INVESTIČNÍ FONDY
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Ranking investičních fondů (červen 2014)
Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit
nejlepší a nejhorší investiční řešení v rámci dané skupiny fondů. Hlavním ukazatelem pro
určení ratingu fondu je tzv. information ratio, které vyjadřuje poměr výkonnosti fondu vůči
existujícímu riziku. Fondy, které dosahují vyšších hodnot tohoto ukazatele, tj. vyšší
výkonnosti s ohledem na riziko spojené s investicí do tohoto fondu, mají hodnocení 5a nebo
4a, naopak fondy s horším poměrem výnosu k riziku mají hodnocení 2a a 1a. Hodnocení 3a je
neutrální. Ranking Analizy Online je udělován každý měsíc, a to ve dvou kategoriích (na
základě dat za dva investiční horizonty) – 12 a 36 měsíců. Z pohledu investora jsou
nejzajímavější ty fondy, které mají vysoké hodnocení v obou horizontech. V měsíčních
reportech zmiňujeme pouze nejlepší fondy, resp. ty, které mají vysoký krátkodobý rating (4a
nebo 5a) a alespoň průměrný dlouhodobý rating (3a a vyšší).
V červnovém Rankingu Analizy Online jsme udělili hodnocení v krátkodobém investičním
horizontu více než 500 fondům, přičemž většina z nich zároveň působí na trhu dostatečně
dlouho na to, aby získala také známku za výkonnost v posledních 36 měsících. V současnosti
se nejvyšším hodnocením 5a v obou investičních horizontech může pochlubit více než 30
fondů. Z hlediska investora si zvláštní pozornost zaslouží ty, které si dlouhodobě udržují
ratingové známky na vysoké úrovni. Nejvyšší hodnocení v obou horizontech, a to po dobu
minimálně jednoho roku, si dokázalo udržet 9 fondů. Patří k nim KBC Equity Fund - World A
(Acc) (EUR), ze skupiny akciových fondů globálních rozvinutých trhů. Správci fondu se při
výběru akcií do portfolia řídí rozdílem ocenění společností, které jsou obchodovány na trzích
různých států a regionů. Důležité kritérium pro výběr představují hospodářské vyhlídky
jednotlivých zemí.
V červnovém 12měsíčním rankingu debutovaly 3 fondy: KBC Equity Fund – America A (Acc)
(Kč), KB Privátní správa aktiv 5D, opf A (Kč) oraz Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí,
opf (Kč). Mezi nimi nejvyšší ratingovou známku 5a získal KBC Equity Fund – America A (Acc)
(Kč). Ostatní fondy získaly nejnižší známku – 1a.
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
16. července 2014
– 9 fondů si udržuje
nejvyšší rating v
obou sledovaných
investičních
horizontech déle
než jeden rok
– v 12měsíčním
rankingu
debutovaly tři
fondy
1
ZHODNOCUJEME INFORMACE
V rankingu s tříletým investičním horizontem debutovaly 4 fondy. Dva z nich: Amundi Funds –
Equity India AU (Acc) (USD) a Amundi Funds – Equity Japan Target AJ (Acc) (JPY) se mohou
ve srovnání s konkurencí pochlubit vysokým ratingem (v jednotlivých případech známky 5a
a 4a).
Naopak ve skupině fondů, u nichž v poslední době došlo k významnému zlepšení
12měsíčního ratingu si pozornost zaslouží Pioneer Funds – Latin American Equity A (Acc)
(EUR). Během sotva dvou měsíců jeho hodnocení v krátkodobém rankingu vzrostlo až o tři
stupně, z nejnižšího hodnocení 1a na 4a. Pioneer Funds – Latin American Eqiuty A (Acc)
(EUR) po debutu v našem přehledu 9 měsíců v řadě dosahoval ve srovnání s konkurencí
horších výsledků. Od května jsme však mohli sledovat změnu situace. Lepší výsledky za toto
období by ve srovnání s konkurencí mohly vyplývat ze zlepšení atmosféry na brazilském trhu.
Správci fondu investují více než polovinu aktiv do společností obchodovaných na burze v Sao
Paulu. V červnu jeho zisk dosáhl +3,4 %, což byl třetí nejlepší výsledek ve skupině fondů akcií
Latinské Ameriky.
Zcela opačným směrem se vydaly výsledky AKRO akciového fondu nových ekonomik, opf (Kč)
ze skupiny akciových fondů globálních rozvíjejících se trhů. Ještě v lednu tohoto roku se
mohl pochlubit nejvyšším ratingem v 12měsíčním horizontu, ale v následujících měsících
jsme byli svědky zhoršení výsledků. Na rozdíl od výše zmíněného fondu AKRO akciový fond
nových ekonomik, opf (CZK) dopadl v době zlepšení atmosféry na rozvíjejících se trzích hůř
než ostatní zástupci skupiny. V červnu jako jediný v segmentu zaznamenal drobnou ztrátu
(o -0,1 %), zatímco průměrný výsledek skupiny za toto období byl +1,8 %. V ročním přehledu
byl výnos AKRO akciového fondu nových ekonomik, opf (Kč) o +2 procentní body vyšší než
průměrný výsledek v rámci segmentu.
Tým Analizy Online
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
2
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny akcií rozvíjejících se evropských trhů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
7,7%
1
GIS - Central and Eastern European Equities D (Acc) (EUR)
-1,7%
16,9%
2
Conseq Invest - Equity Fund A (Acc) (CZK)
-1,2%
19,7%
4,5%
3
KBC Equity Fund - Central Europe A (Acc) (EUR)
-0,8%
19,6%
-1,9%
4
Raiffeisen - Český akciový fond RVT (Acc) (CZK)
0,5%
14,2%
-2,5%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny akcií rozvíjejících se globálních trhů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (Dis) (EUR)
2,1%
21,2%
30,5%
2
Generali PPF New Economies Fund A (Acc) (EUR)
3,2%
23,2%
6,2%
3
ESPA STOCK GLOBAL - EMERGING MARKETS VT (Acc) (EUR)
2,2%
17,4%
7,6%
4
PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund A (Acc) (USD)
2,0%
16,0%
6,2%
5
Raiffeisen - EmergingMarkets-Aktien RVT (Acc) (EUR)
1,3%
14,9%
10,0%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny akcií rozvinutých evropských trhů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
KBC Equity Fund - High Dividend Eurozone A (Acc) (EUR)
-0,7%
39,2%
50,7%
2
PineBridge Europe Equity Fund L (Acc) (USD)
-0,2%
31,8%
51,1%
3
Raiffeisen - TopDividende-Aktien RVT (Acc) (EUR)
0,0%
32,9%
56,2%
4
Franklin Mutual Euroland Fund A (Acc) (EUR)
-1,6%
36,6%
48,8%
5
Franklin Euroland Core Fund A (Acc) (EUR)
-1,2%
33,6%
46,6%
6
Pioneer Funds - European Equity Value A (Acc) (EUR)
-0,9%
31,7%
56,8%
7
KBC Equity Fund - Buyback Europe A (Acc) (EUR)
-0,3%
31,4%
56,6%
8
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
-1,5%
33,3%
59,4%
9
Pioneer Funds - European Research A (Acc) (EUR)
-1,0%
30,0%
52,8%
10
ING (L) Invest Europe High Dividend X (Acc) (EUR)
-0,8%
32,0%
49,4%
11
KBC Equity Fund - Eurozone A (Acc) (EUR)
-1,4%
31,2%
42,5%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny akcií malých a středních společností rozvinutých evropských trhů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Pioneer Funds - European Potential A (Acc) (EUR)
-0,9%
37,1%
74,9%
2
CS Equity Fund (Lux) - Small and Mid Cap Europe B (Acc) (EUR)
-0,4%
40,3%
63,1%
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
3
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny akcií rozvinutých globálních trhů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)
0,3%
29,1%
64,8%
2
Index Fund - World A (Acc) (EUR)
1,5%
23,5%
62,9%
3
KBC Equity Fund - World A (Acc) (EUR)
0,4%
24,8%
57,6%
4
Templeton Global (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
0,1%
27,8%
65,8%
5
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
-0,1%
25,6%
68,3%
6
KBC Equity Fund - High Dividend A (Acc) (EUR)
1,6%
24,4%
69,5%
7
HSBC GIF - Global Equity A (Acc) (USD)
0,7%
23,8%
59,3%
8
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
1,9%
25,5%
57,4%
9
Raiffeisen - Global-Aktien RVT (Acc) (EUR)
1,8%
25,6%
61,5%
10
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD)
0,5%
25,0%
55,9%
11
Franklin Global Growth And Value Fund A (Acc) (USD)
0,8%
23,7%
53,7%
12
Pioneer Funds - Global Select A (Acc) (EUR)
1,6%
25,0%
51,0%
13
Pioneer Funds - Global Equity Target Income A (Acc) (EUR)
0,6%
22,5%
48,6%
14
ING (L) Invest Global Opportunities X (Acc) (EUR)
1,8%
21,6%
41,4%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny amerických akcií
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
2,6%
27,1%
83,7%
1
KBC Equity Fund - America A (Acc) (USD)
2
KBC Equity Fund - High Dividend North America A (Acc) (USD)
2,6%
27,5%
87,6%
3
Franklin U.S. Focus Fund A (Acc) (USD)
2,6%
31,3%
74,8%
4
Fidelity Funds - America Fund A (Dis) (EUR)
1,8%
26,1%
88,7%
5
Index Fund - United States A (Acc) (USD)
2,3%
24,9%
82,5%
6
KBC Equity Fund - Buyback America A (Acc) (USD)
2,4%
25,7%
83,5%
7
Amundi Funds - Index Equity North America AE (Acc) (EUR)
1,9%
24,7%
78,8%
8
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A (Acc) (EUR)
1,3%
25,5%
81,3%
9
CS Equity Fund (Lux) - USA B (Acc) (USD)
2,5%
26,7%
72,1%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny akcií malých a středních amerických společností
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
12m
36m
1
Parvest - Equity USA Mid Cap A (Acc) (USD)
3,7%
28,9%
90,7%
kvě 16
2
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A (Acc) (EUR)
3,3%
28,4%
65,9%
kvě 16
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
4
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny asijských akcií s výjimkou Japonska
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Fidelity Funds - Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
2,2%
17,5%
33,1%
2
Horizon - Access Fund Asian Infrastructure A (Acc) (EUR)
1,8%
18,7%
33,7%
3
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund A (Acc) (USD)
2,5%
19,3%
25,0%
4
HSBC GIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A (Acc) (USD)
0,3%
15,6%
31,6%
5
Franklin Asian Flex Cap Fund A (Acc) (USD)
2,2%
15,3%
24,6%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny akcií BRIC
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
HSBC GIF - BRIC Equity A (Acc) (USD)
4,0%
25,1%
-0,9%
2
Infond - BRIC A (Acc) (EUR)
4,3%
19,9%
4,1%
3
BNP Paribas PARVEST Equity BRIC C (USD)
4,5%
20,4%
0,6%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny čínských akcií
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Fidelity Funds - Greater China Fund A (Dis) (USD)
2,3%
20,5%
36,1%
2
Amundi Funds - Equity Greater China AU (Acc) (USD)
2,4%
21,1%
34,4%
3
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
1,7%
24,9%
48,0%
4
PineBridge Greater China Equity Fund A (Acc) (USD)
3,2%
20,4%
31,9%
5
ING (L) Invest Greater China X (Acc) (USD)
2,4%
19,3%
26,2%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny indických akcií
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
PineBridge India Equity Fund A (Acc) (USD)
6,5%
44,3%
28,2%
2
HSBC GIF - Indian Equity A (Acc) (USD)
4,7%
48,8%
22,8%
3
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
3,9%
36,6%
25,4%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny japonských akcií
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 (Acc) (JPY)
4,1%
12,5%
53,7%
2
Amundi Funds - Equity Japan Target AJ (Acc) (JPY)
7,0%
21,9%
47,8%
3
KBC Equity Fund - Japan A (Acc) (JPY)
5,0%
10,3%
38,3%
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
5
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny latinskoamerických akcií
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
HSBC GIF - Latin American Equity M1 (Acc) (USD)
2,1%
12,0%
2,2%
2
Amundi Funds - Equity Latin America AU (Acc) (USD)
4,0%
9,9%
-7,1%
3
PineBridge Latin America Equity Fund A (Acc) (USD)
3,9%
10,2%
-6,3%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny ruských akcií
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Parvest - Equity Russia Opportunities A (Acc) (USD)
7,6%
24,9%
7,4%
2
Pioneer Funds - Russian Equity A (Acc) (EUR)
5,0%
11,5%
-5,3%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny zahraničních akcií energetického sektoru
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
KBC Equity Fund - Oil A (Acc) (EUR)
4,6%
29,5%
37,4%
2
Generali PPF Oil Industry and Energy Producton Fund A (Acc) (EUR)
4,0%
34,2%
24,6%
3
ING (L) Invest Energy X (Acc) (USD)
3,6%
30,4%
30,1%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny zahraničních akcií realitního sektoru
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
CS Equity Fund (Lux) - European Property B (Acc) (EUR)
0,5%
32,7%
43,9%
2
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY VT (Acc) (EUR)
1,0%
31,6%
40,0%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny zahraničních akcií sektoru farmaceutiky a biotechnologií
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
4,8%
42,3%
172,8%
1
ESPA STOCK BIOTEC T (Acc) (EUR)
2
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
7,6%
43,7%
169,1%
3
ING (L) Invest Health Care P (Acc) (USD)
2,2%
33,5%
106,0%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny zahraničních akcií technologického sektoru
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
KBC Equity Fund - Technology A (Acc) (USD)
1,8%
29,9%
66,1%
2
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
4,0%
30,2%
57,6%
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
6
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny smíšené zahraniční aktivní alokace
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1,0%
18,3%
29,0%
1
Parvest - Diversified Dynamic A (Acc) (EUR)
2
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
0,1%
17,7%
50,6%
3
PROSPERITA opf globální (CZK)
0,8%
22,0%
23,6%
4
Pioneer Funds - Global Multi-Asset A (Acc) (EUR)
0,9%
15,5%
36,4%
5
First Eagle Amundi - International Fund AU (Acc) (USD)
1,3%
15,4%
46,9%
6
ČP INVEST Fond živé planety, opf (CZK)
1,8%
22,4%
12,9%
7
KBC Master Fund - CSOB Portfolio Pro Srpen 90 A (Acc) (CZK)
0,5%
14,5%
15,6%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny smíšené zahraniční dynamické
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
0,1%
19,1%
52,0%
2
ING (L) Patrimonial Aggressive X (Acc) (EUR)
0,8%
17,6%
48,2%
3
Pioneer P.F. - Global Changes A (Acc) (EUR)
2,7%
18,7%
23,2%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny smíšené zahraniční stabilního růstu
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A (Acc) (EUR)
0,5%
15,8%
37,6%
2
Franklin Income Fund N (Acc) (USD)
1,4%
18,4%
52,0%
3
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (Acc) (EUR)
1,0%
16,0%
29,9%
4
BNP Paribas L1 - Model 3 A (Acc) (EUR)
0,8%
14,0%
37,6%
5
Raiffeisen - Global-Mix RVT (Acc) (EUR)
0,7%
15,9%
40,3%
6
Success absolute T (Acc) (EUR)
1,1%
14,9%
26,7%
7
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy A (Acc) (EUR)
-0,3%
14,5%
22,9%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny asijských dluhopisů univerzální
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
12m
36m
1
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
-0,3%
9,3%
39,7%
kvě 16
2
BNP Paribas PARVEST Bond Asia ex-Japan C (USD)
0,0%
8,4%
-
kvě 16
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
7
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny českých dluhopisů univerzální
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
ČSOB bond mix, opf (CZK)
0,7%
4,5%
12,9%
2
ING International Czech Bond P (Acc) (CZK)
0,8%
5,4%
14,2%
3
Pioneer obligační fond, opf (CZK)
0,8%
5,2%
14,2%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny evropských dluhopisů univerzální
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
47,0%
1
KBC Renta - Medium EUR A (Acc) (EUR)
1,3%
17,5%
2
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
0,9%
16,0%
40,6%
3
KBC Renta - Long EUR A (Acc) (EUR)
1,6%
19,0%
55,4%
4
Amundi Funds - Bond Europe AE (Acc) (EUR)
1,0%
18,8%
42,8%
5
HSBC GIF - Euro Bond A (Acc) (EUR)
0,8%
14,4%
40,0%
6
BNP Paribas L1 - Bond Europe Plus A (Acc) (EUR)
1,0%
15,9%
42,5%
7
Templeton European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
0,8%
16,0%
39,7%
8
KBC Renta - Eurorenta A (Acc) (EUR)
1,1%
15,4%
37,3%
9
KBC Renta - Emurenta A (Acc) (EUR)
1,1%
15,5%
38,6%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny evropských high yield dluhopisů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Amundi Funds - Bond Euro High Yield AE (Acc) (EUR)
0,6%
18,9%
41,0%
2
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 (Acc) (EUR)
0,6%
19,7%
43,1%
3
Pioneer Funds - Euro High Yield A (Acc) (EUR)
0,6%
18,4%
44,1%
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
8
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny evropských korporátních dluhopisů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
HSBC GIF - Euro Credit Bond A (Acc) (EUR)
0,4%
14,6%
42,1%
2
Parvest - Bond Euro Corporate A (Acc) (EUR)
0,6%
14,6%
35,3%
3
Franklin European Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
0,7%
14,5%
37,6%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny evropských státních dluhopisů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Parvest - Bond Euro Government A (Acc) (EUR)
1,0%
15,2%
36,5%
2
KBC Index Fund - Euroland Bonds A (Acc) (EUR)
0,8%
14,8%
36,7%
3
GIS - Euro Bonds D (Acc) (EUR)
0,9%
15,4%
37,7%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny globálních dluhopisů univerzální
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
ING (L) Renta Fund World P (Acc) (EUR)
1,0%
12,0%
30,8%
2
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
0,5%
10,7%
28,9%
3
HSBC GIF - Global Bond A (Acc) (USD)
0,4%
9,4%
29,6%
4
KBC Bonds Capital Fund C1 (Acc) (EUR)
0,5%
8,5%
27,8%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny globálních high yield dluhopisů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
1
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
červen
o12m
o36m
0,4%
13,0%
52,1%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny globálních korporátních dluhopisů
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
KBC Bonds Corporates Euro C1 (Acc) (EUR)
0,6%
15,9%
39,3%
2
Generali PPF Corporate Bonds Fund A (Acc) (EUR)
0,5%
9,9%
32,9%
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
9
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Fondy ze skupiny korporátních dluhopisů Emerging Markets
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
ranking
o12m
o36m
12m
ranking
36m
1
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 (Acc) (USD) 0,6%
11,6%
41,9%
říj 15
2
Fidelity Fund Emerging Market Corporate Debt A (Acc) (USD)
0,1%
11,2%
-
bře 16
3
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond 2016 A (Dis) (EUR)
-3,1%
12,4%
21,5%
říj 15
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny státních dluhopisů Emerging Markets univerzální
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
KBC Bonds Emerging Markets C1 (Acc) (USD)
0,3%
12,9%
50,1%
2
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
0,2%
11,3%
43,5%
3
Parvest - Bond World Emerging A (Acc) (USD)
0,0%
12,1%
41,4%
4
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond A (Acc) (USD)
-0,1%
10,4%
43,5%
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
ranking
ranking
12m
36m
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny středo a východoevropských dluhopisů univerzální
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
1
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (Acc) (EUR)
červen
o12m
o36m
0,7%
12,2%
23,8%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny USA dluhopisů univerzální
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A (Acc) (EUR)
-0,2%
6,3%
36,7%
2
Franklin U.S. Total Return Fund A (Acc) (USD)
-0,5%
7,0%
32,8%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny peněžního trhu EUR
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Generali PPF Cash & Bond Fund A (Acc) (EUR)
0,3%
9,2%
24,4%
2
AXA EUR Konto, opf (EUR)
-0,1%
12,7%
30,3%
3
BNP Paribas PARVEST Enhanced Cash 6 Months C (EUR)
0,1%
6,6%
14,8%
Zdroj: Analizy Online SA
Fondy ze skupiny peněžního trhu USD
výsledek (v Kč)
Poř. č Název fondu
červen
o12m
o36m
1
Amundi Funds - Cash USD AU (Acc) (USD)
-0,4%
1,5%
20,5%
2
Parvest - Money Market USD A (Acc) (USD)
-0,4%
1,4%
19,6%
Zdroj: Analizy Online SA
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
10
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Metodologie sestavování Rankingu Analizy Online
Co je to Ranking?
Ranking Analizy Online je nástroj, který je založen na kvantitativních parametrech a který
jednoduchým způsobem představuje investorům nejlepší a nejhorší fondy v rámci dané
produktové skupiny. Investor má díky průběžnému sledování investiční politiky hodnocených
fondů jistotu, že fondy, které jsou součástí porovnávané skupiny, vždy splňují klasifikační
kritéria stanovena společností Analizy Online. Fondy jsou hodnoceny za roční a tříleté
investiční období, a proto mají investoři jasný přehled o změnách v rámci realizované
investiční politiky. Na základě těchto informací jsou při výběru fondu schopni přijímat dobrá
rozhodnutí.
Jak Ranking vzniká?
Výkonnost – Očekávaný mimořádný výnos
Ranking Analizy Online je sestaven na základě
Mapa výnos/riziko
ukazatele information ratio, který vyjadřuje poměr
mezi výnosy a rizikem. Je vypočítán po skončení
8%
Nejlepší
daného kalendářního měsíce. Při výpočtu tohoto
fond
parametru bereme v úvahu dva faktory: mimořádný
4%
výnos (rozdíl mezi výkonností fondu a průměrným
0%
výsledkem dané skupiny) a riziko založené na
historické proměnlivosti mimořádných výnosů
-4%
(tracking error). Díky ukazateli information ratio
Nejslabší
fond
jsme schopni všechny fondy, které jsou součástí
-8%
dané skupiny, seřadit od nejlepšího k nejslabšímu.
Patnáct procent nejlepších výsledků obdrží nejvyšší
-12%
0%
2%
4%
6%
8%
hodnocení 5a. Následujících 20 % získává 4a, dalších
30 % známku 3a, následujících 20 % získává
Riziko - Standardní kolísání výkonnosti
hodnocení 2a a posledních 15 % výsledků pak
nejnižší hodnocení 1a. Jak lze vidět, čím vyšší je poměr výnosů k riziku, tím má fond vyšší
hodnocení.
10%
Jak hodnocení interpretovat?
Fondy, které se vyznačují vysokou efektivitou řízení, jsou ty, které mají hodnocení 5a nebo 4a.
Hodnocení na úrovni 3a znamená průměrnou efektivitu řízení a známky na úrovni 2a a 1a pak
nízkou efektivitu řízení.
Při sestavování Rankingu bereme v úvahu dva investiční horizonty: 12měsíční, který
vyjadřuje krátkodobou efektivitu řízení, a 36měsíční, který představuje výsledky řízení v
delším časovém horizontu. Z hlediska investora jsou nejvýnosnější ty fondy, které mají
vysoké hodnocení v prvním i v druhém horizontu. Tyto fondy totiž mají vyšší schopnost
generovat dobré výsledky při proměnlivé hospodářské situaci.
Kde najdete Ranking Analizy Online?
Ranking fondů, které jsou nabízeny na polském trhu, najdete na stránkách www.analizy.pl v
sekci Rankingi a v měsíčních analytických reportech, které obsahují seznam nejvýše
hodnocených fondů. Informace o Rankinzích, které se týkají českého trhu, naleznete na
stránkách www.analizyonline.com v záložce „Reporty a zprávy“.
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
11
ZHODNOCUJEME INFORMACE
Kontakt
Pokud Vás zaujalo téma, kterému jsme se věnovali v reportu, a hledáte o něm více
informací, obraťte se na nás.
Analytické oddělení
tel. 0048 22 431 82 97
[email protected]
www.analizyonline.com
Společnost Analizy Online je nezávislá analytická společnost, která se zabývá monitoringem polských a
zahraničních institucí kolektivního investování, investičních a penzijních fondů a fondů životního pojištění.
Součástí analýz trhu s fondy jsou mimo jiné výsledky a žebříčky fondů, spravovaná aktiva, hodnocení efektivity
řízení a analýza vlivu těchto faktorů na finanční trhy.
Činnost společnosti na polském trhu zahrnuje také monitoring trhu se strukturovanými nástroji, změny ve
složení akcionářů veřejně obchodovaných polských společností a analýzu polského dluhopisového trhu.
Tento report byl zpracován výhradně k informačním účelům, a to na základě nejlepších znalostí a
maximální pečlivosti jeho autorů. Údaje použité při sestavení reportu pocházejí ze zdrojů, které
společnost Analizy Online SA považuje za důvěryhodné a přesné, ale u nichž neexistuje záruka, že jsou
úplné a že odrážejí skutečný stav. Názory obsažené v tomto reportu jsou částečně založeny na
odhadovaných hodnotách, které jsou stanoveny na základě metodologie společnosti Analizy Online a
mohou se lišit od skutečných údajů. Analizy Online SA nenesou odpovědnost za případné škody
způsobené využitím názorů a informací uvedených v tomto reportu. Tento report je určen výlučně k
vlastnímu užitku zákazníků a partnerů společnosti Analizy Online SA, kteří ho obdrželi bezprostředně od
společnosti Analizy Online SA. Úplné nebo částečné zveřejnění tohoto reportu v tisku, na internetu nebo v
jiných hromadných sdělovacích prostředcích a také citování uvedených názorů vyžaduje písemný souhlas
společnosti Analizy Online SA.
© Copyright by Analizy Online S.A.
www.analizyonline.com
12
Download

2014-07-15_Ranking investičních fondů