PREZENTACIJA
PROIZVODNI PROGRAM
Istorijat
IMK "14.oktobar"" a.d. je jedno od najstarijih preduze
preduzećća u oblasti
prerade metala na prostorima Srbije
Srbije.. Osnovano je 1923
1923.. godine
godine,, a u
cilju remonta i proizvodnje železni
elezniččkih vagona i gvozdenih
konstrukcija.. Danas je Preduze
konstrukcija
Preduzećće akcionarsko dru
drušštvo sa ve
veććinskim
držžavnim kapitalom
dr
kapitalom..Nalazi se na površini od 60
60hh i ima potpuno
zatvoren proizvodni proces
proces..
Upravljanje preduzećem
• Najviši organ upravljanja je Skupština akcionara čiji je izvršni organ
upravljanja Nadzorni odbor.
• Preduzećem rukovodi Generalni direktor i izvršni direktori koje bira
Nadzorni odbor.
• Menadžment Preduzeća čine stručni i iskusni kadrovi.
Lokacija
Geografski položaj IMK “14. oktobar” a.d. Kruševac je od strateškog
značaja u tržišnom prostoru Jugoistočne Evrope i pruža mogućnosti za
intenzivnu poslovnu saradnju. IMK “14. oktobar” a.d. je jedinstveni
proizvodjač u regionu, osposobljen za proizvodnju kako finalnih
proizvoda, tako i komponenata i pružanja usluga iz domena popravki i
remonta. Kao jedinstveni proizvodjač ovog tipa u regionu, odlično
geografski lociran, sa udaljenošću :
Kruševac - Srbija
Kruševac – Rim
1477 km
Kruševac – Berlin
1123 km
Kruševac – Peking
7471 km
Kruševac – Nju Delhi 5457 km
Referentna lista prodatih mašina
 Izvoz - 11.125
 Domaće tržište - 19.213
Izvozno tržište
 Afrika
4526
 Azija
3629
 Evropa
2226
 Amerika i Australija 744
Raspoložive tehnologije
 Sve vrste mehaničke obrade rezanjem sa skidanjem
strugotine (struganje, glodanje, brušenje, bušenje,
honovanje na mašinama sa klasičnim, NC i CNC
upravljanjem);
 Obrada na obradnim centrima i borverima;
 Sve vrste obrade bez skidanja strugotine (sečenje,
prosecanje, probijanje, savijanje na presama za ugaono
savijanje, kružno savijanje, ispravljanje);
 Gasno sečenje limova ručno i mašinski
(na mašinama sa fotoskopskim vođenjem);
 Livenje čeličnog liva i obojenih metala;
 Kovanje;
Zavarivanje (Gasno, REL, MIG/MAG,
TIG/WIG i SAW/MAW) ;
Termička obrada ( žarenje, normalizacija,
otpuštanje, kaljenje, poboljšanje, cementacija,
nitriranje, jonsko nitriranje);
 Površinska zaštita – metalizacija;
Montaža i ispitivanje sklopova, komponenata i
građevinskih mašina;
Remont građevinskih mašina i komponenata.
Proizvodni program
Traktori guseničari
Model
Neto snaga (kW/HP)
Masa mašine (kg)
Kapacitet (m3)
TG-50 D
61/82
6475
-
TG-120 CE
92/125
12.060
1,80 - 2,32
TG-160 CE
121/165
16.750
2,73 - 4,57
TG-220 CE
165/225
22.200
3,36 - 5,75
Utovarne lopate
Model
Neto snaga (kW/HP)
Masa mašine (kg)
Opseg kašike (m3)
ULT-160 DE
121/165
13.960
2,3 - 3,6
ULT-220 DE
162/220
18.700
2,2 - 4,8
Sanitarni kompaktor
Model
Neto snaga (kW/HP)
Radna težina(kg)
Motor
K-220
172/230
23.000
‘’Cummins’’
QSC TIER-3
Hidraulični bager guseničar
Model
Neto snaga
(kW/HP)
Masa mašine (kg)
Kopanje dubina/domet (m)
BGH-250 ST
114/154
25.500 - 26.200
5,9-7,3/9,7-10,9
Utovarivač bager
Model
Neto snaga
(kW/HP)
Masa mašine (kg)
Zap.standardne kašike
Utovarivač/Bager (m3)
UBT-100
78,5 /107
12.640
1,45/0,38
Terenska dizalica
Model
Neto snaga
(Kw)
Masa mašine (kg)
Maksimalna
Nosivost (t) / visina dizanja
tereta (m)
TD-16
130
20.000
16/18,5
Univerzalni zglobni traktor
Model
Neto snaga
(kW/HP)
Masa mašine (kg)
Brzina (km/h)
UZT-24
16,5
1.090
1,8 – 19,18
Remont i popravka mašina
kako sopstvene proizvodnje tako i drugih proizvođača.
Pre remonta
Posle remonta
Post prodajna podrška
Savremeno organizovana služba tehničkog servisa vrši servisiranje
i održavanja mašina i komponenata u garantnom i vangaratnom
roku u fabrici i na terenu. Takođe, u sopstvenom centru vrši obuku
kadrova rukovaoca mašina, mehaničara, servisera.
Procesna oprema
Ovim programom je obuhvaćena proizvodnja:
- čeličnih konstrukcija,
- transportera sa gumenom trakom,
- reduktora velikih snaga različitih tipova,
- bubnjeva svih vrsta i oblika,
- rolni svih vrsta i oblika za transportere sa gumenom
trakom,
- spojnica i
- kočnica .
Proizvodnja čeličnih konstrukcija u programu je praktično od
osnivanja fabrike. IMK "14.oktobar" a.d. je do danas kao
glavni izvoođač ili podizvođač učestvovao u izgradnji preko
60 kapitalnih objekata širom sveta.
IMK "14.oktobar" a.d. sa sopstvenim projektnim i konstrukcionim
službama samostalno proizvodi, montira i servisira procesnu opremu
za:
- hemijsku i gumarsku industriju,
- termo i hidroelektrane,
- cementare i separacije šljunka,
- rudnike nemetala i
- površinske kopove i druge privredne grane.
Program komponenti
Hidraulični planetarni menjači
Hidrodinamički planetarni menjači tipa
POWER SHIFT u varijantama
3/4PW25H/H1 i 3/4PW45/H1
Pogonski kruti mostovi
Pogonski kruti mostovi PKM-230 i PKM-290
sa klasičnim ili samoblokirajućim diferencijalom,
statičke nosivosti
22.800 daN i 32.000 daN
Hodni strojevi
Gusenični hodni strojevi komponovani iz
nosećih i vodećih valjaka, zateznih točkova i
lanaca sa koracima D-3 do D-8.
Otkivci i odlivci
U sopstvenoj kovačnici radi se slobodno kovanje i kovanje u alatima.
Pojedinačna masa otkivaka je 2,5 – 90 kg.
Livnica čelika ima elektrolučnu peć kapaciteta 4 tone.
Pojedinačna masa odlivka kreće se od 0,5 – 2500 kg/kom.
Osnovni proizvodni program naše Fabrike ure
uređđaja, opreme i delova
u Brusu je izrada delova i sklopova radnih ure
uređđaja i korpusnih
sklopova za ma
maššine iz proizvodnog programa IMK "14
14..oktobar
oktobar"" a.d.
Krušševac i to
Kru
to::
• Kompletni radni uređaji za traktore guseničare, radni uređaji buldožera
i angldozera sa polugom, polužnim cevima, daskama različitih tipova,
razrivačem sa jednim, tri i pet zuba i priključnim pločama.
• Radni uređaji koji se koriste kod traktora guseničara: čupači panjeva,
uređaji za čišćenje zemljišta itd.
Kompletni radni uređaji utovarivača sa različitim tipovima
kašika (kašike za kamen, kašike za rastresite materijale, kašike sa
“V” nožem, kašike za repu, specijalne kašike za doziranje), zatim
uređaji za utovar balvana, plužni čistač snega i dr.
•
• Radni uredjaji i kašike za bagere: različiti tipovi grabillica,
hvatači balvana, dubinske kašike, povlačne kašike, uredjaji za
čišćenje kanala, kašike za odmuljivanje, prototipne kašike i sl.
Dopunski program Fabrike uređaja, opreme i delova čini izrada različitih
tipova uređaja za primenu u građevinarstvu, komunalnoj privredi,
poljoprivredi i transportu, kao što su razne vrste dizalica koje se ugrađuju
na kamione i traktore, dubinske kašike koje se ugrađuju na traktore,
utovarne kašike koje se ugrađuju na traktore, uređaji za mehanizaciju
radova u poljoprivredi, uređaji za čišćenje tla i kanala, uređaji za
skladištenje i transport, uređaji i oprema za proizvodnju zdrave hrane,
prese za baliranje.
Fabrika karoserija u Varvarinu
kao osnovni proizvodni program ima izradu svih tipova kabina koje
zadovoljavaju sve međunarodne propise u pogledu sigurnosti
vozača, dozvoljene buke, vibracija, temperature itd.
Naša Livnica obojenih metala u Ražnju proizvodi:
Odlivke od legura aluminijuma
• Kalupi se rade po PEP-SET tehnologiji,
• Jezgra se izrađuju GOLD-BOX postupkom,
• Kapacitet indukcione peći: 200kg,
• Vrši se i termička obrada odlivaka,
• Godišnji kapacitet: 150 tona.
Odlivke od legure bakra
Tehnologija: izrada u kalupu i pesku
Godišnji kapacitet: oko 500 tona
Mašinska obrada odlivaka
Struganje na univerzalnim i
revolver strugovima u kvalitetu do
IT-6
Dopunski program
predstavlja izradu različitih tipova rezervoara za pijaću,
industrijsku i otpadnu vodu, izrada traktorskih korpi za transport
tereta kao i izrada različitih vrsta kontejnera.
Vrste kontejnera:
-Benne 1000 i 1500 l kiper,
-Benne 1000 l sa otvaranjem dna,
-Pelle 500 l,
-Multibenne 5m3 sa nadgradnjom,
-Rollo kontejner 30m3,
-Easy palpeurs sa postojećim kosturom i limovima za oblaganje,
-Easy sa mehanizmom za otvaranje po dokumentaciji,
-Eko kontejneri podzemni,
-Podzemni kontejneri,
-Eko kontejneri 4-6 m3,
-Kontejneri od 300-1500 l,
-Kontejneri za utovar i istovar od 250-500 l
Proizvodne usluge
Mašinska obrada
Struganje
Paralelni i čeoni strugovi sa NC i CNC upravljačkom jedinicama i digitalnim
učitavanjem.
Dužina obrade: 1000 do 6000 mm
Prečnik obrade: 730 do 2400 mm
Kvalitet obrade IT: 7
Snaga strugova: 40-50 kW
Glodanje
Univerzalne horizontalne, alatne i portalne
glodalice.
Reljefno glodanje radi se na kopirnim glodalicama
u NC i CNC centrima.
Bušenje
Stubne, radijalne ili koordinatne bušilice.
Prečnik: max 60 mm
Dužina: max 630 mm
Ozubljenje
Ozubljenje se vrši na cilindričnim i koničnim zupčanicima sa spoljašnjim
ozubljenjem,clinidričnim sa unutrašnjim ozubljenjem, pravim, kosim i
spiralnim zubima.
Brijanje zuba zupčanika
Modul zuba
Prečnik zupčanika max
Širina zuba (mm)
Kvalitet izrade IT
Brušenje
min 1 - 1,5
320
max 150
6
max 8 - 25
max 1200
max 450
6
Termička obrada
Izotermalno žarenje
Izvodi se u protočnim pećima za izotermalno žarenje u zaštitnoj atmosferi (egdo-gas) uz
automatsku regulaciju procesa.
Maksimalne dimenzije delova: dužina 600 mm, prečnik 600 mm
Jednokomorne peći sa elektrolučnim grejačima.
Gabariti peći:
700 x 1000 x 3000 mm
700 x 1650 x 2000 mm
Delovi maksimalne težine do 3000 kg.
Normalizacija
Jednokomorne peći sa elektrolučnim grejačima.
Gabariti peći:
700 x 1000 x 3000 mm
700 x 1650 x 2000 mm
Delovi maksimalne težine do 3000 kg.
Postupak za kaljenje delova nepovoljne
geometrije kao što su tanjirasti i prstenasti
zupčanici i sl.
Maksimalni prečnik: 650 mm.
Diferencijalno kaljenje
Koristi se za kaljenje rotacionih delova
prečnika do max 400 mm.
Cementacija (naugljeničenje)
Jonsko nitriranje
Jonsko nitriranje u plazmi vakuumu sa ciljem povećanja tvrdoće površine, otpornosti na
habanje, žilavosti tvrdog sloja, dinamičke izdrživosti, čvrstoće na povišenim
temperaturama kod delova od konstrukcionih, legiranih, alatnih i vatrootpornih čelika
posle završne mašinske obrade bez promene mera.
U zavisnosti od vrste čelika postizu se sledeći rezultati:
- tvrdoća: 500 do 1200 HV
- dubina difuzionog sloja: 0,1 do 0,4 mm
dimenzije radnog dela:
- maksimalni prečnik: do 600 mm
- maksimalna dužina: do 1100 mm
- maksimalna težina: do 600 kg
Indukciono kaljenje:
Kaljenje zupčanika, ozubljenih vratila, venaca dimenzija do 4000 mm prečnika, visine
do 2500 mm, modela zuba od 10 do 30mm, maksimalne težine do 5000 kg.
Plameno kaljenje
Kaljenje osovina maksimalno: Ø 200 x 4000 mm.
Galvansko hemijska zaštita
•Cinkovanje
•Niklovanje
•Kadmijumiziranje
•Bruniranje
•Plastificiranje
•Fosfatiranje
Sertifikovani sistem kvaliteta
IMK “14.oktobar” Kruševac poseduje sertifikate sistema
kvaliteta u skladu sa zahtevima iz standarda
SRPS ISO 9001 – 2008
SRPS ISO 14001 - 2005
Akreditovanu Laboratoriju za ispitivanje materijala i proizvoda u skladu
sa zahtevima iz serije standarda SRPS ISO / IEC 17025 - 2006
za mehanička i hemijska ispitivanja materijala (metala i nemetala) i
zavarenih spojeva sa i bez razaranja.
Licencu za projektovanje, izvođenje i
nadzor građevinskih objekata.
Tehničku dokumentaciju za program
građevinsko rudarskih mašina i
njihovih komponenata.
Tenk M-84A
1. Modernizacija tenkova serije T (T
T-54/55/62/72) :
1.1. Modernizacija tenka T-55:
a) modularna pogonska grupa zasnovana na
komponentama tenka T-72,
b) hodni stroj (gusenica) od tenka T-72,
c) sistem za upravljanje vatrom,
d) pojačana oklopna zaštita (dinamička ili reaktivna).
1.2. Modernizacija tenka T-72:
a) modularna pogonska grupa sa motorom od 1000 i
1200 KS,
b) sistem za upravljanje vatrom sa tenkka M84A,
c) pojačana oklopna zaštita.
2. Remont tenkova T-55 i T-72.
3. Proizvodnja transmisija za tenk T-72.
4. Proizvodnja hodnog stroja za tenk T-72.
5. Proizvodnja probnih stolova za ispitivanje transmisije.
6. Transfer tehnologija za proizvodnju transmisija i hodnog
stroja.
7. Školovanje stručnjaka za rukovanje,održavanje i remont
tenka T-55 i T-72.
Modernizacija tenkova T-54/55/62/72
Prečnik cevi 105mm
Sa toplotnom oblogom
Sistem upravljanja vatrom
Uređaj za noćno
osmatranje
Komunikacijski pod
sistem
Zaštitni pod sistem
Toplotna obloga
Sistem za dimne
zavese
Novo 7,62mm vatreno
oružje
Integrisana
modularna grupa
Zaštitni oklop od
eksplozivnih naprava
Sistem za
provetravanje
Sistem za kretanje
Uređaj za čišćenje
mina
Uređaj za
samoizvlačenje
Zaštitne obloge
od proektila i blata
Izrada modularno-pogonskih grupa od 780 KS
za potrebe modernizacije tenkova
Pogonska grupa MPG-780 je nezavisna jedinica modularnog tipa, namenjena za
modernizaciju tenkova srednje kategorije(T54, T55, T59, T62), laka za zamenu i održavanje.
Sastavljena je od postolja, motora od 574 kW sa pratećim podisstemima, transmisije, uređaja
za upravljanje, elektro i pneumatsko startovanje.
Koncept pogonske grupe omogućava jednostavnu zamenu koja se može izvršiti za 30 minuta
u poljskim uslovima sa univerzalnom dizalicom nosivosti 50 kN.
Promena stepena prenosa se može obavljati ručno, poluautomatski ili automatski,što
omogućava vrlo lako upravljanje vozilom.
Praćenje radnih parametara motora i transmisije se obavlja elektronskim uređajem čime se
pogonska grupa štite od havarije.
Izrada, finalizacija i ispitivanje višecevnih raketnih
sistema ”PLAMEN-S”
Tehničke karakteristike:
• Kalibar: 128 mm
• Broj cevi: 32
• Maksimalni domet: 9.000 – 13.000 m
• Vertikalni ugao lansiranja: 0 – 45°
• Horizontalni ugao lansiranja: ±110°
U periodu od 1996. do 2001. godine izrađeno
je i Vojsci Srbije isporučeno 64 lansera.
Prototip MLRS 107mm
Razvojni projekat u saradnji sa
Jugoimport-SDPR-om i Vojnotehničkim institutom






Vozilo: NIMR
Kalibar: 107
Domet: 11km
Vertikalni ugao lansiranja: 0 – 45°
Horizontalni ugao lansiranja: ±110°
Broj kontejnera na lansirnoj
platformi:2
 Broj cevi po kontejnreu : 24
 Orjentacija i navigacija INS-а, GPS-а
Lanser raketa SAMOHODNI VIŠECEVNI MODULARNI
Prototip, Razvojni projekat u saradnji sa Vojnotehničkim institutom
Domet
8.6 km (128 mm Plamen A),
12,6 km (128 mm Plamen D),
22.5 km (128 mm Oganj),
20 km (122 mm Grad)
Кalibar
128 mm, 122 mm,
Lansirni uređaj
Broj cevi u jednom
kontejneru
Polje dejstva
Оsnovni TTZ:
• Izmenljivi lansirni modul (коntejner) za jednokratnu ili
višekratnu upotrebu
• Broj kontejnera na lansirnoj platformi: 2
• Broj cevi po kontejneru: 16 PLAMEN,12 ОGANJ i
12 GRAD
• Domet: 12 km PLAMEN, 22 km ОGANJ, 40 km
• Ukupna masa sa dva kontejnera ОGANJ: 11500 kg.
• Nišanski podsistemi:
-Primarni: posredstvom inercionalno navigacionog sistema
-Sekundarni: posredstvom enkodera i GPS.
• Таčnost zauzimanja zadatih uglova, 00-01
• Vreme pripreme оruđa za dejstvo: 45 s
• Vreme napuštanja vatrenog položaja: 30 s
- Izmenljiva lansirna kutija
- Кontejneri zа jednokratnu upotrebu
16 (Plamen), 12 (Оganj), 12 (Grad)
- Po visini: 0о ÷ 55о
- Po pravcu: 110о
Pokretanje lansera po
pravcu i visini
-Аutomatski,Poluautomatski,Ručno
Тačnost zauzimanja zadatih uglova 00-01
Vozilo
FAP 1118 4х4, ТАМ 150 BVP 6х6, i druga
vozila sličnih perfomansi
Orijentacija i
navigacija
Zaštita oruđa i
maskiranje
Маsa
Gabaritni LRSVM
- INS-а, GPS-а
- Аrtiljerijske busole
- Меhanizovana ciradna zaštita
- 4 dimne kutije
12.000 kg + 100kg
- Dužina (max) 6500 mm
- Širina (mаx) 2500 mm
- Visina (mаx) 3000 mm
Prototip LOGISTIČKO VOZILO,
Razvojni projekat u saradnji sa Vojnotehničkim institutom
Vozilo FAP 1118
Logističko vozilo
Dizalica:
Maksimalna masa tereta koju podiže 1200kg,
- Dohvat strele: max.3450 – min. 1900
- Brzina obrtaja strele: 0-1 obr/min
- Brzina podizanja i spuštanja tereta 0 – 0,15m/s
- Brzina podizanja i spuštanja stabilizatora 0 – 0,15m/s
- Ugao obrtanja strele dizalice 180º
- Visina izvlačenja vertikalnih stubova: 500mm
- Širina dizalice sa izvučenim horinzotalnim nosačem: 320mm
Dizalica
Samohodna haubica 122mm D30/04 SORA
Prototip, Razvojni projekat u saradnji sa Vojnotehničkim institutom
Haubica SORA D-30/04 ima sledeće кarakteristike
pokretljivosti i prohodnosti (brzine kretanja,
savlađivanje prepreka, аutonomija kretanja):
Najveća brzina kretanja po ravnom аsfaltnom putu
................................ 65кm/h
Najveća brzina kretanja po ravnom мakadamskom
putu........................... 20 кm/h
Najveća brzina kretanja van puteva  15 кm/h
Najveći uzdužni nagib......................... 30%
Najveći poprečni nagib...................... 10%
Vodena prepreka dubine ................dо 1200mm
Rov širine ...........................................750mm
Аutonomija kretanja po ravnom putu
(asfaltnom ili dobrom makadamu)..  500 кm







Kalibar– 122mm
Max. opseg vatre – isto kao kod D30 (15.300m)
Protok paljbe– 6 rds/min
Dugotrajni opseg paljbe –(prvom satu) 100 krugova
Nagib / utisnuće - +70/-5º
Ugao elevacije - 65º
Osnova vozila – FAP2026BS/AB (6h4)
MULTIPLIKATOR
Multiplikator je prenosnik sa cilindričnim
zupčanicima i služi za prenos snage od
pogonskog motora do međuprenosnika. Тakođe,
оn оbezbeđuje pogon kompresora za vazduh i
pogon starter-generatora.
MEĐUPRENOSNIK
Мeđuprenosnik je takođe zupčasti prenosnik
i služi za prenos snage od multiplikatora na
bočne menjače. Na njemu je izveden pogon
menjača (levog i desnog) i prenosnika za
pogon ventilatora.
Bočni prenosnici su jednoredni planetarni prenosnici, i služe za prenos snage na pogonske točkove.
Prenosnik za pogon ventilatora je zupčasti prenosnik sa cilindričnim zupčanicima i sigurnosnom
frikcionom spojnicom i služi za pogon dva ventilatorska kola.
Tenk M-84 ABI
Taktičko tehničke karakteristike tenka za izvlačenje:
- Masa….. 42 t
- Posada ……4 člana
- Širina tenka…….3660mm
- Dužina tenka….. 8300mm
- Specifična snaga….. 17,5 kN/t
- Motor …… W-46TK
- Snaga motora …..735kW(1000KS)
- Dizalica …..TD-50 (dizanje i obrtanje, hidromotor PNS2-40cm, )
- Visina dizanja ……..9,9m
- Nosivost dizalice ….15 t
BTR-50S Prototip
Tehnički podaci:
- Masa ….14200kg
- Specifična snaga 22,6KS/t
- Brzina:
-na putu ….60km/h
-plivanje… 10km/h
- Motor četvorotaktni dizel motor sa
direktnim ubrizgavanjem
- Snaga motora …236kN
- Zapremina motora 15,95dm³
Modifikovana pogonska grupa
Modernizovana pogonskagrupa
sastoji se od:
1. мotora,
2. glavne spojnice,
3. transmisije u bloku,
4. kočnica,
5. sistema za promenu stepena
prenosa,
6.кomande ručne kočnice i
7. start- stop uređaja.
LRSČ 262 mm ORKAN, modernizacija u saradnji sa
Vojnotehničkim institutom
Karakteristike:
•
•
•
•
•
Kalibar 262 mm
Broj cevi 4
Maksimalni domet 50 km
Vertikalni ugao lansiranja 3,5 ° - 65°
Horizontalni ugao lansiranja ± 7°
Vežbovni uređaj za punjenje
LRSČ 262 mm ORKAN
Opitni lanser 122mm - Prototip
Razvojni projekat u saradnji sa Vojnotehničkim institutom
Modifikovana verzija lansera
LRSVM Plamen 122mm
Metalni deo za artiljerijsku municiju
Telo granate minobacača kalibra 76 mm
Košuljica granate 100 mm za cev na tenku T-55
Košuljica granate 105 mm za cev haubice 105
Košuljica granate 122 mm za cev haubice 122
Košuljica granate 125 mm za tenk M-84
Web site : www.14-oktobar.co.rs
e-mail :
Tel :
[email protected]
+381 37 421-502
Faks : +381 37 429-653
Download

PREZENTACIJA