DUBOKO ZAMRZNUTA MALINA BLOK
1. IDENTIFIKACIONI PODACI
Specifikacija br.:
Naziv proizvoda i trgovinsko ime:
Datum donošenja specifikacije:
Grupa kojoj proizvod pripada:
Sorta:
Poreklo:
12
TRENUTNO ZAMRZNUTA MALINA BLOK
01/05/2010
PROIZVODI OD VOĆA
VILLAMET I MEEKER
SRBIJA
2. KARAKTERISTIKE
R.Br.
Karakteristika
1.
Izgled proizvoda
2.
Boja, miris i ukus
3.
4.
5.
6.
7.
Kalibraža
Suva materija
Ph
Osnovni sastojci u %
% plesnivog voća
% vegetativne
primese
% ostale primese
8.
9.
10.
Zdravstvena
ispravnost
11.
D.L.U.O.
Veličina/vrednost
PRESOVANI PLODOVI MALINE, BEZ STRANIH PRIMESA,
NAMENJENI ZA TOPLU PRERADU
BOJA, AROMA I UKUS SVOJSTVENI VRSTI, ODNOSNO
SORTI VOĆA OD KOGA JE SMRZNUTO VOĆE
PROIZVEDENO, BEZ STRANOG MIRISA I UKUSA
BEZ
9-12 % (MERENO REFRAKTOMETROM NA 20° C)
2,8-3,2
BEZ CELIH I LOMLJENIH PLODOVA
BEZ
BEZ
BEZ
KOLIČINA PESTICIDA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
MORA BITI U SKLADU SA ODREDBAMA PROPISA O
MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA PESTICIDA
U ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA
30 MESECI
3. HRANLJIVE VREDNOSTI (INDIKATIVNA VREDNOST ZA 100 gr.)
R.Br.
1.
2.
3.
4.
Karakteristika
Energija
Proteini
Glukoza
Lipidi
Veličina/vrednost
36
1,2
7
0,6
Jed. mere
Kcal
g
g
g
Download

Duboko zamrznuta malina blok