www.iscs.cz
MPV 2/01/2012/008
informační linka: 800 INVEST (800 468 378)
Sporobond
Komu je fond určen?
Bude vyhovovat těm investorům, kteří hledají konzervativnější dluhopisový fond a jejichž profil odpovídá rizikům
a očekávaným výnosům nad úrovní fondu peněžního trhu. Je důležitým stavebním kamenem, který by neměl
chybět v žádné střednědobé investici stejně jako v dlouhodobé investici. Minimální doporučovaný investiční
horizont jsou 3 roky.
Investiční strategie fondu
Sporobond investuje především do státních dluhopisů
a dluhopisů jiných důvěryhodných emitentů.
Pro dosažení možného vyššího výnosu fond investuje
i do zahraničních dluhopisů. Většina z těchto investic
je zajištěna vůči měnovému riziku.
Model extrémních historických výkonností (%)
3 roky
2 roky
1 rok
1/2 roku
Správce
Investiční společnost České spořitelny
Aktualizace k datu
31. 12. 2011
Fond založen
31. 3. 1998
Číslo sběrného účtu
35-2000666389/0800
Vlastní kapitál (mil. Kč)
7 933
Vlastní kapitál/1 PL (Kč)
1,8918
Modifikovaná durace portfolia
4,60
Vstupní poplatky
max. 1,00 %
Minimální investice
100 Kč
0%
-5%
5%
10%
15%
20%
Vývoj ceny podílového listu za poslední 2 roky
10%
8%
6%
4%
2%
0%
07-11
-2%
01-11
*14,36
9,65
3,66
7,09
6,78
1,95
6,27
3,76
1,69
-1,24
-1,64
7,07
4,15
07-10
-0,81
1,23
2,78
4,74
roční (%)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12-09
Výkonnosti fondu
v roce (%)
za 3 měsíce
za 6 měsíců
za 12 měsíců
od založení (p. a.)
-10%
Majetek fondu podle třídy aktiv
Státní dluhopisy
5%
12%
Korporátní dluhopisy
15%
Podílové fondy
68%
*Absolutně od data založení fondu
Kolísavost fondu
směrodatná odchylka měsíčních modelových
výkonností za 3 roky je 1,19 %
25%
Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu
v průběhu posledních 6-ti let. Graf vypovídá o skutečné kolísavosti
výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší
výkonnost fondu v daném období. Více informací na www.iscs.cz.
Depozita
Deset největších pozic v portfoliu (k 30. 11. 2011)
GOVERNMENT BOND 3.4 09/01/15
15,40 %
GOVERNMENT BOND 5.7 05/25/24
14,49 %
GOVERNMENT BOND 5 04/11/19
10,40 %
GOVERNMENT BOND 6.95 01/16
6,01 %
GOVERNMENT BOND 3.75 09/20
5,43 %
GOVERNMENT BOND 4 04/11/17
4,26 %
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT)
3,81 %
ESPA BOND USA HIGH YIELD T
3,30 %
PARVEST EURO CORP BOND-INST
2,84 %
GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16
2,47 %
Důležité upozornění:
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou
uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Správcem
fondu je Investiční společnost České spořitelny.
Hodnota investované částky a výnos z ní mohou
stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost
investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje
výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené
v tomto materiálu mají pouze informační charakter
a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo
poskytnout jeho kompletní shrnutí. Podrobnější
informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných
okolnostech týkajících se podílových fondů ISČS,
stejně jako aktuální ceny jejich podílových listů Vám
rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny,
na www.iscs.cz, nebo na infolince 800 INVEST
(800 468 378). Tento informační materiál vytvořila
Česká spořitelna, a. s., úsek FT Retail Distribution,
a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 10. 1. 2012.
Download

Sporobond