TB 201 TOPRAK
PROF.DR. MUSTAFA R.ÇANGA
Toprak
arz yüzeyini ince bir tabaka halinde
kaplayan,
Kayaların ve organik maddelerin türlü ayrışma
ürünlerinin karışımından meydana gelen,
İçerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemini
barındıran,
Bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan,
Belli oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir
varlıktır.
Toprağı Oluşturan Ana Unsurlar
Organik madde
5%
Hava
25%
Mineral madde
45%
Su
25%
MİNERAL YAPI MADDELERİ



Tortul Kayalar
Püskürük Kayalar
Başkalaşım Kayaları
TOPRAK OLUŞUMUNU
SAĞLAYAN OLAYLAR



Fiziksel Etmenler
Kimyasal etmenler
Biyolojik Etmenler
Fiziksel Etmenler



Sıcaklık değişimleri.
Hareket eden su, buz ve rüzgarların
etkisi.
Biyolojik varlıkların etkisi.
2.Kimyasal Etmenler






Yükseltgenme
Hidroliz
Hidrasyon
Karbonasyon
Solusyon
İndirgeme
Yükseltgenme

4Fe CO3 + O2
2Fe2O3 + 4CO2
Ferro oksit

4FeO + 3H2O + O2
2Fe2O3.3H2O
Limonit
Hidroliz

KAlSi3O8+HOH
HAlSi3O8+KOH
Mikroklin
Asit silikat
Hidrasyon

Fe2O3+3H2O
2Fe2O3 . 3H2O
Karbonasyon

Ca(OH)2 + CO2

2KOH + CO2
Ca(HCO3)2
K2CO3 + H2O
Solusyon

CaCO3 + H2CO3
Ca(HCO3)2
İndirgeme

NO3 ve SO4 ün indirgenmeleri.
3.Biyolojik Etmenler


Bitkisel
Mikroorganizmalar
Hayvansal
Makroorganizmalar



Kurtçuklar
Böcekler
Solucanlar
TOPRAKLARA ÖZELLİK KAZANDIRAN
ETMENLER





Ana materyal: Bileşim, sertlik, gözeneklilik vb.
Topoğrafya : Eğim, bakı, engebelilik vb.
Zaman
: Genç, olgun, yaşlı toprak
İklim
: Yağış, sıcaklık vb.
Canlılar : Bitki örtüsü, insanlar, böcekler,hayvanlar
Download

Toprak_Ana_Maddesi_ve_Olusumu