BAZA PODATAKA UDRUŽENJA
R.b.
Naziv udruženja
Ime konktakt osobe
Broj telefona
1.
2.
Ekološko udruženje građana «Eko zeleni»Kladanj
Udruženje logoraša Kladanj
Nijaz Čorbić
Husejin Jusupović
3.
Planinarsko društvo «Muška voda-Konjuh»Kladanj
4.
Udruženje gra đana «Sunce na dlanu»
ul Avdage Hasića bb.
Udruženje poljoprivrednika u BiH
Udruženje poljoprivrednika Tuzlanskog kantona
Udruženje poljoprivrednika Opštine Kladanj
Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Općine Kladanj
Softić Mirsad
Šarić Edis
Čamdžić Alma
061/168-286
062/916-827
623-437 kuća
061/296-186
061/389-900
061/776-976
Suljić Dženan
061/814-346
Huskić Hakija
Čamdžić Sadik
Mazalović Amir
Đozić Ferid
Suljić Bahro
061/731-845
061/739-956
061/055-004
Gogić Ahmo
061/292-165
Muhamed Mazalović,Prašo
Muhamede i Gogić Ahmo,-Hadžikić
Kadir, Šarić Damir i Hercegovac
Nesib
Zijad Vejzović
Ramić Asima
061/425-222
035/620-159
061/732-928
062/151-096
061/ 425-237
061/658-915
5.
6.
7.
8.
9.
Košarkaški klub «Kladanj -72»
ul. Kladanjskih brigada br. 3.
Udruženje građana radio klub «Kladanj»
Krš bb.
Sportsko –ribolovno društvo «Drinjača»Kladanj
patriotske lige br. 2.
10.
Nogometni klub «Konjuh»
11.
Crveni križa Općine Kladanj
ul Kladanjskih brigada br.5.
12.
Udruženje građana za sport i rekreaciju invalida
Općine Kladanj
Čaušević Mujo
Kopić Sanel
061/952 936
13.
SKI KLUB «KLADANJ»
061/283-769
14.
Organizacija ratnih vojnih invalida Općine Kladanj
Rustemović Nijaz
Hodžić Fadila
Ahmetović Senahid
Hajdarević Ševal
Turalić Adem
15.
Udruženje građana penzionera Opštine Kladanj
ul. Fadila Kurtagića br.2.
Udruženje pčelara «Veresika»Kladanj
Vatrogasni dom , Kladanj
Sportski savez Općine Kladanj
Moto klub «Dragon»Kladanj
ul.XVI Muslimanske brigade br.51.
Vejzović Hariz
620 238
062/249-958
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Udruženje građana «Centar za mlade, ekologiju i kulturu
Općine Kladanj
Auto-moto klub»Karaula»Kladanj
ul. Muslimanske brigade bb.
Udruženje građana «Djevojačka pećina «Brateljevići
Brateljevići br.11.
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kladanj
ul. Patritske lige
U.G. boraca narodnooslobodilačkog
062/366-373
062/503-127
061/949-235
Čamdžić Ejub
Mešković Edhem
Nermin Salihović
Mašić Imer
Berković Alen
Suljkić Dženan
061 592 711
061/138-972
061/168-697
061/943-068
Sarajlić Ibrahim
061/720-171
Suljkić Dženan
Kovačević Džihad
Selimbašić Tufik
061/943-068
Selić Mirsada
Sajma Imširović
Šarić Mumin
Silard Armin
061/101-655
621 716
061 389 -877
061 243-207
061/289-400
24.
25.
26.
27.
28.
antifašističkog rata Opštine Kladanj
U.G.»Harmonija»
ul. Patriotske lige
Udruženje građana Lovačko društvo «Sokolina»
ul. Branilaca Bosne
Udruženje građana srpsko građansko vijeće –pokret za
ravnopravnost Općine Kladanj
ul Patriotske lige br.1.
Udruženje građana Josip Broz Tito Kladanj
upis u bazu 10.11.2008.g.
Udruženje mladih općine Kladanj
Rustemović Azijada
Prvulović Sonja
Salihović Hariz
Dušan Lekić
Martinović Nedeljko
Silard Armin
Jasmin Salihović
Seldin Mumanović
Semir Mutamčić
29.
Udruženje privrednika Kladanj
Kuluglić Mirza
Ahmo Gogić
30.
Halilović Šahsudin
Udruženje za ugostiteljstvo i turizam „Gorsko oko“ Kladanj
31.
Udruženju penzionera / umirovljenika Kladanj 2008. Kladanj
32.
Nogometni savez općine Kladanj
621-945
035/621 248
062/192-050
061/134-813
061/308-873
Neđo 061/743-762
061 842-764-Seldin
061 658 921 Jasmin
Kontakt osoba
sekretar Udruženja
Suljić Muharem
035/621-603
061/103 -954
Kontakt osoba
Halilović Šahsudin
061/407-119
Imamović Fatima
Mumanović Mustafa
621-144
062/241 342
Šarić Damir
Prašo Muhamed
Borogovac Fahrudin
Muharemović Kemal
062/151 096
065 096052 ili 620 149
Skijaški klub „Nordis „Kladanj
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41.
Senad Muhić
Sulejman Kuluglić
Kobaš Edis
Avdibegović Ernada
Udruženje dijabetičara opštine Kladanj
Omladinski krug Kladanj
Udruženje bosper
Udruženje građana za edukaciju, kulturu, ekonomiju,
ekologiju i informisanje „SOH-BET“
Udruženje preporod
Udruženje „EDEN PAUČ“ Kladanj
Centar za ekologiju i turizam „Konjuh“
Udruženje kulturno umjetničko društvo „Mladost“Kladanj
42.
43.
Udruženje Humanost na djelu „Birra“ Kladanj
Udruženje poljoprivrednika –povratnika Općine Kladanj
45.
Planinarsko društvo „Miljkovac“Kladanj
46.
47.
48.
Udruženje naše dijete Općine Kladanj
Udruženje „Kladanjska policija, 1991.-1995.“
Biciklistički klub „Kladanj“
Lejla Džaferović
Salihović Amir
Izen Hajdarević
Nevzeta Rustemović
Zijad Halilović
Fahir Imamović
Suljić Nermin
Halil Selibašić
Torlak Nedžad
Beširević Esad
Muhamed Softić
Salihović Mirsad
Šečić Ibrahim
Kovačević Sidreta
Busnov Selman
Mezetović Fehim
Šehić Amer predsjednik
Stručni saradnik Merisa Gurda 02.06.2014.godine
061 658 998
061 705 635
061/821-024
061/640-229
061/ 553-473
061 949-243
062/250 645
061/831 -644
062/702-340
061/238-504
062/346-551
062/323-544
061/865-101
061/821 005
060/327-2153
061/671-124
061/178-133
061-774-553
Download

Udruženja, društva, klubovi-kontakt telefoni (.PDF 71 KB)