Vážený kliente,
na základě Vašeho dotazu týkajícího se služby Poplatkyzpet.cz je mou povinností Vás
informovat, že vzhledem k zamítavému rozhodnutí Ústavního soudu ve věci účtování
poplatků za správu a vedení úvěrových účtů a následnému ukončování všech řízení vedených
pod záštitou projektu Poplatkyzpet.cz, projekt Poplatkyzpet.cz skončil. Vzhledem k tomu, že
Vaše řízení již bylo pravomocně ukončeno, skončilo na základě smlouvy o poskytnutí
právních služeb i Vaše zastoupení mou osobou a naší advokátní kanceláří.
Společnost BSP Lawyer Partners, a.s. (BSP) se zavázala zaplatit za klienty náhradu nákladů
řízení přiznanou bance, a to podle Podmínek spolupráce a v souladu se smlouvou o poskytnutí
právních služeb. I když podle ust. 8.1 smlouvy o poskytnutí právních služeb naše advokátní
kancelář za splnění závazku společností BSP neručí, jsem pověřen sdělit Vám následující.
Podle mých aktuálních informací společnost BSP své závazky vůči klientům plní. Ke
komunikaci s nimi používá email [email protected] Tímto prostřednictvím s ní můžete
komunikovat i Vy. Podrobnosti, jak bude úhrada nákladů řízení probíhat, Vám společnost
BSP na základě Vašeho emailu sdělí a povede s Vámi i veškerou další komunikaci této věci
se týkající.
Osobně jsem rád, že společnost BSP přistoupila k plnění svého závazku tímto zodpovědným
způsobem. Byl jsem informován, že začala spolupracovat se slovenskou společností TOP
INNOVATIONS, s.r.o. Tento postup byl zvolen na doporučení auditorů a daňových poradců,
s nímž se ztotožňuji. Předložená smlouva o postoupení pohledávky stanoví, že společnost
TOP INNOVATIONS, s.r.o. si je vědoma výsledku sporů týkajících se neoprávněně
účtovaných bankovních poplatků za vedení úvěrového účtu i toho, že je postupovaná
pohledávka sporná a nejistá, a že za její dobytnost ani trvání v době postoupení dle smlouvy
neručíte. Cenou za postoupení pohledávky je výše nákladů řízení, které jste uhradili bance.
Jsem přesvědčen, že navržený postup je zákonnou a bezpečnou cestou, jak získáte zpět
náklady řízení, které jste zaplatili a které se Vám zavázala společnost BSP proplatit.
Veškeré další podrobnosti týkající se úhrady nákladů řízení Vám poskytne společnost BSP
prostřednictvím emailu [email protected]
Vzhledem k tomu, že naše spolupráce je u konce, rád bych Vám ještě jednou poděkoval za
Vaši přízeň a důvěru.
S přátelským pozdravem,
JUDr. Petr Toman
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Download

Vážený kliente, na základě Vašeho dotazu týkajícího se