J&T MONEY CZK OPF
Informace k datu
18.03.2013
VÝKONNOST FONDU K DATU 18.03.2013
OBDOBÍ
%
OBDOBÍ
CENNÉ PAPÍRY V PORTFOLIU S NEJVYŠŠÍ VÁHOU K 28.02.2013
%
CENNÝ PAPÍR
1 měsíc
0,57 %
2007
N/A
CZPI VAR 29/3/2019
3 měsíce
1,48 %
2008
N/A
6 měsíců
2,44 %
ABS JETS 6,50%
30/09/2016
2009
N/A
N/A
2010
N/A
2,44 %
2011
N/A
N/A
2012
N/A
1 rok
od zahájení činnosti
k min. IH (p.a.)
Dairewa 6% 21/05/14
JTFG I 6,40%
30/11/2014
Smenka EPI CZK 6,3
20140314 - MOC
%
CENNÝ PAPÍR
HCFB LLC 7,00%
18,79 %
18/03/2014
NOMOS BANK 6,50%
17,81 %
21/10/2013
ESIN GROUP 7,50
17,37 %
30/9/2019
%
5,90 %
5,79 %
4,29 %
17,11 %
CHARAKTERISTIKA FONDU
Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v
dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu
bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s
pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů
peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších
finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován
kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového
portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů
(rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na
investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující
zhodnocení bankovních vkladů.
9,72 %
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
VÝVOJ AKTUÁLNÍ HODNOTY PL K DATU 18.03.2013
KOMENTÁŘ PORTFOLIO MANAGERA K DATU 28.02.2013
Vnímání rizika na evropské periferii se opět zvýšilo, z čehož
profitovaly závěru měsíce i domácí státní dluhopisy (+0,1%).
Poptávka po bezpečných dluhopisech USA (+0,7%) a Německa
vzrostla po nerozhodném výsledku italských voleb. Není zatím
jasné, jestli se italskému levicovému vítězi voleb podaří sestavit
životaschopnou vládu a země bude pokračovat v hospodaření s
udržitelným rozpočtem. Sazby mezibankovního trhu PRIBOR se
dále velmi mírně snížily. Podnikové dluhopisy neinvestičního
stupně v únoru mírně posílily. Evropský index IBOXX přidal 0,67%,
dolarový IBOXX se zvýšil o +0,15%.
STRUKTURA MAJETKU K DATU 18.03.2013
V únoru v portfoliu fondu neproběhly výraznější změny. Důraz
nadále klademe na dluhopisy podnikových emitentů s kratší
splatností popř. s proměnlivým úročením. Měnové riziko v
portfoliu plně zajišťujeme do koruny. Modifikovaná durace
portfolia je 0,74 roku a výnos do splatnosti 5,71%.
Výhled na březen:
Finanční trhy budou dále bedlivě sledovat pokus o sestavení vlády
v Itálii a vyjednávání amerických politiků ohledně rozpočtových
příjmů a výdajů. Výsledky těchto vyjednávání v nejbližší době
ovlivní vnímání rizika a poptávku po konzervativních investičních
instrumentech.
Rizikovost fondu
Min. investiční horizont (IH)
Typ fondu
ISIN SE
ISIN CDCP
Bloomberg
Správce fondu
Depozitář fondu
Manažer fondu
Datum zahájení činnosti
Vlastní kapitál celkem
Aktuální hodnota PL
Změna aktuální hodnoty PL
Min. vstupní investice
Min. výše další investice
Max. vstupní poplatek
Upozornění: Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává
žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů
může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosáhnutí
určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne
pod výšku vstupní investice. Veškeré informace zde uvedené mají
pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut Benchmark: Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel
nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.
(benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
střední
Max. výstupní poplatek
Poplatek za správu
Stanovení aktuální hodnoty
1 rok
speciální fond cenných papírů, smíšený
otevřený podílový fond
CZ0008473808
Není veden v CDCP
JTAMMON CP
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Komerční banka, a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
10.09.2012
56 907 381,54 CZK
1,0244 CZK
0,09 %
300 CZK
není stanovena
3,00 %
0,00 %
aktuálně 1,00 %; max. 1,50 %
průměrné roční hodnoty vlastního
kapitálu ve fondu
minimálně jednou za dva týdny
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47672684, zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5850, Tel. +420 800 149 172, e-mail: [email protected], www.jtis.cz
Download

J&T MONEY CZK OPF