ISPITNA PITANJA IZ ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE 1.
Predmet izučavanja a natomije i fiziologije 2.
Anatomska nomenklatura 3.
Uloge i značaj pojedinih funkcionalnih sistema 4.
Morfološko funkcionalne karakteristike ćelije 5.
Morfološke i funkcionalne karakteristike tkiva 6.
Telesne tečnosti 7.
Razmena tečnosti na nivou kapilara 8.
Kosti lobanje 9.
Kosti lica 10.
Kosti trupa 11.
Kosti grudnog koša 12.
Kosti gornjih ekstremiteta 13.
Kosti donjih ekstremiteta 14.
Zglobovi glave i vrata 15.
Zglobovi kičmenog stuba 16.
Zglobovi gornjeg ekstremiteta 17.
Zglobovi donjeg ekstremiteta 18.
Mišići glave 19.
Mišići vrata 20.
Mišići grudnog koša 21.
Mišići trbuha 22.
Mišići ruke 23.
Mišići noge 24.
Funkcionalne karakteristike mišića 25.
Fiziološke odlike glatkih mišića 26.
Fizičko‐hemijska svojstva krvi 27.
Sastav krvi 28.
Elektroliti krvne plazme i osmotski pritisak 29.
Fiziološki rastvori 30.
Uobličeni elementi krvi 31.
Građa srca 32.
Plućno arterijsko stablo 33.
Aorta 34.
Plućne vene 35.
Vene velikog krvotoka 36.
Srce kao pumpa 37.
Srčani ciklus 38.
Valvule srca 39.
Mehaničke,zvučne i električne pojave koje prate rad srca 40.
Stvaranje i sprovođenej nadražaja u srcu 41.
Krvni pritisak i puls 42.
Kretanje krvi u venama 43.
Kretanje krvi u sistemu krvnih sudova 44.
Morfološke karakteristike s istema organa za disanje 45.
Grkljan 46.
Dušnik 47.
Glavne dušnice 48.
Pluća 49.
Mehanizam respiratornih pokreta 50.
Plućni volumeni i kapaciteti 51.
Razmena gasova u nivou pluća 52.
Transport kiseonika krvlju 53.
Transport ugljen‐dioksida krvlju 54.
Morfološke karaketristike sistema organa za varenje 55.
Ždrelo 56.
Želudac 57.
Tanko crevo 58.
Gušterača 59.
Debelo crevo 60.
Jetra 61.
Varenje hrane 62.
Promet materija i energije 63.
Telesna temperatura i njena regulacija 64.
Građa bubrega 65.
Morfološke karakteristike urinarnih organa 66.
Nefron 67.
Stvaranje mokraće 68.
Funkcija bubrega u regulaciji zapremine i hemijske reakcije krvi 69.
Akt mokrenja‐refleks mokrenja 70.
Sastav i fizičko‐hemijska svojstva mokraće 71.
Morfološke karakteristike muških polnih organa 72.
Morfološke karakteristike ženskih polnih organa 73.
Građa i funkcija dojke 74.
Štitasta žlezda 75.
Paratireoidne žlezde 76.
Hipoifza 77.
Nadbubrežne žlezde 78.
Semenik (testis) 79.
Jajnik 80.
Endokrini pankreas 81.
Kičmeni živci i živčani s pletovi 82.
Moždani živci 83.
Kičmena moždina 84.
Produžena moždina 85.
Moždani most 86.
Srednji mozak i međumozak 87.
Mali mozak 88.
Veliki mozak 89.
Putevi centralnog nervnog sistema 90.
Moždane opne 91.
Funkcionalne karakteristike perifernih nerava 92.
Sinapsa ili nervni centar 93.
Klinički važni refleksi 94.
Organ vida‐oko 95.
Građa očne jabučice 96.
Organ sluha i ravnoteže‐uho 97.
Srednje uho 98.
Unutrašnje uho 99.
Organ mirisa 100. Organ ukusa 101. Recepcija vida 102. Recepcija sluha 103. Akomodacija i refrakcija oka 
Download

Anatomija i fiziologija