Царство животиња-кола/типови
Бескичмењаци:
Кичмењаци:
Обележити делове животињске ћелије
Појмови:
сунђер сесиланасиметричанпупљењерегенерацијаскелетхермафордитмезоглејахетеротрофноколонија-
Дупљари
тип симетријећелије за напад и одбранупрви нервни систем у еволуцијигрупе дупљањаполипмедузажарњацисимбиозаКод дупљара се први пут јављају: 1. нервни систем 2. жарне ћелије 3. усни отвор 4.
зрачна симетрије 5. унутршња дупља 6. ткива
Слојеви у телу-сунђери и дупљари имају 2 СЛОЈА
Pročitaj tvrdnju i zaokruži da li je tačna ili netačna.
a. Sunđeri su dvobočno simetrični T N
b. Sunđeri se kredu po dnu T N
v. Sunđeri vode sesilan način života T N
g. Sunđeri se razmnožavaju bespolno T N
d. Sunđeri žive u kolonijama T N
1
2
3
4
5
6
1. Omotač oko biljne delije.
2. Zaštitni sloj na površini tela nekih životinja.
3. Grupa jedinki koje se zajedno kredu, hrane i brane od neprijatelja.
4. Najprostije višedelijske životinje.
5. Oblik bespolnog razmnožavanja kod sunđera i dupljara.
6. Mali otvori na telu sunđera kroz koje ulazi voda.
Dopuni rečenice.
Dupljari žive u
Njihovo telo je
i
.
simetrije.
Za razliku od sunđera imaju razvijena
.
Javljaju se u dva različita oblika
i
.
U dupljare spadaju
i
,
.
Pročitaj tvrdnju i zaokruži da li je tačna ili netačna.
a. telo hidre sastoji se iz tri sloja delija T N
b. Nervni sistem hidre je mrežast (difuzan) T N
v. Hidra se razmnožava pupljenjem i polno T N
g. Hidra nema mod regeneracije T N
d. Hidra može da se krede T N
đ. Simbioza je način ishrane T N
e. Morska sasa može da pliva T N
ž. Korali su biljke T N
z. Korali žive u kolonijama T N
i. Kod meduza postoji smena generacija T N
j. Polipi slobodno plivaju u moru T N
k. Meduza može da opeče i čoveka T N
,
Raporediti osobine sunđera i dupljara u Venov dijagram.
1. sesilan način života 2. pupljenje 3. zračna simetrija 4. asimetrično 5. žarne delije
6. simbioza 7. mrežast nervni sistem 8. kožno-mišidne delije 9. regeneracija 10. kolonija
11. ameboidne delije 12. delije sa kragnom 13. skeletne iglice 14. mezogleja
Dopuni niz:
vrsta-rod-
-red-
-
Šta je prikazano u nizu?
Kako se zove nauka koja svrstava živa bida u kategorije prema srodnosti?
Кола/типови и њихове симетрије
-carstvo
Prema Hadžijevoj teoriji, višedelijske životinje nastale su od:
Prema Hekelovoj teoriji višedelijske životinje nastale su od:
Nabrojati tri grupe sunđera:
1.
2.
3.
Slojevi u telesnom zidu sunđera-povezati sloj sa delijama koje se u njemu nalaze.
delije sa bičem i kragnom
spoljašnji sloj
spongin
središnja masa
pljosnate delije
unutrašnji sloj
spikule (skeletne iglice)
pore
ameboidne delije
pihtijasta masa-mezogleja
Pročitati tvrdnju i zaokružiti da li je tačna ili netačna.
a. sve vrste iz klase meduza razmnožavaju se polno T N
b. Od korala mogu da nastanu koralna ostrva T N
v. Ćelije sa bičevima izlučuju sokove za varenje hrane T N
g. Od nekih vrsta morskih sasa, tj. njihovog skeleta, izrađuje se nakit T N
d. Najvedi broj vrsta hidri nije pričvšden za podlogu T N
Poveži sloj u telesnom zidu dupljara sa delijama koje se u tom sloju nalaze.
delije sa bičevima
žlezdane delije
spoljašnji sloj
nervne delije
mezogleja
delije za širenje i skupljanje tela
unutrašnji sloj
žarne delije
pihtijasta masa bez delija
Poveži grupu dupljara sa osobinama koje ta grupa ima.
hidra
odvojenost polova
meduza
sesilan način života
morska sasa
pupljenje
koral
ručice
stopalo
Download

3. svet zivotinja, sundjeri, dupljari