PITANJA ZA VANREDNE UČENIKE IZ PREDMETA ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE - I RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Uloge i značaj pojedinih funkcionalnih sistema u održavanju homeostaze
Struktura delije i funkcionalne karakteristike delije
Transport materija kroz delijsku membranu
Membranski akcioni potencijal
Morfološke i funkcionalne karakteristike tkiva
Telesne tečnosti (voda i njen raspored u organizmu)
Razmena tečnosti u nivou kapilara
Kosti lobanje
Kosti lica
Kosti trupa
Kosti grudnog koša
Kosti gornjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
Zglobovi (podela, gradja pokretnog zgloba)
Zglobovi glave i vrata
Zglobovi kičmenog stuba
Zglobovi gornjih ekstremiteta
Zglobovi donjih ekstremiteta
Mišidi glave i vrata
Mišidi grudnog koša
Mišidi trbuha
Mišidi ramenog pojasa (pazušna jama)
Mišidi ruke
Mišidi bedra i donjih ekstremiteta
Funkcionalne karakteristike mišida (mišidne kontrakcije, rad i zamor mišida)
Uloga krvi, zapremina krvi, fizičko – hemijska svojstva krvi
Krvna plazma (fiziološki rastvor)
Uobličeni elementi krvi – eritrociti
Uobličeni elementi krvi – leukociti
Uobličeni elementi krvi – trombociti
Koagulacija krvi
Sedimentacija eritrocite
Hemoliza
Krvne grupe
Anatomsko – morfološke karakteristike srca
Srčana kesa
A.aorta
Grana luka aorte
Grana grudne i trbušne aorte
Završne grane a.aorte
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Sistem gornje šuplje vene
Sistem donje šuplje vene
Veliki i mali krvotok
Srce kao pumpa(srčani ciklus, valvule srca)
Provodni sistem srca (automatizam srca)
Regulacija rada srca
Krvni pritisak
Puls
Kretanje krvi u venama
Regulacija cirkulacije
Nosna duplja i paranazalne šupljine
Donji disajni putevi (grkljan, dušnik, dušnice)
Pluda
Pludna maramica
Uloge disajnih puteva
Mehanizam respiratornih pokreta i uloga respiratorne muskulature
Razmena gasova u pludima i transport O2 i CO2 krvlju
Regulacija disanja
Usna duplja i pljuvačne žlezde
Ždrelo
Jednjak
Anatomske karakteristike želuca
Anatomske karakteristike tankog creva
Anatomskekarakteristike debelog creva
Gušterača
Jetra
Varenje hrane u usnoj duplji (pljuvačka)
Varenje hrane u želucu (želudačni šok)
Varenje hrane u crevima (pankreasni i crevni sok)
Varenje u debelom crevu
Resoorpcija udigestivnom sistemu
Metabolizam mast, belančevina i ugljenih hidrata
Termoregulacija
Anatomsko – morfološke karakteristike bubrega
Mokradovod, mokradna bešika, mokradna cev
Nefron
Stvaranje mokrade u bubrezima
Sastav i fizičko – hemijska svosjtva mokrade
Muški polni organi
Ženski polni organi
Gradja i funkcija dojke
Opšte karakteristike žlezda sa unutrašnjim lučenjem i hormonima
83. Anatomsko – funkcionalne karakteristike hipofize
84. Štitasta žlezda – anatomskofunkcionalne karakteristike
85. Paraštitasta žlezda – anatomskofunkcionalne karakteristike
86. Endokrini pankreas – anatomskofunkcionalne karakteristike
87. Nadbubrežna žlezda – anatomskofunkcionalne karakteristike
88. Polne žlezde
89. Vegetativni nervni sistem
90. Kičmena moždina – anatomskofunkcionalne karakteristike
91. Produžena moždina – anatomskofunkcionalne karakteristike
92. Moždani most i srednji mozak
93. Anatomskofunkcionalne karakteristike velikog mozga
94. Mali mozak – anatomskofunkcionalne karakteristike
95. Kičmeni živci
96. Moždani živci
97. Moždanice
98. Refleksne aktivnosti nervnog sistema
99. Oko
100.
Organ sluha i ravnoteže – uho
101.
Organ mirisa
102.
Organ ukusa
Download

Anatomija sa fiziologijom