T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
18/03/2015
Sayı :73649484-406
Konu: Konaklama
DUYURU
Hakim ve Cumhuriyet savcılarının İstanbul'daki resmi ve özel gezilerinde konaklama
imkanlarının artırılması amacıyla, Sarryer ilçesindeki hakimevi dışında farklı kOnaklama
yerleri ile özel anlaşma yapılması ihtiyacı doğduğundan 2013 yılında Cevahir Ote1 ile
anlaşma yapılarak, 06105l20l3 tarih ve 73649484l1004 sayılı yazırnv ile konaklama bedeli
ile şartları hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyrulmuştur.
Bu bağlamda; görevdeki hakim, Cumhuriyet savcısı, Adalet müfettişleri ve HSYK
müfettişleri otellerde boş oda olması halinde 2015 yılı için tek kişilik odada aÇık büfe
kahvaltı dahil günlük 85,00 TL'ye konaklayabileceklerdir. Bu odada eşleri ile beraber
kalmaları halinde ayrrcabir ücret alınmayacaktır, Kİşİ başı set menü öğle veya akşam yemeğİ
ise 41,00 TL olacaktır. Otel içerisinde yapılacak diğer ekstraharcamalara (çay, kahve, kuru
temizleme vs.) %50 indirim uygulanacaktır. Diğer hususlar ve ayrıntılr bilgi iÇin otel
yönetimine başvurulması gerekmektedir.
Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
RLEMEZ
Başkan V.
Cevahir Otel Asva İletişim
Turgut Özal Bulvarı
Yalı Mah.N o :26 I Ma|tepe-İ
TeI: (0216) 500 00 00
Grand Cevahir Otel İletişim
Datilaceza Cad.No:9
okmeydanı / İSıaNnuı
Tel (02|2) 3I4 42 42
*Bo b.ıq., 5070 ,r;rrı, Kuoo, hükü.|".ir," ,yqu., oıu.rk
Adres:
Milli Müdafaa
Cad. No:20
"l"ktrooik
S
leNnUl
i-ru il. Elulllllrşlrl.4,"11"1 griE glnruLEqlg.|ilP.I.!.}!il
(0312) 2|94326,27
Tel: (0312)
Bakanlıklar/ANKARA
UYAP Bilişim Sjsteminde yer alan bu dokümana http://vatandas,uyap.gov.tr adresinden TL+OOJP
4|47I32
Faks::
www. imid. adalet. gov.tr
- GB4n8Qv - VJxPhKx - DUOKIA:
kodu ile erişebilirsiniz
Download

DUYURU - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı