Privredna komora Republike Srpske
Područna privredna komora Banja Luka
Prehrambena
industrija
Katalog potencijala
prehrambene industrije
regije Banja Luka
Krajina
klas
Banja Luka, decembar 2011.
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
Prehrambena industrija predstavlja jednu od vodećih grana
privrede Republike Srpske koja obuhvata privredna društva
iz oblasti prerade žita, konditorske i tjesteničarske
industrije, prerade voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog
bilja, duvana, te prerade mlijeka i mesa.
Kapaciteti za preradu žita se primarno bave mlinskom
proizvodnjom brašna i griza i proizvodnjom stočne hrane.
Pekarsku i tjesteničarsku industriju čini veliki broj preduzeća
i zanatskih radnji koje se mogu pohvaliti visokim kvalitetom
i raznovrsnošću svojih proizvoda (hljeb, peciva, kolači,
konditorski i srodni proizvodi).
Po obimu i vrijednosti finalnih proizvoda, mljekarska i
mesna industrija predstavljaju najobimniju grupaciju
prerađivačke industrije, koja širokom ponudom proizvoda
može da zadovolji potrebe domaćeg stanovništva. Zbog sve
veće ponude primarnih poljoprivrednih proizvoda, u
prehrambenoj industriji, pored ranije izgrađenih velikih
pogona, sve je više novoosnovanih preduzeća manjeg i
srednjeg kapaciteta, naročito u proizvodnji i preradi mlijeka
i proizvodnji zdrave hrane.
Na području djelovanja Komore Banja Luka postoje značajni
kapaciteti za uzgoj ribe.
U poslednje vrijeme, veliki značaj se daje kapacitetima za
preradu ljekovitog bilja, proizvodnji organske hrane,
proizvodnji i preradi smrznutih proizvoda (riba i voće) i
proizvodnji čipsa.
U skladu sa sve većim zahtjevima tržišta, u oblasti
prehrambene industrije krajem 2010. godine 30 preduzeća u
regiji Banja Luka ima uspostavljen HACCP sistem kontrole,
dok raste broj onih koji posluju prema zahtjevima standarda
ISO 22000 ili 14001.
Jedan od pravaca razvoja ovog dijela privrede je
proizvodnja zdrave hrane i stvaranje brendova zasnovanih
na tradicionalnoj proizvodnji i geografskom porijeklu
proizvoda.
PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BANJA LUKA
Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka
Republika Srpska – BiH
tel: +387 51 215 529
[email protected]
faks: +387 51 215 510
www.bl.komorars.ba
ADRIA MM d.o.o.
Prijedorski put bb
78000 Banja Luka
Proizvodnja tjestenina i konditorskih
proizvoda;
T +387 (0)51 370 167
F +387 (0)51 371 794
E [email protected]
www.adriam.com
AGROŠPED d.o.o.
Veliko Blaško bb
78250 Laktaši
Mljevenje i prerada žitarica;
T +387 (0)51 501 460
F +387 (0)51 501 064
E [email protected]
www.agrosped-manservis.ba
BANJALUČKA PIVARA a.d.
Slatinska 8
78000 Banja Luka
Proizvodnja piva;
T +387 (0)51 334 100
F +387 (0)51 300 624
E [email protected]
www.banjaluckapivara.com
BELLADONNA d.o.o.
Malo Blaško
78253 Slatina
Otkup i prerada šumskih plodova;
T +387 (0)51 588 298
F +387 (0)51 218 454
E [email protected]
www.belladonna.ba
BIS ASTRA d.o.o.
Svetog Nikole 1
70260 Mrkonjić Grad
Proizvodnja tjestenine i jufka za pitu i
baklavu;
T +387 (0)51 220 808
F +387 (0)51 220 801
E [email protected]
www.
BOM-IMPEX d.o.o.
Vojvode Pere Krece bb
78000 Banja Luka
Prerada i konfekcioniranje kafe;
T +387 (0)51 431 291
F +387 (0)51 431 292
E [email protected]
www.omcafe.net
BRAĆA RACA d.o.o.
Maglajani
78255 Aleksandrovac
Proizvodnja i prodaja mesa i mesnih
prerađevina;
T +387 (0)51 580 396
F +387 (0)51 580 396
E
ČULIĆ d.o.o. MLJEKARA MILKO
Svale bb
79000 Prijedor
T +387 (0)52 236 564
F +387 (0)52 236 564
E [email protected]
Proizvodnja mlijeka i mliječnih
proizvoda;
DIM DIM d.o.o.
Svetosavska bb
78250 Laktaši
Proizvodnja i prodaja mesa i mesnih
prerađevina;
T +387 (0)51 586 320
F +387 (0)51 586 870
E [email protected]
www.
Domaća hrana „СИМЕУНА“ d.o.o.
Proizvodnja i prerada žita i povrća na
Vida Nježića 40
tradicionalan način;
78430 Prnjavor
T +387 (0)51 663 077
F +387 (0)51 660 040
E [email protected]
www.
ELPAK d.o.o.
Kojića put bb
78000 Banja Luka
Proizvodnja začina i dodataka hrani;
T +387 (0)51 371 228
F +387 (0)51 371 228
E [email protected]
www.
FABRIKA DUVANA a.d.
Kralja Petra I Karađorđevića 82
78000 Banja Luka
Proizvodnja duvanskih proizvoda;
T +387 (0)51 302 130
F +387 (0)51 303 635
E [email protected]
www.fd-bl.com
FARMKO d.o.o. Široki Brijeg - Podružnica Laktaši
Proizvodnja, prerada i konzerviranje
Trn
mesa;
78250 Laktaši
T +387 (0)51 586 119
F +387 (0)51 508 571
E [email protected]
GOMEX d.o.o.
Prijedorska bb, Trn
78255 Laktaši
Proizvodnja čokolade i čokoladnih
proizvoda;
T +387 (0)51 584 848
F +387 (0)51 585 747
E [email protected]
www.gomexchocolate.com
HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d.
Proizvodnja skroba i proizvoda od
Draksenić bb
skroba;
79240 Kozarska Dubica
T +387 (0)52 443 391
F +387 (0)52 443 896
E [email protected]
Industrija mesa IMPRO a.d.
Brezičani bb
79000 Prijedor
T +387 (0)52 334 445
F +387 (0)52 334 447
E [email protected]
www.orion3bl.com
Proizvodnja i konzervisanje mesa;
KAP PO KAP d.o.o.
Put organske hrane bb
78250 Laktaši
Otkup i prerada šumskih plodova;
T +387 (0)51 532 373
F +387 (0)51 533 351
E [email protected]
www.kappokap.com
KLAONICA PPS d.o.o. Članica grupe Perutnina Ptuj
Proizvodnja pilećeg mesa;
Povelič bb
78420 Srbac
T +387 (0)51 757 206
F +387 (0)51 757 203
E [email protected]
www.perutnina.com
KRAJINA KLAS d.o.o.
Vojvode S. Stepanovića 208a
78000 Banja Luka
Proizvodnja, trgovina i usluge
pekarskih i poslastičarskih proizvoda;
T +387 (0)51 429 944
F +387 (0)51 420 115
E [email protected]
www.krajinaklas.com
MARBO d.o.o.
Sportski centar bb
78255 Laktaši
Proizvodnja i prerada krompira;
T +387 (0)51 533 215
F +387 (0)51 533 215
E [email protected]
www.marbo.ba
MARIĆ PRODUKT d.o.o.
Mladena Stojanovića 16
78250 Laktaši
Proizvodnja mlinskih i pekarskih
proizvoda;
T +387 (0)51 580 120
F +387 (0)51 580 220
E [email protected]
MB-IMPEX d.o.o.
Jovana Bijelića bb
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 389 700
F +387 (0)51 389 705
E [email protected]
www.mbimpex.net
MIKROPEK d.o.o.
Jovana Bijelića 7i
78000 Banja Luka
Proizvodnja i prodaja alkoholnih pića;
www.zlatnaviljamovka.com
www.zlatniklub.com
Sirovine za pekarstvo, slastičarstvo i
mesnu industriju;
T +387 (0)51 389 910
F +387 (0)51 389 922
E [email protected]
MIRA a.d. Članica Kraš grupe
Kralja Aleksandra 3
79000 Prijedor
T +387 (0)52 232 211
F +387 (0)52 232 888
E [email protected]
www.mira.ba
Proizvodnja keksa i vafla;
MI-TRIVAS d.o.o.
Magistralni put bb
78430 Prnjavor
Proizvodnja i prodaja
mesa i mesnih prerađevina;
T +387 (0)51 645 480
F +387 (0)51 645 481
E [email protected]
www.
MLADEGS PAK d.o.o.
Vijaka bb
78430 Prnjavor
Proizvodnja ostalih prehrambenih
proizvoda;
T +387 (0)51 647 625
F +387 (0)51 647 633
E [email protected]
www.mladegspak.com
MLIJEKOPRODUKT d.o.o.
Vrioci bb
79240 Kozarska Dubica
Proizvodnja mlijeka i mliječnih
proizvoda;
T +387 (0)52 448 244
F +387 (0)52 448 242
E [email protected]
www.mlijekoprodukt.com
MLINPEK a.d.
Magistralni put 20
78430 Prnjavor
Proizvodnja mlinskih proizvoda;
T +387 (0)51 645 503
F +387 (0)51 645 503
E [email protected]
MLJEKARA a.d.
Lijevčanski put bb
78255 Aleksandrovac
Proizvodnja i prerada
mlijeka i mliječnih proizvoda;
T +387 (0)51 582 414
F +387 (0)51 582 440
E [email protected]
www.
MUSHROOM d.o.o.
Majdanpečka 7
78240 Čelinac
Otkup i prerada šumskih plodova;
T +387 (0)51 555 350
F +387 (0)51 555 351
E [email protected]
www.
GUZIJAN PASUSCURO d.o.o.
Branka Popovića bb
78000 Banja Luka
Proizvodnja i prerada mesa;
T +387 (0)51 370 666
F +387 (0)51 316 191
www.pasuscuro.com
PLANTAGO d.o.o.
Malo Blaško bb
78253 Slatina
T +387 (0)51 587 006
F +387 (0)51 587 007
E [email protected]
www.plantagocajevi.com
Proizvodnja čajeva;
PRIJEDORČANKA a.d.
Brezičani bb
79101 Prijedor
T +387 (0)52 339 958
F +387 (0)52 339 957
E [email protected]
www.prijedorcanka.com
PRIRODNO BILJE d.o.o.
Tome Maksimovića 18
78000 Banja Luka
Proizvodnja duboko zamrznutog voća i
povrća, koncentrisanih voćnih sokova i
voćnih destilata, te sušenje voća i
povrća;
Proizvodnja i prerada ljekovitog bilja i
sušenog voća;
T +387 (0)51 424 055
F +387 (0)51 425 092
E [email protected]
STRAŠEK ČOLIĆ d.o.o.
Cara Dušana 63
78252 Trn
Proizvodnja i prodaja mesa i mesnih
prerađevina;
T +387 (0)51 585 875
F +387 (0)51 585 875
E [email protected]
TROPIC RIBARSTVO d.o.o.
Voj. Uroša Drenovića 105
78000 Banja Luka
Proizvodnja, prerada i prodaja ribe;
T +387 (0)51 413 531
F +387 (0)51 413 533
E [email protected]
www.tropicribarstvo.ba
TULUMOVIĆ d.o.o.
Miroslava Antića 41
78250 Laktaši
Proizvodnja i prerada
životinjskog i živinskog mesa;
T +387 (0)51 533 316
F +387 (0)51 533 340
E [email protected]
www.tulumovic.com
TWINS PROM d.o.o. PJ Gradiška
Put srpske vojske bb
78400 Gradiška
Proizvodnja vafla i štapića;
T +387 (0)51 814 921
F +387 (0)51 814 921
E [email protected]
www.
VELEPREHRANA a.d.
Dunavska 1c
78000 Banja Luka
Proizvodnja tjestenine, flipsa i keksa;
T +387 (0)51 309 609
F +387 (0)51 307 263
E [email protected]
www.
VINARIJA JUNGIĆ d.o.o.
Markovac bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 226 401
F +387 (0)51 226 401
E [email protected]
www.vinarijajungic.com
Proizvodnja i promet grožđa i vina;
VITAMINKA a.d.
Braće Pišteljić 22
78000 Banja Luka
Proizvodnja i promet prehrambenih i
neprehrambenih proizvoda;
T +387 (0)51 334 012
F +387 (0)51 334 059
E [email protected]
www.vitaminka-kreis.com
VODA KRUNA d.o.o.
Podorugla bb
70260 Mrkonjić Grad
Punjenje prirodne izvorske vode;
T +387 (0)50 214 412
F +387 (0)50 214 412
E [email protected]
www.vodakruna.com
ŽITOPRERADA d.o.o.
Svetosavska bb
79203 Omarska, Prijedor
Proizvodnja mlinsko-pekarskih
proizvoda;
T +387 (0)52 333 313
F +387 (0)52 333 313
E [email protected]
www.zitopreradaprijedor.com
ŽITOPROMET a.d.
Rudnička 130
79000 Prijedor
Mljevenje i prerada žitarica;
T +387 (0)52 231 213
F +387 (0)52 231 482
U okviru Privredne komore Republike Srpske djeluje Udruženje
poljoprivrede, vodoprivrede, prehrambene i duvanske industrije
sa svojih sedam grupacija.
Članice Područne privredne komore Banja Luka koje se bave
poljoprivredom, ribarstvom, vodoprivredom, proizvodnjom
prehrambenih proizvoda, pića i duvana ili srodnim
djelatnostima aktivno djeluju preko Savjeta za poljoprivredu i
prehrambenu industriju, kao i odbora u užim djelatnostima
(Odbor proizvodnje i prerade mesa, Odbor mlinske industrije,
Odbor pekarske industrije, Odbor proizvođača Vlašićkog sira i
Odbor pčelara i proizvođača pčelarske opreme). Kroz rad
Savjeta i odbora članice:
• prate uslove privređivanja i rezultate grane i privrede u
cjelini,
• iniciraju izmjene propisa i mjera od interesa za granu,
• unapređuju kvalitet proizvodnje, usluga, te upravljanja,
• daju prijedloge razvojnih programa i projekata,
• razvijaju dobre poslovne običaje i poslovni moral i
• rješavaju ostala aktuelna pitanja od zajedničkog interesa.
Odbor mlinske i Odbor pekarske industrije su osnovani i djeluju
s ciljem pokretanja inicijativa kod nadležnih organa za
unapređenje propisa ili mjera iz oblasti prerade žita i pekarstva.
Neke od aktuelnih aktivnosti odbora su promocija na
sajmovima, standardizacija procesa proizvodnje i proizvoda, te
pitanje procesa registracije geografskog porijekla proizvoda.
RIBNJACI I ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE
(ČLANOVI KOMORE)
AGROIMPEX d.o.o.
Dunavska 1c
78000 Banja Luka
Uzgoj ribe;
T +387 (0)51 300 130
F +387 (0)51 300 156
E [email protected]
www.
PZ AGROJAPRA d.o.o.
Donji Agići bb
79228 Novi Grad
Proizvodnja hladno cijeđenog ulja i
integralnog brašna;
T +387 (0)52 480 900
F +387 (0)52 481 970
E [email protected]
www.agrojapra.net
ZZ LIVAČ
Aleksandrovac bb
78250 Laktaši
Proizvodnja sira trapista;
T +387 (0)51 580 564
F +387 (0)51 580 564
E [email protected]
www.livac-zz.com
RIBNJAK a.d.
Ukrinski lug bb
78430 Prnjavor
Uzgoj ribe;
T +387 (0)51 675 161
F +387 (0)51 675 171
E [email protected]
www.ribnjakrs.com
SANIČANI a.d.
Saničani bb
79101 Prijedor
Uzgoj ribe;
T +387 (0)52 325 530
F +387 (0)52 325 636
E [email protected]
www.
SLAPOVI d.o.o.
Krupa na Vrbasu
Uzgoj ribe;
T +387 (0)51 417 048
F +387 (0)51 417 048
E [email protected]
www.
•Izdavač: Područna privredna komora Banja Luka•
•Za izdavača: Jadranka Cvetković, sekretar•
•Izvori: pRegis, publikacije preduzeća članica Komore•
•Štampa: Grafomark•
Chamber of Commerce and Industry of Republika Srpska
Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region
Food industry
Capacities of
food industry
of Banja Luka region
Krajina
klas
Banja Luka, December 2011
FOOD INDUSTRY
Food industry is one of the leading branches of industry in
Republika Srpska collecting companies in the fields of
processing of grain, confectionery and pasta production,
processing of fruit and vegetables, medicinal and aromatic
herbs, tobacco, milk and meat.
The capacities for processing of grain are mostly mills for
production of flour, grits and animal food. Bakery and pasta
production is composed of a large number of companies
and craft shops which can offer variety of high quality
products (bread, pastry, cakes, confectionery and related
products).
By the total volume and the value of final products,
processing of milk and meat are the largest group in
processing industry. Wide offer of their products meets the
needs of the local population.
Due to the increasing supply of agricultural products, in
addition to previously established large food producers,
more and more new small and medium sized enterprises
are being established, particularly in the production and
processing of milk and production of organic food.
Banja Luka region has significant capacities for fish farming.
Lately, more focus is given to processing of herbs,
production of organic food, processing of frozen products
(fish and fruit), production of potato chips, etc.
Due to the more demanding market, by the end of 2010 in
the field of food industry in the region of Banja Luka 30
companies have established HACCP control system while
the number of those implementing ISO 22000 or 14001
series is rising.
One of the development goals of this part of the economy
is the production of organic food and the creation of
brands based on traditional production and geographical
origin of product.
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSRTY OF BANJA LUKA REGION
Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka
Republika Srpska – Bosnia and Herzegovina
phone: +387 51 215 529
[email protected]
fax: +387 51 215 510
www.bl.komorars.ba
ADRIA MM d.o.o.
Prijedorski put bb
78000 Banja Luka
Production of pasta and confectionary;
T +387 (0)51 370 167
F +387 (0)51 371 794
E [email protected]
www.adriam.com
AGROŠPED d.o.o.
Veliko Blaško bb
78250 Laktaši
Milling and processing of grain;
T +387 (0)51 501 460
F +387 (0)51 501 064
E [email protected]
www.agrosped-manservis.ba
BANJALUČKA PIVARA a.d.
Slatinska 8
78000 Banja Luka
Production of beer;
T +387 (0)51 334 100
F +387 (0)51 300 624
E [email protected]
www.banjaluckapivara.com
BELLADONNA d.o.o.
Malo Blaško
78253 Slatina
Purchase and processing of forest
fruits;
T +387 (0)51 588 298
F +387 (0)51 218 454
E [email protected]
www.belladonna.ba
BIS ASTRA d.o.o.
Svetog Nikole 1
70260 Mrkonjić Grad
Production of pasta and dough for
baklava and pita;
T +387 (0)51 220 808
F +387 (0)51 220 801
E [email protected]
www.
BOM-IMPEX d.o.o.
Vojvode Pere Krece bb
78000 Banja Luka
Processing and packing of coffee;
T +387 (0)51 431 291
F +387 (0)51 431 292
E [email protected]
www.omcafe.net
BRAĆA RACA d.o.o.
Maglajani
78255 Aleksandrovac
Processing and packing of meat;
T +387 (0)51 580 396
F +387 (0)51 580 396
E
ČULIĆ d.o.o. MLJEKARA MILKO
Svale bb
79000 Prijedor
T +387 (0)52 236 564
F +387 (0)52 236 564
E [email protected]
Production of milk and dairy products;
DIM DIM d.o.o.
Svetosavska bb
78250 Laktaši
Processing and packing of meat;
T +387 (0)51 586 320
F +387 (0)51 586 870
E [email protected]
www.
Domaća hrana „СИМЕУНА“ d.o.o.
Traditional production and processing
Vida Nježića 40
of grain and vegetable;
78430 Prnjavor
T +387 (0)51 663 077
F +387 (0)51 660 040
E [email protected]
www.
ELPAK d.o.o.
Kojića put bb
78000 Banja Luka
Production of spices and food
additives;
T +387 (0)51 371 228
F +387 (0)51 371 228
E [email protected]
www.
FABRIKA DUVANA a.d.
Kralja Petra I Karađorđevića 82
78000 Banja Luka
Production of tobacco products;
T +387 (0)51 302 130
F +387 (0)51 303 635
E [email protected]
www.fd-bl.com
FARMKO d.o.o. Široki Brijeg - Podružnica Laktaši
Processing and packing of meat;
Trn
78250 Laktaši
T +387 (0)51 586 119
F +387 (0)51 508 571
E [email protected]
GOMEX d.o.o.
Prijedorska bb, Trn
78255 Laktaši
Production of chocolate and
chocolate products;
T +387 (0)51 584 848
F +387 (0)51 585 747
E [email protected]
www.gomexchocolate.com
HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d.
Production of starch and starch
Draksenić bb
products;
79240 Kozarska Dubica
T +387 (0)52 443 391
F +387 (0)52 443 896
E [email protected]
Industrija mesa IMPRO a.d.
Brezičani bb
79000 Prijedor
T +387 (0)52 334 445
F +387 (0)52 334 447
E [email protected]
www.orion3bl.com
Processing and packing of meat;
KAP PO KAP d.o.o.
Put organske hrane bb
78250 Laktaši
Purchase and processing of forest
fruits;
T +387 (0)51 532 373
F +387 (0)51 533 351
E [email protected]
www.kappokap.com
KLAONICA PPS d.o.o. Članica grupe Perutnina Ptuj
Production of chicken meat;
Povelič bb
78420 Srbac
T +387 (0)51 757 206
F +387 (0)51 757 203
E [email protected]
www.perutnina.com
KRAJINA KLAS d.o.o.
Vojvode S. Stepanovića 208a
78000 Banja Luka
Production and trade of bakery
products and pastries;
T +387 (0)51 429 944
F +387 (0)51 420 115
E [email protected]
www.krajinaklas.com
MARBO d.o.o.
Sportski centar bb
78255 Laktaši
Production and processing of potato;
T +387 (0)51 533 215
F +387 (0)51 533 215
E [email protected]
www.marbo.ba
MARIĆ PRODUKT d.o.o.
Mladena Stojanovića 16
78250 Laktaši
Milling and production bakery
products;
T +387 (0)51 580 120
F +387 (0)51 580 220
E [email protected]
MB-IMPEX d.o.o.
Jovana Bijelića bb
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 389 700
F +387 (0)51 389 705
E [email protected]
www.mbimpex.net
MIKROPEK d.o.o.
Jovana Bijelića 7i
78000 Banja Luka
Production of alcoholic beverages;
www.zlatnaviljamovka.com
www.zlatniklub.com
Supplier of raw material for bakeries,
patisseries and meat processors;
T +387 (0)51 389 910
F +387 (0)51 389 922
E [email protected]
MIRA a.d. Članica Kraš grupe
Kralja Aleksandra 3
79000 Prijedor
T +387 (0)52 232 211
F +387 (0)52 232 888
E [email protected]
www.mira.ba
Production of biscuits and waffles;
MI-TRIVAS d.o.o.
Magistralni put bb
78430 Prnjavor
Processing and packing of meat;
T +387 (0)51 645 480
F +387 (0)51 645 481
E [email protected]
www.
MLADEGS PAK d.o.o.
Vijaka bb
78430 Prnjavor
Production of other foodstuffs;
T +387 (0)51 647 625
F +387 (0)51 647 633
E [email protected]
www.mladegspak.com
MLIJEKOPRODUKT d.o.o.
Vrioci bb
79240 Kozarska Dubica
Production of milk and dairy products;
T +387 (0)52 448 244
F +387 (0)52 448 242
E [email protected]
www.mlijekoprodukt.com
MLINPEK a.d.
Magistralni put 20
78430 Prnjavor
Milling of grain;
T +387 (0)51 645 503
F +387 (0)51 645 503
E [email protected]
MLJEKARA a.d.
Lijevčanski put bb
78255 Aleksandrovac
Production of milk and dairy products;
T +387 (0)51 582 414
F +387 (0)51 582 440
E [email protected]
www.
MUSHROOM d.o.o.
Majdanpečka 7
78240 Čelinac
Purchase and processing of forest
fruits;
T +387 (0)51 555 350
F +387 (0)51 555 351
E [email protected]
www.
GUZIJAN PASUSCURO d.o.o.
Branka Popovića bb
78000 Banja Luka
Processing and packing of meat;
T +387 (0)51 370 666
F +387 (0)51 316 191
www.pasuscuro.com
PLANTAGO d.o.o.
Malo Blaško bb
78253 Slatina
T +387 (0)51 587 006
F +387 (0)51 587 007
E [email protected]
www.plantagocajevi.com
Production of tea;
PRIJEDORČANKA a.d.
Brezičani bb
79101 Prijedor
T +387 (0)52 339 958
F +387 (0)52 339 957
E [email protected]
www.prijedorcanka.com
PRIRODNO BILJE d.o.o.
Tome Maksimovića 18
78000 Banja Luka
Production of deep frozen fruit and
vegetables, concentrates and fruit
distillates, and drying of fruit and
vegetables;
Production and processing of tea and
dry fruit;
T +387 (0)51 424 055
F +387 (0)51 425 092
E [email protected]
STRAŠEK ČOLIĆ d.o.o.
Cara Dušana 63
78252 Trn
Processing and packing of meat;
T +387 (0)51 585 875
F +387 (0)51 585 875
E [email protected]
www.
TROPIC RIBARSTVO d.o.o.
Voj. Uroša Drenovića 105
78000 Banja Luka
Fish farming and processing of fish;
T +387 (0)51 413 531
F +387 (0)51 413 533
E [email protected]
www.tropicribarstvo.ba
TULUMOVIĆ d.o.o.
Miroslava Antića 41
78250 Laktaši
Processing of chicken and other meat;
T +387 (0)51 533 316
F +387 (0)51 533 340
E [email protected]
www.tulumovic.com
TWINS PROM d.o.o. PJ Gradiška
Put srpske vojske bb
78400 Gradiška
Production of waffles and snacks;
T +387 (0)51 814 921
F +387 (0)51 814 921
E [email protected]
www.
VELEPREHRANA a.d.
Dunavska 1c
78000 Banja Luka
Production of pasta, flips and waffles;
T +387 (0)51 309 609
F +387 (0)51 307 263
E [email protected]
VINARIJA JUNGIĆ d.o.o.
Markovac bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 226 401
F +387 (0)51 226 401
E [email protected]
www.vinarijajungic.com
Production of grapes and wine;
VITAMINKA a.d.
Braće Pišteljić 22
78000 Banja Luka
Production of food and other
products;
T +387 (0)51 334 012
F +387 (0)51 334 059
E [email protected]
www.vitaminka-kreis.com
VODA KRUNA d.o.o.
Podorugla bb
70260 Mrkonjić Grad
Bottling of natural spring water and
production of flavored and sparkling
natural spring water;
T +387 (0)50 214 412
F +387 (0)50 214 412
E [email protected]
www.vodakruna.com
ŽITOPRERADA d.o.o.
Svetosavska bb
79203 Omarska, Prijedor
Production of mill and bakery
products;
T +387 (0)52 333 313
F +387 (0)52 333 313
E [email protected]
www.zitopreradaprijedor.com
ŽITOPROMET a.d.
Rudnička 130
79000 Prijedor
Milling and processing of grain;
T +387 (0)52 231 213
F +387 (0)52 231 482
Chamber of Commerce and Industry of Republika Srpska has the
Association of agriculture, water management, food and
tobacco industry and seven interest groups of companies within
this association.
Members of Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka
Region engaged in agriculture, fishing, water management,
production of food, beverages and tobacco or related activities
act through the Council of Agriculture and Food Industry, as well
as through its boards (Board of Production and Processing of
Meat, Board of Mill Industry, Board of Bakeries, Board of Vlašićki
Cheese Manufacturers and the Board of Bee Farmers and
Producers of Bee Farming Equipment). Through the Council and
boards members can:
• monitor economic conditions and the results of the branch,
• initiate amendments to the regulations and measures,
• improve the quality of production, services and management,
• suggest development programs and projects,
• develop good business practices and business morality and
• resolve other current issues of common interest.
Board of Mill Industry and Board of Bakeries are established and
act with the basic aim to launch the initiatives before
responsible local and national authorities for the adoption of
regulations or measures in the field of processing of grain and
bakery production.
Some of the current activities of the boards are the promotion
on trade fairs, standardization of production processes and
products, and the issue of registration of geographical origin of
products.
FISH FARMS AND
AGRICULTURAL ASSOCIATIONS
(CHAMBER MEMBERS)
AGROIMPEX d.o.o.
Dunavska 1c
78000 Banja Luka
Fish farming;
T +387 (0)51 300 130
F +387 (0)51 300 156
E [email protected]
www.
PZ AGROJAPRA d.o.o.
Donji Agići bb
79228 Novi Grad
Production of cold-pressed oil and
integral flour;
T +387 (0)52 480 900
F +387 (0)52 481 970
E [email protected]
www.agrojapra.net
ZZ LIVAČ
Aleksandrovac bb
78250 Laktaši
Production of Trapist cheese;
T +387 (0)51 580 564
F +387 (0)51 580 564
E [email protected]
www.livac-zz.com
RIBNJAK a.d.
Ukrinski lug bb
78430 Prnjavor
Fish farming;
T +387 (0)51 675 161
F +387 (0)51 675 171
E [email protected]
www.ribnjakrs.com
SANIČANI a.d.
Saničani bb
79101 Prijedor
Fish farming;
T +387 (0)52 325 530
F +387 (0)52 325 636
E [email protected]
www.
SLAPOVI d.o.o.
Krupa na Vrbasu
Fish farming;
T +387 (0)51 417 048
F +387 (0)51 417 048
E [email protected]
www.
•Publisher: Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region•
•For publisher: Jadranka Cvetković, Secretary General•
•Sources: pRegis, publications of member companies•
•Printing: Grafomark•
Download

Prehrambena industrija - privredna komora (bl)