BAZA PODATAKA UDRUŽENJA
R.b.
Naziv udruženja
Ime konktakt osobe
Broj telefona
1.
2.
Ekološko udruženje građana «Eko zeleni»Kladanj
Udruženje logoraša Kladanj
Nijaz Čorbić
Husejin Jusupović
3.
Planinarsko društvo «Muška voda-Konjuh»Kladanj
4.
Udruženje gra đana «Sunce na dlanu»
ul Avdage Hasića bb.
Udruženje poljoprivrednika u BiH
Udruženje poljoprivrednika Tuzlanskog kantona
Udruženje poljoprivrednika Opštine Kladanj
Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Općine Kladanj
Softić Mirsad
Šarić Edis
Čamdžić Alma
061/168-286
062/916-827
623-437 kuća
061/296-186
061/389-900
061/776-976
Suljić Dženan
061/814-346
5.
6.
7.
8.
9.
Košarkaški klub «Kladanj -72»
ul. Kladanjskih brigada br. 3.
Udruženje građana radio klub «Kladanj»
Krš bb.
Sportsko –ribolovno društvo «Drinjača»Kladanj
patriotske lige br. 2.
10.
Nogometni klub «Konjuh»
11.
Crveni križa Općine Kladanj
ul Kladanjskih brigada br.5.
Huskić Hakija
Čamdžić Sadik
Mazalović Amir
Đozić Ferid
Mezetović Fehim
Gogić Ahmo
061/731-845
061/739-956
061/178-133
062/482-691
061/292-165
Muhamed Mazalović,Prašo
Muhamede i Gogić Ahmo,-Hadžikić
Kadir, Šarić Damir i Hercegovac
Nesib
Zijad Vejzović
Ramić Asima
061/425-222
035/620-159
061/732-928
062/151-096
061/ 425-237
061/658-915
12.
Udruženje građana za sport i rekreaciju invalida
Općine Kladanj
Preldžić Mersudin
Ahmetović Sead
061/658-959
13.
SKI KLUB «KLADANJ»
061/283-769
14.
Organizacija ratnih vojnih invalida Općine Kladanj
Rustemović Nijaz
Hodžić Fadila
Ahmetović Senahid
Hajdarević Ševal
Turalić Adem
15.
Udruženje građana penzionera Opštine Kladanj
ul. Fadila Kurtagića br.2.
Udruženje pčelara «Veresika»Kladanj
Vatrogasni dom , Kladanj
Sportski savez Općine Kladanj
Avdibegović Abdulah
620 238
061/303-921
061/899-381
16.
17.
18.
Moto klub «Dragon»Kladanj
ul.XVI Muslimanske brigade br.51.
19.
Udruženje građana «Centar za mlade, ekologiju i kulturu
Općine Kladanj
Auto-moto klub»Karaula»Kladanj
ul. Muslimanske brigade bb.
Udruženje građana «Djevojačka pećina «Brateljevići
Brateljevići br.11.
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kladanj
ul. Patritske lige
20.
21.
22.
Čamdžić Ejub
Mešković Edhem
Krekić Muhamed
Šarić Damir
Mašić Imer
Berković Alen
Suljkić Dženan
062/366-373
061/949-235
624-146
062/151-096
061/138-972
061/168-697
061/943-068
Sarajlić Ibrahim
061/720-171
Suljkić Dženan
Kovačević Džihad
Selimbašić Tufik
061/943-068
Selić Mirsada
621 716
061 389 -877
061/101-655
Šarić Mumin
061 243-207
23.
24.
25.
26.
27.
28.
U.G. boraca narodnooslobodilačkog
antifašističkog rata Opštine Kladanj
U.G.»Harmonija»
ul. Patriotske lige
Udruženje građana Lovačko društvo «Sokolina»
ul. Branilaca Bosne
Udruženje građana srpsko građansko vijeće –pokret za
ravnopravnost Općine Kladanj
ul Patriotske lige br.1.
Udruženje građana Josip Broz Tito Kladanj
upis u bazu 10.11.2008.g.
Udruženje mladih općine Kladanj
Silard Armin
Rustemović Azijada
Prvulović Sonja
Salihović Hariz
Dušan Lekić
Martinović Nedeljko
Silard Armin
Jasmin Salihović
Seldin Mumanović
Semir Mutamčić
29.
Udruženje privrednika Kladanj
Kuluglić Mirza
Ahmo Gogić
Udruženje za ugostiteljstvo i turizam Kladanj
Halilović Šahsudin
Ramo Šehić
30.
31.
Udruženju penzionera / umirovljenika Kladanj 2008. Kladanj
32.
Nogometni savez općine Kladanj
Imamović Fatima
Mumanović Mustafa
Šarić Damir
Prašo Muhamed
Borogovac Fahrudin
Muharemović Kemal
061/289-400
621-945
035/621 248
062/920-050
061/134-813
061/308-873
Neđo 061/743-762
061 842-764-Seldin
061 658 921 Jasmin
Kontakt osoba
sekretar Udruženja
Suljić Muharem
035/621-603
061/103 -954
Kontakt osoba
Halilović Šahsudin
061/407-119
061/943-093
621-144
062/241 342
062/151 096
065 096052 ili 620 149
Skijaški klub „Nordis „Kladanj
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41
Senad Muhić
Suljeman Kuluglić
Kobaš Edis
Avdibegović Ernada
Udruženje dijabetičara opštine Kladanj
Omladinski krug Kladanj
Udruženje bosper
Udruženje građana za edukaciju, kulturu, ekonomiju,
ekologiju i informisanje „SOH-BET“
Udruženje preporod
Udruženje „EDEN PAUČ“ Kladanj
Centar za ekologiju i turizam „Konjuh“
Udruženje kulturno umjetničko društvo „Mladost“Kladanj
42
43
Udruženje Humanost na djelu „Bira“ Kladanj
Udruženje poljoprivrednika –povratnika Općine Kladanj
44
45
Centar za ekologiju i turizam „Konjuh“
Planinarsko društvo „Miljkovac“Kladanj
46
47
Udruženje naše dijete Općine Kladanj
Udruženje „Kladanjska policija, 1991.-1995.“
Stručni saradnik
Merisa Gurda
Promjena izvršena 28.11.2012.godine
Lejla Džaferović
Salihović Amir
Izen Hajdarević
Zijad Halilović
Fahir Imamović
Suljić Nermin
Halil Selimbašić
Torlak Nedžad
Beširević Esad
Imamović Fahir
Softić Muhamed
Salihović Mirsad
Senaid Mustafić
Busnov Selman
061 658 998
061 705 635
061/821-024
061/640-229
061/ 553-473
061 949-243
062/250 645
061/831 -644
062/369-280
061/238-504
062/346-551
062/250-645
062/323-544
061/865-101
061/855-402
061/671-124
Download

BAZA PODATAKA UDRUŽENJA R.b. Naziv udruženja Ime