DIGITALIZACIJA RENTGEN SLUŽBE - PREDLOG NAJ-NAJ REŠENJA
=
Poštovani
Iskoristite jedinstvenu priliku da modernizujete vašu ustanovu.
Nije neophodno da planirate i čekate godinu ili dve. Jednostavno je;...
Pozovite nas da Vam predstavimo rešenje i način brze digitalizacije Vašeg rentgen
odelenja,Vaše cele ustanove...
Finansiranje je iz vaših odobrenih i planiranih sredstava za potrošni materijal (Filmovi
hemikalije,troškovi održavanja mašina).
Instalacija i puštanje u rad odmah po potpisivanju sporazuma o spoljnotehničkoj
saradnji.
U roku od nekoliko dana od nas dobijate kompletan FUJI CR sistem+ suvi laser
štampač + DICOM server sa memorijskim kapacitetom za 24 meseca + WEB/PACS
(koji vam omogućuje gledanje slika svuda gde je potrebno u Vašoj stanovi,narezivanje
na CD, telekonsultaciju, teleradiologiju)
Za više detalja i informacija molimo da kontaktirate:
Digitalix d.o.o Vladike Nikolaja 113
14000 Valjevo,
Mob.064 640 8812
[email protected]
Kontakt osoba: Milan Bebić, IT manager
Download

Digitalizacija - Digitalix-dx