interiér,
nepohodlné sedaèky, žádné zásuvky, špína, žádný servis,
natož zábava. Podívejte se, jaký je souèasný trend železnièní
dopravy a jak komfortnì mùžete cestovat vlakem.
žlutý 11 | 2014
Ze života STUDENT AGENCY
Interiér vagónu RegioJet – ASTRA
nabízí pohodlné sezení pro 80 cestujících, disponuje policemi z nerezové
oceli pro uložení cestovních zavazadel, dvěma ekologickými toaletami,
stolky s face-to-face sezením či
Strana 67
informačním systémem pro cestující,
který je umístěn v horní části středové uličky. Navíc, každý cestující má
k dispozici vlastní zásuvku 230 V pro
napájení elektronických zařízení
během přepravy. #
To není první třída! RegioJet – ASTRA jezdí ve
třídě Standard (2. třída).
TEXT: Petra NOVÁKOVÁ ● FOTO: Michaela MIOVSKÁ,
Olga ŠTĚPNIČKOVÁ, www.vlaky.net, www.geocaching.com
RegioJet je první železniční dopravce, který poskytne svým cestujícím
v České a Slovenské republice dotykové obrazovky s multimediálním
systémem zabudovaným přímo
v kožených sedačkách. Zde pak můžete poslouchat hudbu, dívat se na filmy,
hrát hry, připojit se na internet nebo
číst noviny, knihy či časopisy. Také je
k dispozici USB napájení či lampička.
I zde se o cestujícího postará obsluhující perso-
Tento vagón je první, aktuálně jich máme objed-
nál, který nabídne nápoje zdarma, denní tisk
náno 10. U rumunské vagonky ASTRA Vagoane
a časopisy zdarma, kávu zdarma či další doplň-
Calatori v Aradu pak plánujeme pořídit další.
kové občerstvení.
I takto se kdysi cestovalo.
Zábavné cestování
Noviny a časopisy
Cesta vám bude ubíhat ještě příjemněji,
pokud si vyberete ze široké nabídky zábavy na palubách
autobusů Student Agency nebo vlaků RegioJet.
Fun&Relax – autobusy
individuální dotykové monitory, na kterých můžete sledovat
své oblíbené filmy či seriály přesně podle své nálady.
NOVINY A ČASOPISY ZDARMA*
v autobusech a vlacích
Zábavní portál ve vlacích
portal.regiojet.cz
Sluchátka k zapůjčení
ZDARMA u palubního
personálu v autobusech
i vlacích
Sledujte filmy, poslouchejte hudbu, čtěte knihy a časopisy, sledujte zprávy
nebo hrejte hry. Stačí mít pouze notebook, tablet nebo mobilní telefon –
a o zábavu máte postaráno. Zábavní portál najdete na palubě vlaků
po zadání adresy portal.regiojet.cz.
FILMY
dětské, komedie,
dokumentární, dobrodružné…
HUDBA
rock, pop, jazz, vážná hudba…
HRY
hlavně pro děti
KNIHY
detektivky, beletrie, čtení pro ženy, audioknihy…
Více časopisů najdete na následující straně.
* Na palubě je vždy cca 5 druhů časopisů a novin. Nabídka platí do vyčerpání denních zásob.
Cestujte s námi a využívejte slevy,
které Student Agency a RegioJet nabízejí svým pasažérům.
Jak na slevy, zjistíš zde
25
%
na vstup
INTERAKTIVNÍ
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURIN
www.grevin-praha.com
na zboží
10 % ČESKÁ
PRALINKA
Latrán 44,
Český Krumlov
www.facebook.com/pralinkacesky
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
OXFORD
HOUSE
www.oxfordhouse.cz
40%
12
%
na nákup
KNIHY Z CELÉHO SVĚTA
www.megabooks.cz
facebook.com/oxfordbookshop
na koncerty
NEPUSTILOVA JAZYKOVÁ
ŠKOLA
FILHARMONIE BRNO
www.filharmonie-brno.cz
kalendáře
a diáře
20 % na
Navíc doprava ZDARMA při objednávce nad
500 Kč. Do objednávky zadejte kód „zluty20“.
Komfortní čekání
na váš spoj
V našich čekárnách vám doba před
odjezdem autobusu STUDENT AGENCY
nebo vlaku RegioJet uteče příjemněji, když
využijete naše předodjezdové služby:
Internet ZDARMA*
Teplý nápoj ZDARMA – káva, čaj nebo horká čokoláda *
Možnost zakoupení chlazených nápojů
TAXI ALL INCLUSIVE
&ůŽƟůĂƵĚŝϲ
hŶŝŬĄƚŶşƐĞƌǀŝƐŶĂƉĂůƵďĢ
Wi-Fi zásuvka 230 V
ĚŽďşũĞŶşƉƎĞƐh^ balená voda
DW^ʹDƵůƟŵĞĚŝĂWĂƐƐĞŶŐĞƌ^LJƐƚĞŵ
ƐůĞĚŽǀĄŶşƚƌĂƐLJŶĂŵĂƉĢ zpravodajské portály
ĮůŵLJ hudba TV internet
WůĂƚďĂǀŚŽƚŽǀŽƐƚŝ ͬŬĂƌƚŽƵͬŶĂĨĂŬƚƵƌƵ
: ĚĢƚ
Ą ŝ
^ƚĄŚŶĢƚĞƐŝ
ŶŽǀŽƵĂƉůŝŬĂĐŝ͗
W
ƚĂdžŝΛƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
ǁǁ͘ƟĐŬƚĂĐŬ͘Đnj
ǁ
NEJLEPŠÍ LÉTO VAŠEHO ŽIVOTA!
WORK & TRAVEL USA 2015
PRAHA – Florenc, Hlavní nádraží, Černý Most, Zličín
INKY
SLEVY PRO SKUP
3 A VÍCE OSOB
BRNO – Benešova třída, Vaňkovka
OLOMOUC – Riegerova
OVANÉ
SLEVY PRO OPAK
ÚČASTNÍKY
KARLOVY VARY – T. G. Masaryka
* v čekárně Praha, hlavní nádraží, nabízíme pouze kávu. Internet je zde možné používat jen
pro rezervaci a správu jízdenek STUDENT AGENCY a RegioJet
• práce až 4 měsíce
0d
nů
ů
s možností cestování 30
dnů
• pozice v národních a zábavních
parcích, hotelech, restauracích apod.
800 100 300
USAWorkAndTravel
DÁREK
PRO PRVNÍ
REGISTROVANÉ
[email protected]
www.pracovnipobyty.cz
S Kreditovou jízdenkou
cestujete nejlevněji!
Brno – Zlín a zpět
x


x
x


x
platný od 31. 8. 2014
) 19:45
20:50
—
18:35
) 14:45
15:50
—
12:35
—
09:35
—
07:35
Staré Město, Lidový dům
přij.
—
20:00 odj. Brno, AN Grand
( 19:05
18:00
—
15:00
( 13:05
12:00
—
09:00
—
07:00
) 19:40
—
—
19:00
17:00
) 17:40
) 14:40
11:00
—
—
08:00
14:00
—
06:00
) 06:40 ) 08:40 ) 11:40
—
odj.
Uherské Hradiště, AN
Kroměříž, AN
—
( 20:55
( 19:10
—
—
19:45
( 13:10
16:30
( 15:55
21:30 přij. Zlín, AN
—
—
10:30
13:45
—
08:30
( 07:55 ( 09:55
VYSVĚTLIVKY (Brno – Zlín a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu, ( spoj zastavuje jen pro výstup, ) spoj zastavuje jen pro nástup,
 jede v neděli a státem uznaný svátek
12:00
—
16:10
15:00
—
—
—
Pelhřimov, AN
Humpolec, AN
Jihlava, AN
—
—
—
10:35
10:45
11:01
—
12:21
—
—
—
15:45
—
19:35
20:45
platný od 31. 8. 2014
—
16:50
přij.
07:00
—
—
—
09:30
13:55
13:15
12:51
—
18:45
—
—
—
—
17:45
19:35
18:55
§ 18:15
§ 17:50
—
Jindřichův Hradec, AN
Telč, AN
Třebíč, AN
Velké Meziříčí, AN
Tábor, AN
§ 07:00 09:00
§ 07:55
08:35
09:15
09:45
—
—
—
—
—
09:55
12:10
13:05
13:45
14:24
14:55
—
—
—
—
—
18:05
18:55
17:00 odj. Brno, AN Grand
—
—
Brno – České Budějovice a zpět
08:40
08:21
—
14:34
17:10
15:30
odj.
—
20:30 přij. České Budějovice, AN
10:25
19:10
platný od 31. 8. 2014
18:55
18:00
17:10
17:50
16:05
16:00
15:05

45 x
14:50
13:10
13:50
12:05
12:00
( 05:45 ( 07:00 ( 07:50 ( 08:50 ( 08:55 ( 11:50 ( 12:55 ( 14:50 ( 15:40 ( 16:55 ( 18:40 ( 18:55
09:10
10:50
—
09:00
08:00
—
17:15
08:00
VYSVĚTLIVKY (Brno – České Budějovice a zpět): § v označených zastávkách není povolen nástup cestujících
za účelem přepravy do shodně označených zastávek
x
07:50
—
07:15
06:50
—
05:55
06:05
—
14:15
přij.
05:00
—
13:15
Praha, ÚAN Florenc
Praha, Dejvická
—
—
odj.
Louny, AN
—
10:15
21:00
22:15
—
—
20:00
21:15
—
07:15
19:00
20:20
—
06:15
17:00
18:20
—
—
16:00

45 x
17:15
—
—
15:00
16:15
Jirkov AN
Chomutov, AN
14:00
15:15
—
—
12:00
13:15
21:55
21:45
11:00
Praha – Most – Chomutov a zpět
x
12:15
—
—
10:00
11:15
—
—
09:00
10:15
—
17:45
07:00
08:15
—
—
—
—
17:30
) 17:35
—
—
15:45
—
—
—
—
15:30
) 15:35
—
—
12:45
—
—
—
11:45
—
—
11:30
) 11:35
—
—
—
—
08:45
07:30
—
17:00
) 07:35
—
—
—
—
14:00
—
—
13:00
—
—
—
—
—
10:00
04:30 § 05:35
—
—
) 04:35 § 05:40
—
07:00
Most, Rudolická MUS, a. s.
—
06:00
Most, 1. nám.
05:12
18:50 § 20:50 22:15 § 22:45
05:00
( 18:45 § 20:45 ( 22:10 § 22:40
—
—
) 07:20 ) 09:20 ) 10:20 ) 11:20 ) 12:20 ) 14:20 ) 15:20 ) 16:20 ) 17:20 ) 19:20 ) 20:20 ) 21:20
75
—
—
odj.
16:45
Chomutov, AN
Jirkov, AN
( 16:40
přij.
—
23:15
23:05
—
—
—
13:45
21:15
21:05
( 13:40
—
—
—
—
18:00
—
—
—
—
—
16:00
—
—
—
10:45
—
13:00
( 10:40
—
12:00
—
—
—
—
—
09:00
Ušetříte – nakupujte jízdenky vždy za nejvýhodnější cenu.
Rezervujete online – na www.regiojet.cz, přes mobilní aplikaci nebo M-stránky.
Platíte online – dobíjejte kredit online platební kartou, přes internetové bankovnictví,
superCASH, PaySec nebo bankovním převodem.
Jezdíte všemi žlutými linkami – jedna “kreditka” platí pro vlaky RegioJet a všechny
autobusové linky STUDENT AGENCY.
Kreditka je doživotní a zdarma!
K rezervaci jízdenek můžete využít:
M-stránky
K rezervaci jízdenek můžete také využít naše internetové
stránky pro mobilní telefony. Stránky najdete
na tomto odkazu: http://m.sa.cz
Mobilní aplikace
Nabízíme vám také možnost rezervovat jízdenky
na vlak či autobus pomocí aplikací na iOS a Android.
Zdarma si je můžete stáhnout na: http://www.studentagency.cz/aplikace
Android
iOS
+420 841 101 101
www.regiojet.cz
www.studentagency.cz
VYSVĚTLIVKY (Praha – Most – Chomutov a zpět): § v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do shodně označených zastávek, ( spoj zastavuje jen pro výstup, ) spoj zastavuje jen pro nástup, x jede jen
v pracovní dny, 45 nejede 16. 11. 14, jede v neděli a státem uznaný svátek
Proč mít Kreditovou jízdenku?
Brno – Jihlava – Praha
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30

—
Praha – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb
x
x
platný od 31. 8. 2014.
17:45
17:40
16:00
18:50
18:45
18:40
17:00
—
—
—
19:15
19:10
17:30
—
—
—
—
19:45
19:40
18:00
21:45
§ 21:15
§ 21:10
20:50
20:45
20:40
19:00
—
—
—
—
21:45
21:40
20:00
23:45
§ 23:15
§ 23:10
22:50
22:45
22:40
21:00
—
—
—
—
23:45
23:40
22:00
21:30
15:00
—
§ 19:10
—
20:30
14:00
16:45
16:40
—
19:45
§ 19:15
19:30
13:00
15:40
16:50
—
18:30
12:00
—
§ 17:10
—
17:30
11:00
14:40
—
17:45
§ 17:15
17:00
10:30
13:40
§ 14:50
—
16:30
10:00
12:40
§ 15:10
—
12:15 § 12:45 13:45 § 14:45 15:45
12:10
—
§ 15:15
15:30
11:40
—
A 15:45
14:30
09:00
11:45
§ 12:50
—
13:30
10:40
—
§ 13:10
—
12:30
08:00
10:45
—
A
13:45
§ 13:15
) 06:45 ) 07:45 ) 08:45 ) 09:45 ) 10:15 ) 10:45 ) 11:45 ) 12:45 ) 13:45 ) 14:45 ) 15:45 ) 16:45 ) 17:15 ) 17:45 ) 18:45 ) 19:45 ) 20:45 ) 21:45
06:30
09:40
—
—
11:30
Praha, ÚAN Florenc
07:00
09:45
—
—
10:30
Praha, Dejvická, nást. 3
08:40
10:50
—
10:00
Praha, Letiště Václava Havla
08:45
—
§ 11:10
—
09:30
Karlovy Vary, Tržnice (
—
11:45
§ 11:15
08:30
Karlovy Vary, Terminál, příj.
08:50
—
07:30
Karlovy Vary, Terminál, odj.
§ 09:10
—
B
A
§ 05:25
04:55
—
—
—
—
§ 07:30
§ 07:25
§ 06:55
—
—
—
—
09:50
§ 09:30
§ 09:25
08:55
—
—
—
—
§ 11:50
§ 11:30
§ 11:25
§ 10:55
—
—
—
—
—
—
—
—
§ 13:50
§ 13:30
§ 13:25
§ 12:55
—
—
—
—
§ 15:50
§ 15:30
§ 15:25
14:55
—
—
—
—
§ 17:50
§ 17:30
§ 17:25
§ 16:55
—
—
—
—
19:50
§ 19:30
§ 19:25
18:55
B
—
—
§ 07:50
A
B
Sokolov, Těšovice
09:45
§ 09:15
A
Sokolov, Terminál
—
—
—
platný od 31. 8. 2014.
Cheb, AN, nástupiště B2
Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Praha
Cheb, AN, nástupiště B2
§ 05:30
—
11:00 § 12:00 13:00
x
Sokolov, Terminál
—
05:50
12:35
x
Sokolov, Těšovice
—
11:35
10:00
15:05
15:35
16:35
17:35
18:35
19:35
20:00
Karlovy Vary, Terminál, příj.
10:35
21:35
08:35
07:00 § 08:00 09:00
20:35
08:05
06:30
13:30 § 14:00 15:00 § 16:00 17:00 § 18:00 19:00
07:35
06:00
14:35
06:35
05:00
13:35
Karlovy Vary, Terminál, odj.
09:35
Praha, Letiště Václava Havla
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
15:45
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
07:15
( 07:00 (08:00 ( 08:30 ( 09:00 ( 10:00 ( 11:00 ( 12:00 ( 13:00 ( 14:00 ( 15:00 (15:30 (16:00 (17:00 (18:00 (19:00 (20:00 (21:00 (22:00
08:45
Praha, Dejvická, nást. 3
08:15
Praha, ÚAN Florenc
VYSVĚTLIVKY (Praha – Cheb a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu,  jede v neděli a státem uznané svátky, A, B, § v označených zastávkách není povolen nástup
cestujících za účelem přepravy do shodně označených zastávek, ( spoj zastavuje jen pro vystupování, ) spoj zastavuje jen pro nastupování
Praha – Hradec Králové
platný od 31. 8. 2014
17:15
19:30
18:15
20:30
19:15
21:30
20:15
22:15
21:00
H. Králové, Terminál HD
Praha, Č. Most, nást. 6
06:15
07:30
x
07:15
08:30
x
08:15
09:30
10:15
11:30
12:15
13:30
13:15
14:30
14:15
15:30
15:15
16:30
16:15
17:30
17:15
18:30
18:15
19:30
19:15
20:30
20:00
21:15
33 
18:30

16:15
33 
17:30

15:15
33 
16:30

14:15
33 x 
15:30

12:15

13:30
x
11:15



22 

platný od 31. 8. 2014.
12:30
24

11:30
45 x
25
10:15
x

08:15
x

22
09:30
x
22
06:30


07:45


VYSVĚTLIVKY (Praha – H.K. a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v pátek,  jede v neděli, 33 nejede od 16. 11. do 17. 11. 2014

—
—
—
—
06:40
—
—
—
08:40
—
—
—
10:40
—
—
—
12:40
—
—
—
14:40
—
—
—
16:40
—
—
—
18:40
—
—
—
20:40
—
—
—
—
01:00 02:45 04:00 04:15 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:40 20:00 21:00 22:00
09:30 10:30
—
—
—
—
12:00 13:00
11:30 12:30
—
—
—
—
14:00 15:00
13:30 14:30
—
—
—
—
16:00 17:00
15:30 16:30
—
—
18:00
17:30
—
—
19:00
18:30
—
—
—
—
20:00 21:00
19:30 20:30
—
—
22:00
21:30
—
—
—
—
—
—
—
—
—
22 


platný od 31. 8. 2014.
—
03:30 05:15 06:30 06:40 07:20 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:10 22:30 23:30 00:30
10:00 11:00
Praha, ÚAN Florenc příj.
—
x
—
22
—

—
24
06:30 07:30 08:30
45 x
07:00 08:00 09:00

—
24
—
24
—

—
x

—

—

—

—
x

Praha, ÚAN Florenc odj.
x

—
07:05
—
—
—
09:05
—
—
—
—
11:05
—
—
—
13:05
—
—
—
15:05
—
—
—
17:05
—
—
—
19:05
—
—
—
21:05
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
07:15 08:15
06:35 07:35
—
—
—
—
—
—
09:15 10:15 11:15
08:35 09:35 10:35
—
—
12:15
11:35
—
—
—
—
13:15 14:15
12:35 13:35
—
—
15:15 16:15
14:35 15:35
—
—
17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
—
—
—
—
—
22:15
21:35
—
—
05:50 07:30 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:20 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:30 23:00 23:30 02:15
—
03:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 23:55

Praha, Letiště Václava Havla
Praha – Jihlava – Brno
Praha, ÚAN Florenc odj.
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
—
—
Brno, AN Grand
Praha, Letiště Václava Havla
x
Praha, ÚAN Florenc příj.
VYSVĚTLIVKY (Brno –Jihlava – Praha a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v pondělí,  jede ve středu,  jede v pátek,  jede v sobotu,  jede v neděli, 

spoj je součástí jiné linky,
45 jede také 17. 11. 14, 22 nejede 16. 11. 14, 24 nejede 17. 11. 14, 25 nejede 16. 11. 14
platný od 31. 8. 2014.
09:00
10:45
10:35
09:30
11:15
11:05
10:00
11:45
11:35
10:30
12:15
12:05
11:00
13:15
13:05
12:00
14:15
14:05
13:00
14:45
14:35
13:30
15:15
15:05
14:00
15:45
15:35
14:30
16:15
16:05
15:00
16:45
16:35
15:30
17:15
17:05
16:00
17:45
17:35
16:30
18:15
18:05
17:00
18:30
18:20
17:15
18:45
18:35
17:30
19:15
19:05
18:00
19:30
19:20
18:15
19:45
19:35
18:30
20:15
20:05
19:00
20:45
20:35
19:30
21:15
21:05
20:00
22:15
22:05
21:00
00:15
00:05
23:00


10:05
x
08:30
10:15
x
09:35

08:00
09:45

x
09:05

07:30
09:15
x
08:35

07:00
08:45
x
08:05
x
06:30
08:15
x
07:35
44 
Praha, Č. Most, nást. 6
07:45
platný od 31. 8. 2014.
Liberec, Fügnerova-Blažkova
Liberec – Praha
—
10:05
09:00
08:45
10:35
09:30
—
11:05
10:00
09:45
11:35
10:30
—
12:05
11:00
10:45
13:05
12:00
11:45
14:05
13:00
12:45
15:05
14:00
13:45
15:35
14:30
—
16:05
15:00
14:45
16:35
15:30
—
17:05
16:00
15:45
17:35
16:30
—
18:05
17:00
16:45
18:35
17:30
—
19:05
18:00
17:45
19:35
18:30
—
20:05
19:00
18:45
21:05
20:00
19:45
22:05
21:00
20:45
—
—
—

x

07:45
09:35
08:30

x
—
09:05
08:00
x
—
08:35
07:30
x
x
06:45
08:20
07:15
x
x
—
08:05
07:00

x
—
07:35
06:30
x
05:45
07:20
06:15

—
07:05
06:00
Liberec, AN, nást. 8
06:35
05:30
vozidlo s plošinou pro vozíčkáře ... jede –, jede v neděli a státem uznaný svátek, 44 jede také 18. 11., 29. 11. 14, nejede 17. 11. 14
Liberec, Fügnerova-Blažkova
VYSVĚTLIVKY (Praha – Liberec a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v pondělí,  jede v pátek,  jede v sobotu,  jede v neděli,
Praha, Č. Most
x
Liberec, AN
Praha – Liberec
77
Praha – Ostrava – Košice
1001
1003
1005
1007
1009
 1011
1013
1015
1017
Praha – Olomouc – Ostrava – Havířov– Žilina – Poprad-Tatry – Košice
23
1000
23
08:14
08:14
08:36
09:14
09:19
09:49
10:14
10:36
11:14
11:19
11:49
12:14
12:36
13:14
13:19
13:49
14:14
14:36
15:14
15:19
15:49
16:14
16:36
17:14
17:19
17:49
18:14
18:36
19:14
18:45
18:53
19:19
19:49
20:14
20:36
21:14
1016
07:36
07:49
16:45
16:53
1014
platný od 11. 10. 2014.
07:14
07:14
07:19
14:45
14:53
1012
06:36
06:51
12:45
12:53
1010
Pardubice, hl. n.
06:14
06:19
10:45
10:53
1008
Česká Třebová
05:49
08:45
08:53
 1006
20:46
Zábřeh na Moravě
05:19
06:45
06:53
1004
21:23
Olomouc, hl. n.
05:45
05:53
1002
18:46
21:45
Hranice na Moravě
04:45
04:53
22:16
19:23
22:11
Ostrava-Svinov
20:16
17:46
19:45
22:40
Ostrava, hl. n.
18:16
18:23
20:11
23:07
18:24
18:40
16:16
16:46
18:45
20:40
23:15
16:24
16:40
14:16
17:23
19:11
21:07
14:24
14:40
12:16
14:46
17:45
19:40
21:15
12:40
10:16
15:23
18:11
20:07
10:40
09:16
12:46
15:45
18:40
20:15
08:40
08:16
13:23
16:11
19:07
06:40
přij.
10:46
13:45
16:40
19:15
05:40
PRAHA, hl. n.
11:23
14:11
17:07
04:40
odj.
08:46
11:45
14:40
17:15
Ostrava, Stodolní
19:44
09:23
12:11
15:07
23:20
17:44
06:46
09:45
12:40
15:15
21:20
16:44
07:23
10:11
13:07
20:20
15:44
07:45
10:40
13:15
19:20
13:44
08:11
11:07
17:20
11:44
08:40
11:15
15:20
09:44
09:07
13:20
12:24
07:44
09:15
11:20
38 10:24
05:44
09:20
08:24
11:57
06:24
11:44
05:24
 10:06
11:40
04:24
08:06
 09:58
Havířov
06:06
07:58
23:35
05:06
05:58
11:34
21:35
04:06
04:58
 09:54
20:35
Český Těšín
03:58
 09:50
19:35
23:54
Třinec
|
07:55
17:34
21:54
00:02
05:50
05:54
15:34
20:54
22:02
04:50
04:54
13:34
19:54
21:02
03:50
03:54
11:40
12:08
20:02
Třinec centrum
09:34
12:20
Bystřice
11:27
11:13
38 09:45
07:32
07:47
00:10
05:45
00:05
04:45
22:10
03:45
22:05
Návsí
Čadca
00:15
21:10
22:15
21:05
21:15
|
|
20:06
20:30
09:55
|
Vrútky
13:01
Ružomberok
09:01
09:33
07:30
11:20
10:35
09:30
13:55
13:35
13:20
12:35
11:30
16:15
15:55
15:35
15:20
14:35
13:30
18:15
17:55
17:35
17:20
16:35
15:30
20:15
19:55
19:35
19:20
18:35
17:30
22:15
21:55
21:35
21:20
20:35
19:30
Frýdek-Místek, AN Frýdek
Příbor, u pošty  / Příbor, u kostela 
Nový Jičín, AN
Olomouc, hl. n.
05:30
05:55
06:15
06:30
07:20
08:25
07:30
07:55
08:15
08:30
09:20
10:25
09:30
09:55
10:15
10:30
11:20
12:25
11:30
11:55
12:15
12:30
13:20
14:25
13:30
13:55
14:15
14:30
15:20
16:25
15:30
15:55
16:15
16:30
17:20
18:25
07:22
08:35
11:35
14:15
17:26
16:21
19:26
18:21
21:26
20:21
–
–
Zlín, AN
Olomouc, hl. n.
06:33
07:38
08:33
09:38
10:33
11:38
14:33
15:38
16:33
17:38
18:33
19:38
44 x
07:20
06:00
65 x
09:50
09:20
08:20
07:00
—
—
10:20
09:20
08:00
44
10:55
10:50
10:20
09:20
08:00
65
11:55
11:50
11:20
10:20
09:00
—
—
12:20
11:20
10:00
12:55
12:50
12:20
11:20
10:00
13:55
13:50
13:20
12:20
11:00
14:55
14:50
14:20
13:20
12:00
15:55
15:50
15:20
14:20
13:00
16:55
16:50
16:20
15:20
14:00
65
—
—
16:20
15:20
14:00
44
17:55
17:50
17:20
16:20
15:00
—
—
18:20
17:20
16:00
44
18:55
18:50
18:20
17:20
16:00
65
19:55
19:50
19:20
18:20
17:00
—
—
20:20
19:20
18:00
21:55
21:50
21:20
20:20
19:00
23:50
23:20
22:20
21:00
09:00
10:40
10:05
10:00
65 x
12:55
11:30
10:40
—
—
44 x
13:55
12:30
11:40
11:05
11:00
14:55
13:30
12:40
12:05
12:00
65
14:55
13:30
12:40
—
—
44
15:55
14:30
13:40
13:05
13:00
16:55
15:30
14:40
14:05
14:00
16:55
15:30
14:40
—
—
16:55
15:30
14:40
14:05
14:00
17:55
16:30
15:40
15:05
15:00
18:55
17:30
16:40
16:05
16:00
19:55
18:30
17:40
17:05
17:00
20:55
19:30
18:40
18:05
18:00
65
20:55
19:30
18:40
—
—
44
21:55
20:30
19:40
19:05
19:00
22:55
21:30
20:40
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
22 x

—
—
22 x

—
—
17:30
17:55
18:15
18:30
19:20
20:25
platný od 15. 12. 2013
09:20
11:55
Brno – Olomouc – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Ostrava a zpět
09:35
12:15
12:21
odj.
09:55
13:26
příj. Ostrava, ÚAN
10:15
11:26
10:21
17:30
22 x

—
—
18:30
22 
22:00
19:00
–

00:20
20:00
platný od 31. 8. 2014.
21:00
—
18:00
20:30
20:00
22 
–
platný od 15. 12. 2013.
08:21
platný od 31. 8. 2014
06:00
08:20
09:55
66 x 
07:20
08:50
65
08:20
08:55
44 x
 65 x

—
23:55
—
07:00
09:05
11:30
—
17:00
19:30
platný od 31. 8. 2014.
09:26
Olomouc – Zlín a zpět
odj. Brno, AN u hotelu Grand
10:25
13:50
Liptovský Mikuláš
08:43
10:43
14:18
Štrba
07:06
14:42
Poprad-Tatry
Žilina
15:12
07:36
08:19
20:52
15:29
Spišská Nová Ves
Praha, Na Knížecí
Písek, AN, nást. 12
Č. Budějovice, AN
Č. Krumlov, Špičák
Č. Krumlov, AN
07:05
09:40
12:55
platný od 31. 8. 2014
—
07:40
11:55
10:30
—
19:00
44
05:00
—
08:30
65
05:05
06:40
09:55
65 x  67 x 
05:40
07:30
—
18:30
22 x

08:55
x
06:30
x
07:55
x

Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov.
Č. Krumlov, AN
Č. Krumlov, Špičák
Č. Budějovice, AN
Písek, AN, nást. 12
x
—
18:00
16:30
22 x

20:00
23:00
x
—
17:30
16:00
19:30
—
—
15:30
22 x

19:00
—
17:00
15:00
18:30
—
16:00
14:30
x
17:00
15:30
14:00
16:30
15:00
13:00
16:00
14:30
12:00
15:30
14:00
11:00
15:00
13:30
10:00
14:30
13:00
09:00
14:00
12:00
08:30
44 x 
13:00
11:00
08:00
12:00
10:00
07:30
x
11:00
09:00
07:00
10:00
08:00
09:00
07:30
08:30
x
06:30
18:00
21:00
07:00
08:00
06:00
17:30
) 06:30
07:30
x
05:30

21:30
( 21:00
) 05:35 ) 06:05 ) 06:35 ) 07:05 ) 07:35 ) 08:05 ) 08:35 ) 09:05 ) 10:05 ) 11:05 ) 12:05 ) 13:05 ) 14:05 ) 14:35 ) 15:05 ) 15:35 ) 16:05 ) 16:35 ) 17:05 ) 17:35 ) 18:05 ) 18:35 ) 19:05 ) 20:05
—
20:00
—
—
—
15:30
19:30
—
15:00
—
—
14:00
19:00
—
13:00
—
—
12:00
18:30
—
11:00
—
—
10:00
18:00
—
09:30
—
—
09:00
17:30
—
08:30
—
—
08:00
17:00
—
07:30
—
—
07:00
16:30
—
06:30
—
—
16:00
06:30
05:05
16:30
79
( 07:20 ( 07:50 ( 08:20 ( 08:50 ( 09:50 ( 10:50 ( 11:50 ( 12:50 ( 13:50 ( 14:20 ( 14:50 ( 15:20 ( 15:50 ( 16:20 ( 16:50 ( 17:20 ( 17:50 ( 18:20 ( 18:50 ( 19:20 ( 19:50 ( 20:20 ( 20:50 ( 21:50
06:00
VYSVĚTLIVKY (Praha – Č. Krumlov a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu,
 jede v neděli, 44 nejede od 31. 8. do 2. 11. 14, 65 jede od 31. 8. do 2. 11. 14,
66 jede také 17. 11. 14, 67 jede od 3. 11. do 13. 12. 14, jede také 17. 11. 14
Praha, Na Knížecí
KOŠICE
15:55
: 23 jede  a ,
38 jede v 
Kysak
13:29
12:25
odj.
12:33
přij.
příj.
16:34
16:46
Zlín
Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov.
VYSVĚTLIVKY
Praha – Plzeň
Praha, ÚAN Florenc
Praha, Zličín
Plzeň, CAN
Plzeň, divadlo Alfa
Plzeň – Praha
Plzeň, divadlo Alfa
Plzeň, CAN
Praha, Zličín
Plzeň
Olomouc
22 jede také 17. 11. 14, nejede 16. 11. 14, 44 jede také 16. 11. 14
VYSVĚTLIVKY (Praha – Plzeň a zpět): x jede jen v pracovní dny,  jede v sobotu,  jede v neděli,  spoj je součástí jiné linky, ( spoj zastavuje jen pro vystupování, ) spoj zastavuje jen pro nastupování,
Praha, ÚAN Florenc
Praha
NÁVAZNÉ AUTOBUSOVÉ
SPOJE STUDENT AGENCY
V OLOMOUCI, HL. N.
Oslo
Sarpsborg
již za
950,-
Udevalla
Nejlevněji po Evropě
Göteborg
Varberg
Halmstad
Helsingborg
již za
Kopenhagen
(Kodaň)
950,-
Hamburg
již zaa
již za
Bremen
950,-
950,-
Amsterdam Utrecht
Rotterdam
Breda
Eindhoven
již za Venlo
Brussels
London
950,-
Berlin
Magdeburg
již za
950,-
již za
Wolfsburg
Hannover
Düsseldorf
Köln am Rhein
Bonn
Frankfurt am Main
Würzburg
Mannheim
Luxembourg
390,-
Dresden
(Drážďany)
Nürnberg
Saarbrücken
Paris
Poprad
Žilina
Banská Bystrica
Bratislava
Reims (Remeš)
Metz
Linz
Salzburg
München
St. Gallen
Lausanne Bern Zürich
Geneva
(Ženeva)
950,-
Győr
již za
Trento
Budapešť
350,-
Bolzano
Udine
LANCÔME
Trésor In Love
DKNY
Be Delicious
PACO RABANNE
Lady Million
LACOSTE
Eau de Lacoste Blanc
BOSS
Bottled
EdP 30 ml
běžná cena 1.200 Kč
EdP 30 ml
běžná cena 1.250 Kč
EdP 30 ml
běžná cena 1.300 Kč
EdT 30 ml
běžná cena 1.159 Kč
EdT 30 ml
běžná cena 1.279 Kč
DAVIDOFF
Cool Water Man
CALVIN KLEIN
Downtown
CHLOÉ
L’ Eau de Chloé
BVLGARI
Omnia Coral
VERSACE
Bright Crystal
EdT 75 ml
běžná cena 1.250 Kč
EdP 50 ml
běžná cena 1.790 Kč
EdT 30 ml
běžná cena 1.190 Kč
EdT 25 ml
běžná cena 1.329 Kč
EdT 30 ml
běžná cena 1.299 Kč
Verona
Venezia
(Benátky)
Milano
Genova
(Janov)
210,-
Innsbruck
již za
Wien
již za
Padova
Bologna
již za
950,Vnitrostátní linky a Slovensko cestujte pohodlně
Firenze
(Florencie)
nonstop linka
Liberec
Jirkov
Řím
autobusové
linky
STUDENT
AGENCY
autobusové
dopravy
vlakové linky REGIOJET
Most
Chomutov
Karlovy Vary
Louny
841 101 101
Hradec
Králové
PRAHA
Sokolov
Cheb
Pardubice
Zábřeh
Česká
Třebová
Ostrava
Havířov
Český Těšín
Třinec
Bystřice
Frýdek
Návsí
Místek
Hranice Nový
Jičín
Příbor
Plzeň
Humpolec
Tábor
Písek
Český
Krumlov
Olomouc
Velké
Meziříčí
Pelhřimov
Jihlava
Brno
Jindřichův
Hradec
Třebíč
Telč
Kroměříž
Staré Město
Zlín
Stará
Ľubovňa
Čadca
Uherské
Hradiště
Žilina
České
Budějovice
Vrútky
Považská
Bystrica
Trenčín
Liptovský
Mikuláš Štrba
Ružomberok
Banská
Bystrica
Žiar nad
Hronom
autobusové linky STUDENT AGENCY
vlakové linky REGIOJET
Zvolen
Nitra
BRATISLAVA
Dunajská
Streda
Komárno
Lučenec
Bardejov
Kežmarok
Prešov
Poprad
Levoča
Spišská
N. Ves Kysak
Rožňava
Košice
Rimavská
Sobota
80
Akce platí ve všech FAnn parfumeriích ČR od 1. listopadu do 31. prosince 2014
nebo do vyprodání zásob. Slevy nelze kombinovat.
Download

listopad 2014