Vážený kliente,
na základě množících se dotazů, ze kterých vyplývá, že si nejste jisti jak dále postupovat po
ukončení soudního řízení ve věci vymáhání úvěrových poplatků, bych Vás rád informoval o
následujícím.
Jak již víte, soud Vaše řízení ukončil a zároveň přiznal bance náhradu nákladů řízení.
Rozhodnutí soudu Vám již bylo doručeno.
Na postupu ohledně úhrady nákladů řízení je třeba se domluvit se společností BSP Lawyer
Partners, a.s. (BSP), která je provozovatelem služby Poplatkyzpet.cz a která se zavázala
zaplatit za klienty náhradu nákladů řízení přiznanou bance, nebo jim tuto proplatit, a to podle
Podmínek spolupráce a v souladu se smlouvou o poskytnutí právních služeb. I když podle ust.
8.1 smlouvy naše advokátní kancelář za splnění závazku společností BSP neručí, rád bych
Vám doporučil následující postup.
Podle mých aktuálních informací společnost BSP své závazky vůči klientům plní. Ke
komunikaci s nimi používá email [email protected] Tímto prostřednictvím s ní můžete
komunikovat i Vy. Podrobnosti, jak bude úhrada nákladů řízení probíhat, Vám společnost
BSP na základě Vašeho emailu sdělí a povede s Vámi i veškerou další komunikaci této věci
se týkající.
Abyste předešli jakémukoliv prodlení z Vaší strany (zejména rizika vymáhání nákladů řízení
bankami v exekučním řízení, pokud změní přístup ke svým klientům), doporučuji Vám
náklady řízení přiznané soudem bance uhradit v souladu s rozhodnutím soudu. Doklad o
úhradě nákladů řízení následně zašlete na [email protected] Společnost BSP Vám
uhrazené náklady řízení v plné výši proplatí, a to právě na základě zaslaného dokladu o
úhradě a nově uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky na společnost TOP
INNOVATIONS, s.r.o.
Tento postup byl zvolen na doporučení auditorů a daňových poradců. Předložená smlouva o
postoupení pohledávky stanoví, že společnost TOP INNOVATIONS, s.r.o. si je vědoma
výsledku sporů týkajících se neoprávněně účtovaných bankovních poplatků za vedení
úvěrového účtu, i toho, že je postupovaná pohledávka sporná a nejistá a že za její dobytnost
ani trvání v době postoupení dle smlouvy neručíte. Cenou za postoupení pohledávky je výše
nákladů řízení, které jste uhradili bance. Jsem přesvědčen, že navržený postup je zákonnou a
bezpečnou cestou, jak získáte zpět náklady řízení, které jste zaplatili a které se Vám zavázala
společnost BSP proplatit. Osobně jsem rád, že společnost BSP přistoupila k plnění svého
závazku tímto zodpovědným způsobem.
Nakonec jsem Vás povinen informovat, že vzhledem k zamítavému rozhodnutí Ústavního
soudu ve věci účtování poplatků za správu a vedení úvěrových účtů a následnému ukončování
všech řízení vedených pod záštitou projektu Poplatkyzpet.cz, projekt Poplatkyzpet.cz skončil.
Po pravomocném ukončení Vašeho řízení skončí na základě smlouvy o poskytnutí právních
služeb i Vaše zastoupení mou osobou a naší advokátní kanceláří.
Veškeré podrobnosti týkající se úhrady nákladů řízení, včetně informací kam a jakým
způsobem je máte uhradit, Vám poskytne společnost BSP prostřednictvím emailu
[email protected]
S přátelským pozdravem
JUDr. Petr Toman
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Download

Vážený kliente, na základě množících se dotazů, ze kterých