Milli Eğitim Bakanlığı
Ders Aletleri Yapım Merkezi
(2. Akşam Sanat Okulu)
Müdürlüğü
FEN ve TEKNOLOJİ
LEVHALARI
KATALOĞU
18001- Kayaçlar Levhası (70x100 cm, laminasyon kaplı ve çıtalı)
18349- İnsanda Solunum Levhası (70x100 cm)
18352- İnsanda Sindirim Levhası (70x100 cm)
18353- İnsanda Dolaşım Levhası (70x100 cm)
18354- Dolaşım Sistemi Levhası (70x100 cm)
18357- Solunum Sistemi Levhası (70x100 cm)
18358- İnsanda Destek ve Hareket Levhası (70x100 cm)
18359- Dünyanın Katmanları Levhası (70x100 cm)
18751- İnsanda Boşaltım Levhası (70x100 cm)
45300- Periyodik Cetvel (100x70 cm, kaplı, çıtalı)
45491- Başkalaşım Levhası (70x100 cm)
45493- Kalsiyum Oksit Kristal Modeli Lev.(50x70 cm)
45497- Duyu Organlarımız (göz, dil, deri, burun, kulak)
45499- İnsanda Döllenmeden Doğ.Embriyo Gel. Saf. Lev.
45502- Gezegenler Levhası (70x100 cm)
45503- Güneş Sistemi Levhası (70x100 cm)
45506- İnsanda Sistemler Levhası (70x100 cm)
45507- İç Salgı Bezleri Levhası (70x100 cm)
45508- İyot Modeli Levhası (70x100 cm)
45511- Mayoz Levhası (70x100 cm)
45513- Mitoz Bölünme Levhası (70x100 cm)
45514- Sodyum Klorür Modeli Levhası (70x100 cm)
45515- Sodyum Modeli Levhası (70x100 cm)
45516- Sodyum İyodür Levhası (70x100 cm)
45519- Sinir Sistemi Levhası (70x100 cm)
45521- Tohum ve Meyvem Çeşitleri Lev. (50x70 cm)
45524- Üreme Sistemi (70x100 cm)
50110- Taneciklerin (Atom, İyon) Yer. Düz. Levhası
50111 Destek ve Hareket Sistemi (İskelet) Levhası
50112- Destek ve Hareket Sistemi (Kaslar) Levhası
50113- Lenf Dolaşım Levhası
50116- Bitki ve Hayvan Hücresi Levhası (70x100 cm)
50117- Saf ve Karışım Mad. Atom ve Mol. Yer. Düz. Ö. Lev.
Adres: Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No: 22
06850 Hasanoğlan / Elmadağ / ANKARA
Tel (Müdür)
Tel (santral)
Tel (satış pazarlama)
Belgeç (sekreterlik)
Belgeç (ticaret)
: 0 312 866 42 13
0 312 866 42 14
: 0 312 866 42 08 (5 hat)
: 0 312 866 42 08 / 136
: 0 312 866 42 25
: 0 312 866 42 24
İnternet Adresimiz
: daym.meb.gov.tr
Sipariş listelerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
Download

Fen ve Teknoloji Levhaları - Ders Aletleri Yapım Merkezi