SARADNICI
Prof. dr. sci. Rizah Alajbegović,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Kabineta za glaukom, Klinike za očne bolesti
Prof. dr. sci. Naima Mutevelić – Arslanagić,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Klinike za kožne i venerične bolesti
Prof. dr. sci. Ismet Bratović,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Odjeljenja za hepatologiju Klinike za gastrohepatologiju
Prof. dr. sci. Marko Bukša,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Odjeljenja za hipertenzije Klinike za bolesti srca i reumatizma
Prof. dr. sci. Ifaketa Bušić,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Klinike za bolesti uha, grla i nosa
Prof. dr. sci. Mirza Dilić,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Instituta za vaskularne bolesti
Prof. dr. sci. Zehra Dizdarević,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Klinike za plućne bolesti “Podhrastovi”,
nacionalni koordinator za tuberkulozu BiH
Doc. Dr. sci. Jasna Džirlo Todorović,
docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Odjeljenja Klinike za hematologiju
Prof. dr. sci. Ismet Gavrankapetanović,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Klinike za koštanu hirurgiju
4
Propedeutika_final_finala.indd 4
11.3.2011 11:43:54
Prof. dr. sci. Muhamed Hadžimejlić,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Katedre za internu medicinu, Katedre za kliničku propedeutiku i
Klinike za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i Instituta za
nuklearnu medicinu
Prof. dr. sci. Sead Idrizbegović,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Katedre ginekologija i akušerstvo
Akademik prof. dr. sci. Faruk Konjhodžić,
Sekretar odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka
i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Katedre za hirurgiju i Klinike za neurohirurgiju
Prof.dr.sci. Elma Kučukalić - Selimović
Šef klinike za nuklearnu medicinu
Prof. dr. sci. Nedim Lončarević,
profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
šef Neurofiziološke dijagnostike i Neurološke klinike KCUS-a
Prim. dr. sci. Ibrahim Osmić,
specijalista nefrolog Institut za nefrologiju
Mr. dipl. ing. Enver Suljević,
šef Instituta za kliničku hemiju i biohemiju
Prof. dr. sci. Azijada Šuljak,
profesor stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
šef Klinike za stomatološku protetiku
Prof. dr. sci. Esma Zečević,
vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
šef Pedijatrijske klinike i Katedre za pedijatriju
5
Propedeutika_final_finala.indd 5
11.3.2011 11:43:55
Download

SARADNICI