Zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope
„Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije u Srbiji” (PACS)
www.coe.int/pacs
AGENDA
Obuka za trenere,18 – 22. mart 2014.g.
Beč, Austrija
Utorak,18. mart 2014.g.
Popodnevni polazak za Beč
Sreda,19. mart 2014.g.
9:30 – 10:00
Uvodne napomene
g. Lado Laličić, predstavnik PACS projekta
eksperti Saveta Evrope
10:00 – 11:15
Vrste i izvori finansijskih informacija i dokaza, razlike u finansijskim istragama u
evropskim zemljama
gđa Arvinder Sambei i g. Martin Polaine, eksperti Saveta Evrope
11:15 – 11:30
Pauza za kafu
11:30 – 12:45
Poslovna i finansijska dokumentacija u krivičnim i finansijskim istragama
g. Ivica Gavrilović, ovlašćeni državni revisor, i g. Martin Polaine
13:00 – 14:30
Ručak
14:30 – 15:15
Računovodstvo i revizija – izveštavanje o potencijalnoj korupciji: izazovi u sistemu
Srbije
g. Ivica Gavrilović, ovlašćeni državni revisor
15:15 – 16:45
Studija slučaja - rad u podgrupama i plenarnoj grupi (uključena je pauza za kafu)
gđa Arvinder Sambei i g. Martin Polaine
Četvrtak 20. mart 2014.g.
9:30 – 11:00
Zajednički istražni timovi – uporedna analiza (Velika Britanija i Francuska)
gđa Arvinder Sambei
11:00 – 11:15
Pauza za kafu
11:15 – 12:30
Zajednički istražni timovi: primenljivost u Srbiji, pravni osnov, memorandum o
razumevanju naspram internih smernica i studija slučaja
g-đa Mirjana Ilić, zamenik tužioca za organizovani kriminal
gđa Arvinder Sambei, g. Lado Laličić
12:30
Ručak
Poseta austrijskom Birou za antikorupciju (ulica Hohenbergstraße 1, 1120 Beč):
13:30 – 15:00
Zajednički istražni timovi – uporedna analiza – Austrija; primena SIM
Prateća diskusija
g. Stefan Pfandler, predstavnik austrijskog Biroa za antikorupciju
15:00 – 15:15
Pauza za kafu
15:15 – 16:15
Istraga korupcije i ekonomskog kriminala – uporedna analiza – Austrija,
Prezentacija zajedničkih istražnih timova, prateća diskusija
gđa Martina Koger, predstavnik austrijskog Biroa za antikorupciju
Petak 21. mart 2014.g.
9:30 – 10:30
Ocena finansijskih dokaza dokumentarni dokazi i ‘knjige i evidencije’, kao
računovodstveni dokazi
g. Laurent Bouexel, ekspert Saveta Evrope,g. Vlatko Božović, predstavnik jedinice
za finansijske istrage;
10:30 – 11:00
Vrste i izvori finansijskih informacija i dokaza, razlike u finansijskim istragama u
evropskim zemljama
g. Laurent Bouexel
11:00 – 11:30
Pauza za kafu
11:30 – 12:30
Ocena finansijskih dokaza (direktnih i indirektnih); predstavljanje finansijskih
računovodstvenih i poslovnih dokaza
Prateća diskusija
g. Dragan Tešić, zamenik apelacinog javnog tužioca u Beogradu;g.r Laurent
Bouexel
12:30 – 13:30
Ručak
13:30 – 15:00
Studija slučaja - rad u podgrupama i plenarnoj grupi (uključena je pauza za kafu)
g. Laurent Bouexel
15:00 – 15:30
Završne napomene i dalji koraci
Subota, 22. mart 2014.g.
Povratak za Beograd
Download

Dnevni red na srpskom