DUBOKO ZAMRZNUTA VIŠNJA SA KOŠTICOM
1. IDENTIFIKACIONI PODACI
Specifikacija br:
2
TRENUTNO SMRZNUTA VIŠNJA SA
KOŠTICOM
01/05/2010
PROIZVODI OD VOĆA
OBLAČINSKA
SRBIJA
Naziv proizvoda i trgovinsko ime:
Datum donošenja specifikacije:
Grupa kojoj proizvod pripada:
Sorta:
Poreklo:
2. KARAKTERISTIKE
R.Br.
Karakteristika
1.
Izgled proizvoda
2.
Boja, miris i ukus
3.
4.
5.
6.
7.
Kalibraža
Suva materija
Ph
Osnovni sastojci u %
% plesnivog voća
% vegetativne
primese
% ostale primese
8.
9.
10.
Zdravstvena
ispravnost
11.
D.L.U.O.
Veličina/vrednost
ZDRAVI, ZRELI, CELI I POJEDINAČNI PLODOVI TIPIČNI
ZA SORTU, BEZ NEDOSTATAKA, SA TOLERANCIJOM
ODSTUPANJA DO 2%
BOJA UJEDNAČENO CRVENA, KARAKTERISTIČNA ZA
SORTU, MIRIS I UKUS SVOJSTVENI VRSTI, ODNOSNO
SORTI, BEZ STRANOG MIRISA I UKUSA
<18mm, KOŠTICA NE PRELAZI 0,3gr
15-17% (MERENO REFRAKTOMETROM NA 20° C)
3,33
100% CELOG VOĆA
BEZ
BEZ
BEZ
KOLIČINA PESTICIDA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
MORA BITI U SKLADU SA ODREDBAMA PROPISA O
MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA PESTICIDA
U ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA
30 MESECI
3. HRANLJIVE VREDNOSTI (INDIKATIVNA VREDNOST ZA 100 gr.)
R.Br.
1.
2.
3.
4.
Karakteristika
Energija
Proteini
Ukupni šećeri
Lipidi
Veličina/vrednost
70
1,2
15
0,5
Jed. mere
Kcal
g
g
g
Download

Duboko zamrznuta višnja sa košticom