Vážený kliente,
dovolte mi poděkovat Vám jménem České spořitelny za Vaši přízeň, kterou nám věnujete. Díky detailní analýze Vaši
finanční situace a individuálnímu přístupu Vám představujeme dlouhodobé řešení na míru, které Vám efektivně zhodnotí
finanční prostředky a při tom respektuje Vaše životní cíle, plány a přání. Řešení je strukturováno do čtyřech oblastí:
Rezerva, Přání, Budoucnost a Zajištění. Každá z oblastí je pak nositelem rozdílných cílů. Správně postavené řešení by mělo
reflektovat všechny čtyři oblasti a to podle Vašich priorit.
Rozložení Vašich prostředků
Současné rozložení
Navrhované rozložení
Seznam Vašich cílů
Rezerva
Pilíř Rezerva by Vám měl zajistit finanční prostředky pro běžnou spotřebu a pro krytí každodenních nebo nečekaných
výdajů. Doporučení: Optimální rezerva je ve výši 6-násobku měsíčních výdajů.
Cíl
Požadovaná částka
Rezerva
139 000 Kč
Horizont
Plnění cíle
1 rok
Zbývá do 100%
62%
4 400 Kč měsíčně
Přání
Pilíř Přání Vám umožnuje zajištění finančních prostředků, které pomohou zrealizovat Vaše plány a přání.
Doporučení: Každý máme rozdílná přání nicméně, optimálně by každý měl bydlet ve svém, spořit dětem a mít naspořeno na
své koníčky.
Cíl
Automobil
Koupě domu
Požadovaná částka
Horizont
200 000 Kč
3 roky
89%
600 Kč měsíčně
5 let
10%
>5 000 Kč měsíčně
2 500 000 Kč
Plnění cíle
Zbývá do 100%
Budoucnost
Pilíř Budoucnost Vám slouží k zajištění plnohodnotného života ve stáří nebo jako vhodná forma zhodnocení majetku.
Doporučení: Cíl Penze doporučujeme nastavit minimálně ve výši 70% Vašeho současného čistého měsíčního příjmu.
Cíl
Penze
Plán byl vytvořen pro klienta: XX XX
Požadovaná částka
24 500 Kč/měs
Horizont
37 let
Plnění cíle
Zbývá do 100%
101%
—
Strana 1/4
Zajištění
Pilíř Zajištění slouží k udržení životního standardu Vás i Vaší rodiny v případě nečekaných životních situací.
Doporučení: Máte-li rodinu, je vhodné být zajištěn proti úmrtí z jakéhokoliv důvodu a invaliditě a to ve výši 1 - 3 násobku
ročních příjmů.
Pojištění
Doporučené nastavení
Moje zajištění
Pojištění života Pojištění pro případ nemoci Úrazové pojištění Pojištění domácnosti
Byt se nachází Bytový dům
Pojistná částka v domácnosti 300 000 Kč
Plocha bytu v m2 do 30
Autopojištění
Kubatura do 1350 ccm
Povinné ručení Pojištění čelního skla Pořizovací cena do 200 000 Kč
Havarijní pojištění Přínosy Vašeho plánu
Vývoj finančního majetku po 20 letech
Prostředky v
hotovosti
Možné čerpání státních
benefitů
Úvěrové limity
Produkt
Výše limitu
Kontokorent
35 000 Kč
Kreditní karta
30 000 Kč
Půjčka
200 000 Kč
Efektivní zhodnocení a tedy růst hodnoty majetku je základním znakem dobrého plánu. Nicméně není jediný. Důležité je,
aby Vaše finanční prostředky byly rozloženy v čase tak, abyste vždy měli dostatek prostředků v hotovosti. Nedílnou částí
správného plánu je také využití produktů s podporou státu, abyste obdrželi maximální státní příspěvky a daňové odpočty.
Profil klienta
Při rozhovoru o Vašem vztahu k financím a investicím jsme zjišťovali, zda s nimi již máte nějaké zkušenosti, případně jak
dlouho a v jaké míře se jim věnujete, a jaké znáte investiční nástroje. Vaše odpovědi jsme vyhodnotili a určili tím nejen Váš
znalostní profil, ale také škálu investičních nástrojů, které jsou pro Vás přiměřené a které Vám můžeme nabídnout. Společně
jsme došli k závěru, že jste investor s dobrými znalostmi složitějších investičních nástrojů, u kterých není zajištěna
návratnost investované částky nebo jejichž hodnota může v čase mírně kolísat.
Navrhované řešení
Plán byl vytvořen pro klienta: XX XX
Strana 2/4
Rezerva
Cíl
Produkt
Rezerva
Kreditní karta
Spořící účet k Osobnímu kontu
Osobní konto ČS
Pravidelně
Jednorázově
Splatnost
Akce
Založit
3 000 Kč
0 Kč
-
Založit
0 Kč
50 000 Kč
-
Upravit
Pravidelně
Jednorázově
Splatnost
Akce
Přání
Cíl
Produkt
Automobil
ISČS Vyvážený mix FF
2 000 Kč
90 000 Kč
-
Založit
Koupě domu
Stavební spoření
2 000 Kč
95 000 Kč
7/2015
Upravit
Pravidelně
Jednorázově
Splatnost
Akce
1 000 Kč
0 Kč
-
Založit
500 Kč
0 Kč
-
Založit
Pravidelně
Jednorázově
Splatnost
Akce
Budoucnost
Cíl
Produkt
Penze
Doplňkové penzijní spoření
ISČS Dynamický mix FF
Zajištění
Cíl
Produkt
Moje zajištění
Flexi - životní pojištění
500 Kč
0 Kč
-
Ponechat
Pojištění domácnosti
Pojištění domácností
100 Kč
0 Kč
-
Ponechat
Autopojištění
Autopojištění - jiná banka
900 Kč
0 Kč
-
Ponechat
Komentář
děkuji Vám, že jste si mě vybral jako průvodce světem financí. Rád bych Vám objasnil finanční plán, který jsem pro Vás
sestavil. V tomto ohledu bych Vás též rád informoval o tom, že bychom společně měli tento plán aktualizovat alespoň
jedenkrát za rok tak, aby odpovídal Vaší aktuální situaci. Tento plán prosím berte jako mé doporučení k tomu, jak nejlépe
zhodnotit Vaše prostředky a jak si co nejrychleji splnit Vaše přání. Dovolte, abych Vám představil čtyři oblasti finančního
života každého z nás.
REZERVA je velmi důležitým faktorem každé domácnosti. Je potřeba si ji vytvořit pro případ nečekaných událostí jako
mohou být oprava automobilu, zakoupení nové lednice či pro případ, že byste krátkodobě přišel o zaměstnání.
PŘÁNÍ je jednou z nejoblíbenějších oblastí celého plánu. Zde jste zmínil, že Vaším hlavním přáním je koupě rodinného
domu v horizontu pěti let. Při společných schůzkách budeme spravovat Vaše finance tak, abyste si naspořil
minimálně 10 % ceny domu, což Vám zaručí lepší úrokovou sazbu u hypotečního úvěru, který Vám pomůže splnit si
svůj sen.
BUDOUCNOST je oblast, na kterou se jako klienti moc nezaměřujeme. Společně jsme se však shodli, že je čas se i na tuto
oblast zaměřit a nespoléhat se stále pouze na stát. Důležité je si zachovat svůj životní standard a posléze si naplno
užívat doby, kdy nebudete muset každý den vstávat do práce. Jistě se v té době najde nejenom volný čas, ale i finanční
prostředky na to, abyste se mohl podívat po světe a k tomu Vám rád pomohu skrze tento finanční plán.
ZAJIŠTĚNÍ je poměrně opomíjená oblast, nicméně velmi důležitá. Nikdy nevíte, co se může stát a proto je potřeba se na
nenadále situace připravit. A to hlavně z toho důvodu, že zdraví je nejdůležitější hodnota člověka. Věřím, že připravený
plán se Vám bude nejenom líbit, ale využijete ho jako nápovědu pro zhodnocování Vašich financí.
Plán byl vytvořen pro klienta: XX XX
Strana 3/4
Osobní finanční plán pro Vás připravil
Jan Novák
Osobní bankéř
služba BLUE
infolinka: 800 400 700
www.blue.cz
Příští schůzka:
Česká spořitelna a.s.
Budějovická 1518/13a,b
Praha 4
mobil: +420 123 456 789
e-mail: [email protected]
Dnešní datum:
26.9.2014
Pravidelná schůzka:
17.6.2015
Důležité upozornění
Na základě tohoto materiálu Vám Česká spořitelna a.s. poskytla ve vztahu k investičním
nástrojům uvedeným v tomto materiálu investiční poradenství. V tomto materiálu Vám
doporučujeme investiční nástroje, které jsou pro Vás vhodné na základě vyhodnocení
informací, které jste nám poskytl(a). Naše doporučení v rámci investičního poradenství jsou
dále založena na aktuální situaci na finančních trzích, která se však neustále mění. Proto
byste jakékoliv využití tohoto materiálu s časovým odstupem měl(a) konzultovat s Vaším
bankéřem České spořitelny a.s. Upozorňujeme také, že doporučené investiční nástroje jsou
pro Vás vhodné pouze v takovém složení a poměru, v jakém Vám byly doporučeny.
Poskytnutím investičního poradenství Vám nezaručujeme a ani nemůžeme zaručit
zhodnocení nebo výnosy z Vašeho majetku. Nezaručujeme a ani nemůžeme zaručit, že
nemůže dojít ke znehodnocení Vašeho majetku nebo ke ztrátám v souvislosti s obchody doporučenými v rámci investičního
poradenství. Tento materiál nenahrazuje statuty fondů a klíčové informace pro investory ani neposkytuje jejich kompletní
shrnutí. Úplné názvy fondů i jejich správci jsou uvedeny ve statutech fondů a klíčových informacích pro investory. Seznamte
se statuty fondů a klíčovými informacemi pro investory, kde naleznete přesný způsob výpočtu výnosu a další informace o
podstatných okolnostech těchto investic. Upozorňujeme, že minulá nebo současná výkonnost žádné investice nezaručuje
výkonnost budoucí. Každá investice v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní není
zaručena návratnost původně investované částky. Tento materiál připravila Česká spořitelna, a.s., která podléhá dohledu
České národní banky.
Plán byl vytvořen pro klienta: XX XX
Strana 4/4
Download

Rozložení Vašich prostředků Seznam Vašich cílů