Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ABAZA
ABAZAGIĆ
ABDIĆ
ABEDINOSKI
ADEMOVIĆ
ADEMOVIĆ
ADROVIĆ
ADROVIĆ
ADROVIĆ
AGANOVIĆ
AGATIĆ
AGATIĆ
AGIČIĆ
AGIČIĆ
AGIĆ
AGIĆ
AHMETAGIĆ
AHMETAGIĆ
AHMETOVIĆ
AHMETOVIĆ
AHMIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AKŠAMOVIĆ
AKŠAMOVIĆ
ALAGIĆ
ALAGIĆ
ALEMIĆ
ALEMIĆ
ALHAMEDAWI
ALIBAŠIĆ
ALIBAŠIĆ
ALIBEGOVIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALISPAHIĆ
ALIŠIĆ
ALIŠIĆ
IME
LEJLA
JASMIN
ARIJANA
FIKRET
AMIR
ŠEHRIJA
DŽENAN
DŽENANA
MUNIRKA
MINA
MARINA
MIRKO
HANKA
JUSUF
DERVIŠA
HALIDA
AID
AIDA
MUJO
MUSTAFA
NIHADA
HATA
MEHO
REMZIJA
ŠEMSUDIN
DŽEVADA
NERMA
BAHRIJA
MIDHAT
MULA
SUFRET
AIDA
AVDO
DŽEMILA
NADEŽDA
FIKRETA
MIRZA
MURADIF
SARAH
MERDŽA
NEJRA
ZIJAD
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
25.06.1974
27.02.1974
23.04.1988
12.11.1964
20.02.1982
01.06.1958
04.03.1992
14.08.1989
10.04.1956
10.02.1974
17.04.1973
01.05.1969
03.11.1961
02.01.1957
12.01.1959
01.08.1949
15.07.1977
12.07.1979
08.10.1977
21.04.1975
13.11.1989
14.04.1965
15.03.1960
11.12.1974
02.07.1969
17.11.1955
10.12.1979
25.08.1934
10.09.1962
10.09.1953
20.02.1979
02.03.1973
04.08.1959
06.04.1962
25.02.1957
07.02.1967
28.04.1986
02.01.1960
15.02.1992
23.06.1979
22.06.1957
23.06.1954
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
SWEDEN
???
NORWAY
SWEDEN
SWEDEN
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
FRANCE
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
NORWAY
NETHERLANDS
DENMARK
DENMARK
SWITZERLAND
AUSTRIA
BELGIUM
DENMARK
DENMARK
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
GERMANY
UNITED STATES
GERMANY
UNITED STATES
UNITED STATES
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
CROATIA
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
SWEDEN
AUSTRIA
SWEDEN
NETHERLANDS
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PRIJAVA
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PRIJAVA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100002563
3100011837
3100002451
3100002912
3100009781
3100009780
3100010839
3100010841
3100002381
3100002502
3100011288
3100011287
3100006836
3100006853
3100006298
3100009941
3100002492
3100002493
3100010942
3100011668
3100008212
3100005351
3100005294
3100009358
3100009315
3100013086
3100013054
3100011915
3100009669
3100005833
3100005834
3100000512
3100009987
3100009986
3100001030
3100006455
3100006522
3100006523
3100006655
3100002515
3100002942
3100004804
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ALJKANOVIĆ
ALJKANOVIĆ
ALJKANOVIĆ
AMBEŠKOVIĆ
AMBEŠKOVIĆ
ANIĆ
ANTOLOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANUSIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
BAČIĆ
BAHONJIĆ
BAHTANOVIĆ
BAHTIJARAGIĆ
BAHTIJARAGIĆ
BAJGORIĆ
BAJGORIĆ
BAJREKTAREVIĆ
BAJREKTAREVIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJROVIĆ
BAJROVIĆ
BAJROVIĆ
BALIĆ
BALIĆ
BALIĆ
BALIĆ
BALIĆ
BARIŠIĆ
IME
ADMIR
ADMIRA
HAJRIJA
SADETA
SAKIB
DAVOR
NAJA
IVO
JELA
IVANA
ANKICA
IVICA
IVICA
MARA
VEDRAN
ADEMA
EMIRA
FATIMA
JASMIN
JUSMIR
SAMIRA
SANELA
RAHIMA
REFIKA
FADIL
FEHRO
SENIJA
HUSO
SABIRA
ABIDA
MUNIB
ALMIR
MAIDA
EMIN
RAZIJA
SAFET
ANĐA
HAŠIM
SAFIJA
SEAD
TESMA
JOSIP
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
25.04.1985
30.10.1986
03.11.1963
11.05.1950
25.04.1949
26.05.1988
08.11.1986
03.09.1954
05.01.1938
09.10.1987
16.03.1963
24.09.1958
31.12.1985
22.11.1939
23.02.1991
27.04.1961
01.09.1949
01.01.1947
09.03.1969
14.03.1960
07.02.1975
01.01.1974
16.08.1966
26.10.1948
18.02.1942
21.10.1947
03.09.1958
15.05.1949
17.06.1952
14.06.1946
16.12.1948
30.04.1976
21.09.1964
15.04.1985
25.02.1955
13.02.1946
06.02.1952
01.01.1955
04.06.1941
26.07.1949
18.03.1954
28.10.1985
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
AUSTRALIA
AUSTRALIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CANADA
CANADA
CANADA
CROATIA
CROATIA
CANADA
SWEDEN
UNITED STATES
BELGIUM
GERMANY
SWEDEN
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
GERMANY
FRANCE
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
AUSTRIA
CROATIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
NORWAY
UNITED STATES
SWEDEN
NORWAY
SWEDEN
CROATIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100009620
3100009621
3100009622
3100001841
3100001842
3100000227
3100007299
3100012623
3100007756
3100008106
3100008105
3100008104
3100015156
3100009518
3100008107
3100007152
3100011631
3100009482
3100009275
3100007153
3100011963
3100011745
3100005722
3100009548
3100001489
3100009800
3100009801
3100009506
3100009562
3100002649
3100002569
3100002950
3100003481
3100002531
3100002532
3100002530
3100001278
3100013044
3100002831
3100001273
3100011097
3100004007
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
BASARIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BATIĆ
BATIĆ
BATIĆ
BATINIĆ
BATISTA
BEČIĆ
BEĆIĆ
BEĆIĆ
BEĆIRBAŠIĆ
BEĆIROVIĆ
BEĆIROVIĆ
BEGANOVIĆ
BEGANOVIĆ
BEGANOVIĆ
BEGANOVIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEGLEROVIĆ
BEGZIĆ
BEKIĆ
BEKIĆ
BEKTAŠ
BEKTAŠEVIĆ
BEKTAŠEVIĆ
BENZERDJEB-KADRIĆ
BERBIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
IME
SENIJA
ADMIR
DŽEMALUDIN
ELVEDIN
HALID
HALIDA
IZETA
MAHMUT
SENAD
SUADA
ZAHIDA
AMIR
HAJRIJA
SENAD
BRANKO
MARIO
ALBIN
ĐULA
HALIL
HAJRUDIN
MAIDA
MUJO
BELKISA
NEDŽADA
SAMIR
ZUMRETA
AMIRA
ESED
RAHIMA
ISMET
MUNIRA
JOSIP
LJILJANA
SENADA
ĐEMILA
HAMDIJA
REMZIJA
VAHID
ENES
FATIMA
MINA
MIRSAD
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
02.12.1941
03.10.1974
16.03.1949
09.05.1985
03.06.1952
09.10.1976
24.08.1951
16.06.1953
20.04.1977
23.07.1949
10.01.1930
09.09.1986
04.03.1962
28.01.1960
30.09.1957
20.10.1935
14.12.1978
15.08.1952
13.11.1949
26.09.1973
28.05.1993
01.10.1975
15.07.1989
04.02.1969
18.03.1967
21.07.1965
05.05.1932
10.03.1953
11.03.1953
12.03.1958
22.05.1963
20.07.1962
19.04.2014
03.03.1971
10.10.1946
17.01.1944
11.05.1958
24.04.1959
31.07.1992
25.09.1939
13.05.1967
05.04.1963
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWITZERLAND
GERMANY
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
GERMANY
SWEDEN
SWITZERLAND
SWEDEN
SWEDEN
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRALIA
CROATIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWEDEN
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
DENMARK
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
AUSTRIA
AUSTRIA
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100010805
3100010086
3100008676
3100006040
3100006038
3100010492
3100006035
3100002917
3100010979
3100008678
3100003143
3100011652
3100010992
3100010984
3100006468
3100003474
3100009174
3100009428
3100009427
3100002690
3100006859
3100011839
3100005543
3100009615
3100009614
3100005478
3100005932
3100011294
3100011293
3100004587
3100013266
3100007762
3100007800
3100002910
3100000575
3100000576
3100010378
3100001437
3100002777
3100007214
3100001575
3100001487
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIREVIĆ
BIBER
BIBEROVIĆ
BIJEDIĆ
BIJELIĆ
BIJELONJA
BIKIĆ
BIKIĆ
BILUŠIĆ
BILUŠIĆ
BISER
BJELKIĆ
BJELOBRK
BJELOBRK
BJELOBRK
BJELOBRK
BJELONJA
BJELONJA
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BOGDAN
BOGDANOVIĆ
BOKŠIĆ
BORKOVIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSNO
BOSNO
BOŠKOVIĆ
IME
MIRVETA
MUHAREM
MUNIB
NIHAD
OMAR
OSMAN
MESUD
EMINA
ZILHA
SENAD
MIROSLAV
ANEL
FEHIMA
SADIK
ANTE
LUCIJA-FRANCISKA-MARIJA
ZLATAN
ADEM
DANIJEL
JOSIP
MARINA
MARINA
AIDA
ARMAN
ABDULAH
AMIR
AMRA
EMSUD
KELIMA
MARKO
PERO
JOZO
ANELA
IVANA
OSTOJA
DRAGICA
DRAGO
IZET
MAGDALENA
RASEMA
ŠERIF
ANĐELO
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
06.10.1967
13.04.1936
04.04.1973
15.09.1963
26.08.1994
22.08.1949
09.02.1958
23.03.1949
06.04.1991
02.10.1959
06.08.1968
30.01.1986
14.03.1958
19.01.1957
12.05.1934
29.11.1933
04.10.1979
16.08.1959
26.02.1992
02.01.1988
12.08.1986
27.03.1988
08.04.1964
09.11.1983
27.04.1951
13.06.1986
07.07.1991
01.04.1965
14.08.1972
14.10.1965
25.08.1945
09.04.1954
08.04.1984
09.05.1986
10.10.1937
05.10.1967
01.01.1964
10.08.1967
21.05.1990
02.05.1939
10.12.1934
20.08.1988
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
AUSTRIA
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
CROATIA
DENMARK
AUSTRIA
AUSTRIA
CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
NORWAY
LUXEMBOURG
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
DENMARK
DENMARK
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
GERMANY
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
AUSTRIA
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100007060
3100007213
3100002623
3100007061
3100000704
3100012992
3100010539
3100009030
3100005509
3100005617
3100013856
3100012043
3100013218
3100013268
3100005763
3100005764
3100002279
3100009330
3100012424
3100007857
3100007958
3100007939
3100012042
3100012041
3100005056
3100012027
3100000551
3100000550
3100000549
3100000109
3100013557
3100006717
3100012500
3100014785
3100004773
3100005873
3100005808
3100010962
3100005877
3100006359
3100006328
3100011432
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
BOŠKOVIĆ
BOŠNJAK
BOTIC
BOTIĆ
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BREŠKIĆ
BRIZIĆ
BRKIĆ
BRNADA
BRNADA
BRNADA
BUBALOVIĆ
BUBALOVIĆ
BUBALOVIĆ
BUDIĆ
BUKVAR
BUKVAR
BUREK
BUREK
BUSULADŽIĆ
BUSULADŽIĆ
BUSULADŽIĆ
BUVAČ
BUVAČ
CAĆIĆ
CAĆIĆ
CERIĆ
CERIĆ
CERIĆ
CETINA
CETINA
CRNIĆ
CRNIĆ
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
IME
IVAN-ZVONIMIR
MARIJAN
AGAN
REDŽO
GORAN
JOZO
LJUBICA
VINKO
MATO
VATROSLAV
MUHAREM
ANTO
LJUPKO
RUŽA
JOZO
LUCA
NIKO
MILADINKA
ERMIN
JASNA
FAIK
SELMA
HASRET
RAMIZ
RAMIZA
MIHAJLO
SMILJA
ANA
MARIO
ADEM
JASNA
ZUHRA
AMELA
ŠEFIK
ISMETA
RAZIM
ANTO
HRVOJE
IVICA
JAKOV
MIRKO
SLAVICA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
22.08.1989
09.05.1950
24.03.1957
20.08.1938
22.03.1982
17.06.1979
07.05.1926
05.01.1934
18.01.1969
29.12.1982
21.06.1931
14.01.1976
11.05.1953
23.02.1955
25.03.1963
25.01.1970
18.09.1945
24.01.1970
10.04.1978
27.09.1977
12.04.1961
02.10.1981
13.09.1955
21.03.1949
14.03.1960
20.10.1947
27.12.1953
31.10.1987
26.09.1988
20.04.1938
04.02.1958
08.03.1947
15.05.1974
26.04.1970
23.10.1954
02.09.1945
06.01.1982
09.02.1982
25.03.1985
05.10.1937
25.08.1959
01.03.1964
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
CROATIA
CROATIA
SWEDEN
UNITED STATES
CROATIA
CROATIA
AUSTRIA
CROATIA
AUSTRIA
CROATIA
UNITED STATES
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
DENMARK
DENMARK
SWEDEN
DENMARK
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
GERMANY
SWITZERLAND
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100011528
3100008976
3100011045
3100005769
3100003715
3100008725
3100010514
3100000100
3100001788
3100003778
3100008427
3100007076
3100007077
3100007075
3100013542
3100013573
3100000085
3100007591
3100005077
3100005078
3100001270
3100013707
3100001341
3100005266
3100001338
3100009994
3100010061
3100001228
3100008980
3100003018
3100002077
3100003017
3100010954
3100010936
3100009677
3100009676
3100003310
3100003340
3100003287
3100014906
3100003334
3100003313
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ČABRAJA
ČAJDIN
ČALAŠ
ČALAŠ
ČALUK
ČALUK
ČALUK
ČAMO
ČAUŠEVIĆ
ČAVRAG
ČEHAJIĆ
ČEHAJIĆ
ČEHAJIĆ
ČEKRO
ČELEBIĆ
ČELIK
ČELIK
ČELIKOVIĆ
ČELIKOVIĆ
ČELIKOVIĆ
ČIČAK
ČILIĆ
ČIŠIJA
ČIŠIJA
ČIVIĆ
ČOLAK
ČOLAK
ČOLIĆ
ČOLIĆ
ČOLIĆ
ČOLIĆ
ČOLIĆ
ČONDRIĆ
ČORMEHIĆ
ĆACIĆ
ĆAĆIĆ
ĆAĆIĆ
ĆAĆIĆ
ĆATIĆ
ĆATIĆ
ĆAVAROVIĆ
ĆEHAJIĆ
IME
SLAVKO
MIRZANA
HADŽIRA
MEHO
HASAN
IZA
TAHIR
ŠAĆIR
NEDŽADA
DRAŽEN
ADMIR
IRFAN
MUNIRA
REFIK
LJILJANA
FADIL
RASEMA
IBRAHIM
RADMILA
SELIMA
ALEN
SEAD
BELMA
HARIS
HANIFA
HATE
SULEJMAN
EDRIJA
IVO
KATA
NIKOLA
SUADA
ANA
NEDIM
MARIJAN
MARINKO
MARKO
MATO
ENVER
MEDIHA
JOZO
EMINA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
07.07.1961
27.12.1993
13.10.1948
12.05.1943
12.11.1950
01.06.1951
06.09.1982
15.03.1977
08.05.1952
12.07.1983
05.12.1984
06.05.1977
21.01.1960
08.02.1954
11.03.1987
01.02.1953
14.02.1955
22.05.1947
22.08.1951
20.07.1965
07.07.1970
06.10.1972
11.01.1970
25.04.1968
29.05.1956
20.03.1952
18.10.1950
30.04.1993
14.07.1971
27.08.1969
09.06.1947
06.04.1919
03.05.1985
27.01.1961
02.02.1962
22.09.1988
13.06.1990
10.07.1959
01.07.1958
30.10.1968
17.08.1951
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
CROATIA
SWITZERLAND
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
DENMARK
SWEDEN
CROATIA
UNITED STATES
CANADA
UNITED STATES
SWEDEN
CROATIA
NETHERLANDS
NETHERLANDS
GERMANY
GERMANY
GERMANY
???
NETHERLANDS
GERMANY
GERMANY
AUSTRIA
NORWAY
NORWAY
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
CROATIA
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
UNITED STATES
UNITED STATES
CROATIA
GERMANY
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100014905
3100010521
3100001412
3100001411
3100008409
3100008410
3100008408
3100009701
3100000957
3100004017
3100011636
3100005569
3100011655
3100010211
3100000292
3100008191
3100011404
3100005610
3100005611
3100013657
3100001237
3100008117
3100003177
3100003178
3100001544
3100004978
3100004979
3100013162
3100001719
3100001718
3100001717
3100005152
3100003479
3100010882
3100009014
3100000708
3100001227
3100008722
3100009904
3100009903
3100013487
3100003179
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ĆEHAJIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEJVAN
ĆIVIĆ
ĆORIĆ
ĆORIĆ
ĆORIĆ
ĆORIĆ
ĆOSIĆ
ĆOSIĆ
ĆUBEL
ĆUBEL
ĆUPINA
ĆURAN
ĆURAN
ĆUSTIĆ
ĆUSTIĆ
ĆUSTIĆ
DAKIĆ
DAUTOVIĆ
DAUTOVIĆ
DEBELJAK
DEBELJAK
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DELALIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
IME
RAHMAN
BAJRAM
HALIDA
HAMDIJA
JUSUF
HANIFA
ZEIR
FARUK
HARIS
HILMO
KADIRA
EMINA
HAMED
ANTO
MANDA
ZEHRA
AGO
FIKRETA
MERIMA
MIRSAD
NIJAZ
ZLATKO
FUADA
MIRSAD
ANDREJ
VINKO
HARI
HIMZO
INDIRA
MERIMA
SMAJIL
EDINA
FAZILA
FEHRET
HIDAJETA
MERKA
SEJDALIJA
ŠEMSUDIN
ZIJAD
BEGIJA
FATIME
JUSUF
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
07.03.1952
01.04.1966
26.02.1965
08.09.1953
24.03.1992
12.12.1935
22.12.1966
10.01.1988
06.03.1986
12.02.1954
18.04.1959
21.09.1988
23.01.1962
27.08.1961
01.01.1965
01.11.1931
19.01.1950
24.07.1953
27.09.1966
25.07.1988
25.02.1963
04.02.1954
23.08.1961
12.09.1961
11.05.1991
16.11.1990
08.01.1991
15.03.1959
29.08.1965
21.04.1991
11.08.1929
02.08.1984
20.01.1967
17.10.1962
25.02.1958
06.01.1974
01.10.1971
06.09.1941
15.11.1958
19.12.1929
28.04.1964
18.01.1922
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
AUSTRIA
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
NORWAY
SWEDEN
SWEDEN
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
NORWAY
NORWAY
NORWAY
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SLOVENIA
GERMANY
GERMANY
UNITED STATES
LUXEMBOURG
U.K.
SWEDEN
U.K.
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100003180
3100007162
3100007161
3100011086
3100007163
3100012971
3100001545
3100010650
3100010651
3100010653
3100010652
3100007225
3100007226
3100012237
3100012240
3100009437
3100013747
3100010532
3100006184
3100006182
3100006183
3100007616
3100002954
3100002955
3100013880
3100013878
3100005241
3100008504
3100008503
3100008505
3100006416
3100008242
3100002861
3100002850
3100005096
3100010964
3100010963
3100011561
3100001082
3100013908
3100006177
3100013934
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
DEMIROVIĆ
DENIĆ
DENJAGIĆ
DENJAGIĆ
DERONIĆ
DERVIŠIĆ
DERVIŠIĆ
DIVKOVIĆ
DIZDAREVIĆ
DIZDAREVIĆ
DIZDAREVIĆ
DOMIĆ
DRAGANOVIĆ
DRAGIČEVIĆ
DRAŽETIĆ
DRLJEVIĆ
DRONJAK
DUBINOVIĆ
DUGALIĆ
DUGALIĆ
DUGALIĆ
DUJSO
DURAČAK
DURAČAK
DURAČAK
DURAČAK
DURAČAK
DURAČAK
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURATOVIĆ
DURATOVIĆ
DURATOVIĆ
DURATOVIĆ
DURGUTOVIĆ
DURGUTOVIĆ
DURGUTOVIĆ
DURGUTOVIĆ
IME
IBRO
MEDIHA
SAMIRA
ZENAD
MUHIDIN
AZEMINA
FUAD
ANA
IBRAHIM
ISMET
SEVLA
MARICA
PETAR
IVO
ANĐA
NEDŽAD
MIRELA
ŠEHZADA
FARUK
FETAH
HAMZA
NERMIN
AMIRA
DŽEMAL
HATEMA
MIRSAD
MUAMER
SAJIMA
EDNAN
ESAD
FERIDA
KEMAL
REFIKA
ZARFIJA
ALINA
FUAD
HATA
ISMIR
DEMIR
DŽEVAD
EMINA
SEMIR
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
26.02.1940
08.05.1970
02.01.1976
25.09.1975
11.02.1952
05.09.1960
20.02.1949
14.06.1984
15.03.1975
22.10.1963
27.06.1964
08.07.1926
20.12.1942
28.06.1929
10.09.1965
19.08.1958
09.04.1980
03.03.1955
09.10.1992
13.10.1957
03.07.1994
11.06.1966
14.10.1986
29.04.1981
13.02.1951
07.09.1955
24.06.1987
18.03.1961
19.10.1978
12.04.1951
09.12.1955
18.05.1953
15.07.1948
01.01.1957
06.02.1980
10.05.1961
15.09.1949
13.03.1975
01.02.1992
01.04.1966
01.09.1967
07.02.1989
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
FINLAND
GERMANY
GERMANY
DENMARK
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
CROATIA
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
DENMARK
NETHERLANDS
CROATIA
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
SWEDEN
SWITZERLAND
BELGIUM
BELGIUM
GERMANY
GERMANY
GERMANY
DENMARK
AUSTRALIA
AUSTRALIA
DENMARK
DENMARK
DENMARK
GERMANY
NETHERLANDS
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PRIJAVA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100002570
3100001232
3100002355
3100002354
3100006631
3100005200
3100009138
3100010073
3100005729
3100005803
3100005773
3100003475
3100011048
3100007967
3100003483
3100001528
3100010911
3100010404
3100012317
3100012316
3100012318
3100006374
3100008456
3100001436
3100001438
3100002252
3100002254
3100002251
3100004735
3100010661
3100010662
3100004734
3100009684
3100004733
3100002329
3100000894
3100002330
3100002331
3100011895
3100011894
3100011896
3100011893
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
DURIĆ
DURIĆ
DURMO
DURMO
DURMO
DURMO
DŽAFERAGIĆ
DŽAFERAGIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAMBO
DŽAMBO
DŽAMBO
DŽANIĆ
DŽANO
DŽANO
DŽANO
DŽANO
DŽINIĆ
DŽONLAGIĆ
ĐAKOVIĆ
ĐAPO
ĐAPO
ĐAPO
ĐAPO
ĐOGIĆ
ĐONLAGIĆ
ĐORĐIĆ
ĐULIMAN
ĐUZIĆ
ĐUZIĆ
EFENDIĆ
EJUPOVIĆ
EJUPOVIĆ
EJUPOVIĆ
EJUPOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELKASOVIĆ-PERVIZ
IME
AMELA
SAMIR
AZIZ
EDIS
ISMETA
SELMA
EMIR
SAMIR
ELVISA
FADIL
SANEL
ANA
MARICA
NIKICA
BEDRUDIN
AZIZ
ELVIR
ZAHIDA
ZIFA
ANTO
EDIN
STIPO
ELVIR
HAJRA
IBRAHIM
SEMIR
MIRZET
ANEL
KAJA
EDIN
IZET
RAJFA
AZRA
ADNAN
ALEN
EMSUD
SEMIRA
ADISA
ALMA
HUSEIN
UMA
SENIJA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
30.09.1983
04.04.1982
05.05.1960
14.05.1985
24.03.1961
10.01.1988
19.09.1977
02.08.1981
19.08.1982
07.02.1965
31.03.1979
14.03.1961
03.08.1989
08.07.1951
17.01.1956
11.11.1948
24.07.1981
15.05.1978
25.01.1957
18.05.1944
16.12.1976
24.07.1953
05.03.1986
31.07.1959
20.06.1959
07.10.1988
10.04.1966
23.03.1975
20.10.1972
04.12.1962
15.08.1946
02.08.1945
03.08.1989
15.05.1985
04.08.1989
17.01.1962
16.04.1967
12.06.1979
20.11.1975
21.09.1965
26.12.1933
26.08.1962
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWEDEN
SWEDEN
FRANCE
GERMANY
FRANCE
GERMANY
GERMANY
GERMANY
DENMARK
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
CROATIA
UNITED STATES
CROATIA
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
GERMANY
GERMANY
CROATIA
NORWAY
NORWAY
NORWAY
???
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
SWITZERLAND
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100009649
3100009650
3100011981
3100011982
3100011984
3100011983
3100002787
3100006384
3100010455
3100009230
3100010452
3100011409
3100011410
3100011414
3100011651
3100011924
3100011923
3100011926
3100011925
3100008889
3100011914
3100003271
3100002099
3100002104
3100002103
3100002090
3100002231
3100004606
3100008744
3100000753
3100006426
3100006425
3100011355
3100009443
3100009445
3100009444
3100009446
3100012947
3100008428
3100008430
3100008429
3100001697
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ERKOČEVIĆ
ERKOČEVIĆ
FAZLIĆ
FAZLOVIĆ
FAZLOVIĆ
FEJZIĆ
FELIĆ
FERIZ
FERIZ
FERIZOVIĆ
FETIĆ
FETIĆ
FILAN
FILAN
FILAN
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILOVIĆ
FORIĆ
FORIĆ
FRAJ
FRLJEVIĆ
GAGULA
GAGULIĆ
GAGULIĆ
GAGULIĆ
GALIĆ
GALIĆ
GANIBEGOVIC
GANIBEGOVIĆ
GARIĆ
GARIĆ
GARIĆ
GAŠO
GAVRAN
IME
DERVIŠA
MUAMER
ELVIR
DŽEMILA
IBRO
ZINETA
REDŽEP
SALKO
ZLATA
ENVER
ASIMA
SAFET
KASUM
NERMIN
ZAHIDA
ANA
ENES
ENIZA
FILIP
ILIJA
JOSIP
KREŠIMIR
RUŽA
STIPICA
MUSTAFA
BESIMA
HUSEIN
BERISLAV
ZUMRA
ANA
KATA
PAVO
PETAR
ANTONIO
NIHAD
BEHARA
MEHMED
ANA
JASMIN
MANDA
ANA
TOMISLAV
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
17.01.1953
16.08.1944
13.06.1981
21.02.1945
22.05.1948
10.08.1965
18.05.1949
15.08.1945
13.06.1949
13.06.1970
21.08.1955
21.10.1949
08.11.1948
02.03.1985
01.11.1949
28.07.1934
25.11.1946
14.01.1953
17.03.1958
24.12.1930
24.11.1987
25.08.1986
06.08.1964
01.02.1972
09.04.1961
10.04.1956
02.08.1954
13.01.1961
25.08.1941
22.09.1932
26.03.1966
15.09.1963
31.01.1930
22.02.1992
11.12.1960
05.04.1947
07.11.1944
26.05.1929
13.08.1986
14.07.1944
25.11.1942
31.05.1988
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
SWEDEN
SWEDEN
SWITZERLAND
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
SWITZERLAND
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
DENMARK
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
NETHERLANDS
CROATIA
GERMANY
CROATIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100002951
3100002908
3100011540
3100013039
3100013041
3100009146
3100009056
3100013071
3100013077
3100001280
3100002321
3100002322
3100007002
3100007003
3100007004
3100002713
3100011685
3100011721
3100010758
3100006464
3100010793
3100010764
3100010509
3100007795
3100002792
3100001246
3100001248
3100000769
3100002914
3100003476
3100008561
3100008844
3100013589
3100012551
3100005230
3100007202
3100007203
3100008795
3100004683
3100003314
3100010075
3100003561
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
GAVRIĆ
GAVRIĆ
GAVRIĆ
GAZIĆ
GAZIĆ
GEČEVIĆ
GERZIĆ
GERZIĆ
GERZIĆ
GERZIĆ
GLAMOČANIN
GLAMOČANIN
GLAVIĆ
GLAVIĆ
GOJEVIĆ
GOLUBIĆ
GOLUBIĆ
GRBIĆ
GRBO
GREBOVIĆ
GREBOVIĆ
GREBOVIĆ
GRGIĆ
GRGIĆ
GRIŽIĆ
GRIŽIĆ
GRIŽIĆ
GROŠIĆ
GROŠIĆ
GROZDANIĆ
GUTOŠIĆ
HABIBOVIĆ
HADŽALIĆ
HADŽALIĆ
HADŽIAVDIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
IME
ILIJA
KAZIMIR
MANDA
HAZIM
MINA
ADEM
BEHIJA
ELVISA
ERMIN
MUSTAFA
KASIM
SENIJA
ALEKSANDRA
SEJFUDIN
IVLA
JASMINA
NEDŽAD
MERZINKA
VASVIJA
AHMO
AIDA
ANEL
IVAN
LUKA
ENVER
FATIMA
ISMET
EDIN
HASNIJA
OBRENA
SMAIL
HAMDIJA
HUSEIN
ZUHRA
MUHAMED
ADNAN
AJDIN
KENAN
MIRZET
NERMINKA
NIRKA
OMER
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
25.10.1930
25.09.1936
22.10.1935
23.06.1943
01.01.1947
10.12.1960
15.07.1944
23.10.1981
07.09.1976
12.01.1935
03.03.1928
30.09.1932
05.04.1987
23.02.1949
05.06.1959
08.04.1971
11.09.1967
06.08.1978
25.03.1957
30.04.1956
21.02.1965
22.05.1988
27.09.1967
15.10.1931
13.12.1991
02.09.1948
23.01.1941
23.09.1973
03.11.1972
17.03.1952
27.07.1956
10.02.1956
01.01.1928
16.01.1928
22.05.1968
15.05.1985
07.01.1978
10.05.1963
03.09.1966
09.02.1946
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
GERMANY
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
CROATIA
SLOVENIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
FRANCE
FRANCE
SWITZERLAND
UNITED STATES
NETHERLANDS
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
SWITZERLAND
SWEDEN
UNITED STATES
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
REFERENCA
3100008077
3100000671
3100000670
3100006422
3100006421
3100005716
3100011012
3100009368
3100002887
3100011010
3100006278
3100009344
3100007272
3100009208
3100012457
3100012973
3100012962
3100002250
3100010355
3100008513
3100008512
3100008511
3100006489
3100005795
3100006012
3100006010
3100006011
3100010671
3100010672
3100008541
3100002338
3100010464
3100006174
3100006175
3100001034
3100008444
3100012958
3100012946
3100005442
3100005441
3100012957
3100005881
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ-OMERHODŽIĆ
HADŽIKADIĆ
HADŽIKADUNIĆ
HADŽIMAHOVIĆ
HADŽIMAHOVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJRIĆ
HAJRIĆ
HALILOVIĆ
HALKIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HANDANOVIĆ
HANDANOVIĆ
HARAMBAŠIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
IME
SEIDA
ZEDINA
ENISA
BELMA
MUNIB
AZIZ
MELĆA
ARMIN
AVDO
DŽEMAL
MIRZA
MUŠKA
AZRA
MUSA
SENAHID
ANEL
DŽEMAL
DŽEVAD
EMIR
RUKIJA
HAMDO
SAFIJA
MIHRET
AJDINA
KEMAL
MUNEVERA
AJKUNA
ASIMA
BINASA
DAMIR
EDIN
FATIMA
FETIJA
HASIBA
HAŠIM
ISMEDINA
LEILA
MELISA
MUNIRA
MUSTAFA
RUKIJA
SADIK
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
23.08.1949
01.06.1985
02.06.1972
18.04.1973
06.03.1954
22.10.1940
13.09.1948
07.11.1994
13.08.1959
13.02.1974
23.11.1983
09.12.1957
23.01.1977
24.01.1972
02.01.1972
18.11.1981
01.11.1959
23.08.1949
25.08.1962
30.09.1952
08.10.1948
28.11.1952
18.09.1958
05.10.1975
11.10.1944
15.05.1947
25.09.1966
26.08.1961
10.07.1967
19.05.1981
15.04.1991
17.01.1957
07.07.1943
07.08.1960
20.03.1933
13.11.1981
25.10.1973
07.04.1989
12.04.1949
13.11.1954
23.02.1949
13.03.1956
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
GERMANY
NORWAY
AUSTRALIA
NETHERLANDS
SWEDEN
SWEDEN
AUSTRIA
AUSTRIA
DENMARK
SWITZERLAND
AUSTRIA
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
SLOVENIA
SWEDEN
GERMANY
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
GERMANY
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
GERMANY
AUSTRIA
UNITED STATES
AUSTRIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
GERMANY
AUSTRIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
UNITED STATES
SWITZERLAND
AUSTRIA
GERMANY
AUSTRIA
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100009468
3100005759
3100013052
3100009131
3100010351
3100002722
3100002720
3100011911
3100011912
3100012172
3100002865
3100011910
3100006039
3100006034
3100006032
3100005537
3100010925
3100005815
3100011009
3100005821
3100009973
3100009974
3100013117
3100005487
3100005484
3100005485
3100009045
3100000766
3100006199
3100005709
3100000767
3100013897
3100002704
3100005705
3100013325
3100000872
3100006840
3100006200
3100006841
3100005708
3100002696
3100000768
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
HASKIĆ
HASKIĆ
HAVKIĆ
HAVKIĆ
HEBIBOVIĆ
HEDŽIĆ
HEDŽIĆ
HEGIĆ
HEGIĆ
HENIĆ
HERGIĆ
HERGIĆ
HERGIĆ
HERO
HIBIĆ
HIBIĆ
HIDIĆ
HIDIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HOLJAN
HOZO
HRKAĆ
HRNIĆ
HRNIĆ
HRNJIĆ
HUJDUR
HUJDUR
HUKIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUSANOVIĆ
HUSANOVIĆ
IME
BAHRIJA
SAKIB
FATIMA
SABAHUDIN
MAHMUT
MINA
REUF
DERVIŠA
MEHMEDALIJA
REUF
JASMINKA
MIRALEM
MUHAMED
HATA
ANELA
MUJO
SEAD
UMIHANA
BEGIJA
DANIJAL
ERMIN
NAZIF
RAZIJA
REMZA
VILDANA
ZAHID
SABINA
ALISA
NIKOLA
MAIDA
SANEL
DŽEMAL
MARIJANA
RUSMIR
FADILA
BEJTA
DŽEMAL
DŽEMO
GOSPE
SAIDA
RASIM
SENIJA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
25.07.1944
04.04.1954
03.03.1965
02.06.1954
10.10.1938
11.06.1966
05.01.1961
25.08.1958
11.08.1950
06.06.1946
02.04.1963
17.04.1989
17.05.1962
19.04.1955
10.08.1980
26.05.1973
25.06.1951
07.05.1954
12.08.1944
05.09.1957
01.01.1975
06.02.1955
03.01.1954
19.04.1955
10.08.1986
09.07.1942
22.11.1968
20.07.1977
29.01.1937
25.08.1980
05.09.1979
10.05.1953
07.09.1953
11.07.1945
19.05.1968
21.12.1961
25.07.1970
25.02.1962
13.06.1961
26.06.1972
31.05.1950
12.01.1959
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWEDEN
SWEDEN
DENMARK
DENMARK
BELGIUM
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
FRANCE
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
AUSTRIA
U.K.
U.K.
GERMANY
SWEDEN
AUSTRIA
CANADA
SWEDEN
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
UNITED STATES
AUSTRIA
GERMANY
NETHERLANDS
CROATIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
NETHERLANDS
NETHERLANDS
GERMANY
GERMANY
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
AUSTRIA
GERMANY
GERMANY
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100011098
3100011096
3100010608
3100010609
3100009493
3100003008
3100003009
3100009644
3100009643
3100001365
3100002807
3100002803
3100002808
3100001769
3100010308
3100010318
3100002689
3100008252
3100001535
3100013058
3100006379
3100001363
3100001362
3100010538
3100005752
3100001536
3100009902
3100013942
3100003281
3100011426
3100011413
3100002052
3100006376
3100006342
3100007400
3100009979
3100001239
3100007384
3100009617
3100001240
3100004770
3100004774
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
HUSEJINOVIĆ
HUSEJNOVIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSKIĆ
HUSKIĆ
HUSKIĆ
HUSKIĆ
IBIŠEVIĆ
IBIŠEVIĆ
IBIŠEVIĆ
IBRAGIĆ
IBRAHIMEFENDIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRANOVIĆ
IBRANOVIĆ
IBRANOVIĆ
IBRIŠIMOVIĆ
IKELJIĆ
IKIĆ
IKIĆ
IMAMOVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
ISLAMOVIĆ
ISLAMOVIĆ
ITALO
IUSIĆ
IVETIĆ
IVKIĆ
IVKIĆ
IVKIĆ
JAGURDŽIJA
JAGURĐŽIJA
IME
SENADA
NEDŽAD
MIRZA
NEDŽAD
SEADETA
ZINETA
DINO
EMINA
HAMIDA
MEHO
ENISA
HAMIDA
IZET
SENADA
KENAN
ANELA
EDIN
OSMAN
ŠUKRIJA
ZEHRA
ZEKIJA
AZRA
HUSO
ŠEMSO
SULJO
EMSUD
INGA
JOZO
SABAHETA
ISMET
MEHMED
MIRSA
HALIL
ZIKRET
RUŽA
SABAHUPIN
BOSILJKA
DELFA
MARIO
ZVONKO
UNKA
ENES
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
10.10.1972
05.10.1969
08.03.1991
03.05.1944
21.08.1944
27.04.1976
13.04.1962
05.03.1958
09.10.1948
19.08.1946
30.07.1957
28.10.1954
10.08.1953
04.11.1978
15.09.1987
07.08.1989
23.09.1987
07.09.1965
09.08.1959
09.01.1964
06.10.1966
21.09.1976
11.04.1960
23.08.1971
25.06.1965
10.11.1960
19.01.1980
09.02.1975
15.01.1973
20.04.1983
11.06.1956
01.01.1958
12.04.1991
02.07.1966
01.08.1951
07.04.1965
19.09.1948
09.06.1955
10.03.1975
09.07.1966
03.04.1953
20.02.1976
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
AUSTRIA
AUSTRIA
NETHERLANDS
GERMANY
GERMANY
UNITED STATES
CROATIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
AUSTRIA
GERMANY
AUSTRIA
SWEDEN
NORWAY
UNITED STATES
AUSTRIA
AUSTRIA
UNITED STATES
UNITED STATES
AUSTRIA
GERMANY
AUSTRIA
GERMANY
SWITZERLAND
U.K.
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
???
GERMANY
CROATIA
GERMANY
SERBIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
UNITED STATES
UNITED STATES
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100007392
3100007391
3100006325
3100002578
3100002583
3100008372
3100003282
3100012846
3100009224
3100009474
3100006389
3100006082
3100006388
3100001313
3100004900
3100005788
3100005827
3100005828
3100005786
3100005787
3100005829
3100012826
3100002685
3100012825
3100003133
3100010307
3100011305
3100011306
3100002350
3100012841
3100012844
3100012860
3100012170
3100012168
3100013668
3100005717
3100002609
3100000272
3100000304
3100000302
3100008329
3100008424
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
JAGURĐŽIJA
JAHIBAŠIĆ
JAHIBAŠIĆ
JAHIĆ
JAHIĆ
JAHIĆ
JAKUBOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JALOVČIĆ
JAMAKOVIĆ
JANJIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠARI
JAŠARI
JAVOR
JELEČEVIĆ
JELEČEVIĆ
JELEČEVIĆ
JELIČIĆ
JELIČIĆ
JELIČIĆ
JELINIĆ
JEŠIĆ
JOKIĆ
JOSIPOVIĆ
JOVIĆ
JOVIĆ
JOZIĆ
JOZIĆ
JOZIĆ
JOZIĆ
JUGURDŽIJA
JUKOVIĆ
JUKOVIĆ
IME
MESUD
NEDŽAD
SAKIB
FATE
NIJAZ
OMER
ADMIRA
ENVER
FAKIHA
MIRHET
MIRSADA
NISAD
RAJKA
SAUD
SENAD
EDVIN
ALMERIMA
BOGOLJUB
HASAN
INDIRA
IRFA
SAFET
HILMIJA
ĐURO
IVICA
MARTA
ILIJA
JOZO
LJUBICA
JOZO
ZLATA
MATO
MATO
LAZAR
VESELINKA
IVKA
MARIJANA
MARIO
NIKICA
RAŠID
NUSRET
SUVADA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
02.04.1974
19.08.1972
06.09.1946
13.12.1947
10.02.1940
09.06.1964
06.07.1980
15.04.1958
01.01.1958
27.03.1977
29.09.1956
15.05.1952
02.12.1962
18.03.1989
24.04.1960
26.01.1994
14.08.1977
18.03.1936
10.09.1985
30.06.1988
28.04.1971
24.11.1966
25.06.1953
05.03.1938
28.03.1963
04.07.1943
09.10.1953
19.03.1966
09.02.1970
20.07.1935
07.07.1985
20.02.1985
13.12.1991
28.05.1944
10.11.1946
29.09.1939
15.11.1987
02.02.1994
14.04.1986
26.10.1947
06.04.1949
03.09.1960
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
UNITED STATES
AUSTRIA
AUSTRIA
SWEDEN
SWEDEN
SWITZERLAND
GERMANY
SWITZERLAND
FRANCE
NORWAY
UNITED STATES
FRANCE
SWITZERLAND
NORWAY
NORWAY
SWEDEN
SWITZERLAND
SERBIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
NETHERLANDS
NETHERLANDS
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
CROATIA
GERMANY
AUSTRIA
AUSTRIA
CROATIA
NETHERLANDS
CROATIA
CROATIA
SERBIA
SERBIA
CROATIA
CROATIA
AUSTRIA
CROATIA
UNITED STATES
GERMANY
GERMANY
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100008328
3100008447
3100008438
3100001603
3100001583
3100001348
3100010099
3100001767
3100010196
3100003141
3100011913
3100010194
3100001770
3100010679
3100010678
3100005654
3100010810
3100004692
3100005972
3100005971
3100001797
3100001796
3100011011
3100008028
3100012360
3100007929
3100013602
3100009355
3100009396
3100003288
3100012246
3100013530
3100000359
3100002073
3100002072
3100003480
3100012780
3100006088
3100004001
3100008421
3100004864
3100004866
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
JUNUZOVIĆ
JURENDIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIŠIĆ
JURIŠIĆ
JUSIĆ
JUSIĆ
JUSIĆ
JUSIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUPOVIĆ
JUSUPOVIĆ
JUSUPOVIĆ
JUSUPOVIĆ
KADIĆ
KADIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KAHRIMAN
KAHRIMAN
KAHRIMANOVIĆ
KAHRIMANOVIĆ
KAHRIMANOVIĆ
KAHRIMANOVIĆ
KAHVIĆ
KAHVIĆ
KALMETA
KALJANAC
KAPETANOVIĆ
KAPETANOVIĆ
KAPIĆ
KAPIĆ
KAPIĆ
KAPIDŽIĆ
KAPIDŽIĆ
IME
ENISA
MARKO
ANĐA
PERO
ŽELJKO
JOZO
KRISTINA
ALMA
DŽEVADA
SAFET
SAFET
HARIS
MIRZA
NEDŽAD
SABRA
SENAD
EMIR
HASIB
JASMINA
MERIMA
JASMIN
JENNIFER
FIKRETA
REŠAD
SEMKA
IZABELA
MUVEDETA
AVDIJA
FADIL
FATIMA
NERMIN
IRFANA
SULJO
JADRANKA
ILMAR
KEMAL
ŠTEFICA
ALIJA
SANELA
SANJIN
FATIMA
FIKRET
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
22.09.1941
09.04.1957
18.09.1962
23.11.1957
14.12.1965
01.04.1956
28.06.1993
01.04.1988
12.11.1965
19.05.1968
02.08.1944
16.01.1985
19.04.1987
03.03.1985
01.10.1960
26.03.1959
22.10.1989
12.02.1968
25.03.1991
15.01.1993
02.12.1969
07.05.1992
08.02.1962
30.08.1958
17.06.1953
08.01.1989
16.05.1953
23.06.1947
20.04.1955
07.05.1948
15.08.1994
23.04.1954
01.01.1941
27.09.1948
01.12.1989
19.07.1979
18.09.1971
08.10.1948
24.12.1971
13.09.1969
17.10.1959
26.09.1958
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWEDEN
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
CROATIA
GERMANY
SWITZERLAND
UNITED STATES
GERMANY
SWEDEN
SWEDEN
U.K.
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
SWITZERLAND
UNITED STATES
SWITZERLAND
SWITZERLAND
FRANCE
FRANCE
SLOVENIA
SLOVENIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
GERMANY
U.K.
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
BELGIUM
U.K.
CROATIA
UNITED STATES
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100010717
3100010804
3100009048
3100009049
3100002603
3100002577
3100008627
3100007437
3100005701
3100001804
3100008681
3100010849
3100013171
3100013169
3100013170
3100013172
3100008393
3100001033
3100007081
3100007080
3100002501
3100002503
3100009613
3100009612
3100004860
3100005936
3100005935
3100010668
3100006914
3100010667
3100009185
3100012023
3100012022
3100001029
3100006554
3100010853
3100003339
3100005951
3100003048
3100003049
3100010533
3100013745
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
KARABAŠIĆ
KARAČ
KARAČ
KARAJICA
KARAJKOVIĆ
KARAKOSTIĆ
KARALIĆ
KARALIĆ
KARALIĆ
KARARIĆ
KARIĆ
KARIĆ
KARUPOVIĆ
KAŠMO
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KAVEDŽIJA
KAVEDŽIJA
KAVEDŽIJA
KERIĆ
KERIĆ
KERIĆ
KILIM
KILIM
KIŠMETOVIĆ
KIŠMETOVIĆ
KIŠMETOVIĆ
KLJAJIĆ
KOČANOVIĆ
KOČANOVIĆ
KOČO
KODRALIJA
KOJIĆ
KOLAKUŠIĆ
KOLENOVIĆ
KOLOBARA
IME
KEMAL
ENVER
ZLATA
TOMO
ŠEMSA
LJILJANA
ABDURAHMAN
HAVKA
SUVAD
DENIJAL
SADIK
ZAIM
ZLATA
SABINA
ANDRIJA
ANTO
DANIJEL
IVKA
IVKA
IVO
KREŠO
ZRINKA
MARINA
MARIO
RUŽA
KASIM
SADIKA
SMAIL
ESMA
SAKIB
DIJANA
VAHIDA
ZUHDIJA
MANDA
ALIJA
VEJSIL
EMINA
FADIL
JOVO
MATE
HANUMICA
MARA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
10.06.1945
02.12.1965
30.01.1970
20.12.1958
06.12.1956
16.08.1947
03.03.1939
01.01.1947
24.01.1993
20.06.1958
16.05.1950
16.10.1941
05.11.1972
25.01.1992
10.07.1945
03.02.1985
16.09.1975
02.11.1950
23.02.1946
28.05.1949
04.01.1984
01.12.1960
13.10.1990
26.01.1988
01.10.1962
04.06.1955
22.05.1958
05.11.1970
26.09.1953
20.05.1960
19.01.1985
15.06.1960
07.09.1957
25.05.1953
15.04.1994
03.02.1941
14.02.1994
31.08.1962
27.10.1959
12.09.1944
19.04.1953
21.09.1953
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWITZERLAND
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
CANADA
GERMANY
GERMANY
???
UNITED STATES
GERMANY
SLOVENIA
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
DENMARK
DENMARK
NETHERLANDS
NORWAY
NORWAY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
CROATIA
SWEDEN
NETHERLANDS
DENMARK
DENMARK
SWITZERLAND
AUSTRALIA
NORWAY
CROATIA
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100009693
3100002626
3100002627
3100008213
3100010251
3100012977
3100010544
3100010545
3100002959
3100007458
3100009563
3100013136
3100012993
3100012960
3100007357
3100007349
3100007363
3100007336
3100007335
3100001930
3100007350
3100007343
3100013831
3100013829
3100013816
3100001669
3100001670
3100013690
3100002683
3100002585
3100009419
3100009417
3100009418
3100003289
3100006648
3100013242
3100010027
3100001520
3100001090
3100013191
3100010443
3100013565
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
KONIĆ
KOPIĆ
KORAJČEVIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORKUTOVIĆ
KORKUTOVIĆ
KORKUTOVIĆ
KORKUTOVIĆ
KOŠTIĆ
KOVAČ
KOVAČ
KOVAČEVIĆ
KOVAČEVIĆ
KOVAČEVIĆ
KOVAČIĆ
KOZAREVIĆ
KOZINA
KRAJINOVIĆ
KRAJIŠNIK
KRAJIŠNIK
KRAJIŠNIK
KRALJEVIĆ
KRALJEVIĆ
KRESO
KREŠIĆ
KRIJAN
KRIJAN
KRIŽANOVIĆ
KRIŽEVAC
KRIŽIĆ
KRIŽIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KROTIĆ
IME
ISMETA
SMAJO
ADEM
ALDIJANA
EDHEM
JUSO
MEHMED
SAMIRA
SANJA
DERVIŠA
HARIZ
RAHIM
RAMIZ
FATIMA
DOMAGOJ
SANDRA
ANDRIJA
ANTO
LJILJANA
ILIAN
AIDA
LJUBOMIR
JOZO
HALID
JUSO
MINA
ANGELICA
MARKO
AVDO
MARINA
IVICA
KATA
KATA
FATIMA
VJEKOSLAV
VLADO
BEHIJA
MELISA
MUHAREMA
SEJDO
SUAD
MIRJANA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
01.06.1936
20.08.1950
03.04.1986
04.05.1986
15.07.1992
31.10.1955
30.05.1959
05.12.1965
13.05.1965
18.10.1951
27.05.1982
21.01.1979
22.08.1953
14.02.1974
07.04.1986
23.01.1980
25.05.1947
05.07.1935
06.08.1947
25.11.1991
20.06.1990
14.06.1966
11.09.1940
10.02.1968
09.04.1944
25.03.1944
19.06.1965
19.05.1964
20.05.1952
06.03.1990
30.01.1969
01.10.1932
07.07.1934
11.01.1959
11.10.1978
01.03.1980
10.09.1949
16.09.1983
16.01.1944
19.11.1985
03.07.1975
06.11.1943
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWEDEN
AUSTRIA
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
NORWAY
GERMANY
GERMANY
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
GERMANY
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
SLOVENIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
NORWAY
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
NORWAY
NORWAY
NORWAY
NORWAY
NORWAY
SERBIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100001426
3100005866
3100010874
3100009602
3100009601
3100000679
3100009603
3100009600
3100006027
3100005754
3100005753
3100005751
3100005755
3100001268
3100000744
3100014687
3100013795
3100003290
3100013755
3100000918
3100013672
3100009080
3100003478
3100001514
3100004742
3100004741
3100013560
3100013574
3100013757
3100007278
3100003607
3100011160
3100007307
3100004591
3100015088
3100015169
3100011933
3100011932
3100011936
3100011934
3100011935
3100011670
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
KRUPIĆ
KUČUKOVIĆ
KUČUKOVIĆ
KUČUKOVIĆ
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKIĆ
KUKIĆ
KUKIĆ
KULAŠ
KULJANAC
KUMALIĆ
KUMALIĆ
KUPINIĆ
KURBEGOVIĆ
KURBEGOVIĆ
KUREŠEVIĆ
KURTIĆ
KURTIĆ
KURTIĆ
KUSURAN
KUSURAN
KUSURAN
KUŠEŠ
KUŠTRIĆ
LEBIĆ
LEUTAR
LEVARDA
LEVARDA
LEVARDA
LIĐAN
LIĐAN
LISIĆ
LISIĆ
LIZALO
LIZALO
LOVRIĆ
LOVRIĆ
LOVRIĆ
LOVRIĆ
IME
ADVAN
HUSEIN
JASMINKA
SABAHUDIN
ĐEVAD
ĐEVADA
MINE
RASIM
FADIL
SABINA
SAUDIN
PAVLE
DRAGO
ELHAMIJA
MUHAMED
RAMIZ
MIRSADA
SEJAD
MAKSIM
FERDO
HASAN
KATA
FATIME
SEAD
SUADA
EKREM
MELIHA
JOZO
JOSIP
ANA
ANTO
IVANKA
ADELISA
HASIBA
AGO
ISMETA
ĐULSA
SEAD
ANA
DRAGO
MIRKO
NIKOLA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
31.05.1968
21.11.1993
18.09.1967
12.06.1991
11.09.1987
25.03.1989
25.07.1969
12.01.1963
05.11.1965
14.02.1969
06.02.1992
27.06.1944
18.07.1936
25.09.1955
02.12.1953
26.08.1969
05.08.1962
21.09.1956
15.05.1967
09.06.1952
11.11.1974
07.12.1955
20.03.1953
28.10.1950
04.04.1928
12.05.1961
23.03.1992
14.03.1961
25.05.1963
21.10.1993
18.09.1958
06.06.1959
14.06.1994
21.03.1972
15.01.1961
26.08.1965
20.01.1955
05.01.1955
21.09.1957
12.08.1951
16.10.1990
25.07.1954
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
CROATIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
GERMANY
CROATIA
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
SWEDEN
SWEDEN
SWITZERLAND
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
GERMANY
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
GERMANY
CROATIA
CROATIA
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC (ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU)
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100010256
3100005968
3100005969
3100005967
3100009519
3100009471
3100009567
3100009511
3100000678
3100002065
3100000585
3100005515
3100013677
3100009978
3100010069
3100005544
3100010456
3100010459
3100000064
3100009053
3100009462
3100009052
3100008355
3100008313
3100008387
3100005003
3100004961
3100008244
3100013585
3100007212
3100007211
3100006696
3100001326
3100002277
3100009569
3100009565
3100009967
3100009966
3100000096
3100006077
3100007519
3100000099
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
LUCIĆ
LUČIĆ
LUKAVAČKIĆ
LUKIĆ
LUKŠIJA
LUKŠIJA
LUŠO
LJUBIĆ
LJUBIJANKIĆ-ĆORIĆ
LJUBLJANAC
LJUTIĆ
LJUTIĆ
MAHIĆ
MAHMULJIN
MAHMULJIN
MAJDANDŽIĆ
MAJETIĆ
MAJSTOROVIĆ
MAJSTOROVIĆ
MAJSTOROVIĆ
MALANOVIĆ
MALANOVIĆ
MALANOVIĆ
MALUHIJA
MALUHIJA
MAMUZIĆ
MAMUZIĆ
MAMUZIĆ
MAMUZIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANJGO
MANJGO
MANJGO
MARAS
MARČIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
IME
MARKO
DAMJAN
ELDIN
LUKA
DŽEMAL
FIKRETA
MONIKA
PETAR
NURFINA
JASMINA
HUSEIN
SAFIJA
AMRA
EMINA
RAHIMA
KLARA
ARMIN
RAZA
SAFET
STIPO
MUJESIRA
NASKO
NAZA
FIKRIJA
MEHO
ANITA
IVICA
LUCIJA
PERO
ANĐA
MARA
SANELA
AMILA
BULKA
HANEFIJA
MATO
TONI
ANĐA
ANICA
ANTO
ANTO
ANTONIJA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
29.06.1971
19.05.1956
04.03.1980
05.10.1985
26.06.1950
21.05.1954
10.05.1974
27.07.1941
16.11.1977
20.10.1964
16.04.1951
25.02.1949
11.05.1984
03.05.1992
02.12.1940
09.10.1991
23.09.1976
04.12.1972
01.04.1972
05.02.1965
08.11.1953
14.09.1974
15.03.1977
25.09.1948
07.04.1945
14.12.1991
11.05.1953
23.10.1953
12.03.1985
03.01.1962
04.12.1935
11.06.1991
03.11.1990
25.12.1969
10.04.1962
11.03.1962
17.06.1969
03.08.1946
09.07.1927
22.03.1963
09.05.1990
02.11.1979
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
CROATIA
CROATIA
GERMANY
CROATIA
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
DENMARK
AUSTRALIA
SWEDEN
SWEDEN
SWITZERLAND
???
SWITZERLAND
CROATIA
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100003477
3100013457
3100005713
3100011236
3100013385
3100013384
3100012451
3100000464
3100010285
3100000056
3100006418
3100006417
3100010505
3100006668
3100003101
3100013803
3100009398
3100002972
3100002973
3100004601
3100001653
3100001652
3100001651
3100003188
3100003187
3100011057
3100009028
3100009027
3100000102
3100012509
3100012490
3100012516
3100001636
3100001637
3100001638
3100004078
3100012174
3100008084
3100014989
3100000426
3100011206
3100014759
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
MARIĆ
MARIĆ
MAROJEVIĆ
MARTIĆ
MARTIĆ
MARTINOVIĆ
MARTINOVIĆ
MARTINOVIĆ
MARUŠIĆ
MARUŠIĆ
MARUŠIĆ
MASLAĆ
MASLO
MATANAVIĆ
MATIĆ
MATIĆ
MATIĆ
MATIĆ
MATIJEVIĆ
MATIJEVIĆ
MATIJEVIĆ
MATKOVIĆ
MATOŠEVIĆ
MATUZOVIĆ
MEDAR
MEDAR
MEDIĆ
MEDIĆ
MEHANOVIĆ
MEHANOVIĆ
MEHIĆ
MEHIĆ KALAJIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHULJIĆ
IME
IVAN
ŠIMO
MARKO
IVICA
MARKO
LUCIJA
MARIJA
ZORAN
IVICA
MARICA
MILKA
DAMIR
MUHAMED
PEJO
IVAN
MAJA
MARJAN
RUŽICA
ANA
JOZEFINA
MARKO
DARKO
ANTO
ANA
ARMAN
SANELA
ALMIR
ŠEVALA
RAZIM
SUBHA
MUJAGA
AMINA
ABAZ
ASIFA
EDIN
AGAN
DŽEMAIL
ISMETA
ISMETA
LEJLA
NURIJA
FIKRETA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
15.07.1957
12.08.1940
06.07.1942
14.07.1965
29.10.1972
12.07.1969
21.06.1971
29.05.1969
10.04.1983
01.10.1983
11.02.1927
08.09.1958
05.01.1951
20.12.1956
04.07.1952
17.07.1991
02.01.1970
29.01.1966
28.02.1958
15.10.1943
17.05.1956
04.10.1975
23.01.1958
14.08.1967
03.06.1993
26.10.1971
27.09.1979
30.04.1952
11.01.1949
04.07.1951
21.02.1947
21.11.1986
14.06.1971
27.09.1972
13.12.1992
19.12.1988
15.10.1969
20.02.1960
05.10.1970
15.07.1994
15.05.1962
27.07.1954
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
AUSTRALIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
CROATIA
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
AUSTRIA
UNITED STATES
UNITED STATES
SLOVENIA
SLOVENIA
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
NETHERLANDS
AUSTRIA
NETHERLANDS
AUSTRIA
NETHERLANDS
NETHERLANDS
AUSTRIA
SWEDEN
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100005687
3100008083
3100008839
3100000317
3100000465
3100004298
3100001219
3100001220
3100004478
3100007662
3100007664
3100001259
3100010579
3100003262
3100004373
3100012594
3100008988
3100000184
3100000763
3100013756
3100000765
3100008270
3100011416
3100007908
3100010180
3100010178
3100000903
3100005634
3100012233
3100012234
3100009413
3100006941
3100012858
3100012857
3100006106
3100008284
3100006974
3100008285
3100006972
3100006973
3100008286
3100005391
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
MEHULJIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MENKOVIĆ
MERĐIĆ
MEŠINOVIĆ
MEŠINOVIĆ
METAJ
MIJAČEVIĆ
MIJATOVIĆ
MIJIĆ
MIJIĆ
MIJIĆ
MIJIĆ
MIKULIĆ
MIKULIĆ
MIKULIĆ
MILANOVIĆ
MILANOVIĆ
MILIĆEVIĆ
MILOŠ
MILJAK
MILJEVIĆ
MILJEVIĆ
MIŠIĆ
MOCNAJ
MONTILJO
MRKALJ
MRŽLJAK
MRŽLJAK
MUDERIZOVIĆ
MUHAREMOVIĆ
MUHAREMOVIĆ
MUHAREMOVIĆ
MUHAREMSPAHIĆ
MUJANOVIĆ
MUJANOVIĆ
MUJČINOVIĆ
IME
OSMAN
ANELA
HASEMA
NASIHA
NUSRET
SAMIR
ŠEFIK
ISMAL
MUSTAFA
ALMA
JUSUF
MUSTAFA
ANTO
STJEPAN
IVA
MANDA
MARIJA
ZDRAVKA
ANA
ILIJA
IVO
VIKTORIJA
ZVONKO
MIROSLAV
MARA
MARA
ADRIJANA
DIJANA
MARKO
IGOR
BORIS
MATO
MEHMED
ZUMRETA
DŽEVAD
IDA
JASMINKA
ZIJAD
ZEFA
MUSTAFA
OMER
NAIR
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
23.03.1949
22.04.1983
05.06.1939
09.05.1948
10.07.1946
21.10.1985
15.02.1932
13.01.1958
24.04.1957
27.06.1975
15.07.1969
14.02.1953
08.09.1950
22.08.1952
06.02.1941
08.08.1970
22.02.1980
17.09.1979
26.05.1987
19.04.1985
09.05.1962
29.04.1952
09.06.1946
08.07.1949
07.05.1932
17.05.1936
03.04.1991
23.06.1971
05.10.1959
15.02.1953
29.12.1946
20.07.1986
19.01.1962
16.10.1961
01.01.1953
28.07.1990
13.12.1961
25.09.1956
07.11.1925
29.08.1954
20.05.1948
01.02.1993
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWEDEN
SWITZERLAND
AUSTRIA
UNITED STATES
UNITED STATES
DENMARK
AUSTRIA
SWITZERLAND
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
GERMANY
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
AUSTRIA
UNITED STATES
U.K.
CROATIA
GERMANY
GERMANY
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
DENMARK
NORWAY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
REFERENCA
3100005390
3100011582
3100011938
3100012823
3100012822
3100001439
3100011937
3100006872
3100001360
3100012842
3100012861
3100005093
3100000081
3100006084
3100003215
3100007282
3100011159
3100007304
3100008754
3100008959
3100002611
3100002642
3100002622
3100004703
3100003559
3100001887
3100007100
3100007102
3100000263
3100011429
3100004810
3100011173
3100002566
3100002651
3100008586
3100010658
3100010660
3100010659
3100002489
3100002817
3100008455
3100004626
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKIĆ
MUJKIĆ
MULIĆ
MULIĆ
MURATAGIĆ
MURATAGIĆ
MURATAGIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURTIĆ
MURTIĆ
MUSIĆ
MUSIĆ
MUSTABAŠIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTIĆ
MUŠIĆ
MUTABDŽIĆ
NALIĆ
NASTIĆ
NEDIĆ
NEKIĆ
NEŠKIĆ
NIKIĆ
NOĆIĆ
NOĆIĆ
NOĆIĆ
ODOBAŠIĆ
ODŽAČKIĆ
ODŽAČKIĆ
OMANOVIĆ
IME
EDIN
GALIB
HALID
MUHAMED
RABIJA
ESMA
SAID
ERMIN
FARUKA
RIZAH
AGAN
ESAD
MEHDIN
SAFET
SUADA
ŠEFIK
ZIJADA
FATIMA
MUHAMED
HAREM
MIRNES
MIRNETA
AIŠA
AMRA
SADINA
ŠAĆIR
REFIKA
SANJIN
MUSTAFA
EDIN
ZORAN
JOSO
MUAMER
IBRAHIM
JELENA
MIREL
MUHAMED
REFIJA
HALID
NEDIM
PAŠA
ALIJA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
11.08.1966
15.03.1927
04.01.1965
10.06.1960
15.05.1964
16.03.1954
03.02.1954
25.02.1960
23.11.1940
01.02.1935
21.04.1936
31.01.1949
18.02.1963
16.02.1965
11.01.1968
22.05.1969
11.02.1994
10.06.1969
26.02.1970
09.10.1957
30.10.1989
03.01.1982
29.04.1953
21.06.1983
10.05.1968
10.01.1962
01.06.1929
06.10.1972
08.04.1957
01.01.1966
31.07.1955
18.03.1949
18.09.1975
04.07.1947
18.06.1994
12.03.1989
02.11.1966
27.11.1969
04.09.1980
13.10.1955
11.10.1957
02.10.1978
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
AUSTRIA
SWEDEN
GERMANY
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
NORWAY
NORWAY
GERMANY
AUSTRALIA
AUSTRALIA
UNITED STATES
U.K.
SWITZERLAND
GERMANY
SWITZERLAND
UNITED STATES
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
SWITZERLAND
UNITED STATES
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
UNITED STATES
SWEDEN
SWITZERLAND
AUSTRIA
SERBIA
CROATIA
GERMANY
NETHERLANDS
SWITZERLAND
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
CROATIA
CANADA
CANADA
GERMANY
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100005789
3100010542
3100001035
3100013768
3100013767
3100005625
3100005626
3100009348
3100004602
3100004595
3100005770
3100003446
3100006771
3100001376
3100006900
3100009551
3100010482
3100005661
3100005660
3100008229
3100010998
3100005750
3100009652
3100009651
3100010336
3100010330
3100012824
3100013009
3100010343
3100012173
3100005695
3100012355
3100007404
3100008347
3100008501
3100011591
3100008366
3100008327
3100003338
3100008588
3100008589
3100005496
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
OMANOVIĆ
OMANOVIĆ
OMERHODŽIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMIĆ
OMUROVIĆ
OROZ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
PALIĆ
PANDUREVIĆ
PANJETA
PAPIĆ
PAPIĆ
PASJEČNIK
PAŠIĆ
PAŠIĆ
PAVLEKA
PAVLOVIĆ
PAVLOVIĆ
PAVLOVIĆ
PAVLOVIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PENDEŠ
PENDEŠ
PEPIĆ
PERAK
PERIĆ
PERKOVIĆ
PERVIZ
IME
BENITA
ENIZ
HASAN
ADEL
ADEMIR
FIKRET
HALIDA
HUSEIN
MERSUDIN
VAHIDIN
ZEKIRA
ZLATA
FATIMA
ALMA
JOSIPA
ADNAN
AMEL
AZEM
EMKA
HALIDA
MEMNUNA
MLADEN
MUJO
FABIJAN
MARA
ROBERT
EDIN
FATIMA
GORAN
BOŽIDAR
MARKICA
MIROSLAV
ŠIMUN
MATO
NENAD
ANICA
MARIO
NIKOLA
JURO
ŽELJKO
BLAŽENKA
REDŽO
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
05.08.1955
27.08.1950
23.07.1963
08.07.1986
16.05.1991
07.12.1956
23.05.1962
14.09.1954
26.06.1978
29.11.1976
23.09.1959
15.06.1931
13.12.1969
02.01.1965
05.02.1965
15.10.1982
14.06.1992
15.02.1976
19.10.1973
06.02.1964
11.04.1967
04.02.1959
25.11.1958
17.07.1953
28.06.1958
04.10.1982
20.03.1972
25.02.1957
14.07.1976
13.01.1950
08.02.1973
29.07.1972
01.09.1949
27.07.1939
04.08.1992
25.09.1979
31.08.1974
26.03.1944
25.08.1982
06.10.1978
02.12.1969
11.01.1950
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
GERMANY
NORWAY
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
SWITZERLAND
AUSTRIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
BELGIUM
NORWAY
???
AUSTRIA
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
SWITZERLAND
UNITED STATES
DENMARK
SWITZERLAND
AUSTRALIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRALIA
CROATIA
GERMANY
CROATIA
GERMANY
CROATIA
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
CROATIA
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100005497
3100005479
3100013091
3100010440
3100010386
3100010414
3100010257
3100010918
3100012217
3100010920
3100010919
3100009176
3100002668
3100012926
3100013794
3100011406
3100008299
3100011407
3100002926
3100011405
3100005216
3100006031
3100010079
3100006975
3100006976
3100004551
3100008132
3100013124
3100007543
3100000751
3100008789
3100002219
3100004797
3100012498
3100012466
3100001328
3100001329
3100000226
3100006462
3100014686
3100009057
3100001698
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
PERVIZ
PERVIZOVIĆ
PETRIČEVIĆ
PETROVAC
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETRUŠIĆ
PEZO
PIDRO
PILAV
PILAV
PILJANOVIĆ
PINTOL
PINTOL
PIPIĆ
PIPLICA
PITAREVIĆ
PITAREVIĆ
PITIĆ
PLAHUTNIK
POLETAN
POMME
POPAJA
POPOVIĆ
PRANJIĆ
PRANJIĆ
PRGOMET
PRGUDA
PRIJIĆ
PRSKALO
PRSKALO
PUŠKAR
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
IME
RUSMIR
ENSAR
LUKA
EMINA
ANKA
ANKICA
FRANKA
IGNJAC
IVAN
RUŽA
SNEŽANA
IVANA
ADNA
MERISA
MEDINA
MIRSADA
KATA
HAMID
SABINA
DIJANA
PEJO
ABAZ
NEDŽIBA
MUSTAFA
ANA
DRAGICA
NERMINA
SAMIR
RUŽICA
DOMIN
KATA
MARIO
TAIBA
MIRALEM
IVANKA
MARIJAN
SADETA
ILIJA
MIJO
PERICA
PERO
ZDRAVKO
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
26.12.1977
27.02.1983
01.07.1980
16.02.1993
30.05.1952
07.09.1965
04.10.1956
31.07.1959
03.01.1953
16.07.1948
02.02.1958
27.12.1993
06.02.1990
13.07.1992
23.06.1994
27.04.1968
03.11.1929
10.05.1970
09.09.1971
20.03.1952
30.09.1946
28.11.1954
21.01.1954
29.01.1939
05.07.1942
01.11.1967
05.02.1960
09.06.1970
17.01.1960
12.05.1956
12.05.1957
31.01.1986
07.03.1949
02.01.1988
25.10.1946
22.03.1943
19.05.1954
19.09.1985
03.11.1929
06.06.1983
14.11.1968
06.07.1966
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWITZERLAND
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
GERMANY
CROATIA
GERMANY
CROATIA
GERMANY
CROATIA
SERBIA
GERMANY
NETHERLANDS
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
CROATIA
GERMANY
GERMANY
CROATIA
CROATIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
SLOVENIA
AUSTRALIA
GERMANY
SWEDEN
SWITZERLAND
SLOVENIA
SLOVENIA
CROATIA
DENMARK
UNITED STATES
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC (ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU)
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100001696
3100013632
3100011730
3100001287
3100005889
3100002339
3100009424
3100002340
3100009423
3100000675
3100003358
3100001215
3100011113
3100000632
3100011279
3100011278
3100003546
3100007386
3100007387
3100002023
3100008078
3100009351
3100009466
3100004992
3100006390
3100010820
3100000580
3100013946
3100008133
3100005692
3100005693
3100003742
3100008384
3100010463
3100001607
3100001606
3100005107
3100008841
3100008738
3100008836
3100013476
3100013467
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
RAČIĆ
RAČIĆ
RADOSAVLJEVIĆ
RADOŠ
RADOVIĆ
RADOVOVIĆ
RADOVOVIĆ
RADOVOVIĆ
RAHIĆ
RAHIĆ
RAHIĆ
RAHMANOVIĆ
RAHMANOVIĆ
RAHMANOVIĆ
RAKIĆ
RAKIĆ
RAKOVIĆ
RAKOVIĆ
RAKOVIĆ
RAMIČEVIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMOVIĆ
RAMULIĆ
RAMULIĆ
RAMULIĆ
RAMULIĆ
REDŽEPOVIĆ
REDŽEPOVIĆ
REDŽEPOVIĆ
REDŽIĆ
REDŽIĆ
REDŽIĆ
REIMER
RESULOVIĆ
IME
GORAN
NIKOLINA
BORISLAV
ANA
DRAGAN
MURIS
SINAN
ZEHRA
ADNAN
AIŠA
MUMIN
SAFETA
SAMRA
SEAD
DUNJA
SEVERIN
RIFAT
SENAD
SENADA
ALMIR
AMIR
AMIRA
FEUDI
HAKIJA
HAMIDA
MEIDA
MUNIBA
SUAD
SUADA
FATIMA
AIDA
EŠEF
MEDISSA
MIRHA
MUSTAFA
SULEJMAN
VAHIDA
BELMA
JASENKO
SENAID
RAZIJA
SALIH
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
10.04.1991
12.06.1993
02.12.1951
22.07.1988
16.03.1965
26.11.1987
03.12.1957
08.01.1962
10.09.1981
17.05.1951
10.05.1943
27.07.1964
01.05.1989
05.07.1963
05.02.1993
06.06.1959
09.12.1957
05.09.1985
02.10.1957
30.10.1970
05.11.1991
20.06.1967
14.10.1958
07.10.1953
15.05.1957
24.04.1966
07.09.1956
05.02.1965
04.02.1955
26.02.1959
01.05.1981
27.07.1945
19.02.1979
10.06.1952
17.03.1947
30.07.1980
05.09.1950
23.09.1992
02.05.1965
20.10.1990
21.10.1952
06.12.1948
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
CROATIA
CROATIA
UNITED STATES
CROATIA
CROATIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
SWEDEN
DENMARK
GERMANY
U.K.
UNITED STATES
U.K.
SWITZERLAND
UNITED STATES
SWITZERLAND
GERMANY
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
NORWAY
NORWAY
NORWAY
NETHERLANDS
NORWAY
NETHERLANDS
SWEDEN
SWEDEN
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100013870
3100013853
3100005516
3100015041
3100015148
3100009254
3100009248
3100009263
3100012182
3100012176
3100012193
3100010062
3100009989
3100009990
3100006222
3100006223
3100005707
3100005703
3100005706
3100002051
3100001499
3100005899
3100010848
3100008297
3100010851
3100011610
3100008422
3100011584
3100004767
3100001353
3100009639
3100009640
3100009638
3100009637
3100005016
3100005014
3100005015
3100006375
3100001234
3100003171
3100005545
3100000773
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ROVČANIN
ROVČANIN
ROVČANIN
ROVČANIN
ROZIĆ
RUBIL
RUNIĆ
SALATOVIĆ
SALEŠEVIĆ
SALEŠEVIĆ
SALIĆ
SALIĆ
SALKIĆ
SALKIĆ
SALKIĆ
SARAF
SARAF
SCHOEN
SEJFIĆ
SEJFIĆ
SEJKIĆ
SEJKIĆ
SEJKIĆ
SEJKIĆ
SELIMOTIĆ
SELIMOTIĆ
SELIMOVIĆ
SIKIRA
SINANOVIĆ
SIRUČIĆ
SIVAC
SKENDERAGIĆ
SKULIĆ
SMAILAGIĆ
SMAILAGIĆ
SMAILOVIĆ
SMAJIĆ
SMAJIĆ
SMAJIĆ
SMAJIĆ
SMAJLOVIĆ
SMAJLOVIĆ
IME
BEGAN
EDITA
KATA
SUANA
MARA
ROBERT
DRAGO
MARA
SEJIDA
ŠEFIK
RAMIZA
ŠEFIK
FADIL
SUAD
ZINETA
PEJO
SLAĐANA
ALMICA
ABIDA
AZEM
EJUB
EMIL
HALIL
MERIMA
ISMET
ŠEVALA
AVDURAHMAN
HILMO
FATA
MUBERA
AMEL
SALKO
ALISA
IZUDIN
JASMINKA
EMINA
FATIMA
MIRZET
SABAHUDIN
ŠAHBAZ
SALIM
ZAHIDA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
26.03.1955
08.04.1982
08.04.1960
26.02.1981
17.09.1962
28.10.1980
14.04.1938
27.07.1964
03.12.1958
01.12.1956
12.05.1955
08.03.1950
09.09.1971
07.07.1962
25.05.1965
03.05.1972
28.10.1976
11.04.1964
27.10.1952
25.01.1953
24.12.1965
28.01.1992
12.06.1990
31.08.1970
28.06.1959
03.01.1965
17.05.1991
08.07.1975
14.01.1971
11.05.1955
03.08.1989
05.02.1949
14.12.1990
17.03.1943
20.07.1964
12.02.1972
18.09.1960
10.01.1974
23.09.1952
01.08.1975
01.08.1950
04.07.1955
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
CROATIA
CROATIA
SERBIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
ITALY
ITALY
UNITED STATES
SWITZERLAND
SWITZERLAND
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
UNITED STATES
UNITED STATES
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWEDEN
GERMANY
NORWAY
SWEDEN
GERMANY
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
AUSTRALIA
UNITED STATES
AUSTRALIA
GERMANY
AUSTRIA
AUSTRIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100008115
3100008113
3100008112
3100008114
3100008026
3100007913
3100008462
3100002701
3100006079
3100006078
3100002157
3100002155
3100001233
3100011142
3100011141
3100006213
3100006212
3100013653
3100013177
3100013178
3100009310
3100009389
3100009323
3100009363
3100008268
3100008269
3100007151
3100013135
3100007095
3100005854
3100013222
3100006918
3100005908
3100002349
3100002348
3100006751
3100013053
3100008361
3100013105
3100003138
3100010935
3100010931
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
SOBO
SOFTIĆ
SOFTIĆ
SOFTIĆ
SOFTIĆ
SOLDO
SOLDO
SPAHOVIĆ
SPAHOVIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STARČEVIĆ
STARČEVIĆ
STEFANOVIĆ
STIPANOVIĆ
STJEPANOVIĆ
STOJANAC
STOJANOVIĆ
STREFFER
SUBAŠIĆ
SUBAŠIĆ
SUBOTIĆ
SUDIĆ
SULEJMANAGIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SUPUR
SUŠAC
SUŠAC
SUŠIĆ
SUŠIĆ
SUŠIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANOVIĆ
ŠABANOVIĆ
ŠAHBEGOVIĆ
ŠALIĆ
ŠANTIĆ
ŠARAVANJA
IME
ELVIR
AZUR
EDHEM
EMINA
HALIMA
MILA
SLAVEN
MUGDIM
NEVENKA
ANĐELKO
IVKA
KATA
MARIO
MERSIMA
ZAHRUDIN
MONIKA
KRISTIAN
SNJEŽANA
TIN
NENAD
STELA
EDINA
SMAJO
JOSIP
SEJO
NERMIN
ADIL
HAŠA
KEMAL
EDIN
IVKA
VLADIMIR
ENVER
IBRAHIM
MINA
AMEL
MEVLUDIN
SAMIJA
MENSURA
JELE
FERKO
PAVO
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
01.01.1974
22.11.1977
02.04.1949
22.02.1965
28.08.1953
07.06.1978
13.09.1974
02.04.1956
30.05.1956
18.12.1954
19.10.1941
03.09.1944
08.08.1991
13.10.1966
25.04.1962
01.09.1990
16.08.1986
05.05.1971
18.08.1988
25.02.1976
27.11.1965
12.10.1977
13.12.1974
18.10.1980
20.07.1952
30.09.1972
22.02.1963
01.03.1970
16.04.1962
15.02.1970
02.06.1923
03.05.1964
28.11.1979
10.01.1936
21.08.1939
18.01.1984
06.01.1950
07.03.1955
27.08.1964
26.05.1940
28.07.1950
29.06.1970
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWEDEN
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
AUSTRIA
NETHERLANDS
NETHERLANDS
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
SERBIA
GERMANY
CROATIA
CROATIA
SWITZERLAND
GERMANY
ITALY
ITALY
GERMANY
UNITED STATES
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
AUSTRIA
LUXEMBOURG
CROATIA
CROATIA
AUSTRALIA
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
NETHERLANDS
NETHERLANDS
AUSTRALIA
CROATIA
SWEDEN
CROATIA
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
REFERENCA
3100009343
3100003157
3100004762
3100002539
3100004761
3100011953
3100011954
3100009906
3100009905
3100012560
3100007298
3100007253
3100014977
3100009326
3100009325
3100005615
3100002582
3100013826
3100015120
3100006256
3100004827
3100006341
3100006392
3100008476
3100002166
3100001267
3100010526
3100010765
3100001382
3100003120
3100012343
3100008759
3100013145
3100001442
3100001443
3100012854
3100010582
3100010583
3100002404
3100003482
3100008451
3100003264
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ŠARČEVIĆ
ŠARČEVIĆ
ŠARČEVIĆ
ŠARČEVIĆ
ŠARIĆ
ŠARIĆ
ŠĆEVIĆ
ŠEHAVDIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHO
ŠEPEROVIĆ
ŠEPEROVIĆ
ŠERIĆ
ŠILJKOVIĆ
ŠIMUNIĆ
ŠIMUNOVIĆ
ŠISTEK
ŠIŠIĆ
ŠIŠIĆ
ŠIŠIĆ
ŠIŠLJAGIĆ
ŠKORIĆ
ŠKORIĆ
ŠKORO
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČIĆ
ŠPAGO
ŠTIRONJA
ŠUDIĆ
ŠUDIĆ
ŠUŠKO
IME
EMIRA
IVO
MILKA
MUNIB
JELA
PETAR
IVAN
PAŠEZADA
HASAN
MUHAREMA
REDŽO
VAHID
ENVER
BESIM
NERMINKA
EDIN
AMIR
EUZEBIJ
KATA
HAJRUDIN
ALMA
ELVIR
MUNIRA
DARIO
HIMZO
ZEMIRA
BRANKO
IVKA
JOSIP
MARA
MARIJA
MIRJANA
NIKOLINA
SOFIJA
TADIJA
ZVONIMIR
DARIJO
SAFET
ANTE
JASMIN
JASMINA
BILAL
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
05.02.1968
09.05.1966
11.03.1972
07.01.1958
30.06.1948
28.08.1962
11.01.1989
16.07.1939
04.04.1966
07.02.1973
01.11.1967
04.03.1948
20.09.1971
13.07.1963
11.11.1967
08.09.1975
04.01.1973
28.08.1972
08.08.1956
11.06.1937
13.02.1979
08.06.1972
29.09.1971
27.06.1983
01.03.1947
26.07.1952
21.07.1966
18.06.1967
17.06.1976
06.04.1941
13.09.1989
08.05.1969
18.01.1989
01.12.1952
28.04.1952
15.01.1980
13.09.1981
15.08.1954
03.01.1991
24.11.1990
07.01.1988
05.07.1962
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
U.K.
AUSTRIA
AUSTRIA
U.K.
CROATIA
CROATIA
CROATIA
AUSTRALIA
SWEDEN
SWITZERLAND
SWITZERLAND
NORWAY
GERMANY
AUSTRIA
AUSTRIA
SWEDEN
SWITZERLAND
CROATIA
AUSTRIA
U.K.
GERMANY
GERMANY
SWEDEN
SWITZERLAND
NORWAY
NORWAY
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
GERMANY
CROATIA
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU I OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100009635
3100000752
3100000581
3100009636
3100013475
3100000299
3100014953
3100004639
3100001087
3100002978
3100002979
3100002344
3100011303
3100001403
3100001404
3100008238
3100010755
3100013823
3100013735
3100006471
3100012288
3100012297
3100001221
3100008607
3100005022
3100005021
3100013775
3100001060
3100013539
3100000334
3100013450
3100000298
3100000260
3100000452
3100013549
3100000451
3100007635
3100009214
3100011508
3100012095
3100012085
3100006844
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ŠUTA
ŠUTA
ŠUTA
TABAKOVIĆ
TADIĆ
TADŽIĆ
TADŽIĆ
TAHIROVIĆ
TAJIĆ
TALOVIĆ
TALOVIĆ
TALOVIĆ
TAMBARA
TANOVIĆ
TASLIDŽAN
TATAREVIĆ
TERZIĆ
TERZIĆ
TERZIĆ- NEZIREVIĆ
TIČEVIĆ
TIHIĆ
TODOROVAC
TODOROVAC
TOMIĆ
TOMIĆ
TOMIĆ
TOPALOVIĆ
TOPALOVIĆ
TOPČAGIĆ
TOPČAGIĆ
TOPOLOVAC
TOPOLOVAC
TORIĆ
TRBARA
TRBONJA
TREŠNJO
TREŠNJO
TUCAKOVIĆ
TUFEKOVIĆ
TUKARIĆ
TURSANOVIĆ
TUTKUR
IME
AIDA
AMER
ZARFA
ALMIR
MARA
SAKIB
ŠEFIKA
ERWIN
ADIL
ADIS
HANIFA
MERSIHA
SAFET
TARIK
RAMO
AZRA
BLAŽ
RUŽA
AZRA
KEMAL
ALDIN
SAMKA
SEAD
ANICA
ILIJA
KATA
ENVER
ŠEHRIJA
ADIL
FATIMA
BLAŽ
JELA
ZLATKO
IVAN
OMER
EMIN
RAHIMA
ATIJA
JELENA
MARINKO
MUZAFERA
ISMETA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
13.01.1978
30.08.1973
24.10.1952
12.04.1975
26.09.1984
17.10.1956
26.01.1961
25.11.1993
01.01.1963
17.01.1994
23.11.1977
16.09.1988
04.10.1976
04.02.1956
06.01.1967
30.05.1959
02.02.1953
01.10.1952
20.04.1956
21.03.1959
19.01.1994
15.10.1970
25.04.1973
06.08.1959
11.06.1956
26.08.1959
25.10.1958
02.05.1962
17.03.1943
13.04.1952
28.11.1956
10.09.1960
22.12.1971
22.12.1935
20.10.1958
28.10.1952
25.06.1953
25.07.1959
18.03.1990
18.07.1961
25.02.1979
06.08.1963
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
UNITED STATES
UNITED STATES
GERMANY
UNITED STATES
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
SWEDEN
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
AUSTRIA
GERMANY
GERMANY
GERMANY
UNITED STATES
UNITED STATES
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
AUSTRALIA
AUSTRIA
CROATIA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
GERMANY
GERMANY
SWITZERLAND
SWITZERLAND
NORWAY
GERMANY
DENMARK
GERMANY
GERMANY
DENMARK
CROATIA
CROATIA
NETHERLANDS
SWEDEN
Azurirano12.7.2012
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
REFERENCA
3100012181
3100012192
3100005906
3100007388
3100010133
3100005867
3100005865
3100001222
3100004858
3100010900
3100005347
3100010786
3100002086
3100000586
3100002071
3100000776
3100012169
3100012171
3100002358
3100010193
3100007231
3100010039
3100010038
3100013396
3100013395
3100003245
3100013746
3100010566Q
3100002953
3100002921
3100003186
3100003185
3100007088
3100011541
3100010410
3100008535
3100008537
3100009440
3100012428
3100004599
3100010751
3100001226
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VERZAK
VIDAKOVIĆ
VINCETIĆ
VINCETIĆ
VOJIĆ
VOJNIKOVIĆ
VOLODER
VRAŽALICA
VRAŽALICA
VRAŽALICA
VREVIĆ
VUČKOVIĆ
VUČKOVIĆ
VUGDALIĆ
VUJICA
VUKALIĆ-ŠAHINOVIĆ
VUKOJE
VUKOJE
VUKOVIĆ
VULETA
ZAHIROVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZEČEVIĆ
ZEČIĆ
ZEJNIĆ
ZEJNIĆ
ZEKAN
ZEKAN
ZEKAN
ZEKAN
IME
ISMET
JASMIN
MEHMED
NEDINA
RAHILA
AHMO
FETIJA
FIKRETA
IBRAHIM
MINA
ŠERIF
RENATA
ANA
MARINKO
MIRA
SAFIJA
FATIMA
EMIR
ĆAMIL
SAMIR
SAŠA
ADMIR
MAGDALENA
VESNA
SELVINA
BRANKO
SANELA
DAVID
ILIJA
ZDRAVKO
PERO
ISMAIL
RASIM
SADIKA
BOŽICA
SENADA
SAFET
SUZANA
FATKA
IFETA
MUHAREM
RAJIF
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
02.11.1957
19.03.1982
28.09.1942
07.11.1959
10.10.1947
06.04.1935
29.06.1960
15.08.1951
03.08.1943
09.07.1944
23.07.1948
21.05.1978
10.09.1958
28.08.1972
20.05.1973
15.10.1939
05.04.1950
07.10.1957
10.10.1940
19.10.1967
17.01.1975
26.08.1992
20.01.1983
21.07.1965
20.05.1958
06.01.1959
29.03.1980
19.12.1983
28.10.1971
12.10.1977
28.09.1967
12.09.1984
09.02.1953
01.04.1957
23.10.1954
10.06.1992
08.12.1959
24.04.1965
25.04.1963
28.08.1970
01.08.1966
31.01.1965
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWEDEN
SWEDEN
AUSTRIA
SWEDEN
AUSTRIA
NORWAY
AUSTRALIA
SWEDEN
UNITED STATES
SWEDEN
SWEDEN
CROATIA
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRIA
UNITED STATES
AUSTRIA
ITALY
GERMANY
GERMANY
GERMANY
NORWAY
CROATIA
CROATIA
SWEDEN
SWEDEN
GERMANY
CROATIA
CROATIA
SERBIA
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
GERMANY
BELGIUM
AUSTRALIA
AUSTRALIA
SWITZERLAND
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
GERMANY
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
VIŠE NEDOSTATAKA
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100004910
3100004911
3100001563
3100004912
3100001567
3100002487
3100013149
3100013181
3100011576
3100009409
3100013182
3100007888
3100000472
3100004841
3100002553
3100008370
3100008407
3100004594
3100005784
3100005783
3100005892
3100010186
3100012432
3100007894
3100010714
3100000577
3100002309
3100011238
3100004135
3100000902
3100012707
3100000774
3100000775
3100000772
3100002222
3100009202
3100010574
3100010573
3100011887
3100002694
3100002543
3100002540
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Centralna izborna komisija BIH
PREZIME
ZEKAN
ZEKAN
ZEMBO
ZEMBO
ZENKIĆ
ZILDŽIĆ
ZOVKIĆ
ZRNO
ZUBIĆ
ZUKANČIĆ
ZUKANČIĆ
ZULIĆ
ZULIĆ
ŽARAK
ŽILIĆ
IME
ZAHID
ZIJAD
HASAN
MUNIRA
ADISA
JASMIN
JERKOSLAV
MARKO
IVANA
AMELA
SEJID
MIRSADA
ZAIM
VLADISLAV
ŠTEFICA
Prijave za glasanje izvan BIH koje imaju nedostataka
DATUM ROĐENJA
10.01.1963
08.01.1956
03.01.1945
20.08.1950
07.02.1974
02.04.1963
04.08.1962
28.11.1952
20.09.1980
10.09.1969
01.05.1963
09.01.1962
04.11.1959
30.09.1951
10.10.1951
UKOLIKO SE VAŠE IME NALAZI NA OVOJ LISTI OBAVEZNO KONTAKTIRATI
NA +38733251331 +38733 251 332 ili na [email protected]
DRŽAVA
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWEDEN
SWEDEN
???
SWEDEN
AUSTRIA
SWITZERLAND
CROATIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
CROATIA
CROATIA
NEDOSTATK U PRIJAVI
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
Azurirano12.7.2012
REFERENCA
3100006330
3100011849
3100004756
3100004755
3100010100
3100007094
3100005813
3100005120
3100012613
3100003365
3100003364
3100002237
3100002238
3100009530
3100007328
SVE NEDOSTATKE POTREBNO JE OTKLONITI DO 24.07.2012. u 24.00
Download

Centralna izborna komisija BIH Prijave za glasanje izvan BIH koje