centrifugalni
ventil atori
CBM

Centrifugalni ventilator sa dva usisa. 
Ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama. 
Modeli sa 4 i 6 polova. 
Zaštita motora IP10‐klase B. 
Mogućnost regulisanja reostatom REM kod monofaznih modela, kod trofaznih INVERTER‐om. TIP
CBM-180/180-N
CBM/4-180/180-N
CBM-240/180-N
CBM-240/180-N
CBM-240/240-N
CBM-240/240-N
CBM/4-240/240-N
CBM-270/200-N
CBM-270/200-N
CBM/4-270/200-N
CBM-270/270-N
CBM-270/270-N
CBM/4-270/270-N
CBM-320/240-N
CBM-320/240-N TROF.
CBM-320/320-N
CBM-320/320-N TROF.
CBM-380/380-T TROF.
W
HP
INCHES
o/min
m3/h
dB
CENA
72
150
120
250
120
250
370
250
370
370
250
370
550
550
1100
550
1100
2200
1/10
1/5
1/6
1/3
1/6
1/3
1/2
1/3
1/2
1/2
1/3
1/2
3/4
3/4
1.5
3/4
1.5
3
7/7
7/7
9/7
9/7
9/9
9/9
9/9
10/8
10/8
10/8
10/10
10/10
10/10
12/9
12/9
12/12
12/12
15/15
960
1350
900
920
850
900
1350
900
970
1300
900
900
1400
900
900
900
900
940
1400
1565
2430
2680
2500
2900
2650
3480
4000
3150
3550
4500
3540
4700
7000
5250
7900
11900
56
59
63
65
61
63
65
65
68
66
63
67
66
67
75
66
78
76
161
161
174
174
186
186
186
212
212
212
220
220
220
303
303
316
316
784
ce n tr if ug a l n i
ventilatori
Aerobox
INCHES
7/7
9/7, 9/9, 10/8, 10/10
DIMENZIJE
50×50×50
60×60×60
CENA
88
12/9, 12/12
15/15
15/15
18/18
20/20
70×70×70
80×80×80
100×100×100
100×100×120
150×150×150
125
166
197
269
540
Nosač ventilatora
INCHES
7/7
9/9
DIMENZIJE
8
9
10/10
12/12
15/15
10
14
19
106
centrifugalni
Venti latori
CVAB

Nizak nivo buke. 
Pogoni za ugradnju u halama, kancelarijama, restoranima i tamo gde se traži nizak nivo buke. 
Zvučno i termo izolovan box. 
Zaštita motora IP55‐klase F, termička zaštita. 
Mogućnost regulisanja reostatom REM kod monofaznih modela, kod trofaznih INVERTER‐om. TIP
CVAB/4-700/200
CVAB/4-1200/250
CVAB/4-1500/250
CVAB/4-2600/355
CVAB/4-3800/355
CVAB/4-5600/400
CVAT/4-9000/500
CVAB/6-10000/630
CVAT/6-14000/630
CVAT/6-17000/710
W
o/min
USIS
m /h
3
dB
CENA
62
115
160
275
570
1100
2050
1500
2500
3900
1375
1340
1380
1350
1380
1380
1475
975
965
965
200
250
250
355
355
400
500
630
630
710
690
1150
1520
2600
3750
5600
8800
10000
14000
17100
32
35
42
42
48
52
60
53
58
59
540
592
663
737
835
909
1643
1816
2111
2321
centrifugalni
Venti latori
CBP


Centrifugalni ventilator sa dva usisa. Ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama. 
TIP
Bez motora, pokretanje kaišem ili remenom. CBP – 7/7
MAX
o/min
2400
MAX
3
m /h
2800
SNAGA
HP
0,18-1,5
CBP – 9/7
2400
6000
0,18-4
CBP – 9/9
2200
7000
0,18-4
CBP – 10/8
1800
6500
0,18-4
CBP – 10/10
1800
7000
0,18-4
CBP – 12/9
1600
8000
0,25-5,5
CBP – 12/12
1400
10000
0,25-4
CBP – 15/15
1200
16000
0,33-7,5
CBP – 18/18
1000
22000
0,33-10
DIMENZIJE
BOX-a
50×50×50
60×60×60
60×60×60
60×60×60
60×60×60
70×70×70
70×70×70
100×100×100
120×120×120
CENA
99
112
118
121
128
166
175
225
267
CSB

Od aluminijuma zaštićeni antikorozivnom bojom. 
Visok statički pritisak, pogodni za transport čestica. 
Radne temperature +120oC, osim CSB +70oC. TIP
o/min
W
USIS
mm
60
CSB - 40
2750
200
CST - 60
2750
180
60
CBT – 80N
2800
450
80
CBT – 100N
2800
900
100
CBT – 130N
2800
1100
130
3
m /h
310
310
730
1250
1910
dB
CENA
69
593
69
459
71
540
82
657
84
1129
centrifugalni
Venti latori
HP

Centrifugalni ventilator sa motorom van struje vazduha. 
Pogodni za profesionalne kuhinje. 
Radno kolo pogodno za čišćenje. 
Zaštita motora IP55‐klase F. 
Mogućnost regulisanja reostatom REM kod monofaznih modela, kod trofaznih INVERTER‐om. TIP
HP 0,5
HP 1,0
HP 1,5
HP 2,0
HP 2,0
HP 3,0
HP 3,0
HP 3,0
HP 4,0
HP 5,5
HP 7,5
HP 0,5
HP 1,0
HP 1,5
HP 2,0
HP 2,0
HP 3,0
o/min
KW
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
950
950
950
950
950
950
0,37
0,75
1,10
1,50
1,50
2,20
2,20
2,20
3,00
4,00
5,00
0,37
0,75
1,10
1,50
1,50
2,20
USIS
mm
200
250
250
300
300
300
300
350
350
350
450
250
300
300
350
350
350
o/min
KW
1450
1450
1450
1450
1450
2800
2800
2800
2800
2800
2800
0,18
0,25
0,25
0,37
0,37
0,18
0,18
0,37
0,55
1,1
1,5
TIP
0,25
0,33
0,33
0,50
0,50
0,25
0,25
0,50
0,75
1,50
2,00
m /h
3
V
CENA
2500
5000
6000
8000
8000
9000
9000
10000
11000
13000
16000
4000
6000
8000
10000
10000
11000
220/380
220/380
220/380
220
380
380
220
380
380
380
380
220/380
220/380
220/380
380
220
380
191
235
309
424
373
440
565
476
541
755
1144
252
362
451
543
579
662
USIS
mm
120
120
140
160
180
100
120
120
140
160
180
m /h
3
CENA
380
900
1250
1750
2550
450
780
1600
2500
3200
3500
157
194
198
218
235
157
157
194
206
295
379
centrifugalni
Venti latori
PLAST

Centrifugalni ventilator sa motorom van struje vazduha u potpunosti od PVC‐a. 
Pogodni za odsis agresivnih gasova. 
Zaštita motora IP55‐klase F. TIP
PLAST-25/6
PLAST-30/6
PLAST-35/6
PLAST-40/6
PLAST-12/4
PLAST-16/4
PLAST-20/4
PLAST-25/4
PLAST-30/4
PLAST-35/4
PLAST-40/4
PLAST-12/2
PLAST-16/2
PLAST-20/2
PLAST-25/2
o/min
HP
950
950
950
950
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
2800
2800
2800
2800
0,5
1,0
2,0
4,0
0,25
0,50
0,50
1,0
1,5
4,0
7,5
0,25
1,0
1,5
3,0
USIS
mm
250
315
350
400
120
160
200
250
315
355
400
120
160
200
250
m3/h
dB
CENA
1500
2500
4000
7000
250
450
1000
2200
4000
6000
10000
450
800
1600
2500
59
60
65
72
56
60
57
61
65
70
78
67
67
70
72
831
1168
1630
2699
525
687
704
806
1175
1693
2762
525
687
714
856
PLAST EX
TIP
PLAST12/4 EX
PLAST12/4 EX
PLAST12/4 EX
PLAST12/4 EX
PLAST12/4 EX
PLAST12/4 EX
PLAST12/4 EX
o/min
HP
1450
1450
1450
1450
1450
2800
2800
0,25
0,50
0,50
1,00
2,00
0,25
1,00
USIS
mm
125
160
200
250
315
125
160
m3/h
CENA
250
400
1000
2200
4000
450
800
686
837
853
1093
1594
758
853
kanalski
Venti latori
VENT

Moguć rad u bilo kom položaju. 
VENT Jednobrzinski, TD dvobrzinski. 
Zaštita motora IP44‐klase F, osim VENT‐355 I VENT 400 IP54, klase F . 
Mogućnost regulisanja reostatom REM. TIP
VENT – 100L/B
VENT – 125L/B
VENT – 150L/B
VENT – 160L/B
VENT – 200L/B
VENT – 250L/B
VENT – 315L/B
VENT – 355L
VENT – 400L
W
o/min
78
80
120
130
170
180
350
280
370
2500
2450
2700
2750
2600
2750
2700
1360
1300
USIS
mm
98
123
147
157
198
248
312
355
400
3
m /h
dB
290/235
410/280
700/560
760/600
1000/830
1100/830
1890/1440
2650
3750
47
47
50
51
52
54
55
50
50
CENA
L/B
85 / 80
85 / 80
103
103
123 / 110
135 / 113
169 / 145
367
428
TD
TIP
TD-160/100 SILENT
TD-250/100
TD-350/125
TD-500/150
TD-500/160
TD-800/200N
TD-800/200
TD-1000/250
TD-1300/250
TD-2000/315
TD-4000/355
TD-6000/400
W
o/min
20/12
24/18
30/22
50/44
50/44
70/60
120/100
125/85
180/140
255/160
345
665
2500/2200
2200/1850
2250/1900
2500/1950
2500/1950
2780/2480
2500/2000
2800/2610
2520/2000
2700/2000
1400
1400
USIS
mm
100
100
125
150
160
200
200
250
250
315
355
355
m /h
3
dB
CENA
180/140
240/180
360/280
580/430
580/430
880/700
1100/800
1010/900
1300/1100
2000/1550
3800
5500
24/21
31/26
33/28
33/29
33/29
37/33
39/33
40/38
43/39
47/42
44
44
84
121
130
159
159
210
197
311
320
376
600
778
krovni
Venti latori
CTHB/T

Centrifugalni ventilator sa horizontalnim izduvavanjem. 
Pogodni za transport gasova iz dimnjaka, hauba. 
Modeli sa 4 i 6 polova. 
Zaštita motora IP55‐klase B. 
Radna temperatura 120oC uz vršno opterećenje 400oC/2h osim tip 140,180 i 200 do 200oC. TIP
CTHB/T 4-140
CTHB/T 4-180
CTHB/T 4-200
CTHB/T 4-225
CTHB/T 4-250
CTHB/T 4-315
CTHB/T 4-400
CTHT 4-450
CTHT 6-450
CTHT 6-500
CTHT 6-560
CTHT 6-630
CTHT 6-710
CTHT 8-710
CTHT 6/12-450
CTHT 6/12-500
CTHT 6/12-630
CTHT 6/12-710
W
o/min
60
70
120
170
280
590
920
2000
2400/600
1400
2400
3700
6800
2900
500/190
1520/430
4100/730
6700/850
1370
1350
1320
1350
1320
1375
1100
1440
1400/700
965
950
950
980
730
960/490
980/490
960/480
950/450
USIS
mm
180
180
250
250
355
355
400
500
500
630
630
710
710
710
500
630
710
710
m /h
3
dB
800
990
1450
2100
3100
4900
7000
10200
10200/5100
10500
16000
21000
28900
21700
6900/3400
10500/5300
21000/10500
28900/15000
46
46
49
53
57
60
67
71
71/55
63
66
70
77
70
59/44
63/48
70/55
77/62
CENA
220V
433
469
548
643
737
863
1056
-
CENA
380V
430
449
529
600
675
829
984
1362
1288
1928
2032
2362
3702
3536
2074
2537
3488
4886
krovni
Venti latori
CTVB/T

Centrifugalni ventilator sa vertikalnim izduvavanjem. 
Pogodni za transport gasova iz dimnjaka, hauba. 
Modeli sa 4 i 6 polova. 
Zaštita motora IP55‐klase B. 
Radna temperatura 120oC uz vršno opterećenje 400oC/2h osim tip 140,180 i 200 do 200oC. TIP
CTVB/T4-140
CTVB/T4-180
CTVB/T4-200
CTVB/T4-225
CTVB/T4-250
CTVB/T4-315
CTVB/T4-400
CTVT4-450
CTVT/8-450
CTVT6-500
CTVT6-560
CTVT6-630
CTVT6/12-500
CTVT6/12-630
W
o/min
60
60
130
180
300
400
1000
2100
2400/600
1500
2400
3900
1520/430
4100/730
1375
1330
1330
1350
1325
1390
1390
1440
1440/700
975
950
950
980/490
960/480
USIS
mm
180
180
250
250
355
355
400
500
500
630
630
710
630
710
m /h
3
dB
CENA
220V
725
830
1200
1900
2800
4200
6250
9850
9850/4500
9500
13000
19500
9500/4800
19500/9500
61
61
64
68
72
75
82
86
70/55
78
82
85
66/51
74/59
520
583
640
725
857
976
1172
-
CENA
380V
487
547
618
719
788
887
1078
1816
2055
2116
2338
2676
2871
4
centrifugalni
ventil atori
ILT

Moguć rad u bilo kom položaju. 
Ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama, niskopritisni. 
Modeli sa 4 i 6 polova. 
Zaštita motora IP55‐klase F, sa termičkom zaštitom. 
Mogućnost regulisanja reostatom REM kod monofaznih modela, kod trofaznih INVERTER‐om. TIP
ILB/T 4-200
ILB/T 4-225
ILB/T 4-250
ILT 4-285
ILT 4-315
ILB/T 6-225
ILB/T 6-250
ILB/T 6-285
ILB/T 6-315
ILB/T 6-355
ILT 6-400
ILT 6-450
o/min
220V
1240
1130
1130
800
800
825
810
800
-
o/min
380V
1270
1160
1170
1070
1390
840
800
840
900
875
950
900
W
220V
240
520
950
200
310
660
710
1300
-
W
380V
260
500
930
1260
2440
220
280
670
710
1380
3000
5350
PRIKLj.
mm
400x200
500x250
500x300
600x300
600x350
500x250
500x300
600x300
600x350
700x400
800x500
1000x500
3
3
m /h
220V
1090
1670
2350
1080
1500
2650
2780
4070
-
m /h
380V
1150
1700
2650
3100
4160
1180
1630
2700
2820
4200
7400
10850
dB
57
65
66
68
70
56
57
62
62
64
69
71
CENA
220V
324
358
420
365
429
507
636
765
-
CENA
380V
319
355
417
506
662
351
409
487
621
749
994
1136
TH

Pogodni za kućnu upotrebu. 
Zaštita motora IP44‐klase B, sa termičkom zaštitom. 
Motor sa dve brzine, regulacija prekidačem COM2. TIP
o/min
TH 500/150/160
2450/1800
TH 800
TH 1300
TH 2000
2500/2100
2480/1800
2480/1750
m3/h
dB
CENA
68/48
USIS
mm
150,160
470/355
49/45
195
140/118
170/120
255/160
200
250
315
775/620
1100/780
1725/1200
53/52
59/58
67/63
232
395
439
W
aksijalni
ventil atori
COMPACT


Primena u industriji, za farme, staklenike. Pogodni za prostorije gde je povećana vlažnost. 
Zaštita motora IP65‐klase F, sa termičkom zaštitom, osim modela 800 i 1000 IP55. 
TIP
HCFB/T 4-250/H
HCFB/T 4-315/H
HCFB/T 4-355/H
HCFB/T 4-400/H
HCFB/T 4-450/H
HCFB/T 4-500/H
HCFB/T 4-560/H
HCFB/T 4-630/H
HCBT 4-710/H
HCBT 4-800H-X
HCBT 4-1000L-X
HCBT 4-1000H-X
o/min
W
1330
1300
1225
1200
1290
1290
1250
1200
1350
1430
1400
1460
60
100
200
340
480
650
980
1700
2200
3000
4000
5500
Mogućnost regulisanja reostatom REM kod monofaznih modela i promena smera prekidačem REB‐1R, kod trofaznih INVERTER‐om. PRIKLj.
mm
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
1000
1000
m /h
3
dB
1215
2350
3490
5070
6760
9200
12480
17060
22150
32600
42000
54000
52
54
58
60
65
68
71
72
75
82
84
87
CENA
230V
228
235
288
307
398
435
600
679
-
CENA
400V
216
222
272
286
377
414
588
649
813
1037
1142
2475
KAF

Pogodni za ventilaciju kafića i sl. 
Zaštita motora IP55‐klase B. TIP
KAFB/4
KAFB/4
KAFB/4
KAFB/4
KAFB/4
KAFB/4
KAFB/4
KAFB/4
KAFB/4
250
251
300
350
400
450
500
550
600
o/min
W
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
10
50
50
120
105
370
736
736
1900
USIS
mm
250
250
300
350
400
450
500
550
600
m /h
3
CENA
400
1200
1700
3200
4400
5600
7400
10500
14500
49
78
89
97
134
257
286
312
415
aksijalni
ventil atori
COMPACT

Pogodan za ugradnju u kanal. 
Radna temperatura od ‐40° do +70°C 
TCBT serija moguća u EX‐izvedbi. 
Zaštita motora IP65‐klase F. 
Mogućnost regulisanja reostatom REM kod monofaznih modela kod trofaznih INVERTER‐om. 
Promena smera prekidačem kod monofaznih modela REB ‐1R. 
TIP
o/min
W
1330
1300
1225
1200
1290
1290
1250
1200
1300
60
100
200
340
480
650
980
1700
3000
TCFB 4-250/H
TCFB 4-315/H
TCFB 4-355/H
TCFB 4-400/H
TCFB 4-450/H
TCFB 4-500/H
TCFB 4-560/H
TCFB 4-630/H
TCBT 4-710/H
PRIKLj.
mm
250
315
355
400
450
500
560
630
710
m3/h
dB
1215
2350
3490
5070
6760
9200
12480
17060
25500
52
54
58
60
65
68
71
74
76
AVO

Pogodni za industrijsku upotrebu. 
Regulacija obrtaja reostatom ARN‐01. TIP
o/min
KW
AVO400
AVO60
ARN-01
1400
920
-
0,26
0,36
-
PRIKLJ.
mm
400
600
-
m3/h
CENA
3800
8200
-
210
305
70
CENA
235
243
286
301
369
394
551
636
na upit
aksijalni
ventil atori
HDB/T

Akijalni ventilatori sa antiekspolozivnom zaštitom. 
Ventilaciono kolo od presovanog aluminijuma. 
Modeli sa 4,6 i 8 polova. 
TIP
HDT 4-315 IIB
HDT 4-355 IIB
HDT 4-400 IIB
HDT 4-450 IIB
HDT 4-560 IIB
Zaštita motora IP55‐klase F. o/min
W
1330
1340
1370
1380
1390
120
180
370
550
1100
PRIKLj.
mm
315
355
400
450
560
m /h
3
dB
CENA
2240
3120
4780
8000
13700
56
60
65
66
73
776
857
918
1000
1230
HCM

Pogodni su za kancelarije, kuće, kafiće i sl. 
Jednostavna ugradnja, u kompletu sa spoljnom žaluzinom. TIP
o/min
W
HCM 150N
HCM 180N
HCM 225N
1900
1800
1700
25
36
75
USIS
mm
183-188
220-225
262-267
m /h
3
dB
CENA
400
600
900
55
55
61
63
67
73
aksijalni
ventil atori
HV


Pogodni su za kancelarije, kuće, kafiće i sl. Maksimalna temperatura vazduha +50°C. 
TIP
o/min
W
Ø mm MIN
Mogućnost promene smera. m /h
3
dB
CENA
225
600
600
1100
450/600
450/600
750/1100
450/600
450/600
750/1100
CR 300
39
43
43
46
37/43
37/43
38/46
37/43
37/43
38/46
57
116
186
136
150
165
178
225
251
255
49
7
Ø mm MAX
HV 150AE
1800
32
187
190
HV 230AE
1250
34
259
262
HVE 230AE
1250
34
326
357
HV 300AE
1150
68
327
330
HV 230A
1250
34
257
262
HVE 230A
1250
34
326
357
HV 300A
1150
68
324
330
HV 230RC
1250
34
257
262
HVE 230RC
1250
34
326
357
HV 300RC
1150
68
327
330
Prekidač ON/OFF za otvaranje klapne i promene smera za HV tip A
Dodatak za ugradnju u zid
SILENT


Modeli za kupatila, toalete . 
Veoma tih rad. 
Zaštita motora IP45‐klase B. 

TIP
SILENT 100CZ
SILENT 100CRZ
SILENT 100CHZ
SILENT 200CZ
SILENT 300CZ
SILENT 300CRZ
o/min
W
2400
2400
2400
2350
1700
2000
8
13
13
16
29
17
USIS
mm
100
100
100
118
147
147
m /h
3
dB
CENA
100
100
100
180
280
320
26,5
26,5
26,5
33
36
36
38
54
81
53
70
92
kućni
ventil atori
DECOR

Modeli za kupatila, toalete. 
Termička zaštita. 
Zaštita motora IP44‐klase B. 
Nepovratna klapna. TIP
DÉCOR 100C
DÉCOR 100CR
DÉCOR 100CH
DÉCOR 100CD
DÉCOR 200C
DÉCOR 200CR
DÉCOR 200CH
DÉCOR 300S
DÉCOR 300C
DÉCOR 300CR
Sa nepovratmom leptir klapnom
Nepovratna leptir klapna i vremenski prekidač 1-30 min
Nepovr. leptir klapna, vrem. prek. 1-30 min i hidrostat60-90%RH
Nepovr. leptir klapna, vrem. prek. i senzor 4m
Sa nepovratmom leptir klapnom
Nepovratna leptir klapna i vremenski prekidač 1-30 min
Nepovr. leptir klapna, vrem. prek. 1-30 min i hidrostat60-90%RH
Standard
Nepovratna leptir klapna
Nepovr. leptir klapna, vrem. prek. 1-30 min
o/min
W
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2200
2200
2200
13
13
13
13
20
20
20
35
35
35
Ø
mm
100
100
100
100
118
118
118
152
152
152
m /h
3
dB
CENA
100
100
100
100
185
185
185
280
280
280
40
40
40
40
45,5
45,5
45,5
47
47
47
25
36
67
67
31
43
76
37
46
83
CK

Pogodan gde nije moguća ugradnja kuhinjskog aspiratora. 
Jednostavna ugradnja i održavanje. TIP
CK 25N
CK 35N
CK 40F
CK 50
CK 50 ECO
CK 60F
o/min
W
m /h
3
dB
CENA
2250
2000
2350
1050
1300/500
2475/1740
40
125
70
90
90
160/96
250
350
360
480
480
625/415
50
56
55
52
52
59/54
52
108
116
95
91
160
Vazdušne zavese
Bez grejača

Za odvajanje klimatizovanog od neklimatizovanog prostora . 
Pogodna za komercijalnu i industrijsku primenu. 
Sa daljinskim ili žičanim komandama. 
Nizak nivo buke, sa tri brzine. TIP

A11/ D11
A12/ D12
A13/ D13
K 43
K 43 UD
K 14
K 44
K 44 UD
K 15
K 16
K 46
K 46 UD
K 17
K 18
A33/ D33
K 34
K 35
K 36
K 37
K 38
A22/ D22
A23/ D23
K 26
Žičani daljinski upravljač
Bežični daljinski upravljač
VISINA
POSTAVLjANjA
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 4m
Do 4m
Do 4m
Do 4m
Do 4m
Do 4m
Do 6m
Do 6m
Do 6m
o/min
W
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
120
120
120
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
660
660
660
660
660
660
660
660
660
ŠIRINA
VRATA m
0,70
0,80
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,40
1,60
1,60
1,60
1,80
2,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
1,15
1,35
1,60
m3/h
dB
850
960
1200
2435/1700
2435/970
1360
2000
2000
1640
1900
3790/2650
3790/1500
2160
2330
2780
3030
3630
4230
4830
5400
3300
4000
5390
54/51/45
54/51/45
54/51/45
55/50
55/45
60/57/53
60/57/53
60/57/53
60/57/53
60/57/53
56/53
56/48
61/58/55
61/58/55
63/62
66/64
66/64
66/64
67/64
67/64
68/65
68/65
68/65
CENA
do
247
261
199
212
340
221
230
358
371
271
280
384
402
327
384
411
433
468
490
415
442
527
na upit
na upit
Vazdušne zavese
sa grejačem

Za odvajanje klimatizovanog od neklimatizovanog prostora. 
Pogodna za komercijalnu i industrijsku primenu. 
Sa daljinskim ili žičanim komandama. 
Nizak nivo buke, sa tri brzine. 
TIP
AEH 13/ DEH 13
AEH 13S/ DEH 13S
KEH 43
KEH 14
KEH 44
KEH 15
KEH 16
KEH 46
KEH 17
KEH 18
AEH 33/ DEH 33
KEH 34
KEH 35
KEH 36
KEH 37
KEH 38
AEH 22/ DEH 22
AEH 23/ DEH 23
KEH 24
KEH 26
KEH 28
MINI 700
MINI 800
Bežični daljinski upravljač
VISINA
POSTAVLjANjA
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 2,5m
Do 3,5m
Do 3,5m
Do 3,5m
Do 3,5m
Do 3,5m
Do 3,5m
Do 6m
Do 6m
Do 6m
Do 6m
Do 6m
-
o/min
W
1510
1510
1510
1510
1500
1510
1510
1510
1510
1510
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1400
1375
1380
1380
1380
1400
1400
6000
6000
6000
9000
9000
9000
12000
12000
12000
12000
9000
12000
12000
12000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
18000
4000
4500
ŠIRINA
VRATA m
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,40
1,60
1,60
1,80
2,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
1,00
1,20
2,00
1,35
2,00
0,70
0,80
m3/h
dB
1100
1645
2070/1825
1152
2355/1940
1300
1510
3221/2840
1890
2200
2600
2800
3300
3900
4500
5000
2870
3450
3575
5005
5180
300
1000
54/50/43
58
58/56
55/52/45
56/53
56/54/50
56/54/50
58/56
59/55/52
59/55/52
62/60
65/62
65/62
65/62
65/62
65/62
67/64
67/64
67/64
67/64
67/64
-
552
na upit
352
649
376
693
741
429
786
834
596
693
741
786
834
883
693
741
839
927
1015
155
287
na upit
it
Vazdušne zavese
Sve cene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo promene
cena bez obaveštenja.
Download

the PDF file