TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Prezime
ABAZAGIĆ
AGIĆ
AHMETOVIĆ
ALAGIĆ
ALHAMEDAWI
AMBEŠKOVIĆ
AMBEŠKOVIĆ
ANĐELIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUOVIĆ
ANUŠIĆ
ARNAUTOVIĆ
AVDIĆ
BABIĆ
BAJIĆ
BAJIĆ
BAJIĆ
BAŠIĆ
BEĆIROVIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEKTIĆ
BLATANČIĆ
BOGNAR
BOŠNJAK
BUDIĆ
BURIĆ
ĆORKOVIĆ
ĆUREVAC
ĆUREVAC
DEMIROVIĆ
DEUMIĆ
Ime
JASMIN
SAMKO
AVDO
IZET
AIDA
SADETA
SAKIB
KATARINA
JELA
SLOBODAN
VEDRAN
NEIRA
HAJRIJA
RUŽA
DRAGAN
LJILJANA
MARKO
ALIJE
MIRNESA
HABIBA
HAJRUDIN
ŠEVALA
MIRA
SANJA
MLADEN
MILADINKA
AMIRA
PAVO
AMRA
MIRSAD
SEHIJA
ALDIANA
Država
ŠVEDSKA
SAD
???
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
KANADA
SAD
SAD
AUSTRIJA
???
SRBIJA
???
NORVEŠKA
SAD
SAD
SAD
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
SAD
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
1 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Prezime
DEUMIĆ
DEUMIĆ
DEUMIĆ
DEUMIĆ
DRAGIČEVIĆ
DULAŠ
DULAŠ
DURAČAK
DUSPARA
DŽAFIĆ
ĐULDANIĆ
EKIĆ
ERDEC
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
GLAVOČEVIĆ
GLAVOČEVIĆ
GREDELJ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HAFIZOVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HALILIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HAVIĆ
HODŽIĆ
HUSKIĆ
IVIŠ
JAKUPOVIĆ
Ime
AMIR
BAHRIJA
BAHRIJA
FATIMA
IVO
FAHRUDIN
NAĐA
AMIRA
MARICA
AHMET
OMER
ERMINA
ANCIA
STIPICA
ŽELJKO
MIRELA
VLADIMIR IVAN
ERMIN
ALDIN
MIRJANA
ISMAIL
JASMIN
MIRZA
NEDŽAD
NISVETA
IDRIZ
SANELA
GORDANA
ERMIN
SADETA
VELINKA
DANIRA
Država
SAD
SAD
SAD
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
SAD
SAD
SAD
ŠVEDSKA
SAD
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
KANADA
ŠVEDSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
2 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Prezime
JANKOVIĆ
JEŠIĆ
JUKIĆ
JUKIĆ
JURINČIĆ
JUSUFOVIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADUŠIĆ
KAJTAZOVIĆ
KALENDER
KECMAN
KEKIĆ
KEŠMER
KIVERIĆ
KLIPIĆ
KLIPIĆ
KOPANJA
KOPANJA
KORKUTOVIĆ
KRDŽIĆ
KRNJIĆ
LEMEŠ
LOVRIĆ
LJUBLJANAC
MALINOVIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MARKOVIĆ
Ime
OSTOJA
ZLATA
LUCA
MARKO
VILKO
HARIS
ALEN
ĐULA
SENAD
PAŠA
MIRHAD
EMIL
SLOBODANKA
SAJID
EMIR
FATA
FIKRET
VASIFA
BOJANA
SIMEUN
ZUHRA
AMIR
ARMIN
HAJRIJA
DUŠANKA
JASMINA
STEVANIJA
FILIP
MARIJA
SLAVICA
STIPO
DRAGANA
Država
AUSTRIJA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
VELIKA BRITANIJA
ŠVICARSKA
SAD
???
NOVI ZELAND
SAD
AUSTRALIJA
???
SAD
SAD
SAD
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
SRBIJA
SRBIJA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
3 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Prezime
MARKOZIĆ
MARKOZIĆ
MARKOZIĆ
MASLIĆ
MIKULIĆ
MILETIĆ
MILIČEVIĆ
MILIČEVIĆ
MILIČEVIĆ
MUJČIĆ
MUJČINOVIĆ
MUJKANOVIĆ
NIKEZIĆ
NIKŠA
OKANOVIĆ
OKANOVIĆ
OKANOVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMIĆ
OŽANIĆ
PAUREVIĆ
PAVIĆ
PERIĆ
PERVAN
PRGUDA
RADOŠ
RAKIĆ
RAVNIĆ
RIZVANOVIĆ
SELIMOVIĆ
SITNIĆ
Ime
DAJAN
SLADJANA
SLAVKO
EMSUD
ANA
VLADIMIR
ANA
IVICA
MIJO
ALJO
DILKA
GALIB
MERSA
VESELINKA
ASIJA
ISMAIL
SAMIR
AMEL
MERNISA
ĐEMILA
DRAGUTIN
BILJANA
RUŽA
KATICA
AMELA
RABA
IVAN
SEVERIN
MULIJA
BEHIJA
MEŠA
EDINA
Država
ITALIJA
ITALIJA
ITALIJA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
SRBIJA
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
DANSKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
???
SAD
NJEMAČKA
HOLANDIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
4 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Prezime
SPAHIĆ
STANIĆ
STANISAVLJEVIĆ
SULJIĆ
SUŠAC
ŠAHOVIĆ
ŠIPURA
ŠOKČEVIĆ
ŠVRAKA
ŠVRAKA
TADIĆ
TAJAR
TALIĆ
TOMIČIĆ
TRAVAR
TRIČIĆ
TROGANČIĆ
TUCEK
TUKA
TUŠEVLJAK
VELETOVAC
VELETOVAC
VELETOVAC
VELETOVAC
VELJAČIĆ
VESELČIĆ
VESELČIĆ
VESELČIĆ
VESELČIĆ
VIDOVIĆ
VJEŠTICA
VUČKOVIĆ
Ime
ASIJA
PERO
MANE
ŠEHRA
VLADIMIR
SAFIJA
GRGO
TADIJA
BOŽICA
SANJA
KATA
EDNA
JASNA
ANELA
ANĐELKA
LUTVO
LJILJANA
ALMIR
MATO
JELICA
DENIS
SAMIRA
SUAD
SUVADA
SUADA
IVO
JASNA
JOSIP
NADA
NADA
TODOR
VESNA
Država
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
SRBIJA
SAD
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
???
???
???
SAD
???
SAD
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
5 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Prezime
VUJICA
ZELJKOVIĆ
ZILDŽIĆ
ZOVKIĆ
AGIĆ
AHMETSPAHIĆ
ANUŠIĆ
ARNAUTOVIĆ
AVDIĆ
BABIĆ
BABIĆ
BAOTIĆ
BARBIĆ
BEGZADIĆ
BEJTOVIĆ
BENJO
BENJO
BLAGOJEVIĆ
BOŠNJAK
BOŠNJAK
BOŠNJAK
BOŠNJAK
CRNOVIĆ
ČAJIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ĆORKOVIĆ
DAKIĆ
DAKIĆ
DELIĆ
DEMIR
DEMO
Ime
MAJA
SENAD
NAĐIJA
MARKO
MELITA
BRANISLAVA
PAVKA
MELIHA
EDIN
DRAŽEN
MANDA
HARIS
BRANKO
FATIMA
ALMA
DARKO
ŽELJKO
ALEKSA
BRUNO
IVO
MIRKO
SLAVICA
HADŽERA
SENADIN
JASMINKA
SENA
LUCA
ZLATKO
ZLATKO
JASMIN
FERIDA
MIRELA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
AUSTRALIJA
???
SAD
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
IZRAEL
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
DANSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
6 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Prezime
DOSTER
DRECO
DRECO
DUBRAVAC
DULAŠ
ĐULDANIĆ
GLAVOČEVIĆ
GRGIĆ
GRGIĆ
GRGIĆ
GRGIĆ
HRNJAK
HRNJIĆ
IBRAHIMOVIĆ
INJAC
JAKUPOVIĆ
JALOVČIĆ
JOZIĆ
KARUPOVIĆ
KENJAR
KESEROVIĆ
KESEROVIĆ
KEŠMER
KLJAJIĆ
KNEŽEVIĆ
KOČANOVIĆ
KOVAČEVIĆ
KOVAČIĆ
KRIŠTO
LEMEŠ
LOVRIĆ
LUKIĆ
Ime
MIRJANA
DŽENANA
NEZIR
ŽANA
ERMIN
HIMZIJA
JASNA
IGOR
IRENA
MILKA
RUŽA
MARICA
MEHO
ENIS
NEVENKA
SEAD
EDVIN
KRISTIJAN
RASIM
MELIHA
EMIRA
NIHAD
DAMIR
MIHAJELA
LUCA
ALIJA
MANDA
ILIAN
LEO
NIJAZ
IVICA
ANA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
???
HOLANDIJA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
SRBIJA
SAD
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
???
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
7 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
Prezime
MARIĆ
MATANOVIĆ
MATANOVIĆ
MATIĆ
MILIČEVIĆ
MRNJAVAC
NUHANOVIĆ
OMER
OMEROVIĆ
OROZ
OROZ
OROZ
OSMANOVIĆ
PAJIĆ
PETROVIĆ
RAKIĆ
SALKIĆ
SALKIĆ
SEJDIĆ
SELAK-KAJIĆ
SITNIĆ
SMILJANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
SUDAR
SUDAR
ŠAHOVIĆ
ŠAHOVIĆ
ŠIMIĆ
ŠIMUNIĆ
Ime
MARIJANA
ADRIJANA
MARA
JOSIP
JELENA
SNJEŽANA
HAJRUDIN
ALMEDINA
MELISA
ANTON
JOSIPA
VERA
VAHID
MIDHET
MATO
DUNJA
DERVA
SEJADA
FADILA
MARIJA
ARNELA
MILORAD
IVANKA
MARICA
VIKTOR
VIKTORIJA
SLOBODAN
ŽELJKA
ASMIR
ASMIRA
IVAN
DRAGICA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
SAD
???
AUSTRALIJA
HOLANDIJA
ŠVICARSKA
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
SAD
???
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
8 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
Prezime
ŠOLAJA
TATAR
TRKULJA
TUKA
TUKA
TUKA
TUKA
TUKA
TUKA
VJEŠTICA
VREMARIĆ
ZAHIROVIĆ
ZEKO
ZIDRUM
ABEDINOSKI
ADAMČEVIĆ
ADEMOVIĆ
ADEMOVIĆ
ADEMOVIĆ
ADEMOVIĆ
ADILOVIĆ
ADILOVIĆ
ADROVIĆ
ADROVIĆ
ADROVIĆ
AGATIĆ
AGIĆ
AHMETAGIĆ
AHMETAGIĆ
AHMETLIĆ
AHMETOVIĆ
AHMETOVIĆ
Ime
LJUBAN
EDINA
MILENA
BENJAMIN
GORAN
IVAN
MARIN
NADA
SANJA
MILKA
MARIJA
EMINA
DRAGANA
ANA
FIKRET
MANDA
AMIR
HARIS
HATA
ŠEHRIJA
MEVLUDINA
ZAHIR
DŽENAN
DŽENANA
MUNIRKA
MIRKO
DERVIŠA
AID
AIDA
VAHID
ALEN
FATIMA
Država
SLOVENIJA
DANSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
LUKSEMBURG
LUKSEMBURG
LUKSEMBURG
ŠVICARSKA
NORVEŠKA
DANSKA
DANSKA
NJEMAČKA
???
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
9 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Prezime
AHMETOVIĆ
AHMETOVIĆ
AHMETOVIĆ
AHMETOVIĆ
AHMETOVIĆ
AHMETOVIĆ
AHMETSPAHIĆ
AHMETSPAHIĆ
AHMIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AJANOVIĆ
AKŠAMOVIĆ
AKŠAMOVIĆ
AKŠAMOVIĆ
AKŠAMOVIĆ
AKŠAMOVIĆ
ALAGIĆ
ALAGIĆ
ALAGIĆ
ALAGIĆ
ALAGIĆ
ALEKSIĆ
ALEKSIĆ
ALEKSIĆ
ALEMIĆ
ALEMIĆ
ALIBAŠIĆ
Ime
FETIJA
HANIFA
MUSTAFA
OSMAN
SANIDA
ZILA
EMIR
HALIL
HUSO
ALIJA
AMER
HATA
IZETA
MEHO
REMZIJA
ŠEMSUDIN
ADIL
ALMIR
DŽEVADA
MIRSAD
NERMA
BAHRIJA
BEĆO
MEVLA
MIDHAT
NIJAZ
DRAGANA
LAZAR
SVETKO
MULA
SUFRET
AVDO
Država
NJEMAČKA
???
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
NJEMAČKA
SAD
LUKSEMBURG
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
NJEMAČKA
DANSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
ITALIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
SRBIJA
SRBIJA
SRBIJA
SAD
SAD
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
10 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
Prezime
ALIBAŠIĆ
ALIĆ
ALIĆ
ALIĆ
ALIĆ
ALIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIHODŽIĆ
ALIJAGIĆ
ALISPAHIĆ
ALIŠIĆ
ALIŠIĆ
ALJIĆ
ALJKANOVIĆ
ALJKANOVIĆ
ALJKANOVIĆ
ALJUKIĆ
ALJUKIĆ
AMBROSE
ANDELIJA
ANDRIJANIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANIĆ
ANTIĆ
Ime
DŽEMILA
ĐEVDET
FAHRUDIN
MUJO
MUSTAFA
SUADA
BEGO
FIKRETA
MIRZA
MURADIF
SARAH
SEJFO
TIMA
ZADA
ZEMIRA
HASAN
JASMIN
ZIJAD
ALMIR
ADMIR
ADMIRA
HAJRIJA
ADEVIJA
ADIL
ŠEMSA
RASIM
ILIJA
DARKO
ZLATKO
ŽELJKO
ZDRAVKO
ALEN
Država
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
HOLANDIJA
DANSKA
ŠVICARSKA
HOLANDIJA
FRANCUSKA
SAD
SAD
SAD
ŠVEDSKA
SAD
SAD
FRANCUSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
FINSKA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
KANADA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
11 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
Prezime
ANTOLOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANUSIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ARAPOVIĆ
ARNAUT
ARNAUTOVIĆ
ARNAUTOVIĆ
ARNAUTOVIĆ
ARNAUTOVIĆ
ARSENIĆ
ARSLANOVIĆ
ARSLANOVIĆ
ARSLANOVIĆ
AVDAGIĆ
AVDAGIĆ
AVDAGIĆ
AVDAGIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
Ime
NAJA
MATO
IVANA
ANKICA
IVICA
IVICA
IRFAN
FIKRET
EDIN
INDIRA
MIDHAD
NERMA
MARICA
ARSLAN
ĐAVID
HUSEIN
ARMIN
IZETA
NERMIN
SAIMA
ADEMA
ADNAN
ARMIN
EDISA
FATIMA
ILIJAZ
JASMIN
JASMINKA
JUSMIR
LUTFIJA
MAHIR
MEHMED
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
KANADA
KANADA
KANADA
REPUBLIKA HRVATSKA
FRANCUSKA
NJEMAČKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
HOLANDIJA
SRBIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
BELGIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
12 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Prezime
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
BABAČA
BABAČA
BABIĆ
BABIĆ
BABIĆ
BABIĆ
BABIĆ
BABIĆ
BABOVIĆ
BABOVIĆ
BAČIĆ
BADIĆ
BADIĆ
BAHIĆ
BAHONJIĆ
BAHONJIĆ
BAHTANOVIĆ
BAHTIJARAGIĆ
BAHTIJARAGIĆ
BAJGORIĆ
BAJGORIĆ
BAJIĆ
BAJIĆ
BAJRAMOVIĆ
BAJREKTAREVIĆ
BAJREKTAREVIĆ
BAJREKTAREVIĆ
BAJREKTAREVIĆ
Ime
NIJAZ
RUVEID
SAMKA
ZURIJET
MUHAREM
ŠEFIKA
DALIBOR
DAMIR
DRAŽA
MARIJA
RUŽA
STANA
ALMIR
FIKRET
RAHIMA
HARIS
ŽANA
SAIMA
HASAN
REFIKA
FADIL
FEHRO
SENIJA
HUSO
SABIRA
SLOBODAN
ZORICA
MIRSAD
ABIDA
MERSIJA
MUNIB
ZADA
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
HOLANDIJA
HOLANDIJA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
FRANCUSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
13 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
Prezime
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJRIĆ
BAJROVIĆ
BAJROVIĆ
BAJROVIĆ
BALIĆ
BALIĆ
BALIĆ
BALIĆ
BALTIĆ
BANOVIĆ
BANJIĆ
BARAKOVIĆ
BARIŠIĆ
BARIŠIĆ
BARIŠIĆ
BARIŠIĆ
BARUNČIĆ
BASTA
BAŠČELIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
Ime
AHMET
ALMIR
AVDO
EMINA
EMIRA
MIRSADA
MIRZET
MUHAREM
SAFET
SEAD
SENAD
TANIJA
EMIN
RAZIJA
SAFET
ANĐA
SAFIJA
SEAD
TESMA
IBRO
MARA
SAKIB
DŽEMILA
FABIJAN
IVANA
JELICA
JOSIP
DOMIN
MILAN
MUHAMED
ADMIR
DŽEMALUDIN
Država
SAD
AUSTRIJA
DANSKA
???
DANSKA
HOLANDIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
HOLANDIJA
SAD
AUSTRIJA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
SAD
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
14 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
Prezime
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BATIĆ
BATIĆ
BATIĆ
BATIĆ
BATIĆ
BATINICA
BATINICA
BATINICA
BATINIĆ
BATINIĆ
BATINIĆ
BATINIĆ
BEBIĆ
BEČIROVIĆ
BEĆIRBAŠIĆ
BEĆIREVIĆ
BEĆIREVIĆ
BEĆIREVIĆ
BEĆIREVIĆ
BEĆKOVIĆ
BEGANOVIĆ
BEGANOVIĆ
Ime
HAJRA
HALIDA
HALIL
HANKA
MAHMUT
MEHMED
SAMIR
SENAD
SUADA
ZAHIDA
ADNAN
AMIR
HAJRIJA
NIHADA
SENAD
RADOVAN
STOJANKA
TANJA
BRANKO
DANIJELA
VINKO
VIŠNJA
NIKO
DAVID
HAJRUDIN
AJKA
ERMINA
HASAN
SUBHA
BEGO
AMRA
NEDŽADA
Država
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
VELIKA BRITANIJA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
SAD
ŠVICARSKA
SAD
SAD
SAD
SAD
DANSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
15 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
Prezime
BEGANOVIĆ
BEGANOVIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEGTAŠEVIĆ
BEHLIĆ
BEHLIĆ
BEJIĆ
BEKIROV
BEKTAŠ
BEKTAŠ
BEKTAŠEVIĆ
BEKTAŠEVIĆ
BENZERDJEB-KADRIĆ
BERBIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠLAGIĆ
BEŠLAGIĆ
BEŠO
BEŠO
BIJEDIĆ
BIKIĆ
Ime
SAMIR
ŠEMSUDIN
AMIRA
ESED
HIKMETA
ISAK
RAHIMA
SEAD
NURKA
SEJAD
LUKA
FARKA
MUBERA
SENADA
ĐEMILA
HAMDIJA
REMZIJA
EMIRA
MINA
MIRSAD
MIRSADA
MIRVETA
MUHAREM
MUNIB
NIHAD
OSMAN
EMINA
MUNIB
DŽANA
NUSRETA
SENAD
AMILA
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
SAD
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
AUSTRIJA
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
DANSKA
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
16 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
Prezime
BIKIĆ
BIKIĆ
BIKIĆ
BILANOVIĆ
BILETIĆ
BILIĆ
BILIĆ
BILIĆ
BILUŠIĆ
BILUŠIĆ
BJELAVAC
BJELEVAC
BJELKIĆ
BJELOBRK
BJELOBRK
BJELOBRK
BJELOBRK
BJELOŠEVIĆ
BJELOVUK
BLAGAJČEVIĆ
BLAGAJČEVIĆ
BLAGAJČEVIĆ
BLAGAJČEVIĆ
BLAGAJČEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
Ime
ENES
FEHIMA
SADIK
IVO
LJILJAN
IVAN
MARIJA
NEDILJKO
ANTE
LUCIJA-FRANCISKA-MARIJA
ŠEMSA
HUSO
ADEM
JOSIP
MARINA
MARINA
RUŽA
ALDIN
DALIBOR
ADVAN
AMIRA
EKREM
EMINA
ENIZ
ABDULAH
AMIR
AMRA
ANĐELKA
DRAŽEN
EMSUD
HRVOJE
KELIMA
Država
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
???
ČESKA REPUBLIKA
ČESKA REPUBLIKA
ČESKA REPUBLIKA
DANSKA
DANSKA
LUKSEMBURG
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
17 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
Prezime
BLAŽEVIĆ
BLEKIĆ
BOBAR
BOGDAN
BOGDANOVIĆ
BOGDANOVIĆ
BOKŠIĆ
BORKOVIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSANKIĆ
BOSNIĆ
BOSNIĆ
BOSNO
BOSNO
BOŠKAILO
BOŠKOVIĆ
BOŠNJAK
BOŠNJAK
BOŠNJAK
BOŠNJAK
BOTIĆ
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BRAČKOVIĆ
BRAČKOVIĆ
BRAČKOVIĆ
BRAKIĆ
Ime
PERO
JASMIN
EDINA
JOZO
DRAGAN
ZORKA
IVANA
OSTOJA
DRAGICA
DRAGO
IZET
KATA
MAGDALENA
MIROSLAV
EDIN
GORAN
RASEMA
ŠERIF
OMER
IVAN-ZVONIMIR
ALMIR
CECILIJA
MARIJO
MIHAELA
REDŽO
CELIJA
GORAN
ILIJA
ISAK
JASMIN
MIRSAD
MIRHAD
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
SAD
ŠVICARSKA
ITALIJA
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ITALIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
SAD
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
18 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
Prezime
BRATANOVIĆ
BRČINA
BRIZIĆ
BRKA
BRKA
BRKIĆ
BRKIĆ
BRKIĆ
BRKIĆ
BRKIĆ
BRKIĆ
BRKOVIĆ
BRKOVIĆ
BRNADA
BRNADA
BRNADA
BRULIĆ
BRULIĆ
BRULIĆ
BUBALOVIĆ
BUDIĆ
BUDIMLIĆ
BUKVAR
BUKVAR
BULJ
BULJUBAŠIĆ
BUMBIĆ
BURAZEROVIĆ
BURIĆ
BURIĆ
BUSULADŽIĆ
BUSULADŽIĆ
Ime
MERSIHA
ŽANEL
VATROSLAV
MUSTAFA
ZIRA
AMIRA
ENES
MARA
MIRZA
MUHAREM
VINKO
MUNIRA
OMER
ANTO
LJUPKO
RUŽA
OMER
SEFAT
ŠEMSA
NIKO
DAMIR
SEMIRA
ERMIN
JASNA
JANJA
HUSO
KLARA
IZETA
IVKA
SEAN
ISMET
RAMIZ
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
SAD
AUSTRIJA
DANSKA
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
LUKSEMBURG
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
SRBIJA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
19 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
Prezime
BUSULADŽIĆ
BUVAČ
BUVAČ
CAĆIĆ
CAKAR
CERIĆ
CERNICA
CRLJENKOVIĆ
CRLJENKOVIĆ
CRLJENKOVIĆ
CRNIĆ
CRNIĆ
CRNOBRNJA
CVJETKOVIĆ
CVJETKOVIĆ
CVRK
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČAJIĆ
ČALAŠ
ČALAŠ
ČALUK
ČALUK
ČALUK
ČAMO
ČAMO
ČAMPARA
ČAMPARA
ČAMPARA
Ime
SEAD
MIHAJLO
SMILJA
MARIO
HASNIJA
JASNA
NERMINA
ASMIRA
MESUD
RASEMA
ISMETA
RAZIM
VESNA
IGOR
MATEO
MERIMA
ANTE
ANTO
DRAŽEN
HRVOJE
IVICA
HUSEJIN
HADŽIRA
MEHO
HASAN
IZA
TAHIR
MEVZETA
ŠAĆIR
ELVIRA
MIRALEM
ZIJAD
Država
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
BELGIJA
BELGIJA
BELGIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
DANSKA
DANSKA
AUSTRALIJA
DANSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
20 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
Prezime
ČARAPIĆ
ČATAK
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAVRAG
ČEHAJIĆ
ČELEBIĆ
ČELIK
ČELIKOVIĆ
ČELIKOVIĆ
ČELIKOVIĆ
ČIČIĆ
ČIŠIJA
ČIŠIJA
ČIZMIĆ
ČOLAKOVIĆ
ČOLIĆ
ČOLIĆ
ČUBELA
ČUKUR
ČUKUR
ČUSTIĆ
ČUTURIĆ
ČUTURIĆ
ĆAĆIĆ
ĆALIŠ
ĆALIŠ
Ime
GOJKO
HAJRUDIN
ALDINA
AMRA
EKREM
HAJRUDIN
HATA
MUGDIM
NIZAMA
DRAŽEN
HATIĐA
LJILJANA
FADIL
ŠABAN
ŠEFIKA
ŠEJLA
PERO
BELMA
HARIS
SUADA
ŠEFIK
SEAD
SUADA
ZORISLAV
ADEM
ĐULSUMA
ILIJAZ
DAVOR
DUŠKO
MATO
ILIJA
KOVILJKA
Država
SRBIJA
SLOVENIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
DANSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ITALIJA
KANADA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
21 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
Prezime
ĆAVAROVIĆ
ĆEFO
ĆEHAJIĆ
ĆEHAJIĆ
ĆEHAJIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEHIĆ
ĆEJVAN
ĆEJVAN
ĆEJVAN
ĆEJVAN
ĆERANIĆ
ĆERIMAGIĆ
ĆERIMAGIĆ
ĆERIMAGIĆ
ĆIROVIĆ
ĆORDIĆ
ĆORDIĆ
ĆORIĆ
ĆORIĆ
ĆORIĆ
ĆORIĆ
ĆOSIĆ
ĆOSIĆ
ĆOSIĆ
ĆOSIĆ
Ime
JOZO
FATIMA
AIDA
EMINA
RAHMAN
ADIS
BAJRAM
EMIR
HALIDA
HAMDIJA
JUSUF
KADA
RASIM
AJLA
HANIFA
MIDHETA
MISBAH
AZRA
ASIMA
HATIDŽA
RAMO
GORAN
MINE
MIRSAD
FARUK
HARIS
HILMO
KADIRA
ANDREA
EMINA
MARIJA
MARIJAN
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
ŠVEDSKA
???
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
22 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
Prezime
ĆOSOVIĆ
ĆOŠKOVIĆ
ĆUK
ĆUK
ĆURAN
ĆURAN
ĆURIĆ
ĆURIĆ
ĆURIĆ
ĆUSTIĆ
ĆUSTIĆ
ĆUSTIĆ
DAUTBAŠIĆ
DAUTBAŠIĆ
DAUTBAŠIĆ
DAUTBAŠIĆ
DAUTBEGOVIĆ
DAUTBEGOVIĆ
DAUTOVIĆ
DAUTOVIĆ
DAUTOVIĆ
DAUTOVIĆ
DAVIDOVIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DELALIĆ
DELALIĆ
Ime
NEDŽAD
SLAVKO
ANTE
ZRINKA
AGO
FIKRETA
ANKICA
ANTE
ZORICA
MERIMA
MIRSAD
NIJAZ
AZEMINA
BESIM
NUSMIR
RAMIZA
FIKRETA
OMER
ELVIS
FUADA
MIRSAD
NERMIN
JURO
ASIMA
EDINA
ENVER
HARI
SMAJIL
SUVAD
VAHID
EMIR
HUSEIN
Država
HOLANDIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SAD
AUSTRIJA
DANSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
23 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
Prezime
DELALIĆ
DELALIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DEMIROVIĆ
DENIĆ
DENIĆ
DENIĆ
DENJAGIĆ
DENJAGIĆ
DERONIĆ
DERVIŠEVIĆ
DERVIŠIĆ
DERVIŠIĆ
DERVIŠIĆ
DILAVER
DILBEROVIĆ
DINDIĆ
DINDIĆ
DINDIĆ
DIVKOVIĆ
DIVKOVIĆ
Ime
MIRSADA
NEBAHAT
DEVLETA
FAZILA
FEHRET
HAJRO
MEHO
ŠEMSUDIN
ZIJAD
AMER
FATIME
HATE
NAGIB
SEAD
REFIKA
MEDIHA
REDŽEP
ZLATA
SAMIRA
ZENAD
MUHIDIN
NEDŽIB
AZEMINA
FUAD
MUSTAFA
SAFIJA
PERICA
ALMIRA
FERID
HARIS
DRAGAN
MLADENKA
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
KANADA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
KANADA
SAD
SAD
LUKSEMBURG
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
FINSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ČESKA REPUBLIKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
24 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
Prezime
DIZDAREVIĆ
DIZDAREVIĆ
DIZDAREVIĆ
DIZDAREVIĆ
DJAKOVIĆ
DJAKOVIĆ
DJAKOVIĆ
DODIG
DOLIĆ
DOMIĆ
DOMIĆ
DOMINKOVIĆ
DRAGIČEVIĆ
DRAGIĆ
DRAMAC
DRAMAC
DRAŽETIĆ
DRAŽETIĆ
DRONJAK
DROZDJEK
DUBAČKIĆ
DUGALIĆ
DUJAK
DUJMIĆ
DUJMOVIĆ
DUKIĆ
DUKIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
DURAKOVIĆ
Ime
HADIS
IBRAHIM
ISMET
SEVLA
ELVEDINA
MARICA
ZIJAD
IVANA
SMAJIL
MARIO
TONI
NEDELJKO
MIJO
GORAN
LJUBICA
PEJO
KATA
MARE
MIRELA
MIRJANA
DRAGANA
HUSO
MATO
NADA
NEVENKA
SMILJA
VASKRSIJA
EDNAN
FERHAT
KEMAL
MIRZETA
REFIKA
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
DANSKA
SAD
DANSKA
SAD
DANSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
25 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
Prezime
DURAKOVIĆ
DURANOVIĆ
DURANOVIĆ
DURATOVIĆ
DURATOVIĆ
DURATOVIĆ
DURGUTOVIĆ
DURGUTOVIĆ
DURGUTOVIĆ
DURGUTOVIĆ
DURIĆ
DURIĆ
DURMIŠ
DURMO
DURMO
DURMO
DURMO
DŽAFERAGIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAMBIĆ
DŽAMBIĆ
DŽANANOVIĆ
DŽANO
DŽANO
DŽANO
DŽANO
Ime
ZARFIJA
ELVIR
FATIMA
ALINA
HATA
ISMIR
DEMIR
DŽEVAD
EMINA
SEMIR
AMELA
SAMIR
ANĐA
AZIZ
EDIS
ISMETA
SELMA
SAMIR
ADMIR
DŽEVAD
ELVISA
FADIL
HAJRIJA
SADMIR
SANEL
AMIRA
ENES
SABIT
AZIZ
ELVIR
ZAHIDA
ZIFA
Država
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ČESKA REPUBLIKA
SAD
FRANCUSKA
NJEMAČKA
SAD
AUSTRIJA
FRANCUSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
FRANCUSKA
FRANCUSKA
FRANCUSKA
FRANCUSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
26 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
Prezime
DŽEMAILOVIĆ
DŽINIĆ
DŽONLAGIĆ
ĐAKOVIĆ
ĐEDOVIĆ
ĐORDIĆ
ĐORĐIĆ
ĐUG
ĐULIĆ
ĐURĐEVIĆ
ĐURĐEVIĆ
ĐURIĆ
ĐUZIĆ
ĐUZIĆ
EFENDIĆ
EFENDIĆ
EFENDIĆ
EFENDIĆ
EFENDIĆ
EJUPOVIĆ
EJUPOVIĆ
EJUPOVIĆ
EJUPOVIĆ
EKIĆ
EKIĆ
EKIĆ
EKIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELKASOVIĆ-PERVIZ
Ime
AMIR
ANTO
EDIN
STIPO
ESAD
GORAN
KAJA
ALIJA
MEHMED
DRAGICA
MATO
BOJAN
IZET
RAJFA
BESIM
EMINA
FAHRIJA
RABIJA
REŠAD
ADNAN
ALEN
EMSUD
SEMIRA
ARIFA
ĐEMAL
HAJRUDIN
JASMIN
ALMA
ALMIR
HUSEIN
UMA
SENIJA
Država
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
AUSTRIJA
???
???
ŠVICARSKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
SAD
SAD
SAD
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
NJEMAČKA
SAD
ŠVICARSKA
SAD
SAD
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
27 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
Prezime
EMINEFENDIĆ
EMINEFENDIĆ
EMINEFENDIĆ
EMUŠIĆ
EMUŠIĆ
ERKOČEVIĆ
ERKOČEVIĆ
FAZLIĆ
FAZLIĆ
FAZLIĆ
FAZLIĆ
FAZLIĆ
FAZLIĆ
FEJZIĆ
FEJZIĆ
FELIĆ
FERHATBEGOVIĆ
FERHATOVIĆ
FERIZ
FERIZ
FERIZOVIĆ
FERIZOVIĆ
FETIĆ
FILAN
FILAN
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILOVIĆ
FILOVIĆ
Ime
BESIM
DELVETA
HARIS
BESIM
MELIHA
DERVIŠA
MUAMER
ELVIR
ENISA
HIDAJETA
IRNEL
MUHAMED
ŠEFIK
ALMA
ZINETA
REDŽEP
AIŠA
SELMA
SALKO
ZLATA
ENVER
FATA
ASIMA
KASUM
NERMIN
FILIP
ILIJA
JOSIP
KREŠIMIR
RUŽA
ADMIRA
DŽENITA
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
28 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
Prezime
FORIĆ
FORIĆ
FRAJ
FRANJIĆ
FRLJEVIĆ
FRMIĆ
FRMIĆ
GAČANICA
GAGULIĆ
GAGULIĆ
GAGULIĆ
GALIĆ
GANIBEGOVIC
GANIĆ
GANIĆ
GANIĆ
GANIĆ
GARIĆ
GARIĆ
GARIĆ
GAŠO
GAVRAN
GAVRAN
GAVRAN
GAVRIĆ
GAVRIĆ
GAZIBARA
GAZIBARA
GAZIĆ
GAZIĆ
GAZIĆ
GEČEVIĆ
Ime
BESIMA
HUSEIN
BERISLAV
PAVO
ZUMRA
HASAN
MIRZET
ĆAZIM
JOSIP
JOZO
PAVO
NIHAD
BEHARA
ANESA
ĆAMIL
NIRMA
ZUMRETA
ANA
DAMIR
MANDA
ANA
DIJANA
IVICA
TOMISLAV
KAZIMIR
MANDA
DEVLA
ENISA
FATKA
HAZIM
MINA
ADEM
Država
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
BELGIJA
BELGIJA
BELGIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
???
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
DANSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
29 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
Prezime
GERZIĆ
GERZIĆ
GERZIĆ
GERZIĆ
GLADOVIĆ
GLADOVIĆ
GLAMOČANIN
GLAVAŠ
GLAVIĆ
GLAVIĆ
GLAVIĆ
GOJKOVIĆ
GOLDSTEIN
GOLJI
GRAČANIN
GRADAŠČEVIĆ
GRADAŠČEVIĆ
GRBAVAC
GRBAVAC
GRBO
GRCIĆ
GREDELJ
GRGIĆ
GRGIĆ
GRIŽIĆ
GROŠIĆ
GROŠIĆ
GRUJIĆ
GUNIĆ
GUTH
GUTOŠIĆ
HABIBOVIĆ
Ime
BEHIJA
ELVISA
ERMIN
MUSTAFA
HAMDIJA
PEMBA
SENIJA
PETER
ALEKSANDRA
KAJA
MARKO
PREDRAG
SANJA
ZULFIJA
BORISLAV
FEHIM
ZURIJETA
IVAN-STANKO
KREŠIMIR
VASVIJA
RADOMIRKA
MERIMA
IVAN
STIPO
ISMET
EDIN
HASNIJA
IVANA
ARMIN
ELVIRA
SMAIL
ALMA
Država
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
DANSKA
DANSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
SRBIJA
SAD
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
FRANCUSKA
FRANCUSKA
SRBIJA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
SAD
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
30 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
Prezime
HABIBOVIĆ
HABIBOVIĆ
HABIBOVIĆ
HABIBOVIĆ
HADŽALIĆ
HADŽALIĆ
HADŽIAHMETOVIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ-OMERHODŽIĆ
HADŽIKADUNIĆ
HADŽIMAHOVIĆ
HADŽIMAHOVIĆ
HADŽIPAŠIĆ
HADŽIPAŠIĆ
HADŽIZULFIĆ
HAFIZOVIĆ
HAFIZOVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJRIĆ
HAJRIĆ
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
Ime
ARZIJA
DŽEVAD
FIKRET
TIMA
HUSEIN
ZUHRA
MESUD
ADNAN
AMELA
BESIM
IZUDIN
MIRZET
NERMINKA
SAID
ENISA
MUNIB
AZIZ
MELĆA
ĐULA
SEJAD
BESIMA
ADEM
BELMA
AVDO
DŽEMAL
ESAD
MEMNUNA
AZRA
MUSA
AMINA
BEGO
EDIS
Država
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
DANSKA
DANSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
SAD
SAD
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
31 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
Prezime
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
HALILOVIĆ
HALIMI
HALIMI
HALIMI
HALIMI
HALIMI
HALKIĆ
HAMIDOVIĆ
HAMIDOVIĆ
HAMZAGIĆ
HAMZAGIĆ
HAMZAGIĆ
HAMZAGIĆ
HAMZAGIĆ
HAMZAGIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HANDAN
HANDANOVIĆ
HANDANOVIĆ
HANDUKIĆ
HARAMBAŠIĆ
Ime
ELVEDIN
NIJAZ
RAMIZA
SAUDIN
SENADA
SINAN
ZAHIR
ADNAN
AMELA
ĆAZIM
RAHMAN
SANIJE
ANEL
FATIMA
ŠAHDO
BEJZA
ELVIR
HUSNIJA
MENSUD
SENIJA
SULEJMAN
ADEM
DINO
DŽEVAD
RUKIJA
SUADE
ZIJAD
MIDHAT
HAMDO
SAFIJA
ŽELJKA
MIHRET
Država
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
SLOVENIJA
ITALIJA
NJEMAČKA
SAD
BELGIJA
BELGIJA
SAD
BELGIJA
SAD
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
32 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
Prezime
HARBAŠ
HARBAŠ
HASANBAŠIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANSPAHIĆ
HASIĆ
HASKIĆ
HASKIĆ
HAVIĆ
HAVIĆ
HAVIĆ
Ime
MUJO
RABIJA
AIDA
ENISA
FEHIM
KEMAL
MUNEVERA
ADEM
AJKUNA
ASIMA
AVDIJA
BAHIRA
BINASA
DAMIR
EDIN
ELVIS
FATIMA
FETIJA
HASIBA
HAŠIM
ISMEDINA
MEJRA
MUSTAFA
RUKIJA
SADIK
SABIHA
ALEN
BAHRIJA
SAKIB
FATIME
MEHMED
MEVLIDA
Država
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SAD
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
???
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
33 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
Prezime
HAVIĆ
HAVKIĆ
HAVKIĆ
HEBIB
HEBIBOVIĆ
HEDŽIĆ
HEDŽIĆ
HEGIĆ
HEGIĆ
HELLMER
HENIĆ
HERGIĆ
HERGIĆ
HERGIĆ
HERIĆ
HERIĆ
HIBIĆ
HIBIĆ
HIDIĆ
H-MUHAMEDOVIĆ
HODZIC
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
Ime
SALKO
FATIMA
SABAHUDIN
JESENKA
MAHMUT
MINA
REUF
DERVIŠA
MEHMEDALIJA
BILJANA
REUF
JASMINKA
MIRALEM
MUHAMED
SADIKA
ŠAHBAZ
ANELA
MUJO
SEAD
REFIKA
MELIHA
ANIS
BAHRA
BAHRUDIN
BEGIJA
EDINA
FADIL
HILMO
ISMETA
MELITA
MUHAREM
RAZIJA
Država
HOLANDIJA
DANSKA
DANSKA
NORVEŠKA
BELGIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
FRANCUSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
VELIKA BRITANIJA
VELIKA BRITANIJA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
SLOVENIJA
ŠVEDSKA
KANADA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
34 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
Prezime
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HOLIĆ
HOLOD
HOLOD
HOLOD
HOMORAŠ
HOMORAŠ
HOROZOVIĆ
HOTIĆ
HOTIĆ
HOTIĆ
HOTIĆ
HOTIĆ
HRKAĆ
HRNČIĆ
HRNJIĆ
HRUSTIĆ
HUKIĆ
HUKIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUSEINBEGOVIĆ
HUSEINBEGOVIĆ
HUSEJINOVIĆ
HUSEJINOVIĆ
HUSEJINOVIĆ
Ime
REMZA
SABAHUDIN
SAMIR
TAHIRA
TIMA
ZAHID
ZIJAD
BESIMA
ANTO
JAKOV
ZVONKO
HAJRIJA
ŠEMSO
MUHAREM
ADMIR
DURSUMA
EMINA
SABIHA
SUVAD
NIKOLA
RAZIJA
DŽEMAL
HUSEJIN
JUSMIRA
JUSO
BEJTA
DŽEMO
ĐEVDO
EDINA
ESED
REMZIJA
SENADA
Država
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
KANADA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
KANADA
ŠVEDSKA
SAD
KANADA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
DANSKA
DANSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
35 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
Prezime
HUSEJNOVIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSKIĆ
HUSOVIĆ
HUSOVIĆ
HUŠIĆ
HUŠIĆ
HUZEJROVIĆ
HUZEJROVIĆ
IBIŠEVIĆ
IBIŠEVIĆ
IBIŠEVIĆ
IBRAGIĆ
IBRAHIM
IBRAHIMBEGOVIĆ
IBRAHIMEFENDIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAKOVIĆ
IBRANOVIĆ
IBRANOVIĆ
IBRIĆ
IBRIĆ
IBRIŠEVIĆ
IKELJIĆ
IKELJIĆ
IKIĆ
IKIĆ
Ime
NEDŽAD
MEVLIJA
MIRZA
SABIRA
SEJDALIJA
DINO
HUSEIN
VEZIRA
HASNIJA
MUHAMED
SABIHA
ZAHIRA
ENISA
HAMIDA
IZET
SENADA
ŠEJLA
FERIDA
KENAN
ANELA
ŠUKRIJA
ZEHRA
SABIHA
AZRA
ŠEMSO
IZET
SELIMA
HATA
AMIR
EMSUD
INGA
JOZO
Država
AUSTRIJA
ITALIJA
HOLANDIJA
SAD
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
SAD
SAD
SAD
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
SAD
VELIKA BRITANIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
36 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
Prezime
ILIĆ
ILIĆ
ILIĆ
ILJAZOVIĆ
ILJIĆ
IMAMOVIĆ
IMAMOVIĆ
IMŠIREVIĆ
IMŠIREVIĆ
IMŠIREVIĆ
IMŠIREVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
IMŠIROVIĆ
ISAKOVIĆ
ISANOVIĆ
ISANOVIĆ
ISLAMAGIĆ
ISLAMAGIĆ
ISOVIĆ
IUSIĆ
Ime
DUŠAN
ILIJA
SLAVKA
SAFET
JURE
MUNEVERA
SABAHETA
EDHEM
MEDINA
SABAHUDIN
SADETA
ALEN
AMELA
ASMIR
AZRA
ĐEMIL
ELMEDIN
HAŠIM
ISMET
JASMINKA
MEHMED
MIRSA
NAMKA
SUVADA
ZUMRA
SIDIK
FAHRETA
NURIJA
FEHO
KANITA
AIDA
SABAHUPIN
Država
SRBIJA
AUSTRIJA
SRBIJA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
SAD
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
NJEMAČKA
SAD
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
BELGIJA
BELGIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
37 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
Prezime
IVANČIĆ
IVETIĆ
IVIĆ
IVIĆ
IVIĆ
IVKIĆ
IVKIĆ
IVKIĆ
JAGURDŽIJA
JAGURĐŽIJA
JAGURĐŽIJA
JAHIĆ
JAHIĆ
JAHIĆ
JAHIĆ
JAHIĆ
JAKOBAŠIĆ
JAKUBOVIĆ
JAKUBOVIĆ
JAKUPDVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
Ime
MATE
BOSILJKA
ANTO
STANA
VERONIKA
DELFA
MARIO
ZVONKO
UNKA
ENES
MESUD
BEHRIJA
FATE
NIJAZ
OMER
REFIJA
MATO
ADMIRA
INDIRA
IRFAN
AMILA
DŽEVAD
ELMA
EMINA
ENVER
HUSEIN
IZETA
MIRALEM
MIRHET
MIRSAD
MIRSADA
NAMKA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
SAD
LUKSEMBURG
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
LUKSEMBURG
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SAD
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
NORVEŠKA
SAD
SAD
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
38 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
Prezime
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JANKOVIĆ
JANKOVIĆ
JANJIĆ
JAŠARAGIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠAREVIĆ
JAVOR
JELIČIĆ
JELIČIĆ
JELIČIĆ
JELIĆ
JELIN
JELINIĆ
JERKOVIĆ
JEVRIĆ
JEVRIĆ
JEVRIĆ
JOKIĆ
JONJIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
Ime
RAJKA
SAID
SAUD
SEBIHA
SENAD
SENAD
UZEIR
ZLATAN
DRAGICA
ILIJA
BOGOLJUB
RIFET
HASAN
INDIRA
MEDIHA
MEHMED
SUAD
HILMIJA
ILIJA
JOZO
LJUBICA
JOSIPA
ELMA
JOZO
PERICA
ADNAN
IZET
VASVIJA
MATO
NEDJELJKO
IVICA
MATO
Država
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
NORVEŠKA
HOLANDIJA
NORVEŠKA
SAD
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
39 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
Prezime
JOVANOVIĆ
JOVIĆ
JOVIĆ
JOVIĆ
JOZIĆ
JOZIĆ
JOZIĆ
JOZIĆ
JOZIĆ
JUGO
JUGO
JUGURDŽIJA
JUKOVIĆ
JUKOVIĆ
JUNUZOVIĆ
JURAK
JURAK
JURENDIĆ
JURIČIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIŠIĆ
JURIŠIĆ
JUSIĆ
JUSIĆ
JUSIĆ
JUSIĆ
JUSIĆ
JUSUFOVIĆ
Ime
BRANKA
LAZAR
VELIMIR
VESELINKA
IVKA
MARIJANA
MARIO
NIKICA
SAMKA
MIRSAD
ZERINA
RAŠID
NUSRET
SUVADA
ENISA
ILIJA
IVICA
MARKO
MATO
ANTO
IVKA
KATA
PERO
ŽELJKO
JOZO
KRISTINA
ALMA
DŽEVADA
HAJRUDIN
MEHO
SAFET
NAJLA
Država
ITALIJA
SRBIJA
???
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
ŠVEDSKA
BELGIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
40 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
Prezime
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUPOVIĆ
JUSUPOVIĆ
KADIĆ
KADIĆ-BERBER
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADIRIĆ
KADRIĆ
KAHRIMANOVIĆ
KAHVIĆ
KAHVIĆ
KAJIĆ
KAJIĆ
KAJTEZOVIĆ
KALABA
KALENDER
KALENDER
KALTAK
KAMENČIĆ
KAMENJAŠEVIĆ
KAPETANOVIĆ
KAPETANOVIĆ
KAPETANOVIĆ
KAPETANOVIĆ
KAPIĆ
KAPIĆ
Ime
NERMIN
NIHAD
ZARFA
EMIR
HASIB
FERID
SUBHA
FIKRETA
HAMID
MIRSADA
REŠAD
SADMIR
SEADA
MULA
FATIMA
IRFANA
SULJO
ĐULA
MUSTAFA
NEDŽAD
HAJRIJA
ESAD
MIRSADA
ZINKA
IBRAHIM
MARIJA
AMINA
ANA
KEMAL
ŠTEFICA
ALIJA
SANELA
Država
HOLANDIJA
BELGIJA
BELGIJA
ŠVICARSKA
SAD
FRANCUSKA
ŠVEDSKA
SLOVENIJA
SLOVENIJA
ŠVICARSKA
SLOVENIJA
HOLANDIJA
ŠVICARSKA
SAD
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
BELGIJA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
MAÐARSKA
ŠVICARSKA
VELIKA BRITANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
41 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
Prezime
KAPIĆ
KAPIDŽIĆ
KAPIDŽIĆ
KARABEGOVIĆ
KARAČ
KARAČ
KARAČIĆ
KARAGIĆ
KARAHODŽIĆ
KARALIĆ
KARALIĆ
KARALIĆ
KARAT
KARDAŠEAVIĆ
KARDAŠEVIĆ
KARDAŠEVIĆ
KARIĆ
KARIĆ
KARIĆ
KARIĆ
KARKIĆ
KARUPOVIĆ
KASALO
KATICA
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KATINIĆ
KAUL
Ime
SANJIN
FATIMA
FIKRET
MUHAMED
ENVER
ZLATA
BLANKA
ENISA
BEHIJA
ABDURAHMAN
AMELA
HAVKA
FEVZIJA
TAHIRA
HUSO
MEVLUDIN
JUSUF
MULFETA
SADIK
ZAIM
ANETA
ZLATA
IVO
NEFA
ANDRIJA
ANTO
IVKA
IVKA
KREŠO
RUŽA
ZRINKA
ASMIRA
Država
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
LUKSEMBURG
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SLOVENIJA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
DANSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
42 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
Prezime
KESIĆ
KESIĆ
KIKIĆ
KIKIĆ-ČORJUSUFOVIĆ
KILIM
KILIM
KIŠMETOVIĆ
KIŠMETOVIĆ
KLAPUH
KLAPUH
KLARIĆ
KLARIĆ
KLARIĆ
KLARIĆ
KLEČINA
KLEĆINA
KLIČIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KNEŽEVIĆ
KNEŽEVIĆ
KOBILIĆ
KOČANOVIĆ
KOČANOVIĆ
KODRALIJA
KOLAKUŠIĆ
KOLOBARA
Ime
ANKICA
LJUBICA
DAJANA
TARIK
ESMA
SAKIB
DIJANA
HAMDIJA
NURDIN
SEFIKA
AGA
FRANJO
MATO
SNJEŽANA
MARA
JOSIP
HASNIJA
AIDA
ANTO
LOVRO
MAHMUT
MANDA
MARIO
MIRO
KATARINA
MARIJA
EMIR
VEJSIL
ZLATIJA
FADIL
MATE
MARA
Država
AUSTRIJA
???
ŠVICARSKA
DANSKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
DANSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
DANSKA
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
43 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
Prezime
KOMLENOVIĆ
KONIĆ
KONJIĆ
KONJIĆ
KOPIĆ
KOPIĆ
KOPIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORIĆ
KORKUTOVIĆ
KOSOVAC
KOSOVAC
KOŠTIĆ
KOŠTIĆ
KOVAČ
KOVAČ
KOVAČ
KOVAČ
KOVAČ
KOVAČEVIĆ
KOVAČEVIĆ
KOVAČEVIĆ
KOZINA
KOŽUL
KRAJINA
KRAJINA
KRAJINOVIĆ
KRAJIŠNIK
KRAJIŠNIK
Ime
BOŽO
ISMETA
FATIMA
MIHAD
DAIRA
RUŽA
SMAJO
ALDIJANA
EDHEM
JUSO
MEHMED
SAMIRA
RAHIM
AMEL
ŠEJLA
FATIMA
MEVLIDA
AZEMA
EDIN
ENVERA
ERNAD
ZUHRA
ANTO
NEVENKA
RUŽICA
LJUBOMIR
MATE
GABRIJELA
ZORAN
ANTO
HALID
JUSO
Država
SRBIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
44 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
Prezime
KRAJIŠNIK
KRAJNOVIĆ
KRAJNOVIĆ
KRALJEVIĆ
KRALJEVIĆ
KRESO
KREŠIĆ
KRIJAN
KRIJAN
KRIJAN
KRILIĆ
KRISTIĆ
KRISTIĆ
KRISTIĆ
KRIŽEVAC
KRIŽEVAC
KRIŽIĆ
KRIŽIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KRLIĆ
KROTIĆ
KRPO
KRUPIĆ
KRUPIĆ
KUDIĆ
KUDUZOVIĆ
KUDUZOVIĆ
KUDUZOVIĆ
KUDUZOVIĆ
Ime
MINA
JELA
ZLATKO
ANGELICA
MARKO
AVDO
MARINA
ANTO
BLAGICA
IVICA
MUFRID
BONO
LUCA
MATO
FATIMA
MEDINA
VJEKOSLAV
VLADO
BEHIJA
MELISA
MUHAREMA
SEJDO
SUAD
MIRJANA
ESAD
ADVAN
BAHRA
EMINA
FAHRA
FAHRUDIN
FIKRET
SELMA
Država
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
SRBIJA
ITALIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
VELIKA BRITANIJA
VELIKA BRITANIJA
VELIKA BRITANIJA
VELIKA BRITANIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
45 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
Prezime
KUHAROV
KUHAROV
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKIĆ
KUKIĆ
KUKIĆ
KULAŠ
KULJANČIĆ
KUPINIĆ
KURTALIĆ
KURTIĆ
KUSURAN
KUSURAN
KUSURAN
KUŠEŠ
LALOVIĆ
LALOVIĆ
LAŠTRO
LAŠTRO
LAZIĆ
LAZIĆ
LAZIĆ
LAZIĆ
LEBIĆ
LEHR
LEKO
LEVARDA
LEVARDA
LIGONJA
Ime
JELICA
VIKTOR
FIKRETA
JASKO
RIFET
SENAD
FADIL
SABINA
SAUDIN
PAVLE
HASUDIN
RAMIZ
BAHRIJA
HASAN
FATIME
SEAD
SUADA
EKREM
BOJAN
MILAN
JACINTA
VINKO
MILOŠ
NADA
NEDELJKO
SANDRA
JOZO
MIRSADA
MLADEN
ARMELA
MIROSLAV
AIDA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
SAD
SAD
ŠVEDSKA
SRBIJA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SRBIJA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
46 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
Prezime
LIJAK
LIPIĆ
LIPIĆ
LIPIĆ
LIPIĆ
LISIĆ
LISIĆ
LIVADIĆ
LIVADIĆ
LONČARIĆ
LOVIĆ
LOVRIĆ
LOVRIĆ
LOVRIĆ
LOVRIĆ
LUČIĆ
LUGONJIC
LUGONJIĆ
LUGONJIĆ
LUGONJIĆ
LUKAČ
LUKANOVIĆ
LUKAVAČKIĆ
LUKIĆ
LULIĆ
LULIĆ
LUŠČIĆ
LUTVICA
LJUBIĆ
LJUBIĆ
LJUBIJANKIĆ-ĆORIĆ
LJUCA
Ime
ANTO
ALMA
ENES
HIDAJETA
SAJMA
AGO
ISMETA
FADILA
SALKO
ANTO
JASMIN
ANA
MIRKO
NIKOLA
ŠTEFAN
DAMJAN
AMRA
ADMIR
AVDO
RUKIJA
LUCIJA
IVAN
ELDIN
LUKA
AMEL
ASIM
KATA
SEIDA
MARTIN
PETAR
NURFINA
SABRA
Država
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
SAD
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
47 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
Prezime
LJUTIĆ
LJUTIĆ
MAHIĆ
MAHMUTOVIĆ
MAHMUTOVIĆ
MAJETIĆ
MAJIĆ
MAJLOVIĆ
MAJSTOROVIĆ
MAJSTOROVIĆ
MAKIĆ
MAKIĆ
MALAGIĆ
MALAGIĆ
MALANOVIĆ
MALANOVIĆ
MALKIĆ
MALKIĆ
MALKIĆ
MALKIĆ
MALKOČ
MALKOČ
MALOKOS
MALUHIJA
MALUHIJA
MAMUZIĆ
MAMUZIĆ
MAMUZIĆ
MAMUZIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANJGO
Ime
HUSEIN
SAFIJA
AMRA
MENSUR
MURIZ
ARMIN
MAGDALENA
SAKIBA
SAFET
STIPO
IZETA
ŠEFIK
ESNAF
MEVLIJA
NASKO
NAZA
FATIMA
NEVZETA
RAMIZ
SEVDA
AMIR
AMIRA
ZLATKO
FIKRIJA
MEHO
ANITA
IVICA
LUCIJA
PERO
IVICA
STIPO
AMILA
Država
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
SAD
SAD
SAD
SAD
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
SAD
SAD
FRANCUSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
48 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
Prezime
MANJGO
MANJGO
MARČETA
MARČINKOVIĆ
MARHOŠEVIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIJANOVIĆ
MARIJANOVIĆ
MARIJIĆ
MARINKOVIĆ
MARJANOVIĆ
MARKELIĆ
MARKIĆ
MARKIJA
MAROJEVIĆ
MARTIĆ
MARTIĆ
MARTINOVIĆ
MARUŠIĆ
MARUŠIĆ
MASLAĆ
MASLO
Ime
BULKA
HANEFIJA
MOMČILO
IVKA
FATIMA
ALIJA
ANICA
ANTO
ANTO
ANTONIJA
DAVOR
DEJAN
IVAN
LUKA
SELMA
ŽELJKO
JOZO
MARIJAN
JOSIP
DARKO
MARJAN
MARKO
ĐURO
MARKICA
MARKO
IVICA
MARKO
LUCIJA
IVICA
MARICA
DAMIR
MUHAMED
Država
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SRBIJA
???
AUSTRIJA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
SRBIJA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
49 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
Prezime
MAŠIĆ
MAŠIĆ
MAŠIĆ
MAŠIĆ
MATANAVIĆ
MATIČ
MATIĆ
MATIĆ
MATIĆ
MATIĆ
MATIJAŠEVIĆ
MATIJAŠEVIĆ
MATIJEVIĆ
MATIJEVIĆ
MATIJEVIĆ
MATINJANIN
MATKOVIĆ
MATOŠEVIĆ
MEDAR
MEDAR
MEDIĆ
MEDIĆ
MEHANOVIĆ
MEHANOVIĆ
MEHANOVIĆ
MEHANOVIĆ
MEHANOVIĆ
MEHIĆ
MEHIĆ
MEHIĆ
MEHIĆ
MEHIĆ KALAJIĆ
Ime
ADNAN
IZETA
SUAD
ZIJAD
PEJO
ANITA
FRANO
IVAN
MARJAN
RUŽICA
MARA
MIJO
ANA
JOZEFINA
MARKO
AMIR
DARKO
ANTO
ARMAN
SANELA
BAKIRA
REFIK
AJDIN
JASMINA
OSMAN
RAZIM
SUBHA
MUJAGA
NEDIN
SANELA
SELMA
AMINA
Država
HOLANDIJA
NJEMAČKA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
DANSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
SAD
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
50 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
Prezime
MEHINOVIĆ
MEHINOVIĆ
MEHINOVIĆ
MEHINOVIĆ
MEHINOVIĆ
MEHINOVIĆ
MEHINOVIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHULJIĆ
MEKANIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
Ime
AMIRA
MUHAREM
MUJO
NAILA
SAMRA
VEHID
ZUHDIJA
EDIN
EMIRA
MERIMA
SULEJMAN
ABEDIN
AGAN
AHMET
ALDIJANA
DŽEMAIL
DŽEMAIL
ISMETA
ISMETA
JUSUF
MUNIRA
NURIJA
RAŠIDA
SABIT
SABRA
SAFIJA
SEMIR
FIKRETA
AHMET
ANELA
HASEMA
JASMINA
Država
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
SLOVENIJA
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
AUSTRIJA
SAD
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
HOLANDIJA
???
SAD
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
51 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
Prezime
MEMIĆ
MENKOVIĆ
MERDANOVIĆ
MERĐIĆ
MERZIHIĆ
MERZIHIĆ
MERZIHIĆ
MERZIHIĆ
MERZIHIĆ
MEŠA
MEŠA
MEŠIĆ
MEŠINOVIĆ
MEŠINOVIĆ
MEŠINOVIĆ
MEŠINOVIĆ
MEŠINOVIĆ
METAJ
MIČEVIĆ
MIĆIĆ
MIJAČEVIĆ
MIJATOVIĆ
MIJIĆ
MIJIĆ
MIJIĆ
MIJIĆ
MIKULIĆ
MIKULIĆ
MILANOVIĆ
MILANOVIĆ
MILANOVIĆ
MILIĆ
Ime
ŠEFIK
ISMAL
RAZIJA
MUSTAFA
AMEL
EMIR
MUHAREM
RAZIJA
VAHIDA
HASAN
SADINA
HAJRUDIN
ADEM
ALMA
ĐULAGA
JUSUF
SUADA
MUSTAFA
MARKO
LJILJANA
ANTO
STJEPAN
IVA
MANDA
MARIJA
ZDRAVKA
IVO
IVO
SANJA
VIKTORIJA
ZVONKO
MEVLUDIN
Država
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SRBIJA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
52 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
Prezime
MILIĆEVIĆ
MILOŠ
MILUŠIĆ
MILJAK
MILJANOVIĆ
MILJEVIĆ
MILJEVIĆ
MIMIĆ
MIMIĆ
MITROVIĆ
MOCNAJ
MONTILJO
MRKALJ
MRŠIĆ
MRŠIĆ
MRŽLJAK
MRŽLJAK
MUHAREMOVIĆ
MUHAREMOVIĆ
MUHAREMOVIĆ
MUJAKIĆ
MUJALA
MUJALA
MUJALA
MUJALA
MUJANOVIĆ
MUJČINOVIĆ
MUJČINOVIĆ
MUJDŽIĆ
MUJIĆ
MUJIĆ
MUJKANOVIĆ
Ime
MIROSLAV
MARA
KARLO
ZDRAVKO
MIRA
ADRIJANA
DIJANA
LEJLA
NAMKA
RADOJKA
IGOR
BORIS
MATO
GORDANA
IVANKA
MEHMED
ZUMRETA
IDA
JASMINKA
ZIJAD
FEHIMA
BEJAMIL
ELMA
MEJRA
SAFET
MUSTAFA
ĆAZIM
SALIH
FATA
BILAL
EDINA
ADMIR
Država
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
SRBIJA
SAD
VELIKA BRITANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
HOLANDIJA
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
53 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
Prezime
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKIĆ
MULAOSMANOVIĆ
MULAOSMANOVIĆ
MULAOSNANOVIĆ
MUMINOVIĆ
MURATAGIĆ
MURATAGIĆ
MURATAGIĆ
MURATAGIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MUSIĆ
MUSIĆ
MUSIĆ
MUSIĆ
MUSIĆ
MUSIĆ
MUSIĆ
MUSLIMOVIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
Ime
ADNAN
ARMIN
EDIN
GORDANA
ISMET
JASMIN
VEDAD
SAID
AMELA
ISMET
SEMINA
ERMIN
ASIJA
ERMIN
FARUKA
HASAN
AGAN
ISMIRA
MEHDIN
MERSUDIN
SUADA
ŠEFIK
BESIMA
HAREM
JELA
MATO
MIRNES
MUJO
RAMIZA
AMELA
AIŠA
AMRA
Država
ŠVEDSKA
SAD
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
VELIKA BRITANIJA
ŠVEDSKA
ITALIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
KANADA
SAD
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
SAD
SAD
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SAD
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
54 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
Prezime
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTIĆ
MUŠIĆ
MUTABDŽIĆ
MUTAPČIĆ
NAGELE
NASTIĆ
NEDIĆ
NEKIĆ
NESIMOVIĆ
NESIMOVIĆ
NEŠKIĆ
NIBLER
NIBLER
NIKIĆ
NIŠIĆ
NOĆIĆ
NOĆIĆ
NOĆIĆ
NOVKINIĆ
NOVKINIĆ
NOVLJANIN
NOVLJANIN
NOVLJANIN
NOVLJANIN
NUHANOVIĆ
NUHIĆ
Ime
ELVIRA
HALIL
MIDHAT
SABAHETA
SADINA
ŠAĆIR
REFIKA
SANJIN
MUSTAFA
AMIRA
BORKA
ZORAN
ALEN
MUAMER
AJIŠA
MEHMED
IBRAHIM
FRANJO
INDIRA
MIJO-MILE
ABDULAH
MIREL
MUHAMED
REFIJA
MELIHA
NIHAD
ADIS
AMER
MUNEVERA
RUSMIR
SAMIRA
ELVEDINA
Država
AUSTRIJA
SAD
AUSTRIJA
AUSTRALIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
HOLANDIJA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
SAD
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
55 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
Prezime
NUHIĆ
NUKIĆ
NUKIĆ
NURKIĆ
NURKOVIĆ
NURKOVIĆ
ODOBAŠIĆ
ODOBAŠIĆ
OKIĆ
OLEVIĆ
OMANOVIĆ
OMANOVIĆ
OMANOVIĆ
OMANOVIĆ
OMANOVIĆ
OMANOVIĆ
OMANOVIĆ
OMERHODŽIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMIĆ
OPAČAK
ORLOVAC
OROZ
OSMANČEVIĆ
Ime
MENSUR
BERIZ
DŽEVIDA
MUSTAFA
HAZMIRA
MASAN
ANICA
HALID
ENES
DŽANA
ALIJA
BENITA
ENIZ
MUSTAFA
RAHIME
SAMIR
ZEKIJA
HASAN
ADEL
ADEMIR
DŽEMILA
FAHIRA
FIKRET
HALIDA
HUSEIN
VAHIDIN
ZEKIRA
AJŠA
KRUNOSLAV
MIRKO
OLIVER
ALVEDIN
Država
NJEMAČKA
SAD
SAD
KANADA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
BELGIJA
BELGIJA
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
BELGIJA
BELGIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
56 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
Prezime
OSMANČEVIĆ
OSMANČEVIĆ
OSMANKOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
PAČARIZ
PAJIĆ
PAJIĆ
PANDUREVIĆ
PANJETA
PAPIĆ
PAPIĆ
PARIĆ
PAŠALIĆ
PAŠALIĆ
PAŠANOVIĆ
PAŠIĆ
PAŠIĆ
PATKOVIĆ
PATKOVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVLEKA
PAVLOVIĆ
PAVLOVIĆ
PAVLOVIĆ
PAVLOVIĆ
Ime
FATIMA
SULEJMAN
SAMIR
AJRIJA
ASIM
AZEM
EMKA
FERHAT
MEDIHA
MERSIDA
SABAHETA
ARIF
NERMINA
MLADEN
MUJO
FABIJAN
MARA
ILIJA
HATA
MUJO
SENAD
FATIMA
RASIM
JOVAN
RUŽICA
GORDANA
MARIJAN
GORAN
BOŽIDAR
MARKICA
MIROSLAV
ŠIMUN
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
ŠVICARSKA
SAD
NJEMAČKA
SAD
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
AUSTRALIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
AUSTRALIJA
SAD
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
57 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
Prezime
PECELJ
PECELJ
PECIREP
PEĆANAC
PEHADŽIĆ
PEJAZIĆ
PEJIČIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PELESIĆ
PELJA
PELJA
PENDEŠ
PENDEŠ
PEPIĆ
PEPIĆ
PERAK
PERKOVIĆ
PERVAN
PERVIZ
PERVIZ
PETKOVIĆ
PETRIČEVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
Ime
PAVLE
SONJA
MARICA
BOJAN
JUSUF
MONIKA
MARIO
FINKA
GORAN
MIJO
MILANA
MIROSLAV
MLADEN
SANJA
SAVKA
RAZIJA
LEJLA
SENAD
ANICA
MARIO
BLAŽENKA
NIKOLA
JURO
BLAŽENKA
SANEL
REDŽO
RUSMIR
SRETO
LUKA
ANKA
FRANKA
IVAN
Država
SRBIJA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
KANADA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
SRBIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
HOLANDIJA
DANSKA
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
58 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
Prezime
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETRUŠIĆ
PETRUŠIĆ
PEZER
PEZEROVIĆ
PHILIPPI
PIDIĆ
PILIPOVIĆ
PIPLICA
PITAREVIĆ
PITAREVIĆ
PLAHUTNIK
PLANIĆ
PLAVULJ
PLAZAČIĆ
POBRIĆ
POKRAJČIĆ
POKRAJČIĆ
POLETAN
POLOVINA
POLOVINA
POLJAK
PONJAVIĆ
POPOVIĆ
POPOVIĆ
PRGOMET
PRGOMET
PRGUDA
PRSKALO
PRSKALO
Ime
MIŠO
RUŽA
VITOMIR
IVANA
STJEPAN
MARIO
ADNAN
AMNA
NURA
NIKI
EMILKA
ABAZ
NEDŽIBA
ANA
SADIKA
REFIKA
KRSTO
BEGAJETA
IVA
VICE
DRAGICA
ADIN
AZIZ
MEDIHA
BLAŽENKO
PAVLE
VITOMIR
JAKOV
MARIO
TAIBA
IVANKA
MARIJAN
Država
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SLOVENIJA
SAD
NJEMAČKA
RUSIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRALIJA
SAD
SAD
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
59 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
Prezime
PUDIĆ
PURIŠEVIĆ
PURIŠEVIĆ
PURKOVIĆ
PURKOVIĆ
PUŠKAR
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
RADANOVIĆ
RADANOVIĆ
RADEŠIĆ
RADEŠIĆ
RADIĆ
RADIĆ
RADIĆ
RADOSAVLJEVIĆ
RADOŠEVIĆ
RADOVIĆ
RADOVOVIĆ
RADOVOVIĆ
RADOVOVIĆ
RADUJKOVIĆ
RADULOVIĆ
RADULOVIĆ
RAHIĆ
RAHIĆ
RAHIĆ
Ime
FILIP
IZET
ZEKIRA
ADNAN
NIKICA
SADETA
DRAGICA
ILIJA
KATICA
MATO
PERICA
PERO
ZDRAVKO
JOVAN
NADA
MILORAD
MLADEN
DRAGICA
NIKO
STIPO
BORISLAV
NIKO
DRAGAN
MURIS
SINAN
ZEHRA
LAZO
LJUBICA
MILAN
ADNAN
AIŠA
MUMIN
Država
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
SRBIJA
ŠVEDSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
SRBIJA
ITALIJA
ITALIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SAD
SAD
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
60 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
Prezime
RAHMANOVIĆ
RAHMANOVIĆ
RAKOVIĆ
RAKOVIĆ
RAKOVIĆ
RAMADANI
RAMADANI
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMOVIĆ
RAMULIĆ
RAMULIĆ
RAMULIĆ
RAMULIĆ
RAVLIĆ
RAZIĆ
REDŽEPOVIĆ
REDŽEPOVIĆ
REDŽEPOVIĆ
REDŽIĆ
Ime
KADIRA
SEAD
RIFAT
SENAD
SENADA
EŠEFA
NEDŽAD
ADEM
ALMEDIN
AMEL
AMIR
AMIRA
BIBO
HAKIJA
HAMIDA
MEIDA
MUNIBA
SANEL
SUAD
SUADA
ŠEVALA
FATIMA
AIDA
EŠEF
MEDISSA
MIRHA
ANA
EDIS
MUSTAFA
SULEJMAN
VAHIDA
BELMA
Država
SAD
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
SAD
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
SAD
AUSTRALIJA
ŠVICARSKA
SAD
SAD
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
HOLANDIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
61 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Prezime
REDŽIĆ
REDŽIĆ
REDŽIĆ
REDŽIĆ
REMIĆ
REMIĆ
RESULOVIĆ
RIMIĆ
RISTIĆ
RIZVANČEVIĆ
RIZVANČEVIĆ
ROSIĆ
ROZIĆ
ROZIĆ
RUBIL
RUSTEMOV
RUŽIČIĆ
SAČIĆ
SAFIĆ
SAFIĆ
SALATOVIĆ
SALEŠ
SALIHOVIĆ
SALIHOVIĆ
SALIHOVIĆ
SALIHOVIĆ
SALIHOVIĆ
SALIHOVIĆ
SALKIĆ
SALKIĆ
SALKIĆ
SALKIĆ
Ime
HASIJA
HUSEIN
MEVLUDIN
SENAID
DRAGAN
NIKOLA
SALIH
AJDIN
MILAN
FAUDIN
SAJID
NIKO
DAMIR
MARIJA
ROBERT
VILDAN
MONIKA
MIRALEMA
MINELA
MUHAREMA
MARA
HARIS
ALMIR
HIMZO
MINA
MIRSAD
ŠEMSUDIN
ZEMINA
ADNAN
AMINA
ERMIN
IBRAN
Država
SAD
AUSTRIJA
SAD
HOLANDIJA
MAÐARSKA
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
FRANCUSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
FRANCUSKA
SAD
SAD
SAD
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
FRANCUSKA
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
62 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Prezime
SALKIĆ
SALKIĆ
SALKIĆ
SALKOVIĆ
SARAČ
SARAČ
SARAF
SARIĆ
SAVIĆ
SAVIĆ
SAVIĆ MILADIĆ
SEDIĆ
SEDIĆ
SEFEROVIĆ
SEFEROVIĆ
SEFEROVIĆ
SEFEROVIĆ
SEFEROVIĆ
SEFEROVIĆ
SEJDINOVIĆ
SEJFIĆ
SEJFIĆ
SELIĆ
SELIMAGIĆ
SELIMAGIĆ
SELIMOTIĆ
SELIMOTIĆ
SELIMOVIĆ
SENJAK
SIBALO
SIBALO
SIBALO
Ime
NIZAMA
SUAD
ZINETA
ŠEMSO
HAJRIJA
HASAN
DRAGAN
STJEPAN
MLADEN
SNJEŽANA
DUŠANKA
ALMA
HIMZO
ADIS
DŽEZMIRA
FADIL
SAFET
SEVDA
ZIJAD
VAHDET
ABIDA
AZEM
DUBRAVKA
ALMIR
VAHIDA
ISMET
ŠEVALA
SEJFULAH
KATA
HAMED
MIRNES
SEAD
Država
SAD
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
SLOVENIJA
ŠVICARSKA
SLOVENIJA
SLOVENIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
SAD
SAD
SRBIJA
???
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
VELIKA BRITANIJA
SAD
VELIKA BRITANIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
63 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
Prezime
SIKIRA
SIKIRIĆ
SINANOVIĆ
SIRUČIĆ
SIVAC
SIVAC
SKENDERAGIĆ
SKENDEROVIĆ
SKOKIĆ
SKOKIĆ
SKOKIĆ
SMAILAGIĆ
SMAILAGIĆ
SMAJIĆ
SMAJIĆ
SMAJLOVIĆ
SMAJLOVIĆ
SMAJLOVIĆ
SMAJLOVIĆ
SMOLJAN
SMOLJAN
SOFIĆ
SOFTIĆ
SOFTIĆ
SOFTIĆ
SOFTIĆ
SOFTIĆ
SOLDO
SOLDO
SPAHIĆ
SPAHIĆ
SPAHIĆ
Ime
HILMO
NEĐIB
FATIMA
MUBERA
AMEL
ISMET
SALKO
SUVADA
GLIGOR
MIRJANA
RADOJKA
IZUDIN
JASMINKA
NEDŽAD
ŠAHBAZ
RIZAH
SALIM
SMAJL
ZAHIDA
IVO
LUCIJA
NIJAZ
AZUR
BENJAMIN
EDHEM
EMINA
HALIMA
MILA
SLAVEN
DŽEMILA
EMINA
ENVER
Država
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
SAD
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
SAD
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
64 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
Prezime
SPAHIĆ
SPAHIĆ
SPAHIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIŠIĆ
STANIŠIĆ
STEFANOVIĆ
STIPANOVIĆ
STIPANOVIĆ
STJEPANOVIĆ
STOJANAC
STOJANOVIĆ
STOJIŠIĆ
STRIKA
SUBAŠIĆ
SUBAŠIĆ
SUBAŠIĆ
SUBAŠIĆ
SUBOTIĆ
SUDAR
SULEJMANAGIĆ
SULJANOVIĆ
SULJANOVIĆ
SULJANOVIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
Ime
MEHO
MUJO
SADIK
IVKA
KATA
MARINA
NEĐELJKO
NIKOLA
RAJKA
BOGOLJUB
ZORICA
MONIKA
KRISTIAN
MARINKO
ANA
TIN
MLADEN
DRAGAN
DANIJELA
EDINA
ENIS
MUNIRA
SMAJO
JOSIP
SNEŽANA
NERMIN
SENADA
VEDAD
ZLATKO
ADIL
ALIJA
BENJAMIN
Država
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
ŠVICARSKA
SRBIJA
SRBIJA
SRBIJA
SRBIJA
NJEMAČKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ITALIJA
SRBIJA
ŠVICARSKA
ITALIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ITALIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
SLOVENIJA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
65 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
Prezime
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ
SULJIĆ-BOŠKAILO
SUPUR
SUŠIĆ
SUŠIĆ
SUŠIĆ
SUŽNJEVIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANAGIĆ
ŠABANOVIĆ
ŠABANOVIĆ
ŠABANOVIĆ
ŠABIĆ
ŠABIĆ
ŠAĆIRBEGOVIĆ
ŠAHAT
ŠAHBAZ
ŠAHBAZ
ŠAHINOVIĆ
ŠAHINOVIĆ
Ime
HAŠA
HIDAJET
ISMET
KEMAL
NERMIN
NIZIJA
SABIRA
BISERA
EDIN
ENVER
IBRAHIM
MINA
MIHAJLO
AMEL
EDIN
ENES
FIKRETA
HAZIM
HUZEIR
ISMETA
SADIK
IZET
MEVLUDIN
SAMIJA
ELVIRA
ESMIR
NEDŽIB
VAHIDA
AMRA
MITHAT
EDINA
SENAD
Država
ŠVICARSKA
SAD
SAD
AUSTRIJA
SLOVENIJA
SAD
SAD
NJEMAČKA
LUKSEMBURG
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SLOVENIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
DANSKA
ŠVICARSKA
SAD
DANSKA
DANSKA
DANSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
66 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
Prezime
ŠAHMANOVIĆ
ŠAHMANOVIĆ
ŠAKIĆ
ŠALO
ŠALO
ŠALO
ŠANTIĆ
ŠARAVANJA
ŠARČEVIĆ
ŠARČEVIĆ
ŠARČEVIĆ
ŠARIĆ
ŠARIĆ
ŠARIĆ
ŠARIĆ
ŠARIĆ
ŠARIĆ
ŠĆEVIĆ
ŠEČIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHO
ŠEHOVIĆ
ŠEPEROVIĆ
ŠEPEROVIĆ
ŠEPEROVIĆ
ŠEPO
ŠESTAN
ŠESTAN
ŠESTO
ŠETA
Ime
MUNEVERA
MUSTAFA
KATARINA
ELMA
JAKUB
ZIZA
FERKO
PAVO
EMIRA
IVO
MUNIB
JELA
JOSIP
LJILJA
PETAR
PETAR
ZDRAVKO
IVAN
JASMIN
MUHAREMA
REDŽO
VAHID
ENVER
RABIJA
BESIM
NERMIN
NERMINKA
BEHIJA
KAJA
MLADEN
OSMAN
NEDIM
Država
SAD
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
VELIKA BRITANIJA
AUSTRIJA
VELIKA BRITANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
67 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
Prezime
ŠIMIĆ
ŠIMIĆ
ŠIMIĆ
ŠIMIĆ
ŠIMUNIĆ
ŠIMUNOVIĆ
ŠISTEK
ŠIŠIĆ
ŠIŠLJAGIĆ
ŠKANDRO
ŠKORIĆ
ŠKORIĆ
ŠKORO
ŠLJIVAR
ŠLJIVAR
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČIĆ
ŠORMAZ
ŠPAGO
ŠTIRONJA
ŠTRBAC
ŠUDIĆ
ŠUDIĆ
ŠUDIĆ
ŠUDIĆ
ŠUMAR
Ime
IVO
MARA
MARKO
MATO
SANJA
MIŠO
HAJRUDIN
MUNIRA
DARIO
ALMA
HIMZO
ZEMIRA
BRANKO
MEHO
SAJIFA
MANDA
MARA
MARIJA
MIRJANA
NIKOLINA
SOFIJA
ZVONIMIR
DARIJO
SAŠA
SAFET
ANTE
MOMČILO
ALMA
ĆAZIM
IZETA
OSMAN
ALMIR
Država
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
VELIKA BRITANIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
DANSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
68 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
Prezime
ŠUMAR
ŠUMAR
ŠUMAR
ŠUMIĆ
ŠUMIĆ
ŠUPLJEGLAV
ŠUPLJEGLAV
ŠUŠAK
ŠUŠAK
ŠUŠIĆ
ŠUŠIĆ
ŠUŠKO
ŠUTA
ŠUTA
ŠUTA
ŠVRAKA
ŠVRAKA
ŠVRAKA
TABAKOVIĆ
TADIĆ
TAHIROVIĆ
TAJIĆ
TAJIĆ
TALIĆ
TALIĆ
TALOVIĆ
TALOVIĆ
TAMBARA
TANDARIĆ
TANOVIĆ
TASLIDŽAN
TATAREVIĆ
Ime
JASMIN
JASMINA
MARA
EDIN
LATIF
LJEPOSAVA
RANKO
ILIJA
JOSIP
MEVLIJA
ZAHID
BILAL
AIDA
AMER
ZARFA
EJUB
MUNEVERA
REDŽO
ALMIR
NATSANDA
AIDA
ADIL
RAMIZA
EDINA
SEAD
HANIFA
MERSIHA
SAFET
MIJAT
TARIK
RAMO
AZRA
Država
DANSKA
DANSKA
DANSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
SAD
SAD
AUSTRIJA
SAD
GRČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
69 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
Prezime
TELAREVIĆ
TERZIĆ
TEŠIĆ
TIČEVIĆ
TOKANOVIĆ
TOLIĆ
TOLIĆ
TOMIČIĆ
TOMIĆ
TOPAL
TOPALOVIĆ
TOPALOVIĆ
TOPALOVIĆ
TOPALOVIĆ
TOPALOVIĆ
TOPČAGIĆ
TOPČAGIĆ
TOPČAGIĆ
TOPČAGIĆ-OMERAGIĆ
TOPČAGIĆ-OMERAGIĆ
TOPČAGIĆ-OMERAGIĆ
TOPIĆ
TOPIĆ
TOPIĆ
TOPIĆ
TOPOLOVAC
TOPOLOVAC
TORIĆ
TRAVAR
TRAVAR
TRAVAR
TRAVLJANIN
Ime
ISMET
SENIJA
DANICA
KEMAL
SLAVICA
MARJANA
SNJEŽANA
MARICA
ILIJA
JOSIP
ENVER
OLIVER
SAMKA
SENADA
ŠEHRIJA
ADIL
FATIMA
MAIDA
BAHRIJA
DAMIR
DENIS
MARA
MILENKO
REFIK
SAJDA
BLAŽ
JELA
ZLATKO
DALIBOR
DIJANA
DRAGICA
SAMIR
Država
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
SRBIJA
SAD
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
SRBIJA
NJEMAČKA
SAD
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NORVEŠKA
SRBIJA
SRBIJA
SRBIJA
FRANCUSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
70 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
Prezime
TRAVLJANIN
TRBARA
TRBONJA
TREBOVIĆ
TRIŠIĆ
TRTO
TUCAKOVIĆ
TUČIĆ
TUČIĆ
TUFEKOVIĆ
TUKARIĆ
TURIĆ
TURSANOVIĆ
TUTUNDŽIĆ
VAKUFAC
VARMAZ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VEHABOVIĆ
VELAGIĆ
VELAGIĆ
VELAGIĆ
VELAGIĆ
VELETANLIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
Ime
SEVLETA
IVAN
OMER
ANTE
ZORA
FADILA
ATIJA
SANIDA
SANJIN
JELENA
MARINKO
STIPO
MUZAFERA
ENIS
KEMAL
RAZIJA
ISMA
ISMET
JASMIN
MEHMED
NEDINA
OSMAN
RAHILA
ALDIJANA
AMIR
EVLID
MERIMA
SUADA
DENIS
FATIMA
FIKRET
FIKRETA
Država
FRANCUSKA
NJEMAČKA
DANSKA
ITALIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
DANSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
HOLANDIJA
SAD
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
71 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
Prezime
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELIJA
VERZAK
VIDAKOVIĆ
VIDAKOVIĆ
VINCETIĆ
VINCETIĆ
VLAHOVIĆ
VLAHOVIĆ
VLAISAVLJEVIĆ
VOJIĆ
VOJIĆ
VOJIĆ
VOJNIKOVIĆ
VOLODER
VRANIĆ
VRANIĆ
VRANIĆ
VRAŽALICA
VRAŽALICA
VRAŽALICA
VRBIĆ
VRDOLJAK
VREBAC
VREBAC
VREVIĆ
VUČAK
VUČENOVIĆ
Ime
IBRAHIM
MINA
RAZIJA
REMZIJA
ŠERIF
EMINA
RENATA
ANA
JELENA
MARINKO
MIRA
FRANJO
KATA
ŽELJKO
ALDINA
SAFIJA
ZEJNILA
FATIMA
EMIR
MUAMER
SENKA
ZIJAD
ĆAMIL
SAMIR
SAŠA
FRANJO
ILIJA
KASIM
ZEKIJA
ADMIR
ALEKSANDAR
ZORAN
Država
SAD
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
SAD
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
ITALIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
ITALIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
72 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
Prezime
VUGDALIĆ
VUJICA
VUJICA
VUKOJA
VUKOJE
VUKOJE
VUKOJE
VUKOJE
VUKOJE
VUKOVIĆ
VUKSIĆ
VULETA
ZAHIROVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZAIMOVIĆ
ZAVRŠKI
ZDIONICA
ZEBA
ZEČEVIĆ
ZEČEVIĆ
ZEČEVIĆ
ZEČEVIĆ
ZEJNIĆ
ZEJNIĆ
ZEJNILAGIĆ
ZEJNILAGIĆ
ZEJNILOVIĆ
ZEKAN
Ime
SELVINA
BRANKO
MARIJANA
MARIO
ANA
ANTO
DAVID
IVANA
MARINA
MIRKO
RADOJKO
PERO
ISMAIL
MUVEHIDA
RAMIZA
RASIM
RIZO
SADIKA
EŠREF
RADMILA
EMINA
ANTO
BOŽEN
BOŽICA
MARIO
NIJAZ
SAFET
SUZANA
ELMEDIN
KSENIJA
HAZIM
FATKA
Država
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
MALTA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
AUSTRIJA
SAD
AUSTRIJA
LUKSEMBURG
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
73 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
Prezime
ZEKAN
ZEKAN
ZEKAN
ZEKOVIĆ
ZELJIĆ
ZELJKOVIĆ
ZELJKOVIĆ
ZELJKOVIĆ
ZEMBO
ZEMBO
ZILKIĆ
ZIMIĆ
ZOVKIĆ
ZOVKIĆ
ZRNO
ZUBANOVIĆ
ZUKIĆ
ZUKIĆ
ZUKIĆ
ZUKIĆ
ZUKIĆ
ZUKO
ZULIĆ
ZULIĆ
ZUPKOVIĆ
ŽARAK
ŽILIĆ
ŽILIĆ
ŽULJEVIĆ
AGUSTINI
AVDIĆ
BEBLEK
Ime
RAJIF
ZAHID
ZIJAD
FERID
RADMILA
MUSTAFA
REFIJA
SANTI
HASAN
MUNIRA
FAHRUDIN
ALDIN
GORDANA
JERKOSLAV
MARKO
SEMIR
ARNESA
ĐEVAD
ELVEDIN
FAHIDA
SULEJMAN
IBRAHIM
MIRSADA
ZAIM
SLAVKA
VLADISLAV
ANDRIJA
KATA
MILENKO
EVA
SAMIRA
JOZO
Država
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
DANSKA
DANSKA
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
PAKISTAN
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
???
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
74 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
Prezime
BEČIROVIĆ
BEĆIROVIĆ
BIKIĆ
BRČINA
BRDAREVIĆ
BREŠKIĆ
BRZIĆ
CIGALE
ČABRAJA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČIRKIĆ
DEMIROVIĆ
DERVIŠEVIĆ
DEUMIĆ
DRINJAK
DRINJAK
DRINJAK
DUGIĆ
DURIĆ
DŽAFIĆ
ĐEDOVIĆ
GALIĆ
HADŽIĆ
HADŽIKADIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HASANOVIĆ
HASEĆIĆ
HRUSTIĆ
IDRIZOVIĆ
IDRIZOVIĆ
Ime
EMINA
ILDIJANA
BOŽO
TOMKA
AHMEDINA
MATO
JOZO
VESNA
MARIO
MIRKO
SLAVICA
VAHIDA
IGBALA
SIDIJA
AMIR
JURICA
STIPE
ZDRAVKA
ASIMA
SELMIR
RAMO
NISVETA
IVICA
AJDIN
BELMA
MIRSAD
TIMKA
MELISA
MUŠAN
AMELA
AZRA
DŽENANA
Država
SAD
SAD
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
AUSTRIJA
???
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
AUSTRIJA
SAD
???
???
???
???
ŠVICARSKA
???
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
???
???
SAD
???
ITALIJA
SAD
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
75 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
Prezime
IMAMOVIĆ
ISLAMOVIĆ
IVANOVIĆ
IVANOVIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠAREVIĆ
JERKOVIĆ
JOVIĆ
JUSIĆ
KADIĆ
KADRIĆ
KAHRIMANOVIĆ
KARALIĆ
KARALIĆ
KOPANJA
KOVAČEVIĆ
KRDŽIC
KUMALIĆ
LJOLJO
LJUBIĆ
MAJSTOROVIĆ
MEHMEDAGIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
MILJKOVIC
MILJKOVIC
MUJAGIĆ
MUJAGIĆ
MUJIĆ
MUMINHODŽIĆ
MUMINOVIĆ
Ime
MIDHAT
HAZIM
FRANJO
LJUBA
MUNIB
MUŠKA
JELA
SLAVKO
FATIMA
FATIMA
FATIMA
FIKRETA
HAZIJA
MUHAMED
ZDRAVKO
ANICA
INDIRA
ELHAMIJA
BRANKO
ANUŠA
RAZA
AMIR
ELVIS
HAJRUDIN
IMRAN
ASIM
EDINA
AIŠA
EMIRA
HAJRIJA
ĐUZIDA
HARIZ
Država
SAD
SAD
???
???
SAD
SAD
AUSTRIJA
???
SAD
???
SAD
ŠVEDSKA
???
???
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
???
KANADA
AUSTRIJA
???
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
76 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
Prezime
MUMINOVIĆ
PEĆANAC
PETKOVIĆ-BOSNIĆ
PRANJIĆ
PRANJIĆ
RADMANIĆ
RADOMIR
RELJANOVIĆ
RELJANOVIĆ
SAVIĆ
SEMANIĆ
SEMANIĆ
SOBO
SPAHIĆ
STANIŠIĆ
ŠEHOVIĆ
ŠEŠET
ŠIMUNOVIĆ
ŠIŠIĆ
TADIĆ
TOKALIĆ
TOKMADŽIĆ
TOMIĆ
TRNINIĆ
UREMOVIĆ
VELAGIĆ
VELAGIĆ
ZAHIROVIĆ
ŽILIĆ
ŽUNIĆ
2463 ABDIĆ
Ime
VAHDETA
BRANKO
MIRJANA
MIRJANA
SLAVKO
SABIHA
SIRAR
NADA
SANDRA
SLAVOLJUB
IZETA
MURADIF
ELVIR
MIRSADA
SAVA
HERMINA
NIKOLINA
KATA
JASMIN
MARA
STIPAN
PAVKA
KATA
MIRELA
MATO
MIRELA
MIRZA
NERMINA
ŠTEFICA
ELVIRA
Država
SAD
SRBIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
SRBIJA
???
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
SAD
SLOVAČKA
DANSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SAD
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
ARIJANA
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
77 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
2464 ALAGIĆ
SABINA
SAD
2465 ALIBAŠIĆ
SAIMA
ŠVEDSKA
2466 ALIBAŠIĆ
SENAHID
ŠVEDSKA
2467 ALIĆ
BEISA
FRANCUSKA
2468 ALIĆ
HASNIJA
SAD
2469 ALIĆ
SANEL
REPUBLIKA HRVATSKA
2470 ALIŠA
SEMSO
AUSTRALIJA
2471 AVDIĆ
MUJO
???
2472 BABIĆ
MARIJA
AUSTRIJA
2473 BALVAN
LJILJANA
REPUBLIKA HRVATSKA
2474 BARIŠIC
KRISTIJAN
AUSTRIJA
2475 BAŠANOVIĆ
FATA
???
2476 BEĆIREVIĆ
SMAIL
???
2477 BEĆIROVIĆ
MAIDA
ŠVICARSKA
2478 BEGIĆ
HUSNIJA
SAD
2479 BLAŽEVIĆ
LUCA
SLOVENIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
78 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
2480 BOGDANOVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
2481 BOSNIĆ
HARISA
???
2482 BOŠNJAK
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
2483 BRAILO
NEDELJKA
REPUBLIKA HRVATSKA
2484 BULJUBAŠIĆ
MIHRETA
LUKSEMBURG
2485 BUZALJKO
OMER
REPUBLIKA HRVATSKA
2486 ČEČAVAC
BILJANA
REPUBLIKA HRVATSKA
2487 ČIZMIĆ
ZEHRA
ITALIJA
2488 ČOLIĆ
IVO
ŠVICARSKA
2489 ĆELAN
SPOMENKA
REPUBLIKA HRVATSKA
2490 DAUTOVIĆ
SMAIL
???
2491 DELIĆ
MELČA
REPUBLIKA HRVATSKA
2492 DELIĆ
MINELA
REPUBLIKA HRVATSKA
2493 DELIĆ
MIRZA
REPUBLIKA HRVATSKA
2494 DELIĆ-ŠABANAGIĆ
SABINA
NJEMAČKA
2495 DEMIROVIĆ
IGBALA
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
79 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
2496 DILAVER
EDIN
NJEMAČKA
2497 DODIG
MILAN
NJEMAČKA
2498 DOMIĆ
LEOPLD
REPUBLIKA HRVATSKA
2499 DUJMIĆ
ZDENKO
REPUBLIKA HRVATSKA
2500 ĐURKOVIĆ
ZORAN
SRBIJA
2501 FAZLIĆ
ALMIR
ŠVEDSKA
2502 FAZLIĆ
LEO
ŠVEDSKA
2503 FERHATOVIĆ
SEDIJA
ŠVEDSKA
2504 HADŽIĆ
NIRKA
ŠVEDSKA
2505 HAJDAREVIĆ
ARMIN
AUSTRIJA
2506 HASANOVIĆ
SADINA
AUSTRALIJA
2507 HRUSTIĆ
AJIŠA
SAD
2508 HRUSTIĆ
ANTONIO
ITALIJA
2509 HRUSTIĆ
FAHRETA
ITALIJA
2510 HUSKIĆ
EMINA
SAD
2511 JANKOVIĆ
MILOŠ
ITALIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
80 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
2512 JOVANOVIĆ
ŽELJKO
SRBIJA
2513 JOVIĆ
ŠIMA
REPUBLIKA HRVATSKA
2514 JURILJ
DUBRAVKA
REPUBLIKA HRVATSKA
2515 KADIĆ
SEAD
???
2516 KALABA
NEDŽAD
BELGIJA
2517 KAMENJAŠEVIĆ
DANIJELA
???
2518 KOVAČEVIĆ
VESNA
REPUBLIKA HRVATSKA
2519 KRIŽEVAC
AMRA
ŠVICARSKA
2520 LOVRIĆ
KARLO
AUSTRIJA
2521 LUČIĆ
GORAN
AUSTRIJA
2522 LJOLJO
MATO
NJEMAČKA
2523 MAHLER
MILICA
NJEMAČKA
2524 MARKOVIĆ
GORAN
REPUBLIKA HRVATSKA
2525 MARKOVIĆ
ŽELJKA
REPUBLIKA HRVATSKA
2526 MARTIĆ
DANIJELA
REPUBLIKA HRVATSKA
2527 MEHMEDOVIĆ
DERVIŠA
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
81 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
2528 MILANOVIĆ
IVAN
???
2529 MILETIĆ
MIRO
???
2530 MIŠIĆ
MARKO
AUSTRIJA
2531 MUSTIĆ
JASMINA
ŠVEDSKA
2532 PATKOVIĆ
MILE
AUSTRIJA
2533 PAVLOVIĆ
ALEKSANDAR
REPUBLIKA HRVATSKA
2534 PEHLIĆ
EMIRA
SAD
2535 PILIČIĆ
MIRA
???
2536 PRGOMET
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
2537 REDŽIĆ
MUJO
NJEMAČKA
2538 RIVIĆ
IVO
SRBIJA
2539 ROŠIĆ
ILIJA
???
2540 SAVIĆ
MARKO
???
2541 SEJDIĆ
RAMBO
ITALIJA
2542 SELIMANOVIĆ
ENISA
ŠVEDSKA
2543 SIMITOVIĆ
RUSTEM
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
82 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
2544 SLAVNIĆ
ZORAN
ŠVEDSKA
2545 SOFTIĆ
ERMINA
AUSTRIJA
2546 ŠUGIĆ
CVITA
SRBIJA
2547 TOMIĆ
PAVA
???
2548 TRNINIĆ
DUŠAN
SRBIJA
2549 TRNINIĆ
RANKO
SRBIJA
2550 VIDAKOVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
2551 ZEJNELOVIC
FAKETA
REPUBLIKA HRVATSKA
2552 ZELJIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
2553 ZUKĆ
MITRA
SAD
2554 ZUKIĆ
ZORAN
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I
PREBIVALIŠTU
2555 ČIČAK
ALEN
???
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
2556 ČOLIĆ
KATA
ŠVICARSKA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
2557 DELKIĆ
VAHIDIN
???
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
2558 HUSIĆ
HASAN
???
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
2559 HUZEIROVIĆ
AMIRA
???
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
83 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
2560 JAKŠIĆ
JOVANKA
SRBIJA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
2561 PLJEVALJČIĆ
MIRKO
SRBIJA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
2562 RELJANOVIĆ
SANDRA
SRBIJA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
ZEMIR
DINA
IRFAN
JURO
IVKA
MERISA
LUCA
KATA
MOMIR
MARA
JUSUF
HAKIJA
ASMIR
SEAD
HUREM
ELMEDINA
MUJO
DŽENAN
NADEŽDA
JELICA
MARKO
MARICA
ANTO
BARTOL
IVICA
NJEMAČKA
???
NJEMAČKA
SLOVENIJA
ŠVICARSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
???
NJEMAČKA
???
AUSTRIJA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i DRŽAVLJANSTVU I PRIJAVA
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O IDENTITETU i PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
ZUKO
AHMETSPAHIĆ
HAJDAREVIĆ
JAKARA
MARJANOVIĆ
PAŠEVIĆ
TUFEKOVIĆ
TUZLAK
VELJOVIĆ
VUK
ZELJKOVIĆ
ABDULAHOVIĆ
ABIDOVIĆ
ADANALIĆ
AGIĆ
AHATOVIĆ CRNKIĆ
AHMETOVIĆ
AJKIĆ
ALIBEGOVIĆ
ANDRIJEVIĆ
ANDRIJEVIĆ
ANĐELIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
84 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
Prezime
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANĐIĆ
ANIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANTUNOVIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
ANUŠIĆ
AŠĆERIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
BABIĆ
BABIĆ
BABIĆ
BAHČIĆ
Ime
MARINA
MARIO
MARKO
MIHOVIL
RUŽA
STJEPO
RUŽA
ANĐA
ANTONIO
IVO
IVO
JELICA
KATA
MARA
RUŽICA
ŽELJKO
ŽELJKO
FRANJO
ILIJA
IVANA
NEDELJKO
SVETOMIR
ŽELJKO
MILENKO
ABDULKADIR
ADNANA
FEJZULAH
SAMIRA
DAVOR
IVAN
OSTOJA
MARINA
Država
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
SAD
AUSTRALIJA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
85 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
Prezime
BAKOVIĆ
BALAGIĆ
BALAGIĆ
BALVAN
BANIŠIĆ
BARAVANIJA
BARBARIĆ
BAREŠIĆ
BARIĆ
BARIĆ
BARIĆ
BARIĆ
BARIŠIĆ
BAŠIĆ
BEĆIĆ
BEĆIĆ
BEGIĆ
BEGIĆ
BEGLEROVIĆ
BEGOVIĆ
BEGZIĆ
BEKIĆ
BEKIĆ
BELLANI
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BIBEROVIĆ
BIJELIĆ
BILANOVIĆ
BILANOVIĆ
BILANOVIĆ
BILANOVIĆ
Ime
MATO
MIRNES
MIRNESA
DRAGANA
IVO
MUSA
PAVO
DIJAK
IVONA
PERO
VERICA
ZVONKO
LJILJANA
AZRA
ĐULA
HALIL
JELA
ZLATKO
ISMET
LATIFA
MUNIRA
JOSIP
LJILJANA
ERVINA
ENES
OMAR
ZILHA
MIROSLAV
ANTO
MARKO
SLAVKO
SLAVKO
Država
???
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
VELIKA BRITANIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
86 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
Prezime
BILOBRK
BIŠKIĆ
BJELOBRK
BJELOBRK
BLATANČIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BLAŽEVIĆ
BOBAR
BOGDANOVIĆ
BOJANIĆ
BORIĆ
BOŠNJAK
BOŠNJAK
BOŽANOVIĆ
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BRATIĆ
BRATIĆ
BRIŠEVAC
BRKIĆ
BUBALO
BUBALOVIĆ
BUDEŠ
BUJDO
BUREK
CURIĆ
Ime
IVO
JOZO
DANIJEL
VEDRAN
ILIJA
ANA
IVKA
JANJA
MARA
MARKO
MILE
SLAVKO
ZAGORKA
ANELA
GAJO
MUHAMED
JURO
MARA
IVO
GORAN
VINKO
ŽELIMIR
LJUBICA
ZRINKA
JURO
AJIŠA
ŽELJKA
MANDA
ANTO
IVKA
SELMA
LUCA
Država
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
AUSTRIJA
???
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
87 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
Prezime
CVITKUŠIĆ
CVJETKOVIĆ
CVRK
ČAČIĆ
ČAJDIN
ČAKARIĆ
ČAKARIĆ
ČAKARIĆ
ČALUŠIĆ
ČANČAR
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČAVAROVIĆ
ČAVAROVIĆ
ČAVAROVIĆ
ČIKARIĆ
ČIZMIĆ
ČIZMIĆ
ČIZMIĆ
ČOLINA
ČOVIĆ
ČUBELA
ČUSTIC
ĆACIĆ
ĆAĆIĆ
ĆAĆIĆ
ĆAĆIĆ
ĆAVAROVIĆ
ĆAVAROVIĆ
ĆELIĆ
ĆIRIĆ
Ime
IVO
NIKOLINA
FADIL
IVO
MIRZANA
ANGELINA
VALENTINA
VIOLETA
ILIJANA
GORDANA
BRIGITTA
SABINA
SABRINA
ĐURO
ĐURO
KATA
BAJRO
FIKRET
RAZIJA
ŠEFIKA
ŠIMA
ANA
JULIJANA
MUBINA
MARIJAN
ANA
MARINKO
MARKO
ILIJA
JELA
ĐORĐE
ČEDO
Država
???
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
???
???
???
???
NJEMAČKA
ITALIJA
???
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
88 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
Prezime
ĆIRKOVIĆ
ĆORKOVIĆ
ĆORKOVIĆ
ĆORKOVIĆ
ĆORLUKA
ĆORLUKA
ĆOSIĆ
ĆOVIĆ
ĆUBEL
ĆUBEL
ĆUKUŠIĆ
ĆUPINA
DARIŠIĆ
DARIŠIĆ
DAVIDOVIĆ
DEBELJAK
DEBELJAK
DEBELJAK
DEDIĆ
DEDIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DELKIĆ
DEMIROVIĆ
DEMIROVIĆ
DIDIĆ
DIZDAR
DIZDAR
DIZDAR
DJEDOVIĆ
DJEDOVIĆ
Ime
MIĆO
DRAGO
RUŽA
VIKTOR
JELA
KRISTINA
DANIJEL
MATO
ANTO
MANDA
MANDA
ZEHRA
ANTO
IVANKA
JOZO
ANDREJ
VINKO
ZVONKO
HALID
RUBIJA
BEGIJA
JUSUF
MEHMED
NERKA
IBRO
MEDIHA
RUKIJA
FRANJO
OLJA
SANELA
ANA
ANTO
Država
SRBIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
???
NORVEŠKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
VELIKA BRITANIJA
VELIKA BRITANIJA
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
???
ŠVEDSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
89 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
Prezime
DJINIĆ
DRAGANOVIĆ
DRAGIČEVIĆ
DRAGULJI?
DRAGULJIĆ
DRAGULJIĆ
DRECO
DUBRAVAC
DUGALIĆ
DUGALIĆ
DUGONJIĆ
DUGONJIĆ
DUJAKOVIĆ
DUJLO
DUJMAN
DUJMAN
DURATOVIĆ
DUREK
DUVNJAK
DUVNJAK
DZAFERAGIĆ
DŽAFIĆ
DŽAFIĆ
DŽAMBO
DŽAMBO
DŽAMBO
DŽEKIĆ
DŽEKIĆ
ĐAPO
ĐAPO
ĐAPO
ĐONLAGIĆ
Ime
NAIM
PETAR
IVKA
ZORAN
MARKO
MIRKO
HANČA
MARKO
FARUK
HAMZA
ĐEMAL
SADETA
JOZO
IGOR
GORAN
ZDRAVKO
ESMINA
MUHAREM
MARKO
PERO
ENES
ENES
SUADA
ANA
MARICA
NIKICA
ALIJA
VASVA
HAJRA
IBRAHIM
SEMIR
ANEL
Država
???
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
???
HOLANDIJA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
SAD
???
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
NJEMAČKA
DANSKA
DANSKA
DANSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
90 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
Prezime
ĐUDARIĆ
ĐURIĆ
ĐURIĆ
EKIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELEZOVIĆ
ELKAZ
ELKAZ
FERIZ-HADŽOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
GAGULIĆ
GAGULIĆ
GAGULIĆ
GALIĆ
GALIĆ
GARIĆ
GAVRAN
GAVRANOVIČ
GAVRANOVIĆ
GAVRIĆ
GAVRIĆ
GAZIBARA
GLAVOČEVIĆ
GLAVOČEVIĆ
GOJEVIĆ
GOJIĆ
GOLEMOVIĆ
GOLEMOVIĆ
GORČAN
Ime
ANTO
NADA
RUŽICA
EMINA
ADISA
ARMAN
INDIRA
ALDIJANA
MIRSADA
INDIRA
ANTONIJA
BLAŽENKA
JOSIP
KATA
KATA
PETAR
ANTONIO
MIRKO
BONO
VJEROSLAV
TADIJA
ANĐA
JELA
MARIJA
ANITA
IGOR
JOSIPA
IVLA
GORANA
BLAŽAN
LUKA
ANA-MARIJA
Država
???
???
???
NJEMAČKA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
FINSKA
FINSKA
NJEMAČKA
???
ŠVICARSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
???
???
???
ŠVEDSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
91 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
Prezime
GRABIĆ
GRABUS
GRBEŠA
GRBIĆ
GREDELJ
GRGIĆ
GUDELJ
GUSTOVIĆ
HABIBOVIĆ
HABIBOVIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HAJDAREVIĆ
HALILOVIĆ
HAMIDOVIĆ
HAMZIĆ
HARAMBAŠIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HASIĆ
HASIĆ
HAVIĆ
HAVIĆ
HERCEG
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
Ime
SALKO
ASIM
ANKICA
DIJANA
EDITA
KAJA
BRUNO
MIHAEL
HAMDIJA
JAKUF
HADŽIRE
JASMINKA
SELVEDIN
ZEDINA
HASIJA
HAMDIJA
MUNEVERA
SAMIR
AMINA
ALMIR
AZRA
NIJAZ
SADIKA
DŽEMAL
HASNIJA
OMER
RUSMIR
MATE
ALIS
DANIJAL
EDINA
HILMIJA
Država
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
AUSTRIJA
???
SAD
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
AUSTRALIJA
ŠVICARSKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRALIJA
ITALIJA
SAD
???
NJEMAČKA
SAD
SAD
???
SAD
???
REPUBLIKA HRVATSKA
KANADA
SAD
???
KANADA
???
NORVEŠKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
92 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
Prezime
HOFFMAN
HOTIĆ
HRUSTIĆ
HRUSTIĆ
HRUSTIĆ
HRUSTIĆ
HRUSTIĆ
HRVAT
HRVAT
HUREMOVIĆ
HUSEJNOVIĆ
HUSEJNOVIĆ
HUSEJNOVIĆ
HUSKANOVIĆ
HUSKIĆ
HUSKIĆ
HUSKIĆ
HUSKIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRIŠEVIĆ
IMAMOVIĆ
ISALMOVIĆ
ITALO
IVANČIĆ
IVIĆ
JAGANJAC
JAHIĆ
JAJČEVIĆ
JAKIĆ
JAKOVITEVIĆ
JAKUPOVIĆ
Ime
NEVENKA
MIRSADA
ALBERTO
ANTONIO
FATIMA
KERIM
SAFET
IVONA
NADA
DAJANA
EMINA
ENEZ
NESIBA
DAMIR
AMELA
AMRA
EMINA
MUSTAFA
DENIS
MEHMEDALIJA
EDINA
SUNO
FERIK
RUŽA
MARICA
RUŽICA
SANELA
IBRAHIM
JOSIP
BOSILJKA
JOSIPA
BELMA
Država
???
ŠVICARSKA
ITALIJA
???
???
???
ITALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
???
???
???
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
???
SAD
SAD
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
93 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
Prezime
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAŠAREVIĆ
JAŠAREVIĆ
JELEČEVIĆ
JELEČEVIĆ
JELEČEVIĆ
JELEČEVIĆ
JELEČEVIĆ
JELIĆ
JELIĆ
JELIĆ
JELIĆ
JERKOVIĆ
JERKOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOSIPOVIĆ
JOVANOVIĆ
JOVIĆ
JOZIĆ
JUGIC
JUJIĆ
JUKIĆ
JUKIĆ
JURANOVIĆ
Ime
KASIM
MIRZA
FATIMA
SELMA
ANĐA
ANTO
ĐURO
IVICA
MARTA
BILJANA
IVICA
SLAVKO
SLOBODAN
ANA
PERO
DANIJEL
DARIO
DRAGO
GORAN
IVANA
IVO
KATA
KLARA
STIPO
RUŽA
DIJANA
MANDA
SAMIR
ALMIR
IVO
MARIJAN
DRAGICA
Država
???
???
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
SRBIJA
???
???
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
94 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
Prezime
JURANOVIĆ
JURICH
JURIČIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JURIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
JUSUFOVIĆ
KADIĆ
KADIĆ-RAMIĆ
KADRIBEGOVIĆ
KAFADAR
KAHLINA
KAHRIMAN
KAHRIMANOVIĆ
KAJINIĆ
KALAUZ
KALAUZ
KALAUZ
KALMETA
KAMBER
KAMENJAŠEVIĆ
KARAČIĆ
KARAHASAN
Ime
LJUBINKO
SANELA
LUCIJA
ANICA
IVANKA
IVO
IVO
JOZO
JOZO
MANDA
STANISLAV
JUSUF
MIRZA
NEDŽAD
SABRA
SENAD
SELMA
EMINA
AMAR
VELIMIR
DANIJELA
MUVEDETA
NERMIN
MANDA
ANICA
MIKA
ŽELJKO
JADRANKA
NAHIDA
ANTO
PEJO
JASMIN
Država
???
???
???
???
???
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
???
???
???
ŠVICARSKA
???
NJEMAČKA
VELIKA BRITANIJA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
???
???
???
NORVEŠKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
95 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
Prezime
KARAHASAN
KATAVIĆ
KAVEDŽIJA
KAVEDŽIJA
KAVEDŽIJA
KERIĆ
KERIĆ
KERIĆ
KESEROVIĆ
KISIĆ
KLEČINA
KLIPIĆ
KLIPIĆ
KLIPIĆ
KLISARIĆ
KLJAIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJAJIĆ
KLJUČANIN
KLJUČANIN
KLJUČEVIĆ
KNEĆEVIĆ
KNEŽEVIĆ
KNEŽEVIĆ
KOBILIĆ
KOČO
KOMLENOVIĆ
KOMLJNOVIĆ
KOSTJEREVAC
KOVAC
Ime
SIJA
MIROSLAV
MARINA
MARIO
RUŽA
KASIM
SADIKA
SMAIL
LJUBICA
SPASOJE
OLGA
ERNAD
ERNES
FIKRET
DRAŽENKO
PERKA
ANA
ANA
IVAN
MARKO
ARNEL
FERIDA
MANDA
MIRO
JEDINKO
SANJA
EDIN
EMINA
MIROSLAV
LJILJANA
FAHRUDIN
MARIJANA
Država
NORVEŠKA
???
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
DANSKA
DANSKA
HOLANDIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
SRBIJA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
???
???
???
ŠVICARSKA
DANSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
96 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
Prezime
KOVAČEVIĆ
KOVAČEVIĆ
KOVAČEVIĆ
KOVAČIĆ
KOVAČIĆ
KOVAČIĆ
KOZAREVIĆ
KRAJINOVIĆ
KRAK
KREŠTALICA
KRIŠTO
KUJOVIĆ
KUJOVIĆ
KULJANAC
KUMALIĆ
KUNOVAC
KUREŠEVIĆ
KURTAGIĆ
KUTLIĆ
KUZMANOVIĆ
KUZMANOVIĆ
LAŠTRO UDANA PETRINIĆ
LATIFIĆ
LAZAREVIĆ
LAZAREVIĆ
LELIĆ
LEUTAR
LEUTAR
LEVARDA
LIĐAN
LIGATA
LIPOVAC
Ime
ANA
FRANJO
JADRANKA
KATICA
LUKA
ZLATAN
AIDA
MARIN
HATIDŽA
ELMA
ANTE
MIRSAD
MLADENKA
DRAGO
MUHAMED
AVDULAH
MAKSIM
ESMA
MARTINA
LJUBICA
MARINKO
SNJEŽANA
VEDRAN
DARINKA
NENAD
RADMILA
JOSIP
LUKA
ANA
ADELISA
MARA
DRAŠKO
Država
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
ŠVICARSKA
???
SLOVENIJA
???
???
NORVEŠKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
???
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
???
???
NJEMAČKA
???
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
97 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
Prezime
LIPOVAC
LIPOVAC
LONČAR
LONČAR
LONČAR
LOVRIĆ
LOVRIĆ
LUČIĆ
LUŠO
LJUBAS
LJUBIĆ
MAČINKOVIĆ
MAČINKOVIĆ
MAHMULJIN
MAJDANDŽIĆ
MAJIĆ
MAKČINOVIĆ
MALINOVIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANDIĆ
MANOVIĆ
MARCANTONIO
MARČINKOVIĆ
MARČINKOVIĆ
MARČINKOVIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
Ime
KAZIMIR
MAGDALENA
RUŽA
SLAVICA
SLAVKO
DRAGICA
ĐURO
MARA
MONIKA
IVICA
MARIJAN
ANTO
IVKA
MIRSAD
KLARA
BARIŠA
ANTO
MOMČILO
ANĐA
JOZO
MARA
NEVENKA
PAVO
SANELA
SEBASTIJAN
TANJA
MATO
MIROSLAVA
RUŽICA
DRAGAN
DRAŽEN
LUCIA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
98 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
Prezime
MARIJANOVIĆ
MARKOTIĆ
MARKOTIĆ
MARKOVIĆ
MARKOVIĆ
MARKOVIĆ
MARTIĆ
MARTIĆ
MARTIĆ
MARVELJ
MASIMAVIĆ
MASKIC
MATIĆ
MATIĆ
MATIĆ
MATKOVIĆ
MATKOVIĆ
MATKOVIĆ
MATUŠ
MATUZOVIĆ
MATUZOVIĆ
MEHANOVIĆ
MEHEMEDOVIĆ
MEHIČEVIĆ
MEHIĆ
MEHINOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEHMETI
MEHULJIĆ
MEMIĆ
MEMIĆ
Ime
MATEJ
MARKO
ZORAN
ANA
GRACIJA
TOMO
ANTO
JOSIP
LUCIJA
ANĐA
BOJA
DZEMILA
ANĐA
MAJA
MATO
DRAGO
JOSIP
ŽELJKO
MARIJANA
ANA
MARA
EDIN
SABINA
FEHRA
KEMAL
KENAN
LEJLA
ZINETA
ADISA
OSMAN
ELVIS
MIRHAD
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
ITALIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SAD
SAD
DANSKA
???
???
HOLANDIJA
SAD
???
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
99 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
Prezime
MEMIĆ
MENKOVIĆ
MENKOVIĆ
MEŠČIĆ
MEŠČIĆ
MEŠIĆ
MIČIĆ
MIČIĆ
MIČIĆ
MIČIĆ
MIGIĆ
MIHALJEVIĆ
MIJATOVIĆ
MIJIĆ
MIKIĆ
MIKIĆ
MIKULIĆ
MILOVAC
MILOVAC
MIŠKIC
MIŠKOVIĆ
MIŠKOVIĆ
MIŠKOVIĆ
MIŠKOVIĆ
MLINAR
MRŠIĆ
MUJAKIĆ
MUJČINOVIĆ
MUJEZINOVIĆ
MUJEZINOVIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKIĆ
Ime
RAZIJA
SUADA
ZLATE
MANDA
RUŽA
EKREM
ANTO
FRANJO
ILIJA
MARA
ALIJA
ŽELJKA
MIJO
JELA
MARKO
RANKO
ILIJA
IVANA
TONI
DALIBOR
ANA
ILIJ
RUŽA
VID
NADA
BILJANA
AMAR
NAIR
EDIN
IZETA
MERIMA
DŽENANA
Država
???
SAD
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
ŠVICARSKA
???
???
???
???
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
ŠVICARSKA
???
ŠVEDSKA
???
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
100 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
Prezime
MULALIĆ
MUMINOVIĆ
MUSIĆ
MUSKIC
MUSTABAŠIĆ
NEDIĆ
NEDIĆ
NEDIĆ
NEDIĆ
NEDIĆ
NIKIĆ
NIKIĆ
NIKOLIĆ
NIKOLIĆ
NOVAKOVIĆ
NUHANOVIĆ
NUSPAHIĆ
NUSPAHIĆ
OBERON
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMUROVIĆ
OROZ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OST
Ime
AMIRA
FATA
NEDIM
MIRNES
MIRNETA
ANTO
DAVOR
ĐORĐO
JOSO
JOSO
JELENA
KATA
FRANKA
MOMČILO
SRETEN
AMINA
SABINA
SEMIR
RUŽICA
ADIL
ALIJA
MARIJO
MERSUDIN
MUSTAFA
ROBERTO
ALMA
JOSIPA
ALDINA
AMEL
HASNIJA
SENAD
ZDENKA
Država
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
???
???
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
SAD
???
ITALIJA
AUSTRIJA
???
ITALIJA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
ITALIJA
???
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
101 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
Prezime
OŽANIČ
PAJAZETOVIĆ
PALAVRA
PANDUREVIĆ
PAŠALIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVIĆ
PAVLOVIĆ
PEJAZIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEJIĆ
PEKEZ
PEKIĆ
PERENDIJA
PERIĆ
PERIĆ
PERIĆ
PERIĆ
PERIĆ
PERIĆ
PERKUNIĆ
PERMATOVIĆ
PERVIZOVIĆ
Ime
JEKA
ENISA
IVO
DRAGICA
LAMIJA
ANA
JANKO
JANJA
JURO
MARIJA
MARIJA
MARINKO
MARKO
STJEPAN
VERICA
MILKA
MONIKA
KATA
MATO
NENAD
IGOR
JOZO
DANIEL
ANĐA
JAGODA
JELICA
LUCA
MARA
RUŽICA
ANTO
ENES
ENSAR
Država
???
???
AUSTRIJA
???
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
NJEMAČKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
ŠVEDSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
102 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
Prezime
PETRIČEVIĆ
PETRIČEVIĆ
PETRIČEVIĆ
PETRIĆ
PETRIĆ
PETRIĆ
PETRIĆ
PETROVAC
PETROVIĆ
PETRUŠIĆ
PETRUŠIĆ
PEULA
PILAV
PILIČIĆ
PILJANOVIĆ
PINTARIĆ
PITIĆ
PODŽIĆ
POMME
PONJEVIC
POPAJA
POPIĆ
POPOVIĆ
POPOVIĆ
POPOVIĆ
PRAJO
PRAJO
PRANJIĆ
PRANJIĆ
PRANJIĆ
PRANJIĆ
PRANJIĆ
Ime
JELENA
MARICA
TAJANA
FRANJO
JURO
KATA
RUŽA
EMINA
IVO
ANĐA
MATO
MARA
MEDINA
MIRA
KATA
ANTONIJA
MUSTAFA
ŠABAN
NERMINA
SERKA
SAMIR
MARKO
DRAGAN
RUŽICA
ZAGORKA
BRANKICA
JOZIP
ANTO
DOMIN
GORAN
MANDA
STIPO
Država
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
???
NJEMAČKA
???
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
103 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
Prezime
PRANJKOVIĆ
PUDIĆ
PUŠKAR
PUŠKAR
PUŠKAR
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
PUŠKARIĆ
RAČIĆ
RAČIĆ
RADIĆ
RADIŠIĆ
RADIŠIĆ
RADMAN
RADMAN
RADONIĆ
RADONJIĆ
RADOŠ
RADOVANOVIĆ
RAGUŽ
RAGUŽ
RAJIĆ
RAKANOVIĆ
RAKIĆ
RAKIĆ
RAKIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAVLIĆ
RAVLIĆ
Ime
ILIJA
JOZO
ARMIN
NERMIN
NERMINA
MARIJAN
MIJO
RUŽICA
STJEPAN
GORAN
NIKOLINA
MARINA
IVICA
NADA
VLADIMIR
ŽELJKA
MILJA
MILENA
ILIJA
SNJEŽANA
PREDRAG
SUZANA
KATICA
ASIMA
ANKICA
NENAD
VOJKO
AMIR
RAJIZ
SANELA
SNJEŽANA
VLADO
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
AUSTRIJA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
NJEMAČKA
???
???
???
DANSKA
???
ŠVICARSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
104 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
Prezime
REBIĆ
REDŽIĆ
REDŽIĆ
REIMER
REMIĆ
RENJO
RENJO
RIBIČIĆ
RICHTER
ROŠIĆ
ROZIĆ
RUPČIĆ
SADIKOVIĆ
SAMARDŽIĆ
SARIĆ
SARIĆ
SAVANOVIĆ
SEDLIĆ
SEJDIĆ
SEJDIĆ
SEJDIĆ
SEJDIĆ
SEJDOVIĆ
SEJMENOVIĆ
SELIMOVIĆ
SELIMOVIĆ
SELIMOVIĆ
SELMAN
SELMAN
SENER
SENJIĆ
SKOKIĆ
Ime
ŽARKO
EDIN
SLOBODAN
RAZIJA
SPOMENKA
MIJO
RUŽA
IVANA
SENAD
ANA
MARA
PETAR
INDIRA
ANA
FRANJO
MARA
JUGOSLAV
LUCIJA
ENES
FUAD
RAMBO
SAFET
ISMET
ABDULAH
ERNA
IRMA
NEDIM
NARCIS
SAMIR
EDISA
RUŽA
NERMIN
Država
NJEMAČKA
AUSTRIJA
???
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
NJEMAČKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
ITALIJA
ITALIJA
???
???
???
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
???
???
???
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
105 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
Prezime
SLATINA
SMAJIĆ
SMAJIĆ
SMILJČIĆ
SMILJČIĆ
SMILJČIĆ
SOLDAN
SOLDAN
SOLDO
SPAHIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STANIĆ
STARČEVIĆ
STJEPANOVIĆ
STOJANOVIĆ
STOJČEVIĆ
STOVRAG
SUBAŠIĆ
SUBOTIĆ
SUDIĆ
SULJIĆ
SUNJE
SUSTOVIĆ
SUŠAC
SUŠINOVIĆ
ŠAHBEGOVIĆ
ŠAPINA
ŠAPINA
ŠARČEVIĆ
ŠARIĆ
Ime
ELVEDINA
MEDINA
SAFET
ANE
MIRA
SUZANA
ANA
VESNA
KRISTINA
AHMED
ANĐELKO
DRAGICA
MARIO
MIRJANA
MILICA
VEDRAN
JASNA
MARKO
SENIJA
NAFIZ
MILICA
NEDIM
ŠEVALA
MEDINA
MIHAEL
MARIJAN
IVO
MENSURA
TOMISLAV
ŽELJKA
MIRELA
ANTONELA
Država
NJEMAČKA
???
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
NJEMAČKA
???
???
SAD
SAD
???
???
???
???
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
106 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
Prezime
ŠARIĆ
ŠARIĆ
ŠEČIĆ
ŠEHAVDIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHOVIĆ
ŠILJKOVIĆ
ŠIMIĆ
ŠIMUNIĆ
ŠIPURA
ŠIPURA
ŠIPURA
ŠIPURA
ŠKORIĆ
ŠLJIVAR
ŠOKČEVIČ
ŠOKČEVIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠUDIĆ
TADIĆ
TADIĆ
TAHIROVIĆ
TALOVIĆ
TEPIĆ
TEPIĆ
TERZIĆ
TERZIĆ
TIHIĆ
TODOROVIĆ
TOKIĆ
TOLICA
TOLO
Ime
MATO
SADIJA
KENAN
MUHAMED
DEMAL
SENAD
SEAD
MARIJAN
EUZEBIJ
DOBRILA
DOBRILA
IVO
JAKICA
JELENA
EMSUD
ANTO
LUCA
ŽARKO
JASMINA
JELKA
PETAR
ERWIN
ADIS
NEVENKA
RADENKO
BLAŽ
ERNA
ALDIN
DOBRILA
IVICA
VALERIJA
NIKOLINA
Država
???
NJEMAČKA
???
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
SRBIJA
ŠVEDSKA
???
???
???
ŠVEDSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
???
ŠVICARSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
107 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
Prezime
TOMIČIĆ
TOMIĆ
TOMIĆ
TOMŠIĆ
TOPALOVIĆ
TOPALOVIĆ
TUFEKOVIĆ
TUFEKOVIĆ
TUFEKOVIĆ
TUPO
TURKIĆ
TUTIĆ
UREMOVIČ
VASILJEVIĆ
VELAGIĆ
VELAGIĆ
VELAGIĆ
VELIĆ
VELIĆ
VELJAN
VIDAKOVIĆ
VIDIĆ
VIDOVIĆ
VOJNIKOVIĆ
VOJNIKOVIĆ
VOJNIKOVIĆ
VRDOLJAK
VUČKOVIĆ
VUČKOVIĆ
VUČKOVIĆ
VUČKOVIĆ
VUKAS
Ime
MARIJO
DRAGO
MIRJANA
FABIJAN
ABICA
AJLA
JANJA
JELENA
MARA
OMER
ZORA
BORISLAV
STIJO
MILAN
AMINA
MERIMA
OSMAN
ADISA
SMAILA
PERICA
ŽELJKO
IVO
ANĐA
IBRAHIM
SADIJA
SANJIN
DRAGO
MAGDALENA
MATO
MIROSLAV
MIROSLAV
MAIDA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
???
???
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
SAD
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BELGIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
108 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
Prezime
VUKAS
VUKAS
VUKIČEVIĆ
ZAHIROVIĆ
ZAKLAN
ZAKLAN
ZAKOMAC
ZDENAC
ZEBA
ZEBA
ZEBA
ZEČEVIĆ
ZEČEVIĆ-PAVLOVIĆ
ZEČIĆ
ZEČIĆ
ZETIĆ
ZIDAREVIĆ
ZUBIĆ
ZULKIĆ
ZURKIĆ
ŽIGIĆ
ADANALIĆ
AHMETAGIĆ
AHMETOVIĆ
AJANOVIĆ
ALIBAŠIĆ
ALIBEGOVIĆ
ALIĆ
ALIĆ
ALIĆ
ALISPAHIĆ
ALJIĆ
Ime
NERMA
SABIT
RADMILA
AMRA
MIRZA
MIRZA
EDIN
FATIMA
ANKICA
JOSIP
STIPO
MILAN
SNEŽANA
KASIM
SABINA
ZORAN
JADRANKO
IVANA
MEVLIDA
MARKO
SALKO
RESULA
SAFIJA
AMIR
NINA
AVDO
AJLA
AVDO
ELMA
ISMETA
MERDŽA
SEAD
Država
BELGIJA
BELGIJA
ITALIJA
VELIKA BRITANIJA
???
???
SAD
NJEMAČKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
???
DANSKA
SAD
NORVEŠKA
NJEMAČKA
???
FRANCUSKA
AUSTRALIJA
???
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
109 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
Prezime
ANDIĆ
ARSLANOVIĆ
ATIĆ
AUGUSTINOVIĆ
AVDIĆ
AVDIĆ
BABOVIĆ
BABOVIĆ
BAJRIĆ
BARIĆ
BATIĆ
BEČIĆ
BEĆIROVIĆ
BEĆIROVIĆ
BEĆKOVIĆ
BEGANOVIĆ
BEGANOVIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIĆ
BEŠIREVIĆ
BLAŽEVIĆ
BOGDAN
BOSNIĆ
BOŽIĆ
BOŽOVIĆ
BRKIĆ
BUDIMIR
BUSULADŽIĆ
BUSULADŽIĆ
Ime
ZLATKO
EMIR
JUNUZ
MARKO
REUF
SANELA
ADISA
MESUD
NAZA
ANA
MEVLUDIN
SEDINA
ALIJA
MUJO
IRFAN
HALID
ZUMRETA
AMIR
ASIM
FATIMA
KELIMA
MIRSAD
MESUD
IVO
JOZO
FIKRET
JOZO
MILIMIR
IVICA
MARA
HASRET
RAMIZA
Država
KAZAKSTAN
???
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
???
ŠVEDSKA
???
DANSKA
ŠVICARSKA
???
???
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
DANSKA
DANSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
110 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
Prezime
CERIBAŠIĆ
CERIĆ
CERIĆ
CVITKUŠIĆ
ČAMDŽIĆ
ČAMO
ČAUŠEVIĆ
ČEHAJIĆ
ČELIK
ČUBELA
ĆATIĆ
ĆEJVANOVIĆ
ĆOSIĆ
DRAŽETIĆ
DRLJEVIĆ
DUGALIĆ
DURAČAK
DURAKOVIĆ
DŽAFIĆ
ĐAPO
ĐELILOVIĆ
EFENDIĆ
FAZLIĆ
FETIĆ
FILAN
FILOVIĆ
GAŠPAREVIĆ
GAVRAN
GAZIBARA
GRBIĆ
GRIŽIĆ
GRIŽIĆ
Ime
SANJA
ADEM
ZUHRA
DOMIN
MUJO
HADŽE
SENAD
SADIK
RASEMA
PETAR
MEDIHA
TEO
HAMED
MATO
NEDŽAD
FETAH
DŽEMAL
ESAD
HAJRIJA
ELVIR
AHMED
AZRA
AMELA
SAFET
ZAHIDA
MUSTAFA
RUŽA
LUCA
HAJRUDIN
MERZINKA
ENVER
FATIMA
Država
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
HOLANDIJA
???
SAD
???
ŠVICARSKA
???
DANSKA
HOLANDIJA
BELGIJA
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
DANSKA
AUSTRIJA
???
???
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
111 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
Prezime
GUTOŠIĆ
GUTOŠIĆ
HADŽALIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HAJDAREVIĆ
HAJDAREVIĆ
HALILOVIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
HERO
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HOĐIĆ
HOĐIĆ
HOTIĆ
HOTIĆ
HOTIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUSANOVIĆ
HUSANOVIĆ
IBIŠEVIĆ
Ime
AHMET
HAJRA
ŠEMSO
ELVIR
MELIHA
MUŠKA
SULEJMAN
AZRA
DŽEMAL
ĐULA
EMIR
SAJMA
HATA
ANIS
MIRSAD
NAZIF
SEDIN
VILDANA
BESIMA
MUSTAFA
ALDIN
BESIMA
RIFET
AMELA
DENIS
GOSPE
MIRELA
SEAD
ZAJIM
RASIM
SENIJA
MEJRA
Država
NORVEŠKA
NORVEŠKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SAD
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
112 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
Prezime
IBIŠEVIĆ
IBIŠEVIĆ
IBRAGIĆ
IBRIČIĆ
IBRIČIĆ
IBRIČIĆ
IBRIČIĆ
IBRIĆIČ
ILIĆ
ISIĆ
ISLAMOVIĆ
ISLAMOVIĆ
ISLAMOVIĆ
IVIĆ
JAHIĆ
JAHIĆ
JAHIĆ
JAKUPOVIĆ
JAMAKOVIĆ
JAŠARI
JULARDŽIJA
JULARDŽIJA
JUSUPOVIĆ
JUSUPOVIĆ
JUSUPOVIĆ
JUSUPOVIĆ
KADIĆ
KAHRIMAN
KAHRIMANOVIĆ
KAHRIMANOVIĆ
KAJINIĆ
KALPUH
Ime
MIRFETA
OMER
VAHIDA
IBRAHIM
JASMIN
RAIF
RAIFA
JASMINA
DRAGANA
AMEL
ADMIRA
HALIL
ZIKRET
MARICA
AZRA
EDHEM
SENAD
SEAD
ALMERIMA
IRFA
MANDA
ŠEĆIRA
IBRAHIM
JASMINA
MERIMA
MUJESIRA
VAHIDA
IZABELA
AVDIJA
FATIMA
MANDA
ŠEFIKA
Država
SAD
SAD
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SRBIJA
SLOVENIJA
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
FRANCUSKA
ŠVICARSKA
HOLANDIJA
???
???
SAD
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
DANSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
113 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
Prezime
KALJANAC
KARABAŠIĆ
KARAGIĆ
KARAGIĆ
KARAHALILOVIĆ
KARALIĆ
KARIĆ
KAŠMO
KENJAR
KESIĆ
KLAPUH
KLJUČANIN
KOJIĆ
KORIĆ
KORKUTOVIĆ
KORKUTOVIĆ
KORKUTOVIĆ
KORKUTOVIĆ
KOVAČIĆ
KOZARČANIN
KRAJINOVIĆ
KRAJINOVIĆ
KRAJINOVIĆ
KUČUKOVIĆ
KUČUKOVIĆ
KUČUKOVIĆ
KUDIĆ
KUDIĆ
KUDIĆ
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
Ime
ILMAR
KEMAL
EDI
EDIN
MEJRIMA
SUVAD
ASIM
SABINA
SUAD
BRANKO
NURUDIN
ALMEDINA
JOVO
SANJA
BELMA
DERVIŠA
HARIZ
RAMIZ
ZLATAN
ŠEILA
JURO
MARIJAN
MIRO
HUSEIN
JASMINKA
SABAHUDIN
FIKRETA
HALIL
JASMINA
ALMA
BEHARE
ĐEVAD
Država
BELGIJA
ŠVICARSKA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ITALIJA
DANSKA
SAD
ŠVICARSKA
SAD
NJEMAČKA
SAD
SAD
SAD
???
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
114 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
Prezime
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUKAVICA
KUŠTRIĆ
LIĐAN
LIZALO
LIZALO
LOVRIĆ
MAKIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MARTINOVIĆ
MARTINOVIĆ
MATIJEVIĆ
MATINJANIN
MEDŽIKOVIĆ
MEMIĆ
MIMIĆ
MRKONJIĆ
MUJKANOVIĆ
MULABDIĆ
MULALIĆ
MUMINOVIĆ
MURATOVIĆ
MURATOVIĆ
MURTIĆ
Ime
ĐEVADA
ENES
ENVER
ISMET
MINE
RASIM
MELIHA
HASIBA
ĐULSA
SEAD
ANTO
SENADA
ANĐA
FRANJO
LUCA
ŠIMO
TVRTKO
MARIJA
ZORAN
MARIJAN
FATIMA
SANELA
SAMIR
IRFAN
MARCEL
BENJAMIN
EDIN
ARNEL
AIDA
ESAD
ZIJADA
FATIMA
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
???
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DANSKA
AUSTRIJA
DANSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
KANADA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
VELIKA BRITANIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
115 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
Prezime
MURTIĆ
MUSTAFIĆ
NALIĆ
NASIĆ
NEDIĆ
NEDIĆ
NEDIĆ
NUKIĆ
OKANOVIĆ
OMERBAŠIĆ
OMERHODŽIĆ
OMERINOVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OMEROVIĆ
OPAČAK
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
OSMANOVIĆ
PAŠIĆ
PAŠIĆ
PAVIĆ
PETROVIĆ
PIDRO
PILAV
PIVALIĆ
PONJEVIĆ
POPOVIĆ
POPOVIĆ
PRANJIĆ
PULJIĆ
Ime
MUHAMED
KASIM
EDIN
HUSNIJA
ĐORĐO
NEVENKA
NEVENKA
RAHIMA
ZIJAD
SUVADA
DINO
ISMET
MEHDIJA
OSMAN
SUAD
ZLATA
PERO
ADNAN
HALIDA
VEDAD
ASJA
EDIN
DRAGAN
SNEŽANA
MERISA
MIRSADA
FIKRET
SAMRA
MAJA
RANKO
KATA
SLAVKO
Država
AUSTRIJA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
AUSTRIJA
SAD
BELGIJA
AUSTRIJA
SAD
SAD
SAD
???
AUSTRIJA
???
SRBIJA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
???
???
???
SLOVENIJA
SLOVENIJA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
116 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
Prezime
PURAK
RAHMANOVIĆ
RAMIČEVIĆ
RAMIĆ
RATKIĆ
RISTIĆ
SEDIĆ
SELIMOVIĆ
SILNOVIĆ
SIMIĆ
SKOKO
SKULIĆ
SMAJIĆ
SPAHIĆ
STARČEVIĆ
STARČEVIĆ
STOJANOVIĆ
SUHONJIĆ
ŠABANOVIĆ
ŠEHOVIĆ
ŠIKLJAN
ŠIPURA
ŠUDIĆ
ŠUDIĆ
ŠUPLJEGLAV
ŠUPLJEGLAV
TABAKOVIĆ
TABAKOVIĆ
TALIĆ
TOPALOVIĆ
TUTKUR
VAJZOVIĆ
Ime
AMINA
SAMRA
ALMIR
ANISA
PAVO
MILAN
HAVA
AVDURAHMAN
ZLATAN
BORISLAV
DŽENITA
ALISA
MIRZET
MERSAD
MERSIMA
ZAHRUDIN
DRAGANA
JASMINKA
MEVLUDIN
RABIJA
JOSIP
MIJO
AIDA
JASMIN
MILORAD
RAJKO
HAMDIJA
ZEHRA
NERMIN
BERNARD
ISMETA
TUFIK
Država
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SLOVENIJA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
???
NJEMAČKA
SAD
DANSKA
LUKSEMBURG
LUKSEMBURG
SRBIJA
???
HOLANDIJA
ŠVICARSKA
???
???
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
???
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
117 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
Prezime
VELIĆ
VELIĆ
VIDAKOVIĆ
VIDOVIĆ
VIŠEKRUNA
VIŠEKRUNA
VRCIĆ
VRDOLJAK
ZEČIĆ
ZENKIĆ
ŽIGIĆ
ABRAMOVIĆ
ČOVIĆ
ĐOKIĆ
KADIĆ
KATINIĆ
KOZARAC
LOVRE
MAJSTOROVIĆ
MILJAK
MITROVIĆ
ORASCANIN
PETRAŠEVIĆ
PRANJIĆ
ROŠIĆ
SEJDIĆ
ŠAPINA
VELIĆ
ADŽIĆ
AGATIĆ
AGIČIĆ
AGIČIĆ
Ime
FETIJA
RAŠID
ALEKSANDAR
MILAN
DRAGICA
JELKA
SLAVICA
MARKO
SENADA
ADISA
ZEKIJA
IVAN
MARKO
SAVO
SAMIR
IVO
DAMIR
NIKOLA
IVKA
MARA
MIĆO
SELVEDIN
IVKA
ILIJA
MIJO
BAHRA
MIRKO
AHMO
BRANIMIR
MARINA
HANKA
JUSUF
Država
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
???
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
???
???
???
BELGIJA
???
ŠVEDSKA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
ITALIJA
AUSTRIJA
NORVEŠKA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEDOSTAJE OBRAZAC
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NEMA PRAVO GLASA
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
118 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
Prezime
AGIĆ
ALIBAŠIĆ
ALIBAŠIĆ
ALIBEGIĆ
ALIBEGIĆ
ALIMANOVIĆ
ANUŠIĆ
AVDIĆ
BABOVIĆ
BALIĆ
BASARIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BAŠIĆ
BEČIĆ
BEGANOVIĆ
BEGOVIĆ
BEHLILOVIĆ
BEKTAŠ
BERBIĆ
BIBER
BIJELONJA
BISER
BJELONJA
BJELONJA
BOBAR
BOBAR
BOTIC
BUDIMIR
BUREK
BURIĆ
BURIĆ
Ime
HALIDA
AMEL
EDISA
SEAD
SEMKA
AMILA
MARA
EMIRA
MUHAMED
HAŠIM
SENIJA
ELDIN
ELVEDIN
HALID
ALBIN
BELKISA
ALMIR
ZLATAN
MEJRA
VAHID
EMINA
ANEL
ZLATAN
AIDA
ARMAN
NURKA
ŠERIF
AGAN
JOZO
ENVER
MINKA
MIRZET
Država
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
SLOVENIJA
SLOVENIJA
AUSTRALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
ŠVEDSKA
SAD
ŠVICARSKA
???
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
SAD
ŠVEDSKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
NORVEŠKA
DANSKA
DANSKA
SAD
SAD
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
119 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
Prezime
CERIĆ
CETINA
CETINA
ČABRAJA
ČABRAJA
ČAJIĆ
ČAJIĆ
ČAUŠEVIĆ
ČEHAJIĆ
ČEHAJIĆ
ČEHAJIĆ
ČEKRO
ČELIKOVIĆ
ČELIKOVIĆ
ČELIKOVIĆ
ČILIĆ
ČOLAK
ČOLAK
ČOLIĆ
ČORMEHIĆ
ĆATOVIĆ
ĆELIĆ
ĆORIĆ
ĆORIĆ
ĆORLUKA
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDIĆ
DEDUŠIĆ
DELALIĆ
DELIĆ
Ime
REUF
AMELA
ŠEFIK
JAKOV
SLAVKO
FIKRET
SADIKA
NEDŽADA
ADMIR
IRFAN
MUNIRA
REFIK
IBRAHIM
RADMILA
SELIMA
SEAD
HATE
SULEJMAN
EDRIJA
NEDIM
SAFIJA
STANISLAV
HASAN
MUNTA
ANICA
ALEN
HIMZO
INDIRA
MERIMA
SMAIL
EDINA
MERKA
Država
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
SAD
ŠVEDSKA
SAD
KANADA
SAD
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
HOLANDIJA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
120 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
Prezime
DELIĆ
DEMIR
DEVIĆ
DEVIĆ
DIVKOVIĆ
DIZDAR
DOLIĆ
DROBIĆ
DUBINOVIĆ
DUGALIĆ
DUJSO
DURAČAK
DURAČAK
DURAČAK
DURAČAK
DURANOVIĆ
DURATOVIĆ
DURATOVIĆ
DŽAFERAGIĆ
DŽANIĆ
ĐAJIĆ
ĐOGIĆ
ĐULIMAN
EKIĆ
FAZLOVIĆ
FAZLOVIĆ
FEJZA
FEJZA
FILIPOVIĆ
FILIPOVIĆ
GADŽA
GAJIĆ
Ime
RATKO
SULEJMEN
DŽEMAL
IZETA
ANA
AJSELA
CVIJETA
SEIMA
ŠEHZADA
HATIDŽA
NERMIN
HATEMA
MIRSAD
MUAMER
SAJIMA
ELDAR
ELVIS
FUAD
EMIR
BEDRUDIN
SUZANA
MIRZET
EDIN
ŠEMSUDIN
DŽEMILA
IBRO
HAMDIJA
JASMINA
ENES
ENIZA
MILE
JOKA
Država
SRBIJA
DANSKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
BELGIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
HOLANDIJA
ŠVEDSKA
DANSKA
ITALIJA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
121 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
Prezime
GANIBEGOVIĆ
GARIĆ
GERIĆ
GIGOVIĆ
GIGOVIĆ
GLAVAŠ
GLAVIĆ
GOLUBIĆ
GOLUBIĆ
GRBIĆ
GREBOVIĆ
GREBOVIĆ
GREBOVIĆ
GRGIĆ
HADŽIAVDIĆ
HADŽIĆ
HADŽIĆ
HADŽIMUJIĆ
HALEP
HALEP
HAMIDOVIĆ
HASANBAŠIĆ
HASANOVIĆ
HASANOVIĆ
HIDIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HODŽIĆ
HOLJAN
HOZO-DURAČAK
HRNIĆ
Ime
MEHMED
JASMIN
MILENKO
ELVISA
HAJRUDIN
IVA
SEJFUDIN
JASMINA
NEDŽAD
NEDIN
AHMO
AIDA
ANEL
LUKA
MUHAMED
OMER
SEIDA
KEMIJA
BESIM
EMIRA
EDIN
AJDINA
LEILA
MUNIRA
UMIHANA
ASMIRA
ELVIRA
HANIFA
MIRSAD
SABINA
NISVETA
MAIDA
Država
ŠVEDSKA
HOLANDIJA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVEDSKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SLOVENIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
???
AUSTRALIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
DANSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
122 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
Prezime
HRNIĆ
HUJDUR
HUJDUR
HUKIĆ
HUREMOVIĆ
HUREMOVIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSIĆ
HUSKIĆ
HUSKIĆ
HUSOMANOVIĆ
HUSOMANOVIĆ
HUSOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRAHIMOVIĆ
IBRANOVIĆ
IBRIŠIMOVIĆ
JAHIBAŠIĆ
JAHIBAŠIĆ
JAHIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JAKUPOVIĆ
JANJIĆ
JANJILOVIĆ
JARIĆ
Ime
SANEL
MARIJANA
RUSMIR
FADILA
DŽEMAL
SAIDA
NEDŽAD
SEADETA
ZINETA
HAMIDA
MEHO
KEMAL
LJILJANA
TARIK
EDIN
OSMAN
ZEKIJA
HUSO
SULJO
NEDŽAD
SAKIB
JUSO
EKREM
FAKIHA
HALIDA
IBRO
MEDINA
NISAD
RABIJA
OSKAR
MIRKO
LUCA
Država
NJEMAČKA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
FRANCUSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
FRANCUSKA
ŠVEDSKA
SRBIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
123 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
Prezime
JASKIĆ
JAŠAREVIĆ
JOVANOVIĆ
JOVAŠEVIĆ
JOVIĆ
JUSIĆ
JUSUPOVIĆ
KADIRIĆ
KAHRIMANOVIĆ
KALFIĆ
KAMBER
KARABAŠIĆ
KARABAŠIĆ
KARAJICA
KARAJKOVIĆ
KARARIĆ
KARARIĆ
KATINIĆ
KELAVA
KERANOVIĆ
KLISARIĆ
KNEŽEVIĆ
KOLENOVIĆ
KOMŠIĆ
KORAJČEVIĆ
KOZLIČIĆ
KRIJAN
KULIĆ
KURBAŠIĆ
KURBEGOVIĆ
KURBEGOVIĆ
LOVRIĆ
Ime
TENZILA
MUJO
RADISLAV
VITOMIR
ALEKSANDAR
SAFET
REFIJA
SEMKA
FADIL
MIRKO
ŠEHIDA
JASMIN
MINA
TOMO
ŠEMSA
DENIJAL
MESUD
DANIJEL
ZDENKA
SENADA
BOBAN
GORAN
HANUMICA
HELENA
ADEM
SAFIJA
KATA
GOLUBAN
AZRA
MIRSADA
SEJAD
DRAGO
Država
NORVEŠKA
???
SRBIJA
SRBIJA
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
SAD
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
SRBIJA
AUSTRIJA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
DANSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
124 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
Prezime
LOZANOVIĆ
LUKŠIJA
LUKŠIJA
MAHMULJIN
MAHMUTOVIĆ
MALIČEVIĆ
MALKIĆ
MARAS
MARIĆ
MARIĆ
MARIĆ
MEDIĆ
MEDIĆ
MEHMEDOVIĆ
MEMIĆ
MUDERIZOVIĆ
MUHAREMSPAHIĆ
MUJANOVIĆ
MUJIĆ
MUJKANOVIĆ
MUJKIĆ
MURATAGIĆ
MUSIĆ
MUSTAFIĆ
MUSTEDANAGIĆ
NAKIČEVIĆ
NAKIČEVIĆ
NOVAKOVIĆ
ODŽAČKIĆ
ODŽAČKIĆ
OKIĆ
OMERAGIĆ
Ime
DRAGAN
DŽEMAL
FIKRETA
RAHIMA
ZENIRA
NIJAZ
EMIR
MATO
JAGODA
JAGODA
JASMIN
ALMIR
ŠEVALA
MUNIRA
RAMIZA
DŽEVAD
ZEFA
OMER
HASIBE
TEHVIDA
MENSUR
RIZAH
SAFET
MEHMED
ELVIRA
BAHRUDIN
SUBHIJA
JOVANA
NEDIM
PAŠA
MUSTAFA
BESIMA
Država
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
SLOVENIJA
SLOVENIJA
SLOVENIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
DANSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
AUSTRIJA
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SRBIJA
KANADA
KANADA
ŠVEDSKA
SAD
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
125 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
Prezime
OMIĆ
OSMANOVIĆ
OVČINA
OVČINA
OVČINA
OVČINA
PAJO
PALIĆ
PAPIĆ
PAPIĆ
PASJEČNIK
PECI
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PETROVIĆ
PEZO
PINTOL
PINTOL
PRIJIĆ
PRODANOVIĆ
PURAK
RADOŠ
RADOŠ
RALJEVIĆ
RAMIĆ
RAMIĆ
RAŠIĆ
REDŽIĆ
REKIĆ
Ime
FATIMA
ZILDŽIJA
ADIL
ADNAN
EDINA
FARID
HABIBA
MEMNUNA
JOSIP
LUCA
ROBERT
MIRSAD
ANKICA
BOGICA
IGNJAC
JADRANKA
MARA
MIJO
ADNA
HAMID
SABINA
MIRALEM
SANJA
MUHAMED
ALVERNA
ANA
NEDIM
FEUDI
HAMIDA
JOZO
JASENKO
ZEHIDA
Država
NORVEŠKA
AUSTRALIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
DANSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
???
SAD
HOLANDIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SAD
SRBIJA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
SAD
VELIKA BRITANIJA
VELIKA BRITANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
126 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
Prezime
ROVČANIN
ROVČANIN
ROVČANIN
ROVČANIN
RUNIĆ
SAJDOVIĆ
SALEŠEVIĆ
SALEŠEVIĆ
SALIĆ
SALIĆ
SALKIĆ
SARAF
SARAF
SCHOEN
SEJKIĆ
SEJKIĆ
SEJKIĆ
SEJKIĆ
SELIMOVIĆ
SINANOVIĆ
SLIJEPČEVIĆ
SLUGANOVIĆ
SMAILOVIĆ
SMAJIĆ
SMAJIĆ
SMAJLOVIĆ
SOFTIĆ
SOLDO
SPAHOVIĆ
SPAHOVIĆ
STEVANOVIĆ
STJEPANOVIĆ
Ime
BEGAN
EDITA
KATA
SUANA
DRAGO
NIHAD
SEJIDA
ŠEFIK
RAMIZA
ŠEFIK
FADIL
PEJO
SLAĐANA
ALMICA
EJUB
EMIL
HALIL
MERIMA
ZIKRETA
IRFAN
JUGOSLAVA
SREĆKO
EMINA
FATIMA
SABAHUDIN
JASMINA
MIRZETA
KRISTIJAN
MUGDIM
NEVENKA
ZORAN
LUCA
Država
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
ITALIJA
ITALIJA
SAD
AUSTRIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
AUSTRIJA
SAD
???
NJEMAČKA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
SAD
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
127 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
Prezime
STJEPANOVIĆ
STJEPANOVIĆ
STJEPANOVIĆ
STOJANOVIĆ
STREFFER
STUPAREVIĆ
SUDIĆ
ŠAHOVIĆ
ŠATOR
ŠEHAVDIĆ
ŠEHIĆ
ŠEHIĆ
ŠERIĆ
ŠILJKOVIĆ
ŠIMUNIĆ
ŠOKČEVIĆ
ŠUMIĆ
ŠUTA
ŠUTA
TABAKOVIĆ
TABAKOVIĆ
TADŽIĆ
TADŽIĆ
TAHIROVIĆ
TALIĆ
TALIĆ
TARAILO
TARAILO
TARAILO
TERZIĆ- NEZIREVIĆ
TIĆEVIĆ
TODOROVAC
Ime
LJUBA
MATEJ
SNJEŽANA
NENAD
STELA
MARJAN
SEJO
DŽENANA
SAMIJA
PAŠEZADA
HASAN
MUNIRA
EDIN
AMIR
ZDRAVKO
JOSIP
ĐEVAD
IBRO
JASMINKA
KASIM
SAMIRA
SAKIB
ŠEFIKA
RUKIJA
ĐEVAD
MIRZETA
MARKO
RADOSLAV
SARA
AZRA
SABINA
SAMKA
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVICARSKA
NJEMAČKA
SRBIJA
SAD
ŠVEDSKA
SAD
AUSTRALIJA
ŠVEDSKA
SAD
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NJEMAČKA
SAD
SAD
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
HOLANDIJA
HOLANDIJA
SRBIJA
SRBIJA
SRBIJA
SAD
NORVEŠKA
ŠVICARSKA
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
128 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
Prezime
TODOROVAC
TOMAS
TOMIĆ
TOMIĆ
TREŠNJO
TREŠNJO
TRIVUNOVIĆ
TRIVUNOVIĆ
TUNJIĆ
VATRAČ
VELIĆ
VUČAK
VUKALIĆ-ŠAHINOVIĆ
VUKIĆ
VUKOJE
ZEKAN
ZEKAN
ZUBONJA
ZUKANČIĆ
ZUKANČIĆ
ZUKIĆ
ŽERIĆ
ŽUPLJANIN
Ime
SEAD
ANKICA
ANICA
ILIJA
EMIN
RAHIMA
DRAGOJE
NIKOLA
REFIJA
SADETA
FADIL
ANĐA
SANELA
LJUBOMIR
ILIJA
IFETA
MUHAREM
MARIJANA
AMELA
SEJID
DANIEL
RAZIM
ZORAN
Država
ŠVICARSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
SRBIJA
NJEMAČKA
SAD
SAD
NJEMAČKA
NJEMAČKA
SRBIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
LUKSEMBURG
LUKSEMBURG
POLJSKA
AUSTRIJA
AUSTRIJA
SAD
SAD
???
Razlog odbijanja
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
NIJE POTPISAN OBRAZAC
4019 ABAZA
LEJLA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4020 AGANOVIĆ
MINA
FRANCUSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4021 AHMIĆ
NIHADA
BELGIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4022 ALIHODŽIĆ
SABINA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
129 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4023 ALIHODŽIĆ
SEAD
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4024 ALIJAGIĆ
ALMA
AUSTRIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4025 ALIŠIĆ
NEJRA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4026 ANĐELIĆ
BLAŽ
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4027 ANIĆ
DAVOR
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4028 ANUŠIĆ
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4029 AVDIČEVIĆ
ZLATAN
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4030 BAJRIĆ
ZINAIDA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4031 BALTA
DIJANA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4032 BANOVIĆ
ANTE
AUSTRIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4033 BAŠIĆ
IZETA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4034 BERBER
NARCIS
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4035 BOŠKOVIĆ
ANĐELO
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4036 BOŠKOVIĆ
IVICA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4037 BOŠKOVIĆ
NIKOLA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4038 BOŠKOVIĆ
ZORKA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
130 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4039 BOŠNJAK
DRAGAN
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4040 BOŠNJAK
HASAN
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4041 BOŠNJAK
MARIJAN
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4042 BUBALOVIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4043 BUBALOVIĆ
LUCA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4044 BUREK
FAIK
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4045 ČANDIĆ
ŠAHBAZ
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4046 ČIVIĆ
HANIFA
AUSTRIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4047 ČOLIĆ
NIKOLA
ŠVICARSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4048 ĆAĆIĆ
VERA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4049 ĆATIĆ
ENVER
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4050 ĆIVIĆ
ZEIR
AUSTRIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4051 ĆUK
DUBRAVKO
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4052 DELIĆ
HIDAJETA
SLOVENIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4053 DELIĆ
SEJDALIJA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4054 DOBRUNA
ALMIRA
AUSTRALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
131 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4055 DOBRUNA
HAMDIJA
AUSTRALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4056 DOBRUNA
MIRA
AUSTRALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4057 DURAKOVIĆ
FERIDA
AUSTRALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4058 DURO
REFIZ
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4059 GARIBOVIĆ
FAHRUDIN
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4060 GLAVOČEVIĆ
LJILJANA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4061 GRGIĆ
MARIJA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4062 GRGIĆ
MATO
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4063 GROZDANIĆ
OBRENA
ŠVICARSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4064 HADŽIARAPOVIĆ
SUADA
HOLANDIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4065 HADŽIARAPOVIĆ
ŠEFKIJA
HOLANDIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4066 HADŽIĆ
KENAN
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4067 HADŽIĆ
ŠEFIKA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4068 HALILOVIĆ
SENAHID
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4069 HAMIDOVIĆ
DŽEVAD
ITALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4070 HASANOVIĆ
HASO
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
132 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4071 HASANOVIĆ
MIRNES
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4072 HASANOVIĆ
MIRSAD
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4073 HOZO
ALISA
HOLANDIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4074 HUSKIĆ
LEJLA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4075 HUSKIĆ
SAJRA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4076 JAKIĆ
EMINA
DANSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4077 JAKIĆ
FARUK
DANSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4078 JAŠAREVIĆ
MEHDIN
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4079 JAŠARI
SAFET
HOLANDIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4080 JOSIPOVIĆ
NENAD
KANADA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4081 JOSIPOVIĆ
SLAVICA
KANADA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4082 JOZIĆ
LJUBICA
ITALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4083 JOZIĆ
NIKOLA
ITALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4084 JURIĆ
ANĐA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4085 JURIJ
MILKA
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4086 KADIĆ
JASMIN
FRANCUSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
133 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4087 KADIĆ
JENNIFER
FRANCUSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4088 KADRIĆ
IFETA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4089 KARAKOSTIĆ
LJILJANA
KANADA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4090 KELJALIĆ
EMIRA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4091 KIŠMETOVIĆ
VAHIDA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4092 KIŠMETOVIĆ
ZUHDIJA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4093 KOVAČ
DOMAGOJ
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4094 KOVAČEVIĆ
ANDRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4095 KOVAČEVIĆ
LJILJANA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4096 KRNJIĆ
DANIELA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4097 KUPINIĆ
ARMINA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4098 KUPINIĆ
NUSRET
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4099 KURTIĆ
FERDO
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4100 KURTIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4101 LEVARDA
ANTO
ŠVICARSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4102 LEVARDA
IVANKA
ŠVICARSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
134 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4103 LOVIĆ
AMIR
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4104 MAHMULJIN
EMINA
???
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4105 MAJSTOROVIĆ
RUŠID
NORVEŠKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4106 MALANOVIĆ
MUJESIRA
ŠVICARSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4107 MARČIĆ
TONI
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4108 MARIJANOVIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4109 MARJANOVIĆ
MARKO
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4110 MARJANOVIĆ
MATO
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4111 MEHMEDAGIĆ
ABAZ
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4112 MEHMEDAGIĆ
ASIFA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4113 MEMIĆ
NASIHA
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4114 MEMIĆ
NUSRET
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4115 MIJIĆ
JOSIP
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4116 MIŠIĆ
JOVO
???
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4117 MUHAREMSPAHIĆ
AZRA
DANSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4118 MUHAREMSPAHIĆ
MAHO
DANSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
135 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4119 MUJKANOVIĆ
HALID
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4120 MUJKIĆ
MUHAMED
LUKSEMBURG
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4121 MUJKIĆ
RABIJA
LUKSEMBURG
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4122 MULIĆ
ESMA
NORVEŠKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4123 MULIĆ
SAID
NORVEŠKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4124 MURATOVIĆ
SAFET
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4125 NIJE NAPISANO
NIJE NAPISANO
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4126 NIKIĆ
MIRA
???
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4127 OMEROVIĆ
AZMIR
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4128 ORUČEVIĆ
SELMA
NORVEŠKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4129 PAVLOVIĆ
DARIO
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4130 RAHMANOVIĆ
SAFETA
AUSTRIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4131 SINANOVIĆ
FATA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4132 SMAILAGIĆ
AIDA
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4133 SMAJLOVIĆ
MIRSADA
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4134 SOBO
EMIR
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
136 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4135 STANIĆ
MIRKO
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4136 SUDIĆ
AMIRA
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4137 SUŠAC
GORDANA
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4138 SUŠAC
GORDANA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4139 ŠARČEVIĆ
MILKA
AUSTRIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4140 ŠIŠIĆ
ALMA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4141 ŠIŠIĆ
ELVIR
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4142 ŠOKČEVIĆ
IVKA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4143 ŠOKČEVIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4144 ŠOKĆEVIĆ
IVKA
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4145 ŠPIJODIĆ
SAMIRA
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4146 TADIĆ
JOZO
AUSTRIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4147 TERZIĆ
RUŽA
NJEMAČKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4148 TOKANOVIĆ
ĐORĐO
ŠVICARSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4149 TORLO
NEFA
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4150 TORLO
ŠABAN
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
137 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
Razlog odbijanja
4151 VATRAČ
AHMET
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4152 VELI?
ENVER
ČILE
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4153 VIDAKOVIĆ
KATA
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4154 VIŠEKRUNA
VINKA
???
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4155 VRHOVAC
SLAĐANA
BIH
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4156 VRHOVAC
SLAĐANA
REPUBLIKA HRVATSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4157 VUKIČEVIĆ
MIROSLAV
ITALIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4158 VUKOVIĆ
ZDRAVKO
SRBIJA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4159 ZAHIROVIĆ
BEGZUDIN
SAD
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4160 ZILDŽIĆ
JASMIN
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
VINKO
MAIDA
MARIO
LJUBICA
ANA
MARICA
ANĐA
ANA
ANA
ILIJA
KASIM
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
AUSTRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
PISMO ZAHTJEV BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE i OSTALO
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
ZOVKIĆ
BAJRIĆ
BATISTA
BOŽIĆ
ČONDRIĆ
DOMIĆ
DRAŽETIĆ
FILIPOVIĆ
GAGULA
GAVRIĆ
GLAMOČANIN
138 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
Prezime
KOVAČ
KRAJINOVIĆ
KRIŽANOVIĆ
LUCIĆ
MARUŠIĆ
MULAĆ
PERIĆ
PIPIĆ
PIPLICA
PUŠKARIĆ
SUŠAC
ŠAHOVIĆ
ŠALIĆ
Ime
SANDRA
JOZO
KATA
MARKO
MILKA
AVDO
ŽELJKO
DIJANA
PEJO
MIJO
IVKA
JAKUB
JELE
Država
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
NORVEŠKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠVEDSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4185 ABRAMOVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4186 ABRAMOVIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4187 ABRAMOVIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4188 ABRAMOVIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4189 ABRAMOVIĆ
MIJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4190 ABRAMOVIĆ
MIROSLAV
REPUBLIKA HRVATSKA
4191 ABRAMOVIĆ
ROMAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4192 AĆIMOVIĆ
ILINKA
SRBIJA
4193 AĆIMOVIĆ
SLAVICA
SRBIJA
Razlog odbijanja
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
PREMINULA OSOBA
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
139 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4194 ALEKSIĆ
ALEKSANDAR
AUSTRIJA
4195 ALEKSIĆ
ANICA
SRBIJA
4196 ALEKSIĆ
BILJANA
SRBIJA
4197 ALEKSIĆ
JASMINA
SRBIJA
4198 ALEMPIĆ
SAVO
SRBIJA
4199 ANĐIĆ
LUCA
AUSTRIJA
4200 ANDRIJANIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4201 ANIĆ
DAVOR
REPUBLIKA HRVATSKA
4202 ANIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4203 ANIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4204 ANIĆ
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
4205 ANIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4206 ANIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4207 ANIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4208 ANIĆ
MLADEN
REPUBLIKA HRVATSKA
4209 ANIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
140 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4210 ANIĆ
ŽARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4211 ANIĆ
ZLATAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4212 ANTUNOVIĆ
LUCA
AUSTRIJA
4213 ANTUNOVIĆ
MIJO
AUSTRIJA
4214 ANTUNOVIĆ
MIJO
AUSTRIJA
4215 ARAČIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4216 ARAČIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
4217 ARAČIĆ
MIRO
REPUBLIKA HRVATSKA
4218 ARAPOVIĆ
JELENA
SRBIJA
4219 AŠĆERIĆ
ANICA
SRBIJA
4220 AŠĆERIĆ
DALIBOR
SRBIJA
4221 AŠĆERIĆ
SVETOZAR
SRBIJA
4222 AVGUSTINOVIĆ
MOMČILO
AUSTRIJA
4223 BABIĆ
ANĐA
REPUBLIKA HRVATSKA
4224 BABIĆ
BRANO
SRBIJA
4225 BABIĆ
DRAGAN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
141 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4226 BABIĆ
DRAGO
SRBIJA
4227 BABIĆ
GORDANA
SRBIJA
4228 BABIĆ
PERO
SRBIJA
4229 BABIĆ
RUŽICA
AUSTRIJA
4230 BABIĆ
ŽELJKO
SRBIJA
4231 BAGIĆ
BOŠKO
SRBIJA
4232 BAGIĆ
ĐURAĐ
SRBIJA
4233 BAGIĆ
ĐURĐIJA
SRBIJA
4234 BAGIĆ
GAVRO
SRBIJA
4235 BAGIĆ
MIHAILO
SRBIJA
4236 BAGIĆ
MILORAD
SRBIJA
4237 BAGIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
4238 BAGIĆ
PETAR
SRBIJA
4239 BAGIĆ
VESO
SRBIJA
4240 BAGIĆ
VIŠNJA
SRBIJA
4241 BAJIĆ
JANJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
142 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4242 BAJIĆ
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
4243 BAJIĆ
ZVONIMIR
REPUBLIKA HRVATSKA
4244 BALEŠEVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4245 BARIŠIĆ
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
4246 BARIŠIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4247 BARIŠIĆ
ZDENKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4248 BAŠIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4249 BAŠIĆ
SLOBODANKA
SRBIJA
4250 BATARILOVIĆ
DANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4251 BATARILOVIĆ
ĐURO
REPUBLIKA HRVATSKA
4252 BATIĆ
MILUTIN
SRBIJA
4253 BEĆAREVIĆ
BILJANA
SRBIJA
4254 BEĆAREVIĆ
NEMANJA
SRBIJA
4255 BEGIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4256 BEGIĆ
NATALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4257 BEGINOVIĆ
AHMET
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
143 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4258 BEGINOVIĆ
HASUDIN
SRBIJA
4259 BEGINOVIĆ
MALA
SRBIJA
4260 BEGOVIĆ
AVRAM
SRBIJA
4261 BEGOVIĆ
DRAGOMIR
SRBIJA
4262 BEGOVIĆ
MILOVAN
SRBIJA
4263 BEGOVIĆ
RADMILA
SRBIJA
4264 BEGOVIĆ
RADO
SRBIJA
4265 BEGOVIĆ
STANKO
SRBIJA
4266 BEGOVIĆ
VINKA
SRBIJA
4267 BEGOVIĆ
ZORO
SRBIJA
4268 BERNDT
ANITA
REPUBLIKA HRVATSKA
4269 BEŠLIĆ
KAJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4270 BIRČAKOVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4271 BIRČAKOVIĆ
IVAN
SRBIJA
4272 BIRČAKOVIĆ
MILAN
SRBIJA
4273 BIRČAKOVIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
144 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4274 BIRČIĆ
JURE
REPUBLIKA HRVATSKA
4275 BIRČIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
4276 BIŠKIĆ
AGICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4277 BIŠKIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
4278 BLAŠKOVIĆ
STOLE
SRBIJA
4279 BLAŽEVIĆ
ĆIRO
REPUBLIKA HRVATSKA
4280 BLAŽEVIĆ
DRAGAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4281 BLAŽEVIĆ
DRAGO
REPUBLIKA HRVATSKA
4282 BLAŽEVIĆ
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4283 BLAŽEVIĆ
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4284 BLAŽEVIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4285 BLAŽEVIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
4286 BLAŽEVIĆ
LUCIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4287 BLAŽEVIĆ
MARIJAN
AUSTRIJA
4288 BLAŽEVIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4289 BLAŽEVIĆ
MIRA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
145 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4290 BLAŽEVIĆ
MIRO
REPUBLIKA HRVATSKA
4291 BLAŽEVIĆ
NIKO
AUSTRIJA
4292 BLAŽEVIĆ
RANKA
AUSTRIJA
4293 BLAŽEVIĆ
SLAĐANA
AUSTRIJA
4294 BLAŽEVIĆ
ZORAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4295 BOBAR
BRATIMIR
SRBIJA
4296 BOBAR
DRAGANA
SRBIJA
4297 BOBAR
DRAGOMIR
SRBIJA
4298 BOBAR
MILEVA
SRBIJA
4299 BOBAR
RADENKO
SRBIJA
4300 BOENIGK
DANICA
SRBIJA
4301 BOJANIĆ
DARKO
SRBIJA
4302 BOJANIĆ
DRAGOMIR
SRBIJA
4303 BOJANIĆ
JELENKA
SRBIJA
4304 BOJANIĆ
MILOSAV
SRBIJA
4305 BOJANIĆ
RADE
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
146 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4306 BOJANIĆ
VESELKO
SRBIJA
4307 BOJIĆ
ANKICA
SRBIJA
4308 BOJIĆ
BOJANA
SRBIJA
4309 BOJIĆ
RADE
SRBIJA
4310 BORAS
GOJKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4311 BORAS
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4312 BOSIOČIĆ
MILAN
SRBIJA
4313 BOŠKOVIĆ
DUŠANKA
SRBIJA
4314 BOŠKOVIĆ
MILOMIR
SRBIJA
4315 BOŠKOVIĆ
OSTOJA
SRBIJA
4316 BOŠKOVIĆ
STANIMIRKA
SRBIJA
4317 BOŠNJAK
MARIJANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4318 BOŠNJAK
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4319 BOŠNJAK
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4320 BOŠNJAK
STJEPO
REPUBLIKA HRVATSKA
4321 BOŠNJAKOVIĆ
PERO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
147 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4322 BOŠNJAKOVIĆ
STANA
SRBIJA
4323 BOŠNJAKOVIĆ
VAJICA
SRBIJA
4324 BOŽIĆ
BORE
SRBIJA
4325 BOŽIĆ
BOSILJKA
SRBIJA
4326 BOŽIĆ
CVIJA
AUSTRIJA
4327 BOŽIĆ
DAMIR
REPUBLIKA HRVATSKA
4328 BOŽIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4329 BOŽIĆ
DUŠANKA
SRBIJA
4330 BOŽIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4331 BOŽIĆ
LJUBISAV
SRBIJA
4332 BOŽIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
4333 BOŽIĆ
NADA
SRBIJA
4334 BOŽIĆ
PAVO
AUSTRIJA
4335 BOŽIĆ
ROSA
SRBIJA
4336 BOŽIĆ
STOJA
SRBIJA
4337 BOŽIĆ
STOJKO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
148 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4338 BOŽIĆ
VESNA
SRBIJA
4339 BRADARIĆ
KRISTIJAN
AUSTRIJA
4340 BRIZAR
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
4341 BRKIĆ
JANJA
AUSTRIJA
4342 BRNADIĆ
JURO
REPUBLIKA HRVATSKA
4343 BUDIMOVIĆ
ŽELIMIRKA
SRBIJA
4344 BUNIJEVAC
BRANO
SRBIJA
4345 BURIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4346 ČABRAJA
IVA
REPUBLIKA HRVATSKA
4347 ČABRAJA
ŽELJKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4348 ČABRIĆ
BRANKO
SRBIJA
4349 ČABRIĆ
JUROŠ
SRBIJA
4350 ČABRIĆ
LJUBISAVKA
SRBIJA
4351 ĆAĆIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4352 ĆAĆIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4353 ĆAĆIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
149 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4354 ĆAĆIĆ
MARIJAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4355 ĆAĆIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4356 ĆAĆIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4357 ČAČIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4358 ĆALIŠ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
4359 ĆAVAROVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4360 ĆAVAROVIĆ
MARJAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4361 ČEBO
MIRJANA
SRBIJA
4362 ĆEKIĆ
JAKOV
AUSTRIJA
4363 ČELEBIĆ
FILIP
REPUBLIKA HRVATSKA
4364 ČELIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4365 ČELIĆ
IRINA
SRBIJA
4366 ČELIĆ
LJUBO
SRBIJA
4367 ČELIĆ
LJUBOJKA
SRBIJA
4368 ČELIĆ
MILO
SRBIJA
4369 ČELIĆ
MILOVAN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
150 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4370 ČERKEZ
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4371 ČERKEZ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4372 ČESTIĆ
LJUBISLAVKA
SRBIJA
4373 ČESTIĆ
MALINA
SRBIJA
4374 ČESTIĆ
MILENKO
SRBIJA
4375 ČESTIĆ
ŽELJKO
SRBIJA
4376 ĆETKOVIĆ
MIRA
SRBIJA
4377 ĆETKOVIĆ
NIKOLA
SRBIJA
4378 ĆETKOVIĆ
SAŠA
SRBIJA
4379 ČIČIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4380 ĆIRKOVIĆ
GORAN
SRBIJA
4381 ĆIRKOVIĆ
MILORAD
SRBIJA
4382 ĆIRKOVIĆ
MLADEN
SRBIJA
4383 ĆIRKOVIĆ
NEĐELJKO
SRBIJA
4384 ĆIRKOVIĆ
RADINKA
SRBIJA
4385 ĆIRKOVIĆ
RADISLAV
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
151 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4386 ĆIRKOVIĆ
VELKA
SRBIJA
4387 ĆIRKOVIĆ
VIĆENTIJA
SRBIJA
4388 ĆIRKOVIĆ
VLADIMIR
SRBIJA
4389 ČIVČIĆ
NENAD
SRBIJA
4390 ČIVČIĆ
NEVENA
SRBIJA
4391 ČIVČIĆ
ŽELJKA
SRBIJA
4392 ČONDRIĆ
SLAVKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4393 ĆOSIĆ
BLAŽO
REPUBLIKA HRVATSKA
4394 ĆOSIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
4395 ĆOSIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
4396 ČOVIĆ
KAJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4397 ČOVIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4398 CRNOGORAC
ANĐA
REPUBLIKA HRVATSKA
4399 ĆUMA
LJUBA
REPUBLIKA HRVATSKA
4400 ČUMA
FINKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4401 ĆURIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
152 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4402 ĆURIĆ
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4403 ĆURIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4404 CVIJANOVIĆ
DANICA
SRBIJA
4405 CVIJANOVIĆ
ĐORĐO
SRBIJA
4406 CVITKUŠIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4407 CVJETINOVIĆ
MLADENKO
SRBIJA
4408 CVJETINOVIĆ
RADENKO
SRBIJA
4409 CVJETKOVIĆ
MARKO
SRBIJA
4410 ČVORAK
STANKO
SRBIJA
4411 ČVORIĆ
STEVANKA
SRBIJA
4412 ĐAČIĆ
BOŠKO
SRBIJA
4413 DADIĆ
FRANO
REPUBLIKA HRVATSKA
4414 DADIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
4415 DADIĆ
LUCA
REPUBLIKA HRVATSKA
4416 DADIĆ
MLADEN
REPUBLIKA HRVATSKA
4417 ĐAKOVIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
153 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4418 ĐAKOVIĆ
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4419 ĐAKOVIĆ
JAKOV
REPUBLIKA HRVATSKA
4420 DAMJANOVIĆ
DUŠICA
SRBIJA
4421 DAMJANOVIĆ
JOVO
AUSTRIJA
4422 DAMJANOVIĆ
JOVO
AUSTRIJA
4423 DAMJANOVIĆ
NOVKA
AUSTRIJA
4424 DELIJA
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4425 DELIJA
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
4426 DELIJA
KAJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4427 ĐERIĆ
MOMČILO
SRBIJA
4428 ĐERIĆ
NEVENA
SRBIJA
4429 DEVIĆ
RELJA
SRBIJA
4430 DEŽIĆ
MARIJAN
AUSTRIJA
4431 DEŽIĆ
MARIJAN
AUSTRIJA
4432 DIVČIĆ
RADOMIR
SRBIJA
4433 ĐOKIĆ
BRANKO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
154 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4434 ĐOKIĆ
MILOŠ
SRBIJA
4435 ĐOKIĆ
RADO
SRBIJA
4436 DOMINKOVIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
4437 DOSTANIĆ
ILJANA
SRBIJA
4438 DOSTANIĆ
IVANA
SRBIJA
4439 DRAGANOVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4440 DRAGANOVIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4441 DRAGIĆ
JELKA
SRBIJA
4442 DRAGIĆ
LJILJANA
SRBIJA
4443 DRAGIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
4444 DRAGIĆ
OLIVERA
SRBIJA
4445 DRAGIČEVIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
4446 DRAGIČEVIĆ
ŽELJKO
SRBIJA
4447 DRAGUTINOVIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
4448 DRAGUTINOVIĆ
PAVLE
SRBIJA
4449 DRAK SIBAI
ABDUL MUTALIB
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
155 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4450 DRAŠKIĆ
SINIŠA
SRBIJA
4451 DREŽNJAK
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4452 DUBAČKIĆ
DRAGIŠA
SRBIJA
4453 DUBAČKIĆ
MARIJA
SRBIJA
4454 DUBAČKIĆ
SLAVOJKA
SRBIJA
4455 DUBRAVAC
SOFIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4456 DUBRAVAC
ŽELJKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4457 DUGALIĆ
SANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4458 DUJAK
ANAMARIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4459 DUJAK
DRAGICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4460 DUJAK
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4461 DUJAK
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4462 DUJAK
MARIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4463 DUJAK
PAVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4464 DUJMIĆ
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4465 DUJMIĆ
PEJO
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
156 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4466 ĐUKANOVIĆ
MIRKO
SRBIJA
4467 DUKIĆ
MILE
SRBIJA
4468 ĐUKIĆ
MARIO
AUSTRIJA
4469 ĐURIĆ
BORKA
SRBIJA
4470 ĐURIĆ
DRAGO
SRBIJA
4471 ĐURIĆ
GORAN
SRBIJA
4472 ĐURIĆ
KRUNISLAV
SRBIJA
4473 ĐURIĆ
LJILJANA
SRBIJA
4474 ĐURIĆ
MILAN
SRBIJA
4475 ĐURIĆ
OBRAD
SRBIJA
4476 ĐURIĆ
RAJKO
SRBIJA
4477 ĐURIĆ
SLOBODANKA
SRBIJA
4478 ĐURIĆ
SPOMENKO
SRBIJA
4479 ĐURIĆ
STEVO
SRBIJA
4480 ĐURIĆ
ŽIVANA
SRBIJA
4481 DUSPARA
BLAŽAN
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
157 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4482 DUSPARA
VERA
REPUBLIKA HRVATSKA
4483 DUVNJAK
ĐURO
REPUBLIKA HRVATSKA
4484 DUVNJAK
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4485 DUVNJAK
VLADAN
SRBIJA
4486 DŽILIĆ
RAZA
SRBIJA
4487 DŽINIĆ
CVIJETA
SRBIJA
4488 DŽINIĆ
DARKO
SRBIJA
4489 DŽINIĆ
GROZDANA
SRBIJA
4490 DŽINIĆ
VESELIN
SRBIJA
4491 ERDELIĆ
MILOMIR
SRBIJA
4492 ERDELIĆ
MILOMIRKA
SRBIJA
4493 ERIĆ
DOBRILA
SRBIJA
4494 ERIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4495 ERIĆ
MIRJANA
SRBIJA
4496 ERIĆ
RADISLAV
SRBIJA
4497 ERIĆ
RADOMIRKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
158 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4498 ERIĆ
RADOSAV
SRBIJA
4499 ERIĆ
RAJKA
SRBIJA
4500 ERIĆ
SVETLANA
SRBIJA
4501 ERIĆ
VUKICA
SRBIJA
4502 ERKIĆ
DIJANA
SRBIJA
4503 ERKIĆ
DRAŠKO
SRBIJA
4504 ERKIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
4505 ERKIĆ
MILE
SRBIJA
4506 ERKIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
4507 ERKIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
4508 ERKIĆ
NOVICA
SRBIJA
4509 ERKIĆ
SLAVOJKA
SRBIJA
4510 ERKIĆ
VITOMIR
SRBIJA
4511 ERKIĆ
ŽELIMIRKA
SRBIJA
4512 ESKIĆ
SAŠA
SRBIJA
4513 FILIPIĆ
DRAGICA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
159 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4514 FILIPIĆ
SLAVKO
SRBIJA
4515 FILIPIĆ
VLADIMIR
SRBIJA
4516 FILIPOVIĆ
DIMITRIJA
SRBIJA
4517 FILIPOVIĆ
DRAGO
AUSTRIJA
4518 FILIPOVIĆ
JEVROSIMA
SRBIJA
4519 FILIPOVIĆ
MIROSLAV
AUSTRIJA
4520 FILIPOVIĆ
SANJA
SRBIJA
4521 FILIPOVIĆ
STEFAN
SRBIJA
4522 FILIPOVIĆ
SVJETLANA
AUSTRIJA
4523 FILIPOVIĆ
VELINKA
SRBIJA
4524 FONTANA
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4525 FONTANA
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4526 FRAJTOVIĆ
MARA
SRBIJA
4527 FRAJTOVIĆ
MARKO
SRBIJA
4528 FRAJTOVIĆ
RADOJICA
SRBIJA
4529 FRANČEŠEVIĆ
ZVONKO
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
160 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4530 FRANJIĆ
IVKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4531 FRANJIĆ
ŠIMUN
REPUBLIKA HRVATSKA
4532 GAGIĆ
SREDO
SRBIJA
4533 GAGULIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4534 GAGULIĆ
ANKICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4535 GAGULIĆ
DARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4536 GAGULIĆ
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4537 GAGULIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4538 GAGULIĆ
JURO
REPUBLIKA HRVATSKA
4539 GAGULIĆ
RUŽA
AUSTRIJA
4540 GAGULIĆ
TOMICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4541 GAJIĆ
ĐORĐO
SRBIJA
4542 GAJIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4543 GAJIĆ
MILADIN
SRBIJA
4544 GAJIĆ
RADOVAN
AUSTRIJA
4545 GAJIĆ
VINKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
161 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4546 GAJIĆ
ZORAN
SRBIJA
4547 GAJIĆ
ZVEZDANKA
SRBIJA
4548 GALIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4549 GARIĆ
ANKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4550 GARIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4551 GARIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4552 GARIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4553 GARIĆ
MILAN
SRBIJA
4554 GARIĆ
PAVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4555 GARIĆ
PAVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4556 GARIĆ
PETAR
REPUBLIKA HRVATSKA
4557 GARIĆ
PETAR
SRBIJA
4558 GAURA
ANĐA
REPUBLIKA HRVATSKA
4559 GAVRIĆ
ANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4560 GAVRIĆ
BOŠKO
SRBIJA
4561 GAVRIĆ
DANILO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
162 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4562 GAVRIĆ
GORAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4563 GAVRIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4564 GAVRIĆ
MIROSLAV
REPUBLIKA HRVATSKA
4565 GAVRIĆ
NIKOLA
REPUBLIKA HRVATSKA
4566 GAVRILOVIĆ
BUDIMIR
SRBIJA
4567 GAVRILOVIĆ
MIRKO
SRBIJA
4568 GEDŽIĆ
MIJO
AUSTRIJA
4569 GEDŽIĆ
PETAR
AUSTRIJA
4570 GLAVIĆ
MIJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4571 GLIGORIĆ
MILENA
SRBIJA
4572 GLIGORIĆ
PREDRAG
SRBIJA
4573 GLIŠIĆ
RAJKO
SRBIJA
4574 GLIŠIĆ
VUJADIN
SRBIJA
4575 GLOGOVAC
BOJANA
SRBIJA
4576 GLOGOVAC
VLADIMIR
SRBIJA
4577 GOLUBOVIĆ
MIRJANA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
163 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4578 GRABEŽ
BORIS
REPUBLIKA HRVATSKA
4579 GRABOVICA
LUKA
SRBIJA
4580 GRABOVICA
MILOŠ
SRBIJA
4581 GRAŠIĆ
JANJA
AUSTRIJA
4582 GRAŠIĆ
MIRKO
AUSTRIJA
4583 GRAŠIĆ
VITOMIR
AUSTRIJA
4584 GRBIĆ
BRANKICA
SRBIJA
4585 GRGANOVIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4586 GRGIĆ
ĐURICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4587 GRGIĆ
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
4588 GRGIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
4589 GRGIĆ
TADIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4590 GRUBIŠIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4591 GRUJIĆ
BORISAV
SRBIJA
4592 GRUJIĆ
DALIBOR
SRBIJA
4593 GRUJIĆ
DRAGICA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
164 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4594 GRUJIĆ
DRAGOMIR
SRBIJA
4595 GRUJIĆ
RADA
SRBIJA
4596 GRUJIĆ
RADO
SRBIJA
4597 GUSAK
ANTONIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4598 GUSAK
DAVOR
REPUBLIKA HRVATSKA
4599 GUSAK
VJERAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4600 GUTIĆ
MARIJAN
AUSTRIJA
4601 GUTIĆ
MARKO
AUSTRIJA
4602 GUTIĆ
MIJO
AUSTRIJA
4603 GUŽVIĆ
DRAŽEN
SRBIJA
4604 GUŽVIĆ
LJUBO
SRBIJA
4605 GUŽVIĆ
RADOSLAV
SRBIJA
4606 GUŽVIĆ
RAJKO
SRBIJA
4607 GUŽVIĆ
SANDRA
SRBIJA
4608 GUŽVIĆ
SLAVOLJUB
SRBIJA
4609 GUŽVIĆ
VLADAN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
165 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4610 GUŽVIĆ
VUKOSAVA
SRBIJA
4611 HAJDUKOVIĆ
PETAR
SRBIJA
4612 HALILOVIĆ
SEAD
AUSTRIJA
4613 HAMIDOVIĆ
MELIHA
SRBIJA
4614 HAMZIĆ
MAHMUT
SRBIJA
4615 HAMZIĆ
MEVLIJA
SRBIJA
4616 HAVIĆ
NATALIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4617 HAVIĆ
NIHAD
REPUBLIKA HRVATSKA
4618 HRKAČ
ZVONIMIR
REPUBLIKA HRVATSKA
4619 ILIĆ
BRANKO
SRBIJA
4620 ILIĆ
DANIJEL
SRBIJA
4621 ILIĆ
DIKO
SRBIJA
4622 ILIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4623 ILIĆ
MARKO
SRBIJA
4624 ILIĆ
MILE
SRBIJA
4625 ILIĆ
MILENKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
166 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4626 ILIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
4627 ILIĆ
MLADEN
SRBIJA
4628 ILIĆ
MLADEN
SRBIJA
4629 ILIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
4630 ILIĆ
RADINKA
SRBIJA
4631 ILIĆ
STEVO
SRBIJA
4632 ILIĆ
VELIBOR
SRBIJA
4633 ILIĆ
VOJKO
SRBIJA
4634 ILJIĆ
MARA
AUSTRIJA
4635 ILJKIĆ
MARTIN
REPUBLIKA HRVATSKA
4636 ILJKIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4637 ISOVIĆ
OLGICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4638 IVANČIČEVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4639 IVANDIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
4640 IVANKOVIĆ
ANTUN
REPUBLIKA HRVATSKA
4641 IVANKOVIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
167 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4642 IVANOVIĆ
FRANJA
AUSTRIJA
4643 IVANOVIĆ
GORDANA
SRBIJA
4644 IVANOVIĆ
JELA
SRBIJA
4645 IVANOVIĆ
MILADIN
SRBIJA
4646 IVANOVIĆ
RADA
SRBIJA
4647 IVANOVIĆ
STANA
SRBIJA
4648 IVANOVIĆ
VELINKA
SRBIJA
4649 IVIĆ
NIKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4650 IVIĆ
NIKOLA
REPUBLIKA HRVATSKA
4651 IVIĆ
PETAR
REPUBLIKA HRVATSKA
4652 IVIĆ
STJEPAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4653 IVKIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
4654 IVKIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
4655 IVKIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
4656 IVKIĆ
ŠTEFKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4657 JAĆIMOVIĆ
JOKICA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
168 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4658 JAKOVLJEVIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
4659 JAKOVLJEVIĆ
STANOJE
SRBIJA
4660 JAKOVLJEVIĆ
STANOJE
SRBIJA
4661 JANJUŠIĆ
SINIŠA
SRBIJA
4662 JANKOVIĆ
DALIBOR
SRBIJA
4663 JELAŠ
IVANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4664 JELINIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
4665 JELINIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4666 JELINIĆ
PEJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4667 JELINIĆ
VERICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4668 JEREMIĆ
JOVICA
SRBIJA
4669 JERKOVIĆ
ANDRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4670 JEVTIĆ
CVIJETA
SRBIJA
4671 JEVTIĆ
MIODRAG
SRBIJA
4672 JOKIĆ
DANIJELA
SRBIJA
4673 JOKIĆ
DRAGAN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
169 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4674 JOKIĆ
DRAGO
SRBIJA
4675 JOKIĆ
RADOJKA
SRBIJA
4676 JOKIĆ
SAVO
SRBIJA
4677 JOKIĆ
VUKAŠIN
SRBIJA
4678 JOSIĆ
NENAD
SRBIJA
4679 JOSIĆ
RADIŠA
SRBIJA
4680 JOSIPOVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4681 JOSIPOVIĆ
ANĐELKO
SRBIJA
4682 JOSIPOVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4683 JOSIPOVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4684 JOSIPOVIĆ
ANTUN
REPUBLIKA HRVATSKA
4685 JOSIPOVIĆ
AVGUSTIN
REPUBLIKA HRVATSKA
4686 JOSIPOVIĆ
DANKA
SRBIJA
4687 JOSIPOVIĆ
DOBRILA
SRBIJA
4688 JOSIPOVIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4689 JOSIPOVIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
170 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4690 JOSIPOVIĆ
IVKA
AUSTRIJA
4691 JOSIPOVIĆ
IVKA
AUSTRIJA
4692 JOSIPOVIĆ
JELA
REPUBLIKA HRVATSKA
4693 JOSIPOVIĆ
JELENKO
SRBIJA
4694 JOSIPOVIĆ
JERKO
SRBIJA
4695 JOSIPOVIĆ
LUKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4696 JOSIPOVIĆ
LUKA
AUSTRIJA
4697 JOSIPOVIĆ
LUKA
AUSTRIJA
4698 JOSIPOVIĆ
LUKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4699 JOSIPOVIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4700 JOSIPOVIĆ
MIJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4701 JOSIPOVIĆ
MILADINKA
SRBIJA
4702 JOSIPOVIĆ
MILOJKA
SRBIJA
4703 JOSIPOVIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4704 JOSIPOVIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4705 JOSIPOVIĆ
STJEPAN
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
171 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4706 JOVANČIĆ
PREDRAG
SRBIJA
4707 JOVANOVIĆ
ALEKSANDAR
SRBIJA
4708 JOVANOVIĆ
ANĐA
SRBIJA
4709 JOVANOVIĆ
BILJANA
SRBIJA
4710 JOVANOVIĆ
BOŽICA
SRBIJA
4711 JOVANOVIĆ
CVJETKO
SRBIJA
4712 JOVANOVIĆ
GORAN
SRBIJA
4713 JOVANOVIĆ
GORDANA
SRBIJA
4714 JOVANOVIĆ
MILUTIN
SRBIJA
4715 JOVANOVIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
4716 JOVANOVIĆ
SLAVIŠA
SRBIJA
4717 JOVANOVIĆ
SLAVOJKA
SRBIJA
4718 JOVANOVIĆ
SMILJKA
SRBIJA
4719 JOVIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
4720 JOVIĆ
BRANKICA
SRBIJA
4721 JOVIĆ
ČEDOMIR
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
172 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4722 JOVIĆ
DEJAN
SRBIJA
4723 JOVIĆ
DIJANA
SRBIJA
4724 JOVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4725 JOVIĆ
JELENA
SRBIJA
4726 JOVIĆ
JOVO
SRBIJA
4727 JOVIĆ
MILOMIR
SRBIJA
4728 JOVIĆ
MIRKO
SRBIJA
4729 JOVIĆ
PREDRAG
SRBIJA
4730 JOVIĆ
RADOJICA
SRBIJA
4731 JOVIĆ
RAJKA
SRBIJA
4732 JOVIĆ
RANKA
SRBIJA
4733 JOVIĆ
SAVKA
SRBIJA
4734 JOVIĆ
SLAVOJKA
SRBIJA
4735 JOVIĆ
STANIMIR
SRBIJA
4736 JOVIĆ
STOJAN
SRBIJA
4737 JOVIĆ
VIDOSAVA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
173 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4738 JOVIĆ
ZAGORKA
SRBIJA
4739 JOVIĆ
ZDRAVKO
SRBIJA
4740 JOVIČIĆ
MATIJA
SRBIJA
4741 JOZIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4742 JOZIĆ
EVA
REPUBLIKA HRVATSKA
4743 JOZIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4744 JOZIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4745 JOZIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4746 JOZIĆ
PAVAO
REPUBLIKA HRVATSKA
4747 JOZIĆ
PETAR
REPUBLIKA HRVATSKA
4748 JOZIĆ-DUJAK
SLAVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4749 JURIĆ
KATA
AUSTRIJA
4750 JURIĆ
SARA
AUSTRIJA
4751 JURIĆ
STJEPO
REPUBLIKA HRVATSKA
4752 JURIŠIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
4753 JURIŠIĆ
VINKO
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
174 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4754 JURKOVIĆ
IVO
AUSTRIJA
4755 JURKOVIĆ
STJEPAN
AUSTRIJA
4756 KAJIŠ
STEVO
SRBIJA
4757 KALAJDŽIĆ
BERNADA
SRBIJA
4758 KAMENJAŠEVIĆ
BONO
REPUBLIKA HRVATSKA
4759 KAMENJAŠEVIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4760 KANDIĆ
MILAN
SRBIJA
4761 KARIĆ
SEAD
REPUBLIKA HRVATSKA
4762 KARLIČIĆ
TOMISLAV
SRBIJA
4763 KAŠIKOVIĆ
ANKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4764 KATANOVIĆ
DOBRINKA
SRBIJA
4765 KATANOVIĆ
LJUBINKA
SRBIJA
4766 KATANOVIĆ
MATIJA
SRBIJA
4767 KATINIĆ
IVANKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4768 KATINIĆ
KAJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4769 KATINIĆ
MARIJO
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
175 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4770 KATINIĆ
MARINA
REPUBLIKA HRVATSKA
4771 KIKIĆ
BRANISLAV
SRBIJA
4772 KIKIĆ
IVAN
SRBIJA
4773 KISIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
4774 KISIĆ
SONJA
SRBIJA
4775 KISIĆ
VESNA
SRBIJA
4776 KITALJEVIĆ
VUJADIN
SRBIJA
4777 KLAŠNJA
RADOJKA
SRBIJA
4778 KLISARIĆ
MILIJANA
SRBIJA
4779 KLJAIĆ
PEJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4780 KLJAJIĆ
ANKICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4781 KLJAJIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4782 KLJAJIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
4783 KLJAJIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4784 KLJAJIĆ
MIRJANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4785 KLJAJIĆ
PERICA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
176 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4786 KLJAJIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
4787 KLJAJIĆ
RUŽICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4788 KLJAJIĆ
ZVONKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4789 KNEŽEVIĆ
DARINKA
SRBIJA
4790 KNEŽEVIĆ
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4791 KNEŽEVIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4792 KNEŽEVIĆ
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4793 KNEŽEVIĆ
JADRANKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4794 KNEŽEVIĆ
LUKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4795 KNEŽEVIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4796 KNEŽEVIĆ
NIKOLA
REPUBLIKA HRVATSKA
4797 KNEŽEVIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
4798 KNEŽEVIĆ
PETAR
REPUBLIKA HRVATSKA
4799 KNEŽEVIĆ
PREDRAG
REPUBLIKA HRVATSKA
4800 KNEŽEVIĆ-ŽDRAVAC
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
4801 KOJIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
177 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4802 KOJIĆ
BORIS
SRBIJA
4803 KOJIĆ
BOŽICA
SRBIJA
4804 KOJIĆ
CVIJAN
SRBIJA
4805 KOJIĆ
DUŠAN
SRBIJA
4806 KOJIĆ
JELENA
SRBIJA
4807 KOJIĆ
LAZO
SRBIJA
4808 KOJIĆ
MILADIN
SRBIJA
4809 KOJIĆ
MITAR
SRBIJA
4810 KOJIĆ
MLADEN
SRBIJA
4811 KOJIĆ
NEVENKA
SRBIJA
4812 KOJIĆ
RADENKO
SRBIJA
4813 KOJIĆ
RODOLJUB
SRBIJA
4814 KOJIĆ
SOKA
SRBIJA
4815 KOJIĆ
SRETKO
SRBIJA
4816 KONCULIĆ
NEDELJKO
SRBIJA
4817 KONCULIĆ
VELINKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
178 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4818 KONTIĆ
RADA
SRBIJA
4819 KOPRIVICA
DOBRINKA
SRBIJA
4820 KOPRIVICA
DRAGOMIR
SRBIJA
4821 KORAĆ
CVIJA
SRBIJA
4822 KORAĆ
JELENA
SRBIJA
4823 KORAĆ
JELIMIR
SRBIJA
4824 KORAĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
4825 KORAĆ
LJUBISAV
SRBIJA
4826 KORAĆ
LJUBO
SRBIJA
4827 KORAĆ
MILIJANA
SRBIJA
4828 KORAĆ
SLAVIŠA
SRBIJA
4829 KORAĆ
SPOMENKO
SRBIJA
4830 KORAĆ
VLADIMIR
SRBIJA
4831 KOVAČEVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4832 KOVAČEVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4833 KOVAČEVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
179 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4834 KOVAČEVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4835 KOVAČEVIĆ
BERNARD
REPUBLIKA HRVATSKA
4836 KOVAČEVIĆ
DANIJEL
SRBIJA
4837 KOVAČEVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4838 KOVAČEVIĆ
EVA
REPUBLIKA HRVATSKA
4839 KOVAČEVIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
4840 KOVAČEVIĆ
MIJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4841 KOVAČEVIĆ
MILA
SRBIJA
4842 KOVAČEVIĆ
MILADIN
SRBIJA
4843 KOVAČEVIĆ
MILADIN
SRBIJA
4844 KOVAČEVIĆ
MILENA
SRBIJA
4845 KOVAČEVIĆ
MILOJKA
SRBIJA
4846 KOVAČEVIĆ
NIKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4847 KOVAČEVIĆ
RADISLAVKA
SRBIJA
4848 KOVAČEVIĆ
SAVO
SRBIJA
4849 KOVAČEVIĆ
SLAVOLJUB
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
180 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4850 KOVAČEVIĆ
VELEMIR
REPUBLIKA HRVATSKA
4851 KOVAČEVIĆ
ZDRAVKO
SRBIJA
4852 KOŽUL
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
4853 KOŽUL
VIKICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4854 KRAJNOVIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4855 KRAJNOVIĆ
MARIO
REPUBLIKA HRVATSKA
4856 KRAUSS
GORDANA
SRBIJA
4857 KRIJAN
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4858 KRIJAN
MIJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4859 KRIJAN
ZVONKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4860 KRNJIĆ
BOŽICA
AUSTRIJA
4861 KRNJIĆ
MARKO
AUSTRIJA
4862 KRNJIĆ
PROKOPIJA
SRBIJA
4863 KRSMANOVIĆ
BOŽO
SRBIJA
4864 KRSMANOVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4865 KRSMANOVIĆ
LJILJANA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
181 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4866 KRSMANOVIĆ
MILENKA
SRBIJA
4867 KRSTIĆ
CVIJETOZAR
SRBIJA
4868 KRSTIĆ
ĐUKA
SRBIJA
4869 KRSTIĆ
RADOMIR
SRBIJA
4870 KUCURSKI
RADOJKA
SRBIJA
4871 KUGIĆ
LJUBO
SRBIJA
4872 KULIĆ
JELENA
SRBIJA
4873 KULIĆ
RADIŠA
SRBIJA
4874 KULIĆ
VERA
SRBIJA
4875 KURDIJA
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4876 KURTUMA
BORKO
SRBIJA
4877 KURTUMA
MILAN
SRBIJA
4878 KURTUMA
MILIJANA
SRBIJA
4879 KURTUMA
MIRJANA
SRBIJA
4880 KURTUMA
RADOJKA
SRBIJA
4881 KURTUMA
VUJADIN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
182 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4882 KURTUMA
ŽELJKA
SRBIJA
4883 KUTLIĆ
KRASANKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4884 KUTLIĆ
KRISTINA
REPUBLIKA HRVATSKA
4885 KUTLIĆ
SLAVKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4886 LACIĆ
MARKO
AUSTRIJA
4887 LACIĆ
MATO
AUSTRIJA
4888 LACIĆ
MATO
AUSTRIJA
4889 LALOVIĆ
JELENA
SRBIJA
4890 LAMEŠIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4891 LASIĆ
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4892 LASIĆ
IVKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4893 LASIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4894 LASIĆ
ZDRAVKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4895 LAZAREVIĆ
BRANKO
SRBIJA
4896 LAZAREVIĆ
ĐORĐE
SRBIJA
4897 LAZAREVIĆ
DUŠANKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
183 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4898 LAZAREVIĆ
NENAD
SRBIJA
4899 LAZAREVIĆ
NEVENKA
SRBIJA
4900 LAZAREVIĆ
RADENKO
SRBIJA
4901 LAZAREVIĆ
SAVKA
SRBIJA
4902 LAZAREVIĆ
SIMO
SRBIJA
4903 LAZAREVIĆ
SRETEN
SRBIJA
4904 LAZAREVIĆ
STEFAN
SRBIJA
4905 LAZIĆ
DALIBORKA
SRBIJA
4906 LAZIĆ
GORAN
SRBIJA
4907 LAZIĆ
MATIJA
SRBIJA
4908 LAZIĆ
MILICA
SRBIJA
4909 LAZIĆ
NEDELJKO
SRBIJA
4910 LAZIĆ
RATKO
SRBIJA
4911 LAZIĆ
RISTO
SRBIJA
4912 LAZIĆ
SANJA
SRBIJA
4913 LAZIĆ
SVETO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
184 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4914 LAZIĆ
SVJETLANA
SRBIJA
4915 LAZIĆ
VESNA
SRBIJA
4916 LAZIĆ
ZDRAVKA
SRBIJA
4917 LAZIĆ
ZORICA
SRBIJA
4918 LEKAVSKI
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4919 LEUTAR
ALEN
REPUBLIKA HRVATSKA
4920 LEUTAR
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4921 LEUTAR
DRAGAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4922 LEUTAR
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
4923 LEUTAR
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4924 LIPOVAC
ANDRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4925 LIPOVAC
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4926 LIPOVAC
MILAN
SRBIJA
4927 LIPOVAC
NIKOLA
REPUBLIKA HRVATSKA
4928 LIPOVAC
VINKA
SRBIJA
4929 LJUBAS
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
185 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4930 LJUBAS
ZDENKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4931 LJUBINAC
DRAŽENKO
SRBIJA
4932 LJUBINAC
VESNA
SRBIJA
4933 LOVREN
MILAN
SRBIJA
4934 LOVREN
ULFETA
SRBIJA
4935 LOVREN
ZLATKO
SRBIJA
4936 LOVRIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
4937 LOVRIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
4938 LOVRIĆ
KATA
AUSTRIJA
4939 LOVRIĆ
LJUBA
AUSTRIJA
4940 LOVRIĆ
PEJO
REPUBLIKA HRVATSKA
4941 LOVRIĆ
RENATO
REPUBLIKA HRVATSKA
4942 LUCIĆ
ANKICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4943 LUCIĆ
BLAŽENKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4944 LUCIĆ
MARA
AUSTRIJA
4945 LUCIĆ
MILENKO
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
186 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4946 LUCIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
4947 LUČIĆ
DANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4948 LUČIĆ
IKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4949 LUČIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4950 LUČIĆ
MARIO
REPUBLIKA HRVATSKA
4951 LUČIĆ
MLADEN
AUSTRIJA
4952 LUČIĆ
NEVENKA
REPUBLIKA HRVATSKA
4953 LUČIĆ
NIKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4954 LUČIĆ
PAVO
REPUBLIKA HRVATSKA
4955 LUČIĆ
ZORAN
REPUBLIKA HRVATSKA
4956 LUČIĆ
ZORICA
REPUBLIKA HRVATSKA
4957 LUEIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4958 LUGONJIĆ
MUHAREM
SRBIJA
4959 LUKIĆ
BORISLAV
SRBIJA
4960 LUKIĆ
BOŽO
SRBIJA
4961 LUKIĆ
DANIEL
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
187 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4962 LUKIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4963 LUKIĆ
DRAŽEN
SRBIJA
4964 LUKIĆ
DUŠANKA
SRBIJA
4965 LUKIĆ
JELENA
SRBIJA
4966 LUKIĆ
JOVAN
AUSTRIJA
4967 LUKIĆ
LJILJANA
SRBIJA
4968 LUKIĆ
MARIJAN
AUSTRIJA
4969 LUKIĆ
MILADIN
SRBIJA
4970 LUKIĆ
MILADIN
SRBIJA
4971 LUKIĆ
MILENKO
SRBIJA
4972 LUKIĆ
RADIŠA
SRBIJA
4973 LUKIĆ
RADOSLAV
SRBIJA
4974 LUKIĆ
RAJO
SRBIJA
4975 LUKIĆ
RANO
SRBIJA
4976 LUKIĆ
RATKO
SRBIJA
4977 LUKIĆ
RUŽA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
188 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4978 LUKIĆ
SAVO
SRBIJA
4979 LUKIĆ
SLAVICA
SRBIJA
4980 LUKIĆ
SLAVKO
SRBIJA
4981 MAĐER
ANĐA
REPUBLIKA HRVATSKA
4982 MAJIĆ
IVA
REPUBLIKA HRVATSKA
4983 MAJIĆ
MARIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
4984 MAJIĆ
MARINA
REPUBLIKA HRVATSKA
4985 MAJIĆ
VALENTIN
REPUBLIKA HRVATSKA
4986 MAJIĆ
VJEKOSLAV
REPUBLIKA HRVATSKA
4987 MAJSTORIĆ
ANĐELKO
REPUBLIKA HRVATSKA
4988 MAJSTORIĆ
EVA
REPUBLIKA HRVATSKA
4989 MAKSIMOVIĆ
BORKA
SRBIJA
4990 MAKSIMOVIĆ
BORO
SRBIJA
4991 MAKSIMOVIĆ
BOŠKO
SRBIJA
4992 MAKSIMOVIĆ
DANICA
SRBIJA
4993 MAKSIMOVIĆ
DIJANA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
189 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
4994 MAKSIMOVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4995 MAKSIMOVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
4996 MAKSIMOVIĆ
DRAGIŠA
SRBIJA
4997 MAKSIMOVIĆ
JELICA
AUSTRIJA
4998 MAKSIMOVIĆ
JELICA
AUSTRIJA
4999 MAKSIMOVIĆ
JOVANKA
SRBIJA
5000 MAKSIMOVIĆ
MALINA
SRBIJA
5001 MAKSIMOVIĆ
MARKO
SRBIJA
5002 MAKSIMOVIĆ
MILAN
SRBIJA
5003 MAKSIMOVIĆ
MILAN
SRBIJA
5004 MAKSIMOVIĆ
MILEVA
SRBIJA
5005 MAKSIMOVIĆ
RADOMIR
SRBIJA
5006 MAKSIMOVIĆ
SLAVICA
SRBIJA
5007 MAKSIMOVIĆ
SLAVICA
SRBIJA
5008 MAKSIMOVIĆ
SLAVIŠA
SRBIJA
5009 MAKSIMOVIĆ
SPASENIJA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
190 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5010 MAKSIMOVIĆ
VLADAN
SRBIJA
5011 MAKSIMOVIĆ
ZORA
SRBIJA
5012 MALETIĆ
KATA
SRBIJA
5013 MALIŠEVIĆ
JOVO
SRBIJA
5014 MANDIĆ
MALINA
SRBIJA
5015 MANDIR
LJUBA
REPUBLIKA HRVATSKA
5016 MANOJLOVIĆ
AIDA
SRBIJA
5017 MANOJLOVIĆ
OLIVER
SRBIJA
5018 MARAS
PERICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5019 MARIĆ
CVJETA
SRBIJA
5020 MARIĆ
JADRANKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5021 MARIĆ
RADMILA
SRBIJA
5022 MARIJANOVIĆ
IRENA
REPUBLIKA HRVATSKA
5023 MARIJANOVIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5024 MARIJANOVIĆ
ŽARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5025 MARILOVIĆ
NEDA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
191 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5026 MARINIĆ
MARICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5027 MARINKOVIĆ
SAVKA
SRBIJA
5028 MARJANOVIĆ
DRAGOSLAV
REPUBLIKA HRVATSKA
5029 MARJANOVIĆ
JURO
REPUBLIKA HRVATSKA
5030 MARJANOVIĆ
MILENKO
SRBIJA
5031 MARKOVIĆ
ALEKSANDAR
SRBIJA
5032 MARKOVIĆ
BRANIMIR
SRBIJA
5033 MARKOVIĆ
CVIJETA
SRBIJA
5034 MARKOVIĆ
DARKO
SRBIJA
5035 MARKOVIĆ
DEJAN
SRBIJA
5036 MARKOVIĆ
DEJAN
SRBIJA
5037 MARKOVIĆ
DRAŽANA
SRBIJA
5038 MARKOVIĆ
JASNA
SRBIJA
5039 MARKOVIĆ
LJUBICA
SRBIJA
5040 MARKOVIĆ
MATIJA
SRBIJA
5041 MARKOVIĆ
MILOJKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
192 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5042 MARKOVIĆ
MITAR
SRBIJA
5043 MARKOVIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
5044 MARKOVIĆ
SLOBODAN
SRBIJA
5045 MARKOVIĆ
STEFAN
SRBIJA
5046 MARKOVIĆ
TANJA
SRBIJA
5047 MARKOVIĆ
VERA
SRBIJA
5048 MARKOVIĆ
VOJKA
SRBIJA
5049 MARKOVIĆ
ŽELJKO
SRBIJA
5050 MARKOVIĆ
ZORAN
SRBIJA
5051 MAROJEVIĆ
LJUBA
REPUBLIKA HRVATSKA
5052 MAROŠEVIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
5053 MARTIĆ
EVA
REPUBLIKA HRVATSKA
5054 MARTINOVIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
5055 MARTINOVIĆ
ANDRIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5056 MARTINOVIĆ
BOJANA
SRBIJA
5057 MARTINOVIĆ
MILKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
193 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5058 MARTINOVIĆ
MLADEN
REPUBLIKA HRVATSKA
5059 MASLAREVIĆ
RADA
SRBIJA
5060 MATANOVIĆ
JOZEFINA
REPUBLIKA HRVATSKA
5061 MATANOVIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
5062 MATANOVIĆ
LJUBICA
AUSTRIJA
5063 MATANOVIĆ
MARJAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5064 MATANOVIĆ
NIKOLA
REPUBLIKA HRVATSKA
5065 MATANOVIĆ
PETAR
REPUBLIKA HRVATSKA
5066 MATANOVIĆ
STJEPAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5067 MATANOVIĆ
VERONIKA
AUSTRIJA
5068 MATANOVIĆ
VERONIKA
AUSTRIJA
5069 MATIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5070 MATIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5071 MATIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5072 MATIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5073 MATIĆ
DANKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
194 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5074 MATIĆ
IVANKA
REPUBLIKA HRVATSKA
5075 MATIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
5076 MATIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
5077 MATIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
5078 MATIĆ
MARTIN
AUSTRIJA
5079 MATIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
5080 MATIĆ
MILENKO
SRBIJA
5081 MATIĆ
NATAŠA
REPUBLIKA HRVATSKA
5082 MATIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
5083 MATIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
5084 MATIĆ
SERAFINA
REPUBLIKA HRVATSKA
5085 MATIĆ
VLADANKA
SRBIJA
5086 MATIČIĆ
MAJA
SRBIJA
5087 MATKOVIĆ
JASMINKA
REPUBLIKA HRVATSKA
5088 MATKOVIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5089 MEKIĆ
ANĐELKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
195 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5090 MEKIĆ
SINIŠA
SRBIJA
5091 MEKIĆ
VESNA
SRBIJA
5092 MENDEŠ
LUKA
AUSTRIJA
5093 MENJIĆ
ANĐELKO
SRBIJA
5094 MENJIĆ
ČEDO
SRBIJA
5095 MENJIĆ
DRAGO
SRBIJA
5096 MENJIĆ
NEDELJKA
SRBIJA
5097 MENJIĆ
VINKA
SRBIJA
5098 MIĆANOVIĆ
STANKO
SRBIJA
5099 MIĆIĆ
BILJANA
SRBIJA
5100 MIĆIĆ
BRANISLAV
SRBIJA
5101 MIĆIĆ
CVIJETIN
SRBIJA
5102 MIĆIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5103 MIĆIĆ
GORAN
SRBIJA
5104 MIĆIĆ
LJUBAN
SRBIJA
5105 MIĆIĆ
LUKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
196 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5106 MIĆIĆ
MARA
SRBIJA
5107 MIĆIĆ
RAJKA
SRBIJA
5108 MIĆIĆ
SANJA
SRBIJA
5109 MIĆIĆ
SRPKO
SRBIJA
5110 MIHAJLOVIĆ
CVIJETA
SRBIJA
5111 MIHAJLOVIĆ
DEJAN
SRBIJA
5112 MIHAJLOVIĆ
GORDANA
SRBIJA
5113 MIHAJLOVIĆ
MILOMIR
SRBIJA
5114 MIHAJLOVIĆ
MILOŠ
SRBIJA
5115 MIHAJLOVIĆ
NOVKA
SRBIJA
5116 MIHAJLOVIĆ
SVETOZAR
SRBIJA
5117 MIJAILOVIĆ
STANKA
SRBIJA
5118 MIJAJILOVIĆ
DRAGOSLAV
SRBIJA
5119 MIJATOVIĆ
BORIŠA
SRBIJA
5120 MIJATOVIĆ
DANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5121 MIJATOVIĆ
IVANKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
197 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5122 MIJATOVIĆ
JELENA
SRBIJA
5123 MIJATOVIĆ
JOVAN
SRBIJA
5124 MIJATOVIĆ
KRSTO
SRBIJA
5125 MIJATOVIĆ
MOMČILO
SRBIJA
5126 MIJATOVIĆ
RADA
SRBIJA
5127 MIJATOVIĆ
SAVKA
SRBIJA
5128 MIJATOVIĆ
STOJA
SRBIJA
5129 MIJIĆ
JERKO
AUSTRIJA
5130 MIJIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
5131 MIJIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
5132 MIKULIĆ
DRAGO
REPUBLIKA HRVATSKA
5133 MIKULIĆ
ROKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5134 MIKULIĆ
SLAVKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5135 MIKULIĆ
VIDA
REPUBLIKA HRVATSKA
5136 MILADINOVIĆ
BRANKA
SRBIJA
5137 MILADINOVIĆ
DRAGO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
198 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5138 MILANOVIĆ
BRANO
SRBIJA
5139 MILANOVIĆ
IVANA
SRBIJA
5140 MILANOVIĆ
IVANKA
SRBIJA
5141 MILANOVIĆ
RADE
SRBIJA
5142 MILANOVIĆ
SLAVO
SRBIJA
5143 MILANOVIĆ
SLOBODAN
SRBIJA
5144 MILANOVIĆ
STANA
SRBIJA
5145 MILIĆ
RADOMIR
SRBIJA
5146 MILIĆ
ZDENKO
SRBIJA
5147 MILIČEVIĆ
DARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5148 MILIČEVIĆ
JELA
REPUBLIKA HRVATSKA
5149 MILIČEVIĆ
JURO
REPUBLIKA HRVATSKA
5150 MILIČEVIĆ
MARIJAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5151 MILIČEVIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
5152 MILIČEVIĆ
ZDRAVKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5153 MILIČIĆ
KRSMANIJA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
199 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5154 MILIČIĆ
SPASA
SRBIJA
5155 MILIDRAGOVIĆ
BRANKA
SRBIJA
5156 MILIDRAGOVIĆ
MILJA
SRBIJA
5157 MILJAK
ANITA
REPUBLIKA HRVATSKA
5158 MILJANOVIĆ
DRAGANA
SRBIJA
5159 MILJANOVIĆ
RADA
SRBIJA
5160 MILJANOVIĆ
RADE
SRBIJA
5161 MILJANOVIĆ
RADOMIR
SRBIJA
5162 MILOŠ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
5163 MILOŠEVIĆ
BRANIMIRKA
SRBIJA
5164 MILOŠEVIĆ
DARKO
SRBIJA
5165 MILOŠEVIĆ
DRAGANA
SRBIJA
5166 MILOŠEVIĆ
MILOŠ
SRBIJA
5167 MILOŠEVIĆ
SLAVICA
SRBIJA
5168 MILOŠEVIĆ
SNEŽANA
SRBIJA
5169 MILOŠEVIĆ
SVJETLANA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
200 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5170 MILOŠEVIĆ
VITOMIR
SRBIJA
5171 MILOVANOVIĆ
DUŠKO
SRBIJA
5172 MILOVANOVIĆ
JOVANKA
SRBIJA
5173 MILOVANOVIĆ
LJUBICA
SRBIJA
5174 MILOVANOVIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
5175 MILOVANOVIĆ
MARIJAN
SRBIJA
5176 MILOVANOVIĆ
MIJOMIR
SRBIJA
5177 MILOVANOVIĆ
MILENA
SRBIJA
5178 MILOVANOVIĆ
MILENKA
SRBIJA
5179 MILOVANOVIĆ
MILORAD
SRBIJA
5180 MILOVANOVIĆ
NEDELJKA
SRBIJA
5181 MILOVANOVIĆ
RADO
SRBIJA
5182 MILOVANOVIĆ
STJEPAN
SRBIJA
5183 MILOVANOVIĆ
STOJKA
SRBIJA
5184 MILOVANOVIĆ
TAMARA
SRBIJA
5185 MILOVANOVIĆ
TODOR
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
201 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5186 MILOVANOVIĆ
VELJKO
SRBIJA
5187 MILOVANOVIĆ
VESNA
SRBIJA
5188 MILOVANOVIĆ
VUJADIN
SRBIJA
5189 MILOVIĆ
DOBRICA
SRBIJA
5190 MILOVIĆ
NIKOLINA
SRBIJA
5191 MIŠIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
5192 MIŠIĆ
STJEPAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5193 MITROVIĆ
ARIJANA
SRBIJA
5194 MITROVIĆ
BORO
SRBIJA
5195 MITROVIĆ
DANIJELA
SRBIJA
5196 MITROVIĆ
GORAN
SRBIJA
5197 MITROVIĆ
GORDANA
SRBIJA
5198 MITROVIĆ
KRSTINA
SRBIJA
5199 MITROVIĆ
MILENA
SRBIJA
5200 MITROVIĆ
MILOMIR
SRBIJA
5201 MITROVIĆ
MITAR
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
202 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5202 MITROVIĆ
NEDELJKA
SRBIJA
5203 MITROVIĆ
RADIVOJE
SRBIJA
5204 MITROVIĆ
SILVIJA
SRBIJA
5205 MITROVIĆ
SIMO
SRBIJA
5206 MITROVIĆ
SLAĐAN
SRBIJA
5207 MITROVIĆ
SLAĐANA
SRBIJA
5208 MITROVIĆ
SRĐAN
SRBIJA
5209 MITROVIĆ
STOJA
SRBIJA
5210 MITROVIĆ
TOMO
SRBIJA
5211 MITROVIĆ
VITOMIR
SRBIJA
5212 MITROVIĆ
VUJADINKA
SRBIJA
5213 MITROVIĆ
ŽIVKA
SRBIJA
5214 MRKAJIĆ
JOVAN
SRBIJA
5215 MRKAJIĆ
MILOVAN
SRBIJA
5216 MRKAJIĆ
NATAŠA
SRBIJA
5217 MRKAJIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
203 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5218 MRKAJIĆ
NEVENKA
SRBIJA
5219 MRKAJIĆ
PREDRAG
SRBIJA
5220 MRKAJIĆ
SMILJA
SRBIJA
5221 MRKONJIĆ
IVO
AUSTRIJA
5222 MRVELJ
NADA
REPUBLIKA HRVATSKA
5223 MRVELJ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
5224 NASTIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5225 NEDIĆ
DAMIR
REPUBLIKA HRVATSKA
5226 NEDIĆ
ĐURO
REPUBLIKA HRVATSKA
5227 NEŠKOVIĆ
ZORAN
SRBIJA
5228 NIKIĆ
LUCA
AUSTRIJA
5229 NIKIĆ
PAVO
AUSTRIJA
5230 NIKIĆ
TOKO
AUSTRIJA
5231 NIKOLIĆ
ANTUNKA
AUSTRIJA
5232 NIKOLIĆ
BONISLAV
AUSTRIJA
5233 NIKOLIĆ
CVIJETIN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
204 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5234 NIKOLIĆ
DRAGIŠA
SRBIJA
5235 NIKOLIĆ
ILIJA
AUSTRIJA
5236 NIKOLIĆ
JELKA
SRBIJA
5237 NIKOLIĆ
JOZO
AUSTRIJA
5238 NIKOLIĆ
JOZO
AUSTRIJA
5239 NIKOLIĆ
LJUBOMIR
SRBIJA
5240 NIKOLIĆ
MARTIN
AUSTRIJA
5241 NIKOLIĆ
MARTIN
AUSTRIJA
5242 NIKOLIĆ
MATO
AUSTRIJA
5243 NIKOLIĆ
MILIVOJE
SRBIJA
5244 NIKOLIĆ
MIRKO
AUSTRIJA
5245 NIKOLIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
5246 NIKOLIĆ
NENAD
SRBIJA
5247 NIKOLIĆ
NIKO
AUSTRIJA
5248 NIKOLIĆ
NIKO
AUSTRIJA
5249 NIKOLIĆ
SLOBODANKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
205 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5250 NIKOLIĆ
SPOMENKA
AUSTRIJA
5251 NIKOLIĆ
STANICA
SRBIJA
5252 NIKOLIĆ
TEREZIJA
AUSTRIJA
5253 NIKOLIĆ
VLAJKO
SRBIJA
5254 NINIĆ
DANICA
SRBIJA
5255 NINIĆ
MILADA
SRBIJA
5256 NINIĆ
MILADIN
SRBIJA
5257 NOVAKOVIĆ
ANTONIJE
SRBIJA
5258 NOVAKOVIĆ
JOVAN
SRBIJA
5259 NOVAKOVIĆ
JOVANKA
SRBIJA
5260 NOVAKOVIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
5261 NOVAKOVIĆ
MARINKO
SRBIJA
5262 NOVAKOVIĆ
MARKO
SRBIJA
5263 NOVAKOVIĆ
MILADA
SRBIJA
5264 NOVAKOVIĆ
MOMIR
SRBIJA
5265 NOVAKOVIĆ
PREDRAG
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
206 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5266 NOVAKOVIĆ
RADA
SRBIJA
5267 NOVAKOVIĆ
SNEŽANA
SRBIJA
5268 NOVAKOVIĆ
VELENKA
SRBIJA
5269 NOVAKOVIĆ
VELJKO
SRBIJA
5270 NOVČIĆ
DARKO
SRBIJA
5271 NOVČIĆ
RADICA
SRBIJA
5272 NOVČIĆ
RADOJICA
SRBIJA
5273 NUJIĆ
ŽELJKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5274 OBRADOVIĆ
MARIJANA
SRBIJA
5275 OBRADOVIĆ-TRINI
LJUBOMIR
SRBIJA
5276 OBRENOVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5277 ODOBAŠIĆ
DRAGO
REPUBLIKA HRVATSKA
5278 ODOBAŠIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
5279 OGNJENOVIĆ
DIJANA
SRBIJA
5280 OGNJENOVIĆ
MILAN
SRBIJA
5281 OKILJ
RANKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
207 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5282 OKILJ
SLOBODAN
SRBIJA
5283 OPAČAK
JELA
REPUBLIKA HRVATSKA
5284 OPAČAK
MARIO
REPUBLIKA HRVATSKA
5285 OPAČAK
PAVO
REPUBLIKA HRVATSKA
5286 ORAŠANIN
DANIELA
SRBIJA
5287 OSTOJIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5288 OSTOJIĆ
GOSPA
SRBIJA
5289 OSTOJIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
5290 PAJIĆ
LJILJANA
SRBIJA
5291 PAJIĆ
MILICA
SRBIJA
5292 PAJIĆ
RADO
SRBIJA
5293 PAJIĆ
SAVO
SRBIJA
5294 PAJIĆ
VESELIN
SRBIJA
5295 PAJIĆ
ŽELJKA
SRBIJA
5296 PANTIĆ
ALEKSANDAR
SRBIJA
5297 PANTIĆ
DRAGANA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
208 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5298 PANTIĆ
RADOJKA
SRBIJA
5299 PANTIĆ
STANOJKA
SRBIJA
5300 PAPAK
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5301 PARIĆ
BOŽO
REPUBLIKA HRVATSKA
5302 PARIĆ
DRAGUTIN
SRBIJA
5303 PARIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
5304 PARIĆ
NENAD
REPUBLIKA HRVATSKA
5305 PARIĆ
SRĐAN
SRBIJA
5306 PARIĆ
VOJKO
SRBIJA
5307 PAVLOVIĆ
BOSILJKA
SRBIJA
5308 PAVLOVIĆ
BOŽO
SRBIJA
5309 PAVLOVIĆ
BRANISLAVKA
SRBIJA
5310 PAVLOVIĆ
DALIBORKA
SRBIJA
5311 PAVLOVIĆ
DRAGOSLAV
SRBIJA
5312 PAVLOVIĆ
GORAN
SRBIJA
5313 PAVLOVIĆ
LJUBICA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
209 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5314 PAVLOVIĆ
MILENKO
SRBIJA
5315 PAVLOVIĆ
MILORAD
SRBIJA
5316 PAVLOVIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
5317 PAVLOVIĆ
MOMČILO
SRBIJA
5318 PAVLOVIĆ
RADISLAV
SRBIJA
5319 PAVLOVIĆ
RADIVOJE
SRBIJA
5320 PAVLOVIĆ
RADIVOJKA
SRBIJA
5321 PAVLOVIĆ
RADMILA
SRBIJA
5322 PAVLOVIĆ
RADOSLAV
SRBIJA
5323 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
SRBIJA
5324 PAVLOVIĆ
SLOBODANKA
SRBIJA
5325 PAVLOVIĆ
SMILJA
SRBIJA
5326 PAVLOVIĆ
SOFIJA
SRBIJA
5327 PAVLOVIĆ
SOFIJA
SRBIJA
5328 PAVLOVIĆ
STANA
SRBIJA
5329 PAVLOVIĆ
TOMISLAV
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
210 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5330 PAVLOVIĆ
VLADAN
SRBIJA
5331 PAVLOVIĆ
VLADO
SRBIJA
5332 PAVLOVIĆ
ŽELJKA
SRBIJA
5333 PAVLOVIĆ
ŽIVKO
SRBIJA
5334 PEJANOVIĆ
DARKO
SRBIJA
5335 PEJANOVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5336 PEJANOVIĆ
GORAN
SRBIJA
5337 PEJANOVIĆ
JELENA
SRBIJA
5338 PEJANOVIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
5339 PEJANOVIĆ
SLAVIŠA
SRBIJA
5340 PEJANOVIĆ
SREĆKO
AUSTRIJA
5341 PEJANOVIĆ
TOMISLAV
SRBIJA
5342 PEJANOVIĆ
VLADAN
SRBIJA
5343 PEJIĆ
BLAŽ
AUSTRIJA
5344 PEJIĆ
BLAŽ
AUSTRIJA
5345 PEJIĆ
IVO
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
211 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5346 PENO
ANKA
SRBIJA
5347 PENO
SAŠA
SRBIJA
5348 PENO
ZORICA
SRBIJA
5349 PEPIĆ
IVANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5350 PEPIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
5351 PEPIĆ
RAJKO
SRBIJA
5352 PERENDIJA
DRAGOJE
SRBIJA
5353 PERIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5354 PERIĆ
LJUBINKA
SRBIJA
5355 PERIĆ
ŠIMO
REPUBLIKA HRVATSKA
5356 PERIĆ
VERA
SRBIJA
5357 PERKUNIĆ
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
5358 PERUŠINOVIĆ
BILJANA
SRBIJA
5359 PETKOVIĆ
SAVO
SRBIJA
5360 PETROVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5361 PETROVIĆ
BOSILJKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
212 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5362 PETROVIĆ
BRANE
SRBIJA
5363 PETROVIĆ
BRANKA
SRBIJA
5364 PETROVIĆ
GORDANA
SRBIJA
5365 PETROVIĆ
JELA
REPUBLIKA HRVATSKA
5366 PETROVIĆ
JOSKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5367 PETROVIĆ
MARINA
REPUBLIKA HRVATSKA
5368 PETROVIĆ
MARKICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5369 PETROVIĆ
MILAN
SRBIJA
5370 PETROVIĆ
MILICA
SRBIJA
5371 PETROVIĆ
MILKICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5372 PETROVIĆ
MILOŠ
SRBIJA
5373 PETROVIĆ
NIKOLA
SRBIJA
5374 PETROVIĆ
RATKO
SRBIJA
5375 PETROVIĆ
SREĆKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5376 PETROVIĆ
STEVKA
SRBIJA
5377 PETROVIĆ
VUJADIN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
213 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5378 PEZER
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5379 PILIPOVIĆ
AUGUSTIN
REPUBLIKA HRVATSKA
5380 PILJANOVIĆ
SINIŠA
SRBIJA
5381 PIPIĆ
SULEJMAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5382 PLAVOTIĆ
SREĆKO
AUSTRIJA
5383 PLAVOTIĆ
SREĆKO
AUSTRIJA
5384 PLAZAČIĆ
JELENA
SRBIJA
5385 PODOBNIK
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
5386 POLAČEK
DUBRAVKA
REPUBLIKA HRVATSKA
5387 POPOVIĆ
BLAŠKO
SRBIJA
5388 POPOVIĆ
NEMANJA
SRBIJA
5389 POPOVIĆ
SVETOZAR
SRBIJA
5390 PRANJIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5391 PRANJIĆ
STIPO
REPUBLIKA HRVATSKA
5392 PRINCIP
DRAGAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5393 PRINCIP
IVA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
214 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5394 PRINCIP
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5395 PRINCIP
JELA
REPUBLIKA HRVATSKA
5396 PRINCIP
JOSIP
REPUBLIKA HRVATSKA
5397 PRINCIP
MIJAT
REPUBLIKA HRVATSKA
5398 PRINCIP
MIRA
REPUBLIKA HRVATSKA
5399 PUDIĆ
MARIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5400 PULJIĆ
MARA
AUSTRIJA
5401 PUPCEVIĆ
SLAVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5402 PUPČEVIĆ
DRAGAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5403 PUŠKARIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5404 PUŠKARIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5405 PUŠKARIĆ
JURO
REPUBLIKA HRVATSKA
5406 PUŠKARIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
5407 RADIĆ
BOŽICA
SRBIJA
5408 RADIĆ
ĐURAĐ
SRBIJA
5409 RADIĆ
KOSTA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
215 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5410 RADIĆ
MILADIN
SRBIJA
5411 RADIĆ
MILOMIR
SRBIJA
5412 RADIĆ
NEDELJKO
SRBIJA
5413 RADIĆ-KIEHM
ĐURO
SRBIJA
5414 RADIĆ-KIEHM
ĐURO
SRBIJA
5415 RADIŠIĆ
BOJAN
SRBIJA
5416 RADIVOJEVIĆ
LJUBISAV
SRBIJA
5417 RADOJČIĆ
NEDELJKO
SRBIJA
5418 RADOŠ
AMBROZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5419 RADOŠEVIĆ
ANĐELKA
AUSTRIJA
5420 RADOŠEVIĆ
IVANA
AUSTRIJA
5421 RADOŠEVIĆ
JANJA
AUSTRIJA
5422 RADOŠEVIĆ
JOSIP
AUSTRIJA
5423 RADOŠEVIĆ
KATARINA
AUSTRIJA
5424 RADOVIĆ
DARKO
SRBIJA
5425 RADOVIĆ
DEJAN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
216 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5426 RADOVIĆ
MILAN
SRBIJA
5427 RADOVIĆ
VEDRANA
SRBIJA
5428 RAMIĆ
HUSO
SRBIJA
5429 RANKOVIĆ
STOJAN
SRBIJA
5430 RAŠIĆ
CVIJETA
REPUBLIKA HRVATSKA
5431 RAŠIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
5432 RATKIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5433 REDŽIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
5434 RELJIĆ
BOGOLJUB
SRBIJA
5435 RELJIĆ
GROZDA
SRBIJA
5436 RISTANOVIĆ
GORA
SRBIJA
5437 RISTANOVIĆ
MILENKO
SRBIJA
5438 RISTANOVIĆ
SLAVICA
SRBIJA
5439 RISTIĆ
ALEKSANDAR
SRBIJA
5440 RISTIĆ
BILJANA
SRBIJA
5441 RISTIĆ
ILINKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
217 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5442 RISTIĆ
IVAN
SRBIJA
5443 RISTIĆ
LJUBINKA
SRBIJA
5444 RISTIĆ
MILENKO
SRBIJA
5445 RISTIĆ
MLADEN
SRBIJA
5446 RISTIĆ
RATKO
SRBIJA
5447 RISTIĆ
ZORAN
SRBIJA
5448 ROĐAKOVIĆ
FRANJO
AUSTRIJA
5449 ROĐAKOVIĆ
FRANJO
AUSTRIJA
5450 ROĐAKOVIĆ
JOŽEF
AUSTRIJA
5451 ROĐAKOVIĆ
JOŽEF
AUSTRIJA
5452 RUBIL
ANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5453 RUBIL
JERKAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5454 RUBIL
ŠIMO
REPUBLIKA HRVATSKA
5455 RUŽIĆ
ANA
AUSTRIJA
5456 RUŽIĆ
ANA
AUSTRIJA
5457 RUŽIĆ
JANJA
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
218 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5458 ŠAKOTIĆ
BRANISLAV
SRBIJA
5459 ŠAKOTIĆ
SLAĐANA
SRBIJA
5460 SAMARDŽIĆ
ANĐA
SRBIJA
5461 SAMARDŽIĆ
DRAŽAN
SRBIJA
5462 SAMARDŽIĆ
JADRANKA
SRBIJA
5463 SAMARDŽIĆ
JORDAN
SRBIJA
5464 SAMARDŽIĆ
JOVANKA
SRBIJA
5465 SAMARDŽIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
5466 SAMARDŽIĆ
MILOŠ
SRBIJA
5467 SAMARDŽIĆ
PERO
REPUBLIKA HRVATSKA
5468 SAMARDŽIĆ
PETKO
SRBIJA
5469 SAMARDŽIĆ
RUŽICA
SRBIJA
5470 SAMARDŽIĆ
VLADO
SRBIJA
5471 SAMARDŽIĆ
ZRELA
SRBIJA
5472 ŠANJIĆ
RADOMIR
SRBIJA
5473 ŠARČEVIĆ
IVAN
AUSTRIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
219 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5474 ŠARČEVIĆ
IVO
AUSTRIJA
5475 ŠARČEVIĆ
IVO
AUSTRIJA
5476 ŠARČEVIĆ
JANJA
AUSTRIJA
5477 ŠARČEVIĆ
JANJA
AUSTRIJA
5478 ŠARČEVIĆ
PETAR
SRBIJA
5479 ŠARČEVIĆ
ŽELJKO
AUSTRIJA
5480 ŠARIĆ
ANTUN
REPUBLIKA HRVATSKA
5481 ŠARIĆ
DANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5482 ŠARIĆ
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5483 ŠARIĆ
JELA
REPUBLIKA HRVATSKA
5484 ŠARIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
5485 ŠARIĆ
LUJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5486 ŠARIĆ
MARKO
AUSTRIJA
5487 ŠARIĆ
MARKO
AUSTRIJA
5488 ŠARIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
5489 SAVIĆ
BLAŽENKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
220 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5490 SAVIĆ
BOŽICA
SRBIJA
5491 SAVIĆ
BRANISLAV
SRBIJA
5492 SAVIĆ
CVJETKO
SRBIJA
5493 SAVIĆ
DESO
SRBIJA
5494 SAVIĆ
DRAGOMIR
SRBIJA
5495 SAVIĆ
DUŠAN
SRBIJA
5496 SAVIĆ
DUŠAN
SRBIJA
5497 SAVIĆ
DUŠAN
SRBIJA
5498 SAVIĆ
DUŠAN
SRBIJA
5499 SAVIĆ
GORICA
SRBIJA
5500 SAVIĆ
JASMINKA
SRBIJA
5501 SAVIĆ
KOJO
SRBIJA
5502 SAVIĆ
LJUBOJKA
SRBIJA
5503 SAVIĆ
MARINA
SRBIJA
5504 SAVIĆ
MILENKA
SRBIJA
5505 SAVIĆ
MILENKO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
221 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5506 SAVIĆ
MILJAN
SRBIJA
5507 SAVIĆ
MIRKO
SRBIJA
5508 SAVIĆ
NADA
SRBIJA
5509 SAVIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
5510 SAVIĆ
NEDELJKA
SRBIJA
5511 SAVIĆ
NEĐO
SRBIJA
5512 SAVIĆ
RADOMIR
SRBIJA
5513 SAVIĆ
RADOMIR
SRBIJA
5514 SAVIĆ
RADOSAV
SRBIJA
5515 SAVIĆ
RUŽA
SRBIJA
5516 SAVIĆ
SANJA
SRBIJA
5517 SAVIĆ
STEFAN
SRBIJA
5518 SAVIĆ
SVETOZAR
SRBIJA
5519 SAVIĆ
TOMISLAV
SRBIJA
5520 SAVIĆ
ŽELJKO
SRBIJA
5521 SAVINOVIĆ
MARICA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
222 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5522 SEDLO
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5523 SEDLO
FRANJO
REPUBLIKA HRVATSKA
5524 SEDLO
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5525 SEDLO
MIJO
REPUBLIKA HRVATSKA
5526 ŠEVKUŠIĆ
RADIVOJE
SRBIJA
5527 SIKIMIĆ
BLAGOJE
SRBIJA
5528 SIMANIĆ
RADA
SRBIJA
5529 SIMANIĆ
RADENKO
SRBIJA
5530 SIMANIĆ
SAVO
SRBIJA
5531 SIMETIĆ
RADISLAV
SRBIJA
5532 SIMIĆ
JOVANA
SRBIJA
5533 ŠIMIĆ
VERUNIKA
REPUBLIKA HRVATSKA
5534 SIMIDŽIJA
MILICA
SRBIJA
5535 SIMIDŽIJA
SLOBODAN
SRBIJA
5536 ŠIŠIĆ
JOZO
AUSTRIJA
5537 SIVAC
ALEN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
223 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5538 SIVIĆ
ŠERIF
SRBIJA
5539 ŠKILJEVIĆ
CVIJAN
SRBIJA
5540 ŠKILJEVIĆ
MILOMIR
SRBIJA
5541 ŠKILJEVIĆ
VLADANA
SRBIJA
5542 ŠKORIĆ
ANKA
REPUBLIKA HRVATSKA
5543 ŠKORIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5544 ŠKORIĆ
MARINKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5545 SLADOJE
JOVAN
SRBIJA
5546 SLADOJE
SLAĐANA
SRBIJA
5547 SLADOJE
TAMARA
SRBIJA
5548 SLADOJEVIĆ
STANA
SRBIJA
5549 SLAVKOVIĆ
SLAVICA
SRBIJA
5550 SLJEPČEVIĆ
DOSTA
SRBIJA
5551 ŠLJIVIĆ-MATANOVIĆ
MARA
AUSTRIJA
5552 ŠLJIVIĆ-MATANOVIĆ
MARA
AUSTRIJA
5553 ŠMALC
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
224 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5554 ŠMALC
KATARINA
REPUBLIKA HRVATSKA
5555 ŠOKČEUIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
5556 ŠOKČEVIC
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5557 ŠOKČEVIC
RADISLAV
REPUBLIKA HRVATSKA
5558 ŠOKČEVIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
5559 ŠOKČEVIĆ
JOZO
REPUBLIKA HRVATSKA
5560 ŠOKČEVIĆ
KATA
REPUBLIKA HRVATSKA
5561 ŠOKČEVIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5562 ŠOKČEVIĆ
MEGI
REPUBLIKA HRVATSKA
5563 ŠOKČEVIĆ
PETAR
REPUBLIKA HRVATSKA
5564 ŠOKČEVIĆ
PETRA
REPUBLIKA HRVATSKA
5565 ŠOKČEVIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
5566 SOKIĆ
ĐORĐO
SRBIJA
5567 SOKIĆ
GORAN
SRBIJA
5568 SOLDAN
MARA
REPUBLIKA HRVATSKA
5569 SPASOJEVIĆ
JELENA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
225 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5570 SPASOJEVIĆ
NEVENKA
SRBIJA
5571 SPASOJEVIĆ
ZORAN
SRBIJA
5572 SPREČAKOVIĆ
MALINA
SRBIJA
5573 SPREČAKOVIĆ
ZELENKO
SRBIJA
5574 SPREČAKOVIĆ
ZORAN
SRBIJA
5575 STANIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5576 STANIĆ
MARINA
REPUBLIKA HRVATSKA
5577 STANIĆ
ROKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5578 STANIŠIĆ
LJUBIŠA
SRBIJA
5579 STANOJEVIĆ
BOŽIDAR
SRBIJA
5580 STANOJEVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5581 STANOJEVIĆ
IVANA
SRBIJA
5582 STANOJEVIĆ
VELIBORKA
SRBIJA
5583 STANOJEVIĆ
VOJKA
SRBIJA
5584 STANOJEVIĆ-ŠARČEVIĆ
MARIJA
SRBIJA
5585 STARČEVIĆ
SEKULA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
226 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5586 STENAKLIĆ
SALIH
SRBIJA
5587 STEVANOVIĆ
BOŽICA
SRBIJA
5588 STEVANOVIĆ
DRAGO
SRBIJA
5589 STEVANOVIĆ
MILADIN
SRBIJA
5590 STEVANOVIĆ
MILAN
SRBIJA
5591 STEVANOVIĆ
MILIJAN
SRBIJA
5592 STEVANOVIĆ
PAVKA
SRBIJA
5593 STEVANOVIĆ
SLAVOJKA
SRBIJA
5594 STEVIĆ
MARA
SRBIJA
5595 STEVIĆ
MITRA
SRBIJA
5596 STJEPANOVIĆ
DUŠICA
SRBIJA
5597 STJEPANOVIĆ
JELENA
SRBIJA
5598 STJEPANOVIĆ
JELENA
SRBIJA
5599 STJEPANOVIĆ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
5600 STJEPANOVIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
5601 STJEPANOVIĆ
RATKO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
227 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5602 STJEPANOVIĆ
SLAVIŠA
SRBIJA
5603 STJEPANOVIĆ
ZORAN
SRBIJA
5604 STJEPIĆ
ZDRAVKA
SRBIJA
5605 STOJANOVIĆ
BORKA
SRBIJA
5606 STOJANOVIĆ
MILOVAN
SRBIJA
5607 STOJANOVIĆ
STANKO
SRBIJA
5608 STOJANOVIĆ
STOJAN
SRBIJA
5609 STOJANOVIĆ
ZDRAVKO
SRBIJA
5610 ŠTUC
MARIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5611 STUPAR
DRAGANA
SRBIJA
5612 STUPAR
JOVAN
SRBIJA
5613 STUPAR
MILAN
SRBIJA
5614 STUPAR
MILANKA
SRBIJA
5615 STUPAR
MILENKA
SRBIJA
5616 STUPAR
MILORAD
SRBIJA
5617 STUPAR
VANJA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
228 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5618 STUPAR
ŽELJKO
SRBIJA
5619 SUBOTIĆ
MILENKA
SRBIJA
5620 SULJIĆ
ADIS
SRBIJA
5621 SULJIĆ
ELVIS
SRBIJA
5622 SULJIĆ
ZAIM
SRBIJA
5623 ŠUŠNJEVIĆ
ANĐA
SRBIJA
5624 ŠUŠNJEVIĆ
GORAN
SRBIJA
5625 TADIĆ
BOJAN
SRBIJA
5626 TADIĆ
CVIJAN
SRBIJA
5627 TADIĆ
DANKO
SRBIJA
5628 TADIĆ
DRAGANA
SRBIJA
5629 TADIĆ
DUŠAN
SRBIJA
5630 TADIĆ
MAGDALENA
SRBIJA
5631 TADIĆ
MILANA
SRBIJA
5632 TADIĆ
PREDRAG
SRBIJA
5633 TADIĆ
ZORAN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
229 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5634 TARABIĆ
FATA
SRBIJA
5635 TERZIĆ
MILADIN
SRBIJA
5636 TERZIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
5637 TERZIĆ
RADOJKA
SRBIJA
5638 TEŠIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
5639 TEŠIĆ
BOGDAN
SRBIJA
5640 TEŠIĆ
BOGDAN
SRBIJA
5641 TEŠIĆ
BORISLAV
SRBIJA
5642 TEŠIĆ
BRANISLAV
SRBIJA
5643 TEŠIĆ
CVIJETA
SRBIJA
5644 TEŠIĆ
DALIBOR
SRBIJA
5645 TEŠIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5646 TEŠIĆ
ĐURĐIJA
SRBIJA
5647 TEŠIĆ
JELENA
SRBIJA
5648 TEŠIĆ
KOSTA
SRBIJA
5649 TEŠIĆ
MARKO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
230 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5650 TEŠIĆ
MILIVOJE
SRBIJA
5651 TEŠIĆ
MIRA
SRBIJA
5652 TEŠIĆ
MIRA
SRBIJA
5653 TEŠIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
5654 TEŠIĆ
RADA
SRBIJA
5655 TEŠIĆ
RADMILO
SRBIJA
5656 TEŠIĆ
RADOJKA
SRBIJA
5657 TEŠIĆ
RADOVAN
SRBIJA
5658 TEŠIĆ
SAVO
SRBIJA
5659 TEŠIĆ
SIMO
SRBIJA
5660 TEŠIĆ
SINIŠA
SRBIJA
5661 TEŠIĆ
SLAVICA
SRBIJA
5662 TEŠIĆ
STANISLAV
SRBIJA
5663 TEŠIĆ
STANISLAV
SRBIJA
5664 TEŠIĆ
STANKO
SRBIJA
5665 TEŠIĆ
STOJAN
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
231 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5666 TEŠIĆ
ZAGORKA
SRBIJA
5667 TIKVIĆ
KATA
AUSTRIJA
5668 TIKVIĆ
LUCIJA
AUSTRIJA
5669 TIKVIĆ
SLAVKO
AUSTRIJA
5670 TIKVIĆ
ŽELJKA
AUSTRIJA
5671 TIKVIĆ
ŽELJKO
AUSTRIJA
5672 TODOROVIĆ
SAVO
SRBIJA
5673 TOJČIĆ
ŽELJKO
SRBIJA
5674 TOLIĆ
MARIJAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5675 TOLIĆ
MARKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5676 TOMANIĆ
DANIJELA
SRBIJA
5677 TOMIĆ
ALEKSA
SRBIJA
5678 TOMIĆ
BRANO
SRBIJA
5679 TOMIĆ
DIKOMIR
SRBIJA
5680 TOMIĆ
ILIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5681 TOMIĆ
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
232 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5682 TOMIĆ
LJEPOJKA
SRBIJA
5683 TOMIĆ
LJILJANA
SRBIJA
5684 TOMIĆ
MILADIN
SRBIJA
5685 TOMIĆ
MILADIN
SRBIJA
5686 TOMIĆ
MILIVOJE
SRBIJA
5687 TOMIĆ
MILOMIR
SRBIJA
5688 TOMIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
5689 TOMIĆ
NADA
SRBIJA
5690 TOMIĆ
RADOVAN
SRBIJA
5691 TOMIĆ
SAŠA
SRBIJA
5692 TOMIĆ
SLOBO
SRBIJA
5693 TOMIĆ
STANOJE
SRBIJA
5694 TOMIĆ
STEVAN
SRBIJA
5695 TOMIĆ
VELEMIR
SRBIJA
5696 TOMIĆ
VELKA
SRBIJA
5697 TOMIĆ
VLADANKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
233 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5698 TOMIĆ
VOJISLAV
SRBIJA
5699 TOMIĆ
ZORA
SRBIJA
5700 TOMIĆ
ZORAN
SRBIJA
5701 TOSUNOVIĆ
STANICA
SRBIJA
5702 TRIFKOVIĆ
DOBRINA
SRBIJA
5703 TRIŠIĆ
SRĐAN
SRBIJA
5704 TRIŠIĆ
VIDOSAVA
SRBIJA
5705 TRIVUNOVIĆ
BLAGOJE
SRBIJA
5706 TRIVUNOVIĆ
BLAGOJE
SRBIJA
5707 TRIVUNOVIĆ
BOGOSLAV
SRBIJA
5708 TRIVUNOVIĆ
CVIJETA
SRBIJA
5709 TRIVUNOVIĆ
CVIJETA
SRBIJA
5710 TRIVUNOVIĆ
CVJETKO
SRBIJA
5711 TRIVUNOVIĆ
DOBRIVOJE
SRBIJA
5712 TRIVUNOVIĆ
DRAGICA
SRBIJA
5713 TRIVUNOVIĆ
DRAGOLJUB
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
234 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5714 TRIVUNOVIĆ
DUJA
SRBIJA
5715 TRIVUNOVIĆ
MILENKO
SRBIJA
5716 TRIVUNOVIĆ
MILOVAN
SRBIJA
5717 TRIVUNOVIĆ
NEDELJKO
SRBIJA
5718 TRIVUNOVIĆ
NEDELJKO
SRBIJA
5719 TRIVUNOVIĆ
RADOJKA
SRBIJA
5720 TRIVUNOVIĆ
RADOJKA
SRBIJA
5721 TRIVUNOVIĆ
SAVO
SRBIJA
5722 TRIVUNOVIĆ
SAVO
SRBIJA
5723 TRIVUNOVIĆ
SAVO
SRBIJA
5724 TRIVUNOVIĆ
SAVO
SRBIJA
5725 TRIVUNOVIĆ
STEVAN
SRBIJA
5726 TRIVUNOVIĆ
STEVAN
SRBIJA
5727 TRIVUNOVIĆ
STOJAN
SRBIJA
5728 TRIVUNOVIĆ
STOJAN
SRBIJA
5729 TRIVUNOVIĆ
ZAGORKA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
235 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5730 TRIVUNOVIĆ
ZAGORKA
SRBIJA
5731 TULUMOVIĆ
JELA
AUSTRIJA
5732 TULUMOVIĆ
JELA
AUSTRIJA
5733 TULUMOVIĆ
JOZO
AUSTRIJA
5734 TULUMOVIĆ
JOZO
AUSTRIJA
5735 TUNJIĆ
MARICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5736 TUNJIĆ
MARIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5737 TUNJIĆ
STIPO
REPUBLIKA HRVATSKA
5738 UDOVIČIĆ
NADA
SRBIJA
5739 UDOVIČIĆ
ZDRAVKO
SRBIJA
5740 VARDA
MILOŠ
SRBIJA
5741 VASIĆ
VLADIMIR
SRBIJA
5742 VASILIĆ
MILIJANA
SRBIJA
5743 VASILJEVIĆ
BILJANA
SRBIJA
5744 VASILJEVIĆ
BOŠKO
SRBIJA
5745 VASILJEVIĆ
IGOR
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
236 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5746 VASILJEVIĆ
MILOŠ
SRBIJA
5747 VASILJEVIĆ
RAJKA
SRBIJA
5748 VASILJEVIĆ
RATKO
SRBIJA
5749 VASILJEVIĆ
SNJEŽANA
SRBIJA
5750 VASILJEVIĆ
VLADIMIR
SRBIJA
5751 VASILJEVIĆ
ZELJA
SRBIJA
5752 VERZAK
SAŠA
REPUBLIKA HRVATSKA
5753 VERZAK
TONI
REPUBLIKA HRVATSKA
5754 VIDAKOVI�
JANKO
SRBIJA
5755 VIDAKOVIĆ
ALEKSANDAR
SRBIJA
5756 VIDAKOVIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
5757 VIDAKOVIĆ
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5758 VIDAKOVIĆ
FRANO
REPUBLIKA HRVATSKA
5759 VIDAKOVIĆ
MARKO
SRBIJA
5760 VIDAKOVIĆ
MARKO
SRBIJA
5761 VIDAKOVIĆ
MARKO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
237 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5762 VIDAKOVIĆ
MIODRAG
SRBIJA
5763 VIDAKOVIĆ
MIRJANA
SRBIJA
5764 VIDAKOVIĆ
MIROSLAV
SRBIJA
5765 VIDAKOVIĆ
NEBOJŠA
SRBIJA
5766 VIDAKOVIĆ
NENAD
SRBIJA
5767 VIDAKOVIĆ
PREDRAG
SRBIJA
5768 VIDAKOVIĆ
RADOMIR
SRBIJA
5769 VIDAKOVIĆ
RUŽA
REPUBLIKA HRVATSKA
5770 VIDAKOVIĆ
SLAVOJKA
SRBIJA
5771 VIDAKOVIĆ
VESNA
SRBIJA
5772 VIDIĆ
NIKOLA
SRBIJA
5773 VIDOVIĆ
ANICA
SRBIJA
5774 VIDOVIĆ
GAJO
SRBIJA
5775 VIDOVIĆ
MIHAJLO
SRBIJA
5776 VIDOVIĆ
MIODRAG
SRBIJA
5777 VIDOVIĆ
PETKO
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
238 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5778 VIDOVIĆ
SRETEN
SRBIJA
5779 VIDOVIĆ
STANA
SRBIJA
5780 VIGNJEVIĆ
DRAGAN
SRBIJA
5781 VIGNJEVIĆ
DUŠAN
SRBIJA
5782 VIGNJEVIĆ
MILE
SRBIJA
5783 VIGNJEVIĆ
MILKA
SRBIJA
5784 VIGNJEVIĆ
MIRJANA
SRBIJA
5785 VIGNJEVIĆ
STAJKA
SRBIJA
5786 VIŠNJIĆ
MILOŠ
SRBIJA
5787 VLAČIĆ
ALEKSANDAR
SRBIJA
5788 VLAČIĆ
GLIGOR
SRBIJA
5789 VLAČIĆ
GROZDA
SRBIJA
5790 VLAČIĆ
JOVAN
SRBIJA
5791 VLAČIĆ
MILANKO
SRBIJA
5792 VLAČIĆ
MILINKO
SRBIJA
5793 VLAČIĆ
NENAD
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
239 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5794 VLAČIĆ
SLAVICA
SRBIJA
5795 VLAČIĆ
STJEPANIJA
SRBIJA
5796 VRBAT
ANA
REPUBLIKA HRVATSKA
5797 VRDOLJAK
STIPO
REPUBLIKA HRVATSKA
5798 VUČETIĆ
RADMILA
SRBIJA
5799 VUČETIĆ
VELIMIR
SRBIJA
5800 VUČIČEVIĆ
STAKA
SRBIJA
5801 VUČKOVIĆ
SLAĐAN
AUSTRIJA
5802 VUJANOVIĆ
MARIJA
SRBIJA
5803 VUJANOVIĆ
ZLATKO
SRBIJA
5804 VUKAJLOVIĆ
CVIJA
SRBIJA
5805 VUKAJLOVIĆ
ĐORĐIJA
SRBIJA
5806 VUKAJLOVIĆ
JOVAN
SRBIJA
5807 VUKOJE
PETAR
REPUBLIKA HRVATSKA
5808 VUKOTIĆ
JOVO
SRBIJA
5809 VUKOTIĆ
SLAVICA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
240 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5810 VUKOVIĆ
RADMILA
SRBIJA
5811 VUKOVIĆ
TODOR
SRBIJA
5812 ŽARIN
DAVOR
SRBIJA
5813 ŽDRALO
LENA
SRBIJA
5814 ZEBA
ANĐELKA
REPUBLIKA HRVATSKA
5815 ZEBA
ANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5816 ZEBA
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
5817 ZEBA
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5818 ZEBA
IVAN
REPUBLIKA HRVATSKA
5819 ZEBA
IVO
REPUBLIKA HRVATSKA
5820 ZEBA
JANJA
REPUBLIKA HRVATSKA
5821 ZEBA
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
5822 ZEBA
MIJAT
REPUBLIKA HRVATSKA
5823 ZEBA
MIRELA
REPUBLIKA HRVATSKA
5824 ZEKIĆ
ALEKSANDRA
SRBIJA
5825 ZEKIĆ
KOSANA
SRBIJA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
241 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5826 ZEKIĆ
NADA
SRBIJA
5827 ZEKIĆ
NADA
SRBIJA
5828 ZEKIĆ
VELIZAR
SRBIJA
5829 ZEKIĆ
VESNA
SRBIJA
5830 ZEKIĆ
ZORA
SRBIJA
5831 ZEKIĆ
ZORAN
SRBIJA
5832 ŽEPINIĆ
DALIBORKA
SRBIJA
5833 ŽEPINIĆ
DAVOR
SRBIJA
5834 ŽEPINIĆ
DRAŠKO
SRBIJA
5835 ŽEPINIĆ
DUŠAN
SRBIJA
5836 ŽEPINIĆ
GORAN
SRBIJA
5837 ŽEPINIĆ
MILE
SRBIJA
5838 ŽEPINIĆ
MILO
SRBIJA
5839 ŽEPINIĆ
STANIMIR
SRBIJA
5840 ZETIĆ
JAGA
REPUBLIKA HRVATSKA
5841 ZIRDUM
IGOR
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
242 OD 243
TABELA SA IMENIMA ODBIJENIH BIRAČA ZA UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA LOKALNE IZBORE 2012.
GODINE
R/B
Prezime
Ime
Država
5842 ZIRDUM
IVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
5843 ZOLJIĆ
BRANKA
SRBIJA
5844 ZOLJIĆ
DANIJEL
SRBIJA
5845 ZOVKIĆ
ANTO
REPUBLIKA HRVATSKA
5846 ZOVKIĆ
JURO
REPUBLIKA HRVATSKA
5847 ZOVKIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
5848 ZOVKIĆ
MATO
REPUBLIKA HRVATSKA
5849 ZOVKIĆ
NIKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5850 ZOVKIĆ
NIKOLA
REPUBLIKA HRVATSKA
5851 ZOVKIĆ
NIKOLA
REPUBLIKA HRVATSKA
5852 ZOVKIĆ
PAVO
REPUBLIKA HRVATSKA
5853 ZOVKIĆ
VINKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5854 ZOVKIĆ
ŽELJKO
REPUBLIKA HRVATSKA
5855 ZOVKIČ
MANDA
REPUBLIKA HRVATSKA
Razlog odbijanja
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
NISU ISPUNJENI USLOVI PROPISANI ČLANOM 3.15. STAV (1) I (2)
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
243 OD 243
Download

tabela sa imenima odbijenih birača za upis u izvod iz