Omladinska banka Novi Grad
Članovi i
članice
odbora
Omladinske
banke
Novi Grad
u 2012.
godini
su:
Ljiljana Grab
Mario Crnković
Mehmed Alić
Bojana Stupar
Dejan Palačković
Želimir Perić
Dajana Trivanović
Nikola Vicković
Sanja Kovačević
Osoba iz Opštine Novi Grad za podršku radu Omladinskoj banci: Saša Mirić –
samostalni stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata
134
Omladinska banka Novi Grad
Omladinska banka Novi Grad u 2010. i 2011. godini podržala je 29 projekata
neformalnih grupa mladih čija je vrijednost bila 112.740 KM.
Fond Omladinske banke Novi Grad za podršku projektima neformalnih grupa
mladih u 2012. godini iznosio je 20.000 KM, od kojih je 8.000 KM obezbijedila
Fondacija Mozaik iz sredstava donatora USAID-a, a 12.000 KM obezbijedila je
Opština Novi Grad.
Članovi odbora Omladinske banke uz podršku predstavnika opštine su promovisali
program i konkurs, te realizovali su pet prezentacija/radionica o programu i
mobilizaciji lokalnih resursa u periodu od 27. marta do 10. aprila u Srednjoj školi
"Đuro Radmanović", MZ Hozići, KOC-u, Domu kulture na Urijama i sali Skupštine
opštine na kojima su učestvovale ukupno 136 osoba što je i doprinijelo da veći broj
mladih može iskoristiti mogućnost podrške Omladinske banke.
Članovi odbora tokom realizacije prezentacije/
radionice za mlade i procesa selekcije
projekata mladih
Omladinska banka Novi Grad je primila 33 prijedloga projekata do 20. aprila i kroz
proces preliminarne selekcije, intervjua sa članovima neformalnih grupa i finalnu
selekciju, a nakon rangiranja i u skladu sa raspoloživim budžetom (Opština Novi
Grad je obezbijedila dodatna sredstva) predložila za finansiranje 21 projekat
neformalnih grupa mladih.
Dana 5. juna u prostorijama Opštine Novi Grad je održana ceremonija uručivanja
čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je
21 projekat odobrila Omladinska banka Novi Grad. Ukupna vrijednost odobrenih
projekta je iznosila 63.898,17 KM, od kojih je iz fonda Omladinske banke planirano
da se podrži sa 22.630,92 KM (8.000,00 KM sredstvima USAID/Mozaik i 14.630,92
KM sredstvima Opštine, koja je obezbijedila dodatna sredstva) i 41.267,25 KM su
sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz zajednice (od preduzeća,
organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
135
Ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa mladima čiji su projekti odobreni
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin Ranko Dabić-zamjenik načelnice
Opštine Novi Grad, predstavnik Opštine Saša Mirić, Željko Pauković-program
menadžer Fondacije Mozaik i članovi odbora Omladinske banke Novi Grad koji su
uručili čekove predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa njima za odobrene
projekte.
Realizovani projekti neformalnih grupa mladih
Ukupno 21 projekat neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 15. juna
do 31. oktobra. Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije projekata
bili zaduženi za monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu kompletiranja
izvještaja, čime se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i transparentnosti
ostvarenih rezultata.
Monitoring projekata mladih, članovi i članica odbora Omladinske banke tokom obilaska projekata
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
Rock fest na Uni;
"Dječija radost" Ravnice;
136
Omladinska banka Novi Grad
Uređenje dječije igraonice;
"Duvači";
Uređenje igrališta u Ćelama;
Roditelji i djeca zajedno u prirodi;
"Sa jezicima u svijet";
"Čista Japra-čista duša!"
Šetalište;
"Kistom u ruci-ideje privuci!";
Uređenje fudbalskog igrališta u Donjem Vodičevu;
Igralište "Jablanica-boračke zgrade";
"Etno radionica";
Uređenje prostorija i sale u omladinskom domu u Hozićima;
Uređenje sportskih terena;
Izgradnja svlačionice za fudbalski klub;
Nastavak osposobljavanja prostorija za mlade u Poljavnicama;
"Naša djeca su naša budućnost II";
Uređenje plaže na rijeci Sani u Svodni;
Pozorišna predstava "Doživljaji mačka Toše";
Festival folklora II.
Zajednički podaci 21 realizovanog projekata neformalnih grupa
mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 69.284,35 KM od kojih je
iznos od 22.581,21 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Novi Grad
(7.995,52 KM su sredstva Mozaik/USAID, a 14.585,69 KM su sredstva opštine
Novi Grad);
Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju 21 projekta kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 46.703,14 KM (1.615,00 KM u novcu i
45.088,14 KM u robi i uslugama) od 9 institucija, 5 organizacija, 11 preduzeće
i 54 građana;
U realizaciji projekata učestvovalo je 313 volontera (234 M i 79 Ž) koji su radili
i doprinijeli sa 7.579 volonterskih sati;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 10.380.
137
Projekat:
Rock fest na Uni
Mjesto:
Novi Grad
U cilju povećanja saradnje među mladima iz različitih zajednica i kvaliteta kulturnih sadržaja ova grupa
mladih je inicirala projekat da omogući mladima koji su okupljeni u lokalnim bendovima u Novom Gradu
mjesto za kreativno izražavanje i predstavljanje svoga rada.
Nakon priprema sa predstavnicima lokalnih rok bendova usaglasili su repertoar koje će pjesme svirati
uključujući autorske kompozicije, ali i pjesme drugih izvođača. Pripremili su ozvučenje i binu za nastup, a
rock fest su organizovali 21. jula u Novom Gradu na kome je nastupilo osam bendova.
138
Ukupna vrijednost projekta:
1.350,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 650,00 KM
Potrošeno: 650,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 700,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Omladinska multikulturna
organizacija MONO Novi Grad
Trajanje projekta:
15.06-1.09.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
150
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Marko Vučen, Miloš Vučen,
Indir Merdanović, Bojan Dakić i
Marko Medić
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
''Dječija radost'' Ravnice
Mjesto:
MZ Ravnice, Novi Grad
Ova grupa mladih je inicirala da se napravi i uredi igralište za djecu u njihovom selu Ravnice radi stvaranja
uslova za druženje i aktivno bavljenje sportsko rekreativnim aktivnostima djece i mladih u ruralnim
sredinama.
Na dodijeljenom crkvenom zemljištu uz podršku komunalnog preduzeća i volontera prvo su uredili prostor
koji su pokosili, iskrčili, nasuli sa materijalom i zaravnali. Potom su postavili šest rasvjetnih stubova i dva
reflektora oko dječijeg igrališta, te napravili i postavili dvije klackalice, dvije ljuljačke, jednu klupu i jednu
korpu za otpatke.
Ukupna vrijednost projekta:
4.214,30 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.469,08 KM
Potrošeno: 1.464,30 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.750,00 KM
Sponzori iz zajednice:
FK ''Ravnice'', Srpska Pravoslavna
Crkva-Crkvena opština Novska,
Komunalno preduzeće ''KOMUS''
Novi Grad i Dragan Ostojić
Trajanje projekta:
20.0620.10.2012. godine
Broj volontera:
15
Broj volonterskih sati:
350
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Bojan Crnobrnja, Milana Lajšić,
Gojko Đurašinović, Dragomir
Stojnić i Perica Damjanović
139
Projekat:
Uređenje dječije igranice
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa mladih je inicirala uređenje prostorije u vrtiću radi uređenja dječije igraonice koja bi pružila
mogućnost za dodatni edukativni rad sa djecom uz podršku studenata.
U jednoj prostoriji veličine 30m2 je popravljen parket (uključujući brušenje i lakiranje), uz podršku vrijednih
volontera i volonterki oslikano je oko 30m2 zidova, koji su dobili skroz novi izgled iz bajke, a novi tepison i 7
stolica sa 4 mala stola su kompletirali ugođaj i funkcionalnost nove dječije igraonice.
140
Ukupna vrijednost projekta:
3.793,69 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.744,45 KM
Potrošeno: 1.743,69 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.050,00 KM
Sponzori iz zajednice:
J.U. Dječiji vrtić ''Pčelica Maja'' Novi
Grad
Trajanje projekta:
16.07-31.10.2012. godine
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
192
Broj korisnika:
30
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Marijana Vojnović, Miroslava
Bjedov, Dragana Borojević, Bojana
Vejnović i Dejan Dajić
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
''Duvači''
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa mladih je kroz projekat nabavila saksofon i uz podršku entuzijasta iz vatrogasne jedinice
koristeći stare duvačke instrumente iz doba dobrih starih vremena limene glazbe uspjela da vježbajući
dokaže da mladi talenti mogu biti dobri muzičari.
To su i dokazali tokom pripremljenih i realizovanih nastupa tokom manifestacija ‘’Dani Sane’’, dana Opštine
Novi Grad i defilea trubača, nastupa za građane i naravno na svečanosti u čast dobijanja novih vatrogasnih
vozila teritorijalne jedinice Novi Grad.
Ukupna vrijednost projekta:
1.799,60 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 699,60 KM
Potrošeno: 699,60 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.100,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Teritorijalna vatrogasna jedinica
Novi Grad i Aziz Crnkić
Trajanje projekta:
15.06-15.09.2012. godine
Broj volontera:
16
Broj volonterskih sati:
866
Broj korisnika:
1500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Haris Crnkić, Bojan Oljača, Dušan
Vujasin, Stefan Vojnović i Slaviša
Bijeljac
141
Projekat:
Uređenje igrališta u Ćelama
Mjesto:
MZ Donji Agići, Novi Grad
Ova grupa je inicirala u ruralnom području uređenje igrališta za djecu, mlade i sve
one koji se bave sportskim aktivnostima.
Uz podršku mještana za stručne poslove i volontera iskopali su 50 rupa i postavili 50 stubova za ogradu,
postavili su mrežu oko igrališta u dužini od 160m i još postavili 10 stubova visine 4m iza golova i naravno
postavili su zaštitnu mrežu. A fudbalsko igralište je asvaltirano, da se zna.
142
Ukupna vrijednost projekta:
3.735,40 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.534,40 KM
Potrošeno: 1.535,40 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.200,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Mile Studen i Slobodan Budić
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
456
Broj korisnika:
60
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Miroslav Ćopić, Goran Mirić, Jelena
Studen, Dragana Ćopić i Predrag
Vukić
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
Roditelji i djeca zajedno u prirodi
Mjesto:
MZ Vitasovci, Novi Grad
Ova grupa je inicirala u ruralnom području uređenje mjesta za najmlađe, ali i bio i podsticaj za mlade
roditelje da svojim dodatnim radom i resursima mogu zajedno doprinijeti uređenju mjesta u prirodi koja
uključuju sadržaje kao što su ljetnjikovci, igrališta za djecu i odrasle.
Kroz projekat su uredili teren površine 100m2 (uklonili korijenje, šiblje i gusto rastinje, uradili ravnanje
terena i nasipanje sitnim pijeskom), a izgradjena je drvena kućica sa dva tornja, izgrađena i postavljena
ljuljaška, klackalica i klupa. Novi mali park za novu malu djecu.
Ukupna vrijednost projekta:
1.751,75 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 773,00 KM
Potrošeno: 762,75 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 989,00 KM
Sponzori iz zajednice:
SZR ''Drvopromet'' Novi Grad i SZR
''Gvozden'' Novi Grad
Trajanje projekta:
20.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
43
Broj korisnika:
20
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Petar Ninić, Srećko Bursać, Mladen
Gojić, Žarko Plavšić i Dragan
Đaković
143
Projekat:
Sa jezicima u svijet
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa je inicirala uređenje jedne učionice u srednjoj školi koja bi imala funkciju kabineta za strane
jezike jer su željeli da poboljšaju uslove za interaktivno učenje učenika.
Uz podršku škole, majstora i volontera su u jednoj učionici postavili laminatni pod, popravili i ofarbali
konstrukcije stolova i stavili nove ploče za stolove, okrečili prostoriju, nabavili i postavili ormar, lao top,
projektor i nove stolice. Nova funkcionalna prostorija za nove generacije učenika.
144
Ukupna vrijednost projekta:
4.889,13 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.564,00 KM
Potrošeno: 1.564,63 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 3.324,50 KM
Sponzori iz zajednice:
Srednja škola ''Đuro Radmanović''
Novi Grad i Dragan Ovuka
Trajanje projekta:
16.06-31.08.2012. godine
Broj volontera:
15
Broj volonterskih sati:
217
Broj korisnika:
800
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Budimka Janjetović, Nikolija Pašić,
Slavka Rodić, Milanka Radulović,
Jovana Vručan i Nikolina Grubor
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
''Čista Japra-čista duša!''
Mjesto:
MZ Blagaj, Novi Grad
Ova grupa je inicirala uređenje korita i obale rijeke Japre. Stanovnici ove mjesne zajednice su udruženim
resursima očistili od visokog rastinja i korova dio obale rijeke, a uz podršku mašina produbili korito dijeke
koja je plavila okolno zemljište, te ozidali zaštitni zid i nasuli lomljenim kamenom dio obale radi uređenja
plaže.
Sada imaju mjesto pored rijeke Japre koje je uređeno kao plaža i onemogućeno je plavljenje okolnog
zemljišta tokom visokog vodostaja rijeke.
Ukupna vrijednost projekta:
4.151,66 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.060,79 KM
Potrošeno: 1.061,66 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 1.365,00 KM
U robi/uslugama: 1.725,00 KM
Sponzori iz zajednice:
''B.V.R. com'' d.o.o. Novi Grad, Hasan
Šumić, Hamdija Alić, Hasan Imširović,
Munib Huzejrović i drugi mještani
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
25
Broj volonterskih sati:
622
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Emsudin Alić, Esmin Šumić, Muhamed
Šumić, Mirsad Šumić, Ramiz Alić i
Emsud Šumić
145
Projekat:
Šetalište
Mjesto:
Vidorija-Mlakve, Novi Grad
Ova grupa je inicirala uređenje šetališta u ulici Oslobođenja između dva naselja Vidorija i Mlakve. Uz
podršku komunalnog preuzeća nasuto je 50m2 sitnog materijala radi ravnanja puta i nasipanja rupa duž
šetališa, a potom su postavljene četiri klupe i četiri betonske kante za smeće na strateškim lokacijama duž
šetališta za stare i mlade.
146
Ukupna vrijednost projekta:
1.755,93 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 555,93 KM
Potrošeno: 555,93 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.200,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Komunalno preduzeće ''Komus''
Novi Grad
Trajanje projekta:
15.06-31.07.2012. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
40
Broj korisnika:
150
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Miloš Babić, Aleksandar Kontić,
Neven Lajšić, Aleksandar Žujić i
Dubravka Maleš
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
''Kistom u ruci, ideje privuci!''
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa je inicirala uređenje prostorije za likovno u osnovnoj školi sa ciljem da se učenici i nastavnici
uključe na kreativan način u stvaranju boljih uslova za edukativni rad sa mladima.
Zajedničkim resursima su jednu prostoriju uredili tako što su postavili novo osvjetljenje, nabavili nove
klupe, okrečili učionicu, prefarbali stare ormare, postavili pločice, nova vrata i lavabo, a kreativno
izražavanje mladih je omogućeno kroz izradu i postavljenje slika na platnu. Nakon uređenja prostorije su još
kroz crtanje imali i radionice o sigurnosti učenika u saobraćaju i dječijim pravima.
Ukupna vrijednost projekta:
2.668,70 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.131,39 KM
Potrošeno: 1.131,98 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.668,70 KM
Sponzori iz zajednice:
Osnovna škola ''Sveti Sava'' Novi
Grad, Milovan Marin i Gojko Stegić
Trajanje projekta:
15.06-5.10.2012. godine
Broj volontera:
16
Broj volonterskih sati:
284
Broj korisnika:
430
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Goran Ćeran, Zorana Pavić, Dunja
Drljača, Dijana Gvozden i Davor
Pekija
147
Projekat:
Uređenje fudbalskog igrališta u Donjem Vodičevu
Mjesto:
MZ Dobrljin, Novi Grad
Ova grupa je inicirala uređenje fudbalskog igrališta u njihovom selu radi podsticanja mladih da se bave
sportskim aktivnostima. Uz podršku iz lokalne zajednice i volontera su ofarbali golove i ogradu oko
fudbalskog terena, te nabavili i postavili mreže za golove, tri klupe i tri kante za otpatke. Takođe su
zasijali travu na fudbalskom terenu i odigrali revijalnu fudbalsku utakmicu između FK ‘’Plamen’’ i članova
neformale grupe, volontera pojačanih sa članovima omladinskih organizacija.
148
Ukupna vrijednost projekta:
3.189,99 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.004,00 KM
Potrošeno:1.003,19 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.186,80 KM
Sponzori iz zajednice:
Fudbalski klub ''PLAMEN'' Donje
Vodičevo i Zemljoradnička zadruga
''STRIŽNA'' Donje Vodičevo
Trajanje projekta:
25.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
101
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Jelena Trninić, Zoran Graonić,
Marko Ikić, Mladen Trninić i
Zdravko Čavara
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
Igralište Jablanica-boračke zgrade
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa je inicirala uređenje igrališta u njihovom naselju radi podsticanja druženja među djecom i
mladima kroz bavljenje sportsko rekreativnim aktivnostima.
Uz podršku komunalnog preduzeća obezbijedili su materijal za nasipanje i ravnanje terena, a uz podršku
volontera su postavili jednu ljuljašku, jednu klackalicu, jednu klupu i jednu kantu za otpatke. Kažu dovoljno
za početak da se vide rezultati i da se djeca mogu družiti.
Ukupna vrijednost projekta:
2.516,53 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 766,53 KM
Potrošeno:766,54 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 250,00 KM
U robi/uslugama: 1.500,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Komunalno preduzeće ''KOMUS''
Novi Grad, Duško Graonić i
Branislav Radulović
Trajanje projekta:
25.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
16
Broj volonterskih sati:
274
Broj korisnika:
170
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Nebojša Todić, Emir Mulalić, Nikola
Kulundžija, Ognjen Umičević i
Andrej Oljača
149
Projekat:
Etno radionica
Mjesto:
Novi Grad
Kroz ovaj projekat su organizovane zanatsko-etno radionice na tkalačkom stanu i zainteresovani mladi su
mogli da prođu obuku, a uspjeli su da istkaju 18m platna od kojih je napravljeno 12 pregača za narodne
nošnje, 18 metara muških pojaseva takođe za narodne nošnje i napravljeno je 5 tradicionalnih kozaračkih
torbica za izložbu.
150
Ukupna vrijednost projekta:
5.923,67 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.053,00 KM
Potrošeno:1.053,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 4.870,67 KM
Sponzori iz zajednice:
J.U. Kulturno obrazovni centar
(KOC) Novi Grad i Ljubica latinović
Trajanje projekta:
15.06-15.09.2012. godine
Broj volontera:
8
Broj volonterskih sati:
238
Broj korisnika:
150
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Jelena Slavulj, Stefani Ivanković,
Sandra Karalica, Mladen Babić i
Miloš Mamlić
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
Uređenje prostorija i sale u omladinskom domu u Hozićima
Mjesto:
MZ Hozići, Novi Grad
Osnovni cilj projekta ove grupe je bio da riješe pitanje uređenja prostora omladinskog doma koje bi mogli
koristiti mladi koji se bave fudbalom i drugim aktivnostima u selu Hozići.
Uz veliku podršku donatora iz dijaspore i volontera su uspjeli riješti pitanje elektro instalacija i rasvjete za
omladinski dom i rješavanje izolacije (podne i zidne), te nabacivanja žbukom zidova i plafona oko 160m2,
a na kraju su uspjeli i urediti unutrašnjost i par prostorija koje mogu mladi sada koristiti za sportskorekreativne aktivnosti.
Ukupna vrijednost projekta:
3.958,70 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.003,70 KM
Potrošeno:1.003,70 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.955,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Mujo Mehinović, Rasim Mehinović i
Amir Kahrimanović
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
250
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Nedžad Kauković, Nermin Bajrić,
Ilijaz Hamzagić, Elvir Čenanović,
Ervin Čenanović
151
Projekat:
Uređenje sportskih terena
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa mladih srednjoškolaca je inicirala uređenje sportskog igrališta jer su željeli da omoguće bolje
uslove za bavljenje sportskim sekcijama i svim mladima koji koriste ovo školsko igralište.
Uz podršku svojih kolega i kolegica iz škole su uspjeli iskrčiti i pokositi prostor oko terena, popraviti i
ofarbati tribine i klupe, zaštitnu ogradu oko terena i iza golova. Sada je ovo školsko igralište ponos onima
koji su ovo uradili i podsticaj drugima kako se to može uraditi.
152
Ukupna vrijednost projekta:
1.649,24 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 774,60 KM
Potrošeno:774,24 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 875,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Srednja škola ''Đuro Radmanović''
Novi Grad, Mirko Radić i Dragan
Ouka
Trajanje projekta:
15.09-31.10.2012. godine
Broj volontera:
45
Broj volonterskih sati:
639
Broj korisnika:
1050
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sandra Karalica, Milan Blagojević,
Daliborka Radanac, Amer
Mehmedagić i Saša Vukov
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
Izgradnja svlačionice za fudbalski klub
Mjesto:
Prekosanje, Novi Grad
Ova grupa mladih je inicirala uređenje prostora za mlade fudbalere i one koji se bave sportskim
aktivnostima u Prekosanju.
Uz podršku lokalnih resursa i volontera uspjeli su izravnati i pripremiti prostor na kome su ozidali dvije
prostorije svlačionice ukupne površine 150m2. Na prostorije svlačionice su postavili vrata, prozore i
naravno pokrili su jer planiraju koristiti i kad kiša pada. Za ovu godinu kažu da je dosta.
Ukupna vrijednost projekta:
4.804,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.488,00 KM
Potrošeno:1.488,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 3.316,00 KM
Sponzori iz zajednice:
DOO ''Braća Šudić'' Novi Grad, FK
Lokomotiva-Prekosanje i Elijazović
Ibrahim
Trajanje projekta:
15.06-15.10.2012. godine
Broj volontera:
21
Broj volonterskih sati:
379
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Safet Elijazović, Faruk Mujagić,
Semir Smajlagić, Dženan Valetanlić
i Sanel Elijazović
153
Projekat:
Nastavak osposobljavanja prostorija
za mlade u Poljavnicama
Mjesto:
MZ Poljavnice, Novi Grad
Ova grupa mladih je inicirala nastavak uređenja omladinskog doma u selu Poljavnice za
potrebe mladih i drugih građana.
Uz stručnu podršku majstora i volontere uspjeli su postavili 165m2 keramičkih pločica u prostorijama
omladinskog doma, a takođe postavili su jednu lampu. Sada mogu i zimi koristiti ovaj prostor za druženje i
sportsko rekreativne aktivnosti mladih i onih koji se tako osjećaju.
154
Ukupna vrijednost projekta:
3.948,40 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.692,30 KM
Potrošeno:1.662,85 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.285,55 KM
Sponzori iz zajednice:
Građevinarstvo Lazić d.o.o. Novi
Grad i Borislav Zgonjanin
Trajanje projekta:
22.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
193
Broj korisnika:
1000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Radoslav Špirić, Dragan Rajilić,
Dejan Starčević, Bojana Starčević i
Darko Bera
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
''Naša djeca su naša budućnost II''
Mjesto:
Repovac i Jablanica, Novi Grad
Ova grupa mladih je inicirala nastavak uređenja igrališta za djecu i mlade između Repovca i Jablanice.
Uz podršku volontera uspjeli su posaditi 10 sadnica bijele breze, 15 sadnica čempresa, napraviti i postaviti
vrtuljak, klackalicu vratilo i pješčanik sa sitnim pijeskom.
Ukupna vrijednost projekta:
2.478,30 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 959,40 KM
Potrošeno: 959,40 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.518,90 KM
Sponzori iz zajednice:
Komunalno preduzeće ''KOMUS''
Novi Grad i Dragan Raljić
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
305
Broj korisnika:
120
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Duško Graonić, Nikola Kolundžija,
Nebojša Todić, Ognjen Umićević i
Andrej Oljača
155
Projekat:
Uređenje plaže na rijeci Sani u Svodni
Mjesto:
MZ Svodna, Novi Grad
Ova grupa mladih je željela urediti dio obale rijeke Sane i napraviti plažu koja bi
koristila ne samo mladima, već svim mještanima sela Svodna.
Uz podršku volontera iskrčili su šiblje i rastinja uz obalu dužine oko 100m, te očistili otpad koji je nanijela
rijeka Sana. Uradili su produbljivanje dijela korita i ručno čiščenje korita radi nesmetanog ulaska u vodu.
Iskrčen je put do plaže i nasut u dužini od 40m, ozidan potporni zid dužine 8m, betonirano 40m2 plaže i
postavljene osnove za klupe i natstrešnicu. Kažu da žele nastaviti uređivati plažu i sljedeće godine.
156
Ukupna vrijednost projekta:
3.330,20 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.501,60 KM
Potrošeno: 1.495,20 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.835,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Neđo Babić, Miroslav Žujić i
mještani sela Svodna
Trajanje projekta:
20.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
830
Broj korisnika:
1000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Momir Lajšić, Vesna Čarakovac,
Darko Knežević, Slaven Vujasin i
Dalibor Žujić
Omladinska banka Novi Grad
Projekat:
Pozorišna predstava ''Doživljaji mačka Toše''
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa mladih je željela promovisati pozorišnu glumu i kulturno stvaralaštvo među mladima kroz
pripremu i realizaciju predstave.
Uz podršku starijih kolega prvo su morali okupiti zainteresovane mlade da se uključe i uputiti ih u ljepote
pozorišne kulture, pa onda dosta vježbe, proba i uspjeli su napraviti predstavu koju su odigrali pred
prepunom dvoranom, a nakon toga su i pozvani na festival u Banjaluci i Festival dramskog stvaralaštva u
Mrkonjić Gradu. Svaka čast!
Ukupna vrijednost projekta:
4.275,15 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 705,15 KM
Potrošeno: 705,15 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 3.570,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Kulturno obrazovni centar (KOC)
Novi Grad i SZKR ''Elegant'' Novi
Grad
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
16
Broj volonterskih sati:
640
Broj korisnika:
500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sunčica Šarac, Milica Marin,
Nikolina Marčeta, Danka Marin i
Dario Milešević
157
Projekat:
''Festival folklora II''
Mjesto:
Novi Grad
Ova grupa kroz projekat je omogućila da se sašiju 8 haljina za nastupe etno pjevačke grupe, a sve u cilju
upotpunjavanja kulturnog sadržaja u Novom Gradu i šire.
Nakon uvježbavanja novog repertoara i koreografije, članice ove pjevačke grupe su nastuplile u Rudicama,
Dobrljinu, Lješljanima, smotri folklora za dan opštine Novi Grad, srednjoškolskom centru, Bosanskoj Otoci,
a sa drugim kulturno umjetničkim društvima su nastupali u Beču i Turskoj. Mali doprinos Omladinske banke
Novi Grad, a daleko se čuje.
158
Ukupna vrijednost projekta:
3.100,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 500,00 KM
Potrošeno: 500,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.600,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Kulturno obrazovni centar (KOC)
Novi Grad
Trajanje projekta:
15.06-31.08.2012. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
510
Broj korisnika:
2500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Branka Čugalj, Stefani Ivanković,
Milana Beronja, Sandra Karalica i
Jelena Slavulj
Download

Omladinska banka Novi Grad