----------------------------------------------------------------------Andrejević, Mihajlo
rbr: 47/19
ZNAČAJ I ULOGA MEDICINE U SAVREMENOJ FISKULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 77-80
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / FIZIČKA KULTURA
----------------------------------------------------------------------Andrejević, Mihajlo
rbr: 47/71
ZNAČAJ ISHRANE ZA VREME TRENINGA I TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 391-397
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ISHRANA / TRENING / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Avčin, France
rbr: 48/41
LAVINSKI KURS MEĐUNARODNE UNIJE ALPINSKIH SAVEZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 401-407
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
GORSKA SLUŽBA SPASA / KURS / LAVINE / PRVA POMOĆ
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 48/69
N. A. BERNŠTAJN: O POSTROJENJU POKRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 641-645
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
POKRET, STRUKTURIRANJE / MOTORIKA / KOORDINACIJA / BERNŠTAJN, N.A.
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 51/29
"MRTVA TAČKA" I "DRUGO DISANJE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 225-240, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISANJE / FIZIOLOGIJA / "MRTVA TAČKA" / "DRUGO DISANJE"
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 52/49
O PROBLEMU ISHRANE UOPŠTE I O ISHRANI SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 481-521, lit.
22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ISHRANA / SPORTISTI / ENERGETSKE KARAKTERISTIKE / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 53/17
NEKE OD OSNOVNIH MERA ZA PODIZANJE OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 113-133, lit. 23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNA SPOSOBNOST / SPORTISTI / ZAMOR / ISHRANA / DOPING / UČINAK /
HIDRO-MERE /
MASAŽA / MEDIKAMENTI / VITAMINI / FOKALNE INFEKCIJE
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 53/48
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 367-383
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNA SPOSOBNOST / SPORTISTI / VAZDUŠNI PRITISAK / FIZIOLOGIJA /
DISANJE /
POTROŠNJA KISEONIKA
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 54/2
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 8-22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIMA / SPORTISTI / RADNI KAPACITET / VISINSKA AKLIMATIZACIJA /
KISEONIČKI
METABOLIZAM / FIZIOLOGIJA / HIPERBARIČNI USLOVI / HIPOBARIČNI USLOVI
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 54/15
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 124-137
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIMA / SPORTISTI / TEMPERATURA, VAZDUHA / VLAŽNOST VAZDUHA /
TERMOREGULACIJA
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 54/30
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 230-241
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIMA / SPORTISTI / DEHIDRATACIJA / METABOLIZAM SOLI / TERMIČKI KOMFOR
/
TERMIČKA AKLIMATIZACIJA / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 54/42
DRUGI MEĐUNARODNI SEMINAR SPORTSKE MEDICINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 320
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / SEMINAR / POVREDE
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 55/15
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA UTICAJA ZIMSKIH KLIMATSKIH USLOVA SPORTSKOG
CENTRA
NA POPOVOJ ŠAPKI-ŠAR PLANINA - NA ORTOSTATIČKE PROMENE FUNKCIJE
ORGANIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
KLIMA, ZIMSKA / AKLIMATIZACIJA / VISINSKE PRIPREME
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 55/36
LEČENJE POREMEĆAJA SRČANOG RITMA SPORTSKIM TRENINGOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 193-204, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
SRČANI RITAM / TAHIKARDIJA / OBOLJENJA / SPORTISTI / TRENIRANJE
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 56/4
ORTOSTATIČKE PROMENE FREKVENCIJE SRCA (PULSA) KOD STUDENATA I
STUDENTKINJA
DIF-A U ZIMU 1948 GOD. NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) I POSLE TOGA U
BEOGRADU
(131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 32-42,
lit. 32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PULS / STUDENTI FK / ŽENE / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 56/5
ORTOSTATIČKE PROMENE SREDNJIH VREDNOSTI ARTERIJSKOG PRITISKA
(MAKSIMALNOG,
MINIMALNOG, PULSNOG I SREDNJEG) KOD STUDENATA I STUDENTKINJA DIF-A U
ZIMU 1948.
GOD. NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) I POSLE TOGA U BEOGRADU (131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 43-52,
lit. 27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ARTERIJSKI PRITISAK / STUDENTI FK / ŽENE / ZIMA / NADMORSKA VISINA
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 56/13
ORTOSTATIČKE PROMENE SREDNJIH VREDNOSTI BROJA ERITROCITA, KONCENTRACIJE
HEMOGLOBINA I INDEKSA BOJENJA KOD STUDENATA I STUDENTKINJA DIF-A U ZIMU
1948.
GOD. NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) I POSLE TOGA U BEOGRADU (131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 99-110,
lit. 32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
KRVNI SASTAV / STUDENTI FK / ŽENE / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 56/23
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TRCI "VARŠAVA-BERLIN-PRAG" I NA TRCI
"KROZ
EVROPU" U 1956 GODINI: Neka zapažanja o našim biciklistima
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 182-183
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
BICIKLIZAM / TAKMIČENJE / ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Koturović, Ljubiša
rbr: 56/24
LORENTZ-OV TEST KOD POŠTARA-TAKMIČARA POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 184-187
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
LORENCOV TEST / POŠTARI / RSI / ODRASLI / HODANJE, BRZO
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 57/3
PROMENE FREKVENCIJE DISANJA, RESPIRATORNOG VAZDUHA I PLUĆNE VENTILACIJE
KOD
MUŠKARACA I ŽENA U ZIMU 1948 GODINE NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) PRI
SVAKODNEVNOM SISTEMATSKOM TELESNOM VEŽBANJU I POSLE TOGA U BEOGRADU
(131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 19-26, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISANJE / STUDENTI FK / ŽENE / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
----------------------------------------------------------------------Antić, Ratomir
rbr: 57/4
NAJČEŠĆI POREMEĆAJI SRCA I KRVNIH SUDOVA KOD SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 27-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SRČANI POREMEĆAJI / KRVNI SUDOVI, POREMEĆAJI / SPORTISTI / SPORT.
MEDICINA
----------------------------------------------------------------------rbr: 57/33
Anastasijević, Radmilo; Todorović, Borivoje; Mihailović, Rafailo
UTICAJ KRATKOTRAJNOG DISANJA SA FORSIRANIM DUBOKIM IZDISANJEM
NEPOSREDNO POSLE
RADA NA VREDNOSTI INDEKSA 5-HARVARD-STEP-TESTA I NA SMIRIVANJE U TOKU 6
MINUTA
FREKVENCIJE SRCA POSLE RADA INDEKSA OVOG STEP-TESTA KOD STUDENATA
INSTITUTA ZA
FIZIČKU KULTURU U BEOGRADU U JESEN 1955 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 245-248, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISANJE / HARVARDSKI STEP TEST / PULS / STUDENTI FK / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 57/56
Anastasijević, Radmilo; Todorović, Borivoje; Mihailović, Rafailo
VREDNOSTI FREKVENCIJE SRCA I ARTERIJSKIH PRITISAKA U SEDEĆEM POLOŽAJU
PRE RADA
I U TOKU NJIHOVIH PROMENA ZA VREME OD 5 MINUTA POSLE ISTOG LAKŠEG RADA
U
RAZLIČITIM FAZAMA MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD STUDENTKINJA INSTITUTA ZA
FIZIČKU
KULTURU U BEOGRADU U ZIMU 1955/56
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 373-380, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
STUDENTI FK / ŽENE / MENSTRUACIJA / EFEKTI VEŽBANJA / KARDIOVASKULARNI
SISTEM
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, Jelena
rbr: 58/48
ENERGETSKI UTROŠAK KOD ČOVEKA PRI PENJANJU U PRIRODNIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 284-290
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANINARENJE / ENERGETSKA POTROŠNJA / STUDENTI FK / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Andrejević, Mihajlo
rbr: 59/125
O NEDOVOLJNOJ KONTROLI U SPORTU I POTREBI OSIGURANJA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 545-547
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, jelena
rbr: 59/168
ENERGETIKA U MIROVANJU I ZA VREME RADA U POJEDINIM FAZAMA MENSTRUALNOG
CIKLUSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 671-679, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ENERGETSKA POTROŠNJA / STUDENTI FK / ŽENE / MENSTRUACIJA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 59/184
JEDAN OSVRT NA POVREDE KOLENOG PREDELA FUDBALERA I NEKE PROBLEME KOJI
SE S TIM
U VEZI JAVLJAJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 779-789, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
KOLENO / SPORT. POVREDE / FUDBAL
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, Jelena
rbr: 59/199
PRILOG PROUČAVANJU ENERGETSKOG PROMETA I PROMENA KARDIOVASKULARNOG
SISTEMA KOD
PLANINARENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 881-886
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ENERGETSKI PROMET / PLANINARENJE / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 59/213
RAZVOJ HIGIJENSKE NAUČNE MISLI I ODNOS STRUČNJAKA ZA FIZIČKU KULTURU
PREMA NJOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 981-984
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
HIGIJENA
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Štraser, Toma; Đurović, Marica
rbr: 59/214
LUČENJE 17 - KETOSTEROIDA MOKRAĆOM PRI EKSTREMNIM NAPORIMA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 985-989, lit.
11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
KETOSTEROIDI / BICIKLIZAM / REPREZENTACIJA / KONDICIJA
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 60/15
KRVNI PRITISAK I NJEGOVE PROMENE KAO KONTROLA RAZLIČITE KONDICIJE KOD
PLIVAČA
ZA VREME TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 102-106, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORTISTI / KRVNI PRITISAK / KONTROLA TRENIRANOSTI
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 60/26
NEKI PSIHOHIGIJENSKI ASPEKTI DEJSTVOVANJA STRUČNJAKA ZA FIZIČKU KULTURU
U
ŠKOLSKOM AMBIJENTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 199-202
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / PSIHOHIGIJENA / ODNOSI UČENIK-NASTAVNIK
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 61/13
PROMENE DISAJNE FUNKCIJE I FREKVENCIJE SRCA PRE RADA I NEPOSREDNO PO
ISTO
INTEZIVNOM ALI RAZLIČITOG TRAJANJA STANDARDNOM RADU KOD STUDENATA
VISOKE ŠKOLE
ZA FIZIČKO VASPITANJE U BEOGRADU TOKOM NJIHOVOG TRONEDELJNOG BORAVKA U
SMUČARSKOM CENTRU NA POPOVOJ ŠAPKI (1730M., ŠAR PLANINA) I TOKOM ISTOG
VREMENSKOG PERIODA ODMAH PO NJIHOVOM SILASKU U BEOGRAD (131M.): (Prilog
proučavanju korisnosti boravka na planini sportista u procesu njihovog
treninga
uopšte, a posebno za postizanje najvećeg ličnog sportskog učinka u
nizini
neposredno po silasku s planine; i saopštenje).
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 71-79, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
AKLIMATIZACIJA / VISINSKI USLOVI / STUDENTI FK / DISANJE / PULS
----------------------------------------------------------------------Atanasovski, Tomo
rbr: 61/62
VIŠE DRUŠTVENE KONTROLE U TROŠENJU MATERIJALNIH SREDSTAVA ZA FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 200-201
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / FINANSIRANJE / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Antolek, Ivan
rbr: 61/70
DOBAR SISTEM TAKMIČENJA DOPRINOSI OSTVARENJU ZADATAKA ŠKOLSKOG DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 210-212
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Avdić, Safet
rbr: 61/73
OSAM LOKALA I TRI PODRUMA ZA TOČENJE ALKOHOLNIH PIĆA NA 6.000
STANOVNIKA, A
SVEGA JEDNA VEŽBAONICA KOJA SE KORISTI U DRUGE SVRHE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 214-215
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / OPŠTINA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 61/100
OSNOVI ZA MODERNU EVALUACIJU FIZIČKE KULTURE I SPORTSKE MEDICINE U
OKVIRIMA
OPŠTE PREVENTIVE: Povodom Naučno-stručnog sastanka sportskih lekara
Jugoslavije
u Beogradu od 16. do 18.XI1961.
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 361-363
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
PREVENCIJA / SPORT. MEDICINA / EVALUACIJA
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 62/28
DISANJE UOPŠTE I U SPORTSKIM NAPORIMA: (Uvodni referat održan na
Naučno-stručnom sastanku sportskih lekara FNRJ, u Beogradu 16-18.
novembra
1961.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 117-128
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
DISANJE / SPORTISTI / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 62/39
NEKA RAZMATRANJA O ZNAČENJU VAŽNOSTI TAKOZVANE OPTIMALNE TELESNE
TEŽINE, KAO I
O KORELACIJI IZMEDJU ODGOVARAJUĆE DIJETETIKE I PRIMENE TELESNE
AKTIVNOSTI U
OKVIRU FIZIČKE KULTURE U PROCESU ZADOBIJANJA I ODRŽAVANJA OVE TEŽINE
KOD
GOJAZNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 193-200, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
TELESNA TEŽINA / GOJAZNOST / DIJETETIKA / FIZIČKO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 62/41
Anastasijević, Radmilo
DISANJE UOPŠTE I U SPORTSKIM NAPORIMA: Nastavak
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 205-213
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / SPORTISTI / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 63/39
NEKE SPECIFIČNOSTI USLOVA STUDIRANJA NA VISOKIM ŠKOLAMA ZA FIZIČKO
VASPITANJE
POSMATRANE SA HIGIJENSKOG ASPEKTA: Razmatranja jednog problema kao
povod za
diskusiju
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 200-204
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
STUDENTI FK / ISHRANA / HIGIJENA
----------------------------------------------------------------------Andrejević, Mihajlo
rbr: 63/101
KADROVSKE CENTRE TREBA DALJE RAZVIJATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 435-436
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
SPORT. LEKARI / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------rbr: 65/3
Acić, Olga
REZULTATI TAKMIČENJA NA XVIII OLIMPIJSKIM IGRAMA U TOKIJU 1964. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 8-48
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
XVIII Olimpijske igre održane u Tokiju 1964. godine
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE 1964 / SPORT. REZULTAT / YU REPREZENTACIJA / YU OI
PLASMAN /
ATLETIKA / VESLANJE / SPORT. GIMNASTIKA / KAJAK / KOŠARKA / PLIVANJE /
RVANJE /
VATERPOLO / FUDBAL
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Štraser, Toma; Đurović, Marica
rbr: 65/5
UTICAJ SPORTSKOG NAPORA NA ENDOKRINI SISTEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 57-62, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ENDOKRINI SISTEM / STEROIDI / VESLANJE / SPORTISTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/9
ZNAČAJ ŠKOLSKIH KUHINJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U KONTEKSTU PROBLEMA
HIGIJENSKE
ISHRANE I FIZIČKE KULTURE U ŠKOLSKOM PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 79-86
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKA KUHINJA / ISHRANA / HIGIJENA / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/14
NASTAVNIK FIZIČKE KULTURE I NJEGOVA ANGAŽOVANOST U REŠAVANJU PROBLEMA
MENTALNE
HIGIJENE U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 109-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PSIHOLOŠKE ABNORMALNOSTI / NASTAVNICI FV / MENTALNA HIGIJENA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/35
ZNAČAJ MLEKA U ISHRANI PRI FIZIČKIM NAPORIMA: Prilog problemu
održavanja
acido-bazične ravnoteže organizma kod sportskih napora
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 249-253
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MLEKO / ISHRANA / OPTEREĆENJE / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/69
HIGIJENSKO-ZDRAVSTVENA KULTIVISANOST U OKVIRU OPŠTE KULTURE I ULOGA
STRUČNJAKA
ZA FIZIČKU KULTURU U NJENOM USPOSTAVLJANJU: Mesto stručnjaka za fizičku
kulturu
u osnovnoj, srednjoj i učiteljskoj školi
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 393-397
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HIGIJENA / ZDRAVSTVENA KULTURA / NASTAVNICI FV / ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 66/31
INDIVIDUALNA I GRUPNA IDENTIFIKACIJA NA ŠKOLSKOM ČASU FIZIČKE KULTURE
KAO
FAKTOR PREVENCIJE PREDNEUROTIČNIH STANJA ŠKOLSKE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 207-212
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NEUROTIZAM / ALIJENACIJA / IDENTIFIKACIJA, GRUPNA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 66/32
REZULTATI ISPITIVANJA POZITIVNIH UZORA U SPORTU KAO FAKTORA U
VASPITANJU
MORALNIH OSOBINA MLADIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 213-215
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. UZOR / SPORT. ŠKOLA / UČENICI / SPORTISTI, VRHUNSKI / MORAL
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 66/76
I JUGOSLOVENSKI KONGRES O ISHRANI, BEOGRAD 1966.
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 447-448
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ISHRANA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 68/5
INTERESOVANJE UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ZA POJEDINE GRANE
TELESNOG
VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 29-35
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
INTERESOVANJA / UČENICI / SPORT. GRANE / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 68/19
ŠKOLSKI USPEH UČENIKA U ODNOSU NA NJIHOV POLOŽAJ U STRUKTURI KOŠARKAŠKE
EKIPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 92-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIOMETRIJA / UČENICI / ŠKOLSKI USPEH / KOŠARKAŠKA EKIPA / OSNOVNA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ankucić, Kornelija
rbr: 68/30
ODNOS FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 148-155
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / PREDŠKOLSKA USTANOVA / OSNOVNA
ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA / UNESCO ANKETA / INOSTRANE ZEMLJE
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 69/19
O RADU SA UČENICIMA PREKO LETNJEG I ZIMSKOG RASPUSTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 94-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RASPUST / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Adum, Ognjan; Brusin, Aleksandar
rbr: 69/37
BAVLJENJE VOZAČA SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 206-209
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / VOZAČI / GOJAZNOST / ZDRAVSTVENO STANJE
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 70/2
KAKO SMO POKUŠALI DA PRONAĐEMO UZROKE SLABIJEG SAVLAĐIVANJA NEKIH
ELEMENATA IZ
PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U STARIJEM UZRASTU OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 3-16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / TRAJANJE VEŽBANJA / VEŽBE OBLIKOVANJA / VEŽBE NA SPRAVAMA
----------------------------------------------------------------------Apostolski, Tomo
rbr: 70/8
ZA ŠIRU POMOĆ ZAJEDNICE OKO IZGRADNJE SALA I OSTALIH OBJEKATA (PRIMER
GOSTIVARSKE KOMUNE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 39-41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / GOSTIVAR
-----------------------------------------------------------------------
Acković, Tomislav
rbr: 70/35
PLANIRANJE KAO JEDAN OD OSNOVNIH PUTEVA RACIONALIZOVANJA NASTAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 223-227
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLANIRANJE / NASTAVNA JEDINICA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Zoran
rbr: 71/4
PRILOG REŠAVANJU PROBLEMA ŠKOLSKOG I VANŠKOLSKOG VANNASTAVNOG RADA NA
POLJU
FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 22-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 71/13
RAZVIJANJE RADNE I SVESNE DISCIPLINE UČENIKA KROZ NASTAVU FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 83-87
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISCIPLINA UČENIKA / NASTAVA FV / METODIKA / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan; Acković, Tomislav
SLOBODNO VREME UČENIKA
rbr: 71/27
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 187-201
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UČENICI / SLOBODNO VREME / SREDNJA ŠKOLA / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan; Ajdžanović, Zoran
rbr: 71/37
ODNOS UČENIKA PREMA FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 281-287
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / INTERESOVANJA / SOCIJALNI STAVOVI / TEORIJSKA
ZNANJA
/ SPORT. IDEALI / BAVLJENJE SPORTOM / SPORTISTI, OSOBINE
----------------------------------------------------------------------Acković, Natalija
rbr: 71/40
ISPITIVANJE SNAGE ODSKOKA KOD VEŽBAČICA I NJEN ODNOS PREMA REZULTATIMA
U
PRESKOKU I AKROBATICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 298-303
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / AKROBATIKA / ODSKOK, SNAGA / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Acković, Natalija
rbr: 72/18
NEKE MOGUĆNOSTI OSTVARENJA NASTAVNOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 95-100
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE SNAGE / VEŽBE, DOPUNSKE / DOMAĆI ZADACI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 74/30
AKTUELNI PROBLEMI SPORTSKIH TAKMIČENJA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 24-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / VASPITNI EFEKTI / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 75/9
PRILOG METODICI OBUČAVANJA I USAVRŠAVANJA SERVISA ODOZDO U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 27-28
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / SERVIS / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 75/10
VASPITNA FUNKCIJA SPORTSKIH ORGANIZACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 29-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VASPITANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / RODITELJI / TRENERI / PLANIRANJE
-----------------------------------------------------------------------
Acković, Tomislav
rbr: 75/28
OKVIRNI PROGRAM TEORETSKE NASTAVE IZ OBLASTI FIZIČKOG VASPITANJA ZA
UČENIKE
OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 31-32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV, TEORIJSKA / EFEKTI VEŽBANJA / POZNAVANJE ČOVEKA / KONTROLA
SPOSOBNOSTI / NASTAVNE FORME
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 75/45
USKLAĐIVANJE NASTAVNIH PROGRAMA PREDMETA IZ OBLASTI BIOLOŠKOMEDICINSKIH NAUKA
NA FAKULTETIMA ZA FIZIČKO VASPITANJE U SFRJ ZA POTREBE OPŠTENARODNE
ODBRANE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 9-13, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / FFK / BIOMEDICINSKE NAUKE / NASTAVNI PLAN / ONO
----------------------------------------------------------------------Ajdžanović, Zoran
rbr: 75/90
SCHWERDTNER H., I SARADNICI: ISPITIVANJE TRENINGA IZDRŽLJIVOSTI
VEŽBAČICA U
UMETNIČKOJ GIMNASTICI (OSVRT NA NAUČNI RAD OBJAVLJEN U ČASOPISU
"LEISTUNGSSPORT", BR. LOK 3, 1974.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 15-18
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / IZDRŽLJIVOST / TRENING
----------------------------------------------------------------------Acković, Natalija
rbr: 75/92
AKTUELNI PROBLEMI FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 25-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLSKA USTANOVA / SPORT. OBJEKAT / NASTAVNI
PLAN /
FISKULTURNA PAUZA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 75/95
NIVO FIZIČKE KULTURE RADNIKA U JEDNOJ NAŠOJ OPŠTINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 37-43
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
OPŠTINA / RADNA ORGANIZACIJA / ODRASLI / ŽENE / REK. AKTIVNOSTI /
SPORT.
OBJEKAT / FINANSIRANJE / INTERESOVANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / RADNA
PAUZA /
PROIZVODNA GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
JEDAN NAČIN U OBUČAVANJU SERVISA ODOZGO - TENIS SERVIS
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 45-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / SERVIS / OBUČAVANJE
rbr: 76/12
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 76/70
SPECIFIČNOSTI ISHRANE SPORTISTA KAO DEJSTVENI FAKTOR PAR EXELLENCE ZA
OČUVANJE
I UNAPREĐENJE ČOVEKOVOG ZDRAVLJA S OSVRTOM NA ZNAČAJ OVE ISHRANE ZA
OPŠTENARODNU ODBRANU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 247-249, lit. 20
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
ISHRANA / SPORTISTI / ONO
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 77/39
SAUNA I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 115-117
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SAUNA / FIZIOLOŠKI EFEKTI
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/55
Jorga, Ilija; Jorga, Vladimir; Starčević, V.; Mujović, Vujadin;
Anđelković, I.;
Milenković, B.
SPIROMETRIJSKI PARAMETRI VRHUNSKIH KARATE SPORTISTA U USLOVIMA
DOZIRANOG
OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 174-176, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI, VRHUNSKI / SPIROMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 77/87
JEDAN OD MOGUĆIH METODSKIH POSTUPAKA U OBUČAVANJU ODBIJANJA (DODAVANJA)
LOPTE
ČEKIĆEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 302-303, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKAŠKI ČEKIĆ / OBUČAVANJE, METODE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 78/85
UTICAJ NASTAVE KOŠARKE NA RAZVITAK NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA
UZRASTA
15-16 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 297-302, lit. 30
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOŠARKA / SREDNJA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 78/109
ODNOS IZMEĐU DALJINE BACANJA KUGLE, BROJA ZGIBOVA I BROJA SKLEKOVA KOD
POSMATRANE GRUPE STUDENATA FAKULTETA ZA FIZIČKO VASPITANJE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 367-369, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / SKLEK / ZGIB / STUDENTI FK / KORELACIJA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 79/40
KURSEVI - OSVEŽENJE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 144-147
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / KURS / OBUČAVANJE / RVANJE / STONI TENIS
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 79/81
OCENJIVANJE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 4, str. 271-274, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
OCENJIVANJE / NASTAVA FV / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav; Novković, Milorad; Tomić, Žarko
rbr: 79/101
OPTEREĆENOST I ANGAŽOVANOST UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 372-379, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / OPTEREĆENJE / HRONOMETRIJA ČASA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun; Alimpić, Dušan; Jeričević, Desanka
rbr: 80/131
SPORTSKA OŠTEĆENJA I SPORTSKE POVREDE KIČMENOG STUBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 430-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KIČMENI STUB / SPORT. POVREDE / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 81/22
MINIBASKET-IGRA KOJA OSVAJA NAJMLAĐE ŠIROM JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 77-81
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MINIBASKET / ORGANIZOVANJE / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav; Novković, Milorad
rbr: 81/35
PRIMENA SPECIFIČNIH VEŽBI PO BALISTIČKOM METODU U II (PRIPREMNOM)DELU
ČASA I
NJIHOV UTICAJ NA NEKE FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA PRVE FAZE SREDNJEG
USMERENOG
OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 146-151, lit. 16
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE, BALISTIČKE / EFEKTI VEŽBANJA / UČENICI / SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 81/36
ULOGA, MESTO I ZNAČAJ PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE U REFORMISANOJ SREDNJOJ
ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 151-153
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKA REFORMA
----------------------------------------------------------------------Anastasovski, Aleksandar
rbr: 81/39
UPOREDNA ANALIZA REZULTATA ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH DIMENZIJA KOD
UČENIKA
SPORTISTA U ODNOSU NA OSTALE UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U KUMANOVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 159-161
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SPORTISTI / NESPORTISTI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ahmetović, Zlatko
rbr: 81/110
ODNOS NOVOSAĐANA PREMA REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 410-412
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
GRAĐANI / BAVLJENJE SPORTOM / SPORTOVI NA VODI / NOVI SAD
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/130
Agrež, Franc; Ambrožič, Franci; Čuk, Miran; Mesarić, Vid; Pistotnik,
Borut
VALJANOST PRIJEMNIH ISPITA ZA STUDIJ NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKU
KULTURU U
LJUBLJANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 477-479, lit. 8
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PRIJEMNI ISPIT / FFK, LJUBLJANA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 82/13
PRIMENA VEŽBI OBLIKOVANJA RADI POBOLJŠANJA ODREĐENIH FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI
UČENIKA SREDNJEG USMERENOG OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 56-59, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE OBLIKOVANJA / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 82/46
JEDAN OD NAČINA OBUČAVANJA SMEČA U ŠKOLAMA SREDNJEG USMERENOG
OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 164-165, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKAŠKI SMEČ / TEHNIKA / OBUČAVANJE / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 82/51
TERMINOLOGIJA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE ZAOSTAJE ZA RAZVOJEM NAUČNIH
DOSTIGNUĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 175-176
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / FIZIČKA KULTURA / OBRADA TERMINA FK
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 82/74
NEKE IDEJE ZA PRESTRUKTURIRANJE ČASA TELESNOG VEŽBANJA SA UČENICIMA
STARIJEG
ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 256-257, lit. 2
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
ČAS FV / ČAS, STRUKTURA / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Ahmetović, Zlatko
rbr: 82/97
TRIM-KABINET
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 336-337
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRIM-KABINET / FIZIČKO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila; Anastasijević, Bratislav
rbr: 82/106
ISPITIVANJE NEKIH ELEMENATA MUZIČKE OBDARENOSTI POMOĆU SIŠOROVOG TESTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 358-360, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MUZIČKA OBDARENOST / SIŠOROV TEST / PLES / STUDENTI FK / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 82/128
ALARMANTNO STANJE FIZIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA SREDNJEG
USMERENOG OBRAZOVANJA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 454-459
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / BEOGRAD / STAGNACIJA
SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------rbr: 82/132
Radisavljević, Miladin; Koturović, Ljubiša; Aranđelović, Miroslav
PRILOG UPOZNAVANJU STATUSA STOPALA UČENIKA PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
IZ
RAZLIČITIH SOCIO-EKONOMSKIH SREDINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 466-469, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, STATUS / SOCIJALNA SREDINA / VELEGRAD / SELO / UČENICI / ŽENE
/
OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 82/144
ISHRANA NARODA JUGOSLAVIJE , VI KONGRES, NOVI SAD, 1982.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 485
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISHRANA NARODA / KONGRES
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
ČETIRI PRIČE IZ ŽIVOTA I PRAKSE
rbr: 83/19
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 67-68
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKA PRAKSA / ŠKOLSKI ZUBAR / HIGIJENA / OPREMA / PLIVANJE /
OBUČAVANJE /
BEŽANJE SA ČASA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan; Aleksić, Desanka
rbr: 83/29
NEKOLIKO PITANJA O ISHRANJENOSTI I IMPLICITNIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA
SPORTISTA (JUGOSLAVIJE) SA ASPEKTA ISHRANE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 97-98, lit. 29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORTISTI / ISHRANA
----------------------------------------------------------------------Anastasovski, Aleksandar
rbr: 83/58
RELACIJE MORFOLOŠKIH I BIOMOTORIČKIH DIMENZIJA UČENIKA OBUHVAĆENIH
RAZLIČITIM
SPORTOVIMA U VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA OSNOVNIH ŠKOLA U SR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 210-218, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SPORTISTI / ŠKOLSKI
SPORT /
SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav; Tripković, Milenko
rbr: 84/32
ODBOJKA U JEDNOGODIŠNJEM CIKLUSU IZBORNE NASTAVE FIZIČKOG VASITANJA
NJEN
ODRAZ NA STAVOVE UČENIKA PREMA VREDNOSTIMA FIZIČKE KULTURE
I
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 112-117, lit. 25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / IZBORNA NASTAVA / STAVOVI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA
FV
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Veljko
rbr: 84/33
UTICAJ LOKACIJA I KARAKTERISTIKA PREBIVALIŠTA NA REGRUTOVANJE VRHUNSKIH
FUDBALERA U JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 117-119
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / PROFESIONALNI SPORTISTI / REPREZENTATIVCI / PREBIVALIŠTE /
SOCIJALNA
SREDINA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 84/38
DRUŠTVO NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA GRADA BEOGRADA PREDLAŽE MERE ZA
BOLJE I
RACIONALNIJE ORGANIZOVANJE VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I
SREDNJIM
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 139-142
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT / ORGANIZOVANJE / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 84/58
HIGIJENSKA ISHRANA SPORTISTA - ZNAČAJAN SEGMENT SPORTSKE MEDICINE I
OBEZBEĐENJE
NJENE OPTIMALIZACIJE U VRHUNSKOM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 204-205
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ISHRANA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Andrews, John
rbr: 84/78
PROBLEMI VERBALNOG UPUTSTVA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 266-268, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
VERBALNO UPUTSTVO / NASTAVA FV / METODIKA / INFORMACIONI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 85/6
PRINCIPI ALIMENTARNE REKUPERACIJE ORGANIZMA POSLE SPORTSKOG NAPORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 17-18
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
ISHRANA / ALIMENTARNA REKUPERACIJA / FIZIČKI NAPOR
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 85/88
POČECI STVARANJA JUGOSLOVENSKE TERMINOLOGIJE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 291-294
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / SAVEZNA KOMISIJA FK / DEFINICIJA POJMA
----------------------------------------------------------------------Aubrecht, Vladimir
rbr: 85/94
NEKI OBLICI ETIČKOG PONAŠANJA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 317-318, lit. 5
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
ETIČKI ASPEKTI / NASTAVNICI FV / PRODUKCIONI ODNOSI / ČUVANJE ZDRAVLJA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 86/54
KA NASTAVNOJ TEHNOLOGIJI FIZIČKOG VASPITANJA KOJA NEĆE BITI SAMA SEBI
SVRHA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 208-211
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NASTAVNA TEHNOLOGIJA / NASTAVA FV / PLANIRANJE / TESTIRANJE /
OCENJIVANJE /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / MOTIVACIJA / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Antić, Ivanka
rbr: 86/81
ORIJENTACIONO KRETANJE - NOVINA U PROGRAMU PIONIRSKOG GRADA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 288-290, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ORIJENTACIONO KRETANJE / "PIONIRSKI GRAD"
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/16
Acković, Tomislav
DA LI KADROVSKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE ŠKOLUJU KADAR ZA BIRO RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 57
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ZAPOSLENJE / SPORT. ZANIMANJA / KVALIFIKOVANOST KADRA
----------------------------------------------------------------------Anthony, Don
rbr: 87/26
PROFESIJA - NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA (PREVELA MAJA MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 75-76
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŽENE / STRUČNA UDRUŽENJA / INTERESI PROFESIJE / INTER
ORGANIZACIJE
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 87/86
UPUĆIVANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NA SAMOSTALAN RAD U OBLASTI FIZIČKOG
I
ZDRAVSTVENOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 242-248, lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
SAMOSTALNO VEŽBANJE / TESTIRANJE / TEORIJSKA ZNANJA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav; Bokan, Božo
rbr: 87/126
FIZIČKO VASPITANJE NA TREĆEM KONGRESU PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE
JUGOSLAVIJE,
1987.
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 376-379
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KONGRES PFK / STRUČNI KADAR / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Ahmetović, Zlatko
rbr: 88/2
VRHUNSKO SPORTSKO STVARALAŠTVO (FUNKCIJA, STANJE I MOGUĆNOSTI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 7-9, lit. 1
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. STVARALAŠTVO / VRHUNSKI SPORT / PROFESIONALNI SPORT /
LIMITIRAJUĆI
FAKTORI / RAZVOJNI PROBLEMI / STRUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 88/5
ANGAŽOVANJE PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE NA POBOLJŠANJU MATERIJALNE OSNOVE
FIZIČKOG
VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 23-25
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UTICAJ NASTAVNIKA / SPORT. OBJEKAT / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Andrews, John
rbr: 88/53
PROBLEMI ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 191-197, lit. 16
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / FIEP / USLOVI RADA / MULTIKULTURALNOST /
TERMINOLOGIJA / ŠKOLA / VASPITNI CILJEVI / AFINITETI UČENIKA /
FINANSIRANJE /
DRUŠTVENI ZAHTEVI / TAKMIČENJE / AKADEMSKI SNOBIZAM / ŠKOLOVANJE
KADROVA /
NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------rbr: 89/8
Bokan, Božo; Višnjić, Dragoljub; Matić, Milivoje; Arunović, Dragoslav
EMPIRIJSKI UVID U SVEČANE PROGRAME FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOM
SREDNJEM
USMERENOM OBRAZOVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 38-46, lit. 17
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SVEČANOST / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / DAN ŠKOLE /
ŠKOLSKA
SPORT. TAKMIČENJA / SLET / AKADEMSKI SASTAVI
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 89/9
FIZIČKO VASPITANJE I ŠKOLSKI PRAZNICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 47-49
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SVEČANOST / ŠKOLSKI PRAZNIK / DAN ŠKOLE / JAVNI ČAS / OCENJIVANJE /
ŠKOLSKA
SPORT. TAKMIČENJA / TESTIRANJE, REZULTATI / NAGRADE
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 89/72
DOLFI RAJTMAJER: METODIKA TELESNE VZGOJE. PREDŠKOLSKA VZGOJA - I
KNJIGA,
PEDAGOŠKI FAKULTET, MARIBOR, 1988.
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 280
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLCI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav; Knezi, Josip; Zdanski, Ivan
rbr: 89/77
EVALUACIJA RADA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA: Jedinstveni kriterijumi
i
standardi za vrednovanje rada nastavnika fizičkog i zdravstvenog
vaspitanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 290-291
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / EVALUACIJA RADA / RADNO OPTEREĆENJE / STRUČNA UDRUŽENJA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 90/17
PRAKTIČARI, ISKAŽITE SVOJ RAD I PISANIM PUTEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 64
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / UREĐIVANJE ČASOPISA / NASTAVNA PRAKSA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 90/53
SUNOVRAT FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 202-204
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
OSNOVNA ŠKOLA / NASTAVNI PLAN / NASTAVNI PROGRAM / KRITIČKA ANALIZA /
NASTAVA
FV
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 92/6
DEČIJI I OMLADINSKI SPORT U NOVOM "RUHU"
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 26-28
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
PRIVATNA INICIJATIVA / DEČIJI SPORT / OMLADINSKI SPORT / PRIVATNI
KLUBOVI /
SPORT. ŠKOLA / KOŠARKA / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ivanić, Sava; Acić, Olga
rbr: 92/27
RESTRUKTURIRANJE SPORTSKE ORGANIZACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 90-94, lit. 23
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SISTEM / ORGANIZACIONA NAUKA / ORGANIZACIONA
STRUKTURA /
SPORT. ORGANIZACIJA / KLUB / VEŽBALIŠTE / SPORT. SAVEZ / SPORT. UNIJA /
ASOCIJACIJA FIZIČKE KULTURE
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša; Arunović, Dragoslav; Višnjić, Dragoljub
rbr: 92/28
MOTIVACIJA POSTIGNUĆA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 95-99, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MOTIV POSTIGNUĆA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / MOTIVACIONI MODEL /
MOTIVACIONI
TEST
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 92/54
MOGUĆNOSTI ORGANIZACIJE I SPROVOĐENJA SMUČANJA U OKVIRU NASTAVNOG PLANA
I
PROGRAMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 154-155
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
NASTAVA FV / SKIJANJE / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/2
Radovanović, Đorđije; Arunović, Dragoslav; Madić, Blagoje; Višnjić,
Dragoljub
STAVOVI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SRBIJI PREMA OSOBINAMA NASTAVNIKA
FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 10-13, lit. 4
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV, OSOBINE / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ahmetović, Zlatko; Matković, Ivan; Popmihajlov, Dušan
rbr: 93/37
TEHNIČKO TEHNOLOŠKA PROCEDURA MERENJA U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 107-108
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
PLIVANJE / MERENJE / PATENT
----------------------------------------------------------------------Anđelić, Mladenko
rbr: 93/45
EFEKTI DELOVANJA DIFERENCIRANOG I TRADICIONALNOG OBLIKA RADA NA
MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 132-135, lit. 6
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / METODIKA / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 93/46
AKTUELNI PROBLEMI FIZIČKOG OSPOSOBLJAVANJA DECE I OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 136-138, lit. 3
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / PLANIRANJE / NASTAVNI PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Tomova, Snejina; Atanasova, Todorka
rbr: 93/52
OBEZBEĐENJE MARKETINŠKIH INFORMACIJA U SPORTSKO-REKREATIVNIM CENTRIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 159-160
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SRC / MARKETING / MENADŽMENT / EKSPERTNI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 93/54
TRI KORISNA UPUTSTVA IZ MINISTARSTVA PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 162-167
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / MINISTARSTVO PROSVETE / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / ŠKOLSKA
SPORT.
TAKMIČENJA / OSNOVNA ŠKOLA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/72
Kukolj, Miloš; Arunović, Dragoslav; Stepić, Živorad; Zdravković,
Slobodanka
POREĐENJE DVE BATERIJE TESTOVA (JZFKMS I EUROFIT) ZA PROCENU FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 196-200, lit. 9
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
TESTOVI, BATERIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / EUROFIT BATERIJA / JZFKMS
BATERIJA /
UČENICI / KORELACIJA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav; Radisavljević, Snežana
rbr: 94/6
POJEDINI ASPEKTI ODNOSA GIMNAZIJALACA PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
U
KONSTELACIJI SA OSTALIM PREDMETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 39-48, lit. 5
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PREDMET / STAVOVI / UČENICI / GIMNAZIJA / SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 94/13
STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 84-91
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / NADZORNIK, ŠKOLSKI / NADZORNIČKI ZAPISNIK
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Lazarević, Ljubiša; Arunović, Dragoslav
rbr: 94/39
KARAKTERISTIKE MOTIVACIJE MLADIH JUGOSLOVENSKIH SPORTISTA ZA BAVLJENJE
SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 203-211, lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
DEČIJI SPORT / SPORTISTI / MOTIVACIJA / MOTIVACIJA, DIMENZIJE /
MOTIVACIJA,
UPITNIK / POLNE RAZLIKE / KROS-KULTURALNA KOMPARACIJA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 94/48
SVOJOM SNALAŽLJIVOŠĆU AKTIVIRALI STARE LOPTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 271-273
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse u praksu
Ključne reči:
LOPTA / PUMPA ZA LOPTE / SPORT. REKVIZIT / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Anđelić, Kosto; Koprivica, Vladimir
rbr: 94/72
GO - IGRA STRATEGIJE I KOMBINATORIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 387-390, lit. 1
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
GO IGRA / ORGANIZOVANJE / SPORT. PRAVILA
----------------------------------------------------------------------Anđelić, Mladenko
rbr: 95/12
ALTERNATIVNOST UPOTREBE STRUČNIH REČI U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 68-71, lit. 11
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / FIZIČKA KULTURA / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT.
VASPITANJE /
MOTORIKA / BIOMOTORIKA / PSIHOMOTORIKA / SPOSOBNOST / OSOBINA /
"DIMENZIJA" /
KONDICIJA / NASTAVA FV
-----------------------------------------------------------------------
rbr: 95/50
Radojević, Jaroslava; Arunović, Dragoslav; Ban, Dušanka; Matić,
Milivoje; Bokan
, Božo
JEDNA UZORNA PROMOCIJA - FFK, BEOGRAD, 10/05/1995.: B. BOKAN I S.
RADISAVLJEVIĆ
"FIZIČKO VASPITANJE U MAGISTARSKIM I DOKTORSKIM RADOVIMA", FFK, BEOGRAD
1995.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 182-189
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PROMOCIJA KNJIGE / MAGISTARSKI RADOVI / DOKTORSKE DISERTACIJE / FFK,
BEOGRAD /
BIBLIOGRAFIJA / SEKUNDARNA LITERATURA / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/59
Arunović, Dragoslav; Jeremić, Dragan; Radisavljević, Snežana
PROFESORI FIZIČKOG VASPITANJA BEOGRADSKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U
OSLOBAĐANJU UČENIKA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 255-260, lit. 7
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / ANKETA / NASTAVNICI FV /
SPECIJALNO
TELESNO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 95/70
ZDRAVKO ĐURKOVIĆ: METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG
UZRASTA ZA
STUDENTE I VASPITAČE. VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA, ŠABAC, 1995.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 301-303
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLCI / METODIKA / VASPITAČI
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 95/83
IN MEMORIAM: SLAVKO IVANČEVIĆ (1916-1995)
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 325
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IVANČEVIĆ, SLAVKO / NASTAVNICI FAKULTETA / METODIKA / IN MEMORIAM
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 96/24
BOLJE I MALO VEŽBE NEGO NIMALO
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 142
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / NASTAVA FV / BEŽANJE SA ČASA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 96/41
STRUČNO UPUTSTVO ZA OSLOBAĐANJE UČENIKA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE OD
NASTAVE
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 231-232
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / NASTAVA FV / PROPISI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 96/49
HAOS NA PARKETU ZAŠTO SU SALE ZA FIZIČKO VASPITANJE NAJZAPUŠTENIJI
ŠKOLSKI
PROSTOR?
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 252-254
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / IZDAVANJE PROSTORA / ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 96/69
IZ ŠTAMPE: POUKE ZA PRAKSU - ZDRAVLJE ZA ZDRAVLJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 368-369
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / HIGIJENA / SPORT. OBJEKAT / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Broćić, Ljubiša
KURS ZA FUDBALSKE TRENERE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 59
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
rbr: 47/12
Ključne reči:
FUDBAL / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / KURS / TRENERI
----------------------------------------------------------------------Broćić, Ljubiša
rbr: 47/15
CUVAJ, BOGDAN: "SAVREMENI NOGOMET"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 63-64
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Baquet, Maurice
rbr: 47/70
PROBLEM ZIMSKOG TRENINGA SA OPŠTIM POGLEDOM NA GODIŠNJI TRENING
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 381-390
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING, ZIMSKI / PLANIRANJE TRENINGA
----------------------------------------------------------------------Broćić, Ljubiša
rbr: 47/73
PRILOG PLANIRANJU NASTAVNO-VASPITNOG RADA U FUDBALU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 407-421, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / OBUČAVANJE / METODIKA / TRENING / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 48/31
Brandajs, Ivan
SAVETOVANJE VESLAČKIH STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 272-273
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
VESLANJE / SAVETOVANJE / PLANIRANJE RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Brandajs, Ivan
rbr: 49/19
TREBA PODIZATI NAŠ KORMILARSKI KADAR U VESLANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 213-221
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / KORMILAR / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Blažej, Janko
rbr: 49/29
NEKI PODACI O RAZVOJU ALPINIZMA U FNRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 278-288
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ALPINIZAM / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Babinot, Marcel
rbr: 49/33
BICIKLISTIČKI TRENING DRUMSKIH VOZAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 334-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
BICIKLIZAM / TRKA, DRUMSKA / TRENING
----------------------------------------------------------------------Brixy, Predrag
rbr: 50/20
ISKUSTVA U RADU OMLADINSKE TENISKE ŠKOLE U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 196-205
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
TENIS / SPORT. ŠKOLA / METODIKA / OMLADINA
----------------------------------------------------------------------Beusan, Andro
rbr: 51/8
NEŠTO O FIZIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA U PRIVREDI METALNE STRUKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 69-73
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ZANATSKA ŠKOLA / METALCI
----------------------------------------------------------------------Bauman, Karlo
rbr: 52/39
JEDRENJE NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 359-363
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
JEDRENJE / JEDRILICA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT.
REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Bergant, Janez
rbr: 53/12
DOPUNSKI TEČAJEVI ZA TELESNO VASPITANJE NA SPORTSKOJ ŠKOLI U KELNU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 84-90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
SPORT. VISOKA ŠKOLA, KELN / STRUČNO USAVRŠAVANJE / TEČAJ / NASTAVNICI
FV /
SPORT. RUKOVODIOCI / FILM / DEČIJE VEŽBANJE / SPECIJALNA GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Bergant, Janez
rbr: 53/25
SPRAVE ZA VEŽBANJE KAO PREPREKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 200-205
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE SA PREPREKAMA / SPRAVA, GIMNASTIČKA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 53/28
POVODOM OMLADINSKOG POJEDINAČNOG PRVENSTVA FNRJ U MAČEVANJU: (Ljubljana
28-29.III 1953)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 223-224
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
MAČEVANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------rbr: 53/66
Ber, Aleksej
HOĆEMO LI NA PLANINARSKE TURE U TOKU LETNJEG ŠKOLSKOG RASPUSTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 535-541
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANINARSKA TURA / ORGANIZOVANJE / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 54/26
VISOKA ŠKOLA ZA MAČEVANJE U PARIZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 216-219
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
MAČEVANJE / VISOKA ŠKOLA ZA MAČEVANJE / FRANCUSKA / SPORT. OBRAZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Berko, Franc
rbr: 58/46
POMOĆ OSNOVNIM ŠKOLAMA - NEKI PREDLOZI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 275-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / UČITELJI / ŠKOLSKI VIŠEBOJ, NORME
----------------------------------------------------------------------Blagojević, Slobodan
rbr: 59/16
FIZIČKO VASPITANJE UČENIKA U PRIVREDI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 380-381
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI U PRIVREDI / SPORT. INTERESOVANJE
----------------------------------------------------------------------Bosiljčić, Slobodan
rbr: 59/32
ŠTAMPA I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 399
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ŠTAMPA
----------------------------------------------------------------------Bogosavljev, Miodrag
rbr: 59/54
PREDŠKOLSKI UZRAST I NEKA DRUGA PITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 413-414
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PREDŠKOLCI / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Bakrač, Boris
rbr: 59/62
PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 431-439
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / KORIŠĆENJE OBJEKATA / SPORT. STATISTIKA / PLANIRANJE
RAZVOJA /
SPORT. OBJEKAT, TIPSKI / EKONOMSKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Babović, Milenko
rbr: 59/69
GRADITI KOMPLEKSNE OBJEKTE I ZIMSKE SALE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 461-462
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / PROMET ALKOHOLA / SPORT. KLADIONICA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bjedić, Mustafa
rbr: 59/80
PROBLEM FIZIČKE KULTURE NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 474
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / UČITELJI / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Bogić, Mohamed
rbr: 59/92
TREBA ENERGIČNO PREKINUTI SA DOSADAŠNJIM NEGATIVNIM POJAVAMA - ULOGA
ŠTAMPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 485-486
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ŠTAMPA / MASOVNOST / PROPAGANDA
-----------------------------------------------------------------------
Ber, Aleksej
rbr: 59/118
O AKTIVNOM ODMORU U PREDUZEĆIMA I ISPITIVANJIMA U VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 535-538
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / PROIZVODNA GIMNASTIKA / RADNA PAUZA / EFEKTI VEŽBANJA /
ŽENE /
RADNI UČINAK / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Ercegan, Milan; Ber, Aleksej
rbr: 59/190
FIZIČKA KULTURA KAO SREDSTVO RAZONODE I AKTIVNOG ODMORA I NJEN UTICAJ
NA RADNU
SPOSOBNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 805-813
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNI UČINAK / RADNA PAUZA / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Berdikova, J.; Maček, M.
rbr: 59/216
OSNOVI FIZIČKOG VASPITANJA MLADEŽI U ČSR: (izvod iz referata na
Međunarodnom
kongresu za telesno vaspitanje mladeži u Pragu)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 995-1002
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / UZRASNE ODLIKE / ČSSR
----------------------------------------------------------------------rbr: 60/14
Bajin-Pulgher, Novela
RAD ODELJENJA ZA KOREKTIVNU GIMNASTIKU CENTRALNE ŠKOLSKE POLIKLINIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 97-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ODELJENJE ZA KOREKTIVNU GIMNASTIKU / UČENICI / BEOGRAD / ŠKOLSKA
POLIKLINIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 60/24
Ber, Svetlana
PRIMENA AKTIVNOG ODMORA - REKREATIVNE PAUZE - U USLOVIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 180-189, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / REK. PAUZA / OSNOVNA ŠKOLA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 60/64
Blagojević, Bora
VISOKA ŠKOLA ZA FIZIČKO VASPITANJE SA ASPEKTA
UNIVERZITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 321-325
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završne diskusije
Ključne reči:
VŠFV / POSTDIPLOMSKE STUDIJE / SREDNJE OBRAZOVANJE / VISOKO OBRAZOVANJE
/
KONCEPTUALNI PROBLEMI / ŠKOLOVANJE KADROVA / VANREDNO STUDIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bogdanović, D.
BOKS
rbr: 60/70
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 386-395
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Brujić, Predrag
rbr: 61/27
O ULOZI NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U RADU ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA
FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 117-121
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NASTAVNICI FV / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Bašić, Milan
rbr: 61/29
GODIŠNJI PROGRAM RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 127-132
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / TRENING / PLANIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bijelić, Srećko
rbr: 61/34
NAŠE PERSPEKTIVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 138-142
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / RODITELJI / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bijelić, Srećko
rbr: 61/77
TOKOM SLEDEĆIH MESECI TREBA ORAGANIZOVATI SLIČNA SAVETOVANJA U KOMUNAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 223-224
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Zaključne diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SAVETOVANJE / OPŠTINE
----------------------------------------------------------------------Brindl, Vladimir
rbr: 61/101
UTJECAJ NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA NA RAZVOJ SNAGE I IZDRŽLJIVOSTI KOD
UČENIKA III
GIMNAZIJE U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 364-372
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
PENJANJE UZ KONOPAC / TRČANJE 1000M / UČENICI / TESTIRANJE / SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Branislav, Žarković
rbr: 61/111
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 422
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
ATLETSKA STAZA / IZGRADNJA OBJEKATA
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/55
DOGAĐA SE, A NE BI TREBALO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 295
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Događa se, a ne bi trebalo
Ključne reči:
METODIKA / EVALUACIJA RADA / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------rbr: 62/65
Bižal, Saša
NEKI PROBLEMI OBEZBEĐENJA IGRALIŠTA, UREĐAJA I REKVIZITA ZA PRIMENU
ATLETIKE U
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 340-343
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/80
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 420
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/103
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 508
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
SKIJANJE / STRUČNA ZVANJA / KINEZITERAPIJA
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/106
PREDSTAVLJAMO VAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 513
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
ŽLUVA, JOSIP / BIOGRAFIJA / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Blagojević, Slobodan
rbr: 63/5
FIZIČKO VASPITANJE U GIMNAZIJI PO IZBORU UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 37-43
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZBORNA NASTAVA / GIMNAZIJA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 63/34
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 192
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA / PODVODNI RIBOLOV / SPORT. STATISTIKA / OGLEDALO
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 63/54
PETI KUP EVROPE U GIMNASTICI ZA MUŠKARCE I 42 KONGRES FIG-E
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 281
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / FIG KONGRES / EVROPSKI KUP
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 63/56
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 283
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / EFEKTI NASTAVE / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bunuševac, Toma
rbr: 63/102
TREBA UVESTI OBAVEZNU NASTAVU FIZIČKE KULTURE NA UNIVERZITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 436-438
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Begović, Aleksandar
rbr: 64/7
PRIPREMNE VEŽBE ZA BACANJE KUGLE U SREDNJOJ ŠKOLI SA CILJEM RAZVIJANJA
SNAGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 57-62, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 65/27
UPIS NOVIH STUDENATA U KADROVSKE ŠKOLE ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 181-195
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / UPIS STUDENATA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------rbr: 65/51
Buđa, Pavle
PRILOG ANALIZI TEHNIKE ODSKOKA U PRESKOCIMA PREKO KONJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 323-326, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PRESKOK PREKO KONJA / TEHNIKA / ODSKOK
----------------------------------------------------------------------Begović, Aleksandar
rbr: 65/65
ZAGREVANJE SA PRIPREMNIM VEŽBAMA ZA SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 371-376, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / ZAGREVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 65/74
PRILOG METODICI OBUČAVANJA ODBOČKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 425-428
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PRESKOK PREKO KONJA / ODBOČKA / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Berić, Dušan
rbr: 66/7
NAŠE REGATE U PROŠLOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 49-61
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / REGATE / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Buđa, Pavle
rbr: 66/52
VEŽBE NA TLU I NA SPRAVAMA KAO IGRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 335-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ELEMENTARNE IGRE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 66/70
PRIPREMA ZA SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 422-425
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / VEŽBE, PRIPREMNE
----------------------------------------------------------------------Badovinac, Tomislav
rbr: 67/2
UVODNO IZLAGANJE NA SEDNICI PROSVETNO-KULTURNOG VEĆA SAVEZNE SKUPŠTINE
- 1.
FEBRUARA 1967. O TEZAMA: "FIZIČKA KULTURA U NOVIM DRUŠTVENO-EKONOMSKIM
USLOVIMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 4-7
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SAVEZNA SKUPŠTINA / FIZIČKA KULTURA / DRUŠTVENO EKONOMSKI USLOVI /
ZAKON O FK /
VRHUNSKI SPORT / RAZVOJNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 67/13
DEČIJE SPORTSKE ŠKOLE ZA GIMNASTIKU U SOVJETSKOM SAVEZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 71-74
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SPORT. ŠKOLA / SSSR
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 67/23
POSVETIMO VIŠE PAŽNJE ZALETU PRI PRESKOCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 135-137
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / ZALET, DUŽINA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Buđa, Pavle
rbr: 67/25
KAKO BRŽE SAVLADATI TEHNIKU IZVOĐENJA KOLUTA NAPRED I NAZAD NA TLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 143-146
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOLUT NAPRED / OBUČAVANJE / POČETNICI / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Barcziova, J.; Glivicky, V.; Walova, Z.
rbr: 67/47
IZABRALI SMO ZA VAS /VEŽBE SA STOLICAMA/ (PREVEO IVAN ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 237-238
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA STOLICI
----------------------------------------------------------------------Bregant, Draginja
rbr: 68/9
PRILOG METODICI OBUČAVANJA GIMNASTIČKOG KORAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 48-55
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
GIMNASTIČKI KORAK / VEŽBE / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Burchett, Bruno
rbr: 68/46
MOJE ISKUSTVO SA PRIMENOM DOMAĆIH ZADATAKA ZA SLABE UČENIKE (PREVEO: I.
ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 237-239
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
NASTAVA FV / DOMAĆI ZADACI / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta; Troskot, Pava
rbr: 69/4
NEKI REZULTATI EKSPERIMENTALNE PROVERE METODA OCENJIVANJA UČENIKA IZ
FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 15-20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / NORME / EKSPERIMENT
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 69/8
DVANAEST VEŽBI ZA PREDNOŠKU PRAVIM ZALETOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 47-51
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / PREDNOŠKA / OBUČAVANJE / VEŽBE, PRIPREMNE
----------------------------------------------------------------------Bakoš, Nevenka
rbr: 69/12
PRILOZI INTENZIFIKACIJI NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA - VJEKOSLAV JURAS I IVO
STELLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 62
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OPTEREĆENJE, INTENZITET / SPORT. IGRE / TEST
----------------------------------------------------------------------Adum, Ognjan; Brusin, Aleksandar
rbr: 69/37
BAVLJENJE VOZAČA SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 206-209
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / VOZAČI / GOJAZNOST / ZDRAVSTVENO STANJE
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 69/39
PRILOG METODICI OBUČAVANJA RAZNOŠKE PREKO KONJA UZDUŽ - DOHVATOM NA
KRAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 223-226, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZNOŠKA PREKO KONJA / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Beck-Dvoržak, M.
rbr: 69/50
EMOCIONALNI PROBLEMI UČENIKA I NASTAVA FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 292-294
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / PSIHOLOŠKE TEŠKOĆE
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 70/5
PRILOG METODICI OBUČAVANJA RAZNOŠKE NAPRED NA KRAJU RAZBOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 29-31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / RAZBOJ / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------rbr: 70/9
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović,
Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
OSNOVNI PARAMETRI I POUZDANOST MJERENJA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 42-54, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / FUNKCIONALNI TESTOVI / METODOLOGIJA / METROLOGIJA /
ŽENE /
UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 70/30
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović,
Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
FAKTORSKA STRUKTURA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 172-190, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / METODOLOGIJA / METROLOGIJA / FAKTORSKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 70/47
OLAKŠAJMO UČENICIMA VIŠIH RAZREDA SAVLADAVANJE KOLUTA NAZAD UVITO NA
RAZBOJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 282-285
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / RAZBOJ / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 71/2
Kurelić, Nikola; Jeumović, Rodoljub; Klisinska, Dragica; Basta,
Ljubica;
Vukosavljević, Rajko; Stojanović, Milutin; Stanojević, Ivan;
Stefanović,
Miodrag
ZDRAVSTVENO I FIZIČKO STANJE I VASPITANJE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 3-17
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
OMLADINA / ZDRAVSTVENO STANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NASTAVA FV /
ŠKOLSKI
SPORT / UHRANJENOST / TELESNI DEFORMITETI / NAUČNI RAD / SAVEZNA
SKUPŠTINA
----------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 71/7
NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA RODITELJIMA SVOJIH UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 40-48
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu i osvrti
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE, REZULTATI /
NORME /
OCENJIVANJE / IZVEŠTAJ RODITELJIMA / MOTIVACIJA
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 71/18
PRILOG METODICI OBUČAVANJA ZGRČKE PREKO KONJA UZDUŽ - DOHVATOM NA
POČETKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 116-119
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / ZGRČKA PREKO KONJA / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 71/38
PRIMENA KOREKTIVNIH VEŽBI ZA RAVNA STOPALA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 288-292, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, RAVNO / KOREKTIVNO VEŽBANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA /
EFEKTI
VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 71/42
ŠTA RODITELJI ZNAJU O FIZIČKOM VASPITANJU SVOJE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 314-317
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE, REZULTATI /
NORME,
NACIONALNE / IZVEŠTAJ RODITELJIMA / SAD
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 72/7
KOSO POSTAVLJANJE PRITKI U METODICI VEŽBANJA NA RAZBOJU IZ PROGRAMA ZA
OSNOVNU
I SREDNJU ŠKOLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 41-44
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / RAZBOJ SA KOSIM PRITKAMA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 72/16
METOD "STANICA" - OSNOVA VEŽBANJA NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 82-87
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / METOD STANICA / VEŽBE SNAGE / OPTEREĆENJE, DOZIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 73/15
PRILOG METODICI OBUČAVANJA OSNOVNIH PRESKOKA SA OKRETOM OKO UZDUŽNE OSE
ZGRČKA I RAZNOŠKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 84-87
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / ZGRČKA / RAZNOŠKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Božur, Franjo
rbr: 73/18
UTISCI SA SIMPOZIJUMA O FIZIČKOJ KULTURI STUDENATA (NOVI SAD 1972.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 93-94
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / SIMPOZIJUM
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 73/20
ZUHRT RENATE: EIN SCHULSPORTFEST FUR KORPERBEHINDERTE! DIE PLANUNG,
VORBEREITUNG UND DURCHFUHRUNG (SPORTSKA PRIREDBA U ŠKOLI ZA FIZIČKI
HENDIKEPIRANE UČENIKE, PLANIRANJE, PRIPREME I IZVOĐENJE) - DAS
BEHINDERTE KIND,
KETTWIG 9 (1972), 1, ST.12-17, 4 SL, 3 TAB.
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PERIODIKA / HENDIKEPIRANI / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 73/21
HOLROYD R. MICHAEL: RECREATION AND FITNESS (REKREACIJA I RAZVOJ
FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI) - BRIT. JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION, LONDON 2 (1971), 5,
ST. 70
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PERIODIKA / ČAS FV / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Bosiljčić, Slobodan
rbr: 73/22
FIZIČKA KULTURA - DEO AKTUELNIH DRUŠTVENIH KRETANJA U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 97-100
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SOFK SRBIJE / DRUŠTVENI UTICAJ / SAVEZ KOMUNISTA
/
RAZVOJNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 73/24
ISPITIVANJE NEKIH FAKTORA PSIHOMOTORIKE KOD DEBILNIH I NORMALNIH
UČENIKA
OSNOVNE ŠKOLE (VIŠI RAZREDI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 110-120, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PSIHOMOTORIKA / DEBILI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 74/5
UTICAJ PRIMARNIH SOCIJALNIH STAVOVA I NEKIH NORMALNIH KONATIVNIH
FAKTORA NA
STEPEN ANGAŽOVANOSTI U AKTIVNOSTIMA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 13-18, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / SOCIJALNI STAVOVI / KONATIVNE OSOBINE / UČENICI /
SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Bedeniković, Zvonimir
rbr: 74/14
NOVE SPRAVE ZA DEČIJE VRTIĆE I OBDANIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 48
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. SPRAVE / VRTIĆ
----------------------------------------------------------------------Bucher, Charles
rbr: 74/34
NACIONALNI IZVEŠTAJ O STANJU FIZIČKIH SPOSOBNOSTI - NEKE PREPORUKE
(PREVELA
DUŠANKA BAN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 37-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / UČESTALOST VEŽBANJA / MOTIVACIJA / AMERIKANCI /
NASTAVA FV
/ ŠKOLSKI SPORT / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------Bojović, Vuksan
rbr: 74/43
SAVETOVANJE STRUČNJAKA ZA REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 53
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
indok
Ključne reči:
REK. STRUČNJACI / SAVETOVANJE / STRUČNA UDRUŽENJA
----------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Buđa, Pavle; Sedić, Petar
rbr: 75/12
XVIII SVETSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 37-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SP / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Božić, Nada
rbr: 75/27
ŠTA POKAZUJU UPOREDNI REZULTATI SOMATSKOG RAZVOJA I FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI
UČENICA GIMNAZIJA I STRUČNIH ŠKOLA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 28-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / GIMNAZIJA / STRUČNA ŠKOLA /
UČENICI /
ŽENE / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 75/32
NEKI ELEMENTI METODIKE VOĐENJA GRUPE U REKREACIJI FIZIČKIM VEŽBANJEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 41-44, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. AKTIVNOSTI / METODIKA / VOĐENJE GRUPE / UČESNICI, KARAKTERISTIKE /
MOTIVACIJA / PLANIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 75/35
SPORTSKA REKREACIJA U MJESNOJ ZAJEDNICI (JUGOSLOVENSKO SAVETOVANJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 51-52
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / MESNA ZAJEDNICA / SAVETOVANJE
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 75/47
SREDNJA VREDNOST KARAKTERISTIČNIH KORENOVA U SEGMENTU GORNJE I DONJE
GRANICE
ZNAČAJNIH GLAVNIH KOMPONENTI KAO KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNOG
BROJA
ZNAČAJNIH GLAVNIH KOMPONENTI MATRICE INTERKORELACIJA MANIFESTNIH
VARIJABLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 18-22, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STATISTIČKE METODE / FAKTORSKA ANALIZA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Burić, Zvonimir
rbr: 75/69
FIZIČKO VASPITANJE STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA U SISTEMU REFORMISANE
NASTAVE
NA SARAJEVSKOM UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 30-31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / IZBORNA NASTAVA
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 75/86
EDWIN A. FLEISHMAN: STRUKTURA I MERENJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI ANALITIČKI
PRIKAZ
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 71-80
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
TESTOVI, FLAJŠMANOVI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / METROLOGIJA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 75/109
Bala, Gustav
TESTIRANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI - SINTETIČKA INFORMACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 77-80, lit. 31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTOVI, FLAJŠMANOVI / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 76/2
MJESTO I ULOGA FIZIČKE KULTURE U OPŠTENARODNOJ ODBRANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 5-8, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SOCIJALISTIČKI SAVEZ / ONO / FIZIČKA SPREMNOST
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 76/16
JUBILARNI KONGRES INFORMATIKA U SPORTU DANAS I SUTRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 57-58
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / KONGRES
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 62-64
rbr: 76/19
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Stojka
rbr: 76/25
M. VILENSKIJ, B. MINAEV: PUTEVI KOMPENZACIJE DEFICITA KRETNE AKTIVNOSTI
I
POVEĆANJA NIVOA FIZIČKE RADNE SPOSOBNOSTI STUDENTKINJA. TEORIJA I
PRAKTIKA
FIZIČESKOJ KULTURI, MOSKVA, 1975.
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 93-97
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STUDENTI / ŽENE / EFEKTI VEŽBANJA / NASTAVA FV / JUTARNJE VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 76/30
Buđa, Pavle
PRESKOCI U SVETLU OLIMPIJADE 76
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 115-118
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / OLIMPIJSKE IGRE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 76/33
SPORTSKA REKREACIJA U ŠVEDSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 125-129
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / ŠVEDSKA / ŠKOLOVANJE KADROVA /
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 76/34
PRILOG IZGRADNJI SISTEMA OSNOVNIH POJMOVA U TEORIJI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 130-131
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
VEŽBE / FIZIČKO VEŽBANJE / FIZIČKA KULTURA / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 76/42
Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub; Radojević, Jaroslava;
Stefanović, Đorđe
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 149-152
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Bakić, Slobodan
rbr: 76/56
OBLICI REKREACIJE U SREDINI ŽIVLJENJA I RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 201-203
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REKREACIJA / BORAVIŠTE / SOCIOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKA AKTIVNOST
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo; Burić, Zvonimir
rbr: 76/58
FIZIČKA KULTURA U STRUKTURI SLOBODNOG VREMENA STUDENATA NEKIH FAKULTETA
NA
SARAJEVSKOM UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 206-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / STUDENTI / SLOBODNO VREME / SARAJEVSKI UNIVERZITET
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 76/64
PRIPREMA IZVODA IZ STRUČNE LITERATURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 226-228
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
DOKUMENTALISTIKA / IZVOD / STRUČNA LITERATURA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/68
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 234-236
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Berković, Luka
rbr: 76/75
POLOŽAJ ČASOVA FIZIČKOG VEŽBANJA U DNEVNOM I NEDELJNOM RASPOREDU
ŠKOLSKOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 269-273, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / RASPORED ČASOVA, NEDELJNI / RASPORED ČASOVA, DNEVNI
----------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 76/76
SARADNJA RODITELJA I NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 274-276
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RODITELJI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / JUTARNJE VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Branković, Ostoja
rbr: 76/87
ŠAKOTRENAŽERI (SA TRENAŽNOM RUKAVICOM)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 311-312
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠAKOTRENAŽER / TRENAŽER / SNAGA
-----------------------------------------------------------------------
Belova, L.; Korotkov, I.; Jakovlev, V.
rbr: 76/91
IGRE U KRETANJU (PREVELI TOMISLAV NIKOLIĆ I VUKAŠIN KOSTIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 322-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
DEČIJE IGRE / ELEMENTARNE IGRE
----------------------------------------------------------------------rbr: 76/94
Bokan, Božo
POVODOM SEMINARA ZA MLADE KOMUNISTE-STUDENTE BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
(20-23.
NOVEMBAR 1975, ZLATIBOR)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 325-326
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STUDENTI / KOMUNISTI / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / UNIVERZITET / FFK
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/96
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 328-330
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------rbr: 76/97
Bakrač, Boris
OLIMPIZAM DANAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 341-344
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIZAM / POLITIKA / PROFESIONALIZAM
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/12
Bokan, Božo
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA TELESNOG STATUSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 42-44, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE / GRAFIČKO OBELEŽAVANJE / STANDARDIZACIJA / EVIDENCIJA
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 77/19
TREĆI KONGRES SPORTSKE MEDICINE BALKANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 62
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / BALKANSKI KONGRES
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub; Nikolić, Zlatomir
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 73-75
rbr: 77/27
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 77/33
NEKI PRINCIPI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA KOD PRIMENE MATEMATIČKOSTATISTIČKIH
PROCEDURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 97-99, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NAUČNI RAD / MATEMATIČKA STATISTIKA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Bojanić, Ljubica
rbr: 77/40
RAZLIKE U OSOBINAMA LIČNOSTI ŽENA I MUŠKARACA VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 118-121, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
LIČNOST, OSOBINE / SPORTISTI, VRHUNSKI / ŽENE / POLNE RAZLIKE
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/52
Ban, Dušanka; Nikolić, Zlatomir; Ilić, Nastas; Đorđević, Dragoljub
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 154-156
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Berčić, Herman
rbr: 77/64
SPORTSKA REKREACIJA U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA (OSVRT NA SR
SLOVENIJU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 210-212
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / PREDUZEĆA / SLOVENIJA / AKTIVNI ODMOR
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/67
Bokan, Božo
PREVENCIJA LATERALNIH DEVIJACIJA KIČMENOG STUBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 221-225, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PREVENCIJA / TELESNO DRŽANJE / KIČMENI STUB, DEVIJACIJE / NASTAVA FV /
SPORT.
IGRE / ATLETIKA / PLIVANJE
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 77/69
SAMOUPRAVNO ORGANIZOVANJE I DJELOVANJE ORGANIZACIJE "PARTIZAN" U
OPŠTINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 228-229
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
"PARTIZAN" SFVR / ORGANIZOVANJE / OPŠTINA / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 77/70
FIZIČKA KULTURA U ŠKOLAMA SRBIJE U DEVETNAESTOM VEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 230
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLA / SRBIJA XIX VEK / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 77/101
POKRET FIZIČKE KULTURE U NOVOJ JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 343-345
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / ISTORIJSKI RAZVOJ / NOR / FISKULTURNI SAVEZ
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Stojka
rbr: 77/104
UTICAJ ŠESTONEDELJNOG PROGRAMA LAGANOG TRČANJA NA POVEĆANJE OPŠTE
IZDRŽLJIVOSTI
UČENICA STARIJEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 353-355, lit. 38
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST / KONDICIONIRANJE / TRČANJE, PROGRAM / UČENICI / ŽENE /
SREDNJA
ŠKOLA / KUPEROV TEST, MODIFIKOVAN
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 77/122
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 404-405
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub
rbr: 78/27
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 79-81
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 78/49
NOVE KNJIGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 159-160
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIBLIOGRAFSKA IZDANJA / BIBLIOGRAFIJA / NOVE KNJIGE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 78/51
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 163-164
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Bakić, Slobodan
rbr: 78/69
REKREATIVNI ZNAČAJ TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 237-239
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TENIS / BAVLJENJE SPORTOM / MASOVNOST / SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 78/75
RADOVAN MEDVED: SPORTSKA MEDICINA (SPORTSKA KNJIGA, BEOGRAD, 1977.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 253
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 78/100
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 338-339
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED / PERIODIKA DOMAĆA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav; Pavičić, Leo
rbr: 78/108
KOMPARATIVNA ANALIZA LATENTNIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH DIMENZIJA
UČENIKA
I UČENICA U SAP VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 365-367, lit. 4
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIKA / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA / LATENTNE
DIMENZIJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe
rbr: 78/131
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 429-430
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED / ČS "AKTUELNO U PRAKSI"
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/134
Kurelić, Nikola; Stojanović, Milutin; Đorđević, Dragoljub; Bala, Gustav
STANJE RASTA, FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI OMLADINE SR SRBIJE
I
UVOĐENJE SISTEMA PRAĆENJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. -, lit. 78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA / UČENICI / ŽENE /
TESTIRANJE / TESTOVI, BATERIJA / METODOLOGIJA / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ilić, Miladin
rbr: 79/2
RAZVIJENA DOKUMENTACIONO-INFORMACIONA DELATNOST - PREDUSLOV UNAPREĐENJA
NAUKE I
TRANSFERA NJENIH DOSTIGNUĆA U PRAKSU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 7-12, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / INFORMACIONI IZVORI / INDOK SLUŽBA / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe
IZ STRUČNE PERIODIKE (PSIHOLOGIJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 74-75
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
rbr: 79/23
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/28
Babjak, Jan
VREDNOVANJE I OCENJIVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 97-100
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OCENJIVANJE / NORME
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/29
Bokan, Božo
UTICAJ VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI NA POBOLJŠANJE MOTORIČKIH OSOBINA I
FIZIČKOG
RAZVOJA UČENIKA BEOGRADSKIH GIMNAZIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 101-106, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. SEKCIJA / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA /
ANTROPOMETRIJA /
MOTORIKA
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 79/32
ODREĐIVANJE MORFOLOŠKIH TIPOVA I NJIHOV ZNAČAJ U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 117-121, lit. 25
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MORFOLOŠKI TIP / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA / TAKSONOMIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 79/44
I LETNJA ŠKOLA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE, OHRID, 1978.,
OHRID, 1978.
(ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA", SKOPJE, (1978)3-4
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 150-151
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / NASTAVNI PLAN / INFORMATIVNA DELATNOST / IZDAVAČKA
DELATNOST
/ NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe; Višnjić, Dragoljub
rbr: 79/48
JOŠ DVA NOVA ČLANA PORODICE STRUČNIH ČASOPISA U JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 156
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PERIODIKA / ČS "JUGOSLOVENSKI FUDBAL" / ČS "ELAN"
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/57
Bokan, Božo
STAVOVI I MIŠLJENJA UČENIKA I NASTAVNIKA BEOGRADSKIH GIMNAZIJA O
VANNASTAVNIM
AKTIVNOSTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 197-203, lit. 24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SOCIJALNI STAVOVI / MIŠLJENJA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Mitrović, Đorđe; Branković, Milentije
rbr: 79/59
ORGANIZACIJA SPECIJALNOG FIZIČKOG VEŽBANJA KAO POSEBNOG OBLIKA NASTAVE
U
OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 207-209, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / VEŽBANJE ZA HENDIKEPIRANE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 79/69
STRUČNI SKUPOVI 1979.
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 236-237
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe
rbr: 79/74
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 241-242
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-----------------------------------------------------------------------
rbr: 79/79
Babjak, Jan
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPEHA U ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 4, str. 261-266, lit. 16
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / ATLETIKA / SPORT. REZULTAT / UČENICI / SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 79/92
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: MERNI INSTRUMENTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 4, str. 313-316
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MERNI INSTRUMENT / BIBLIOGRAFIJA, ANOTIRANA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 79/102
METODA ZA SELEKCIJU SUDIJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 380-382, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SUDIJE, SELEKCIJA / OCENJIVANJE, METODE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 79/112
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: MERNI INSTRUMENTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 420-423
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MERNI INSTRUMENT / TRENAŽER
----------------------------------------------------------------------Berković, Luka
rbr: 80/1
U SUSRET PRVOM KONGRESU PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAVEZ DRUŠTAVA PFK / KONGRES PFK / NASTAVA FV / OBRAZOVNI SISTEM /
NASTAVNICI
FV
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/6
Babjak, Jan
VREDNOVANJE I OCENJIVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STATUS ILI NAPREDAK?
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 24-33, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
OCENJIVANJE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / MOTORIČKI NAPREDAK / MOTORIČKI
STATUS /
TESTIRANJE / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Biro za sportske građevine JZFKMS
IGRALIŠTE ZA KOŠARKU
rbr: 80/29
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 97
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
GRAĐEVINSKI NACRT / OPREMA ZA IGRALIŠTE / KOŠARKA / IGRALIŠTE
----------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 80/39
JOŠ JEDAN PRILOG MEĐUZAVISNOSTI REZULTATA NEKIH MOTORIČKIH I
MORFOLOŠKIH
VARIJABLI KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 138-139, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / KORELACIJA SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Božinović, Ljubiša
rbr: 80/52
PROBLEMI FIZIČKOG VASPITANJA U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 170-171
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / RAZREDNA NASTAVA / UČITELJI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 80/59
BIBLIOGRAFSKA IZDANJA "BIBLIOGRAFIJA FIZIČKE KULTURE" 16. SPORT INDOK
IFK,
BEOGRAD, 1979.
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 180
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIBLIOGRAFIJA FK / BIBLIOGRAFSKA IZDANJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe
rbr: 80/60
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 181
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Biro za sportske građevine JZFKMS
rbr: 80/65
IGRALIŠTE ZA ODBOJKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 193
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IGRALIŠTE / GRAĐEVINSKI NACRT / OPREMA ZA IGRALIŠTE / ODBOJKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/69
Babjak, Jan
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPEHA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 206-218, lit. 42
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / ŠKOLSKI USPEH / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/71
Horvat, Sevan; Bala, Gustav
RAZLIKE U VARIJABLAMA SISTEMA "PARTIZANSKI VIŠEBOJ" KOD STUDENATA
VEŽBAČA I
NEVEŽBAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 222-226, lit. 26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
PARTIZANSKI VIŠEBOJ / TEST / VEŽBAČI / NEVEŽBAČI / STUDENTI / MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 80/80
FIZIČKO VASPITANJE U ĆORSOKAKU?
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 264-265
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZVOJNE PERSPEKTIVE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
TITO I FIZIČKA KULTURA (ČLANCI I KNJIGE
BIBLIOGRAFIJU)
rbr: 80/85
- GRAĐA ZA TEMATSKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 276-277
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / FIZIČKA KULTURA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Biro za sportske građevine JZFKMS
rbr: 80/88
IGRALIŠTE ZA RUKOMET
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 289
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IGRALIŠTE / GRAĐEVINSKI NACRT / OPREMA ZA IGRALIŠTE / RUKOMET
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/98
Bokan, Božo
JUTARNJE VEŽBANJE U PRIRODNIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 318-323, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
JUTARNJE VEŽBANJE / STUDENTI FK / LOGOROVANJE
----------------------------------------------------------------------Branković, Mihajlo
rbr: 80/100
STRESNE SITUACIJE U SPORTU I MOGUĆNOSTI ZA NJIHOVO PREVAZILAŽENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 327-331, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
STRES / SPORTISTI / TRENING, SITUACIONI
-----------------------------------------------------------------------
Ban, Dušanka
rbr: 80/112
HAJRUDIN ĆURIĆ, BOGOMIR RUŽIČKA: "GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU FIZIČKE
KULTURE I
SPORTA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1945-1975. GODINE". ZAVOD ZA FIZIČKU
KULTURU
BIH, SARAJEVO, 1979.
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 364-365
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIBLIOGRAFIJA / SPORT. ŠTAMPA / ŠTAMPA / BIH
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 80/113
"POVIJEST SPORTA-BIBLIOGRAFIJA". POVIJEST SPORTA, ZAGREB, 10(1979)41
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 365
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČS "POVIJEST SPORTA" / BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe
rbr: 80/114
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 366-367
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-----------------------------------------------------------------------
Biro za sportske građevine JZFKMS
rbr: 80/118
IGRALIŠTE ZA MALI FUDBAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 377
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IGRALIŠTE / GRAĐEVINSKI NACRT / OPREMA ZA IGRALIŠTE / FUDBAL, MALI
----------------------------------------------------------------------Branković, Mihajlo
rbr: 80/126
MIŠLJENJE VALJEVSKIH SREDNJOŠKOLACA O OCENJIVANJU U NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 412-416
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
OCENJIVANJE, OPISNO / UČENICI / MIŠLJENJA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Burazin, Slobodanka
rbr: 80/128
FORMIRANJE NAVIKA ZA BAVLJENJE FIZIČKIM VJEŽBAMA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG
UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 420-422, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / PREDŠKOLCI
----------------------------------------------------------------------Blagojević, Slobodan
rbr: 80/132
REKREACIJA I REKREACIJSKI TURIZAM ZAPOSLENOG STANOVNIŠTVA U
SAMOUPRAVNOM
SOCIJALISTIČKOM DRUŠTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 435-438
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REKREACIJA / TURIZAM / MARKSIZAM
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe
rbr: 80/144
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 463-464
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 80/145
SADRŽAJ XXXIV GODIŠTA (1980) ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 465-468
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Bojanić-Bačanac, Ljubica
rbr: 81/6
NEKI METODOLOŠKI ASPEKTI PROCJENE INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 29-34, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI / SPORTISTI / TEST INTELIGENCIJE, OPŠTI /
SPORT.
PSIHOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Burzan, Slobodan
rbr: 81/53
FIZIČKA KULTURA NA UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 195-197
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir; Bala, Gustav
rbr: 81/81
RELACIJE IZMEĐU KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, PATOLOŠKIH KONATIVNIH
KARAKTERISTIKA I
KOORDINACIJE POKRETA U RITMU KOD STUDENATA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 284-287, lit. 7
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STUDENTI FK / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE / KOORDINACIJA
/ RITAM
/ TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin; Ban, Dušanka
rbr: 81/93
STRUČNI SKUPOVI: kalendar
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 343
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. PEDAGOGIJA / SPORT. INFORMATIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 81/96
I U 1980. GODINI NOVI ČASOPIS U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 345-346
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČS "FIZIČKA KULTURA", TITOGRAD / FF, NIŠ / ZBORNIK RADOVA
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/109
Babjak, Jan
LOGOROVANJE UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 406-410
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
LOGOROVANJE / AKTIVNOSTI U PRIRODI
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 81/113
GDE SU GRANICE PODRUČJA REKREACIJE?
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 421-422
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
REKREACIJA / SLOBODNO VREME / ODRŽAVANJE ZDRAVLJA / TEORIJA FK /
TERMINOLOGIJA
/ KONCEPTUALNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 81/118
ALEKSANDAR NIKOLIĆ, VLADIMIR PARANOSIĆ: SELEKCIJA U KOŠARCI. NIP
PARTIZAN,
BEOGRAD, 1980.
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 431
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. SELEKCIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Blagojević, Branka
rbr: 81/120
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 432-435
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo; Burić, Zvonimir
rbr: 81/125
UZRASNA EVOLUCIJA MIŠIĆNE SILE I NJENE TOPOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KOD
UČENIKA
ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 452-454, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA, TOPOGRAFIJA / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA /
SREDNJA
ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/127
Babjak, Jan
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPEHA U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 458-465, lit. 24
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / SPORT. GIMNASTIKA / SPORT. REZULTAT / NASTAVA
FV /
UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 81/138
O PROFILU ORGANIZATORA REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 498-499
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REKREATORI / STRUČNI KADAR / PREDUZEĆA
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 81/141
OTVARAJU SE NOVE PERSPEKTIVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 505-506
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / VEŽBANJE, REDOVNO
----------------------------------------------------------------------Bokan, Božo; Bokan, Ružica; Živanović, Živojin
rbr: 81/144
STRUČNI SKUPOVI U 1982, 1983, 1984.
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 515-516
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
INTER STRUČNI SKUP / KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 81/145
I SVETSKI KONGRES INFORMATIKE SPORTA. SNAGOV-BUKUREŠT, RUMUNIJA, 0509/10/1981
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 517-519
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / INTER KONGRES / IASI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Blagojević, Branka
rbr: 81/150
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 523-524
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-----------------------------------------------------------------------
Ban, Dušanka
rbr: 81/153
SADRŽAJ XXXV GODIŠTA (1981.) ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 528-535
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Burzan, Slobodan
rbr: 82/6
NEKE KARAKTERISTIKE FIZIČKOG RAZVOJA I SPOSOBNOSTI UČENIKA UKLJUČENIH U
SLOBODNE AKTIVNOSTI U ODNOSU NA OSTALE UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA TITOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 26-34, lit. 17
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne
FIZIČKI
SPORTOM
ŠKOLSKI
reči:
RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / BAVLJENJE
/
SPORT / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 82/27
FIZIČKA KULTURA U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA BEOGRADA SA POSEBNIM
OSVRTOM NA
KORIŠĆENJE SPORTSKIH OBJEKATA. GSIZ FKB, VSSB, SOFK, BEOGRAD, JUNI
1981. 29
STR.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SRC / PREDUZEĆA / RADNA REKREACIJA / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 82/28
25 GODINA RADA JZFKMS 1956-1981, JZFKMS, BEOGRAD, 1981.: Društvo i
fizička
kultura. Zbornik radova, Radnički univerzitet "Veljko Vlahović",
Subotica,
1980.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 95
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
JZFKMS / JUBILEJ / NAUČNI RAD / BIBLIOGRAFIJA / SOCIJALNI ASPEKTI /
SPORT.
INFORMATIKA / ORGANIZOVANJE / IDEJNOST
----------------------------------------------------------------------Božinović, Ljubiša
rbr: 82/37
PORODIČNE PRILIKE, FIZIČKI RAZVOJ I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
SEDMOGODIŠNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 117-126, lit. 34
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA /
PORODIČNE PRILIKE / RODITELJI / EKONOMSKI FAKTORI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav; Krsmanović, Branko
rbr: 82/38
DISKRIMINATIVNA ANALIZA NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH DIMENZIJA
UČENIKA
I UČENICA GRADSKIH I SEOSKIH ŠKOLA U SAP VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 126-129, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA /
GRAD /
SELO / VOJVODINA / DISKRIMINATIVNA ANALIZA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bokan, Božo; Matić, Milivoje
rbr: 82/43
IMPLIKACIJE VREDNOSNIH STAVOVA UČENIKA PREMA TELESNOM KRETANJU-VEŽBANJU
I
SPORTU U PISMENIM ZADACIMA IZ MATERNJEG JEZIKA NA TEME EKSPLICITNO I
IMPLICITNO
ASOCIJATIVNE PODRUČJU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 150-155, lit. 28
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VREDNOSNI STAVOVI / PISMENI ZADACI / MATERNJI JEZIK / SPORT / FIZIČKO
VEŽBANJE
/ OSNOVNA ŠKOLA / ANALIZA TEKSTA
----------------------------------------------------------------------Bjeloborodov, Sergej
rbr: 82/49
RAZVOJ I STRUKTURA SPORTSKE GIMNASTIKE U NAŠOJ ZEMLJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 172-173, lit. 3
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica
rbr: 82/56
NENAD HAVELKA, LJUBIŠA LAZAREVIĆ: SPORT I LIČNOST. SPORTSKA KNJIGA,
BEOGRAD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 184-186
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORTISTI / LIČNOST, ISPITIVANJE / TEST / MOTIVACIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 82/57
DOMAĆA ISTRAŽIVANJA SPORTSKE REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 186-191
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA / EFEKTI VEŽBANJA / POTREBE
/
TESTIRANJE / ORGANIZOVANJE / PROPAGANDA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 82/80
IASI PRVI PUT U JUGOSLAVIJI! DA LI ĆE TO POMOĆI DOMAĆOJ SPORT INDOK
DELATNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 272-274
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / IASI, IZVRŠNI KOMITET / STRUČNA LITERATURA
----------------------------------------------------------------------Buđa, Pavle
rbr: 82/99
PUT DO VRHUNSKOG SPORTSKOG OSTVARENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 340-342
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / DEČIJI SPORT / VRHUNSKI SPORT / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Bjeloborodov, Sergej
rbr: 82/101
NEKI DRUŠTVENI ASPEKTI VRHUNSKOG SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 344-345, lit. 4
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / VREDNOSTI SPORTA / VRHUNSKI SPORT / POLEMIKA /
ZLOUPOTREBA
SPORTA / DEČIJI SPORT
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir; Bokan, Božo
rbr: 82/111
AKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 371-373
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / NASTAVA FV / ŠKOLA / IZGRADNJA OBJEKATA / NAGRADNA
AKCIJA /
PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Babjak, Jan
rbr: 82/117
PRILOG PROUČAVANJU VREDNOVANJA NEKIH DOSTIGNUĆA U ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 406-411, lit. 17
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
ATLETSKA TEHNIKA / OBUČAVANJE, METODE / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
-----------------------------------------------------------------------
Ban, Dušanka
rbr: 82/127
OBLICI, SREDSTVA I METODE INFORMISANJA I PROPAGANDE U SPORTSKOJ
REKREACIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 448-453, lit. 46
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
STRUČNO INFORMISANJE / JAVNO INFORMISANJE / PROPAGANDNA KAMPANJA /
SPORT.
REKREACIJA / INFORMACIONI SISTEM / MARKETING
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 82/148
IZDANJA SPORT INDOK CENTRA ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU - BEOGRAD PREMA
INDOK
PROGRAMU REPUBLIČKE ZAJEDNICE FIZIČKE KULTURE SRBIJE 1974-1982
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 488
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT INDOK CENTAR / BIBLIOGRAFIJA / SEKUNDARNA LITERATURA / ELABORATI
/ PREVOD
/ SPORT. INFORMATIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 82/150
SADRŽAJ XXXVI GODIŠTA (1982.) ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 492-496
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 83/7
ČETIRI STAVA U INTERESU SAVREMENIJEG FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 25-28
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA FK / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PREDŠKOLSKA USTANOVA /
SVAKODNEVNO VEŽBANJE / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Stamenković, Čedomir; Živanić, Slobodan; Brković, Ivan
rbr: 83/10
PROMENE NIVOA AEROBNE SPOSOBNOSTI VATERPOLISTA JEDNE PRVOLIGAŠKE EKIPE
TOKOM
PRIPREMNOG PERIODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 33-34, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VATERPOLO / SPORTISTI / AEROBNA SPOSOBNOST / TRENAŽNE PRIPREME /
TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica
rbr: 83/11
TAKMIČARSKA ANKSIOZNOST I SPORTSKA USPEŠNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 34-36, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ANKSIOZNOST, TAKMIČARSKA / SCAT TEST / SPORT. USPEŠNOST / SPORTISTI,
VRHUNSKI /
TESTIRANJE
-----------------------------------------------------------------------
Ban, Dušanka
rbr: 83/25
SASTANAK UREDNIKA STRUČNIH ČASOPISA I IZDAVAČA SPORTSKE LITERATURE,
SPLIT,
18./03/1983
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 81
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS, STRUČNI / UREĐIVANJE ČASOPISA / IZDAVAČI / STRUČNA LITERATURA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin; Ban, Dušanka
rbr: 83/27
IPAK SE OKREĆE-NOVI PODSTICAJI DOMAĆEM RAZVOJU SPORTSKE NAUKEFizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 93-94
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
NAUČNI RAD / SPORT / UPRAVLJANJE / TRENING / INFORMACIONI SISTEM /
METODOLOGIJA
TESTIRANJA / SPORTISTI, VRHUNSKI
----------------------------------------------------------------------Buđa, Pavle
rbr: 83/30
OSVRT NA PLAN I PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA U "PRIJEDLOGU ZAJEDNIČKIH
PROGRAMSKIH JEZGRI ZA OSNOVNO I ZAJEDNIČKE OSNOVE ODGOJA I USMERENOG
OBRAZOVANJA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 99-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNI PLAN / PROGRAMSKA JEZGRA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA /
NASTAVA FV
-----------------------------------------------------------------------
Ban, Dušanka
rbr: 83/47
SPORTSKE GRANE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 158-160
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISTORIJSKA LITERATURA / SPORT. GRANE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA / ČLANCI
/ KNJIGE
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 83/66
PEDAGOZI FIZIČKE KULTURE SVIH REPUBLIKA I POKRAJINA UOZBILJITE SE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 242-244
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / NASTAVA FV, KRIZA / DRUŠTVENI UTICAJ / ČAS FV, FOND
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 83/68
DOMAĆA LITERATURA: ISTORIJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 247-250
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISTORIJSKA LITERATURA / FIZIČKA KULTURA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA /
ČLANCI /
KNJIGE
-----------------------------------------------------------------------
rbr: 83/73
Babjak, Jan
ADAPTACIJA NEKIH TESTOVA STATIČKE I REPETITIVNE SNAGE NA SREDNJOŠKOLSKU
POPULACIJU UČENIKA I NJIHOVE METRIJSKE KARAKTERISTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 276-280, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
TEST, ADAPTACIJA / SNAGA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Petrović, Milisav; Branković, Milentije
rbr: 83/76
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE VASPITAČA ZA OBLAST FIZIČKOG VASPITANJA DECE
PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 291-293, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VASPITAČI / FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLCI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 83/91
VLATKO SILOBRČIĆ: ZNANSTVENO DJELO (KAKO SASTAVITI I OBJAVITI).
JUGOSLOVENSKA
MEDICINSKA NAKLADA , ZAGREB, 1983
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 332
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NAUČNO DELO / METODOLOGIJA / PISANJE / PUBLIKOVANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 83/92
DOMAĆA LITERATURA: ISTORIJA FIZIČKE KULTURE - SINTETIČKA INFORMACIJA III DEO
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 333-337
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISTORIJSKA LITERATURA / FIZIČKA KULTURA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA /
PRIGODNA
IZDANJA
----------------------------------------------------------------------Maslovskij, E.; Burko, E.; Sahokija, V.
rbr: 83/94
TRENAŽER ZA TRKAČA (PREVEO ĐORĐE STEFANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 339
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata, prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRKAČKI TRENAŽER
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 83/107
ISTRAŽIVANJE STRUKTURE ČASA SPORTSKE REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 386-392, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS, STRUKTURA / REK. VEŽBANJE / SPORT. GRANE / DOZIRANJE / OPTEREĆENJE
/
ODRASLI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 83/116
KRUNOSLAVA ILIĆ, MILADIN ILIĆ, STEFAN ILIĆ: FIZIČKO VASPITANJE DECE
PREDŠKOLSKOG UZRASTA U MESNOJ ZAJEDNICI. JZFKMS - OOUR ZAVOD ZA FIZIČKU
KULTURU, BEOGRAD, 1983
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 404
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLCI / MESNA ZAJEDNICA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 83/117
ARNOLDOVA MIROSLAVA: "SPORT FOR AGING" (SPORT ODRASLIH I STARIH).
BIBLIOGRAPHY,
1976-1982. INTERNATIONAL BULLETIN OF SPORTS INFORMATION, HAG,
VOL.5(1983)2
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 405-406
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / ODRASLI / INTER BIBLIOGRAFIJA / VEŽBOVNI PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/21
NOVI JEDINSTVENI NAUČNI ČASOPIS ZA MEDICINU I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 74
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČS "SPORTS MEDICINE" / PREGLEDNI ČLANAK / SPORT. MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/23
AEROBNI TRENING I DIZANJE TEGOVA UZ KOMPJUTER
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 75
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata, prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
AEROBNI TRENING / DIZANJE TEGOVA / KOMPJUTERSKI PROGRAM / VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/24
SADRŽAJ I INDEKS POJMOVA XXXVII GODIŠTA 1983. ČASOPISA FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 76-78
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 84/36
MOŽE LI JEDNA UMESTO TRIJU METODIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 135-136
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
METODIKA / PODRUČJA FK / SPORT. REKREACIJA / SPORT / NASTAVA FV /
FIZIČKO
VEŽBANJE / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
IZLOG NOVIH KNJIGA
rbr: 84/42
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 148-151
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA / IZDANJA "SPORTVERLAG" / DOMAĆA IZDANJA / LETNJA ŠKOLA
PFK / ŽENE
/ METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Popović, Ljubinka; Ban, Dušanka
rbr: 84/44
STRANA PERIODIKA U NAŠIM BIBLIOTEKAMA U FIZIČKOJ KULTURI (2).FAKULTET
ZA
FIZIČKO VASPITANJE, BEOGRAD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 152-153
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA / BIBLIOTEKA FK
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/61
KALENDAR MEĐUNARODNIH STRUČNIH SKUPOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 212-214
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
INTER STRUČNI SKUP / KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
ROB TIMMER, JOSEF RECLA: INTERNATIONAL DIRECTORY OF SPORTS
ORGANIZATIONS
rbr: 84/63
(MEĐUNARODNI ADRESAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA). UITGEVERIJ DE VRIESBORCH,
HAGUE,
1984.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 218
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / ADRESAR / INTER ORGANIZACIJE / NACIONALNE
ORGANIZACIJE /
SPORT. INFORMATIKA
----------------------------------------------------------------------Bergant, Marija
rbr: 84/67
STRANA PERIODIKA U NAŠIM BIBLIOTEKAMA FIZIČKE KULTURE (3): Fakulteta za
telesno
kulturo, Ljubljana
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 223
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA / BIBLIOTEKA FK
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/69
DIGITALIZIRANI SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 227
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOMPJUTERIZOVANE SPRAVE / BIOMEHANIČKA ANALIZA / PATIKE
----------------------------------------------------------------------rbr: 84/80
Beljin, Milan
POLOŽAJ, DRUŠTVENA ULOGA I ZADACI ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 272-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ORGANIZOVANJE / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/84
PROPAGANDNE AKCIJE U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 286-289, lit. 27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PROPAGANDNA KAMPANJA / MODEL "AIDA" / TRŽIŠTE / AEROBNA GIMNASTIKA /
PLES /
DŽEJN FONDA / BICIKLIJADA / BIBLIOGRAFIJA / INFORMACIONI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/122
NOVIJA ISTRAŽIVANJA U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 371
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOŠARKA / ISTRAŽIVAČKI RAD / BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 84/124
SADRŽAJ I INDEKS POJMOVA XXXVIII GODIŠTA (1984.) ČASOPISA "FIZIČKA
KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 372-378
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Burazin, Slobodanka
rbr: 85/8
ASPEKTI SURADNJE DJEČJIH VRTIĆA I PORODICE U FIZIČKOM ODGOJU
PREDŠKOLSKE DJECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 24-27, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VRTIĆ / PORODICA / FIZIČKO VASPITANJE / USLOVI ŽIVOTA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje; Ban, Dušanka
rbr: 85/16
DRŽI SE JOŠ MILOŠ
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 54-55
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
NIŠAVIĆ, MILOŠ / EPISTOLA, ROĐENDANSKA / NASTAVNICI FAKULTETA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 85/17
KALENDAR MEĐUNARODNIH STRUČNIH SKUPOVA 1985/86.
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 56
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 85/23
IN MEMORIAM: DRAGAN MARŠIĆEVIĆ (1927-1984)
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 62
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MARŠIĆEVIĆ, DRAGAN / IN MEMORIAM / SPORT. INFORMATIKA / IZDAVAČKA
DELATNOST /
ČASOPIS, STRUČNI
----------------------------------------------------------------------Babić, Milan
rbr: 85/29
FAKTORSKA ANALIZA NEKIH TESTOVA ZA PROCJENU MOTORIČKIH DIMENZIJA
UČENIKA STARIH
DESET GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 94-98, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
TESTOVI, BATERIJA / MOTORIČKI PROSTOR / FAKTORSKA STRUKTURA / UČENICI /
OSNOVNA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Zlatanović, Milena; Gvozdić, Dušan; Borovičanin, Milanka
rbr: 85/36
STAZA ZA KAJAK I KANU NA SREBRNOM JEZERU KOD VELIKOG GRADIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 116-118, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Ključne reči:
KAJAKAŠKA STAZA / KANU / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Viskić-Štalec, Nataša
rbr: 85/43
INFORMACIONI TOK U SPORTSKOJ LITERATURI I DEO
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 148-153, lit. 54
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
SPORT. LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA / INFORMACIONI TOK / ČASOPIS "FIZIČKA
KULTURA" / ČLANAK / REFERENCA
----------------------------------------------------------------------Babin, Josip
rbr: 85/47
RELACIJE NEKIH MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I USPJEHA U TJELESNOM ODGOJU
KOD
UČENIKA USMJERENOG OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 168-169, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / PREDMETNA OCENA / NASTAVA FV / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Nikodije; Bošković, Dragoslav
rbr: 85/48
KOMPARATIVNA ANALIZA FIZIČKOG RAZVITKA ŠTIĆENIKA ZAVODA ZA VASPITANJE
OMLADINE
I UČENIKA OBRAZOVNO-VASPITNIH ORGANIZACIJA USMERENOG OBRAZOVANJA U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 170-172, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DELINKVENCIJA, JUVENILNA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / ANTROPOMETRIJA /
KOMPARATIVNA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Viskić-Štalec, Nataša
rbr: 85/64
INFORMACIONI TOK U SPORTSKOJ LITERATURI (II DEO)
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 218-225, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
SPORT. LITERATURA / BIBLIOMETRIJA / INFORMACIONI TOK / ČASOPIS "FIZIČKA
KULTURA" / ČLANAK / REFERENCA / CITIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 85/82
ČASOPISI U NAŠIM SPORTSKIM BIBLIOTEKAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 278-282
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPISI, STRUČNI / BIBLIOTEKA FK / ADRESAR
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko; Bačanac, Ljubica; Mudrić, Radomir
rbr: 85/98
UTICAJ NEKIH PSIHOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KARATE-VEŽBAČA NA USVAJANJE
ODREĐNIH
TEHNIKA I NJIHOVU PRIMENU U USLOVIMA SPORTSKE BORBE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 324-328, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / USVOJENOST TEHNIKE / NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA /
ANKSIOZNOST
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 85/105
I SASTANAK SPORTSKIH BIBLIOTEKARA, KRANJSKA GORA, 1985
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 350
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. BIBLIOTEKAR / BIBLIOTEKA FK / INFORMACIONI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 85/107
SPORT FOR YOUTH - INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY (SPORT MLADIH, MEĐUNARODNA
BIBLIOGRAFIJA) IASI, RIM, 1985
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 353
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT MLADIH / INTER BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Vođinec, Nada; Ban, Dušanka
rbr: 85/110
MAGISTARSKI I DOKTORSKI RADOVI NA FAKULTETIMA FIZIČKE KULTURE: Fakultet
za
fizičko vaspitanje Beograd
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 356-360
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MAGISTARSKI RADOVI / DOKTORSKE DISERTACIJE / FFK, BEOGRAD / FFK, ZAGREB
/ OFV,
NIŠ / FFK, NOVI SAD / BIBLIOTEKA FK
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 85/114
SADRŽAJ I INDEKS POJMOVA XXXIX GODIŠTA (1985) ČASOPISA "FIZIČKA
KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 371-375
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Babin, Josip; Zagorac, Nebojša
rbr: 86/3
UTJECAJ NEKIH LATENTNIH MORFOLOŠKIH I MOTORIČKIH DIMENZIJA NA REZULTATE
U
TRČANJU NA 60M, SKOKU UVIS I SKOKU UDALJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 9-11, lit. 25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / SPORT. REZULTAT / TRČANJE 60M
/ SKOK
UDALJ / SKOK UVIS / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Bokan, Božo
rbr: 86/6
AKTIVNOST UČENIKA U VANČASOVNIM OBLICIMA FIZIČKOG VASPITANJA LEGITIMACIJA
USPEŠNOSTI KAKO NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA TAKO I ŠKOLE I DRUŠTVENE
SREDINE
U KOJOJ ONI DELUJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 25-29, lit. 14
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / USPEŠNOST NASTAVNIKA / ŠKOLSKI SPORT / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 86/18
SPORT FOR YOUTH - INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY 1977-1984. IASI, RIM, 1985
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 72-73
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT MLADIH / INTER BIBLIOGRAFIJA / IASI
----------------------------------------------------------------------Beljin, Milan; Ogrizović, Dušan
rbr: 86/29
KAKO REALIZUJEMO ZADATKE PROGRAMA FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U
OSNOVNOJ
ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 114-116
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / EFEKTI NASTAVE / OBRAZOVANOST UČENIKA / OSNOVNA ŠKOLA,
NIŽA
----------------------------------------------------------------------Babin, Josip
rbr: 86/34
RELACIJE IZMEĐU NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPJEŠNOSTI U IZVOĐENJU
KATE
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 129-131
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE / KATE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Bergant, Marija; Ban, Dušanka
rbr: 86/40
MAGISTARSKI I DOKTORSKI RADOVI NA FAKULTETIMA FIZIČKE KULTURE (2):
Fakulteta za
telesno kulturo Ljubljana
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 142-143
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MAGISTARSKI RADOVI / DOKTORSKE DISERTACIJE / FFK, LJUBLJANA / TEMATSKA
BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Berberović, Ljubomir; Đurić, Dragan
rbr: 86/47
MARKSISTIČKI PRISTUP ANALIZI POJMA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 183-186
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MARKSIZAM / TEORIJA FK / POJAM FK / TERMINOLOGIJA / DEFINICIJA POJMA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 86/85
KALENDAR MEĐUNARODNIH STRUČNIH SKUPOVA 1986-1989.
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 299-302
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Babjak, Jan
rbr: 86/101
KVAZI-NOVI MODEL OCENJIVANJA U FIZIČKOM VASPITANJU I NJEGOVA INTERNA I
EKSTERNA
EGZISTENTNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 340-346, lit. 23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OCENJIVANJE, MODEL / NASTAVA FV / ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI /
KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE / MOTIVACIJA / STAVOVI /
SOCIJALNI
STATUS / MOTORIČKO ZNANJE / VASPITNI EFEKTI / UČENICI / ŽENE / SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Sanader, Aleksandra
rbr: 86/113
IZDANJA SPORT INDOK CENTRA U 1986
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 377-381
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA / SPORT / INDOK CENTAR / JZFKMS
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 86/117
SADRŽAJ I INDEKS AUTORA XL GODIŠTA ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA" (1986)
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 391-395
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/6
Buđa, Pavle
ZAPOŠLJAVANJE DIPLOMIRANIH STRUČNJAKA U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 19
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / ZAPOSLENJE / DIPLOMCI / FFK
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/17
Bokan, Božo
ULOGA ILI PREDSTAVA STANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 58-62, lit. 4
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NAUKA FK / TEORIJA FK / STUDIJA STANJA / KRITIKA / METODOLOGIJA /
RAZVOJNI
PROBLEMI / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / REKREACIJA
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 87/19
KADROVI U FIZIČKOJ KULTURI (TEZA ZA GLAVNI REFERAT, III KONGRES)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 63-64
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / ZAPOSLENJE / FFK, NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA /
KONGRESNE TEZE
-----------------------------------------------------------------------
Ban, Dušanka
rbr: 87/21
BIBLIOGRAFSKA IZDANJA: DEUTSCHE HOCHSCHULE FUER KOERPERKULTUR UND
SPORT,
LAJPCIG, 1956-1984
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 66
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIBLIOGRAFSKA IZDANJA / FFK, LAJPCIG / DRN
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 87/30
LAIČKI POGLED NA KOMPJUTERSKO PROSVETITELJSTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 89-94, lit. 9
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
KOMPJUTERSKA PISMENOST / OBRADA PODATAKA / PROGRAMSKA PODRŠKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/36
Babjak, Jan
UTICAJ MORFOLOŠKIH, MOTORIČKIH, KOGNITIVNIH, KONATIVNIH, MOTIVACIONIH I
SOCIJALNIH FAKTORA NA USPEH UČENIKA U ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 101-107
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PREDMETNA OCENA / ATLETIKA / NASTAVA FV / ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE / MOTIVACIJA /
UČENICI
/ SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Barnish, Michael
rbr: 87/54
HIPERVENTILACIJA KOD SPORTISTA (PREVELA MAJA MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 135-136
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
HIPERVENTILACIJA / LEČENJE / PLIVANJE / BEJZBOL
----------------------------------------------------------------------Berković, Luka
rbr: 87/57
TREĆI KONGRES PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 147-148
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
KONGRES PFK / STRUČNI KADAR / KVALIFIKOVANOST KADRA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 87/60
SPORTSKE KNJIGE OSAMDESETIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 156-162, lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SPORT. LITERATURA / IZDAVAČKA DELATNOST / IZDAVAČI / BIBLIOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 87/64
UPRAVLJANJE NASTAVOM FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 176-178, lit. 4
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE NASTAVOM / NASTAVA FV / SISTEMATIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat; Gajić, Marija
rbr: 87/96
JUGOSLOVENSKO MEĐUFAKULTETSKO SAVETOVANJE "NAUKA O FIZIČKOJ KULTURI".
BANJA
KANJIŽA, 22-24/10/1987 - IZVEŠTAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 281-282
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NAUKA FK / SAVETOVANJE / FFK, ZAJEDNICA / NAUČNI RAD / ORGANIZOVANJE /
METODOLOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Viskić-Štalec, Nataša
rbr: 87/107
STRUKTURA SPORTSKE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 319-326, lit. 34
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. PERIODIKA / BIBLIOMETRIJA / IZDAVAČKA DELATNOST / STRUČNO
INFORMISANJE
----------------------------------------------------------------------Barišić, Ana
rbr: 87/112
KADROVSKI I POJEDINI PROBLEMI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM
ŠKOLAMA
SUBOTICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 345-347, lit. 17
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / USLOVI RADA / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav; Bokan, Božo
rbr: 87/126
FIZIČKO VASPITANJE NA TREĆEM KONGRESU PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE
JUGOSLAVIJE,
1987.
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 376-379
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KONGRES PFK / STRUČNI KADAR / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 87/129
"INFORMACIJE ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU HRVATSKE", VOL. 1, 1987, 1
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 381-382
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČS "INFORMACIJE ZFK HRVATSKE" / SPORT. PERIODIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 87/135
SADRŽAJ 41. GODIŠTA ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA" (1987).
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 393-399
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 88/4
Bokan, Božo
MATERIJALNA OSNOVA ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA KAO PREDMET STRUČNOG
OPREDELJENJA I ANGAŽOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 17-22, lit. 20
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UTICAJ NASTAVNIKA / SPORT. OBJEKAT / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Dragutinović, Sreten; Božović, Milan
rbr: 88/16
"ŠUMADIJSKI TRIATLON"
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 62-68, lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TRIATLON ŠUMADIJSKI / ODRASLI / MIŠLJENJA / TRENAŽNI PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 88/18
SIVA LITERATURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 73-75
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SIVA LITERATURA / NEOBJAVLJENI MATERIJALI / KLUB / SOFK / RSIZ FK
HRVATSKE /
ATLETIKA / STONI TENIS / SKIJANJE / PLIVANJE / FUDBAL, MALI /
TAKMIČENJE /
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / MODELI RAZVOJA / FINANSIRANJE / SPORT.
ORGANIZACIJA
/ PROFESIONALNI SPORT / SPORT. REKREACIJA / SPORT. OBJEKAT / ŠKOLSKI
SPORT
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 88/46
UKLJUČENJE JUGOSLAVIJE U SPORTSKU INDOK RAZMENU EVROPSKOG SAVETA /II
ZASEDANJE
KOMITETA STRUČNJAKA ZA INFORMATIKU SPORTA, STRAZBUR, 1988./
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 166-168
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / EVROPSKI SAVET / EVROPSKA INDOK RAZMENA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 88/54
TREND KADROVSKIH ŠKOLA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 198-201, lit. 8
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / FFK / STUDENTI FK / DIPLOMCI / NASTAVNICI FAKULTETA /
SFRJ
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Žigić, Željka; Lazarević, Ljubiša
rbr: 88/56
OSOBENOSTI PROFILA INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI STUDENATA FAKULTETA ZA
FIZIČKO
VASPITANJE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 205-208, lit. 12
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI FK / INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI / PRIJEMNI ISPIT / FFK
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Žigić, Željka; Lazarević, Ljubiša
rbr: 88/57
TIPOLOŠKA SVOJSTVA LIČNOSTI BUDUĆIH PEDAGOGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 208-212, lit. 6
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI FK / LIČNOST / PSIHOTIZAM / EKSTRAVERTNOST / NEUROTICIZAM /
DISIMILACIJA / EYSENCK, EPI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 88/89
SADRŽAJ 42. GODIŠTA ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"(1988)
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 334-335
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 89/8
Bokan, Božo; Višnjić, Dragoljub; Matić, Milivoje; Arunović, Dragoslav
EMPIRIJSKI UVID U SVEČANE PROGRAME FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOM
SREDNJEM
USMERENOM OBRAZOVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 38-46, lit. 17
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SVEČANOST / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / DAN ŠKOLE /
ŠKOLSKA
SPORT. TAKMIČENJA / SLET / AKADEMSKI SASTAVI
----------------------------------------------------------------------Blagojević, Miroljub
rbr: 89/14
MOGUĆNOST PRIMENE DŽUDO TEHNIKA U SAMOODBRANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 66-69, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / SAMOODBRANA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Bartoluci, Mato
rbr: 89/40
VREDNOVANJE EKONOMSKIH EFEKATA AKTIVNOG ODMORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 163-164, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / EKONOMSKI EFEKTI / VALORIZACIONE METODE
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Radović, Mileva
SOCIJALNI PROFIL MLADIH ATLETIČARA I BOKSERA
rbr: 89/51
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 201-206, lit. 11
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SOCIJALNI PROFIL / SOCIJALNA DIFERENCIJACIJA / JUNIORI / ATLETIKA /
BOKS
----------------------------------------------------------------------rbr: 89/52
Ban, Dušanka
ORGANIZACIONA STRUKTURA FIZIČKE KULTURE U JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 206-211
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SFRJ / ORGANIZOVANOST SPORTA / DRŽAVNI ORGANI / SPORT. ORGANIZACIJA /
SAMOUPRAVNI ORGANI
----------------------------------------------------------------------rbr: 89/79
Ban, Dušanka
SADRŽAJ 43. GODIŠTA (1989) ČASOPISA
"FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 297-303
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 90/2
SEDAM TEHNOLOŠKIH KONDICIJA ZA REORGANIZACIJU FIZIČKE KULTURE U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 4-8, lit.
29
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / KONCEPTUALNI PROBLEMI / REORGANIZACIJA /
ORGANIZACIONA
STRUKTURA / PLANIRANJE / INDOK DELATNOST / DRUŠTVENA DELATNOST /
POLITIČKE
PROMENE / ZAKON O FK / DOBROVOLJNI RAD / NAUČNI RAD / STRUČNI KADAR /
SPORT.
OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Bogdanović, Zoran
rbr: 90/16
STAVOVI RADNIKA ZCZ PREMA REKREACIJI U ZAVISNOSTI OD POLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 60-63,
lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
STAVOVI / POLNE RAZLIKE / RADNICI / SPORT. REKREACIJA / STARI /
PSIHOLOŠKI
ASPEKTI / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 90/29
IZLOG NOVIH IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 89-90
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / STUDIRANJE FK / EPISTEMOLOGIJA /
TEORIJA
SPORTA / FILOZOFIJA SPORTA / SPORT. GIMNASTIKA / FIEP / UREĐIVANJE
ČASOPISA /
"GODIŠNJAK FFK", BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/33
Bokan, Božo
REČ ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 109
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / REPROMOCIJA ČASOPISA / UREĐIVANJE ČASOPISA
/
REDAKCIJSKI KOLEGIJ
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 90/34
ČASOPIS FIZIČKA KULTURA 1947-1989 - FAKTOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 110-114,
lit. 22
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
RETROSPEKTIVNI PREGLED / IZDAVAČKA DELATNOST / ČASOPIS "FIZIČKA
KULTURA" /
REPROMOCIJA ČASOPISA / UREĐIVANJE ČASOPISA
----------------------------------------------------------------------Brzić, Vladimir
rbr: 90/41
REALIZACIJA NAPADA NA DVA POSLEDNJA SVETSKA RUKOMETNA PRVENSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 135-139,
lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RUKOMET / TAKTIKA / TAKMIČENJE, ANALIZA / EFIKASNOST, TAKMIČARSKA / SP
----------------------------------------------------------------------Belokaposki, Hristo
rbr: 90/48
SAGLEDAVANJE STAVOVA PREMA BAVLJENJU REKREACIJOM KOD RADNIKA ZAPOSLENIH
U
"ENERGOINVEST-11 OKTOMVRI"IZ PRILEPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 165-168,
lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
STAVOVI / REKREACIJA / RADNICI
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/55
Zečević, Aleksandra; Vukić, Željko; Grbović, Miljan; Ban, Dušanka
LETNJA ŠKOLA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE, NEUM, 24-30/06/1991
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 211-214
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / MOTIVACIJA / METODIKA / EVROPSKA SARADNJA / KARTON
FIZIČKOG
RAZVITKA / ČS "FIZIČKO VASPITANJE", SARAJEVO / BIBLIOTEKA FFK /
HRISTOV, SIMEON
/ IN MEMORIAM / BIBLIOTEKAR
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/61
Bokan, Božo
JAROSLAVA RADOJEVIĆ: VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU ZA UČENICE OSNOVNE ŠKOLE.
PARTIZAN, BEOGRAD, 1991.
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 219
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / VEŽBE NA TLU / SPORT. GIMNASTIKA / NASTAVA FV /
ŽENE
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/69
Lazarević, Ljubiša; Bačanac, Ljubica; Radisavljević, Miladin
KONCEPCIJA TEORIJE KOMPETENCIJE KAO RELEVANTNI OKVIR U ISTRAŽIVANJU
MOTIVACIJE
UČESNIKA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 245-247,
lit. 23
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
PSIHOLOGIJA / TEORIJA KOMPETENCIJE / MOTIVACIJA / FIZIČKA KULTURA /
SPORTISTI /
VEŽBAČI
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 90/81
PROGRAMI SPORTSKE REKREACIJE ZDRAVSTVENO-PREVENTIVNE USMERENOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 291-297
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / HIPOKINEZIJA / PREVENCIJA, ZDRAVSTVENA / EFEKTI
VEŽBANJA /
PROGRAM VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 90/84
KOLIKO SE ČUJE GLAS STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 303-304
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
JZFKMS / REFORMA / SISTEM FK / SPORT. ORGANIZACIJA / STRUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 90/95
SADRŽAJ 44-45 GODIŠTA ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA" 1990-1991.
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 347353
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/1
Bokan, Božo
ZAVRŠENE XVI ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE (ALBERVIL-FRANCUSKA) (0823.02.1992)
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 4-7
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE, ZIMSKE / SPORT. REZULTAT / POLITIKA / SPORT. SPEKTAKL
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/14
Ban, Dušanka; Matković, Ivan; Stanojević, Stanoje; Ilić, Stefan;
Mijatović,
Slađana; Jelić, N.
STRUČNI SKUPOVI: kalendar
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 55-61
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
INTER STRUČNI SKUP / KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Jelić, N.; Stanojević, Stanoje; Ban, Dušanka
rbr: 92/16
BELEŽNICA UČESNIKA: SEMINARI O MENADŽMENTU I MARKETINGU U SPORTU: Sport
u školi
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 60
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MENADŽMENT / MARKETING / SPORT. ORGANIZACIJA / RADNO ZAKONODAVSTVO /
SPORT.
REKREACIJA / ZAMOR / OPORAVAK / SPORT. POVREDE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 92/18
IZLOG NOVIH ZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 62-64
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / METROLOGIJA / TRENING / TENIS / TEKVONDO /
KARATE /
SPORT. GIMNASTIKA / BODI BILDING / SPORT ZA SVE / NAUKA / HOMO
SPORTIKUS /
STVARALAŠTVO / VEŽBOVNI PROGRAM / SPORT. NAUKA / REČNIK
----------------------------------------------------------------------Davis, W. A.; Burton, A. W.
rbr: 92/22
EKOLOŠKA "TASK" ANALIZA: PRENOŠENJE TEORIJE MOTORIČKOG PONAŠANJA U
PRAKSU
(PREVEO LAZAR NIKOLIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 68
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MOTORIČKA KONTROLA / EKOLOŠKA "TASK" ANALIZA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ivanić, Sava; Acić, Olga
rbr: 92/27
RESTRUKTURIRANJE SPORTSKE ORGANIZACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 90-94, lit. 23
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SISTEM / ORGANIZACIONA NAUKA / ORGANIZACIONA
STRUKTURA /
SPORT. ORGANIZACIJA / KLUB / VEŽBALIŠTE / SPORT. SAVEZ / SPORT. UNIJA /
ASOCIJACIJA FIZIČKE KULTURE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 92/41
IZLOG NOVIH IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 131-132
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / DRUŠTVENA REFORMA / ČS "AKTUELNO U PRAKSI" / STRUČNI
SKUP /
BILTEN "INFOMIN" / DŽUDO / ATLETIKA / BOKS
----------------------------------------------------------------------Bokan, Božo
REPROMOCIJA ČASOPISA FIZIČKA KULTURA
rbr: 92/61
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 166
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / REPROMOCIJA ČASOPISA / KREATIVNA RADIONICA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/62
Bokan, Božo
SPORT U ŠKOLAMA SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 167
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / KREATIVNA RADIONICA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/63
Bokan, Božo
IV ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE UČENIKA SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 168-172
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / IV ZOI UČENIKA SRBIJE / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/64
Bokan, Božo
XXV LETNJE OLIMPIJSKE IGRE BARCELONA-ŠPANIJA (25.07-09.08.1992)
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 176-180
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE XXV / SPORT. REZULTAT / PROFESIONALNI SPORT / POLITIKA
/ YU
REPREZENTACIJA / ZABRANA UČEŠĆA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/87
Bokan, Božo
IV OLIMPIJSKE IGRE UČENIKA SRBIJE, 1992 ARANĐELOVAC: Svečano otvaranje
IV OI
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 247-249
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
ŠKOLSKE OLIMPIJSKE IGRE / ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA /
SPORT.
REZULTAT / IV OI UČENIKA SRBIJE / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/88
Bokan, Božo
PREGLED NAJBOLJIH REZULTATA NA IV OI UČENIKA SRBIJE, 1992 ARANĐELOVAC
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 250-252
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
IV OI UČENIKA SRBIJE / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 92/91
ĐAČKI SPORT U POTENCIJALNOM SISTEMU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 256-257, lit. 11
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
ĐAČKI SPORT. KLUB / ŠKOLSKI SPORT / SISTEM FK / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 92/100
DRŽAVNE INGERENCIJE U POTENCIJALNOM SISTEMU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 4, str. 278-280, lit. 13
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SISTEM FK / ORGANIZACIONA NAUKA / ULOGA DRŽAVE / DRŽAVNI ORGANI /
DRŽAVNA
STRUČNA INSTITUCIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 92/115
IZLOG NOVIH IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 4, str. 326-327
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BILTEN "INFOMIN" / ČS "MEDICINA SPORTOVA BOHEOSLOVACA" / ČS "FIZIČKA
KULTURA",
TITOGRAD / ČS "ACTA UNIVERSITATIS-PE"
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 92/123
SADRŽAJ 46 GODIŠTA (1992)
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 4, str. 343-352
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/1
Babjak, Jan
JEDNAČINE SPECIFIKACIJE USPEHA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 4-9, lit. 15
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
OCENJIVANJE / ŠKOLSKI USPEH / ANTROPOMETRIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
SOCIJALNI
FAKTORI / JEDNAČINA SPECIFIKACIJE / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Petrović, Zorica; Ban, Dušanka
rbr: 93/17
SEMINAR "UREĐIVANJE BIOMEDICINSKIH ČASOPISA I BILTENA", 29/12/1992,
NOVI SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 67-68
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIOMEDICINSKI ČASOPISI / UREĐIVANJE ČASOPISA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 93/27
EVROPSKI SAVET I PODSTICANJE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 74, lit. 8
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
EVROPSKI SAVET / EVROPSKE ZEMLJE / FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVNI
PROGRAM /
NASTAVNICI FV,KVALIFIKACIJE / KOEDUKACIJA / ČAS FV, FOND
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 93/44
SVETSKI TREND SPORTSKE INFORMATIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 124-131, lit. 10
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / INDOK SLUŽBA / INTER SARADNJA / BAZE PODATAKA /
BIBLIOGRAFIJA / TEZAURUS / KONGRES
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 93/62
IZLOG: ZA SPORTSKE DOKUMENTALISTE NEMA INFORMACIONE BLOKADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 177-180
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA IZDANJA / STRANA PERIODIKA, PREGLED / FIZIČKO VASPITANJE /
MOTORIKA /
SPORT. OBJEKAT / RAZMENA IZDANJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 93/63
ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NIŠU - SERIJA FIZIČKA KULTURA,
1993, BR.
3
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 179-180
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA, NIŠ / FIS KOMUNIKACIJE / KOMUNIKOLOŠKI
ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/69
Bokan, Božo
FORMIRAN JE METODIČKI CENTAR ZA FIZIČKO VASPITANJE (MC-FV)
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 184-185
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
METODIČKI CENTAR FV /
----------------------------------------------------------------------Petrović, Zorica; Ban, Dušanka; Vesnić-Neđeral, Živana
rbr: 93/80
EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE PROSTORA ZA REKREATIVNE AKTIVNOSTI ZIMSKOG
TURIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 231-232, lit. 11
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PROSTORI ZA REKREACIJU / TURIZAM,ZIMSKI / SPORT. OBJEKAT / EKOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 93/90
IZLOG: ZA SPORTSKE DOKUMENTALISTE NEMA INFORMACIONE BLOKADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 246-248
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA IZDANJA / REFERATIVNI BILTEN / STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/94
Bokan, Božo
ZORICA PETROVIĆ: OBJEKTI FIZIČKE KULTURE-ŠKOLSKI OBJEKTI. FFK, BEOGRAD,
1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 250-251
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. SPRAVE
----------------------------------------------------------------------Bogosavljević, Sida
rbr: 93/97
NOVE KNJIGE U BIBLIOTECI FFK
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 254
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIBLIOTEKA FFK, BEOGRAD / NOVE KNJIGE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 93/98
EVROSPORT: STATUS I FINANSIRANJE SPORTSKIH OBJEKATA U EVROPSKIM
ZEMLJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 255-259, lit. 38
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT, STATUS / FINANSIRANJE / DRŽAVNE INGERENCIJE /
VLASNIŠTVO /
POREZI / DOTACIJE / SUBVENCIJE / EVROPSKE ZEMLJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 93/102
SADRŽAJ 47. GODIŠTA (1993)
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 267-275
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 94/2
Bokan, Božo
XVII ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE (LILEHAMER,NORVEŠKA - 12 - 27.2.1994.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 3-11
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE, ZIMSKE / SPORT. REZULTAT / MOK / POLITIKA
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Mihajlović, Milan
rbr: 94/3
PREDSTARTNO STANJE ANKSIOZNOSTI I TAKMIČARSKA USPEŠNOST DIZAČA TEGOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 12-23, lit. 19
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA / TAKMIČARSKA USPEŠNOST / ANKSIOZNOST, TAKMIČARSKA /
ANKSIOZNOST, SOMATSKA / ANKSIOZNOST, KOGNITIVNA / SAMOPOUZDANJE / PULS
/
ARTERIJSKI PRITISAK
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/17
MILIVOJ DOPSAJ: METODOLOGIJA PRIPREME VRHUNSKIH SPORTISTA U SPORTSKIM
IGRAMA.
BEOGRAD, NAUČNA KNJIGA, 1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 100-103
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. IGRE / TRENING / METODIKA / KONTROLA TRENIRANOSTI
----------------------------------------------------------------------rbr: 94/22
Bokan, Božo
PLEDOAJE ZA ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" KAO NAUČNO GLASILO U STRUCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 121-123
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / NAUČNI ČASOPIS / UREĐIVANJE ČASOPISA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Kebin, Vladimir
rbr: 94/23
INFORMACIONI PROFIL NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 124-138, lit. 25
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
INFORMACIONE POTREBE / SPORT. INFORMATIKA / STRUČNO INFORMISANJE /
NASTAVNICI
FV / INFORMACIONI IZVORI
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica
rbr: 94/24
PAŽNJA I KONCENTRACIJA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 139-147, lit. 5
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
PAŽNJA / PSIHOLOŠKI ASPEKTI / STRELIČARSTVO / STRELJAŠTVO / VEŽBE
KONCENTRACIJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/35
ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NIŠU SERIJA "FIZIČKA
KULTURA"FILOZOFSKI
FAKULTET, NIŠ, 1994, KNJIGA 4. RADOVI SAOPŠTENI NA SIMPOZIJUMU FIS
KOMUNIKACIJE
93.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 192-193
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIS KOMUNIKACIJE / ZBORNIK RADOVA / STRUČNI SKUP / KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/36
MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM FIS KOMUNIKACIJE 94 (SAŽECI) UNIVERZITET U NIŠU,
FILOZOFSKI FAKULTET - STUDIJSKA GRUPA ZA FIZIČKU KULTURU, NIŠ, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 193-194
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIS KOMUNIKACIJE / STRUČNI SKUP / KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/37
NOVI ČASOPIS FACTA UNIVERSITATIS. SERIES IV, PHYSICAL EDUCATION, VOL.1,
NO 1,
1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 195
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČS "FACTA UNIVERSITATIS" / PERIODIKA
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Lazarević, Ljubiša; Arunović, Dragoslav
rbr: 94/39
KARAKTERISTIKE MOTIVACIJE MLADIH JUGOSLOVENSKIH SPORTISTA ZA BAVLJENJE
SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 203-211, lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
DEČIJI SPORT / SPORTISTI / MOTIVACIJA / MOTIVACIJA, DIMENZIJE /
MOTIVACIJA,
UPITNIK / POLNE RAZLIKE / KROS-KULTURALNA KOMPARACIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/54
GODIŠNJAK: STRUČNO INFORMATIVNI GLASNIK FAKULTETA FIZIČKE KULTURE
UNIVERZITETA
U BEOGRADU, 1993. BR. 5
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 290
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
"GODIŠNJAK FFK", BEOGRAD / KRITIKA / ŠKOLOVANJE KADROVA / RAD FAKULTETA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/55
MAGISTERIJUM (1962.-1993.). FAKULTET FIZIČKE KULTURE, BEOGRAD, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 291-294
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MAGISTARSKI RADOVI / FFK, BEOGRAD / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA / KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/56
IZLOG NOVIH IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 294
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / PSIHOLOŠKA PRIPREMA / PEDAGOGIJA FK /
FINANSIRANJE /
VRHUNSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Milan; Ban, Dušanka
rbr: 94/74
KALENDAR: STRUČNI SKUPOVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 392-394
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / KALENDAR / LETNJA ŠKOLA PFK / SPORT. NAUKA / SPORT.
INFORMATIKA
/ SPORT. MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica
rbr: 94/78
LJUBIŠA S. LAZAREVIĆ: PSIHOLOŠKA PRIPREMA SPORTISTA. FAKULTET FIZIČKE
KULTURE,
BEOGRAD, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 401-403
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PSIHOLOŠKA PRIPREMA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/82
IZLOG NOVIH PUBLIKACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 409-411
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / SPORT. INFORMATIKA / IASI / RITMIKA / FUDBAL /
DIZANJE
TEGOVA / "GODIŠNJAK FFK", BEOGRAD / TRENING SNAGE / STRES / TENIS
----------------------------------------------------------------------Bogosavljević, Sida
rbr: 94/83
PREGLED MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA NA FFK BEOGRAD 1990-1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 412-414
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Za vašu dokumentaciju
Ključne reči:
MAGISTARSKI RADOVI / DOKTORSKE DISERTACIJE / FFK, BEOGRAD / TEMATSKA
BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 94/86
SADRŽAJ 48. GODIŠTA (1994)
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 419-436
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/1
Bokan, Božo
AKTUELNI TRENUTAK FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 1-3
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
uvodnik
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. VASPITANJE / ZAKON O SPORTU / ŠKOLSKI SPORT /
TERMINOLOGIJA
/ FIZIČKA KULTURA / SPORT / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Branković, Mihajlo
PLANINA JABLANIK-POTENCIJALNI SKI-CENTAR
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 66-67
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
rbr: 95/11
Rubrika:
Iz prakse u praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / PLANINA JABLANIK / PLANINARENJE / TURIZAM
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 95/21
IZLOG
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 85
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / SPORT. MENADŽMENT / RIBSTOL
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 95/26
IN MEMORIAM: VLADIMIR PARANOSIĆ (1940-1995)
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 93-94
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PARANOSIĆ, VLADIMIR / IN MEMORIAM / BIBLIOGRAFIJA / PSIHOLOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/29
Babjak, Jan
TEORETSKI ASPEKT JEDNAČINE SPECIFIKACIJE USPEHA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 99-107, lit. 12
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
OCENJIVANJE / MORFOLOŠKE DIMENZIJE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / KOGNITIVNE
SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE / MOTIVACIJA / SOCIJALNE DIMENZIJE /
ATLETIKA /
SPORT. GIMNASTIKA / KOŠARKA / MOTORIČKO ZNANJE / ZALAGANJE UČENIKA /
UČENICI /
NASTAVA FV / ŽENE / PREDMETNI USPEH
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 95/40
STRUČNI SKUPOVI - KALENDAR
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 163-164
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / KALENDAR / FIS KOMUNIKACIJE / SPORT. MEDICINA / ZDRAVLJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 95/44
VIŠE OD PROSPEKTA - LIČNA KARTA MAĐARSKOG UNIVERZITETA FIZIČKOG
VASPITANJA.
BUDIMPEŠTA, 1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 169-170
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
UNIVERZITET FV, BUDIMPEŠTA / ŠKOLOVANJE KADROVA / NAUČNI RAD / SPORT.
INFORMATIKA
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Milan; Ban, Dušanka
rbr: 95/46
IZLOG NOVIH PUBLIKACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 173-176
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / ČS "FIZIČKA KULTURA", PODGORICA / ATLETIKA /
DEČIJE
IGRE / ISHRANA / DIZANJE TEGOVA / OLIMPIJSKA SOLIDARNOST
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 95/47
AKTUELNOSTI: OŽIVLJAVANJE SOKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 177
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
"SOKO" / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/50
Radojević, Jaroslava; Arunović, Dragoslav; Ban, Dušanka; Matić,
Milivoje; Bokan
, Božo
JEDNA UZORNA PROMOCIJA - FFK, BEOGRAD, 10/05/1995.: B. BOKAN I S.
RADISAVLJEVIĆ
"FIZIČKO VASPITANJE U MAGISTARSKIM I DOKTORSKIM RADOVIMA", FFK, BEOGRAD
1995.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 182-189
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PROMOCIJA KNJIGE / MAGISTARSKI RADOVI / DOKTORSKE DISERTACIJE / FFK,
BEOGRAD /
BIBLIOGRAFIJA / SEKUNDARNA LITERATURA / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Bokan, Božo
SKICA ZA PORTRET MIROSLAVA PROŠIĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 189
rbr: 95/51
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SLIKARSTVO / NASTAVNICI FV / IZLOŽBA
----------------------------------------------------------------------Petrović, Zorica; Kebin, Vladimir; Ban, Dušanka
rbr: 95/58
KATEGORIZACIJA ŠKOLSKIH OBJEKATA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 249-254, lit. 10
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / KATEGORIZACIJA OBJEKATA / NASTAVA FV, DIFERENCIRANA /
VEŽBALIŠTE / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/65
Buđa, Ivan
VRATIMO ŠKOLSKA TAKMIČENJA AMATERIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 292-294
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORTISTI, REGISTROVANI / SPORTISTI AMATERI
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/69
Bokan, Božo
STOJKA BLAGAJAC: IGRA MI JE HRANA - METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE
PREDŠKOLSKOG UZRASTA. ASOCIJACIJA "SPORT ZA SVE", BEOGRAD, 1995.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 299-301
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLCI / METODIKA / VASPITAČI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 95/71
IZLOG NOVIH PUBLIKACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 304-306
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / KULTURNE POTREBE / POLICIJSKA AKADEMIJA /
NASTAVA FV /
ISTORIJA / ČS "FIZIČKA KULTURA", SKOPLJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 95/86
SADRŽAJ 49 GODIŠTA (1995)
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 329-347
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Bogatinovski, Zlatko
rbr: 96/6
OSOBINE LIČNOSTI KARATISTA STARIH OD 16 DO 20 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 55-63, lit. 8
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
KONATIVNE OSOBINE / DISKRIMINATIVNA ANALIZA / FAKTORSKA ANALIZA /
AGRESIVNOST /
ANKSIOZNOST / KARATE / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 96/16
KALENDAR STRUČNIH SKUPOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 127
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLCI / INFORMACIONI IZVORI / TRENING /
SPORT.
POVREDE / FIS KOMUNIKACIJE / LETNJA ŠKOLA PFK / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 96/17
II SAVETOVANJE NASTAVNIKA I PROFESORA FIZIČKOG JABLANIČKOG I PČINJSKOG
OKRUGA.
VLASINSKO JEZERO, 24-26/05/1996.
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 128
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNO USAVRŠAVANJE / REGIONALNI SEMINARI / NASTAVA FV
/
METODIKA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
IZLOG NOVIH IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 129
rbr: 96/18
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / METODOLOGIJA / ČAS FV / NASTAVNICI FV / LETNJA
ŠKOLA PFK
/ FF NIŠ, JUBILEJ
----------------------------------------------------------------------rbr: 96/19
Bokan, Božo
LEPA RADISAVLJEVIĆ RITMIČKO SPORTSKA GIMNASTIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 130-132
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 96/27
NAVIKE SE STIČU OD MALIH MOGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 144
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / NASTAVA FV / BEŽANJE SA ČASA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Buđa, Ivan
rbr: 96/35
NASTAVNICI FIZIČKOG VASPITANJA O SEBI I SVOJIM USLOVIMA RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 195-200
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / USLOVI RADA / SPORT. OPREMA / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 96/44
KALENDAR SKUPOVA SIRC ZA 1997. GODINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 241-242
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / KALENDAR / SPORT. MEDICINA / BIOMEHANIKA / MARKETING /
SPORT.
NAUKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 96/46
IZLOG NOVIH IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 245-247
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TAKMIČENJE / SPORT. PRAVO / NASTAVA FV / TENIS / AEROBIK BAL / FUDBAL /
OLIMPIJSKE IGRE, ANTIČKE / SPORT. POVREDE / NASILJE / FIS KOMUNIKACIJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 96/66
IZLOG NOVIH PUBLIKACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 361-363
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / "PARTIZAN" DTV SMEDEREVO / GIMNASTIKA / ZAKON O
SPORTU
/ SPORT. ORGANIZACIJA / ADRESAR / FUDBAL / TRENING / ELEMENTARNE IGRE /
SPORT.
AEROBIK / PEŠAČENJE / MUZEJ FK / STARI DIF / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
UČENICI /
BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 96/71
SADRŽAJ 50. GODIŠTA (1996)
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 371-388
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
----------------------------------------------------------------------Cestnik, Petar
rbr: 47/75
OSVRT NA BALKANSKI ŠAMPIONAT U STRELJANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 441-443
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / BALKANSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Cestnik, Miha
rbr: 54/8
TEHNIKA VEŽBANJA NA KONJU SA HVATALJKAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 72-78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONJ S HVATALJKAMA / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Listelo, August; Clerc, Piere; Crenn, Roger
rbr: 54/71
ELEMENTARNE IGRE U VODI - KAO PRIPREMA ZA PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 520-526
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
PLIVANJE / ELEMENTARNE IGRE U VODI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Cvetković, D.
rbr: 57/81
M. MIHOVILOVIĆ: BADMINTON. SPORT ZA MLADEŽ I ODRASLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 507
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
BADMINTON / TEHNIKA / TAKTIKA / SPORT. PRAVILA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša; Conić, Živojin
rbr: 58/9
FIZIKALNO LEČENJE SVEŽIH OZLEDA MENISKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 81-84, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
MENISKUS / POVREDE, SVEŽE / FIZIOTERAPIJA
----------------------------------------------------------------------Cerar, Željko
rbr: 59/48
PROBLEMI FIZIČKOG ODGOJA STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 410-411
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Crnjanski, Pavle
rbr: 59/95
VAZDUHOPLOVNI CENTRI MOGU DA POSLUŽE KAO UNIVERZALNI CENTRI ZA FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 488-489
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. VAZDUHOPLOVSTVO
----------------------------------------------------------------------Cekić, Jovan
rbr: 59/166
PRIMERI VEŽBI OBLIKOVANJA ZA NASTAVU TELESNOG VASPITANJA U OSNOVNOJ
ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 662-665, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE OBLIKOVANJA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša; Obradović, Aleksandar; Conić, Živojin
rbr: 59/170
FIZIKALNO LEČENJE DISTORZIJA SKOČNOG ZGLOBA KOD SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 688-692, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SKOČNI ZGLOB / DISTORZIJA / FIZIOTERAPIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Cekić, Jovan
rbr: 59/186
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT U NORVEŠKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 793-798
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NORVEŠKA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / SPORT / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Cekić, Jovan
rbr: 59/207
TELESNI RAZVOJ KAO USLOV INTELEKTUALNOG RAZVOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 938-940, lit.
11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / INTELEKTUALNI RAZVOJ / ŠKOLSKI USPEH / SPORT.
INTERESOVANJE /
UČENICI
----------------------------------------------------------------------Pavlović, Sreten; Pavlović, Miodrag; Cvetković, Života
rbr: 72/32
JEDNA RETKA POVREDA JETRE NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 167-169
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE / JETRA, RUPTURA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Chasaud, Pierre
rbr: 82/8
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U SPORTU U FRANCUSKOJ (PREVEO D. KOTARAC)
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 40-42
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Ključne reči:
NAUČNI RAD / FRANCUSKA / AKSIOLOŠKI PRISTUP / BIOMEDICINSKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Cvijetinović, Cvijetin
rbr: 82/126
NEKA ISKUSTVA U ORGANIZOVANJU I REALIZACIJI LETNJEG I ZIMSKOG
LOGOROVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 446-447
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
LOGOROVANJE / LETO / ZIMA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Cokić, Dušica
rbr: 85/49
UTICAJ FIZIČKOG VASPITANJA NA FORMIRANJE MORALNOG LIKA MENTALNO
ZAOSTALIH
UČENIKA U SPECIJALNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 173-175, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MENTALNO RETARDIRANI / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Cvijović, Milijan
rbr: 85/76
PLINOMETRIJSKI REŽIM RADA MIŠIĆA U FUNKCIJI USAVRŠAVANJA ČOVEKOVIH
BIOMOTORIČKIH POTENCIJALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 262-263, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK U DUBINU / VRT TEST / PLINOMETRIJSKI REŽIM / MIŠIĆI
----------------------------------------------------------------------Zorić, Dragoljub; Cvijović, Milijan
rbr: 87/29
IGRE U SPISIMA VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 87-89, lit. 4
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ / NARODNE IGRE
----------------------------------------------------------------------Marić, Josip; Kuleš, Branko; Cvetković, Čedomir
rbr: 89/38
POVEZANOST IZMEĐU TESTOVA KOORDINACIJE I RVAČKE TEHNIKE DOVOĐENJA U
PARTER
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 153-156, lit. 9
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RVANJE / KOORDINACIJA / SAVLADANOST TEHNIKE / KORELACIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Cerović, Milovan
rbr: 90/21
PRILOG RASPRAVI O REFORMI DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU
(SPORTSKIH
ORGANIZACIJA)U REPUBLICI SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 76-79
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / REORGANIZACIJA / ORGANIZACIONA STRUKTURA / ZAKON /
FINANSIRANJE
/ ČLANARINA / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. REKREACIJA
----------------------------------------------------------------------Cerović, Milovan
rbr: 90/51
PRILOG RASPRAVI O REFORMI FIZIČKE KULTURE (SPORTA) U REPUBLICI SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 178-181
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SPORT / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT. REKREACIJA /
TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK / ORGANIZOVANJE / REK. SPORT / VRHUNSKI
SPORT /
SPORT. VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Persyn, U.; Daly, D.; Colman, V.
rbr: 94/68
NOVE TEHNOLOGIJE U EVROPSKIM POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA ZA PLIVANJE.
SAOPŠTENJE:
VII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "BIOMEHANIKA I MEDICINA PLIVANJA", ATLANTA,
1994.
(PREVELA VESNA STRIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 378-379
Kategorija: , prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
POSTDIPLOMSKE STUDIJE / TRENERI / EVROPSKE STUDIJE
----------------------------------------------------------------------Persyn, U.; Daly, D.; Colman, V.
rbr: 94/69
ODNOS IZMEĐU METABOLIČKIH PARAMETARA, KARAKTERISTIKA TEHNIKE ZAMAHA I
BRZINE
PLIVANJA. SAOPŠTENJE : VII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "BIOMEHANIKA I
MEDICINA
PLIVANJA", ATLANTA, 1994. (PREVELA VESNA STRIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 379-380
Kategorija: , prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
PLIVANJE / TEHNIKA / METABOLIČKI PARAMETRI / BRZINA PLIVANJA
----------------------------------------------------------------------Chytračkova, Jitka; Kovar, R.
rbr: 95/30
MOGUĆNOSTI INDIVIDUALNOG VREDNOVANJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U ODNOSU NA
IZABRANE ANTROPOMETRIJSKE VARIJABLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 108-113, lit. 15
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / ANTROPOMETRIJA / POTKOŽNO MASNO TKIVO / DECA /
ŽENE /
UNIFITEST 6-60, ČEŠKA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ćićić, Perunika
rbr: 61/142
BIBLIOGRAPHIE UND DOKUMENTATION DER LEIBESUEBUNGEN
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 516-517
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / SPORT. DOKUMENTACIJA / SPORT. BIBLIOTEKA /
BIBLIOGRAFIJA /
SEMINAR / BIBLIOTEKA, STRUČNA / INTER INDOK SARADNJA
----------------------------------------------------------------------Ćićić, Perunika
rbr: 61/143
REVUE ANALYTIQUE D EDUCATION PHYSIQUE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 517
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
REFERATIVNI BILTEN / FIZIČKA KULTURA / PERIODIKA
----------------------------------------------------------------------Ćuk, Krešimir
rbr: 72/25
VJEŽBE OBLIKOVANJA U ŠKOLAMA BEZ OSNOVNIH USLOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 139-142
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE OBLIKOVANJA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Ćuk, Krešimir
rbr: 73/17
MINI-POLIGON
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 91-92
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
POLIGON, MINI / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Ćirić, Branislav
rbr: 74/39
USPEH UČENIKA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 47-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKI USPEH / BAVLJENJE SPORTOM / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
----------------------------------------------------------------------Ćirić, Branislav
rbr: 77/38
UTICAJ SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA USPEH UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 113-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKI USPEH
----------------------------------------------------------------------Ćirković, Zoran
rbr: 77/42
MATE PARLOV - IZBLIZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 126-128
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
PARLOV, MATE / BOKS / SPORT. BIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/60
Ćirković, Zoran
KAKO NAUČITI DOLAZAK U OSNOVNI BORBENI STAV (GARD) U BOKSU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 210-212
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BOKS / BORBENI STAV / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Ćirković, Zoran
rbr: 80/103
KRETANJE U BOKSU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 338-343
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BOKSERSKO KRETANJE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Ćirković, Zoran
rbr: 83/78
UTICAJ ODREĐENIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I NJIHOVOG TRANSFORMISANJA
SISTEMATSKIM
TRENAŽNIM PROCESOM NA POVEĆANJE UDARNOG IMPULSA I BRZINE POJEDINAČNOG
POKRETA
(DIREKTA) U BOKSU
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 300-305, lit. 27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / EFEKTI VEŽBANJA / STUDENTI FK / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Ćojbašić, Milun
TALASNI ORBITER
rbr: 89/49
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 184-188
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TALASNI ORBITER / SPORT. SPRAVE / VEŽBE / PATENT
----------------------------------------------------------------------Ćojbašić, Milun
rbr: 89/65
TELESNI MANIPULATOR
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 264-268
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Patent rubrika
Ključne reči:
TELESNI MANIPULATOR / SPORT. SPRAVE / VEŽBE / PATENT
----------------------------------------------------------------------Ćojbašić, Milun
rbr: 89/66
DINAMIČKI ULOŽAK ZA KOREKCIJU, LEČENJE I STATIČKO RASTEREĆENJE STOPALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 269-274
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Patent rubrika
Ključne reči:
DINAMIČKI ULOŽAK / STOPALO / ORTOPEDSKI ULOŠCI / PATENT / PNEUMATIK
----------------------------------------------------------------------Popović, Srboljub; Ćirković, Zoran
rbr: 90/45
POJEDINE TENDENCIJE DALJEG RAZVOJA DŽUDO SPORTA U SVETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 155-156,
lit. 8
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / SPORT. SELEKCIJA, RANA / SPORT. PRAVILA / TAKMIČARSKA TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Ćirilov, Jovan
rbr: 90/94
GRAĐA ZA TERMINOLOGIJU FIZIČKE KULTURE: Iz "Novog rečnika novih reči" izrazi
iz domena fizičke kulture (1)
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 346
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / REČNIK / FIZIČKA KULTURA
----------------------------------------------------------------------Ćirilov, Jovan
rbr: 92/26
GRAĐA ZA TERMINOLOGIJU FIZIČKE KULTURE. IZ "NOVOG REČNIKA NOVIH REČI":
Izrazi
iz domena fizičke kulture (2)
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 80
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE REČI / STRANI IZRAZI / SRPSKOHRVATSKI JEZIK / TERMINOLOGIJA /
FIZIČKA
KULTURA
----------------------------------------------------------------------Ćirilov, Jovan
rbr: 92/48
GRAĐA ZA TERMINOLOGIJU FIZIČKE KULTURE. (IZ "NOVOG REČNIKA NOVIH REČI")
IZRAZI
IZ DOMENA FIZIČKE KULTURE (3). BATA, BEOGRAD, 1991.
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 137
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE REČI / STRANI IZRAZI / SRPSKOHRVATSKI JEZIK / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ćojbašić, Milun
rbr: 92/51
PROTETSKI PRSLUK - UNIVERZALNA DINAMIČKA PROTEZA ZA KOREKCIJU I
RASTEREĆENJE
KIČMENOG STUBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 143-144
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PROTETSKI PRSLUK / KIČMENI STUB
----------------------------------------------------------------------Ćirilov, Jovan
rbr: 92/83
GRAĐA ZA TERMINOLOGIJU FIZIČKE KULTURE.IZ "NOVOG REČNIKA NOVIJ REČI":
Izrazi iz
domena fizičke kulture (4)
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 237
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE REČI / STRANI IZRAZI / SRPSKOHRVATSKI JEZIK / TERMINOLOGIJA /
FIZIČKA
KULTURA
----------------------------------------------------------------------Ćojbašić, Milun
rbr: 92/84
UNIVERZALNA DINAMIČKA PROTEZA ZA KOREKCIJU DEFORMITETA DONJIH
EKSTREMITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 238-239
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
DINAMIČKA PROTEZA / NOGA
----------------------------------------------------------------------Milošević, Milenko; Jovanović, Srećko; Ćirković, Zoran
rbr: 93/49
VREMENSKI PARAMETRI IZVOĐENJA OSNOVNIH TEHNIKA KARATEA U SPECIFIČNIM
ZADACIMA
NAPADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 147-150, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VREME UDARCA / KARATE NAPAD / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 47/35
SAVEZNI SLET FISKULTURNIKA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 145-152
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SLET / "SVESAVEZNI SLET" / POLITIČKI ZNAČAJ / DEFILE / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
PETI PLENARNI SASTANAK FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 61-63
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
rbr: 48/6
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / PLENUM / RAZVOJ SPORTA / SPORT. ORGANIZACIJA /
RADNA
AKCIJA / VASPITNO DELOVANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 48/22
Čirkin, M.D.
ANATOMSKO FIZIOLOŠKE I PSIHOLOŠKE OSOBINE ŠKOLSKIH GRUPA PO UZRASTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 177-190, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
UZRASNE ODLIKE / PREDŠKOLCI / UČENICI / ANATOMIJA / FIZIOLOGIJA /
PSIHOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 49/12
Čubrić, Mile
O PROBLEMIMA FIZIČKOG VASPITANJA NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 129-161
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / ORGANIZOVANJE / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------rbr: 50/14
Čerina, Vitomir
BRZINA I METODIKA NJENOG
RAZVIJANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 131-134
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
BRZINA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TRENING / VEŽBE BRZINE
-----------------------------------------------------------------------
Čubrić, Mile
rbr: 52/19
POSVETIMO VIŠE PAŽNJE FIZIČKOM VASPITANJU RADNIKA U PROIZVODNJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 163-169, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / RADNICI / ODRASLI / PROIZVODNA GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 52/47
KAKO ORGANIZOVATI ŠKOLSKO POPODNE U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 448-454
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / METODIKA / SPORT. POPODNE
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 52/56
JEDAN POKUŠAJ DA SE RAZVIJE IZDRŽLJIVOST UČENIKA U TRČANJU NA DUŽIM
STAZAMA
KROZ REDOVNU NASTAVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 561-566
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST / UČENICI / GIMNAZIJA VIII / TRENING / METODIKA / TRČANJE
DUGIH
STAZA
----------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 52/60
NEKI PODACI O FIZIČKOM VASPITANJU U FRANCUSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 599-610
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / FRANCUSKA / STRUČNI KADAR / SPORT.
OBJEKAT /
SPORT. ORGANIZACIJA / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 55/28
DAN SPORTA GRAĐEVINSKE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 169-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ključne
ŠKOLSKI
ODBOJKA
RUKOMET
Diskusija i prikazi
reči:
SPORT / DAN SPORTA / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA / FUDBAL /
/
/ PLIVANJE / ATLETIKA / IZLET
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 56/9
PRILOG UPOZNAVANJU TELESNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA NAŠIH SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 70-78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / TRČANJE 60M /
TESTIRANJE /
NORME
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 56/14
JOŠ JEDAN PRILOG UPOZNAVANJU TELESNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA NAŠIH
SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 111-119
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / TRČANJE 60M / TRČANJE
50M /
TESTIRANJE / NORME
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 57/8
JEDAN POKUŠAJ DA SE RAZVIJE IZDRŽLJIVOST UČENIKA U TRČANJU NA DUŽIM
STAZAMA
KROZ REDOVNU NASTAVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 61-65
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST / NASTAVA FV / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / KROS
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 57/32
REZULTATI I ISKUSTVA IZ SPECIFIČNE PRIMENE TESTA "SKLEKOVI U UPORU
LEŽEĆEM NA
RUKAMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 236-244
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKLEK, TEMPO IZVOĐENJA / TEST / METODOLOGIJA / SREDNJA ŠKOLA / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
SPORT U KRILU ŠKOLE
rbr: 58/26
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 149-163
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
II deo
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORT. ORGANIZACIJA /
SPORT. ŽIVOT
/ NASTAVNICI FV / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Čolaković, Rodoljub
rbr: 59/4
REČ POTPREDSEDNIKA IZVRŠNOG VEĆA RODOLJUBA ČOLAKOVIĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 299-304
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Rad kongresa u plenarnom sastavu
Ključne reči:
ČOLAKOVIĆ, RODOLJUB / GOVOR / SPORT. ORGANIZACIJA / NASTAVA FV /
STRUČNI KADAR
/ MASOVNOST / VRHUNSKI SPORT / POLITIČKI ZNAČAJ
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 59/19
SPORTSKI ŽIVOT U ŠKOLI VAN ČASOVA NASTAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 383-384
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Čeremida, Mehmed
KOMUNE I FIZIČKA KULTURA, STVARANJE FONDOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 464
rbr: 59/71
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OPŠTINA / FINANSIRANJE / PLANIRANJE RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 59/167
BEDMINTON
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 666-670
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
BADMINTON / STONI TENIS / TENIS / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 62/31
PRILOG ZA PRAVILNIJE REŠAVANJE IZBORA, TRETMANA I PLATE SLUŽBENIKA ZA
ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 151-158
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / ODRŽAVANJE OBJEKTA / MAJSTORI
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 62/62
PRILOG METODICI OSPOSOBLJAVANJA UČENIKA NA REDOVNIM ČASOVIMA FIZIČKOG
VASPITANJA U ŠKOLI DA SAMOSTALNO, BEZ UČEŠĆA NASTAVNIKA, IZVODE MALE
ATLETSKE
TRENINGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 320-329
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / NASTAVA FV / TRENING / UČENICI-VODNICI
----------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 63/13
JEDNA MERA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA GRAĐEVINSKOG ŠKOLSKOG CENTRA
U
BEOGRADU ZA REGULISANJE SVOG RADNOG OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 91-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNE NORME / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Čolić, Milutin; Jovin, Srđan
rbr: 69/5
SVAKODNEVNO FIZIČKO VEŽBANJE U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 21-29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SVAKODNEVNO VEŽBANJE / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI /
TESTIRANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Čupić, Slobodan
rbr: 70/46
OFTALMOLOŠKA OBOLJENJA KAO INDIKATORI ZA OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 277-281, lit.
19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / OFTALMOLOŠKA OBOLJENJA
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 73/28
GDE SMO U REALIZACIJI JEDNOG OD NAJVAŽNIJIH ZADATAKA NASTAVNOG PROCESA
PRAVILNOG DRŽANJA TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 145-149
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE, OCENA / STUDENTI / SARAJEVSKI UNIVERZITET
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 75/89
NIVO I DINAMIKA SILE OSNOVNIH MIŠIĆNIH GRUPA UČENIKA VIŠIH RAZREDA
OSNOVNE
ŠKOLE I NJIHOVA POVEZANOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 9-14, lit. 18
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SILA / MUSKULATURA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Čvarković, Branislav
rbr: 75/99
RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA NASTAVE SMUČANJA U VANNASTAVNIM
AKTIVNOSTIMA
U OSNOVNOJ ŠKOLI (NEKA ISKUSTVA I ZAPAŽANJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 53-55, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / SKI KURS / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo; Burić, Zvonimir
rbr: 76/58
FIZIČKA KULTURA U STRUKTURI SLOBODNOG VREMENA STUDENATA NEKIH FAKULTETA
NA
SARAJEVSKOM UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 206-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / STUDENTI / SLOBODNO VREME / SARAJEVSKI UNIVERZITET
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 77/31
ZAVISNOST REZULTATA U TRČANJU, SKOKU U DALJ I BACANJU KUGLE OD NIVOA
RAZVIJENOSTI SILE OSNOVNIH MIŠIĆNIH GRUPA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 89-93, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / ATLETSKI REZULTAT / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan
rbr: 78/35
FAKTORSKA STRUKTURA ODABRANIH SOMATSKIH, FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH
POKAZATELJA
KOD VRHUNSKIH SPRINTERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 111-115, lit. 38
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SPRINT / SPORTISTI, VRHUNSKI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FAKTORSKA
STRUKTURA /
ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan
rbr: 78/56
MOGUĆNOSTI PRIMENE ELEKTROSTIMULACIJE SKELETNIH MIŠIĆA U SPORTSKOJ
PRAKSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 183-185, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ELEKTROSTIMULACIJA / MIŠIĆNI SISTEM / TRENING
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo; Burić, Zvonimir
rbr: 81/125
UZRASNA EVOLUCIJA MIŠIĆNE SILE I NJENE TOPOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KOD
UČENIKA
ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 452-454, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA, TOPOGRAFIJA / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA /
SREDNJA
ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/130
Agrež, Franc; Ambrožič, Franci; Čuk, Miran; Mesarić, Vid; Pistotnik,
Borut
VALJANOST PRIJEMNIH ISPITA ZA STUDIJ NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKU
KULTURU U
LJUBLJANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 477-479, lit. 8
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PRIJEMNI ISPIT / FFK, LJUBLJANA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan; James, Nigel
rbr: 82/89
STEREOLOŠKA ANALIZA MIONUKLEUSA PRE I POSLE INTENZIVNOG MIŠIĆNOG
NAPREZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 307-309, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
STEREOLOŠKA ANALIZA / EKSPERIMENTI NA ŽIVOTINJAMA / CITOLOGIJA / EFEKTI
VEŽBANJA / MIŠIĆNO TKIVO
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan; James, Nigel
rbr: 83/4
STEREOLOŠKA ANALIZA MIŠIĆNIH VLAKANA I MIONUKLEUSA U HIPOKINEZIRANIH
PASA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 15-17, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 83/40
TREBA LI KONAČNO I SPORTSKOJ GIMNASTICI U ZAŠTITU HUMANIZMA PRILOG
"PLEMENITA
VJEŠTINA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 138-140
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ZLOUPOTREBA SPORTA / DEČIJI SPORT / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan; James, Nigel
rbr: 84/27
PROMENE KAPILARNE MREŽE SKELETNIH MIŠIĆA KOD TRENIRANIH ŽIVOTINJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 94-96, lit. 32
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
MIŠIĆI / KAPILARIZACIJA / EKSPERIMENTI NA ŽIVOTINJAMA / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Čačija, Gordana
rbr: 85/74
UTJECAJ JEDNOGODIŠNJEG VJEŽBANJA AEROBIKA NA STRUKTURALNE PROMJENE
NEKIH
MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD OMLADINKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 254-258, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EFEKTI VEŽBANJA / AEROBNA GIMNASTIKA / NASTAVA FV / MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI /
UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 85/95
ETIKA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE U B I H
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 319-321
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
ETIČKI ASPEKTI / NASTAVNICI FV / EFIKASNOST NASTAVE / BIH
-----------------------------------------------------------------------
Čalija, Manojlo
rbr: 86/28
ANALIZA OSTVARIVANJA PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOM I
SREDNJEM
USMJERENOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU U SR BOSNI I HERCEGOVINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 111-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / EFEKTI NASTAVE / OBRAZOVANOST UČENIKA / USLOVI ZA NASTAVU
/
TEORIJSKA ZNANJA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / UČENJE / OSNOVNA ŠKOLA /
SREDNJA
ŠKOLA / BIH
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 86/102
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE ISPOD CRTE U ZAJEDNIČKOM PLANU
VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 347-348
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM, NOVI / OBAVEZNA NASTAVA
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/87
Čoh, Milan
KONSTANTNOST IN SPREMENLJIVOST BIODINAMIČNIH PARAMETROV TEHNIKE SKOKA V
VIŠINO
SVETOVNE REKORDERKE STEFKE KOSTADINOVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 249-253
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKOK UVIS / TEHNIKA / ZALET / ŽENE / KINEMATIČKA ANALIZA
-----------------------------------------------------------------------
rbr: 87/114
Čoh, Milan
ANALIZA SVETOVNEGA REKORDA TEKA NA 100 M Z OVIRAMI JORDANKE DONKOVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 351-353
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TRKA 1000M / ŽENE / SVETSKI REKORD / KINEMATIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 88/8
KONKRETIZACIJA OBJEKTIVNIH KRITERIJA OCENJIVANJA U NASTAVI FIZIČKOG I
ZDRAVSTVENOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 35-39
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE, KOMPONENTNO / PREDMETNA OCENA
----------------------------------------------------------------------Šadura, Tatjana; Čaklec, Ivan; Živčić-Lanc, Kamenka
rbr: 90/42
SITUACIONO-MOTORIČKI TESTOVI ZA MJERENJE EFEKATA GIMNASTIČKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 140-144,
lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ŽENE / DEVOJČICE / TESTOVI, SITUACIONI / TRENAŽNI
EFEKTI /
OSNOVNA OBUKA / SPORTISTI / POČETNICI
----------------------------------------------------------------------rbr: 94/73
Čarapić, Vladimir
STRUČNE NOVINE U SPORTSKOJ GONOLOGIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 390-391
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. GONOLOGIJA / KOLENO / SPORT. POVREDE
----------------------------------------------------------------------Čarapić, Vladimir
rbr: 94/75
STRUČNI SKUPOVI SPORTSKE MEDICINE. MEDITERANSKO UDRUŽENJE SPORTSKE
MEDICINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 393-395
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / STRUČNA UDRUŽENJA / LEKARI / MEDITERAN / FIMS
----------------------------------------------------------------------Čarapić, Vladimir
rbr: 94/85
DVADESET PET GODINA ORGANIZOVANE STRUČNE AKTIVNOSTI SAVEZA SPORTSKIH
LJEKARA
CRNE GORE (1969-1994)
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 416-418
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / SAVEZ SPORT. LEKARA CG / CRNA GORA / STRUČNA
UDRUŽENJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/63
Čefers, Dž.
HUMANIZAM I PROFESIJA - POTREBA ZA MIŠLJENJEM ISKOSA I SINTEZOM
(PREVELA
MIRJANA POPOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 282-285
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
OBRAZOVANJE / VASPITANJE / FIZIČKO VASPITANJE / HUMANIZAM / SPORT /
INTEGRACIJA
ZNANJA / AISEP / POLITIKA / ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Čubrilo, Jovanka
rbr: 96/23
IZ ŠTAMPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 141
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / NASTAVA FV / BEŽANJE SA ČASA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 47/22
KAKO DA GRADIMO PLIVALIŠTA I BAZENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 100-109
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / PLIVALIŠTE / BAZEN
----------------------------------------------------------------------rbr: 47/39
Despot, Nikola
TRČANJE S PREPONAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 171-177
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE PREKO PREPONA / TEHNIKA / OBUČAVANJE / TRENING
----------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 47/58
PROBLEMATIKA IZGRADNJE LAKOATLETSKE STAZE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 293-299
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STAZA, ATLETSKA / ATLETIKA / IZGRADNJA OBJEKATA
----------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 48/11
OBRADA ZEMLJIŠTA ZA TRAVNATA IGRALIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 108-117, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IGRALIŠTE, TRAVNATO / IZGRADNJA OBJEKATA
----------------------------------------------------------------------Delić, Mladen
rbr: 48/62
NEKI PODACI O RAZVOJU JUGOSLOVENSKE ATLETIKE OD OSLOBOĐENJA DO DANAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 573-584
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / JUGOSLAVIJA / RAZVOJ SPORT. GRANE / SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Dougan, Danilo
rbr: 49/38
XVII KONGRES MEĐUNARODNE SMUČARSKE FEDERACIJE U OSLU OD 10-15 MAJA 1949
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 365-367
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
SKIJANJE / INTER SMUČARSKA FEDERACIJA / KONGRES
----------------------------------------------------------------------Dimitrijević, Petar
rbr: 50/49
IZ TEHNIKE FUDBALA - ZAUSTAVLJANJE LOPTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 432-438
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Delić, Mladen
rbr: 51/2
BEZ PODMLATKA NEMA NAPRETKA SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 6-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. PODMLADAK / MASOVNOST / FIZIČKO VASPITANJE / POČETNICI
-----------------------------------------------------------------------
Dimitrijević, Petar
rbr: 51/9
IZ TEHNIKE FUDBALA - UDARANJE I DODAVANJE LOPTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 74-86
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Dimitrijević, Petar
rbr: 51/23
IZ TEHNIKE FUDBALA: PRELAŽENJE IGRAČA - DRIBLING I FINTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 212-218
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Djetelić, Pero
rbr: 59/9
O PROBLEMU MASOVNOSTI U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 333-338
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / POLITIČKE ORGANIZACIJE / SPORT. ORGANIZACIJA / ČLANSTVO /
ZLOUPOTREBA SPORTA
----------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 59/78
ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA TREBA OSPOSOBITI KADROVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 472-473
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Drljević, H.
rbr: 59/83
ZA PODIZANJE KVALIFIKOVANIH KADROVA ZA ZELENE POVRŠINE - PEJZAŽNO
OBLIKOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 476-477
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR / HORTIKULTURA
----------------------------------------------------------------------Draganić, Mensur
rbr: 59/84
O VASPITNOM RADU I STIMULIRANJU ORGANIZACIJA NAGRAĐIVANJEM NA KRAJU
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 477-478
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
VASPITANJE / NAGRADE
----------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 59/178
POVRŠINE ZA NASTAVU TJELESNOG ODGOJA NA OTVORENOM VAZDUHU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 749-750
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBALIŠTE, OTVORENO
----------------------------------------------------------------------Drljević, Ljiljana
rbr: 61/96
JUGOSLOVENSKE PIONIRSKE IGRE: Godina fizičke kulture
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 329-333
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
YU PIONIRSKE IGRE / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Drljević, Ljiljana
rbr: 61/97
OKVIRNI PROGRAM JUGOSLOVENSKIH PIONIRSKIH IGRARA U 1961/2. GODINI:
Program u
školama, stambenim zajednicama i društvenim organizacijama
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 334-341
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
YU PIONIRSKE IGRE / PROPAGANDA / TAKMIČARSKI PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Djetelić, Pero
rbr: 63/114
MASOVNOST PRE SVEGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 447-449
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
MASOVNOST / VRHUNSKI SPORT / RADNIČKI SPORT / ZLOUPOTREBA SPORTA
----------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 65/15
O NEKIM ASPEKTIMA MOTIVACIJE U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 115-125, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MOTIVACIJA / BIOLOŠKI MOTIVI / SOCIJALNI MOTIVI / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
rbr: 65/16
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U UČITELJSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 126-130
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / UČITELJSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
rbr: 65/34
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U UČITELJSKIM ŠKOLAMA (SA GLEDIŠTA
ZDRAVSTVENE
SLUŽBE U SR SRBIJI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 241-248
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / UČITELJSKA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
rbr: 65/63
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA (SA GLEDIŠTA
ZDRAVSTVENE
SLUŽBE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 357-365
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
rbr: 66/39
IGRALIŠTA I ŠKOLSKA SREDINA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 253-255
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrt
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / ŠKOLA / SELO / SRBIJA /
----------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 67/52
MOGUĆNOST PRIMENE SOCIOMETRIJSKE METODE U FUDBALSKIM KLUBOVIMA SA
OSVRTOM NA
JEDAN PRIMER
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 258-266
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIOMETRIJA / FUDBALSKI KLUB / PSIHOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 70/31
KORELACIJA IZMEĐU USPEHA I NEUSPEHA U VEŽBAMA NA SPRAVAMA I NEKIH
PSIHOLOŠKIH
TESTOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 191-200, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / USPEŠNOST OBUČAVANJA / PERCEPCIJA PROSTORA /
INTELIGENCIJA
/ LIČNOST, INVENTAR / STUDENTI FK / FFV
----------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 71/10
PROBLEMI PSIHOMOTORNIH SPOSOBNOSTI DEBILNE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 57-64, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
DEBILI / SPRETNOST RUKU / DEKSTERIOMETAR / INTELIGENCIJA, PRAKTIČNA /
"DISKOS"
TEST / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 71/21
PSIHOLOŠKI ASPEKTI ZAMORA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 135-142, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZAMOR / TRENING / BAVLJENJE SPORTOM / PSIHOLOŠKE FUNKCIJE
----------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 72/13
ISPITIVANJE LIČNOSTI SPORTISTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 61-67, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / LIČNOST / NEUROTICIZAM / EKSTRAVERZIJA
----------------------------------------------------------------------Dragović, Ljubiša
rbr: 74/2
DONET JE ZAKON O SAMOUPRAVNIM INTERESNIM ZAJEDNICAMA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ZAKON O SIZ FK / ORGANIZOVANJE / OPŠTINA / REPUBLIKA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Dragović, Ljubiša
rbr: 74/3
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SAMOUPRAVNIM INTERESNIM ZAJEDNICAMA FIZIČKE
KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 6-8
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ZAKON O SIZ FK / ORGANIZOVANJE / OPŠTINA / REPUBLIKA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Dimitrijević, Zoran
FIZIČKA KULTURA U BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 56-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
rbr: 75/56
NASTAVA FV / SPECIJALNA ŠKOLA / AKTIV NASTAVNIKA / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Dragić, Branko
rbr: 75/94
TEHNIKA NAPADA VRHUNSKIH DŽUDISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 32-36, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / NAPADAČKA TEHNIKA / TAKTIKA / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Damnjanović, Vladimir
rbr: 76/21
KALENDAR MEĐUNARODNIH TAKMIČENJA - 1976.
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 71-79
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
TAKMIČENJE, KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Dragić, Branko
rbr: 76/108
METODIKA OBUČAVANJA POČETNIKA U DŽUDOU PO GESNIKOVOM SISTEMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 388-390, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / OBUČAVANJE / POČETNICI / GESINKOV SISTEM / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 77/36
PROBLEM STRAHA KOD UČENIKA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 108-110, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI / STRAH / PSIHOLOŠKI ASPEKTI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Dragović, Ljubiša; Živanović, Živojin
rbr: 77/65
PREDLOZI MERA ZA DALJI RAZVOJ FIZIČKE KULTURE I REKREACIJE ODRASLIH
GRAĐANA SR
SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 213-214
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
RAZVOJNI PROGRAM / SPORT. REKREACIJA / BAVLJENJE SPORTOM / ODRASLI
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/94
Delić, S.
SEĆANJE NA NEVENKU HAS, PROFESORA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 326
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
In memoriam
Ključne reči:
HAS, NEVENKA / IN MEMORIAM / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Dragić, Branko
rbr: 78/39
DŽUDO - KOMPARATIVNA ANALIZA ISHODA BORBI NA XX I XXI OLIMPIJSKIM
IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 125-126, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / SPORT. REZULTAT / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / ISHOD
BORBE
----------------------------------------------------------------------Dujaka, Aziz
rbr: 79/7
PILOT STUDIJA KVANTITATIVNOG ODNOSA REPETITIVNOG I IZOMETRIJSKOG
MIŠIĆNOG
POTENCIJALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 38-40
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / MIŠIĆNI POTENCIJAL / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA /
RAMENI
POJAS
----------------------------------------------------------------------Dimitrijević, Zoran
rbr: 79/66
PROBLEMI NASTAVE I KOREKCIJE RETARDIRANIH UČENIKA U SPECIJALNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 229-230
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI, RETARDIRANI / SPECIJALNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/86
Dinić, Vladimir
POVREDE U OMLADINSKOM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 4, str. 292-294, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TAKMIČENJE, JUNIORSKO / POVREĐIVANJE / TURNIR / RUKOMET
----------------------------------------------------------------------Dujaka, Aziz
rbr: 79/98
DINAMIKA RAZVOJA DIMENZIONE POKRETLJIVOSTI KOD UČENIKA I UČENICA STARIH
OD
JEDANAEST DO OSAMNAEST GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 352-361, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
POKRETLJIVOST / POLNE RAZLIKE / UZRASNE RAZLIKE / UČENICI / ŽENE /
OSNOVNA
ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Damjanović, S.
rbr: 80/79
UTICAJ ORGANIZOVANIH SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI NA ZDRAVSTVENO
STANJE I
FIZIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI RADNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 258-263, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PREVENTIVNI ODMOR / EFEKTI VEŽBANJA / ZAPOSLENI / ŽENE / ZDRAVSTVENO
STANJE /
ASTRANDOV TEST / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
-----------------------------------------------------------------------
Stefanović, Đorđe; Danilović, Tihomir
rbr: 80/106
RAZVIJANJE IZDRŽLJIVOSTI UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE POMOĆU
ŠTAFETNOG
TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 351-353, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠTAFETNO TRČANJE / NASTAVA FV / IZDRŽLJIVOST / OPTEREĆENJE, DOZIRANJE
----------------------------------------------------------------------Dragosavac, Radmila; Lješević, Tanasko
rbr: 80/115
PETE REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE DECE I OMLADINE SA OŠTEĆENIM
SLUHOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 368
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / REPUBLIČKE IGRE
----------------------------------------------------------------------Dačić, Dušan; Šašić, Milan
rbr: 81/86
ANALIZA SVETSKOG PRVENSTVA U KARATEU (BREMEN,1980.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 311-317
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SP
----------------------------------------------------------------------rbr: 82/134
Dimitrijević, Jelenko
METODSKI POSTUPAK PRI OBUČAVANJU TEHNIKE BOČNOG BACANJA TSURIKOMI-GOSHI
U
DŽUDOU
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 472-474, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DŽUDO BACANJA / OBUČAVANJE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Dragić, Branko
rbr: 82/135
BIOMEHANIČKA ANALIZA STAVA O PODLAKTICAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 474-477, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STAV O PODLAKTICAMA / TEHNIKA / OBUČAVANJE / SPORT. GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir; Stanojević, Ivan; Dragović, Ljubiša
rbr: 83/53
DO SADA OSTVARENO NE ZADOVOLJAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 183-187, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / DRŽAVNI ORGANI / NASTAVNI USLOVI / PREDŠKOLSKA USTANOVA /
OSNOVNA
ŠKOLA, NIŽA / FAKULTET / ŠKOLSKA DOKUMENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Rus, Maja; Lindič, Jelka; Drinovec, Jože
rbr: 84/100
AKUMULACIJA LAKTATA I PIRUVATA U ARTERIJSKOJ KRVI ISPITANIKA
NESPORTISTA I
REKREATIVACA POSLE SUBMAKSIMALNOG OPTEREĆENJA NA CIKLOERGOMETRU U
LEŽEĆEM
POLOŽAJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 328-331, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
LAKTATI / PIRUVATI / SUBMAKSIMALNE VEŽBE / BICIKL ERGOMETAR / VEŽBAČI /
NEVEŽBAČI / ODRASLI
----------------------------------------------------------------------Despot, Blaženka
rbr: 85/25
SLOBODNO VRIJEME
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 73-75, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / MARKSIZAM / DOKOLICA / RADNO VREME
----------------------------------------------------------------------Dragutinović, Sreten
rbr: 86/100
KANONIČKA RELACIJA IZMEĐU VARIJABLI SOCIJALNOG STATUSA STUDENATA I
NJIHOVIH
STAVOVA PREMA SPORTSKOJ AKTIVNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 335-339, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
STUDENTI / SOCIJALNI STATUS / STAVOVI / SPORT. AKTIVNOSTI
----------------------------------------------------------------------Dragojević, Milena
rbr: 87/70
SPORTSKO-REKREACIONI CENTRI BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 195-198
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SRC / VEŽBALIŠTE / STRUČNI KADAR / POSLOVANJE / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Dragutinović, Sreten; Božović, Milan
rbr: 88/16
"ŠUMADIJSKI TRIATLON"
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 62-68, lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TRIATLON ŠUMADIJSKI / ODRASLI / MIŠLJENJA / TRENAŽNI PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Dodig, Miroslav
rbr: 88/40
PRIMJENA ELEKTRONIČKOG RAČUNALA U MODELIRANJU OBUJMA OPTEREĆENJA U
TRENAŽNOM
PROCESU
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 145-149, lit. 23
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Kompjuteri u fizičkoj kulturi
Ključne reči:
SIMULACIONI MODEL / KINETIČKI ELEMENTI / OPTEREĆENJE / TRENAŽNI PROGRAM
/
KOMPJUTER
----------------------------------------------------------------------Debenedette, Valerie
rbr: 88/50
UZ POMOĆ VIDEA - VEŽBANJE MOŽE POČETI U KUĆI. IZ: "THE PHYSICIAN AND
SPRTMEDICINE", VOL.15(1987)10 (PREVELA MAJA MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 173174
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
VIDEO KASETA / VEŽBOVNI PROGRAM / KUĆNO VEŽBANJE / POVREDE
----------------------------------------------------------------------rbr: 88/73
Dinkova, I.
REKREACIJA U JUGOSLAVIJI (PREVEO ŽIVOJIN ŽIVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 272
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika),
prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. ODMOR / JUGOSLAVIJA / ZAPOSLENI / POLNE RAZLIKE / BOLOVANJE / SSSR
LITERATURA
----------------------------------------------------------------------Dodig, Miroslav
rbr: 88/74
KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG RAČUNARA ZA ODREĐIVANJE KINETIČKIH SVOJSTAVA
POJEDINIH
KRETNIH STRUKTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 273-278, lit. 38
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Kompjuteri u fizičkoj kulturi
Ključne reči:
KOŠARKA / ODBOJKA / VESLANJE / MOTORIČKA STRUKTURA / KINEZIOMETAR /
KOMPJUTERSKI PROGRAM / KINETIČKA SVOJSTVA
----------------------------------------------------------------------Dragaš, Miloš
rbr: 89/16
INFORMACIJSKI SISTEM ZA PRAĆENJE I VALORIZACIJU RASTA I RAZVOJA UČENIKA
MIOC-ZADAR
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 70-74, lit. 13
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Kompjuteri u fizičkoj kulturi
Ključne reči:
INFORMACIONI SISTEM / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI /
TESTIRANJE / STATISTIČKA OBRADA
----------------------------------------------------------------------Danilović, Tihomir
rbr: 89/58
TRENING NAŠIH TRKAČA NA SREDNJIM STAZAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 237-241, lit. 10
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRENAŽNI POKAZATELJI / SPORTISTI / ANKETA
----------------------------------------------------------------------Dodig, Miroslav
rbr: 90/20
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA ELEKTRONIČNOG RAČUNALA U ODREĐIVANJU KINETIČKIH
SVOJSTAVA
UNUTAR POJEDINIH KRETNIH STRUKTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 70-75,
lit. 38
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Kompjuteri u fizičkoj kulturi
Ključne reči:
TEHNIKA / KOMPJUTER / KINEZIOMETAR / VESLANJE / KOŠARKA / ODBOJKA /
BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj
rbr: 92/2
GRANICE LJUDSKOG FIZISA ILI KOLIKO PARA TOLIKO I MUZIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 8-12, lit. 13
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / UZRASNE ODLIKE / SPORT. REKORD / VRHUNSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Davis, W. A.; Burton, A. W.
rbr: 92/22
EKOLOŠKA "TASK" ANALIZA: PRENOŠENJE TEORIJE MOTORIČKOG PONAŠANJA U
PRAKSU
(PREVEO LAZAR NIKOLIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 68
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MOTORIČKA KONTROLA / EKOLOŠKA "TASK" ANALIZA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin; Dragutinović, Sreten
rbr: 92/93
"SPART" - SPORTSKO REKREATIVNA AKTIVNOST KOJA OSVAJA SVET
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 259-261, lit. 1
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SPART PROJEKAT / SPORT. REKREACIJA / UMETNOST / TAKMIČARSKI PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj
rbr: 93/5
FLEKSIBILNOST VRHUNSKIH SPORTISTA U SPORTSKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 23-26, lit. 38
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
FLEKSIBILNOST / SPORTISTI, VRHUNSKI / KOŠARKA / FUDBAL / RUKOMET /
ODBOJKA /
ŽENE / YU REPREZENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj; Matavulj, Dragan
rbr: 93/78
MORFOLOŠKI I MOTORIČKI POKAZATELJI JUGOSLOVENSKIH KOŠARKAŠA RAZLIČITOG
TAKMIČARSKOG NIVOA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 223-227, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / REPREZENTATIVCI / PRVOLIGAŠI / IGRAČKO MESTO / CENTRI,
KOŠARKA /
KRILNI IGRAČ / BEKOVI / ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Dixon, Brian
rbr: 94/10
SPORT ZA NAJBOLJE I SPORT ZA SVE:POGLED NEKADAŠNJEG VRHUNSKOG SPORTISTE
KOJI JE
POSTAO LIDER SPORTA ZA SVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 71-73
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija), prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
SPORT ZA SVE / VRHUNSKI SPORT / AUSTRALIJA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Dixon, Brian
rbr: 94/11
SEGMENTACIJA SISTEMA VREDNOSTI U SPORTU ZA SVE I REKREACIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 74-78
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje),
prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
SPORT ZA SVE / ŽIVOTNI STIL / MARKETING / PROPAGANDA / AUSTRALIJA /
SOCIJALNI
ASPEKTI / DOMAĆINSTVO
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj; Matković, Ivan
rbr: 94/62
MOTORIČKA AKTIVNOST VATERPOLISTA U TOKU IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 339-346, lit. 12
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
VATERPOLO / PLIVANJE / UTAKMICA, ANALIZA / TAKMIČARSKA AKTIVNOST
----------------------------------------------------------------------Persyn, U.; Daly, D.; Colman, V.
rbr: 94/68
NOVE TEHNOLOGIJE U EVROPSKIM POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA ZA PLIVANJE.
SAOPŠTENJE:
VII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "BIOMEHANIKA I MEDICINA PLIVANJA", ATLANTA,
1994.
(PREVELA VESNA STRIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 378-379
Kategorija: , prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
POSTDIPLOMSKE STUDIJE / TRENERI / EVROPSKE STUDIJE
----------------------------------------------------------------------Persyn, U.; Daly, D.; Colman, V.
rbr: 94/69
ODNOS IZMEĐU METABOLIČKIH PARAMETARA, KARAKTERISTIKA TEHNIKE ZAMAHA I
BRZINE
PLIVANJA. SAOPŠTENJE : VII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "BIOMEHANIKA I
MEDICINA
PLIVANJA", ATLANTA, 1994. (PREVELA VESNA STRIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 379-380
Kategorija: , prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
PLIVANJE / TEHNIKA / METABOLIČKI PARAMETRI / BRZINA PLIVANJA
----------------------------------------------------------------------Dobreva, Cvetana; Mikov, Canko
rbr: 95/6
OCENA SPECIJALNE FIZIČKE PRIPREME VRHUNSKIH GIMNASTIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 33-36, lit. 3
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ŽENE / NORMATIVI / KONTROLA TRENIRANOSTI /
REGRESIONA
ANALIZA / KORELACIONA ANALIZA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj
rbr: 95/41
INTERNACIONALNI KONGRES O PRIMENI ISTRAŽIVANJA U SPORTU: "THE WAY TO
WIN"
HELSINKI, FINSKA, 09-11/08/1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 164-165
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NAUČNI RAD / SPORT. NAUKA / INTER KONGRES / FIZIOLOGIJA / BIOMEHANIKA /
PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI / SPORT. MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj
rbr: 95/42
VII INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM BIOMEHANIKE I MEDICINE U PLIVANJU.
ATLANT A,
SAD. 18-23. OKTOBAR, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 166-167
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PLIVANJE / BIOMEHANIKA / SPORT. MEDICINA / INTER SIMPOZIJUM
----------------------------------------------------------------------Dragojević, Milena
rbr: 95/84
IN MEMORIAM: DR. VLADIMIR TOMAŠEVIĆ (1940-1995)
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 326
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TOMAŠEVIĆ, VLADIMIR / JZFKMS / KOREKTIVNO VEŽBANJE / IN MEMORIAM
----------------------------------------------------------------------Dunđerski, Petar
rbr: 96/25
O "SOKOLIMA" NIKO NE BRINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 143
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / NASTAVA FV / BEŽANJE SA ČASA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
POLEMIKA /
"SOKO" / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Đelineo, Aleksandar
BIOHEMIJSKE OSNOVE ZAMORA
rbr: 53/32
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 243-258, lit. 46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BIOHEMIJA / ZAMOR / MUSKULATURA / VITAMINI / MINERALNE MATERIJE / KRVNI
SASTAV
/ PRETRENIRANOST
----------------------------------------------------------------------Đurić, Živojin
rbr: 59/33
O NEKIM PROBLEMIMA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 399
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ZLOUPOTREBA SPORTA / RUKOVOĐENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Živa
rbr: 59/85
ZA ETAPNU IZGRADNJU MREŽE OBJEKATA I CENTARA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 478-479
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / PLANIRANJE RAZVOJA / NORME / STANDARDI
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Anka
rbr: 59/89
ZA ORGANIZOVANJE FIZIČKE KULTURE KROZ STAMBENU ZAJEDNICU - I
AKTIVIZACIJU ŽENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 482-483
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ORGANIZOVANJE / ŽENE / STAMBENA ZAJEDNICA
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Štraser, Toma; Đurović, Marica
rbr: 59/214
LUČENJE 17 - KETOSTEROIDA MOKRAĆOM PRI EKSTREMNIM NAPORIMA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 985-989, lit.
11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
KETOSTEROIDI / BICIKLIZAM / REPREZENTACIJA / KONDICIJA
----------------------------------------------------------------------Đurić, Zvonimir
rbr: 62/9
POVREDE UČENIKA PRI ŠKOLSKOM TELESNOM VEŽBANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 57-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE / UČENICI / SPORT. AMBULANTA
----------------------------------------------------------------------Đurović, Gradimir
rbr: 64/22
VEŽBE ZA JAČANJE MIŠIĆA TRUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 123-136, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz školstva
Ključne reči:
VEŽBE SNAGE / MIŠIĆI TRUPA / SNAGA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Đurović, Gradimir
rbr: 64/63
NEKA ZAPAŽANJA U VEZI SA TEHNIKOM SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 396-401, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Zimi na snegu
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA / SKI ZAOKRET / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Todorović, Borivoje; Đurović, Gradimir
rbr: 64/67
ELEKTRIČNA AKTIVNOST MIŠIĆA ZA VREME DINAMIČKE I STATIČKE KONTRAKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 430-438, lit.
21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
SNAGA, STATIČKA / SNAGA, DINAMIČKA / EMG
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Štraser, Toma; Đurović, Marica
rbr: 65/5
UTICAJ SPORTSKOG NAPORA NA ENDOKRINI SISTEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 57-62, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ENDOKRINI SISTEM / STEROIDI / VESLANJE / SPORTISTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub
rbr: 66/9
MOGUĆNOSTI REŠENJA PROBLEMA NEDOVOLJNOG BROJA NASTAVNIKA ZA FIZIČKO
VASPITANJE
U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 68-72
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV, DEFICIT / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / SRBIJA /
DOKVALIFIKACIJA / INSTRUKTIVNI CENTRI
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub
rbr: 66/65
FINANSIRANJE FIZIČKE KULTURE U ŠKOLAMA I I II STUPNJA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 397-399
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FINANSIRANJE / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSKUDICA
----------------------------------------------------------------------Đukić, Verica
rbr: 66/66
UTICAJ IZBORNE NASTAVE NA NEKE FIZIČKE OSOBINE I SPOSOBNOSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 400-404
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZBORNA NASTAVA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA
/
TRENING
----------------------------------------------------------------------Đurović, Gradimir
rbr: 66/73
SA I MEĐUNARODNOG SEMINARA SMUČARSKIH UČITELJA - ST. CRISTOPH, AUSTRIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 435-436
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SKIJANJE / SEMINAR / SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / FILM
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub
rbr: 67/68
PRIMERI ČASOVA FIZIČKOG VASPITANJA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 330-332
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
ČAS FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PRVACI / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Grujić, M.; Đurić, Zvonimir
rbr: 69/22
POVREDE NA NASTAVI FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 117-120
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Problemi oslobađanja od nastave fizičkog odgoja
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. POVREDE / MEDICINSKA STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/19
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 62-64
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------rbr: 76/42
Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub; Radojević, Jaroslava;
Stefanović, Đorđe
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 149-152
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/68
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 234-236
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/96
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 328-330
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Đurković, Zdravko
rbr: 77/5
PRILOG PROUČAVANJU UTICAJA SVAKODNEVNOG FIZIČKOG VEŽBANJA ODGOVARAJUĆEG
TRAJANJA NA PORAST FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA IV RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 18-22, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SVAKODNEVNO VEŽBANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / EFEKTI VEŽBANJA / UČENICI
/
OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub; Nikolić, Zlatomir
rbr: 77/27
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 73-75
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/52
Ban, Dušanka; Nikolić, Zlatomir; Ilić, Nastas; Đorđević, Dragoljub
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 154-156
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub
rbr: 78/27
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 79-81
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/134
Kurelić, Nikola; Stojanović, Milutin; Đorđević, Dragoljub; Bala, Gustav
STANJE RASTA, FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI OMLADINE SR SRBIJE
I
UVOĐENJE SISTEMA PRAĆENJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. -, lit. 78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA / UČENICI / ŽENE /
TESTIRANJE / TESTOVI, BATERIJA / METODOLOGIJA / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Zoran
rbr: 79/90
DOPRINOS ORGANIZOVANIH SMUČARSKIH KURSEVA ZA UČENIKE SREDNJEG USMERENOG
OBRAZOVANJA OPŠTENARODNOJ ODBRANI I DRUŠTVENOJ SAMOZAŠTITI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 4, str. 306-311
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKI KURS / ONO / DSZ / METODIKA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Đukić, Milorad; Kovač, Jovan
rbr: 80/40
TEHNIČKO-TAKTIČKI ELEMENTI NAPADA I REZULTATSKI USPEH U RUKOMETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 140-141, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RUKOMETNI NAPAD / SPORT. REZULTAT / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORTISTI /
ŽENE /
TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Kamenko
rbr: 80/78
OLIMPIJSKE IGRE SA EKONOMSKOG ASPEKTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 255-257
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / EKONOMSKI ASPEKTI / OLIMPIJSKO SELO
----------------------------------------------------------------------Đurić, Dragan
rbr: 80/82
MARKSOVO SHVATANJE ZDRAVLJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 267-270, lit. 9
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MARKSIZAM / ZDRAVLJE / FIZIČKO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub
rbr: 80/94
NORMATIVI ZA VREDNOVANJE NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH SVOJSTAVA
UČENIKA
STARIJIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 303-307, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TESTOVI, BATERIJA / NORME /
UČENICI /
ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/62
Živanović, Nenad; Đurašković, Ratomir; Hadži-Tančić, Jugoslav
POVEZANOST MUZIKE I TELESNOG VEŽBANJA U ZAVISNOSTI OD NIVOA OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 229-230, lit. 10
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
MUZIKA / MOTIVACIJA / VEŽBANJE UZ MUZIKU / BICIKL ERGOMETAR
----------------------------------------------------------------------Đurić, Dragan
rbr: 82/35
FIZIČKO VASPITANJE U RANIJIM EPOHAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 112-113
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Đurković, Zdravko
rbr: 82/73
PROBLEMI I NESPORAZUMI U PRIMENI OPISNOG OCENJIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 254-255
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
OCENJIVANJE, OPISNO / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Đanešić, Aleksandar
rbr: 82/131
KAKO JE RIJEŠEN PROBLEM IZBJEGAVANJA RADA NA ČASOVIMA FIZIČKOG I
ZDRAVSTVENOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 464-465
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POHAĐANJE NASTAVE / NASTAVA FV / TEORIJSKA NASTAVA / MOTIVACIJA
----------------------------------------------------------------------Đurašković, Ratomir
rbr: 83/6
PRILOG PROUČAVANJU UTICAJA VISINSKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 22-24, lit. 22
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
TRENING, VISINSKI / KARDIOVASKULARNI SISTEM / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Đurković, Zdravko
KOMANDOVANJE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
rbr: 83/9
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 30-32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOMANDOVANJE / STROJEVE VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub; Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 83/34
ODNOSI POKAZATELJA NEKIH BIOMOTORIČKIH SVOJSTAVA UČENIKA I UČENICA
PRVOG
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 112-113, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POLNE RAZLIKE / UČENICI / ŽENE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NASTAVA FV /
KOEDUKACIJA
/ OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub; Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 83/54
EFIKASNOST RAZLIČITIH METODA RADA NA UVEĆANJU GIPKOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 188-192, lit. 13
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
GIPKOST / EFEKTI VEŽBANJA / VEŽBOVNI PROGRAM / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Đurašković, Ratomir; Kostić, Radomir
rbr: 83/63
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ŽENSKE JUNIORSKE ODBOJKAŠKE
REPREZENTACIJE
JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 234-236, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / JUNIORI / ŽENE / ANTROPOMETRIJA / REPREZENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Đanešić, Aleksandar
rbr: 84/98
FORMIRANJE I PRIPREMA OLIMPIJSKIH ANSAMBALA ZA CEREMONIJAL OTVARANJA
XIV
ZOI-SARAJEVO 84.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 315-324
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZOI SARAJEVO 84 / TAKMIČARSKI CEREMONIJAL
----------------------------------------------------------------------Đukić, Verica
rbr: 84/102
OSVRT NA RACIONALIZACIJU RADNIH PROCESA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 333-334
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVA, RACIONALIZACIJA / METOD STANICA / VIZUALIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Đurić, Nikola
rbr: 84/104
PRILOG MUZIČKOM OBRAZOVANJU U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 337-339, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MUZIČKO OBRAZOVANJE / NASTAVA FV / RITAM / POKRET
----------------------------------------------------------------------Đurić, Dragan
rbr: 85/68
TRAJNE KARAKTERISTIKE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 234-235, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / MARKSIZAM
----------------------------------------------------------------------Berberović, Ljubomir; Đurić, Dragan
rbr: 86/47
MARKSISTIČKI PRISTUP ANALIZI POJMA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 183-186
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MARKSIZAM / TEORIJA FK / POJAM FK / TERMINOLOGIJA / DEFINICIJA POJMA
----------------------------------------------------------------------Guska, Nijaz; Đurić, Dragan
rbr: 86/83
OSNOVNI POJMOVI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 293-298
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / DEFINICIJA POJMA / FIZIČKA KULTURA / FIZIČKO VASPITANJE
/ VEŽBE
/ FIZIČKO VEŽBANJE / FIZIČKI RAZVOJ / LOKOMOCIJA
----------------------------------------------------------------------Đurić, Dragan
DRUŠTVENA SUŠTINA LOKOMOTORNOG KRETANJA
rbr: 87/61
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 163-165, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
MARKSIZAM / LOKOMOCIJA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radomir; Popović, Dragan; Đurašković, Ratomir
rbr: 88/9
KANONIČKE RELACIJE NEKIH MERA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI I EFIKASNOSTI U
SITUACIONO-MOTORIČKOJ PRECIZNOSTI ODBOJKAŠICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 40-44, lit. 37
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ODBOJKA / JUNIORI / KADETI / ŽENE / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI /
PRECIZNOST /
KORELACIJA
----------------------------------------------------------------------Đanešić, Aleksandar
rbr: 88/78
OSVRTI NA CEREMONIJALE SVEČANOG OTVARANJA XV ZOI-KALGARI 88 I XIV ZOISARAJEVO
84
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 295-302
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ZOI SARAJEVO 84 / ZOI 88 / OLIMPIJSKA CEREMONIJA
----------------------------------------------------------------------Đurić, Dragan
VOLŠEBAN SVET IGRE
rbr: 90/4
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 13-15,
lit. 17
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
IGRA / FILOZOFIJA / PEDAGOGIJA
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo; Kovač, Jovan; Đukić, Milorad
rbr: 92/71
PROCENA EFIKASNOSTI SPECIFIČNOG TRENAŽNOG PROCESA NA OSNOVU BAZIČNIH I
SITUACIONIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 208-212, lit. 3
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENAŽNI PROGRAM / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TRENAŽNI EFEKTI /
ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Biljana
rbr: 95/35
KARAKTERISTIKE UČESNIKA U SPORTSKO-REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 135-145, lit. 9
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
REKREACIJA / ODRASLI / VREDNOSNA ORIJENTACIJA / OBRAZOVNI NIVO /
ZADOVOLJSTVO /
POLNE ODLIKE / UZRASNE ODLIKE
----------------------------------------------------------------------Đorđević-Nikić, Marina
rbr: 95/57
ANEMIJA KOD SPORTISTA I SUPLEMENTACIJA GVOŽĐEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 245-248, lit. 11
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
ANEMIJA / SPORTISTI / GVOŽĐE, DEFICIT /
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Dželebdžić, Zoran
rbr: 74/27
PREDLOG 42-ČASOVNE RADNE NEDELJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 15-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / RADNA NEDELJA
----------------------------------------------------------------------Dželebdžić, Zoran
rbr: 75/91
STAVOVI I MIŠLJENJA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA DANIČIĆ"
IZ
BEOGRADA O FIZIČKOM VASPITANJU, SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA I
INTERPERSONALNIM
ODNOSIMA U OKVIRU NJIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 19-24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / MIŠLJENJA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; DŽelebdžić, Zoran
rbr: 76/62
KAKO DA VEŽBATE DA BISTE POBOLJŠALI SVOJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 221-222
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SAMOSTALNO VEŽBANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / INSTRUKTIVNI DOPIS
----------------------------------------------------------------------Džezair, Fejza
rbr: 79/42
DA LI MUZIKA UTIČE NA SMANJENJE IZOSTANAKA SA NASTAVE FIZIČKOG I
ZDRAVSTVENOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 149
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / MUZIKA / BEŽANJE SA ČASA
----------------------------------------------------------------------Džezair, Fejza
rbr: 81/16
REKREACIJA U SOUR "SLOBODA" U PROCESU RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 62-63
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNI PROCES / PREDUZEĆA / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Dželebdžić, Zoran
rbr: 87/111
UČENICI U ORGANIZOVANJU ZIMSKOG I LETNJEG RASPUSTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 341-344
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZIMSKI RASPUST / LETNJI RASPUST / SPORT. AKTIVNOSTI / UČENICI / SRC
----------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 49/52
PRIPREME I TAKMIČENJE NAŠE BOKSERSKE REPREZENTACIJE NA PRVENSTVU EVROPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 465-469
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
BOKS / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 52/10
PRILOG TAKTICI BOKSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 88-93
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
BOKS / TAKTIKA / OBUČAVANJE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 52/15
BOKS NA EVROPSKOM ŠAMPIONATU 1951 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 120-127
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
BOKS / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------rbr: 52/38
Ercegan, Milan
RVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 349-358
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 53/7
PESNIČENJE NA KLASIČNIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 44-54, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PESNIČENJE / OLIMPIJSKE IGRE, ANTIČKE / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 53/36
METODSKI POSTUPAK PRI OBUČAVANJU BOKSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 286-296
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / TEHNIKA / OBUČAVANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Ercegan, Milan; Ber, Aleksej
rbr: 59/190
FIZIČKA KULTURA KAO SREDSTVO RAZONODE I AKTIVNOG ODMORA I NJEN UTICAJ
NA RADNU
SPOSOBNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 805-813
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNI UČINAK / RADNA PAUZA / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Ercegan, Milan
rbr: 60/81
RVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 489-498
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------rbr: 61/61
Erl, Josip
PREDSEDNIKE, SEKRETARE I BLAGAJNIKE ŠKOLSKIH DRUŠTAVA TREBA POSEBNO
ŠKOLOVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 199-200
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / SPORT. RUKOVODIOCI
----------------------------------------------------------------------Erznožnik, Marko
rbr: 64/64
CELODNEVNA NASTAVA SMUČANJA U ŠKOLSKIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 402-407
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Zimi na snegu
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / SKI KURS / ZIMOVANJE, JEDNODNEVNO
----------------------------------------------------------------------Ećimović, Smiljka
rbr: 65/55
MUZIČKA PRATNJA NA IV GIMNAESTRADI U BEČU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 338-341
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / MUZIČKA PRATNJA
----------------------------------------------------------------------Ećimović, Smiljka
rbr: 66/58
ESTETSKA GIMNASTIKA, PLES I TELOVEŽBENE KOMPOZICIJE, OSNOVNO MUZIČKO
OBRAZOVANJE, NARODNI PLESOVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 356-358
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ESTETSKA GIMNASTIKA / PLES / TELOVEŽBENA KOMPOZICIJA / NARODNI PLES /
SAVETOVANJE / NASTAVNICI FAKULTETA / MUZIČKO OBRAZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Ećimović, Smiljka
rbr: 67/77
RAKIJAŠ B.: OSNOVI MUZIČKE KULTURE; EĆIMOVIĆ S.: NARODNI PLESOVI
JUGOSLAVIJE IZBOR MELODIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 362
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
MUZIČKA KULTURA / NARODNI PLES / MELODIJA
-----------------------------------------------------------------------
Ećimović, Smiljka
rbr: 72/4
UDARALJKA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 23-26, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UDARALJKE / RITAM / RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / NASTAVA FV / VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Ercegan, Milan
rbr: 76/98
OLIMPIJSKE IGRE I NJIHOVE DILEME
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 345-349
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / ETIKA / POLITIKA
----------------------------------------------------------------------Ećimović-Žganjer, Smiljka
rbr: 81/148
BRANKO RAKIJAŠ: OSNOVE MUZIČKE KULTURE. ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB, 1981.
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 521-522
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MUZIČKA KULTURA / STUDENTI FK / UDŽBENIK
----------------------------------------------------------------------Franković, Dragutin
rbr: 47/43
VIŠE JASNOĆE U POZNAVANJU RAZNIH SISTEMA NOGOMETNE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 209-214
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / SISTEMI IGRE / TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
rbr: 48/39
KAKO PLANIRATI TRENING RUKOMETAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 367-386
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / PLANIRANJE TRENINGA / ČAS TRENINGA
----------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
rbr: 48/56
II SAVETOVANJE ODBORA ZA RUKOMET FISAJ-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 518-520
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
RUKOMET / FISKULTURNI SAVEZ YU / SAVETOVANJE / PLANIRANJE RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Flander, Marijan; KosiŠnajder
rbr: 49/7
TEHNIKA RUKOMETNE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 83-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
RUKOMET / TEHNIKA / HVATANJE LOPTE / BACANJE LOPTE /
-----------------------------------------------------------------------
Flander, Marijan
rbr: 50/48
O TRENINGU RUKOMETAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 415-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
RUKOMET / TRENING / TEHNIKA / TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
rbr: 51/22
O ŽENSKOM RUKOMETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 209-211
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
RUKOMET / ŽENE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 58/10
UTISCI IZ JEDNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU U SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 85-92
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
REHABILITACIONA SLUŽBA / SAD / KESSLEROV CENTAR / INVALIDI
----------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
KADROVI U DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA ZA FIZIČKU KULTURU
rbr: 59/37
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 401-404
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / TRENERSKA KARIJERA
----------------------------------------------------------------------Franković, Dragutin
rbr: 59/39
PEDAGOGIKA I FIZIČKI ODGOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 404-406
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PEDAGOGIJA / FIZIČKO VASPITANJE / ODRASLI
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/200
Medved, Radovan; Horvat, Vladimir; Friedrich, Vlasta; Vidović, M.;
Milojević,
B.
REZULTATI MEDICINSKE KONTROLE JUGOSLOVENSKIH WATERPOLO REPREZENTATIVACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 887-893
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
VATERPOLO / ZDRAVSTVENA KONTROLA / REPREZENTATIVCI
----------------------------------------------------------------------Flanagan, E.
rbr: 62/77
TRENING SA TEGOVIMA JOHNA THOMASA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 412-413
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SKOK UVIS / VEŽBE SA TEGOVIMA / THOMAS, JOHN
----------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta
rbr: 63/21
NEKA BIOLOŠKA ZAPAŽANJA U VEZI SA RAŠĆENJEM I STARENJEM ORGANIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 116-118
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
UZRASNE ODLIKE / STARENJE / FIZIČKO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
rbr: 63/62
ORGANIZACIJA FIZIČKE KULTURE U SOCIJALISTIČKOJ FEDERATIVNOJ REPUBLICI
JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 299-312
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ORGANIZOVANJE / NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN / OSNOVNA
ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA / JNA / ŠKOLOVANJE KADROVA / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT.
SAVEZ /
KLUB / JOK / DRŽAVNI ORGANI / ZAVOD FK
----------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta
rbr: 64/73
KONGRES UDRUŽENJA ZA SPORTSKU MEDICINU NJEMAČKE DEMOKRATSKE REPUBLIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 457-458
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / STAROST / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta; Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 65/20
REZULTATI BIOMETRIJSKIH MJERENJA I TESTA MAKSIMALNOG PRIMITKA KISIKA
JUGOSLAVENSKIH VRHUNSKIH VESLAČA: Iz katedre biološko-medicinskih
predmeta
Visoke škole za fizičku kulturu u Zagrebu
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 152-158, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA / POTROŠNJA KISEONIKA
----------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta
rbr: 65/49
FUNKCIONALNE OSOBINE ŽENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 316-320, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / ŽENE / ZAMOR / TRENING
----------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta; Medved, Radovan
rbr: 66/4
O UZROCIMA I NEKIM FAKTORIMA KOJI UTIČU NA POVREĐIVANJE STUDENATA
FIZIČKOG
ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 22-31, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STUDENTI FK / SPORT. POVREDE / STATISTIKA POVREDA
----------------------------------------------------------------------Fazlić, Muhamed
rbr: 72/26
POTREBAN NAM JE SISTEM INSPEKCIJE UREĐAJA, TERENA I DVORANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 143
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. SPRAVE / SPORT. OBJEKAT / INSPIRACIJA
----------------------------------------------------------------------Farago, Jožef
rbr: 73/36
PRIKAZ RADA SCHLEUSING G. I LUTHER T.: SPIROERGOMETRIJSKE VREDNOSTI
NORMI KOD
DECE I OMLADINE ("MEDIZIN UND SPORT", 9: 226-231, 1969, 8 VEB VERLAG,
BERLIN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 183-191
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
SPIROERGOMETRIJA / NORME / DECA / OMLADINA / POTROŠNJA KISEONIKA
----------------------------------------------------------------------Fakultet za fvJZFKMS
rbr: 75/55
FIZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE U ŠKOLAMA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE
SRBIJE
(PREDLOG KONCEPCIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 51-55
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA / NASTAVNI ZADACI / SREDNJA ŠKOLA / MOTIVACIJA
----------------------------------------------------------------------Fazlić, Dževad; Fazlić, Muhamed
rbr: 77/13
IZBOR SKIJA I SKIJAŠKIH ŠTAPOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 45-47
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJE / SKI ŠTAP / OPREMA
----------------------------------------------------------------------Fazlić, Dževad; Fazlić, Muhamed
rbr: 79/75
UREĐAJ ZA PALJENJE I ODRŽAVANJE VJEČITE (OLIMPIJSKE) VATRE NA SPORTSKIM
BORILIŠTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 243-244
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok (Patent rubrika)
Ključne reči:
OLIMPIJSKA VATRA / PLAMENIK
----------------------------------------------------------------------Findak, Vladimir
rbr: 81/43
STANJE I AKTUELNI PROBLEMI NA PODRUČJU TJELESNOG ODGOJA U RAZREDNOJ
NASTAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 169-171
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZREDNA NASTAVA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Findak, Vladimir
rbr: 84/106
TRANSFORMACIJE ANTROPOMETRIJSKOG STATUSA UČENIKA KAO JEDAN OD UVJETA ZA
INDIVIDUALIZACIJU NASTAVNOG PROCESA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 342-343
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INDIVIDUALIZACIJA NASTAVE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / POTREBE
----------------------------------------------------------------------Filipović, Slobodan
rbr: 85/62
O KOMERCIJALIZACIJI SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 213-214
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
KOMERCIJALIZACIJA / PROFESIONALNI SPORT / ZEMLJE U RAZVOJU / FOND
SOLIDARNOSTI
/ "SPORT ZA SVE" / NASILJE
----------------------------------------------------------------------Tomašev, Nikola; Racković, Anđelka; Franjić, Milica
rbr: 85/91
SKICA ZA STUDIJU O ETICI PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 312-314
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
ETIČKI ASPEKTI / NASTAVNICI FV / MOTIVACIJA / AGONISTIČKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------rbr: 86/71
Farmosi, Istvan; Sandor, Csaszi; Semjen, Sara; Sebestyen, Ildiko
SOMATOTIPSKE I MOTORIČKE KARAKTERISTIKE STUDENTKINJA PEDAGOŠKE
AKADEMIJE U
BUDIMPEŠTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 254-257, lit. 17
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / SOMATOTIP / STUDENTI / ŽENE /
PEDAGOŠKA AKADEMIJA
----------------------------------------------------------------------Furjan, Gordana
rbr: 86/87
VII LETNJA ŠKOLA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE "BREZOVICA 86"
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 303-304
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / PLANIRANJE / NASTAVA FV / SPORT / SPORT. REKREACIJA
/ SPORT.
OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Findak, Vladimir
rbr: 87/46
KADROVI U PODRUČJU EDUKACIJE (TEZE ZA KOREFERAT NA III KONGRESU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 128
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / KONGRESNE TEZE
----------------------------------------------------------------------Fox, Terry
PROGRAM JUTARNJEG PLIVANJA (PREVELA MAJA MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 136
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
rbr: 87/55
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
JUTARNJE PLIVANJE / REK. SPORT / VELIKA BRITANIJA / VEŽBAČI / SOCIJALNE
ODLIKE
/ LANSIRANJE AKTIVNOSTI / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Filipović, Slobodan
rbr: 87/58
FIZIČKA KULTURA U JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 149-152
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ISTORIJSKI RAZVOJ / SAMOUPRAVNO DRUŠTVO / POLITIKA
----------------------------------------------------------------------Filipović, Miša
rbr: 93/13
BODI BILDING I SAVREMENI PRAVCI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 48-53, lit. 7
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Radovi mladih saradnika
Ključne reči:
BODI BILDING / ETNOCENTRIZAM / BIOCENTRIZAM / EGOCENTRIZAM /
ANTROPOCENTRIZAM
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 48/1
NEŠTO O FISKULTURI KAO VASPITAČU NOVOGA ČOVJEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 1-4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / VASPITANJE / IDEOLOGIJA / POLITIČKI UTICAJ
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 48/47
FISKULTURNI POKRET U SAVEZU SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 439-449, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FISKULTURNI POKRET / SSSR / FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNA POLITIKA
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 48/54
KONFERENCIJA PO NAUČNO-METODSKIM PITANJIMA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA
U
KAZANSKOM DRŽAVNOM PEDAGOŠKOM INSTITUTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1948) sv. 7-8, str. 509
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / REGIONALNI RAZVOJ / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Gregorić, Pavle
rbr: 48/57
NAŠA FIZIČKA KULTURA IMA OPŠTEDRŽAVNI ZNAČAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 521-523
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
POLITIČKI ZNAČAJ / FIZIČKA KULTURA / DRŽAVNI INTERES
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 49/10
ISKUSTVA IZ RADA SEKCIJA ZA OPĆU FIZIČKU PRIPREMU U SSSR
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 121-125, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SSSR / OPŠTA FIZIČKA PRIPREMA / GTO
----------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
rbr: 49/35
VATERPOLO - SISTEMI IGRE I NJIHOV RAZVOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 343-353
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VATERPOLO / SISTEMI IGRE / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 49/45
O NEKIM PITANJIMA TAKTIKE FUDBALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 416-423
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TAKTIKA / SSSR
----------------------------------------------------------------------Grims, D.
rbr: 49/63
ZAPAŽANJA SA MASOVNOG OMLADINSKOG TAKMIČENJA U ATLETICI - SA NAROČITIM
OSVRTOM
NA ŽENSKU OMLADINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 587-589
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / TAKMIČENJE, ANALIZA / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 49/64
RAD NAUČNIH KRUŽOKA DRŽAVNOG INSTITUTA ZA FISKULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 589-592
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
DIF / NAUČNI RAD / NAUČNI PODMLADAK / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
rbr: 52/34
VATERPOLO
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 286-297
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VATERPOLO / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
rbr: 52/42
PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 384-395
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 53/33
STRUČNOM KADRU U SPORTU TREBA POSVETITI MNOGO VEĆU PAŽNJU: (neki podaci
iz
Hrvatske)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 259-263
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / TRENERI, KVALIFIKOVANOST / SPORT. EVIDENCIJA / SPORT.
ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Gerschler, Woldemar
rbr: 53/38
TRENING TRKAČA U LETNJEM PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 305-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE / TRENAŽNI PLAN
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 53/70
PREDLOG NOVOG AUSTRIJSKOG PROGRAMA ZA NASTAVU SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 558-562
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / NASTAVNI PLAN I PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 53/71
NOVA DOSTIGNUĆA U PROIZVODNJI SMUČKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 563-564
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
SKIJE, METALNE / NOVI MATERIJALI
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 54/75
IZ INOSTRANIH ČASOPISA: Nešto o postanku modernog takmičenja u smuku i
slalomu
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 539-545
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SPUST / SLALOM / ISTORIJSKI RAZVOJ / SKIJE, GRAĐA
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 54/76
"KEČ" NIJE SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 546
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
KEČ / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
TELESNO VEŽBANJE I KRIMINALITET KOD OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 546
rbr: 54/77
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / KRIMINALITET / OMLADINA
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 55/34
PROBLEMI PROFESIONALIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 192
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
PROFESIONALNI SPORT / FUDBAL / DOKOLICA
----------------------------------------------------------------------Gajić, Vojislav
rbr: 55/38
FIZIČKE SPOSOBNOSTI RUKOMETAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 208-213, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
RUKOMET / SPORTISTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 56/2
KARAKTERISTIKE NEKIH PSIHO-FIZIČKIH OSOBINA STEČENIH U SPORTSKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 13-26,
lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. IGRE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TEHNIKA / MOTORIČKA STRUKTURA
----------------------------------------------------------------------Gajić, Vojislav
rbr: 56/11
O NEKIM PITANJIMA TAKTIKE U MALOM RUKOMETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 83-96,
lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET, MALI / TAKTIKA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 58/29
I DISKUSIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 178-179
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Jedan deo diskusija sa sastanka
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / FIZIOLOGIJA / MOTORIČKO UČENJE / PSIHOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 59/15
O OSNOVAMA I MERAMA ZA RAZVIJANJE NAŠEG SISTEMA FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 377-380
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / INSPEKCIJA, SPORTSKA / STRUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Grabešnik, Milivoje
rbr: 59/136
O RIBOLOVU KAO AKTIVNOSTI RAZONODE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 567-568
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RIBOLOV / RAZONODA / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/203
Štambuk, Marija; Zličić, Žarko; Lazić, Dejan; Gavrilović, Živojin
PROUČAVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA U PRIVREDI
IZ
VOJVODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 915-920
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ZANATSKA ŠKOLA /
VOJVODINA
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 60/38
UČEŠĆE KADROVSKIH ŠKOLA U ŠKOLOVANJU I USAVRŠAVANJU KADROVA KOJI NISU
STUDIRALI
U NJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 260-263
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE KADROVA / STRUČNO USAVRŠAVANJE /
DOŠKOLOVAVANJE /
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / KONCEPTUALNI PROBLEMI / STRUČNI KADAR,
PROFILI
----------------------------------------------------------------------rbr: 60/47
Gaćeša, Nikola
PITANJE SPECIJALNOG USMERAVANJA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 285
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
USMERAVAJUĆE STUDIJE / ŠKOLOVANJE KADROVA / FFK
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 60/56
O TRENERIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 297-298
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
TRENERI / STRUČNA ZVANJA / PROPISI / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 60/62
UŽA SARADNJA IZMEĐU VISOKIH ŠKOLA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 314-316
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / INTERFAKULTETSKA SARADNJA
----------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 60/73
HOKEJ NA TRAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 410-416
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HOKEJ NA TRAVI / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT.
REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Gašić, Žarko
rbr: 60/76
KONJIČKI SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 437-443
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONJIČKI SPORT / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT.
REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
rbr: 60/83
VATERPOLO
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 504-513
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VATERPOLO / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Zličić, Žarko; Lazić, Dejan; Gavrilović, Živojin
rbr: 61/15
PRILOG PROUČAVANJU NEKIH TESTOVA KOD UČENIKA U PRIVREDI IZ VOJVODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 84-87, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
UČENICI U PRIVREDI / TESTIRANJE / LORENCOV TEST / SENZOMOTORNA REAKCIJA
/
KINESTETIČKI OSEĆAJ
----------------------------------------------------------------------Gajić, Jovan
rbr: 61/47
POTREBNO JE ODREDITI OKVIRNE NORMATIVE ZA ŠKOLE PREMA BROJU UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 175-176
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT / NORME
----------------------------------------------------------------------Gorubaš, Reuz
rbr: 61/51
O MATERIJALNIM SREDSTVIMA ZA RAD ŠKOLSKOG DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 181-182
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Vasa; Gavrilović, Živojin
rbr: 61/90
O NEKIM ANTROPOMETRIJSKIM MERAMA NAŠIH VRHUNSKIH RVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 295-297, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
RVANJE / ANTROPOMETRIJA /
-----------------------------------------------------------------------
Gavrilović, Živojin
rbr: 61/122
B.S. GIPPENREITER: PROBLEMI FIZIOLOGII SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 428
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. FIZIOLOGIJA / BIOHEMIJA /
----------------------------------------------------------------------Gašić, Žarko
rbr: 62/12
MODERNI OLIMPIJSKI PETOBOJ: Za ili protiv
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 72-76
Kategorija: Polemika
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
MODERNI PENTATLON / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 62/34
O SPIROINDEKSU KOD RAZLIČITIH SPORTSKIH GRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 183-187, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SPIROINDEKS / SPORTISTI / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
TREBA LI MENJATI NAČIN OBUKE POČETNIKA U SMUČANJU
rbr: 63/10
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 73-79
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI
----------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 63/28
O FIZIČKOM RAZVOJU NAŠIH FUDBALERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 168-172, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
FUDBAL / SPORTISTI / FIZIČKI RAZVOJ / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 63/71
SOMATOMETRIJSKI PODACI O KUGLAŠIMA I RUKOMETAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 371-374, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
RUKOMET / KUGLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 63/76
INFORMACIJE IZ OBLASTI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 381-382
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
REFERATIVNI BILTEN / IZDANJA JZFKMS
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 63/77
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 382-386
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED / "ANALI VŠFV" / IZDANJA JZFKMS
----------------------------------------------------------------------Gardašević, Milena
rbr: 63/98
ULAZITI SA VIŠE STRANA, STRUČNIJE I ORGANIZOVANIJE, U RADNE KOLEKTIVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 432-433
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
REK. RADNIKA / RSI / SINDIKAT / OPŠTINA
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/17
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 94-95
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/29
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 187-192
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gaćeša, Nikola; Živić, Tomislav
rbr: 64/35
POSTAVLJANJE I ISPRAVNOST GIMNASTIČKIH SPRAVA U PROCESU TRENINGA I NA
TAKMIČENJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 236-244, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
GIMNASTIČKA SPRAVA / RUKOVANJE SPRAVAMA
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/37
MEHANIČKA ANALIZA TEHNIKE BACANJA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 254-261
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TEHNIKA / MEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Gavrilović, Živojin
rbr: 64/38
O PROGRAMU SPORTSKE ANTROPOLOGIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 262-264, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
SPORT. ANTROPOLOGIJA / BIOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKI RAZVOJ /
TERMINOLOGIJA /
EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/45
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 286-288
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/58
B. JANKOVIĆ - A. MARINKOVIĆ - ATLETIKA - SKOKOVI ("SPORTSKA KNJIGA",
BEOGRAD,
1964.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 380
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SKOKOVI / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/59
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 380-383
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gniewkowski, Waclaw
rbr: 64/62
PROBLEMI SAVREMENOSTI METODA FIZIČKOG VASPITANJA (SA FRANCUSKOG PREVELA
DRAGICA
STANISAVLJEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 393-395
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NASTAVA FV / POLJSKA / ŠKOLSKI SPORT / KOREKTIVNO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 65/71
METODOLOGIJA ANALIZE NEKIH ELEMENATA TEHNIKE VESLANJA I BRZINE KRETANJA
ČAMCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 406-414
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA, ANALIZA / FILM / METODOLOGIJA
-----------------------------------------------------------------------
Gombač, Rudolf
rbr: 66/35
BRZINA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 230-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BRZINA KRETANJA / SPORT. GRANE / TRENING
----------------------------------------------------------------------Glavanović, Zlatko
rbr: 66/53
"VRIJEME DRUGOGA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 340-341
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
TRČANJE / ŠTOPERICA / MERENJE VREMENA
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 67/8
ODNOS SNAGE MIŠIĆA OPRUŽAČA NOGU I IZBORA ODRAZNE NOGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 38-46, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODRAZNA NOGA / SNAGA MIŠIĆA / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 67/21
ZAVISNOST BRZINE TRČANJA, DUŽINE I FREKVENCIJE KORAKA OD TELESNE VISINE
I
TELESNE TEŽINE KOD DECE OD 13-14 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 120-125, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE, BRZINA / KORAK, DUŽINA / KORAK, FREKVENCIJA / TELESNA VISINA /
TELESNA
TEŽINA / DECA
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 67/22
TRANSFER TRENIRANOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 126-134, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRENIRANOST, TRANSFER / MOTORIČKE NAVIKE / RADNA SPOSOBNOST
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 67/36
NEŠTO O TESTIRANJU SKOČNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 188-193, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOČNOST / SKOKOVI / SNAGA NOGU / TEST / METROLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Barcziova, J.; Glivicky, V.; Walova, Z.
rbr: 67/47
IZABRALI SMO ZA VAS /VEŽBE SA STOLICAMA/ (PREVEO IVAN ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 237-238
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA STOLICI
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 68/2
ODNOS MOTORNIH NAVIKA I MOTORIČKIH OSOBINA U PROCESU UČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 6-11, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / MOTORIČKE NAVIKE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 68/21
KARTOTEKA VEŽBI - POMOĆ NASTAVNIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 102-109, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE / KARTOTEKA / DOKUMENTACIJA / KLASIFIKACIJA / GRAFIKA
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/13
FIZIČESKAJA KULTURA V ŠKOLE - MOSKVA (SADRŽAJ ČASOPISA U 1968. GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 62-63
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-----------------------------------------------------------------------
Grujić, M.; Đurić, Zvonimir
rbr: 69/22
POVREDE NA NASTAVI FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 117-120
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Problemi oslobađanja od nastave fizičkog odgoja
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. POVREDE / MEDICINSKA STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/25
THEORIE UND PRAXIS DER KORPERKULTUR (PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA
OBJAVLJENIH U
1968. GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 127-128
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/34
KULTURA FIZYCZNA - VARŠAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 191-192
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-----------------------------------------------------------------------
Gombač, Rudolf
rbr: 69/46
SPORT ES TUDOMANY - BUDIMPEŠTA (PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA OBJAVLJENIH U
1968.
GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 253-254
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/56
FIZIČESKAJA KULTURA V ŠKOLE - MOSKVA (PREGLED RADOVA OBJAVLJENIH U
ČASOPISU
1969. GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 313-315
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Ivan; Golubović, Vladimir
rbr: 70/11
OCJENJIVANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI GRUPE ISPITANIKA U ODNOSU NA
BIOMETRIJSKE
KARAKTERISTIKE POMOĆU RAZLIKE U RANGIRANJU DVA VIŠEDIMENZIONALNA SKUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 66-70, lit. 3
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
STATISTIČKE METODE / RANGIRANJE / VIŠEDIMENZIONALNI SKUP /
ANTROPOMETRIJA /
MOTORIČKI TEST
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/14
TEORIJA I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI - MOSKVA (SADRŽAJ ČASOPISA U
1969.
GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 74-75
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/24
TEORIJA I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI - MOSKVA (NASTAVAK SADRŽAJA U
1969.
GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 139-140
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gađanski, Milovan
rbr: 70/33
JUVENILNA DELINKVENCIJA I FIZIČKO VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 209-213
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DELINKVENCIJA, JUVENILNA / OMLADINA / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/42
TEORIJA I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI (SADRŽAJ ČASOPISA U 1970. GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 256
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/50
TEORIJA I PRAKSA FIZIČESKOJ KULTURI - SADRŽAJ ČASOPISA U 1970. GODINI
(NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 298-300
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Gaćeša, Nikola
rbr: 72/29
JAVNA SPORTSKA MANIFESTACIJA KAO KRITERIJUM U OCENI MASOVNOSTI I
KVALITETA RADA
U ORGANIZACIJAMA ZA MASOVNU FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 150-158, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PARTIZANSKI VIŠEBOJ / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / POLIGON SVESTRANOSTI /
SPORT.
ORGANIZACIJA / MASOVNOST / STV "PARTIZAN" / TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 73/11
ZAVISNOST BRZINE TRČANJA I EKSPLOZIVNE SNAGE MIŠIĆA OPRUŽAČA ZGLOBOVA
NOOOGU OD
BIOLOŠKOG UZRASTA UČENIKA I UČENICA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 56-68, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BIOLOŠKI UZRAST / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / ŽENE / BRZINA TRČANJA /
SNAGA,
EKSPLOZIVNA / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Gniewkowski, Waclaw
rbr: 73/23
INTENZIFIKACIJA ČASA FIZIČKOG VASPITANJA (PREVELA VANDA STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 101-109, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ČAS FV, INTENZIFIKACIJA / METODOLOGIJA / DODATNO VEŽBANJE / GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Gočanin, Mirjana
rbr: 75/70
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI 17-GODIŠNJIH I 18-GODIŠNJIH
UČENICA I
NASTAVA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 32-34, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Glavović, Sidik
rbr: 76/110
JEDNA DECENIJA SPORTSKIH IGARA PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 393-395, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TAKMIČENJE / ISTORIJSKI RAZVOJ / PSIHIJATRIJSKI BOLESNICI
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 77/102
MOGUĆNOST PROMENE STANJA MOTORIČKOG SISTEMA USMERENIM DELOVANJEM NA
NJJEGOVE
VODEĆE VARIJABLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 346-347, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKI SISTEM / KIBERNETIČKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Stefanović, Đorđe; Gavrilović, Predrag
rbr: 77/110
INOVACIJA U TEHNICI NOŠENJA ŠTAFETNE PALICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 374-378, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
sport
Ključne reči:
ŠTAFETNO TRČANJE / ŠTAFETNA PALICA / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Gačić, Aleksandar
rbr: 78/4
DOPRINOS I MESTO OSNOVNIH SMUČARSKIH ORGANIZACIJA U REALIZACIJI I
OSTVARIVANJU
KONCEPCIJA ONO-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 11-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / ONO
----------------------------------------------------------------------Glavović, Sidik
rbr: 78/32
MALE DJEČJE IGRE PREDSTAVLJAJU TEMELJ AKTIVNOG TJELESNOG VJEŽBANJA I
ZAMETAK
ZDRAVOG BUDUĆEG ŽIVOTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 97, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
DEČIJE OI / TAKMIČARSKI PROGRAM / PREDŠKOLCI / SPORT. AKTIVNOSTI
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 78/57
UTICAJ DEBLJINE KOŽNOG NABORA LEĐA NA BRZINU TRČANJA I EKSPLOZIVNU
SNAGU MIŠIĆA
OPRUŽAČA ZGLOBOVA NOGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 186-191, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
KOŽNI NABOR / BRZINA TRČANJA / SNAGA, EKSPLOZIVNA / UČENICI / SREDNJA
ŠKOLA /
ŽENE / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Glavović, Sidik
rbr: 78/92
OSNIVANJE RADNIČKO-OMLADINSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA PRI SAOBRAĆAJNOM
ŠKOLSKOM
CENTRU U SARAJEVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 324-325, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / RADNIČKI SPORT
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/93
Gros, H. H.
TEORIJSKA KINEZIOLOGIJA - NOVI PRAVAC U SPORTSKOJ PEDAGOGIJI I
BIOMEHANICI
(PREVELA V. NIKOLIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 326-328, lit. 26
Kategorija: Polemika, prevod
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
PEDAGOŠKA KINEZIOLOGIJA / SPORT. PEDAGOGIJA / BIOMEHANIKA
----------------------------------------------------------------------Gatarić, Vladislav
rbr: 78/118
UTICAJ DVOGODIŠNJEG TELESNOG VEŽBANJA NA RAZVOJ ODREĐENIH MOTORNIH
OSOBINA I
NJIHOV ZNAČAJ ZA SELEKCIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 399-405, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TRENAŽNI EFEKTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Gusalov, A. H.
rbr: 78/119
SVAKOG DANA - I U DANE ODMORA (PREVEO ŽIVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 406-408
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SAMOSTALNO VEŽBANJE / INSTRUKCIJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/8
Grbović, Miljan; Gavrilović, Predrag; Jocić, Dragan; Perović, Dragomir;
Koprivica, Vladimir
DINAMIKA RAZVOJA NAJBOLJIH REZULTATA U NAŠOJ ATLETICI U OLIMPIJSKOM
CIKLUSU
1972-1976. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 41-44
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. REZULTAT / SPORTISTI YU / ŽENE / OLIMPIJSKI CIKLUS
----------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Grbović, Miljan
rbr: 79/13
SVETSKI ŠAMPIONAT U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 56-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SP / ŽENE / SP, REZULTAT / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 80/3
FAZNI KARAKTER RAZVOJA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 11-15, lit. 7
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKI RAZVOJ / UZRASNE ODLIKE / REAKTIVNI PERIODI / UČENICI / ŽENE
/
OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Gavrilović, Vojko
NEKA
rbr: 80/101
ZAPAŽANJA O OVOGODIŠNJEM SENIORSKOM PRVENSTVU SFRJ U DŽUDOU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 331-332, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / TAKMIČENJE, ANALIZA / DRŽAVNO PRVENSTVO
----------------------------------------------------------------------rbr: 82/5
Ivančević, Vladimir; Ristanović, Dušan; Gavrilović, Predrag; Jarić,
Slobodan
LINEARNI TROKOMPONENTNI MODEL SKELETNOG MIŠIĆA I NJEGOVE BIOMEHANIČKE
IMPLIKACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 22-26, lit. 13
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / MATEMATIČKI MODEL / BIOMEHANIKA
-----------------------------------------------------------------------
Gajić, Marija
rbr: 82/64
FAKTORSKA STRUKTURA EKSPLOZIVNE SNAGE DONJIH EKSTREMITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 216-222, lit. 14
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
SNAGA, EKSPLOZIVNA / MIŠIĆI NOGU / FAKTORSKA STRUKTURA / TESTOVI,
BATERIJA /
METODOLOGIJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Gajdoš, Anton
rbr: 83/61
PROCES TRENINGA GIMNASTIČARA I GIMNASTIČARKI MLAĐEG I SREDNJEG ŠKOLSKOG
UZRASTA
S OBZIROM NA NJIHOVE MORFOLOŠKO-FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI (PREVELA ELENA
LOMEN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 226-230
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TRENING / DECA / UZRASNE ODLIKE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Gajdoš, Anton
rbr: 83/81
PROCES TRENINGA GIMNASTIČARA I GIMNASTIČARKI STARIJEG ŠKOLSKOG UZRASTA
I
ODRASLIH U ODNOSU NA NJIHOVE MORFOLOŠKO-FUNKCIONALNE OSOBENOSTI
(PREVELA ELENA
LOMEN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 311-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TRENING / DECA / UZRASNE ODLIKE / METODIKA
-----------------------------------------------------------------------
Živanović, Živojin; Galić, Mlađen; Milosavljević, Vladan
rbr: 84/13
STAVOVI I INTERESOVANJA UČENIKA USMERENOG OBRAZOVANJA PREMA FIZIČKOM
VASPITANJU
I REKREACIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 48-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STAVOVI / INTERESOVANJA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA FV / SPORT
----------------------------------------------------------------------Gardašević, Branko
rbr: 84/37
PRIMENA ELEMENTARNIH IGARA U RADU S NAJMLAĐIM RUKOMETAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 137-139, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / ELEMENTARNE IGRE
----------------------------------------------------------------------Galić, Mlađen
rbr: 84/74
PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE SPORTSKO-REKREATIVNIH INTERESOVANJA MLADIH I
ODRASLIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 252-256, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. INTERESOVANJE / OMLADINA / ODRASLI / PEDAGOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Jelisaveta; Gajić, Marija
rbr: 84/77
ODNOS UČENIKA I NASTAVNIKA PREMA KOEDUKACIJI U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 263-265, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOEDUKACIJA / STAVOVI / UČENICI / ŽENE / NASTAVNICI FV /
OSNOVNA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Galić, Mlađen
rbr: 85/30
SEMINARSKI OBLICI RADA I U STUDIJAMA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 99-104, lit. 41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SEMINARSKO VEŽBANJE / STUDIJE FK / FFK, BEOGRAD / PEDAGOGIJA
----------------------------------------------------------------------Gardašević, Branko
rbr: 85/34
PRILOG METODICI OBUČAVANJA I USAVRŠAVANJA RUKOMETAŠA U ŠUTIRANJU U PADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 111-113
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMETNI ŠUT / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Zlatanović, Milena; Gvozdić, Dušan; Borovičanin, Milanka
rbr: 85/36
STAZA ZA KAJAK I KANU NA SREBRNOM JEZERU KOD VELIKOG GRADIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 116-118, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Ključne reči:
KAJAKAŠKA STAZA / KANU / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Gavrilović, Predrag; Ivančević, Vladimir
rbr: 86/11
UPOREDNA ANALIZA OSNOVNIH TIPOVA RASTEREĆENJA SMUČKI PRI PROMENAMA
PRAVCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 44-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / RASTEREĆENJE SKIJA, TIPOVI / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Guska, Nijaz; Đurić, Dragan
rbr: 86/83
OSNOVNI POJMOVI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 293-298
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / DEFINICIJA POJMA / FIZIČKA KULTURA / FIZIČKO VASPITANJE
/ VEŽBE
/ FIZIČKO VEŽBANJE / FIZIČKI RAZVOJ / LOKOMOCIJA
----------------------------------------------------------------------Gauthier, Michele
rbr: 86/91
SIDA, SPORTISTI I STRAH OD KONTAKTA (PREVELA MAJA MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
AIDS / PREVENCIJA / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
-----------------------------------------------------------------------
Gajić, Marija
rbr: 87/20
KADROVI U FIZIČKOJ KULTURI (TEZE ZA KOREFERAT, III KONGRES)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 64-65
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / NAUČNI RAD / ŠKOLOVANJE KADROVA / NAUČNA ZNANJA
----------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 87/62
PROMENE SEGMENTA ANTROPOLOŠKOG PROSTORA U UZRASTU OD 11 DO 14 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 166-172, lit. 16
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
UZRASNE ODLIKE / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA / ANTROPOMETRIJA /
KOORDINACIJA
/ SNAGA, EKSPLOZIVNA SNAGA / GIPKOST / LONGITUDINALNO POSMATRANJE
----------------------------------------------------------------------Galić, Mlađen
rbr: 87/72
PARTICIPACIJA U FIZIČKOJ KULTURI KAO FUNDAMENTALNI NAUČNI PROBLEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 200-204
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / METODOLOGIJA / EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat; Gajić, Marija
rbr: 87/96
JUGOSLOVENSKO MEĐUFAKULTETSKO SAVETOVANJE "NAUKA O FIZIČKOJ KULTURI".
BANJA
KANJIŽA, 22-24/10/1987 - IZVEŠTAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 281-282
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NAUKA FK / SAVETOVANJE / FFK, ZAJEDNICA / NAUČNI RAD / ORGANIZOVANJE /
METODOLOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Galić, Mlađen
rbr: 88/70
LIČNOST TRENERA KAO POKAZATELJ NJEGOVE USPEŠNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 261-265
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TRENERI / LIČNOST / KARAKTER / INTELIGENCIJA / MAŠTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/55
Zečević, Aleksandra; Vukić, Željko; Grbović, Miljan; Ban, Dušanka
LETNJA ŠKOLA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE, NEUM, 24-30/06/1991
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 211-214
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / MOTIVACIJA / METODIKA / EVROPSKA SARADNJA / KARTON
FIZIČKOG
RAZVITKA / ČS "FIZIČKO VASPITANJE", SARAJEVO / BIBLIOTEKA FFK /
HRISTOV, SIMEON
/ IN MEMORIAM / BIBLIOTEKAR
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/95
Radojević, Jaroslava; Grbović, Miljan
SPORTSKA GIMNASTIKA U SISTEMU ŠKOLSKOG SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 262-264, lit. 10
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ŠKOLSKI SPORT / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Girginov, Vassil
rbr: 93/12
NAČIN RUKOVOĐENJA U "SPORTU ZA SVE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 45-47
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT ZA SVE / RUKOVOĐENJE / SPORT. MENADŽERI / ANKETA
----------------------------------------------------------------------Radojević, Jaroslava; Grbović, Miljan
rbr: 93/33
UTICAJ MUŠKE SPORTSKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ TEHNIKE U ŽENSKOJ SPORTSKOJ
GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 93-97, lit. 6
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA, MUŠKA / SPORT. GIMNASTIKA, ŽENSKA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Mitrović, Darko; Stanić, Milivoje; Grujić, Nikola
FORMIRANJE I USAVRŠAVANJE TEHNIČKIH VEŠTINA U VESLANJU
rbr: 93/38
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 108-109
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA / OBUČAVANJE / USAVRŠAVANJE TEHNIKE
----------------------------------------------------------------------Grandić, Radovan; Špajzer, Rita
rbr: 93/47
PRAĆENJE I OCENJIVANJE UČENIKA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 139-142, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / DOKIMOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/50
Grujić, Nikola; Mitrović, Darko; Vukosav, Borko; Stanić, Milivoje
PRIMENA ASTRANDOVOG NOMOGRAMA U OCENI MAKSIMALNE POTROŠNJE KISEONIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 151-155, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ASTRANDOV NOMOGRAM / NESPORTISTI / SPORTISTI / VITA MAXIMA / POTROŠNJA
KISEONIKA
----------------------------------------------------------------------Gajić, Zlatko
rbr: 94/31
OTVORENOST VRTIĆA ZA ZAJEDNIČKE MOTORNE AKTIVNOSTI DECE, RODITELJA I
VASPITAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 183-185
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
PREDŠKOLCI / VRTIĆ / RODITELJI / VASPITAČI / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Galić, Mlađen
rbr: 95/3
DETERMINANTE STAVA I UČEŠĆA U SPORTSKO-REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 7-15, lit. 13
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
POTREBE / LIČNOST / INTERESOVANJA, KULTURNA / INTERESOVANJA, OBRAZOVNA
/
STAVOVI / FIZIČKA KULTURA / SOCIJALNI FAKTORI / DEMOGRAFSKI POKAZATELJI
/ REK.
AKTIVNOSTI / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Hep, Ferenc
rbr: 48/19
NOVI PRAVCI FIZIČKOG VASPITANJA U MAĐARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 158-163
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / MAĐARSKA / NASTAVA FV / VRHUNSKI SPORT / MASOVNOST /
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Hogberg, Paul
rbr: 52/52
FREKVENCIJA I DUŽINA KORAKA, PERIOD "LETA" I NAJVEĆE RASTOJANJE IZMEĐU
STOPALA
ZA VREME TRČANJA RAZNIM BRZINAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 535-540, lit.
3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
, Redakcijski prilog
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA, ANALIZA / BRZINA TRČANJA / FREKVENCA KORAKA
----------------------------------------------------------------------Hogberg, Paul
rbr: 52/53
KAKO DUŽINA I FREKVENCIJA KORAKA UTIČU NA UTROŠAK ENERGIJE ZA VREME
TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 541-545, lit.
2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Ključne reči:
TRČANJE / ENERGETSKA POTROŠNJA / FREKVENCA KORAKA / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 53/9
KAKO SE IGRA MALI RUKOMET
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 59-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET, MALI / METODIKA / SPORT. PRAVILA / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 54/32
TESTIRANJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 250-259, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / FIZIOLOGIJA / MIŠIĆNI TESTOVI /
ORGANSKI
TESTOVI / SPORT. TEST
----------------------------------------------------------------------rbr: 55/20
Hoke, Ralph
PRILOG METODICI ATLETIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 133-138
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ATLETIKA / METODIKA / SPORT. NAUKA / OBUČAVANJE / MOTORIKA
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir
rbr: 55/22
PRIMENA KISIKA KOD SPORTSKIH NAPORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 146-148, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KISEONIK, UDISANJE / OPTEREĆENJE / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 56/25
FLANDER-SNOJ: "ŠKOLA RUKOMETA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 188-190
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
RUKOMET / OBUČAVANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 58/4
Horvatić, Franjo
GODIŠNJI CIKLUS TRENINGA U RUKOMETU: planiranje treninga u rukometu
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 34-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / TRENAŽNI PLAN, GODIŠNJI / PLANIRANJE TRENINGA
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 58/7
METODIKA PREGLEDA VRHUNSKIH ŠPORTAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 61-72, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / KONTROLA TRENIRANOSTI / ZDRAVSTVENI PREGLED /
VO2MAX /
SRCE, VELIČINA
----------------------------------------------------------------------Heruc, Nenad
rbr: 59/134
O SPORTSKOJ AKTIVNOSTI UČENIKA ZA VREME RASPUSTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 565-567
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / UČENICI / RASPUST / SKIJANJE / KLIZANJE
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 59/176
OPTEREĆENJE RUKOMETAŠA I EVIDENCIJA TRENINGA I TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 740-743, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / TRENAŽNO OPTEREĆENJE / SPORT. EVIDENCIJA
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 59/194
PROJEKAT TAKMIČENJA ZA OMLADINSKU RUKOMETNU ZNAČKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 846-853
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / TAKMIČENJE / RUKOMETNA OMLADINSKA ZNAČKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/200
Medved, Radovan; Horvat, Vladimir; Friedrich, Vlasta; Vidović, M.;
Milojević,
B.
REZULTATI MEDICINSKE KONTROLE JUGOSLOVENSKIH WATERPOLO REPREZENTATIVACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 887-893
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
VATERPOLO / ZDRAVSTVENA KONTROLA / REPREZENTATIVCI
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 59/210
RUKOMET U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 960-967
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
RUKOMET / NASTAVA FV / ELEMENTARNE IGRE
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 60/9
RUKOMET U OSNOVNOJ ŠKOLI: (nastavak) VI do VIII razred (12-15 godina)
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 54-67, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školama
Ključne reči:
RUKOMET / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / OBUČAVANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan; Petrović, F.
rbr: 61/125
POKUŠAJ FIZIOLOŠKE KATEGORIZACIJE OMLADINE ZA NATJECANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 447-451
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SPORTISTI / KATEGORIZACIJA, UZRASNA / UZRASNE ODLIKE / KOŠTANA STAROST
/
FIZIOLOŠKA STAROST / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Horvat, Miran
rbr: 62/63
MERE ZA POBOLJŠANJE BACAČKIH DISCIPLINA U NAŠEM SREZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 330-332
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
BACANJE / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SREZ
-----------------------------------------------------------------------
Hrkač, Tomislav
rbr: 63/111
KO JE KRIV ZA PROPUSTE I NEGATIVNE POJAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 443-444
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir
rbr: 64/9
NOVIJI POGLEDI NA TRENING MIŠIĆNE SNAGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 67-75, lit. 25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / TRENING / IZOMETRIJSKA METODA / IZOTONIČKA METODA /
FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 64/44
ROLAND MATSON - IGRAMO RUKOMET (NIP "SPORTSKA KNJIGA", BEOGRAD, 1964.
PREVEO SA
ŠVEDSKOG JOVAN CEKIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 286
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
RUKOMET / NASTAVA FV / OBUČAVANJE / TEHNIKA / GOLMAN
-----------------------------------------------------------------------
Friedrich, Vlasta; Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 65/20
REZULTATI BIOMETRIJSKIH MJERENJA I TESTA MAKSIMALNOG PRIMITKA KISIKA
JUGOSLAVENSKIH VRHUNSKIH VESLAČA: Iz katedre biološko-medicinskih
predmeta
Visoke škole za fizičku kulturu u Zagrebu
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 152-158, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA / POTROŠNJA KISEONIKA
----------------------------------------------------------------------Hoffmann, K.
rbr: 66/5
ZAVISNOST DUŽINE I FREKVENCIJE SPRINTERSKOG KORAKA OD VISINE TELA I
DUŽINE NOGU
(PREVEO NIKOLA KURELIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 32-41, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPRINTERSKI KORAK / TELESNA VISINA / TELESNA TEŽINA / TESTIRANJE /
SPORTISTI,
VRHUNSKI
----------------------------------------------------------------------Hamzić, Said
rbr: 69/24
KRATKA VIJAČA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 125-126
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VIJAČA, KRATKA / VEŽBE / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 69/32
Hebbelinck, M.; Venerando, A.
PROGRAMI FIZIČKOG I SPORTSKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA (PREVOD "QUADERNI
DELLO
SPORT", RIM, 1967-11)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 184-188
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / INOSTRANE ZEMLJE / ANKETA / BELGIJA / ŠPANIJA / FRANCUSKA
/
ITALIJA / PORTUGALIJA / RUMUNIJA / ŠVAJCARSKA
----------------------------------------------------------------------Hamzić, Said
rbr: 69/42
KOREKTIVNA GIMNASTIKA U MOJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 236-238
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
UČENICI / TELESNI DEFORMITETI / KOREKTIVNO VEŽBANJE / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Hebbelinck, M.; Venerando, A.
rbr: 69/44
PROGRAM FIZIČKOG I SPORTSKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA (NASTAVAK) (PREVEDENO
IZ
"QUADERNI DELLO SPORT", RIM, 1967-11)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 246-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / MEDICINSKI ASPEKTI / INOSTRANE ZEMLJE / ANKETA / BELGIJA /
ŠPANIJA
/ FRANCUSKA / ITALIJA / PORTUGALIJA / RUMUNIJA / ŠVAJCARSKA
-----------------------------------------------------------------------
rbr: 69/48
Momirović, Konstantin; Medved, Radovan; Horvat, Vladimir; PavišićMedved,
Vlasta
NORMATIVI KOMPLETA ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI ŠKOLSKE OMLADINE OBA
SPOLA U
DOBI OD 12-18 GODINA (IZ ODJELA ZA FIZIOLOGIJU I PATOLOGIJU INSTITUTA
ZA
KINEZIOLOGIJU VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKU KULTURU U ZAGREBU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 263-278, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / NORME / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA /
AKCELERACIJA
RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 70/9
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović,
Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
OSNOVNI PARAMETRI I POUZDANOST MJERENJA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 42-54, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / FUNKCIONALNI TESTOVI / METODOLOGIJA / METROLOGIJA /
ŽENE /
UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Havliček, Ivo
rbr: 70/19
UTICAJ ATLETSKE PRIPREME NA OSNOVNE POKAZATELJE OPŠTE KRETNE
SPOSOBNOSTI
(PREVEO SA SLOVAČKOG PAVLE OPAVSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 112-122
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
TRENAŽNI EFEKTI / ATLETIKA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA
ŠKOLA,
NIŽA
----------------------------------------------------------------------rbr: 70/30
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović,
Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
FAKTORSKA STRUKTURA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 172-190, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / METODOLOGIJA / METROLOGIJA / FAKTORSKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 70/37
PROTIV GRUBE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 237-240
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
RUKOMET / FER PLEJ / GRUBA IGRA / SPORT. VASPITANJE / TRENERI
----------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 72/3
OCENA SPOSOBNOSTI I HOMOGENOSTI OLIMPIJSKIH KANDIDATA MUŠKE RUKOMETNE
REPREZENTACIJE JUGOSLAVIJE U "EKSPLOZIVNOJ" SNAZI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 12-22, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / YU REPREZENTACIJA / SNAGA, EKSPLOZIVNA / TESTIRANJE /
SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Hrčka, Jozef
rbr: 75/13
ZNAČAJ ŠIRENJA ZNANJA O ULOZI SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI (PREVEO
STANISLAV PAUNIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 41-43
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. AKTIVNOSTI / PROPAGANDA / EDUKACIJA / MASOVNI MEDIJI / ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Husović, Kasim
rbr: 75/64
TRIDESET GODINA FIZIČKE KULTURE U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 5-9
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNI EFEKTI / JUBILEJ / SRBIJA / SPORT. OBJEKAT /
STRUČNI
KADAR / SPORT. REZULTAT / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir
rbr: 76/24
KURELIĆ DR N., I SAR.: STRUKTURA I RAZVOJ MORFOLOŠKIH MOTORIČKIH
DIMENZIJA
OMLADINE. INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA, FFK, BEOGRAD, 1975.
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 91
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MORFOLOŠKE DIMENZIJE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / OMLADINA / STUDIJA
----------------------------------------------------------------------Herenčić, Leopold; Hajnal, Laslo
rbr: 76/89
VEŽBE SA ELASTIČNOM PALICOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 316-318
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ELASTIČNA PALICA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------rbr: 76/92
Haag, H.
MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM PEDAGOGIJE SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 324-325
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. PEDAGOGIJA / INTER SIMPOZIJUM
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 77/51
DVOSTRUKI RASTEZAČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 152-153
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RASTEZAČ, DVOSTRUKI / VEŽBE OBLIKOVANJA
-----------------------------------------------------------------------
rbr: 77/80
Stojanović, Milutin; Momirović, Konstantin; Zakrajšek, Egon; Hošek,
Ankica
KRETANJE RELATIVNOG VARIJABILITETA NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA
DEČAKA I
DEVOJČICA UZRASTA OD 11 DO 17 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 270-275, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / UZRASNE ODLIKE / DECA / ADOLESCENTI
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 77/111
PRIPREMA I VOĐENJE KOŠARKAŠKE EKIPE NA UTAKMICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 379-381, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
sport
Ključne reči:
KOŠARKA / VOĐENJE EKIPE / TAKMIČENJE / TAKTIKA / UTAKMICA
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 78/14
TESTIRANJE I POREĐENJE DVE VRSTE SKOKA KOD VRHUNSKIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 47-53, lit. 29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORTISTI, VRHUNSKI / SKOČNOST / TEST / SARDŽENTOV TEST
----------------------------------------------------------------------Hisari, Ferit
rbr: 78/66
RAZVOJ ŠKOLSKOG SPORTA U SAP KOSOVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 227-228
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / KOSOVO / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
----------------------------------------------------------------------Hamzagić, Esad
rbr: 78/82
XXV MEĐUREPUBLIČKE OMLADINSKE SPORTSKE IGRE "BRATSTVO-JEDINSTVO" U
PRIBOJU
1978. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 280-283, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
MOSI "BRATSTVO-JEDINSTVO" / TAKMIČARSKI PROGRAM / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/83
Momirović, Konstantin; Stojanović, Milutin; Hošek, Ankica; PavišićMedved,
Vlasta; Medved, Radovan
NEKE ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 284-289, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / SPORTISTI / FUDBAL / RUKOMET / ODBOJKA / KOŠARKA /
VESLANJE /
PLIVANJE / DŽUDO / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 78/95
VEŽBE S GUMENIM RASTEZAČEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 330-333, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
GUMENI RASTEZAČ / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Heipertz, W.
rbr: 78/101
GIMNASTIKA, OSLOBAĐANJE OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA I KOREKTIVNA
GIMNASTIKA
KOD SKOLIOTIČNE DECE (PREVELI D. JERIČEVIĆ, A. METKOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / KOREKTIVNA GIMNASTIKA / SKOLIOZA
----------------------------------------------------------------------Hamzagić, Esad
rbr: 78/105
DOPRINOS MEĐUREPUBLIČKIH OMLADINSKIH SPORTSKIH IGARA U PREOBRAŽAJU
FIZIČKE
KULTURE GRADOVA NA TROMEĐI REPUBLIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 358-360, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
MOSI "BRATSTVO-JEDINSTVO" / SOCIJALNI UTICAJ
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/106
Stojanović, Milutin; Hošek, Ankica; Momirović, Konstantin; Medved,
Radovan
KRETANJE TJELESNIH PROPORCIJA U MUŠKARACA I ŽENA OD 12. DO 20. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 361-362, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TELESNE PROPORCIJE / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / ŽENE / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 78/116
UTICAJ RAZLIČITOG PRILAZA U METODICI RAZVOJA SKOČNOSTI U TAKMIČARSKOJ
FAZI
TRENINGA NA SKOČNOST KOD MLADIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 392-396, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENING / SKOČNOST / METODIKA / TEST
----------------------------------------------------------------------Hrčka, Jozef
rbr: 80/14
MASOVNO I REKREATIVNO FIZIČKO VASPITANJE U ČEHOSLOVAČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 59-62
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / MASOVNO VEŽBANJE / ČSSR / ORGANIZOVANJE /
TAKMIČENJE /
JAVNI NASTUPI / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Hrčka, Jozef
rbr: 80/44
SOMATOTIP RADNIKA KOJI SE BAVE I KOJI SE NE BAVE REKREATIVNIM VEŽBANJEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 152-154
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SOMATOTIP / INDUSTRIJSKI RADNICI / VEŽBAČI / NEVEŽBAČI
----------------------------------------------------------------------Horvat, Sevan; Bala, Gustav
rbr: 80/71
RAZLIKE U VARIJABLAMA SISTEMA "PARTIZANSKI VIŠEBOJ" KOD STUDENATA
VEŽBAČA I
NEVEŽBAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 222-226, lit. 26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
PARTIZANSKI VIŠEBOJ / TEST / VEŽBAČI / NEVEŽBAČI / STUDENTI / MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Hil-Ivič, Marija; Jovanić, Milka
rbr: 81/32
PROBLEMI OSLOBAĐANJA UČENIKA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 137-139, lit. 11
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/62
Živanović, Nenad; Đurašković, Ratomir; Hadži-Tančić, Jugoslav
POVEZANOST MUZIKE I TELESNOG VEŽBANJA U ZAVISNOSTI OD NIVOA OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 229-230, lit. 10
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
MUZIKA / MOTIVACIJA / VEŽBANJE UZ MUZIKU / BICIKL ERGOMETAR
----------------------------------------------------------------------Havelka, Nenad; Lazarević, Ljubiša
rbr: 81/101
MOTIV POSTIGNUĆA KOD VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 373-377, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTIV POSTIGNUĆA / SPORTISTI, VRHUNSKI / SPORT. POSTIGNUĆE
----------------------------------------------------------------------Hošek-Momirović, Ankica
rbr: 82/143
10. SVETSKI KONGRES SOCIOLOGA. MEKSIKO SITI, MEKSIKO, 1982.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 485
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. SOCIOLOGIJA / SVETSKI KONGRES
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir
rbr: 84/48
RAZVOJ I STRUKTURA KINEZIOLOGIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 167-170, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KINEZIOLOGIJA / SAMOSVOJNA NAUKA / NAUKA O KRETANJU / TERMINOLOGIJA /
METODOLOGIJA / TEORIJA FK
-----------------------------------------------------------------------
Hadžikadunić, Muris
rbr: 87/109
KANONIČKE RELACIJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I REZULTATA USVOJENOSTI
NASTAVE GRAĐE
PEDAGOŠKIH CIKLUSA ATLETIKE, KOŠARKE I ODBOJKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 334-336, lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / PREDMETNA OCENA / ATLETIKA / KOŠARKA / ODBOJKA
/
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 88/60
Krsmanović, Radivoje; Smajić, Meho; Hadžikadunić, Muris; Kazazović,
Besalet
RELACIJE MAKSIMALNE POTROŠNJE KISEONIKA;MOTORIČKIH DIMENZIJA I
REZULTATA
TRČANJA RAZLIČITIH DEONICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 225-226, lit. 7
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI FK / POTROŠNJA KISEONIKA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TRČANJE /
KORELACIJA
----------------------------------------------------------------------Hristovski, Robert
rbr: 89/12
O DINAMICI BIOMOTORNIH AKTIVNOSTI SA ASPEKTA PROMENE STANJA BIOMOTORNOG
POLJA
ČOVEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 59-63, lit. 7
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
CENTRALNI NERVNI SISTEM / BIOMOTORNO POLJE / BIOMOTORNE AKTIVNOSTI /
MATEMATIČKI FORMALIZAM / KREATIVNOST / INTUICIJA
----------------------------------------------------------------------Hrčka, Jozef
rbr: 90/47
ZNAČAJ CILJANOG KRETNOG REŽIMA ZA OSOBE TREĆEG DOBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 162-164,
lit. 13
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
STARI / FIZIČKO VEŽBANJE / DEMOGRAFSKI PODACI / TELESNA NEAKTIVNOST /
INVOLUTIVNI PROCESI
----------------------------------------------------------------------Hmjelovjec, Ivan; Krstonijević, Irma
rbr: 90/72
FAKTORSKA ANALIZA ANTROPOMETRIJSKOG PROSTORA STUDENATA FFK U SARAJEVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 252-255,
lit. 9
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / STUDENTI FK / FAKTORSKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo; Kovač, Jovan; Đukić, Milorad
rbr: 92/71
PROCENA EFIKASNOSTI SPECIFIČNOG TRENAŽNOG PROCESA NA OSNOVU BAZIČNIH I
SITUACIONIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 208-212, lit. 3
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENAŽNI PROGRAM / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TRENAŽNI EFEKTI /
ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Hrčka, Jozef
rbr: 92/108
MEĐUSOBNI UTICAJ PRIRODNE SREDINE I REKREATIVNOG SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 4, str. 307-308, lit. 3
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. AKTIVNOSTI / EKOLOGIJA / ZAGAĐIVANJE PRIRODE / HIGIJENA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 49/62
ZIMSKI TRENING VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 576-586
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / TRENING, ZIMSKI / ČAS VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 51/42
KRATAK OSVRT NA PRVA OVOGODIŠNJA VESLAČKA TAKMIČENJA U NR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 340-343
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
VESLANJE / REPUBLIČKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 54/27
O PROCENTU PLIVAČA I NEPLIVAČA I LEVAKA I DEŠNJAKA UČENIKA VIŠE
MEŠOVITE
GIMNAZIJE U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 220
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
GIMNAZIJA VIII / NIŠ / PLIVANJE, OBUČENOST / LEVORUKOST / SPORT.
STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 55/6
JEDAN PREDLOG ZA REŠAVANJE PROBLEMA OPŠTE TELESNE SLABOSTI
SREDNJOŠKOLSKE
OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 50-58, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TELESNE SLABOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / UČENICI /
GIMNAZIJA
VIII / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 55/25
VEŽBE I GRANE FIZIČKE KULTURE ZA RADNIKE TREBA ODREDITI PREMA VRSTI
NJIHOVOG
RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 157-161
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
PROIZVODNA GIMNASTIKA / INDUSTRIJSKI RADNICI / NIŠ
-----------------------------------------------------------------------
Ivančević, Slavko
rbr: 57/12
NEKE KARAKTERISTIKE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U AUSTRIJSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 78-82
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / AUSTRIJA / PLIVANJE / SKIJANJE
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 57/55
DELEGACIJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJE KOD DRUGA R. ČOLAKOVIĆA,
POTPREDSEDNIKA SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 370-372
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLSKI SPORT / DRUŠTVENI UTICAJ / POLITIKA / KADROVSKA
POLITIKA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Branka; Ivančević, Slavko
rbr: 57/72
TELOVEŽBENE KOMPOZICIJE ZA MASOVNE NASTUPE VEŽBAČA NA II GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 471-475
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / TELOVEŽBENA KOMPOZICIJA / SLETSKE VEŽBE, MASOVNE
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 58/27
OMLADINSKE SPORTSKE IGRE KAO FORMA VANČASOVNE FIZIČKE AKTIVNOSTI:
tereni i
slobodne površine osnovni problemi Beograda
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 164-170
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
II deo
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / OMLADINSKE SPORT. IGRE / SPORT. OBJEKAT / BEOGRAD, SREZ
/
SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Ivković, Vlado
rbr: 59/13
NASTAVNI KADROVI U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 363-374
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Prve komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / NASTAVNICI FV / UČITELJI / TRENERI / ŠKOLOVANJE KADROVA
/
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / SPORT. RUKOVODIOCI
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Ilija
rbr: 59/82
POTREBAMA STUDENATA NE POKLANJA SE DOVOLJNO PAŽNJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 475-476
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
STUDENTSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 59/164
NEKI PROBLEMI FIZIČKOG VASPITANJA OMLADINE U ŠKOLAMA OPŠTINE "STARI
GRAD"
BEOGRAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 650-655
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT / PLIVANJE / SKIJANJE /
VELEGRADSKA OPŠTINA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 59/209
VESLANJE KAO SASTAVNI DEO PROGRAMA NASTAVE TELESNOG VASPITANJA U NEKIM
BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 949-959
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
VESLANJE / NASTAVA FV / ČAMAC / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
POGLED NA OSTVARENJA PREPORUKA KONGRESA ZA FIZIČKU KULTURU
BEOGRADSKIM
ŠKOLAMA
rbr: 60/27
U
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 203-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
REALIZACIJA NASTAVE / ŠKOLSKI SPORT / SPORT. OBJEKAT / NASTAVNICI FV /
BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Ivković, Vlado
1961-1965
rbr: 61/2
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 3-5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PRIVREDNI RAZVOJ / PETOGODIŠNJI PLAN / MASOVNOST / FIZIČKA KULTURA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Slobodan
rbr: 62/5
NEŠTO O PODOVIMA ZA SALE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 24-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / DVORANE, POD
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 62/7
JEDAN POKUŠAJ UKAZIVANJA NA PRIMENLJIVOST I VREDNOST VESLANJA KAO
TELESNE
AKTIVNOSTI U ŠKOLI, POSMATRAN KROZ OGLED IZVRŠEN SA UČENICIMA OSNOVNE
ŠKOLE"BRAĆA RIBAR" U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 38-49, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
VESLANJE / NASTAVA FV / EFEKTI VEŽBANJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 62/14
DA LI SU SPORTISTI SLABI UČENICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 80-83
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI USPEH / UČENICI / SPORTISTI, REGISTROVANI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Slobodan
rbr: 62/44
BAZENI ZA OBUKU U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 245-253, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
PLIVANJE / BAZEN / OBUČAVANJE / POČETNICI
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 62/49
ULOGA STOPALA U KRAULU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 275-281
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
KRAUL / STOPALO / TEHNIKA / VEŽBE ISTEZANJA
----------------------------------------------------------------------Ivanković, Jurica
rbr: 63/40
SAVJET ZA FIZIČKU KULTURU NARODNOG ODBORA KOMUNE SUDJELUJE U RJEŠAVANJU
SVIH
PITANJA IZ OVE OBLASTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 205-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
DRUŠTVENO UPRAVLJANJE / OPŠTINA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Slobodan
rbr: 63/48
PROBLEMI DRENAŽE SPORTSKIH TERENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 254-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naši objekti i rekviziti
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / DRENAŽA TERENA
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/66
Matković, Antun; Vlah, Radivoje; Ivančević, Slavko; Stojanović,
Milutin;
Koturović, Ljubiša; Šabović, S.
PRILOG PROUČAVANJU VELIČINE OPTEREĆENJA UČENIKA NA ČASOVIMA TELESNOG
VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 332-339, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
OPTEREĆENJE, INTENZITET / ČAS FV / PULS / KRVNI PRITISAK
----------------------------------------------------------------------Ivković, Vlado
rbr: 63/81
SPROVOĐENJE ZAKLJUČAKA JUGOSLOVENSKOG KONGRESA ZA FIZIČKU KULTURU I
NEKI
AKTUELNI PROBLEMI I ZADACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 392-405
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
JUGOSLOVENSKI KONGRES FK / ANALIZA RAZVOJA / NASTAVA FV / SPORT.
ORGANIZACIJA /
ČLANSTVO / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REZULTAT / DRUŠTVENI ASPEKTI /
MASOVNOST /
TURIZAM / RUKOVOĐENJE SPORTOM / PLANIRANJE RAZVOJA / SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Ivković, Vlado
rbr: 63/115
ZAVRŠNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 449-450
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / RUKOVOĐENJE SPORTOM / AMATERIZAM
----------------------------------------------------------------------rbr: 65/13
Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Mihailović, Rafailo; Todorović,
Borivoje
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU
BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE
OKTOBRA 1962.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 97-108, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 65/18
ŠTA JE POKAZALA ANKETA JEDNOG DELA UČITELJSKOG KADRA KOJI IZVODI
NASTAVU
FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA BEOGRADSKOG SREZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 135-141, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / STRUČNO USAVRŠAVANJE /
IZVOĐENJE
NASTAVE / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------rbr: 65/45
Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Mihailović, Rafailo; Todorović,
Borivoje
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU
BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE
OKTOBRA 1962.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 287-301, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Todorović, Borivoje
rbr: 66/33
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU
BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE
OKTOBRA 1962.
GODINE (TREĆE SAOPŠTENJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 216-219, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE /
UČENICI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 67/75
PROBLEMI ŠKOLOVANJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 355-360
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i konsultacije
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / VIŠA ŠKOLA FV / NASTAVNI PLAN
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 68/3
NEKI PODACI O RAZVOJU MODERNE GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 12-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 68/6
PRIMER ČASA ZA I I II RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 36-37
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
ČAS FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / DRAMATIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 68/18
NEKI PODACI O RAZVOJU MODERNE GIMNASTIKE (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 86-91, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / VEŽBOVNI SASTAV / MUZIKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 68/20
VEŽBE U VISU ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 97-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE U VISU / OBUČAVANJE / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 68/32
VEŽBE U VISU ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 165-170
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE U VISU / OBUČAVANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 68/34
ZA I PROTIV IZDVAJANJA ČASOVA TELESNOG VEŽBANJA IZ REDOVNOG ŠKOLSKOG
RASPOREDA
U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNIH ŠKOLA BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 177-180
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVA U SUPROTNOJ SMENI / OSNOVNA ŠKOLA
-----------------------------------------------------------------------
Ilić, Stefan
rbr: 68/42
NEKE MOGUĆNOSTI ŠKOLE DA ZADOVOLJI INDIVIDUALNE POTREBE I INTERESE
UČENIKA U
FIZIČKOJ KULTURI - ISKUSTVO GIMNAZIJE IZ KRAGUJEVCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 215-218
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZBORNA NASTAVA / NASTAVA U SUPROTNOJ SMENI / SREDNJA
ŠKOLA /
EKSPERIMENTALNA NASTAVA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 68/45
OPTEREĆENJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U REDOVNOJ NASTAVI I OSTALIM
AKTIVNOSTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 228-236
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / ANKETA / REALIZACIJA NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 69/3
AKTIVNOST UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VEŽBANJA KROZ PRIZMU NAŠIH
ISTRAŽIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 11-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / TRAJANJE VEŽBANJA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 69/38
BIOMEHANIČKA ANALIZA SKOK-ŠUTA U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 210-222
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / SKOK ŠUT / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Vojo; Mitrović, Joviša
rbr: 69/53
REZULTATI PRVE GODINE MALIH OLIMPIJSKIH IGARA U ZENICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 307-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / DEČIJE OI / BIH / ZENICA
----------------------------------------------------------------------Ibrahimbegović, Nedžad
rbr: 69/55
ISKUSTVO I OSVRT NA AKTIVNI ODMOR U PLANINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 311-312
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ZIMOVANJE / PLANINA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin; Nikolić, Marko
rbr: 70/17
SLOBODNI PREKOPIT (SALTO) NAPRED NA TLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 104-109
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKROBATIKA / SALTO / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 71/14
SPECIJALNO FIZIČKO VASPITANJE ZA UČENIKE OSLABLJENOG ZDRAVLJA I
SMANJENIH
FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 88-93, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPECIJALNO VASPITANJE / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / SLABO ZDRAVLJE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 71/30
MOGUĆNOST ZA FORMIRANJE MOTORNIH NAVIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 223-233
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / MOTORIČKE NAVIKE / OBUČAVANJE / VEŽBE SNAGE / PREDNOŠKA /
UZMAK NA
VRATILU / STAV O ŠAKAMA / PENJANJE UZ KONOPAC / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 71/31
SPUST SMUČARA SA SMUČKAMA PRAVO NIZ PADINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 234-243
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SPUST / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-----------------------------------------------------------------------
Nišavić, Miloš; Ilić, Božidar
rbr: 71/35
POKUŠAJ BIOMEHANIČKE ANALIZE "SEDEĆEG" POLOŽAJA TELA U ALPSKOM SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 261-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, SEDEĆA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 72/17
UTICAJ TRČANJA NA IZDRŽLJIVOST UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 88-94, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZDRŽLJIVOST / TRČANJE / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 72/43
OSAVREMENJIVANJE I INTENZIFIKACIJA ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 228-233
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZVOJNI PROBLEMI / STRATEGIJA RAZVOJA / NAUČNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 73/5
O JEDNOJ LEPOJ I RETKOJ TRADICIJI: "PROLEĆE U NAMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 29-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKA MANIFESTACIJA / RITMIČKA GIMNASTIKA / VEŽBOVNI SASTAV /
UNUTARŠKOLSKA
TAKMIČENJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 73/9
IV INTERNACIONALNI KURS ZA UČITELJE SMUČANJA NA KITZSTEINHORNU
(AUSTRIJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 47-48
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI KURS / SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 73/38
UMETNIČKO PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 201-211
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SINHRONO PLIVANJE / TEHNIKA / TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 74/7
UPOREDNI PRIKAZ PROCENATA OSLOBOĐENIH UČENIKA PREMA: EKOLOŠKIM,
BIOLOŠKIM I
PEDAGOŠKIM POKAZATELJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 23-24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / SELO / GRAD / VELEGRAD
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 74/8
TREĆI ČAS U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA ZA KV RADNIKE I
SREDNJIM
TEHNIČKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 24-29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / ČAS FV, FOND / ZANATSKA ŠKOLA / TEHNIČKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 74/24
TRANSFORMACIJA ILI REFORMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
PROFESIONALIZAM / MENADŽERI / SPORT. ORGANIZACIJA / DRUŠTVENI UTICAJ
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
DA LI TREBA OSLOBAĐATI UČENIKE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 43-44
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
rbr: 74/36
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 74/37
PRILOG DISKUSIJI O PROGRAMSKOJ KONCEPCIJI FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 44-45, lit. 2
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA / NASTAVA FV / CILJEVI / NASTAVNI ZADACI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 75/1
MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE / ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 75/5
FIZIČKO VASPITANJE U KRAGUJEVAČKOJ GIMNAZIJI U XIX VEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 13-16, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / GIMNAZIJA / ISTORIJA / KRAGUJEVAC
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 75/26
UTICAJ MALIH KOLIČINA ALKOHOLA NA FIZIČKU SPOSOBNOST SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 16-27, lit. 21
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ALKOHOL / SPORTISTI / MOTORIKA / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 75/33
PRILOG IZUČAVANJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 45-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNO USAVRŠAVANJE / SPECIJALIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 75/49
PRILOG REAKTUALIZACIJI POTREBE PRAĆENJA MOTORNE I FUNKCIONALNE
SPOSOBNOSTI
OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 25-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MOTORIKA / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / OMLADINA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 75/57
IV INTERNACIONALNI SEMINAR HISPA LOUVAIN, BELGIJA, 01-05/04/1975
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 59-60
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
HISPA / ISTORIJA / FIZIČKA KULTURA / SEMINAR
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 75/74
PRILOG BIOMEHANIČKOJ ANALIZI "PRAVOLINIJSKOG" KRETANJA SMUČARA NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 43-45
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE NA VODI / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 75/87
FIZIČKA KULTURA I NARODNA ODBRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAMOUPRAVLJANJE / FIZIČKA KULTURA / ONO / KADROVSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 76/9
RACIONALNA TEHNIKA SMUČANJA: Delimična analiza tehnike i metodski
postupak
obučavanja početnika
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 29-33, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, RACIONALNA / OBUČAVANJE / POČETNICI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 76/22
SPORT I USTAVNE PROMENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 83-84
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SPORT / USTAVNE PROMENE / SAMOUPRAVNI SOCIJALIZAM
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 76/36
FERIJALNI SPORTSKI KAMP "BEOGRAD - 1975"
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 136-141
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
FERIJALNI SPORT. KAMP / ŠKOLSKI SPORT / TRENING / KONTROLA TRENIRANOSTI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Nastas
rbr: 76/57
FIZIOLOŠKI ASPEKTI REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 203-205, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REKREACIJA / FIZIOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKA AKTIVNOST
-----------------------------------------------------------------------
Ivančević, Slavko
rbr: 76/83
REFORMA ŠKOLSTVA I FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 299-300
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKA REFORMA / NASTAVA FV, KONCEPCIJA / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Krunoslava
rbr: 76/95
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (FIZIČKO VASPITANJE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 327-328
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PREDŠKOLCI / FIZIČKO VASPITANJE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 76/99
OLIMPIJSKE IGRE I SAVREMENI SVET
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 350-352
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OLIMPIJSKA IDEJA / ISTORIJSKI RAZVOJ / INTER ODNOSI
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 77/22
IV KONFERENCIJA SAVEZA DRUŠTAVA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 64
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SAVEZ DRUŠTAVA PFK / NASTAVNICI FV / KONFERENCIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 77/29
U SUSRET DANU MLADOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 85-86
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
MANIFESTACIJE / "DAN MLADOSTI" / TITOVA ŠTAFETA / SLET
----------------------------------------------------------------------Isakov, Milan
rbr: 77/34
FIZIČKI RAZVOJ I MIŠIĆNA SNAGA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE "DR
BOŠKO
VREBALOV" U MELENCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 100-103, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA /
TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 77/41
ELEMENTI TEHNIKE U KARATEU - UDARCI NOGOM U SAGITALNOJ RAVNI: Srednji
udarac
nogom unapred - mae geri ču dan
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 122, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE UDARAC / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 77/44
SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE OMLADINE SRBIJE (BEZ NESPORAZUMA I DILEMA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 132-135
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SIŠOS / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORT. SELEKCIJA / VASPITNA ULOGA
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/52
Ban, Dušanka; Nikolić, Zlatomir; Ilić, Nastas; Đorđević, Dragoljub
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 154-156
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 77/77
NAUKA, FIZIČKA KULTURA I PRAKSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 261-262
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / SKJ KONGRES / NAUČNA KRITIKA / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 77/92
RAZLOZI ZBOG KOJIH SE NEKI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA JOŠ UVEK NE MOGU
REALIZOVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 321-323
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNI ZADACI / MOTIVACIJA / KONDICIONIRANJE / REALIZACIJA NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 77/112
NEKE MOGUĆNOSTI ZA REKREACIJU U MESNIM ZAJEDNICAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 383-387
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / ORGANIZOVANJE / MESNA ZAJEDNICA / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/114
Injac, Nada
ISKUSTVA U ORGANIZACIJI AKTIVNOG ODMORA UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 390-391
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje; Ilić, Stefan
rbr: 78/5
NIVO I OBIM POZNAVANJA PROBLEMATIKE FIZIČKOG VASPITANJA KOD UČENIKA
OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 15-23, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PROVERA ZNANJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA
ŠKOLA /
INFORMISANOST / TEHNIČKA UPUĆENOST
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 78/10
NASTAVA PO IZBORU UČENIKA U NOVOM PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA SREDNJEG
USMERENOG OBRAZOVANJA I NEKA ISKUSTVA GIMNAZIJE IZ KRAGUJEVCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 36-38
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
IZBORNA NASTAVA / SREDNJA ŠKOLA / SUPROTNA SMENA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 78/30
U SUSRET XI KONGRESU SKJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 93-94
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SKJ KONGRES / FIZIČKA KULTURA / SPORT / SPORT. RUKOVODIOCI
-----------------------------------------------------------------------
Ivanić, Sava
rbr: 78/38
ZGIB MEŠOVITI - OPTIMALNI NAČIN IZVOĐENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 120-124, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZGIB MEŠOVITI / TEHNIKA / TEST / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ismail, A. H.
rbr: 78/41
EFEKAT ORGANIZOVANOG REKREACIONOG PROGRAMA NA FIZIČKO I EMOCIONALNO
ZDRAVLJE
(PREVEO SA ENGLESKOG BRANKO POKRAJAC)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 135-140, lit. 53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. PROGRAMI / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIOLOŠKI ASPEKTI / BIOHEMIJSKI
ASPEKTI /
PSIHOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKA KONDICIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Matić, Milivoje
rbr: 78/86
INTERESI I MOTIVI UČENIKA PREMA FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 303-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / MOTIVACIJA /
INTERESOVANJA / BAVLJENJE SPORTOM / SPORT. GRANE / BEŽANJE SA ČASA
-----------------------------------------------------------------------
Ilić, Miladin
rbr: 78/102
VRHUNSKI SPORT I SAMOUPRAVNO SOCIJALISTIČKO DRUŠTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 349-350
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / KOŠARKA / SPORT. REZULTAT / SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ilić, Miladin
rbr: 79/2
RAZVIJENA DOKUMENTACIONO-INFORMACIONA DELATNOST - PREDUSLOV UNAPREĐENJA
NAUKE I
TRANSFERA NJENIH DOSTIGNUĆA U PRAKSU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 7-12, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / INFORMACIONI IZVORI / INDOK SLUŽBA / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 79/25
U SUSRET MEDITERANSKIM IGRAMA U SPLITU - MIS 79
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 85-86
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
MEDITERANSKE IGRE / MIS 79 / TAKMIČENJE, ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
PRVI EVROPSKI ŠAMPIONAT U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI
rbr: 79/36
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 130-132
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 79/97
BRZINA MIŠIĆNE KONTRAKCIJE - MATEMATIČKA ANALIZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 350-352, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNA KONTRAKCIJA, BRZINA / MATEMATIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 80/21
POVODOM OTVARANJA MUZEJA FIZIČKE KULTURE SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 81-83
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Istorija fizičke kulture
Ključne reči:
MUZEJ FK / FFK, BEOGRAD / ISTORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Ilić, Krunoslava
rbr: 80/23
REPUBLIČKO SAVETOVANJE O FIZIČKOM VASPITANJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA,
BEOGRAD, 1979.
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 86-87
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLCI / ORGANIZOVANJE / SAVETOVANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Ivanić, Sava
rbr: 80/49
STANJE I PROBLEMI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA MLAĐIH RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE
BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 165
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / RAZREDNA NASTAVA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Ivanić, Sava
rbr: 80/83
NEKI POKAZATELJI U ODNOSU ŠKOLSKE SREDINE PREMA NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA U
MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 271-272
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 80/89
O SLABOSTIMA U SPORTU - OTVORENO
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 293-294
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
PROFESIONALNI SPORT / FUDBAL / DRUŠTVENI ZNAČAJ
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 80/124
MATEMATIČKA ANALIZA BRZINE POJEDINAČNOG POKRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 404-407, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni podmladak
Ključne reči:
BRZINA POKRETA / MATEMATIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 80/127
PRVE OLIMPIJSKE IGRE UČENIKA SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 416-419
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / OSIŠOS / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/133
Injac, Nada
KOŠARKA KAO SREDSTVO REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 439-444, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
KOŠARKA ZA SVE / TEHNIKA / SPORT. PRAVILA / ŽENE
-----------------------------------------------------------------------
Jovanović, Milan; Ivanić, Sava
rbr: 80/137
DOPRINOS OSNOVNE ŠKOLE UNAPREĐIVANJU FIZIČKOG VASPITANJA U MLAĐIM
RAZREDIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 453-454
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / SPORT. REKVIZIT / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 80/138
MOGUĆNOST PRIMENE SPECIFIČNIH VEŽBI NA ČASU TELESNOG VEŽBANJA UČENIKA
SREDNJEG
USMERENOG OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 455-457
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE KOMPENZATORNE / ZANATSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Branimir
rbr: 80/140
SELEKCIJA, TEHNIKA I PROCES TRENIRANJA MLADIH U ALPSKOM SMUČANJU.
SAVEZNI
SEMINAR ZA TRENERE ALPSKH DISCIPLINA POREČ, 8-10/09/1980
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 460-461
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SKIJANJE / JUNIORI / KLUB / ORGANIZOVANJE / SPORT. SELEKCIJA / TRENING
/ GREŠKE
U TEHNICI / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
-----------------------------------------------------------------------
Ivanović, Svetislav
rbr: 81/1
USVOJEN ZAKON O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 5-7
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ZAKON O FK / SIZ / SAMOUPRAVNI SPORAZUM / PLANIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ištvanić, Živan
rbr: 81/20
NEKA RAZMIŠLJANJA O MESTU I ZNAČAJU ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI U ISTORIJI
KOŠARKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 72-74, lit. 26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Istorija
Ključne reči:
ISTORIJA / KOŠARKA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 81/34
PLAN I PROGRAM NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA SREDNJEG USMERENOG
OBRAZOVANJA I MOGUĆNOSTI ZA NJEGOVU REALIZACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 143-146
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVNI PROGRAM / NASTAVA FV /
----------------------------------------------------------------------Ilić, Krunoslava
rbr: 81/45
FIZIČKO VASPITANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA UŽEM PODRUČJU SR SRBIJE
(STANJE
I AKTUELNI PROBLEMI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 175-176
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLSKA USTANOVA / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir; Bala, Gustav
rbr: 81/81
RELACIJE IZMEĐU KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, PATOLOŠKIH KONATIVNIH
KARAKTERISTIKA I
KOORDINACIJE POKRETA U RITMU KOD STUDENATA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 284-287, lit. 7
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STUDENTI FK / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE / KOORDINACIJA
/ RITAM
/ TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 81/88
ELEMENTI KARATEA - ZADNJI KRUŽNI UDARAC NOGOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 322-324, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE UDARAC / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
ČINJENICE I ZABLUDE
rbr: 81/98
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 357-358
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
PROFESIONALNI SPORT / FUDBAL / MASOVNOST / VRHUNSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 81/103
O RAZVOJU SNAGE SKAKAČA UDALJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 383-386, lit. 8
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučna kritika
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA, PRIRAŠTAJ / SKOK UDALJ / TRENING / SKOK U DUBINU /
TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Miroljub
rbr: 81/104
MIŠLJENJE UČENIKA VALJEVSKIH SREDNJIH ŠKOLA O UČEŠĆU ČLANOVA
NASTAVNO-PEDAGOŠKOG KOLEKTIVA U REALIZACIJI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 387-391, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MIŠLJENJA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVNICI FV / NASTAVNICI /
REALIZACIJA
NASTAVE / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Živković, Jordan; Ilić, Božidar
rbr: 81/111
SMUČARSKI KLUB "MIDŽOR" - PIROT
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 413-415
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKI KLUB / ORGANIZOVANJE / SPORT. SELEKCIJA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 81/133
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA I UČENICA BEOGRADSKIH
ŠKOLA U
PERIODU OD 1973. DO 1978. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 484-487
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
UČENICI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / LONGITUDINALNO
POSMATRANJE /
OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin; Todorović, Borivoje
rbr: 81/134
BOLNA OSETLJIVOST MIŠIĆA (MUSKULFIBER)
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 488-490, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BOLNA OSETLJIVOST MIŠIĆA / MUSKULFIBER / SPORTISTI / TRENING
----------------------------------------------------------------------Ištvanić, Živan
rbr: 81/139
O NEKIM ASPEKTIMA POJAVE I NASTANKA KOŠARKE U JUGOSLAVIJI IZMEĐU DVA
RATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 500-503, lit. 42
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
KOŠARKA / ISTORIJSKI RAZVOJ / SFRJ
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 81/140
MOŽE LI SE MATEMATIČKA TEORIJA IGARA PRIMENITI U SPORTU?
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 503-504, lit. 6
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MATEMATIČKA TEORIJA IGARA / METODOLOGIJA / SPORT. IGRE / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 82/1
SKJ I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SKJ / POLITIČKI UTICAJ / SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 82/5
Ivančević, Vladimir; Ristanović, Dušan; Gavrilović, Predrag; Jarić,
Slobodan
LINEARNI TROKOMPONENTNI MODEL SKELETNOG MIŠIĆA I NJEGOVE BIOMEHANIČKE
IMPLIKACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 22-26, lit. 13
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / MATEMATIČKI MODEL / BIOMEHANIKA
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Miroljub
rbr: 82/17
MESTO I ULOGA SMUČANJA U OPŠTENARODNOM ODBRAMBENOM RATU
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 69-72, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / ONO / ODBRAMBENI RAT
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Miroljub
rbr: 82/52
MOGUĆNOSTI PRIMENE SPORTSKIH AKTIVNOSTI ZIMI NA OTVORENIM VOJNIM
OBJEKTIMA
FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 177-179, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
JNA / SKIJANJE / PEŠADIJSKE PREPREKE / KROS / SPORT. GIMNASTIKA /
BORENJE /
KLIZANJE / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava; Tomašević, Vladimir; Jovanović, Zoran
rbr: 82/65
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA BEOGRADSKIH OSNOVNIH I
SREDNJIH
ŠKOLA 1980/81. GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 223-227
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / TESTIRANJE /
OSNOVNA
ŠKOLA / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Miroljub
rbr: 82/75
NEKI ASPEKTI SPORTSKIH AKTIVNOSTI BRIGADIRA NA SAVEZNOJ OMLADINSKOJ
RADNOJ
AKCIJI "PODRINJE-KOLUBARA 81"
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 257-261, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / SPORT. AKTIVNOSTI / BRIGADIRI / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 82/85
DOPRINOS EKONOMSKOJ STABILIZACIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 291-292
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
EKONOMSKA STABILIZACIJA / FINANSIRANJE / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida; Ivančević, Vladimir
rbr: 82/93
ANALIZA REZULTATA SA X PRVENSTVA SVETA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 322-325, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / TAKMIČENJE, ANALIZA / SP
----------------------------------------------------------------------Ilić, Veselin
FIZIČKA KULTURA I KULTURA RADA
rbr: 82/113
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 385-391
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNA KULTURA / FIZIČKA KULTURA / BAVLJENJE SPORTOM / GLEDAOCI /
SOCIOLOŠKI
ASPEKTI / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Miroljub
rbr: 83/8
MOGUĆNOSTI I PROGRAMSKA ORIJENTACIJA TEORETSKE NASTAVE ŠKOLSKOG
FIZIČKOG
VASPITANJA U SREDNJEM USMERENOM OBRAZOVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 28-30, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / TEORIJSKA NASTAVA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ibragimov, Y.I; Manušev, K.I.; Šutemov, B.A.
rbr: 83/26
TRENAŽER "POLUGA" ZA PRIPREMU POLAGANJA ISPITA NORMI KOMPLEKSA GTO
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 82
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata, prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRENAŽER / GTO / VEŽBE OBLIKOVANJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin; Ban, Dušanka
rbr: 83/27
IPAK SE OKREĆE-NOVI PODSTICAJI DOMAĆEM RAZVOJU SPORTSKE NAUKEFizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 93-94
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
NAUČNI RAD / SPORT / UPRAVLJANJE / TRENING / INFORMACIONI SISTEM /
METODOLOGIJA
TESTIRANJA / SPORTISTI, VRHUNSKI
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Zlatomir; Ilić, Nastas; Todorović, Borivoje
rbr: 83/32
RAZLIKA U FREKVENCIJI SRCA PRI ODREĐENOM REDOSLEDU OPTEREĆENJA I NEKI
POKAZATELJI FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 106-107, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
PULS / OPTEREĆENJE / STUDENTI FK / AEROBNA SPOSOBNOST
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 83/44
IV "LETNJA ŠKOLA" SAVEZA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE BEČIĆI,
23-28.6.1982. - KRITIČKI OSVRT
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 155-156
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / VANNASTAVNE AKTIVNOSTI / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT
/
HENDIKEPIRANI / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 83/51
FIZIČKO VASPITANJE NA STRANPUTICAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 173-174
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKA REFORMA / OCENJIVANJE / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 83/70
XIV ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE - SARAJEVO JUGOSLAVIJA 1984.
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 261-262
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ZOI SARAJEVO 84 / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 83/96
NEUNIŠTIVI VRHUNSKI SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 339-340
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / SPORT. ORGANIZACIJA / DRUŠTVENA KONTROLA
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 83/112
V "LETNJA ŠKOLA" PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE, ARANĐELOVAC,
1983
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 401
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / NASTAVA FV / METODIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 84/25
Ilić, Miladin
DRUGI KONGRES PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 89-90
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
uvodnik
Ključne reči:
KONGRES PFK / METODIKA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ilanković, Nikola
rbr: 84/28
STRUKTURA SPAVANJA I FIZIČKA AKTIVNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 96-97, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
SPAVANJE / SAN / FIZIČKO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 84/45
OLIMPIJSKE IGRE I SPORTSKA ETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 163-164
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / ETIKA / PROFESIONALNI SPORT / KOMERCIJALIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Ilanković, Nikola
rbr: 84/59
AUTOGENI TRENING I PSIHOFIZIČKA PRIPREMA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 205-206, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AUTOGENI TRENING / OBUČAVANJE / PSIHOLOŠKA PRIPREMA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 84/97
JAVNI NASTUPI I MANIFESTACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 313-314
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
JAVNI NASTUPI / MANIFESTACIJE / SLET
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 85/1
KAKO DALJE?
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / UREĐIVANJE ČASOPISA / SAVET ČASOPISA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 85/2
SRPSKI OLIMPIJSKI KOMITET-JUGOSLOVENSKI OLIMPIJSKI KOMITET 1910-1985.
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 7-8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOK / JOK / OLIMPIJSKE IGRE / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------rbr: 85/24
Ilić, Miladin
DOBROVOLJNO UDRUŽIVANJE U SIZ FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 71-72
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
SIZ FK / SAMOUPRAVNO UDRUŽIVANJE / ORGANIZOVANJE / ZAKONSKA REGULATIVA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 85/40
U SUSRET UNIVERZITETSKIM IGRAMA "ZAGREB 87"
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 137-138
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
UNIVERZIJADA ZAGREB 87 / STUDENTSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 85/61
ZA VIŠE STRUČNOSTI I ODGOVORNOSTI U SPORTSKOM NOVINARSTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 211-213
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ŠTAMPA / SPORT. NOVINARSTVO / JAVNO INFORMISANJE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 85/104
VI LETNJA ŠKOLA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE, 1985: kritički
osvrt
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 349-350
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / INFORMACIONI SISTEM / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Gavrilović, Predrag; Ivančević, Vladimir
rbr: 86/11
UPOREDNA ANALIZA OSNOVNIH TIPOVA RASTEREĆENJA SMUČKI PRI PROMENAMA
PRAVCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 44-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / RASTEREĆENJE SKIJA, TIPOVI / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 86/15
SVEČANOST FAKULTETA ZA FIZIČKO VASPITANJE U BEOGRADU KOJA JE TO IPAK
BILA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 61-69
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
FFK, BEOGRAD / JUBILARNA PROSLAVA / GODIŠNJICE / FAKULTET, OSNIVANJE /
POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 86/23
SARAĐUJTE U VAŠEM I NAŠEM ČASOPISU
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 91-92
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SARADNJA U ČASOPISU / NAUČNI ČLANAK /
KINEZIOLOŠKA
AKTIVNOST
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 86/46
SKJ I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 181-182
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
RAZVOJNA POLITIKA / SKJ / MASOVNOST / PROFESIONALNI SPORT /
SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 86/52
OKVIRI REALNOG PLANIRANJA RAZVOJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI BEOGRADSKIH
UČENIKA
UZRASTA OD 7 DO 11 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 201-205, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / TESTIRANJE
/
PREDMETNA OCENA / PLANIRANJE / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 86/68
SVE VIŠE POLITIČARA A SVE MANJE POLITIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 241-242
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
SPORT. RUKOVODIOCI / POLITIČARI / SAMOUPRAVLJANJE / TEHNOMENADŽERI /
PRIVATIZACIJA / NACIONALIZAM / ŠOVINIZAM
-----------------------------------------------------------------------
Ilić, Miladin
rbr: 86/93
OPET O KADROVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 317-318
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
JAVNO INFORMISANJE / MEDIJI / SPORT. NOVINARI / TRENERI / ŠKOLOVANJE
KADROVA /
ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 87/1
ZNAČAJNA GODIŠNJICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ / UREĐIVAČKA KONCEPCIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 87/4
SREDSTVA MASOVNE KOMUNIKACIJE I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 14-16
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
JAVNO INFORMISANJE / MEDIJI / SPORT. ŠTAMPA / VASPITNO DELOVANJE /
AFERE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 87/5
FIZIČKA KULTURA U DNEVNOM LISTU "POLITIKA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 17-18, lit. 1
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
LIST "POLITIKA" / ANALIZA SADRŽAJA / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 87/50
ŽELJKO MATAJA: UVOD U SPORTSKI TRENING, "SPORTSKA TRIBINA",ZAGREB,1986.
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 131
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRENING / KONTROLA TRENIRANOSTI / SPORT. STVARALAŠTVO / POPULARIZACIJE
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 87/82
PRILOG OBJEKTIVIZACIJI NEKIH BIOMEHANIČKIH STRUKTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 233-235, lit. 16
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Metodologija naučnog rada
Ključne reči:
BIOMEHANIKA / METODOLOGIJA / EMPIRIZAM / FIZIKALIZAM / SISTEMOLOGIJA /
KINEMATIČKI PRISTUP / DINAMIČKI PRISTUP / SISTEMSKI PRISTUP
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 87/83
AKCELERACIJA RASTA I TELESNE MASE KOD BEOGRADSKIH UČENIKA UZRASTA OD 11
DO 19
GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 236-238, lit. 10
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
AKCELERACIJA / TELESNA VISINA / TELESNA MASA / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA
ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 87/89
TEHNIKE ZAOKRETANJA U ALPSKOM SMUČAJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 258-259, lit. 1
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKI ZAOKRET / TEHNIKA / BIOMEHANIČKI POKAZATELJI
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 87/97
VIĐENJE JEDNOG OD UČESNIKA SAVETOVANJA (NAUKA O FIZIČKOJ KULUTRI, BANJA
KANJIŽA, 1987.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 282
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NAUKA FK / SAVETOVANJE / FFK, ZAJEDNICA / NAZIV NAUKE / TERMINOLOGIJA /
TRENINGOLOGIJA / KINEZIOLOGIJA / METODOLOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Branimir
PATENT ZATVARAČ ZA VIJAČU
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 392
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
rbr: 87/134
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
VIJAČA / PATENT ZATVARAČ
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 88/1
RACIONALIZACIJA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / ŠTEDNJA / BIROKRATIJA / UPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 88/29
FIZIČKA KULTURA I REFORMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 99-100
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
DRUŠTVENA REFORMA / KRIZA JUGOSLOVENSTVA / NACIONALIZAM / NASTAVA FV /
ŠKOLSKI
SPORT / SPORT
----------------------------------------------------------------------Infante-Seder, Rosa
rbr: 88/43
MORA DA SE PAMTI "KOREOGRAFIJA POSVEĆENA "DANU REPUBLIKE" I
OBELEŽAVANJU 50-TE
GODIŠNJICE DOLASKA DRUGA TITA NA ČELO KPJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 156-159, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KOREOGRAFIJA / PLESNI SASTAV
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 88/45
PRILOG DEFINISANJU PREDMETA NAUKE O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 163-165, lit. 19
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NAUKA FK / NAZIV NAUKE / HOMOMOTOROLOGIJA / TRENINGOLOGIJA /
METODOLOGIJA /
TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 88/51
UMESTO UVODNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 183-184
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / UREĐIVANJE ČASOPISA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan; Infante-Seder, Rosa
rbr: 88/62
IZBOR TESTOVA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 229-232, lit. 8
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / KUPEROV TEST / ISMAILOV TEST / UČENICI / ŽENE /
OSNOVNA
ŠKOLA / TESTIRANJE, PROTOKOL / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 89/61
METOD RAČUNARSKE SIMULACIJE U MODERNOJ BIOMEHANICI SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 248-252, lit. 12
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sportska nauka
Ključne reči:
KOMPJUTERSKA SIMULACIJA / BIOMEHANIKA / NUMERIČKI EKSPERIMENT / MODEL
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 90/35
REČ PRETHODNOG ODGOVORNOG UREDNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 115
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / REPROMOCIJA ČASOPISA / UREĐIVANJE ČASOPISA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Mijatović, Slađana
rbr: 90/63
OSNOVANO JE "SRPSKO DRUŠTVO ZA ISTORIJU FIZIČKE KULTURE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 224
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISTORIJA FK / STRUČNA UDRUŽENJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/11
Ivanić, Sava
POJMOVNA "TRILEMA"JEDNOG NAUČNOG SKUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 46-47, lit. 3
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORT. IGRE / FENOMEN / PARADOKS / IGRA / SPORT / FILOZOFIJA /
FILOZOFIJA
SPORTA / TEORIJA FK / STRUČNI SKUP / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/14
Ban, Dušanka; Matković, Ivan; Stanojević, Stanoje; Ilić, Stefan;
Mijatović,
Slađana; Jelić, N.
STRUČNI SKUPOVI: kalendar
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 55-61
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
INTER STRUČNI SKUP / KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Mijatović, Slađana
rbr: 92/17
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES INTERNACIONALNOG DRUŠTVA ZA ISTORIJU FIZIČKOG
VASPITANJA I SPORTA - ISHPES
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 61
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISHPES / ISTORIJA FV / ISTORIJA SPORTA / INTER KONGRES
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ivanić, Sava; Acić, Olga
rbr: 92/27
RESTRUKTURIRANJE SPORTSKE ORGANIZACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 90-94, lit. 23
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SISTEM / ORGANIZACIONA NAUKA / ORGANIZACIONA
STRUKTURA /
SPORT. ORGANIZACIJA / KLUB / VEŽBALIŠTE / SPORT. SAVEZ / SPORT. UNIJA /
ASOCIJACIJA FIZIČKE KULTURE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 92/53
TEHNIKA (RACIONALNA) I METODIKA ALPSKOG SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 152-154
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, RACIONALNA / OBUČAVANJE / METODIKA / BIOMEHANIČKI
MODEL /
SKI ZAOKRET / BRAKAŽ
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 92/58
POČECI OLIMPIZMA U KRALJEVINI SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 159-160
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
OLIMPIZAM / ISTORIJSKI RAZVOJ / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/70
Ilić, Duško; Jarić, Slobodan
UČENJE BRZIH OSNOVNIH POKRETA:UTICAJ POČETNOG NA TERMINALNI POLOŽAJ
SEGMENTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 203-207, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
MOTORIČKO UČENJE / MOTORIČKI PROGRAM / POKRET, UČENJE / POKRET,
TERMINALNI /
IMPULSIVNA TEORIJA
----------------------------------------------------------------------Infante-Seder, Rosa
rbr: 92/74
IMPROVIZACIJA, POKRET I PLES
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 219-220, lit. 4
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLES / KOREOGRAFIJA / IMPROVIZACIJA / UČENICI / ŽENE / ŠKOLSKE PRIREDBE
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 92/76
TRENAŽNI PROCES KAO PREDMET IZUČAVANJA AUTOHTONE NAUKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 224-227, lit. 26
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORT. NAUKA / TEORIJA FK / NAUKA O FK / TRENINGOLOGIJA / NAUKA FK /
TRENAŽNI
PROCES / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Mijatović, Slađana
rbr: 92/86
BALKANSKO DRUŠTVO ZA ISTORIJU FIZIČKE KULTURE - BAHPES: Osnivanje i rad
društva
u 1990. i 1991. godini
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 240-241
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISTORIJA FK / STRUČNA UDRUŽENJA / BAHPES / STRUČNI SKUP
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 92/90
REALNE MOGUĆNOSTI ANGAŽOVANJA UČENIKA SPORTOM U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 255-256, lit. 7
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 92/110
NEDOREČENOSTI U VEZI SA ŠKOLSKIM SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 4, str. 317-319, lit. 15
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORT / ŠKOLA / ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / PRAVO
TAKMIČENJA /
FIZIČKO VASPITANJE NARODA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Nastas; Nikolić, Zlatomir
rbr: 93/8
UTICAJ RAZLIČITIH MODALITETA INTENZITETA RADA NA INDIREKTNO ODREĐENU
MAKSIMALNU
AEROBNU SNAGU (V02MAX)
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 33-36, lit. 27
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / STUDENTI FK / INTENZITET RADA / PROMENA OTPORA /
TEMPO,
PROMENA
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 93/15
ŠORANJE - (PREDLOG NOVE SPORTSKE IGRE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 64-66
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Patent rubrika
Ključne reči:
SPORT. IGRE / "ŠORANJE" / IGRA SA LOPTOM I PALICOM / SPORT. PRAVILA /
SUĐENJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 93/32
SKICA ZA ISTRAŽIVANJE (MONOGRAFIJU)"TEHNIKE SPORTA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 91-93
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
TEHNIKA / TERMINOLOGIJA / SISTEMATIZACIJA TEHNIKA / BIOMEHANIKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Darko
rbr: 93/40
PARCIJALNA ANALIZA TEHNIKE ZAOKRETANJA NA SNOWBOARD-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 111-112, lit. 1
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SNOWBOARD / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 93/93
SLOBODAN JARIĆ: BIOMEHANIKA HUMANE LOKOMOCIJE SA OSNOVAMA
KINEZITERAPIJE. FFK,
BEOGRAD, 1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 250
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIOMEHANIKA / HUMANA LOKOMOCIJA
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 94/14
POVODOM NAUČNOG SKUPA "POTREBE, CILJEVI I PRAVCI RAZVOJA FIZIČKOG
VASPITANJA U
VOJSCI JUGOSLAVIJE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 92-96, lit. 9
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TESTIRANJE / TERMINOLOGIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / VOJSKA
----------------------------------------------------------------------Živanović, Milorad; Ilić, Duško
OSNOVI TEHNIKE TRČANJA U MARATONU
rbr: 94/28
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 167-172, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
TEHNIKA / MARATON / BIOMEHANIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 94/42
Ilić, Duško
OSNOVNE KINEMATIČKE VELIČINE MOTORNIH PROGRAMA BRZIH POKRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 229-238, lit. 30
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
MOTORIČKO UČENJE / MOTORIČKA KONTROLA / BRZI POKRETI / KINEMATIKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Nastas; Nikolić, Zlatomir; Todorović, Borivoje
rbr: 94/43
FIZIČKA AKTIVNOST, FIZIČKA PRIPREMLJENOST I STARENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 239-245, lit. 29
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
FIZIČKA AKTIVNOST / KONDICIJA / STARENJE / KARDIOVASKULARNI SISTEM /
MIŠIĆNO-KOŠTANI SISTEM / METABOLIZAM / GOJAZNOST / PATOLOGIJA STARENJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Nastas; Nikolić, Zlatomir; Todorović, Borivoje
rbr: 94/63
VEŽBANJE U PREVENCIJI BOLESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 347-353, lit. 22
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
AEROBNO VEŽBANJE / PREVENCIJA BOLESTI / KARDIOVASKULARNE BOLESTI /
OSTEOPOROZA
/ GOJAZNOST / ODRASLI / STARI / HIGIJENA / ZDRAVLJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Duško; Živanović, Milorad
rbr: 95/8
BIOMOTORIČKI ASPEKTI TEHNIKE TRČANJA MARATONA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 45-54, lit. 29
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
MARATON / TEHNIKA / BIOMEHANIKA / LOKOMOTORNI APARAT / DISANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/22
Ilić, Ilija
KOJI SU NAŠI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 86
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / KOŠARKA / TRENERI
----------------------------------------------------------------------Ibrajter, Bogdan
rbr: 95/78
IZ ŠTAMPE: LJUDI, SUDBINE, ŽIVOT. ALEKSINE GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 316-317
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / NASTAVNICI FV / SEOSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 96/4
Ilić, Duško
OSNOVNI ZAKONI I MODELI UPRAVLJANJA BRZIM TERMINALNIM POKRETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 29-41, lit. 49
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
MOTORIČKO UČENJE / POKRET, TERMINALNI / MOTORIČKI PROGRAM / BRZINA
POKRETA /
POKRET, TAČNOST / FITSKOV ZAKON / ŠMITOV ZAKON / MOTORIČKA KONTROLA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Nastas; Nikolić, Zlatomir
rbr: 96/8
UTICAJ RAZLIČITIH BRZINA I OTPORA PRI RADU NA BICIKL ERGOMETRU NA
FREKVENCIJU
SRCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 79-85, lit. 23
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
PULS / BICIKL ERGOMETAR / OPTEREĆENJE, PROMENA / PEDALIRANJE, TEMPO /
ERGOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Dušan
rbr: 96/34
MORFOLOŠKE I MOTORIČKE KARAKTERISTIKE UČENIKA OSMIH RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE I
USVOJENOST NASTAVNIH SADRŽAJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 188-194, lit. 18
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / KOŠARKA / ODBOJKA / ATLETIKA / SPORT. GIMNASTIKA /
KANONIČKA
DISKRA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Ilić, Dušan; Stević, Stevan
rbr: 96/56
MIŠLJENJA SEDAMNAESTOGODIŠNJIH UČENICA O PROFESORU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 306-311, lit. 6
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
UČENICI / ŽENE / MIŠLJENJA / INTERESOVANJA / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA FV
/
ANKETA / NASTAVNICI FV, OSOBINE /
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 47/29
ŠKUTELJ,ARTUR: TRENING SKIJAŠA NATJECATELJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 137-138
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
SKIJANJE / TAKMIČARI / PREVOD / PRERADA IZVORNIKA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 47/46
BALKANSKI ŠAMPIONAT KOŠARKE I ODBOJKE U TIRANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 223-225
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
KOŠARKA / ODBOJKA / BALKANSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 47/80
SAVETOVANJE ODBORA ZA SPORTSKE IGRE FISAJ-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 455-456
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / SPORT. IGRE / RAZVOJNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Jerković, V.
rbr: 48/7
II SAVETOVANJE ODBORA ZA LAKU ATLETIKU FISAJ-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 64-66
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / FISKULTURNI SAVEZ YU / SPORT. ORGANIZACIJA / RAZVOJ SPORTA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 48/10
PRILOG ANALIZI KOŠARKE: Sa podacima registrovanim na prvenstvu FNRJ u
košarci
1947. godine u Zagrebu
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 85-107
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / UTAKMICA, ANALIZA /
ŽENE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 48/25
PRILOG ANALIZI KOŠARKE: taktika igre
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 216-233
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / TAKTIKA / UTAKMICA, ANALIZA / SISTEMI IGRE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Lj.
rbr: 48/32
SISTEMATSKI TRENING IGRAČA TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 274-275
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
TENIS / TENISKA ŠKOLA / SPORT. USAVRŠAVANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 48/63
PRILOG ANALIZI KOŠARKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 585-600
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENING / TIMSKA POSTAVA / TRENERI / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 48/65
TRENING NAŠIH KVALITETNIH SMUČARA SA OSVRTOM NA PRIPREME U 1948 GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 610-616
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / TAKMIČARSKE PRIPREME / KONTROLA TRENIRANOSTI
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Vasa
rbr: 48/72
KONFERENCIJA AKADEMIJE PEDAGOŠKIH NAUKA RSFSR O FIZIČKOM ODGOJU UČENIKA
U
SOVJETSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 648-649
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
NASTAVA FV / AKADEMIJA PEDAGOŠKIH NAUKA RSFSR / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 49/4
ODLOMCI IZ ISTORIJE SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 35-57
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 49/16
ODLOMCI IZ ISTORIJE SMUČARSTVA: II deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 179-187, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJSKI RAZVOJ / SKI KURS
----------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 49/40
FIZIČKI ODGOJ U GRAĐANSKOJ I NAUČNOJ PEDAGOGIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 369-377
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PEDAGOGIJA / IDEOLOGIJA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 49/42
PRILOG ANALIZI KOŠARKE - PROBLEMI SUĐENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 386-396
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / SUĐENJE / SUDIJE
----------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 50/5
RAZVOJ SMUČARSKE TEHNIKE I NOVI NASTAVNI PLAN
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 35-41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, INOVACIJE / DIF / NASTAVNI PLAN / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje; Nišavić, Miloš; Polič, Branko
rbr: 51/45
INSTITUT ZA FIZIČKU KULTURU U BEOGRADU - NJEGOV RAZVITAK I SADAŠNJE
STANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 347-372
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / NASTAVNICI FAKULTETA / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNI PLAN /
STUDENTI FK /
BIBLIOTEKA / VISOKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 51/48
PLANINARSKE TURE U NASTAVI INSTITUTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 412-420
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / PLANINARSKA TURA / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 52/7
PREGLED EVOLUCIJE TEHNIKE TRKAČKOG KORAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 56-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI TRČANJE / TEHNIKA, RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 52/14
I MEĐUNARODNI KONGRES SMUČARSKIH UČITELJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 115-120
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SKI INSTRUKTORI / KONGRES / SKI ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 52/16
OSNIVANJE GRUPE-SEKCIJE DEFEKTNIH LICA PRI SPORTSKOM DRUŠTVU DIF
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 126-127
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
HENDIKEPIRANI / KLUB / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 52/55
DEFORMITETI TELA KOD ŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 553-559
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TELESNI DEFORMITETI / KIFOZA / SKOLIOZA / LORDOZA / GRUDNI KOŠ,
DEFORMITETI /
STOPALO, DEFORMITETI / NOGA, DEFORMITETI
----------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
O RĐAVOM DRŽANJU TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 24-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE / LOŠE TELESNO DRŽANJE
rbr: 53/3
----------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 53/23
FIZIČKI ODGOJ U PEDAGOŠKOJ LITERATURI HRVATSKE DO PRVOG SVJETSKOG RATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 178-191, lit. 86
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PEDAGOŠKA LITERATURA / PERIODIKA / ISTORIJA /
HRVATSKA /
GIMNASTIKA / TELOVEŽBA / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Jerković, Jelena
rbr: 53/24
POTROŠNJA ENERGIJE U STATIČKIM NAPORIMA I POSLE NJIHOVOG PRESTANKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 192-199, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STATIČKI NAPOR / ENERGETSKA POTROŠNJA / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 53/34
PREGLED STRUČNE KNJIŽEVNE DJELATNOSTI O FIZIČKOM ODGOJU U HRVATSKOJ DO
1914
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 264-272, lit. 90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / STRUČNA LITERATURA / GIMNASTIKA / ISTORIJA /
TERMINOLOGIJA
/ HRVATSKA / PERIODIKA / "SOKOL"
-----------------------------------------------------------------------
Jerković, Jelena
rbr: 53/35
ULOGA VITAMINA C U FIZIOLOGIJI ČOVEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 273-285, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VITAMIN C / FIZIOLOGIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Janković, Boža
rbr: 53/39
SAVREMENE METODE TRKAČA NA DUGE STAZE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 309-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE DUGIH PRUGA / TRENING / FARTLEK
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 53/46
JOHAN HAJNRIH PESTALOCI (1746-1827)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 354-359
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PESTALOCI, J.H. / PEDAGOGIJA / BIOGRAFIJA / FIZIČKO VASPITANJE /
SISTEMATIZACIJA VEŽBI
----------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 53/50
KAKO ĆE NASTAVNIK FIZIČKE KULTURE DA OCENI I REGISTRUJE DRŽANJE TELA
KOD
ŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 397-403
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE, PREGLED / MEHANIČKA ANALIZA / INDIKATOR ZAVESLAJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 53/57
ŽAN-ŽAK RUSO (1712-1778): (Jean-Jacques Rousseau)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 474-480
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUSO, ŽAN ŽAK / BIOGRAFIJA / FIZIČKO VASPITANJE / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Jerković, Jelena
rbr: 54/18
PROMET ENERGIJE U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 157-167, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / ENERGETSKE KARAKTERISTIKE / SPORTISTI / PLIVANJE
/
VESLANJE / ZIMSKI SPORTOVI / TRČANJE / HODANJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 54/23
O VEŽBAMA PUZANJA KOD DEFORMITETA KIČME
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 189-195
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PUZANJE / KIČMENI DEFORMITETI / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 54/28
OLIMPIJSKE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE
----------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 54/29
ANALIZA OSNOVNIH POJMOVA I NAZIVA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 221-229, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA, DEFINICIJA / TEORIJA FK / TERMINOLOGIJA /
NOMENKLATURA,
STRUČNA / FISKULTURA
----------------------------------------------------------------------Janković, Milan
rbr: 54/35
MODERAN OFANZIVAN TENIS I PROBLEMI NAŠEG TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 273-278
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TENIS / ISTORIJSKI RAZVOJ / TEHNIKA / TRENIRANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 54/47
Janković, Vladimir
ANALIZA OSNOVNIH POJMOVA I NAZIVA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 333-350, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI ODGOJ / NASTAVA FV / FIZIČKO OBRAZOVANJE / TELESNA VEŽBA /
TELESNO
VEŽBANJE / TEORIJA FK /
----------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
rbr: 54/48
O STANJU I PROBLEMATICI TRENERSKOG KADRA U FUTBALSKOM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 351-358
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRENERI / FUDBAL / SPORT. STATISTIKA / KARIJERA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 54/63
ELLI BJORKSTEN (1870-1947)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 452-456
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠVEDSKA GIMNASTIKA / BJORKSTEIN, ELLI / BIOGRAFIJA / FINSKA / ŽENSKA
GIMNASTIKA
/ ČAS VEŽBANJA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
rbr: 54/64
UTISCI SA SVETSKOG PRVENSTVA U FUTBALU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 457-465
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / REPREZENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 55/23
FOKION HAJNRIH KLIAS (1782-1854) (PHOKION HEINRICH CLIAS)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 149-153
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIAS, FOKION HAJNRIH / BIOGRAFIJA / ŠVAJCARSKA / GIMNASTIKA / SPORT.
OBJEKAT /
SPORT. SPRAVE / KOREKTIVNE VEŽBE / KALISTENIJA
----------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 55/40
FIZIČKO VASPITANJE OMLADINE SA TELESNIM DEFORMITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 221-228, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika
Ključne reči:
VEŽBANJE / TELESNI DEFORMITETI / UČENICI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Janković, Boža
rbr: 55/48
IZBAČAJ U SAVREMENOJ TEHNICI BACANJA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 270-272
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TEHNIKA / IZBAČAJ
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 56/19
PRVI GIMNASTIČKI PRIRUČNIK U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 162-168
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
GIMNASTIKA / PRIRUČNIK / ISTORIJSKI RAZVOJ / NASTAVA FV / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 57/48
POVODOM STOGODIŠNJICE ORGANIZOVANOG FIZIČKOG VASPITANJA U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 326-332
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GIMNASTIKA / FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / JUBILEJ / SRBIJA /
SPORT.
ORGANIZACIJA / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Jakubovska, Henrika
rbr: 57/49
SKICE IZ ISTORIJE RADNIČKOG SPORTSKOG POKRETA U POLJSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 333-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 57/52
Jovanović, Borivoje
ŽORŽ EBER (1875-1957)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 354-359
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
EBER, ŽORŽ / FIZIČKO VASPITANJE / METODIKA / BIOGRAFIJA / IN MEMORIAM
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, Jelena
rbr: 58/48
ENERGETSKI UTROŠAK KOD ČOVEKA PRI PENJANJU U PRIRODNIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 284-290
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANINARENJE / ENERGETSKA POTROŠNJA / STUDENTI FK / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
rbr: 59/17
O NEKIM PROBLEMIMA TRENERSKOG KADRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 381-382
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
TRENERSKA KARIJERA
----------------------------------------------------------------------Jončić, Nikola
rbr: 59/21
PLANINARSTVO I NAŠA FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 386-389
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PLANINARSTVO / ORIJENTACIONI KROS / SPORT. ŠTAMPA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Jovan
rbr: 59/74
UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 467-468
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / EKONOMSKI ASPEKTI / VOJVODINA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 59/149
O PROBLEMU PROFESIONALIZMA U NAŠEM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 590-592
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
PROFESIONALNI SPORT / SPORT. RUKOVODIOCI / FINANSIRANJE / ZLOUPOTREBA
SPORTA /
TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 59/158
KARL GAULHOFER(1885-1941)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 615-618
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GAULHOFER, KARL / BIOGRAFIJA / PRIRODNA GIMNASTIKA / VEŽBE / METODIKA /
SISTEMATIZACIJA VEŽBANJA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, jelena
rbr: 59/168
ENERGETIKA U MIROVANJU I ZA VREME RADA U POJEDINIM FAZAMA MENSTRUALNOG
CIKLUSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 671-679, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ENERGETSKA POTROŠNJA / STUDENTI FK / ŽENE / MENSTRUACIJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 59/188
ZBORNIK RADOVA: iznetih na zajedničkom sastanku naučno-metodičkog
saveta pri
VKFS, Centralnog naučnog ispitivačkog instituta za fizičku kulturu i
Višeg
instituta za fizičku kulturu "Georgi Dimitrov", održanog u Sofiji
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 801-802
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TRENING / SPORT. SPECIJALIZACIJA, RANA / ZAMOR / VASPITANJE / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
ZBORNIK RADOVA: iznetih na Trećem naučnom zasedanju na VIF
Dimitrov",
u Sofiji
rbr: 59/189
"Georgi
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 802-803
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TRENING / FIZIOLOGIJA / ISTORIJA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 59/192
GUTSMUTS (POVODOM DVESTOGODIŠNJICE ROĐENJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 825-832
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GUTSMUTS, J.F.G. / BIOGRAFIJA / TEORIJA FK / GIMNASTIKA / IGRA /
SISTEMATIZACIJA GIMNASTIKE / PEDAGOGIJA / FILANTROPINIUM
----------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, Jelena
rbr: 59/199
PRILOG PROUČAVANJU ENERGETSKOG PROMETA I PROMENA KARDIOVASKULARNOG
SISTEMA KOD
PLANINARENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 881-886
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ENERGETSKI PROMET / PLANINARENJE / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 60/21
FIZIČKA KULTURA NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 146-160
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / SAD / SSSR / JAPAN / POLJSKA
/
VELIKA BRITANIJA / SRN / AUSTRIJA / BEOGRADSKI UNIVERZITET / STRATEGIJA
RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 60/36
UVODNA REČ PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA BORE JOVANOVIĆA NA DRUGOM
STRUČNOM
I NAUČNOM SASTANKU DIPLOMIRANIH STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 235-238
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK / ŠKOLSKA REFORMA / NASTAVA FV /
POZDRAVNI
GOVOR
----------------------------------------------------------------------rbr: 60/37
Šepa, Milica; Kurelić, Nikola; Nišavić, Miloš; Jovanović, Borivoje;
Koturović,
Ljubiša
PROFIL VISOKO KVALIFIKOVANIH KADROVA I REFORMA VISOKOG ŠKOLSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 239-259
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Prvi referat
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / VISOKA KVALIFIKACIJA / KADROVSKA ŠKOLA / NASTAVA FV /
ŠKOLSKA
REFORMA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / STRUČNI KADAR, PROFILI /
SPORT.
ORGANIZACIJA / SPORT. REKREACIJA / KINEZITERAPIJA / STUDENTI FK / FFK /
ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 60/48
O SPECIJALIZACIJI ZA KINEZITERAPIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 285-287
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Janković-Reljić, Jelica
rbr: 60/58
O OCENJIVANJU U FIZIČKOJ KULTURI U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 299-305
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Drugi referat
Ključne reči:
OCENJIVANJE / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / PEDAGOŠKA EVIDENCIJA /
FIZIČKE
SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Juras, Vjekoslav
rbr: 60/60
ŠKOLSKA SPORTSKA ZNAČKA I OCENJIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 311-313
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / OCENJIVANJE / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Ješić, Dragiša
rbr: 60/69
BICIKLIZAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 381-385
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BICIKLIZAM / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Juraković, Dubravka
rbr: 61/26
O RADU DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU OSNOVNE ŠKOLE KRUGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 115-116
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Juhas, Mihailo
rbr: 61/37
RAZVIJATI LJUBAV PREMA FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 150-155
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / MOTIVACIJA / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Branka
rbr: 61/38
VIŠE IZLETA I BIVAKOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 155
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Izlet / Bivak
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 61/56
BUDUĆNOST NAŠEG SPORTA BIĆE UPRAVO U ŠKOLSKIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 191-193
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / STRATEGIJA RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Vasa; Gavrilović, Živojin
rbr: 61/90
O NEKIM ANTROPOMETRIJSKIM MERAMA NAŠIH VRHUNSKIH RVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 295-297, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
RVANJE / ANTROPOMETRIJA /
----------------------------------------------------------------------Jeločnik, Marjan
rbr: 62/88
OMLADINSKE SMUČKE SA GLEDIŠTA SAVREMENE TEHNIKE I METODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 435-437
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SKIJE, OMLADINSKE / KONSTRUISANJE OPREME
----------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 63/75
KONSTANTIN MOMIROVIĆ - "DŽUDO", IZDANJE "SPORTSKE ŠTAMPE" ZAGREB I
"SPORTSKE
KNJIGE" BEOGRAD, 1963.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 381
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
DŽUDO / ISTORIJAT / TEHNIKA / FILOZOFIJA SPORTA
----------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
rbr: 63/108
OTVORITI GRAĐANIMA VRATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 441-442
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Jončić, Koča
rbr: 63/113
O JAVNOSTI PRI TROŠENJU SREDSTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 445-446
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
FINANSIRANJE / PLANINARSTVO / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Janković, Boža; Novaković, Nedeljko; Savić, Srđan
rbr: 64/24
REZULTATI ISPITIVANJA PRIPREMLJENOSTI NAŠIH VRHUNSKIH BICIKLISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 147-163
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
BICIKLIZAM / SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / FUNKCIONALNE
SPOSOBNOSTI /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Jankelić, Jovan
rbr: 66/3
PRILOG PROUČAVANJU OBRTANJA TRUPA U KRISTIJANIJI (ROTACIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 16-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / KRISTIJANIJA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 66/36
ANALIZA NEKIH POKAZATELJA OPŠTE FIZIČKE SPREMNOSTI DŽUDISTA U SR SRBIJI
1966.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 236-247
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DŽUDO / SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / TESTIRANJE / SNAGA / BRZINA
/
POKRETLJIVOST / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 66/49
RVANJE - OBUKA I BORBA BEZ STRUNJAČE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 314-321
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / NASTAVA FV / RVAČKA STRUNJAČA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan; Janković, Gordan
rbr: 67/26
POVREDE PRI TRČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 147-152
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
TRČANJE / SPORT. POVREDE / LEČENJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 67/49
PONOVO AKTUELIZIRANA SVA PITANJA FIZIČKE KULTURE NA UNIVERZITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 241-246
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT / HRONOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan
rbr: 68/33
ANGAŽOVANOST VEĆIH GRUPA MIŠIĆA KOD BACAČA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 171-176
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / VEŽBE SNAGE / TEHNIKA / MIŠIĆNA AKTIVNOST
----------------------------------------------------------------------Jugović, Aleksandar
rbr: 68/36
NEKA ISKUSTVA IZ RADA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE
OSIJEK
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 183-186
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OPŠTINSKI ODBOR ŠSD / OSIJEK / SELO
----------------------------------------------------------------------Juras, Vjekoslav
rbr: 68/55
UTJECAJ SPORTSKIH IGARA NA NEKE ODGOJNE VARIJABLE UČENIKA SREDNJIH
ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 296-298
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / SPORTISTI / KOŠARKA / RUKOMET / FUDBAL /
ŠKOLSKI
USPEH / SOCIJALNI STAVOVI / KONZERVATIVIZAM / KONFORMIZAM /
AUTORITARIJANIZAM /
ZNANJA O FK / ZNANJA O SPORTU
----------------------------------------------------------------------Čolić, Milutin; Jovin, Srđan
rbr: 69/5
SVAKODNEVNO FIZIČKO VEŽBANJE U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 21-29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SVAKODNEVNO VEŽBANJE / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI /
TESTIRANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir; Jeričević, Gordan
rbr: 69/17
KORIŠĆENJE FILMA KAO POMOĆNOG NASTAVNOG SREDSTVA PRI USVAJANJU TEHNIKE
SLOŽENOG
KRETANJA - NISKOG STARTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 81-88, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NISKI START / FILM / OBUČAVANJE / EKSPERIMENT
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 69/27
SEDEĆI POLOŽAJ KAO JEDAN OD UZROČNIKA POJAVE LOŠIH DRŽANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 138-144, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
LOŠE TELESNO DRŽANJE / SEDENJE / MIŠIĆNI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 69/29
KARATE - NOVA SPORTSKA AKTIVNOST U NAŠOJ ZEMLJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 166-175, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE / TEHNIKA / SPORT. PRAVILA
----------------------------------------------------------------------Jovančić, Milovan
rbr: 69/43
ORGANIZACIJA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA U ŠVEDSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 239-245
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / ŠVEDSKA / SPORT. OBJEKAT /
STRUČNI
KADAR
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka; Koturović, Ljubiša
rbr: 70/4
TELESNI STATUS KOD KANDIDATA ZA UPIS NA I GODINU V.Š.F.V. (ŠKOLSKE
1966-67. I
1967-68. GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 20-28, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / TELESNI STATUS / KIČMENI STUB /
KOLENO
----------------------------------------------------------------------rbr: 70/22
Jokl, Ernst
SAOPŠTENJE O SVETSKOM REKORDU U SKOKU U DALJ BOBA BIMONA I O NJEGOVOM
KOLAPSU
POSLE TOGA U MEKSIKO SITIJU, 18. OKTOBRA 1968. (PREVEO BORIVOJE
TODOROVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 133-137
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SKOK UDALJ / SVETSKI REKORD / BIMON, BOB / KATAPLEKSIJA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 70/27
PRIKAZ VEŽBI ZA PREVENCIJU I TERAPIJU RAVNIH STOPALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 157-166, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOREKTIVNE VEŽBE / STOPALO, RAVNO / PREVENCIJA / TERAPIJA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka; Koturović, Ljubiša
rbr: 70/34
PROCENAT RAVNOG STOPALA KOD KANDIDATA ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU ZA
FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 214-222
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / STOPALO, RAVNO
----------------------------------------------------------------------Mrđa, Dragoljub; Jevtić, Bogoljub
rbr: 70/38
MLADI NASTAVNIK I ZAOSTALA SREDINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 241-243
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / USLOVI RADA / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVNIČKI KOLEKTIV /
----------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 70/44
PODVODNI LOV
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 262-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PODVODNI LOV / RONJENJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 71/2
Kurelić, Nikola; Jeumović, Rodoljub; Klisinska, Dragica; Basta,
Ljubica;
Vukosavljević, Rajko; Stojanović, Milutin; Stanojević, Ivan;
Stefanović,
Miodrag
ZDRAVSTVENO I FIZIČKO STANJE I VASPITANJE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 3-17
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
OMLADINA / ZDRAVSTVENO STANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NASTAVA FV /
ŠKOLSKI
SPORT / UHRANJENOST / TELESNI DEFORMITETI / NAUČNI RAD / SAVEZNA
SKUPŠTINA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 72/24
DOBRE IDEJE TREBA PRIHVATITI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 136-138
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV, CENTRALIZOVANA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / RODITELJI
/
TELESNI DEFORMITETI / KOREKTIVNA GIMNASTIKA / SPORT. CENTAR
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan
rbr: 73/7
TREĆI DANI SPORTSKE MEDICINE U ZAJEČARU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 40-42
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / SIMPOZIJUM / TELESNI DEFORMITETI
----------------------------------------------------------------------Jošić, Vukosav
rbr: 73/44
OSVRT NA RAD D. N. DENISKINA I V. V. KUZNJECOVA: "RAZVITAK SVOJSTAVA
BRZINE I
SNAGE KOD MLADIH BACAČA POMOĆU SPECIJALNIH TRENAŽNIH SREDSTAVA (RAD
OBJAVLJEN U
ČASOPISU TEORIJA I PRAKSA FIZIČKE KULTURE, BR. 4, APRIL 1972, MOSKVA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 236-241
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TRENING / BRZINA / SNAGA / TRENAŽER / SPORTISTI, MLADI
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Dželebdžić, Zoran
rbr: 74/27
PREDLOG 42-ČASOVNE RADNE NEDELJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 15-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / RADNA NEDELJA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan
rbr: 74/31
NEKA RAZMIŠLJANJA O "FLOPU" I NJEGOVOJ BIOMEHANICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 27-32, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKOK UVIS / FOSBERI / BIOMEHANIČKA ANALIZA / TEHNIKA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Jankov, Blagoj
rbr: 74/38
KAKO SAM ZA DESET DANA NAUČIO DA SMUČAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 46-47, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKI KURS / OBUČAVANJE / POČETNICI
----------------------------------------------------------------------Janevski, Milan
rbr: 75/16
JEDAN PREDLOG ZA OMASOVLJENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA VODI U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 49-50
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VESLANJE / ČAMAC, ŠKOLSKI / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Jeannotat, Yves
rbr: 75/54
TRČANJE RADI REKREACIJE (PREVEO R. BAN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 47-50
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TRČANJE / REK. AKTIVNOSTI / PROPAGANDA / TRENAŽNI PLAN / SPORT ZA SVE /
ŠVAJCARSKA / FITNIS PIRAMIDA / SAMOSTALNO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Fakultet za fvJZFKMS
rbr: 75/55
FIZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE U ŠKOLAMA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE
SRBIJE
(PREDLOG KONCEPCIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 51-55
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA / NASTAVNI ZADACI / SREDNJA ŠKOLA / MOTIVACIJA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan; Stefanović, Đorđe
rbr: 76/40
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (ATLETIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 145-148
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Joksimović, Stanimir
rbr: 76/60
ŽENSKI FUDBAL - DA ILI NE?
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 215
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FUDBAL, ŽENSKI / EFEKTI VEŽBANJA / POLNE ODLIKE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; DŽelebdžić, Zoran
rbr: 76/62
KAKO DA VEŽBATE DA BISTE POBOLJŠALI SVOJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 221-222
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SAMOSTALNO VEŽBANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / INSTRUKTIVNI DOPIS
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan; Stefanović, Đorđe
rbr: 76/67
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (ATLETIKA, TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA, II DEO)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 231-233
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Belova, L.; Korotkov, I.; Jakovlev, V.
rbr: 76/91
IGRE U KRETANJU (PREVELI TOMISLAV NIKOLIĆ I VUKAŠIN KOSTIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 322-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
DEČIJE IGRE / ELEMENTARNE IGRE
----------------------------------------------------------------------Jovin, Đorđe
rbr: 76/102
NEKE RELACIJE KOGNITIVNIH I PATOLOŠKIH KONATIVNIH FAKTORA I USPEHA U
GAĐANJU
PUŠKOM M48
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 361-364, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Jankelić, Jovan
rbr: 77/14
PROGRAM JUGOSLOVENSKE ALPSKE ŠKOLE SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 48-49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
YU SKI ŠKOLA / SKIJANJE / OBUČAVANJE, PROGRAM
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/55
Jorga, Ilija; Jorga, Vladimir; Starčević, V.; Mujović, Vujadin;
Anđelković, I.;
Milenković, B.
SPIROMETRIJSKI PARAMETRI VRHUNSKIH KARATE SPORTISTA U USLOVIMA
DOZIRANOG
OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 174-176, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI, VRHUNSKI / SPIROMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 78/18
PRILOG DISKUSIJI O OBIMU POSLOVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 62-64
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / OBIM POSLA / RADNO VREME
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir; Janačković, Bratoljub
rbr: 78/42
SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA ORA "MORAVA 77"
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 141-143, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
JUTARNJE VEŽBANJE / TAKMIČENJE / ORA
----------------------------------------------------------------------Jeremić, Branislav
rbr: 78/43
SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA ORA "KRAGUJEVAC 77"
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 143-144, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
JUTARNJE VEŽBANJE / TAKMIČENJE / ORA / REK. AKTIVNOSTI
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Vukadinka
rbr: 78/59
PRAĆENJE PROMENA PSIHOMOTORNOG STATUSA KOD UČENICA I RAZREDA GIMNAZIJA
"SVETOZAR MARKOVIĆ" I "STEVAN SREMAC" U NIŠU U TOKU JEDNE ŠKOLSKE
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 198-205, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Janevski, Milan
rbr: 78/73
DAN NA VODI U OBRAZOVNOM CENTRU ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNJU I
HIDROGRADNJU (OD
ZAMISLI DO REALIZACIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 249-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / JEDRENJE / DAN NA VODI / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA /
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 78/84
POUZDANOST NEKIH KOMPOZITNIH MOTORIČKIH TESTOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 290-296, lit. 17
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TEST, KOMPOZITNI / TEST, POUZDANOST / MOTORIKA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin; Jeričević, Desanka
rbr: 78/99
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: OSLOBAĐANJE UČENIKA OD NASTAVE FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 337
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Janković, Boža
rbr: 78/113
ATLETIKA U PROGRAMU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA STUDENATA BEOGRADSKOG
UNIVERZITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 384-385
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Janketić, Jovan
rbr: 78/117
PRIJEDLOG STANDARDIZACIJE DIMENZIJA RUKOMETNIH LOPTI ZA POJEDINE
UZRASNE
SKUPINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 379-399, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RUKOMETNA LOPTA / STANDARDIZACIJA / PLANIMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 78/129
JOVAN KRAJČINOVIĆ: STOPALO I OBUĆA (KLINIČKA BOLNICA NOVI SAD, NOVI
SAD, 1976.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 428
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STOPALO / OBUĆA / ORTOPEDIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/8
Grbović, Miljan; Gavrilović, Predrag; Jocić, Dragan; Perović, Dragomir;
Koprivica, Vladimir
DINAMIKA RAZVOJA NAJBOLJIH REZULTATA U NAŠOJ ATLETICI U OLIMPIJSKOM
CIKLUSU
1972-1976. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 41-44
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. REZULTAT / SPORTISTI YU / ŽENE / OLIMPIJSKI CIKLUS
----------------------------------------------------------------------Jovičić, Dušan
rbr: 79/11
KARAKTERISTIKE OPŠTEG USPEHA UČENIKA SOMBORSKIH SREDNJIH ŠKOLA PRE I
POSLE
OSLOBAĐANJA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 51-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
UČENICI / ŠKOLSKI USPEH / SREDNJA ŠKOLA / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Živanović, Nenad; Joksimović, Stanimir
rbr: 79/17
"LIK NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA" (OLOMOUC, ČSR, 17-20.9.1978.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 68
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / INTER KONFERENCIJA
-----------------------------------------------------------------------
Jeričević, Desanka
rbr: 79/22
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (KINEZITERAPIJA - SKOLIOZE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 72-74
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / SKOLIOZA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko
rbr: 79/37
KORELACIJA IZMEĐU USPEŠNOSTI U IZVOĐENJU KATA I BORBENIH REZULTATA U
KARATE-SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 132-133, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE BORBA / KATE / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 79/45
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 151-153
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / SKOLIOZA / KIFOZA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-----------------------------------------------------------------------
Jovanović, Dragoslav
rbr: 79/50
1979. GODINA - ODLUČUJUĆA ZA SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ FIZIČKE KULTURE I
PROMENU
REALNIH ODNOSA IZMEĐU UDRUŽENOG RADA I FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 167-169
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / UDRUŽENI RAD / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Jugović, Aleksandar
rbr: 79/51
PRIPREME NAŠIH SPORTISTA ZA MIS 79
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 170-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TAKMIČARSKE PRIPREME / YU REPREZENTACIJA / MIS 79
----------------------------------------------------------------------Jarić, Slobodan
rbr: 79/88
KRITIČKI OSVRT NA ČLANAK Z. KLAŠNJE "NEKI PROSTORNO-VREMENSKI
PARAMETRI..."
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 4, str. 301-302
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ODBOJKAŠKA LOPTA / HRONOCIKLOGRAFIJA / KRITIKA EKSPERIMENTA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 79/99
ISKUSTVA U KOREKTIVNOM RADU KOD PREVREMENO PREKINUTOG LEČENJA E. D. F.
I
MILWAUKEE-MIDEROM (PRIKAZ ČETIRI SLUČAJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 362-367, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kineziterapija
Ključne reči:
KOREKTIVNO VEŽBANJE / MILVOKI MIDER / E.D.F. MIDER / PRIKAZ SLUČAJA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan; Višnjić, Dragoljub
rbr: 79/110
MEĐUNARODNI KONGRES A. I. E. S. E. P. "TJELESNI ODGOJ I SPORT" (BRAČ,
25-30.09.1979.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 415-417
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
AIESEP / INTER KONGRES / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT
----------------------------------------------------------------------Jarić, Slobodan
rbr: 80/7
TEORIJA SUDARA U PRAKSI I ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA RESTITUCIJE
RUKOMETNE LOPTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 34-36
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TEORIJA SUDARA / RUKOMETNA LOPTA / KOEFICIJENAT RESTITUCIJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Mile
rbr: 80/35
TELESNI RAZVOJ UČENIKA OD 14 GODINA KOJI TRENIRAJU I UČENIKA KOJI NE
TRENIRAJU
FUDBAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 125-129, lit. 24
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SPORTISTI / FUDBAL
----------------------------------------------------------------------Jocić, Miodrag
rbr: 80/36
FIZIČKO VASPITANJE STUDENATA UNIVERZITETA U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 130-132, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Ivanić, Sava
rbr: 80/49
STANJE I PROBLEMI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA MLAĐIH RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE
BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 165
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / RAZREDNA NASTAVA
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/70
Jorga, Ilija; Jorga, Vladimir; Starčević, V.; Mujović, Vujadin
MINUTNI I UDARNI VOLUMEN SRCA I UTROŠAK KISEONIKA U USLOVIMA "VITA
MAXIMA"
VRHUNSKIH KARATE-SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 218-221, lit. 25
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SRCE, VOLUMEN / POTROŠNJA KISEONIKA / KARATE / SPORTISTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 80/74
VREDNOVANJE TESTOVNIH REZULTATA -CENTILNE NORME
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 244-246, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TESTOVI, BATERIJA / NORME, CENTILNE / UČENICI /
ŽENE /
SREDNJA ŠKOLA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Ivanić, Sava
rbr: 80/83
NEKI POKAZATELJI U ODNOSU ŠKOLSKE SREDINE PREMA NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA U
MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 271-272
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun; Alimpić, Dušan; Jeričević, Desanka
rbr: 80/131
SPORTSKA OŠTEĆENJA I SPORTSKE POVREDE KIČMENOG STUBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 430-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KIČMENI STUB / SPORT. POVREDE / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Ivanić, Sava
rbr: 80/137
DOPRINOS OSNOVNE ŠKOLE UNAPREĐIVANJU FIZIČKOG VASPITANJA U MLAĐIM
RAZREDIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 453-454
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / SPORT. REKVIZIT / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Jakševac, Ivan
rbr: 81/8
MUZIKA I FIZIČKO VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 39-41, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MUZIČKA PRATNJA / FIZIČKO VEŽBANJE / VEŽBOVNI SASTAV / MANIFESTACIJE /
FANFARE
/ HIMNE / KANTATE / KORAČNICE
----------------------------------------------------------------------Jankelić, Jovan
rbr: 81/11
TEHNIKA PADOVA U SMUČANJU NA STRMIM ZALEĐENIM PADINAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 47-49, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKI PADOVI / OBUČAVANJE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan
rbr: 81/14
PODSTICAJNO DELOVANJE KOŠARKAŠKOG KULBA "BUDUĆNOST" NA OMASOVLJAVANJE
VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OBRAZOVNOM CENTRU "VUK KARADŽIĆ" U BABUŠNICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 56-57
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / KLUB / KOŠARKA / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Janevski, Milan
rbr: 81/17
JEDAN PREDLOG ZA KORIŠĆENJE SPORTOVA I AKTIVNOSTI NA VODI U REDOVNOJ
NASTAVI
FIZIČKOG VASPITANJA I VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 64-65
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORTOVI NA VODI / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Hil-Ivič, Marija; Jovanić, Milka
rbr: 81/32
PROBLEMI OSLOBAĐANJA UČENIKA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 137-139, lit. 11
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Jotović, Ljubinko
rbr: 81/40
MESTO, ULOGA I ZNAČAJ FIZIČKE KULTURE LAKO MENTALNO ZAOSTALE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 162-164
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / MENTALNO RETARDIRANI / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Ivan
rbr: 81/54
KANONIČKE RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH DIMENZIJA
STUDENTKINJA U
SFRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 197-201, lit. 13
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / STUDENTI / ŽENE / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 81/64
USPOSTAVLJANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA UTVRĐIVANJE I PRAĆENJE
MORFOLOŠKIH
KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ŠKOLSKE POPULACIJE U JEDNOM
GRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 234-235
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
INFORMACIONI SISTEM,GRADSKI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/84
Jovanović, Milan
MOGUĆNOST OSTVARIVANJA KONTINUITETA U FIZIČKOM VASPITANJU OD PRVOG DO
OSMOG
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 301-304
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / KONTINUITET NASTAVE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 81/100
FAKTORSKA ANALIZA NEKIH TESTOVA ZA PROCENU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 366-372
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / FAKTORSKA STRUKTURA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Jakševac, Ivan
rbr: 81/106
MUZIKA I FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 394-398, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MUZIKA / RITAM / MELODIJA / TEMPO / HARMONIJA / POLIFONIJA / POKRET
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Ivan
rbr: 81/128
KANONIČKI DISKRIMINATIVNI MODEL U FUNKCIJI OBJAŠNJAVANJA SPECIFIČNOSTI
SPORTSKIH AKTIVNOSTI STUDENATA SFRJ U MULTI-VARIJANTNOM ANTROPOLOŠKOM
PROSTORU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 466-471, lit. 43
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
METODOLOGIJA / KANONIČKI MODEL / DISKRIMINATIVNA ANALIZA / STUDENTI /
BAVLJENJE
SPORTOM / SPORT. GRANE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Juras, Vjekoslav
rbr: 81/129
NEKI PROBLEMI BROJA UČENIKA I KOEDUKACIJE NA NASTAVI TJELESNOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 476-477
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOEDUKACIJA
----------------------------------------------------------------------Jakševac, Ivan
rbr: 81/136
MUZIKA I REKREACIJA RADNIH LJUDI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 494-496, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
MUZIKA / REKREACIJA / ZAPOSLENI / RADNA PAUZA
----------------------------------------------------------------------rbr: 82/5
Ivančević, Vladimir; Ristanović, Dušan; Gavrilović, Predrag; Jarić,
Slobodan
LINEARNI TROKOMPONENTNI MODEL SKELETNOG MIŠIĆA I NJEGOVE BIOMEHANIČKE
IMPLIKACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 22-26, lit. 13
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / MATEMATIČKI MODEL / BIOMEHANIKA
----------------------------------------------------------------------Janković, Mile
rbr: 82/7
TESTIRANJE EKSPLOZIVNE SNAGE UČENIKA STARIH 14 GODINA KOJI IGRAJU
FUDBAL I KOJI
SE NE BAVE SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 35-39, lit. 28
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
SNAGA, EKSPLOZIVNA / UČENICI / NEVEŽBAČI / SPORTISTI / FUDBAL /
TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan
rbr: 82/11
SPORTSKO-TEHNIČKO ZNANJE UČENIKA IV RAZREDA I ODNOS OSNOVNE ŠKOLE PREMA
ZADACIMA FIZIČKOG VASPITANJA U MLAĐIM RAZREDIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 50-51
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / TEHNIČKO ZNANJE / UČENICI / TESTIRANJE / ŠKOLSKA UPRAVA /
NASTAVNI
USLOVI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 82/30
KINEZITERAPIJA: SKOLIOZE I KIFOZE. GRAĐA ZA TEMATSKU BIBLIOGRAFIJU,
1977-1981
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 95-98
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / SKOLIOZA / KIFOZA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 82/40
UTICAJ ROTACIJA U SAGITALNOJ, HORIZONTALNOJ I FRONTALNOJ RAVNI NA
GRUPISANJE
POGODAKA U GAĐANJU STILETOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 136-139, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
GAĐANJE STILETOM / KOORDINACIJA / VESTIBULARNI APARAT
----------------------------------------------------------------------Stanković, Dragan; Jordanović, Vitomir
rbr: 82/50
POTREBE I MOGUĆNOSTI ZA ORGANIZOVANJE AKTIVNOG ODMORA NA FAKULTETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 173-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / FAKULTET
----------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava; Tomašević, Vladimir; Jovanović, Zoran
rbr: 82/65
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA BEOGRADSKIH OSNOVNIH I
SREDNJIH
ŠKOLA 1980/81. GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 223-227
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / TESTIRANJE /
OSNOVNA
ŠKOLA / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 82/67
REZULTATI USPOSTAVLJENOG SISTEMA ZA PRAĆENJE MORFOLOŠKIH I MOTORIČKIH
KARAKTERISTIKA UČENIKA U SUBOTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 230-234, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INFORMACIONI SISTEM / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA
ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA / SUBOTICA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 82/72
ULOGA I UTICAJ DVEJU METODA KOJE SE DANAS PRIMENJUJU U PROCESU
KOREKCIJE
POSTURALNIH POREMEĆAJA KIČMENOG STUBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 247-254, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Ključne reči:
TELESNI DEFORMITETI / KIČMENI STUB / E.D.F. GIPS / MILVOKI MIDER /
KOREKTIVNE
VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan; James, Nigel
rbr: 82/89
STEREOLOŠKA ANALIZA MIONUKLEUSA PRE I POSLE INTENZIVNOG MIŠIĆNOG
NAPREZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 307-309, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
STEREOLOŠKA ANALIZA / EKSPERIMENTI NA ŽIVOTINJAMA / CITOLOGIJA / EFEKTI
VEŽBANJA / MIŠIĆNO TKIVO
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 82/105
NARODNA SPORTSKA NADMETANJA KAO ELEMENTI REKREACIJE DECE SA POSTURALNIM
POREMEĆAJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 355-357, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NARODNA NADMETANJA / KOREKTIVNE VEŽBE / NADVLAČENJA / OBARANJE RUKE
----------------------------------------------------------------------Jokić, Branislav
rbr: 82/123
OBRADA PODATAKA U SPORTSKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 431-436
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / STATISTIKA UTAKMICE / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Nikodije
rbr: 82/124
UVOD U RONJENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 436-441, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RONJENJE / TEHNIKA / OPREMA / OBUČAVANJE / PODVODNI RIBOLOV / PODVODNA
ORIJENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Jakševac, Ivan
rbr: 83/3
MUZIKA I OLIMPIJSKE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 11-14, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MUZIČKA DELA / OLIMPIJSKE IGRE
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan; James, Nigel
rbr: 83/4
STEREOLOŠKA ANALIZA MIŠIĆNIH VLAKANA I MIONUKLEUSA U HIPOKINEZIRANIH
PASA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 15-17, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 83/5
REZULTATI USPOSTAVLJENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRAĆENJE MORFOLOŠKIH
I
MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA UČENIKA U SUBOTICI 1982. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 17-21, lit. 7
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
INFORMACIONI SISTEM / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI /
OSNOVNA
ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / SUBOTICA
----------------------------------------------------------------------Jelušić, Veselin
rbr: 83/12
SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE BRZINE TRČANJA FUDBALERA PIONIRSKOG UZRASTA (SA
ODGOVARAJUĆIM TESTOVIMA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 37-40, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / BRZINA TRČANJA / PIONIRI / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 83/15
NAJČEŠĆI POSTURALNI POREMEĆAJI RAMENOG POJASA U ŠKOLSKE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 49-54, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POSTURALNI POREMEĆAJI / RAMENI POJAS / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub; Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 83/34
ODNOSI POKAZATELJA NEKIH BIOMOTORIČKIH SVOJSTAVA UČENIKA I UČENICA
PRVOG
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 112-113, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POLNE RAZLIKE / UČENICI / ŽENE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NASTAVA FV /
KOEDUKACIJA
/ OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub; Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 83/54
EFIKASNOST RAZLIČITIH METODA RADA NA UVEĆANJU GIPKOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 188-192, lit. 13
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
GIPKOST / EFEKTI VEŽBANJA / VEŽBOVNI PROGRAM / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan
rbr: 83/75
PREDLOG ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U DEČIJEM VRTIĆU
"SRETEN
MLADENOVIĆ" U RAKOVICI SA DECOM OD 5 DO 7 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 286-291, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBOVNI PROGRAM / VRTIĆ / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Nikodije
rbr: 83/80
ANALIZA KRETANJA NOGU KOD TAKMIČARSKE TEHNIKE PLIVANJA S PERAJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 308-310, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE PERAJIMA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Jovin, Đorđe
rbr: 84/12
UTICAJ PASIVNE I AKTIVNE FAZE GAĐANJA NA PARCIJALNU EFIKASNOST U
GAĐANJU
SERIJSKOM VAZDUŠNOM PUŠKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 46-47, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / VAZDUŠNA PUŠKA / TEHNIKA GAĐANJA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 84/14
KRATAK ISTORIJAT POSTURAL SCHOOL SCREENING-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 53-59, lit. 49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Ključne reči:
POSTURALNI SKRINING / UČENICI / ORTOPEDIJA / RENDGEN / TELESNI
DEFORMITETI
----------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan; James, Nigel
rbr: 84/27
PROMENE KAPILARNE MREŽE SKELETNIH MIŠIĆA KOD TRENIRANIH ŽIVOTINJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 94-96, lit. 32
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
MIŠIĆI / KAPILARIZACIJA / EKSPERIMENTI NA ŽIVOTINJAMA / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Juras, Vjekoslav
rbr: 84/47
SAVJETI ZA TJELESNU I ZDRAVSTVENU KULTURU DJECE I OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 166-167
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SAVETODAVNA TELA / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / OMLADINA / FIZIČKO
VASPITANJE /
ZDRAVSTVENA KULTURA / DRUŠTVENI UTICAJ
-----------------------------------------------------------------------
Jovović, Veselin
rbr: 84/53
UTICAJ ZAGRIJAVANJA ORGANIZMA TJELESNIM VJEŽBANJEM NA POKRETLJIVOST
KIČMENOG
STUBA U SAGITALNOJ RAVNI
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 189-194, lit. 25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZAGREVANJE / POKRETLJIVOST / KIČMENI STUB / UČENICI / ŽENE / SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko
rbr: 84/82
REZULTATI ISPITIVANJA MOTIVACIJE POSTIGNUĆA KOD KARATE TAKMIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 279-282, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / MOTIVACIJA / SPORT. POSTIGNUĆE
----------------------------------------------------------------------Jurišević, Miodrag
rbr: 85/4
PROBLEMI JEZIKA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 12-13, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SEMIOTIKA / KOMUNIKACIONI SISTEM / JEZIČKI ASPEKTI / TERMINOLOGIJA /
GESTUALNOST TELA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Juhas, Irina
FREKVENCIJA KORAKA U SPRINTERSKOM TRČANJU
rbr: 85/13
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 44-46, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPRINT / FREKVENCA KORAKA / UVEŽBAVANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Nikodije; Bošković, Dragoslav
rbr: 85/48
KOMPARATIVNA ANALIZA FIZIČKOG RAZVITKA ŠTIĆENIKA ZAVODA ZA VASPITANJE
OMLADINE
I UČENIKA OBRAZOVNO-VASPITNIH ORGANIZACIJA USMERENOG OBRAZOVANJA U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 170-172, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DELINKVENCIJA, JUVENILNA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / ANTROPOMETRIJA /
KOMPARATIVNA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Janković, Mile
rbr: 85/73
MESTO I ULOGA FUDBALA U SISTEMU OPŠTENARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE
SAMOZAŠTITE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 252-253, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / ONO
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan
rbr: 85/78
NOVI SADRŽAJI PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I
OSNOVNA DIDAKTIČKO-METODIČKA NAČELA ZA USPEŠNU REALIZACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 271-274, lit. 4
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM, NOVI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Repić-Čujić, Vesna; Juhas, Irina
rbr: 85/84
POVODOM PRVOG OLIMPIJSKOG MARATONA ZA ŽENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 284-285
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MARATON / ŽENE / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko; Bačanac, Ljubica; Mudrić, Radomir
rbr: 85/98
UTICAJ NEKIH PSIHOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KARATE-VEŽBAČA NA USVAJANJE
ODREĐNIH
TEHNIKA I NJIHOVU PRIMENU U USLOVIMA SPORTSKE BORBE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 324-328, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / USVOJENOST TEHNIKE / NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA /
ANKSIOZNOST
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Zoran
rbr: 86/64
U POVODU JUBILEJA JUGOSLOVENSKOG ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU I MEDICINU
SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 230-231
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
JZFKMS / JUBILEJ / NAUČNI RAD / STRUČNE INSTITUCIJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 86/72
Marić, Josip; Volčanšek, Boris; Soršak, Toni; Jerković, Stjepan;
Janković,
Vladimir
RELACIJE IZMEĐU NEKIH MANIFESTNIH ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI I USPJEHA
U
IZVOĐENJU NEKIH TEHNIKA RVANJA KLASIČNIM NAČINOM KOD RVAČA JUNIORA...
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 258-263, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
RVANJE / JUNIORI / ANTROPOMETRIJA / IZVOĐENJE VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Jovin, Đorđe
rbr: 86/75
NEKE RELACIJE PARCIJALNOG, OPŠTEG ŠKOLSKOG USPEHA I STEPENA
ANGAŽOVANOSTI I
STAVOVA PREMA AKTIVNOSTIMA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 271-272, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI USPEH / STAVOVI / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan
rbr: 86/103
PRIMENA NOVOG PROGRAMA FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U PRVOM
RAZREDU
OSNOVNIH ŠKOLA BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 349-351, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČENICI / ŽENE / SPORT. ZNANJE /
FIZIČKE
SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Jarić, Slobodan
rbr: 87/11
BIOMEHANIČKA ISTRAŽIVANJA MAKSIMALNOG SUNOŽNOG VERTIKALNOG ODSKOKA I
NJIHOVE
IMPLIKACIJE U PRAKSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 30-37, lit. 61
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODSKOK SUNOŽNI / BIOMEHANIČKA ANALIZA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Jovin, Đorđe
rbr: 87/38
EFIKASNOST GAĐANJA SERIJSKOM MALOKALIBARSKOM PUŠKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 111-112, lit. 7
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / MALOKALIBARSKA PUŠKA / EFIKASNOST GAĐANJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/41
Jeričević, Gordan; Petrović, Dragomir; Stefanović, Đorđe; Tomaš, Duško
EFIKASNOST OBUČAVANJA SKOKA U DALJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 119-121, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKOK UDALJ / TEHNIKA / OBUČAVANJE, REDOSLED / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Katić, Ratko; Jakulj, Tonči; Zagorac, Nebojša
rbr: 88/12
KANONIČKE RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SITUACIONOMOTORIČKIH
KARATE-TESTOVA KOD PIONIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 51-53, lit. 6
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / PIONIRI / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / SITUACIONI TEST
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan; Infante-Seder, Rosa
rbr: 88/62
IZBOR TESTOVA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 229-232, lit. 8
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / KUPEROV TEST / ISMAILOV TEST / UČENICI / ŽENE /
OSNOVNA
ŠKOLA / TESTIRANJE, PROTOKOL / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko
rbr: 88/68
METODA STZS1 ZA ISPITIVANJE SITUACIONIH SPOSOBNOSTI KARATISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 252-254
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / SITUACIONI TEST / MERNI INSTRUMENT / METODA STZS1 / PATENT
-----------------------------------------------------------------------
Janićijević, Dušan
rbr: 88/69
TRENING NAJBOLJIH JUGOSLOVENSKIH TRKAČA DUGIM STAZAMA U TAKMIČARSKOM
PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 255-260, lit. 14
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TRČANJE DUGIH PRUGA / TRENAŽNI POKAZATELJI / SPORTISTI / ANKETA
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 89/34
TEORETSKA ZNANJA STUDENATA O FIZIČKOM I ZDRAVSTVENOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 137-140
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
TEST ZNANJA / STUDENTI / SPORT. PRAVILA / TRENING / KONDICIJA /
HIGIJENA /
SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan
rbr: 90/18
MESTO I ULOGA DRUŠTVENOG PLESA U ŠKOLSKOM FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 65-67,
lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLES, DRUŠTVENI / METODIKA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/43
Jovanović, Dragana
EFEKTI TRENINGA PIONIRSKE KOŠARKAŠKE ŠKOLE U DOMENU SITUACIONOMOTORIČKE
PRECIZNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 145-150,
lit. 6
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / ŽENE / PRECIZNOST / OSNOVNA OBUKA / TESTOVI, SITUACIONI /
SPORTISTI /
POČETNICI
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko
rbr: 90/75
REZULTATI ISPITIVANJA SPECIFIČNIH BRZINSKIH SPOSOBNOSTI KARATE
SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 263-266,
lit. 2
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / TESTIRANJE / TEST / SIMULATOR / BRZINA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin; Jovanović, Milan
rbr: 90/82
REALIZACIJA III TEMATSKOG PODRUČJA FIZIČKOG VASPITANJA U NEKIM OSNOVNIM
ŠKOLAMA
BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 298-300
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
OSNOVNA ŠKOLA / NASTAVNI PLAN / IZLET / LOGOROVANJE / KROS / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan
rbr: 92/5
MOGUĆNOSTI SCENSKOG PRIKAZA NARODNIH PLESOVA U ŠKOLSKOM FIZIČKOM
VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 23-25, lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NARODNI PLES / NASTAVA FV / SCENSKI NASTUP
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/14
Ban, Dušanka; Matković, Ivan; Stanojević, Stanoje; Ilić, Stefan;
Mijatović,
Slađana; Jelić, N.
STRUČNI SKUPOVI: kalendar
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 55-61
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
INTER STRUČNI SKUP / KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Jelić, N.; Stanojević, Stanoje; Ban, Dušanka
rbr: 92/16
BELEŽNICA UČESNIKA: SEMINARI O MENADŽMENTU I MARKETINGU U SPORTU: Sport
u školi
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 60
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MENADŽMENT / MARKETING / SPORT. ORGANIZACIJA / RADNO ZAKONODAVSTVO /
SPORT.
REKREACIJA / ZAMOR / OPORAVAK / SPORT. POVREDE
----------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 92/29
EFEKTI HIPOKINEZIJE KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 100-101
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA /
HIPOKINEZIJA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Ilić, Duško; Jarić, Slobodan
rbr: 92/70
UČENJE BRZIH OSNOVNIH POKRETA:UTICAJ POČETNOG NA TERMINALNI POLOŽAJ
SEGMENTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 203-207, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
MOTORIČKO UČENJE / MOTORIČKI PROGRAM / POKRET, UČENJE / POKRET,
TERMINALNI /
IMPULSIVNA TEORIJA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko; Milošević, Milenko
rbr: 92/72
VREMENSKA STRUKTURA TEHNIKE PRESRETANJA, ODBRANE I KONTRANAPADA OD
KARATE
MAJSTORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 213-216, lit. 4
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / TEHNIKA / VEŽBA, TRAJANJE / UDARAC GJAKU ZUKI / UDARAC KIZAMI
ZUKI /
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / ODBRANA / KONTRANAPAD
----------------------------------------------------------------------Milošević, Milenko; Jovanović, Srećko; Ćirković, Zoran
rbr: 93/49
VREMENSKI PARAMETRI IZVOĐENJA OSNOVNIH TEHNIKA KARATEA U SPECIFIČNIM
ZADACIMA
NAPADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 147-150, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VREME UDARCA / KARATE NAPAD / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko
rbr: 93/57
STRUČNI SKUP TEHNIKA U SPORTU - TEHNIKUS 92. FAKULTET FIZIČKE KULTURE,
BEOGRAD,
21/11/1992.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 171
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TEHNIKA / TERMINOLOGIJA / TEORIJA SPORTA
----------------------------------------------------------------------Jelušić, Violeta
rbr: 93/75
KONCENTRACIJA LAKTATA U KRVI KAO POKAZATELJ ANAEROBNE SPOSOBNOSTI
ATLETIČARA-TRKAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 210-213, lit. 23
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
OPTEREĆENJE / TEST / LAKTATI / GLIKOLIZA / ACIDO-BAZNI STATUS /
SPORTISTI /
TRČANJE SREDNJIH PRUGA
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan
rbr: 94/9
SCENSKI PRIKAZ NARODNIH PLESOVA PREDVIĐENIH ZA UZRAST OD V-VIII RAZREDA
OSNOVNE
ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 66-70
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NARODNI PLES / SCENSKI PRIKAZ / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Mokeev, G.I.; Judin, A.S.; Maksin, B.V.
rbr: 94/12
EKSPERIMENTALNA PROVERA EFIKASNOSTI RAZLIČITIH VARIJANATA ORGANIZACIJA
I
SADRŽAJA FIZIČKOG VASPITANJA STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 79-83
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTI / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI /
SAMOOCENJIVANJE
----------------------------------------------------------------------Jarić, Slobodan
rbr: 94/49
NAUKA SE, PRE SVEGA, UNAPREĐUJE U OKVIRU UNIVERZITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 274-276
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NAUČNI RAD / KADROVSKA ŠKOLA / IZBOR U NASTAVNA ZVANJA / UNIVERZITET /
POLEMIKA
/ YU AKADEMIJA FK
----------------------------------------------------------------------Jevtić, Branislav
rbr: 94/61
VII SVETSKO PRVENSTVO U PLIVAČKIM SPORTOVIMA I SKOKOVIMA U VODU, RIM 94
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 326-338, lit. 11
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
PLIVANJE / VATERPOLO / SINHRONO PLIVANJE / SKOKOVI U VODU / DALJINSKO
PLIVANJE
/ SP / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Jakovljević, Saša
rbr: 94/67
KOŠARKAŠKI (NAIZMENIČNI) DVOKORAK - METODIKA UČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 372-377, lit. 4
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
KOŠARKA / METODIKA / KOŠARKAŠKI DVOKORAK / OBUČAVANJE / SINTETIČKI
METOD
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko
rbr: 94/76
PRVO SAVETOVANJE IZ OBLASTI SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVANJA, BEOGRAD,
1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 396-399
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
POLICIJSKA AKADEMIJA / FIZIČKO OBRAZOVANJE / POLICAJCI / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI /
TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Juhas, Irina
rbr: 94/77
SEMINAR ATLETSKIH TRENERA: "POGLED U 2000.", NOVI SAD, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 399-400
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING / SEMINAR / SPRINT / SPORT. REKORDER / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan
rbr: 95/9
PRIMER SCENSKOG PRIKAZA ODABRANIH NARODNIH PLESOVA ZA SREDNJOŠKOLSKI
UZRAST
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 55-58, lit. 3
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NARODNI PLES / SCENSKI PRIKAZ / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Jovović, Veselin; Marušić, Radojica
rbr: 95/32
OSNOVI KONCEPCIJE RAZVOJA VANČASOVNIH ŠKOLSKIH (SPORTSKIH) AKTIVNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 121-124, lit. 5
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ORGANIZOVANJE / VANNASTAVNE AKTIVNOSTI / EDUKACIJA
----------------------------------------------------------------------Jovović, Veselin; Marušić, Radojica
rbr: 95/33
MATERIJALNI I KADROVSKI PROBLEMI REALIZACIJE SADRŽAJA PROGRAMA FIZIČKOG
VASPITANJA U CRNOJ GORI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 125-129, lit. 2
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVA FV / STRUČNI KADAR / SPORT. OBJEKAT / PREDŠKOLSKA USTANOVA /
OSNOVNA
ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / FAKULTET
----------------------------------------------------------------------Jevtić, Branislav; Nikolić, Zlatomir
rbr: 95/53
TEORIJSKE I EMPIRIJSKE OSNOVE ANAEROBNOG PRAGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 205-216, lit. 48
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
ANAEROBNI PRAG / FIZIOLOGIJA / LAKTATI / VENTILATORNI PARAMETRI /
FIZIČKI RADNI
KAPACITET / ERGOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Jakovljević, Saša
rbr: 95/54
NEKE RELACIJE IZMEĐU SPECIFIČNE KOŠARKAŠKE MOTORIKE I KOGNITIVNIH
SPOSOBNOSTI I
NJIHOV UTICAJ NA USPEH U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 217-229, lit. 21
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
KOŠARKA / JUNIORI / MOTORIKA, KOŠARKAŠA / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI /
PERCEPTIVNI
FAKTOR / DOMINO-TEST / KOŠARKAŠKA USPEŠNOST / FAKTORSKA ANALIZA /
REGRESIONA
ANALIZA / SPORTISTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko; Mudrić, Radomir; Milošević, Milenko
rbr: 95/55
SPECIFIČNE SPOSOBNOSTI KARATE SPORTISTA U IZVOĐENJU KOMBINOVANIH
TEHNIKA NAPADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 230-237, lit. 2
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / TEHNIKA / NAPAD, TEHNIKA / MODELIRANJE / TESTOVI,
BATERIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/59
Arunović, Dragoslav; Jeremić, Dragan; Radisavljević, Snežana
PROFESORI FIZIČKOG VASPITANJA BEOGRADSKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U
OSLOBAĐANJU UČENIKA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 255-260, lit. 7
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / ANKETA / NASTAVNICI FV /
SPECIJALNO
TELESNO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Živanović, Milorad; Jokić, Branislav
rbr: 95/64
PRIPREMA I ORGANIZACIJA "PRVOG POLUMARATONA VOJSKE JUGOSLAVIJE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 286-291, lit. 3
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
POLUMARATON / MARATON / TAKMIČENJE / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Raič, Aleksandar; Jasnić, Siniša
rbr: 96/2
ISTRAŽIVANJE RAZVOJA SPORTA:PRILOG ANTROPOLOGIJI SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 4-14, lit. 12
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SPORT. ANTROPOLOGIJA / TEORIJA SPORTA / TEORIJA FK / INDUKCIJA /
DEDUKCIJA /
TEORIJSKI MODELI / METODOLOGIJA / TEHNIČKE INOVACIJE / EKSPERTNI SISTEM
/
SPORT. PUBLIKA / SPORT. INSTITUCIJE / SPORT. USPEH
----------------------------------------------------------------------Jarić, slobodan; Kukolj, Miloš
rbr: 96/3
SILA (JAČINA) I SNAGA U POKRETIMA ČOVEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 15-28, lit. 69
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SNAGA / SILA / MIŠIĆI / MIŠIĆNA STRUKTURA / MIŠIĆNA ARHITEKTURA /
POKRET,
OSNOVNI / POKRET, SLOŽENI / TRENING / MOTORIKA / MOTORIČKI PROGRAM /
MOTORIČKA
KONTROLA
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan; Mandarić, Sanja
rbr: 96/11
RITAM I DRUGI PLESNI ELEMENTI U SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 96-99
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
PLES / RITAM / SPORT. AKTIVNOSTI
----------------------------------------------------------------------Jovović, Veselin; Marušić, Radojica
rbr: 96/12
SKOLIOTIČKE DEVIJACIJE KIČMENOG STUBA KOD ŠKOLSKE DJECE U CRNOJ GORI
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 100-105
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SKOLIOZA / KIČMENI STUB / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / CRNA GORA
----------------------------------------------------------------------Jakovljević, Saša
rbr: 96/15
SARADNJA DVA IGRAČA U POZICIONOM NAPADU U KOŠARCI - METODIKA UČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 120-126, lit. 2
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KOŠARKA / NAPAD / SARADNJA DVA IGRAČA / TAKTIKA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Jevtić, Branislav
rbr: 96/31
OLIMPIJSKE IGRE U ATLANTI, I NOVA PLIVAČKA PARADIGMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 149-165
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE 1996 / PLIVANJE / BIOMEHANIKA / TEHNIKA, ANALIZA /
TAKMIČENJE,
ANALIZA / TRENIRANJE / OPREMA / YU REPREZENTACIJA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš; Jarić, Slobodan
rbr: 96/60
PRIMENA PROGRAMA ZA UNAKRSNA IZRAČUNAVANJA U OBRADI REZULTATA
TESTIRANJA
MOTORIČKOG STATUSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 335-339, lit. 16
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
TESTIRANJE / STATISTIČKA OBRADA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / SPREADSHEET /
EXCEL,
MICROSOFT / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Kreačić, Miroslav
rbr: 47/3
I KONGRES FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 7-13
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / KONGRES / SPORT. ORGANIZACIJA / FIZIČKA KULTURA
/
POLITIČKI ZNAČAJ
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/4
OSNOVNI POJMOVI SPORTSKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 14-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / SPORT. REKORD / TERMINOLOGIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
/
GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/6
PRAKTIČNI ČASOVI OSNOVNE GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 35-51
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GIMNASTIKA / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
rbr: 47/7
O NEKIM ISKUSTVIMA SA OVOGODIŠNJEG "PROLEĆNOG KROSA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 52-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KROS / MASOVNOST / TAKMIČENJE, ANALIZA / STAZA ZA KROS
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/10
NAŠE SPORTSKE VEZE SA SKANDINAVSKIM ZEMLJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 57-58
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
INTER SARADNJA / SKANDINAVSKE ZEMLJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
OSNOVNI POJMOVI SPORTSKOG TRENINGA
rbr: 47/20
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 81-94
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / TALENAT / TERMINOLOGIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
SPORTISTI /
REŽIM ŽIVOTA / ISHRANA / SPORT. EVIDENCIJA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/24
ČASOVI OSNOVNE GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 118-130
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GIMNASTIKA / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/25
DRUGI FUDBALSKI SAVJET FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 131-132
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FUDBAL / SPORT. PODMLADAK / STRUČNI SASTANAK
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/27
NAUČNI RADOVI NA POLJU FIZIČKE KULTURE U SSSR-U: Dizertacije, zbornici
i
skupni radovi
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 134
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
NAUČNI RADOVI / DISERTACIJA / BIBLIOGRAFIJA / SSSR
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/31
"ORGANIZACIJA SPORTA U AUSTRIJI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 140-141
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
SPORT / ORGANIZOVANJE / AUSTRIJA / NACIZAM / POLITIČKI ZNAČAJ
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
rbr: 47/37
RAZMERAVANJE LAKOATLETSKIH STAZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 158-162
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STAZA, ATLETSKA / ATLETIKA / IZGRADNJA OBJEKATA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/38
LAKOATLETSKO ŠTAFETNO TRČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 163-170
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠTAFETNO TRČANJE / TEHNIKA / TRENING / TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/42
ČASOVI OSNOVNE GIMNASTIKE NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 192-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE U VODI / METODIKA / PLIVANJE / TRANSPORTNO PLIVANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/47
NOVA JEDINSTVENA SVESAVEZNA SPORTSKA KLASIFIKACIJA U SSSR
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 226-227
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Ključne reči:
KATEGORIZACIJA SPORTISTA / SPORT. EVIDENCIJA / SSSR / NORME
----------------------------------------------------------------------Kreačić, Miroslav
rbr: 47/54
VAŽNOST I ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U NAŠIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 258-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / RUKOVOĐENJE FK /
ORGANIZOVANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / POLITIČKE ORGANIZACIJE
----------------------------------------------------------------------Kerssenbrock, K.
PRSTI ILI PETA - PRILOG TEHNICI TRČANJA
rbr: 47/57
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 289-292
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/60
OPĆE FIZIČKO OBRAZOVANJE : (nastavak)
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 314-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/65
BALKANSKI ŠAMPIONAT U LAKOJ ATLETICI - BUKUREŠT 1947 GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 341-343
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / BALKANSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REKORD
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/74
ČASOVI OPŠTEG FIZIČKOG OBRAZOVANJA: (nastavak)
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 422-440
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kobali, Milan
rbr: 47/77
PRVENSTVO KOŠARKE NR HRVATSKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 446-451
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
KOŠARKA / REPUBLIČKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Kesić, Branko
rbr: 48/2
NEKA MEDICINSKA ZAPAŽANJA POVODOM PRVENSTVA JUGOSLAVIJE U PLIVANJU 1947
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 5-24, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / TAKMIČARI /
SOCIJALNI
STATUS / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORT. MEDICINA / TELESNI DEFORMITETI /
ŽENE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/3
NACRT JEDINSTVENOG PLANA I METODE OBUČAVANJA SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 25-33, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / METODIKA
-----------------------------------------------------------------------
Krmpotić, Neda
rbr: 48/14
REZULTATI I ISKUSTVA FISKULTURNOG RADA NA OMLADINSKOJ PRUZI ŠAMACSARAJEVO: (Iz
referata na V plenumu C.V.Narodne omladine Jugoslavije)
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 132-143
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / MASOVNOST / FIZIČKO OBRAZOVANJE / TAKMIČENJE / ZNAČKA
FISKULTURNIKA / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/23
IZ MEHANIKE BACANJA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 191-201, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/30
ORGANIZACIJA ČEHOSLOVAČKE FISKULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 271-272
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ORGANIZOVANJE / ČSSR / "SOKO", ČEŠKI
----------------------------------------------------------------------Kreačić, Miroslav
rbr: 48/45
ULOGA SKOJ-A U STVARANJU NOVOG NARODNOG FISKULTURNOG POKRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 425-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOJ / FISKULTURNI POKRET / POLITIČKI ZNAČAJ / IDEOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/48
PROBLEM ORGANIZACIJE I METODE RADA OMLADINSKIH SPORTSKIH ŠKOLA: sa
naročitim
obzirom na atletsko odjeljenje
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 450-463
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ŠKOLA / SELEKCIJA / SPORT. LOGOROVANJE / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 48/49
METODSKI POSTUPAK PRI OBUČAVANJU SALTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 464-487
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKROBATIKA / SALTO / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
rbr: 48/55
ZAPAŽANJA SA OLIMPIJSKIH IGARA 1948
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 509-517
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 49/1
NEKA FIZIČKA VJEŽBANJA NAŠIH NARODA I NJIHOVO TUMAČENJE U NARODNOJ
EPSKOJ
POEZIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 1-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EPSKA POEZIJA / TRADICIONALNI SPORTOVI / NARODNE IGRE / MEGDANI
----------------------------------------------------------------------Flander, Marijan; KosiŠnajder
rbr: 49/7
TEHNIKA RUKOMETNE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 83-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
RUKOMET / TEHNIKA / HVATANJE LOPTE / BACANJE LOPTE /
----------------------------------------------------------------------Kukurin, Milan
rbr: 49/15
ISKUSTVA NAŠEG RADA NA SELU: (Otok Hvar)
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 175-178
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO NA MORU / TRADICIONALNI SPORTOVI
-----------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 49/21
OSVRT NA ODLUKE CK SKP(B) PO PITANJU UNAPREĐENJA FISKULTURE U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 234-236
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SSSR / PARTIJSKA POLITIKA / PLANIRANJE RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 49/31
ANALIZA RAZNIH TEHNIKA SKOKA U VIS I NJIHOVA VREDNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 299-316
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKOK UVIS / TEHNIKA, EFIKASNOST / STIL
----------------------------------------------------------------------Kerssenbrock, K.
rbr: 49/47
ZATOPEK TRČI I TRENIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 432-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE / ZATOPEK, EMIL / TRENING
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 49/53
PROMENE U INTERNACIONALNIM PRAVILIMA ZA ATLETSKA TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 470-471
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. PRAVILA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 50/1
OSNOVNI ZADACI GODIŠNJEG CIKLUSA SPORTSKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 1-16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PERIODIZACIJA TRENINGA / TRENING, GODIŠNJI / TEORIJA TRENINGA
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 50/4
NEKI ANTROPOMETRIJSKI PODACI O NAŠIM ODBOJKAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 28-34, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / SPORTISTI / ŽENE / FIZIČKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 50/15
PRILOG IZUČAVANJU SREDNJEVEKOVNE FIZIČKE KULTURE NAŠIH NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 137-146
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ISTORIJA / SREDNJI VEK / MEGDANI / LOV
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
rbr: 50/34
MEHANIČKA POTVRDA NEKIH PRINCIPA TEHNIKE TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 301-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 50/47
NEKOLIKO PROBLEMA IZ EVROPSKE ATLETIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 403-414
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REKORD
----------------------------------------------------------------------Klojčnik, Adolf
rbr: 51/16
NEKE GREŠKE U RADU GIMNASTIČKIH ORGANIZACIJA NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 127-136
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / SPORT. ORGANIZACIJA / SEOSKI PREDNJACI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
ATLETIKA U OKVIRU OBAVEZNE ŠKOLSKE NASTAVE (METODIKA)
rbr: 51/17
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 137-153, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ATLETIKA / METODIKA / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 51/32
UREĐENJE I POSTAVLJANJE LOGORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 252-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
LOGOROVANJE / ŠATOR / UREĐENJE LOGORA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 51/33
ANALIZA TEHNIKE SKOKA U DALJ (ZALET I ODRAZ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 270-278
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKOK UDALJ / TEHNIKA / ZALET
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 51/46
PRVI DVOGODIŠNJI TEČAJ ZA NASTAVNIKE GIMNASTIKE - ZAGREB 1894 I 1896
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 373-376
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI GIMNASTIKE / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 51/49
SMUČARSKI KURSEVI PRI INSTITUTU 1946-1951
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 421-427
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / SKI KURS / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 51/50
JEDAN PRIMER NAŠIH SMUČARSKIH TURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 428-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / SKI KURS / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 52/5
NEKI PODACI O RAZVOJU NAŠE ATLETIKE DO PRVOG SVETSKOG RATA: (Povodom
30-godišnjice Atletskog saveza Jugoslavije 1921-1951)
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 41-50
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / ISTORIJSKI RAZVOJ / JUGOSLAVIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
FIZIČKI ODGOJ U ENGLESKOJ
rbr: 52/12
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 101-113
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNICI FV / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / ENGLESKA / ŠKOLSKI
SPORT
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 52/23
ANALIZA TEHNIKA SKOKA UDALJ I OBUČAVANJE POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 205-216, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK UDALJ / TEHNIKA / OBUČAVANJE / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Lenert, Stevan
rbr: 52/36
ATLETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 314-343
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / TAKMIČARSKE PRIPREME / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
/
SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 52/50
TRČANJE KROSA TREBA OŽIVJETI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 522-530
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KROS / ISTORIJSKI RAZVOJ / METODIKA / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/1
NAŠI NARODNI SPORTOVI: I deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 1-17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / TRČANJE / BACANJE / SKAKANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/13
PREDLOG ATLETSKOG SISTEMA TAKMIČENJA U FNRJ ZA 1953.G.
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 91-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz rada naših sportskih organizacija
Ključne reči:
ATLETIKA / TAKMIČARSKI SISTEM / SPORT. ZNAČKA / KROS / ULIČNE TRKE /
ŠKOLSKA
SPORT. TAKMIČENJA / MITING / PARTIZANSKI MARŠ / PRVENSTVO, INDIVIDUALNO
/
PRVENSTVO, EKIPNO / JUNIORI / SENIORI
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Ivan
rbr: 53/15
UTISCI SA MEĐUNARODNOG TEČAJA SPORTSKIH LEKARA NR SLOVENIJE ODRŽANOG OD
9-18
JANUARA 1953
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 102-104
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Prikazi i hronika
Ključne reči:
SPORT. LEKARI / TEČAJ / BIOMEHANIKA / SAUNA / SKIJANJE
----------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 53/19
RAVNO STOPALO I NJEGOVO LEČENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 147-161
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, RAVNO / KOREKTIVNE VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/26
ISKUSTVA SA KROSA NACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 206-209
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
KROS NACIJA / TAKMIČENJE, ANALIZA / TRENAŽNE PRIPREME / SELEKCIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/41
NEKOLIKO PODATAKA O FIZIČKOM ODGOJU U GRČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 319-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
NASTAVA FV / GRČKA / ŠKOLOVANJE KADROVA / GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 53/45
Kurelić, Nikola
NAŠI NARODNI SPORTOVI: II dio - Borački sportovi
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 337-353
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / RVANJE / PELIVANSTVO / MEGDANI / MAČEVANJE /
ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 53/53
TREĆI KONGRES ZA TELESNO VASPITANJE U ISTAMBULU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 427-435
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KONGRES / GIMNASTIČKE VEŽBE, PRIKAZI / NAUČNA
DISCIPLINA /
NAUČNI RADOVI / FIEP
----------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 53/61
UČESTALOST RAVNOG STOPALA KOD NAŠE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 501-504
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, RAVNO / OMLADINA / SELO / GRAD
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 53/63
KAKO SE MOŽE RAZVIJATI NA ČASOVIMA TELESNOG VEŽBANJA OSEĆAJ ZA PRAVILAN
NAGIB
TELA U SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 512-517
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / NAGIB TELA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/64
ORGANIZACIJA ORIJENTACIONIH KROSEVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 518-526
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ORIJENTACIONI KROS / TAKMIČENJE / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 54/7
KOREKTIVNE VEŽBE NA ČASOVIMA TELESNOG VASPITANJA U UČIONICAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 59-71
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOREKTIVNE VEŽBE / NASTAVA FV / UČIONICA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 54/19
TEHNIKA I STIL U SPORTSKIM POKRETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 168-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. POKRETI / SPORT. KRETANJE / MOTORIČKA STRUKTURA / STIL / TEHNIKA
/
TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 54/36
PROBLEM ŠKOLOVANJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 279-286
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA
/ SPORT.
STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 54/53
PRILOG ISPITIVANJU PRILAGOĐENOSTI ORGANIZMA ZA FIZIČKE NAPORE POMOĆU
LORENTZ-OVE METODE: (Rađeno za vreme IV Evropskog šampionata u košarci
za žene
u Beogradu 1954 god.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 396-401
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / ŽENE / SPORTISTI / PULS / LORENCOV TEST
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 54/54
ZAPAŽANJA PRILIKOM ISPITIVANJA FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI KAJAKAŠA
TAKMIČARA NA
DRŽAVNOM PRVENSTVU NA MIRNIM VODAMA POMOĆU LORENTZ-OVE METODE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 402-404
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KAJAK, MIRNE VODE / SPORTISTI / PULS / LORENCOV TEST
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 54/59
ZNAČAJ ANTROPOMETRIJSKOG ISPITIVANJA UČENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 434-439
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kobali, Milan
rbr: 54/61
ODBOJKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
ODBOJKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 54/66
O NASTAVNIM I OSTALIM STRUČNO-TEHNIČKIM AKTUELNIM PROBLEMIMA U
ATLETSKOM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 480-490
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / ŠKOLOVANJE KADROVA / KARIJERA / SPORT. OBJEKAT /
SPORT.
OPREMA / STRUČNA LITERATURA
-----------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 55/8
SAVJETOVANJE O FIZIČKOM ODGOJU DJECE I OMLADINE (ZAGREB, 16, 17, 18-XI1954.
GOD.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 66-72
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
hronika
Ključne reči:
SAVETOVANJE / FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / RSI /
MORALNO
VASPITANJE / VOJNO VASPITANJE / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / SPORT. OBJEKAT
/
METODIKA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 55/10
ŠTA SMO ZAPAZILI NA II SVETSKOM PRVENSTVU U KOŠARCI ZA MUŠKE EKIPE,
ODRŽANOM OD
23-X DO 5-XI-1954. GOD. U RIO DE JANEIRU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 82-84
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
hronika
Ključne reči:
KOŠARKA / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 55/18
O INSUFICIJENTNOJ NOZI SA POVIŠENIM SVODOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 114-122, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, DEFORMITETI / KOREKTIVNE VEŽBE
-----------------------------------------------------------------------
Koturović, Ljubiša
rbr: 55/33
NEKOLIKO PODATAKA O SANITETSKIM UREĐAJIMA I MEDICINSKOJ KONTROLI
SPORTISTA U
BRAZILIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 187-191
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / BRAZIL / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Kerković, Bisenija
rbr: 55/42
PROBLEMI NASTAVE TELESNOG VASPITANJA: (Sa osvrtom na neke uslove u
Šapcu)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 235-242
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika
Ključne reči:
NASTAVA FV / UGLED STRUKE / UČITELJI / KOEDUKACIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 55/43
NEKI PODACI O ORGANIZACIJI FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA U MAROKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 243-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / MAROKO / SPORT. EVIDENCIJA / OMLADINSKI
SPORT /
DRŽAVNA POMOĆ
-----------------------------------------------------------------------
Koturović, Ljubiša
rbr: 55/45
BEČKA SPORTSKA AMBULANTA I ODELJENJE ZA SPORTSKU MEDICINU INSTITUTA ZA
FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 259-260
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / AUSTRIJA / INSTITUT ZA FV, BEČ
----------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Koturović, Ljubiša
rbr: 56/24
LORENTZ-OV TEST KOD POŠTARA-TAKMIČARA POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 184-187
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
LORENCOV TEST / POŠTARI / RSI / ODRASLI / HODANJE, BRZO
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/2
SPORT I "NESPORT": prilog diskusiji o amaterizmu i neamaterizmu kod nas
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 13-18
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
AMATERSKI SPORT / PROFESIONALNI SPORT / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
NIKOLA DESPOT: "ATLETIKA"
rbr: 57/16
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 103
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ATLETIKA / PRIRUČNIK
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/17
JAŠA BAKOV: "ATLETSKE PILULE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 104
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ATLETIKA / AFORIZMI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, nikola
rbr: 57/18
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA UTICAJA SISTEMATSKOG TELESNOG VEŽBANJA NA
NEKE
FIZIČKE SPOSOBNOSTI I FIZIČKI RAZVITAK SPORTISTA (STUDENATA VŠFV): I
deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 105-118
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / STUDENTI FK / STUDENTI / VOJNICI
/
TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/24
NAŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 167-179, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / KADROVSKA ŠKOLA / OBRAZOVANJE NASTAVNIKA / SFRJ
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 57/26
PRIMENA ELEMENATA KOŠARKE NA ČASU TELESNOG VASPITANJA U SREDNJIM
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 186-193, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / ČAS FV / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/34
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA UTICAJA SISTEMATSKOG VEŽBANJA NA NEKE
FIZIČKE
SPOSOBNOSTI I FIZIČKI RAZVITAK SPORTISTA (STUDENATA VŠFV): II deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 249-259, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STUDENTI FK / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / EFEKTI VEŽBANJA /
ATLETSKI
ČETVOROBOJ
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 57/59
PRILOG UPOTREBI KARDIO-VASKULARNIH TESTOVA KOD VESLAČA - NAŠA
MODIFIKACIJA
HARWARD STEP-TESTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 400-403
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
VESLANJE / HARVARDSKI STEP TEST, MOD.
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 57/60
NEKI PROBLEMI OTSEKA ZA TELESNO VASPITANJE PRI VIŠIM PEDAGOŠKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 404-406
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i osvrti
Ključne reči:
VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA / OFV, NIŠ / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/64
OSNOVNI PRINCIPI SPORTSKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 419-427, lit.
23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRENING / TEORIJA TRENINGA / FIZIOLOGIJA / PSIHOLOGIJA / DIDAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Kerković, Bisenija
rbr: 57/68
UZGREDNI ZADACI U OKVIRU SMUČARSKIH KURSEVA ŠKOLA ZA NASTAVNIKE
FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 451-454
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PEDAGOŠKA PRAKSA / STUDENTI FK / AKTIVNOSTI NA SNEGU
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 57/70
PRILOG IZUČAVANJU FIZIČKE PRIPREME PREMA ODREĐENIM VREDNOSTIMA KRVNOG
PRITISKA
I DUŽINE SMIRENJA SRČANOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 462-465
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz fiziologije telesnih vežbi sportske medicine
Ključne reči:
SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / KRVNI PRITISAK / PULS / LORENCOV
TEST
----------------------------------------------------------------------Koturović, Branka; Ivančević, Slavko
rbr: 57/72
TELOVEŽBENE KOMPOZICIJE ZA MASOVNE NASTUPE VEŽBAČA NA II GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 471-475
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / TELOVEŽBENA KOMPOZICIJA / SLETSKE VEŽBE, MASOVNE
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 57/74
PRIKAZ NASTUPA STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE IZ BEOGRADA
NA II
GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 480-483
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / VŠFV / GRUPNE VEŽBE / KADROVSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/78
STUDIJSKI KONGRES MEĐUNARODNE GIMNASTIČKE FEDERACIJE (ZAGREB, 15 I 16
JULI
1957)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 495-500
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
FIG / KONGRES / SPORT. MEDICINA / FIZIČKO VASPITANJE / GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 58/5
O NEKIM PROBLEMIMA ORGANIZACIJE I SPROVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIH
BEOGRADA
IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 49-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SREDNJOŠKOLSKE SPORT. IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša; Conić, Živojin
rbr: 58/9
FIZIKALNO LEČENJE SVEŽIH OZLEDA MENISKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 81-84, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
MENISKUS / POVREDE, SVEŽE / FIZIOTERAPIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/13
SEMENOV, D.A.: LEGKAJA ATLETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 97
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
ATLETIKA / SSSR / UDŽBENIK / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 58/14
Kurelić, Nikola
DJAČKOV, V.M.: LEGKOATLETIČESKIE PRYŽKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 97
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
SKOKOVI / FIZIČKA PRIPREMA / TEHNIČKI TRENING
----------------------------------------------------------------------rbr: 58/15
Kurelić, Nikola
KOROBKOV, G.V.: LEGKOATLETIČESKIE MNOGOBORIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 97-98
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
ATLETSKI DESETOBOJ / PLANIRANJE TRENINGA
----------------------------------------------------------------------rbr: 58/16
Kurelić, Nikola
LETUNOV, S.P.: PROBLEMY
VRAČEBNOGO KONTROLJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 98-99
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI / METODOLOGIJA / SSSR
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/17
WISCHMANN, BERNO: DER MODERNE SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 99
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / TEORIJA FK / FER PLEJ / SOCIOLOŠKA KRITIKA
/ SRN
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/18
VEDECKE ZAKLADY SPORTOVNIHO TRENINGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 99-100
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / PEDAGOGIJA / FIZIOLOGIJA / ČSSR
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/19
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 100
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
NAUČNI RADOVI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKO VASPITANJE / POLJSKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/21
POVODOM I STRUČNOG I NAUČNOG SASTANKA DIPLOMIRANIH STUDENATA VISOKE
ŠKOLE ZA
FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 105-107
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/34
POVODOM DONOŠENJA ZNAČAJNIH NOVIH ŠKOLSKIH ZAKONA I DOKUMENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 193-194
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZAKON O ŠKOLSTVU / OSNOVNA ŠKOLA / OBAVEZNO ŠKOLOVANJE / NASTAVA FV /
NASTAVNI
PLAN I PROGRAM / IZBORNA NASTAVA / IZLET / LOGOROVANJE / ŠKOLSKI SPORT
/
ZDRAVSTVENO STANJE
----------------------------------------------------------------------Knol, Vinko
rbr: 58/42
INSPEKTORSKA DELATNOST KAO POMOĆ ŠKOLAMA U NR SLOVENIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 260-264
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / NASTAVA FV / SLOVENIJA / STRUČNI RAD
-----------------------------------------------------------------------
Konstantinović, Slobodan
rbr: 58/43
ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE SPORTSKIH POPODNEVA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 265-267
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SPORT. POPODNE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kabaj, Milan
rbr: 58/44
ŠKOLSKA TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 268-271
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SLOVENIJA / SRN / NORVEŠKA
/
ŠVEDSKA
----------------------------------------------------------------------Klojčnik, Adolf
rbr: 58/45
NEKI PREDLOZI ZA POBOLJŠANJE RADA U OBLASTI FIZIČKOG VASPITANJA U
OSNOVNIM
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 272-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / PLANIRANJE RAZVOJA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Komar, Slavko
ZADACI I PUTEVI RAZVITKA FIZIČKE KULTURE
rbr: 59/5
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 305-327
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Osnovni referat
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNI PROBLEMI / ŽIVOTNI STANDARD / MASOVNOST /
SPORT.
ORGANIZACIJA / ZLOUPOTREBA SPORTA / FUDBAL / PROFESIONALIZAM / NASTAVA
FV /
POLITIČKE ORGANIZACIJE / PROPAGANDA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Krese, Leopold
rbr: 59/11
O ORGANIZACIJI, MASOVNOSTI, KADROVIMA I DR.
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 340-343
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / STRUČNI KADAR / AMATERSKI KADAR / ORGANIZOVANJE /
FINANSIRANJE /
NASTAVA FV / SLOVENIJA
----------------------------------------------------------------------Košničar, Milan
rbr: 59/14
O NAŠEM SISTEMU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 375-376
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / PROFESIONALIZAM
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
KAKO ŠKOLOVATI VEĆI BROJ NASTAVNOG KADRA
rbr: 59/22
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 389-391
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA / ŽENE / ZARADE
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Nebojša
rbr: 59/28
VAZDUHOPLOVNA SPORTSKA AKTIVNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 397
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. VAZDUHOPLOVSTVO
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 59/29
ZA REORGANIZACIJU STUDIJA FIZIČKOG VASPITANJA NA VIŠIM PEGAGOŠKIM
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 397
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kutni, Julije
rbr: 59/47
FIZIČKO VASPITANJE U NARODNOJ MILICIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 409-410
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / POLICIJA / PLANINARSTVO
----------------------------------------------------------------------Kozlov, Vladimir
rbr: 59/50
PROGRAM I SARADNJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 412
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / STV "PARTIZAN"
----------------------------------------------------------------------Klančnik, Nada
rbr: 59/51
O ORGANIZACIJI I SADRŽINI LETOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 412
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / LETOVANJE / VASPITAČI
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/57
USLOVI ZA RAD NA FIZIČKOM VASPITANJU U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 415-417
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT, POVRŠINA / SPORT. STATISTIKA / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Niko
rbr: 59/77
MERE ZA DRUŠTVENO UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U LJUBLJANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 470-471
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / EKONOMSKI ASPEKTI / RUKOVOĐENJE SPORTOM / LJUBLJANA
----------------------------------------------------------------------Kožul, milan
rbr: 59/87
O TEŠKOJ SITUACIJI U SLABO RAZVIJENIM KOMUNAMA - PRIMER ZADRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 480-481
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OPŠTINA, NERAZVIJENA / FINANSIRANJE / SPORT. OBJEKAT / KADAR
----------------------------------------------------------------------Kraus, Herbert
rbr: 59/102
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVLJE NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 495-504
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENI ASPEKTI / FIZIČKA KULTURA / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI /
PREVENCIJA / ZDRAVSTVENA KONTROLA
----------------------------------------------------------------------Krstić, Svetozar
rbr: 59/111
O PROBLEMU ALKOHOLIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 530-531
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ALKOHOLIZAM / PREVENCIJA / BAVLJENJE SPORTOM / BEZALKOHOLNA PIĆA
----------------------------------------------------------------------Koharić, Aleksandar
rbr: 59/117
O RACIONALNIJEM TROŠENJU SREDSTAVA ZAJEDNICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 535
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kaljanac, Ismet
rbr: 59/124
O RADNIČKOM SPORTU U BOSNI I HERCEGOVINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 545
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA / REKREACIJA / RADNICI
----------------------------------------------------------------------Klimpl, Viktor
rbr: 59/126
O REZULTATIMA ISPITIVANJA AKTIVNOG ODMORA U JEDNOM PREDUZEĆU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 547-549
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / GRAFIČKO PREDUZEĆE / EFEKTI VEŽBANJA / RADNI UČINAK
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/144
Kušić, Rade
FIZIČKA KULTURA JE DRUŠTVENI FAKTOR - PRIMER PLANINARSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 582-583
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
PLANINARSTVO / ZLOUPOTREBA SPORTA / FUDBAL / SOCIJALNI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Komar, Slavko
rbr: 59/156
ZAVRŠNA REČ NA KONGRESU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 607-609
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
KONCEPTUALNI PROBLEMI / MASOVNOST / PROFESIONALNI SPORT / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Kotarbinjski, Tadeuš
rbr: 59/157
O POJMOVIMA : FIZIČKI RAD I UMNI RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 611-614
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKI RAD / UMNI RAD / FIZIČKA KULTURA / TERMINOLOGIJA
-----------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 59/159
PRILOG IZUČAVANJU NEKIH OSNOVNIH PSIHO-FIZIČKIH SPOSOBNOSTI "VRHUNSKIH"
ATLETIČARA I NJIHOVO UPOREĐENJE PO GLAVNIM GRANAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 619-634, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONTROLA TRENIRANOSTI / SPORTISTI, VRHUNSKI / ATLETIKA / BRZINA / SNAGA
/
SKOČNOST / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša; Obradović, Aleksandar; Conić, Živojin
rbr: 59/170
FIZIKALNO LEČENJE DISTORZIJA SKOČNOG ZGLOBA KOD SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 688-692, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SKOČNI ZGLOB / DISTORZIJA / FIZIOTERAPIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 59/171
INTERNACIONALNI NAUČNI KONGRES "O FIZIČKOM VASPITANJU OMLADINE" (PRAG,
SEPTEMBAR 1958)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 693-701
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KONGRES / NASTAVA FV / ČSSR / PREDŠKOLCI /
STUDENTI /
HENDIKEPIRANI / ŠKOLSKI SPORT / TRENING MLADIH
-----------------------------------------------------------------------
Kraus, Zygmund
rbr: 59/177
RAZVOJ PRAVILA ODBOJKE U VEZI SA IGROM NA MREŽI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 744-748
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / SPORT. PRAVILA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/180
ZAPAŽANJA O NEKIM PROBLEMIMA INSPEKTORSKE SLUŽBE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 756-759
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / BEOGRAD / NASTAVNICI FV / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 59/187
IZVEŠTAJ SA II MEĐUNARODNOG KONGRESA ATLETSKIH TRENERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 799-800
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / KONGRES / TRENING / SPORT. SELEKCIJA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/197
ATLETIKA NA ČASOVIMA TELESNOG VEŽBANJA U SREDNJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 869-873
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / ATLETIKA / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Lenert, Stevan
rbr: 59/202
PRIPREME NAŠIH SPORTISTA ZA OLIMPIJSKE IGRE U RIMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 909-914
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REPREZENTATIVCI / OLIMPIJSKE IGRE / ZAVRŠNE PRIPREME
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/211
O NEKIM PROBLEMIMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA UČENIKA U
PRIVREDI I
ŠKOLAMA SA PRAKTIČNOM OBUKOM (U BEOGRADU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 968-970
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 59/215
CENTRALNI GIMNASTIČKI INSTITUT - ŠTOKHOLM
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 990-994
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / CGI / ŠVEDSKA / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/219
PRIKAZ KNJIGA: Povodom priručnika - 30 minuta fizičke kulture u
Osnovnoj školi
- od Slobodana Ivovića
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 1009-1010
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/1
REORGANIZACIJA VIŠEG I VISOKOG ŠKOLSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE KADROVA / POSTDIPLOMSKE STUDIJE
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 60/5
NEKA ZAPAŽANJA U VEZI FIZIČKOG RAZVOJA SEOSKE OMLADINE VRANJSKE I
MARIBORSKE
BRIGADE KOJE SU UČESTVOVALE NA IZGRADNJI AUTOPUTA "BRATSTVO I
JEDINSTVO"
PARAĆIN-NIŠ
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 22-25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / BRIGADIRI / SELO / MARIBOR / VRANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/16
ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U ŠVAJCARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 107-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / ŠVAJCARSKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/20
NEKA PITANJA UNAPREĐENJA RADA NA OMLADINSKOJ ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 124-145, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / STRATEGIJA RAZVOJA / OMLADINA / NASTAVA FV / STV "PARTIZAN"
/ KLUB
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/31
FINANSIRANJE IZGRADNJE GIMNASTIČKIH SALA, IGRALIŠTA I DRUGIH SPORTSKIH
OBJEKATA
U ŠVAJCARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 225-228
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / FINANSIRANJE / ŠVAJCARSKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 60/37
Šepa, Milica; Kurelić, Nikola; Nišavić, Miloš; Jovanović, Borivoje;
Koturović,
Ljubiša
PROFIL VISOKO KVALIFIKOVANIH KADROVA I REFORMA VISOKOG ŠKOLSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 239-259
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Prvi referat
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / VISOKA KVALIFIKACIJA / KADROVSKA ŠKOLA / NASTAVA FV /
ŠKOLSKA
REFORMA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / STRUČNI KADAR, PROFILI /
SPORT.
ORGANIZACIJA / SPORT. REKREACIJA / KINEZITERAPIJA / STUDENTI FK / FFK /
ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 60/40
PITANJE POSTDIPLOMSKOG USAVRŠAVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 268-271
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
POSTDIPLOMSKE STUDIJE / KONCEPTUALNI PROBLEMI / KADROVSKA ŠKOLA /
STRUČNO
USAVRŠAVANJE
----------------------------------------------------------------------Kremžar, Božidarka
rbr: 60/45
ŠKOLE ZA DEFEKTNU DECU, INVALIDE, GLUVE I SLEPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 281-282
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLA ZA HENDIKEPIRANE / DEFEKTOLOGIJA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 60/49
O KINEZITERAPIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 287-288
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/67
XVII OLIMPIJSKE IGRE U RIMU I NAŠA RETROSPEKTIVA: (Opšti osvrt)
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 336-345
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
YU REPREZENTACIJA / OLIMPIJSKE IGRE / SPORT. REZULTAT / NACIONALNI
PLASMAN,
ANALIZA / VRHUNSKI SPORT / STRATEGIJA RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Petrović, Dragomir; Puhanić, Vladimir
rbr: 60/68
ATLETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 346-380
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
PETNAESTOGODIŠNJI JUBILEJ - POTSTREK ZA NOVA OSTVARENJA
rbr: 61/1
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ
----------------------------------------------------------------------Krstić, Momir
rbr: 61/9
ZDRAVSTVENA EVIDENCIJA RAZREDA JE NEOPHODNA NASTAVNIKU FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 46-49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA EVIDENCIJA / UČENICI / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 61/10
ZDRAVSTVENO STANJE ŠKOLSKE DECE I OMLADINE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 50-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/11
NEKI PROBLEMI OKO RAZVIJANJA IZDRŽLJIVOSTI I TRENINGA PIONIRA I
OMLADINE NA
SREDNJIM PRUGAMA TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 55-63
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
ATLETIKA / IZDRŽLJIVOST / TRENING / DECA / OMLADINA / JUNIORI /
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/21
STEVANOVIĆ, VANDA: PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kalezić, Vasilije
rbr: 61/24
MESTO I ULOGA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U ODNOSU NA NASTAVU FIZIČKOG
VASPITANJA I NJEGOV ZNAČAJ U ŽIVOTU ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 107-110
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO /
----------------------------------------------------------------------Kalođera, Zena
rbr: 61/42
PROBLEMI DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU JEDNE OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 163-165
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Voja
rbr: 61/48
PROBLEMI SLOBODNOG VREMENA UČENIKA U PRIVREDI I UČENIKA INDUSTRIJSKIH
ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 176-177
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
DOKOLICA / ZANATSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kaljanac, Ismet
rbr: 61/50
O ODNOSU NEKIH DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU PREMA
DRUŠTVIMA U
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 180-181
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. ORGANIZACIJA / PLANINARSTVO
----------------------------------------------------------------------Kolenović, Muharem
rbr: 61/59
TREBA SE BORITI ZA PLANSKU RASPODELU KORIŠĆENJA OBJEKATA U JEDNOM MESTU
I
STVARANJE SERVISA ZA REKVIZITE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 196
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. REKVIZIT / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Ferdinand
rbr: 61/60
OD KOMISIJE ZA FIZIČKU KULTURU DO DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU - ISKUSTVA
I
GIMNAZIJE U ZEMUNU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 197-199
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / GIMNAZIJA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Kanodić, Hamdija
rbr: 61/68
NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA - AGITATOR I MOBILIZATOR SVIH SNAGA U
ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 206-210
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / NASTAVNICI FV / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/92
DVA ZNAČAJNA SKUPA ATLETSKIH STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 309-313
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / KONGRES / TRENING / SAVETOVANJE / SPORT.
SELEKCIJA, RANA /
NASTAVNICI FV / STRUČNA LITERATURA
----------------------------------------------------------------------rbr: 61/104
Kiš, Franja
RAD DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU UČENIKA "PIONIR" U ČELAREVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 386-393
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SELO / PRIKAZ PRIMERA / ĐAČKA SAMOUPRAVA /
TAKMIČARSKI
PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 61/120
B. KLAPP: MARBURG/LAHN - DAS KLAPP SCHE KREICHVERFAHREN
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 427
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
REHABILITACIJA / VEŽBE PUZANJA / KOREKTIVNE VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/123
NEKI AKTUELNI PROBLEMI "VRHUNSKOG"SPORTA SA ŠIREG DRUŠTVENOG GLEDIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 429-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / RAZVOJNI PROBLEMI / ETIKA / PROFESIONALNI SPORT /
TAKMIČARSKI
SISTEM / NAGRADE / ZARADE
-----------------------------------------------------------------------
Kerković, Aleksandar; Kovačević, Borivoje
rbr: 61/130
PRILOG ISPITIVANJU PROMENE U ORGANIZMU ZA VREME SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 475-482, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / STUDENTI FK / TESTIRANJE / VISINSKI BORAVAK
----------------------------------------------------------------------Komar, Slavko
rbr: 62/2
STANJE U FISKULTURI: Na dnevnom redu Savezne narodne skupštine
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 2-6
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SAVEZNA NARODNA SKUPŠTINA / RAZVOJNI PROBLEMI / NASTAVA FV / FAKULTET /
MASOVNOST / ODRASLI / VRHUNSKI SPORT / FINANSIRANJE / IZGRADNJA
OBJEKATA /
PROIZVODNJA REKVIZITA / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------rbr: 62/20
Konstantinović, Slobodan; Žarković, Branislav; Srdanović, Srdan
PREDLOG ELEMENATA ZA PROCENJIVANJE VREDNOSTI POSLOVA NASTAVNIKA
FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 91-93
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / EVALUACIJA RADA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------rbr: 62/22
Kurelić, Nikola
HERUC, NIKOLA - LANC, MARIJAN: ABC SKIJANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / SKI ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/23
STEVANOVIĆ
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 94-95
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLIVANJE / NASTAVA FV / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/24
DESPOT, NIKOLA: ATLETIKA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 95
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ATLETIKA / NASTAVA FV / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
SULIJEV,L.: METANJE KOPLJA (BACANJE KOPLJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 96
rbr: 62/25
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / ISTORIJSKI RAZVOJ / TEHNIKA / TRENING / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 62/30
POTREBA VEĆEG KORIŠĆENJA KOREKTIVNIH VEŽBI U OKVIRU ŠKOLSKE NASTAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 144-150
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u školama
Ključne reči:
KOREKTIVNE VEŽBE / NASTAVA FV / TELESNI STATUS
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 62/37
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 191-192
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 62/56
ŽARKOVIĆ, BRANISLAV - IVOVIĆ, SLOBODAN: PODSETNIK ZA UČITELJE I
NASTAVNIKE
FIZIČKE KULTURE OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 296
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / METODIKA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/59
KAKO SU PLANIRANE I REALIZOVANE PRIPREME JUGOSLOVENSKIH ATLETIČARA ZA
PEA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 299-309
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962 / REPREZENTACIJA,
PRIPREME
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 62/83
KONC-MAK, ERŽEBET - JANKOVIĆ, MELANIJA: KINEZITERAPIJA - PRAKTIČNI DEO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 424
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / UDŽBENIK
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/85
PREDNACRT USTAVA JOŠ JASNIJE OTVARA PERSPEKTIVU NAŠEG RAZVOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 425-427
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
USTAV / SAMOUPRAVLJANJE / OPŠTINA / BAVLJENJE SPORTOM / RUKOVOĐENJE
SPORTOM
----------------------------------------------------------------------rbr: 62/99
Kalačić, Nikša
PLAN NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA DVOJEZIČNE GIMNAZIJE U ROVINJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 496-497
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVNI PLAN / GIMNAZIJA / PRIKAZ PRIMERA / ČAS FV, FOND
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/3
Kurelić, Nikola
PROBLEMI ORGANIZACIJE FIZIČKE KULTURE NA UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol.
(1963) sv. 1-2, str. 18-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/4
Stojanović, Milutin; Koturović, Ljubiša; Vlah, Radivoje; Šerbedžija,
Ankica
POVREDE NA SMUČANJU I NJIHOVO SPREČAVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 28-36, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SKIJANJE / POVREDE, STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/15
Kurelić, Nikola
BORA JOVANOVIĆ - SISTEMI I SISTEMATIZATORI GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 99
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
GIMNASTIKA / SISTEMATIZACIJA / TEORIJA FK / BIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/19
ŠKOLSKI KROSEVI - AKTUELAN PROBLEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 101-102
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
NASTAVA FV / KROS / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Košničar, Milan
rbr: 63/24
FIZIČKO VASPITANJE U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ"
U
BOČARU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 143-149
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / EKSPERIMENTALNA NASTAVA / UČITELJI /
PLANIRANJE
----------------------------------------------------------------------Krstić, Nikola
BRIGA O ZDRAVLJU I FIZIČKOM RAZVITKU UČENIKA PRE POLA VEKA
rbr: 63/29
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 173-175
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Istorijski osvrti
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / UČENICI / UČENICI / ISTORIJAT / ŠKOLSKA HIGIJENA /
NASTAVA
FV
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/31
II KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE NASTAVNIKA ATLETIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 183-184
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. UČITELJI / KONGRES / VEŽBE SNAGE
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 63/36
BIBLIOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 194-195
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA STRUČNA LITERATURA / PLIVANJE / VATERPOLO / TRENING / IZDANJA
JZFKMS /
BIOMEHANIKA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 63/41
INTEGRACIJA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA KROZ NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 209-213
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / RODITELJI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/54
MEĐUNARODNI KURS U OLIMPIJI 1963. GODINE I MEĐUNARODNI KONGRES U TOKIJU
1964.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 281-282
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
INTER OLIMPIJSKA AKADEMIJA / REKREACIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/59
MRAKOVIĆ MILOŠ - UČENIČKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 290
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/66
Matković, Antun; Vlah, Radivoje; Ivančević, Slavko; Stojanović,
Milutin;
Koturović, Ljubiša; Šabović, S.
PRILOG PROUČAVANJU VELIČINE OPTEREĆENJA UČENIKA NA ČASOVIMA TELESNOG
VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 332-339, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
OPTEREĆENJE, INTENZITET / ČAS FV / PULS / KRVNI PRITISAK
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/70
Kiš, Franja
PIONIRSKA SPORTSKA ŠKOLA ZA KOŠARKU PRI DRUŠTVU ZA FIZIČKU KULTURU
"PIONIR" U
ČELAREVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 367-370
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. ŠKOLA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
----------------------------------------------------------------------Kristančić, Boris
rbr: 63/82
PLANIRANJE IZGRADNJE OBJEKATA-DOBRA POLITIKA RAZVOJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 406
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / PLANIRANJE RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/88
PROGRES O OBRAZOVANJU PROFESIONALNIH KADROVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 414-416
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NAUČNI KADAR / KADROVSKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 63/103
PET NOVIH ŠKOLA U NIŠU BEZ SALA ZA VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 438
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZGRADNJA OBJEKATA / ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/2
PROBLEMI DALJEG RAZVOJA KADROVSKIH ŠKOLA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 6-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / JUGOSLAVIJA / SREDNJE OBRAZOVANJE / VIŠE OBRAZOVANJE
/ VISOKO
OBRAZOVANJE / NASTAVNICI FAKULTETA / SPORT. OBJEKAT / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Kališnik, Miroslav
rbr: 64/10
SPORT I STRES
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 76-79, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
STRES / SELEY, HANS / TRENING / ADAPTACIONA ENERGIJA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 64/16
PROF. DR K. LINDEMAN, DR H. TEIRICH-LEUBE, PRIV. DOZ. DR W. HEIPERTZ "LEHRBUCH DER KRANKENGYMNASTIK", IV BAND (IZDANJE - GEORG THIEME VERLAG
STUTTGART)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / PROFESIONALNA OBOLJENJA / INTERNA OBOLJENJA / STRANA
STRUČNA
LITERATURA / IZDANJA JZFKMS / ATLETIKA / VESLANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/25
ZAJEDNIČKI KONGRES SVETSKE I EVROPSKE FEDERACIJE NASTAVNIKA-TRENERA
ATLETIKE:
Duizburg 11.-13. III 1964.
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 164-173
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING / SKOK MOTKOM / TRČANJE DUGIH PRUGA / TRČANJE
SREDNJIH PRUGA
/ FIZIOLOGIJA / INTERVALNI TRENING
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
NARODNA KONJIČKA BORAČKA NADMETANJA U NAS
rbr: 64/32
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 209-222, lit. 22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
KONJIČKA NADMETANJA / TRADICIONALNI SPORTOVI / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Krakovjak, G.M.
rbr: 64/33
REŽIM DANA - DRAGOCENO SREDSTVO FIZIČKOG VASPITANJA UČENIKA (PREVOD SA
RUSKOG RUŽICA STANOJEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 223-230, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
REŽIM ŽIVOTA / UČENICI / SSSR
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/46
POBOLJŠATI RAD NA FIZIČKOM VASPITANJU DECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 289-293
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / EFIKASNOST VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 64/65
Šerbedžija, Ankica; Vlah, Radivoje; Koturović, Ljubiša; Stojanović,
Milutin
ORGANIZACIJA PRUŽANJA PRVE POMOĆI I TRANSPORT POVREĐENOG U ZIMSKOPLANINSKIM
USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 408-418, lit.
10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Zimi na snegu
Ključne reči:
SKIJANJE / PRVA POMOĆ / TRANSPORT POVREĐENOG / PLANINA / ZIMA
----------------------------------------------------------------------Kukolevski, G.M.
rbr: 64/69
ELEKTROENCEFALOGRAFSKI METOD U ODREĐIVANJU TRENIRANOSTI SPORTISTA (SA
RUSKOG
PREVEO BORIVOJE TODOROVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 445-448
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
KONTROLA TRENIRANOSTI / EEG
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/71
OSNIVANJE ZAJEDNICE ŠKOLA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 453-455
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / ZAJEDNICA VŠFV / UPISNA POLITIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
STALNA KONFERENCIJA KADROVSKIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 456
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
rbr: 64/72
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
"STALNA KONFERENCIJA KŠ"
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 65/2
SANITETSKA SLUŽBA NA XVIII OLIMPIJSKIM IGRAMA U TOKIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 6-7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
XVIII Olimpijske igre održane u Tokiju 1964. godine
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE 1964 / ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 65/22
NEKA ZAPAŽANJA O SAVREMENOJ TEHNICI I METODICI SMUČANJA U AUSTRIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 164-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 65/30
NASTOJANJA ZA UNAPREĐENJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADSKIM
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 215-217
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNA STATISTIKA / RAZVOJNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 65/41
NAŠE DRUŠTVO I NEŽELJENE POJAVE U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 277-278
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ZLOUPOTREBA SPORTA / FUDBAL / SOCIJALISTIČKI SAVEZ
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 65/54
JUGOSLOVENSKI PRIKAZI NA IV GIMNAESTRADI U BEČU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 334-337
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / AKADEMSKI SASTAVI, YU / KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 66/17
ULOGA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U SPROVOĐENJU ŠKOLSKOG PROGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 135-136
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / REALIZACIJA NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/22
ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 151-155
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / SRN / VISOKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 66/23
FIZIČKO VASPITANJE U ŠKOLAMA ČSSR
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 156-159
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / UNIVERZITET / ŠKOLSKI SPORT / ČSSR
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/34
BRZINSKA IZDRŽLJIVOST UČENICA OD 10 DO 17 GODINA - KADA TREBA POČETI
TRENING
TRČANJA NA SREDNJE PRUGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 220-229, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRENING, POČETNI / ŽENE / JUNIORI /
IZDRŽLJIVOST,
BRZINSKA / UZRASNE ODLIKE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/43
PRVO OBAVEŠTENJE O PROSLAVI 20-GODIŠNJICE VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO
VASPITANJE
KAO VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 272
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILEJ
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/44
DVADESETOGODIŠNJICA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA U
BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 273-274
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILEJ / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/60
II SAOPŠTENJE ODBORA ZA PROSLAVU 20-GODIŠNJICE VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO
VASPITANJE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 362-363
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILEJ
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/63
PRAZNIK MATIČNE ŠKOLE I PRVIH JUGOSLOVENSKIH PROFESORA FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 373-375
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILARNA PROSLAVA / STRUČNI SKUP / BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/68
DVA OSNOVNA PUTA U SMUČARSKOJ OBUCI DECE - POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 414-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE, METODE / POČETNICI / DECA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/4
NAPOMENE STALNE KONFERENCIJE KADROVSKIH ŠKOLA POVODOM TEZA "FIZIČKA
KULTURA U
NOVIM DRUŠTVENO-EKONOMSKIM USLOVIMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 15-16
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SAVEZNA SKUPŠTINA / FIZIČKA KULTURA / DRUŠTVENO EKONOMSKI USLOVI /
RAZVOJNI
PROBLEMI / FFK, ZAJEDNICA / IZGRADNJA OBJEKATA / SAMOUPRAVLJANJE /
NASTAVA FV /
OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 67/5
STVARANJE SLOBODNE LIČNOSTI - OSNOVNI ZADATAK VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 17-20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VASPITANJE / LIČNOST / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/33
FIZIČKO VASPITANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI JE CENTRALNO PODRUČJE NAŠIH
NASTOJANJA U
PODIZANJU FIZIČKE KULTURE NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 177-178
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / DRUŠTVENI ZNAČAJ
----------------------------------------------------------------------Kadribašić, Razija
rbr: 67/59
IGRA MOŽE BITI I KONTROLA PSIHOFIZIČKIH SPOSOBNOSTI DETETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 294-296, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
DEČIJE IGRE / PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI / PRVACI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/62
PREGLED DELATNOSTI ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA" POVODOM PROSLAVE 19471967.
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 301-302
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / TEMATIKA ČASOPISA / PRETPLATNICI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/64
NEKI POKAZATELJI PROSEČNE FIZIČKE SPREMNOSTI ODRASLIH ZAPOSLENIH
MUŠKARACA I
ŽENA (BRZINA, SNAGA ODSKOKA I IZDRŽLJIVOST) I NJIHOVA OCENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 305-311
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / ODRASLI / ŽENE / BRZINA / SNAGA ODRAZA /
TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 67/70
DRUGI DEO REDOVNOG ČASA FIZIČKOG VASPITANJA NIJE I NE SME BITI SAMO
PRIPREMNI
DEO
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 336-340
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
ČAS FV / ČAS, PLANIRANJE / METODIKA / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 67/73
ŠKOLA JE OSNOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 351-352
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i konsultacije
Ključne reči:
ZAKON O FK / NASTAVA FV / KVALIFIKOVANOST KADRA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/1
NEKI POKAZATELJI PROSEČNE FIZIČKE SPREMNOSTI ODRASLIH ZAPOSLENIH
MUŠKARACA I
ŽENA (BRZINA, SNAGA ODSKOKA I IZDRŽLJIVOST) I NJIHOVA OCENA (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 1-5, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODRASLI / IZDRŽLJIVOST / UZRASNE ODLIKE / NIVO STRUČNE SPREME
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 68/10
DRUGI DEO REDOVNOG ČASA FIZIČKOG VASPITANJA NIJE I NE SME BITI SAMO
PRIPREMNI
DEO (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 56-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
ČAS FV, DRUGI DEO / VEŽBE OBLIKOVANJA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 68/11
ORTOPEDSKA GIMNASTIKA - GEORG HOFMANN I LINE JEGELSTUMPF (GORG THIEME
VERLAG,
STUTTGART, 1967.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 60-61
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ORTOPEDSKA GIMNASTIKA / TELESNI DEFORMITETI / SPORT. MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 68/12
LEHRBUCH DER KRANKENGYMNASTIK IN 4 BANDEN - K. LINDEMAN, H. TIERICHLEUBE UND
PRIV. - DOC. DR W. HEIPERTZ - BAND IV (GEORG THIEME VERLAG - STUTTGART)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 61
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / OBOLJENJA / REHABILITACIJA / BOBATH METODA
----------------------------------------------------------------------rbr: 68/22
Koch, Karl
RAZVIJANJE KONDICIJE KOD MLADIH (PREVEO I. ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 110-116
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ČAS FV / KRUŽNI TRENING / VEŽBE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/24
V KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA U BRNU
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 122-124
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / KONGRES / SPRINT / TRENING
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/27
ZA DALJE UNAPREĐIVANJE ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 129-130
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
NASTAVA FV / SAVETOVANJE / PLANIRANJE / OCENJIVANJE / EFEKTI VEŽBANJA /
ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 68/39
UVOĐENJE PREDMETNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U MLAĐIM RAZREDIMA
OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 193-202
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PREDMETNA NASTAVA / SAVLADANOST
GRADIVA /
UČITELJI / REALIZACIJA NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Kaljanac, Ismet
rbr: 68/44
OBUČAVANJE PLIVANJA JE KONKRETAN ZADATAK U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 223-227
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLIVANJE / OBUČAVANJE / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/50
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA PROGRAMIRANJA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U
STRUČNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 257-265
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / STRUČNA ŠKOLA / ANKETA / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 69/1
SKUPŠTINSKI ORGANI I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 1-5
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SKUPŠTINA SRBIJE / PROSVETNO KULTURNO VEĆE SRBIJE / NASTAVA FV /
REALIZACIJA
NASTAVE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI, KVALIFIKOVANOST / SPORT.
OBJEKAT /
STUDENTSKI SPORT / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SAVETNICI FV / NAUČNI RAD /
URBANISTIČKO PLANIRANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 69/28
Stojanović, Milutin; Kurelić, Nikola; Vlah, Radivoje; Matković, Antun;
Konstantinović, Ivan
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA UPIS NA FAKULTET ZA
FIZIČKO
VASPITANJE I PROBLEM NEKIH KOREKCIJA NORMI PRIJEMNOG ISPITA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 145-165, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 69/33
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O SPORTSKOJ PRIPREMI OMLADINE (BRATISLAVA, 1416. MAJA
1969. GOD.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 189-190
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
TRENING / OMLADINA / KONFERENCIJA
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 69/45
M. DENA GARDINER: GRUNDLANGEN DER UBUNGSTHERAPIE, GEORG THIEME VERLAG,
STUTTGART, 1968. (PREVOD: ERIKA HIERSEMANN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 252
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / TEST / ZGLOB / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 70/1
SREDNJOROČNI PLANOVI RAZVOJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / PLANIRANJE RAZVOJA / SREDNJOROČNI PLAN
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka; Koturović, Ljubiša
rbr: 70/4
TELESNI STATUS KOD KANDIDATA ZA UPIS NA I GODINU V.Š.F.V. (ŠKOLSKE
1966-67. I
1967-68. GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 20-28, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / TELESNI STATUS / KIČMENI STUB /
KOLENO
----------------------------------------------------------------------Karolczak-Biernacka, Barbara
rbr: 70/10
MOTIVACIONI FAKTORI U OSTVARIVANJU REZULTATA (PREVEO SA POLJSKOG:
NIKOLA
KURELIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 55-65, lit. 20
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTIVACIJA / SPORT. REZULTAT / UČENICI / SPORTISTI / RVANJE /
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Ivan; Golubović, Vladimir
rbr: 70/11
OCJENJIVANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI GRUPE ISPITANIKA U ODNOSU NA
BIOMETRIJSKE
KARAKTERISTIKE POMOĆU RAZLIKE U RANGIRANJU DVA VIŠEDIMENZIONALNA SKUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 66-70, lit. 3
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
STATISTIČKE METODE / RANGIRANJE / VIŠEDIMENZIONALNI SKUP /
ANTROPOMETRIJA /
MOTORIČKI TEST
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 70/13
VI KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA, BRESCIA 25-29.III
1970.
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 72-73
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / TRČANJE PREKO PREPONA / KONGRES
----------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 70/23
WILHELM THOMSEN: LEHRBUCH DER MASSAGE UND MANUELLEN GYMNASTIK (III
IZDANJE) IZDANJE GEORG THIEME VERLAG - STUTTGART
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 138
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
MASAŽA / SPORT. MASAŽA / SAMOMASAŽA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 70/32
NAUKE I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 201-208, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. NAUKA / FIZIČKA KULTURA / SISTEMATIZACIJA NAUKA / TERMINOLOGIJA
/
METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka; Koturović, Ljubiša
rbr: 70/34
PROCENAT RAVNOG STOPALA KOD KANDIDATA ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU ZA
FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 214-222
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / STOPALO, RAVNO
----------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 70/36
RAD HOMOGENIZIRANIH GRUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 228-236
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / INTERESOVANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
KONATIVNE
OSOBINE / SREDNJA ŠKOLA / ČAS FV
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Ivan; Stanojević, Ivan
rbr: 70/41
MODEL NORMATIVNIH TABLICA ZA OCENJIVANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI OMLADINE
(7-14
GODINA) NA BAZI NJIHOVE FIZIOLOŠKE STAROSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 253-255
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OCENJIVANJE / NORME / STATISTIČKE METODE
----------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 70/48
JEDNO KORISNO ISKUSTVO U OBUCI NEPLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 286-289
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / FERIJALNI KAMP / STUDENTI FK
-----------------------------------------------------------------------
rbr: 71/2
Kurelić, Nikola; Jeumović, Rodoljub; Klisinska, Dragica; Basta,
Ljubica;
Vukosavljević, Rajko; Stojanović, Milutin; Stanojević, Ivan;
Stefanović,
Miodrag
ZDRAVSTVENO I FIZIČKO STANJE I VASPITANJE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 3-17
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
OMLADINA / ZDRAVSTVENO STANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NASTAVA FV /
ŠKOLSKI
SPORT / UHRANJENOST / TELESNI DEFORMITETI / NAUČNI RAD / SAVEZNA
SKUPŠTINA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 71/8
NOVI AUSTRIJSKI SMUČARSKI NASTAVNI PLAN
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 49-53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu i osvrti
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI ŠKOLA / AUSTRIJA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan; Zdanski, Ivan
rbr: 71/12
ULOGA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U RADU ŠKOLSKOG DRUŠTVA ZA FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 72-82
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / VREDNOVANJE RADA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-----------------------------------------------------------------------
Konstantinović, Slobodan
rbr: 71/22
PROVERAVANJA - TESTIRANJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA BEOGRADSKIH
ŠKOLA I I II
STUPNJA (OSNOVNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 143-151
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EFEKTI NASTAVE / TESTIRANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA
ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Karolczak-Biernacka, Barbara
rbr: 71/25
STAVOVI FUNKCIONERA I TRENERA PREMA NEKIM SITUACIJAMA U SPORTU (PREVEO
SA
POLJSKOG M. NIŠAVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 168-179, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
SPORT. FUNKCIONERI / TRENERI / SOCIJALNI STAVOVI / SOCIJALNI ODNOSI /
SPORT /
SPORT. MORAL
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 72/2
"SLETSKE VEŽBE" - DA ILI NE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 3-11
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SLETSKE VEŽBE / EFEKTI VEŽBANJA / KRITIKA / VASPITNI UTICAJ / ESTETIKA
/
MASOVNOST / INTERESOVANJE OMLADINE
----------------------------------------------------------------------Kremžar-Petelin, Božidarka
rbr: 72/5
DECA SA OŠTEĆENOM MOTORIKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 27-36, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MOTORIČKI POREMEĆAJI / MOTOSKOPIJA / MOTOMETRIJA / BOBATH METODA /
KIPHARD
METODA / PEDAGOŠKA RITMIKA
----------------------------------------------------------------------Kolovrat, Mirko
rbr: 72/15
UTICAJ SLIKA - CRTEŽA U "VEŽBAMA OBLIKOVANJA" (GIMNASTICI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 74-81
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
CRTEŽ / VEŽBE OBLIKOVANJA / OBUČAVANJE / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 72/20
POVODOM DONOŠENJA ZAKONA O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 105-117
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
ZAKON O FK / SAMOUPRAVNE ZAJEDNICE / SRBIJA / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 72/22
PRILOG PROUČAVANJU MOGUĆNOSTI UVOĐENJA AKTIVNE PAUZE U PROCES NASTAVE U
OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 122-130, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI ODMOR / AKTIVNI ODMOR / VEŽBE OBLIKOVANJA / SPORT. IGRE /
OSNOVNA ŠKOLA
/ BOURDONOV TEST PAŽNJE / ZAMOR
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 72/36
NAUČNI KONGRES "SPORT U NAŠEM SVETU - ŠANSE I PROBLEMI", MUNCHEN 1972.
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 182-183
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
OLIMPIJSKI NAUČNI KONGRES / ALIJENACIJA / KONFLIKTI / LIČNOST / UZRASNE
ODLIKE
/ BIOMEDICINSKI ASPEKTI / SOCIJALNI ASPEKTI / PSIHOLOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 72/39
RAZVOJ NAUKE NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE KAO PRETPOSTAVKA I USLOV ZA
EFIKASNIJE
UNAPREĐENJE OVE DRUŠTVENE DELATNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 199-204
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NAUČNI RAD / ORGANIZOVANJE / NAUČNI PROBLEMI / USLOVI NAUČNOG RADA
----------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 73/13
NEKI PROBLEMI ORGANIZACIJE ŠKOLSKE SPORTSKE OLIMPIJADE OMLADINE
VOJVODINE
(SOŠOV)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 75-77, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SOŠOV / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Košničar, Milan
rbr: 73/27
PRIKAZ RADA S.S. GROŠENKOVA, K.P. SUBOTINA I SARADNIKA: "SVESTRANA
FIZIČKA
PRIPREMA DECE NA POČETKU SPORTSKE SPECIJALIZACIJE" (IZDANJE FISKULTURA
I SPORT,
MOSKVA 1965.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 136-144
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKA PRIPREMA, SVESTRANA / SPORT. SPECIJALIZACIJA / SSSR / NASTAVA
FV /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 73/30
KONKRETNO POSTAVLJANJE CILJEVA I ZADATAKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U
SREDNJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 155-158, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV, CILJEVI / VASPITNI ZADACI / BIOLOŠKI ZADACI / OBRAZOVNI
ZADACI /
KREATIVNOST
----------------------------------------------------------------------Kostadinović, Radomir
rbr: 73/32
VEŽBOVNA UČENIČKA LISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 164-167, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA / VEŽBOVNA UČENIČKA LISTA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 73/39
METODIKA OBUČAVANJA SKOKA UVIS TEHNIKOM "FOSBERI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 212-219, lit.
13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK UVIS / FOSBERI / TEHNIKA / TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 74/12
ANARHO-LIBERALIZAM U SPORTU I NJEGOVE POSLEDICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 43-44
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ANARHO-LIBERALIZAM / SPORT / PONAŠANJE SPORTISTA / VARVARIZAM
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 74/15
KONGRES MEĐUNARODNE FEDERACIJE VISOKIH ŠKOLA ZA FIZIČKO VASPITANJE
(AISEP) U
PRAGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 49
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
AISEP / KONGRES / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Tot, Bela; Kutrički, Zdravko
rbr: 74/28
RVANJE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 19-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / RVANJE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 74/29
PROBLEMI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA SA CELODNEVNIM I
PRODUŽENIM
BORAVKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 22-24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / CELODNEVNA ŠKOLA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 74/33
BIOMEHANIČKI ELEMENTI OKRETA OKO UZDUŽNE OSE APARATA ZA KRETANJE PRI
IZVOĐENJU
SKOKOVA U UMETNIČKOM KLIZANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 34-36
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
UMETNIČKO KLIZANJE / SKOK / TEHNIKA / BIOMEHANIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 74/41
VIII KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 51
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / SKOK UDALJ / BACANJE KOPLJA / TRČANJE DUGIH PRUGA / KONGRES
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 75/65
SLOBODNO VREME KAO FUNKCIJA VASPITANJA OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 9-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / VASPITANJE / SPORT. REKREACIJA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 75/101
VANNASTAVNE AKTIVNOSTI UČENIKA I ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U
BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 57-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 75/102
SEMINAR KOŠARKAŠKIH TRENERA EVROPE, MACOLINO, ŠVAJCARSKA, 30/0605/07/1975
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 59-60
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENERI / SEMINAR / SPORTISTI / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 76/1
TRIDESET GODINA RADA ČASOPISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ / TRIDESETOGODIŠNJICA /
PRETPLATNICI
----------------------------------------------------------------------Kragujević, Gabrijela
rbr: 76/4
DR BAKONYI FERENC: NEKE UZRASNE KARAKTERISTIKE U RAZVOJU BRZINE KAO I
UTICAJ
BAVLJENJA RAZLIČITIM SPORTSKIM GRANAMA NA RAZVIJANJE BRZINE KOD
DEVOJAKA I
MLADIĆA OD 10-19 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 11-15
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
BRZINA / ATLETIKA / SPORT. GIMNASTIKA / KOŠARKA / RUKOMET / ODBOJKA /
FUDBAL /
NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / UČENICI / ŽENE / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Kitić, Cvetko
rbr: 76/7
NEKI POKAZATELJI RASTA I FIZIČKOG RAZVOJA UČENIKA OD 16 GODINA U
GIMNAZIJI
"BORA STANKOVIĆ" U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 22-25, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 76/14
TEORIJA MORA DA BUDE NOSILAC PRAVILNIH POSTAVKI FIZIČKE KULTURE UOPŠTE
A
NAROČITO TELESNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 49-53, lit. 7
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TEORIJA FK / FIZIČKO VASPITANJE / TELESNO VASPITANJE / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 76/29
SKOKOVI U UMETNIČKOM KLIZANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 112-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
UMETNIČKO KLIZANJE / SKOKOVI / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 76/47
ZA SVAKODNEVNO FIZIČKO VEŽBANJE U NAŠIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 163-164
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
NASTAVA FV, REFORMA / ŠKOLSKI SPORT / FIZIČKO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 76/52
REFORMA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I MESTO FIZIČKE KULTURE U NOVIM
NASTAVNIM
PLANOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 184-186
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / ŠKOLSKI USPEH / NOVI SAD
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 76/59
ŠTA JE TELESNO VASPITANJE A ŠTA TELESNO OBRAZOVANJE I NJEGOV ZNAČAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 209-214
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TELESNO VASPITANJE / TELESNO OBRAZOVANJE / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------rbr: 76/61
Konstantinović, slobodan
PREDLOZI ZA REŠAVANJE PROBLEMA OSLOBAĐANJA OD NASTAVE FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 216-220, lit.
371.711
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / KATEGORIJE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 76/86
ZDRAVSTVENO STANJE I ZAŠTITA UČENIKA BEOGRADSKIH SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 308-310
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Belova, L.; Korotkov, I.; Jakovlev, V.
rbr: 76/91
IGRE U KRETANJU (PREVELI TOMISLAV NIKOLIĆ I VUKAŠIN KOSTIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 322-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
DEČIJE IGRE / ELEMENTARNE IGRE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
MEĐUNARODNI KONGRES NAUKA U OBLASTI FIZIČKIH AKTIVNOSTI
rbr: 76/100
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 354-358
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
OLIMPIJSKI NAUČNI KONGRES / ELITIZAM / SOCIJALNI ASPEKTI / PRAVNI
ASPEKTI /
KINANTROPOMETRIJA / ERGOMETRIJA / ŽENE, EMANCIPACIJA
----------------------------------------------------------------------Kragujević, Gabrijela
rbr: 76/104
INKORPORACIJA SADRŽAJA O HUMANIM ODNOSIMA MEĐU POLOVIMA U NASTAVNE
PROGRAME
FIZIČKOG VASPITANJA NA PEDAGOŠKIM AKADEMIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 369-371, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MEĐUPOLNI ODNOSI / HUMANIZACIJA / NASTAVA FV / PEDAGOŠKA AKADEMIJA
----------------------------------------------------------------------Kitić, Cvetko
rbr: 76/115
SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE OMLADINE SRBIJE - NESPORAZUMI I DILEME Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 406-409
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / ŠKOLSKI SPORT / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 76/116
NEKA ISKUSTVA U SPROVOĐENJU OBUKE - NASTAVE PLIVANJA UČENIKA
BEOGRADSKIH
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 410-411
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kragujević, Gabrijela
rbr: 77/4
NEKE KARAKTERISTIKE FIZIČKOG RAZVOJA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA
PEDAGOŠKE
AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 13-17, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / PEDAGOŠKA
AKADEMIJA /
TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radomir; Vučković, Srbislav
rbr: 77/7
PRILOG METODICI OBUČAVANJA ODBIJANJA I DODAVANJA LOPTE "ČEKIĆEM"
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 26-28, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKAŠKI ČEKIĆ / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 77/8
NEKI PRINCIPI ZONSKE ODBRANE U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 29-32, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / ZONSKA ODBRANA / TAKTIKA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kamenović, Ljubomir
rbr: 77/16
POSTUPAK PRI OBUCI POČETNIKA U ALPSKOM SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 56-58, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE, PROGRAM / POČETNICI / SKI PLUG / SKI ZAOKRET,
PARALELNI
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 77/21
FIZIČKA KULTURA I TELEVIZIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 63-64
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TELEVIZIJA / FIZIČKA KULTURA / SPORT / PROPAGANDA / YU SAVETOVANJE
----------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 77/32
NEKI ČINIOCI OD KOJIH ZAVISI SPORTSKI REZULTAT U TRČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 94-96, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TRČANJE / TRČANJE, TEMPO
----------------------------------------------------------------------Sport Indok centarKurelić, Nikola
rbr: 77/49
AKTUELNA PSIHIČKA STANJA U SPORTU: XIKongres ELLV
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 150-151
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRENING / TAKMIČENJE / PSIHOLOŠKI ASPEKTI / ATLETIKA / KONGRES TRENERA
/
DESETOBOJ / TROSKOK / BACANJE DISKA / NASTAVNI FILM
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 77/53
FIZIČKA KULTURA JE DRUŠTVENI FENOMEN KOJI TREBA DRUŠTVENO VREDNOVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 165-169
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
DOLANC, STANE / FIZIČKA KULTURA / POLITIKA / SKJ KONGRES / ŠKOLOVANJE
KADROVA /
SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 77/57
KORELACIJA NEKIH PARAMETARA KOJI KARAKTERIŠU BRZINU KOD RUKOMETAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 180-183, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RUKOMET / BRZINA REAKCIJE / BRZINA POKRETA / SPORTISTI / ŽENE /
TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 77/61
INTEGRACIJA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA KROZ NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 197-198
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO VASPITANJE / NASTAVA FV / ZDRAVSTVENA SLUŽBA / RODITELJI
----------------------------------------------------------------------Košničar, Milan
rbr: 77/88
PRAVOVREMENO SPORTSKO USMERAVANJE I SPECIJALIZOVANJE NADARENIH UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 304-309, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. SELEKCIJA / SPORT. SPECIJALIZACIJA / UČENICI / ŠKOLSKI SPORT /
SPORT.
ŠKOLA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
----------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 77/91
KOMPLEKSNOST FIZIČKOG VASPITANJA I 42-ČASOVNA RADNA NEDELJA NASTAVNIKA
FIZIČKOG
VASPITANJA U SREDNJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 319-320, lit. 4
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKI SPORT
-----------------------------------------------------------------------
Konstantinović, Slobodan
rbr: 77/103
PRILOG PROUČAVANJU MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA FIZIČKIH (MOTORIČKIH)
SPOSOBNOSTI I
FIZIČKOG RAZVITKA UČENIKA CELODNEVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 348-352
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA /
CELODNEVNA
ŠKOLA / JUTARNJE VEŽBANJE / REK. PAUZA / TRČANJE
----------------------------------------------------------------------Kandić, Mladen
rbr: 77/116
ANALIZA PORASTA STEPENA DEFORMITETA STOPALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 393-395, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
STOPALO, DEFORMITETI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / PLANTOGRAM
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 77/117
MEĐUNARODNI KONGRES FIZIČKOG I SPORTSKOG VASPITANJA MADRID, 27-30. 6.
1977.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 396-398
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
AISEP / INTER KONGRES / STUDENTI FK / ŠKOLOVANJE KADROVA / FFK,
NASTAVNICI /
NAUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 78/3
TITO O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 9-11, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / GOVOR / FIZIČKA KULTURA / SPORT / DRUŠTVENI ZNAČAJ
----------------------------------------------------------------------Krsmanović, Višeslav
rbr: 78/13
MEĐULJUDSKI ODNOSI KAO FAKTOR NEUSPEHA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 45-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
MEĐULJUDSKI ODNOSI / SPORTISTI / SAMOUPRAVLJANJE / BIROKRATIJA /
TEHNOKRATIJA /
LIBERALIZAM
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 78/15
PRILOG OSAVREMENJAVANJU TRENINGA UMETNIČKOG KLIZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 54-56, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
UMETNIČKO KLIZANJE / SKOKOVI / TEHNIKA / KINOGRAM, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 78/33
MEĐURAZREDNO UJEDNAČAVANJE ODELJENJA ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA I
NJEGOV
UTICAJ I NA FIZIČKI RAZVOJ I MOTORNE SPOSOBNOSTI UČENICA STARIJIH
RAZREDA
OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 103-107, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / INTERESOVANJA /
EFEKTI
NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir; Janačković, Bratoljub
rbr: 78/42
SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA ORA "MORAVA 77"
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 141-143, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
JUTARNJE VEŽBANJE / TAKMIČENJE / ORA
----------------------------------------------------------------------Knežević, Bogić
rbr: 78/53
OSVRT NA ISTORIJAT DJEČJIH I OMLADINSKIH IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 174-176, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / DEČIJE IGRE / ISTORIJA / NOB / ONO
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 78/70
POVODOM PREDLOGA IZMENA U NAČINU OCENJIVANJA I UKLAPANJA FIZIČKOG
VASPITANJA U
NOVE MOGUĆNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 240-243, lit. 2
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE, OPISNO / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Knežević, Bogić
rbr: 78/87
RAZVIJANJE I NEGOVANJE KULTURE SLUŠANJA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 309-310, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
SLUŠANJE / JEZIČKA UMEŠNOST / PEDAGOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 78/96
IN MEMORIAM: RUDOLFU CVETKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 334
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
CVETKO, RUDOLF / MAČEVANJE
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 78/110
UTICAJ IZOMETRIJSKOG, BALISTIČKOG I REPETITIVNOG MIŠIĆNOG NAPREZANJA NA
SPECIFIČNI MIŠIĆNI POTENCIJAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 370-376, lit. 29
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / STUDENTI FK / IZOMETRIJSKO NAPREZANJE / BALISTIČKO
NAPREZANJE / REPETITIVNO NAPREZANJE
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar; Tomaš, Duško
rbr: 78/122
SAOBRAĆAJNI ZNACI NA SMUČARSKIM TERENIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 414-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKI TERENI / SAOBRAĆAJNI ZNACI
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/134
Kurelić, Nikola; Stojanović, Milutin; Đorđević, Dragoljub; Bala, Gustav
STANJE RASTA, FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI OMLADINE SR SRBIJE
I
UVOĐENJE SISTEMA PRAĆENJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. -, lit. 78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA / UČENICI / ŽENE /
TESTIRANJE / TESTOVI, BATERIJA / METODOLOGIJA / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Karolczak-Biernacka, Barbara
rbr: 79/4
KORIŠĆENJE SAZNANJA O MOTIVACIJAMA "PRODUKTIVNOG PONAŠANJA" TAKMIČARA
(PREVOD
SA POLJSKOG VANDA STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 16-22
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TAKMIČARI / MOTIVISANJE, METODE / RIVALSTVO / PONAŠANJE
----------------------------------------------------------------------Klašnja, Zlatimir
rbr: 79/6
NEKI PROSTORNO VREMENSKI PARAMETRI BRZINE KRETANJA ODBOJKAŠKE LOPTE I
RUKE
ODREĐENI HRONOCIKLOGRAFSKIM METODOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 28-37, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ODBOJKA / SMEČ / HRONOCIKLOGRAFIJA / KRETANJE RUKE / KRETANJE LOPTE
----------------------------------------------------------------------rbr: 79/8
Grbović, Miljan; Gavrilović, Predrag; Jocić, Dragan; Perović, Dragomir;
Koprivica, Vladimir
DINAMIKA RAZVOJA NAJBOLJIH REZULTATA U NAŠOJ ATLETICI U OLIMPIJSKOM
CIKLUSU
1972-1976. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 41-44
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. REZULTAT / SPORTISTI YU / ŽENE / OLIMPIJSKI CIKLUS
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 79/9
PROBLEMI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 45-47
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / PREDŠKOLSKA USTANOVA / BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 79/16
PROGRAM KLIZANJA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 66-67
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KLIZANJE / OBUČAVANJE / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 79/18
XI KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA (EDINBURG, ŠKOTSKA,
4-8. 1.
1979.
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 68-69
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / KONGRES ELLV / BACANJE KLADIVA / STIPL-ČEZ / PREPONE 400M
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 79/27
NAUKA I PREOBRAŽAJ FIZIČKE KULTURE - ULOGA NAUKE KAO BITNOG FAKTORA
RAZVOJA
FIZIČKE KULTURE U SAMOUPRAVNOM SOCIJALISTIČKOM DRUŠTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 90-96, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
NAUČNI RAD / FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNI PROBLEMI / SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 79/31
DINAMIKA PRIRASTA IZOMETRIJSKOG POTENCIJALA MIŠIĆA POD UTICAJEM
IZOMETRIJSKOG
MIŠIĆNOG NAPREZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 113-116, lit. 17
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / STUDENTI FK / VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 79/33
NEKA ISKUSTVA U REALIZACIJI NOVIH NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA FIZIČKOG
VASPITANJA U BEOGRADSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 122-124
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / INSPEKTOR, ŠKOLSKI
----------------------------------------------------------------------Krsmanović, Radivoje
rbr: 79/53
REGRESIONA ANALIZA REZULTATA U TRČANJIMA I VARIJABLI KOJIMA JE
PROCJENJIVANA
FUNKCIONALNA SPOSOBNOST KARDIOVASKULARNOG SISTEMA DVANAESTOGODIŠNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 178-182, lit. 21
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / KARDIOVASKULARNI SISTEM / TRČANJE / UČENICI
/
OSNOVNA ŠKOLA / REGRESIONA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Kotarac, Dragan
rbr: 79/55
"ANALIZA PRIPREME I IZVOĐENJA KAZNENOG UDARCA U FUDBALU", OSVRT NA
ISTRAŽIVANJE
D. KELLERA, M. C. HENNEMANNA I J. ALEGRIA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 190-193, lit. 5
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FUDBAL / KAZNENI UDARAC / TEHNIKA / GOLMAN
----------------------------------------------------------------------Krawczyk, Zbignew
rbr: 79/94
AKSIOLOGIJA TELA (PREVELA SA POLJSKOG VANDA STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 332-339, lit. 26
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
AKSIOLOGIJA TELA / ETIKA / TELESNOST / FILOZOFSKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 79/95
STRUKTURA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I NJIHOVE RELACIJE SA OSTALIM
DIMENZIJAMA
LIČNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 340-343, lit. 46
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE /
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / ANTROPOMETRIJA / SOCIJALNA OBELEŽJA
----------------------------------------------------------------------Kadunić, Hamdija
rbr: 79/96
NEKE KARAKTERISTIKE FIZIČKOG RAZVOJA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA
ELEKTROTEHNIČKOG I MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 344-349, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / STUDENTI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 79/111
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "FIZIČKO VASPITANJE I SPORT DECE I OMLADINE"
VARŠAVA,
5-8.10.1979.
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 417-419
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / TRENING / DECA / OMLADINA / INTER KONFERENCIJA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 80/5
DINAMIKA PRIRASTA REPETITIVNOG POTENCIJALA MIŠIĆA POD UTICAJEM
REPETITIVNOG
MIŠIĆNOG NAPREZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 20-23, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / EFEKTI VEŽBANJA / STUDENTI FK / ČUČNJEVI
----------------------------------------------------------------------Đukić, Milorad; Kovač, Jovan
rbr: 80/40
TEHNIČKO-TAKTIČKI ELEMENTI NAPADA I REZULTATSKI USPEH U RUKOMETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 140-141, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RUKOMETNI NAPAD / SPORT. REZULTAT / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORTISTI /
ŽENE /
TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Kočović, Dragomir
rbr: 80/41
SPECIFIČNE VEŽBE RAZGIBAVANJA U TRENINGU KARATE SPORTISTA SA POSEBNIM
NAGLASKOM
NA POVEĆANJE POKRETLJIVOSTI U ZGLOBU KUKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 142-145, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / RAZGIBAVANJE, VEŽBE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 80/67
TITO O NAUCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 199-204
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / NAUKA, ZNAČAJ / MARKSIZAM
----------------------------------------------------------------------Kofler, Isidor
rbr: 80/68
ZASTAVA NA VRHU TRIGLAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 204-205
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ALPINIZAM / ZASTAVA / POSMRTNE POČASTI / TITO, JOSIP BROZ
----------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 80/72
KOMPARATIVNA ANALIZA VREDNOSTI BIOELEKTRIČNOG NAPONA AKTUELNIH MIŠIĆA U
ZAVISNOSTI OD INTENZITETA BALISTIČKOG NAPREZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 226-233, lit. 36
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RUKOMET / SPORTISTI / ŽENE / MIŠIĆNI POTENCIJAL / EMG / SKOKOVI
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila
rbr: 80/75
UPOZNAVANJE SA OSNOVNIM ELEMENTIMA U TEHNICI DŽEZ-PLESA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 246-248, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
DŽEZ PLES / TEHNIKA
-----------------------------------------------------------------------
Konstantinović, Slobodan
rbr: 80/76
PRIMENA PRIRUČNIKA ZA UČENIKE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 249-252
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PRIRUČNIK / NASTAVNA LITERATURA / NASTAVA FV / AV SREDSTVA
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 80/81
STRUČNJAK ZA PREDŠKOLSKO FIZIČKO VASPITANJE - KO JE TO?
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 265-266
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
PREDŠKOLSKO FV / STRUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 80/95
FIZIČKO VEŽBANJE U RAZREDNOJ NASTAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 308-311, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ČAS FV, ANALIZA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / INTENZITET NAPORA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Krsmanović, Branko
rbr: 80/97
ANGAŽOVANOST UČENIKA U PRIPREMNOM DELU ČASA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 315-317, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ČAS FV / ČAS, PRIPREMNI DEO / TRAJANJE VEŽBANJA / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila
rbr: 80/105
JEDAN NAČIN RAZVIJANJA OSEĆAJA ZA RITAM KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 349-351, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
RITAM / VEŽBANJE RITMA / PREDŠKOLCI / MUZIKA
----------------------------------------------------------------------Kršić, Sadik
rbr: 80/107
MEĐUREPUBLIČKE IGRE - ZA I PROTIV
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 354-355
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MOSI "BRATSTVO-JEDINSTVO" / DRUŠTVENI ZNAČAJ / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Kotarac, Dragan
rbr: 80/117
ŽOFR DUMAZEDIE O SLOBODNOM VREMENU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 371-372
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam", prevod
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
DUMAZEDIE, ŽOFR / SLOBODNO VREME / INTERVJU / SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 80/123
BIODINAMIČKA ANALIZA ODSKOKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 397-403, lit. 21
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ODSKOK / EMG / DINAMOGRAFIJA / GONIOMETRIJA / MIŠIĆNA AKTIVNOST /
RUKOMET /
SPORTISTI / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 80/125
METODIKA OBUČAVANJA SKOKA UDALJ (KORAČNA TEHNIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 408-412, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
SKOK UDALJ / TEHNIKA / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 80/135
NEKE DILEME OKO SPROVOĐENJA OBAVEZNO AKTIVNOG ODMORA U BEOGRADSKIM
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 447-448
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / ŠKOLSKI ODMOR / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Kitić, Cvetko
rbr: 81/5
UTICAJ DUGOTRAJNOG REPETITIVNOG MIŠIĆNOG NAPREZANJA SA VELIKIM
OPTEREĆENJEM NA
RAZVOJ ELEMENTARNIH MIŠIĆNIH POTENCIJALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 24-28, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / EFEKTI VEŽBANJA / DINAMOMETRIJA / UČENICI /
SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 81/13
NEKA ISKUSTVA U SPROVOĐENJU NOVIH NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA FIZIČKOG
VASPITANJA U ŠKOLAMA REGIONA BEOGRAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 53-56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / REALIZACIJA NASTAVE / NASTAVNI PLAN / NOVI BEOGRAD /
OSNOVNA ŠKOLA
/ SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 81/30
ZA JEDINSTVEN KONCEPT ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 131-135
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
ŠKOLSKO FV, KONCEPCIJA / PREDŠKOLSKA USTANOVA / SVESTRANOST
----------------------------------------------------------------------Kitić, Cvetko
rbr: 81/37
ZA BRŽE PROMENE U FIZIČKOM VASPITANJU...
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 153-156, lit. 10
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV, CILJEVI / SAMOSTALNO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 81/47
FIZIČKO VASPITANJE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 180-182, lit. 8
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLSKA USTANOVA / STRUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Klinčarov, Živko
rbr: 81/49
I KONGRES PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE FAKULTET ZA FIZIČKO
VASPITANJE,
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 185-187, lit. 9
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / ANKETA / UČITELJI / MAKEDONIJA
----------------------------------------------------------------------Koprivnjak, Tomislav
rbr: 81/67
UTICAJ SOCIJALNO-DEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA NA STAVOVE PREMA FIZIČKOJ
KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 240-243, lit. 14
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
STAVOVI / SOCIJALNI FAKTORI / DEMOGRAFSKI FAKTORI / STUDENTI / ŽENE /
INFORMISANOST / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Kremžar, Božidarka
rbr: 81/68
LAKŠI POREMEĆAJI U MOTORICI KOD ŠKOLSKE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 243-244
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
MOTORIČKI POREMEĆAJI / UČENICI / SOCIJALNO PONAŠANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 81/80
NACRT ZAKLJUČKA O PRAVCIMA AKCIJA U SOCIJALISTIČKOM SAMOUPRAVNOM
RAZVOJU
FIZIČKE KULTURE S PRILOGOM JAVNOJ RASPRAVI O NJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 280-283
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SAMOUPRAVLJANJE / SOCIJALISTIČKI RAZVOJ / FIZIČKA KULTURA / SSRNJ /
SSOJ
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 81/82
PROBLEM INTENZITETA OPTEREĆENJA U FIZIČKOM VEŽBANJU DECE U PREDŠKOLSKIM
USTANOVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 288-293, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / OPTEREĆENJE, INTENZITET / PREDŠKOLCI
----------------------------------------------------------------------Karolczak-Biernacka, Barbara
rbr: 81/87
BOJAZAN I STRAH U SPORTU (PREVELA VANDA STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 318-321
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BOJAZAN / STRAH / SPORTISTI / PSIHOLOŠKA PRIPREMA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 81/114
ČUČANJ U RETORTI: ODGOVOR NA KRITIKU M. ŠVRAKE - DALEKO OD
REKRIMINACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 423-425
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / ČUČNJEVI / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Radomir
rbr: 81/135
KAKO BI TREBALO TRENIRATI DŽUDO
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 491-493
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / TRENING / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila
rbr: 82/23
METODIKA OBRADE DRUŠTVENOG PLESA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 90-91, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLES, DRUŠTVENI / TEHNIKA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Bala, Gustav; Krsmanović, Branko
rbr: 82/38
DISKRIMINATIVNA ANALIZA NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH DIMENZIJA
UČENIKA
I UČENICA GRADSKIH I SEOSKIH ŠKOLA U SAP VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 126-129, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA /
GRAD /
SELO / VOJVODINA / DISKRIMINATIVNA ANALIZA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 82/40
UTICAJ ROTACIJA U SAGITALNOJ, HORIZONTALNOJ I FRONTALNOJ RAVNI NA
GRUPISANJE
POGODAKA U GAĐANJU STILETOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 136-139, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
GAĐANJE STILETOM / KOORDINACIJA / VESTIBULARNI APARAT
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 82/45
HODANJE-NJEGOV ZNAČAJ, SPORTSKA TEHNIKA I METODIKA OBUČAVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 158-163, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HODANJE / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 82/54
AKTUELNA PITANJA ODMORA I REKREACIJE RADNIH LJUDI I GRAĐANA.
SAVETOVANJE,
BEOGRAD, JANUAR 1982.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 182
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ODMOR / REKREACIJA / ZAPOSLENI / SAVETOVANJE
----------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 82/68
UČENIČKE ORGANIZACIJE ZA FIZIČKU KULTURU U SVETLU NOVE KONCEPCIJE
PROGRAMA
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 234-237
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NASTAVNI PROGRAM, NOVI / NASTAVA FV
-----------------------------------------------------------------------
Koprivica, Vladimir
rbr: 82/76
ORGANIZACIJA TAKMIČENJA U ŠAHU NA RADNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 262-264, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RSI / ŠAHOVSKA TAKMIČENJA
----------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 82/102
O POJMOVIMA "FORMALNO" I "MATERIJALNO" FIZIČKO OBRAZOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 346-349, lit. 9
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
FORMALNO OBRAZOVANJE / MATERIJALNO OBRAZOVANJE / ČAS FV / KRITIKA /
PEDAGOGIJA
/ TERMINOLOGIJA / VASPITANJE / OBRAZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila; Anastasijević, Bratislav
rbr: 82/106
ISPITIVANJE NEKIH ELEMENATA MUZIČKE OBDARENOSTI POMOĆU SIŠOROVOG TESTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 358-360, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MUZIČKA OBDARENOST / SIŠOROV TEST / PLES / STUDENTI FK / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir; Bokan, Božo
rbr: 82/111
AKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 371-373
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / NASTAVA FV / ŠKOLA / IZGRADNJA OBJEKATA / NAGRADNA
AKCIJA /
PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Radovanović, Đorđije; Kovač, Jovan
rbr: 82/120
VANNASTAVNE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE STUDENATA SPORTISTA
I NEKA
AKTUELNA PITANJA REŽIMA STUDIRANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 418-421, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTI / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------rbr: 82/132
Radisavljević, Miladin; Koturović, Ljubiša; Aranđelović, Miroslav
PRILOG UPOZNAVANJU STATUSA STOPALA UČENIKA PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
IZ
RAZLIČITIH SOCIO-EKONOMSKIH SREDINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 466-469, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, STATUS / SOCIJALNA SREDINA / VELEGRAD / SELO / UČENICI / ŽENE
/
OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kočović, Dragomir
rbr: 83/14
MESTO I ULOGA REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U STRUKTURI SLOBODNOG VREMENA
UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 46-48, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / BAVLJENJE SPORTOM / SLOBODNO VREME
----------------------------------------------------------------------Nićin, Đorđe; Kalajdžić, Jelisaveta
rbr: 83/31
PROMENE NEKIH MANIFESTNIH MOTORIČKIH VARIJABLI KOD STUDENATA I
STUDENTKINJA
FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 102-105, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / STUDENTI FK / ŽENE / FFK, NOVI SAD / TESTIRANJE /
EFEKTI
VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub; Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 83/34
ODNOSI POKAZATELJA NEKIH BIOMOTORIČKIH SVOJSTAVA UČENIKA I UČENICA
PRVOG
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 112-113, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POLNE RAZLIKE / UČENICI / ŽENE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NASTAVA FV /
KOEDUKACIJA
/ OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub; Kukolj, Miloš; Jovanović, Aleksandar
rbr: 83/54
EFIKASNOST RAZLIČITIH METODA RADA NA UVEĆANJU GIPKOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 188-192, lit. 13
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
GIPKOST / EFEKTI VEŽBANJA / VEŽBOVNI PROGRAM / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila
rbr: 83/59
PREDLOZI ZA PODSTICANJE VOKALNOG I INSTRUMENTALNOG STVARALAŠTVA I
STVARALAŠTVA
POKRETOM KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 218-220, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VOKALNO STVARALAŠTVO / INSTRUMENTALNO STVARALAŠTVO / POKRET /
PREDŠKOLCI /
METODIKA
----------------------------------------------------------------------Đurašković, Ratomir; Kostić, Radomir
rbr: 83/63
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ŽENSKE JUNIORSKE ODBOJKAŠKE
REPREZENTACIJE
JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 3, str. 234-236, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / JUNIORI / ŽENE / ANTROPOMETRIJA / REPREZENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila
rbr: 83/84
KRETANJA I POKRETI KAO IZRAZI NOTNIH VREDNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 321-322, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RITMIČKE VEŽBE / NOTNE VREDNOSTI
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 83/99
NEKI SOCIOLOŠKI ASPEKTI NASILJA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 349-351, lit. 9
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
SOCIOLOŠKI ASPEKTI / NASILJE / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 83/111
OSNOVE TEHNIKE JEDRENJA NA DASCI (WINDSURFING)
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 397-400, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
JEDRENJE NA DASCI / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 84/5
RELACIJE IZMEĐU USPEHA U SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA I USPEHA U UČENJU
UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA -UČENIKA SOŠOV
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 21-26, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
UČENICI / ŽENE / SPORTISTI / SOŠOV / ŠKOLSKI USPEH
----------------------------------------------------------------------rbr: 84/46
Kristić, Krešimir
U SUSRET II KONGRESU PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 165
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Ključne reči:
KONGRES PFK
----------------------------------------------------------------------Kočović, Dragomir
rbr: 84/54
FIZIČKO VASPITANJE NA VANMATIČNIM FAKULTETIMA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 194-195, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 84/76
OLIMPIJSKE IGRE NISU SVETSKA PRVENSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 261-262, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / SP / NASILJE / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Jelisaveta; Gajić, Marija
rbr: 84/77
ODNOS UČENIKA I NASTAVNIKA PREMA KOEDUKACIJI U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 263-265, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOEDUKACIJA / STAVOVI / UČENICI / ŽENE / NASTAVNICI FV /
OSNOVNA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 84/88
II. INTERNACIONALNI SPORTSKI DIJALOG:"OLIMPIZAM DANAS I SUTRA".
DUBROVNIK,
1984.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 295-296
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
OLIMPIZAM / INTER DIJALOG SEVER-JUG
----------------------------------------------------------------------Kristić, Krešimir
rbr: 84/91
II KONGRES PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE, ZAGREB 1984.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 297-298
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KONGRES PFK / ZBORNIK RADOVA
----------------------------------------------------------------------Kovač, Dragica
rbr: 84/93
STRANA PERIODIKA U NAŠIM BIBLIOTEKAMA FIZIČKE KULTURE (4): Biblioteka
FFK Novi
Sad.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 299
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA / BIBLIOTEKA FK
----------------------------------------------------------------------Katić, Ratko
rbr: 84/103
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPEHA U PREDMETU TJELESNI
ODGOJ U
USMJERENOM OBRAZOVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 334-337, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PREDMETNA OCENA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Katić, Ratko
rbr: 85/5
RELACIJE IZMEĐU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I USPEHA U PREDMETU TJELESNI
ODGOJ U
USMJERENOM OBRAZOVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 14-16, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
PREDMETNA OCENA / ANTROPOMETRIJA / NASTAVA FV / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
METODIKA OBUČAVANJA U JEDRENJU NA DASCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 32-36
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
rbr: 85/10
JEDRENJE NA DASCI / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 85/18
FIZIČKA KULTURA STUDENTSKE OMLADINE JUGOSLAVIJE: III jugoslovenski
simpozijum,
Novi Sad, 1984.
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 57
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / SIMPOZIJUM
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 85/51
O FIZIČKOJ PRIPREMI SMUČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 178-181, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / KONDICIONI TRENING / KONTROLA TRENIRANOSTI
----------------------------------------------------------------------Kotzamanidis, Christos
rbr: 85/65
NEKI PROBLEMI TELESNOG RAZVOJA, FIZIČKE SPREMNOSTI I TEHNIČKIH
SPOSOBNOSTI KOD
RUKOMETAŠA UZRASTA 13-16 GODINA U GRČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 226-229, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
RUKOMET / SPORTISTI / JUNIORI / TESTIRANJE / FIZIČKI RAZVOJ / MOTORIČKE
SPOSOBNOSTI / TEHNIČKO ZNANJE
----------------------------------------------------------------------Kesić, Slavko
rbr: 85/75
INVOLUTIVNI PROCESI U STAROSTI S POSEBNIM OSVRTOM NA MOGUĆNOST
KONDICIONOG
TRETMANA STARIJIH LJUDI
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 259-261
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INVOLUTIVNI PROCESI / STARI / KONDICIONIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radomir; Rajković, Dragoljub
rbr: 86/8
PRILOG PROUČAVANJU TELESNE VISINE I SKOČNOSTI KOD ODBOJKAŠA PIONIRA I
PIONIRKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 33-39, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / SPORTISTI / PIONIRI / ŽENE / TELESNA VISINA / SKOČNOST
----------------------------------------------------------------------Katić, Ratko
rbr: 86/31
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPJEHA U PREDMETU TJELESNI
ODGOJ KOD
UČENICA SREDNJE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 118-121, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / PREDMETNA CENA / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 86/50
RELACIJE ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA I AKTIVNE TELESNE MASE S NEKIM
BIOMOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA KANDIDATA ZA UPIS NA FAKULTET ZA FIZIČKO
VASPITANJE
U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 195-198, lit. 19
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / KORELACIJA / STUDENTI FK /
PRIJEMNI
ISPIT / FFK, BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 86/59
L.V.BILAJEVA; V.M.GRIGORJEV: IGRI NARODOV SSSR. FISKULJTURA I SPORT,
MOSKVA,
1985
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 225
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NARODNE IGRE / SSSR
----------------------------------------------------------------------Kesić, Slavko
rbr: 86/76
ATLETIKA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 273, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Kocić, Jadranka
rbr: 87/14
ZNAČAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA SELEKCIJU
DECE U
RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 47-52, lit. 18
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / EFEKTI VEŽBANJA / VEŽBOVNI PROGRAM /
ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / VEŽBAČI / ŽENE / DECA
----------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin; Koturović, Ljubiša
rbr: 87/33
PEDAGOZI FIZIČKE KULTURE U KINEZITERAPIJI I REHABILITACIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 98
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ZAPOSLENJE / KINEZITERAPIJA / REHABILITACIJA
----------------------------------------------------------------------Kadrić, Ševko
rbr: 87/42
PLANINARENJE - SPORTSKO REKREATIVNA AKTIVNOST ZNAČAJNA ZA ONO
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 122-123
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PLANINARENJE / ONO
----------------------------------------------------------------------Kristić, Krešimir
rbr: 87/52
PROPAGIRANJE SPORTSKE LITERATURE: U ZAGREBU PROMOVIRANE NOVE KNJIGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 133
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA / PROMOCIJE
----------------------------------------------------------------------Kosinac, Zdenko
rbr: 87/63
KINEZITERAPIJA U REHABILITACIJI ASTMATIČNE DJECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 173-175, lit. 11
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ASTMA / DECA / KINEZITERAPIJA / REHABILITACIJA
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 87/78
ŠKOLOVANJE NA DRŽAVNOM CENTRALNOM INSTITUTU FIZIČKE KULTURE ORDENA
LENJINA U
MOSKVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 210-211
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / GCOLIFK, MOSKVA / TRENERSKA ŠKOLA / POSTDIPLOMSKE
STUDIJE
/ BIBLIOTEKA FK
----------------------------------------------------------------------Kristan, Silvo
rbr: 87/103
JOŠ JEDAN PODSTICAJ ZA TERMINOLOŠKO RAŠČIŠĆAVANJE (PREVELA MAJA
MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 292-295, lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / SPORT. VASPITANJE / FIZIČKO VASPITANJE / FIZIČKA
KULTURA /
SPORT. KULTURA / SPORT. PEDAGOG
----------------------------------------------------------------------Kristan, Silvo
rbr: 87/133
GRAĐA ZA TERMINOLOGIJU: TRI TERMINOLOŠKE PRIMEDBE (PREVELA MAJA
MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 390-391
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / DEFINICIJA POJMA / SPORT. PEDAGOG / KINEZIOLOG / SPORT.
AKTIVNOSTI / KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST / SPORT. REKREACIJA / KINEZIOLOŠKA
REKREACIJA
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radomir; Popović, Dragan; Đurašković, Ratomir
rbr: 88/9
KANONIČKE RELACIJE NEKIH MERA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI I EFIKASNOSTI U
SITUACIONO-MOTORIČKOJ PRECIZNOSTI ODBOJKAŠICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 40-44, lit. 37
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ODBOJKA / JUNIORI / KADETI / ŽENE / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI /
PRECIZNOST /
KORELACIJA
----------------------------------------------------------------------Zagorac, Nebojša; Omrčen, Zdravko; Katić, Ratko
rbr: 88/11
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA I IZVOĐENJA KARATE-KATE I
SPARINGA
KOD PIONIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 48-50, lit. 5
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / PIONIRI / ANTROPOMETRIJA / KATE / SPARING /
PREDIKCIJA /
RUKA, DUŽINA
----------------------------------------------------------------------Katić, Ratko; Jakulj, Tonči; Zagorac, Nebojša
rbr: 88/12
KANONIČKE RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SITUACIONOMOTORIČKIH
KARATE-TESTOVA KOD PIONIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 51-53, lit. 6
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / PIONIRI / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / SITUACIONI TEST
----------------------------------------------------------------------Katić, Ratko; Zelić, Ivan; Zagorac, Nebojša
rbr: 88/13
KANONIČKE RELACIJE IZMEĐU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SITUACIONOMOTORIČKIH
KARATE TESTOVA KOD PIONIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 54-57, lit. 5
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / PIONIRI / ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI /
SITUACIONI TEST
----------------------------------------------------------------------Zagorac, Nebojša; Kordić, Biljana; Katić, Ratko
rbr: 88/32
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPJEHA U BACANJU KUGLE KOD
UČENICA
SREDNJE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 109-110, lit. 8
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kosinac, Zdenko; Kukulas, Prodromos
rbr: 88/33
TRANSVERZALNA ANALIZA STATUSA STOPALA KOD UČENIKA STARIH 6-10 GODINA U
SPLITU
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 111-113, lit. 15
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STOPALO, STATUS / PLANTOGRAM / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
----------------------------------------------------------------------rbr: 88/41
Kelly, Luke
PRIMENA KOMPJUTERA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 150-153, lit. 27
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Kompjuteri u fizičkoj kulturi
Ključne reči:
KOMPJUTER / NASTAVA FV / OBUČAVANJE / PROGRAMI ZA UVEŽBAVANJE /
PROGRAMI ZA
PODUČAVANJE / SIMULACIONI PROGRAMI / CAI PROGRAMI
----------------------------------------------------------------------rbr: 88/60
Krsmanović, Radivoje; Smajić, Meho; Hadžikadunić, Muris; Kazazović,
Besalet
RELACIJE MAKSIMALNE POTROŠNJE KISEONIKA;MOTORIČKIH DIMENZIJA I
REZULTATA
TRČANJA RAZLIČITIH DEONICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 225-226, lit. 7
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI FK / POTROŠNJA KISEONIKA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TRČANJE /
KORELACIJA
----------------------------------------------------------------------Katić, Ratko; Zagorac, Nebojša
rbr: 88/61
RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I FIZIČKE AKTIVNOSTI UČENICA
SREDNJE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 227, lit. 9
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 88/63
STRUKTURA PRIPREMNE FAZE ČASA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 232-235, lit. 10
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / VEŽBOVNI PROGRAM, STRUKTURA / VEŽBE OBLIKOVANJA / VEŽBE,
OZNAČAVANJE /
TERMINOLOGIJA / NASTAVNICI FV / STRUČNI ISPIT
----------------------------------------------------------------------Kelly, Luke
rbr: 88/75
KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE RADOM UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 279-283, lit. 9
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Kompjuteri u fizičkoj kulturi
Ključne reči:
NASTAVA FV / RUKOVOĐENJE NASTAVOM / TESTIRANJE / BAZE PODATAKA /
KOMPJUTERSKI
PROGRAM / STATISTIČKA OBRADA
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 89/23
V.P.FILJIN: TEORIJA I METODIKA JUNIŠESKOGO SPORTA. FIS, MOSKVA, 1987.
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 92-93
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
OMLADINSKI SPORT / TEORIJA SPORTA / METODIKA / TRENING / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Kioumortzoglou, Eythymios; Tsitskaris, Georgios
rbr: 89/32
U ČEMU SE OGLEDA USPEH PREDAVAČA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 122-125, lit. 14
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / USPEŠNOST NASTAVNIKA / OBUČAVANJE / VIDEO ZAPIS
----------------------------------------------------------------------Kosinac, Zdenko
rbr: 89/36
SKOLIOZA - TJELESNO VJEŽBANJE I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 143-146, lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
SKOLIOZA / FIZIČKO VEŽBANJE / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Marić, Josip; Kuleš, Branko; Cvetković, Čedomir
rbr: 89/38
POVEZANOST IZMEĐU TESTOVA KOORDINACIJE I RVAČKE TEHNIKE DOVOĐENJA U
PARTER
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 153-156, lit. 9
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RVANJE / KOORDINACIJA / SAVLADANOST TEHNIKE / KORELACIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Kosinac, Zdenko; Kučić, Robert
rbr: 89/53
"KORPOL 89" - KOREKTIVNI POLIGON ZA TRETMAN INSUFICIJENCIJE STOPALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 212-216, lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STOPALO, INSUFICIJENCIJA / POLIGON / KOREKTIVNE VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Kuleš, Branko; Marić, Josip
rbr: 89/55
UTJECAJ KOGNITIVNIH, KONATIVNIH, MOTORIČKIH I ANTROPOMETRIJSKIH
VARIJABLI NA
EFIKASNOST IZVOĐENJA TEHNIKE RVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 221-226, lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RVANJE / ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / KOGNITIVNE
SPOSOBNOSTI /
KONATIVNE OSOBINE / TEHNIKA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Kuleš, Branko
rbr: 89/56
EFEKTI TRENINGA ZA SVJETSKO PRVENSTVO U TAEKWONDO-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 227-230, lit. 6
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TEKVONDO / TRENAŽNE PRIPREME / TAKMIČENJE, ANALIZA / SP
----------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav; Knezi, Josip; Zdanski, Ivan
rbr: 89/77
EVALUACIJA RADA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA: Jedinstveni kriterijumi
i
standardi za vrednovanje rada nastavnika fizičkog i zdravstvenog
vaspitanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 290-291
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / EVALUACIJA RADA / RADNO OPTEREĆENJE / STRUČNA UDRUŽENJA
----------------------------------------------------------------------Kosinac, Zdenko
rbr: 90/9
ANTROPOMOTORIČKE RAZLIKE IZMEĐU ŠESTOGODIŠNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 32-36,
lit. 8
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / VRTIĆ / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / PREDŠKOLCI
----------------------------------------------------------------------Kuleš, Branko; Marić, Josip
rbr: 90/44
EFEKTI JEDNOGODIŠNJEG TRENAŽNOG PROCESA U JUDO SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 151-154,
lit. 8
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / TRENAŽNI EFEKTI / SPORTISTI / TESTIRANJE / SNAGA / KOORDINACIJA
/
STATISTIČKE METODE
----------------------------------------------------------------------Hmjelovjec, Ivan; Krstonijević, Irma
rbr: 90/72
FAKTORSKA ANALIZA ANTROPOMETRIJSKOG PROSTORA STUDENATA FFK U SARAJEVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 252-255,
lit. 9
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / STUDENTI FK / FAKTORSKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 92/52
POČELA SA RADOM METODIČKO-ISTRAŽIVAČKA LABORATORIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 145-150
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MIL / METODOLOGIJA / FFK, BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo; Kovač, Jovan; Đukić, Milorad
rbr: 92/71
PROCENA EFIKASNOSTI SPECIFIČNOG TRENAŽNOG PROCESA NA OSNOVU BAZIČNIH I
SITUACIONIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 208-212, lit. 3
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENAŽNI PROGRAM / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TRENAŽNI EFEKTI /
ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 92/102
INFORMATIVNOST BATERIJE TESTOVA KAO PROBLEM U OCENJIVANJU ŠKOLSKOG
USPEHA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 4, str. 287-288, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / TESTIRANJE / TESTOVI, BATERIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
JZFKMS
BATERIJA
----------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 93/16
JANUARSKI DANI PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE. BEOGRAD, 25/01/1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 67-68
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
JANUARSKI DANI / NASTAVA FV / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Križan, Predrag
rbr: 93/35
PRECIZNIJE MERENJE REZULTATA U SPRINTERSKIM TRČANJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 102-104
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SPRINT / MERENJE / START
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 93/36
EFIKASNOST TEHNIKE SKOKA UVIS IZ MESTA NA OSNOVU STEPENA REALIZACIJE
SILE
AKTUELNIH MIŠIĆNIH GRUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 104-106, lit. 12
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SKOK UVIS IZ MESTA / TEHNIKA / MIŠIĆNA SILA
----------------------------------------------------------------------Tomić, Drago; Kostić, Radomir
INOVACIJE U OBUČAVANJU ODBOJKAŠA POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 161
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ODBOJKAŠKA LOPTA, SUNĐERASTA / SPORT. OPREMA / METODIKA
rbr: 93/53
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 93/60
ĐORĐE NAJŠTETER: TEORIJA I METODIKA SPORTSKOG TRENINGA. FAKULTET ZA
FIZIČKU
KULTURU UNIVERZITETA U SARAJEVU, SARAJEVO, 1991.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 175-176
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TEORIJA SPORTA / TRENING / METODIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/72
Kukolj, Miloš; Arunović, Dragoslav; Stepić, Živorad; Zdravković,
Slobodanka
POREĐENJE DVE BATERIJE TESTOVA (JZFKMS I EUROFIT) ZA PROCENU FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 196-200, lit. 9
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
TESTOVI, BATERIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / EUROFIT BATERIJA / JZFKMS
BATERIJA /
UČENICI / KORELACIJA
----------------------------------------------------------------------Križan, Predrag
rbr: 93/76
DEFINISANJE STARTNO-CILJNE TAČKE NA TRKAČIMA SPRINTERSKIH DISCIPLINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 214-218, lit. 5
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ATLETIKA / START, NISKI / CILJ, POZICIJA / FOTO-FINIŠ / MERENJE /
SPRINT
----------------------------------------------------------------------Kebin, Vladimir
rbr: 93/85
SEMINAR ZA NASTAVNIKE FIZIČKOG VASPITANJA. SOMBOR-SUBOTICA, 0405/11/1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 242
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / SEMINAR / SPORT. INFORMATIKA / ODBOJKA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 93/86
LEPA RADISAVLJEVIĆ: RITMIČKO-SPORTSKA GIMNASTIKA. FAKULTET FIZIČKE
KULTURE
UNIVERZITETA U BEOGRADU, BEOGRAD, 1992.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 243-244
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / UDŽBENIK
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 93/89
SPORT JUNIOR-NEDELJNIK ZA MLADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 245
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NEDELJNIK "SPORT JUNIOR"
-----------------------------------------------------------------------
Koturović, Ljubiša
rbr: 93/92
MILADIN RADISAVLJEVIĆ: KOREKTIVNA GIMNASTIKA SA OSNOVAMA
KINEZITERAPIJE. FFK,
BEOGRAD, 1992.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 249-250
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOREKTIVNA GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 94/21
INICIJATIVE /PREDLOG GODIŠNJE NAGRADE ČASOPISA SA NAZIVOM "ČIKA MIŠA
NIŠAVIĆ"/
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 116-118
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NAGRADE STUDENTIMA / STUDENTI FK / "ČIKA MIŠA" / DIPLOMSKI RAD
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Kebin, Vladimir
rbr: 94/23
INFORMACIONI PROFIL NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 124-138, lit. 25
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
INFORMACIONE POTREBE / SPORT. INFORMATIKA / STRUČNO INFORMISANJE /
NASTAVNICI
FV / INFORMACIONI IZVORI
-----------------------------------------------------------------------
Kragujević, Gabrijela
rbr: 94/44
STO GODINA OD SMRTI DR MIROSLAVA TIRŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 246-253, lit. 13
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
TIRŠ, MIROSLAV / BIOGRAFIJA / SOKOLSTVO / TERMINOLOGIJA / TELESNO
VEŽBANJE /
ČEŠKA / FILOZOFIJA / "SOKO"
----------------------------------------------------------------------Kebin, Vladimir
rbr: 94/52
LETNJA ŠKOLA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE, SOMBOR, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 281-287
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK / AKTUELNA ISTRAŽIVANJA / STRUČNO USAVRŠAVANJE /
STRUČNO
INFORMISANJE / ŠKOLSKI SPORT / DEČIJI SPORT
----------------------------------------------------------------------Kostić, Radmila
rbr: 94/64
PREDIKCIJA IZVOĐENJA NARODNIH I DRUŠTVENIH PLESOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 354-358, lit. 11
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
REGRESIONA ANALIZA / NARODNI PLES / PLES, DRUŠTVENI / OCENJIVANJE /
KOGNITIVNE
SPOSOBNOSTI / MUZIČKA SPOSOBNOST / RITAM / STUDENTI FK / ŽENE
-----------------------------------------------------------------------
Kostić, Radomir
rbr: 94/66
RAZUMEVANJE PROCESA UČENJA ODBOJKAŠKIH TEHNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 368-371, lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
ODBOJKA / UČENJE / PAMĆENJE / METODIKA / TEHNIČKE KOMPONENTE
----------------------------------------------------------------------Anđelić, Kosto; Koprivica, Vladimir
rbr: 94/72
GO - IGRA STRATEGIJE I KOMBINATORIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 387-390, lit. 1
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
GO IGRA / ORGANIZOVANJE / SPORT. PRAVILA
----------------------------------------------------------------------Karalić, Bratislava
rbr: 95/17
JUGOSLOVENSKO SAVETOVANJE - SPORTSKO REKREATIVNA TAKMIČENJA. BEOGRAD,
25-26/11/1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 79-81
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / TAKMIČENJE / SPRET, ŠKOLSKI / PORODICA
----------------------------------------------------------------------Koković, Dragan
NEODOLJIVA PRIVLAČNOST
rbr: 95/23
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 87-88
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / KOŠARKA / NASILJE / SPORT. SPEKTAKL
----------------------------------------------------------------------Chytračkova, Jitka; Kovar, R.
rbr: 95/30
MOGUĆNOSTI INDIVIDUALNOG VREDNOVANJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U ODNOSU NA
IZABRANE ANTROPOMETRIJSKE VARIJABLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 108-113, lit. 15
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / ANTROPOMETRIJA / POTKOŽNO MASNO TKIVO / DECA /
ŽENE /
UNIFITEST 6-60, ČEŠKA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 95/36
METODIČNO-ORGANIZACIONI PRILOZI PRIMENE LASTIŠA U NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 146-150, lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse u praksu
Ključne reči:
METODIKA / LASTIŠ / SPORT. REKVIZIT / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
ARS BENE DICENDI
rbr: 95/38
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 154-156
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Ogledi
Ključne reči:
BESEDA / RETORIKA
----------------------------------------------------------------------Petrović, Zorica; Kebin, Vladimir; Ban, Dušanka
rbr: 95/58
KATEGORIZACIJA ŠKOLSKIH OBJEKATA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 249-254, lit. 10
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / KATEGORIZACIJA OBJEKATA / NASTAVA FV, DIFERENCIRANA /
VEŽBALIŠTE / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Kovačević, Pavle
rbr: 95/66
ZA UTICAJ TELEVIZIJE NA FIZIČKU KULTURU I BAVLJENJE SPORTOM,
REKREACIJOM I
IGROM
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 295-297
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TELEVIZIJA / PROPAGANDA / FIZIČKO VASPITANJE NARODA / FIZIČKA KULTURA /
ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE
----------------------------------------------------------------------Jarić, slobodan; Kukolj, Miloš
rbr: 96/3
SILA (JAČINA) I SNAGA U POKRETIMA ČOVEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 15-28, lit. 69
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SNAGA / SILA / MIŠIĆI / MIŠIĆNA STRUKTURA / MIŠIĆNA ARHITEKTURA /
POKRET,
OSNOVNI / POKRET, SLOŽENI / TRENING / MOTORIKA / MOTORIČKI PROGRAM /
MOTORIČKA
KONTROLA
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 96/29
U SUSRET OLIMPIJSKIM IGRAMA: FILIP NOEL BEKER
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 146-148
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BEKER, FILIP NOEL / OLIMPIZAM
----------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 96/30
PEDESET GODINA OD DIF-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 3-32
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam", Redakcijski
prilog
Rubrika:
Jubilarni dodatak
Ključne reči:
FFK, BEOGRAD / JUBILEJ 50 GODINA / DIF / STUDENTI FK / NASTAVNICI
FAKULTETA /
NASTAVNI PROGRAM / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Karalejić, Milivoje
KONATIVNE DIMENZIJE LIČNOSTI KVALITETNIH KOŠARKAŠA
rbr: 96/33
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 179-187, lit. 32
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
KOŠARKA / KONATIVNE OSOBINE / KANONIČKA DISKRA / TAKMIČARSKE KATEGORIJE
/
PSIHOLOGIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Meknoton, L.; Kuli, D.; Kerni, V.; Smit, S.
rbr: 96/39
POREĐENJE DVE VERZIJE "ŠATL RAN" TESTA (VIŠESTEPENI TEST FIZIČKE
IZDRŽLJIVOSTI)
ZA PROCENU VO2MAX (PREVELA MIRJANA POPOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 218-223, lit. 36
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
KOMPARATIVNA ANALIZA / TEST "ŠATLRAN" / IZDRŽLJIVOST / POTROŠNJA
KISEONIKA /
METROLOGIJA / ŽENE / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Koturović, Branka
rbr: 96/50
REVIJA RITMIČKO SPORTSKE GIMNASTIKE U GRUPNIM SASTAVIMA I JUBILEJ
NJENOG AUTORA
PROF. MIRJANE STANOŠEVIĆ-PETROVIĆ
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 255-258
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / ŠKOLSKE PRIREDBE
----------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir
rbr: 96/51
FIZIČKI RAZVITAK KOŠARKAŠA UZRASTA OD 12-15 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 261-272, lit. 16
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / ANTROPOMETRIJA / UČENICI / KOŠARKA / NESPORTISTI /
ANALIZA
VARIJANSE / DISKRIMINATIVNA ANALIZA / SELEKCIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Krsmanović, Branko; Todorović, Višnja
rbr: 96/58
ODNOS NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE PREMA FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 321-325, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / ANKETA / MIŠLJENJA
----------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš; Jarić, Slobodan
rbr: 96/60
PRIMENA PROGRAMA ZA UNAKRSNA IZRAČUNAVANJA U OBRADI REZULTATA
TESTIRANJA
MOTORIČKOG STATUSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 335-339, lit. 16
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
TESTIRANJE / STATISTIČKA OBRADA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / SPREADSHEET /
EXCEL,
MICROSOFT / METODOLOGIJA
-----------------------------------------------------------------------
Lenert, Stevan
rbr: 48/36
LAKOATLETSKI SKOKOVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 306-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOKOVI / TEHNIKA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Lemešić, Leo
rbr: 49/30
NAČIN SUĐENJA NAŠIH NOGOMETNIH SUDACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 289-298
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / SUĐENJE / SUDIJE / ŠTAMPA
----------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 50/9
O METODU TRENIRANJA NORDIJSKIH TRKAČA NA SREDNJIM I DUGIM PRUGAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 91-107
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE DUGIH PRUGA / TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRENING / SKANDINAVCI /
FARTLEK
/ PSIHOLOŠKA FORMA
----------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 50/53
OSVRT NA PETOGODIŠNJICU RADA ATLETIČARA CDJA "PARTIZAN"
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 463-467
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / JNA / KLUB / JUBILEJ / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------rbr: 50/55
Lučić, Milo
OSVRT NA VII EVROPSKI ŠAMPIONAT U PLIVANJU, VATERPOLU I SKOKOVIMA U
VODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 469-475
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
PLIVANJE / VATERPOLO / SKOKOVI U VODU / EVROPSKO PRVENSTVO /
TAKMIČENJE,
ANALIZA
----------------------------------------------------------------------rbr: 50/56
Leović, R.
RAZLIKA IZMEĐU MERENJA RUČNOM I MEHANIČKOM ŠTOPERICOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 476-478
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ŠTOPERICA / METROLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Lemešić, Leo
rbr: 51/12
IV NOGOMETNO PRVENSTVO SVIJETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 105-110
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FUDBAL / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------rbr: 51/35
Lučić, Milo
START U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 296-304, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / START / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Lenert, Stevan
rbr: 52/36
ATLETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 314-343
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / TAKMIČARSKE PRIPREME / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
/
SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Leskošek, Janko
rbr: 52/48
POKUŠAJ OBJEKTIVNOG OCENJIVANJA FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 455-480
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA, NORME
----------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 52/57
OBUČAVANJE TEHNIKE TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 567-576
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 53/14
TONI NET O SOCIJALNOM FAKTORU U PRIPREMI OLIMPIJSKIH TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 97-101
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Prikazi i hronika
Ključne reči:
ATLETIKA / VRHUNSKI REZULTAT / OLIMPIJSKE PRIPREME / KONDICIJA
----------------------------------------------------------------------Leskošek, Janko
rbr: 53/30
MATERIJALNE POTREBE ŠKOLA ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 230-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT / NORME, ŠKOLSKE
----------------------------------------------------------------------Lučić, Milo
NEKA ZAPAŽANJA SA OVOGODIŠNJIH VELIKIH VATERPOLO TAKMIČENJA
rbr: 53/68
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 546-555
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
VATERPOLO / TURNIR, INTER / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------rbr: 54/22
Lučić, Milo
PRILOG TAKTICI VATERPOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 184-188
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VATERPOLO / TAKTIKA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 54/55
Lučić, Milo
OKRETI U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 405-412, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / TEHNIKA / OKRET
----------------------------------------------------------------------Labat, Stevan
rbr: 54/56
MERENJE KAPACITETA PLUĆA - SPIROMETAR
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 413-418, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SPIROMETAR / FIZIOLOGIJA / VITALNI KAPACITET /
----------------------------------------------------------------------Listelo, August; Clerc, Piere; Crenn, Roger
rbr: 54/71
ELEMENTARNE IGRE U VODI - KAO PRIPREMA ZA PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 520-526
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
PLIVANJE / ELEMENTARNE IGRE U VODI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Labat, Stevan
rbr: 55/3
MATERIJALNI USLOVI ZA NASTAVU KLIZANJA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 31-35, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KLIZANJE / SPORT. OBJEKAT / KLIZIŠTE
----------------------------------------------------------------------rbr: 55/9
Lučić, Milo
VIII EVROPSKI ŠAMPIONAT U PLIVANJU, VATERPOLU I SKOKOVIMA U VODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 73-81
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
hronika
Ključne reči:
PLIVANJE / VATERPOLO / SKOKOVI U VODU / EVROPSKO PRVENSTVO /
TAKMIČENJE,
ANALIZA / SPORT. REZULTAT / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------rbr: 56/1
Lanc, Marijan; Mihovilović, Miro
ULOGA FIZIČKOG ODGOJA KOD ŽENSKE RADNIČKE OMLADINE NEKIH PROFESIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 2-12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŽENE / UČENICI / STRUČNA ŠKOLA / PROFESIONALNA OBOLJENJA /
RADNA
MESTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 57/79
Lučić, Milo
OSVRT NA "TROFEO D ITALIA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 501-505
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
VATERPOLO / TURNIR "TROFEO D ITALIA" / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Lončarević, Đuro
rbr: 59/10
O FIZIČKOJ KULTURI U JNA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 338-340
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
JNA / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Ladenhauser, Viktor
rbr: 59/24
IZVIĐAČKA ORGANIZACIJA I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 392-393
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
IZVIĐAČI / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 59/25
O DALJEM RAZVIJANJU "VRHUNSKOG" SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 393-395
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / STRUČNE INSTITUCIJE / RAZVOJNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Lanc, Marijan
rbr: 59/43
VIŠE NASTAVNIH KADROVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 407
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/53
Lang, Leo
JEDINSTVENI SISTEM TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 413
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
TAKMIČARSKI SISTEM / SPORT. ŠTAMPA
----------------------------------------------------------------------Lazić, Dejan
rbr: 59/109
O OTVARANJU SPORTSKIH DISPANZERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 528-529
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
SPORT. DISPANZER / VOJVODINA
----------------------------------------------------------------------Lesjak, Blanka
rbr: 59/137
O RADU IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 568-569
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
IZVIĐAČI
----------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Lenert, Stevan
rbr: 59/202
PRIPREME NAŠIH SPORTISTA ZA OLIMPIJSKE IGRE U RIMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 909-914
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REPREZENTATIVCI / OLIMPIJSKE IGRE / ZAVRŠNE PRIPREME
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/203
Štambuk, Marija; Zličić, Žarko; Lazić, Dejan; Gavrilović, Živojin
PROUČAVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA U PRIVREDI
IZ
VOJVODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 915-920
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ZANATSKA ŠKOLA /
VOJVODINA
----------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 60/53
O SPREMI NOSIOCA JEDNOG STRUČNOG RADA U NAŠIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 293-294
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
FFK / KONCEPTUALNI PROBLEMI / NASTAVA, PRAKTIČNA
----------------------------------------------------------------------Zličić, Žarko; Lazić, Dejan; Gavrilović, Živojin
rbr: 61/15
PRILOG PROUČAVANJU NEKIH TESTOVA KOD UČENIKA U PRIVREDI IZ VOJVODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 84-87, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
UČENICI U PRIVREDI / TESTIRANJE / LORENCOV TEST / SENZOMOTORNA REAKCIJA
/
KINESTETIČKI OSEĆAJ
----------------------------------------------------------------------Lukić, Mato
SVI UČENICI ŽELE DA BUDU ČLANOVI DRUŠTVA
rbr: 61/63
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 201
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / SELO / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------rbr: 61/106
Lang, Leo
ZAPAŽANJA O TRENINGU TRČANJA NA SREDNJIM I DUGIM PRUGAMA KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 397-401
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRČANJE DUGIH PRUGA / TRENING / SPORTISTI /
ZDRAVSTVENA KONTROLA / MOTIVACIJA / POČETNICI / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 62/47
PROBLEMI SAVREMENOG PLANIRANJA TRENINGA ATLETIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 263-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
ATLETIKA / PLANIRANJE TRENINGA
----------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 62/61
ŠTAMPA RTV - FOTO - FILM NA VII PEA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 316-319
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962 / INFORMISANJE /
MASOVNI
MEDIJI
----------------------------------------------------------------------rbr: 62/70
Lang, Leo
SPECIFIČNOSTI U SAVREMENOM TRENINGU MARATONACA U SVIJETU I KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 367-376, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
MARATON / TRENING / TEHNIKA / TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Lukman, Leon
rbr: 62/71
ANALIZA FAZE PREDNJEG ODUPIRANJA U BRZOM TRČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 377-382, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SPRINT / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Lauritzsen, Aase Irene
rbr: 63/51
NASTAVA GIMNASTIKE U NORVEŠKOJ, CILJEVI I PERSPEKTIVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 271-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / GIMNASTIKA / NORVEŠKA / ISTORIJAT
----------------------------------------------------------------------Luce, Žitnik
rbr: 63/83
MNOGOBROJNE MOGUĆNOSTI SARADNJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 407-408
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
JNA / SPORT. OBJEKAT / RUKOVOĐENJE SPORTOM / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Lukačević, Đorđe; Stojanović, Milutin; Todorović, Borivoje
rbr: 65/28
KARDIOVASKULARNI SISTEM TRKAČA-SMUČARA I DUGOPRUGAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 196-205, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI TRČANJE / SPORTISTI / KARDIOVASKULARNI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Lakić, Branko
rbr: 65/46
POVREDE UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA NA TERITORIJI
NOVOSADSKOG SREZA
U 1964. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 302-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE, STATISTIKA
-----------------------------------------------------------------------
Lukač, Sergije
rbr: 66/27
PRED ŠESTI KONGRES SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 177-183
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
ANALIZA RAZVOJA / SPORT. STATISTIKA / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT.
REZULTAT /
SPORT. SAVEZ / MASOVNOST / SOCIJALISTIČKI SAVEZ
----------------------------------------------------------------------Lukman, Leon
rbr: 67/66
PROMENA PRAVCA KRETANJA SISTEMA SMUČAR-SMUČKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 317-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI ZAOKRET / MEHANIKA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Lukman, Leon
rbr: 68/4
PROMENA PRAVCA KRETANJA SISTEMA SMUČAR-SMUČKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 22-28, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEHNIKA / SKI RASTEREĆENJE
----------------------------------------------------------------------Lošić, Krsta
rbr: 68/43
AKTIVIRANJE UČENIKA U SPROVOĐENJU FIZIČKOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 219-222
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI POMAGAČI / EKSPERIMENTALNA NASTAVA / SREDNJA ŠKOLA
/
EFEKTI NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Radivojević, Đorđe; Lešić, Valentin
rbr: 68/47
SADRŽAJ I METODA PRAĆENJA I VREDNOVANJA REZULTATA FIZIČKOG RAZVITKA I
FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI UČENIKA - ISKUSTVO ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU BOSNE I
HERCEGOVINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 240-244
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Praćenje-vrednovanje-ocenjivanje
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / NORME / UČENICI /
ZAVOD FK
/ BIH
----------------------------------------------------------------------Završnik, Albin; Lješević, Ana
rbr: 68/52
PRILAGOĐAVANJE NASTAVNOG PROGRAMA POTREBAMA UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 275-282
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 72/45
PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI DALJEG RAZVIJANJA VRHUNSKOG SPORTA U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 241-250
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / SRBIJA / ORGANIZOVANJE / STRUČNI KADAR / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Letić, Jovan
rbr: 75/2
SAMOUPRAVNO TRANSFORMISANJE PREMA DELEGATSKOM PRINCIPU - PRIORITETAN
ZADATAK
ORGANIZACIJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 5-6, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SAMOUPRAVLJANJE / DELEGATSKI PRINCIP / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Lavicki, Mirjana
rbr: 75/18
OSMI KONGRES SSO SR BOSNE I HERCEGOVINE O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 53-54
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SOCIJALISTIČKA OMLADINA / KONGRES / FIZIČKA KULTURA
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 75/39
MIROSLAV VANEK, BRYANT CRATTY: "PSIHOLOGIJA I VRHUNSKI SPORT". NIP
PARTIZAN,
BEOGRAD, 1974.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 57
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / PSIHOLOGIJA / LIČNOST / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 75/68
KLASIČAN ČAS FIZIČKOG VASPITANJA NE OBEZBEĐUJE RACIONALNO KORIŠĆENJE
VREMENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 28-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / KORIŠĆENJE VREMENA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Lovickaja, V.
rbr: 75/96
FISKULTURNA PAUZA (PREVEO SA RUSKOG ŽIKA ŽIVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 43-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PROIZVODNA GIMNASTIKA / RADNA PAUZA / VEŽBE / AKTIVNI ODMOR
----------------------------------------------------------------------Leskošek, Janko
rbr: 76/45
IN MEMORIAM: NEVENKA HAS (1918-1976)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 155
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
HAS, NEVENKA / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / NASTAVNICI FV
-----------------------------------------------------------------------
Letić, Jovan
rbr: 76/71
IZMENA SISTEMA SPORTSKIH TAKMIČENJA - PRETPOSTAVKA PRAVE
REAMATERIZACIJE SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 250-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
TAKMIČARSKI SISTEM / PROFESIONALNI SPORT / REAMATERIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 76/77
NA MARGINAMA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA ZA OSNOVNU
ŠKOLU U
SR CRNOJ GORI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 277-279, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN / CRNA GORA / KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Paranosić, Vladimir; Lazarević, Ljubiša
rbr: 76/111
MENTALNO HIGIJENSKI ASPEKTI SPORTSKE AKTIVNOSTI ADOLESCENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 396-397, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ADOLESCENTI / BAVLJENJE SPORTOM / MENTALNA HIGIJENA / SOCIJALIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Lekić, Miladin
rbr: 76/114
JOGA - DRUGAČIJA KULTURA TELA I DUHA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 403-405, lit. 4
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
JOGA / PSIHOLOŠKI TRENING / MEDITACIJE
----------------------------------------------------------------------Laslo, Hajnal
rbr: 77/23
DR. MILOVAN STEFANOVIĆ: "MERENJE OBIMA POTREBA U ZGLOBOVIMA" (ZAVOD ZA
REHABILITACIJU "DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ", BEOGRAD, 1975., 143 STR.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 65-67
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ZGLOB / POKRETLJIVOST / MERENJE / GRAVITACIONI UGLOMER
----------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 77/84
NEKI ELEMENTI RACIONALNOG UČENJA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 296-299, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / REALIZACIJA NASTAVE / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / DOMAĆI
ZADACI
----------------------------------------------------------------------Lomen, Ružena
rbr: 77/123
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: RITMIČKO SPORTSKA GIMNASTIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 405-407
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Lomen, Ružena
rbr: 78/50
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (PLES I TELOVEŽBENE KOMPOZICIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 161-162
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PLES / VEŽBOVNE KOMPOZICIJE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Lomen, Ružena
rbr: 78/77
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: SLETSKE VEŽBE I MANIFESTACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 256-257
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SLETSKE VEŽBE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Lazović, Milan
rbr: 78/114
DVE TIPIČNE PROMENE PRAVCA NA PARALELNO POSTAVLJENIM SMUČKAMA - SA
RASTEREĆENJEM NADOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 386-389, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA / SKI ZAOKRET, PARALELNI
----------------------------------------------------------------------Leskošek, Janko
rbr: 81/3
DRUŠTVENO-ETIČKI ASPEKTI SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 12-17, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ETIČKI ASPEKTI / KOMERCIJALIZACIJA / SOCIJALISTIČKI MORAL / SPORT
----------------------------------------------------------------------Lomen, Ružena; Radosavljević, Olivera
rbr: 81/76
POVEZANOST SPORTSKOG REZULTATA TAKMIČARKI RITMIČKO-SPORTSKE GIMNASTIKE
SA
MUZIKALNIM SPOSOBNOSTIMA I NEKIM KONATIVNIM FAKTORIMA LIČNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 263-268
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / SPORT. REZULTAT / MUZIKALNOST / KONATIVNE
OSOBINE
/ LIČNOST / SPORTISTI / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Havelka, Nenad; Lazarević, Ljubiša
rbr: 81/101
MOTIV POSTIGNUĆA KOD VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 373-377, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTIV POSTIGNUĆA / SPORTISTI, VRHUNSKI / SPORT. POSTIGNUĆE
----------------------------------------------------------------------Lenarčić, Marjan
rbr: 82/61
BORBA ZA DALJI RAZVOJ FIZIČKE KULTURE I SAMOUPRAVNIH ODNOSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 203-207
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SFKJ / SAMOUPRAVNI ODNOSI / DEVIJANTNE POJAVE
----------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 82/118
FUNKCIJA DOMAĆIH ZADATAKA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 5, str. 412-415, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DOMAĆI ZADACI / NASTAVA FV / EFEKTI VEŽBANJA / OSNOVNA ŠKOLA / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 83/36
PSIHOLOŠKA ANALIZA SPORTSKE AKTIVNOSTI SA ASPEKTA NEKIH PSIHOLOŠKIH
TEORIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 122-126, lit. 22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / TAKMIČENJE / MOTIVACIJA / PSIHOLOŠKE TEORIJE /
PSIHOANALIZA
/ SAMOAKTUALIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 83/72
STRUKTURA LIČNOSTI VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 268-276, lit. 25
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
LIČNOST / SPORTISTI, VRHUNSKI / MOTIVACIJA / EMOCIONALNOST /
TEMPERAMENT /
STAVOVI
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 84/66
DRAGO TOMIĆ, HAMID ŠOŠE: SITUACIONI TRENING U SPORTU; UNIVERZITET
"DŽEMAL
BJEDIĆ", MOSTAR,1983.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 221-222
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SITUACIONI TRENING / SPORT. GRUPA / SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Rus, Maja; Lindič, Jelka; Drinovec, Jože
rbr: 84/100
AKUMULACIJA LAKTATA I PIRUVATA U ARTERIJSKOJ KRVI ISPITANIKA
NESPORTISTA I
REKREATIVACA POSLE SUBMAKSIMALNOG OPTEREĆENJA NA CIKLOERGOMETRU U
LEŽEĆEM
POLOŽAJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 328-331, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
LAKTATI / PIRUVATI / SUBMAKSIMALNE VEŽBE / BICIKL ERGOMETAR / VEŽBAČI /
NEVEŽBAČI / ODRASLI
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 84/107
SAVREMENE TEORIJSKO-METODOLOŠKE NESAGLASNOSTI I PROBLEMI U ISTRAŽIVANJU
LIČNOSTI SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 344-347, lit. 28
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORTISTI / LIČNOST / ISTRAŽIVAČKI RAD / SPORT. USPEŠNOST /
INTERAKCIONISTIČKI
PRISTUP / PONAŠANJE / TEORIJA CRTA LIČNOSTI /
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 85/72
MOTIVACIJA I EMOCIONALNO STANJE; NIVO AKTIVACIJE I SPORTSKA USPEŠNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 246-252, lit. 22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. USPEŠNOST / MOTIVACIJA / EMOCIONALNO STANJE / AKTIVACIJA /
TEORIJA
NAGONA
----------------------------------------------------------------------Legwold, Gary
rbr: 85/111
MOŽE LI BIOMEHANIKA DOPRINETI OSVAJANJU OLIMPIJSKIH MEDALJA. (PREVELA
MAJA
MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 360-361
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIOMEHANIKA / ISTRAŽIVAČKI RAD / SKI TRČANJE / SKI SKOKOVI / HOKEJ NA
LEDU /
KLIZANJE, BRZO / BOB
----------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 86/94
NAGLUVI NOVINARI I ĆUTLJIVI PEDAGOZI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 319-321
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
SPORT. NOVINARSTVO / KOMERCIJALNI SPORT / FIZIČKO VASPITANJE / ODNOSI S
JAVNOŠĆU / NASTAVNICI FV
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 87/13
TAKMIČARSKA SITUACIJA U SPORTU KAO IZVOR STRESA I NJEN UTICAJ NA
REZULTATE U
TAKMIČENJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 43-46, lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
STRES / TAKMIČARSKA SITUACIJA / SPORT. REZULTAT / ANKSIOZNOST /
PSIHOLOŠKI
ASPEKTI / FIZIOLOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Lumpkin, Angela
rbr: 87/79
SAVREMENE TENDENCIJE U FIZIČKOM OBRAZOVANJU. (PRIREDILI D. BAN I M.
MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 211-217
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO OBRAZOVANJE / NAUČNA DISCIPLINA / NAUČNE GRANE U FK /
FILOZOFSKI PRAVCI
/ FILOZOFSKE DISCIPLINE / ZDRAVLJE / PLES / REKREACIJA
----------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin; Lukić, Borivoje
rbr: 87/92
REKREACIJA U RO FGP "REKORD" U RAKOVICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 266-268
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
INDUSTRIJSKI RADNICI / REKREACIJA / PREDUZEĆA / SLOBODNO VREME
----------------------------------------------------------------------Levajac, Rajko
rbr: 87/93
ŠKOLA KOŠARKE ZA PIONIRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 269-270
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KOŠARKAŠKA ŠKOLA / ŽENE / ORGANIZOVANJE / SPORT. ŠKOLA, EFEKTI
----------------------------------------------------------------------Lumpkin, Angela
rbr: 87/102
FIZIČKO OBRAZOVANJE KAO DINAMIČKI PROCES (PRIPREMILI D. BAN I M.
MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 289-291
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKO OBRAZOVANJE / KOGNITIVNE FUNKCIJE / AFEKTIVNE FUNKCIJE /
PSIHOMOTORNE
FUNKCIJE / ISTORIJSKI RAZVOJ / KVALITET ŽIVOTA
----------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 87/110
KOLIKO SE KORISTE SPRAVE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 337-340, lit. 10
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
SPORT. SPRAVE / ČAS FV / OSNOVNA ŠKOLA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Mikić, Branimir; Lazarević, Ljubiša
rbr: 88/36
ISPITIVANJE STANJA TAKMIČARSKE ANKSIOZNOSTI SA CSAI-2 I PREDIKTIVNA
VREDNOST
NJEGOVIH SUBSKALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 126-129, lit. 15
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RVANJE / SPORTISTI / ANKSIOZNOST / ANKSIOZNOST, TAKMIČARSKA
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Žigić, Željka; Lazarević, Ljubiša
rbr: 88/56
OSOBENOSTI PROFILA INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI STUDENATA FAKULTETA ZA
FIZIČKO
VASPITANJE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 205-208, lit. 12
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI FK / INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI / PRIJEMNI ISPIT / FFK
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Žigić, Željka; Lazarević, Ljubiša
rbr: 88/57
TIPOLOŠKA SVOJSTVA LIČNOSTI BUDUĆIH PEDAGOGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 208-212, lit. 6
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI FK / LIČNOST / PSIHOTIZAM / EKSTRAVERTNOST / NEUROTICIZAM /
DISIMILACIJA / EYSENCK, EPI
----------------------------------------------------------------------rbr: 89/18
Lenk, Hans
ZAPAŽANJA O ODNOSU FILOZOFIJE I SOCIOLOGIJE SPORTA (PREVELA
STRIKA)
VESNA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 82-86, lit. 22
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje),
prevod
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FILOZOFIJA SPORTA / SPORT. SOCIOLOGIJA / SOCIJALNA PSIHOLOGIJA /
INDIVIDUALIZAM
/ DRUŠTVENA USLOVLJENOST / EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA / TEORIJA /
METODOLOŠKA
KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Lucić, Josip
rbr: 89/37
PROGNOSTIČKA VALJANOST NEKIH SITUACIONO-MOTORIČKIH TESTOVA ZA JUDO
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 147-152, lit. 11
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
DŽUDO / PROGNOSTIČKA VALJANOST / SITUACIONI TEST / STUDENTI FK /
METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/69
Lazarević, Ljubiša; Bačanac, Ljubica; Radisavljević, Miladin
KONCEPCIJA TEORIJE KOMPETENCIJE KAO RELEVANTNI OKVIR U ISTRAŽIVANJU
MOTIVACIJE
UČESNIKA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 245-247,
lit. 23
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
PSIHOLOGIJA / TEORIJA KOMPETENCIJE / MOTIVACIJA / FIZIČKA KULTURA /
SPORTISTI /
VEŽBAČI
----------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša; Arunović, Dragoslav; Višnjić, Dragoljub
rbr: 92/28
MOTIVACIJA POSTIGNUĆA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 95-99, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MOTIV POSTIGNUĆA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / MOTIVACIONI MODEL /
MOTIVACIONI
TEST
----------------------------------------------------------------------Lukman, Aleksandar
rbr: 92/32
OBARANJE UNUTRAŠNJEG ŠTAPA KAPIJE U SLALOMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 112-113, lit. 4
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SLALOM, TEHNIKA / SLALOM KAPIJA / SLALOM ŠTAP, ZGLOBNI / SPORT. PRAVILA
/
ALPSKO SKIJANJE
----------------------------------------------------------------------Ladocki, Čaba
rbr: 93/64
PIŠU NAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 180
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PISMA ČITALACA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
----------------------------------------------------------------------Lierde Van, Andre
rbr: 93/79
EKONOMSKI ASPEKTI SPORTA ZA SVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 228-230
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje),
prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPONZORSTVO / MASOVNI MEDIJI / SPORT. POLITIKA / SPORT ZA SVE /
SPONZORSKI FOND
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Lazarević, Ljubiša; Arunović, Dragoslav
rbr: 94/39
KARAKTERISTIKE MOTIVACIJE MLADIH JUGOSLOVENSKIH SPORTISTA ZA BAVLJENJE
SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 203-211, lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
DEČIJI SPORT / SPORTISTI / MOTIVACIJA / MOTIVACIJA, DIMENZIJE /
MOTIVACIJA,
UPITNIK / POLNE RAZLIKE / KROS-KULTURALNA KOMPARACIJA
----------------------------------------------------------------------Laakso, Lauri
rbr: 94/47
TESTOVI NA PRIJEMNOM ISPITU KAO PREDIKTORI USPEŠNOSTI STUDIRANJA ZA
NASTAVNIKA
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 268-270
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija), prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / USPEŠNOST STUDIRANJA / TEST
----------------------------------------------------------------------Lekić, Đorđe
rbr: 95/43
VOJISLAV STEFANOVIĆ: PEDAGOGIJA FIZIČKE KULTURE. FFK, BEOGRAD, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 168-169
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PEDAGOGIJA FK / ANDRAGOGIJA
----------------------------------------------------------------------Ljubić, Stjepan
TRENING BICIKLISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 118-125
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 48/12
Ključne reči:
BICIKLIZAM / TRENING / PERIODIZACIJA TRENINGA / ISHRANA / HIGIJENA
----------------------------------------------------------------------Završnik, Albin; Lješević, Ana
rbr: 68/52
PRILAGOĐAVANJE NASTAVNOG PROGRAMA POTREBAMA UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 275-282
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Lješević, Tanasko
rbr: 78/12
PRIPREMIMO UČENIKE ZA ZIMSKO LOGOROVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 40-44, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / SKIJANJE / VEŽBE, PRIPREMNE
----------------------------------------------------------------------Tomaš, Duško; Lješević, Tanasko
rbr: 80/17
JUGOSLOVENSKA ŠKOLA ALPSKOG SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 69-72, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKI ŠKOLA, YU / TEHNIKA / OBUČAVANJE / VEŽBE
-----------------------------------------------------------------------
Lješević, Tanasko
rbr: 80/50
NEKA ZAPAŽANJA O IZVOĐENJU NASTAVE SMUČANJA NA FAKULTETU ZA FIZIČKO
VASPITANJE
U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 2, str. 166-167
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / FAKULTETSKA NASTAVA / OBUČAVANJE / FFK, BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Dragosavac, Radmila; Lješević, Tanasko
rbr: 80/115
PETE REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE DECE I OMLADINE SA OŠTEĆENIM
SLUHOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 368
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / REPUBLIČKE IGRE
----------------------------------------------------------------------Lješević, Tanasko
rbr: 81/15
NEŠTO VIŠE O STRUČNIM KADROVIMA U SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 58-62, lit. 4
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SKIJANJE / STRUČNI KADAR / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / SKI ŠKOLA, YU
----------------------------------------------------------------------Močnik, M.
rbr: 47/28
LAKOATLETSKO SAVETOVANJE U OSIJEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 135-136
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / SAVETOVANJE / SPORT. STATISTIKA / STRUČNA LITERATURA / KADAR
----------------------------------------------------------------------Missiuro, Vladimir
rbr: 48/34
O TRENINGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 281-290
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / KONTROLA TRENINGA
----------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 48/37
KRITIČKI OSVRT I ANALIZA BODOVANJA PLIVAČKIH PRVENSTAVA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 314-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TEORIJA TAKMIČENJA / TAKMIČARSKO
BODOVANJE /
PRVENSTVO, INDIVIDUALNO / PRVENSTVO, EKIPNO / SPORT. REZULTAT, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Marković, Brana
rbr: 48/44
MALO STATISTIKE O TAKMIČENJU ZA ZNAČKU FISKULTURNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1948) sv. 5-6, str. 418-422
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ZNAČKA FISKULTURNIKA / SPORT. STATISTIKA / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Majder, Branimir
rbr: 48/50
KORAK (DVODOBNI TAKT) U KOŠARCI I METODSKI POSTUPAK PRI UVJEŽBAVANJU
ISTOG
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 488-490
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / KOŠARKAŠKI DVOKORAK / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Marković, Brana
rbr: 48/60
O TAKMIČENJU ZA ZNAČKU FISKULTURNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 546-556
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZNAČKA FISKULTURNIKA / SPORT. STATISTIKA / SOCIJALNI STATUS
----------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 48/71
PRVI KURS ZA BICIKLISTIČKE INSTRUKTORE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 647-648
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
BICIKLIZAM / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / KURS / SPORT. INSTRUKTORI
-----------------------------------------------------------------------
Mihovilović, Miro
rbr: 49/3
FIZIČKI ODGOJ NA VISOKIM ŠKOLAMA I FAKULTETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 27-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / NASTAVNI PLAN I PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 49/13
KAKO ĆEMO RAZVITI PLANINARSTVO NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 162-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANINARENJE / SELO / ORGANIZOVANJE / PLANINSKI SABORI / NARODNE IGRE /
TRADICIONALNI SPORTOVI
----------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 49/24
ORGANIZACIJA FIZIČKOG ODGOJA NA VISOKIM ŠKOLAMA I FAKULTETIMA U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 242-243
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referat
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET
----------------------------------------------------------------------Milošević, M.
rbr: 50/27
ŠTA TREBA IMATI U VIDU PRI PODIZANJU PLANINSKIH DOMOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 234-236
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
PLANINARSTVO / PLANINARSKI DOM / IZGRADNJA OBJEKATA / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 50/32
FIZIČKI STATUS NAŠIH VOJNIKA ŠESTOBOJACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 274-287
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Referati na Zemaljskoj konferenciji Fiskulturnog saveza
Jugoslavije
Ključne reči:
ŠESTOBOJ / VOJNICI / FIZIČKI RAZVOJ / SOCIJALNI STATUS / BAVLJENJE
SPORTOM /
SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 50/36
NASTAVA TJELESNOG VJEŽBANJA (FIZIČKI ODGOJ) U NAŠIM ŠKOLAMA: (Sa
posebnim
osvrtom na stanje u NR Hrvatskoj)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 316-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
NASTAVA FV / HRVATSKA / NASTAVNICI FV / SPORT. OBJEKAT / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Marković, Brana
rbr: 50/40
O DALJEM UNAPREĐENJU ODBOJKE KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 356-363
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
ODBOJKA / TEHNIKA / TRENING / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 50/45
ANALIZA SPORTSKIH REZULTATA VOJNIKA - ŠESTOBOJACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 375-386
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠESTOBOJ / VOJNICI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SOCIJALNI STATUS / SPORT.
REZULTAT /
ZNAČKA FISKULTURNIKA
----------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 50/54
ZAPAŽANJA SA TEČAJA UČITELJA OSNOVNIH ŠKOLA NA RIJECI
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 468-469
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / UČITELJI / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV /
SELO
----------------------------------------------------------------------Milojević, Ljubomir
rbr: 51/19
SPREČAVANJE POVREDA KOD VEŽBANJA NA SPRAVAMA: -prilog metodici fizičkog
vaspitanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 160-169, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBANJE NA SPRAVAMA / POVREDE / ASISTIRANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Missiuro, Vladimir
rbr: 51/30
PASIVNI I AKTIVNI ODMOR: (Iz knjige "Zamor")
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 241-247
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / PASIVNI ODMOR / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 52/8
ULOGA TERENA U NASTAVI SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 67-81, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / SKI TERENI / METODIKA / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 52/24
ULOGA PJEŠAČENJA U PRIPREMI OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 217-225, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PEŠAČENJE / HODANJE / OBUČAVANJE / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 52/26
OSNIVANJE ZAVODA ZA FIZIČKI ODGOJ U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 232-233
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Saopštenja i prikazi
Ključne reči:
ZAVOD ZA FIZIČKI ODGOJ / HRVATSKA / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Marković, Radivoje
rbr: 52/37
BOKS
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 344-348
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 53/29
PRILOZI ZA POZNAVANJE NARODNIH IGARA I SPORTOVA NA SELU (IZ SRBIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 225-229
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / NARODNE IGRE / SELO / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Munrow, A.D.
rbr: 53/31
OPUŠTANJE (RELAKSIJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 236-242
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
RELAKSACIJA / FIZIOLOGIJA / MUSKULATURA / METODE OPUŠTANJA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 53/56
NEKA SPORTSKO-MEDICINSKA ZAPAŽANJA NA NAŠIM VRHUNSKIM SKIJAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 465-473
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORTISTI / FIZIČKI RAZVOJ / SOCIJALNI STATUS / UZRAST
----------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 54/1
PRILOZI ZA POZNAVANJE NARODNIH IGARA I SPORTOVA NA SELU (IZ SRBIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 1-7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NARODNE IGRE / TRADICIONALNI SPORTOVI / ETNOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 54/9
NASTAVNI RAD ENGLESKOG NOGOMETNOG SAVEZA (FOOTBALL ASSOCIATION)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 79-85
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja i prikazi
Ključne reči:
ENGLESKI NOGOMETNI SAVEZ / STRUČNO USAVRŠAVANJE / OSPOSOBLJAVANJE
KADROVA /
OBUČAVANJE / FUDBAL / ENGLESKA / PRVA POMOĆ
-----------------------------------------------------------------------
Marković, Radivoje
rbr: 54/12
SPORTSKI RADIO PRENOSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski
prilog
Rubrika:
prilog
Ključne reči:
RADIO PRENOSI / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 54/17
PRILOZI ZA POZNAVANJE NARODNIH IGARA I SPORTOVA PO IBARSKIM SELIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 149-156
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NARODNE IGRE / TRADICIONALNI SPORTOVI / SELA, IBARSKA / ETNOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 54/32
TESTIRANJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 250-259, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / FIZIOLOGIJA / MIŠIĆNI TESTOVI /
ORGANSKI
TESTOVI / SPORT. TEST
----------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
SELO NEMA KLUBOVA, ALI IMA SMUČARA
rbr: 54/68
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 498-501
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SELO / MASOVNOST / TAKMIČENJE, PROMOTIVNO
----------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 55/2
SOCIJALNI SASTAV OSNOVNIH ŠPORTSKIH ORGANIZACIJA NR HRVATSKE I ULOGA
ŠPORTA U
SAVREMENOM DRUŠTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 19-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / HRVATSKA / ČLANSTVO / SOCIJALNI SASTAV /
ORGANIZOVANJE /
SPORT. STATISTIKA / KLUB / GRANSKI SAVEZ
----------------------------------------------------------------------Mainella, A.
rbr: 55/7
ATLETSKI TRENING
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 59-65
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING / PERIODIZACIJA TRENINGA / ISHRANA / ZAGREVANJE
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 55/16
ELEKTROKARDIOGRAM KOD SPORTAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 97-107, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EKG / SPORTISTI / OPTEREĆENJE
----------------------------------------------------------------------Mažuran, Lavoslav
rbr: 55/26
NEKA ZAPAŽANJA O ČLANKU "DRVENA I VAZDUŠNA PUŠKA ZA RAD U NARODNIM
OSNOVNIM
ŠKOLAMA I OSMOLJETKAMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 162-165
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
PREDVOJNIČKA OBUKA / STRELJAŠTVO / PUŠKA, VAZDUŠNA / PUŠKA, DRVENA /
NASTAVA FV
/ VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Lanc, Marijan; Mihovilović, Miro
rbr: 56/1
ULOGA FIZIČKOG ODGOJA KOD ŽENSKE RADNIČKE OMLADINE NEKIH PROFESIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 2-12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŽENE / UČENICI / STRUČNA ŠKOLA / PROFESIONALNA OBOLJENJA /
RADNA
MESTA
----------------------------------------------------------------------Malič, Jože
rbr: 56/6
PROVERAVANJE TELESNE SPOSOBNOSTI U ARMIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 53-56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / JNA / TESTIRANJE / OFICIRI / NORME
----------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 56/8
PROBLEMATIKA IZLETNIŠTVA, POKRETNE TERENSKE NASTAVE I REDOSLEDA GRAĐE
NA
SKIJAŠKIM TEČAJEVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 62-69
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZLETNIŠTVO / SKIJANJE / OBUČAVANJE / ZIMSKA TURISTIKA / SKI TURE / SKI
PLUG /
SKI ZAOKRET, PARALELNI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 57/33
Anastasijević, Radmilo; Todorović, Borivoje; Mihailović, Rafailo
UTICAJ KRATKOTRAJNOG DISANJA SA FORSIRANIM DUBOKIM IZDISANJEM
NEPOSREDNO POSLE
RADA NA VREDNOSTI INDEKSA 5-HARVARD-STEP-TESTA I NA SMIRIVANJE U TOKU 6
MINUTA
FREKVENCIJE SRCA POSLE RADA INDEKSA OVOG STEP-TESTA KOD STUDENATA
INSTITUTA ZA
FIZIČKU KULTURU U BEOGRADU U JESEN 1955 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 245-248, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISANJE / HARVARDSKI STEP TEST / PULS / STUDENTI FK / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 57/47
VASPITANJEM ČOVEKA SOCIJALISTIČKOG DRUŠTVA OSTVARUJEMO IDEJE VELIKOG
OKTOBRA:
(Povodom 40 godišnjice Velike oktobarske revolucije u Rusiji 1917
godine)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 321-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VASPITANJE / SOCIJALISTIČKO DRUŠTVO / OKTOBARSKA REVOLUCIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 57/56
Anastasijević, Radmilo; Todorović, Borivoje; Mihailović, Rafailo
VREDNOSTI FREKVENCIJE SRCA I ARTERIJSKIH PRITISAKA U SEDEĆEM POLOŽAJU
PRE RADA
I U TOKU NJIHOVIH PROMENA ZA VREME OD 5 MINUTA POSLE ISTOG LAKŠEG RADA
U
RAZLIČITIM FAZAMA MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD STUDENTKINJA INSTITUTA ZA
FIZIČKU
KULTURU U BEOGRADU U ZIMU 1955/56
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 373-380, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
STUDENTI FK / ŽENE / MENSTRUACIJA / EFEKTI VEŽBANJA / KARDIOVASKULARNI
SISTEM
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 57/71
O UZROCIMA SMRTNIH POVREDA U BOKSU I MJERAMA ZA NJIHOVO SPREČAVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 466-470, lit.
13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz fiziologije telesnih vežbi sportske medicine
Ključne reči:
BOKS / SMRTNI ISHOD / POVREDE
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 57/77
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE II GIMNAESTRADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 492-494
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE / MANIFESTACIJE
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 58/7
METODIKA PREGLEDA VRHUNSKIH ŠPORTAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 61-72, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / KONTROLA TRENIRANOSTI / ZDRAVSTVENI PREGLED /
VO2MAX /
SRCE, VELIČINA
----------------------------------------------------------------------Mihalić, Franjo
rbr: 59/7
O LIKU VRHUNSKOG SPORTISTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 329-331
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / PROFESIONALIZAM
----------------------------------------------------------------------Mrđenović, Momčilo
rbr: 59/23
O SPROVOĐENJU FIZIČKOG ODGOJA U JEDNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI NA SELU - STARO
PETROVO
SELO
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 391-392
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SELO
----------------------------------------------------------------------Milošević, Aca
rbr: 59/56
SELO NAM JE OSTALO NEOBUHVAĆENO
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 414
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / PREDVOJNIČKA OBUKA
----------------------------------------------------------------------Mraović, Milan
rbr: 59/59
PORODICA ZNAČAJAN FAKTOR FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 417
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PORODICA / DEČIJE IGRALIŠTE / PROFESIONALNI SPORT
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/70
Mrak, Marko
PRIMER OPŠTINE LJUBLJANA - ŠIŠKA - KAKO JE POSTIGNUTA MASOVNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 462-464
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / PROPAGANDA / SPORT. OBJEKAT / FINANSIRANJE / LJUBLJANA
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/79
Malič, Jože
PRIBLIŽITI VEŽBALIŠTA VEŽBAČIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 473
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / URBANISTIČKO PLANIRANJE
----------------------------------------------------------------------Molerović, Milivoje
rbr: 59/86
ZA GRAĐENJE ŠAHOVSKIH DOMOVA I PROSTORIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 480
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠAH / SPORT. OBJEKAT / IZDAVAČKA DELATNOST
----------------------------------------------------------------------Milinković, Stevan
rbr: 59/90
TREBA SE BORITI ZA REALIZACIJU URBANISTIČKIH PLANOVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 484-485
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
URBANISTIČKO PLANIRANJE / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Martini, Viktor
TREBA POĆI ODOZDO, OD SELA - NAROD DAJE KAD ZNA ZA ŠTA DAJE
rbr: 59/93
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 486-487
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / SELO / TAKMIČENJE, MASOVNO / SPORT. REKVIZIT
----------------------------------------------------------------------Mudrinić, Petar
rbr: 59/100
I ČLANOVI TREBA DA DADU SVOJ PRILOG FIZIČKOJ KULTURI - ČLANARINOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 492
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FINANSIRANJE / ČLANARINA / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 59/106
KO JE NADLEŽAN ZA ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 525
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA SLUŽBA / ZDRAVSTVENI KADAR / RUKOVOĐENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Mikić, Fedor
rbr: 59/110
O PROBLEMU ALKOHOLIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 529-530
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ALKOHOLIZAM / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Mrkšić, Gavrilo
rbr: 59/120
O ISPITIVANJIMA AKTIVNOG ODMORA U JEDNOM PREDUZEĆU U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 541-542
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNA PAUZA / RADNICI / EFEKTI VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Marković, Mile
rbr: 59/123
O FIZIČKOJ KULTURI U PREDUZEĆIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 544-545
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RSI / REKREACIJA / PREDUZEĆA
----------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 59/128
O USPESIMA RADNIČKE SPORTSKE DELATNOSTI U NR HRVATSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 551-554
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RSI / SPORT. STATISTIKA / HRVATSKA / TAKMIČARSKI SISTEM / MASOVNOST
-----------------------------------------------------------------------
Mihovilović, Miro
rbr: 59/131
O METODICI ISPITIVANJA AKTIVNOG ODMORA U PREDUZEĆIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 557-563
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNA PAUZA / METODOLOGIJA / RADNI UČINAK
----------------------------------------------------------------------Majder, branimir
rbr: 59/132
O ISKUSTVIMA O RAZONODI U KARLOVCU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 563-564
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / PREDUZEĆA / PROPAGANDA / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Magarašević, Mileta
rbr: 59/135
O ULOZI ŠAHA KAO SREDSTVA RAZONODE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 567
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ŠAH / RAZONODA / SPORT. ORGANIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Marković, Miloš
O ISKUSTVIMA SA RADNE AKCIJE
rbr: 59/140
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 572-573
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Mastilović, Novak
rbr: 59/143
ZA DOSLEDNOST U SPROVOĐENJU NOVE KONCEPCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 580-581
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
RAZVOJNI PROBLEMI / FINANSIRANJE / NASTAVA FV / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------rbr: 59/200
Medved, Radovan; Horvat, Vladimir; Friedrich, Vlasta; Vidović, M.;
Milojević,
B.
REZULTATI MEDICINSKE KONTROLE JUGOSLOVENSKIH WATERPOLO REPREZENTATIVACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 887-893
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
VATERPOLO / ZDRAVSTVENA KONTROLA / REPREZENTATIVCI
----------------------------------------------------------------------Berdikova, J.; Maček, M.
rbr: 59/216
OSNOVI FIZIČKOG VASPITANJA MLADEŽI U ČSR: (izvod iz referata na
Međunarodnom
kongresu za telesno vaspitanje mladeži u Pragu)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 995-1002
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / UZRASNE ODLIKE / ČSSR
----------------------------------------------------------------------Maršićević, Dragan
rbr: 59/217
REORGANIZACIJA FIZIČKE KULTURE U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 1003-1005
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / ORGANIZOVANJE / SSSR
----------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 60/7
MERENJE NEKIH PSIHOMOTORNIH OSOBINA NAŠE ŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 32-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
PSIHOMOTORNE OSOBINE / TEST / UČENICI / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 60/10
PRINCIPI SAVREMENOG ZAGREVANJA ZA VEŽBE NA SPRAVAMA SA AKROBATIKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 68-82, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ZAGREVANJE, EFEKTI / SPORTISTI / TRENERI
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 60/13
O EKONOMICI ISHRANE SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 92-96, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SPORTISTI / ISHRANA / EKONOMSKI EFEKTI
----------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 60/42
VASPITNA USMERENOST NASTAVNO-OBRAZOVNOG PROCESA NA VISOKIM ŠKOLAMA ZA
FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 276-278
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
FFK / SOCIJALISTIČKI MORAL / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 60/51
PITANJE REKREACIJE I PITANJE NAUČNOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 289-292
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
USMERAVAJUĆE STUDIJE / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / REKREACIJA /
POSTDIPLOMSKE
STUDIJE / DOKTORAT / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 60/54
ULOGA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKU KULTURU U OBRAZOVANJU OSTALIH KADROVA,
SPECIJALNO
MEDICINSKIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 294-295
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
FFK / SPORT. MEDICINA, SPECIJALIZACIJA
----------------------------------------------------------------------Mrkić, Branko
rbr: 60/61
O NASTAVI FIZIČKE KULTURE PRI GRAĐEVINSKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 313-314
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
NASTAVA FV / STRUČNA ŠKOLA / PRIKAZ SLUČAJA / EFEKTI NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Markus, Danon
rbr: 60/71
DIZANJE TEGOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 396-403
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT.
REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Prvoslav; Rajnović, Vojin
rbr: 60/72
FUDBAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 404-409
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 61/14
INTERVALNI TRENING I KARDIOVASKULARNI SISTEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1961) sv. 1-2, str. 80-83, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
INTERVALNI TRENING / KARDIOVASKULARNI SISTEM / IZDRŽLJIVOST
----------------------------------------------------------------------Meholjić, Bećir
PROBLEMATIKA
rbr: 61/23
STANJA I RAZVOJA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 99-106
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Uvodni referat
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. STATISTIKA / ORGANIZOVANJE /
FINANSIRANJE /
ANKETA / TAKMIČARSKI SISTEM / NARODNA OMLADINA
----------------------------------------------------------------------Mehmedović, Ferid
rbr: 61/30
ISKUSTVA IZ RADA JEDNE TEHNIČKE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 132-134
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Mudrinić, Petar
rbr: 61/36
NEKE NEGATIVNE POJAVE U SADAŠNJOJ ETAPI RAZVOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 147-150
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. SAVEZ / ORGANIZOVANJE / ČLANSTVO
----------------------------------------------------------------------Mrkić, Branko
rbr: 61/40
ZNAČAJ I ULOGA ŠKOLSKIH TAKMIČENJA U OKVIRU SPORTSKIH DRUŠTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 157-160
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / TAKMIČARSKI PROGRAM / TROFEJI
----------------------------------------------------------------------Mirčev, Dimitar
rbr: 61/41
SPECIFIČNI PROBLEMI U NR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 160-162
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / MAKEDONIJA / OMLADINSKO SPORT. DRUŠTVO /
OPŠTINA /
IZGRADNJA OBJEKATA
----------------------------------------------------------------------rbr: 61/57
Medan, Jovo
PROBLEM KADRA U BIH JE VRLO OZBILJAN
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 193-194
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / NASTAVNICI FV / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
----------------------------------------------------------------------Maltari, Imre
rbr: 61/58
OSNIVATI SAMO ONE SEKCIJE ZA KOJE POSTOJE USLOVI ZA RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 194-195
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Milinković, Katica
rbr: 61/64
RAD DRUŠTVA U STARIM MIKANOVCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 201-202
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / SELO / PRIKAZ PRIMERA
-----------------------------------------------------------------------
Matijević, Slobodan
rbr: 61/67
ISKUSTVA SPORTSKOG DRUŠTVA "TEHNOLOG" HEMIJSKE ŠKOLE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 204-206
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Mraković, Miloš
rbr: 61/69
STUDENTSKA SPORTSKA AKTIVNOST SVEUČILIŠKA ŠKOLA BUDUĆIH KADROVA ZA
ŠKOLSKA
DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 210
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 61/71
UČENIČKA DRUŠTVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - PRIVLAČNO SASTAJALIŠTE
IGRU I
VJEŽBE
DECE ZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 212-213
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / VASPITANJE / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 61/72
Milovanović, Milan
ŠTA UČINITI SA DRUŠTVIMA STV "PARTIZAN" U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 214
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
STV "PARTIZAN" / ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------rbr: 61/74
Mišić, Radmilo
UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA
SAMI IZGRAĐUJU OBJEKTE UZ ŠKOLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 215
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Predrag
rbr: 61/88
ZAGREVANJE PLIVAČA TOPLOM VODOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 279-282, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
PLIVANJE / ZAGREVANJE / SPORTISTI / STUDENTI FK / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 61/121
HEISS F.I OSTALI AUTORI: PRAKTISCHE SPORTMEDIZIN, SPORTAERZTLICHE
UNTERSUCHUNG
UND BERATUNG
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 428
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / POVREDE / FIZIOLOGIJA / TEST
----------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan; Petrović, F.
rbr: 61/125
POKUŠAJ FIZIOLOŠKE KATEGORIZACIJE OMLADINE ZA NATJECANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 447-451
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SPORTISTI / KATEGORIZACIJA, UZRASNA / UZRASNE ODLIKE / KOŠTANA STAROST
/
FIZIOLOŠKA STAROST / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Moens, Roger
rbr: 62/15
SREDNJE PRUGE - BRZINA ILI OSNOVNA IZDRŽLJIVOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 84-85
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / BRZINA / IZDRŽLJIVOST / TAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Maršićević, Dragan
rbr: 62/40
ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 201-204
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA / STUDENTI FK / NASTAVNICI
FAKULTETA
----------------------------------------------------------------------Marinković, Aleksandar
rbr: 62/46
ISKUSTVA U RAZVIJANJU ATLETSKIH SEKCIJA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU
KULTURU U
BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 256-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / ŠKOLSKI SPORT / TRENAŽNI PLAN / TAKMIČENJE / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Marinković, Radislav
rbr: 62/64
ISKUSTVA U RAZVIJANJU ATLETSKIH SEKCIJA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 333-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / PROPAGANDA / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 62/84
HENNINGS-FRUCHT,ADOLF: "GRENZEN DER MENSCHLICHEN LEISTUNGSFAHIGKEIT IM
SPORT"(GRANICE LJUDSKIH SPOSOBNOSTI U SPORTU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 424
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / GRANICE RAZVOJA / SPORT. REZULTAT, ANALIZA /
POLNE ODLIKE
/ UZRASNE ODLIKE / PLIVANJE / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 62/90
TAKMIČENJE ZA ŠKOLSKU SPORTSKU ZNAČKU KAO OBLIK OSTVARIVANJA ZADATAKA
FIZIČKOG
VASPITANJA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 448-455
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / OCENJIVANJE /
TESTIRANJE /
METODIKA
----------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 62/100
NOVOSTI U TEHNICI I NASTAVI SMUČANJA NA KONGRESU U ITALIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 498-502
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SKI ŠKOLA / KONGRES / OBUČAVANJE / POČETNICI / DECA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 63/6
ORGANIZACIJA TAKMIČENJA ZA ŠKOLSKU SPORTSKU ZNAČKU: Konkretni pokušaji
rešenja
u jednoj osnovnoj školi
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 44-56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / TAKMIČENJE, ORGANIZACIJA / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Milošević, Vladeta
rbr: 63/25
PRILOG DISKUSIJI O POTREBI IZMENE PROPOZICIJA TAKMIČENJA ZA ŠKOLSKU
SPORTSKU
ZNAČKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 150-153
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / SPORT. PRAVILA / TAKMIČARSKI SISTEM
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 63/26
"PRIBLIŽIMO" PENJANJE UZ KONOPAC UČENICIMA: (Neki predlozi i praktična
rešenja)
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 154-165
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / PENJANJE UZ KONOPAC / MOTIVACIJA
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 63/38
POVODOM STOGODIŠNJICE ROĐENJA PIERRE DE COUBERTIN-A, OSNIVAČA MODERNIH
OLIMPIJSKIH IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 197-199
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
KUBERTEN, PJER DE / BIOGRAFIJA / OLIMPIJSKE IGRE / JUBILEJ
----------------------------------------------------------------------Mihailović, Rafailo; Todorović, Borivoje
rbr: 63/46
UPOREĐENJE NEKIH TEKSTOVA KARDIOVASKULARNE I VENTILATORNE FUNKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 236-244, lit. 53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
TEST / KARDIOVASKULARNI SISTEM / VENTILATORNI SISTEM / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 63/47
DA NAM REKVIZITI NE PREDSTAVLJAJU TERET
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 245-253
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naši objekti i rekviziti
Ključne reči:
SPORT. REKVIZIT / REKVIZITI, SMEŠTAJ / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Milakov, Milan
rbr: 63/52
STUDIJ I POST-DIPLOMSKI STUDIJ NA SPRINGFILD KOLEDŽU U SJEDINJENIM
AMERIČKIM
DRŽAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 275-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FFK / POSTDIPLOMSKE STUDIJE / SPRINGFILD KOLEDŽ / SAD
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/66
Matković, Antun; Vlah, Radivoje; Ivančević, Slavko; Stojanović,
Milutin;
Koturović, Ljubiša; Šabović, S.
PRILOG PROUČAVANJU VELIČINE OPTEREĆENJA UČENIKA NA ČASOVIMA TELESNOG
VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 332-339, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
OPTEREĆENJE, INTENZITET / ČAS FV / PULS / KRVNI PRITISAK
----------------------------------------------------------------------Matvejev, L.P.
rbr: 63/68
PROBLEM PERIODIZACIJE SPORTSKOG TRENINGA (PREVEO N. KURELIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 348-362
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / PERIODIZACIJA TRENINGA / TRENAŽNO OPTEREĆENJE /
ATLETIKA /
SPORT. FORMA
----------------------------------------------------------------------Milakov, Milan
rbr: 63/69
VREDNOST IZOMETRIČKIH VEŽBI SNAGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 363-366, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
IZOMETRIJSKE VEŽBE / VEŽBE SNAGE
----------------------------------------------------------------------rbr: 63/87
Moro, Petar
FINANSIRANJE VANŠKOLSKE FIZIČKE KULTURE U ZRENJANINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 412-413
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
OPŠTINA / SOFK / FINANSIRANJE / ZRENJANIN
----------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 63/93
UJEDINJENIM SNAGAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 424-425
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
"PARTIZAN" HRVATSKE / HRVATSKA
----------------------------------------------------------------------Milošević, Miloš
rbr: 63/109
KADROVI ZA POTREBE RADNIH ORGANIZACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 442
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
RSI / STRUČNI KADAR / PRIVREDA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 64/5
JEDNA DILEMA - KOLEGE, KAKO DA SE RAZUMEMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 35-49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / PROFESIONALNI UGLED / RADNO OPTEREĆENJE
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 64/20
MERENJE BRZINE NERVNO-MIŠIĆNE REAKCIJE APARATOM JEDNOSTAVNE
KONSTRUKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 107-115, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / BRZINA / REAKCIOMETAR
----------------------------------------------------------------------Milakov, Milan
rbr: 64/26
LOGOROVANJE U SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 174-177
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
LOGOROVANJE / KAMPOVI, VRSTE / SAD / RUKOVOĐENJE KAMPOM
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 64/39
NEKE BIOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE SPORTISTA GRADA ZAGREBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 265-274, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 64/41
PRIRUČNA ČESMA I VEŠALICA ZA SVAKU PRILIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 281-282
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ČESMA, PRIRUČNA / VEŠALICA
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 64/47
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE ZRELOSTI ZA ŠKOLOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 294-298, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
POLAZAK U ŠKOLU / KALENDARSKI UZRAST / BIOLOŠKI UZRAST / ZRELOST / DECA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 64/48
PRVI ČAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 299-310
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
ČAS FV, PRVI / METODIKA / MOTIVACIJA / OSNOVNA ŠKOLA / NASTUP
NASTAVNIKA
----------------------------------------------------------------------Mihailović, Predrag
rbr: 64/51
OBUKA NEPLIVAČA U MALOM MONTAŽNOM BAZENU
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 326-330
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / BAZEN, MALI MONTAŽNI
----------------------------------------------------------------------Mihailović, Rafailo; Stojanović, Zoran; Todorović, Borivoje
rbr: 65/4
PROCENA MAKSIMALNE POTROŠNJE KISEONIKA (AEROBNOG KAPACITETA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 49-56, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / TEST / FIZIOLOGIJA / METROLOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 65/13
Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Mihailović, Rafailo; Todorović,
Borivoje
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU
BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE
OKTOBRA 1962.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 97-108, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta; Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 65/20
REZULTATI BIOMETRIJSKIH MJERENJA I TESTA MAKSIMALNOG PRIMITKA KISIKA
JUGOSLAVENSKIH VRHUNSKIH VESLAČA: Iz katedre biološko-medicinskih
predmeta
Visoke škole za fizičku kulturu u Zagrebu
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 152-158, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA / POTROŠNJA KISEONIKA
----------------------------------------------------------------------Mihailović, Predrag
rbr: 65/37
NEKE POMOĆNE VEŽBE U TRENINGU PLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 259-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / TRENING / VEŽBE, POMOĆNE
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 65/43
NASTAVNIK NA RELACIJI ŠKOLA - SPORTSKO DRUŠTVO: Tiha likvidacija
društva za
fizičku kulturu
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 281-283
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / STRUČNI KADAR / RADNO OPTEREĆENJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 65/45
Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Mihailović, Rafailo; Todorović,
Borivoje
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU
BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE
OKTOBRA 1962.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 287-301, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 65/47
MOGUĆNOST PRIMENE DUGE VIJAČE NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA U
OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 309-312
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VIJAČA, DUGA / NASTAVA FV / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 65/75
NAŠA NACIONALNA ISTORIJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 430-433
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ISTORIJA, NACIONALNA / MUZEJ / SREDNJI VEK
-----------------------------------------------------------------------
Friedrich, Vlasta; Medved, Radovan
rbr: 66/4
O UZROCIMA I NEKIM FAKTORIMA KOJI UTIČU NA POVREĐIVANJE STUDENATA
FIZIČKOG
ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 22-31, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STUDENTI FK / SPORT. POVREDE / STATISTIKA POVREDA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 66/10
UZ POVOD - FIZIČKO VASPITANJE U FRANCUSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 73-90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / FRANCUSKA / FILOZOFIJA / ISTORIJA / ŠKOLSKI SPORT /
EKSPERIMENTALNA NASTAVA / SKI ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 66/14
KOJU MEDALJU BARONU PJERU DE KUBERTENU: Fizičko vaspitanje i sport u
shvatanju
obnavljača Olimpijskih igara)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 99-111
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KUBERTEN, PJER DE / FILOZOFIJA SPORTA / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 66/28
NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA I NJEGOV ČAS: "Pretprvi deo" časa
telesnog
vežbanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 184-196
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV, PRIPREMA / METODIKA / POČETAK ČASA FV
----------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Todorović, Borivoje
rbr: 66/33
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU
BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE
OKTOBRA 1962.
GODINE (TREĆE SAOPŠTENJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 216-219, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE /
UČENICI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 66/45
OPOMINJUĆA STAGNACIJA IDEJE VASPITANJA U FIZIČKOJ KULTURI U NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 275-288
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / VASPITANJE, STAGNACIJA / NAUČNI RAD / STUDIJE FK,
KONCEPCIJA
/ NASTAVNICI FAKULTETA / VŠFV / JZFKMS
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan; Pavišić, Vlasta
rbr: 66/48
POVREDE PRI SKIJANJU NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 311-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE NA VODI / SPORT. POVREDE / PREVENCIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 67/6
K PITANJU O REVALORIZACIJI UČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 21-32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENJE / METODIKA / TEORIJA FV
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 67/11
O NEKIM MOGUĆNOSTIMA PREVENCIJE POVREĐIVANJA NA NASTAVI SKIJANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 61-67
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORT. POVREDE / PREVENCIJA / SKI VEZ
----------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 67/18
JUGOSLOVENSKE PIONIRSKE IGRE TREBA DA DOPRINOSE RAZVOJU FIZIČKE KULTURE
PIONIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 97-105
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PIONIRSKE IGRE / FIZIČKA KULTURA / MASOVNOST / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan; Janković, Gordan
rbr: 67/26
POVREDE PRI TRČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 147-152
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
TRČANJE / SPORT. POVREDE / LEČENJE
----------------------------------------------------------------------Mikov, Canko
rbr: 67/38
TEŠKE I ORIGINALNE VEŽBE - OSNOV ZA USPEH NA DVOVISINSKOM RAZBOJU
(PREVELI
JOVAN PETROVIĆ I BORISLAV BAJIN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 201-207
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / DVOVISINSKI RAZBOJ / VEŽBOVNI SASTAV
----------------------------------------------------------------------Mandić, Oleg
rbr: 67/50
SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI FIZIČKE KULTURE STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 247-252
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIJALNI ASPEKTI / NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT
-----------------------------------------------------------------------
Mraković, Miloš
rbr: 68/57
TJELESNI ODGOJ KAO FAKTOR REDUKCIJE ASOCIJALNOG PONAŠANJA OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 310-312
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
DELINKVENCIJA, JUVENILNA / KONATIVNE OSOBINE / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI /
BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Melzer, Karl
rbr: 69/9
ELEMENTARNE IGRE NA MALOM PROSTORU (PREVEO I. ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 52-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / ELEMENTARNE IGRE
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 69/20
OSLOBAĐANJE OD NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 97-109
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Problemi oslobađanja od nastave fizičkog odgoja
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / MEDICINSKI ASPEKTI / SOCIJALNI
ASPEKTI /
PEDAGOŠKI ASPEKTI / MEDICINSKA STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 69/28
Stojanović, Milutin; Kurelić, Nikola; Vlah, Radivoje; Matković, Antun;
Konstantinović, Ivan
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA UPIS NA FAKULTET ZA
FIZIČKO
VASPITANJE I PROBLEM NEKIH KOREKCIJA NORMI PRIJEMNOG ISPITA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 145-165, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 69/31
PALICA KAO SPRAVA ZA VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 179-183
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PALICA / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 69/47
DAN MLADOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 257-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
"DAN MLADOSTI" / FIZIČKO VASPITANJE / SOCIJALISTIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 69/48
Momirović, Konstantin; Medved, Radovan; Horvat, Vladimir; PavišićMedved,
Vlasta
NORMATIVI KOMPLETA ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI ŠKOLSKE OMLADINE OBA
SPOLA U
DOBI OD 12-18 GODINA (IZ ODJELA ZA FIZIOLOGIJU I PATOLOGIJU INSTITUTA
ZA
KINEZIOLOGIJU VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKU KULTURU U ZAGREBU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 263-278, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / NORME / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA /
AKCELERACIJA
RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 69/49
REDOVNO TELESNO KRETANJE-VEŽBANJE: POTREBA, NAVIKA ILI UVERENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 279-291
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / POTREBE / NAVIKA / SOCIJALNI STAVOVI / UVERENJA
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 69/52
PROBLEM TESTIRANJA OKRETNOSTI KAO PSIHOFIZIČKE OSOBINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 302-306, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OKRETNOST / TEST / METODOLOGIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Ivanović, Vojo; Mitrović, Joviša
rbr: 69/53
REZULTATI PRVE GODINE MALIH OLIMPIJSKIH IGARA U ZENICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 307-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / DEČIJE OI / BIH / ZENICA
----------------------------------------------------------------------rbr: 70/9
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović,
Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
OSNOVNI PARAMETRI I POUZDANOST MJERENJA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 42-54, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / FUNKCIONALNI TESTOVI / METODOLOGIJA / METROLOGIJA /
ŽENE /
UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 70/15
FIZIČKO OBRAZOVANJE I FIZIČKA OBRAZOVANOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 77-95
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO OBRAZOVANJE / FIZIČKA OBRAZOVANOST
----------------------------------------------------------------------Malešević, Nada
rbr: 70/25
MJESTO FIZIČKOG VASPITANJA U PEDAGOŠKOJ TEORIJI I PRAKSI VASE PELAGIĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 141-153
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PELAGIĆ, VASA / PEDAGOŠKA TEORIJA / ZDRAVLJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 70/30
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović,
Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
FAKTORSKA STRUKTURA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 172-190, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / METODOLOGIJA / METROLOGIJA / FAKTORSKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Mrđa, Dragoljub; Jevtić, Bogoljub
rbr: 70/38
MLADI NASTAVNIK I ZAOSTALA SREDINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 241-243
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / USLOVI RADA / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVNIČKI KOLEKTIV /
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 71/17
PRVI DEO ČASA TELESNOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 105-115
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ČAS FV, STRUKTURA / UVOĐENJE U VEŽBANJE / VEŽBE / METODIKA
-----------------------------------------------------------------------
Matić, Milivoje
rbr: 71/20
AKCIJOM - U SUSRET KONGRESU KULTURNE AKCIJE: Metodska gledišta
podsticanja
građana u cilju njihovog uključivanja u proces sistematskog telesnog
kretanja vežbanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 125-134
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / MOTIVACIJA / PROPAGANDNE PORUKE / ODRASLI / "ZDRAV
I
SPOSOBAN" / KONGRES KULTURNE AKCIJE
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 71/23
KONTROLA PROMENE MIŠIĆNE SNAGE STUDENATA FAKULTETA ZA FIZIČKO
VASPITANJE U TOKU
I GODINE STUDIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 152-163, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / STUDENTI FK / EFEKTI VEŽBANJA / OPŠTA FIZIČKA PRIPREMA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 71/29
GLOSE O "MUSKULA (KUL)TURI"(POVODOM ČLANKA "BUDIMO VAJARI SVOGA TELA"M.
NIKOLIĆA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 207-222
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
MUSKULATURA / LEPOTA TELA / ESTETIKA / UMETNOST / FIZIČKO VASPITANJE /
ATLETSKA
GIMNASTIKA / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 72/8
RADNI POLOŽAJ TELA UČENIKA ŠKOLE ZA KVALIFIKOVANE RADNIKE KAO JEDAN OD
UZROKA
DEFORMITETA TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 45-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
TELESNI DEFORMITETI / ZANATSKA ŠKOLA / PRINUDNI POLOŽAJI / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Maksimović, Bogdan
rbr: 72/12
PRVE PARTIZANSKE RATNE OLIMPIJADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 57-60
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Ključne reči:
PARTIZANSKO TAKMIČENJE / GOVOR / NOB
----------------------------------------------------------------------Milišić, Branislav
rbr: 72/34
VEŽBE SNAGE ZA PLIVAČE NA IVICI BAZENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 175-179
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / VEŽBE SNAGE / BAZEN, IVICA / VEŽBE
-----------------------------------------------------------------------
Matić, Milivoje
rbr: 73/2
ZNANJA TELESNOG KRETANJA-VEŽBANJA KAO OSEĆAJNO-MISAONI SADRŽAJ (PRILOG
JEDNOM
MOGUĆEM METODIČKOM PRISTUPU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 3-16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FIZIČKO VEŽBANJE / ZNANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 73/3
NEKE SPECIFIČNOSTI U PROGRAMU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA ŠKOLE ZA
KVALIFIKOVANE RADNIKE METALSKE STRUKE U SMEDEREVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 17-20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA / METODIKA / NASTAVNI PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 73/10
ZAKONI-OTPORI-RAZLOZI (POVODOM STAVLJANJA NA JAVNU DISKUSIJU NACRTA
ZAKONA O
OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 49-55
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZAKON / OSNOVNO OBRAZOVANJE / SREDNJE OBRAZOVANJE / NASTAVA FV /
OCENJIVANJE,
OPISNO / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 73/16
ŠKOLSKA TABLA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 88-90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKA TABLA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Milunić, Miomir
rbr: 73/25
TABLICE ZA PROCENTUALNA IZRAČUNAVANJA PODATAKA U JEDNOM ODELJENJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 121-125
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PROCENTNI RAČUN / STATISTIČKE METODE
----------------------------------------------------------------------Milunić, Miomir
rbr: 73/33
ORGANIZACIONI OBLICI RADA NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 168-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / NASTAVNE METODE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Milunić, Miomir
rbr: 73/41
U PRIRODI - PRESKOCI PREKO VEŽBAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 223-226
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PRESKOK / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 73/42
AKTIVNOSTI UČENIKA ZA VREME LETNJEG RASPUSTA U SMEDEREVU (SA POSEBNIM
OSVRTOM
NA OBUČAVANJE TEHNIKE SKIJANJE NA VODI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 227-231
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE NA VODI / TEHNIKA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Milstein, O.A.
rbr: 74/42
SPORT, SREDSTVA MASOVNE INFORMACIJE I MEĐUNARODNO UZAJAMNO RAZUMEVANJE;
TEORIJA
I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI (1974)5, STR. 75-76 (PREVEO RAFAEL BAN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 52-53
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa, prevod
Rubrika:
indok
Ključne reči:
SPORT. NOVINARSTVO / MASOVNI MEDIJI / PROPAGANDA / CIEPS / SEMINAR
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/15
FIZIČKO VASPITANJE KAO DIJALEKTIČKI SISTEM RELACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 45-48, lit. 8
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / DIJALEKTIČKE RELACIJE / TEORIJA FK / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/23
TRIDESETOGODIŠNJICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / JUBILEJ / RAZVOJNI PROBLEMI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/25
RODONAČELNIK POKRETA FIZIČKE KULTURE U SRBIJI STEVA TODOROVIĆ (POVODOM
50-GODIŠNJICE SMRTI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 12-15, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TODOROVIĆ, STEVA / ISTORIJA / "SOKO" / GIMNASTIKA / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Zlatomir; Matković, Ivan; Todorović, Borivoje
rbr: 75/46
ODNOS IZMEĐU FREKVENCIJE SRCA I BRZINE PLIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 14-17, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
PLIVANJE / BRZINA KRETANJA / PULS
-----------------------------------------------------------------------
Matić, Milivoje
rbr: 75/76
IZMEĐU NAČELA I DELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 48-52
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA / NASTAVNI PLAN, NOVI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Maletić-Antonijević, Dubravka
rbr: 75/79
SPARTAKIJADA 1975. I VI GIMNAESTRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 58-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPARTAKIJADA / GIMNAESTRADA / VEŽBOVNE KOMPOZICIJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/97
UZ PREDLOG TEHNIČKE STANDARDIZACIJE JEDNOG MOTORIČKOG TESTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 47-50
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TEST / SKOK UDALJ IZ MESTA / STANDARDIZACIJA / METODOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 76/5
TRI "PROGRAMIRANE IMPROVIZACIJE" U GODIŠNJEM PLANU NASTAVE FIZIČKOG
VASPITANJA
U ŠKOLI ZA PERIOD NOVEMBAR-MART
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 16-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZIMSKI USLOVI / ČAS FV / AKTIVNOSTI NA SNEGU
----------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 76/10
PREVENCIJA POVREDA KOD ZIMSKIH SPORTOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 34-37, lit. 36
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. POVREDE / PREVENCIJA / ZIMSKI SPORTOVI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 76/26
ŠKOLSKI ČAS TELESNOG VEŽBANJA - DIDAKTIČKA SITUACIJA SUI GENERIS
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 98-102
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV, SPECIFIČNOSTI / DIDAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 76/32
NEKI OSNOVI PLESA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 122-124, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PLES / ISTORIJSKI RAZVOJ / KOREOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 76/63
NEKA ISKUSTVA U KOREKCIJI LOŠEG DRŽANJA TELA U TOKU REDOVNE NASTAVE
FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 223-225, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOREKTIVNO VEŽBANJE / KIFOZA / UČENICI / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Mladenović, Milan
rbr: 76/80
NEKI ASPEKTI REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 287, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / REKREACIJA / SOCIOLOŠKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Mitić, Petar
rbr: 76/88
PRILOG OBUCI PRESKOKA U RADU SA POČETNICIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 313-315, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 76/106
REČ NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA (PRISTUP PITANJU PRIMENE VERBALNE
DIDAKTIČKE
METODE NA ČASU TELESNOG VEŽBANJA U ŠKOLI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 374-378, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
VERBALNA METODA / DIDAKTIKA / ČAS FV / NASTAVNICI FV / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Milošević, Milutin
rbr: 77/1
1977. - GODINA FIZIČKE KULTURE U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 5-7
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
MANIFESTACIJE / "GODINA FIZIČKE KULTURE 77" / GOVOR / PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Mančić, Radisav
rbr: 77/10
POVODOM PROSLAVE 25. GODIŠNJICE RADA PARTIZANA SRBIJE - SAVEZA ZA
FIZIČKO
VASPITANJE I REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 37-40
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
"PARTIZAN" SFVR / JUBILEJ / GOVOR / RAZVOJNI PROBLEMI / SAMOUPRAVLJANJE
-----------------------------------------------------------------------
Milakov, Milan
rbr: 77/17
SMUČANJE U PEDAGOŠKIM AKADEMIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / PEDAGOŠKA AKADEMIJA / ŽENE / OBUČAVANJE, PROGRAM
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 77/46
LINIJA NA TLU KAO REKVIZIT
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 138-140
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE HODANJA / LINIJA NA TLU / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/55
Jorga, Ilija; Jorga, Vladimir; Starčević, V.; Mujović, Vujadin;
Anđelković, I.;
Milenković, B.
SPIROMETRIJSKI PARAMETRI VRHUNSKIH KARATE SPORTISTA U USLOVIMA
DOZIRANOG
OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 174-176, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI, VRHUNSKI / SPIROMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 77/66
KOMPLEKS STRUČNE SVESTI NAZVAN VEŽBE OBLIKOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 215-220, lit. 19
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ČAS FV / VEŽBE OBLIKOVANJA / RAZGIBAVANJE / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/80
Stojanović, Milutin; Momirović, Konstantin; Zakrajšek, Egon; Hošek,
Ankica
KRETANJE RELATIVNOG VARIJABILITETA NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA
DEČAKA I
DEVOJČICA UZRASTA OD 11 DO 17 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 270-275, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / UZRASNE ODLIKE / DECA / ADOLESCENTI
----------------------------------------------------------------------Mutavdžić, Ratomir
rbr: 77/82
ISPITIVANJE UTICAJA BRZINE I SNAGE MIŠIĆA OPRUŽAČA NOGU NA SKOK UDALJ
KOD
UČENIKA OD 13 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 282-289, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
EFEKTI VEŽBANJA / VEŽBE BRZINE / VEŽBE SNAGE / SNAGA NOGU / SKOK UDALJ
/
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / PROGRAMIRANA NASTAVA
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/5
Matić, Milivoje; Ilić, Stefan
NIVO I OBIM POZNAVANJA PROBLEMATIKE FIZIČKOG VASPITANJA KOD UČENIKA
OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 15-23, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PROVERA ZNANJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA
ŠKOLA /
INFORMISANOST / TEHNIČKA UPUĆENOST
----------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 78/7
STATIČKA IZDRŽLJIVOST MIŠIĆA TRUPA KOD UČENIKA 7-16 GODINA: Osvrt na
naučni rad
objavljen u časopisu "Teorija i praktika fizičeskoj kulturi", Moskva,
1975. br.
6
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 27-30
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST, STATIČKA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / UZRASNE ODLIKE
----------------------------------------------------------------------Milojević, Aleksandar
rbr: 78/34
OSOBINE LIČNOSTI SPORTISTA I ANTICIPACIONI STRES
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 107-110, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SPORTISTI / FUDBAL / KOŠARKA / LIČNOST, OSOBINE / EYSENCK, MPI / STRES,
ANTICIPACIONI / UTAKMICA / EKSTRAVERZIJA / INTROVERZIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 78/44
ŠTA SE MEŠA OKO ZGIBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 145-150, lit. 6
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ZGIB MEŠOVITI / TEST / METODOLOGIJA / REPETITIVNA SNAGA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 78/60
VIZUELIZACIJA TELESNIH POKRETA - VEŽBI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 206-210
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
POKRET / VIZUALIZACIJA / CRTEŽ / FOTOGRAFIJA / KINOGRAM / NASTAVA FV /
NASTAVNA
SREDSTVA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Mišković, Ljudevit
rbr: 78/63
TRAJANJE FIZIČKE AKTIVNOSTI UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 217-219, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / TRAJANJE VEŽBANJA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Mihajlovski, Borivoje
rbr: 78/67
OSVRT NA ISTORIJAT RAZVOJA SMUČARSTVA U SR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 228-233
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJAT / MAKEDONIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/83
Momirović, Konstantin; Stojanović, Milutin; Hošek, Ankica; PavišićMedved,
Vlasta; Medved, Radovan
NEKE ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 284-289, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / SPORTISTI / FUDBAL / RUKOMET / ODBOJKA / KOŠARKA /
VESLANJE /
PLIVANJE / DŽUDO / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Matić, Milivoje
rbr: 78/86
INTERESI I MOTIVI UČENIKA PREMA FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 303-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / MOTIVACIJA /
INTERESOVANJA / BAVLJENJE SPORTOM / SPORT. GRANE / BEŽANJE SA ČASA
----------------------------------------------------------------------Mudrić, Radomir
rbr: 78/90
NAJZNAČAJNIJA SVETSKA TAKMIČENJA U KARATEU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 319-322
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SP
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 78/103
RUSO - "ČOVEK ISTINE I PRIRODE" I NAŠ SAVREMENIK (POVODOM 200
GODIŠNJICE SMRTI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 351-352, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
RUSO, ŽAN ŽAK / IN MEMORIAM / PEDAGOGIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 78/106
Stojanović, Milutin; Hošek, Ankica; Momirović, Konstantin; Medved,
Radovan
KRETANJE TJELESNIH PROPORCIJA U MUŠKARACA I ŽENA OD 12. DO 20. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 361-362, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TELESNE PROPORCIJE / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / ŽENE / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Mamula, Pero
rbr: 78/115
ANALIZA IZVOĐENJA UDARCA S UGLA U ODREĐENIM STEPENIMA FUDBALSKOG
TAKMIČENJA U
BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 389-392, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
FUDBAL / UDARAC S UGLA / TESTIRANJE / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Mijanović, Mihajlo
rbr: 79/5
RELACIJE IZMEĐU NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I DINAMOMETRIJSKIH VARIJABLI
KOD
STUDENATA FAKULTETA ZA FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U SARAJEVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 23-27, lit. 20
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / DINAMOMETRIJA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Mudrić, Radomir
rbr: 79/12
UČENIČKA ZVANJA U KARATEU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 53-55
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE, POJAS / TEHNIKA / POČETNICI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 79/30
EKSPERIMENTALNI PRILOG SHVATANJU MOTORIČKIH TESTOVA KAO POZIVA BIĆU
ISPITANIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 2, str. 106-113, lit. 51
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / MOTIVACIJA / TESTIRANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 79/56
PRIMARNE MOTORIČKE FORME HODANJA I NOVI NAČIN NJIHOVOG GRAFIČKOG
PREDSTAVLJANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 194-197
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
HODANJE, FORME / GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Milošević, Drago
rbr: 79/58
ČUVANJE I POMAGANJE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 204-206, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ČUVANJE / POMAGANJE / NASTAVA FV / OBUČAVANJE / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Mitrović, Đorđe; Branković, Milentije
rbr: 79/59
ORGANIZACIJA SPECIJALNOG FIZIČKOG VEŽBANJA KAO POSEBNOG OBLIKA NASTAVE
U
OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 207-209, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / VEŽBANJE ZA HENDIKEPIRANE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 79/64
...I O RUSOU OPET - S LJUBAVLJU!: Zapis uz napis "O Rusou
objektivnije!" B.
Poliča
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 3, str. 220-224
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
RUSO, ŽAN ŽAK / VASPITANJE / POLEMIKA / FIZIČKO VASPITANJE / MARKSIZAM
/
PRIRODA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 79/87
PLASMAN KROSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 4, str. 295-300
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
KROS, UNIVERZITETSKI / PROPAGANDA / FFK, BEOGRAD / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 79/108
"SKOKOVI IZVAN MESTA" I NJIHOV ARHETIPSKI OSNOV
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 5, str. 404-412
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SKOK / PRESKOK / TEHNIKA / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 80/9
"SLOGANI" U FIZIČKOJ KULTURI I NEKOLIKO PRIMERA NJIHOVIH JEZIČKIH I
GRAFIČKIH
REŠENJA I ZNAČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 1, str. 39-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
SLOGANI / PROPAGANDNA PORUKA / GRAFIČKO OBLIKOVANJE / FIZIČKO VEŽBANJE
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/70
Jorga, Ilija; Jorga, Vladimir; Starčević, V.; Mujović, Vujadin
MINUTNI I UDARNI VOLUMEN SRCA I UTROŠAK KISEONIKA U USLOVIMA "VITA
MAXIMA"
VRHUNSKIH KARATE-SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 218-221, lit. 25
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SRCE, VOLUMEN / POTROŠNJA KISEONIKA / KARATE / SPORTISTI / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 80/73
K SVAKODNEVICI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 234-243
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PORODICA / FIZIČKO VASPITANJE / VEŽBANJE U STANU / SPRAVE, PRIGODNE
----------------------------------------------------------------------Milišić, Branislav
rbr: 80/86
ISTRAŽIVANJA BRZINE U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 3, str. 277-283
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BRZINA KRETANJA / BRZINA POKRETA / MOTORIČKA REAKCIJA / TRENING / SNAGA
/
FIZIOLOŠKI ASPEKTI / NASLEĐE / BIOHEMIJSKI ASPEKTI / ISTRAŽIVAČKI RAD
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 80/116
"VRACKALICA", DEO "IGROŠTAJA" PRIMER PULIFUNKCIONALNE NAPRAVE ZA DEČIJI
STAMBENI PROSTOR)
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 4, str. 369-370, lit. 2
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
"VRACKALICA" / "IGROŠTAJ" / SPRAVE U STANU
----------------------------------------------------------------------Matković, Antun; Alimpić, Dušan; Jeričević, Desanka
rbr: 80/131
SPORTSKA OŠTEĆENJA I SPORTSKE POVREDE KIČMENOG STUBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 430-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KIČMENI STUB / SPORT. POVREDE / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------rbr: 80/136
Matić, Milivoje
FIZIČKO VASPITANJE NA RASKRŠĆU
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 449-452, lit. 7
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZVOJNI PROBLEMI / ČAS FV, FOND / MOTIVACIJA
----------------------------------------------------------------------Madžarac, Miroslav
rbr: 80/139
PREDLOG ZA UNAPREĐENJE RSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 34 (1980) sv. 5, str. 458-459
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
RSI, OPŠTINSKI NIVO / SPORT. PRAVILA / KRAGUJEVAC
----------------------------------------------------------------------Mijanović, Mihajlo
rbr: 81/4
MANIFESTNA MIŠIĆNA SILA NEKIH POKUŠANIH POKRETA KOD STUDENATA FAKULTETA
ZA
FIZIČKU KULTURU U SARAJEVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 18-23, lit. 29
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / DINAMOMETRIJA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 81/7
UTICAJ SVAKODNEVNOG PETNAESTOMINUTNOG VEŽBANJA NA POBOLJŠANJE FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI ŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 1, str. 35-38, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / ŠKOLSKI ODMOR / EFEKTI VEŽBANJA / VEŽBE SNAGE / UČENICI
/
OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 81/26
TO ŠTA (BI)SMO...
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 93-103
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / KARIJERA / LIK NASTAVNIKA
----------------------------------------------------------------------Madić, Blagoje
rbr: 81/48
MORFOLOŠKI RAZVOJ I BIOMOTORIČKE SPOSOBNOSTI DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 182-184, lit. 12
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / PREDŠKOLCI / POLNE RAZLIKE / TESTIRANJE
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 81/59
SMISAO I OKVIRI RASPRAVE O TJELESNOM VJEŽBANJU I ULOGA NASTAVNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 217-219
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / NASTAVNICI FV / ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI /
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 81/66
MLADI SE OPREDELJUJU ZA PLES
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 237-240, lit. 8
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
PLES / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Maksimović, Bogdan
rbr: 81/71
FIZIČKO VASPITANJE U OBRAZOVNO-VASPITNOM SISTEMU (PROJEKCIJA PROBLEMA
NA SR
BIH)
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 251-253
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OBRAZOVNI SISTEM / BIH
----------------------------------------------------------------------Mišković, Ljudevit; Nićin, Đorđe
rbr: 81/73
STRUČNA I DRUŠTVENA ANGAŽOVANOST PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE -RADNIKA U
VASPITNO-OBRAZOVNIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU GRADSKE ZAJEDNICE
OPŠTINA NOVI
SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 2, str. 256-259, lit. 10
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / DRUŠTVENO ANGAŽOVANJE / TRENERSKI POSAO
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Tomislav
rbr: 81/79
ISKUSTVA U SAMOUPRAVNOM PREOBRAŽAJU FIZIČKE KULTURE NA TERITORIJI
OPŠTINE NIŠ
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 275-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ
----------------------------------------------------------------------Milošević, Milan
rbr: 81/85
PSIHOFIZIČKE KARAKTERISTIKE I VASPITNI PROBLEMI RANOG ADOLESCENTNOG
DOBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 304-310, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ADOLESCENTI / ŽENE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / PSIHOLOŠKE OSOBINE /
VASPITNI
PROBLEMI / POLNA ZRELOST / DAROVITOST / RODITELJI / PROFESIJA, IZBOR
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 81/90
UZ POVOD: FIZIČKO VASPITANJE U TELEVIZIJSKOM PROGRAMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 329-336
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / TELEVIZIJA / PROPAGANDA / "TELEVEŽBANKA" CIKLUS /
ŠKOLSKI
TV PROGRAM / SINOPSIS / "TRČALICE"
----------------------------------------------------------------------Mitrović, Milorad
rbr: 81/91
PROBLEMI DUGOROČNOG PLANIRANJA U SPORTU-FUDBALU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 337-338, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FUDBAL / PLANIRANJE, DUGOROČNO / TIMSKI RAD
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 81/92
UZRASNE KARAKTERISTIKE U OSNOVI SAVREMENIH MASOVNIH I KAMERNIH SASTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 339-342
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
PLES / MASOVNI SASTAV / MANIFESTACIJE
----------------------------------------------------------------------Milenović, Božidar
rbr: 81/94
RADOVAN MEDVED: SPORTSKA MEDICINA. JUGOSLOVENSKA MEDICINSKA NAKLADA,
ZAGREB,
1980.
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 343-344
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / UDŽBENIK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 81/97
KAD "VRACKALICA" "PORASTE": Još jedan primer polifunkcionalne naprave
za dečiji
stambeni enterijer
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 3, str. 347-348
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
"VRACKALICA" / PORODIČNO VEŽBANJE / SPRAVE U STANU
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje; Zdanski, Ivan
rbr: 81/99
VREDNOSNA OPREDELJENJA PREDSTAVNIKA NEKIH STRUKTURA PEDAGOŠKIH RADNIKA
U
POSTUPKU DEFINISANJA CILJA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 359-365, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE, CILJ / NASTAVA FV / NASTAVNICI METODIKE / PROSVETNI
SAVETNICI / VREDNOSNA OPREDELJENJA
----------------------------------------------------------------------Malacko, Julijan
rbr: 81/107
KIBERNETIČKI PRISTUP SPORTSKOM TRENINGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 4, str. 399-403, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KIBERNETIČKI ASPEKTI / SISTEM / MODEL / INFORMACIJA / ALGORITAM /
TEORIJA IGARA
/ UPRAVLJANJE / TRENING
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/123
Mišković, Ljudevit; Nićin, Đorđe
STRUČNA I DRUŠTVENA ANGAŽOVANOST PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE - RADNIKA U
VASPITNO-OBRAZOVNIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU GRADSKE ZAJEDNICE
OPŠTINA NOVI
SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 447-450, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / DRUŠTVENO ANGAŽOVANJE / TRENERSKI POSAO / NOVI SAD
----------------------------------------------------------------------rbr: 81/130
Agrež, Franc; Ambrožič, Franci; Čuk, Miran; Mesarić, Vid; Pistotnik,
Borut
VALJANOST PRIJEMNIH ISPITA ZA STUDIJ NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKU
KULTURU U
LJUBLJANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 477-479, lit. 8
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PRIJEMNI ISPIT / FFK, LJUBLJANA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 81/142
UTICAJ DUŽINE TRAJANJA RELAKSACIONIH INTERVALA NA NIVO BRZINSKE
IZDRŽLJIVOSTI
FUDBALERA TRENIRANIH REŽIMOM REPETICIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 35 (1981) sv. 5, str. 507-510, lit. 22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
RELAKSACIONI INTERVALI / IZDRŽLJIVOST, BRZINSKA / FUDBAL / TRENING /
SPORTISTI
/ FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Mrđen, Ivan
rbr: 82/2
KORAK U MESTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 7-11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Pokrajac, Branko; Matić, Milivoje
rbr: 82/4
APRIORNI VREDNOSNI MODEL I AMBIVALENTNOST U STAVU PREMA FIZIČKOM
VASPITANJU KOD
UČENIKA VII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 15-21, lit. 14
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
STAVOVI / VREDNOSNI MODEL / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Miletić, Krasomenko
rbr: 82/18
OSNOVE ORIJENTACIONOG SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 73-77, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ORIJENTACIONI SPORT / SPORT. PRAVILA / TAKTIKA / OPREMA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
JOŠ KAKO BI NAS TO MORALO INTERESOVATI
rbr: 82/19
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 1, str. 78-81, lit. 5
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
GIMNASTIKA / SPORT. GIMNASTIKA / VRHUNSKI SPORT / DEČIJI SPORT /
TEORIJA FK /
IDEOLOŠKI ASPEKTI / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------Bokan, Božo; Matić, Milivoje
rbr: 82/43
IMPLIKACIJE VREDNOSNIH STAVOVA UČENIKA PREMA TELESNOM KRETANJU-VEŽBANJU
I
SPORTU U PISMENIM ZADACIMA IZ MATERNJEG JEZIKA NA TEME EKSPLICITNO I
IMPLICITNO
ASOCIJATIVNE PODRUČJU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 2, str. 150-155, lit. 28
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VREDNOSNI STAVOVI / PISMENI ZADACI / MATERNJI JEZIK / SPORT / FIZIČKO
VEŽBANJE
/ OSNOVNA ŠKOLA / ANALIZA TEKSTA
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 82/63
DRUŠTVENO-EKONOMSKI ASPEKTI SPORTSKIH NATJECANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 213-216
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TAKMIČENJE / DRUŠTVENI CILJEVI / EKONOMSKI ASPEKTI / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Milanović, Andreja
NARODNE IGRE I RAZBIBRIGE
rbr: 82/77
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 3, str. 264-266
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NARODNE IGRE / ELEMENTARNE IGRE / KLIS / "POPIK" / "DŽONJ"
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 82/86
OGLED O ETIČKIM VREDNOSTIMA TELESNOG KRETANJA-VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 293-300, lit. 33
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ETIČKE VREDNOSTI / FIZIČKO VEŽBANJE / KONDICIJA / FIZIČKI NAPOR /
TEORIJA FK /
TERMINOLOGIJA / MORALNE DEVIJACIJE
----------------------------------------------------------------------Meštrović, Romano
rbr: 82/87
DILEME U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 300-301
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DRUŠTVENI ASPEKTI / SPORT. REKREACIJA / REKUPERACIJA / SAMOUPRAVLJANJE
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 82/98
JOŠ KAKO BI NAS TO MORALO INTERESOVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 338-339
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / VRHUNSKI SPORT / NASTAVA FV, KONCEPCIJA / VREDNOSTI
SPORTA
/ KRITIKA / POLEMIKA / DEČIJI SPORT
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 82/108
GIMNAESTRADA 1982.
Fizička kultura, Beograd, vol. 36 (1982) sv. 4, str. 365
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / AKADEMSKI SASTAVI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 83/17
STVARNO, ŠTA S FIZIČKIM NE-SPOSOBNOSTIMA (UČENIKA)?
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 57-64
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NESPOSOBNOST, FIZIČKA / TEORIJA FK / MOTIVACIJA /
TERMINOLOGIJA / VASPITNI CILJEVI
----------------------------------------------------------------------Ibragimov, Y.I; Manušev, K.I.; Šutemov, B.A.
rbr: 83/26
TRENAŽER "POLUGA" ZA PRIPREMU POLAGANJA ISPITA NORMI KOMPLEKSA GTO
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 1, str. 82
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata, prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRENAŽER / GTO / VEŽBE OBLIKOVANJA
-----------------------------------------------------------------------
Matić, Milivoje
rbr: 83/35
OTVORENA PITANJA DIDAKTIČKOG STATUSA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 114-121, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIDAKTIKA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKA AKTIVNOST / PSIHOLOŠKI
ASPEKTI /
TESTIRANJE / KRITIKA / INTENZIFIKACIJA NASTAVE / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Miletić, Krasomenko
rbr: 83/39
HODANJE-PRAVILA I ORGANIZACIJA TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 2, str. 135-137, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. HODANJE / SPORT. PRAVILA / TAKMIČENJE / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 83/74
POKUŠAJ IDEOGRAMSKOG KONDENZOVANJA METODIČKIH OSNOVA FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 281-286, lit. 82
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IDEOGRAM / GRAFIČKA REŠENJA / NASTAVA FV / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Milošević, Milan
rbr: 83/77
OCENJIVANJE STUDENATA FIZIČKOG VASPITANJA POMOĆU NIZOVA ZADATAKA
OBJEKTIVNOG
TIPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 294-299, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEST ZNANJA / STUDENTI FK / OCENJIVANJE
----------------------------------------------------------------------Mitić, Dušan
rbr: 83/85
REKREATIVNO SMUČANJE UČENIKA USMERENOG OBRAZOVANJA BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 323-325, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI KURS / SREDNJA ŠKOLA / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 83/87
ŠKOLSKO FIZIČKO VASPITANJE U NOVOM NASTAVNOM PROGRAMU I PRAKSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 328-329, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM, NOVI / IZBORNA NASTAVA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Maslovskij, E.; Burko, E.; Sahokija, V.
TRENAŽER ZA TRKAČA (PREVEO ĐORĐE STEFANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 4, str. 339
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata, prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
rbr: 83/94
TRKAČKI TRENAŽER
----------------------------------------------------------------------Mrđen, Ivan
rbr: 83/97
TEMA ZA SVE DNEVNE REDOVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 341-345
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SAMOUPRAVNI RAZVOJ / SPORT. ORGANIZACIJA / DRUŠTVENA KONTROLA /
PROFESIONALNI
SPORT / FINANSIJSKE MALVERZACIJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 83/103
F-AEROBIK, I KAKO GA STEĆI
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 371-377, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AEROBIK-F / AEROBNO VEŽBANJE / ŽENE / DŽEJN FONDA / PROPAGANDA / FIT
----------------------------------------------------------------------Petrović, Krešimir; Maršićević, Dragan
rbr: 83/104
NA MARGINAMA PREVODA KNJIGE "WORKOUT" DŽEJN FONDE
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 378-380
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
AEROBIK / DŽEJN FONDA / FIT / KONDICIONIRANJE / SOCIJALNI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Mihailović, Ivan
rbr: 83/109
YU-STIL SKOKA UVIS
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 394
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK UVIS, YU STIL / TEHNIKA, NOVA
----------------------------------------------------------------------Momčilović, Zoran; Milošević, Tomislav
rbr: 83/110
JEDNA ZABORAVLJENA SPORTSKA TRADICIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 395-396
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TENIS / ISTORIJSKI RAZVOJ / VRANJE
----------------------------------------------------------------------Matković, Ivan
rbr: 83/113
PRVO JUGOSLOVENSKO SAVETOVANJE U OBUCI NEPLIVAČA (LIPIK,1983)
Fizička kultura, Beograd, vol. 37 (1983) sv. 5, str. 402
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NEPLIVAČI / OBUČAVANJE / PLIVANJE / SAVETOVANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
OVIH POTONJIH DESET GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
rbr: 84/1
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ / UREĐIVANJE ČASOPISA
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 84/2
FIZIČKA KULTURA I NJENE DOGME
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 7-11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DOGME / TAKMIČARSKI SPORT / REK. SPORT / EKONOMSKI ASPEKTI /
PREVENTIVNI ODMOR
/ SPORT. ŠTAMPA / UDRUŽENI RAD
----------------------------------------------------------------------Mijatović, Slađana
rbr: 84/7
ISTRAŽIVANJE EFEKATA AKCIJE "NIJEDNA ŠKOLA BEZ ŠKOLSKIH TERENA" NA
NASTAVU
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 31-34, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / IZGRADNJA OBJEKATA / ŠKOLA / PROPAGANDNA AKCIJA
----------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin; Galić, Mlađen; Milosavljević, Vladan
rbr: 84/13
STAVOVI I INTERESOVANJA UČENIKA USMERENOG OBRAZOVANJA PREMA FIZIČKOM
VASPITANJU
I REKREACIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 48-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STAVOVI / INTERESOVANJA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA FV / SPORT
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 84/16
KADAR, KADAR
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 1, str. 62-68, lit. 1
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / ŠKOLOVANJE KADROVA / FFK, BEOGRAD / PEDAGOŠKI POZIV /
SELEKCIJA
ZA STUDIJ / VASPITAČI, ODLIKE
----------------------------------------------------------------------Mraković, Miloš
rbr: 84/26
POLAZIŠTA U DEFINIRANJU MJERA UNAPREĐENJA ZNANSTVENOG -STRUČNOG RADA U
PODRUČJU
FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 91-93
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NAUČNI RAD / PROFIL STRUČNJAKA / SAMOSVOJNA NAUKA / KINEZIOLOGIJA /
ŠKOLOVANJE
KADROVA / KONGRES PFK
----------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin; Mitić, Dušan
rbr: 84/34
ZIMOVANJE NA KOPAONIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 2, str. 120-123
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZIMOVANJE / KOPAONIK / AKTIVIRANJE TURISTA
-----------------------------------------------------------------------
Savić, Momčilo; Malacko, Julijan
rbr: 84/49
PROCENA STAVOVA BOKSERA PREMA PSIHOLOŠKOJ PRIPREMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 171-175, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
BOKS / SPORTISTI / PSIHOLOŠKA PRIPREMA
----------------------------------------------------------------------Naumovski, Aleksandar; Matovski, Slavko
rbr: 84/50
UPOREĐENJE USPEHA U IZVOĐENJU DVA OBUČAVANA SPORTSKA ELEMENTA IZ
POLISTRUKTURALNIH KOMPLEKSNIH SPORTOVA KOD UČENIKA SA RAZLIČITIM NIVOOM
REZULTATA U MANIFESTNIM MOTORIČKIM VARIJABLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 176-180, lit. 28
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
TESTIRANJE / IZVOĐENJE VEŽBE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI, NIVO / UČENICI /
SREDNJA
ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
TRI POUKE OVOG ZA NAREDNA
vaspitanju mladih
rbr: 84/60
LETA: Daska za jedrenje u fizičkom
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 207-211
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
JEDRENJE NA DASCI / DASKANJE / TERMINOLOGIJA / LOGOROVANJE / FFK,
BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 84/64
GABRIJELA KRAGUJEVIĆ: METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA. ZAVOD ZA
UDŽBENIKE
I NASTAVNA SREDSTVA, BEOGRAD, 1983.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 3, str. 219
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
METODIKA / NASTAVA FV / UČITELJI / PEDAGOŠKA AKADEMIJA / UDŽBENIK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 84/72
KONGRES NAŠ NEOPHODNI, DRUGI: ZNAČAJAN STEPEN ZRENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 241-247
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONGRES PFK / PREDKONGRESNA AKTIVNOST / KINEZIOLOGIJA / KRITIKA /
DRUŠTVENI
UTICAJ / FFK / METODIKA / METODOLOGIJA / NAUČNI RAD
----------------------------------------------------------------------Miladinović, Miroslav
rbr: 84/81
ODREĐIVANJE VREDNOSTI SKOČNOG IMPULSA U ODNOSU NA RAZLIČITE VISINE
SASKOKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 275-279, lit. 23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK U DUBINU / SKOČNI IMPULS / OPRUŽAČI NOGU / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matković, Bojan
rbr: 84/83
SKIJANJE - SPORT DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 4, str. 282-285
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / PREDŠKOLCI / OBUČAVANJE / OPREMA
----------------------------------------------------------------------Mihajlovski, Borivoje
rbr: 84/110
KADROVSKE I MATERIJALNE OSNOVE RADNIČKE SPORTSKE DELATNOSTI U SKOPLJU
1944-1958.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 353-356, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNIČKI SPORT / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR /
SKOPLJE
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 84/115
SAVETOVANJE O JAVNIM NASTUPIMA U FIZIČKOJ KULTURI, BEOGRAD, 1984.
Fizička kultura, Beograd, vol. 38 (1984) sv. 5, str. 364
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
JAVNI NASTUPI / SLET / SAVETOVANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 85/7
STARA I NOVA ISKUŠENJA ZAVRŠNOG DIDAKTIČKOG STEPENA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 19-24, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POSTDIPLOMSKE STUDIJE / FFK, BEOGRAD / NASTAVNI PLAN / PODRUČNO
USMERAVANJE /
FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / SPORT. REKREACIJA
----------------------------------------------------------------------Simonović, Cvetko; Momčilović, Zoran
rbr: 85/12
BIOMEHANIČKA ANALIZA DIREKTNOG UDARCA RUKOM (OI ZUKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 39-44, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE UDARAC RUKOM / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje; Ban, Dušanka
rbr: 85/16
DRŽI SE JOŠ MILOŠ
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 1, str. 54-55
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
NIŠAVIĆ, MILOŠ / EPISTOLA, ROĐENDANSKA / NASTAVNICI FAKULTETA
----------------------------------------------------------------------rbr: 85/28
Naumovski, Aleksandar; Matovski, Slavko; Tufekčievski, Aleksandar
POVEZANOST NEKIH MANIFESTNIH ANTROPOMETRIJSKIH I ANTROPOMOTORNIH
VARIJABLI KOD
UČENIKA RAZLIČITOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 88-93, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / KORELACIJA / UZRASNE ODLIKE /
UČENICI
/ OSNOVNA ŠKOLA / MAKEDONIJA
----------------------------------------------------------------------Meyer, Evelyn
rbr: 85/38
OLIMPIJSKE IGRE I SVETSKA POLITIKA. TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA (PREVELA
KSENIJA
FRANCETIC)
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 2, str. 119-123, lit. 24
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija,
prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / SVETSKA POLITIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Mrđen, Ivan
rbr: 85/42
NAVIJANJE - OD APLAUZA DO ŽRTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 142-147
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NAVIJAČI / TRŽIŠTE / KOMERCIJALIZACIJA / KULTURA NAVIJANJA / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Pavišić-Medved, Vlasta; Medved, Radovan
rbr: 85/44
ANTROPOLOŠKE DIFERENCIJACIJE IZMEĐU SPOLOVA U DOBI OD 15 DO 18 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 154-159, lit. 29
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
POLNE RAZLIKE / UZRASNE ODLIKE / ANTROPOMETRIJA / KARDIOVASKULARNI
PARAMETRI /
POTROŠNJA KISEONIKA / OMLADINA / LONGITUDINALNI PRESEK
-----------------------------------------------------------------------
Mraković, Miloš; Metikoš, Dušan
rbr: 85/45
UTJECAJ MASNOG TKIVA NA TIPIČNE MANIFESTACIJE EKSPLOZIVNE SNAGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 160-162, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
MASNO TKIVO / SNAGA, EKSPLOZIVNA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 85/46
KA TRAGU ZA STRUČNO-PROFESIONALNU IDENTIFIKACIJU U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 3, str. 163-167, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
TEORIJA FK / NAUKA FK / DRUŠTVENA DELATNOST / FIZIČKA KULTURA / TELESNI
POKRET
/ POSTDIPLOMSKE STUDIJE / FFK, BEOGRAD
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 85/77
PROSLAVA FIZIČKE KULTURE KOJA TO, NAŽALOST, NIJE BILA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 4, str. 264-271
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
FFK, BEOGRAD / JUBILARNA PROSLAVA / GODIŠNJICE / FAKULTET, OSNIVANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 85/89
ZIMSKI PERIOD FIZIČKE KULTURE KAO METAFORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 303-304
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
METAFORA ZIME / LIČNA ODGOVORNOST / KONDICIJA / KRIZNE SITUACIJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 85/90
REPERI ZA PREPOZNAVANJE DOBRA U STRUČNOM DEL(OVANJ)U PEDAGOGA FIZIČKE
KULTURE
(1)
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 305-312, lit. 12
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
ETIČKI ASPEKTI / NASTAVNICI FV / POSLOVNI MORAL / ETIČKE NORME
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko; Bačanac, Ljubica; Mudrić, Radomir
rbr: 85/98
UTICAJ NEKIH PSIHOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KARATE-VEŽBAČA NA USVAJANJE
ODREĐNIH
TEHNIKA I NJIHOVU PRIMENU U USLOVIMA SPORTSKE BORBE
Fizička kultura, Beograd, vol. 39 (1985) sv. 5, str. 324-328, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / USVOJENOST TEHNIKE / NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA /
ANKSIOZNOST
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
SEMINAR JEDAN...(ALI NEK SE POČNE!)
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
rbr: 86/1
Ključne reči:
JANUARSKI DANI / NASTAVNICI FV / SAMOSTALNO VEŽBANJE / EFEKTI NASTAVE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 86/5
OSNOVNI (NE)DOMAŠAJI PROFESIONALNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ŠKOLSKIH
POPULACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 15-24, lit. 13
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
AKTIVACIJA UČENIKA / MOTIVACIJA / NASTAVNICI FV / SAMOSTALNO VEŽBANJE /
USLOVI
ZA NASTAVU / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / LIČNA ODGOVORNOST
----------------------------------------------------------------------Milić, Vladimir
rbr: 86/10
SAVREMENA TEHNIKA I OBUČAVANJE U BACANJU DISKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 41-43, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE DISKA / TEHNIKA, SAVREMENA / OBUČAVANJE
----------------------------------------------------------------------Milošević, Milan
rbr: 86/12
FRUSTRACIJE, KONFLIKTI I ODBRAMBENI MEHANIZMI KOD SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 47-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FRUSTRACIJA / KONFLIKTI, PSIHOLOŠKI / ODBRAMBENI MEHANIZMI, PSIHOLOŠKI
/
SPORTISTI / NASILJE
----------------------------------------------------------------------Miletić, Krasomenko
rbr: 86/14
AVALA KAO IZLETNIČKI POLIGON BEOGRADSKIH OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 56-60, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZLET, PEŠAČKI / AVALA / OSNOVNA ŠKOLA / POLIGON
----------------------------------------------------------------------Marić, Josip
rbr: 86/19
RVANJE ZA OMLADINU - SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 1, str. 73-75
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RVANJE / OMLADINA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 86/25
ELEMENTI IDEJNIH PROJEKATA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 96-100, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANIRANJE RAZVOJA / PLANSKI DOKUMENTI / OPORTUNIZAM / "IDEJNI
PROJEKTI" /
MODELI RAZVOJA / ORGANIZOVANJE / HRVATSKA / SRBIJA
----------------------------------------------------------------------Mraković, Miloš; Metikoš, Dušan
rbr: 86/27
RELACIJE IZMEĐU MJERA TRANSVERZALNE DIMENZIONALNOSTI SKELETA I
MANIFESTACIJA
RAZLIČITIH TIPOVA SNAGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 107-110, lit. 16
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / SNAGA / KORELACIJA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 86/35
"SNAŽAN ŠUT - U STATIVU" ILI MEDIJSKA TRIVIJALIZACIJA SPORTSKOG DELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 132-136, lit. 1
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
MEDIJSKA PREZENTACIJA / SPORT. DELO / SPORT. REZULTAT / SPORT.
NOVINARSTVO
----------------------------------------------------------------------Murphy, Patrick
rbr: 86/43
UPRKOS POVREDAMA ULTRASPORT JE U MODI. (PREVELA MAJA MARŠIĆEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 2, str. 144-145
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ULTRA SPORT / TRIATLON / MARATON / POVREDE / SPORT. MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 86/51
PRILOG IDEJI O PRESTRUKTURIRANJU ČASA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 199-200
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / ČAS, STRUKTURA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Mikić, Branimir
rbr: 86/58
INTERESOVANJA STUDENTKINJA ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA, SPORT I
SPORTSKU
REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 221-224
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INTERESOVANJA / STUDENTI / ŽENE / NASTAVA FV / FAKULTET
----------------------------------------------------------------------Milojević, Miloje
rbr: 86/63
"SPORTSKOMEDICINSKI GLASNIK" NOVO IME ZA ČASOPIS "ŠPORTNOMEDICINSKE
OBJAVE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 3, str. 229
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČS "SPORTSKOMEDICINSKI GLASNIK" / ČS "ŠPORTNOMEDICINSKE OBJAVE" /
SPORT.
MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 86/69
ZAKON I "LEDINA" PROBLEM DETERMINACIJE OBRAZOVNOG PROFILA VII1 STEPENA
STRUČNE
SPREME U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 243-250, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OBRAZOVANJE / ZAKON / STRUČNI KADAR / ŠKOLOVANJE KADROVA / VISOKO
OBRAZOVANJE /
STRUČNI PROFIL / FFK / REFORME STUDIJA
----------------------------------------------------------------------Marković, Danilo
rbr: 86/70
REKREACIJA I KVALITET RADNOG ŽIVOTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 251-253
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNI USLOVI / POVREDE NA RADU / ZDRAVSTVENA SLUŽBA / AKTIVNI ODMOR
----------------------------------------------------------------------rbr: 86/72
Marić, Josip; Volčanšek, Boris; Soršak, Toni; Jerković, Stjepan;
Janković,
Vladimir
RELACIJE IZMEĐU NEKIH MANIFESTNIH ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI I USPJEHA
U
IZVOĐENJU NEKIH TEHNIKA RVANJA KLASIČNIM NAČINOM KOD RVAČA JUNIORA...
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 258-263, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Ključne reči:
RVANJE / JUNIORI / ANTROPOMETRIJA / IZVOĐENJE VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Medved, Vladimir; Wagner, Ivan; Živčić, Kamenka
rbr: 86/73
KA OBJEKTIVNOJ PROCJENI STEPENA USVOJENOSTI VJEŽBE U SPORTSKOJ
GIMNASTICI...
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 4, str. 264-265, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TEST TEHNIKE / IZVOĐENJE VEŽBE / TENZIOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 86/97
O NAŠEM PREVASHODNOM ZAPOŠLJAVANJU I POSLU NAŠEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 329-331, lit. 12
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / KVALITET RADA / ŠKOLOVANJE KADROVA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 86/110
ZDRUŽENI STRUČNI (I)ZBORNIK-MOGUĆA NOVA FORMULA PERIODIČNE PUBLIKACIJE
FIZIČKE
KULTURE U JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 40 (1986) sv. 5, str. 369-373
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
ČASOPIS, NOVI / KONCEPCIJA ČASOPISA / SPORT. REKREACIJA / "PARTIZAN"
SFVR
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 87/9
O NAŠEM PREVASHODNOM ZAPOŠLJAVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 23-25
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ZAPOSLENJE / STRUČNI PROFIL / ŠKOLA
-----------------------------------------------------------------------
Madić, Petar
rbr: 87/25
BODOVANJE PO SISTEMU OSVAJANJA I GUBLJENJA BODOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 1, str. 74
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FUDBAL / LIGAŠKA TAKMIČENJA / BODOVANJE ISHODA
----------------------------------------------------------------------Milojević, Aleksandar
rbr: 87/37
PROCENA OSOBINA PROTIVNIKA PRE I POSLE UTAKMICE U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 108-111, lit. 7
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / PROCENA PROTIVNIKA / UTAKMICA / SPORTISTI / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI /
KARAKTER / PONAŠANJE / FER PLEJ
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 87/43
STATUS, ŠKOLOVANJE I SELEKCIJA TRENERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 124-127
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TRENERI / SELEKCIJA U ZANIMANJU / ŠKOLOVANJE KADROVA / RUKOVODILAC /
EDUKATOR /
STVARALAC
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/47
Malacko, Julijan
KADROVI U SPORTU (TEZE ZA KOREFERAT NA III KONGRESU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 2, str. 129
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / ŠKOLOVANJE KADROVA / TRENERI / ZAPOSLENJE /
NOMENKLATURA
ZANIMANJA / KONGRESNE TEZE
----------------------------------------------------------------------Miletić, Krasomenko
rbr: 87/69
PODSETNIK ZA ORGANIZATORE IZLETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 3, str. 192-194, lit. 11
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
IZLET / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 87/80
KONGRES FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE - UPRKOS VREMENIMA TEŠKIM
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 227-228
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
JUGOSLOVENSKI KONGRES FK / SFKJ / SSRN SRBIJE / DRUŠTVENA KRIZA /
KVALITET
ŽIVOTA
----------------------------------------------------------------------rbr: 87/84
Maletić, Dubravka
NOVI PRISTUPI I PRINCIPI KOMPONOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 238-240
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PLES / KOREOGRAFIJA / MUZIKA / RITAM / UMETNIČKI IZRAZ / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Mujić, Mirsad
rbr: 87/91
SUBJEKTIVNA PROCENA EFEKATA DOPUNSKOG AKTIVNOG ODMORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 4, str. 263-266, lit. 12
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
DOPUNSKI ODMOR / EFEKTI VEŽBANJA / INDUSTRIJSKI RADNICI / ZAMOR /
ZDRAVSTVENO
STANJE / EMOCIONALNO STANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 87/104
DEO GRADA KAO HODODARJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 305-306
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
HODODARJE / URBANO UREĐENJE / PEŠAČKA ZONA
----------------------------------------------------------------------Marjanović, Radovan
TAKMIČARSKI I NETAKMIČARSKI SPORT KAO OSNOVNE VRSTE SPORTA
rbr: 87/106
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 312-318, lit. 21
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TAKMIČARSKI SPORT / NETAKMIČARSKI SPORT / SOCIOLOŠKI PRISTUP /
TERMINOLOGIJA /
TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 87/120
ČETIRI MUKE PO ODLUCI FFK BR. 4833/87: Okrugli sto ffk "Specijalističke
studije", 1987.
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 367-369
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FFK, BEOGRAD / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / FIZIČKO VASPITANJE / UZRAST /
NAUČNE
GRANE / INFORMATIKA / MEDIJSKA KOMUNIKACIJA / RETORIKA
----------------------------------------------------------------------Matković, Ivan
rbr: 87/123
PREDLOG POLAZNIH OSNOVA PROGRAMSKIH SADRŽAJA NASTAVE SPECIJALIZACIJE IZ
PREDMETA PLIVANJE: Okrugli sto FFK "Specijalističke studije", 1987.
Fizička kultura, Beograd, vol. 41 (1987) sv. 5, str. 373
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FFK, BEOGRAD / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / UŽA SPECIJALIZACIJA / PLIVANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
SOCIO-DIDAKTIČKI OSNOVI POJMA "ŠKOLSKO VEŽBALIŠTE"
rbr: 88/3
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 1-2, str. 10-16, lit. 1
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
VEŽBALIŠTE, ŠKOLSKO / SPORT. OBJEKAT / SOCIJALNI ASPEKTI / DIDAKTIKA
----------------------------------------------------------------------Miletić, Krasomenko
rbr: 88/31
DR JOSIF PANČIĆ, IDEJNI TVORAC PLANINARSTVA U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 103-108, lit. 8
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
PANČIĆ, JOSIF / BIOGRAFIJA / PLANINARSTVO / BOTANIKA
----------------------------------------------------------------------Mikić, Branimir; Lazarević, Ljubiša
rbr: 88/36
ISPITIVANJE STANJA TAKMIČARSKE ANKSIOZNOSTI SA CSAI-2 I PREDIKTIVNA
VREDNOST
NJEGOVIH SUBSKALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 126-129, lit. 15
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RVANJE / SPORTISTI / ANKSIOZNOST / ANKSIOZNOST, TAKMIČARSKA
----------------------------------------------------------------------Šnajder, Goran; Milanović, Dragan; Šnajder, Viktor
rbr: 88/37
FORMIRANJE KLIKA U JEDNOJ VRHUNSKOJ ODBOJKAŠKOJ MOMČADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 3, str. 130-133, lit. 8
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ODBOJKA / TIM / SOCIOMETRIJA / KLIKA / EMOCIONALNI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Milovanović, Milan
rbr: 88/52
PRVI JUGOSLOVENSKI ZLATNI OLIMPIJAC - LEON ŠTUKELJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 185-190, lit. 10
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ŠTUKELJ, LEON / BIOGRAFIJA / SPORT. GIMNASTIKA / OLIMPIJAC
----------------------------------------------------------------------Matković, Ivan; Stefanović, Đorđe
rbr: 88/65
OBUKA PLIVANJA LICA KOJA BOLUJU OD BRONHIJALNE ASTME
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 240-243
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / ASTMATIČARI / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 88/81
KA INDIVIDULANOM IZRAZU SOCIJALNOG BIĆA FIZIČKOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 42 (1988) sv. 4-5, str. 313-316
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
INDIVIDUALNI PROGRAM / VEŽBOVNE AKTIVNOSTI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 89/1
PRILOG (RE)DEFINISANJU INTEGRALNOG STRUČNOG KONCEPTA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 5-13, lit. 5
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TEORIJA FK / INTEGRALNI KONCEPT / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / SPORT.
REKREACIJA / FIZIČKA AKTIVNOST
----------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 89/2
FIZIČKA KULTURA - DJELATNOST BEZ STRUČNOG ARBITRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 14-17
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / ŠKOLOVANJE KADROVA / POLITIČKI UTICAJ / NASTAVA FV /
FISKULTURNI POKRET / KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Milovanović, Milan
rbr: 89/3
SMISAO FIZIČKOG VASPITANJA U SOKOLSTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 18-20, lit. 8
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SOKOLSTVO / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 89/4
FIZIČKA KULTURA KAO SVETKOVINA DRUŽENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 21-24, lit. 6
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
KULTURA / SVEČANOST / PROSLAVE INSTITUCIJA / OLIMPIJSKE IGRE
----------------------------------------------------------------------rbr: 89/8
Bokan, Božo; Višnjić, Dragoljub; Matić, Milivoje; Arunović, Dragoslav
EMPIRIJSKI UVID U SVEČANE PROGRAME FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOM
SREDNJEM
USMERENOM OBRAZOVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 38-46, lit. 17
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
SVEČANOST / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / DAN ŠKOLE /
ŠKOLSKA
SPORT. TAKMIČENJA / SLET / AKADEMSKI SASTAVI
----------------------------------------------------------------------Monahan, Terry
rbr: 89/19
SPORTSKA PSIHOLOGIJA: KRIZA IDENTITETA (PREVELA VESNA STRIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 1-2, str. 87-89, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORT. PSIHOLOGIJA / ZANIMANJE / NAUČNE GRANE / SPORT. NAUKA /
TERMINOLOGIJA /
STRUČNA UDRUŽENJA / SPORT. PSIHOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Milosavljević, Nada; Vasović, Ratomir
rbr: 89/35
OSLOBAĐANJE STUDENATA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA BEOGRADSKOM
UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 141, lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / STUDENTI
----------------------------------------------------------------------Marić, Josip; Kuleš, Branko; Cvetković, Čedomir
rbr: 89/38
POVEZANOST IZMEĐU TESTOVA KOORDINACIJE I RVAČKE TEHNIKE DOVOĐENJA U
PARTER
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 153-156, lit. 9
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RVANJE / KOORDINACIJA / SAVLADANOST TEHNIKE / KORELACIJA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 89/43
RAD SEKCIJE ZA PLES
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 3, str. 172-173
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLESNA SEKCIJA / KOREOGRAFIJA / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 89/50
GOL KAO SOCIJALNI KOD
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 197-200
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
TAKMIČENJE / GOL / SIMBOLIČKA VREDNOST / FUDBAL / SP, KVALIFIKACIJE /
POGODAK
STRELCA / POSTIGNUĆE BORCA
----------------------------------------------------------------------Kuleš, Branko; Marić, Josip
rbr: 89/55
UTJECAJ KOGNITIVNIH, KONATIVNIH, MOTORIČKIH I ANTROPOMETRIJSKIH
VARIJABLI NA
EFIKASNOST IZVOĐENJA TEHNIKE RVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 221-226, lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RVANJE / ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / KOGNITIVNE
SPOSOBNOSTI /
KONATIVNE OSOBINE / TEHNIKA / STUDENTI FK
----------------------------------------------------------------------Milanović, Dragan
rbr: 89/57
ANALIZA TRENDOVA OLIMPIJSKIH REZULTATA U BACANJU KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 231-236, lit. 6
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / SPORT. REZULTAT / ANALIZA TRENDA
----------------------------------------------------------------------Mašić, Zoran
SEMINAR TAI ČI ČUAN (TAIJIQUAN). RIJEKA, 1989.
Fizička kultura, Beograd, vol. 43 (1989) sv. 4, str. 279
rbr: 89/71
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TAI ČI ČUAN / KINESKA GIMNASTIKA / VEŽBE DISANJA / RELAKSACIJA, VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Mijatović, Slađana
rbr: 90/5
SPORT KAO SASTAVNI DEO ŽIVOTA SVETOMIRA ĐUKIĆA-ZNAČAJNE LIČNOSTI U
NAŠEM
OLIMPIJSKOM POKRETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 16-17,
lit. 3
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
BIOGRAFIJA / MOK / ISTORIJA / ĐUKIĆ, SVETOMIR / SRPSKI OLIMPIJSKI KLUB
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 90/6
CILJNA (IDEJNA)ODREĐENJA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 18-25,
lit. 18
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KONCEPTUALNI PROBLEMI / FIZIČKO VASPITANJE, CILJ /
NASTAVNI PROGRAM / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / TEORIJA FK / NASTAVA
FV
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 90/8
PEDAGOG FIZIČKOG VASPITANJA U NOVONASTAJUĆIM DRUŠTVENIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 30-31
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
POLITIČKE PROMENE / PLES / NASTAVA FV / IZBORNA NASTAVA / DOPUNSKA
NASTAVA
----------------------------------------------------------------------rbr: 90/10
Radovanović, Đorđije; Vuković, Milenko; Vragović, Čedomir; Milošević,
Zoran
STAVOVI STUDENATA NOVOSADSKOG UNIVERZITETA PREMA NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 37-41,
lit. 12
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANKETA / STUDENTI / SOCIOLOGIJA / NASTAVA FV / FAKULTET / STAVOVI
----------------------------------------------------------------------Marinković, Mladen
rbr: 90/12
FAKTORSKA STRUKTURA KONATIVNIH KARAKTERISTIKA MLADIH VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 47-50,
lit. 15
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VESLANJE / JUNIORI / PSIHOLOGIJA / FAKTORSKA ANALIZA / KONATIVNE
OSOBINE
----------------------------------------------------------------------Mijanović, Mihajlo; Torlić, Živorad
rbr: 90/13
PREDIKTIVNA VRIJEDNOST STARTNOG VREMENA ZA UKUPNO VRIJEME U BOBU DVOJCU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 1-2, str. 51-52
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BOB DVOJAC / STARTNO VREME / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 90/36
ZA POVRATAK TVOJ, KNJIGO NAŠA!
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 115-116
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / REPROMOCIJA ČASOPISA / UREĐIVANJE ČASOPISA
----------------------------------------------------------------------Mikić, Branimir
rbr: 90/37
SOCIODEMOGRAFSKA OBELEŽJA STUDENATA UNIVERZITETA U TUZLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 117-120,
lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
STUDENTI / DEMOGRAFSKI PODACI / SOCIJALNI STATUS / ANKETA / ŠKOLSKI
USPEH /
SLOBODNO VREME
----------------------------------------------------------------------Kuleš, Branko; Marić, Josip
rbr: 90/44
EFEKTI JEDNOGODIŠNJEG TRENAŽNOG PROCESA U JUDO SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 151-154,
lit. 8
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / TRENAŽNI EFEKTI / SPORTISTI / TESTIRANJE / SNAGA / KOORDINACIJA
/
STATISTIČKE METODE
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 90/50
IX SVETSKA GIMNAESTRADA 1991.-OPŠTI UTISAK
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 176-177
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / GIMNASTIKA / PLES / VEŽBOVNI SASTAV
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Mijatović, Slađana
rbr: 90/63
OSNOVANO JE "SRPSKO DRUŠTVO ZA ISTORIJU FIZIČKE KULTURE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 224
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISTORIJA FK / STRUČNA UDRUŽENJA
----------------------------------------------------------------------Maršićević, Maja
rbr: 90/66
"SPORTSKI ŽURNAL"
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 3, str. 229
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LIST "SPORTSKI ŽURNAL" / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
----------------------------------------------------------------------Marjanović, Radovan
rbr: 90/68
STRUKTURALNI I SUBKULTURNI POLOŽAJ MLADIH SPORTSKIH NAVIJAČA HULIGANA, KAO
KLJUČ ZA RAZUMEVANJE NJIHOVOG PONAŠANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 242-244,
lit. 10
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
SOCIOLOGIJA / KULTURA / OMLADINA / MARGINALNA GRUPA / DELINKVENTNA
POTKULTURA /
VANDALIZAM / NAVIJAČI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 90/71
FIZIČKA KULTURA U ZALEĐU RATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 250-251
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RAT / KULTURA ŽIVLJENJA / MOTORIČKE POTREBE
----------------------------------------------------------------------Moravec, R.; Sedlaček, J.
rbr: 90/73
RAZLIKE U DINAMICI RAZVOJA POJEDINIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 256-258,
lit. 3
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MOTORIČKI KAPACITET,PRIRAST / MOTORIKA, SENZITIVNI PERIOD / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI, RAZVOJ DECA / OMLADINA / TESTIRANJE / ŽENE / ČSR
----------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan; Terzija, Veljko; Mazić, Senka
rbr: 90/74
REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA PUTEM FIZIČKOG I
ZDRAVSTVENOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 259-262,
lit. 19
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / ZDRAVSTVENO OSIGURANJE / NASTAVNI PLAN / NASTAVNI
PROGRAM
/ NASTAVA FV / ISTORIJSKI PREGLED
----------------------------------------------------------------------Mitrović, Darko
rbr: 90/79
UGAO KAŠIKE VESLA KAO FAKTORA KVALITETA PROVLAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 284-285,
lit. 2
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA / VESLO,KAŠIKA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 90/80
REKREACIJA: U POTRAZI ZA SISTEMSKOM DEFINICIJOM POJMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 286-290
Kategorija: Pregledni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TEORIJA FK / REKREACIJA / TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Maršićević, Maja
rbr: 90/93
FRANCUZI I ZASTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 44-45 (1990-91) sv. 4, str. 344-345
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ZASTAVA / ETIKA / TAKMIČENJE
----------------------------------------------------------------------Mitić, Petar
rbr: 92/3
STRUKTURA ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA STUDENATA JUŽNOMORAVSKOG REGIONA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 13-17, lit. 17
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI / ANTROPOMETRIJA / FAKTORSKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Marković, Toma
rbr: 92/4
REGRESIONA ANALIZA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI SRCA I NEKIH MOTORIČNIH
TESTOVA KOD
MLADIH PUŠAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 18-22, lit. 15
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PUŠAČI / VOJNICI / POTROŠNJA KISEONIKA / SNAGA / REGRESIONA ANALIZA /
ANALIZA
VARIJANSE
----------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 92/7
PORAST PROIZVODNJE KAO FAKTOR POMERANJA REKREATIVNE PAUZE U KRITIČNO
RADNO
VREME
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 29-35, lit. 25
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. VEŽBANJE / RADNA PAUZA / PRODUKTIVNOST / INDUSTRIJSKI RADNICI /
EFEKTI
VEŽBANJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 92/10
STVARALAŠTVO U SPORTU - DOSETKA STRUČNOG UMA ILI NJEGOVO "DOLAŽENJE K
SEBI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 41-45, lit. 11
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
STVARALAŠTVO / SPORT. STVARALAŠTVO / TEORIJA FK / FILOZOFIJA SPORTA /
STRUČNI
SKUP / POLEMIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 92/14
Ban, Dušanka; Matković, Ivan; Stanojević, Stanoje; Ilić, Stefan;
Mijatović,
Slađana; Jelić, N.
STRUČNI SKUPOVI: kalendar
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 55-61
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
INTER STRUČNI SKUP / KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Matković, Ivan
rbr: 92/15
PLAN NAUČNIH I STRUČNIH SKUPOVA NA FAKULTETU FIZIČKE KULTURE U BEOGRADU
U 1992.
GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 59
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / FFK, BEOGRAD / KALENDAR
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Mijatović, Slađana
rbr: 92/17
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES INTERNACIONALNOG DRUŠTVA ZA ISTORIJU FIZIČKOG
VASPITANJA I SPORTA - ISHPES
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 1, str. 61
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISHPES / ISTORIJA FV / ISTORIJA SPORTA / INTER KONGRES
----------------------------------------------------------------------Pavlović, Dušan; Miladinović, Bojan
rbr: 92/60
"AS DO 2000." OSNOVNI ELEMENTI PROJEKTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 2, str. 161-165
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
"AS DO 2000" / SPORT. MARKETING / ŠKOLSKI SPORT / PRODAJA OPREME
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 92/65
SPORTSKI REZULTAT KAO METAJEZIK
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 181-185, lit. 9
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
TEORIJA FK / SPORT. REZULTAT / TAKMIČENJE / TERMINOLOGIJA / OSTVARENJE
SPORTISTE
----------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 92/66
SKICA ZA PORTRET PLESNOG ENTUZIJASTE-SMILJA MANDUKIĆ SRPSKA ISIDORA
DANKAN,
MOJA UČITELJICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 186-187
Kategorija: Osvrt
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
PLES / KOREOGRAF / MANDUKIĆ, SMILJANA / BIOGRAFIJA / IN MEMORIAM
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko; Milošević, Milenko
rbr: 92/72
VREMENSKA STRUKTURA TEHNIKE PRESRETANJA, ODBRANE I KONTRANAPADA OD
KARATE
MAJSTORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 213-216, lit. 4
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / TEHNIKA / VEŽBA, TRAJANJE / UDARAC GJAKU ZUKI / UDARAC KIZAMI
ZUKI /
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / ODBRANA / KONTRANAPAD
----------------------------------------------------------------------Makris, I.P.
rbr: 92/77
F.SIRIGOS I SAR.: 100 HRONIA MPASKET 1891-1991 (STO GODINA
KOŠARKE).TRIPONTO,
ATINA 1991.
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 228-229
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOŠARKA / JUBILEJ / ISTORIJSKI RAZVOJ
----------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Mijatović, Slađana
rbr: 92/86
BALKANSKO DRUŠTVO ZA ISTORIJU FIZIČKE KULTURE - BAHPES: Osnivanje i rad
društva
u 1990. i 1991. godini
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 3, str. 240-241
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ISTORIJA FK / STRUČNA UDRUŽENJA / BAHPES / STRUČNI SKUP
----------------------------------------------------------------------Stanić, Milivoje; Mitrović, Darko
rbr: 92/105
POSTUPAK OBUČAVANJA KAJAKAŠA NA MIRNOJ VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 46 (1992) sv. 4, str. 298-300
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KAJAK / OBUČAVANJE / POČETNICI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/2
Radovanović, Đorđije; Arunović, Dragoslav; Madić, Blagoje; Višnjić,
Dragoljub
STAVOVI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SRBIJI PREMA OSOBINAMA NASTAVNIKA
FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 10-13, lit. 4
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV, OSOBINE / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milena
rbr: 93/23
BAZA PODATAKA SNTI OGLASI - NOVO SREDSTVO INFORMISANJA I OGLAŠAVANJA.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 71
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BAZE PODATAKA / OGLASI / TEHNOLOŠKE INFORMACIJE / NAUČNE INFORMACIJE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 93/30
NEKOLIKE DUBIOZE POJMA "TEHNIKA U SPORTU"
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 85-88
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
TEHNIKA / DEFINICIJA POJMA / TERMINOLOGIJA / TEORIJA SPORTA
----------------------------------------------------------------------Ahmetović, Zlatko; Matković, Ivan; Popmihajlov, Dušan
rbr: 93/37
TEHNIČKO TEHNOLOŠKA PROCEDURA MERENJA U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 107-108
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
PLIVANJE / MERENJE / PATENT
----------------------------------------------------------------------Mitrović, Darko; Stanić, Milivoje; Grujić, Nikola
rbr: 93/38
FORMIRANJE I USAVRŠAVANJE TEHNIČKIH VEŠTINA U VESLANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 1-2, str. 108-109
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Specijalni dodatak
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA / OBUČAVANJE / USAVRŠAVANJE TEHNIKE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 93/43
FIZIČKA KULTURA I BUDUĆNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 121-123, lit. 3
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
BUDUĆNOST / NASTAVNICI FV / TEORIJA FV
----------------------------------------------------------------------Milošević, Milenko; Jovanović, Srećko; Ćirković, Zoran
rbr: 93/49
VREMENSKI PARAMETRI IZVOĐENJA OSNOVNIH TEHNIKA KARATEA U SPECIFIČNIM
ZADACIMA
NAPADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 147-150, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VREME UDARCA / KARATE NAPAD / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------rbr: 93/50
Grujić, Nikola; Mitrović, Darko; Vukosav, Borko; Stanić, Milivoje
PRIMENA ASTRANDOVOG NOMOGRAMA U OCENI MAKSIMALNE POTROŠNJE KISEONIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 151-155, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ASTRANDOV NOMOGRAM / NESPORTISTI / SPORTISTI / VITA MAXIMA / POTROŠNJA
KISEONIKA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 93/58
ZORICA PETROVIĆ: OBJEKTI FIZIČKE KULTURE - ŠKOLSKI OBJEKTI. FAKULTET
FIZIČKE
KULTURE UNIVERZITETA U BEOGRADU, BEOGRAD, 1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 3, str. 172-174
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. SPRAVE
-----------------------------------------------------------------------
Mihajlović, Milan
rbr: 93/77
PUTANJE TEGA U FAZI VUČENJA DO DUBOKOG ČUČNJA KOD TEHNIKE TRZAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 219-222, lit. 10
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA / TRZAJ, TEHNIKA / TEG, PUTANJA / "V-SCOPE VS-120" /
OPREMA,
ELEKTRONSKA / TEHNIKA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj; Matavulj, Dragan
rbr: 93/78
MORFOLOŠKI I MOTORIČKI POKAZATELJI JUGOSLOVENSKIH KOŠARKAŠA RAZLIČITOG
TAKMIČARSKOG NIVOA
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 223-227, lit. 20
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / REPREZENTATIVCI / PRVOLIGAŠI / IGRAČKO MESTO / CENTRI,
KOŠARKA /
KRILNI IGRAČ / BEKOVI / ANTROPOMETRIJA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 93/82
PRILOG OVLADAVANJU PROCESOM "KNJIGOGRADNJE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 235-237
Kategorija:
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TEORIJA FK / TEORIJA SPORTA / IZDAVAČKA DELATNOST / RECENZIRANJE
-----------------------------------------------------------------------
Mihajlović, Milan
rbr: 93/83
VREME JE ZA ESNAFSKI BBS
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 238-239, lit. 6
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Patent rubrika
Ključne reči:
BBS / ELEKTRONSKO INFORMISANJE / KOMPJUTERSKA MREŽA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 93/95
DRAGO TOMIĆ: USPOSTAVLJANJE TEORIJE SPORTA. SIA, BEOGRAD, 1993.
Fizička kultura, Beograd, vol. 47 (1993) sv. 4, str. 251-252
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TEORIJA SPORTA
----------------------------------------------------------------------Bačanac, Ljubica; Mihajlović, Milan
rbr: 94/3
PREDSTARTNO STANJE ANKSIOZNOSTI I TAKMIČARSKA USPEŠNOST DIZAČA TEGOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 12-23, lit. 19
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA / TAKMIČARSKA USPEŠNOST / ANKSIOZNOST, TAKMIČARSKA /
ANKSIOZNOST, SOMATSKA / ANKSIOZNOST, KOGNITIVNA / SAMOPOUZDANJE / PULS
/
ARTERIJSKI PRITISAK
----------------------------------------------------------------------Mitić, Dušan
rbr: 94/5
KOMPARATIVNA ANALIZA MOTIVACIJE ŽENA I MUŠKARACA ZA ZIMOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 33-38, lit. 21
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
MOTIVACIJA / POLNE RAZLIKE / ŽENE / TURIZAM / ZIMOVANJE / REKREACIJA /
ODRASLI
----------------------------------------------------------------------Mokeev, G.I.; Judin, A.S.; Maksin, B.V.
rbr: 94/12
EKSPERIMENTALNA PROVERA EFIKASNOSTI RAZLIČITIH VARIJANATA ORGANIZACIJA
I
SADRŽAJA FIZIČKOG VASPITANJA STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 79-83
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTI / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI /
SAMOOCENJIVANJE
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Milan
rbr: 94/19
"ZBORNIK SIMPOZIJUMA O DIZANJU TEGOVA". IZDAVAČ: MEĐUNARODNA FEDERACIJA
ZA
DIZANJE TEGOVA, BUDIMPEŠTA, 1994.
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 1, str. 108
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 94/26
FIZIČKA KULTURA I LJUDSKI INVALIDITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 2, str. 154-159, lit. 5
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / INVALIDITET / SPORT. REKREACIJA / SPORT
----------------------------------------------------------------------Mitić, Dušan
rbr: 94/45
PSIHOFIZIČKA PRIPREMA ZA ZIMOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 254-260, lit. 15
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
ZIMOVANJE / PSIHOFIZIČKE PRIPREME / ZAGREVANJE / SKIJANJE / TURISTI /
STUDENTI
FK / POLNE RAZLIKE
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 94/50
JOŠ JEDAN PRILOG OVLADAVANJU PROCESOM KOLEGIJALNOG SPORENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 3, str. 277-280
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
RECENZIJA / POLEMIKA / NAUČNI RAD / TEORIJA SPORTA / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 94/59
MUNDIJAL 94: MODELI PREVAZILAŽENJA "NEZAVRŠENOG FINALA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 305-312, lit. 1
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
FUDBAL / SPORT. REZULTAT / UTAKMICA, FINALNA / UTAKMICA, NEREŠENA /
TAKMIČENJE,
ANALIZA / SP
----------------------------------------------------------------------Dopsaj, Milivoj; Matković, Ivan
rbr: 94/62
MOTORIČKA AKTIVNOST VATERPOLISTA U TOKU IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 339-346, lit. 12
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
VATERPOLO / PLIVANJE / UTAKMICA, ANALIZA / TAKMIČARSKA AKTIVNOST
----------------------------------------------------------------------Marković, Milorad
rbr: 94/71
SPORTSKO PENJANJE (FREE CLIMBING) - NOVA TAKMIČARSKA DISCIPLINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 381-386, lit. 9
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. PENJANJE / ALPINIZAM / SPORT. GRANE, NOVE / TEHNIKA / SPORT.
OPREMA /
SPORT. PRAVILA / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Milan; Ban, Dušanka
rbr: 94/74
KALENDAR: STRUČNI SKUPOVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 48 (1994) sv. 4, str. 392-394
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / KALENDAR / LETNJA ŠKOLA PFK / SPORT. NAUKA / SPORT.
INFORMATIKA
/ SPORT. MEDICINA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 95/2
OTVORENO PISMO MINISTRU PROSVETE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 4-6
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
OTVORENO PISMO / MINISTAR PROSVETE / NASTAVA FV / SPORT. VASPITANJE /
TERMINOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Dobreva, Cvetana; Mikov, Canko
rbr: 95/6
OCENA SPECIJALNE FIZIČKE PRIPREME VRHUNSKIH GIMNASTIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 33-36, lit. 3
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ŽENE / NORMATIVI / KONTROLA TRENIRANOSTI /
REGRESIONA
ANALIZA / KORELACIONA ANALIZA / SPORTISTI
----------------------------------------------------------------------Malešević, Krstan
rbr: 95/10
EKOLOŠKA EDUKACIJA I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 1, str. 59-65, lit. 16
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
EKOLOGIJA / FIZIČKA KULTURA / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Jovović, Veselin; Marušić, Radojica
rbr: 95/32
OSNOVI KONCEPCIJE RAZVOJA VANČASOVNIH ŠKOLSKIH (SPORTSKIH) AKTIVNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 121-124, lit. 5
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ORGANIZOVANJE / VANNASTAVNE AKTIVNOSTI / EDUKACIJA
----------------------------------------------------------------------Jovović, Veselin; Marušić, Radojica
rbr: 95/33
MATERIJALNI I KADROVSKI PROBLEMI REALIZACIJE SADRŽAJA PROGRAMA FIZIČKOG
VASPITANJA U CRNOJ GORI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 125-129, lit. 2
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVA FV / STRUČNI KADAR / SPORT. OBJEKAT / PREDŠKOLSKA USTANOVA /
OSNOVNA
ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / FAKULTET
----------------------------------------------------------------------Mijanović, Nikola
rbr: 95/34
MJESTO I ULOGA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U USLOVIMA SAVREMENIH
PROMJENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 130-134, lit. 14
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / VASPITANJE / OBRAZOVANJE / PEDAGOGIJA / DRUŠTVENE
PROMENE
----------------------------------------------------------------------Pavićević-Tonković, Marija; Mosurović, Radenko
rbr: 95/37
FIZIČKO VASPITANJE DECE U BOLNIČKIM USLOVIMA I KUĆNOJ NASTAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 151-153
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Iz prakse u praksu
Ključne reči:
PACIJENTI / HENDIKEPIRANI / CEREBRALNI PARALITIČARI / NASTAVNI PLAN I
PROGRAM /
BOLNICA / KUĆNA NASTAVA / FIZIČKO VEŽBANJE,ADAPTIRANO
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 95/39
SKICA ZA MOGUĆU APOLOGIJU REČI DIF ILI JOVA CONTRA ĐURA...
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 157-162, lit. 5
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
DIF / LEKSIKA / LINGVISTIKA / TERMINOLOGIJA / FFK / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Milan; Ban, Dušanka
rbr: 95/46
IZLOG NOVIH PUBLIKACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 173-176
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA, PREGLED / ČS "FIZIČKA KULTURA", PODGORICA / ATLETIKA /
DEČIJE
IGRE / ISHRANA / DIZANJE TEGOVA / OLIMPIJSKA SOLIDARNOST
----------------------------------------------------------------------rbr: 95/50
Radojević, Jaroslava; Arunović, Dragoslav; Ban, Dušanka; Matić,
Milivoje; Bokan
, Božo
JEDNA UZORNA PROMOCIJA - FFK, BEOGRAD, 10/05/1995.: B. BOKAN I S.
RADISAVLJEVIĆ
"FIZIČKO VASPITANJE U MAGISTARSKIM I DOKTORSKIM RADOVIMA", FFK, BEOGRAD
1995.
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 2, str. 182-189
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PROMOCIJA KNJIGE / MAGISTARSKI RADOVI / DOKTORSKE DISERTACIJE / FFK,
BEOGRAD /
BIBLIOGRAFIJA / SEKUNDARNA LITERATURA / FIZIČKO VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Srećko; Mudrić, Radomir; Milošević, Milenko
rbr: 95/55
SPECIFIČNE SPOSOBNOSTI KARATE SPORTISTA U IZVOĐENJU KOMBINOVANIH
TEHNIKA NAPADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 230-237, lit. 2
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI / TEHNIKA / NAPAD, TEHNIKA / MODELIRANJE / TESTOVI,
BATERIJA
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 95/62
STUDENT "KOAUTOR" KNJIGE "PRAKTIKUM TEORIJE FIZIČKE KULTURE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 274-281
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / KOMUNIKACIJA AUTOR ČITALAC / POSTMODERNA / TEORIJA
FK /
UDŽBENIK
----------------------------------------------------------------------Mersije, Alen
rbr: 95/79
IZ ŠTAMPE: SPORTISTI KAO SILEDŽIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 318-319
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / PROFESIONALNI SPORTISTI / NASILJE / SILEDŽIJE
----------------------------------------------------------------------Marjanović, Darko
rbr: 95/80
IZ ŠTAMPE: BAUK BIROKRATIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 319-320
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / SPORT. BIROKRATIJA
----------------------------------------------------------------------Marjanović, Radovan
rbr: 95/81
IZ ŠTAMPE: UBIJANJE SPORTA I IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 49 (1995) sv. 3-4, str. 320-322
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZ ŠTAMPE / SPORT. SPEKTAKL / KOMERCIJALNI SPORT
----------------------------------------------------------------------Jocić, Dragan; Mandarić, Sanja
rbr: 96/11
RITAM I DRUGI PLESNI ELEMENTI U SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 96-99
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
PLES / RITAM / SPORT. AKTIVNOSTI
----------------------------------------------------------------------Jovović, Veselin; Marušić, Radojica
rbr: 96/12
SKOLIOTIČKE DEVIJACIJE KIČMENOG STUBA KOD ŠKOLSKE DJECE U CRNOJ GORI
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 100-105
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SKOLIOZA / KIČMENI STUB / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / CRNA GORA
----------------------------------------------------------------------Mandarić, Sanja
rbr: 96/20
DRAGAN JOCIĆ "PLESOVI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 132-133
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLES / NARODNI PLES / DRUŠTVENI PLES / UMETNIČKI PLES / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 96/21
DUŠAN UGARKOVIĆ: BIOLOGIJA RAZVOJA ČOVEKA SA OSNOVAMA SPORTSKE MEDICINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 1-2, str. 134-139
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
BIOLOŠKI ASPEKTI / SPORT. MEDICINA / UDŽBENIK
----------------------------------------------------------------------Meknoton, L.; Kuli, D.; Kerni, V.; Smit, S.
rbr: 96/39
POREĐENJE DVE VERZIJE "ŠATL RAN" TESTA (VIŠESTEPENI TEST FIZIČKE
IZDRŽLJIVOSTI)
ZA PROCENU VO2MAX (PREVELA MIRJANA POPOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 3, str. 218-223, lit. 36
Kategorija: Izvorni naučni članak (period 1987-96), prevod
Rubrika:
Iz strane periodike
Ključne reči:
KOMPARATIVNA ANALIZA / TEST "ŠATLRAN" / IZDRŽLJIVOST / POTROŠNJA
KISEONIKA /
METROLOGIJA / ŽENE / UČENICI
----------------------------------------------------------------------Mihajlović, Dobrica
rbr: 96/52
STRUKTURA INTERESOVANJA UČENIKA NOVOSADSKIH OSNOVNIH ŠKOLA ZA POJEDINE
SPORTOVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 273-280, lit. 16
Kategorija: Prethodno saopštenje (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
SPORT. GRANE / INTERESOVANJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SPORT. USLUGE
/
KOŠARKA / PLIVANJE / PLES / KIK BOKS / RONJENJE / ANKETA
----------------------------------------------------------------------Mijanović, Nikola
rbr: 96/53
PRIMJENA SAVREMENE OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 281-286, lit. 15
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA / NASTAVNA TEHNOLOGIJA / INFORMATIKA /
MULTIMEDIJI /
INFORMACIONI SISTEM / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 96/55
"NAJNAŠKIJA" REČENICA 96. KAO MODEL ZA PRINCIPIUM IDENTITATIS STRUKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 299-305, lit. 8
Kategorija: Stručni članak (period 1987-96)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
LIČNOST / HUMANIZAM / STRUKA / MOTO STRUKE / RELIGIJA / RELIGIJSKI
ASPEKTI /
PEDAGOŠKI ASPEKTI / ETIČKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Radisavljević, Lepa; Medić, Majda; Moskovljević, Lidija
rbr: 96/59
TENDENCIJE U RAZVOJU KOMPOZICIJE U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 50 (1996) sv. 4, str. 326-334
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Naučni i stručni članci
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / ŽENE / KOMPOZICIJA, SA REKVIZITIMA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 47/13
ZAPAŽANJE SA SMUČARSKOG PRVENSTVA U ALPSKOJ KOMBINACIJI ZA 1947 GOD.,
ODRŽANOG
NA ŠAR PLANINI 21 I 22 MARTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 59-60
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ALPSKO SKIJANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 47/63
ČETVRTI PLENUM FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 334-335
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / PLENUM / PLANIRANJE RAZVOJA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 47/68
PRIPREMA SMUČARA U JESEN
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 363-376
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / TRENING, JESENJI / VEŽBE / KATEGORIZACIJA SPORT. GRANA
-----------------------------------------------------------------------
Narandžić, Veljko
rbr: 51/3
NERVNO-PSIHIČKI FAKTORI U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 15-19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PSIHOLOŠKI ASPEKTI / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje; Nišavić, Miloš; Polič, Branko
rbr: 51/45
INSTITUT ZA FIZIČKU KULTURU U BEOGRADU - NJEGOV RAZVITAK I SADAŠNJE
STANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 347-372
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / NASTAVNICI FAKULTETA / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNI PLAN /
STUDENTI FK /
BIBLIOTEKA / VISOKA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
rbr: 52/41
KOŠARKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 368-383
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
NEKA ZAPAŽANJA O KORIŠĆENJU ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 32-36
rbr: 53/5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / RASPUST, ŠKOLSKI
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 53/27
DRUGI INTERNACIONALNI KONGRES NASTAVNIKA SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 210-222
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI INSTRUKTORI / KONGRES / SKI ŠKOLA / TEHNIKA / OBUČAVANJE
/ FILM
/ SPASAVANJE POVREĐENIH / SKIJE, INOVACIJE
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 53/55
O USLOVIMA I MOGUĆNOSTIMA ZA RAZVOJ SMUČANJA KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 457-464
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / PLANIRANJE RAZVOJA / MASOVNOST
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 54/13
O NEKIM AKTUELNIM PROBLEMIMA OBRAZOVANJA NOVIH NASTAVNIKA ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 113-117
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV
/ FINANSIRANJE
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 54/33
LOGOROVANJA - "KEMPING"
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 260-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
LOGOROVANJE / KEMPING
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 54/62
ATLETSKO KOPLJE: (Mogućnost tehničkog usavršavanja)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 445-451
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / KOPLJE, KONSTRUKCIJA / AERODINAMIKA / PATENT
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 54/72
RAD UDRUŽENJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA BIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 527-529
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STALEŠKA UDRUŽENJA / BIH
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 56/12
POVODOM DESETOGODIŠNJICE DRŽAVNOG INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU I
DONOŠENJE
ZAKONA O VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 97-98
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
JUBILEJ / DIF / VŠFV / STUDENTI FK / SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 57/1
REKREACIJA ZABAVA I RAZONODA U DOKOLICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 1-12, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REKREACIJA / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK / DOKOLICA / FIZIČKO VASPITANJE
/
"SPORTIRANJE"
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 57/19
REKREACIJA: Prilog proučavanju problema
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 119-124
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REKREACIJA / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK / ODRASLI / DOKOLICA /
PROPAGANDA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 57/63
NAŠIM ČITAOCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 417-418
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
JUBILEJ / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
----------------------------------------------------------------------Novaković, Nedeljko
rbr: 57/66
BRZINA NERVNO MIŠIĆNE REAKCIJE KOD NAŠIH VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 435-442, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BRZINA / NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / SPORTISTI / TESTIRANJE / SAVEZNI
ZAVOD FK /
ATLETIKA / BOKS / REPREZENTACIJA, ŠKOLSKA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 58/25
ŠKOLOVANJE ZA POZIV NASTAVNIKA U VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKO VASPITANJE I
SPREMANJE ZA NAUČNI RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 137-148
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
I deo
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / VŠFV, NASTAVNI PLAN
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Ana
rbr: 59/35
NIKO NIJE ZA PROFESIONALIZAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 400
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PROFESIONALIZAM / RUKOVOĐENJE SPORTOM / FUDBAL
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Vojin
rbr: 59/38
UČITELJSKE ŠKOLE SU KADROVSKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 404
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
UČITELJSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Naumovski, Naum
rbr: 59/61
KOMUNA I FIZIČKO VASPITANJE NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 420-430
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
OPŠTINA / FIZIČKO VASPITANJE / RAZVOJNI PROBLEMI / SPORTISTI /
ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA / MASOVNOST / DRŽAVNA UPRAVA / RUKOVOĐENJE SPORTOM /
FINANSIRANJE /
SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR
----------------------------------------------------------------------Nađ, Ladislav
rbr: 59/96
ZA PONOVNO OSNIVANJE SPORTSKE KLADIONICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 488-489
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FINANSIRANJE / SPORT. KLADIONICA / VASPITANJE
----------------------------------------------------------------------Narandžić, Branko
rbr: 59/107
NEDOSTATAK FAKTORA ZDRAVSTVENE SLUŽBE U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 526-527
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SAD / PREVENCIJA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 59/147
O PITANJU IDEJNOSTI U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 587-589
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / IDEJNOST / FINANSIRANJE / MASOVNOST / STRELJAŠTVO
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 59/152
FIZIČKA KULTURA JE ZNAČAJAN NAUČNI PROBLEM KOJI TREBA OZBILJNO
PROUČAVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 594-596
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
NAUČNI RAD / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / KONCEPTUALNI PROBLEMI /
PROFESIONALNI
SPORT
-----------------------------------------------------------------------
Nišavić, Miloš
rbr: 59/185
I MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 790-792
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SIMPOZIJUM / NAUČNI RAD / INDOK SLUŽBA / FIZIČKI
RAZVOJ /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SOCIJALNI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 59/191
FORME VANŠKOLSKOG SAMOSTALNOG ZABAVLJANJA I IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 814-824
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / NARODNE IGRE / ISTORIJA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 59/205
JOŠ O SIGURNOSNIM VEZOVIMA ZA PLANINSKO SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 928-929
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI VEZ
----------------------------------------------------------------------Narodna skupština NR Srbije
rbr: 60/18
GOVOR NARODNOG POSLANIKA SELMA HAŠIMBEGOVIĆA, ČLANA IZVRŠNOG VEĆA
SRBIJE, U
NARODNOJ SKUPŠINI NR SRBIJE U VEZI PRETRESANJA STANJA I AKTUELNIH
PROBLEMA U
OBLASTI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 117-120
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
HAŠIMBEGOVIĆ, SELMO / NARODNA SKUPŠTINA / GOVOR / POLITIČKI ZNAČAJ /
FIZIČKA
KULTURA / RAZVOJNI PROBLEMI / MASOVNOST / SPORT. OBJEKAT / STRUČNI
KADAR /
SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Narodna skupština NR Srbije
rbr: 60/19
PREPORUKA O MERAMA ZA DALJI RAZVOJ I UNAPREĐENJE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 121-123
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
NARODNA SKUPŠTINA / POLITIČKI ZNAČAJ / DRŽAVNI UTICAJ / PRIVREDA /
POLITIČKE
ORGANIZACIJE / FIZIČKA KULTURA / FINANSIRANJE / IZGRADNJA OBJEKATA /
STRUČNI
KADAR / NASTAVA FV
----------------------------------------------------------------------rbr: 60/37
Šepa, Milica; Kurelić, Nikola; Nišavić, Miloš; Jovanović, Borivoje;
Koturović,
Ljubiša
PROFIL VISOKO KVALIFIKOVANIH KADROVA I REFORMA VISOKOG ŠKOLSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 239-259
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Prvi referat
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / VISOKA KVALIFIKACIJA / KADROVSKA ŠKOLA / NASTAVA FV /
ŠKOLSKA
REFORMA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / STRUČNI KADAR, PROFILI /
SPORT.
ORGANIZACIJA / SPORT. REKREACIJA / KINEZITERAPIJA / STUDENTI FK / FFK /
ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 60/66
UVOD
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 333-335
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
rbr: 60/77
KOŠARKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 444-458
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 60/79
MODERNI OLIMPIJSKI PETOBOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 466-468
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MODERNI PENTATLON / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT.
REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 60/86
VIII ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 1960 U SKVO VALIJU - KALIFORNIJA - SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 538-552
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
----------------------------------------------------------------------Nedeljković, Dragan
rbr: 61/52
ISKUSTVA PRAKSE U DRUŠTVU HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 182-185
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/115
ALEKSANDAR NIKOLIĆ I BORA JOVANOVIĆ: KOŠARKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KOŠARKA / PRIRUČNIK
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/116
BORA JOVANOVIĆ: KOŠARKA-PRAVILA, KOMENTARI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. PRAVILA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/117
GAVRILO GOJNIĆ: RUKOMET, PRAVILA IGRE SA KOMENTAROM
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
RUKOMET / SPORT. PRAVILA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/118
IVAN STOJANOVIĆ: MEDICINA U PLANINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426-427
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLANINARSTVO / MEDICINA / HIGIJENA / ISHRANA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/119
D. SIROTANOVIĆ: ODBOJKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 427
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ODBOJKA / PRIRUČNIK / KRITIKA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/132
NEKOLIKE NAPOMENE O OSNOVAMA U UČENJU SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 487-496
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u sportskim organizacijama
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/1
IN MEMORIAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 1
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
JOVANOVIĆ, BORIVOJE / IN MEMORIAM / NASTAVNICI FAKULTETA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
rbr: 62/11
ANALIZA SAVREMENIH SKOK-ŠUTEVA U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 62-71
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
KOŠARKA / SKOK ŠUT / TEHNIKA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
POVODOM SAVETVANJA O POLOŽAJU FIZIČKE KULTURE U KOMUNI
rbr: 62/26
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 97-98
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / OPŠTINA / SAVETOVANJE / STALNA KONFERENCIJA GRADOVA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
rbr: 62/32
INDIVIDUALNA TAKTIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 159-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
KOŠARKA / INDIVIDUALNA TAKTIKA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 62/34
O SPIROINDEKSU KOD RAZLIČITIH SPORTSKIH GRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 183-187, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SPIROINDEKS / SPORTISTI / FIZIOLOGIJA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/58
UVODNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 297-298
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/75
ATLETIKA I REKREACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 404-405
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
ATLETIKA / REKREACIJA / BAVLJENJE SPORTOM
----------------------------------------------------------------------rbr: 62/78
Nett, Toni
TRENING ARMINA HARY-JA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 413-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPRINT / TRENAŽNI PLAN / HARY, ARMIN
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/86
SMUČANJE NEKAD I SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 428-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJSKI RAZVOJ
-----------------------------------------------------------------------
Nimkijević, Branislav
rbr: 62/92
NEKA ISKUSTVA IZ RADA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU "RADOST": (pri
Osnovnoj školi
"Vlada Aksentijević"- Beograd)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 462-467
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
----------------------------------------------------------------------Novaković, Ratomir
rbr: 62/95
SMUČARSKE SKAKAONICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 474-485
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SKI SKOKOVI / SKAKAONICA, KONSTRUKCIJA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/97
UČENJE SMUČANJA: Prve vežbe u mestu za "sprovođenje" sa smučkama
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 489-493
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Dušan
rbr: 63/8
DOMAĆI ZADACI IZ FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 62-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / DOMAĆI ZADACI / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 63/28
O FIZIČKOM RAZVOJU NAŠIH FUDBALERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 168-172, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
FUDBAL / SPORTISTI / FIZIČKI RAZVOJ / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 63/42
ZA VEĆU ODGOVORNOST U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA NIŽIH RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 214-216
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PROPUSTI UČITELJA
----------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 63/71
SOMATOMETRIJSKI PODACI O KUGLAŠIMA I RUKOMETAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 371-374, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
RUKOMET / KUGLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 63/74
POLIČ BRANKO - TEORETSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE - TEZE, BROŠIRANO
IZDANJE
SAVEZNOG ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU, BEOGRAD, 1963.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 380-381
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TEORIJA FK / SOCIJALNI ASPEKTI / SAMOUPRAVNO DRUŠTVO
----------------------------------------------------------------------Novogradić, Slobodan
rbr: 63/89
OTVORENA PITANJA STRUČNIH KADROVA U DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 416-418
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / STRUČNI KADAR / ŠKOLOVANJE KADROVA
----------------------------------------------------------------------Nenadović, Vladimir
rbr: 63/91
NAŠE URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 421-422
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / URBANISTIČKO PLANIRANJE
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 63/99
KRITIKA NEKIH STAVOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 433-434
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
REKREACIJA / TERMINOLOGIJA / STRUČNI SKUP / POLITIČKI ASPEKTI
----------------------------------------------------------------------Naumovski, Nikola
rbr: 63/112
SITUACIJA U SR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 444-445
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
fizičku
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. ORGANIZACIJA / ANALIZA RAZVOJA / MAKEDONIJA
----------------------------------------------------------------------Janković, Boža; Novaković, Nedeljko; Savić, Srđan
rbr: 64/24
REZULTATI ISPITIVANJA PRIPREMLJENOSTI NAŠIH VRHUNSKIH BICIKLISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 147-163
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
BICIKLIZAM / SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / FUNKCIONALNE
SPOSOBNOSTI /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI
----------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe
rbr: 65/17
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA KOD RAZNIH SPORTSKIH GRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 132-134, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / SPORTISTI / ŽENE / SPORT. GRANE
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 65/29
ŠTA SPREČAVA POSTIZANJE BOLJIH REZULTATA FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOJ
ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 206-214
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / EFEKTI NASTAVE / PROFESIONALNI UGLED
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 65/56
JOZEF GOTFRID TULIN (IN MEMORIAM)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 342-343
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
TULIN, JOZEF GOTFRID / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / GIMNASTIKA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 65/64
IMA LI USLOVA ZA SMUČANJE U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 366-370
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 65/68
DA LI JEDINSTVEN PROGRAM ZA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 390-392
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV, DIFERENCIRANA / SPORT. OBJEKAT
----------------------------------------------------------------------Nuši, Bajazit
rbr: 66/40
DRUGO MEĐUREPUBLIČKO SAVETOVANJE PROSVETNIH SAVETNIKA ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 256-258
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrt
Ključne reči:
PROSVETNI SAVETNICI / SAVETOVANJE / PLANIRANJE / UČITELJI / UDŽBENIK /
IZBORNA
NASTAVA / PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 66/67
PRILOZI RAZJAŠNJAVANJU POJMOVA, NAZIVA, SHVATANJA I POSTAVKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 405-413
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE, ULOGA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / KONDICIJA / TEORIJA
FK /
TERMINOLOGIJA / MOTORIKA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 67/1
POVODOM 20 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 1-3
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ PUBLIKOVANJA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 67/54
NAČINI - METODI TELESNOG VASPITANJA (VASPITANJA VEŽBANJEM TELA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 271-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO VASPITANJE, NAČINI / SAMOKRETANJE / TERMINOLOGIJA / SPORT.
NAČIN /
GIMNASTIČKI NAČIN / FIZIČKI RAD, NAČIN / SREDSTVA FK
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 67/61
DA SE NE ZAKASNI...
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 299-300
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ZIMSKI RASPUST / SKIJANJE / SANKANJE
----------------------------------------------------------------------Nešić, Radoš
rbr: 67/74
NEKI PODACI O MATERIJALNOM POLOŽAJU I FINANSIRANJE FIZIČKE KULTURE NA
KOSOVU I
METOHIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 353-354
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i konsultacije
Ključne reči:
FINANSIRANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / KOSOVO / SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 69/10
DRUŠTVA ZA TELESNO VASPITANJE "PARTIZAN" I ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 55-58
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / "PARTIZAN" DTV / ORGANIZOVANJE
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 69/15
SKICA KONCEPCIJE FUNKCIJA I SISTEMA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 67-77
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA FK / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / SISTEM / TERMINOLOGIJA /
SPORTOLOGIJA
/ SPORTOLOG
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 69/35
DOKUMENTACIJA U ŠKOLSKOM FIZIČKOM VASPITANJU: Kritički osvrt na dnevnik
nastavnika
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 193-199, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA / DNEVNIK
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 69/41
PRIPREMA ZA SMUČANJE S KOTURALJKAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 233-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / KOTURALJKE / SKI PRIPREMA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 70/6
ODVOJENA NASTAVA FIZIČKOG VASPITANJA ZA UČENIKE I UČENICE OD VI DO VIII
RAZREDA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 32-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOEDUKACIJA / OSNOVNA ŠKOLA / ŽENE
----------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 70/7
ŠTA PRAKTIČNO STIMULIŠE BEOGRADSKA ZAJEDNICA OBRAZOVANJA NA PLANU
VANNASTAVNIH
UČENIČKIH AKTIVNOSTI - KVALITET ILI MASOVNOST?
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 35-38
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / FINANSIRANJE / NAGRADE / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
----------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin; Nikolić, Marko
rbr: 70/17
SLOBODNI PREKOPIT (SALTO) NAPRED NA TLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 104-109
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKROBATIKA / SALTO / OBUČAVANJE / VEŽBE
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 70/18
ZLOUPOTREBA IGRE "IZMEĐU DVE VATRE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 110-111
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
"IZMEĐU DVE VATRE" / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / METODIKA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 70/39
KAKO JE PLANINSKA ŠKOLA VRAČEVO DOBILA BAZEN ZA PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 244-248
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
BAZEN, IZGRADNJA / DOBROVOLJNI RAD / OSNOVNA ŠKOLA / SELO, PLANINSKO /
NASTAVNIČKI KOLEKTIV
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 71/1
POVODOM 25 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ 25 GODINA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 71/26
DESET TEZA O FIZIČKOJ KULTURI: Uvod u filozofiju fizičkog vaspitanja i
sporta
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 181-186, lit. 5
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FILOZOFIJA SPORTA / FILOZOFIJA FV / TEORIJA FK
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 71/28
BUDITE VAJARI SVOGA TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 202-206
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
LEPOTA TELA / NASTAVA FV / TEORIJSKA NASTAVA / OBRAĆANJE UČENICIMA
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš; Ilić, Božidar
rbr: 71/35
POKUŠAJ BIOMEHANIČKE ANALIZE "SEDEĆEG" POLOŽAJA TELA U ALPSKOM SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 261-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, SEDEĆA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 71/41
DNEVNIK NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 304-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / DNEVNIK FV / PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
----------------------------------------------------------------------Novak, Emil
rbr: 72/14
SOMATSKO-MOTORIČKE KARAKTERISTIKE JUGOSLOVENSKIH BACAČA KUGLE (SA
GLEDIŠTA
NJIHOVOG UČEŠĆA NA OLIMPIJADI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 68-73, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / SPORTISTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SOMATSKE OSOBINE /
DINARSKI
PREDEO / POREKLO
----------------------------------------------------------------------rbr: 72/31
Novak, Emil
ODREĐIVANJE UTJECAJA POJEDINIH OSOBINA NA REZULTAT U BACANJU KUGLE
(VALIDACIJA
TESTOVA ZA IZBOR BACAČA KUGLE I PROGNOZIRANJE NJIHOVIH REZULTATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 161-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / PREDIKCIJA REZULTATA / JEDNAČINA SPECIFIKACIJE /
SELEKCIJA /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / JEDNAČINA REGRESIJE
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Vojin
rbr: 74/26
OCJENA FIZIČKE RADNE SPOSOBNOSTI DJECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 9-14, lit. 25
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UZRASNE ODLIKE
----------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 74/49
OČEKUJE SE USPEŠAN RAD PARTIZANA SRBIJE U 1975. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 63
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
indok
Ključne reči:
"PARTIZAN" STV SRBIJE / OSIS / "ZDRAV I SPOSOBAN" / PARTIZANSKI VIŠEBOJ
-----------------------------------------------------------------------
Nikolić, Zlatomir; Matković, Ivan; Todorović, Borivoje
rbr: 75/46
ODNOS IZMEĐU FREKVENCIJE SRCA I BRZINE PLIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 14-17, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
PLIVANJE / BRZINA KRETANJA / PULS
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Života
rbr: 75/50
OSNOVA ZA SPROVOĐENJE DOPUNSKE, DODATNE I PRODUŽNE NASTAVE FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 28-35
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ključne
NASTAVA
NASTAVA
ŠKOLSKI
Fizičko vaspitanje
reči:
FV / METODIKA / DOPUNSKA NASTAVA / DODATNA NASTAVA / PRODUŽNA
/
SPORT / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Radomir
rbr: 75/71
UTICAJ RODITELJA NA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM STRUČNIM
ŠKOLAMA
OPŠTINE NIKŠIĆ
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 35-38
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RODITELJI / MIŠLJENJA / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA FV
-----------------------------------------------------------------------
Nikolić, Tomislav
rbr: 75/78
SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE OMLADINE OPŠTINE PIROT
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 56-57
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / PIROT / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 75/98
NEKI PROBLEMI STRUČNIH KADROVA ZA SPORTSKU REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 51-52
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / STRUČNI KADAR / AMATERSKI KADAR / DRUŠTVENI RADNICI
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Tomislav
rbr: 76/15
OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA I STUDENATA ZA FIZIČKO VASPITANJE PRI
PEDAGOŠKOJ
AKADEMIJI ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA PREDŠKOLSKIH USTANOVA U PIROTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 54-55, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VASPITAČI / FIZIČKO VASPITANJE / PEDAGOŠKA AKADEMIJA
----------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
JUGOSLOVENSKA SMOTRA U PARTIZANSKIM VIŠEBOJU - KLADOVO 76
rbr: 76/39
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 144-145
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PARTIZANSKI VIŠEBOJ
----------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 76/44
IN MEMORIAM: ANDRA ŽEŽELJ (1900-1976)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 154
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ŽEŽELJ, ANDRA / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / VESLANJE
----------------------------------------------------------------------Naumovski, Aleksandar
rbr: 76/50
UTICAJ PROSEČNIH VREDNOSTI NOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA SREDNJIH
ŠKOLA U
PRIMENI ANALITIČKOG SINTETIČKOG I KOMPLEKSNOG METODA KAO OBUČAVANJA
NEKIH VEŽBI
NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 174-179, lit. 30
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / SREDNJA ŠKOLA / OBUČAVANJE, METODE /
UČENICI /
ŽENE
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 76/51
E. J. BONDAREVSKI: PUTEVI USAVRŠAVANJA FUNKCIJE RAVNOTEŽE UČENIKA U
PROCESU
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 180-183, lit. 12
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RAVNOTEŽA / NASTAVA FV / VEŽBE RAVNOTEŽE / OSNOVNA ŠKOLA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Tomislav
rbr: 76/81
UČEŠĆE RADNIKA U RADNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA OPŠTINE PIROT U PERIODU OD
1965-1975. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 291, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
RSI / PIROT / BROJNOST TAKMIČARA / SPORT. STATISTIKA
----------------------------------------------------------------------Nifontova, L.
rbr: 76/82
ZAVISNOST ZAMARANJA I OPORAVKA RADNIKA OD OBLIKA NJIHOVE KRETNE
AKTIVNOSTI
(PREVELA VESNA NIKOLIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 296-297
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
ZAMOR / OPORAVAK / ZAPOSLENI / FIZIČKO VEŽBANJE / KOLIČINA KRETANJA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Života
VANČASOVNI RAD U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
rbr: 76/85
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 303-307
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
OSNOVNA ŠKOLA / NASTAVA FV / VANČASOVNI RAD / ŠKOLSKI SPORT
----------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub; Nikolić, Zlatomir
rbr: 77/27
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 73-75
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 77/30
FIZIČKA KULTURA U PROCESU EMANCIPACIJE ŽENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 87-88, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / ŽENE, EMANCIPACIJA / UČEŠĆE ŽENA
----------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 77/43
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM OBELEŽAVANJA 25 GODINA RADA PARTIZANA SR
SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 129-131
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
"PARTIZAN" SFVR / JUBILARNA AKADEMIJA
----------------------------------------------------------------------rbr: 77/52
Ban, Dušanka; Nikolić, Zlatomir; Ilić, Nastas; Đorđević, Dragoljub
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 154-156
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja,
tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
----------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 77/54
OLIMPIJSKE SEOSKE IGRE SRBIJE I BRŽI RAZVOJ FIZIČKE KULTURE NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 170-173
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
OLIMPIJSKE SEOSKE IGRE / SRBIJA / SELO / TAKMIČENJE, NARODNO
----------------------------------------------------------------------Nićin, Đorđe
rbr: 77/56
BRZINSKO KONTRAKCIONA SVOJSTVA MIŠIĆA I NJIHOVE PROMENE U PROCESU
SPORTSKOG
TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 177-179, lit. 9
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TRENING / MIŠIĆNA KONTRAKCIJA / SPORTISTI / ATLETIKA
----------------------------------------------------------------------Nikolić, Života
rbr: 77/59
BLIŽA ZNAČENJA ODREDBI ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU KOJA SE ODNOSE NA
FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 187-190
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period